Fotografije na ovoj i naslovnoj strani: Dušan Živkić
Novi Sad ponovo u ritmu džeza
TRIJUMFALNO ZAOKRUŽENA DŽEZ SEZONA
Kada se grupa perkusionista Bateria sambaNSa
pojavi na ulicama i na glavnom trgu u Novom
Sadu, to je nepogrešivi znak da će naš grad biti
ponovo u ritmu džeza. Koncertom Majamisty
tria u Velikoj sali KCNS, zvanično su počeli brojni
programi pred ovogodišnji, 14. Novosadski
JAZZ festival (koncerti, izložbe, radionice,
promocije...), koji je održan od 15. do 17.
novembra u organizaciji Kulturnog centra
Novog Sada, a u Velikoj sali SNP-a.
Omar Sosa, Terence Blanchard, Randy Najmlađi bubnjar na jazz festivalu
Brecker & Franco Ambroseti, Ralph Petrrson,
Manfred Schoof & Ryan Carniaux, Timmo Lassy i legendarni Benny Golson
bili su neki od glavnih izvođača na festivalu. Među prvim učesnicima glavnog
festivalskog programa bili su i mladi muzičari okupljeni u Big band Jazz
omladine Vojvodine, a Dečji big band iz Rostova na Donu (na naslovnoj
strani), bukvalno je podigao publiku na noge. Džez uvek donosi iznenađenje,
ali malo je ko prve večeri Festivala očekivao da će mu to iznenađenje priuštiti
muzičari “manji od svojih instrumenata”.
Terens Blanšar
Beni Golson i Daglas Sajds
Publika na jazz festivalu
No, o tome kako je bilo na ovogodišnjem, 14. po redu Novosadskom džez
festival, zatražili smo tekst od Slobodana Aranđelovića (strane 8 i 9, rubrika
“Festival u centru”), poznatog, između ostalog, i “džezerskog” novinara. U
ovom broju vodiča kroz kulturni život Novog Sada “Centar”, po prvi put, dakle,
gost-kritičar, kako bi imali sud i kritiku stručnjaka za ovu oblast.
Gordana Nonin
CITAT u centru
Zini jako. Spavaj kratko. Slušaj pažljivo. Plači neutešno.
Pevaj tiho. Skači visoko. Govori brzo. Putuj oprezno.
Gledaj otvoreno. Diši duboko. Udaraj snažno. Moli ponizno.
Pij halapljivo. Ustani rano. Piši sporo. Ljubi nežno.
Umri srećno. Gazi meko. Strepi tajno. Koračaj ponosno.
Plivaj daleko. Seci odmereno. Sanjaj retko. Misli temeljno.
(odlomak)
Vujuca Rešin Tucić,
književnik (1941-2009)
ustanova u centru
ustanova u centru
Kulturni centar Novog Sada
OTVORENOST KA NOVIM TENDENCIJAMA U KULTURI
Kulturni centar Novog Sada (KCNS), nekada Tribina mladih, čija je zgrada
smeštena u Katoličkoj porti na broju 5, izrastao je na tradiciji dugoj preko
pedeset godina i jedna je od najvećih i najznačajnijih kulturnih institucija
interdisciplinarnog i multimedijalnog karaktera u Novom Sadu i Vojvodini.
Polje delovanja KCNS se konstantno širi, tragajući za novim modelima
prezentacije kulturne delatnosti, vodeći računa, pre svega, o kvalitetu.
Raznovrsnim programima, kulturnim projektima, akcijama, manifestacijama i
festivaima, poznat je po svojoj otvorenosti i prijemčivosti novim tendencijama
u kulturi. Stoga je zasigurno jedna od vodećih kulturnih institucija sa sluhom,
kreativnim potencijalom i istrajnošću.
Programska delatnost Kulturnog centra Novog Sada se realizuje mahom u
njegovim prostorijama: u klubu Tribina mladih (književni program, tribine,
muzički program, likovni program, javne prezentacije radionica...), Velikoj sali
(filmski, scenski i muzički program), Likovnom salonu (izložbe likovnih
stvaralaca) i Malom likovnom salonu (izložbe likovnih umetnika i umetnika
primenjenih umetnosti te prodajna galerija). Iako oni zadovoljavaju programske
koncepte, njihova iskoristivost, kao i modrnizacija, odnosno primena
savremenih tehnologija u organizaciji umetničkih događaja, moraju biti
neprestani. Zato se za naredni period planira češća upotreba Letnjeg
bioskopa, izuzetnog i jedinstvenog prostora koji se nalazi na otvorenom. U
zavisnosti od sadržaja i uslova koje je neophodno obezbediti za realizaciju
pojedinih programa i projekata, Kulturni centar Novog Sada realizuje programe
i u prostorima drugih organizacija i institucija kulture: u pozorišnm dvoranama,
galerijama, kao i u otvorenim prostorima poput gradskih trgova, dvorišta,
Petrovaradinske tvrđave itd. On oduvek, a posebno u poslednjih nekoliko
godina, ostvaruje dinamične međunarodne kontakte u oblasti kulture, sa
brojnim institucijama i umetnicima, realizujući zanimljive umetničke ideje.
Polje delovanja KCNS obuhvata promovisanje i kreiranje filmskog, scenskog,
muzičkog i likovnog stvaralaštva, književnosti, društvenih i drugih tribina,
interdisciplinarnih i multimedijalnih projekata, akcija i manifestacija. Kulturni
centar organizator je četiri prestižna internacionalna festivala – PROZEFEST
(festival proze, koji se održava tokom aprila), INFANT (autentični festival
alternativnog i novog teatra, uvažen u drugim evropskim zemljama; u junu),
NOVOSADSKI JAZZ FESTIVAL (koji je sa visokim standardima svojih sadržaja,
ustanova u centru
načinima pripreme i realizacije visoko rangiran na mapi evropskih džez festivala
i već je postao željena destinacija najeminentnijih svetskih muzičara; u
novembru) i EURO-IN (festivan evropskog i nezavisnog filma; u decembru).
Svoje programske delatnosti, kojima nastoji da promoviše i afirmiše što veći
broj autora svih generacija (posebno mlađe stvaraoce), realizuje preko
redakcija među kojima su filmska, muzička, scenska, izdavačka, govornog i
likovna. Pored pomenuth festivala, KCNS prepoznatljiv je i po dugim
manifestacijama koje priređuje. Ovom prilikom pomenućemo samo neke:
Sinemanija, Festivali dokumentarnog i kratkometražnog, autorskog, ekloškog
i dugog filma, a organizator je i najveće godišnje likovne manifestacije u
Novom Sadu – Novosadskog salona te manifestacije Antićevi dani. Osim
časopisa za književnost i teoriju Polja, koji se, po oceni književne kritike,
čitalaca i samih književnih stvaralaca, nalazi u samom vrhu književnih časopisa
u nas, izdavačka delatnost Kulturnog centra obuhvata brojne nove edicije,
kojima se (zbog izbora tema i odabira autora, odnosno dela) upisuje u red
zanimljivih i nesvakidašnjih izdavača. Tu je, naravno, i ovaj vodić koji je od
samog pokretanja postao prepoznatljiv od strane javnosti.
Pored programa sopstvenih redakcija, KCNS realizuje brojne programe u
saradnji sa ostalim činiocima kulture u gradu. Tako su, nedavno, v. d. direktora
Kulturnog centra Novog Sada dr Andrej Fajgelj i direktor Centra za socijalni rad
Nenad Drašković potpisali ugovor o saradnji ove dve ustanove, a koji za cilj
ima približavanje kulturnih sadržaja štićenicima Centra za socijalni rad, ali i
njihovo aktivno uključivanje u kreativne procese. Kako je planirano, deca će
imati priliku da učestvuju u mnogobrojnim radionicama iz oblasti filma,
pozorišta, likovnih umetnosti i književnosti. Urednici Kulturnog centra će svoja
znanja i iskustva preneti mališanima, ali i u dogovoru sa vaspitačima i
pedagozima, decu uključiti u proces stvaranja. Dosad je već održana jedna
takva radionice za štićenike Centra za socijalni rad u kojoj su oni savladali
osnove tehnike rada sa plastelinom, a takođe je bila organizovana i filmska
projekcija, nakon koje se ispostavilo da je jedno dete prvi put i bilo u bioskopu.
Kako je najavljeo, radionice će se održavati u kontinuitetu, a svaki program
biće prilagođen uzrastu štićenika kako bi oni na što lakši i zabavniji način bili
uključeni u kulturni život Novog Sada.
Jedan od ne tako uobičajenih programa, upriličen u prstorijama Kulturnog
centra, bio je i obeležavanje Svetskog dana romskog jezika, 5. novembra. Ovu
manifstaciju su organizovali udruženje Roma muzika, uduženje građana
Romans i udruženje romkinja Amirilis. Prema rečima Olah Vincea, koorinatora
tog projekta, održanog prvi put u istoriji, i romologa Farkaš Ištvana, negovanje
romskog je značajno pre svega zbog pripadnika romske zajednice i stoga bi u
budućnosti trebalo raditi na standardizaciji tog jezika. Organizatori te proslave
su napomenli da samo standardizacijom romskog jezika može doći do većeg
opismenjavanja Roma i njihovog aktivnijeg učešća u kultunom životu, a što bi
dovelo do smanjenja međuetničke distance. Takođe, ističu oni, u budućnosti bi
trebalo razgovarati i o tome da romski jezik bude uvršten u školski sistem kao
maternji jezik, a da bi, nakon standardizacije, trebalo razmisliti i o uvođnju
ovog jezika u službenu upotrebu.
Maja Vučković
ustanova u centru
ISTORIJAT:
Kulturni centar Novog Sada baštini tradiciju nekoliko institucija koje su u Novom Sadu
delovale u prethodnih pet decenija. U četvrtak, 21. oktobra 1954. godine održan je prvi
program Omladinske katedre pri Narodnom univerzitetu. Bilo je to „Veče mlade
vojvođanske poezije“ i u programu su učestvovali: Miroslav Antić, Florika Štefan, Mihal
Babinka, Branislav Kupusinac, Petar Popović i Miodrag Todorović. Uvodno predavanje
„Poezija i politika“ je održao Lazar Čurčić. Program, koji je održan u Omladinskom domu,
u ulici Jovana Subotića br. 3 (sadašnje Novosadsko pozorište), vodio je Mileta Pavlov,
urednik Katedre. Prvo uredništvo je radilo u sastavu: Ilja Vrsajkov, Boško Petrović, Dejan
Poznanović, Jovan Soldatović, Lazar Čurčić, Petar Popović i Mileta Pavlov, urednik.
Tribina je uskoro, nezvanično, dobila naziv Tribina mladih, što je i zvanično postala 1.
septembra 1956. godine.
Od 1. januara 1978. godine ova institucija postaje Kulturni centar mladih „Sonja
Marinković“ (nastala integracijom Tribine mladih i Kulturnog centra omladine i studenata
„Sonja Marinković“), a kasnije, 1984. godine, osniva se Kulturni centar Novog Sada,
takođe integracijom KCM „Sonja Marinković“ i dela (likovnog) Radničkog univerziteta „Radivoj Ćirpanov“, dok je AKUD „Sonja Marinković“ izdvojen u zasebnu
celinu. Od tada, ova institucija, čiji je osnivač Skupština grada, deluje pod ovim imenom. Nema ni jednog značajnog imena iz sveta umetnosti sa prostora
tadašnje Jugoslavije koji nije učestvovao u programima Tribine mladih već u prvih nekoliko godina njenog rada. Među njima su: Oskar Davičo, Vasko Popa,
Dušan Matić, Boško Petrović, Stanislav Vinaver, Milan Konjović, Miroslav Čangalović, Jovan Hristić, Branko Miljković, Milorad Macura, Živojin Ćulum, Borislav
Mihajlović-Mihiz, Petar Džadžić, Radomir Konstantinović, Oto Bihalji Merin, Katarina Ambrozić, Bora Ćosić, Bora Radović, Ljuba Tadić, Ljubica Ravasi, Mario
Maskareli, Zoran Mišić, Aleksandar Tišma i drugi.
Maja Vučković
festival u centru
Novosadski Džez Festival 2012
ČUDESNA LEPOTA MUZIČKOG SAZVEŽĐA
Novosadski džez festival, kao po pravilu,
poslednja manifestacija tog žanra u
kalendarskoj godini, trijumfalno je zaokružio
ovogodišnju sezonu izvrsnim programom i
širokim spektom stilova i ritmova, koji su
slušaoce jednostavno rečeno „oborili s nogu“!
Iako skraćen za jedan dan, Festival je zadržao
visok kvalitet izbora grupa, besprekornu
organizaciju i nezaboravne koncerte kojima su
obeležene prošlost, sadašnjost i moguća
budućnost, kod nas, sve popularnijeg
muzičkog idioma, džeza. Tokom tri sadržajne Omar Sosa
večeri i noći (ako se račinaju vrlo dobri
neformalni sastanci muzičara posle zvaničnog programa, poznatiji pod
imenom džem sešn) sviralo je 12 grupa iz 16 zemalja.
Najsadržajnije i, čini se, najbolje koncerte odžali su Amerikanci: trubač Terens
Blanšar, tenor saksofonista Beni Golson i bubnjar Ralf Peterson. Njima uz
rame bili su nastupi Dečjeg big benda iz
Rostova na Donu, đaci džez škole „Kim
Nazaretov“ koju vodi dirigent i pedagog
Andrej Mačnev, zatim izvrsni dueti trubača
Franko Ambrozeti - Randi Breker i
Manfred Šof – Rajan Karnio, kao i Big
benda džez omladine Vojvodine pod
dirigentskom
palicom
Aleksandra
Jaćimovića, saksofoniste Big benda RTB.
Terens Blanšar je superiorno potvrdio stav
da je jedan od najzanimljivijih i najboljih
mladih trubača današnjice. Svirao je
neizmerno inventivno, nepredvidivo i toliko
ležerno da je delovalo da trubu može svako da svira. Dugačak solo uvod za, na
prvi pogled, neprepoznatljiv standard „Uvelo lišće“ bio je trijumf znanja, talenta
i besprekorne tehnike. U njegovom sastavu izdvojio se izvrsnim pulsiranjem
bubnjar Kendrik Skot.
festival u centru
Veteran Beni Golson, čest gost Srbije, za prvi nastup u Novom Sadu
opredelio se za sopstvene kompozicije koje odavno imaju status džez
standarda („Along Came Betty“, „I remember Clifford“, „Blues March“) i poznate
numere „Tiny Tables“ i „Hi Fly“. Poznat kao jedan od najboljih izvođača i
najvatrenijih zagovornika balada, Golson je održao „javni čas“ svirajući duži
uvodni solo za nostalgičnu numeru „I Remember Clifford“, posvećenu tragično
preminulom kolegi Klifordu Braonu. Bubnjar Daglas Sajds, u trećem boravku
u Novom Sadu, konačno je dobio šansu da pokaže zašto ga traže i cene
trubači, na primer D. Gojković, E. Henderson, B. Bejli. Izvrstan solista i još
pouzdaniji pratilac sa prefinjenim osećanjem za meru nenametljivim
muziciranjem doprineo je odličnoj oceni koncerta.
Kod nas malo poznat, Ralf Peterson, raznovrstan, virtuozan i kreativan
bubnjar, ponudio je prepunoj dvorani SNP najbučniji i najdinamičniji koncert
na Festivalu, na kome je, uz pomoć izvrsnih saradnika, perkusioniste Reinalda
de Hezusa i vibrafoniste Džozefa Dabldeja, stigao do paklenog ritma kojim je
prisutnima omogućio retko iskustvo latinoameričkih ritmova visokog
intenziteta i melodičnosti.
Dečji Big bend iz Rostova, u kome nastupaju deca od 6 do 17 godina,
svirajući fanki neverovatno profesionalno i poletno (shodno godinama) imao
je kao zapažene soliste pevačicu Aleksandru Boldarevu, bubnjara Ilju Blaža i
pijanistkinju Antisiju Mačnev. Kvalitet kakav mnogi ozbiljni orkestri teško
ostvaruju, ovi klinci, kao da su od šale savladali. Da čovek ne poveruje,
posebno njihovo „raspojasano“ sviranje na džem sešnima do duboko u noć
bila je prava poslastica! Blago razočaranje bio je nastup kubanskog pijaniste
Omara Sose, koji se više koncentrisao na živopisne kostime, afro frizure i
spoljašnje efekte a manje na muziku. Romski manuš gitarista Hari Stojka, uz
Franko Ambrozeti & Randi Breker
Terens Blanšar
pomoć atraktivne i zavodljive pevačice Jelena Krstić (iz Kovina) ponudio je mešavinu
džez standarda, manuš numera i originalnih kompozicija, koje su, u trenucima odsustva
Krstićeve sa bine, delovale monotono i repetitivno. Koncert finskog saksofoniste i
kompozitora Timo Lasija, profesionalno i zanatski korektan, čini se, nije imao dovoljno
žara i emotivnosti. Šteta.
Zaključak se nameće sam: vrsni muzičari, spremni da na prostranoj bini u izuzetno
akustičnoj dvorani ostvare visoke domete, to su u većini slučajeva i učinili. Pored
zvaničnog programe, kao i ranijih godina, Festival je ponudio raznovrstan i vrlo dobar
prateći program, od izložbe džez fotografija, preko besplatnih koncerata, do radionica,
čime je zaista, bar u festivalskim danima, bio Džez prestonica Evrope.
Zato, selektorima i organizatorima Festivala, veliko HVALA. Doviđenja do idućeg
novembra.
Slobodan Aranđelović
nagrada u centru
Emsuri Hamzić nagrada Milica Stojadinović Srpkinja
Priznanje za „raskošan poetski vez“
Nagrada Milica Stojadinović Srpkinja, koju Zavod za kulturu Vojvodine dodeljuje
isključivo pesnikinjama, ove godine je pripala Novosađanki Emsuri Hamzić za
zbirku izabranih i novih pesama Zlatna grana (Orfeus, Novi Sad, 2012). Ovu
odluku doneo je žiri Odbora Književnih susreta Milici u pohode, u kojem su bili
Zoran Đerić (predsednik), Dragana Beleslijin, Franja Petrinović, Aleksandra
Đurić Bosnić i Vladimir Ris. Svečanu dodelu, upriličenu u Zavodu 16.
novembra, otvorila je klavirskom tačkom odlična pijanistkinja Tanja Gerdec,
nakon čega je publiku pozdravio direktor ove ustanove, Tibor Vajda. Ove
godine je čast da besedi o životu i delu velike srpske pesnikinje po kojoj
nagrada nosi ime pripala prof. dr Maji Kleut koja je za tu priliku spremila
napisan tekst, našalivši se da je to zato da ne bi svoje izlaganje razvukla na
profesorskih 2x45 minuta. Inače, Milica Stojadinović Srpkinja rođena je u
Bukovcu 1828. godine, veći deo života provela je u Vrdniku, a umrla je u
Beogradu 1878. Pored pesama, značajan je njen dvodelni dnevnik U Fruškoj
gori, kao i njena prepiska sa Vukom Karadžićem i Minom Vukomanović. Čuveni
kritičar Jovan Skerlić smatrao je njenu liriku osnovom srpskog sentimentalizma i
vezom srpskog pesništva sa Evropom toga doba.
nagrada u centru
Nakon što je predsednik žirija, Zoran Đerić, uručio nagradu laureatkinji, o
stvaralaštvu dobitnice govorila je Dragana Beleslijin kao članica žirija, ali i
autorka predgovora u zbirci Zlatna grana. Beleslijin je primetila i ovo: Poetsko
pismo Emsure Hamzić formiralo se u specifičnim geopoetičkim okolnostima – ono
je u isti mah vezano kako za Bosnu i njene urbane prostore (pre svega Sarajevo,
grad u kojem je pesnikinja živela), tako i za istorijske, etnološke, teološke i druge
činioce tipične za region Vojvodine, Srbije, pa i Balkana. Stara verovanja,
dijalektološki oblici, arhaizmi vezani za Bosnu, te istorija suživota njenih naroda
čine nezaobilazne motive, više ili manje utkane u raskošan poetski vez...
Zahvaljujući se na nagradi, pesnikinja je primetila da poezija, kao i svi drugi
oblici stvaranja, predstavlja snažnu želju za komunikacijom. Kao što su nevesele
sudbine većine srpskih, ali i inih pjesnika od vajkada pa do dana današnjih, tako je
nevesela i sudbina književnosti, a poezije posebno. Kao da se neko trudi, ali, izgleda
i da uspijeva u tome, da neprestano zaklanja i zamračuje one svijetle vidike, ona
zlatna zrnca ljudske duše koja prosijaju katkad kroz vrijeme i uprkos svim mukama
života. Jer poezija je čuvar baš te, prvobitne vatre i svjetla koje je prvo obasjalo
ljudsku dušu braneći je od mraka i divljaštva, istakla je u svom obraćanju
Hamzićeva.
U večernjim časovima je u Zavodu održana promocija pesničke zbirke Druge
stvari Gordane Đilas, prošlogodišnje laureatkinje, kao i promocija nagrađene
zbirke Zlatna grana. O knjigama su govorili članovi žirija.
Zbirka izabranih i novih pesama Zlatna grana Emsure Hamzić objavljena
je u Orfeusovoj prestižnoj ediciji Panonska svetla koja je pokrenuta da bi
predstavila stvaralaštvo najreprezentativnijih pisaca vojvođanske
književnosti. Do sada je objavljeno tridesetak poetičkih preseka popraćenih
predgovorima eminentnih književnih kritičara, a među zastupljenim
autorima su Vujica Rešin Tucić, Vladimir Kopicl, Ivan Negrišorac, Đorđe Pisarev,
Sava Damjanov, Raša Popov, Katalin Ladik, Jasna Melvinger, Oto Fenjveši,
Marija Šimoković, Saša Radojčić, Gordana Đilas i dr.
Emsura Hamzić (1958), profesorka književnosti i književnica, objavila je
knjige pesama Ugljevlje (1988), Tajna vrata (1999), Boja straha (2002),
Semiramidin vrt (2008); zbirke pripovedaka Jerihonska ruža (1989), Večeri
na Nilu (2005), Smaragdni vrt (2011); roman Jabana (2007); dečju knjigu
Kuća za dugu (1995). Za zbirku pesama Semiramidin vrt dobila je nagradu
Brankovog kola Pečat varoši sremskokarlovačke, kao i Međunarodnu nagradu
za kreativno ukrštanje kultura. Pesme i priče su joj uvrštene u nekoliko
značajnih antologija. Prevođena je na nekoliko stranih jezika. Članica je
Društva književnika Vojvodine, Udruženja književnika Srbije, Srpskog
književnog društva i Društva pisaca BiH. Živi u Novom Sadu i Sarajevu.
