Fotografije na ovoj i naslovnoj strani: Dušan Živkić
FESTIVALI U NAŠOJ STVARNOSTI
Književnik Dragan Velikić je 18. aprila rekao da
umetnike koji istražuju nove mogućnosti teatra, a
ogoljeno zlo, koje je od samog početka na meniju
EXIT će ponovo na Petrovaradinskoj tvrđavi
civilizacije, ma koliko popisano u istorijskim
okupiti mlade iz celog sveta da četiri dana u julu
knjigama, samo je zbir činjenica koje počivaju u
uživaju u muzici. Potom će grad utihnuti u letnjoj
apstraktnim trezorima savesti čovečanstva, a da je
vrelini sa zvucima Novosadskog muzičkog leta, a u
život sam ispario kao potok u pustinji i da samo
septembru će jesen dočekivati uz vesele ulične
umetnost uspeva da uspostavi stvarnost naših
svirače. U maju će oživeti Trg slobode jer stižu
opsesija. Tim rečima je otvorio 6. Međunarodni
„panonski mornari“ Đoleta Balaševića, a nakon
festival proze u Novom Sadu koji je, ujedno,
njega, na Dan Evrope i pobede nad fašizmom,
predstavljao i početak festivalske sezone u našem
Studentski kulturni centar će na Trgu organizovati
gradu. Nakon nastupa devet pisaca na
„Ritam Evrope!“ sa sve Laibach-om. Deca će
trodnevnom Prosefest-u, Novosađani su mogli da
pohrliti na Tvrđavu na BABY EXIT, a Noć muzeja, u
Maestro Valerij Poljanski u novosadskoj Sinagogi
uživaju u raznovrsnoj muzici Novosadskih
kojoj će sve galerije i muzeji otvoriti svoja vrata
muzičkih svečanosti koje su počele u Sinagogi
očekuje nas 19. maja.
nastupom mešovitog hora Ruske državne kapele iz Moskve uz soliste, pijaniste i
Ako je Dragan Velikić bio u pravu da samo umetnost uspeva da uspostavi
perkusioniste pod upravom čuvenog dirigenta Valerija Poljanskog. Bilo je to
apsolutnu stvarnost, stvarnost naših opsesija, onda ne moramo da brinemo –
prvi put da na nekoj sceni u Novom Sadu budu postavljena četiri koncertna
Festivali su u aprilu počeli...
klavira. A to je samo početak jer će se najmlađi obradovati Zmajevim dečjim
igrama, Sterijino pozorje će početi 25. maja, potom ćemo na Cinema City
festivalu videti više od sto filmskih ostvarenja. INFANT će okupiti pozorišne
Gordana Nonin
CITAT u centru
Kako vreme odmiče, čovek sam stvara svoj univerzum.
Vinston Čerčil (1874 – 1965),
engleski političar i književnik
ustanova u centru
AKADEMIJA UMETNOSTI NOVI SAD
Osnovana 1974. godine, četrnaest godina nakon osnivanja Univerziteta u
Novom Sadu, Akademija umetnosti punih tridesetosam godina deluje sa
uspehom kao visokoškolska institucija za obrazovanje mladih stručnih kadrova
u oblasti nauke i umetnosti.
Odluku o osnivanju visokoškolske ustanove, koja će delovati u oblasti muzičke,
likovnih i dramskih umetnosti, donela je Skupština AP Vojvodine. U matičnoj
komisiji imenovanoj istom odlukom bili su eminentni stručnjaci i umetnici iz
više tadašnjih jugoslovenskih kulturnih centara. Njihovim zalaganjem
uobličena je struktura nove umetničke škole, izvršeni su izbori prvih nastavnika
i time je otvoren prostor za upis prve generacije studenata. Akademija
umetnosti se vrlo brzo, uz uspešnu simbiozu obrazovnog, umetničkog i
naučnog rada, razvila u jednu od najznačajnijih univerzitetskih umetničkih
institucija u tadašnjoj Jugoslaviji, ali i kao jedan od najuspešnijih fakulteta
Univerziteta u Novom Sadu i postala prostor otvoren za umetničke, pedagoške
i naučne inovacije. Jedan od najzaslužnijih ljudi za realizaciju ove ideje bio je
Đure Jakšića 7 • 021/422 176 • 021/422-177
[email protected]
www.akademija.uns.ac.rs
ustanova u centru
Prof. dr Zoran Todović, dekan Akademije umetnosti
VELIKA-MALA ŠKOLA
kompozitor Rudolf Bruči koji je postao i prvi dekan Akademije po osnivanju.
Na samom početku su delovala tri odseka: za muziku, likovnu i dramsku
umetnost koja su se danas profilisala u departmane na kojima se realizuje 26
studijskih programa osnovnih akademskih studija, 27 studijskih programa
masterskih studija i jedan studijski program integrisanih studija, kao i
doktorske specijalističke studije. Još u tim počecima, kao i danas, Akademija je
u svojim redovima imala vrhunske stručnjake na svim odsecima: Boro
Drašković, Branko Pleša, Laslo Pataki, Rade Marković, Petar Banićević, Mihajlo
Janketić, Milivoj Nikolajević, Boško Petrović, Isidor Isaković, Jovan Soldatović,
Milan Stanojev, Rudolf Bruči, Dušan Radić, Ivan Kovač, Evgenij Timakin, Arbo
Valdma, Jokut Mihajlović, Marina Jašvili, Oktavijan Enigaresku, Biserka Cvejić i
mnogi drugi.
Tokom studija nastava se realizuje najčešće individualno ili u malim grupama,
ali i kolektivno za predmete teorijskog tipa. Upravo zbog takvog načina
realizovanja nastave, obezbeđena je relativno visoka uspešnost i vrlo visoka
- Akademija umetnosti se sprema da za dve godine obeleži
četiri decenije svoga postojanja. Ona je u proteklom
vremenu postala jedna velika-mala škola. Velika po broju
nastavnika, studijskih programa i oblastima u kojima
obavlja svoju delatnost, a to je celokupno polje umetnosti
sa sve četiri obrazovne oblasti: likovnom, muzičkom, dramskom i oblasti
primenjenih umetnosti. Akademija je „mala škola” po ukupnom broju studenata,
jer se nastava obavlja u velikoj meri individualno ili u malim grupama u proseku sa
pet do deset studenata. Mi smo jedan „integrisani umetnički univerzitet“ u okviru
velikog Univerziteta u Novom Sadu i kao takvi sarađujemo sa sličnim ustanovama
u zemlji i inostranstvu. Teško je zamisliti precizan broj uspešnih umetnika koji su
završili ovu visoku umetničku školu, a nadam se da ćemo do proslave Četiri
decenije Akademije umetnosti imati jednu jasnu i precizno definisanu
evidenciju svih naših nekadašnjih studenata koji žive u Novom Sadu, širom Srbije
ili u inostranstvu. Postoji jedna grupa ovdašnjih nastavnika koja je uzela na sebe
težak zadatak da napravi azbučnik sa njihovim imenima, sadašnjim zanimanjima
i aktuelnim adresama u cilju stalnog kontakta i razmene iskustava.
Voleli bismo da posle četrdeset godina umesto u pet zgrada, sa obe strane Dunava,
poput svih ostalih novosadskih fakulteta budemo smešteni u kampusu
Univerziteta i tako poboljšamo sopstvene uslove rada, a u isto vreme da budemo
na usluzi studentima i nastavnicima Univerziteta u izvođenju nastave ili
zajedničkih projekata, da svojim ukupnim delovanjem lakše i kvalitetnije
uspostavimo most između nauke i umetnosti, između akademske zajednice i
sveukupnog društvenog života grada i šire.
ustanova u centru
TEMPUS PROGRAM
prohodnost studenata, iz godine u godinu, što za krajnji rezultat ima skoro
optimalno trajanje osnovnih studija i, primereno tome, visoke prosečne ocene.
Pored obrazovne delatnosti na Akademiji umetnosti se realizuju i različiti
umetnički i naučnoistraživački projekti. U njima učestvuju nastavnici, saradnici
i studenti, a realizuju se kroz koncerte, izložbe, pozorišne predstave,
performanse, simpozijume, festivale… Većina tih aktivnosti održava se u
Multimedijalnom centru Akademije umetnosti ili drugim prostorima kojima
Akademija raspolaže, ali i u adekvatnim prostorima u gradu.
