ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О НАСТАВНИКУ, ВАСПИТАЧУ ИЛИ СТРУЧНОМ САРАДНИКУ КОМЕ ЈЕ УТВРЂЕН СТАТУС СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ИЛИ ЗАПОСЛЕНОМ КОЈИ ЈЕ ОСТАО НЕРАСПОРЕЂЕН
ПЕДАГОШКА НОРМА У ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ (У %)
Преузимање
0
ШКОЛА
ПРЕДМЕТ КОЈИ ПРЕДАЈЕ
(погледајте листу предмета 2008/2009 2009/2010
2010/2011. 2011/2012. 2012/2013
уколико нисте сигурни, таб
.
.
3.)
ОПШТИНА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Земун
Јелена Нешковић
Физика
Земун
Бане Гавриловић
Ликовна култура
Основна школа "Ђура Даничић"
Вождовац
Василија Бајић
српски језик
Основна школа "Ђура Даничић"
Вождовац
Викторија Перић
енглески језик
Вера Стојисављевић
хемија
Дора Миленковић
географија
Правно-биротехничка школа "Димитрије
Давидовић"
Правно-биротехничка школа "Димитрије
Давидовић"
Основна школа "Ђура Даничић"
100%
100%
100%
СТЕПЕН
2013/2014 2014/2015 СТРУЧНЕ
СПРЕМЕ
СТРУЧНИ НАЗИВ ИЗ
ДИПЛОМЕ
90%
80%
VII
дипломирани
физикохемичар
35%
30%
VII
дипломирани сликар
50%
0%
0%
7
проф. српског језика
100%
100%
100%
100%
50%
35%
35%
7
проф. енглеског језика
100%
100%
100%
80%
70%
70%
7
проф.хемије
80%
100%
62%
50%
35%
15%
20%
7
дипл.географ
Школа која је
преузела
Норма
(уписује
се норма
која је
добијена
од школе
која
преузима
Вождовац
Основна школа "Ђура Даничић"
Основна школа "Ђура Даничић"
Вождовац
Иванка Марковић
техничко образовање
100%
100%
100%
100%
100%
60%
80%
7
проф.техничког
Основна школа "Ђура Даничић"
Вождовац
Ненад Михаиловић
ликовна култура
100%
100%
100%
100%
90%
80%
90%
7
дипл.сликар
Основна школа "Ђура Даничић"
Вождовац
Софија Љубинковић
ликовна култура
45%
50%
45%
45%
40%
35%
40%
6
наст.ликовног образовањ
Основна школа "Ђура Даничић"
Вождовац
Весна Виријевић
грађанско васпитање
100%
100%
100%
100%
80%
55%
7
дипл.педагог
ЧУКАРИЦА
МИЛОШ ПОПОВИЋ
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
40%
40%
40%
40%
40%
40%
15%
VII
проф. Физичке културе
Сурчин
Марија Ђорђевић
Српски језик
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
VII
ОШ"Веселин Маслеша"
Вождовац
Душица Стефановић
руски језик
100%
100%
90%
100%
100%
100%
90%
VII
ОШ "Олга Петров"
Палилула
Марија Никић-Ивковић
Хемија
100%
100%
100%
100%
80%
80%
90%
VII
дипломирани хемичар
ОШ "Олга Петров"
Палилула
Жељка Епифанић
Биологија
100%
80%
70%
70%
70%
VII
мастер биолог
ОШ "Олга Петров"
Палилула
Драгана ЈовановићЏакула
Географија
100%
100%
100%
60%
45%
65%
65%
VII
дипломирани географ
ОШ "Олга Петров"
Палилула
Снежана Јовановић
Музичка култура
100%
100%
100%
60%
60%
55%
55%
VI
наставник музичке
културе
Tеничка школа "Нови Београд"
Нови Београд
Влада Крунић
географија
100%
95%
100%
100%
100%
70%
45%
VII
дипломирани географ
Tеничка школа "Нови Београд"
Нови Београд
Дарко Радуловић
историја
90%
100%
100%
100%
100%
55%
20%
VII
дипломирани историчар
Слађана Јоксимовић
биологија- екологија
70%
60%
75%
70%
65%
65%
50%
VII
професор биологије
Милена Плећаш
Стевановић
српски језик
89%
100%
39%
VII
100%
100%
100%
70%
VII
100%
100%
100%
78%
VII
ВЛАДИМИР НАЗОР
ОШ "Бранко Радичевић" Бољевци
Tеничка школа "Нови Београд"
Нови Београд
Tеничка школа "Нови Београд"
100%
100%
ОШ Сава
Шумановић
10%
професор српске
књижевности и језика
дипломирани хемичар за
истраживање и развој
професор енглеског
језика и књижевности
Tеничка школа "Нови Београд"
Нови Београд
Бранка Кабаница
хемија
Tеничка школа "Нови Београд"
Нови Београд
Јасна Јанковић
Миловановић
енглески језик
Tеничка школа "Нови Београд"
Нови Београд
Јелена Стефановић
информатика
100%
100%
100%
70%
100%
70%
70%
VII
професор информатике
Tеничка школа "Нови Београд"
Нови Београд
Љубинка Костић
механика
75%
100%
100%
80%
100%
100%
75%
VII
дипломирани механичар
Основна школа "Браћа Барух"
Стари град
Милица Мирковић
физика
100%
90%
80%
90%
90%
90%
90%
7
Професор физике и
хемије за основвну
Чукарица
Шипић Соња
Музичка култура
100%
100%
100%
100%
100%
80%
80%
седми
Дипл.етномузиколог
OШ,,Аца Милосављевић,,Рушањ
100%
професор српског језика
и књижевности
про. руског језика и
књижевност
30%
OS,,Vozd Karadjordje,,Jakovo
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О НАСТАВНИКУ, ВАСПИТАЧУ ИЛИ СТРУЧНОМ САРАДНИКУ КОМЕ ЈЕ УТВРЂЕН СТАТУС СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ИЛИ ЗАПОСЛЕНОМ КОЈИ ЈЕ ОСТАО НЕРАСПОРЕЂЕН
ОШ,,Аца Милосављевић,,Рушањ
Чукарица
Тодоровић Раде
Ликовна култура
100%
100%
100%
100%
100%
80%
80%
шести
наставник
Дипломирани музички
педагог
Дипломирани
математичар
Дипл.филолог енглеског
језика и књижевностиДипломирани инжењер
организације рада
ОШ''Јајинци''
Вождовац
Игњатовић Радојка
Музичка култура
100%
100%
90%
95%
95%
85%
95%
VII
ОШ''Јајинци''
Вождовац
Босиљка Стевановић
Математика
70%
70%
44,44%
44,44%
44,44%
22,22%
44,44%
VII
ОШ''Јајинци''
Вождовац
Гојковић Јадранка
Енглески језик
100%
70%
42%
42%
86%
53%
64%
VII
80%
95%
95%
105%
105%
80%
70%
VII
90%
90%
80%
80%
90%
80%
VII
Дипломирани физичар
100%
100%
100%
100%
89%
VII/1
професор шпанског
језика и књижевности
Рачунарство и
информатика
ОШ''Јајинци''
Вождовац
Милан Веселић
ОШ''Јајинци''
Вождовац
Ристивојевић Дејан
Физика
Врачар
Наташа Перовић
шпански језик
Спортска гимназија
Савски венац
Љубица Феринац
Спортска гимназија
Савски венац
Љубица Феринац1
Устав и права грађана
Спортска гимназија
Савски венац
Марија Брајковић
Музичка култура
Спортска гимназија
Савски венац
Горица Петронијевић
Ликовна култура
Јован Дучић
Нови Београд
Марко Петковић
физика
40%
40%
20%
10%
10%
10%
Јован Дучић
Нови Београд
Дубравка Томић
музичка култура
45%
45%
45%
45%
45%
Друга економска школа
Вождовац
Биљана
Радосдављевић
историја
50%
60%
60%
60%
Свети Сава
Лазаревац
Теодосијевић Бранко
Историја
100%
100%
100%
Свети Сава
Лазаревац
Јорданов Стамен
биологија
100%
100%
Свети Сава
Лазаревац
Славић Александар
географија
100%
100%
Свети Сава
Лазаревац
Сузана Богдановић
хемија
Свети Сава
Лазаревац
Марина марковић
музичка култура
100%
ОШ"ЈОВАН ЦВИЈИЋ
ПАЛИЛУЛА
АЛЕКСАНДРА
МИЛОВАНОВИЋ
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Гимназија Свети Сава
Савски венац
Лидија Ђуровић Путник
Гимназија Свети Сава
Савски венац
Катарина Бијелић
САВСКИ ВЕНАЦ
НАТАША ЛЕЛОВИЋ
САВСКИ ВЕНАЦ
ЕМИНА БАЛАН
САВСКИ ВЕНАЦ
СЛАВОЉУБ
КОСТАДИНОВИЋ
ПАЛИЛУЛА
XIV београдска гиманзија
50%
50%
50%
60%
60%
60%
50%
VII
дипл. Социолог
25%
25%
25%
30%
30%
30%
25%
VII
дипл. Социолог
55%
60%
55%
60%
75%
70%
VII
дип. Музички педагог
VII
дипломирани сликар
примењених уметности
10%
VI
наставник физике
35%
15%
VIII
магистар музичке
културе
60%
100%
90%
7
дипломирани историчар
90%
80%
75%
80%
VII
дипломирани историчар
100%
100%
90%
90%
90%
VII
наставник биологије
100%
90%
80%
75%
80%
VII
дипломирани географ
60%
60%
50%
40%
40%
VII
дипломирани хемичар
100%
95%
90%
90%
90%
90%
VII
дипломирани музиколог
100%
85%
80%
85%
80%
80%
80%
VI
француски језик
90%
90%
50%
50%
50%
22,22%
22,22%
VII2
италијански језик
33,33%
83,33%
10%
22,22%
22,22%
породиљско
0%
VII
50%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
VII
100%
100%
100%
100%
100%
85%
67%
VII
ХЕМИЈА
100%
100%
90%
90%
80%
80%
80%
VII
дипломирани хемичар
Милица Јокић
руски
100%
100%
100%
90%
100%
100%
89%
7
дипл.професор руског
језика
СУРЧИН
БИЉАНА ЦАРИЋ
ЛИКОВНА КУЛТУРА
100%
100%
75%
75%
75%
75%
75%
VII-2
МАГИСТАР ЦРТЕЖА
ОШ Михаило Петровић Алас
Стари град
Ивана Мирковић
француски језик
45%
45%
45%
30%
22%
VII
проф.француског језика
Геолошка и хидрометеоролошка школа
"Милутин Миланковић"
Вождовац
Сретен Ђукић
ложач
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
трећи
ложач централног
грејања
Техничка школа за дизајн коже
Савски венац
Ирена Бокор
хемија
60%
70%
60%
50%
40%
40%
30%
7
Дипломирани хемичар
Техничка школа за дизајн коже
Савски венац
Снежана Трнавац
географија
80%
90%
85%
75%
80%
70%
80%
7
дипломирани географ
Драгана Карлеша
математика
90%
83%
89%
89%
7
Дипломирани
математичар
ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО,
БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ
ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО,
БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ
ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО,
БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ
ЈОВАН ПОПОВИЋ
OШ "ВУК КАРАЏИЋ"
Техничка школа за дизајн коже
Савски венац
Социологија
ГРУПА ПРЕДМЕТАГРАЂЕВИНАРСТВО
СРПСКИ ЈЕЗИК И
КЊИЖЕВНОСТ
55%
ОШ Јајинци
100%
XIV гимназија
11%
Барили
11%
Техничка школа
Нови Београд
11%
наставник музичке
културе
магистар филолошких
наука
професор италијанског
језика и књижевности
дипломирани
грађевински инжењер за
професор српског језика
и књижевности
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О НАСТАВНИКУ, ВАСПИТАЧУ ИЛИ СТРУЧНОМ САРАДНИКУ КОМЕ ЈЕ УТВРЂЕН СТАТУС СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ИЛИ ЗАПОСЛЕНОМ КОЈИ ЈЕ ОСТАО НЕРАСПОРЕЂЕН
ликовна култура, дизајн
производа од коже, основе
рачунарство и
информатика
Техничка школа за дизајн коже
Савски венац
Тамара Бановић
Техничка школа за дизајн коже
Савски венац
Надица Јовановић
Техничка школа за дизајн коже
Савски венац
Завишић Лидија
физика
Техничка школа за дизајн коже
Савски венац
Сарић Владимир
физичко васпитање
90%
Техничка школа за дизајн коже
Савски венац
Поњавић Стево
физичко васпитање
ОШ Јелена Ћетковић
Звездара
Јелена Предић
ОШ Јелена Ћетковић
Звездара
ОШ "Јанко Катић" Рогача
дипломирани дизајнер
текстила
дипломирани инжењер
организације рада
дипломирани професор
физике и хемије
професор физичке
културе
професор физичке
културе
42%
56%
53%
58%
63%
35%
7
100%
100%
100%
58%
42%
43%
7
30%
20%
20%
40%
30%
7
100%
90%
90%
90%
80%
80%
7
100%
100%
100%
100%
100%
100%
70%
7
Грађанско васпитање
100%
100%
100%
100%
90%
80%
85%
VII-1
Бојана Тодоровић
Физичко васпитање
100%
95%
90%
90%
85%
85%
85%
VII-1
Сопот
Станка Томчић
Техничко образовање
100%
100%
100%
100%
100%
100%
78%
VII
ОШ ''Бранко Радичевић''
Чукларица
Љиљана Влајковић
Географија
75%
75%
65%
60%
60%
55%
60%
7
ОШ ''Бранко Радичевић''
Чукларица
Данијела Пантић
Енглески језик
100%
100%
100%
98%
100%
100%
77%
7
ОШ ''Бранко Радичевић''
Чукларица
Јелена Јаблановић
Енглески језик
80%
73%
60%
50%
60%
70%
70%
7
ОШ"Никола Тесла" Скела
Обреновац
Наира Гевондјан Лазић
музичка култура
100%
80%
85%
70%
75%
80%
85%
VII
ОШ"Војислав Вока Савић"
Лазаревац
Саша Радаковић
српски језик и књижевност
50%
50%
27%
50%
22%
0%
0%
6
ОШ"Војислав Вока Савић"
Лазаревац
Драгана Јеремић
хемија
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
7
професор хемије
Јелена Томић
географија
72%
72%
70%
65%
60%
65%
70%
7
дипломирани географ
Светлана Новичић
историја
70%
70%
75%
65%
60%
50%
60%
7
дипломирани историчар
100%
100%
100%
100%
100%
89%
89%
7
100%
100%
100%
100%
100%
0%
7
80%
50%
15%
55%
45%
45%
45%
7
дипломирани диригент
ОШ"Војислав Вока Савић"
100%
Основна школа
"Живомир
Техничка школа
за дизајн коже
Основна школа
"Јован Ристић"
10%
20%
30%
дипломирани педагог
професор физичке
културе
Професор техничког
образовања
Професор географије
Професор енглеског
језика и књижевности
Дипломирани филолог преводилац енглеског и
професор музичке
културе
наставник
српскохрватског језика и
Лазаревац
ОШ"Војислав Вока Савић"
ОШ"Војислав Вока Савић"
Лазаревац
Јелена Стојановић
Ћуковић
енглески језик
Влада Обрадовић Камени
Нови Београд
Споменка Лукић
Професор разредне
наставе
Влада Обрадовић Камени
Нови Београд
Мирјана Јовичић
Влада Обрадовић Камени
Нови Београд
Јелена Стевановић
Дубовац
енглески језик
100%
90%
100%
100%
100%
100%
90%
7
Професор разредне
наставе
ОШ ''Краљ Александар I''
Нови Београд
Љиљана Стевановић
биологија
80%
75%
55%
50%
40%
40%
60%
7
Дипломирани биолог
ОШ ''Краљ Александар I''
Нови Београд
Јасмина Дуњић
ликовна култура
100%
100%
10%
85%
100%
90%
95%
7
Дипломирани сликар
ОШ ''Краљ Александар I''
Нови Београд
Вујичић Марко
физичко васпитање
50%
50%
25%
25%
10%
10%
25%
7
"Зага Маливук"
Палилула
ЈАсмина Луко
наставник разредне
наставе(учитељ)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
VII
Медицинска школа
Звездара
Небојша Антић
Географија
40%
40%
40%
40%
40%
40%
10%
VII1
дипломирани географ
Медицинска школа
Звездара
Милица Докљанов
Математика
33%
33%
33%
0%
VII
дипломирани
математичар
ОШ"ДРАГОЈЛО ДУДИЋ"
ЗВЕЗДАРА
МАРИЈАНА БАЈИЋ
професор разредне
наставе
100%
100%
100%
0%
VII
проф. разр. наставе
ОШ "Бора Станковић"
Вождовац
Александра Анђић
Учитељица
100%
100%
0%
0%
VII
ОШ "Бора Станковић"
Вождовац
Данијела Богдановић
Учитељица
100%
100%
0%
0%
VII
ОШ "Бора Станковић"
Вождовац
Катарина Илић
Енглески језик
96%
75%
VII
ОШ "Бора Станковић"
Вождовац
Радојка Драговић
Биологија
85%
VII
Дипломирани биолог
ОШ "Бора Станковић"
Вождовац
Мирјана Стевановић
Музичка култура
15%
VII
Дипломирани музичар
соло певања
Музичка култура
100%
50%
50%
40%
35%
25%
30%
дипломирани филолог
грчког језика и
Професор разредне
наставе
ОШ Драган Лукић
10%
Дипломирани наставник
физичке културе
професор разредне
наставе
Професор разредне
наставе
Професор разредне
наставе
Дипломирани филолог
јапанског језика и
Породиљско
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О НАСТАВНИКУ, ВАСПИТАЧУ ИЛИ СТРУЧНОМ САРАДНИКУ КОМЕ ЈЕ УТВРЂЕН СТАТУС СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ИЛИ ЗАПОСЛЕНОМ КОЈИ ЈЕ ОСТАО НЕРАСПОРЕЂЕН
Техничка школа
Обреновац
Данка Радовић
ОШ Рудовци
Лазаревац
Марија Радојичић
Лазаревац
Снежана Јањић
Марићевић
ОШ ''Јован Стерија Поповић''
Нови Београд
Татјана Богдановић
ОШ ''Јован Стерија Поповић''
Нови Београд
Славица Предолац
ОШ ''Јован Стерија Поповић''
Нови Београд
Данијела Тадић
ОШ ''Јован Стерија Поповић''
Нови Београд
Оливера Остојин
професор руског језика и
књижевности
Професор разредне
наставе
професор тахничког
образовања
100%
100%
100%
100%
100%
100%
10%
VII
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
7
100%
100%
100%
100%
95%
100%
90%
7
100%
100%
100%
100%
90%
95%
95%
висока
дипл.музички педагог
0%
0%
0%
0%
90%
78%
67%
висока
проф.енглеског јез.и
књижев.