Bojan Samson
izložba u centru
- Ovaj projekat hoće da kaže da je Evropa kompleksna,
da je to jedan kompleksan kulturno-istorijski fenomen,
da ga čine različiti ljudi koji imaju različite ideje, različite
kulture, različite korene. Mi hoćemo da dočaramo taj
pluralitet i heterogenost Evrope, hoćemo da dočaramo
svo njeno jedinstvo i nejedinstvo. Sa ovim projektom
želimo da, takoreći, izvedemo Evropu, da je
demonstriramo i u krajnjem slučaju da je uspostavimo,
da je proizvedemo - kaže dr Barbara Štajner (Barbara
Steiner)
umetnička
direktorka
velikog
transnacionalnog umetničkog projekta Europen u
okviru kojeg je priređena izožba Asimetrična
Evropa, nedavno predstavljena u Muzeju savremene
umetnosti Vojvodine.
U okviru projekta Europen prošle i ove godine je, pod
nazivom Scenarios of Europe (Scenarija o Evropi),
održano niz izložbi u Muzeju savremene umetnosti u
Lajpcigu. Novosadska izložba je realizacija koncepta
FOTO TANJUG
Asimetrična Evropa u MSUV
VOJVODINA POZITIVAN MODEL ZA EVROPU
dr Miška Šuvakovića, koji je osmislio njenu
prezentaciju na tri nivoa: prvi je predstavljala
multimedijalna postavka u muzejskoj galeriji (slike,
video instalacije, digitalni printovi, itd.), drugi je bio
sačinjen od projekcija filmova u bioskopskoj sali
Muzeja, a treći je činila konferencija CURATING
EUROPE na kojoj su učesnici projekta diskutovali o
kustoskim praksama danas u Evropi.
- Ova izložba je zasnovana na jednoj jednostavnoj
formuli: složenost i saučesništvo. Ta formula čini da ova
izložba funkcioniše u medijskom, umetničkom,
dizajnerskom, arhitektonskom i kustoskom smislu.
Zapravo, ova izložba govori o složenosti i tu složenost
treba da učinimo vidljivim. I svaki od ovih radova na
nivou pojedinačnog iskustva, privatnog, javnog,
pokazuje tu složenost i pokušava da nas suoči sa tim.
Umetnost nije nevina aktivnost i to pokazuje važnost
takve vrste aktivnosi danas – kazao je kustos izložbe
Asimetrična Evropa dr Miško Šuvaković.
Pored njega i Barbare Štajner, na otvaranju su
govorili v. d. direktora MSUV Vladimir
Mitrović, potpredsednik Vlade APV i
pokrajinski sekretar za kulturu i javno
informisanje Slaviša Grujić, direktor GeteInstituta u Beogradu dr Matias Miler
Vajferig (Matthias Müller–Wieferig) i Njegova
Eksecelencija ambasador Savezne Republike
Nemačke gospodin Hainc Vilhelm (Heinz
Wilhelm).
Pre novog Sada, ovakve izložbe su održane u
Londonu, Minsku, Lođu, Istambulu i Oslu, a
nakon našeg grada seli se u San Sezbastijan,
Brisel, Peking i Tajpej. Iako Asimetrična Evropa
ima filantropske i visoko umetničke
pretenzije, bar kada su navodi njenih tvoraca
u pitanju, u samim radovima to nije moguće
sagledati. Naprotiv, umetničke esencije gube
se u pukim tehničkim umešnostima, a bizarni
motivi i prikazi (ne)običnog, neretko na
granici ukusa, oslobođeni su uzvišenog
podstoja. Ipak, Evropa na n-ti stepen je veoma
velik i nesvakidašnji projekat u kojem je
učestvovalo 15 kustosa, 87 umetnika, troje
arhitekata, 11 dizajnera, isto toliko institucija,
izložba u centru
fotograf ije: Jaroslav Pap
9 gradova, dva uemtnička časopisa, kao i
regionalni i lokalni Gete instituti, te je stoga
važan osvrta. Ideja projekta je, prema rečima
njegove umetničke direktorke, da se
raspravom o Evropi isprovociraju percepcija,
mišljenje i delovanje. On hoće da kaže da ne
postoji samo jedan mogući način na koji
možemo videti i sagledati Evropu, s obzirom
da je ne možemo precizno definisati ni u
geografskom ni u kultuno-istorijskom smislu.
On pokušava, kao što samo njegovo ime
pokazuje, da saopšti postojanje više Evropa
koje se nalaze jedna kraj druge i koje se
međusobno preklapaju. Novi Sad je za
predstavljanje tog projekta izabran s posebno
jakim razlogom; s obzirom da je Vojvodina
prostor na kojem živi velik broj različitih
nacionalnih i etničkih zajednica, ona je dobro
mesto na kojem se može prikazati kako može
izgledati jedno “mi”, jedan osećaj sopstvenog
identiteta i zajedništva koje je pluralno,
identitet koji ne isključuje druge. Iz istog
razloga, zaključio je ambasador Savezne
Republike Nemačke, Vojvodima može biti
pozitivan model za Evropu.
Maja Vučković
izdavač u centru
U susret jubileju – deset godina rada IK „Kiša“
KAPITALNA DELA MIKROIZDAVAČA
Prvo delo u domenu kontrakulture,
kapitalna knjiga Rečnik gluposti i
grešaka u rasuđivanju Žan-Klod
Karijera i Gi Beštela konačno je
prevedena i objavljena zahvaljujući
izdavačkoj kući Kiša i suizdavaču Stylos
Artu (2011). Šta je tačno glupost? Ko
bude pročitao ovo izdanje, definisaće tu
nepoznanicu, poručuje priređivač.
Pored konvencionalnih primera, u knjizi
koja broji gotovo 700 strana, ima i
krajnje netipičnih tekstova koji se kreću
od najjednostavnije greške do
besmislenih rečenica, od takozvane budalaštine do neizmernog buncanja, pa
će vam svako iščitavanje predstvaljati pravu zabavu i zadovoljstvo. Preko opisa
društvene stvarnosti i sveta određene vremenske datosti, te rezonovanja
čovekovog položaja u njemu iznetih neočekivano lepim, a pokatkad izuzetno
surovim crnim humorom, u ovom enciklopedijskom izdanju, koje dosad nije
prevođeno na prostoru bivše Jugoslavije, nalaze se i najneumesnije tvrdnje u
vezi sa poznatim ličnostima, ali i one obznanjene njihovim perom, i to od
srednjeg veka pa naovamo. Svi navodi, koji pored naslova odrednice i
komentara autora, imaju izvor i vreme objavljivanja, daju hronološki pregled
zanimljivih i nesvakidašnjih odgovora na brojna pitanja, pa tako ovaj
leksikon ujedno predstavlja i dragoceno istorijsko štivo.
- Ovde kod nas, u Novom Sadu, nažalost nema mnogo kuća koje su spremene da
uđu u ovako nešto. Mene je mučilo to što sam imao superiorne ideje iz
inferiornog položaja, što sam hteo da pokrenem priču za koju sam znao da je ne
mogu sam završiti, a verovao sam i radio kao da nije nikakav problem. Na moju
sreću, uspeo sam da uradim i objavim Rečnik gluposti u suizdavaštvu sa „Stylos
Artom“ – kaže za Centar Saša Stojanović, osnivač i glavni urednik
novosadske izdavačke kuće Kiša otkrivši nam da je tu knjigu prvi put video u
Parizu na sajmu knjiga 2006. godine kada je bio u gostima Rober Lafonu
(Robert Laffont), francuskoj izdavačkoj kući koja je objavila Rečnik simbola,
takođe kapitalnu knjigu koju je ova značajna novosadska izdavačka kuća
objavila i po kojoj je široj javnosti poznata, a koja je nedavno doživela i svoje
drugo srpsko, unapređeno izdanje.
Pored ta dva rečnika, najveća izdavačka avantura bila mu je, dodaje
Stojanović, knjiga Goli čovek, četvrti tom Strosove ambiciozno-intelektualne
izdavač u centru
tvorevine Mitologike. Zanimljivo je da je ta knjiga
takođe prvi put prevedena kod nas i da su,
zahvaljujući IK Kiša, čiji su poduhvati veoma
zahtevni, a dela izuzetnog kvaliteta, Mitologike
kompletirane. Iako je isprva zamišljeno
objavljivanje samo tog, poslednjeg toma, ipak su
objavljena sva četiri, a čitav proces njihove izrade
trajao je pet godina.
Od 2003. godine, kada je osnovana, ova
izdavačka kuća objavila je šezdeset knjiga u pet
edicija, kako uz pomoć suizdavača, tako i uz
pomoć izvesnih institucija kao što su Kulturni
centri, Ministarstvo spoljnih poslova Francuske,
Ministarstvo kulture Francuske, Nacionalni centar za knjigu u Parizu, Canada
council for the arts iz Otave u Kanadi, ambasade Francuske, Kanade, Irana itd. To
su uglavnom izdanja koja do sada nisu prevođena na srpski jezik i manje su
poznata na ovim prostorima, ali su veoma vredna i namenjena čitaocima koji
prepoznaju kvalitet. Tek nekoliko knjiga su dosad prevođene, a razlozi za
njihovo ponovno objavljivanje krajnje su
objektivni. Jedna od njih je Doba zrelosti čiji je
autor Mišel Leris.
- Ta knjiga je kod nas prevedena i objavljena
početkom šezdesetih godina dvadesetog veka i
nikad nije adekvatno predstavljena, iako je veoma
upečatljiva, slojevita i uzbudljiva. Pripada vrsti
pametnih romana, tačnije rečeno esej o čoveku. Ja
sam je sasvim slučajno otkrio u gradskoj biblioteci,
pročitao jednom pa još jednom i shvatio da je treba
obavezno ponovo objaviti – napominje Stojanović.
Ta knjiga je doživela svoju promociju u Kanadi,
sasvim nenadano. Kišu je kontaktirala jedna
tamošnja knjižara zahvaljujući Kanađanki koja je studira srpskohrvatski jezik i tu
knjigu naručila; s obzirom da je bila oduševljena ne samo romanom nego i
prevodom, odlučila je da upriliči promociju iste.
Pomenutih pet edicija čine edicija Plaža, u kojoj je lepa književnost, zatim
Antropološka edicija, edicija s nadrealnim romanima Realna edicija, potom
izdavač u centru
edicija s biografijama značajnih ličnosti nazvana
Međučin i edicija s ekologijom imenovana kao Retka
zemlja koju ova izdavačka kuća, kao jedna od
malobrojnih, tu problematiku itekako prepoznaje.
Šestu, takoreći samoniklu edicija čine knjige koje je
teško svrstati u postojeće, a svakako su vredne
obajvljivanja. U toj, Spiritualnoj ediciji, uvrštena je
kultna knjiga Govor ptica persijskog pesnika i mistika iz
13. veka, Atara. Zahvaljujući IK Kiša, Iranskoj ambasadi u
Beogradu te prepevu nadarenog sarajevskog sufije
Ahmeda Anande, i domaći ljubitelji duhovnosti imaju
prilike da se upoznaju s ovim znamenitim delom
filozofije u stihovima, draguljem islamske kulture i
umetnosti.
- Čini mi se da sam prošle godine dostigao svoj izdavački
zenit, u jednoj godini objavio sam Rečnik gluposti i
Golog čoveka, dve kapitalne knjige, a s obzirom na
format kuće koja je pero laka kategorija, mikro kuća, to je
ozbiljan rezultat – zaključuje Stojanović koji je ove
godine objavio Suzukijevo delo Sveta ravnoteža,
ediciju Međučin pojačao biografijama: Dostojevskog,
Bodlera i Džojsa, a Antropološku ediciju upotpunio
naslovom enciklopedijskog karaktera Divlja deca
(istoriska hronologija istinitih događaja o tome kako
su divlje životinje gajile decu i posledicama izolacije u
prirodi i divljini ili ormarima/plakarima, šupama u
današnje vreme). Za narednu godinu planira
objavljivanje ekološke knjige Malo je lepo Fridriha
Šumahera, nekoliko kanadskih antropoloških dela,
kao i biografije: Felinija, Borhesa, Stravinskog, Verdija
i Vijana. Ovi naslovi, kada se zbroje s prethodnim, kao
i tempom izdavanja (svaki drugi mesec po jedan
nov), čine zavidan broj i kvalitet knjiga koje jedan
izdavač ovog tipa iznedrio za 10 godina rada, koje će
Kiša uskoro proslaviti.
Maja Vučković
festivali
festivali
EURO-IN FILM 2012
16 Festival evropskog i nezavisnog filma
Festival otvorene forme i sadržaja, sa uvek otvorenim srdačnim pozivom
dobronamernicima evropskog i nezavisnog filma na konstruktibnu saradnju.
Budući istinski praznik filma, ne teži konkurenciji ili konfrontaciji sa ostalim
festivalima i filmskim promoterima u Srbiji, Evropi i šire, jer u njima ne vidi
suparnike, već pre svega prijatelje filma i saradnike na sličnom poslu.
Pored selekcije GLAVNI TOKOVI/MAIN STREAM, u ovom periodu će se moći
videti i selekcije: Putujući bioskop; Kinematografija u usponu: Bugarska;
Nordijska panorama, Turska panorama, Vedra ruska panorama, Izvestan
pogled na nemački dokumentarni film, Namenski filmovi, zatim filmovi sa
41. Revije filmskog stvaralaštva dece i omladine Srbije i 6. Međunarodnog
festivala animacije - ANIMANIMA 2012, pa filmovi sa Međunarodnog
filmskog festivala kratkog metra – Filmski front, i filskog festivala Uhvati
samnom ovaj dan, te portreta filmskih stvaralaca Igora M, Toholja, Zorana
Tairovića, Vladislave Vojnović i Slobodana Miletića, selekcije 7-77: KID’S FEST
2012, filmske muzike, Master klasa, alternativnog filma, projekcija 16mm
filmova sa starih projektora iz 50-ih godina i drugih događaja svakodnevno u
Kulturnom centru Novog Sada o čemu se možete obavestiti na sajtu
www.kcns.org.rs
4 - 28. decembar
Selekcija: GLAVNI TOKOVI / MAIN STREAM
Utorak, 4 decembar, 20 sati, velika sala
*Otvaranje : Cezar mora da umre
Režija: Paolo & Vittorio Taviani
Uloge: Salvatore Striano, Cosimo Rega, Giovanni Arcuri, Antonio Frasca
Jelena, Katarina, Marija
Režija: Nikita Milivojević
Uloge: Borka Tomović, Jelena Stupljanin, Milica Zarić, Jay Meyer
Gost na otvaranju: Nikita Milivojević, reditelj
Sreda, 5, decembar, 19 sati, velika sala
Misterija
Režija: Ye Lou
Uloge: Lei Hao, Hao Qin, Qi Xi
21 sat, velika sala
Lorens u svakom slučaju
Režija: Xavier Dolan
Uloge: Melvil Poupaud, Suzanne Clément, Nathalie Baye
Četvrtak, 6 decembar, 21,15 sati, velika sala
Tabu
Režija: Miguel Gomes
Uloge: Laura Soveral, Ana Moreira, Henrique Espírito Santo, ..
Subota, 8. decembar, 19 sati, velika sala
7 dana u Havani
Reditelji: Laurent Cantet, Benicio Del Toro, Julio Medem,
Elia Suleiman, Juan Carlos Tabío, Pablo Trapero, Gaspar Noé
Uloge: Josh Hutcherson, Daniel Brühl, Emir Kusturica…
festivali
21 sat, velika sala
Pieta
Režija: Ki-duk Kim
Uloge: Min-soo Jo, Jung-jin Lee
Četvrtak, 13 decembar, 21 sat, velika sala
Džejn Ejr
Režija: Cary Joji Fukunaga
Uloge: Mia Wasikowska, Michael Fassbender, Jamie Bell, Sally Hawkins, ..
Nedelja, 9 decembar, 21 sat, velika sala
Sveti motori
Režija: Leos Carax
Uloge: Denis Lavant, Edith Scob, Eva Mendes
Petak, 14 decembar, 20,30 sati, velika sala
Drvo života
Režija: Terrence Malick
Uloge: Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain
Ponedeljak, 10 decembar, 21 sat, velika sala
U magli
Režija: Sergei Loznitsa
Uloge: Vladimir Svirskiy, Vladislav Abashin, Sergei Kolesov
23 sata, velika sala
Melanholija
Režija: Lars Von Trier
Uloge: Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland, Stellan Skaarsgård
Utorak, 11 decembar, 21 sat, velika sala
Iza brda
Režija: Cristian Mungiu
Uloge: Cosmina Stratan, Cristina Flutur, Valeriu Andriuta
Subota, 15 decembar, 17 sati, velika sala
The Best Exotic Marigold Hotel
Režija: John Madden
Uloge: Bill Nighy, Judy Dench, Maggie Smith, Tom Wilkinson, Dev Patel
Sreda, 12 decembar, 19 sati, velika sala
Svi u našoj porodici
Režija: Radu Jude
Uloge: Serban Pavlu, Sofia Nicolaescu, Gabriel Spahiu, ...
20,30 sati, velika sala
Marli, dokumentarni film
Režija: Kevin Macdonald
Uloge: Bob Marley, Ziggy Marley, Jimmy Cliff, …
21 sat, velika sala
Koža u kojoj živim
Režija: Pedro Almodóvar
Uloge: Antonio Banderas, Elena Anaya, Marisa Paredes, Jan Cornet, ..
23 sata, velika sala
Orkanski visovi
Režija: Andrea Arnold
Uloge: James Howson, Kaya Scodelario, Steve Evets, Solomon Glave,..
festivali
Nedelja, 16 decembar, 23 sata, velika sala
Marina Abramović:
Umetnik je prisutan (dokumentarni)
Režija: Matthew Akers
Uloge: Velimir ‘Bata’ Živojinović, Emir Kusturica, Feti Dautović, ..
23 sata, velika sala
Bob Marli: Pravljenje legende
Režija: Esther Anderson, Gian Godoy
Uloge: Ester Anderson, Aston Barrett, Carlton Barrett …
Ponedeljak, 17 decembar, 21 sat, velika sala
Nevidljiva žica
Režija: Marie-France Siegler-Lathorp
Uloge: Celia Delahaye, Florent Houdu, Gerard Chabert, Christophe Haensel
Gost projekcije: Mari-France Siegler-Lathorp, rediteljka
Nedelja, 23 decembar, 19 sati, velika sala
Imamo Papu
Režija: Nanni Moretti
Uloge: Michel Piccoli, Nanni Moretti, Jerzy Stuhr, Renato Scarpa,
Franco Graziosi, Margherita Buy, Dario Cantarelli
23 sata, velika sala
Pet žena (dokumentarni)
Režija: Tomislav Perica
Igraju sebe: Sonja Leka, Ojdana Vještica, Radmila Vojnović, ..
21sat, velika sala
Istina o krizi (dokumentarni)
Režija: Charles Ferguson
Narator: Matt Damon
Utorak, 18 decembar, 19,15 sati, velika sala
Jelena, Katarina, Marija (srpska verzija)
Režija: Nikita Milivojević
Uloge: Borka Tomović, Jelena Stupljanin, Milica Zarić, Jay Meyer, ..
23 sata, velika sala
Doktor Rej i đavoli
Režija: Dinko Tucaković
Uloge: Paul Murray, Dragan Bjelogrlić, Bojan Dimitrijević, ..
Sreda, 19 decembar, 21 sat, velika sala
Ulog (Evropska premijera, povodom 100-god. Indijske kinematografije)
Režija: Ratnakar Matkari
Uloge: Tushar Dalvi, Supriya Vinod, Sulabha Deshpande, ..
Utorak, 25 decembar, 23 sata, velika sala
Avr
Režija: Aki Kaurismäki
Uloge: André Wilms, Kati Outinen, Jean – Pierre Darroussin, ...
Subota, 22 decembar, 19 sati, velika sala
Valter (dokumentarni)
Režija: Andrej Aćin
Sreda, 26 decembar, 23 sata, velika sala
Krvoproliće
Režija: Roman Polanski
Uloge: Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz, John C. Reilly
književnost
NOVA ZBIRKA POEZIJE SINIŠE TUCIĆA
Novosađanin Siniša Tucić (1978) godinama predstavlja jednog od najvažnijih i najboljih
pesnika generacije rođene između 1975. i 1985. godine. Na književnoj sceni se pojavio sa
osamnaest godina, objavivši zbirku Betonska koma (NIP In-press, Beograd, 1996). Slede
pesničke knjige Krvava sisa (Studentski kulturni centar, Beograd, 2001), Nove domovine
(Narodna knjiga, Beograd, 2007), i konačno, letos objavljena zbirka Metak (Fabrika knjiga,
Beograd, 2012). Zapravo, Tucić je ranim pojavljivanjem predstavljao izvidnicu novih
poetika, te je svojim pionirskim angažmanom otvorio vrata mnogim mladim pesnicima
koji su poslednjih desetak godina zarazili srpsku poeziju nekim opasnim virusima. Pažljivo
osmišljavana i strpljivo pisana, uz pomoć urednika Dejana Ilića, zbirka Metak po mnogo
čemu predstavlja vrhunac Tucićevog poetskog stvaralaštva. Nakon dečačke zaslepljenosti
društvenim i tehnološkim novinama u zbirci Nove domovine, novosadski pesnik u svojoj
poslednjoj knjizi sa opravdanim razočaranjem posmatra tranzicione pojave koje običnom
čoveku nisu donele nikakav istinski boljitak, već samo puno slatkiša u džepu.
Bojan Samson
književnost
GOVORNI PROGRAMI U KULTURNOM CENTRU NOVOG SADA
Petak, 7. decembar, 19 sati, klub „Tribina mladih“
Ciklus: Savremena srpska poezija
BRANISLAV ŽIVANOVIĆ: CRNO SVETLO
(Adresa, Novi Sad, 2012)
Učestvuju: Zoran Đerić, Dragan Babić i Branislav Živanović
Utorak, 11. decembar, 19 sati, klub „Tribina mladih“
Promocija knjige: DEVET SRPSKIH PESNIKA
Antologija novije srpske poezije
Sastavljač i pisac pogovora:
VLADIMIR GVOZDEN
(Adresa, Novi Sad, 2012)
Učestvuju: Dragan Prole,
Slobodan Vladušić i Vladimir Gvozden.
Četvrtak, 13. decembar, 19 sati, klub „Tribina mladih“
Promocija knjige
GORDANA TODORIĆ: LUDUS I LOGOTEZIS ALEKSANDRA POPOVIĆA
Učestvuju: Ljiljana Pešikan Ljuštanović, Vesna Krčmar i Gordana Todorić.