Kroz povremeno organizovanje gostujućih predavanja u formi otvorene
katedre, ili učešća u nekom od projekata na Akademiji umetnosti, gostovali su
mnogi poznati umetnici i teoretičari iz zemlje i sveta: Piter Bruk, Andžej Vajda,
Vladimir Petrić, Georgij Aleksandrovič Tovstonogov, Mikloš Jančo, Jan Kot,
Jerži Kavalerovič, Marija Crnobori, Anatolij Efros, Ištvan Sabo, Laslo Babarci,
Žislen Gerten, Rolf Kulc Mekenzi i drugi. Akademija povremeno ili trajno
ostvaruje saradnju s mnogim institucijama kulture i umetnosti iz Evrope, kao
Akademija umetnosti je uključena u
trogodišnji projekat u okviru Tempus
programa pod nazivom Uvođenje interdisciplinarnosti u muzičke studije na
Zapadnom Balkanu u skladu sa Evropskom perspektivom koji se vodi pod
akronimom InMusWB, čiji koordinator je Fakultet muzičke umetnosti,
odnosno Univerzitet umetnosti u Beogradu. Osim Akademije umetnosti,
odnosno Univerziteta u Novom Sadu, kao partnera, projekat broji ukupno 18
institucija koje dolaze iz više zemalja regiona i Evrope, kako visokoškolskih
obrazovnih ustanova tako i drugih organizacija iz domena kulture i muzičke
umetnosti. U fokusu projekta je visoko obrazovanje u oblasti muzike sa
razvojem interdisciplinarnog pristupa kao prioritetom. Tekućim reformama u
visokom obrazovanju u zemljama zapadnog Balkana prvenstveno je
obuhvaćena modernizacija studijskih programa u skladu sa najnovijim
trendovima Evropske unije. Širi cilj je doprinos reorganizaciji muzičkog
visokog obrazovanja u regionu Zapadnog Balkana, u skladu sa aktuelnim
trendovima Evropske unije. Koordinator projekta na Akademiji umetnosti je
dr Ira Prodanov Krajišnik, vanr. prof.
Više informacija o projektu: www.inmuswb.net
ustanova u centru
što su: Moskovski državni konzervatorijum „P. I. Čajkovski“, Muzička akademija
„Franc List“ i Visoka škola za pozorište i film u Budimpešti, Univerzitet „F. M.
Dostojevski“ u Omsku, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Akademija umetnosti u
Banskoj Bistrici, Muzička akademija u Ljubljani, Akademija umetnosti u Banjaluci,
Fakultet likovnih umetnosti u Cetinju, Akademija umetnosti u Osijeku, Akademija
likovnih umetnosti u Beču, Akademija lepih umetnosti u Buržu (Francuska).
Ostvaruje veoma uspešnu saradnju sa nevladinim organizacijama u inostranstvu
kao i sa ambasadama i stranim kulturnim centrima u Srbiji.
Od 2005. godine na Akademiji umetnosti deluje Služba za marketing, organizaciju i
međunarodnu saradnju čija je jedna od osnovnih delatnosti unapređenje kulturne,
umetničke i naučne saradnje sa odgovarajućim ustanovama, organizacijama i
mrežama u inostranstvu. Međunarodna saradnja Akademije umetnosti se realizuje
kroz univerzitetske sporazume i programe mobilnosti, bilateralne sporazume,
članstva u međunarodnim organizacijama i mrežama, učešće u međunarodnim
projektima. U okviru sporazuma koje je Univerzitet u Novom Sadu potpisao sa
Univerzitetom Aristotel u Solunu (Grčka), Univerzitetom u Pečuju (Mađarska)
i Univerzitetom u Zagrebu (Hrvatska). Na muzičkom departmanu deluje
nekoliko ansambala koji su utemeljeni na Akademiji kao što je to Hor i
Simfonijski orkestar, kamerni orkestar Camerata academica i, veoma dobro
poznati, Tajj kvartet koji je nastao u okviru redovne nastave kamerne muzike
na gudačkom odseku u klasi profesora Ištvana Varge, a danas deluje već
punih 15 godina kao jedan od najboljih gudačkih kvarteta u državi i
regionu.
Adrian Kranjčević
festival u centru
Katolička porta 5
tel: 021 528 972
www.kcns.org.rs
PROSEFEST privukao brojnu publiku i medije
TRI DANA BOGATE KNJIŽEVNE GOZBE
Šesti međunarodni festival proze,
PROSEFEST, počeo je Bahovom
kompozicijom u izvođenju violinistkinje Ane Klem Aksentijević,
posle čega je ovu značajnu manifestaciju svečano otvorio Dragan
Velikić. Beogradski pisac je istakao
da umetnost ne oponaša stvarnost,
ona je svet za sebe, svoj sopstveni
predložak. Za vodič Centar Velikić je Dragan Velikic
izjavio kako je PROSEFEST apsolutno
najbolje organizovan književni festival u Srbiji, da mu se dopada ravnoteža
između ozbiljnosti i opuštenosti, kao i koncept sa angažovanjem gimnazijalaca.
Naime, kao i ranijih godina, razgovore sa autorima vodili su učenici
novosadskih gimnazija Laza Kostić i Jovan Jovanović Zmaj. Ovakve manifestacije
popularizuju književnost, ali imaju i obrazovni aspekt - naglasio je Velikić, ističući
na kraju odličan izbor pisaca.
Prvi je nastupio Oto Tolnai (1940),
jedan od najplodnijih i najsvestranijih autora vojvođanskih Mađara.
Na početku, bivši urednik časopisa
Uj Symposion je na mađarskom
jeziku pročitao odlomak iz romana
Morska školjka. Vladislava Gordić
Petković je istakla pripovedačevo
vraćanje u magični prostor sećanja,
zatim odsustvo očeve figure koje
Oto Tolnai
podstiče glavnog junaka da spozna
ženu i tako osvoji svet - seksualno buđenje inspirisano je lokalnom venerom
Nušikom. Petkovićeva je označila Tolnaijev roman kao stecište simultanih
značenja različitih kultura, kao i plovidbu barkom po moru kao čestu mitemu
mađarske književnosti. I Tolnai je u razgovoru sa đacima istakao motiv mora i
azurne boje, našalivši se kako su ga jednom optužili da je prodao nacionalne
interese za more. Pisac više uči od negativne kritike, pohvale ga uspavljuju,
festival u centru
nastavio je Oto te dodao da
svaki autor mora imati
svoju
topografiju,
a
njegovu čine rodna Kanjiža,
novosadsko naselje Telep i
Cvećarska ulica te Palić u
kojem trenutno živi. U izjavi
za vodič Centar, Tolnai je
istakao Tisu, Sezanovu sliku
Crni sat, te ogromno
ogledalo, mistični predmet Svetlana Velmar Jankovic
njegovog detinjstva, kao
opsesivne motive koji su presudno oblikovali ovaj roman.
Svetlana Velmar Janković (1933) je primetila da je radije za Istoriju sa malim i,
odnosno za priče o malim ljudima i naizgled nevažnim događajima. Ivan
Radosavljević je istakao da se ovde pripovedački glas kreće od našeg glavnog
grada prema drugim srpskim gradovima: To je pored istorije Beograda, istorija
Srbije i Evrope. Pre čitanja odlomka u kojem književni kritičar Jovan Skerlić 5.
maja 1912. u parlamentu govori o bankokratiji, gnevan na koristoljublje
novčanih zavoda, Jankovićeva se pitala: da li daleku prošlost možemo doživeti
kao sebi blisku? A zatim je
pročitani odlomak pokazao
neverovatnu sličnost između
vremena od pre tačno sto
godina i ovog današnjeg.
Nastup slovačkog pisca Antona
Balaža (1943) započeo je
projekcijom
filma
Kamp
posrnulih žena, snimljenog po
njegovoj najuspešnijoj knjizi koja
je na srpskom objavljena u ediciji
Anton Balaz
100 slovenskih romana Izdavačke
kuće Arhipelag. Nakon Balaževog čitanja na slovačkom, usledio je osvrt pisca
pogovora, Miće Vujčića, koji je istakao satiričnost, karikaturalnost i grotesknost
ovog romana, kao i komičnost uzaludnih pokušaja logorskog aparata da ukine
strast kod zatvorenih prostitutki koje su se tu našle radi prevaspitavanja. Balaž
je istakao da je ovim romanom pokušao da se obračuna sa poslovično čednom
slovačkom književnošću, te da je najveća greška socijalizma bila što je pokušao
menjati svet ne menjajući ljude.
festival u centru
Vladan Matijevic
Jelena Lengold
Drugi dan otvorio je Vladimir Matijević (1962) koji je primetio erotsku
tematiku u prozi gostiju festivala, pa je i on nastavio u tom stilu, čitanjem priče
o majci i kćerci koje se bore za istog ljubavnika. Kada se na jednom mestu sakupi
ovoliko pisaca, to postane toliko neizdrživo da se i nebo prolomi, šaljivo je
Matijević prokomentarisao kišovito vreme. Za kritičara Miletu Aćimovića
Ivkova Matijevićevi likovi su marginalci koji polemišu sa svojim okruženjem,
dok sam pisac polemiše sa kulturnim nasleđem 20. veka, te problematizuje sve
velike idejne matrice našeg doba. Ivkov je takođe istakao ironiju, grotesku,
apsurd, kao i filmičnost Čačaninove proze.