100%
100%
100%
100%
90%
90%
90%
висока
проф.историје
разредна настава
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
висока
проф.разредне наст.
ОШ ''Јован Стерија Поповић''
Нови Београд Данијела Маниташевић разредна настава
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
висока
проф.разредне наст.
ОШ Кнегиња Милица
Нови Београд
Жаклина Крстић
100%
100%
100%
100%
100%
100%
95%
7
ОШ Кнегиња Милица
Нови Београд
Тамара Новаковић
30%
45%
55%
50%
7
ШЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
ЗВЕЗДАРА
Ненад Милосављевић
физичко васпитање
70%
60%
100%
100%
55%
50%
50%
всс
ШЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
ЗВЕЗДАРА
Томислав Ђокић
музичка култура
100%
100%
50%
50%
50%
50%
50%
всс
ОШ Михаило Петровић Алас
Стари град
Наташа Пернар
српски језик и књижевност
70%
100%
100%
48%
48%
55%
40%
7
ОШ Михаило Младеновић Сеља
Лазаревац
Иван Бошковић
физичко васпитање
100%
100%
100%
80%
75%
55%
75%
седми
ОШ Михаило Младеновић Сеља
Лазаревац
Драгиша Бојанић
техничко образовање
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
седми
Душица Максимовић
историја
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
седми
професор историје
Дејан Драгољубовић
географија
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
седми
професор географије
100%
100%
100%
89%
VII
Професор енглеског
језика и књижевности
Група предметаЕкономија, право и
100%
55%
VII
Дипломирани правник
Грађанско васпитање
100%
55%
VII
Дипломирани педагог
Филозофија
100%
75%
VII
Дипломирани филозоф
OШ Рудовци
ОШ Михаило Младеновић Сеља
Руски језик
Професор разредне
наставе
Професор тех. и информ.
образовања
музичка култура
енглески језик
историја
Ликовна култура
Музичка култура
професор ликовне
култире
професор музичке
културе
професор физичке
културе
дипломирани музички
педагог
ОШ Драган Лукић
5%
ОШ"СВЕТИ
САВА"МЛАДЕНО
20%
проф. српског језика
професор физичке
културе
професор техничког
образовања
Лазаревац
ОШ Михаило Младеновић Сеља
Правно-пословна школа Београд
Стари град
Милена Ђукић
Правно-пословна школа Београд
Стари град
Александар Бркић
Правно-пословна школа Београд
Стари град
Драгана Стевановић
Правно-пословна школа Београд
Стари град
Константин
Борисављевић
МЛАДЕНОВАЦ
МАРИЈА СЕКУЛИЋ
ОШ "Бранко Пешић"
Земун
Јулијана Кљајић
ОШ "Бранко Пешић"
Земун
Јелена Влајнић
ОШ "Бранко Пешић"
Земун
Александар
Максимовић
ОШ "Бранко Пешић"
Земун
Зора Ковачевић
ОШ "Бранко Пешић"
Земун
ОШ "Бранко Пешић"
Енглески језик
професор биологије и
хемије
1.професор арапског
језика и књижевности
професор технике и
информатике
0%
0%
70%
100%
90%
100%
50%
VII
енглески језик
100%
100%
100%
100%
100%
70%
70%
VII
техничко образовање
100%
100%
100%
100%
100%
80%
80%
VII
/
100%
100%
100%
100%
0%
0%
VII
дипломирани психолог
физика
100%
100%
100%
100%
100%
90%
90%
VII
дипломирани физичар
Нада Тепавчевић
хемија
100%
100%
100%
100%
100%
90%
90%
VII
дипломирани хемичар
Земун
Ивана Мартинов
биологија
25%
25%
25%
25%
25%
15%
VII
дипломирани биолог
ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ", БЕОГРАД
РАКОВИЦА
Драгана Ракић
ЛИКОВНО
70%
60%
70%
70%
60%
65%
70%
7
професор ликовне
културе
ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ", БЕОГРАД
РАКОВИЦА
Анка НијемчевићКнежевић
ХЕМИЈА
50%
55%
65%
55%
45%
50%
50%
7
дипломирани хемичар
Савски венац
Јована Стојковић
Руски језик
100%
100%
100%
100%
67%
VII
професор руског језикам
и књижевности
Палилула
Владан Лазић
Физика
100%
100%
100%
100%
80%
VII
Проф. физике и ТО
ОШ "ЖИВОМИР САВКОВИЋ"
Филолошка гимназија
ОШ ''Ослободиоци Београда''
ХЕМИЈА
психолог
100%
100%
ОШ Вук караџић
100%
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О НАСТАВНИКУ, ВАСПИТАЧУ ИЛИ СТРУЧНОМ САРАДНИКУ КОМЕ ЈЕ УТВРЂЕН СТАТУС СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ИЛИ ЗАПОСЛЕНОМ КОЈИ ЈЕ ОСТАО НЕРАСПОРЕЂЕН
ОШ ''Ослободиоци Београда''
Палилула
Радица Којић
Географија
25%
25%
15%
100%
100%
85%
80%
VII
Дипломирани географ
Алма Оташевић
Руски језик, Библиотекар
100%
100%
100%
100%
88%
77%
67%
VII
Проф. руског јез. и
књижевности
Палилула
ОШ ''Ослободиоци Београда''
Проф.француског јез.и
књижевности
професор разредне
наставе
Дипломирани
математичар
Професор хемије и
биологије
ОШ ''Ослободиоци Београда''
Палилула
Даница Глишић
Француски језик
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
VII
Ош Филип Вишњић
Палилула
Данијела Ристић
Професор разредне
наставе
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
7
Ош Филип Вишњић
Палилула
Ивана Лукић
Математика
100%
100%
100%
100%
100%
77%
77%
7
Жељко Јанковић
Хемија
100%
100%
100%
100%
90%
90%
90%
7
Бранка Шошкић
географија
60%
50%
40%
7
Професор географије
Ош Филип Вишњић
Палилула
Ош Филип Вишњић
Техничка школа "Дрво арт"
Стари град
Драган Меденица
Физичко васпитање
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
VII
проф. физичког
васпитања
Техничка школа "Дрво арт"
Стари град
Павле Живановић
Практична настава
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
V
столар специјалиста
Техничка школа "Дрво арт"
Стари град
Предраг Везир
Практична настава
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
V
столар специјалиста
Техничка школа "Дрво арт"
Стари град
Драгиша Јевтић
Географија
100%
100%
100%
90%
100%
70%
90%
VII
дипл. Географ
Техничка школа "Дрво арт"
Стари град
Јован Анђелковић
Практична настава
100%
100%
100%
100%
100%
85%
52%
V
тапетар - декоратер специјалиста
Техничка школа "Дрво арт"
Стари град
Бојана Миловановић
60%
90%
55%
VII
дипл. хемичар
Техничка школа "Дрво арт"
Стари град
Марко Марковић
Техничка школа "Дрво арт"
Стари град
Драгомир Вучковић
Младеновац
Вера Симоновић
Младеновац
Хемија
Група предмета Шумарство и обрада
Група предмета Шумарство и обрада
100%
100%
100%
100%
100%
0%
VII
дипл. инг. обраде дрвета
100%
100%
100%
100%
100%
42%
VII
дипл. инг. обраде дрвета
руски језик
90%
100%
100%
100%
100%
75%
VII
Ранка Ђоковић
Математика
50%
67%
84%
100%
100%
75%
VII
Младеновац
Марина Итић
Јовановић
историја
100%
100%
100%
85%
85%
85%
VII
дипломирани историчар
Младеновац
Ирена Василић
биологија
100%
100%
80%
100%
100%
92%
VII
дипломирани професор
биологије и хемије
ЗЕМУН
Милица Глишић
100%
100%
100%
0%
7
дипл.учитељ
Младеновац
Драгана Обрадовић
ОСНОВНА ШКОЛА"БОШКО БУХА"
Звездара
Ивана Вукадиновић
ОСНОВНА ШКОЛА"БОШКО БУХА"
Звездара
ОСНОВНА ШКОЛА"БОШКО БУХА"
Школа за основно образовање
одраслих
Школа за основно образовање
одраслих
Школа за основно образовање
одраслих
Школа за основно образовање
одраслих
ОШ"ГАВРИЛО ПРИНЦИП"
Основна Школа "Биса Симић"
наставник разредне
наставе
професор разредне
наставе
100%
Професор руског језика и
књижевности висока
Дипломир5ани
Математичар
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
7
проф. разредне наставе
музичка култура
100%
100%
90%
70%
50%
50%
45%
VII
дипломирани музичар
Катарина Огњеновић
физичко васпитање
60%
60%
60%
75%
43%
43%
35%
VII
Звездара
Мирко Ломић
ложач
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
III
ОШ "Борислав Пекић"
Нови Београд
Вања Дамјановић
Музичка култура
100%
100%
100%
100%
100%
60%
50%
VII
ОШ "Борислав Пекић"
Нови Београд
Илија Козомара
Историја
85%
75%
VII
Дипломирани историчар
ОШ "Борислав Пекић"
Нови Београд
Ива Удовичић
Географија
100%
100%
100%
100%
100%
85%
75%
VII
Дипломирани географ
ОШ "Борислав Пекић"
Нови Београд
Снежана Кутлашић
Физика
100%
100%
100%
100%
100%
60%
50%
VII
Професор физике
професор физичке
културе
руковалац парних
котлова
Дипломирани музичарсоло певач
пензија
ОШ Драган Лукић
10%
ОШ Драган Лукић
10%
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О НАСТАВНИКУ, ВАСПИТАЧУ ИЛИ СТРУЧНОМ САРАДНИКУ КОМЕ ЈЕ УТВРЂЕН СТАТУС СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ИЛИ ЗАПОСЛЕНОМ КОЈИ ЈЕ ОСТАО НЕРАСПОРЕЂЕН
ОШ "Борислав Пекић"
Нови Београд
Драгана Вулетић
Математика
100%
100%
100%
100%
100%
67%
40%
VII
Дипломирани
математичар
ОШ "Борислав Пекић"
Нови Београд
Милан Цветковић
Биологија
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
VII
Професор биологије
ОШ "Борислав Пекић"
Нови Београд
Нада Миливојевић
Техничко и информатичко образовање
20%
30%
40%
50%
20%
VII
ОШ "Борислав Пекић"
Нови Београд
Владимир Сарић
Физичко васпитање
100%
100%
90%
60%
30%
15%
0%
VII
ОШ "Борислав Пекић"
Нови Београд
Мирјана Рафаиловић
Енглески језик
55%
50%
50%
50%
40%
30%
0%
VII
ОШ "Борислав Пекић"
Нови Београд
Жељка Вујић
Француски језик
100%
100%
100%
100%
100%
100%
77%
VII
ОШ "Борислав Пекић"
Нови Београд
Миљана Поповић
Француски језик и грађанско васпитање
100%
70%
70%
75%
65%
20%
0%
VII
ОШ "Борислав Пекић"
Нови Београд
Јелена Григоријев
Енглески језик и руски језик
100%
100%
100%
100%
100%
100%
65%
VII
ОШ "Борислав Пекић"
Нови Београд
Дргољуб Бришевић
Верска настава
55%
50%
55%
45%
VII
Дипломирани теолог
ОШ "Борислав Пекић"
Нови Београд
Бруно Стефановић
Верска настава
20%
10%
VII
Дипломирани теолог
ОШ "Борислав Пекић"
Нови Београд
Анита Веселиновић
Хемија
ОШ "Борислав Пекић"
Нови Београд
Бранка Ковачевић
Техничко и информатичко образовање
ОШ Бошко Палковљевић Пинки
Земун
Бранкица Прица
ОШ Бошко Палковљевић Пинки
Земун
ОШ Бошко Палковљевић Пинки
30%
40%
30%
20%
10%
0%
VII
Професор хемије
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
VII
Професор физике и
основа технике
географија
70%
70%
70%
70%
60%
55%
50%
7
дипл.географ
Марија Мировић
немачки језик
100%
100%
100%
100%
100%
78%
68%
7
проф. немачког језика
Ивана Босанац
историја
100%
100%
100%
100%
100%
95%
90%
7
дипл.историчар
Иван Завишић
физика
35%
35%
25%
15%
7
проф.физике и хемије за
осн.обр.
Ликовна култура
Диплпмирани сликар
Земун
ОШ Бошко Палковљевић Пинки
ОШ "14.октобар"
Раковица
Бранка Мандић
ОШ "Милош Црњански"
Чукарица
Маја Илић
ОШ "Милош Црњански"
Чукарица
Оља Михаиловић
ОШ "Милош Црњански"
Зорица Недељковић
Чукарица
ОШ "Милош Црњански"
Зорана Петровић
Српски језик и књижевност
Француски језик
Историја
Географија
30%
30%
30%
30%
30%
25%
25%
7 два
100%
100%
100%
100%
80%
50%
50%
VII
100%
100%
90%
90%
100%
80%
90%
VII
100%
100%
100%
90%
80%
70%
80%
VII
професор историје
100%
100%
100%
90%
80%
70%
70%
VII-2
магистар географије
65%
75%
70%
75%
85%
80%
70%
VII
65%
65%
45%
30%
30%
30%
30%
VII
100%
100%
100%
95%
80%
75%
70%
VII
ОШ "Милош Црњански"
Чукарица
Даниела Ивановић
ОШ "Милош Црњански"
Чукарица
Ана Перовић
ОШ "Милош Црњански"
Чукарица
Сања Ђокић
Музичка школа "Коста Манојловић"
Земун
Ивана Михаиловић
Енглески језик
100%
100%
45%
100%
100%
65%
45%
VII
Музичка школа "Коста Манојловић"
Земун
Србислава Вуков
Италијански језик и
грађанско васп.