Ponedeljak, 17. decembar, 19 sati, klub „Tribina mladih“
Promocija knjige
RADOMIR DABETIĆ: KOJI LJUDI GOVORE KOGA KADA TREBA REĆI KOJI
(Dnevnik, Novi Sad, 2012)
Učestvuju: Ljiljana Smajlović, Goran Bulatović i Radomir Dabetić.
Katolička porta 5
tel: 021 528 972
www.kcns.org.rs
Utorak, 18. decembar, 19 sati, klub „Tribina mladih“
Promocija knjige : SVETOZAR PETROVIĆ: DNEVNIK IZ INDIJE
(Akademska knjiga, Ogranak SANU, Novi Sad, 2012)
Učestvuju: Nikola Grdinić, Gorana Raičević i Radmila Gikić Petrović.
Petak, 21. decembar, 19 sati, Katolička porta 5, klub „Tribina mladih“
Ciklus POETSKI TEATAR: VESELI PAKAO POEZIJE
*kolaž od dosada izvođenih predstava
Četvrtak, 27. decembar, 19 sati, Katolička porta 5, klub „Tribina mladih“
Serija mesečnih tribina i predavanja
PSIHOPOLIS u Kulturnom centru Novog Sada
SREĆNO DETE - NESREĆNI ODRASLI
Govori: dr Zoran Milivojević, psihoterapeut
Knjiga Svetozara Petrovića Dnevnik iz Indije (1954–1956, 1986)
predstavlja dragoceno i jedinstveno svedočanstvo načina na koji je
jedan obrazovan i otvoren mlad čovek doživeo Indiju u prvim
godinama njene nezavisnosti, uz lični utisak o svim njenim
osobenostima, kulturnim i društvenim protivrečnostima i
postgandijevskom periodu. Kao i svaka knjiga Svetozara
Petrovića, i ova – koja je nastala na osnovu rukopisa iz autorove
zaostavštine koju čuva Radmila Gikić Petrović – intelektualni je praznik za sve
poštovaoce njegovog dela, ali, svakako, predstavlja izazov za sve one čitaoce koji ga
do sada nisu čitali. Dnevnici nastali tokom boravka Svetozara Petrovića u Indiji ne samo
da potvrđuju njegovu veliku erudiciju i akribičnost, već i važan korak u približavanju i
susretu kultura – naše i indijske.
KNJIŽEVNI PROGRAMI U GRADSKOJ BIBLIOTECI
Utorak, 4. decembar, 16 sati, Dečje odeljenje Gradske biblioteke, Dunavska 1
KNJIGE ZA DECU IZDAVAČKOG STUDIJA „ČEKIĆ“
Predstavljanje novih izdanja
Učestvuju: Vesne Vidojević Gajović, Lidije Nikolić i Pop D. Đurđeva
Program vodi Branko Stevanović.
Utorak, 4. decembar, 19 sati, Čitaonica Gradske biblioteke, Dunavska 1
Promocija časopisa „EUROPA“
(časopis za nauku i umetnost u tranziciji, 10. broj, Fondacija Evropa, Novi Sad)
Učestvuju: Tudor Krecu (Temišvar), Aleksandar Stojković (Temišvar), Speranca
Sofija Milanković (Arad), Nikola Strajnić, Virdžinija Popović, Ivana Janjić i
Pavel Gatajancu (urednik časopisa).
Sreda, 5. decembar, 12 sati, Čitaonica Gradske biblioteke, Dunavska 1
KNJIŽEVNOST ZA DECU – RAD DEČJIH ODELJENJA JAVNIH BIBLIOTEKA
Program vodi: Milica Kirćanski.
Sreda, 5. decembar, 19 sati, Čitaonica Gradske biblioteke, Dunavska 1
LJILJANA PEŠIKAN LJUŠTANOVIĆ
GOSPOĐI ALISINOJ DESNOJ NOZI
(Zmajeve dečje igre, Novi Sad, 2012)
Učestvuju: Jovan Ljuštanović, Ivana Mijić i Ljiljana Pešikan Ljuštanović.
Četvrtak, 6. decembar, 19 sati, Čitaonica Gradske biblioteke, Dunavska 1
ALPAR LOŠONC: OTPOR I MOĆ (Adresa, Novi Sad, 2012)
Učestvuju: Jovan Zivlak, Ivan Milenković, Vladimir Gvozden i Alpar Lošonc.
književnost
Gradska biblioteka u Novom Sadu
Dunavska 1
tel. 021/525-540
e-mail: [email protected]; www.gbns.rs
radno vreme: 7.30 – 20 sati
Četvrtak, 13. decembar, 19 sati, Čitaonica Gradske biblioteke, Dunavska 1
DRAGOMIR BRAJKOVIĆ
POVRATAK U PISANU JELU
(izabrane pesme, Književna zadruga Srpskog narodnog vijeća, Podgorica;
Orpheus, Novi Sad, 2012)
Izbor sačinio i predgovor napisao: Slobodan Rakitić.
Učestvuju: Pero Zubac i Selimir Radulović.
Utorak, 18. decembar, 19 sati, Čitaonica Gradske biblioteke, Dunavska 1
STANISLAV PREPREK
PROGNANIK IZ SVIJETA SVJETLOSTI
(Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Subotica, 2012)
Učestvuju: Ivan Balenović, Jasna Tanasijević i Dragan Kojić.
Četvrtak, 20. decembar, 19 sati, Čitaonica Gradske biblioteke, Dunavska 1
EMSURA HAMZIĆ: ZLATNA GRANA
(izabrane i nove pesme, Orpheus, Novi Sad, 2012).
Učestvuju: Selimir Radulović, Saša Radojčić i Emsura Hamzić.
Petak, 21. decembar, 19 sati, Čitaonica Gradske biblioteke, Dunavska 1
Tribina
ŠTA NAS JE NAUČILA DŽEJN OSTIN O RAZMIŠLJANJU I OSEĆANJIMA
Učestvuje: dr Olivera Jokić, profesorka književnosti i rodnih studija na City
University of New York.
književnost
KNJIŽEVNI PROGRAMI U MATICI SRPSKOJ
Sreda, 5. decembar, 19 sati, Svečana sala Matice srpske
ĐORĐO SLADOJE: ZLATNE OLUPINE
(poezija, Srpska književna zadruga, Beograd, 2012)
Učestvuju: prof. dr Radivoje Mikić, akademik Svetozar Koljević i Đorđo
Sladoje.
KNJIŽEVNI PROGRAMI U OMLADINSKOM CENTRU CK13
Ponedeljak, 10. decembar, 20 sati
PROMOCIJA ZBORNIKA
PRISTOJAN ŽIVOT – LEZBEJSKE KRATKE PRIČE SA PROSTORA EX-YU
(Labris, Beograd, 2012)
Učestvuju: Dragoslava Barzut (urednica izdanja), Lejla Kalamujić (Sarajevo),
Nora Verde (Zagreb), Jelica Kiso (Beograd) i Biljana Stanković Lori (Novi Sad).
Četvrtak, 13. decembar, 19 sati
ROLAND ORČIK: SKINUTI MALER
(poezija, Treći trg, Beograd, 2012)
Učestvuju: Bojan Samson i Roland Orčik.
Četvrtak, 20. decembar, 19 sati
DAŠA DRNDIĆ: BELLADONNA
(roman, Fraktura, Zaprešić, 2012)
Učestvuju: Daša Drndić i Bojan Krivokapić.
KNJIŽEVNI PROGRAMI U PROMETEJU
Utorak, 4. decembar, 19 sati, Galerija „Prometej“
DIMITRIJE PANFILOV
BOEMI • DOAJENI • VITEZOVI
Učestvuju: Žarko Dimić, Sava Jojić Mačak, Zoran Kolundžija,
Muzički trio BOEMI i Dimitrije Panfilov.
Četvrtak, 6. decembar, 18 sati, Galerija „Prometej“
DRAGOMIR ŠOŠKIĆ
POGLED NA SAT
Učestvuju: Zoran Mandić, Saša Radojčić, Zoran Kolundžija i Dragomir Šoškić.
KNJIŽEVNI PROGRAMI U SKCNS
Petak, 7. decembar, 20 sati, klub „Fabrika“
Zrok 50 GODINA –
ISTORIJA ZRENJANINSKOG ROCK ’N’ ROLLA
Priredili: ANDREJ BULOVAN i DEJAN POPOV
(knjiga intervjua+DVD izdanje, KC Zrenjanina, Zrenjanin, 2012)
KNJIŽEVNI PROGRAMI U KNJIŽARI
„BULEVAR BOOKS“
Četvrtak, 6. decembar, 13 sati, knjižara, Bulevar oslobođenja 60
VEČITA SMRT OD LJUBAVI JAČA
Antologija hispanoameričke priče XX i XXI veke (I i II)
(Tanesi, Beograd, 2011, 2012)
Priredila BOJANA KOVAČEVIĆ PETROVIĆ
Učestvuju: Uglješa Šajtinac, Jelena Lagator, Nenad Simonović,
Simon Simonović i Bojana Kovačevič Petrović.
muzeji i galerije
Iz zbirke igračaka Željka
Komnenića, novosadskog
kolekcionara, koja ce biti izlozena
u Muzeju grada Novog Sada.
„Mostar - most TORANJ“, likovni rad Branislava Radoševića inspirisan i posvecen Peri Zupcu
koji ce biti predstavljen na izložbi GRAFIKA KNJIGE: PERO ZUBAC - 50 godina umetničkog rada
u galeriji ITD (Petrovaradinska tvrdjava)
muzeji i galerije
Foto kino i video savez Vojvodine
Program FKVSV u holu „APOLO“ centra (Trg Slobode 3)
Program FKVSV u Foto galeriji (Nikole Pašića 34)
Do četvrtka, 13. decembra
Kolektivna izložba polaznika foto radionice MLADI IZ SVETA
Do četvrtka, 13. decembra
Kolektivna izložba Foto kluba ARAD iz Rumunije
Petak, 14. decembar
Mladi fotografi - polaznici foto škole FKVSV
Izložba će biti otvorena do četvrtka, 20. decembra
Petak, 21. decembar
STARE FOTOGRAFIJE NOVOG SADA
Izložba će biti otvorena do 27. decembra
Petak, 28. decembar
52. Vojvođanska izložba fotografija
Izložba će biti otvorena do četvrtka, 17. januara
Petak, 18. januar
FRAGMENTI, izložba
Kolektivna izložba Vojvođanskih fotografa
iz „GRUPE 10“
Izložba će biti otvorena do četvrtka, 31.
januara
Budimir Jevtic - Košute
Petak, 14. decembar
Izložba mađarskog antropologa Gabora Varđaša
BOGOVI, PRECI I ŠAMANI
*Religija vijetnamskog brdskog plemena Bru
Petak, 28. decembar
42. izložba fotografija mladih
Vojvodine
Izložba će biti otvorena do četvrtka, 31. januara
Art klinika
Utorak, 4. decembar, 19 sati (Šok galerija)
COGITO ERGO SONNET, izložba
Autorka: Sonja Jankov
Sonja Jankov završava postdiplomske studije iz kulturologije na Fakultetu političkih nauka pri Univerzitetu u
Beogradu. Stručno se usavršavala u Pragu (2008/2009) i Trstu,
a trenutno pomaže kao vodič-dežurant u Muzeju savremene
umetnosti Vojvodine. Objavljivala je stručne tekstove u Novoj
misli, Poljima, Koracima, Matičinom Zborniku za slavistiku,
Zborniku FFNS-a za jezike i književnost, Sveskama, Ulaznici, a
od aprila 2012. piše o kulturi za web portal B92. Ovo joj je
prva samostalna izložba.
muzeji i galerije
MUZEJ VOJVODINE
Sreda, 12. decembar
Sve je to reklama –
segmenti iz istorije reklame u Vojvodini do 1941. godine
Muzej Vojvodine
Dunavska 35-37
Radno vreme: utorak-petak 9-19 sati, subota-nedelja 10-18 sati
Dunavska 35 - centrala: 021/420 566
Dunavska 37 - centrala: 021/526 555
E-mail: [email protected]
Veb sajt: www.muzejvojvodine.org.rs
Autori izložbe su muzeološki pratili nastanak i razvoj mnogih vidova i formi
reklamiranja, kako industrijskih i zanatskih proizvoda i usluga, tako i društvenih i
kulturnih događaja, a u kontekstu različitih ekonomskih, privrednih i kulturnoistorijskih procesa na području Vojvodine, od druge polovine 19. veka, do 1941.
godine. Pored originalnog reklamnog materijala i reprezentativnih fotografija,
na izložbi će biti predstavljeni i trodimenzionalni predmeti koji će vizuelno bolje
dočarati poruku koju pruža određena reklama, kao što su tehnički uređaji, knjige,
cipele, haljine, šeširi, i dr.
Izložba se realizuje u saradnji sa Gradskim muzejom u Subotici i rezultat je
zajedničkog rada kustosa istoričara: Mirka Grlice, Ljubice Otić i Veselinke Marković.
prostoru Muzeja Vojvodine. Svaki ukras biće označen imenom vlasnika i kratkim
tekstom o njegovom poreklu.
Za sve dodatne informacije možete kontaktirati pedagošku službu Muzej
Vojvodine na telefon 021/525-059, radnim danom osim ponedeljka od 9 do 19
sati i vikendom od 10 do 18 sati.
Do ponedeljka, 10. decembra
Biramo najstariji ukras za novogodišnju jelu, akcija
Sreda, 26. decembar, od 10 do 12 sati
PRIČA O NOVOGODIŠNJEM DRVETU
U susret predstojećim novogodišnjim i božićnim praznicima, Muzej Vojvodine
organizuje akciju Biramo najstariji ukras za novogodišnju jelku. Svi sugrađani koji
žele da budu deo muzejske novogodišnje čarolije i učestvuju u ovoj akciji ukrase
mogu pozajmiti ili pokloniti Muzeju Vojvodine, Dunavska 35, do ponedeljka,
10. decembra. Ukrasi koji budu doneti biće izloženi u novogodišnjem maniru u
Četvrtak, 27. decembar, od 10 do 12 sati
LEGENDA O DEDA MRAZU
ZIMZARIJE U MUZEJU VOJVODINE
Utorak, 25. decembar, od 10 do 12 sati
BIBLIJSKA PRIČA O HRISTOVOM ROĐENJU
Petak, 28. decembar, od 10 do 12 sati
KAKO DECA SLAVE BOŽIĆ
muzeji i galerije
LIKOVNI SALON KCNS
Ponedeljak, 10. decembar
TIJANA LUKOVIĆ
Tijana Luković rođena je 1986. godine u Užicu.
Diplomirala je 2009. godine na Akademiji
umetnosti u Novom Sadu, na odseku za slikanje,
u klasi Dušana Todorovića. Master studije
završila je 2011. godine na istoj akademiji kod
profesora Gorana Despotovskog. Ove godine
završila je English master course, na odseku za
crtanje, kod mentora Ives Maes na Kraljevskoj akademiji lepih umetnosti (KASK)
u Gentu u Belgiji. Samostalno i grupno je izlagala u Srbiji, Hrvatskoj i Belgiji.
Dobitnica je nekoliko nagrada.
Ponedeljak, 24. decembar
MIRJANA ĐOŠIĆ, STEFANIJA MIHAJLOVIĆ, DRAGAN VIĆENTIĆ, slike
Katolička porta 5
tel: 021 528 972
www.kcns.org.rs
Stefanija Ilić Mihajlović je rođena 1983. god. u Kragujevcu.
Diplomirala je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu,
2011.godine. Bila je stipendista Fondacije za razvoj naučnog i
umetničkog podmlatka i stipendista Fondacije Dragoslav
Srejović. Do sada je realizovala četiri samostalne izložbe.
Dragan Vićentić je rođen 1977. godine u Užicu. Diplomirao na
Akademiji umetnosti u Novom Sadu, 2005. godine. Master
studije završio je 2007. godine na istoj akademiji. Dobitnik je
Nagrade salona za najuspešnijeg mladog umetnika na 19.
Užičkom regionalnom salonu i diplome Ambasade Kraljevine
Norveške (2004).
KLUB “TRIBINA MLADIH”
Mirjana Đošić rođena 1981. u Trsteniku. Fakultet
Ponedeljak, 3.decembar 2012, 19 sati
likovnih umetnosti u Beogradu, odsek slikarstvo,
After Imprimatur
završila je 2005. godine u klasi profesorke Anđelke
Izložba knjiga, kataloga, plakata i vizuelnog identiteta
Bojović. Kod istog profesora 2009. godine upisala je
Ane Matić, Podgorica
i postdiplomske doktorske studije. Član je
Udruženja likovnih umetnika Srbije (ULUS) od Ana Matić rođena je 1972. godine u Nišu, živi u Podgorici, radi na Cetinju.
2006. godine. Status samostalnog umetnika ima Diplomirala je na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, odsek Grafika, smer
od 2009. godine. Dobitnica je Prve nagrade za istaknuti doprinos u Grafički dizajn i magistrirala na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna
savremenom srpskom slikarstvu, povodom Revijalne izložbe slikara Srbije
održane u umetničkom paviljonu “Cvijeta Zuzorić”, Beograd (2012).
muzeji i galerije
u Beogradu, na katedri za Plakat. Bavi se grafičkim dizajnom, art knjigom,
tipografijom, infografikom i angažovanom umjetnošću. Koordinator je i stručni
konsultant na projektima vezanim za grafički dizajn i autor brojnih vizuelnih
identiteta i preko 300 publikacija.
SVET DIGITALNE UMETNOSTI
Utorak, 11. decembar, 20 sati
Trenuci videa 2012 - međunarodni video festival u Marseju
Međunarodni video festival „Trenuci videa“ (Instants
video) u Marseju, Francuska, održan je u novembru ove
godine dvadeset peti put. Festival je okupio stotinak
umetnika iz oko pedeset zemalja, sa svih kontinenata,
a uz video projekcije sadržao je i multimedijalne
koncerte, performanse i video instalacije. Karakteristika
ovog festivala je da nakon održavanja u Marseju do kraja godine putuje širom
Francuske kao i u druge zemlje sveta. O festivalu i odabranim prikazanim
radovima govori Andrej Tišma.
Četvrtak, 20. decembar, 20 sati
Video performansi sa njujoškog internet portala Videoart net
Video perfoemansi su zamena za žive nastupe umetnika pred publikom.
Performans kao najneposrednije dejstvo umetnika na gledaoca i u svom video
obliku, propušten kroz digitalnu kameru i elektronske filtere, zadržava tu svoju
neposrednost i direktnost, koja za rezultat ostavlja snažan utisak. Onlajn portal
za savremenu video umetnost Videoart net sa sedištem u Njujorku u svojoj arhivi
čuva na stotine video performansa autora iz čitavog sveta. Publika će imati
prilike da vidi izbor najzanimljivijih dela iz ove zbirke. O video performansu i
prikazanim radovima govoriće Andrej Tišma.
MALI LIKOVNI SALON
Ponedeljak, 17. decembar
MALI FORMAT, grupna izložba
Danijel Babić, Miloš Vujanović, Bosiljka Zirojević, Tadija Janičić, Dragan
Jankov, Slavko Krunić, Georg Redžek, Duško Stojanović, Vidoje Tucović,
Nikola Džafo i drugi.
muzeji i galerije
Đure Jakšića 7 • 021/422 176 • 021/422-177
[email protected]
www.akademija.uns.ac.rs
AKADEMIJA UMETNOSTI
Ponedeljak, 3. decembar, multimedijalni centar
Reciklart 2012
Izložba radova nastalih u okviru projekta Reciklart 2012 kojom se ujedno
obeležava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom
Projekat Reciklart 2012 obuhvatio je saradnju Akademije umetnosti Novi Sad i
Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ sa domom učenika u
Novom Sadu – Radionica za ručno pravljenje papira, uz podršku Gradske uprave
za kulturu Grada Novog Sada. Ovo je druga po redu radionica, prva je održana
u novembu u Radnom centru škole „Milan Petrović“, i u njoj je učestvovalo 11
studenata Akademije umetnosti i 8 korisnika Radnog centra.
Studenti Akademije umetnosti: Ana Kojić, Iva Jevtović, Marina Ćirović, Marija
Cvetković, Aleksandra Munjas – studenti master studija; Srđan Ilić, Simonida
Jovanović, Aleksandra Kovačević, Valentina Talijan, Marija Jevtić, Angela
Vučurević – studenti osnovnih studija Slikarstva.
Korisnici Radnog centra: Zoran Amidžić, Nenad Žigić, Marko Krasula, Ilija
Stupar, Dragan Veselica, Rade Damnjanović, Dejan Gajodi, Marko Bašica.
Rukovodioci projekta: Bosiljka Zirojević Lečić, vanredni profesor Akademija
umetnosti, Jovan Marković, rukovodilac Radnog centra) i Zlatko Mijalković,
instruktor Radnog centra.
GRAFFEST 2012
U organizaciji Katedre za grafičke komunikacije
Preliminarni plan i program:
Sreda, 5. decembar, 14 sati
Srpska mitologija - izložba ilustracija i slika rađenih na osnovu autorskih
tekstova Milenka Bodirogića za istoimenu seriju knjiga – u holu Akademije
umetnosti (na spratu), Petrovaradinska tvrđava
Četvrtak, 6. decembar, 12 sati
Master izložba Lotos Čerimagić - Ilustracije svetske haiku poezije (odbrana
master rada) – Multimedijalni centar Akademije umetnosti, Đure Jakšića 7
Četvrtak, 6. decembar, 14 do 17 sati
Kreativna radionica ilustracije – Mitsko biće i dualitet karaktera (radionicu
vode Dragan Bibin i Ivica Stevanović) – kabinet za graf. komunikacije br. 24,
Akademija umetnosti, Petrovaradinska tvrđava
muzeji i galerije
Muzej savremene umetnosti Vojvodine
Službene prostorije: Jevrejska 21
Tel. 021/6613 526 i 6613 897
e-mail: [email protected]
www.msuv.org
Izložbene prostorije: Dunavska 37
PROGRAM MSUV - januar
Petak, 11. januar
OSAMDESETE, postmoderna u Vojvodini
Autorka projekta: Svetlana Mladenov
Bogat umetnički život u devetoj deceniji prošlog veka u Vojvodini
zahteva da se ovaj period detaljnije istraži. Razvijen umetnički sistem u
kome nije postojala stroga podela na centar i periferiju doprineo je da
se i manji vojvođanski gradovi nametnu ozbiljnim likovnim
programom i pozicioniraju kao važna uporišta vojvođanske umetničke
scene.
Tokom osamdesetih godina osnivale su se velike likovne manifestacije i
simpozijumi, formirale i popunjavale kolekcije umetničkih dela u
novosadskoj i lokalnim vojvođanskim galerijama savremene
umetnosti. Slikarstvo i skulptura bivaju vodeći likovni mediji ovog
perioda, a nova ekspresija inspirisana italijanskom transavangardom,
nemačkim “novim divljim mladima” i vojvođanskim kontinuitetom
emotivnog umetničkog diskursa, vodeći pravac.