Usledio je nastup dobitnice Evropske nagrade za književnost, Jelene Lengold
(1959), koja je pročitala još jednu erotsku priču na festivalu, o sredovečnoj ženi
koja posećuje Elvisovog imitatora. Irena Javorski ponudila je vrlo zanimljiv
teorijski okvir za čitanje ove proze inspirisan Frojdovom i Lakanovom
psihoanalizom, ali Lengoldova nije prepoznala dobre namere mlade kritičarke.
Jani Virk
Usledile su spisateljičine peckave opaske koje su stvorile povišenu tenziju i
tako uzrokovale prvi eksces na festivalu.
Slovenac Jani Virk (1962) zatvorio je drugi dan čitanjem odlomka iz romana
Poslednje Sergijevo iskušenje, te ostavio odličan utisak opuštenim, simpatičnim
nastupom. Za urednika srpskog izdanja, Gojka Božovića, ova tranziciona priča
je značajna i za naše podneblje, dok Virk zanimlji-vo opisuje promenu polo-žaja
slovenačkih pisaca u tranzicionom dobu.
U mom voljenom gradu, u mom Kulturnom centru Novog Sada, konačno da i ja
budem pisac!, sarkastično je Franja Petrinović (1957) otvorio poslednji dan
PROSEFESTA. Nakon što je bivši urednik Polja pročitao odlomak iz romana
Almaški kružoci lečenih mesečara koji je inače podelio tekuću kritiku, Mladen
Vesković je istakao tranziciju kao lični i profesionalni usud novosadskog pisca.
Beogradski kritičar smatra da autorovi junaci ne uspevaju izvući zaključke i
pouke o svom vremenu, te da je ovaj roman distorzična, depresivna hronika.
festival u centru
Franja Petrinovic
Jovan Nikolic
Moji likovi su učinjeni suvišnima mimo svoje volje, primetio je Petrinović u
zanimljivom razgovoru sa gimnazijalcima, te ostavio utisak najiskrenijeg i
najharizmatičnijeg autora na festivalu.
Nastup Jovana Nikolića (1955) počeo je pevanjem hora gimnazije Laza Kostić,
nakon čega je usledilo čitanje rođenog Beograđanina na privremenom radu u
Kelnu. Nikolić je predstavio priče iz nagrađene knjige Beli gavran, crno jagnje, kao
i svoje rane pesme. Dragana Beleslijin istakla je mesto odsutne žene, kao i
mesto odsutnog oca sa kojim se pisac druži isključivo u svojim tekstovima, te
slab, fluidni identitet junaka ove proze.
PROSEFEST je privukao veliki broj publike i medija te ponudio kvalitetan
program, ali nije u potpunosti opravdao svoj međunarodni karakter – ove
godine gostovala su samo dva inostrana pisca. Takođe, ni jedan autor nije bio
mlađi od pedeset godina – od narednih selektorskih timova očekuje se
neophodno podmlađivanje književne reprezentacije.
Bojan Samson
Međunarodna nagrada Milovan Vidaković,
koju PROSEFEST dodeljuje za dostignuća u
proznom stvaralaštvu, pripala je novosadskom
piscu Slobodanu Tišmi (1946) koji se tako
priključio prethodnim dobitnicima Albertu
Mangelu, Đerđu Konradu, Klaudiju Magrisu i
Davidu Grosmanu. Tišma je za vodič Centar
izjavio kako je zadovoljan zbog ovog vrednog
priznanja - KCNS, odnosno nekadašnja Tribina
mladih, bio je početak njegove umetničke
karijere - sada se pisac vraća na isto mesto te
zatvara krug. Laureat je primetio da se čudno
oseća u tako odabranom društvu evropskih i svetskih pisaca, te da ga raduje
što KCNS sprema ponovljena izdanja njegovih proznih ostvarenja.
Na svečanoj dodeli nagrade, Teofil Pančić pročitao je saopštenje u kojem se
navode osnovni razlozi za priznanje Slobodanu Tišmi. Pančić je istakao da su
piščevi junaci obično slabi subjekti koji su postali društveni autsajderi, što
okolnostima što svojom voljom. Istaknut je i imaginarni grad ove proze koji se
od realnog Novog Sada po mnogo čemu razlikuje, ali je literarno življi i
stvarniji od stvarnog. Pančić je zaključio da Tišmina proza dosledno čisti i
provetrava jezik na kojem je napisana. Direktor KCNS-a Laslo Blašković uručio
je nagradu laureatu koji se upitao koliko zaista pripada ovako elitnom društvu,
a potom se osvrnuo na polemiku Milovana Vidakovića sa Vukom
Karadžićem u kojem se ovaj prvi pokazao kao superiorniji u razumevanju
književnosti jer je već tada razlikovao književnu od životne istine.
festival u centru
32. Nomus - Koncert povodom svečanog otvaranja festivala
SVADBA BEZ TRUBAČA
Gostovanjem hora i solista iz Rusije u Novosađanima
omiljenom i dobro poznatom akustičnom ambijentu
Sinagoge otvorene su 24. aprila tridesetdruge
Novosadske muzičke svečanosti koje su i ove
godine bile obeležene veoma dobro koncipiranim
programom kako pojedinačnih koncerata, tako i
celokupnog festivala. Tradicionalno, festival i ove
godine obeležava dve značajne godišnjice,
stopedeset godina od rođenja Kloda Debisija i
stotrideset godina od rođenja Igora Stravinskog,
dvojice kompozitora koji su svaki na svoj način uticali na promenu tokova
muzike 20. veka.
Od nastanka NOMUS-a, u organizaciji Muzičke omladine Novog Sada,
različiti ansambli imali su tu čast da otvore festival. Nameće se, međutim,
utisak da su gostovanja iz bivšeg SSSR-a, a danas Rusije, ipak priča za sebe i
uvek predstavljaju za našu publiku svojevrsnu svetkovinu o kojoj se danima
priča pre, i mesecima posle. Tome u prilog govori pos(v)ećenost naše publike,
kako u Novom Sadu tako i u Beogradu, koncertima hora Glinka, pijanista
Muzička omladina Novog Sada Katolička porta 2/II, Novi Sad
tel. 021/452-344
email: [email protected]
www.muzickaomladina.org
Borisa Berezovskog i Evgenija Kisina, Moskovskih
solista sa Jurijem Bašmetom i drugih. Na koncertu
svečanog otvaranja festivala nastupili su Mešoviti hor
Ruske državne kapele iz Moskve uz soliste, pijaniste i
perkusioniste pod upravom čuvenog dirigenta Valerija
Poljanskog koji je stekao svetsku slavu rukovodeći
ovim ansamblom u njegovim raznim postavama.
Specifičan zvuk, u kojem su se komplementarno
smenjivale boje odličnih glasova članova hora i solista
sa reskim i prodornim tonovima čitave plejade
perkusionih instrumenata, obeležio je ovaj koncert na kojem su gosti iz Rusije
izveli Svadbu Igora Stravinskog i Catulli Carmina Karla Orfa, dva retko
izvođena dela muzike 20. veka koji svojim prvenstveno ritmičkim, a zatim i
melodijskim karakteristikama plene pažnju slušaoca. Svadba je delo koje je
dugo sazrevalo u kreativnoj ličnosti Igora Stravisnkog jer je na ideju da muzički
otelotvori stare ruske svadbene običaje došao još u vreme pisanja čuvenog i
kontroverznog Posvećenja proleća, oko 1913. godine, a tek 1921. je delo
dobilo fizionomiju u kojoj se i danas izvodi, a koja je sama po sebi veoma
festival u centru
zahtevna jer uključuje čak četiri koncertna klavira
na sceni! Najavljujući ovaj koncert, organizatori su
istakli da je ovo prvi put da se u Novom Sadu četiri
koncertna klavira nađu na istoj sceni. Kao balet
izveden je 1923. godine u koreografiji čuvene
Bronislave Nižinske. Danas, kada se izvodi statično,
pri slušanju ipak nedostaju pokreti koji su
neraskidivi sa ovom uzbuđujuće moćnom
muzikom. Pevajući usaglašeno, vrlo precizno, sa
odličnom dikcijom, članovi hora su pokazali da
mogu da se nose sa ovom izvođački veoma
teškom kompozicijom, dok solisti nisu bili jednaki
po svom učinku. Sopran Ana Pegova i mecosopran Ljudmila Kuznjecova
pevale su veoma dobro, naročito u ritmički kompleksnim segmentima. Tenor
Oleg Dolgov je visine prenaglašavao, dok mu je srednji registar bio jedva
razumljiv. Bariton Jevgenij Liberman je sjajno uspeo da istakne svojevrsni
narodni karakter kako u pevačkom tako i u glumačkom vidu koji je više istakao
u odnosu na druge soliste.