100%
100%
64%
100%
100%
96%
86%
VII
ОШ "Живојин Перић"
Обреновац
Снежана Карталија
Физка
100%
100%
100%
100%
90%
90%
90%
7
ОШ "Живојин Перић"
Обреновац
Снежана Бабић
Хемија
100%
100%
100%
100%
90%
90%
90%
7
Нови Београд
Ивана Маричић
100%
60%
40%
25%
25%
40%
90%
VII
Гимназија
Младеновац
Тамара Самаиловић
Енглески језик
22%
22%
22%
22%
22%
22%
11%
VII-1
Гимназија
Младеновац
Станојевић Марина
Српски језик
100%
100%
100%
100%
100%
100%
78%
VII-1
Раковица
Ђокић Бранимир
Музичка култура
50%
50%
65%
55%
0%
0%
0%
Висока
ОШ "Лаза Костић"
ОШ "Франце Прешерн"
Наставник основа
технике
Професор физичког
васпитања
Професор енглеског
језика
Професор француског
језика
Професор француског
језика
Професор руског језика и
енглески Б2
Музичка култура
Музичка култура
Ликовна култура
Физичко васпитање
професор српског језика
и књижевности
професор француског
језика и књижевности
дипломирани музички
педагог
дипломирани музички
педагог
дипломирани сликар
примењене уметности
Професор енглеског
језика
професор италијанског
језика
ОШ "Љуба
Ненадовић"
ОШ "Вељко
Дугошевић"
ОШ "Бранко
Ћопић"
ОШ "Вук
Караџић"
ОШ "Васа
Чарапић"
20%
20%
30%
50%
15%
Професор физике
Дипл. хемичар за
истраживање и
професор физичке
културе
професор енглеског
Економска школа
одређено
језика и књижевности
Сопот
Професор српскогјезика О.Ш.Свети Сава
?
и књижевности
у Младеновцу
ОШ "Милан Ђ.
Дипл.музички педагог
55%
Милићевић",Свет
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О НАСТАВНИКУ, ВАСПИТАЧУ ИЛИ СТРУЧНОМ САРАДНИКУ КОМЕ ЈЕ УТВРЂЕН СТАТУС СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ИЛИ ЗАПОСЛЕНОМ КОЈИ ЈЕ ОСТАО НЕРАСПОРЕЂЕН
ОШ "Франце Прешерн"
Раковица
ОШ "Франце Прешерн"
Морић Тијана
Биологија
60%
50%
40%
40%
30%
30%
Висока
Милошевић Маја
Физичко Васпитање
100%
100%
100%
100%
95%
95%
95%
Висока
Живанчевић Данијела
Музичка култура
100%
100%
100%
100%
95%
85%
80%
Виша
Раковица
ОШ "Франце Прешерн"
ОШ''Цана Марјановић''
Сопот
Живослава Панчић
Француски језик
50%
50%
0%
0%
67%
67%
0%
VII
ОШ''Цана Марјановић''
Сопот
Владимир Шакић
Биологија
100%
100%
100%
90%
90%
80%
80%
VII
ОШ''Цана Марјановић''
Сопот
Славојка Берић
Хемија
80%
80%
50%
50%
50%
40%
60%
VI
ОШ''Цана Марјановић''
Сопот
Љубица Дабетић
Српски језик
ОШ''Цана Марјановић''
Сопот
Ана Марија Ћућа
Ликовна култура
100%
ОШ''Цана Марјановић''
Сопот
Весна Милетић
Историја
100%
ОШ''Цана Марјановић''
Сопот
Анико Митић
Математика
ОШ''Цана Марјановић''
Сопот
Мила Милошевић
Техничко и информатичко
образовање
ОШ''Цана Марјановић''
Сопот
Драгица Бранковић
Физичко васпитање
100%
100%
ОШ''Цана Марјановић''
Сопот
Лидија Миловановић
Француски језик
100%
ОШ''Цана Марјановић''
Сопот
Томислав Цакић
Музичка култура
Машинска школа "Космај"
Сопот
Машинска школа "Космај"
Сопот
Јелена Лончар
Мутишић
Mилијана Костић
Пауновић
Група предметаТекстилство и кожарство
Група предметаТекстилство и кожарство
Група предметаТекстилство и кожарство
Машинска школа "Космај"
Нина Ерцег
Сопот
Машинска школа "Космај"
Jован Мирков
Физичко васпитање
Машинска школа "Космај"
Сопот
Бранислав Мудринић
Механика
Машинска школа "Космај"
Сопот
Нада Јанковић
Педагог
Машинска школа "Космај"
Сопот
Зоран Ђурић
Машинска школа "Космај"
Сопот
Мирко Петровић
Средња школа
Барајево
Радмила Јовићевић
Средња школа
Барајево
Ана Радаковић
Средња школа
Барајево
Јованка Рмуш
Средња школа
Барајево
Средња школа
78%
78%
VII
90%
60%
55%
55%
50%
50%
VI
100%
100%
100%
100%
70%
70%
VII
100%
100%
100%
70%
78%
VII
80%
80%
70%
70%
VII
50%
35%
35%
20%
20%
VII
100%
100%
100%
100%
80%
89%
VII
100%
100%
65%
65%
65%
65%
VII
100%
100%
100%
100%
100%
83%
0%
VI
Инжењер технологије
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
VI
Инжењер технологије
40%
30%
50%
40%
30%
10%
0%
VII
100%
100%
100%
80%
70%
70%
60%
VII
50%
50%
50%
45%
20%
VII
Професор механике
Дипломирани педагог
100%
100%
100%
90%
VII
100%
100%
100%
100%
100%
57%
27%
V
100%
100%
100%
100%
100%
81%
54%
V
100%
80%
70%
60%
80%
80%
80%
7.
Група предметаПољопривреда,
100%
100%
100%
20%
75%
7.
хемија
100%
85%
75%
50%
20%
7.
Бранко Петровић
рачунарство и
информатика
80%
60%
60%
30%
20%
7.
Барајево
Наташа Караџић
латински језик
10%
6%
6%
18%
6%
7.
Средња школа
Барајево
Зоран Златић
психологија
100%
95%
85%
80%
60%
7.
Средња школа
Барајево
Катарина Јанковић
100%
48%
7.
Средња школа
Барајево
Никола Минић
70%
70%
28%
7.
Средња школа
Барајево
Љиљана Секицки
Средња школа
Барајево
Ведрана Стојановић
физичко васпитање
Енглески језик
Група предметаМашинство и обрада
Група предмета- Здравство
и социјална заштита
Руски језик
Наставник хемије
Професор српског језика
и књижевности
Струковни ликовни
уметник
100%
100%
40%
Дипломирани биолог
100%
100%
ОШ "В. Роловић",
"Радоје
Професор физичке
културе
Наставник музичке
културе
Професор француског
језика и књижевности
100%
100%
Практична наставамашинска
Практична наставамашинска
Дипломирани биолог
Дипломирани историчар
Дипломирани
математичар
Професор техничког
образовања
Професор физичке
културе
Професор француској
језика и књижевности
Дипломирани музички
педагог
Дипломирани инжењер
технолог
Професор физичког
васпитања
Бушач за хоризонтално
бушење-глодање
Механичар грејне и
расхладне технике
професор физичке
културе
дипломирани шумарски
инжењер - одсек
дипломирани хемичар
дипломирани
електротехнички
дипломирани класични
филолог
дипломирани психолог
професор енглеског
језика
дипломирани инжењер
машинства
90%
90%
90%
80%
54%
7.
доктор медицине
22%
22%
22%
11%
11%
7.
профсор руског језика
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О НАСТАВНИКУ, ВАСПИТАЧУ ИЛИ СТРУЧНОМ САРАДНИКУ КОМЕ ЈЕ УТВРЂЕН СТАТУС СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ИЛИ ЗАПОСЛЕНОМ КОЈИ ЈЕ ОСТАО НЕРАСПОРЕЂЕН
Средња школа
Барајево
Јелена Јанковић
Средња школа
Барајево
Илинка Јовановић
Средња школа
Барајево
Драгица Раичевић
Средња школа
Барајево
Миљана Перић
Средња школа
Барајево
Средња школа
Школа за ученике оштећеног вида
"Вељко Рамадановић"
Школа за ученике оштећеног вида
"Вељко Рамадановић"
Техничка школа
Техничка школа
Педагог
50%
50%
Група предметаПољопривреда,
Група предметаПољопривреда,
50%
0%
0%
7.
дипломирани педагог
дипломирани инжењер
пољопривреде
дипломирани инжењер
пољопривреде
100%
85%
61%
7.
23%
100%
63%
7.
Музичка култура
40%
25%
10%
7.
дипломирани музичар
Данијела Павловић
хемија
100%
70%
25%
7.
дипломирани хемичар
Барајево
Јелена Стојановић
Географија
70%
70%
55%
55%
7.
дипломирани географ
Земун
Бранислава Гаруновић
Физичко васпитање
100%
60%
50%
50%
50%
50%
40%
VII
Професор физичког
васпитања
Земун
Јасна Томић
Географија
65%
50%
60%
5%
5%
5%
10%
VII
Младеновац
Младеновац
Техничка школа
Јелена Тодоровић
српски језик и књижевност
Славица Ђурђевић
рачунарство и
информатика
Катарина Протић
физичко васпитање
100%
100%
100%
100%
100%
100%
56%
7
100%
100%
100%
20%
7
100%
100%
100%
60%
7
Младеновац
Дипломирани географ
професор енглеског
језика
професор енглеског
језика
дипл.инж.технологије;см
ер органско технолошки
Младеновац
Милица Перић
енглески језик
100%
100%
100%
100%
100%
100%
56%
7
Техничка школа
Младеновац
Ивана Стеванчевић
енглески језик
100%
100%
100%
100%
100%
100%
67%
7
Техничка школа
Младеновац
Александар Блажић
Група предметахемија,неметали
100%
100%
100%
100%
100%
100%
60%
7
Техничка школа
Младеновац
Везирка Милојевић
Хемија
100%
100%
100%
100%
100%
100%
85%
7
професор хемије
Техничка школа
Младеновац
Жарко Његовановић
физика
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
7
професор физике
Техничка школа
Младеновац
Жаклина Ђурић
биологија
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
7
дипломирани билолог
Техничка школа
Младеновац
Биљана Вићовац
географија
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
7
дипломирани географ
Техничка школа
Младеновац
Татјана Петронијевић
историја
100%
100%
100%
100%
100%
100%
25%
7
дипломирани историчар
Техничка школа
Младеновац
Драгана Ранковић
музичка култура
19%
19%
19%
13%
7
Техничка школа
Младеновац
Јелена Јефтић
ликовна уметност
100%
100%
100%
64%
7
55%
60%
75%
65%
7
100%
100%
0%
7
ЗЕМУН
ГОРДАНА МАРЧЕТИЋ ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
/
/
25%
дипломирани музички
педагог
дипломирани сликар
зидног сликарства
ДИПЛОМИРАНИ
ПЕДАГОГ
Савски венац
Катарина Тодић
Наставник разредне
наставе
Чукарица
Александар Урошевић
Ликовна култура
20%
10%
10%
15%
25%
20%
20%
VI
Трговачка школа
Стари град
Бисерка Ристић
Биологија
95%
95%
95%
95%
85%
50%
50%
седми
професор биологије
Трговачка школа
Стари град
Сузана Димитријевић
Историја
95%
95%
95%
95%
95%
40%
40%
седми
професор историје
Огњен Мрваљевић
Физичко васпитање
-
20%
30%
30%
30%
20%
10%
седми
Љиљана Теодоровић
Милинковић
Ликовна култура
90%
90%
90%
90%
85%
85%
65%
седми
Исидора Секулић
ОШ "Уједињене нације"
Трговачка школа
Стари град
Трговачка школа
?
професор српског језика
и књижевности
дипл.инж.организациони
х наука;одсек за
професор физичке
културе
Техничка школа
ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
? Није више
вишак
проф.разредне наст.
наставник ликовне
Одлуком комисије за тумачење се налази на листи, са 50% пао на 20%
културе
професор физичке
културе
дипломирани историчар
уметности
Професор српскогјезика
и књижевности
Гимназија
Младеновац
Марина Станојевић
Српски језик
100%
100%
100%
100%
100%
100%
78%
VII-1
Гимназија
Младеновац
Синиша Мраовић
Географија
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
VII-1
Дипломирани географ
Гимназија
Младеновац
Марија Петровић
Хемија
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
VII-1
Професор хемије
ОШ Момчило
Живојиновић
ОШ Момчило
Живојиновић
одређено
?
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О НАСТАВНИКУ, ВАСПИТАЧУ ИЛИ СТРУЧНОМ САРАДНИКУ КОМЕ ЈЕ УТВРЂЕН СТАТУС СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ИЛИ ЗАПОСЛЕНОМ КОЈИ ЈЕ ОСТАО НЕРАСПОРЕЂЕН
Гимназија
Гимназија
OŠ Vladislav Petković Dis
Младеновац
Стево Гођиров
Музичка Култура
100%
100%
100%
100%
100%
100%
95%
VII-1
Професор музике
Професор физичке
културе
Младеновац
Тања Лазаревић
Физичко васпитање
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
VII-1
Zvezdara
Vesna Ilić
fizičko vaspitzanje
100%
100%
100%
0%
0%
100%
65%
sedmi
Дејан Ранић
Рачунарство и
информатика
ОШ " Иван Гундулић"
Нови Београд
ОШ " Иван Гундулић"
Нови Београд Весна Бојчић Кремењак
ОШ " Јован Јовановић Змај"
Обреновац
ОШ " Јован Јовановић Змај"
Обреновац
Зоран Младеновић
Историја
100%
100%
Изборни предмет-шах
Стефановић Катарина Географија
100%
95%
90%
85%
седми
100%
100%
100%
100%
90%
седми
70%
70%
70%
60%
60%
VII
40%
25%
20%
30%
35%
VII
Дипломирани географ
Историја
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
седми
Дипломиорани
историчар
Светлана Драгић
Руски језик
100%
83%
61%
11%
0%
80%
80%
Седми
Професор руског јез.
Лазаревац
Милица Михаиловић
Рожа
Енглески језик
33%
28%
28%
28%
Седми
Професор енглеског
OШ '' Јанко Веселиновић''
Вождовац
Валентина Мирковић
Ликовна Култура
100%
100%
90%
70%
70%
70%
90%
VII
проф. Ликовне културе
OШ '' Јанко Веселиновић''
Вождовац
Дејан Митровић
Ликовна Култура
100%
100%
90%
70%
70%
70%
90%
VII
наст. Ликовне културе
OШ Милан Ђ. Милићевић
Вождовац
Драгана Дабетић
математика
100%
95%
VII
дипл.математичар
Звездара
Душан Тодоровић
Физичко васпитање
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
VII
Професор физичке
културе
Звездара
Наташа Ђорђевић
Историја
100%
100%
100%
100%
100%
100%
70%
VII
Дипломирани историчар
Звездара
Бранка Голубовић
Биологија
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
VII
Дипломирани биолог
Звездара
Исисдора Џакула
Физика
85%
85%
85%
85%
85%
85%
35%
VII
Професор физике
Звездара
Драгана Ђуровић
Хемија
100%
100%
100%
100%
100%
100%
95%
VII
Дипломирани хемичар
ОШ "Павле Поповић"
Барајево
Борис Бубало
Физичко васпитање
100%
100%
100%
95%
95%
95%
80%
7. степен
Фармацеутско-физиотерапеутска школа
Звездара
Александра Ракићевић
Ковачевић
хемија
100%
100%
100%
100%
100%
95%
90%
VII
Фармацеутско-физиотерапеутска школа
Звездара
Драгана Михајловић
фозика
0%
0%
80%
80%
80%
75%
55%
VII
Професор Физике
Татјана Станковић
биологија
100%
100%
85%
90%
90%
85%
75%
VII
Професор биологије
Самарџија Виолета
хемија
100%
100%
100%
100%
100%
100%
85%
VII
Дипломирани хемичар
Стаменковић
Мирјанаљ
Латински језик
100%
100%
100%
100%
100%
100%
89%
VII
Никић Вујић Бојана
Енглески језик
33%
33%
33%
33%
33%
33%
22%
VII
Лазаревац
Техничка школа ''Колубара''
Техничка школа ''Колубара''
"ТЕХНОАРТ БЕОГРАД"-школа за
машинство и уметничке занате
"ТЕХНОАРТ БЕОГРАД"-школа за
машинство и уметничке занате
"ТЕХНОАРТ БЕОГРАД"-школа за
машинство и уметничке занате
"ТЕХНОАРТ БЕОГРАД"-школа за
машинство и уметничке занате
"ТЕХНОАРТ БЕОГРАД"-школа за
машинство и уметничке занате
Нови Београд
Фармацеутско-физиотерапеутска школа
?
profesor fizičke kulture
50%
ОШ " Иван Гундулић"
?