Studijska izložba će istražiti i predstaviti događaje, pojave i ličnosti koje
su doprinele ukupnoj umetničkoj atmosferi devete decenije prošlog
veka u Vojvodini. Među njima su Pančevačka izložba jugoslovenske
skulpture, Simpozijum skulpture u terakoti Terra, Laslo Kerekeš,
Milenko Prvački, Dušan Todorović, Branislav Petrić, Slobodan Kojić,
Miroslava Kojić, Mladen Marinkov i mnogi drugi.
GALERIJA ITD
Utorak, 4. decembar, 19 sati
GRAFIKA KNJIGE:
PERO ZUBAC - 50 godina umetničkog rada
Autor: Branislav Radošević
Projekat Grafika knjige sadrži 112 originalnih naslova našeg velikog pisca koje su
oblikovali brojni istaknuti umetnici sa područija ex Jugoslavije, kao i originalne
likovne radove inspirisane i posvećene Peri Zupcu kroz likovnu fantazmu Branislava
Radoševića.
Likovni prilozi: grafika Pero, grafika Most, radovi Branislava Radoševića i foto portret
Pere Zupca, rad Željka Škrbića.
Izložbu će otvoriti likovni kritičar Miroslav Mušić.
Projekat je podržao Grad Novi Sad, Uprava za kulturu.
MUZEJ GRADA NOVOG SADA
muzeji i galerije
Četvrtak, 6. decembar, 20 sati (Zbirka strane umetnosti)
Zbirka igračaka Željka Komnenića, novosadskog kolekcionara
Autor izložbe: Vesna Nedeljković Angelovska, muzejski savetnik
Na izložbi, koju organizuje Muzej grada, biće prezentovano preko 700 igračaka,
koje datiraju od 1870. godine do osamdesetih godina 20. veka. Zbirka koju je
Željko Komnenić sakupljao poslednjih dvadest godina predstavlja deo svetske
baštine igračaka, ali su istovremeno bile deo igrovne prakse i dečje kulture
na teritoriji Srbije. Igračke su u Srbiju stizale iz svih delova sveta, da budu
poklon deci, a najviše iz Evrope, Japana, Rusije i Amerike, a velki deo igračaka
proizveden je i u bivšoj u Jugoslaviji. Neke su nastajale u čuvenim zanatskim
radionicama, dok su druge produkt inustrijske proizvodnje i dizajna.
Tipologija ove zbirke izvršena je prema grupama predmeta koje su zastupljene:
lutke, pokućstvo i posuđe, saobraćaj, junaci crtanih filmova, radna vozila i
mašine, svemirske igračke, vojne igračke i oružje, didaktičke, edukativne i
konstruktorske igračke, društvene igre, mehaničke figure i životinje, mekane
životinje. Naslovljena zbirka je koncipirana željama i sklonostima njenog autora.
Ovom prilikom Muzej grada Novog Sada poziva svoje sugrađane da poklone
svoje fotografije i fotografije svojih predaka na kojima su deca sa igračkama,
takođe i svoje igračke (u dobrom stanju). Muzej će brižljivo čuvati njihove
uspomene i prirediti izložbu u holu Zbirke strane umetnosti u toku trajanja
izložbe Zbirka igračaka Željka Komnenića.
Izložbu će pratiti edukativne i interaktivne radionice, promocije knjiga i
predavanja, ali i još mnogo mogućnosti za igru, upravo u vreme božićnih i
novogodišnjih praznika.
Galerija „PLATONEUM“ ogranak SANU
Do utorka, 4. decembra
PROTORI DUŠE - Nenad Ristović
Četvrtak, 6. decembar, 18 sati
Miomir Radović, izložba slika
Izložbu će otvoriti Mile Ignjatović, akadeski slikar.
muzeji i galerije
SPOMEN-ZBIRKA PAVLA BELJANSKOG
Spomen zbirka Pavla Beljanskog
Trg galerija 2 • tel: 021/528-185 • 021/472-99-66
[email protected]
www.pavle-beljanski.museum
Četvrtak, 6. decembar, 19 sati
Spomen-zbirka Pavla Beljanskog:
hronika jednog muzeja i jednog vremena (1972–1981), izložba
Publici će se obratiti Jovan Dejanović, gradonačelnik Novog Sada od 1974. do 1982. godine, kao i dr
Jasna Jovanov, upravnica Spomen-zbirke Pavla Beljanskog.
Izložba obrađuje istorijat Spomen-zbirke tokom druge decenije postojanja i prikazuje kompleksne
i raznovrsne aktivnosti ove institucije. Pored dinamike popunjavanja dokumentarnog fonda Zbirke,
dodela Nagrade Spomen-zbirke, pregleda značajnih poseta, razvoja izdavačke delatnosti itd,
postavka daje osvrt na muziku, film, literaturu, kao i druge značajane umetničke događaje koji su
obeležili sedamdesete godine 20. veka. Tokom trajanja izložbe, biće organizovana prateća dešavanja
– muzičko veče, tumačenje izložbe i projekcija filma.
Autorka izložbe je Marija Todorović, kustos Spomen-zbirke Pavla Beljanskog.
Četvrtak 20. decembra u 19 sati
Spomen-zbirka Pavla Beljanskog:
hronika jednog muzeja i jednog vremena (1972–1981)
Autorsko tumačenje izložbe
Novogodišnja ponuda, čestitke
Povodom predstojećih božićnih i novogodišnjih praznika, moći ćete da na jednom mestu izaberete
više od 100 motiva – zimske pejzaže, cvetne motive, gradske prizore, kao i druge detalje remek-dela
jugoslovenske umetnosti prve polovine 20. veka na čestitkama, kalendarima, lenjirima, obeleživačima,
magnetima i ostalim prigodnim poklonima iz raznovrsnog asortimana.
Kao i prethodnih godina, Spomen-zbirka
Pavla Beljanskog je za ljubitelje literature o
umetnosti pripremila specijalnu ponudu,
popust na neka od izdanja i do 70 odsto.
Osim popularnih cena starih izdanja
u ponudi novih naći će se luksuzno
opremljena Monografija Spomen-zbirke,
kao i katalog-vodič Spomen-zbirke, katalog
tekuće izložbe Spomen-zbirka Pavla
Beljanskog: hronika jednog muzeja i jednog
vremena (1972-1981), itd.
muzeji i galerije
Od 24. do 27. decembra
Novosadske dečje zimzarije
Poslednje nedelje decembra, Spomenzbirka će organizovati tematskе likovnе
radionicе, usklađenе sa proslavom
godišnice
rođenja
diplomate,
kolekcionara i darodavca Pavla
Beljanskog. Radionice su osmišljene tako
da, kroz aktivno učenje i razonodu, deca
saznaju više o Spomen-zbirci, o ličnosti
Pavla Beljanskog i njegovoj kolekciji
umetničkih dela.
Koordinatori projekta u Spomen-zbirci su
Milica Orlović Čobanov i Marija Todorović.
Organizator Zimzarija je Fondacija „Deci
na dar“ iz Novog Sada.
Tokom januara
Mali a veliki ljudi, dečja likovna
radionica 2012 i izložba
Pedagoške aktivnosti Spomen-zbirke
Pavla Beljanskog i Dečje likovne radionice 2012, Mali a veliki ljudi, usklađene su
sa proslavom godišnjice rođenja Pavla Beljanskog.
Kreativni rad sa polaznicima usmeren je na ličnosti dva slikara, darodavčevih
prijatelja, čija su dela zastupljena u kolekciji – Marka Čelebonovića, Petra Lubarde,
kao i Nadežde Petrović, poznate umetnice prve generacije Modernista. Projekat
obuhvata obilazak vrtića, nakon toga i galerije gde će se kroz kompjuterske
prezentacije deca bolje upoznati sa delima likovne umetnosti, a kroz praktičan
rad, u tehnici crteža, izneti svoje utiske o umetnicima i njihovim delima. Program
obuhvata i treninge namenjene različitim profilima pedagoškog rada, u saradnji
sa likovnim pedagozima, saradnicima za likovno PU „Radosno detinjstvo” i
studentima sa Departmana za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Nakon završetka radionice biće realizovana istoimena izložba dečjih radova.
Do kraja decembra
Audio tura
Spomen-zbirka Pavla Beljanskog je, zahvaljujući saradnji sa kompanijom
Telenor, osmislila i realizovala audio vođenje kroz stalnu postavku. Posetioci
Spomen-zbirke dobili su mogućnost da na jednostavan način obiđu muzej i
upoznaju se sa kapitalnim delima moderne umetnosti. Audio vođenje dostupno
je korisnicima svih mreža, s tim da je za Telenorove korisnike besplatno. Pozivom
na broj 063 9814 posetioci mogu da se informišu o 54 dela iz stalne postavke
Spomen-zbirke Pavla Beljanskog, u trajanju od 27 minuta.
GALERIJA MATICE SRPSKE
muzeji i galerije
Do utorka, 15. januara
AKVIZICIJE GALERIJE MATICE SRPSKE 2001−2011.
Izložba Akvizicije Galerije Matice srpske 2001–2011.
predstavlja presek desetogodišnjeg rada Galerije Matice
srpske na popunjavanju i razvoju kolekcije, kroz izbor 90
najreprezentativnijih dela. Umetnička dela hronološki
pripadaju periodu od 17. do 21. veka i izvedena su u
različitim tehnikama likovnog izražavanja.
Autorke izložbe i pratećeg kataloga su, kustoskinje Galerije, Aleksandra Stefanov
i Jelena Ognjanović.
Prateći program, petkom u 18 sati
7. decembar
Konzervatorske priče
Rad na novim akvizicijama - mr Danilo Vuksanović, konzervator-restaurator)
14. decembar
Stručno tumačenje izložbe
Aleksandra Stefanov, autorka izložbe
21. decembar
Značaj akvizicija u delovanju muzeja
mr Tijana Palkovljević, upravnica Galerije
KREATIVNE RADIONICE ZA DECU
POTRAGA ZA BLAGOM, edukativni program
Edukativni program za decu Potraga za
blagom predstavlja vodič kroz stalnu
postavku Galerije Matice srpske i
namenjen je deci predškolskog i mlađeg
osnovnoškolskog uzrasta. Cilj programa
je da se najmlađi posetioci upoznaju sa
umetničkim delima Galerije Matice srpske
i da se na taj način kod dece podstakne
radoznalost i kreativnost te razvije pozitivan odnos prema umetnosti,
muzejskim institucijama i kulturnoj baštini. Deca će imati priliku da se na
primerima originalnih umetničkih dela upoznaju sa načinima na koja su ona
izvedena, kao i da se sami oprobaju i kreativno izraze koristeći različite likovne
materijale i tehnike. Radionice su otvorene za zainteresovanu decu, uzrasta od
5 do 11 godina, subotom od 11 do 12,30 sati.
Raspored kreativnih radionica:
1. decembar
TAJNE STARIH MAJSTORA
Uz pomoć specijalne mape potražićemo u stalnoj postavci Galerije umetnička
dela koja su izvedena tehnikom grafike. Upoznaćemo se sa načinima i tehnikama
umnožavanja i kopiranja, kao i šta je originalno umetničko delo.
muzeji i galerije
8. decembar
ČAROBNI PRSTI
Krenućemo u potragu za umetničkim blagom kroz Galeriju i potražiti gde se u
njoj nalaze skulpture. Zavirićemo u tajni trezor i videti kako se čuvaju skulpture.
15. decembar
SLIČICA PRIČICA
Uz pomoć mape potražićemo neobične slike u Galeriji koje kriju zanimljive
priče. Pokušaćemo da saznamo koju priču je nekada davno umetnik želeo da
ispriča četkicama i bojama.
22. decembar
MASKENBAL POTRAGA ZA BLAGOM
Obucite vaše omiljene kostime, prerušite se u vaše najdraže junake i čudesna
bića i pridružite nam se u nezaboravnoj avanturi Potraga za blagom.
Za više informacija kontaktirati GMS na 021/48-99-018
[email protected]
24−27. decembar, od 10 do 12 sati
NOVOSADSKE DEČJE ZIMZARIJE, kreativne radionce
Tokom zimskog raspusta, u okviru manifestacije Novosadske dečje zimzarije, od
24. do 27. decembra 2012. godine u terminu od 10 do 12 sati realizovaće se
kreativne radionice namenjene najmlađima kao deo edukativnog programa
Potraga za blagom.
Tokom četiri dana, realizovaće se sledeće kreativne radionice: Potraga
za blagom (ponedeljak, 24. decembar), Zanimljive umetničke tehnike
(utorak, 25. decembar), Skulptorske tajne (sreda, 26. decembar) i Magični
ples linija i boja (četvrtak, 27. decembar).
Na završnoj manifestaciji će biti predstavljeni dečji radovi, a svako dete koje
bude učestvovalo u programu dobiće Diplomu za istraživača umetničkog blaga.
Do 31. januara
ZBIRKA PEČATNJAKA 18. i 19. VEKA GALERIJE MATICE SRPSKE
Publikacija i izložba
Autor: Ratomir Kulić, muzejski savetnik
Publikacija Zbirka pečatnjaka 18. i 19. veka Galerije Matice srpske predstavlja
obradu jedne manje posebne zbirke u kolekciji Galerije Matice srpske koja sadrži
15 metalnih pečatnjaka: plemićkih, vojnih, cehovskih, građanskih i ličnih, koji će
ovom prilikom biti izloženi i prezentovani javnosti. Postojeća zbirka iznenada je
upotpunjena otkrićem jednog posebnog – Velikog pečatnjaka Matice srpske.
muzika
ORFOVA „CARMINA BURANA“ U NOVOM SADU - fotografije sa probe
muzika
Regionalna saradnja sa Republikom Hrvatskom
KONCERT „CARMINA BURANA” KARLA ORFA
Četvrtak, 6. decembar, 20 sati; Sinagoga
Po prvi put u svojoj istoriji, od osnivanja
1974. godine, Akademija umetnosti
Univerziteta u Novom Sadu ostvaruje
saradnju sa Umetničkom akademijom
Sveučilišta “J. J. Štrosmajer” iz Osjeka.
Saradnja će se, kako je najavljeno,
realizovati na više nivoa, od kojih je jedan i
ovaj projekat zajedničkog izvođenja
kompozicije Carmina Burana, vokalnoinstrumentalne
kantate
nemačkog
kompozitora Karla Orfa u Novom Sadu i
Osjeku. Novosadski koncert je zakazan za
6. decembar, a solisti će biti Darija Olajoš,
sopran, Vasa Stajkić, bariton i Igor
Ksionžik, tenor. Delo će izvesti Hor i
Simfonijski orkestar Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu,
Mješoviti zbor Umjetničke akademije Sveučilišta „J. J. Štrosmajer“ iz Osijeka,
Dječiji zbor „Brevis“ iz Osijeka i Vojvođanski mešoviti hor iz Novog Sada, a
svim ansamblima će dirigovati profesor Andrej Bursać. Horove su pripremili
Antoaneta Radočaj Jerković, Božidar Crnjanski, Aleksandar Švarc i dirigent
prof. Andrej Bursać, umetnički rukovodilac Vojvođanskog mešovitog hora i ovog
projekta. Suorganizator koncerta je Muzička omladina Novog Sada, a projekat se
realizuje uz finansijsku podršku Gradske uprave za kulturu grada Novog Sada.
Đure Jakšića 7 • 021/422 176 • 021/422-177
[email protected]
www.akademija.uns.ac.rs
muzika
Muzička škola “Isidor Bajić”
Njegoševa 9
Tel. 529-866 i 529-078
e-mail: [email protected]
www.isidorbajic.edu.rs
Petak, 7. decembar, 12.30 sati
Svečana sala Muzičke škole “Isidor Bajić”
SUSRET SA KOMPOZITOROM
VUKOM KULENOVIĆEM
Velika čast i prilika da se upoznaju sa
životom i delom međunarodno priznatog
kompozitora Vuka Kulenovića biće
pružena svim profesorima i učenicima
Muzičke škole „Isidor Bajić“, domaćina
susreta, ali i svima onima koje interesuje
opus ovog našeg značajnog umetnika.
Biće to susret koji je mnogo više od toga jer će kako je najavljeno, u okviru
ovog susreta biti izvedena svetska premijera Kulenovićeve najnovije
kompozicije Druga sonata za klavir koju će izvesti Branka Žiravac-Jeremić
pijanistkinja iz Beograda. Ulaz je besplatan.
Vuk Kulenović (1946, Srbija - SAD) kojeg je bostonski dnevni list Globe opisao
kao jednog od najznačajnijih i najzanimljivijih kompozitora današnjice, živi i radi
u Bostonu, Masačusets, SAD, proteklih 20 godina, od kada je napustio rodnu
Jugoslaviju. Njegovu muziku su naručivali i širom sveta izvodili neki od
najuglednijih orkestara Evrope, uključujući Koncertgebau orkestar iz
Amsterdama, Simfonijski orkestar Štutgartskog radija, Nacionalni orkestar
Francuskog radija i orkestri Beogradske, Zagrebačke, Slovenske i Sarajevske
filharmonije. Njegove kompozicije su, uz pohvale kritike, izvedene u Evropi,
Severnoj Americi, Aziji, Australiji. Kulenovićev opus sadrži sedam simfonija,
šesnaest koncerata, oratorijum, balet, dvanaest partitura filmske muzike, preko
trideset dela za kamerni sastav i brojna dela za solo instrumente i za kamerni
orkestar. Komponovao je i kantatu povodom zatvaranja Zimskih olimpijskih
igara u Sarajevu 1984. Dobitnik je nagrada Međunarodnog savremenog
muzičkog bijenala u Veneciji, Francuskog radija, BEMUS-a, Fulbrajt fondacije,
Prešernove nagrade. Trenutno radi kao profesor kompozicije na Muzičkom
koledžu Berkli u Bostonu.
Subota, 22. decembar, 20 sati
Srpsko narodno pozorište, velika scena “Jovan Đorđević“
GALA KONCERT VOJVOĐANSKIH SIMFONIČARA
Dirigent: Berislav Skenderović
KONCERTI U DECEMBRU
Petak, 7. decembar, 21 sati, Sinagoga
FLAMENKO – ISTORIJA STRASTI
pesma, muzika i ples
Koncert povodom obeležavanja deset godina
novosadske flamenco grupe “LA SED GITANA”
Specijalni gost programa pevač Hesus Enrike
Gonzales Ernandes
Koprudikcija: La Sed Gitana i Muzička omladina
Novog Sada
*Cena ulaznice: 750,00 dinara
Subota, 8. decembar, 20 sati, Sinagoga
KONCERT “TRAGOM ZABORAVA”
program: tradicionalne narodne i strogradske pesme u različitim aranžmanima
učesnici:
Gradski dečiji hor “Zvezdice”
Kamerni orkestar “Amorozo”
Vokalni kvartet “Libero”
Koncert sufinansira: Ministarstvo kulture Republike Srbije.
Ulaz je besplatan
Petak 14. decembar, 20 sati, Sinagoga
KONCERT KLECMER MUZIKE
program: Kletzman!a
KLETZMER SALZBURG (Austrija)
Georg Vinkler, klarinet; Marion Elmer, vocal, gitara, udaraljke; Hubert Kelerer,
harmonika; Berni Rotauer, bubnjevi, buzuki; Peter Aradi, kontrabas
Realizaciju koncerta pomogao Austrijski kulturni forum
muzika
Muzička omladina Novog Sada Katolička porta 2/II, Novi Sad
tel. 021/452-344
email: [email protected]
www.muzickaomladina.org
Subota, 15. decembar, 19 sati
Svečana sala Gradske kuće, Trg slobode 1
KONCERT RIKARDA ARIGINIJA
Rikardo Arigini, klavir (Italija)
Program: od Pučinija do Morikonea
Program se realizuje zahvaljujući Italijanskom
institutu za kulturu u Beogradu.
Ulaz je besplatan.
Subota, 15. decembar, 20 sati, Sinagoga
KONCERT „TRIORCA”
Internacionalni omladinski orkestar „TRIORCA”
Umetnički rukovodilac i dirigent: Nikolas
Daniel
program: Dmitri Šostakovič, Žorž Bize, Ana
Kazimić
muzika
Četvrtak 27. decembar, 20 sati, Sinagoga
Ciklus: Božićno-novogodišnji koncerti
KONCERT ANSAMBLA “RENESANS”
Učestvuju: Predrag Đoković, kontratenor; Žorž Grujić, dulcijan, blok-flauta;
Ljubiomir Dimitrijević, flauta travers, blok-flauta; Aleksandar-Jovan Krstić,
flauta travers, blok-flauta; Zoran Kostadinović, barokna violina; Miomir Ristić,
sopran-viola da gamba; Srđan Stanić, bas-viola da gamba; Darko Karajić,
teorba, barokna gitara, barokna lauta; Dragan Mlađenović, lauta; Veljko
Nikolić, udaraljke
Program: J. S. Bah, G. F. Hendl, G. F. Teleman, H. Persl, Ž. B. Lili
Beogradski ansambl Renesans je „rođen” burne 1968. godine, kada su prvi put
„ozvučene” partiture sa istorijskim instrumentima koje je Dragan Mlađenović
Šekspir doneo iz Praga i Beča. Tokom 40 godina postojanja ansambl je održao
više od tri hiljade koncerata širom Evropa (Francuska, Španija, Italija, Nemačka,
Bugarska, Finska, Portugalija, Kipar, Grčka, Belgija, Holandija, Rusija, Mađarska,
Češka, Slovačka, Švedska, zemlje bivše Jugoslavije, Severna Afrika, a tokom
letnjih turneja i po Jadranu...