Po svojoj statičnoj sceničnosti veoma bliska Svadbi
je i kompozicija Catulli Carmina Karla Orfa
izvedena u drugom delu programa. Ona „druga“,
kako je obično nazivaju, zbog univerzalno
popularne Carmina burana koja ju je svojom
maestoznošću i megalomanski koncipiranim
izvođačkim aparatom zasenila, retko se nalazi na
repertoaru, međutim, predstavlja zanimljivu
kompoziciju u kojoj se može pratiti i naslutiti uticaj
upravo Igora Stravinskog jer je i po svom sastavu, a
i po kompozicionim rešenjima slična njegovoj
Svadbi. Gosti iz Rusije su oduševljenoj publici
priredili dva bisa, najpre svoj „pečat“ Bogorodice Djevo iz Svenoćnog bdenija
Sergeja Rahmanjinova, a zatim Pušči me iz X Rukoveti Stevana Mokranjca.
Adrian Kranjčević
ličnost u centru
Andrej Bursać, član Gradskog veća za kulturu
VIZIJE KULTURE – OD PERIFERIJE I CENTRA DO EVROPE
Andrej Bursać, (1970. Zrenjanin) je član gradskog
veća od 2008. godine. Po obrazovanju je
diplomirani pijanista i magistar dirigovanja.
Zaposlen je na Akademiji umetnosti u Novom
Sadu u zvanju vanrednog profesora. Umetničku
karijeru ostvaruje dirigujući različitim ansamblima:
Hor Josif Marinković iz Zrenjanina, Simfonijski
orkestar i hor RTS-a, Simfonijski orkestar i hor
Akademije umetnosti u Novom Sadu, Opera SNP-a,
Vojvođanski mešoviti hor, Novosadski kamerni
orkestar, itd.
Još kao srednjoškolac pokazivao je izuzetan
pijanistički dar koji rezultira osvajanjem prvih
nagrada na republičkim i saveznim takmičenjima u
bivšoj Jugoslaviji i pohađanjem majstorskih
kurseva kod prof. Arbo Valdme i prof. Evgenija
Timakina. Umetnički razvoj nastavlja upisivanjem
na Akademiju umetnosti u Novom Sadu u klasi
prof. Jokut Mihajlović, sa tek navršenih 16 godina.
Po uspešnom završetku studija klavira produžava
sa akademskim usavršavanjem i upisuje studije
dirigovanja na FMU u Beogradu u klasi prof. Stanka
Šepića. Istovremeno počinje da vodi čuveni i
višestruko nagrađivani hor Josif Marinković iz
Zrenjanina sa kojim ostvaruje izuzetne uspehe na svim
važnijim scenama u zemlji kao i u inostranstvu. Po
okončanju osnovnih studija dirigovanja nastavlja svoje
dirigentsko obrazovanje upisujući magistarske studije
dirigovanja u klasi prof. Mladena Jagušta na Akademiji
umetnosti u Novom Sadu koje sa uspehom završava.
Krajem 2006. godine osniva Vojvođanski mešoviti hor
sa kojim je ostvario do sada značajan broj vrlo
uspešnih projekata.
Za Vodič kroz kulturni život Novog Sada “Centar” koji
krajem maja obeležava godinu dana postojanja a koji
je nastao upravo po njegovoj ideji, Andrej Bursać
rezimira šta se sve postiglo u kulturi u gradu u periodu
u kom je on bio zadužen za nju.
ličnost u centru
n Ono što je svakako obeležilo protekle četiri godine – dakle, period u kojem ste Vi
bili zaduženi za kulturu u gradu, su velike investicije u objekte u kojima rade ili će
tek da rade pojedine institucije u gradu. Rešeni su neki od ključnih problema s tim u
vezi…
- Da, Grad Novi Sad je preko Gradske uprave za kulturu i JP „Poslovni prostor“
investirao više od 500 miliona dinara u institucije kulture. Kao najznačajnije
investicije izdvojene su rekonstrukcija Kulturnog centra Novog Sada i izgradnja
nove zgrade Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, površine 6 hiljada
kvadratnih metara koja će biti trajno rešenje za smeštaj dokumentacione
kulturne baštine Novog Sada. Adaptacijom sala, opremanjem i uvođenjem
klimatizacije u Novosadsko pozorište i Pozorište mladih otklonjeni su
dugogodišnji tehnički nedostaci, poboljšani su uslovi rada i bezbednost u
ovim pozorištima. Takođe, uređivanjem alternativnih, funkcionalnih prostora
kao što su Kineska četvrt i bivša streljana Eđšeg, Grad Novi Sad ulaže u
potencijale koji su veoma značajni na putu ka Evropskoj prestonici kulture.
n Za to isto vreme je realizovan veliki broj kulturnih programa. Prvi put smo u
Novom Sadu imali festival kao što su Cantat Novi Sad - Evropa cantat, zatim
inkluzivnu horsku radionicu Hearts in Harmony -Evropa cantat, Balkan dance
platform - Festival savremenog plesa Novi ples. Održano je i Međunarodno
takmičenje “Anton Eberst” i Svetski književni festival međunarodnog PEN-a
„Free the Word“ u okviru kog je Novi Sad ugostio najzvučnija imena svetske
književnosti…
VAŽNE ODLUKE SU VEĆ DONETE
Po rečima Andreja Bursaća, jedna od najznačajnijih odluka Gradske uprave
za kulturu je Odluka o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i
doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica koja samostalno obavljaju
umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture. Takođe, Grad Novi Sad je
usvojio Agendu 21 za kulturu i inicijativu za kandidaturu Novog Sada za
Evropsku prestonicu kulture 2020. godine što je dovelo do usvajanja Strategije
kulturnog razvoja Grada do 2020 godine, nacrta projekta Evropske prestonice
kulture i izrade koncepta programskih aktivnosti VisioNS 2020.
ličnost u centru
- Ne smemo zaboraviti i veoma važne projekte od značaja za kulturu grada kao
što su bili Centar na periferiji - periferija u centru, koji promoviše dostupnost
kulture svima, zatim East - West Evropski džez orkestar - Dortmund, Novi Sad,
Rostov, Letnja džez akademija, Pečuj - Evropska prestonica kulture 2010,
Kulturni vodič “Centar” za koji upravo razgovaramo. U Novom Sadu je
održana i Svetska konferencija klavirskih pedagoga, umetnika i pijanista,
zatim program Viva Evropa, zahvaljujući kom su Novosađani po prvi put imali
priliku da direktno iz Umetničkog centra Kraljice Sofije u Valensiji prate prenos
opera Carmen i Tosca, a organizovali smo i dane arapske, azerbejdžanske i
portugalske kulture.
n Neka od gostovanja koja su obeležila pomenuti period su realizovana u saradnji
sa AP Vojvodinom. Imali smo priliku da čujemo i vidimo zaista svetske umetnike…
- Samo da pomenemo koncerte Mihaila Barišnjikova i Ane Laguna, Ruskog
državnog simfonijskog orkestra, Voltera Vitmana, Kronos Kvarteta, pa je
sasvim dovoljno. Imali smo i festivale Bitef u Novom Sadu i Beogradski festival
igre u Novom Sadu, kao i putujuću izložbu Art directors club New York.