Дипломирани инжењер
пословне информатике
Дипломиорани
историчар
Професор физичке
културе
50%
Весна Бојичић
Кремењак
Гимназија
Младеновац
Гимназија
Младеновац
Техничка школа
ПТТ
20%
ОШ Иво Андрић
70%
професор физичког
васпитања дипломирани
Дипломирани хемичар
опште хемије
Звездара
Фармацеутско-физиотерапеутска школа
Фармацеутско-физиотерапеутска школа
Звездара
Фармацеутско-физиотерапеутска школа
Профе. Француског
језика
Професор енглеског
језика
Спец.дерматовенеролог
ије
Фармацеутско-физиотерапеутска школа
Звездара
Оливера Лазаревић
Дерматологија са
негом,педикир-маникир
80%
80%
80%
80%
80%
80%
70%
VII-2
Фармацеутско-физиотерапеутска школа
Звездара
Ерор АНа
музичка уметност
90%
90%
90%
90%
90%
75%
42%
VII
Дипл. Музички педагог
ОШ "Владислав Петковић Дис"
Звездара
Весна Илић
физичко васпитање
100%
100%
100%
0%
0%
100%
65%
седми
професор физичке
културе
Лазаревац
Јелена Станојевић
музичка култура
80%
65%
50%
75%
VII
дипл.музичар
Економска школа "Нада Димић"
Земун
Слађана Секулић
Физичко васпитање
40%
40%
40%
40%
40%
40%
20%
VII
Професор физичке
културе
Економска школа "Нада Димић"
Земун
Славица Лазић
Хемија
80%
80%
80%
80%
80%
80%
60%
VII
Дипломирани хемичар
Економска школа "Нада Димић"
Земун
Ваван Душан
Географија
60%
60%
60%
60%
60%
60%
50%
VII
Дипломирани географ
ОШ " Милорад Лабудовић Лабуд"
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О НАСТАВНИКУ, ВАСПИТАЧУ ИЛИ СТРУЧНОМ САРАДНИКУ КОМЕ ЈЕ УТВРЂЕН СТАТУС СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ИЛИ ЗАПОСЛЕНОМ КОЈИ ЈЕ ОСТАО НЕРАСПОРЕЂЕН
Дипломирани
економиста
Дипломирани
економиста
Економска школа "Нада Димић"
Земун
Биљана Урошевић
Рачуноводство
100%
100%
100%
100%
100%
90%
40%
VII
Економска школа "Нада Димић"
Земун
Светлана Божић
Рачуноводство
100%
100%
100%
100%
100%
90%
40%
VII
Економска школа "Нада Димић"
Земун
Јаблановић Наташа
Грађанско васпитање
/
/
20%
20%
20%
20%
0%
VII
Дипломирани социолог
Седма београдска гимназија
Звездара
Влашки Виолета
руски језик
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
VII
професор руског језика
Седма београдска гимназија
Звездара
Драко Петровић
физичко васпитање
100%
100%
80%
80%
80%
80%
80%
VII
професор физичког
васпитања
Седма београдска гимназија
Звездара
Марина Петровић
историја
50%
50%
50%
50%
50%
50%
45%
VII
професор историје
професор српског језика
и књижевности
Седма београдска гимназија
Звездара
Данијела Љујић
српски језик и књижевност
60%
100%
100%
100%
100%
60%
60%
VII
Седма београдска гимназија
Звездара
Наташа Диздаревић
хемија
60%
50%
40%
40%
40%
40%
40%
VII
Крстић Тања
српски језик и књижевност
100%
100%
100%
100%
72%
100%
72%
VII
Седма београдска гимназија
Звездара
Никитовић Драгана
музичка култура
40%
15%
15%
15%
10%
10%
10%
VII
Пета економска школа Раковица
Раковица
Милица Милеуснић
Енглески језик
0%
0%
0%
0%
0%
100%
78%
VII
Пета економска школа Раковица
Раковица
Бранислава Врбашки
Математика и Рачунарство
и информатика
0%
0%
0%
67%
67%
67%
20%
VII
Пета економска школа Раковица
Раковица
Сања Перић
0%
0%
100%
100%
40%
VII
Пета економска школа Раковица
Раковица
Снежана Латас
100%
100%
100%
100%
90%
VII
професор хемије
Пета економска школа Раковица
Раковица
Тања Поњавић
ОШ"ВОЈВОДА МИШИЋ"
САВСКИ ВЕНАЦ ЉУБИЦА ЂУРОВИЋ
Педагог
0%
0%
0%
0%
20%
20%
10%
VII
дипломирани педагог
ФИЗИКА
70%
60%
70%
100%
100%
100%
50%
VII
ПРОФЕСОР ФИЗИКЕ
ОШ "СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ
МИТРАЉЕТА", БАТАЈНИЦА
ЗЕМУН
ВЕСНА ВАСИЋ
ЂОРЂИЈЕВСКИ
БИОЛОГИЈА
100%
100%
100%
100%
100%
100%
85%
ВИСОКА
ДИПЛОМИРАНИ
БИОЛОГ
ООШ Владислав Рибникар
Врачар
Данијела Савић
физика
20%
40%
30%
90%
80%
90%
60%
VII
професор физике
ООШ Владислав Рибникар
Врачар
Ђурђа Станковић
енглески језик
100%
100%
100%
80%
66,66%
55,55%
44,44%
VII
ООШ Владислав Рибникар
Врачар
Љубица Терзић
француски језик
66,66%
100%
100%
100%
100%
100%
33,33%
VII
ООШ Владислав Рибникар
Врачар
Јасмина Шуша
српски језик
100%
100%
100%
100%
100%
100%
42%
VII
100%
100%
100%
100%
100%
90%
90%
7
професор биологије
100%
100%
100%
100%
50%
35%
35%
7
професор физичког
васпитања
Вождовац
ОШ ''Доситеј Обрадовић''
Вождовац
Владимир Петровић
xiv
ОБРЕНОВАЦ
КРИСТИНА ПОПОВИЋ
БИОЛОГИЈА
60%
50%
40%
30%
10%
20%
VII
Дипломирани биолог
ОШ "14. ОКТОБАР"
ОБРЕНОВАЦ
ВИКТОР МИРЧИЋ
ИСТОРИЈА
60%
50%
40%
30%
10%
20%
VII
Дипломирани историчар
Соња Дубајић
Ситарица
ФИЗИКА
100%
100%
100%
100%
90%
90%
VII
Жељка Антолич
Музичка култура
100%
100%
100%
85%
75%
85%
VII
100%
100%
100%
85%
75%
85%
VII
Академски кипар
ОБРЕНОВАЦ
ОШ "14. ОКТОБАР"
физичко васпитање
40%
проф енглеског језика и
шк.2012/13
књ.
преузета у Трећу
проф француског језика
и књиж
проф српског језика и
књижевности
ОШ ''Доситеј Обрадовић''
ОШ "14. ОКТОБАР"
Бранкица Милошевић биологија
6 гимназија
професор хемије
Звездара
100%
100%
Група предмета- Хемија, неметали и графичарство
20%
професор српског језика
и књижевности
профеосор музичке
културе
мастер професор језика
и књижевности
дипломирани
математичар - професор
дипломирани
економиста
Седма београдска гимназија
0%
0%
Група предмета- Економија, право и администарција
Средња техничка
ПТТ
Професор физике и
основа тефнике за
Дипломирани музички
педагог
ОШ "14. ОКТОБАР"
ОБРЕНОВАЦ
Слободан Мојсиловић
Ликовна култура
ОШ "Ђуро Стругар"
Нови Београд
Ристо Антуновић
Ликовна култура
100%
100%
100%
100%
80%
60%
55%
VII-1
акад. Графичар,магист.
ОШ "Ђуро Стругар"
Нови Београд
Драгана Милошевић
Музичка култура
100%
100%
85%
85%
80%
80%
80%
VII
дипл. муз. педагог
ОШ "Ђорђе Крстић"
Чукарица
Биљана ВасићПетковић
Руски језик
100%
100%
100%
67%
67%
67%
67%
VII
професор руског језика и
књижевности
Основна школа "Војвода Путник" Рипањ
Вождовац
Драгана Булајић
Немачки језик
90%
90%
90%
90%
90%
78%
90%
VII
проф. немачког језика
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О НАСТАВНИКУ, ВАСПИТАЧУ ИЛИ СТРУЧНОМ САРАДНИКУ КОМЕ ЈЕ УТВРЂЕН СТАТУС СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ИЛИ ЗАПОСЛЕНОМ КОЈИ ЈЕ ОСТАО НЕРАСПОРЕЂЕН
Основна школа "Војвода Путник" Рипањ
Љубица Татић
Биологија
100%
100%
100%
100%
100%
80%
90%
VII
дипломирани биолог
Врачар
Љиљана Богдан
Техничко и информатичко
образовање
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
всс
професор техничког
образовања
ОШ"Свети Сава"
Младеновац
Радмила Габоров
географија
90%
90%
90%
90%
90%
90%
85%
VII
дипломирани географ
ОШ"Свети Сава"
Младеновац
Анђелија Марковић
француски језик
88%
88%
88%
88%
88%
88%
77%
VII
Проф.француског језика
Средња школа
Гроцка
Драгана Томић
Физика
100%
100%
100%
100%
100%
100%
60%
VII
Средња школа
Гроцка
Момчоло Николић
Физичко васпитање
60%
60%
100%
100%
50%
VII
Средња школа
Гроцка
Бојана Јорданов
Српски језик и књижевност
40%
100%
100%
0%
VII
Средња школа
Гроцка
Чакаревић Малиша
Географија
60%
75%
55%
55%
VII
Диплпомирани географ
Звездара
Ива Јовановић
информатика и
рачунарство
95%
95%
0%
седми
дипломирани
математичар
ОШ,,Кнез Лазар,,
Лазаревац
Ксенија Живковић
Хемија
100%
100%
100%
80%
60%
70%
80%
7
професор хемије
ОШ,,Кнез Лазар,,
Лазаревац
Љиљана Стаменић
француски језик
70%
40%
44%
44%
42%
44%
33%
7
професор француског
језика
Грађевинска школа
Звездара
Анђелија Поповић
Српски језик и књижевност
0%
0%
0%
0%
0%
100%
75%
VII
Грађевинска школа
Звездара
Наташа Пашић
Ликовна култура
50%
50%
50%
50%
50%
50%
40%
VII
Здравко Недић
Музичка култура
50%
50%
50%
50%
50%
35%
35%
VII
Дипломирани музичар
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
VII
Професор енглеског
језика и књижевности
ОШ "Јован Миодраговић"
ОШ''Деспот Стефан Лазаревић''
Вождовац
Грађевинска школа
60%
60%
Звездара
Грађевинска школа
Данка Нешовић
Енглески језик
Дипломирани физико
хемичар
Дипломирани професор
физичког васпитања
Дипломирани професор
српског језика и
Професор српског језика
Дипломирани историчар
Друга економска
школа
10%
ОШ Драгојло
Дудић
30%
Грађевинска школа
Звездара
Љиљанка Поповић
Хемија
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
VII
Дипломирани хемичар
Грађевинска школа
Звездара
Ведрана
Ранисављевић
Биологија
100%
100%
100%
90%
100%
80%
75%
VII
Дипломирани биолог
Грађевинска школа
Звездара
Нада Миленковић
Географија
100%
100%
100%
100%
100%
100%
60%
VII
Дипломирани географ
Грађевинска школа
Звездара
Милан Ђурашиновић
Физичко васпитање
0%
0%
0%
0%
100%
80%
50%
VII
Професор физичког
васпитања
ОШ 1300 каплара
50%
Грађевинска школа
Звездара
Јелена Давинић
Физика
0%
0%
0%
0%
50%
10%
90%
VII
Професор физике
Шеста гимназија
10%
Грађевинска школа
Звездара
Љиљана Ракић
Историја
30%
30%
30%
30%
25%
15%
0%
VII
Професор историје
Палилула
Милијана Видицки
ликовна култура
0%
VI
наставник ликовне
културе
Васа Чарапић
10%
Палилула
Ивана Теодоровић
биологија
0%
VII
дипл.биолог
Јован Поповић
20%
Палилула
Маја Поповић
разредна настава
0%
VII
проф.разредне наставе
Краљица Марија
100%
Палилула
Флорика Брађан
разредна настава
0%
VI
наставник разредне
наставе
Краљица Марија
100%
Палилула
Виорика НанБезбрадица
разредна настава
0%
VII
дипл.учитељ
Краљица Марија
100%
Палилула
Сања Павић-Рајак
разредна настава
0%
VII
проф.разредне наставе
Краљица Марија
100%
Палилула
Анишоара Бољанцу
разредна настава
0%
VI
наставник разредне
наставе
Краљица Марија
100%
Палилула
Јелица Павловић
разредна настава
0%
VII
проф.разредне наставе
Краљица Марија
100%
Палилула
Титијана Дехељан
разредна настава
0%
VII
проф.разредне наставе
Краљица Марија
100%
Палилула
Јелена Дринчић
разредна настава
0%
VII
проф.разредне наставе
Краљица Марија
100%
Палилула
Марија Петковић
Бонџић
дефектолог
0%
VII
дипл.дефектолог
Краљица Марија
100%
ОШ Васа Пелагић
ОШ Васа Пелагић
ОШ Васа Пелагић
ОШ Васа Пелагић
ОШ Васа Пелагић
ОШ Васа Пелагић
ОШ Васа Пелагић
ОШ Васа Пелагић
ОШ Васа Пелагић
ОШ Васа Пелагић
ОШ Васа Пелагић
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О НАСТАВНИКУ, ВАСПИТАЧУ ИЛИ СТРУЧНОМ САРАДНИКУ КОМЕ ЈЕ УТВРЂЕН СТАТУС СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ИЛИ ЗАПОСЛЕНОМ КОЈИ ЈЕ ОСТАО НЕРАСПОРЕЂЕН
ОШ Васа Пелагић
ОШ Васа Пелагић
ОШ Васа Пелагић
ОШ Васа Пелагић
ОШ Васа Пелагић
ОШ Васа Пелагић
ОШ Васа Пелагић
ОШ Васа Пелагић
ОШ Васа Пелагић
ОШ Васа Пелагић
ОШ Васа Пелагић
ОШ Васа Пелагић
ОШ Васа Пелагић
ОШ Васа Пелагић
ОШ Васа Пелагић
ОШ Васа Пелагић
ОШ Васа Пелагић
ОШ Васа Пелагић
ОШ Васа Пелагић
ОШ Васа Пелагић
ОШ Васа Пелагић
Палилула
Станислава Југовић
српски језик
0%
VII
проф.српског језика
Краљица Марија
100%
Палилула
Даворка Демоњић
српски језик
0%
VII
проф.српског језика
Краљица Марија
88%
Палилула
Весна Радаковић
француски језик
0%
VII
проф.француског језика
Краљица Марија
100%
Палилула
Душанка Босанац
француски језик
31%
VII
проф.француског језика
Краљица Марија
69%
Палилула
Данијела Срданов
енглески језик
85%
VII
проф.енглеског језика
Краљица Марија
15%
Палилула
Зоја Томић Илеана
румунски језик и грађанско
васпитање
0%
VII
проф.румунског језика
Краљица Марија
32%
Палилула
Марковић Мирко
историја
30%
VII
дипл.историчар
Краљица Марија
70%
Палилула
Јелена Петровић
географија
30%
VII
дипл.географ
Краљица Марија
70%
наставник математике и
Краљица Марија
физике
100%
100%
100%
100%
70%
90%
90%
Палилула
Жељка Лаловић
математика
100%
0%
VI
Палилула
Љиљана Пајовић
Јовановић
физика
40%
0%
VII
дипл.физичар
Краљица Марија
40%
Палилула
Драгица Жежељ
хемија
0%
VII
дипл.хемичар
Краљица Марија
30%
Палилула
Лидија Јаковљевић
биологија
20%
VII
дипл.биолог
Краљица Марија
80%
Палилула
Љиљана Филиповић
0%
VII
проф.физике и
осн.технике
Краљица Марија
20%
Палилула
Душко Ранђеловић
0%
VII
проф ТИО
Краљица Марија
60%
Палилула
Снежана Ђорђевић
ликовно васпитање
50%
VI
наставник ликовног
Краљица Марија
50%
Палилула
Горан Бекић
физичко васпитање
0%
VII
проф.физичког
Краљица Марија
100%
Палилула
Зорана Петровић1
педагог
0%
VII
дипл.педагог
Краљица Марија
100%
Палилула
Љубиша Цветковић
ложач
0%
II
спец.монтер уређаја за
грејање
Краљица Марија
100%
Палилула
Драган Цветковић
домар
0%
III
руков.грађ.машинама