Cena ulaznice: 500 dinara
Nedelja, 30. decembar, 20 sati, Sinagoga
KONCERT STEFANA MILENKOVIĆA
Stefan Milenković, violina i Gudači
Svetog Đorđa
Program: P. I. Čajkovski
Realizaciju koncerta pomogao
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i
javno informisanje AP Vojvodine
Cena ulaznice:
parter sredina i centralna galerija:
1.200,00 dinara
parter sa strane levo-desno: 1.000,00
dinara
KONCERTI U JANUARU
Petak, 11. januar 2013., 20 sati
Srpsko narodno pozorište, velika scena “Jovan Đorđević”
A BIG NIGHTMARE MUSIC IGUDESMAN & JOO
I BEOGRADSKA FILHARMONIJA
Posle uspešnog nastupa senzacionalnog
dua – violiniste Alekseja Igudesmana i
pijaniste Ričarda Hjang-ki Džua u
decembru 2011. godine, ovi jedinstveni
umetnici predstaviće se uz pratnju našeg
najboljeg nacionalnog orkestra. A BIG
NIGHTMARE MUSIC je sličan, a opet
potpuno drugačiji, muzičko-scenski
spektakl u odnosu na onaj s kojim su se
prvi put predstavili Novosađanima. Ono što ih povezuje jeste obilje otkačenog
humora. Ali ovaj šou je zvučno raskošniji i programsku bogatiji. Idealna za
publiku od 8 do 88 godina, ova „muzike iz velike noćne more“ očaraće vas... i
dovesti do nervnog sloma. Violinista Aleksej Igudesman i pijanista Ričard Hjungki Džu, dva klasično obrazovana muzičara, podigla su svet na noge upravo ovim
umetničkim projektom u kojem se udružuju komedija, umetnička muzika i
popularna kultura. Inače, Igudesman i Džu nastupaju s vodećim orkestrima, u
najprestižnijim salama i na najpoznatijim festivalima širom sveta. Aktivnosti
ovih umetnika obogaćene su i evropskim turnejama s legendama pop muzike:
Robinom Gibom (iz grupe Bee Gees), Midžom Jurom (jednim od organizatora
Live Aid-a i pevačem Ultravox-a), grupama Tears for Fears, Simple Minds i
muzika
Muzička omladina Novog Sada Katolička porta 2/II, Novi Sad
tel. 021/452-344
email: [email protected]
www.muzickaomladina.org
pevačicom Kim Vajld, kao i saradnjom s glumcima ser Rodžerom Murom i
Džonom Malkovičem.
Cene ulaznica: 2.000,00 dinara parter; 1.500,00 dinara balkon
*Prodaja ulaznica je počela od 20. novembra na blagajni Srpskog narodnog
pozorišta (Pozorišni trg 1, tel. 021/6615-065) radnim danima od 10 sati do
početka predstave i subotom od 14 sati do početka predstave!
Utorak, 15. januar 2013., 20 sati, Sinagoga
BRAĆA TEOFILOVIĆ & MIROSLAV TADIĆ
Program: Vidarica
Cena ulaznica:
parter sredina i centralna galerija:
1.000,00 dinara
parter sa strane levo-desno: 800,00 dinara
*informacije i prodaja ulaznica:
Muzička omladina Novog Sada (Katolička porta 2/II, tel. 021/452-344)
radnim danima od 8 do 14 sati i dva sata pred početak programa u holu
Sinagoge.
ON-LINE rezervacija i prodaja karata: www.muzickaomladina.org
muzika
MUZIČKI PROGRAM U KCNS
Sreda 5. decembar, 19 sati, klub “Tribina mladih”
KONCERT PIJANISTKINJE HRISTINE VUKOVIĆ
Program: J. Hajdn, P. I. Čajkovski
Hristina Vuković, je pijanista i vanredni profesor na Fakultetu umetnosti u Nišu.
Završila je osnovne i postdiplomske studije na Fakultetu muzičke umetnosti u
Beogradu sa najvišim ocenama. Dobitnik je više republičkih i saveznih nagrada na
takmičenjima u bivšoj Jugoslaviji. Usavršavala se kod eminentnih muzičkih
pedagoga (A. Valdma, S. Gadžijev, N. Štarkman). Nakon završenih studija počela je
da se bavi pedagoškim radom, a poslednjih deset godina radi na Fakultetu
umetnosti u Nišu. Trenutno je u zvanju vanrednog profesora na Katedri za klavir,
gde predaje glavni predmet. Radila je u Firenci. Imala je nekoliko koncerta u Italiji i
Nemačkoj. Kao kamerni muzičar ili solista imala je koncerte u mnogim gradovima
Srbije, kao i u inostranstvu.
Petak, 7. decembar, 20 sati, velika sala
BALKANSKI KLARINET SAMIT
Susret ne samo muzičke prirode pod vođstvom dua Šorn-Punti
Učestvuju: Slobodan Trkulja (Srbija), Sergej Balutel (Ruminija), Tobias Klajn
(Nemačka), Stavros Pazarencis (Grčka), Klaudio Punti (Italija/Švajcarska), Štefan
Šorn (Nemačka)
U saradnji sa Goethe institutom iz Beograda
*Besplatne ulaznice mogu se preuzeti na blagajni Kulturnog centra Novog Sada od
4. decembra od 19 do 21 sat pa do dana koncerta
Katolička porta 5
tel: 021 528 972
www.kcns.org.rs
Klarino se na Balkanu već više od 150
godina ubraja u značajne melodijske
instrumente.
Usled
istorijskih
sličnosti između balkanskih zemalja
u klarinetskoj su se muzici, uprkos
svim razlikama, očuvale i brojne
stilske podudarnosti, a stilovi nisu
vezani za državne teritorije i lako
prelaze njihove granice.
U želji da se ovim projektom
nadoveže na tu zajedničku muzičku
tradiciju balkanskih zemalja, Goethe
institut je na radionicu u Atini pozvao
klarinetiste Stavrosa Pazarencisa
(Grčka), Sergiua Balutela (Rumunija),
Oguza Bujukberbera
(Turska),
Slobodana Trkulju (Srbija), Klaudija Puntina (Švajcarska/Italija) i Štefena
Šorna (Nemačka). Za potrebe ove radionice Klaudio Puntin i Štefen Šorn, koji
već više od 20 godina sarađuju u okviru dua Šorn-Puntin, muziku
balkanskih kolega obradili su za klarinetski ansambl. Muzičari su zatim
zajednički istraživati dodirne tačke između džeza, kreativne kamerne
muzike i stilskih karakteristika balkanske klarinetske tradicije u različitim
zemljama, onako kako ih tamo shvataju tipični predstavnici ove muzike.
KONCERTI U MULTIMEDIJALNOM CENTRU
muzika
Đure Jakšića 7 • 021/422 176 • 021/422-177
[email protected]
www.akademija.uns.ac.rs
Petak, 7. decembar, 20 sati
Akademija umetnosti, Multimedijalni centar
VEČE SKRJABINA : Koncert pijaniste Milana Miladinovića
Program: Aleksandar Nikolajevič Skrjabin
Ruski kompozitor i pijanista Aleksandar
Nikolajevič Skrjabin (1872-1915) je jedna od
najznačajnijih muzičkih pojava početkom
XX veka. Svojim proročkim delovanjem,
kroz muziku je želeo da objedini sve
umetnosti i stvori delo koje bi se zvalo
Misterija i bilo spoj muzike, igre, boja, mirisa i pesme gde bi učestvovala i
publika sa izvođačima. Cilj je bio da se transformiše i objedini čitavo
čovečanstvo kroz umetnost. Danas, u vremenu globalizacije, čovečanstvo se
ujedinjuje i transformiše kroz informacije i kapital što dehumanizuje
čovečanstvo. Ovaj koncert je podsećanje na Skrjabinovu viziju objedinjenja
čovečanstva kroz umetnost.
Skrjabinova dela iz ranog perioda stvaralaštva se često nalaze na koncertnom
repertoaru, međutim ona iz poznog perioda, retko, zbog izuzetnih tehničkih
zahteva koja kompozitor, i sam koncertni pijanista, postavlja pred izvođače.
Ovo je retka prilika da se u Novom Sadu čuje pregled njegovog stvaralaštva za
klavir jer poslednjih 10 godina nije bilo resitala posvećenih isključivo Skrjabinu.
Ponedeljak, 17. decembar, 20 sati
Akademija umetnosti, Multimedijalni centar
KONCERT
Marko Josifoski, violina
Milan Miladinović, klavir
Ponedeljak, 10. decembar, 20 sati
Akademija umetnosti, Multimedijalni centar
KONCERT
Aleksandar Tasić, klarinet
Zoran Krajišnik, gitara
Petak, 28. decembar, 19.30 sati
Akademija umetnosti, Multimedijalni centar
KONCERT GUDAČKI KVARTETI
Četvrtak, 13. decembar, 19,30 sati
Akademija umetnosti, Multimedijalni centar
KONCERT KATEDRE ZA KAMERNU MUZIKU
Petak, 14. decembar, 19,30 sati
Akademija umetnosti, Multimedijalni centar
KONCERT GUDAČKI KVARTETI
Četvrtak, 20. decembar, 20 sati
Akademija umetnosti, Multimedijalni centar
KONCERT KATEDRE ZA DUVAČKE INSTRUMENTE
Četvrtak, 27. decembar, 19,30 sati
Akademija umetnosti, Multimedijalni centar
KONCERT KATEDRE ZA KAMERNU MUZIKU
Ulaz je besplatan za sve koncerte koji se održavaju u Multimedijalnom centru!
pozorišta
Trg slobode 1
21000 Novi Sad
Katolička porta 5
tel: 021 528 972
www.kcns.org.rs
KULTURNI CENTAR NOVOG SADA
Ponedeljak, 3. decembar, 20 sati
STAKLENA MENAŽERIJA
Gostovanje produkcije „Eho animato“, Beograd
Tekst: Tenesi Vilijams
Dramaturg i muzički saradnik: Ana Đorđević
Scenograf: Kaća Todorović - Krković
Režija: Ana Konstantinović
Igraju: Danica Ristovski, Željko Maksimović, Katarina Dimitrijević i
Miljan Prljeta
NOVOSADSKI NOVI TEATAR
Nedelja, 16. decembar, 11 sati
CRVENKAPA
Gostovanje Narodnog pozorišta „Toša Jovanović“, Zrenjanin
Tekst: Igor Bojović
Kostim, scenografija, lutke: Blagovesta Vasileva
Kompozitor: Tomislav Nikolić – Kerber
Koreografija: Nebojša Gromilić
Muzička produkcija: Nebojša Ilić
Gostujući pevači: Višnja Radosav i Oliver Katić
Režija: Biljana Vujović – Bajka
Igraju: Tatjana Barać i Miroslav Maćoš; Nikola Lalić i Vladimir Živin
(pomoćna animacija)
pozorišta
PREMIJERA U JANUARU
NOVOSADSKO POZORIŠTE - Újvidéki Színház
Četvrtak, 10. januar
Henrik Ibzen: ROMERSHOLM
Režija: Anka Bradu
Igraju: Aron Balaž, Emina Elor, Ištvan Kereši, Šandor Laslo, Atila Mađar,
Silvija Križan i Agota Silađi
U Novosadskom pozorištu – Ujvideki Szinhaz za 10. januar je predviđena
premijera Ibzenove drame ROMERSHOLM koju će režirati rumunska
rediteljka Anka Bradu. Ona je stara poznanica ovog teatra gde je režirala
dve predstave „Istorija komunizma u dva dela“ i „Mizantrop“.
„Romersholm nam pomaže u razumevanju rečenog. Ono je dalekovidan,
pretenciozan komad koji se može smatrati sveobuhvatnom studijom
Henrika Ibzena o osećanju krivice. U njoj on obelodanjuje svoj veliki san o
oslobađanju ljudi. Ibzen veoma rado koristi izraz ’oslobađanje’. Ovaj komad
je napisao 1886. godine, a sedam godina pre, u drami ’Lutkina kuća/Nora’ je
oslobodio Noru, a u drami Romersholm pokazuje još veću mudrost. Drama
nam otkriva kako je sloboda složena stvar. Kad je konačno steknemo, baš i
ne znamo šta da radimo sa njom, baš zato nas i muči osećaj krivice“ – rekao
je o ovoj drami profesor Fin Sknederud.
pozorišta
Novosadsko pozorište - Újvidéki Színház
tel: 021/ 525-552 i 657-2526
www.uvszinhaz.co.rs -e-mail: [email protected],
[email protected]
NOVOSADSKO POZORIŠTE – Újvidéki Színház
DECEMBARSKI REPERTOAR
Utorak, 4. decembar, 19 sati *
Peter Vajs: MARAT THE SADE
Režija: Andraš Urban
Četvrtak, 6. decembar, 19 sati *
Džordž Bihner: LEONS I LENA
Režija: Diego de Brea
Subota, 8. decembar, 11 i 15 sati
Đačka scena „Šarene iskrice“
USPAVANA LEPOTICA
Režija: Laura Tot
Utorak, 11. decembar, 17 sati *
Frank L. Baum – Tibor Zoltan:
ČAROBNJAK IZ OZA
Režija: Zoltan Puškaš
Sreda, 12. decembar, 19 sati
Gostovanje Senćanskog mađarskog
kamernog pozorišta
Žolt Požgai: LISELOTTE I MAJ
Režija: Zoltan Mezei
Četvrtak, 13. decembar, 19 sati *
Ingmar Bergman: FANI I ALEKSANDAR
Režija: Đerđ Vidovski
Četvrtak, 20. decembar, 19 sati *
Ervin Lazar: BERŽIAN I DIDEKI
Režija: Kinga Mezei
Petak, 21. decembar, 20 sati
GOSPEL KONCERT: HAPPY DAY
LEONS I LENA
Režija: Diego de Brea
Igraju: Eduard Sabo, Aron Balaž, Gabriela
Crnković, Gabor Pongo, Agota Ferenc,
Terezia Figura, Tamaš Hajdu, Atila Nemet
i Daniel Gomboš
Dramatizacija: Kata Đarmati
Poslednja u nizu premijera za 2012. godinu u Novosadskom pozorištu je i
predstava LEONS I LENA prema tekstu Georga Bihnera a u režiji slovenačkog
reditelja Diega de Brea.
LEONS I LENA je predstava o odrastanju, o adolescenciji koja neće i odbija da
prihvati obaveze sveta odraslih. Leons neće da bude kao odrasli, pokušava da
pobegne od odgovornosti koja mu se nameće, a ona ga međutim ipak čeka... Lena,
kao i svaka mlada devojka mašta o idealnoj ljubavi ali je se istovremeno i boji.
Oboje na vrlo čist i nevin način posmatraju svet, njihove rečenice su posve
infantilne ali istovremeno i pametne.
„Mi sebi danas ne dozvoljavamo da budemo nevini. Ne damo tom detetu u nama,
ako ono još uvek postoji tu, da živi. Ne dozvoljavamo sebi da živimo život, on
prolazi pored nas. Naš jedini pokret i motiv u životu je cilj. Put nam nije bitan, put
kao suština življenja, put koji otvara nove ciljeve, novi smisao, jer put je taj koji
dopušta da živimo svoj život i udišemo ga punim plućima, da udišemo čak i
tišine, da zaostanemo, da imamo vremena za kontemplaciju, i za snove i za
maštu...“ – rekao je reditelj Diego de Brea.
pozorišta
SRPSKO NARODNO POZORIŠTE
Subota, 1. decembar
Scena „Jovan Đorđević“, 20 sati
24. FESTIVAL „ZLATNA TAMBURICA“
IZBOR NAJLEPŠE VOJVOĐANSKE PESME 2012.
Ponedeljak, 3. decembar
Scena „Jovan Đorđević“, 19 sati
Imre Kalman: KNEGINJA ČARDAŠA (opereta)
Dirigent: Aleksandar Kojić
Scena „Pera Dobrinović“, 19, 30 sati
Džim Kartrajt: PUT/ROAD
Pozorište „Promena“ AUNS
Utorak, 4. decembar
Scena „Jovan Đorđević“, 19 sati
Đuzepe Verdi: TRUBADUR (opera)
Dirigent: Aleksandar Kojić
Gostuju: Hon Li (tenor) i Nikola Mijailović (bariton)
Scena „Pera Dobrinović“, 19, 30 sati
Agata Kristi: NAJAVLJENO UBISTVO (drama)
Režija: Ksenija Krnajski
Sreda, 5. decembar
Scena „Jovan Đorđević“, 20 sati
SVEČANI KONCERT ANSAMBLA NARODNIH
IGARA I PESAMA
AKUD-a „SONJA MARINKOVIĆ“
Četvrtak, 6. decembar
Scena „Pera Dobrinović“, 17 sati
Anton Pavlovič Čehov: GALEB (drama)
Režija: Tomi Janežič
Petak, 7. decembar
Scena „Pera Dobrinović“, 19, 30 sati
Eden fon Horvat: PRIČE IZ BEČKE ŠUME (drama)
Režija: Iva Milošević
Subota, 8. decembar
Scena „Jovan Đorđević“, 19 sati
Đuzepe Verdi: TRAVIJATA (opera)
Gostuju: Anatolij Čepurnoj (dirigent), Vera
Baranova (sopran) i Vladimir Jefimov (bariton)
Srpsko narodno pozorište
Pozorišni trg 1 - tel. centrale: 6621 411
Telefon blagajne: 520-091
[email protected]
www.snp.org.rs
Utorak, 11. decembar
Scena „Pera Dobrinović“, 19, 30 sati
F. M. Dostojevski: UJKIN SAN
Režija: Egon Savin
Kamerna scena, 20, 30 sati
Bridžit Karpenter: VEČE SA TINIJEM (komedija)
Koprodukcija SNP-a i Plus teatra
Režija: Bogdan Janković
Sreda, 12. decembar
Scena „Pera Dobrinović“, 19, 30 sati
Žan-Batist Molijer: TARTIF (komedija)
Režija: Dušan Petrović
Četvrtak, 13. decembar
Scena „Pera Dobrinović“, 19, 30 sati
J. S. Popović: DŽANDRLJIV MUŽ (komedija)
Režija: Radoje Čupić
pozorišta
Scena „Jovan Đorđević“, 20, 30 sati
SOLISTIČKI KONCERT SERGEJA ĆETKOVIĆA
Petak, 14. decembar
Scena „Pera Dobrinović“, 19, 30 sati
Agata Kristi: NAJAVLJENO UBISTVO (drama)
Režija: Ksenija Krnajski
Scena „Jovan Đorđević“, 20, 30 sati
SOLISTIČKI KONCERT SERGEJA ĆETKOVIĆA
Ponedeljak, 17. decembar
Scena „Pera Dobrinović“, 17 sati
Anton Pavlovič Čehov: GALEB (drama)
Režija: Tomi Janežič
Scena „Jovan Đorđević“, 19 sati
Imre Kalman: KNEGINJA ČARDAŠA (opereta)
Dirigent: Aleksandar Kojić
Subota, 15. decembar
Scena „Pera Dobrinović“, 19, 30 sati
Milena Marković: BROD ZA LUTKE (drama)
Režija: Ana Tomović
Utorak, 18. decembar
Scena „Pera Dobrinović“, 19, 30 sati
Dušan Kovačević: URNEBESNA TRAGEDIJA
(komedija)
Koprodukcija SNP i STRADA, Novi Sad
Režija: Maja Grgić
Kamerna scena, 20,30 sati
PRESREĆNI LJUDI
Koncept i režija: Predrag Štrbac
Kamerna scena, 21 sati
PRESREĆNI LJUDI
Koncept i režija: Predrag Štrbac
Četvrtak, 20. decembar
Scena „Pera Dobrinović“, 19, 30 sati
Eden fon Horvat: PRIČE IZ BEČKE ŠUME (drama)
Režija: Iva Milošević
Kamerna scena, 21 sati
Albert Lorcing: PROBA ZA OPERU (komična opera)
Adaptacija, prepevi i postavka: Miodrag Milanović
Petak, 21. decembar
Scena „Jovan Đorđević“, 19 sati
P. I. Čajkovski: KRCKO ORAŠČIĆ (balet)
Dirigent: Mikica Jevtić
Scena „Pera Dobrinović“, 19, 30 sati
Mihail Bulgakov: ZOJKIN STAN (komedija)
Režija: Dejan Mijač
pozorišta
Subota, 22. decembar
Scena „Pera Dobrinović“, 19, 30 sati
Vida Ognjenović: JE LI BILO KNEŽEVE VEČERE? (drama)
Režija: Vida Ognjenović
Scena „Jovan Đorđević“, 20 sati
NOVOGODIŠNJI GALA KONCERT VOJVOĐANSKOG
SIMFONIJSKOG ORKESTRA
Dirigent: Berislav Skenderović
Utorak, 25. decembar
Scena „Pera Dobrinović“, 19, 30 sati
Karlo Goldoni: SLUGA DVAJU GOSPODARA (komedija)
Koprodukcija: Grad teatar Budva, SNP i NP „Toša Jovanović“ iz
Zrenjanina
Režija: Boris Liješević
Sreda, 26. decembar
Scena „Jovan Đorđević“, 19 sati
Đuzepe Verdi: NABUKO (opera)
Dirigent: Mikica Jevtić
Scena „Pera Dobrinović“, 19, 30 sati
Karlo Goldoni: SLUGA DVAJU GOSPODARA
(komedija)
Koprodukcija: Grad teatar Budva, SNP i NP „Toša
Jovanović“ iz Zrenjanina
Režija: Boris Liješević
Ćetvrtak, 27. decembar
Scena „Pera Dobrinović“, 19, 30 sati
Branislav Nušić: UJEŽ (komedija)
Režija: Radoslav Milenković
Scena „Pera Dobrinović“, 19, 30 sati
Branislav Nušić: UJEŽ (komedija)
Režija: Radoslav Milenković
Subota, 29. decembar
Scena „Jovan Đorđević“, 19 sati
P. I. Čajkovski: KRCKO ORAŠČIĆ (balet)
Dirigent: Mikica Jevtić
Kamerna scena, 20, 30 sati
Nikolaj Koljada: LJUBAVNA PRIČA (tragikomedija)
Režija: Zoran Bogdanov
Scena „Pera Dobrinović“, 19, 30 sati
Karlo Goldoni: SLUGA DVAJU GOSPODARA
(komedija)
Koprodukcija: Grad teatar Budva, SNP i NP „Toša
Jovanović“ iz Zrenjanina
Režija: Boris Liješević
Petak, 28. decembar
Scena „Jovan Đorđević“, 19 sati
P. I. Čajkovski: KRCKO ORAŠČIĆ (balet)
Dirigent: Mikica Jevtić
Ponedeljak, 31. decembar
Scena „Jovan Đorđević“, 12 sati
P. I. Čajkovski: KRCKO ORAŠČIĆ (balet)
Dirigent: Mikica Jevtić
pozorišta
POZORIŠTE MLADIH
Pozorište mladih
Rаdno vreme blаgаjne: utorаk – petаk od 10 do 20 sati; subotа i
nedeljа od 9 do 13 sati. Ponedeljkom blаgаjnа ne rаdi osim
kаdа je zа tаj dаn plаnirаnа predstаvа
Subotom i nedeljom ukoliko igrа večernjа predstаvа - blаgаjnа
rаdi od 9 sati do početkа predstаve.