Gordana Nonin
književnost
KNJIŽEVNI PROGRAM KCNS
Ponedeljak, 7. maj, klub „Tribina mladih“, 20 sati
Odjeci PROSEFESTA radovi učenika, saradnika PROSEFESTA
Gimnazija „J. J. Zmaj“: Đurđica Gordić, Nevena
Čuturilov, Tatjana Knežević, Tijana Popović, Tina
Petković, Žarko Dudić, Aleksa Nikolić
Gimnazija „Laza Kostić“: Nikolina Gavrilov, Teodora
Mitrović, Miloš Čeman, Sanja Mišanović, Nemanja
Turanski, Milan Rakić i Milorad Kubatović
Ponedeljak, 14. maj, klub „Tribina mladih“, 19 sati
Promocija knjige
ZORAN T. JOVANOVIĆ: POZORIŠNO DELO MILANA GROLA
Utorak, 15. maj, klub „Tribina mladih“, 20 sati
Promocija knjige
DANILO JOKANOVIĆ: IZABRANE PESME
(Plato, Beograd, 2011)
Učestvuju: Saša Radojčić, Zoran Đerić i Danilo Jokanović
Ponedeljak, 21. maj, klub „Tribina mladih“, 20 sati
Promocija knjige
DRAGUTIN SAVIĆ: MALE GRADSKE PRIČE
(Daniel Print, Novi Sad, 2012)
Katolička porta 5, Novi Sad
+381 21 528 972
www.kcns.org.rs
Četvrtak, 24. maj, klub „Tribina mladih“, 20 sati
Ciklus: Portreti
BRATISLAV MILANOVIĆ
Učestvuju: Radivoje Mikić, Dragan Hamović i Bratislav Milanović
Petak, 25. maj, klub „Tribina mladih“, 20 sati
Ciklus: Prva knjiga
DRAGOSLAVA BARZUT: ZLATNI METAK
(kratke priče, nagrada „Đura Đukanov“,
Narodna biblioteka „Jovan Popović“, Kikinda, 2012)
Učestvuju: Bojan Samson i Dragoslava Barzut
Ponedeljak, 28. maj, klub „Tribina mladih“, 20 sati
Promocija knjige
RADOJKO LAKO VESELINOVIĆ: DODIRNUTI
(roman, Beogradska knjiga, Bgd, 2011)
Sreda, 30. maj, klub „Tribina mladih“, 20 sati
Ciklus: Poetski teatar
BRANKO ANDRIĆ ANDRLA:
JA SAM MALI MAMIN SEKSUALAC
Izvode: Justteatar i Alice in WonderBand
književnost
KNJIŽEVNI PROGRAMI U ČITAONICI GRADSKE BIBLIOTEKE
Utorak, 8. maj, 19 sati
književno veče
MISTIČNO I MITSKO U SAVREMENOJ ROMSKOJ
KNJIŽEVNOSTI
Učestvuju: Olah Vince, Ištvan Farkaš i grupa Mlada
nada Novog Sada.
Sreda, 16. maj, 19 sati
MAJA FAMILIĆ
ĆUP NADANJA - KHORO AŽUĆARIMASKO
(pesme, Udruženje Roma Veliki rit, Novi Sad, 2011)
Učestvuju: Marija Aleksandrović, Željka Jelić, Goran
Mrđan i Maja Familić
Sreda, 9. maj, 19 sati
RADOJKA KUVIZIĆ
ČUVARI SVETLOSTI – NARODNI ŽIVOT I
OBIČAJI
(Stylos Art, Novi Sad, 2011)
Učestvuju: dr Miodrag Maticki, Vladan
Savić i Radojka Kuvizić.
U muzičkom delu programa učestvuju pevačica Saveta
Đorđević i gajdaš Maksim Mudrinić.
Četvrtak, 17. maj, 19 sati
ciklus KNJIŽEVNI RAZGOVORI
VLADIMIR ĆEHA: SAMO NA KLIK OD TEBE
(roman, edicija Prva knjiga, Matica srpska, Novi Sad, 2011)
Učestvuju: Bojan Samson i Vladimir Ćeha.
Četvrtak, 10. maj, 19 sati
ŽARKO AĆIMOVIĆ: TAJ BOG NAŠ
(poetska proza, Dnevnik, Novi Sad, 2011)
Učestvuju: Petar V. Arbutina, Miodrag Petrović i
Žarko Aćimović.
Četvrtak, 24. maj, 19 sati
MILAN ŠEVIĆ: O NAŠIM LJUDIMA VELIKIM I MALIM
(anegdote, edicija Novosadski manuskript, Gradska biblioteka
u Novom Sadu, Novi Sad, 2011)
Učestvuju: Sava Damjanov, Zorica Hadžić i Dragan Kojić.
Petak, 25. maj, 19 sati
VESNA EGERIĆ: MALA KNEŽEVINA BILJA
(pesme, Kairos, Sremski Karlovci, 2011)
Učestvuju: Franja Petrinović, Vesna Stojković,
Gordana Đurđević Dimić i Vesna Egerić.
Gradska biblioteka u Novom Sadu
Dunavska 1
tel. 021/525-540
e-mail: [email protected]; www.gbns.rs
radno vreme: 7.30 – 20 sati
Utorak, 29. maj, 19 sati
ciklus predavanja iz američke
književnosti
GOJKO ČELEBIĆ
EDGAR ALLAN POE –
ŽIVOT, DELO I PRIJATELJI
Sreda, 30. maj, 19 sati
RAŠA PERIĆ
UKUĆANI ŽIVE KUĆE –
DUŠA I SRCE U SRPSKOM PESNIŠTVU
(zbornik poezije, Narodna biblioteka Vuk Karadžić,
Veliko Gradište, 2012)
JAUK VASELJENE
(pesme, Kulturni centar Karlovačke umetničke
radionice, Sremski Karlovci, 2012)
Učestvuju: Mirjana Anđelković, Anđelko
Erdeljanin, Verica Milošević i Raša Perić.
U okviru večeri biće postavljena izložba kolaža
Verice Milošević Žanka u mom snu.
književnost
Omladinski centar CK13
Vojvode Bojovića 13 Novi Sad
tel/fax: +381 47 37 601
www.ck13.org; [email protected]
KNJIŽEVNI PROGRAMI U CK 13
Subota, 26. maj, 21 sat
Pesnička manifestacija
18. POEZIJA U KUĆI
Ulaz je slobodan.
SCENA JE OTVORENA ZA SVE KOJI ŽELE DA PREDSTAVE SVOJU POEZIJU!
KNJIŽEVNI PROGRAMI U ZAVODU ZA KULTURU VOJVODINE
Vojvode Putnika 2
Utorak, 8. maj, 19 sati
MARIJA ALEKSANDROVIĆ: BACILA SAM JABUKU U PEĆ
(romske narodne pesme)
Učestvuju: Ljiljana Pešikan Ljuštanović, Svenka Savić,
Dragana Beleslijin, Aleksandra Đurić Bosnić i Marija Aleksandrović.
NOVI BROJ ČASOPISA POLJA
godina LVII / broj 474 / mart – april 2012.
SADRŽAJ:
Ana Ristović, Slavoljub Marković,
Dejan Ilić, Zvonko Karanović,
Hrvoje Jurić, Dejan Vukićević,
Dejan Simonović, Dragoljub Stanković,
Predrag Vajagić, Mirjana Kovačević,
Ivana Simić, Irena Javorski,
Aida Gavrić, Ljiljana Pešikan-Ljuštanović,
Gojko Božović, Salman Ruždi,
Đorđe Kuburić, Saša Radojčić,
Ai, David Albahari,
Šejmas Hini, Hulio Kortasar,
Embrouz Birs, Bojan Savić Ostojić,
Dragan Babić, Aleksandar B. Laković,
Dragana Beleslijin, Sonja Jankov,
Marjan Čakarević, Branislav Živanović,
Žarka Svirčev, Sonja Veselinović,
Boris Lazić, Boris Malagurski
književnost
Nagrada „Dušan Vasiljev“ za roman Franje Petrinovića
ALMAŠKI KRUŽOCI LEČENIH MESEČARA
Novi roman Almaški kružoci lečenih mesečara
(Akademska knjiga, Novi Sad, 2011) proznog pisca,
književnog kritičara i urednika Franje Petrinovića (Novi
Slankamen, 1957), nagradila je Skupština opštine Kikinda
nagradom Dušan Vasiljev. Kikinda dodeljuje ovu nagradu
sa namerom da doprinese afirmaciji savremene srpske
književnosti i da izrazi poštovanje prema delu međuratnog
pesnika, proznog i dramskog pisca, Kikinđanina, Dušana
Vasiljeva (1900 – 1924), koji je bio jedan od najupečatljivijih
svedoka pada čoveka u okrilju katastrofičkog svetskog
rata.