Краљица Марија
100%
Палилула
Славица Вељовић
Пухача
спремачица
0%
I
спремачица
Краљица Марија
100%
Марионета Мартиновић спремачица
0%
I
спремачица
Краљица Марија
100%
Палилула
техничко и информатичко
образовање
Техничко и информатичко
образовање
20%
10%
10%
Палилула
Емина Гајић
спремачица
0%
I
спремачица
Краљица Марија
100%
Палилула
Светлана Цветковић
спремачица
0%
I
спремачица
Краљица Марија
100%
Музичка школа "Станислав Бинички"
Савски венац
Милош Делић
удараљке
50%
50%
50%
50%
83%
58%
80%
7
Музичка школа "Станислав Бинички"
Савски венац
Бранислав Мишина
контрабас
30%
50%
36%
60%
62%
70%
63%
7
Железничка техничка школа
Београд-Палилула
Љиљана Шобић
Српски језик и књижевност
100%
50%
VII-1
Железничка техничка школа
Београд-Палилула
Ана Аничић
Француски језик
67%
90%
67%
33%
33%
44%
22%
VII-1
Железничка техничка школа
Београд-Палилула
Маргита Дех
Немачки језик
55%
50%
45%
55%
100%
100%
67%
VII-1
Железничка техничка школа
Београд-Палилула
Драгана Мандић
Историја
65%
60%
VII-1
Железничка техничка школа
Београд-Палилула Јован Анђелковић1
Железничка техничка школа
Београд-Палилула
Железничка техничка школа
Београд-Палилула
ОШ Васа Пелагић
ОШ Васа Пелагић
Географија
100%
100%
100%
100%
100%
80%
50%
VII-2
Милица Бабанић
Музичка култура
45%
45%
45%
45%
40%
70%
70%
VII-1
Борис Јашовић
Грађанско васпитање
100%
90%
VII-1
Дипломирани музичар
перкусиониста
Дипломирани музичар
контрабасиста
професор српског језика
и књижевности
професор француског
језика и књижевности
професор немачког
језика и књижевности
професор историје
магистар географских
наука
професор солфеђа и
музичке културе
дипломирани социолог
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О НАСТАВНИКУ, ВАСПИТАЧУ ИЛИ СТРУЧНОМ САРАДНИКУ КОМЕ ЈЕ УТВРЂЕН СТАТУС СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ИЛИ ЗАПОСЛЕНОМ КОЈИ ЈЕ ОСТАО НЕРАСПОРЕЂЕН
Железничка техничка школа
Београд-Палилула Жељко Соколовић
Железничка техничка школа
Београд-Палилула
Железничка техничка школа
Железничка техничка школа
Железничка техничка школа
Група предмета - Саобраћај
Маја Дабић
VII-1
дипломирани инжењер
организационих наука
100%
100%
100%
100%
100%
100%
75%
VII-1
професор физике
Београд-Палилула Данијела Климента
Биологија
100%
100%
90%
90%
85%
100%
85%
VII-1
дипломирани биолог
Београд-Палилула Јелисавета Рогошић
Група предмета - Саобраћај
20%
10%
VII-1
Руски језик, Грађанско
васпитање
Маја Стјепановић
Нови Београд
Драгана Раца
Нови Београд
Перишин Наташа
француски језик
Музичка школа "Јосип Славенски"
Врачар
Зорица Вешовић
српски језик
100%
100%
100%
Музичка школа "Јосип Славенски"
Врачар
Јелена Матијашевић
физичко
50%
78%
78%
Десета гимназија "Михајло Пупин"
75%
Физика
Београд-Палилула
Десета гимназија "Михајло Пупин"
70%
руски језик
100%
100%
100%
100%
98%
98%
78%
VII-1
100%
104%
77%
66%
77%
56%
66%
100%
90%
80%
100%
100%
83%
67%
7
60%
50%
100%
40%
7
VII
VII
дипломирани психолог
професор руског језика и
књижевности
Професор руског језика и
књижевности
професор француског
језика и књижевности
професор југословенске
књижевности и
дипл.проф.физичког
Музичка школа "Јосип Славенски"
Врачар
Ивана Милошевић
енглески језик
32%
42%
42%
42%
77%
100%
89%
7
Музичка школа "Јосип Славенски"
Врачар
Љиљана Мишур
социологија,грађанско,фил
озофија
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
7
ОШ "МИЋА Стојковић", Умчари
ГРОЦКА
Маја НОВАКОВИЋ
ЛИКОВНА КУЛТУРА
100%
100%
100%
100%
100%
75%
25%
6
наставник ликовног
ОШ "МИЋА Стојковић", Умчари
ГРОЦКА
Маја Н. МИХАЈЛОВИЋ
МУЗИЧКА КУЛТУРА
100%
100%
100%
100%
100%
100%
10%
7
дипл. муз. педагог
Обреновац
Весна Калоперовић
20%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Прва економска школа
Стари град
Данијела Антал
Енглески језик
100%
100%
100%
100%
100%
100%
67%
Прва економска школа
Стари град
Лела Марјановић
Географија
85%
85%
85%
75%
7. степен
Професор географије
Гимназија у Обреновцу
Школа за дизајн текстила
Вождовац
Школа за дизајн текстила
Вождовац
Школа за дизајн текстила
Вождовац
Школа за дизајн текстила
Томислава Ђорђевић
Лазаревац
МШ Марко Тајчевић
Лазаревац
МШ Марко Тајчевић
Лазаревац
Лазаревац
Биљана Илић
Стаменић Љиљана
ОШ "НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ"
НОВИ БЕОГРАД
Ивана Марковић
ОШ "НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ"
НОВИ БЕОГРАД
ОШ "НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ"
НОВИ БЕОГРАД
100%
90%
6
текстилни инжењер
историја
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
седми
дипл.историчар
100%
66%
седми
100%
89%
седми
50%
35%
италијански језик
српски језик и књижевност
100%
15%
100%
100%
100%
45%
седми
Биологија
10%
10%
Енглески језик
30%
30%
20%
20%
20%
20%
10%
седми
Француски језик
проф.енглеског језика и
књиж.
проф.италијанског језика
и књиж.
професор српског језика
и књижевности
седми
дипломирани биолог
седми
прфесор енглеског језика
и књижевности
Професор француског
језика и кљижевности и
професор енглеског
језика и књижевности
100%
100%
100%
0%
7
Јелена Шапић
Историја
100%
100%
100%
100%
100%
75%
7
дипломирани историчар
Драгана Зувић
Географија
50%
50%
70%
100%
100%
90%
7
професор географије
НОВИ БЕОГРАД Радмила Обрадовић
Лазаревац
100%
100%
ОШ "НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ"
ОШ"Диша Ђурђевић"
100%
100%
НОВИ БЕОГРАД
Лазаревац
100%
Енглески језик
ОШ "НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ"
ОШ"Диша Ђурђевић"
100%
Јасмина Милутиновић
Марија Иванковић
Дипломирани професор
географије
Професор енглеског
7. степен
језика и књижевности
100%
енглески језик
Дејан Ранић
Александра Милић
разредна настава
100%
Техничко образовање
100%
100%
100%
100%
100%
95%
7
100%
100%
100%
100%
100%
90%
7
100%
100%
100%
78%
67%
7
70%
70%
80%
75%
75%
7
Енглески језик
Историја
85%
90%
20%
VII
текстилна група предмета
Татјана Савић
Снежана Михајловић
МШ Марко Тајчевић
МШ Марко Тајчевић
Ивасн Стојиљковић
Географија
Грађевинска школа
дипломирани филогог
енглеског језика и
дипл.проф.филозофије и
социологије
ОШ "Љуба Ненадовић"
ОШ " Надежда Петровић"
Дипломирани инжењер
пословне информатике
професор техничког
образовања
професор енглеског
језика и књижевности
дипломирани историчар
Маја Грујић
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О НАСТАВНИКУ, ВАСПИТАЧУ ИЛИ СТРУЧНОМ САРАДНИКУ КОМЕ ЈЕ УТВРЂЕН СТАТУС СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ИЛИ ЗАПОСЛЕНОМ КОЈИ ЈЕ ОСТАО НЕРАСПОРЕЂЕН
ОШ"Диша Ђурђевић"
Лазаревац
OШ"Диша Ђурђевић"
Лазаревац
Основна школа "Драган Лукић"
Нови Београд
Николина Илић
Драган Гаџић
Љиљана Вјештица
Српски језик
Физичко васпитање
100%
100%
90%
90%
90%
67%
78%
7
100%
100%
100%
100%
90%
6
10%
10%
0%
7
руски језик
Зоран Илић
Физичко васпитање
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
VII
Лазаревац
Радмила Петровић
руски језик
100%
100%
90%
73%
89%
89%
85%
7
Гимназија у Лазаревцу
Лазаревац
грађанско васпитање
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
7
ОШ " Војвода Степа "
Вождовац
Рада Веселић
Антонела
Спасојевић
100%
100%
100%
72%
78%
78%
78%
7
ОШ " Војвода Степа "
Вождовац
Љепа Кнежевић
Српски језик и
књижевност
Ликовна Култура
100%
100%
100%
90%
95%
95%
95%
6
ОШ " Војвода Степа "
Вождовац
Тијана Јововић
Географија
35%
30%
30%
30%
7
ОШ " Војвода Степа "
Вождовац
Драгица Кусуља
Хемија
Осма београдска гимназија
Вождовац
Ана Спремић
Осма београдска гимназија
Вождовац
OШ ''Вук Караџић''
Стари град
Гимназија у Лазаревцу
80%
80%
80%
70%
70%
6
наставник хемије
100%
80%
65%
56%
44%
44%
56%
VII
латински језик
100%
100%
100%
100%
66%
66%
33%
VII
професор руског
језика и књижевности
дипломирани
класични филолог
биологија
100%
100%
100%
100%
100%
90%
90%
VII
дипломирани биолог
65%
22%
100%
100%
100%
100%
94%
VII
дипломирани математичар
78%
67%
56%
44%
33%
44%
VII
66%
55%
44%
44%
55%
55%
90%
90%
75%
75%
70%
100%
80%
100%
100%
100%
руски језик
Врачар
ОШ "НХ Синиша Николајевић"
Врачар
Јелена Баровић
математика
ОШ "НХ Синиша Николајевић"
Врачар
Снежана Симић
француски језик
Лазаревац
руски језик
хемија-биологија
88%
OШ "КАРАЂОРЂЕ"
ВОЖДОВАЦ
Драгана Протић
Снежана Илић
Јанковић
OШ "КАРАЂОРЂЕ"
ВОЖДОВАЦ
Обрад Дракулић
физичко васпитање
Палилула
Јaсмина Луко
АНИЦА
КОВАЧЕВИЋ
СРЕТЕНОВИЋ
наставник разредне
наставе(учитељ)
ФИЗИКА И
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
МАТЕМАТИКА
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
83.33%
83.33%
83.33%
МАТЕМАТИКА
100%
100%
100%
100%
100%
100%
СРПСКИ ЈЕЗИК И
КЊИЖЕВНОСТ
СРПСКИ ЈЕЗИК И
КЊИЖЕВНОСТ
СРПСКИ ЈЕЗИК И
КЊИЖЕВНОСТ
ЛИКОВНА КУЛТУРА
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
16.67%
0%
0%
85%
85%
75%
75%
85%
80%
МУЗИЧКА УМЕТНОСТ
80%
70%
50%
50%
45%
70%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
85%
90%
100%
100%
ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА
ТЕХНКОЛОШКА ШКОЛА
ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА
ТЕХНКОЛОШКА ШКОЛА
ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА
ТЕХНКОЛОШКА ШКОЛА
ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА
ТЕХНКОЛОШКА ШКОЛА
ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА
ТЕХНКОЛОШКА ШКОЛА
ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА
ТЕХНКОЛОШКА ШКОЛА
ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА
ТЕХНКОЛОШКА ШКОЛА
ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА
ТЕХНКОЛОШКА ШКОЛА
ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА
ТЕХНКОЛОШКА ШКОЛА
ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА
ТЕХНКОЛОШКА ШКОЛА
ОШ"Стефан Немања"
ОШ"Стефан Немања"
ЧУКАРИЦА
ЧУКАРИЦА
ЧУКАРИЦА
БРAНКО
ЧЕВРЉАКОВИЋ
БИЉАНА
ЧУКАРИЦА
РАЈИЋ КРИСТИНА
ЧУКАРИЦА
ЂУКИЋ ИВОНА
ИРЕНА
ВУКСАНОВИЋ
ЦВЕТКОВИЋ
МИЛОШ
ЧУКАРИЦА
ЧУКАРИЦА
ЧУКАРИЦА
Дипломирани
Математичка
професор
гимназија
професор руског
језика и књижевности
дипломирани
социолог
професор српског
језока и књижевности
наставник ликовне
културе
професор географије
80%
ОШ "НХ Синиша Николајевић"
"Зага Маливук"
професор руског језика
80%
Дејан Станковић
Маријана
Стаменковић
"Слободан Пенезић Крцун"
професор српског језика
и књижевности
наставник физичког
васпитања
ЧУКАРИЦА
МИЛИЈИЋ ИГОР
ЈОВАНОВИЋ
ДРАГАНА
ЧУКАРИЦА
ЖАКЛИНА КАВАЈА
ТЕХНОЛОШКА ГРУПА
ПРЕДМЕТА
ГЕОГРАФИЈА
Савски венац
Будимир Зечевић
Географија
100%
100%
100%
90%
70%
80%
Савски венац
Вуколић мирјана
Историја
100%
100%
100%
100%
80%
80%
70%
професор француског језика
НАСТАВНИК
РУСКОГ ЈЕЗИКА
Професор биологије
70%
VII
и хемије
професор физичког
80%
VII
васпитања
професор разредне
ош" зага
0%
VII
одобрено место
у продуженом боравку од Министарства
наставе
маливук"
ДИПЛОМИРАНИ
40%
VII
ФИЗИЧАР ЗА
ДИПЛОМИРАНИ
0%
VII
МАТЕМАМТИЧАР
ДИПЛОМИРАНИ
78%
VII
МАТЕМАМТИЧАР
ПРОФЕСОР
67%
VII
СРПСКОГ ЈЕЗИКА И
ПРОФЕСОР
94%
VII
СРПСКОГ ЈЕЗИКА И
ПРОФЕСОР
Ради на
0%
VII
СРПСКОГ ЈЕЗИКА И
одређено
ФПУ-Дипломирани
70%
VII
керамичар
ДИПЛОМИРАНИ
75%
VII
МУЗИЧКИ ПЕДАГОГ
ДИПЛ.ИНГ.ПРЕХРАМ
0%
VII
.
ДИПЛОМИРАНИ
90%
VII
ГЕОГРАФ
80%
висока стручна спремаПриродноматематички
Филозофски
80%
висока стручна спрема
факултет у Београду
VI
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О НАСТАВНИКУ, ВАСПИТАЧУ ИЛИ СТРУЧНОМ САРАДНИКУ КОМЕ ЈЕ УТВРЂЕН СТАТУС СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ИЛИ ЗАПОСЛЕНОМ КОЈИ ЈЕ ОСТАО НЕРАСПОРЕЂЕН
ОШ"Стефан Немања"
ИСТОРИЈА
ФИЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ
Енглесји језик
100%
95%
90%
75%
60%
60%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Филолошки факултет
90%
висока стручна спрема
у Нишу
85%
висока стручна спремаПриродноматематички
Факултет ликовних
80%
висока стручна спрема
уметности у Београду
Факултет уметности у
70%
висока стручна спрема
Новом Саду
Филозофски
55%
висока стручна спрема
факултет у Косовској
Дипломирани
20%
VII
професор руског
90%
VII
Професор географије
Наставник ликовне
60%
VI
културе
Наставник
музичке
70%
VI
културе
проф. физичког
85%
7
васпитања
40%
VII-1
Професор историје
Професор физичког
75%
VII-1
васпитања
проф.