Telefon blаgаjne Pozorištа mlаdih: 521 826
www.pozoristemladih.co.rs
SCENA ZA DECU
Subota, 1. decembar, 11 sati – Mala sala
Jan Grabovski: VUK I JARIĆI (3+)
Režija: Borislav Mrkšić
Nedelja, 2. decembar, 11 sati – Mala sala
Braća Grim: VESELI MUZIČARI (3+)
Režija: Emilija Mrdaković
Četvrtak, 6. decembar, 18 sati – Mala sala
Boris Salamčev: BABA JAGA (4+)
Režija: Boris Salamčev
Subota, 8. decembar, 11 sati – Mala sala
Đani Rodari: PRINC LEDENKO (4+)
Režija: Emilija Mrdaković
Nedelja, 9. decembar, 11 sati – Mala sala
KVARNA FARMA (4+)
Koprodukcija sa Savezom dramskih umetnika Vojvodine
Autor i režija: Nebojša Savić
Četvrtak, 13. decembar, 18 sati – Mala sala
PRETPREMIJERA
Marta Gušnjovska: BAJKA O VITEZU BEZ KONJA (4+)
Režija: Jaroslav Antonjuk
Subota, 15. decembar, 11 sati –Mala sala
PREMIJERA
Marta Gušnjovska: BAJKA O VITEZU BEZ KONJA (4+)
Režija: Jaroslav Antonjuk
Nedelja, 16. decembar, 11 sati – Mala sala
Marta Gušnjovska:
BAJKA O VITEZU BEZ KONJA (4+)
Režija: Jaroslav Antonjuk
Četvrtak, 20. decembar, 18 sati – Velika sala
NOVOGODIŠNJA
Emilija Mrdaković: DEDA MRAZOV TV ŠOU (4+)
Režija: Emilija Mrdaković
Subota, 22. decembar, 11 sati – Velika sala
NOVOGODIŠNJA
Emilija Mrdaković: ANĐEOSKA BAJKA (3+)
Režija: Emilija Mrdaković
pozorišta
DRAMSKA SCENA
Utorak, 4. decembar, 20 sati – Velika sala
Andžej Saramanovič: TESTOSTERON
Režija: Radoje Čupić
Sreda, 5. decembar, 20 sati – Velika sala
Stevan Sremac: LIMUNACIJA
Koprodukcija Brod Teatar i Pozorište mladih
Režija: Ratko Radivojević
Četvrtak, 6. decembar, 20 sati – Velika sala
Adam Long, Džes Borgeson i Danijel Singer:
SABRANA DELA VILJEMA ŠEKSPIRA (ukratko)
Koprodukcija Pozorišta mladih, Pozorišne trupe „Arterija“ i Gradskog
pozorišta Bečej
Autorski projekat: Igor Pavlović, Zoltan Molnar i Đorđe Simić
Petak, 7. decembar, 20 sati – Velika sala
Andžej Saramanovič: ESTROGEN
Režija: Radoje Čupić
NAGRADE ŽIRIJA 43. SUSRETA PROFESIONALNIH POZORIŠTA LUTAKA SRBIJE ODRŽANIH U SUBOTICI 26 - 29. NOVEMBRA 2012. GODINE
Nagradu za animaciju lutaka „Janko Vrbnjak“ koju dodeljuje Malo pozorišta „Duško Radović“ iz Beograda dobili su Slavica Vučetić, Slobodan Ninković i
Saša Latinović za kreacije u predstavi „Čarobnica iz ulice Bonžur“ u izvođenju Pozorišta mladih iz Novog Sada u režiji Emilije Mrdaković.
Arena Cineplex, Bulevar Mihajla Pupina 3
Informacije i rezervacije: 021/447 690
e-mail: [email protected]
www.arenacineplex.com
PIJEV ŽIVOT (3D)
Reditelj: Ang Li
Glumci: Suraj Šarma, Irfan Kan, Adil
Husain, Žerar Depardje...
Pi je mladić koji s porodicom putuje brodom na kome se, između ostalog,
nalaze i divlje životinje. Na otvorenom moru brod zadesi oluja, a Pi, sam i ne
znajući gde su ostali, uspeva da se spasi. Kad ispliva na površinu, ugleda čamac
za spasavanje. Na čamcu se, međutim, nalazi ogroman bengalski tigar... Film
prati nekoliko meseci tokom kojih se Pi bori za opstanak na okeanu, suočen sa
opasnom, divljom životinjom i nepreglednim vodenim prostranstvom.
Vizuelno opčinjavajuća avantura na otvorenom moru, Pijev život je topla
ljudska priča o veri, nadi i borbi za opstanak. Kritičari film svrstavaju među
najznačajnija ovogodišnja ostvarenja. Pominju ga čak i kao ozbiljnog kandidata
za dodelu Oskara 2013. godine. Film Pijev život zasnovan je na istoimenom
romanu, bestseleru poznatog kanadskog pisca Jana Martela. Režiju filma
potpisuje proslavljeni tajvanski umetnik Ang Li (Ledena oluja, Skriveni zmaj,
pritajeni tigar, Razum i osećajnost, Planina Broukbek, Hulk...).
film
HOBIT: NEOČEKIVANO PUTOVANJE
(3D)
Reditelj: Piter Džekson
Glumci: Martin Frimen, Ijan Mekelen,
Ričard Armitaž, Ken Stot...
Piter Džekson, Oskarom nagrađeni reditelj s Novog Zelanda, na velika platna
ponovno donosi adaptaciju jednog Tolkinovog dela – u pitanju je knjiga Hobit
– u obliku fantastičnog epskog spektakla koji će biti podeljen u tri dela. Priča
ove nove trilogije smeštena je u Srednju zemlju, šezdeset godina pre događaja
iz Gospodara prstenova. Mladi Bilbo Bagins kreće u uzbudljiv poduhvat, uz
pomoć dobrog starog čarobnjaka Gandalfa i trinaestorice patuljaka
predvođenih ratnikom Torinom. Bilbo mora da povrati Erebor, izgubljeno
kraljevstvo patuljaka, nad čijim zidinama bdiju oštre kandže strašnog zmaja
Šmauga. Naše junake put će odvesti u Divljinu, kroz opustošene zemlje koje su
razorili Goblini i Orci, gde će se sresti i sa trolovima i vilenjacima, a Bilbo će
upoznati i Goluma, stvorenje koje će mu zauvek promeniti život... Hobit:
Neočekivano putovanje (The Hobbit: An Unexpected Journey) – jedan od
najočekivanijih filmova ove godine! – imaće nastavke koji će se zvati Hobit:
Šmaugova pustošenja i Hobit: Tamo i ponovo nazad.
film
Arena Cineplex, Bulevar Mihajla Pupina 3
Informacije i rezervacije: 021/447 690
e-mail: [email protected]
www.arenacineplex.com
ZVONČICA I TAJNA KRILA
Reditelji: Roberts Ganavej i
Pegi Holms
Otputujte sa Zvončicom i njenim
vilinskim prijateljicama u zabranjeni svet
misteriozne Zimske šume!, pozivaju vas
autori prelepog animiranog filma
Zvončica i tajna krila (Tinker Bell: Secret Of The Wings). Zvončicina avantura
se nastavlja, ali ovoga puta u zimskom okruženju. Ona, kao vila iz toplih
krajeva, prelazi granicu i odlazi u Zimsku šumu, dovodeći sebe u opasnost da
ostane bez krila. Kako je Zvončicina radoznalost jača od upozorenja, zaštitivši
krila toplim ogrtačem nastavlja avanturu upoznavši Zimzelenku.
Njihov susret je obeležilo svetlucanje krila, a uz pomoć Čuvarka, ekscentričnog
i mudrog vilenjaka, otkriće da su rođene iz istog bebinog smeha, ali ih je vetar
oduvao na različite strane. Njihova krila s jednakom šarom i svetlucavim sjajem
znače samo jedno – Zvončica i Zimzelenka su sestre! Da bi njih dve ostale
zajedno, pokušaće da pobede prirodu, ujedine tople i zimske vile, sačuvaju
drvo s vilinskim prahom... Kompanija Dizni film Zvončica i tajna krila
najavljuje kao animiranu avanturu za celu porodicu.
UBIJ IH NEŽNO
Reditelj: Endru Dominik
Glumci: Bred Pit, Džems Gandolfini,
Ben Mendelson, Ričard Dženkins...
Film Ubij ih nežno (Killing Them
Softly) režirao je Novozelanđanin
Endru Dominik, koji je s Bredom Pitom
već sarađivao 2007. godine, na filmu Ubistvo Džesija Džejmsa od strane kukavice
Roberta Forda. Pitov novi film donosi priču o nasilju bandi, ali i zaista sumornu
sliku američke ekonomije i politike. Glumac, koji je nekoliko puta nominovan
za Oskara, priča ovih dana da mu je izuzetno drago što je nešto novca od filma
otišlo baš Nju Orleansu, gde je film i snimljen. Grad je 2005. godine opustošila
Katrina, a potom je žestoko pogođen ekonomskom krizom.
Dobar je osećaj snimiti tamo film jer znate da će novac otići gradu. Ljudi će imati
posao i to je dobar osećaj, a ja sam prilično vezan za taj grad, kaže Bred Pit, koji u
filmu tumači lik mafijaša, tj. plaćenog ubicu Džekija Kogana. Film Ubij ih nežno
je zapravo adaptacija krimi romana Džordža Higinsa Cogan’s Trade.
Iznenađujuće je da Pit u poslednjih desetak godina nije igrao u mnogo
blokbastera. Umesto toga, okrenuo se radu s proslavljenim rediteljima poput
Terensa Malika ili braće Koen.
film
PROJEKCIJE FILMOVA U DUNAVSKOM PARKU
Dom izviđača u Dunavskom parku, ulaz slobodan.
Početak projekcija je u 21 sat.
DECEMBAR
JANUAR
Ciklus filmova „Prikrivene ubice“
Ciklus filmova „Nastrane ljubavi“
Sreda, 5. decembar
Z (1969, 127 min)
Režija: Costa Gavras
Uloge: Yves Montand, Irene Papas, Jean-Louis Trintignant
Sreda, 2. januar
Lepotica dana (Belle de jour, 1967, 101 min)
Režija: Luis Bunuel
Uloge: Catherine Deneuve, Jean Sorel, Michel Piccoli
Sreda, 12. decembar
Ubice i svedoci (Paralax View, 1974, 102 min)
Režija: Alan J. Pakula
Uloge: Warren Beatty, Paula Prentiss, William Daniels
Sreda, 9. januar
Sanjari (Dreamers, 2003, 115 min)
Režija: Bernardo Bertolucci
Uloge: Michael Pitt, Eva Green, Louis Garrel
Sreda, 19. decembar
Profesionalac (2003, 104 min)
Režija: Dušan Kovačević
Uloge: Bora Todorović, Branislav Lečić, Nataša Ninković
Sreda, 16. januar
Plavi somot (Blue Velvet, 1986, 120 min)
Režija: David Lynch
Uloge: Isabella Rossellini, Kyle MacLachlan, Dennis
Hopper
Sreda, 26. decembar
Mandžurijski kandidat
(Manchurian Candidate, 1962, 126 min)
Režija: John Frankenheimer
Uloge: Frank Sinatra, Laurence Harvey, Janet Leigh
Sreda, 23. januar
Tri bole: belo (Three Colors: White, 1994, 91 min)
Režija: Krzysztof Kieslowski
Uloge: Zbigniew Zamachowski, Julie Delpy, Janusz Gajos
film
CIKLUS FILMOVA U CK 13
FRANCUSKI NOVI TALAS – PORTRET JEDNE MLADOSTI
Nedelja, 16. decembar
19 sati
Lepi Serž (Le beau Serge, 1958, 93 min)
Režija: Claude Chabrol
Uloge: Gérard Blain, Jean-Claude Brialy, Michèle Méritz
21 sat
Četiri stotine udaraca
(Les quatre cents coups, 1959, 93 min)
Režija: François Truffaut
Uloge: Jean-Pierre Léaud, Albert Rémy, Claire Maurier
Omladinski centar CK13
Vojvode Bojovića 13 Novi Sad
tel/fax: +381 47 37 601
www.ck13.org; [email protected]
Utorak, 18. decembar
19 sati
Pucajte u pijanistu
(Tirez sur le pianiste, 1960, 81 min)
Režija: François Truffaut
Uloge: Charles Aznavour, Marie Dubois, Nicole Berger
21 sat
Rođaci (Les Cousins, 1959, 110 min)
Režija: Claude Chabrol
Uloge: Gérard Blain, Jean-Claude Brialy, Juliette Mayniel
Ponedeljak, 17. decembar
19 sati
Hirošima, ljubavi moja
(Hiroshima mon amour, 1959, 91 min)
Režija: Alain Resnais
Uloge: Emmanuelle Riva, Eiji Okada, Stella Dassas
Sreda, 19. decembar
19 sati
Žena je žena
(Une femme est une femme, 1961, 84 min)
Režija: Jean-Luc Godard
Uloge: Anna Karina, Jean-Claude Brialy, Jean-Paul Belmondo
21 sat
Do poslednjeg daha
(À bout de souffle, 1960, 90 min)
Režija: Jean-Luc Godard
Uloge: Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg, Daniel Boulanger
21 sat
Nemirni duh (Le feu follet, 1963, 108 min)
Režija: Louis Malle
Uloge: Maurice Ronet, Léna Skerla, Yvonne Clech
centar u centru
NAJLUĐA NOĆ U NOVOM SADU
SATNICA PROGRAMA NA TRGU SLOBODE
20:30 – 21:30
Hor VIVA VOX
Katolička porta 5
tel: 021 528 972
www.kcns.org.rs
21:50 – 22:50
Slobodan Trkulja
22:55 – 00:25
Vlada Georgijev
00:30 – 02:00
Sergej Ćetković
centar u centru
Legendarni NS KONCERT GODINE - Dan posle smaka sveta!
Kosovska 33
Novi Sad 21 000
www.studioberar.com
Jubilarni, trinaesti NS Koncert Godine biće održan dan posle smaka sveta! U
subotu, 22. decembra u Velikoj dvorani SPC „Vojvodina“ (SPENS), u 16 sati
počinje legendarna novosadska manifestacija na kojoj su do sada nastupale
sve najvažnije grupe sa prostora sadašnje i bivše države.
Ove godine na NS Koncertu Godine nastupa veliki broj bendova koje je publika
odabrala preko Facebook stranice koja ima skoro 110.000 fanova (od sedam
sastava sa najviše glasova, šest će nastupati na 13. NS Koncertu Godine).
Ukupno, na glavnoj bini, publici će se predstaviti devet bendova, a to su:
Hladno pivo iz Zagreba, bend koji je tražilo najviše posetilaca i koji će prvi put
učestvovati na Koncertu godine, bosansko - hercegovačka formacija Dubioza
kolektiv, svima dobro poznati bend S. A. R. S. sa svojim satiričnim mega
hitovima, Block Out - čudaci aletrnativnog psihodeličnog roka, stručnjaci za
najbolju zabavu irskog zvuka Orthodox Celts, trenutno naš najbolji crossover
bend Eyesburn koji na jedinstven način kombinuje hard core i reggae,
novosadski domaćini, sada već zaštitini znak Koncerta Godine – žestoki Ritam
nereda koji ovim nastupom završavaju turneju “Paralelni svet”, uvek ironično
veseli i sarkastični punk rockeri Atheist Rap i Sve barabe (Timbe, Ajs Nigrutin,
Bvana, Eufrat i Mikri iz Prti Bee Gee) legende beogradske underground hip hop
i rep scene koje zatvaraju program duboko u noć.
centar u centru
Ove godine, u 16 sati manifestaciju otvara video snimak
iznenađenja. Na video platnu će biti prikazan do sada
neemitovan koncert koje ne smete propustiti!
Od ukupno 156 predloga za bendove koji su želeli da
nastupaju na “Bez prekida” bini 22. decembra, odabrano je
100 za koje su posetioci facebook stranice Koncerta Godine
mogli da glasaju. Listu je videlo 240.257 ljudi, a primljeno je
36.411 glasova za predložene bendove.
BLOCK OUT
Najviše glasova dobili su demo sastavi Impuls i Žuta minuta,
koji će i otvoriti program Koncerta Godine na “Bez prekida”
bini od 16,30 sati. Imajući u vidu u mnogobrojne komentare i
lajkove, ostale bendove je odabrao NS Koncert Godine.
Na ovoj bini, osim već dva pomenuta sastava koje je publika
odabrala, nastupaju i legendarni punk rock sastav Trula
koalicija, melodični punk bend Čovek bez sluha, zatim
reggae/ska banda ZAA, kao i Saša 21, bend koji je Sale Veruda EYESBURN
obnovio posle prestanka rada KUD Idijota.
Na Bez prekida bini, publici će se predstaviti još i Iskaz – hip
hop/hard core/funk bend koji kroz svoje stvaralaštvo kritikuje
svakodnevicu, kao i bend Feud koji je svojim prvim singlom
Milion milja privukao pažnju publike.
Takođe je planirano da se na Koncertu Godine oda počast
Tusti, nedavno preminulom pevaču Kud Idijota i jednom od
najomiljenijih učesnika Koncerta Godine ikad.
RITAM NEREDA
Ovogodišnji Koncert Godine će biti posvećen svim
muzičarima i prijateljima koji su na njemu učestvovali, ali
na žalost više nisu sa nama. Prisetićemo se Zareta iz
Atheist Rapa, Ljube iz No Speed Limita, Bojana iz
Katarze, Petrije iz GBB-a, Šicka iz Zabranjenog
pušenja i Rambovog benda, Milana i Magi iz EKV,
naravno Tuste iz Kud Idijota kao i mnogih drugih koji su
nas prerano napustili.
Dizajn za ovogodišnji NS Koncert Godine uradio je
svetski poznat novosadski strip crtač Bane Kerac.
Ulaznice po ceni od 1.000 dinara mogu se kupiti online
preko Gigstix prodajne mreže (www.gigstix.com), u svim
Corner shopovima širom Srbije, prodavnici Gigstix u
Pariskom magazinu, knjižari Bulevar Books, knjižari
Serendipiti Spens, caffeu Machiatto Mercator i naravno
na blagajni SPENS-a u Novom Sadu.
Cena ulaznica na dan koncerta iznosiće 1.250 dinara.
centar u centru
Studentski kulturni centar Novi Sad
21000 Novi Sad, Dr Ilije Đuričića 3
tel: 021 6350 744; tel/fax: 021 6350 579
[email protected]; www.skcns.org
PROGRAMI U FABRICI
Subota, 1. decembar, Fabrika, 20 sati
Drugi Kantautor festival
Drugi Kantautor festival u produkciji Studentskog
kulturnog centra, održaće se 1. decembra u
programskom prostoru SKCNS-a u klubu Fabrika.
Tragom Bob Dilana, Džoni Keša, Džoni Mičel, Kris
Kristofersona, Frenk Zape, Tom Vejtsa, Žak Brela, Đorđa
Balaševića, Zorana Predina, Arsena Dedića, Ibrice Jusića
jednodnevni festival KantAutor okupiće šest
raznovrsnih autora iz različitih delova Srbije.
Ideja festivala je okupljanje muzičara umetnika koji već imaju staža u
bendovima, a sada će se oprobati u “ogoljenoj” formi izraza i vice versa.
Takođe i promocija muzičara koje publika nije imala da vidi u ovakvom
izdanju. Kantautorstvo po svojoj definiciji predstavlja samostalni nastup, ali
neki od lidermahera / kantautora / šansonjera / bardova / singersongvrajtera će nastupiti pojačani za koji instrument više.
Učestvuju: Branimir Rosić, Bele Lale, Anita Iličić, Mala Fea, Velibor
Nikolić i Jovan Daraboš. Program počinje u 20 sati, karte će se prodavati na
biletarnici Fabrike. Cena je 100 dinara.
Petak, 7. decembar, Fabrika, 20 sati
Veče zrenjaninske dijaspore
Promocija knjige Zrok 50 godina u izdanju
Kulturnog centra Zrenjanina, priređivača
Andreja Bulovana i Dejana Popova, kao i DVD
izdanja Zrok 50 godina biće promovisana u
klubu Fabrika, 7. decembra od 20 sati. Knjiga
obrađuje 50 godina rok fenomena u Zrenjaninu,
i nastala je na osnovu svedočenja i intervjua 15
aktera, čije delovanje i bendovi su obeležili tu
scenu. Nakon promocije nastupiće duo
Hurricane brothers. Ulaz je besplatan, Fabrika
se nalazi na Bulevaru Despota Stefana 5.
Nedelja, 9. decembar, Fabrika, 21 sat
Mighty Mighty Bechejs
Nezavisna scena Bečeja predstaviće se novosadskoj publici u
Klubu Fabrika, 8. decembra od 21 sat, na večeri nazvanoj
Mighty Mighty Bechej. U okviru promocije odigraće se
predstava “Šumica” po motivima “Mušica” A. B. Rucantea.
Nastupiće i bendovi Fiskalni račun, JKMAMKK, Kill The
Scum i Fuj. Ulaz je 100 dinara.
centar u centru
Ponedeljak, 10. decembar, Fabrika, 21 sat
Dobar primer Novog optimizma
Uručenje nagrade Novi optimizam i
proslava Međunarodnog dana
ljudskih prava održaće se u SKCNS
Fabrici 10. decembra u 21 sat. Ujedno
će posetioci imati priliku da
pogledaju premijeru filma Državni
posao ekipe koja stoji iza komičnog serijala Državni posao koji se emituje na
Radio televiziji Vojvodine. Kao specijalni gosti nastupiće i bend Sailorman
And The Aligators.
Petak, 14. decembar, Fabrika, 21 sat
Lussi In The Sky i Multietnička
atrakcija
Lussi in the sky je mlada francuska zvezda u
usponu, čija je karijera počela 2008. godine
kada okuplja bend i počinje da svira kao
predgrupa velikoj zvezdi nove francuske
šansone Anaïs. Naredne dve godine obilazi
Francusku uzduž i popreko i stiče određenu
popularnost koja joj omogućuje da 2011.
godine snimi prvi EP koji doživljava veliki
uspeh na iTunes-u i na francuskim pop
chartovima. Negujući mešavinu fanka, popa
osamdesetih, psihodeličnog roka i
elektronske muzike, Lussi in the sky
karakterišu veoma atraktivni scenski nastupi.
Pored svoje muzičke karijere, Lussi in the sky
u Francuskoj među mladom generacijom
ima status modne ikone, zahvaljujući svojim modnim kreacijama Kao podrška
nastupa, senzacionalni, dobro znani, sastav Multietnička Atrakcija. Koncert
realizuju Francuski institut u Novom Sadu i Studentski kulturni centar Novi Sad.
centar u centru
Program Omladinskog centra CK 13
Subota, 1. decembar, 22 sata
Don’t let Aids happen to you
Na večeri pod nazivom Don’t let Aids happen to
you održaće se koncert bendova Tea Break,
Viseći Vrtovi Vavilona i Against The Odds.