Nosioci ove ugledne nagrade su, između ostalih, pisci
poput Milorada Pavića, Stevana Raičkovića, Jovice Aćina,
Milisava Savića, Gojka Tešića, Ranka Risojevića... Nagrada
se dodeljuje za najbolju knjigu u žanrovima umetničke
proze i poezije, ali i eseja, književne nauke i kritike izdate
na srpskom jeziku, za period između dve dodele.
Žiri nagrade, koji čine Jovan Zivlak, Dragan Jovanović
Danilov i Miloš Latinović doneli su u aprilu odluku da
ovogodišnji laureat bude Franja Petrinović. U saopštenju se
ističe da je roman Almaški kružoci lečenih mesečara „pripovest
o našem vremenu, smeštena u okrilje Novog Sada i potresnih
događaja koji su obeležili našu epohu“.
-Ovo nije roman samo o Novom Sadu kao o urbanoj kloaki
na potresnoj razmeđi istorije, nego roman o našem životu, o
ljudskoj prirodi, o nasilju i sudbini pojedinca koga nesaosećajne sile tatarski poništavaju. U grotesknim slikama i
ironizacijma, u metaforičkim i paraboličkim snopovima
osvetljavajuće imaginacije i hermeneutike, Petrinovićev
roman se približava po svojoj filozofiji tamnim nadahnućima
kafkijanske percecije. Ovo je groteska koja svojim
prekoračenjima prestaje biti stvarna, kako sugeriše pisac,
ostavljajući svoje junake u nedomici da li je taj život koji žive,
to zlo koje ih je samlelo, istinski događaj ili traumatski san.
Svečana dodela nagrade Dušan Vasiljev, održaće se
polovinom maja u Kikindi.
muzeji i galerije
19. maja, pod sloganom „ODLIČAN PROVOD U MUZEJIMA”
NOĆ MUZEJA 2012.
Umetničko-produkcijska grupa Noć muzeja najavila je da
će manifestacija Noć muzeja po deveti put biti održana
19. maja, od 18 do 02 sata posle ponoći. Noć muzeja u
Novom Sadu realizuje se kao deo nacionalne Noći muzeja u
Srbiji i deo Evropske Noći muzeja. U ovogodišnjoj
manifestaciji u Novom Sadu biće realizovano više od 100
različitih sadržaja na 50 lokacija u gradu.
U jednoj noći 3.000 muzeja širom Evrope otvoriće svoja
vrata predstavljajući premijerne izložbe i programe koji
bude radoznalost svih posetilaca. Pod okriljem evropske,
domaća Noć muzeja ujediniće 65 gradova Srbije i preko 150
institucija kulture. Pod sloganom ODLIČAN PROVOD U
MUZEJIMA Noć muzeja će još jednom pokušati da muzeje
približi široj, nemuzejskoj publici i omogući im da, u
nesvakidašnjem terminu, prošetaju najlepšim lokacijama
Srbije i posete jedinstvene izložbe pripremljene samo za
ovu noć.
U osmoj Noći muzeja, prošle godine, Novi Sad je zabeležio 105.000 poseta.
Pokrovitelj nacionalne Noći muzeja je Ministarstvo kulture Republike Srbije, a
organizator novosadske Noći muzeja je Asocijacija za vizuelnu umetnost i
kulturu VISART, Novi Sad.
JEDNA ULAZNICA ZA SVE LOKACIJE
Pretprodaja ulaznica u Novom Sadu omogućena je od 5. maja na sledećim
lokacijama:
- Četiri poslovnice OTP banke u Novom Sadu (Bulevar Mihajla Pupina 6,
Bulevar oslobođenja 80, Bulevar oslobođenja 127, Rumenačka 1)
- Turistička organizacija Novog Sada TIC Modena, Modene 1, Novi Sad
- Četiri prodajna mesta Card Service-a u Novom Sadu (TC Sad Novi Bazar,
Knjižara Laguna u Kralja Aleksandra 3, Vulkan u TC Merkator i Vulkan u Zmaj
Jovinoj 24)
- Card Service internet prodaja i online rezervacije (www.cs.rs).
Cena ulaznice u pretprodaji iznosi 350 dinara. Jedna ulaznica važi za svih 50
lokacija u Novom Sadu. Cena ulaznice na lokacijama tokom trajanja Noći
muzeja biće 400 dinara.
muzeji i galerije
SPOMEN-ZBIRKA PAVLA BELJANSKOG
Četvrtak 3. maj, 13 sati
Atelje mladog Konstantina Brankušija - Izložba
*otkriće talenta i njegovo svedočanstvo
Postavka u vidu vremenske linije prikazuje tok umetničkog
stvaralaštva
Konstantina Brankušija,
hronološki
postavljajući odabrane radove počev od manje poznatih skulptura iz ranog
perioda, do poznih dela nastalih nakon 1938. godine.
Konstantin Brankuši (1876–1957), jedan od pionira moderne skulpture,
školovao se u Krajovi, Bukureštu, Minhenu, kao i u Parizu, na Akademiji lepih
umetnosti. Za Francusku se vezuje i najveći deo Brankušijevog opusa, čime se
svrstava među najznačajnije autore Pariske škole. Avangardnim stavovima
uticao je i na stvaralaštvo američkih vajara s početka dvadesetog veka, razvio
je skulpturalnu apstrakciju i otvorio put za nadrealizam i minimalizam 60-ih
godina.
Izložba je realizovana je u saradnji sa Gradskim muzejem Vršac i rumunskim
partnerima Univerzitetom „Konstantin Brankuši“ i Kulturnim centrom „Konstantin
Brankuši“ iz Targu Žiju, Umetničkim muzejem Gorž.
Četvrtak 10. maj, 19 sati
Tokom trajanja izložbe Atelje mladog Konstantina Brankušija: otkriće talenta i
njegovo svedočanstvo biće održano filmsko veče posvećeno ovom umetniku.
Spomen zbirka Pavla Beljanskog
Trg galerija 2 • tel: 021/528-185 • 021/472-99-66
[email protected]
www.pavle-beljanski.museum
Sreda, 16. maj
Međunarodni dan porodica
Povodom Međunarodnog dana porodica (15. maj), Spomen-zbirka Pavla
Beljanskog novosadskim porodicama organizuje zajedničko druženje,
upoznavanje roditelja i dece sa pedagoškim radom ove institucije i sa
umetničkim delima iz kolekcije Pavla Beljanskog.
Vođenja će biti organizovana u 11, 13, 15. i 17. sati, a ulaz će biti slobodan za
sve zainteresovane porodice.
Od 18 do 25. maja
NEDELJA MUZEJA
Po preporuci Međunarodnog saveta za muzeje, a nakon manifestacije Noć
muzeja, Spomen-zbirka je organizovala Nedelju otvorenih muzeja, sa
programom kojim će ispratiti aktuelnu izložbu Milenko Šerban i svaremenici.
Ponedeljak, 21. maj
Milo Milunović, projekcija dokumentarne emisije iz serijala Slikari i vajari (RTB)
Utorak, 22. maj
Ivan Radović, projekcija dokumentarne emisije iz serijala Slikari i vajari (RTB)
muzeji i galerije
Sreda, 23. maj, 19 sati
Svečano otvaranje izložbe Milenko Šerban i savremenici u
čijoj realizaciji učestvuju tri muzejske kuće: Kuća legata i
Muzej pozorišne umetnosti Srbije iz Beograda i Spomen-zbirka
Pavla Beljanskog iz Novog Sada.
Četvrtak, 24. maj
Marko Čelebonović, projekcija dokumentarne emisije iz serijala Savremenici
(RTB)
Petak, 25. maj
Petar Lubarda, projekcija dokumentarne emisije iz serijala Slikari i vajari (RTB)
Tokom Nedelje muzeja ulaz u Spomen-zbirku Pavla Beljanskog biće besplatan.
NOĆ MUZEJA u Spomen-zbirci
Subota, 19. maj, od 18 do 2 sata
Tokom subotnje večeri, publika će biti u mogućnosti da uživa u izložbi
Milenko Šerban i savremenici. Stvaralaštvo Milenka Šerbana biće
predstavljeno zahvaljujući saradnji sa Kućom legata i Muzejem pozorišne
umetnosti Srbije iz Beograda. Postavku će upotpuniti dela Šerbanovih
prijatelja iz njegovog Legata koji se čuva u beogradskoj Kući legata, čime će
se približiti i autori sa kojima je kreirao novu umetničku scenu. Inscenacije
Milenka Šerbana za Šekspirove i Nušićeve predstave iz Muzeja pozorišne
umetnosti Srbije, podsetiće na umetnikov značajan scenografski opus.