Енглеског јез. и
89%
VII/1
француски језик
100%
100%
100%
94%
78%
66%
56%
VII/1
Немачки језик
100%
100%
89%
89%
89%
89%
89%
VII/1
100%
100%
100%
90%
VII/1
дипл. Географ
професор биологије
дипломирани
музичар-соло
певач
дипломирани
Зорица Белошевац
Енглески језик
100%
100%
100%
100%
80%
80%
Душанка Павловић
Бранка Стојановић
Трифуновски
Биологија
100%
100%
100%
100%
80%
85%
Ликовна култура
100%
100%
90%
100%
80%
80%
Музичка култура
/
100%
85%
80%
70%
70%
Савски венац
Тамара Пајдић
Милијана
Радуловић
Руски језик
/
/
70%
85%
55%
50%
Чукарица
Неда Тодосијевић
Руски језик
100%
100%
100%
100%
100%
50%
ОШ"Сутјеска"
Земун
Љиљана Ђорђевић
Географија
100%
100%
100%
100%
90%
85%
ОШ"Сутјеска"
Земун
Ђорђе Гавриловић
Ликовна култура
105%
100%
90%
95%
70%
65%
Марија Мутавџић
Музичка култура
105%
100%
90%
95%
75%
70%
Ђуро Поповић
физичко васпитање
100%
100%
100%
100%
100%
100%
65%
55%
45%
35%
35%
Савски венац
ОШ"Стефан Немања"
ОШ"Стефан Немања"
Савски венац
ОШ"Стефан Немања"
ОШ"Стефан Немања"
Душко Радовић
ОШ"Сутјеска"
Земун
ОШ"Свети Сава"
Младеновац
ОШ''МИЛИЦА МИЛОШЕВИЋ''
ОШ''МИЛИЦА МИЛОШЕВИЋ''
Средња техничка ПТТ школа
Средња техничка ПТТ школа
Средња техничка ПТТ школа
Средња техничка ПТТ школа
Архитектонска техничка школа
МЛАДЕНОВАЦ БИЉАНА НЕКИЋ
АЛЕКСАНДРА
МЛАДЕНОВАЦ
ГАЈИЋ
Мирослава
Палилула
Стевановић
Палилула Катарина Китановић
Љубица Петровић
Зуковић
Александра
Палилула
Петровић
Весна
Сурчински
Врачар
Миковиловић
Географија
Биологија
30%
20%
25%
25%
25%
15%
15%
7
100%
100%
100%
100%
100%
95%
90%
7
15%
5%
7
Обреновац
Радослав Марковић
музичка култура
ОШ "Грабовац"
Обреновац
Сања Милановић
историја
ОШ "Грабовац"
Обреновац
географија
30%
30%
30%
25%
15%
15%
5%
7
ОШ "Грабовац"
Обреновац
Милош
Јордановић
Оливера
Станојевић
90%
90%
90%
90%
80%
80%
70%
7
ОШ "Грабовац"
Обреновац
85%
100%
90%
80%
75%
75%
75%
7
ОШ "Грабовац"
Обреновац
Драгица Лазић
Марија Мрав
хемија
информатика и
рачунарство
немачки језик
100%
100%
100%
95%
95%
95%
95%
7
OШ"Горња Варош"
Земун
Ана Матовић
ликовна култура
100%
100%
100%
100%
100%
90%
90%
VII
историчар
дипломирани
географ
дипломирани
дипломирани
хемичар
инжењер
професор немачког
језика
проф.ликов.култ.
ОШ"Горња Варош"
Земун
Светлана Митић
музичка култура
100%
100%
100%
100%
100%
90%
90%
VII
проф.музич.култ.
ОШ"Горња Варош"
Земун
Верица Живковић
физика
100%
100%
100%
100%
100%
90%
90%
VII
проф.физике
ОШ "Стари град"
Стари град
енглески језик
65%
60%
60%
50%
100%
95%
90%
VII-1
ОШ "Стари град"
Стари град
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
VII-1
XV БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
РАКОВИЦА
професор разредне
наставе
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
88%
88%
88%
75%
90%
78%
80%
VII
ФИЗИКА
75%
70%
65%
65%
70%
55%
50%
VII
МУЗИЧКА КУЛТУРА
40%
40%
40%
40%
40%
35%
35%
VII
ЛИКОВНА КУЛТУРА
СРПСКИ ЈЕЗИК И
КЊИЖЕВНОСТ
ГРАЂАНСКО
20%
20%
20%
20%
20%
15%
15%
VII
0%
100%
100%
100%
100%
89%
94%
VII
0%
0%
0%
0%
20%
15%
25%
VII
ВАСПИТАЊЕ
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
44%
44%
22%
11%
11%
22%
11%
VII
РУСКИ ЈЕЗИК
0%
60%
33%
33%
45%
33%
44%
VII
РАКОВИЦА
МАРИНА
БОЖИЋ
АЛЕКСАНДРА
ПЕШКИР
ПЕТРИЦА
XV БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
РАКОВИЦА
ИГЊАТОВИЋ
САЊА
ЂУРАНОВИЋ
XV БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
РАКОВИЦА
НАДА КАРИШИК
XV БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
XV БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
РАКОВИЦА МЛАДЕН ЊЕГОВАН
НАДА
РАКОВИЦА
МИХАЈЛОВИЋ
XV БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
РАКОВИЦА
XV БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
XV БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
РАЦА ДРАГАНА
35%
Свети Сава
80%
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
40%
ДЕСЕТА
ГИМНАЗИЈА
22%
књиж.
проф. Француског јез. и
књиж.
проф.немачког јез. и књиж.
Проф. Енглеског јез. И
ОШ "Грабовац"
Габријела
Миленковић
ДесанкаАнтић
Станимировић
ОШ"Бранко
Радичевић"
професор енглеског
језика и књижевности
професор разредне
наставе
ПРОФЕСОР
ЕНГЛЕСКОГ
ЈЕЗИКА
ДИПЛОМИРАНИ
ФИЗИЧАР ЗА
ДИПЛОМИРАНИ
МУЗИЧКИ
ПЕДАГОГ
ДИПЛОМИРАНИ
ИСТОРИЧАР
ДИПЛОМИРАНИ
ПРОФЕСОР
ДИПЛОМИРАНИ
ПОЛИТИКОЛОГ
ПРОФЕСОР
ФРАНЦУСКОГ
ПРОФЕСОР
РУСКОГ
ЈЕЗИКА И
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О НАСТАВНИКУ, ВАСПИТАЧУ ИЛИ СТРУЧНОМ САРАДНИКУ КОМЕ ЈЕ УТВРЂЕН СТАТУС СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ИЛИ ЗАПОСЛЕНОМ КОЈИ ЈЕ ОСТАО НЕРАСПОРЕЂЕН
OШ"Диша Ђурђевић"
Електротехничка школа "Стари
град"школа "Стари
Електротехничка
Лазаревац
Стари град
Хемија
Ликовна култура
30%
Стари град
град"школа "Стари
Електротехничка
град"школа "Стари
Електротехничка
Стари град
Продановић
Борјан Радојевић
Грађанско васпитање
Социологија Устав и
права грађана
Рачунарство
и
Стари град
Жарко Максић
информатика и eконом.
Физичко васпитање
град"школа "Стари
Електротехничка
град"школа "Стари
Електротехничка
Стари град
Дамјан Станојевић
Стари град
Ирена Алиспахић
град"школа "Стари
Електротехничка
град"школа "Стари
Електротехничка
Стари град
Тодор Кошчица
град"школа "Стари
Електротехничка
град"
ОШ "Дражевац"
ОШ "Дражевац"
Девета гимназија "Михаило
Петровић
Алас" "Михаило
Девета гимназија
Петровић
Алас" "Михаило
Девета гимназија
Петровић Алас"
ОШ 1300 каплара
Стари град
Стари град
100%
100%
100%
90%
6
80%
70%
70%
60%
60%
VII
85%
80%
80%
75%
80%
75%
VII/2
100%
100%
100%
100%
100%
95%
85%
VII
100%
100%
100%
100%
100%
85%
90%
VII
100%
90%
90%
70%
80%
90%
80%
VII
100%
90%
90%
80%
70%
50%
60%
VII
95%
70%
70%
70%
VII
васпитања
дипломирани
географ
професор
српског
100%
100%
89,99%
VII
језика инжењер
и књижевности
100%
100%
100%
100%
100%
96%
96,15%
VI
електро
практична
наставаелектро
практична настава-
100%
100%
100%
100%
100%
96%
0,00%
VI
електротехнике
инжењер за
електротехнике
за
електроинжењер,
100%
100%
100%
100%
100%
42%
23,08%
VI
40%
40%
35%
25%
35%
35%
25%
6.
100%
100%
100%
100%
88%
82%
82%
7.
55%
55%
45%
45%
45%
45%
седми
33%
22%
седми
Стари град
Слатка Вучинић
ОШ "Грабовац"
Обреновац
Владимир Ђокић
Јована Никић
руски језик
Секретар,
административни
Руски језик
40%
40%
40%
40%
70%
70%
40%
седми
25%
33%
22%
33%
23%
22%
20%
VII
10%
VII
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
7
89%
56%
89%
56%
7
Стари Град
Невенка Миличић
Социологија
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
VII
ОШ"Бора Лазић",Влашка
Младеновац
Ана Каралеић
90%
90%
60%
60%
60%
60%
60%
VII
ОШ"Бора Лазић",Влашка
Младеновац
Ана Јованчевић
Дринка Иванчевић
Мирослава
Плавшић
МИРОСЛАВА
Физичко васпитање
Проф.разредне
наставе
енглески језик
100%
100%
0%
VII
100%
100%
100%
100%
100%
100%
95%
7
директор
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
седми
ГЕОГРАФИЈА
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
VII/1
90%
65%
40%
57%
46.67%
VII
VII
100%
100%
83%
VII
OШ Доситеј Обрадовић
ОШ Бранко Радичевић
Медицинска школа
Чукарица
Нови Београд
Звездара
МАРКОВИЋ
Невена
Парезановић
Данило Бајовић
Средња туристичка школа
Хемија
српски језик и
Нови Београд
књижевност
Нови Београд Душица Ковачевић
енглески језик
Средња туристичка школа
Нови Београд
Наташа Кртинић
Немачки језик
Средња туристичка школа
Нови Београд
Ирена Симић
француски језик
Средња туристичка школа
Нови Београд Зорица Новаковић
Средња туристичка школа
Нови Београд
Наталија Татић
ОШ "Мајка Југовића"
Земун
Марина Сађил
руски језик
хигијена; наука о
исхрани; здравствено
Музичка култура
ОШ "Мајка Југовића"
Земун
Брановић Мирјана
Техничко образовање
ОШ "Мајка Југовића"
Земун
Тешић Верица
Италијански језик
Средња туристичка школа
социолог
дипл.инжењер
орган.наука
професор
физичког
100%
Прва београдска гимназија
Сопот
дипломирани
вајар
професор руског
језика
и књижевности
дипломирани
100%
Руски језик
Економско-трговинска школа
наставник хемије
дипломирани
хемичар
магистар
вајарства и
100%
Татјана Раковић
Ваздухопловна академија
100%
100%
Владан Павловић
Слободан
Стари град
Арсеновић
електро
Обреновац
Мила Дабић
хемија
Обреновац
Мирјана Ђурановић Руски језик и грађанско
васпитање
Нови Београд Дубравка Носовић психологија и грађанско
васпитање
професор
италијанског
Нови Београд
Бојана Бабић
језика
Нови Београд Ивана Митровић
географија
Земун
100%
Географија
Српски језик и
књижевност
практична
настава-
Звездара
Земунска гимназија
100%
Хемија
Наташа Јовановић
Снежана
Милошевић
Гордана
град"школа "Стари
Електротехничка
град"школа "Стари
Електротехничка
Стари град
Гордана Родић
Татјана Гркинић
100%
80%
100%
60%
40%
40%
78%
100%
100%
83%
VII
100%
100%
100%
100,00%
89,00%
VII
40%
100%
40%
17%
VII
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
VII
100%
95%
85%
80%
85%
80%
80%
6
70%
60%
60%
60%
7
44%
44%
44%
44%
7
44%
44%
одсек електро група,
наставник хемије и
домаћинства
професор
руског
језика
дипломирани
психолог
италијански језик
дипломирани
географ
професор руског
језика и књижевности
професор руског језика
дипломирани
правник
Професор
руског
језика
Дипломирани
социолог
Проф.физичке
културе
Проф.разредне
наставе
дипломирани
филолог
енглеског
проф. разредне
наставе
дипломирани
професор
професорбиологије
српског
језика
и
књижевности
професор енглеског
језика
професор
немачког
језикапрофесор
и књижевности
француског
језика
професор руског
језика
доктор медицине
наставник музичке
културе
проф.техничког
и
инф.образовања
проф.италијанског
језика
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О НАСТАВНИКУ, ВАСПИТАЧУ ИЛИ СТРУЧНОМ САРАДНИКУ КОМЕ ЈЕ УТВРЂЕН СТАТУС СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ИЛИ ЗАПОСЛЕНОМ КОЈИ ЈЕ ОСТАО НЕРАСПОРЕЂЕН
ОШ Бошко Палковљевић Пинки
ОШ "КРАЉ ПЕТАР ПРВИ"
MШ,,Даворин Јенко,,
Земун
Зорица Стојиновић
Бан
српски језик
Стари град
Енглески језик
Наташа Јовановић1
РАКОВИЦА
ВАСИЋ ЖИВКА
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
ОШ ''Доситеј Обрадовић''
Вождовац
OШ"Филип Кљајић Фића"
75%
100%
100%
50%
7
100%
100%
100%
100%
90%
45%
45%
VII
88%
88%
88%
88%
88%
88%
44%
VII
проф.српског језика и
књ.
професор
енглеског
језика
ПРОФ.
ИТАЛ.
ЈЕЗИКА
дипломирани
хемија
95%
95%
95%
95%
60%
50%
40%
7
Чукарица
Љиљана Златковић
Јасмина Стојчић
ТИО
50%
100%
100%
110%
80%
75%
60%
7
ОШ"Филип Кљајић Фића"
Чукарица
Мирјана Милићевић
професор хемије
100%
100%
100%
100%
100%
90%
90%
7
хемичар и
пр.физике
осн.технике за
проф. Хемије
ОШ"Филип Кљајић Фића"
Чукарица
Јелена Радивојевић
професор енглеског
110%
105%
100%
106%
81%
81%
60%
7
проф.енглеског
ОШ"Филип Кљајић Фића"
Чукарица
Дејан Михајловић
проф.историје
100%
95%
95%
95%
85%
7
проф. Историје
ОШ"Филип Кљајић Фића"
Чукарица
Ђорђе Жигић
проф.физичког
60%
60%
53%
25%
40%
20%
7
Машинска школа "Радоје Дакић"
Раковица
БРАНКО СИМИЋ
100%
100%
90%
100%
100%
100%
80%
VII
Машинска школа "Радоје Дакић"
Раковица
ОЛГИЦА ГИГИЋ
100%
100%
100%
100%
100%
95%
50%
VII
Машинска школа "Радоје Дакић"
Раковица
ГОРДАНА САРАПА
физичко васпитање
ПСИХОЛОГИЈА И
ГРАЂАНСКО
СРПСКИ ЈЕЗИК
проф.физичког
МАГИСТАР
ФИЗИЧКОГ
ДИПЛОМИРАНИ
100%
100%
100%
100%
100%
100%
66%
VII
Машинска школа "Радоје Дакић"
Раковица
100%
100%
100%
100%
100,00%
70,00%
VII
Раковица
75%
95%
55%
VII
Машинска школа "Радоје Дакић"
Раковица
ИСТОРИЈА
биологија и екологија и
заштита животне
ФИЗИКА
100%
Машинска школа "Радоје Дакић"
НАДА ОСТОЈИЋ
СНЕЖАНА
КОСТИЋ
МАРИНА
АРСИЋ
90%
95%
100%
100%
90%
80%
40%
VII
ХЕМИЈА
НАСТАВНИК
ПРАКТИЧНЕ
НАСТАВЕ
НАСТАВНИК
100%
90%
100%
100%
100%
100%
50%
VII
100%
100%
100%
100%
100%
70%
0%
VII
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
V
80%
80%
100%
100%
100%
100%
0%
VII
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
V
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
VI
/
/
100%
100%
100%
100%
0%
VII
100%
100%
100%
100%
100%
100%
70%
VII
85%
85%
80%
85%
85%
85%
70%
VII
100%
100%
100%
100%
100%
100%
70%
VII
/
/
/
90%
70%
50%
40%
VII
Немачки језик
/
/
/
78%
56%
78%
67%
VII
Француски језик
Предузетништво,
организација рада
историја
100%
100%
100%
100%
89%
89%
67%
VII
80%
80%
80%
80%
100%
90%
80%
VII
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
7
100%
100%
100%
100%
100%
100%
85%
7
33%
33%
15%
7
Машинска школа "Радоје Дакић"
Раковица
Машинска школа "Радоје Дакић"
Раковица
ПЕШИЋ
ЉИЉАНА
ДЕСПОТОВИЋ
ЛИНА ЂОРЂЕВИЋ
Машинска школа "Радоје Дакић"
Раковица
ЗОРАН КРЧАН
Машинска школа "Радоје Дакић"
Раковица
Машинска школа "Радоје Дакић"
Раковица
Машинска школа "Радоје Дакић"
Саобраћајно-техничка школа
Раковица
Земун
СЕРГИЈЕ ЧАКИЋ
БОРИСАВ
МИЛИЋЕВИЋ
ДУШАН
МИТРОВИЋ
АнаСветлана
Продановић
Величковић
Саобраћајно-техничка школа
Земун
Саобраћајно-техничка школа
Земун
Саобраћајно-техничка школа
Земун
Саобраћајно-техничка школа
Земун
Саобраћајно-техничка школа
Земун
Весна
Ћоровић
Софија
Апостоловић
Саобраћајно-техничка школа
Земун
Вера Поповић
Саобраћајно-техничка школа
Земун
Пољопривредна школа са домом
Палилула
ученика
ПК
Београд
Пољопривредна школа са домом
Палилула
ученика
ПК
Београд
Пољопривредна школа са домом
Палилула
ученика ПК Београд
ОШ"Ћирило и Методије"
Звездара
ОШ"Ћирило и Методије"
ОШ"Ћирило и Методије"
ОШ"Ћирило и Методије"
Средња школа
Средња школа
МШ''МОКРАЊАЦ''
Велиборка
Бајић
Снежана
Аврамовић
Зоран Благојевић
ПРАКТИЧНЕ
НАСТАВЕ
информатика
и
рачунарство
НАСТАВНИК
ПРАКТИЧНЕ
НАСТАВЕ
НАСТАВНИК
ПРАКТИЧНЕ
Српски
језик иНАСТАВЕ
кљижевност
Саобраћајна група
предмета
Ликовна култура
Рачунарство и
информатика
Физика
Ђука Наташа
Паунеску Драгослав
ликовна култура
Тодоровић Симић српски језик и књижевност
НадаЛана
Вучковић
физичко васпитање
Писић
Звездара
хемија
Петар Митровић
техничко
и
Звездара
Саша Радовановић
информатичко
Звездара
физика
Драгана Ранковић1
Гроцка
Музичка уметност
Слободан
Главичић
Марија
Гроцка
Историја
Драгутиновић
СТАРИ ГРАД ЉУБИЦА АРСИЋ
СРПСКИ ЈЕЗИК
ПСИХОЛОГ
ПРОФЕСОР
СРПСКОГ
ЈЕЗИКА
ПРОФЕСОР
ИСТОРИЈЕ
дипломирани биолог
ДИПЛОМИРАНИ
ФИЗКОХЕМИЧАР
ДИПЛОМИРАНИ
ХЕМИЧАР
СПЕЦИЈАЛИСТА
СТРУКОВНИ
СПЕЦИЈАЛИСТА
МЕТАЛОГЛОДАЧ
ДИПЛОМИРАНИ
ИНДУСТРИЈСКИ
СПЕЦИЈАЛИСТА
АУТОЕЛЕКТРИЧАР
СПЕЦИЈАЛИЗАНТ
ВИСОКИХ
Професор
српске
књижевности
и језика
Дипломирани
инжењер саобраћаја
Дипломирани сликар
Дипломирани
инжењер
Дипл. физико-хемичар
Професор немачког
језикаПрофесор
и књижевности
француског
језика и
Дипломирани
инжењер
дипл.историчар
дипл. Историчар
уметности
проф.српског
језика и
књижевности
проф.