Don’t let Aids happen to you koncert podržan od
strane Jazas Youth Novi Sad. Tea Break su rado
viđen gost u Novom Sadu već godinama unazad,
a ovih dana spremaju mnogo toga novog i
aktuelnog. Viseći Vrtovi Vavilona su bend kojem
je ovo prvi nastup u Novom Sadu i svojevrsna promocija debi albuma Indigo
Deca, izdatog letos u saradnji sa regionalnim MTV sajtovima. Against the Odds
su se zaista raspucali u poslednjih godinu dana i postali koncetna atrakcija u
Novom Sadu. Ulaz na koncert je 250 dinara, a posebno iznenađenje biće matine
mini akustični nastup i druženje sa prijateljima i fanovima u 17 sati u cafe/bike
shopu Culture Exchange.
Omladinski centar CK13
Vojvode Bojovića 13 Novi Sad
tel/fax: +381 47 37 601
www.ck13.org; [email protected]
Subota, 8. decembar, 22 sata
Škripa predstavlja Stray Dogg
Beogradski indie/folk bend Stray Dogg održaće
8. decembra u Novom Sadu u Ck 13 koncertnu
promociju albuma Fire’s Never Wrong, u
organizaciji Škripe. Stray Dogg je nastao tokom
zime 2010. godine, kada Dukat Stray, nakon
nekoliko solo nastupa, okuplja bend koji tada
čine još i Ana Janković (violina, glas), Jelena
Damjanović (klavir) i Marko Ignjatović (solo
gitara). Objavljuje demo EP a ubrzo zatim i album prvenac Almost. Album
dobija odlične kritike a Stray Dogg za kratko vreme uspeva da privuče veliko
interesovanje publike. Nakon nekoliko nastupa sa imenima kao što su
Chinawoman i Scout Niblett, bend održava seriju uspešnih koncerata među
kojima i u Domu Omladine na kojem prisustvuje više od 600 ljudi. Bendu se
zatim pridružuju i Vlada Miličević (bas) i Uroš Milkić (bubnjevi) i u toj postavi
snimaju, drugi po redu, nedavno objavljeni album Fire’s Never Wrong. Kao
specijalni gost, ovom sjajnom albumu doprinos daje i američki kantautor
Devendra Banhart u pesmi Time. Album se može preslušati i prezueti na: http://
straydogg.bandcamp.com. Ulaznice se mogu kupiti od u Omladinskom centru
CK13, po ceni od 300 dinara.
centar u centru
Subota, 15. decembar, 22 sata
Wooden Ambulance i Felon
Felon je bend iz Zagreba čija se muzika
može opisati kao mešavina americane,
pop-folka i indie rocka s tekstovima na
hrvatskom jeziku. Članovi benda su:
Denis Katanec, Ivan Ščapec, Tena Rak i
Dražen Hižak. Od nastanka benda
početkom 2011, održali su preko 50
nastupa u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i
Hercegovini, Sloveniji i Crnoj Gori, među
kojima se izdvajaju klubovi A3, BIGZ,
Močvara, Orlando, Rockmark, Sax!, Dom Omladine (Beograd), Tvornica kulture i
Škofja Loka, te festivali Trenchtown festival (Subotica) i Festival 7 jezera (Ploče).
Iza sebe imaju August EP (2010) i album Jasno, nečujno, a suviše glasno
koji je u martu 2011. u fizičkom obliku objavljen za etiketu Slušaj najglasnije!,
a kao online-izdanje za etiketu SILOS web-magazina Popboks. Upravo je u
toku rad na drugom albumu.
Petak, 21. decembar, 22 sata
Veče žestokog zvuka: Mor + Granje + Ashen Epitaph
Mor su beogradski sirovi atmosferičan black
metal bend, osnovani 2004. godine. Prvi
album izdali u 2006. godini pod nazivom U
spoznaji, zatim drugo izdanje Crni bivo u srcu u
2008. U 2009. godini sklapaju ugovor sa
Francuskom izdavačkom kućom Forgotten
Wisdom Productions i rezultat toga je album iz
2009. Hram krvi i praznine. Bend Mor ne prati
trendove i ne poznaje kompromise, njihovi
uticaji leže u underground muzici
osamdesetih. Granje je ansambl koji kroz improvizaciju stvara zvuke bliske
unutrašnjim stanjima svojih grana. Dobro poznati sastav najavljuje još jedno
divno orijentalno pank metal druženje. Članovi benda iz No Abuse i Ground Zero
ponovo pokazuju da imaju talenat za ekstremne zvukove. Ashen Epitaph je bend
nastao 2003. godine u Senti, pod uticajem death/thrash metala 90-tih. Prvi EP
benda From underground izlazi na svetlost dana u 2005. i dobija dobre kritike, a
prvi album Somewhere Behind the Nervecell obljavljuju 2008. Novi materijal
Sunshine Above the Grave izlazi u izdanju Miner Recordings u 2012. godini. Bend je
do sada imao više od 100 koncerta, i često svira u inostranstvu. Ulaz je 200 dinara.
centar u centru
Subota, 29. decembar, 22 sata
Prednovogodišnji žur sa Tizzies-ima
Kao i prošle godine, ekskluzivnim nastupom garage punk rock bend Tizzies
zatvoriće koncertnu sezonu za 2012. godinu u
Omladinskom cetru CK13. Svirku Tizzisa
karakterišu Štajnini žestoki gitarski rifovi, Ozijevo
jedinstveno, neštedljivo sviranje bubnjeva,
Srđanove sirove, distorzirane bas deonice i
najvažnije, Borisov scenski nastup. Od mirnog
momka koji za šankom pije pivo, Boris se pretvara
u ludilo na i ispod bine obučen u narandžasti
kombinezon. Pored svojih pesama, koje je pisao Saša i za par muziku napisao
Srđan, bend izvodi obrade The Clash-a, Fugazi-a, Ramones-a, Motörhead-a,
Misfits-a. Ulaz je 200 dinara.
Program kluba The Quarter, Bulevar despota Stefana 5
Subota, 1. decembar
Žurka, Aquarela do Brasil, u organizaciji „Dani Brazila – novosadski samba
karneval“ u saradnji sa Zavodom za kulturu Vojvodine.
Subota, 8. decembar
Koncert benda Brkovi
Petak, 21. decembar
Koncert bendova Pero Deformero i Piknik.
Subota, 29. decembar
Koncert benda Killo Killo.
Subota, 12. januar
Koncert benda Dža ili Bu
Grupa Dža ili Bu je posle duže koncertne
pauze krenula na veliku regionalnu turneju
koja će tokom tri meseca obuhvatiti više od
20 gradova. U Novi Sad u klub Quarter
dolaze 12. januara. Ovu turneju ispratiće
Best Of izdanje Dobre Stvari kojim bend
obeležava 25 godina postojanja i koje može
besplatno da se preuzme sa interneta,
tačnije sa regionalnih MTV sajtova. Tokom turneje očekuje se i izdavanje
njihovog novog studijskog albuma Kukovo leto za PGP-RTS, na kojem se
kao producent pojavljuje legendarni producent EKV-a Theodor Yanni.
događaj 2012
januar - jun 2012. godine
događaj 2012
jul - decembar 2012. godine
Novosadska književna 2012. godina
Izuzetni uspesi pisaca i izdavača
događaj 2012
Najvažniji događaj za novosadsku književnost u 2012. godini je dodeljivanje
NIN-ove nagrade romanu Bernardijeva soba Slobodana Tišme (KCNS, Novi
Sad, 2011). Kultni autor je tako dobio važno priznanje za svoj višedecenijski rad,
a podrška je krajem godine stigla i od njegove matične kuće, Kulturnog centra
Novog Sada, koji je ponovo objavio Tišmina ranija prozna ostvarenja. Takođe
treba istaći uspeh još jednog Novosađanina, pesnika Vojislava Karanovića,
koji je u martu od Matice srpske primio Zmajevu nagradu za zbirku Unutrašnji
čovek (Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani, Kraljevo, 2012). I jedna
Novosađanka se okitila vrednim književnim priznanjem – pesnikinja Emsura
Hamzić je u novembru za zbirku Zlatna grana (Orfeus, Novi Sad, 2012) primila
nagradu Milica Stojadinović Srpkinja od Zavoda za kulturu Vojvodine.
Uspehu novosadskih pesnika znatno je doprineo i Vladimir Kopicl koji je
primio nagradu Desanka Maksimović za doprinos srpskoj poeziji. Konačno,
još jedan veliki izdavački uspeh Kulturnog centra Novog Sada je dodeljivanje
nagrade Vasko Popa zbirci pesama Običan život Tomislava Marinkovića
(KCNS, Novi Sad, 2011). Za ovu vrednu knjigu Marinković je par meseci ranije
dobio i nagradu Miroslav Antić na kulturnoj manifestaciji Antićevi dani u
Novom Sadu. Sve u svemu, izuzetno uspešna godina i za novosadske pisce, ali i
za novosadske izdavače.
Izdavači su svoj kvalitet potvrdili na Beogradskom sajmu knjiga krajem
oktobra, kada su nastupile najvažnije kuće - Prometej, Akademska knjiga,
Adresa, Izdavački centar Matice srpske, Stilos, Orfeus, i dr. – Novosađani su
Slobodan Tišma se
zahvaljuje na nagradi
“Milovan Vidaković” koja
mu je uručena na PROSEFEST-u
događaj 2012
ostavili odličan utisak predstavivši se kao promoteri nekomercijalne, ali vredne
književnosti. Za razliku od Beogradskog, Međunarodni salon knjiga, održan u
Novom Sadu početkom marta, nije u potpunosti zadovoljio ponudom izdanja i
izdavača, ali je priređen bogat prateći program u vidu raznih književnih
promocija, čitanja i svečanosti. Tako je dodeljeno još jedno priznanje
novosadskom autoru: Vladimir Gvozden je primio nagradu Laza Kostić za
knjigu Srpska putopisna kultura 1914-1940 (Službeni glasnik, Beograd, 2011).
Književni festivali u Novom Sadu i dalje preskaču mlade autore i nove poetike.
Tako na Prosefest-u, međunarodnom festivalu proze u organizaciji KCNS-a,
nije nastupio ni jedan pisac mlađi od pedeset godina, a uz to su međunarodni
karakter opravdala samo dva gosta iz inostranstva – neki novi selektorski tim
morao bi sačiniti raznovrsniji izbor pisaca. Ipak, koncept sa kritičarem i dvoje
srednjoškolaca koji vode razgovor sa gostom i dalje se pokazuje kao dobitna
kombinacija – ovakvi nastupi imaju određenu dinamiku i šarm, što se videlo i
po znatnom odzivu publike. Nagradu Milovan Vidaković žiri Prosefesta ove
godine je dodelio Slobodanu Tišmi.
Za razliku od Prosefesta, Međunarodni novosadski književni festival, u
organizaciji Društva književnika Vojvodine, predstavio je ove godine pisce iz
mnogih evropskih zemalja. Specijalni gost bila je Poljska, pa je tako objavljena
Antologija savremene poljske poezije Živimo na rečima (DKV, Novi Sad, 2012).
Prosefest , međunarodni festival proze u organizaciji KCNS-a
događaj 2012
Upravo je Poljak Kšištof Karasek dobio Međunarodnu književnu nagradu
Novi Sad za doprinos literaturi. Ipak, i ovde je nedostajalo mlađih autora, dok
se dobar deo inostranih gostiju nije predstavio u najboljem svetlu, pa su
domaći pisci ostavili mnogo bolji utisak pred brojnom publikom na Trgu
mladenaca.
Novi Sad se može pohvaliti vrednom tradicijom izvođenja poezije – u tom
smislu najviše je postigla grupa Alice in Wonderband koja u nastupima
kombinuje poeziju, muziku, pevanje, glumu, scenski pokret, video-radove, itd.
Više od godinu dana Ana i Marko Dinjaschwillov sa Ivanom Pravdićem u
KCNS-u predstavljaju stvaralaštvo najeminentnijih novosadskih pesnika.
Nakon večeri poezije Joana Flore, Nike Dušanova, Vujice Rešina Tucića,
Vojislava Despotova, Branka Andrića, Judite Šalgo i Slobodana Tišme,
uspešnu 2012. godinu Čudesni Bend je krunisao fenomenalnim osvrtom na
stvaralaštvo Ota Tolnaija, Ištvana Domonkoša i Katalin Ladik.
Poezija u kući, manifestacija koja je bila otvorena za bukvalno svakog
izvođača, ugašena je, nažalost, sredinom godine - na poslednjem nastupu
krajem maja nastupila je većina najredovnijih učesnika. Ipak, ostalo je audio
izdanje Poezija u kući (Omladinski centar CK13, Novi Sad, 2012), kao
svedočanstvo o nepresušnom entuzijazmu i energiji novosadske poetske scene.
Bojan Samson
POETSKI TEATAR
događaj 2012
Muzički događaj godine
KVARTET VOĐEN INSTINKTOM
Novi Sad se kao grad koji pretenduje da 2020.
godine postane Evropska prestonica kulture
može pohvaliti pojedinim događajima koji zaista
prevazilaze jednu uobičajenu kulturnu ponudu
kada je u pitanju muzika. Podsećanja radi, iako je
premijerno izvođenje opere Mileva Aleksandre
Vrebalov, pod upravom maestra Aleksandra
Kojića, a u režiji Ozrena Prohića gosta iz Hrvatske,
bilo prošle 2011. godine u Novom Sadu, na
svojevrstan način ova opera obeležila je i ovu
godinu u kojoj je zahvaljujući svom kvalitetu i odličnom izvođenju solista i svih
ansambala opere SNP-a obezbedila svoj opstanak na „daskama koje život
znače“. U prilog ovome govori i učešće opere Mileva na festivalskom
takmičenju u Segedinu kao i gostovanje u decembru u HNK-u u Zagrebu.
Sa druge strane, značajan korak je i otvaranje ovogodišnje sezone
Vojvođanskih simfoničara, pod upravom maestra Berislava Skenderovića sa
uspešno izvedenim delom Igora Stravinskog Posvećenje proleća, jednim od
najkompleksnijih simfonijskih ostvarenja muzike 20. veka. Zatim, gostovanje
hora Ruske državne kapele i izvođenje vokalno-instrumetnalne kantate
Svadba Igora Stravinskog pod upravom maestra
Valerija Poljanskog. U ovom obilju izvođenja
raznih ansambala, orkestara, horova, solističkih
nastupa izdvaja se po svojoj ekskluzivnosti i
kvalitetu gostovanje američkog ansambla Kronos
kvartet.
Neposredno nakon što su primili dve najprestižnije nagrade (Polar i Avery Fisher) koje se u
svetu dodeljuju zaslužnim muzičarima, Kronos
kvartet je zahvaljujući Aleksandri Vrebalov,
kompozitorki iz Novog Sada koja već duže vreme živi u Njujorku i čije
kompozicije Kronos izvodi još od 1995. godine, održao svoj premijerni koncert
u Novom Sadu kojim je otvorio svoju ovogodišnju koncertnu sezonu.
Kronos kvartet je danas jedan od najznačajnijih gudačkih kvarteta na
svetskoj muzičkoj sceni. Počeo je nepretenciozno, zahvaljujući entuzijazmu
svog sadašnjeg umetničkog direktora Dejvida Heringtona koji je odlučio 1973.
godine da izvođenjem muzike u ansamblu koji čine četvoro ljudi pronađe svoj
glas i odgovori na političku situaciju u zemlji. Od tih dana Kronos kvartet se s
godinama profilisao u jedan, u izvođačkom pogledu, ozbiljan i posvećen
događaj 2012
ansambl koji svojim odnosnom prema kompozitoru i njegovom delu pokazuje
jednu novu dimenziju ove interakcije. U prilog ovome govori više od 750
kompozicija koje je Herington poručio od kompozitora/kompozitorki širom
sveta a koje Kronos kvartet i danas izvodi na svojim ekstenzivnim turnejama
koje godišnje traju skoro sedam meseci. Sve ovo govori u prilog tome da je reč
o muzičarima koji zahvaljujući sopstvenom radu najpre na sebi a samim tim i u
ansamblu, šire mogućnosti gudačkog kvarteta izvodeći i naručujući nova dela i
time (re)definišu jedan žanr koji je zahvaljujući njima na prelazu iz 20. u 21. vek
dobio novu fizionomiju, a samim tim i interesovanje šire publike.
Koncert, u organizaciji Kulturnog centra Novog Sada i pod pokroviteljstvom
Grada, bio je održan 12. januara u sali „Jovan Đorđević“ Srpskog narodnog
pozorišta, a bio je podeljen u dve velike celine. U nedostatku prave koncertne
dvorane ovaj prostor se pokazao adekvatnim po svom kapacitetu, ali ne i po
svojim akustičkim performansama koje su daleko od onih koje bi bile potrebne
za zvuk jednog ovako profilisanog ansambla. S obzirom da je, kako kaže
Herington, instinkt taj koji vodi ovaj ansambl u odabiru kompozicija koje će
uvrstiti u repertoar, na njemu se mogu naći „rame uz rame“ neka od značajnih
aktuelnih ostvarenja na polju savremene muzike i neka bliskoistočna „zarazno“
pevljiva melodija u solidnom aranžmanu nekog od savremenih kompozitora iz
tog dela sveta što govori u prilog otvorenosti ovog ansambla za sva dela koja
su im dopadljiva na neki specifičan način. Izvedene su kompozicije Stiva Rajha,
Mortona Feldmana, Bob Dylana/Filipa Glasa, Den Viskontija, Nikol Lize, Majkla
Gordona, Omara Sulejmana, Džejkoba Garčika i Aleksandre Vrebalov, a dve
kompozicije su ovom prilikom doživele evropske premijere. Prvi put je, kako
kaže Herington, Kronos kvartet otvorio program koncerta sa kompozicijom
WTC 9/11 (2010) Stiva Rajha koja je posvećena tragičnom događaju terorističkog
napada na Svetski trgovinski centar u Njujorku 11. septembra 2001. godine.
Našem gradu ostaje samo da istraje na ovom putu...
Adrian Kranjčević
događaj 2012
Domaći film godine
SMRT ČOVEKA NA BALKANU
Reditelj: Miroslav Momčilović
Glumci: Emir Hadžihafizbegović, Radoslav Milenković, Nataša Ninković,
Anita Mančić, Bojan Žirović, Ljubomir Bandović, Branislav Trifunović,
Aleksandar Đurica, Nikola Kojo...
Nema tu puno šta da se razmišlja, upoređuje i premerava: najbolji domaći film
2012. godine zove se Smrt čoveka na Balkanu. Scenarista i reditelj Miroslav
Momčilović, daleko od bilo kakve pomoći Filmskog centra Srbije, bez budžeta
i esnafske i medijske pažnje, Smrt je napisao i snimio za samo dva i po meseca.
Na brzinu, „sirotinjski”, kriznim vremenima primereno, Momčilović je deficit
novca pretvorio u suficit kreativnosti. Film nije morao da se montira – jer mu je
kompletna radnja smeštena u jednom kadru (i tzv. realnom vremenu), ali su
glumci dva meseca morali da probaju, navodno, „po desetak sati dnevno”.
„Filmovano pozorište”? Možemo i tako da nazovemo ovu mračnu komediju. Ili,
što da ne, teatrom uz koji idu kokice. Momčilović – preskroman neki čova –
Smrt čoveka na Balkanu čak naziva i „vrstom JuTjub filma”. Ali, nije to baš sve
tako prosto i naivno... jer film poteže neka, eh, zaista ozbiljna pitanja: današnju
Srbiju prikazuje kao jedno krajnje nemilo mesto, mučno za boravak –
ponižavajuće za odlazak, naseljeno sebičnim, neodgovornim, primitivnim
ljudima. Korupcija, strahovlada, netolerancija, lopovluk, plus „šaljive” komšijemonstrumi u bermudama i njihove kič žene.
događaj 2012
Momčilović je do ideje za film došao, kako je rekao jednom mom kolegi, čuvši
priču o komšiji koji je preminuo u lokalnoj teretani dok je igrao stoni tenis.
„Hitna pomoć je stigla posle dva sata. Ljudi su čekali neko vreme, ali posle 15-20
minuta nastavili su da igraju stoni tenis”. Dakle, sve je jasno: bezosećajni, otuđeni
ljudi u zemlji s nepodnošljivom lakoćom javašluka i odsustvom pravih
vrednosti. Iliti, preciznije rečeno: smrt čovečnosti na Balkanu. Gospodo lešinari,
čika Miroslav je uključio (onu jednu svoju) kameru, tako da „slet” može da vam
počne!
A evo i kako u filmu to izgleda: usamljeni intelektualac-kompozitor (tvorac
seriozne, jelte, „nenarodne” muzike) ubija se pred veb-kamerom svog
računara; zvuk pucnja privlači komšije; bratija ulazi u njegov stan, gde veći deo
filma čeka ekipu Hitne pomoći i policajce; prekraćuju vreme tako što piju, jedu,
prde, smeju se, ogovaraju, njuškaju po stanu, igraju šah, sažaljevaju/proklinju
pokojnika; prisustvo pogrebnika, ubedljivo najbržeg „zvaničnika”, uglavnom ih
nervira, ali su zato manji od makovog zrna pred „organima reda”; medicinsko
osoblje, s debelim zakašnjenjem, samo projuri kroz stan, a tu su i: agent za
nekretnine, njegova mušterija, raznosač pica i hladnokrvni forenzičar; kad
„ožalošćena porodica” shvati da ih kamera sve vreme snima – e, onda kreće
“kultura”, uljudnost, pobožnost... da prostite, sabornost.
Miroslav Momčilović (Beograd, 1969), scenarista filma Kad porastem, biću
Kengur (2004) i reditelj i scenarista filmova Sedam i po (2006), Čekaj me, ja
sigurno neću doći (2009) i Smrt čoveka na Balkanu – krajnje je vreme da se to
prizna! – najznačajniji je srpski filmadžija za period proteklih desetak godina.
Taj zna da gleda i sluša svet oko sebe, a tzv. mali čovek, sav nikakav ali i tako
složen, njegov je (anti)junak. Piše i snima komedije, tužnjikave, i radije ostaje na
lokalu – u haustoru, dvorištu, kvartu, ne dalje od svakodnevnih niskih strasti i
starih, umornih prijateljstava i neuzvraćenih ljubavi.
Smrt čoveka na Balkanu, sat i 20 minuta dug minimalistički osvrt na ovdašnji
mentalitet i društvene (ne)prilike – tokom proteklih šest meseci, sve od
novosadskog Sinema sitija do niza inostranih smotri – višestruko je nagrađivan.
Verovatno i zato što ima izvanrednu glumačku ekipu, predvođenu iskusnim
Emirom Hadžihafizbegovićem. Bosanskohercegovački umetnik, koji, iako
privatno, najblaže rečeno, problematičan (dovoljno je setiti se njegovog ne
tako davnog spora s vrsnim pozorišnim rediteljem Oliverom Frljićem), trenutno
je broj jedan glumac kad je u pitanju sedma umetnost u regionu. Čovek radi i
mnogo, i dobro, i očito da zna da prepozna pravu stvar. Čak i kad ona na
početku bude „za dž”.