Program:
Dvorište Spomen-zbirke Pavla Beljanskog:
18 – 2 sata
Pozorištance Dvorištance: radionica za decu
19 do 19.30 sati
Klub Tao: demonstracija drevne dalekoistočne veštine Tai Či Čuan
21 do 22 sata
Capoeira Akademija: prezentacija brazilske plesno-borilačke veštine
22.30 do ponoći
Koncert benda SEILA: bossanova, samba, francuske šansone
Izložbeni prostor Spomen-zbirke Pavla Beljanskog:
18 do 2 sata
Stalna postavka Spomen-zbirke Pavla Beljasnkog i
taktilni segment postavke
18 do 2 sata
Sve boje prirode: interaktivna radionica za sve uzraste koju će voditi studenti
Univerziteta EDUCONS
Radno vreme Spomen-zbirke tokom Noći muzeja:
Subota: od 18 do 2 sata
Nedelja: od 12 do 18 sati
muzeji i galerije
Muzej grada Novog Sada
Petrovaradin, Tvrđava 4
Centrala muzeja: (021)6433-145; 6433-613
Vodička služba: (021) 6433-145; 064/386-03-14
e-mail: [email protected] • www.museumns.rs
Petak, 11. maj, 19 sat
Grafike Viktorije Džimrevske
Zbirka strane umetnosti, Dunavska 29
Autor: mr Jelena Banjac
Sreda, 16. maj, 19 sati
Taktilna izložba Dotakni istoriju
Narodni muzej u Smederevu i Muzej grada Novog Sada
Zbirka strane umetnosti, Dunavska 29
Autor projekta i izložbe: Tatjana Gačpar
Autor i organizator izložbe u Novom Sadu: MSc. Danica Ivančević
Tokom trajanja izložbe biće organizovane dečje radionice i radionice za osobe sa
posebnim potrebama u okviru
Tokom maja
Izložba Prezentacija projekta adaptacije i rekonstrukcije sedišta Muzeja grada
Novog Sada”
Tvrđava 4, Petrovaradin
Autori izložbe: Vesna Nedeljković-Angelovski, Atila Hornok, Zoran Tucić
Tokom maja
Dečiji dani stripav - Zmajev muzej Sremska Kamenica
Dečije radionice u Zbirci strane umetnosti,
petkom, na stalnoj postavci:
Početak u 17 sati
Prijave za radionice na broj telefona 065/53-03-816
Organizator radionica: MSc. Ivana Stefanović,
pod mentorstvom MSc. Danice Ivančević
4. maj - Životinjsko cartsvo
11. maj - Priroda na platnu
18. maj - Mrtva priroda
25. maj - Mitološka bića
PROGRAM FKVSV
17. maj
ZATVORENI PROSTORI
- grupa slovenačkih fotografa:
Branimir Ritonja, Jože Denko,
Boris Farič, Aleksander Kavčnik, Bojan Radovič
Prva izložba fotografija u ciklusu izložbi fotografija u Evropskoj prestonici
kulture Mariboru u 2012. godini.
NOĆ MUZEJA u FKVSV
U Noći muzeja u galeriji FKVSV moći ćete da pogledate retrospektivu
izložbi prikazanih u tom prostoru od maja 2011. godine, radove autora iz
okruženja, kao i dešavanja u toku same noći muzeja 2012. u ostalim
izložbenim prostorima, u saradnji sa Departmanom za fotografiju Visoke
tehničke škole strukovnih studija u Novom Sadu.
muzeji i galerije
Muzej savremene umetnosti Vojvodine
Službene prostorije: Jevrejska 21
Tel. 021/6613 526 i 6613 897
e-mail: [email protected]
www.msuv.org
Izložbene prostorije: Dunavska 37
PROGRAM MSUV
Petak, 11. maj, 18 sati
LIČNE POVESTI I PRIPOVESTI
(filmski mozaik o nepoznatim junacima istorije)
Kino sala, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Dunavska 37
Autori projekta: Zoran Erić i Stevan Vuković
Učestvuju: Želimir Žilnik, Zoran Erić, Stevan Vuković i autori filmova
Centar za vizuelnu kulturu Muzeja savremene umetnosti Beograd
predstavlja rezultate filmske radionice realizovane u okviru
istraživačkog projekta Od dionizijskog socijalizma do predatorskog
kapitalizma. Učesnici radionice su kroz timski rad i stalne
preispitivačke razgovore istraživali kulturne tokove u Srbiji i Jugoslaviji
prethodnih pola veka.
Program:
Romana Vujasinović, Nemanja Babić: Lopata je mala (24’20’’)
Ivan Tasić: Kako sam ostao bez krila (23’23’’)
Ivana Todorović: Makiš City (20’45’’)
Marija Đorđević: Konac, igla, mastilo (8’18’’)
Aleksandra Spasov, Marko Pavlović: Taština svojine (40’)
PROGRAM MSUV ZA NOĆ MUZEJA
19. maj
Privremena istorija
Izbor dela iz kolekcije Muzeja savremene umetnosti Vojvodine 1950 - 2012
Kustos izložbe : Dragomir Ugren
Izložena dela iz zbirki će pokazati karakteristične akvizicije
moderne, post-moderne i savremene umetnosti Vojvodine, Srbije,
Jugoslavije i sveta – koje su obavljane od osnivanja Galerije, te
potom Muzeja.
Susret sa umetnicima, 19 - 23 sata
Publika će imati priliku da se direktno upozna sa akterima novosadske likovne scene
različitih generacija čija su dela izložena na aktuelnoj izložbi.
Dečija likovna radionica, 18 - 20 sati
Upoznaj savremenu umetnost
Studio Mano / Dejana Nešović i Mia Stojanović
Tema ovogodišnje radionice biće vezana za aktuelnu izložbu
umetničkih dela iz zbirki Muzeja – Privremena istorija.
Andrej Tišma: Priručnik za spasavanje sveta, 21 – 24 sata
audio-vizuelni program, hol MSUV
Andrej Tišma, multimedijalni umetnik iz Novog Sada, izvešće višesatni
program u kome će kombinovati svoje zvučne radove i projekcije videa
posebno urađene za ovu priliku. Radi se o DJ i VJ miksevima koji
tematski prate aktuelnu situaciju u svetu.
muzeji i galerije
Katolička porta 5, Novi Sad
+381 21 528 972
www.kcns.org.rs
LIKOVNI SALON KCNS
MALI LIKOVNI SALON
Ponedeljak, 14. maj, 20 sati
JUANAN SORIA (HUANAN SORIJA): DRUGOST - slike i crteži
Juanan Soria rođen je 1985. godine. Pohađao je osnovne
studije na Fakultetu lepih umetnosti Santa Isabel de
Hungría u Sevilji, a završio ih 2008. godine, uz pohvale
za predanost i posvećenost studijama koje dodeljuje
špansko Ministarstvo obrazovanja. Odmah potom upisao
je master Umetničke produkcije na Politehničkom
Univerzitetu u Valensiji. Huanan je dobitnik brojnih
umetničkih stipendija i jedan od pobednika konkursa Entre Valles: JaramaDanubio, 2010. U Kordobi bio je član Fondacije Antonio Gala za mlade
stvaraoce 2009. godine. Živi na relaciji Ubeda (Španija) i Gent (Belgija).
Ponedeljak, 14. maj, 19 sati
LEA VIDAKOVIĆ, SPLENDID ISOLATION, video instalacija
Lea Vidaković rođena je 1983.godine u Subotici. 2003.
upisala je Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu,
grafički smer, gde je trenutno apsolvent u klasi Roberta
Šimraka. Sa filmom Crossed sild diplomirala je 2010.
godine na smeru animacije na Volda University Collegeu,
Norveška. Od 2011. godine je student MA animacije na Royal Academy of Arts u
Gentu, Belgija. 2009. godine provela je jedan semestar na razmeni studenata na
Glamorgan University u Cardiffu, Wales, UK, na smeru lutka animacija, gde je
dobila nominaciju za najbolju lutka/animaciju Splendid Isolation. Posebnu
nagradu za film Crossed sild, koji je prikazan u brojnim festivalima, dobila je na
14 International film festival Zoom Zblizenia (Poljska) 2010. godine i pobedila u
oblasti umetničke instalacije – art festivala Š.U.N.D (Šta umetnost nudi društvu),
Beograd, Srbija.