физичког
васпитања
проф. хемије
100%
100%
100%
100%
100%
100%
55%
седми
100%
100%
100%
100%
100%
90%
80%
седми
60%
60%
40%
седми
40%
40%
30%
30%
седми
45%
45%
45%
40%
VII
100%
100%
85%
85%
VII
проф.физике
Дипломирани
музички
педагог
Дипломирани
100%
100%
100%
85%
7
историчар
проф. српског језика
45%
100%
45%
100%
45%
100%
ОШ "Јанко
Веселиновић"
ОШ "Арчибалд
Рајс"
20%
10%
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О НАСТАВНИКУ, ВАСПИТАЧУ ИЛИ СТРУЧНОМ САРАДНИКУ КОМЕ ЈЕ УТВРЂЕН СТАТУС СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ИЛИ ЗАПОСЛЕНОМ КОЈИ ЈЕ ОСТАО НЕРАСПОРЕЂЕН
МШ''МОКРАЊАЦ''
СТАРИ ГРАД
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
90%
90%
90%
90%
80%
70%
55%
7
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
45%
45%
45%
25%
25%
25%
20%
7
ИНФОРМАТИКА
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
7
ПАЛИЛУЛА
ВАЊА ДАШИЋ
ВЛАДИМИР
СРЕМЧЕВИЋ
ЈЕЛЕНА
ОГЊАНОВИЋ
ТИО
95%
100%
100%
100%
70%
60
30%
7
Вождовац
Иванковић Надица
разредна настава
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
VI
Вождовац
Иван Пузовић
Физичко васпитање
100%
100%
100%
25%
25%
25%
25%
7
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
7
МШ''МОКРАЊАЦ''
СТАРИ ГРАД
МШ''МОКРАЊАЦ''
ОШ ''ИВАН МИЛУТИНОВИЋ''
Основна школа "Војвода Путник"
Рипањ
ОШ " Војвода Степа "
ОШ "МИЋА Стојковић", Умчари
ОШ Илија Гарашанин
ОШ Павле Поповић
ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
БАТАЈНИЦА
OШ
''Вук Караџић''
ОШ ''20.октобар''
ОШ ''20.октобар''
Архитектонска техничка школа
Архитектонска техничка школа
Архитектонска техничка школа
Архитектонска техничка школа
Архитектонска техничка школа
Архитектонска техничка школа
Архитектонска техничка школа
ОШ Драгојло Дудић
ОШ Кнегиња Милица
ОШ Кнегиња Милица
ОШ Васа Пелагић
Техничка школа ГСП
ОШ Доситеј Обрадовић
Техничка школа "Змај"
Техничка школа "Змај"
Техничка школа "Змај"
Техничка школа "Змај"
Техничка школа "Змај"
Техничка школа "Змај"
Техничка школа "Змај"
Техничка школа "Змај"
Техничка школа "Змај"
Техничка школа "Змај"
Техничка школа "Змај"
Техничка школа "Змај"
Техничка школа "Змај"
Техничка школа "Змај"
Техничка школа "Змај"
Техничка школа "Змај"
НАТАША
МИШКОВИЋ
ГРОЦКА
Гроцка
Барајево
ЗЕМУН
Чукарица
Нови Београд
Нови Београд
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Нови Београд
Нови Београд
Палилула
Врачар
Вождовац
Земун
Земун
Земун
Земун
Земун
Земун
Земун
Земун
Земун
Земун
Земун
Земун
Земун
Земун
Земун
Новеља Обрадовић Педагог
Ивана Делибашић Музичка култура
Борис Бубало
Физичко васпитање
ГОРДАНА
ГРАЂАНСКО
МАРЧЕТИЋ
ВАСПИТАЊЕ
Марко Пејовић
историја
Верица Живић
Хемија
Горан Мазалица
Физичко васпитање
Математика,
Милена Марић
Рачунарство
и
Андрија Влајић
Физичко
васпитање
Биљана Батавељић
Историја
Лидија Томановић
Енглески језик
Шпиро Ђиновић
Физика
Јасмина
Ликовна култута
Манојловић
Српски језик и
Милан
Новаковић
књижевност
Снежана Лазић
разредна
настава
Српски језик и
Весна Ристић
књижевност
Драгослава
техничко
Максимовић
Далиборка Павић
разредна настава
Окука Смиљка
географија
Татјана Нинковић
разредна настава
Јасмина Вукић
енглески језик
Мирјана Реџић
грађанско васпитање
Слађана Нововић
социологија
Жељко Крунић
историја
Гордана
математика
Јаковљевић
Катарина
Венгрин биологија и екологија и
заштита
животнегрупа предмета
Ружица Ђоновић
електротехника
група
предмета Оливера Голеш
машинство
и обрада
група
предмета
Наташа Лучић
машинство
и
обрада
група предмета Александар Матић
машинство
и обрада
група предмета
Вања Савић
машинство
и
обрада
практична
настава
Славко Стевовић
машинска
практична настава Никола Дробњак
машинска
практична
настава Ранко Радивојевић
машинска
практична
настава Зоран Лукић
машинска
група предмета Милорад Грујић
електротехника
проф.енглеског
језика
проф.
немачког
језика и књижевности
дипл.инжењер
машинства
ПРОФЕСОР
ОШ ''ВЛАДА
ТЕХНИЧКОГ
АКСЕНТИЈЕВ
Наст.разредне наст.
30%
професор физичког
васпитања
педагогија
70%
100%
100%
100%
95%
95%
95%
80%
7
/
50%
40%
100%
100%
100%
100%
100%
/
50%
40%
100%
100%
100%
100%
100%
25%
100%
40%
100%
####
####
####
####
####
####
0%
100
55%
50%
40%
100%
100%
90%
100%
100%
100%
100%
0%
100
60%
100%
40%
0%
100%
80%
100%
100%
100%
100%
67%
100
75%
100%
10%
100%
100%
70%
90%
100%
100%
100%
45%
100
65%
80%
10%
60%
78%
60%
80%
89%
80%
67%
33%
0
67
20
7
100%
0%
100
100%
0%
100
100
100%
100
100%
100
####
100
100%
100%
100%
100%
100%
####
####
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
####
40%
####
####
####
####
####
####
####
####
####
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100
100%
50%
100%
100%
100%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100
100%
30%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
77%
0%
0%
100%
40%
0
55%
20%
80%
60%
0%
40%
80%
0%
0%
0%
50%
0%
0%
0%
0%
80%
7
6
7
седми
седми
седми
седми
седми
професор физичког
васпитања-дипл.
тренер пливања
ДИПЛОМИРАНИ
ПЕДАГОГ
магистар историје
Наставник хемије
Професор физичког
васпитања
3/432546
професор физичке
културе
професор историје
професор енглеског
језика и књижевности
дипломирани физичар
седми
дипломирани сликар
седми
професор српског језика
7
разредна настава
седми
разредна настава
професор енглеског
језика и књижевности
дипломирани филозоф
седми
дипломир. социолог
7
седми
седми
дипломир. историчар
седми
диплом. математичар
диплом. Молекуларни
биолог
физиолог
дипл. иинжењер
седми
седми
седми
седми
седми
седми
шести
шести
шести
шести
седми
Шеста
београдска
Електротехнич
ка школа
30%
10%
ОШ Павле
ОШСавић
Никола
Тесла
17"%
100%
ОШ Данило
Киш
100%
Техничка
школа ПТТ
100%
електротехнике
дипл.
машински
инжењер
дипл.
инжењер
машинства
дипл.
машински
инжењер
дипл. инжењер
вишимашинства
стручни радник
металске струке
специјалиста
струковни
инжењер
машинства
специјалиста
другог
степена
струковних
струковни инжењер
машинства
Дипломирани
електротехнички
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О НАСТАВНИКУ, ВАСПИТАЧУ ИЛИ СТРУЧНОМ САРАДНИКУ КОМЕ ЈЕ УТВРЂЕН СТАТУС СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ИЛИ ЗАПОСЛЕНОМ КОЈИ ЈЕ ОСТАО НЕРАСПОРЕЂЕН
Техничка школа "Змај"
Медицинска школа "Београд"
Угоститељско туристичка школа
Угоститељско туристичка школа
Угоститељско туристичка школа
Угоститељско туристичка школа
Угоститељско туристичка школа
Угоститељско туристичка школа
Угоститељско туристичка школа
ОШ"Никола Тесла" Скела
ОШ "Живојин Перић"
Осма београдска гимназија
Осма београдска гимназија
Осма београдска гимназија
ОШ"Никола Тесла" Скела
ОШ Доситеј Обрадовић
ОШ Доситеј Обрадовић
ОШ Доситеј Обрадовић
ОШ Доситеј Обрадовић
ОШ Доситеј Обрадовић
ОШ Доситеј Обрадовић
ОШ Доситеј Обрадовић
ОШ Доситеј Обрадовић
OШ Доситеј Обрадовић
ОШ ''Краљ Александар I''
Техничка школа
Економско-трговинска школа
Техничка школа
Техничка школа
Техничка школа
Техничка школа
Техничка школа
Техничка школа
Техничка школа
Техничка школа
Техничка школа
Техничка школа
Техничка школа
Техничка школа
Техничка школа
Машинска школа "Космај"
Лазаревац
Лазаревац
Лазаревац
Лазаревац
Земун
Савски венац
Савски венац
Савски венац
Савски венац
Савски венац
Савски венац
Савски венац
Савски венац
Обреновац
Обреновац
Вождовац
Вождовац
Татјана Марковић
географија
Симоновић
Руски језик
Светлана
Здравко
Недић
музичка култура
Оливера Протић
Ликовна култута
Милош Матић
географија
Виолета Андрејевић
Руски језик
Милош Матић
верска настава
услуживање са
Иван Тимотијевић
практичном
наставом
услуживање
са
Горан Дубовац
практичном
наставом
Гордана Лазић
биологија
Баћић
Гордана
Лазић
биологија
Баћић
Дубравка Гапић
историја
Милош Сакић
Физичко васпитање
Ана Спремић
руски језик
Дејан Станковић
латински језик
60%
30
50
100
95
60%
30
50
100
95
60%
35
40
100
95
100%
30
50
85
100
95
100%
100%
100%
100
100%
100%
100%
100%
100%
100
80%
100%
100%
####
####
100
65%
####
100%
100%
100%
100
56%
100%
100%
100%
100%
100%
75%
75%
100%
100%
100%
100%
75%
75%
100%
100%
####
####
####
75%
75%
####
100%
100%
100%
100%
75%
75%
100%
100%
10%
30
40
100
100
95
0
0
100%
100%
100%
100
44%
66%
100%
10%
40
20
100
100
95
0
0
90%
90%
80%
100
44%
66%
75%
10%
20
20
85
84
90
0
0
90%
90%
80%
0
56%
33%
100%
100%
100%
100%
65%
65%
100%
100%
80%
90%
90%
100%
60%
60%
100%
100%
70%
100%
90%
100%
30%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
19%
100%
100%
50%
40%
67%
75%
78%
90%
80%
80
80%
80%
90%
55%
55%
75%
90%
55%
седми
VII
7
Дипломирани
музичар
дипл. сликар-сценограф
7
дипл. географ
7
проф. руског језика
7
6
теолог
6
менаџер хотелијерства
6
менаџер хотелијерства
професор музичке
културе
професор биологије
VII
VII
VII
7
VII
Дубравка Гапић
историја
Мила Бјелица
географија
Чукарица
Синиша Мадић
историја
Чукарица
Радмила Караџић
биологија
Чукарица
Срђан Крстић
ликовна култура
Чукарица
Виолета Ненадић
музичка култура
Чукарица
Милија Ралевић
српски језик
Чукарица
Мирјана Никшић
математика
Чукарица
Милош Танић
физичко васпитање
Мирослава
директор /наставник
Чукарица
Плавшић
разредне
наставе
Нови Београд
Дуњић
Јасмина
Ликовна култура
српски језик и
Младеновац
Јелена Тодоровић
књижевност
Сопот
Весна Миљуш
физика
Младеновац
Катарина Протић
физичко васпитање
Младеновац
Милица Перић
енглески језик
Младеновац Ивана Стеванчевић
енглески језик
Група предметаМладеновац Александар Блажић
хемија,неметали
Младеновац
Везирка Милојевић
Хемија
Жарко
Младеновац
физика
Његовановић
Младеновац
Жаклина
Ђурић
биологија
Младеновац
Биљана Вићовац
географија
Татјана
Младеновац
историја
Петронијевић
Младеновац
Драгана
Ранковић
музичка култура
Младеновац
Јелена Јефтић
ликовна уметност
Младеновац
Небојша Пејчић
математика
Младеновац Биљана Драгићевић
историја
Група предмета Сопот
Mиливоје Станковић
електротехника,рачуна
Александра Милић Енглески језик
Маја Грујић
Историја
85%
Николина Илић
Српски језик
Драган Гаџић Физичко васпитање
100%
Ранко Гребовић
ТИО
100%
Чукарица
књижевности
дипломирани
класични
филолог
седми
професор географије
седми
дипл историчар
седми
шести
професор биологије
професор ликовне
културе
маставник музичке
седми
професор српског језика
седми
мастер математичар
проф.физичког
васпитања
проф. разредне наставе
100%
100%
100%
100%
####
100%
70%
70%
30%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
####
####
####
####
####
####
####
####
100%
50%
100%
100%
50%
100%
####
70%
90%
####
####
####
50%
####
100%
70%
90%
100%
100%
90%
100%
100%
100%
85%
100%
30%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
19%
100%
100%
50%
100%
100%
80%
90%
100%
90%
100%
100%
100%
30%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
19%
100%
100%
50%
60%
78%
75%
67%
100%
100%
седми
седми
седми
11%
професор историје
Професор физичког
васпитања
професор
руског језика и
VII
Вождовац
Обреновац
дипломирани географ
професор руског језика и XIV гимназија
књижевности
дипломирани
сликар-сценограф011/2763912
7
професор српског језика
7
5.5%
и књижевности
седми
дипл.физикохемичар
30%
професор физичке
7
60%
културе
професор
енглеског
7
56%
језика
професор
енглеског
7
67%
језика
дипл.инж.технологије;см
7
60%
ер органско технолошки
7
професор хемије
85%
7
професор физике
80%
7
дипломирани билолог
90%
7
дипломирани географ
70%
7
дипломирани историчар
20%
дипломирани музички
7
45%
педагогсликар
дипломирани
7
64%
зидног сликарства
професор
матеметике и
7
56%
информатике
7
дипломирани историчар
25%
Професор
VII
30%
електротехнике
професор
069-3637-617
7 енглеског језика и књижевности
7 дипломирани историчар 064-3087-169
професор
064-3869-203
7 српског језика и књижевности
н6аставник физичког васпитања 063-334-470
професор
техничког образовања064-1595577
7
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О НАСТАВНИКУ, ВАСПИТАЧУ ИЛИ СТРУЧНОМ САРАДНИКУ КОМЕ ЈЕ УТВРЂЕН СТАТУС СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ИЛИ ЗАПОСЛЕНОМ КОЈИ ЈЕ ОСТАО НЕРАСПОРЕЂЕН
Лазаревац
Музичка култура
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Техничко и информатичко
образовање
Физичко васпитање
Енглески језик
Француски језик
Француски језик и грађанско
васпитање
Енглески
језик и руски језик
Верска настава
Верска настава
Хемија
Техничко и информатичко
образовање
ОШ Свети Сава
ОШ Свети Сава
Средња школа
ОШ ''Ослободиоци Београда''
Гордана Родић
100%
100%
100%
100%
100%
100%
55%
100%
100%
100%
100%
Врачар
Врачар
Барајево
Хемија
100%
100%
100%
100%
100%
####
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
70%
100%
100%
100%
100%
100%