Predrag Đuran
događaj 2012
FILMSKA 2012. GODINA
Filmsku 2012. godinu najviše su obeležili
blokbasteri zasnovani na stripovima. Finansijski
najubedljiviji bio je „miks“ Marvelovih superheroja Osvetnici 3D. Iako studio „Sony
Pictures“ producentima ovog hita nije ustupio
prava za najpoznatijeg junaka iz Marvelovog
univerzuma, Spajdermena, priredio mu je
spektakularan 3D povratak u Čudesnom
Spajdermenu. Uspešno se vratio i junak
britanskog Sci-Fi strip-magazina „2000AD“,
Sudija Dred, u istoimenom 3D filmu. Ipak,
najveće ičšekivanje pratilo je Uspon mračnog
viteza, završetak Nolanove čuvene trilogije o
Mracni vitez
Betmenu – koji je posle tragedije na jednoj od
ponoćnih projekcija u SAD, u kojoj je ubijeno
više od 10, a ranjeno preko 50 gledalaca, obavijen pravom mračnom aurom. Ali
i pored toga dobio je pozitivne reakcije, a MTV proglasio ga je filmom godine.
Nešto slabije je primljen takođe dugoočekivani Prometej Ridlija Skota, koji je
trebao da bude uvod u kultnu franšizu o Osmom putniku, ali se po svemu
sudeći ta priča otrgla od prvobitnog koncepta i nastavlja svoj život sama, kao
nova originalna trilogije, koja na velika vrata predstavlja popularne teorije o
kreiranju života na Zemlji na drugim planetama.
Sa velikim očekivanjima su dočekane i Igre gladi, prema istoimenom
bestseleru – parabola o jezivoj budućnosti gde se u morbidnom rijaliti-
programu žrtvuju deca, koja međusobnim
borbama na smrt mogu da obezbede hranu za
svoje siromašne distrikte. Među velikim
adaptacijama posebno se istakao Atlas oblaka,
kolosalni projekat tvoraca Matriksa i Trči Lola, trči, sa
produhovljenom porukom o povezanosti svih
sudbina na svetu, bez obzira na njihove prostorne i
vremenske razdaljine. Treba podsetiti i na Muškarce
koji mrze žene Dejvida Finčera, holivudski rimejk
švedskog hita, nastalog prema izuzetno popularnoj
knjizi Devojka sa tetovažom zmaja.
Plaćenici su po drugi put uništili sve na svom putu,
a Ljudi u crnom treći put spasili galaksiju. Tim
Barton i Džoni Dep vratili su se u Mračnim
senkama, a Kopola sa indi 3D-hororom Između svetova. Diktator je
predstavio još jedan urnebesno-ekscentričan lik Saše Barona Koena, a
Projekat X je uspešno podstakao tinejdžere širom sveta da prave kućne žurke
epskih razmera, sa srazmerno velikom materijalnom štetom.
Pravo osveženje bio je Meda, poluanimirana komedija o odrastanju, autora
serije Family Guy.
Među originalna ostvarenja svakako spada i Ubica iz budućnosti,
naučnofantastični-noar o putovanju kroz vreme.
Na Festu su među najzapaženijim naslovima bili dobitnici prošlogodišnjih
nagrada u Kanu – Vozač Nikolasa Vindig Refa sa gran-prijem za režiju, Drvo
događaj 2012
života Terensa Malika koje je dobilo Zlatnu palmu i oštro podelilo publiku, i
Dečak sa biciklom braće Darden – kao i Spilbergov Ratni konj, i Potomci sa
Džordž Klunijem. Sinema Sitija je ove godine bio primoran da umanji program,
ali su i pored toga prikazana ostvarenja vredna pažnje, pre svega u okviru
retrospektive savremenog nemačkog autora Andreasa Drezena, ali je veliku
pažnju privukао i novi film Davida Manulia Legenda o Kasparu Hauzeru.
Sa Sinemanije su se na redovne reperoare preselili aktuelni Skyfall oskarovca
Sema Mendeza, koji je veoma brzo proglašen najuspešnijim Bondom i
britanskim blokbasterom do sada – i Argo Bena Afleka, uspešna komercijalna
kombinacija političke-antipropagande i nostalgije.
Na Euro-Inu prikazani su dobitnik Zlatnog medveda u Berlinu Cezar mora da
umre braće Tavijani, i Pieta miljenika publike Kim Ki Duka, dobitnik Zlatnog
lava u Veneciji.
Od dečijih filmova najinteresantniji su bili Mapeti, Hrabra Merida, Pet legendi,
Paranorman i Razbijač Ralf.
Među domaćim ostvarenjima neizostavno se mora spomenuti Klip Maje Miloš,
a prate ga Smrt čoveka na Balkanu, Ustanička ulica, Praktičan vodič kroz
Beograd sa plakanjem i pevanjem, Artiljero i Lice revolucije, jedan od
najzapaženijih ostvarenja na Beldocsu.
Pored toga, do kraja godine čekaju nas premijere Piter Džeksonovog Hobita,
koji prati nova tehnološka revolucija, Pijev život Ang Lija, Ubij ih nežno, a kao
vrhunac novi film oskarovke Ketrin Bigelou, holivudski prikaz ubistva Bin
Ladena, Zero Dark Thirty.
Daniel Mandić
Prakticni vodic kroz Beograd
Meda
događaj 2012
Izložba koja je obeležila 2012. godinu
RETRO SLIKE DUŠANA TODOROVIĆA
Godinu koja je za nama obeležilo je mnoštvo
Ona koju posebno vredi napomenuti, jeste izložba
kulturnih događaja, za kojima ništa manje ne
netipičnog naziva Virtualni muzej i retro slike jednog
zaostaju oni iz oblasti likovne umetnosti. Od svih
od vodećih domaćih stvaralaca Dušana Todorovića
priređenih izložbi, teško je bilo koju izostaviti jer je
koja je krajem marta i tokom aprila predstavljena u
svaka iznedrila nešto novo i doprinela živosti
Galeriji likovne umetnosti poklon zbirka Rajka
novosaskog duha. Ipak, one koje u tome prednjače,
Mamuzića, a koja je na otvaranju, iako je ono bilo
kako zbog kvaliteta radova i veličine, tako i zbog
zakazano u, za to, neuobičajeno vreme, okupila brojne
posećenosti te važnosti njihovog održavanja za
poštovaoce njegovog izraza. Postavka, sačinjena od
grad i sugrađane, jesu sledeće: hronološki
mnoštva reprezentativnih radova ovog vrsnog
posmatrano na prvom mestu je ona naslovljena
umetnika, koja prema njegovim rečima predstavlja
kao Primeri nevidljive umetnosti kojom je Muzej
mozaik dijaloga sa samim sobom i vremenom u kojem
savremene umetnosti Vojvodine predstavio
je živeo i stvarao, prikazala je njegovo autentično i
delovanje vojvođanskih neoavangardnih umetnika,
neprekidno, četiri-decenijsko prisustvo na vojvođaskoj
zatim Atelje mladog Konstantina Brankušija: Čuvari pustinjskih snova, 1989, akril na platnu
umetničkoj sceni, a činili su je tematski grupisani
otkriće talenta i njegovo svedočanstvo velikog
eksponati iz četiri kapitalna ciklusa nastala u tom
rumunskog vajara Konstantina Brankušija, održana u Spomen-zbirci Pavla
vremenskom periodu (od sedamdesetih godina do danas) nazvanih Vizualni
Beljanskog, gde je na istom mestu postavkom Milan Konjović: povratak u
tragovi, Elementarni dodiri, Istorijski vrtovi i Virtualni prolaznik. Takav
Pariz započeto obeležavanje stogodišnjice stvaralaštva tog poznatog slikara,
presek stvaralaštva pružio je direktan uvid u Todorovićev višedecenijski,
kao i Slika u ogledalu – Katarina Ivanović kojom je u Galeriji Matice srpske
multimedijalni likovni izraz koji, osim prepoznatljivih idejno-estetskih rešenja i
obeleženo 200. godina rođenja prve priznate i školovane srpske slikarke te
urbanog jezika, karakterišu dekontrukcija konvencionalne kompoziicije i
prve žene članice Srpskog učenog društva.
eksperiment kao i (neo)avangardne i postmoderne inovacije koje je zagovarao
i po kojima je ovdašnjoj javnosti poznat. To je bila jedinstvena prilika da se na
događaj 2012
jednom mestu i u jedinstvenoj
konstelaciji pogledaju sva ta dela koja
su, specijalno za tu priliku, potraživana
od brojnih privatnih lica i instuitucija
kulture. Iako je u poslednje vreme u
svojim
vizuelnim
senzacijama
prepoznatljiv po korišćenju elektronike i
savremene štampe, kojima kritički
preispituje
savremene
tekovine
predstavljajući se kao angažovani saučesnik, autor Virtualnog muzeja i retro
slika sve više se okreće primarnom
likovnom izražavanju i vrednosno
podobnoj, neprolaznoj ljudskoj esenciji.
- Sada sam krenuo u jednu novu dimenziju
otkrivanja onoga šta sam saopštio i šta bih
u budućnosti mogao da uradim. Tu
nastaje jedna ideja povratka slikarstvu
koje je vezano za ostrvo u mojim mislima,
Ostrvo u mislima mojim, ulje na platnu
za prirodu i energiju prirode, a koja možda neće
biti u kontekstu mog nekadašnjeg rada, već u
nekom novom kontekstu koji je zapravo prozor
u jedan novi svet koji treba da se bori za
očuvanje planete - najavio je tom prilikom
Todorović (1945) koji je do sada imao preko 40
samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu,
izlagao na brojnim smotrama i učestvovao u
brojnim umetničkim kolonijama (suosnivač je
prve umetničke kolonije ekološke i reciklažne
umetnosti Svetionik), a za svoje radove dobio
značajne nagrade i priznanja. Dva njegova
rada reprodukovana su na čestitkama UNICEF.
Danas je redovni profesor Akademije
umetnosti u Novom Sadu, gde je od 2004. do
2009. godine bio dekan. Član je ULUS-a, grupe
16-11 Urban District i Udruženja evropskih
umetnika sa sedištem u Esenu.
Maja Vučković
događaj 2012
USPEŠNA POZORIŠNA 2012. GODINA
Novosadska pozorišna 2012. godina je bila i više nego sadržajna i uspešna. U
godini koja je za nama, osim pojedinačnih predstava koje su doživele svoju
premijeru i uvrštene su u redovne repertoare naših pozorišta, novosadska
publika je imala priliku da vidi i gostovanja drugih teatara iz regiona i
inonstranstva tokom pozorišnih smotri Sterijinog pozorja i Infanta koje su
svakako obeležile i oplemenile kulturni život Novog Sada tokom proleća i leta.
Iako su na Sterijinim igrama ove godine izostale čak tri nagrade (mladi
glumac, scenografija i kostimografija) ne može se reći da je reč o slaboj
selekciji, nego prosto o odluci žirija. Predstave 57. po redu Sterijinog pozorja
su bile vezane osnovnom temom „Naši očevi“ pa su tako one iz takmičarske
selekcije obrađivale porodične odnose sa akcentom na odnose između
roditelja i dece, dok je naravno i dominantna figura oca, koji možda nekad i
nedostaje. Nakon Sterijinog pozorja, usledio je i 39. Infant – Internacionalni
festival alternativnog i novog teatra koji je ove godine u selekciji u glavnom
imao plesne predstave iz osam zemalja, što je novosadska publika sa
oduševljenjem prihvatila.
Na samom početku godine je na scenu Novosadskog pozorišta – Ujvideki
Szinhaza postavljena predstava „Marat the Sade“ prema tekstu Petera Vajsa
a u režiji Andraša Urbana, koja je najpre imala veliki uspeh među ovdašnjom
publikom a kasnije je i među kritikom; višestruko je nagrađivana na
Sterijinom pozorju, festivalu „Joakiminsterfest“ i u Večernjim novostima.
Zatim, tokom godine postavljeno je još niz novih predstava na scenama
novosadskih pozorišta od kojih sigurno treba spomenuti „Ne igraj na
Engleze“ (Vladimir Đurđević/Bogdan Janković, KCNS), „Zelje, pečeni
krompir“ (Zoltan Egereši/Igor Pavlović, KCNS), „Slučajevi“ (Muza Pavlova/
Bogdan Janković, Teatar 34), „Beržian i Dideki“ (Ervin Lazar/Kinga Mezei,
Novosadsko pozorište), „Ožalošćena porodica“ (Branislav Nušić/Emilija
Mrdaković, Pozorište mladih), „Najavljeno ubistvo“ (Agata Kristi/Ksenija
Krnajski, SNP), „Priče iz bečke šume“ (Eden fon Horvat/Iva Milošević, SNP),
„Galeb“ (A.P. Čehov/Tomi Janežič, SNP), „Ubiti Zorana Đinđića“ (Rajko
Đurić i Zlatko Paković/Zlatko Paković, SKCNS „Fabrika“) i mnoge druge.
Foto: Dušan Živkić
događaj 2012
Međutim, pozorišni događaj koji je pored Janežičevog „Galeba“ obeležio kraj
ove godine je sasvim sigurno i predstava „Odisej“ prema tekstu Gorana
Stefanovskog a u režiji Aleksandra Popovskog. Naime, reč je o najvećoj
koprodukciji u regionu u sastavu SNP-a, Sterijinog pozorja, Kazališta „Ulysses“ iz
Zagreba, GDK „Gavella“ iz Zagreba, Slovenskog narodnog gledališča – Drama iz
Maribora, pozorišta „Atelje 212“ iz Beograda i Teatra na Navigatorot iz Skoplja.
Prema rečima Aleksandra Milosavljevića, upravnika SNP-a, ovo je prvobitno,
pre dve godine počelo kao divna ideja na Brionima i taj razgovor o okupljanju
najboljih kako bi se napravila predstava je zvučao kao mašta. Međutim, kasnije
su počela da se rađaju i imena glumaca iz Srbije, Hrvatske, Makedonije i
Slovenije i napravila se dobra baza; a zatim je i Goran Stefanovski uradio tekst
i sva ona mašta s početka je dobila svoje stvarne okvire letos na premijeri ove
predstave na Brionima. U SNP-u je „Odisej“ prikazan svega tri puta, nakon
čega je predstava nastavila svoje putovanje, i postoji mogućnost da će se opet
vratiti i u naš grad. Uloge u ovoj predstavi tumače Jasna Đuričić, Boris
Isaković, Svetozar Cvetković, Ozren Grabarić, Anita Mančić, Branko Jordan,
Nataša Matjašec Rošker, Dijana Vidušin, Franjo Dijak i Nikola Ristanovski.
Baš kao što i predstava putuje, tako je to večna priča o Odisejevim putovanjima
koja ovog puta postavlja takođe večno pitanje: „Gde je dom?“. Ako je dom
tamo gde je srce, šta se onda dešava sa promenama koje se tamo dešavaju
mimo naših želja i našeg znanja? Kako uskladiti sopstveni život i odluke sa
spoljašnjim uticajima i kome sve to pravdati? Ako su nas shvatali i podržavali u
prošlosti, ne znači da će to raditi i u budućnosti... Ko i šta ostaje za nama, ko nas
uvek čeka, čija vernost je dosledna, i da li je to uvek dom? Sve su to pitanja i
odgovori koji su vanvremenski i koji nas navode da pomislimo da su možda
ipak najbitnija ona putovanja kroz nas same.
Dramaturgiju za Odiseja potpisuje Dora Delibianco, kostimografiju Marita
Ćopo, scenografiju Numen, Ivana Radenović a muziku „Foltin“.
Sonja Madžar
događaj 2012
Foto: Ivana Dubajić
Tindersticks u Pozorištu mladih
Beskrajni optimizam u svakoj pori života
Ako bi se kao kriterijum za
izbor koncerta koji bi bio
događaj godine uzimala
posećenost izražena bar
četvorocifrenom brojkom ili
pak opštenarodno veselje
izazvano istim, onda nastup
grupe Tindersticks svakako
ne bi imao šanse da ponese
ovako laskavu titulu. Ali ako
za merilo uzmemo to što je
ovaj bend zaista vredan
pažnje, što je, nakon devet godina pauze, drugi put došao u našu zemlju i
održao koncert samo u novosadskom Pozorištu mladih, koje je bilo prepuno
muzičkih sladokusaca ne samo iz našeg grada, već i iz okoline, ali i dosta njih iz
Beograda, koncert kojim su još jednom pokazali zašto važe za jedan od
najznačajnijih indie rock bendova na planeti (a verovatno i šire) – onda je jasno
zašto ovaj događaj zaslužuje posebnu pažnju. Bio je to koncert koji ćemo dugo
pamtiti kao delić jedne divne majske večeri zato što nam nam je, odvojivši nas
na dva sata od svakodnevne realnosti, ulio beskrajni optimizam u svaku poru
života.
Velika sala Pozorišta mladih bila je prepuna, što znači da su bila popunjena i
ona “pomoćna” mesta za sedenje na - podu ili stepenicama. Kako to i dolikuje
pozorištu, koncert je počeo sa svega desetak minuta zakašnjenja kada je na
binu izašao francuski muzičar Thomas Belhom, koji je ovom prilikom
promovisao svoj novi album Rocephine. Ovaj „čovek predgrupa“ jeste one
man show ali zatvorenih očiju to ne bi smo znali – u pitanju je
multiinstrumentalista u pravom smislu te reči – počevši od akustične gitare
koju sempluje da bi mogao da se posveti drugim instrumentima, preko
bubnjeva, perkusija i klavijatura do naravno vokala (ako ljudski glas smatramo,
kako kažu, najsavršenijim instrumentom). Sjajan zvuk instrumenata, začinjen
njegovim pevanjem na mekom francuskom jeziku (idealnom za ovakvu vrstu
muzike) razlivao se salom poput beskrajne melodično-ritmične mantre,
priredivši divan polučasovni uvod u ono što smo čekali...
Nakon toga, na binu su izlašli Tindersticks, propraćeni aplauzom i počeli
sasvim lagano, (neočekivano) pesmom koja nije sa novog albuma – Blood.
Nadrealnoj atmosferi njihove muzike, u savršenoj usklađenosti instrumenata
predvođenoj Stejplsovim teškim, dubokim vokalom, koji verno prati i naglašava
potpuno drugačiji prateći vokal basiste, osim odličnog ozvučenja doprinosilo je
i diskretno svetlo u nijansama od blago ružičaste, preko plave i žute do crvene,
naravno sve to uz vrhunske instrumente i jednako vrhunsku izvedbu, kao i
prefinjeno, odmereno korišćenje efekata. Tek dvadesetak minuta kasnije,
događaj 2012
krenuli su sa novim albumom „The Something Rain“ – i tada je konačno
počeo perfektni uvod prve kompozicije. Naravno u pitanju je Chocolate, koja
nas je kroz repetitivni zvuk akustične gitare, propraćene naglašavanjem
električne gitare na chorusu i recitativno izlaganje, povela u nepoznate
dimenzije kroz tunele crvenih spot reflektora, razvijajući dinamiku da bi zatim
eksplodirala uz saksofon i na kraju, naravno, gromki aplauz. Usledio je
definitivno najveći hit sa novog albuma - Show Me Everything, koja je,
zahvaljujući specifičnom gitarskom rifu, svojevrstan omaž grupi Hot Chocolate,
tačnije njihovoj čuvenoj pesmi Emma.
Nastavivši dalje sa ređanjem pesama sa novog i starih albuma, kao što su This
Fire of Autumn, A Night So Still, I Know That Loving i Slippin’ Shoes,
Tindersticks su nam definitivno pružili najrealniji dokaz da bend ne mora da
skače po bini i koristi duplu bas bubanj pedalu i večito uključenu distorziju da
bi proizveo toliku količinu energije da čulima i mozgu preti opasnost da
eksplodiraju, ili pak da po svaku cenu brblja koješta tokom koncerta da bi
ostvario komunikaciju sa publikom – jer muzika je univerzalni medij za
komunikaciju.
Zatim Stejpls uzima akustičnu gitaru i najavljuje da će sada svirati poslednju
pesmu za večeras (mi se nadamo da je to samo šala) i kreće divna Come Inside
- kroz salu se prelivaju zvuci klavijatura i gitarskog chorusa, povremeno
prosijavaju zvuci kristala, završno sa sjajnim solom na saksofonu. To nije bila
poslednja pesma večeri, ali bend je, propraćen ovacijama, napustio binu, da bi
se, prizvani aplauzom, vratili i na bis odsvirali 4.48 Psychosis, Tiny Tears i
Cherry Blossoms.
Tindersticks ponovo napuštaju stejdž, cela sala je sada na nogama tapšanjem, skandiranjemi i na kraju lupanjem nogama po podu priziva bend
da se vrati, što su i učinili, da bi Stejpls kratko rekao: Putovali smo 25 sati da bi
stigli ovde, a vi ste učinili da je to vredelo, hvala vam. Pesma Medicine ubrzala je
spori tempo prethodnog bisa, da bi se od nas definitivno oprostili sa Goodbye
Joe, poslednjom na novom albumu i poslednjom za to veče.
Danijela Jakobi
CENTAR
Dizajn
Ksenija Čobanović
e-mail: [email protected]
www.centarns.rs
Urednik fotografije
Dušan Živkić
Izdavač
Kulturni centar Novog Sada
Prelom
Tatjana Vukić
Katolička porta 5, Novi Sad
tel: 021/528-972
fax: 021/525-168
Štampa
Futura, Petrovaradin
vodič kroz kulturni život Novog Sada
www.kcns.org.rs
Tiraž
1000
Za izdavača
Dr Andrej Fajgelj
v. d. direktor i glavni i odgovorni urednik KCNS
Urednik
Nedeljko Mamula
Zamenik urednika
Gordana Draganić Nonin
Operativni urednik
Danica Bićanić
Saradnici
Maja Vučković, Danijela Jakobi, Predrag Đuran, Adrian Kranjčević,
Bojan Samson, Sonja Madžar, Daniel Mandić, Stanislav Milojković i Ana Jovičić
Lektura i korektura
Đorđo Sladoje, Alen Bešić
Decembar 2012. / Januar 2013.
CIP – Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
008(497.113 Нови Сад)(036)
CENTAR : vodič kroz kulturni život Novog Sada /
glavni i odgovorni urednik Dr Andrej Fajgelj; urednik
Nedeljko Mamula. – 2011, 1 (jun) – . – Novi Sad : Kul­
turni centar Novog Sada, 2011– . – 23 cm
Mesečno.
ISSN 2217-611X
COBISS.SR-ID 264715015
Redakcija ne odgovara za izmene u najavljenim programima.
Ovaj primerak je besplatan.
Download

filmska 2012. godina