20%
90%
50%
100%
70%
100%
100%
100%
100%
100%
30%
60%
50%
100%
75%
100%
55%
100%
100%
100%
100%
40%
30%
40%
100%
65%
100%
50%
30%
100%
Весна Миковиловић
Сурчински
Ивана
Смиљковић
Чевизовић
Јелена Јанковић
Даница Глишић
40%
100%
Биологија
Ликовна култура
Педагог
Француски језик
30%
100%
80%
90%
20%
100%
80%
90%
100%
100%
100%
60%
85%
85%
60%
67%
100%
50%
15%
30%
100%
20%
100%
55%
20%
10%
100%
80%
90%
50%
####
67%
55%
90%
50%
67%
45%
33%
55%
33%
100%
100%
45%
100%
45%
100%
45%
100%
45%
100%
40%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
100%
90%
100%
85%
100%
100%
100%
100%
100%
####
100%
100%
70%
98%
100%
95%
Српски језик и
Београд-Палилула Љиљана Шобић
књижевност
Београд-Палилула Ана Аничић
Француски
језик
Београд-Палилула Маргита Дех
Немачки језик
Београд-ПалилулаДрагана Мандић
Историја
Београд-Палилула
Јован Анђелковић1
Географија
Београд-ПалилулаМилица Бабанић
Музичка култура
Београд-Палилула Борис Јашовић
Грађанско васпитање
Београд-Палилула Маја Дабић
Физика
Београд-Палилула
Данијела Климента
Биологија
Београд-Палилула Јелисавета
Психологија
Београд-ПалилулаМајаРогошић
Стјепановић Руски језик, Грађанско
васпитање
Снежана
Вождовац
енглески
језик
Милосављевић
Оливера
Вождовац
физичко васпитање
Миљановић
Вождовац
Иван
Ардалић
математика
Вождовац
Ивана Младеновић
хемија
основе анатомије и
Вождовац
Маја Тошић
физиологије,
Вождовац
Јасмина Радусин
физика прва
Зорица Церовић (
српски језик и
Вождовац
ШКОЛА ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ
породиљско)
књижевност
ШКОЛА ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ
познавање
Вождовац
Јованка Петрова
(матична школа), вишак у Првој
препарата,грађанско,
Вождовац
OШ“Бора Станковић“
Сања Милојевић
Физичко васпитање
Железничка техничка школа
Железничка техничка школа
Железничка техничка школа
Железничка техничка школа
Железничка техничка школа
Железничка техничка школа
Железничка техничка школа
Железничка техничка школа
Железничка техничка школа
Железничка техничка школа
Железничка техничка школа
ШКОЛА ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ
ШКОЛА ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ
ШКОЛА ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ
ШКОЛА ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ
ШКОЛА ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ
ШКОЛА ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ
Техничка школа Обреновац
12. гимназија
ОШ "14. ОКТОБАР"
Обреновац
Вождовац
ОБРЕНОВАЦ
Жељана
Милосављевић
Миладин
Павловић
Историја
библиотекар
Слободан
Мојсиловић
Ликовна култура
100%
100%
85%
100
100%
100%
85%
####
####
####
85%
наставник хемије
064-5044983
100%
100%
6
90%
ОШ "Драган Лукић" 50%
50% Дипломирани
VII
064
1356390
музичарсоло
певач
Средња туристичка школа 25%
75%
VII
6,42E+08
Дипломирани
историчар
"Драган Лукић" 50%
75%
VII
064 2705ОШ
641
Дипломирани географ
ОШ "Драган Лукић" 50%
50%
VII Професор физике
064 1782293
ОШ "Драган Лукић" 60%
40%
VII
064 3316852
Дипломирани
математичар
Решено у школи 10%
90%
VIIПрофесор биологије
063 211777
ОШ
20%
VII
6,42E+08
Наставник основа технике "Иван Гундулић" 60%
Средња
техничка
школа
за дизајн коже 80% и ОШ "Марко Орешковић" 15%
0%
VII
063
1111181
Професор
физичког
васпитања
Ваздухоплпвна академија 50%
0%
VII
63 језика
8349406
Професор
енглеског
Решено
у школи Грађанско васпитање до 100%
77%
VII
064 2230311
Професор
француског
језика
0%
VII
064 2931775
Професор
француског
језика
у школи Грађанско
васпитање до 100%
65% Професор
VII руског језикаРешено
065
9005995
и енглески
Б2
45%
VII
6,48E+08
Дипломирани теолог
10%
VII
63238197
Дипломирани теолог
0%
VII Професор хемије
63380229
Решено у школи до 100%
80% Професор
VII физике и основа
6,52E+08
технике
Магистар биолошких
VII/2
80%
80%
60%
80%
наука
VII
Дипломирани сликар
65%
65%
85%
75%
7.
ОШ "Јован
дипломирани педагог
50%
50%
0%
0%
Миодраговић"
Проф.француског
јез.и
VII
ОШ "Јован
100%
100%
90%
100%
књижевности
Миодраговић"
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
44%
100%
65%
80%
70%
100%
100%
100%
20%
98%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
85%
85%
100%
50%
22%
67%
60%
50%
70%
75%
75%
85%
10%
78%
89%
90%
61%
80%
90%
50%
VII-1
VII-1
VII-1
VII-1
VII-2
VII-1
VII-1
VII-1
VII-1
VII-1
VII-1
83%
седми
90%
седми
90%
VII
седми
професор српског
језикапрофесор
и књижевности
Oсновна
француског
језика и
школа
професор немачког
Гимназија
језика
и
књижевности
"Свети
Сава"
професор историје
магистар
Основна
географских
наука и
школа
професор
солфеђа
музичке
културе
дипломирани
социолог
VI београдска
професор
физике
гимназија
дипломирани биолог
дипломирани
IV гимназија у
психолог
Београду
професор
руског
језика
и књижевности
професор
енглеског
седми
језика
и књижевности
професор
физичке
културе
дипломирани
седми
математичар
професор хемије
седми
седми
седми
100%
11%
68%
33%
50%
25%
10%
доктор медицине
дипломирани
физикохемичар
професор
српског језика
и књижевности
дипломирани хемичар за
истраживање и развој
Професор физичке
културе
100
100
100
100
65
44
60
33
7
дипломирани историчар
100%
####
100%
85%
75%
85%
VII
Академски кипар
Гимназија у
Обреновцу
25%
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О НАСТАВНИКУ, ВАСПИТАЧУ ИЛИ СТРУЧНОМ САРАДНИКУ КОМЕ ЈЕ УТВРЂЕН СТАТУС СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ИЛИ ЗАПОСЛЕНОМ КОЈИ ЈЕ ОСТАО НЕРАСПОРЕЂЕН
ОШ "14. ОКТОБАР"
ОШ "14. ОКТОБАР"
ОШ"Бранко Радичевић"
ОШ ,,Коста Абрашевић"
ОШ ,,Коста Абрашевић"
ОШ ,,Коста Абрашевић"
ОШ ,,Коста Абрашевић"
ОШ ,,Коста Абрашевић"
Грађевинска техничка школа
Грађевинска техничка школа
Грађевинска техничка школа
Грађевинска техничка школа
Грађевинска техничка школа
Грађевинска техничка школа
Грађевинска техничка школа
Грађевинска техничка школа
Грађевинска техничка школа
Грађевинска техничка школа
Грађевинска техничка школа
Грађевинска техничка школа
Грађевинска техничка школа
Грађевинска техничка школа
Грађевинска техничка школа
Грађевинска техничка школа
Средња занатска школа
Средња занатска школа
Зуботехничка школа
Зуботехничка школа
Зуботехничка школа
Зуботехничка школа
ОБРЕНОВАЦ
ОБРЕНОВАЦ
Бољевци-Сурчин
Раковица
Раковица
Раковица
Раковица
Раковица
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Раковица
Раковица
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Зуботехничка школа
Звездара
Зуботехничка школа
Медицинска школа "Надежда
Петровић" школа "Надежда
Медицинска
Петровић"
Медицинска школа "Надежда
Петровић" школа "Надежда
Медицинска
Петровић" школа "Надежда
Медицинска
Петровић"
Медицинска школа "Надежда
Петровић" школа "Надежда
Медицинска
Петровић" школа "Надежда
Медицинска
Петровић"
Медицинска школа "Надежда
Петровић"
ОШ Владимир Роловић
ОШ Кнез Сима Марковић
ОШ Кнез Сима Марковић
Школа за дизајн текстила
Школа за дизајн текстила
Звездара
Земун
Земун
Земун
Земун
Земун
Земун
Земун
Земун
ВИКТОР МИРЧИЋ
Соња Дубајић
Ситарица
Жарко Бунош
Марија Мечанин
Стела Марковић
Биљана Лазаревић
Mилунка Вујанић
Вељко Вуковић
Марија Ђуровић
Ана Ерор
Саша
Радисављевић
Ивана Лујић
Душица Стакић
Гранић Палфи
Љиљана
Јанковић
Катарина
Марија Накић
Лидија Савић
Беба Петровић
Милица Урошевић
Тијана Петровић
Ирена Зељковић
Јована Пантић
Maja Милатовић
Марија
Радисављевић
Станковић Владан
Младеновић
Биљана
Миловановић
ИСТОРИЈА
ФИЗИКА
Музичка култура
Хемија
Ликовна култура
Српски језик
Музичка култура
Физичко васпитање
Биологија
Музичка уметност
Физичко васпитање
Српски језик и
књижевност
Физика
Ликовна култура
Енглески језик
Математика
Географија
Група предметаГрађевинарство
Група
предметаГрађевинарство
Група предметаГрађевинарство
Група
предметаГрађевинарство
Група предметаГрађевинарство
Група
предметаГрађевинарство
Група
предметаГрађевинарство
практична настава
аутолакирера
практична
настава
кувар
физика
Софија Ераковић
Владимир Весић
Александра Гуњак
латински језик
Физичко васпитање
информатика и
рачунарство
група
предметаНада Матовић
здравство и социјална
Мирјана Мажибрада
Биологија
Рачунарство и
Никола Кнежевић
информатика
Биљана
Физичко
васпитање
ЖивојиновићИрена Ванић
Психологија
Тијана Младеновић
Енглески језик
Бранка ШишиничкиЛиковна култура
Обрадовић
Љиљана
Ристић
Хемија
Географија, грађанско
Јелена Пујић
васпитање
Наташа Тешић
Земун
Мирко Матијевић
Култура тела
Раковица
Јелена Андрејевић
Ана Кунарац
Александра
Tомислава
Живаљевић
Ђорђевић
Музичка култура
Енглески језик
Енглески језик
енглески језик
текстилна група
предмета
Барајево
Барајево
Вождовац
Вождовац
Иван Стојиљковић
100%
10%
100%
100%
60%
100%
50%
####
40%
100%
30%
100%
10%
90%
100%
10%
100%
100%
100%
10%
100%
100%
100%
10%
55%
100%
100%
40%
70%
100%
100%
100%
100%
75%
100%
100%
100%
100%
20%
55%
88%
85%
55%
60%
70%
100%
100%
100%
100%
44%
100%
100%
60%
60%
100%
100%
100%
100%
100%
100
100
85
80
80
80
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100
100
100%
100
100
100%
100
100
100
80
100
80
100
100
90%
100%
100%
100%
65
100%
100%
80
80
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100
100
85
80
80
100%
100%
99%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100
100
85
80
80
80
100
100
100
100
100
90%
####
100
90%
####
90%
100
90%
100%
100%
100%
90%
55%
100%
70%
####
####
65
100%
100%
####
60%
####
45
100%
100%
45
40
100%
100%
20%
90%
VII
VII
професор музичке
СЕДМИ
75%
Дипл.про
културе
VII
ф.биолог 8041-792
Дипломи
VII
рани
8041-792
Професо
VII
р
српског
Дипломи 8041-792
VII
рани
8041-792
професор
55% физичког васпитања
8041-792
XIV гимназија
VII-1
дипломирани биолог
30%
дипломирани музички
VII-1
37%
педагог
професор
физичке
VII-1
80%
културе
професор српског језика
VII-1
50%
и књижевности
VII-1
дипломирани физичар
90%
магистар примењеног
VII-1
94%
вајарства
професор
енглеског
VII-1
0%
језика
VII-1
дипл.математичар
64%
дипломирани
VII-1
90%
проф.географије
дипломирани инжењер
VII-1
0%
архитектуре
дипломирани
инжењер
VII-1
0%
архитектуре
дипломирани
инжењер
VII-1
0%
грађевине
дипломирани инжењер
VII-1
0%
грађевине
дипломирани
инжењер
VII-1
0%
грађевине
дипломирани инжењер
VII-1
0%
грађевине
дипломирани
инжењер
VII-1
40%
грађевине
аутолакирер
5
65
специјалиста
5
кувар специјалиста
85
7
дипл. астрофизичар
65
7
професор франц. Језика
66
7
проф. физичке културе
70
7
дипломирани
42
90
7
доктор стоматологије
7
дипл. биолог
дипломирани инжењер
организационих
наука
професор физичке
100
85%
100%
100%
89%
100%
55%
100%
40%
100
100
70%
105%
90%
89%
85%
90%
85%
60%
95
70%
95%
80%
77%
57%
55%
80%
30%
VII-2
25%
25%
25%
VII
75
55
50
90
10
78%
90%
6
40
100%
100%
10
100%
100%
Дипломирани историчар
Професор физике и
основа тефнике за
VII
VII
VII
културе
дипломирани психолог
професор енглеског
језика
и књижевности
дипломирани
сликар
VII
текстила
професор хемије
VII
VII
VII
7
45%
дипломирани географ
1. доктор медицине 2.
специјалиста интерне
професор физичког
васпитања
наставник музичке
културе
проф. енглеског језика
7
проф. енглеског језика
седми
шести
проф.енглеског језика
текстилни нжењер
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О НАСТАВНИКУ, ВАСПИТАЧУ ИЛИ СТРУЧНОМ САРАДНИКУ КОМЕ ЈЕ УТВРЂЕН СТАТУС СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ИЛИ ЗАПОСЛЕНОМ КОЈИ ЈЕ ОСТАО НЕРАСПОРЕЂЕН
Школа за дизајн текстила
Школа за дизајн текстила
Школа за дизајн текстила
Школа за дизајн текстила
Школа за дизајн текстила
Школа за дизајн текстила
Школа за дизајн текстила
Школа за дизајн текстила
Вождовац
Вождовац
Вождовац
Вождовац
Вождовац
Душанка Јанић
Татјана Савић
Даница Матовић
Гордана Кртинић
Шимуновић
Александра
Алексић
Марија
Ђуричић
Драгана Нешић
Весна Марић
грађанско васпитање
историја
текстилна група
предмета
текстилна
група
предмета
текстилна
група
предмета
текстилна група
предмета
текстилна
група
предмета
текстилна
група
предмета
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
####
####
####
####
####
####
####
####
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
100%
80%
100%
60%
0%
0%
0%
80%
80%
0%
44%
60%
0%
0%
0%
седми
дипл.педагог
седми
дипл.историчар
дипл.инж.технологијетекстилно
инжењерство
дипл.инж.за
текстилно
седми
седми
седми
седми
седми
седми
инжењерство
текстилнодипл.текстилни
инж.за
дизајн
и
пројектовање
дипл.текстилни инж.за
дизајн и пројектовање
дипл.текстилни
инж.за
дизајн и пројектовање
дипл.текстилни
инж.за
дизајн и пројектовање
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
Download

Технолошки вишак 2014