Ponedeljak, 28. maj, 20 sati
DRAGAN ŠIJAČKI - izložba
Klub “TRIBINA MLADIH”
Petak, 11. maj, 13 sati
GUstav Klimt – preteča moderne
Izložba o životu i radu čuvenog austrijskog slikara, povodom obeležavanja 150-te
godišnjice od njegovog rođenja. Realizuje se u saradnji sa Austrijskim kulturnim
forumom iz Beograda.
muzeji i galerije
Katolička porta 5, Novi Sad
+381 21 528 972
www.kcns.org.rs
SVET DIGITALNE UMETNOSTI
TRIBINA MLADIH U NOĆI MUZEJA:
Subota, 19. maj, 18 sati
Okupljanje- augmentisana stvarnost
Digitalne trodimenzionalne aplikacije na realnim objektima u realnom prostoru
Autori: Darko Malenica i Dario Čupić
Ovaj rad se bavi kreativnom upotrebom novih tehnologija – smart telefona,
konkretno. Ideja ovog umetničkog rada je da ljudska vrsta koristeći i
konzumirajući digitalne sadržaje svakodnevno, polako briše granice
stvarnosti našeg okruženja i na taj način zapravo stvara stvarnost u kojoj je
digitalni sadržaj jednako važan kao i onaj realni. U pokušaju da inkorporiramo
te nove tendencije u umetničko delovanje mi se služimo najsavremenijom
tehnologijom u obradi i procesiranju digitalnih signala, što nas kao potrošače
umetnosti stavlja u poziciju da na potpuno novi način doživimo istu.
Utorak, 8. maj, 20 sati
Video radovi Antala Luksa, umetnika iz Berlina
Antal Luks je nemački slikar i video umetnik rođen u
Budimpešti 1935. Nakon neuspele mađarske revolucije
1956. sklonio se u Nemačku, gde je do 1965. studirao
slikrstvo i grafiku u Štutgartu, da bi se kasnije nastanio
u Berlinu, gde i danas živi. Od 1980. uporedo se bavio
videom i slikarstvom. Od 1982. njegovi video radovi su predstavljeni širom
sveta, a učestvovao je na nekim od najznačajnijih svetskih manifestacija
savremene umetnosti. Luksovi radovi su eksperimentalni i ekspresivni, sa
preplitanjem više slika u jednoj, a sve to podvlači zvučna podloga od
semplovanih nađenih zvukova.
O autoru i prikazanim video radovima govoriće Andrej Tišma.
Utorak, 22. maj, 20 sati
Aktiva 2012, internacionalna izložba zvučnog videa
Internacionalna izložba zvučnog videa Aktiva 2012
predstavlja autore koji u svom delu prave kreativnu
simbiozu slike i zvuka, audiovizuelnu strukturu u
pokretu. Ona promoviše stvaraoce koji daju novi
koncept digitalnom delu kroz žanr zvučnog videa, a
odabrana ostavrenja ostaju da se čuvaju u arhivi. Ova izložba sa radovima
autora iz čitavog sveta održava se na Internetu.
O izložbi i prikazanim video radovima govoriće Andrej Tišma.
muzeji i galerije
POKLON ZBIRKA RAJKA MAMUZIĆA
NOĆ MUZEJA
Subota, 19. maj, od 18 do 2 sata
Slikari moji prijatelji
Fotografije koje čine izložbu izbor su iz monografije
Rajka Karišića Slikari moji prijatelji, u kojoj se nalazi
preko 160 foto-zabeležaka portreta većine istaknutih
likovnih stvaralaca Srbije. Ovaj autor je u poslednjoj
deceniji skrenuo pažnju na sebe sa nekoliko
monografija iz ove grane umetnosti.
U ritmu sreće
Izložba fotografija sa nagradnog foto-konkursa Noći
muzeja u Novom Sadu 2012.
Učesnici foto-konkursa koji su uspeli da zaustave i
zabeleže trenutke sreće iz naše svakodnevice i čiji su
radovi odabrani selekcijom stručnog žirija, učestvuju na izložbi fotografija U
ritmu sreće i imaju priliku da osvoje vredne nagrade. Prva nagrada je novčana
(30.000,00 dinara) i obezbeđena je u saradnji sa OTP bankom.
20 sati - Proglašenje pobednika i dodela nagrada
Rođendan Art magazina
Tačno u Noći muzeja navršava se 15 godina od osnivanja
Art magazina - Internet časopisa za savremenu
umetnost. Art magazin su hteli da štampaju likovni
krtičari Luka Salapura i Andrej Tišma. Onda je stigao
internet... Sve ostalo je poznata istorija ovog prvog
internet časopisa za savremenu likovnu umetnost u Srbiji i na balkanskom
poluostrvu. Publika će kroz video arhivu Art magazina moći da se upozna sa
radom ovog internet časopisa, ali i da se podseti svih važnih dešavana u
vizuelnoj umetničkoj praksi u poslednjih 15 godina.
ČOVEK. REKA. SLIKARSTVO PODUNAVSKIH ZEMALJA
maj - jun
Izložba obuhvata 64 umetničke različitih veličina i tehnika, na kojoj su
umetnici izrazili svoj doživljaj Dunava kao jedine reke u Evropi koja teče sa
zapada na istok. Izložba obuhvata dela 18 stvaralaca iz 10 podunavskih
zemalja, među kojima su i dve umetnice iz Srbije, Jelena Trajković i Biljana
Stamenić.
Postavka je 13. oktobra prošle godine otvorena u Nemačkoj, odakle su dela
preneta na ušće Dunava na Crnom moru, a do svog povratku u Ulm
predviđeno je da je do 2013. godine vide stanovnici brojnih država.
muzeji i galerije
MUZEJ VOJVODINE - TEMATSKE IZLOŽBE:
Petak, 11. maj, 18 sati, Dunavska 35
GRAFIČKI LISTOVI XVIII I XIX VEKA - Iz zbirki muzeja u Prilepu
Izložbu čine grafike 18. i 19. veka Svetogorskih manastira: Zografa,
Hilandara,Vatopeda i Ivriona na kojima su predstavljeni likovi svetaca
čudotvoraca, religiozne kompozicije kao i sami manastiri. Grafički listovi
koji čine zbirku pronađeni su tokom izvođenja zaštitnih radova na tavanu
crkve Svetog Dimitrija u prilepskoj Varoši.
Utorak, 15. maj, 13 sati, Dunavska 37
MORE KAMEN GRAD - Muzej grada Rijeke
Sažet izbor od 30 slika nastalih u rasponu od stotinu godina, od 1890-ih
do 1990-ih. Izložba je likovno i zavičajno intonirana, ali s internacionalističkim prizvukom.
Petak, 18. maj, 13 sati, Dunavska 35
ZLATNI ALBUM - Muzej istorije Jugoslavije, Beograd
Izložba Zlatni album prati stil odevanja bračnog para Broz tokom
najglamuroznijeg perioda njihovog života. Pored fotografija biće izložena
originalna odela i nakit Josipa Broza i rekonstrukcije haljina Jovanke Broz.
Subota, 19. maj, 18 sati, Dunavska 35
ONCE UPON A BYTE - Izložba starih računara
Podsetite se ili pogledajte kućne računare koji su bili popularni u bivšoj
SFRJ 80-tih godina i koji su “krivi” za prve programe koji su se pojavljivali
u domaćim časopisima i početak širenja računarske kulture na ovim
prostorima.
Muzej Vojvodine
Dunavska 35-37
Radno vreme: utorak-petak 9-19 sati, subota-nedelja 10-18 sati
Dunavska 35 - centrala: 021/420 566
Dunavska 37 - centrala: 021/526 555
E-mail: [email protected]
Veb sajt: www.muzejvojvodine.org.rs
Subota, 19. maj, 18 - 02 sati
NOĆ MUZEJA - AKCIJA
Mart - jun, po najavi
RIMSKA VOJSKA I SVAKODNEVNI ŽIVOT RIMLJANA
MUZEJSKE KREATIVNE RADIONICE:
Četvrtak, 10. maj, 12,30 sati,
Dunavska 37
MLADI MUZEALCI
14, 22, 30. maj, 12,30 sati, Dunavska 35
POZITIVNA GEOGRAFIJA
Sreda, 23. maj, 10 sati, Dunavska 35
RADIONICA ZA OSOBE SA
INVALIDITETOM
Utorak, 8. maj, 12,30 sati, Dunavska 35
SASTANAK KOORDINATORA
SARADNJE MUZEJA I ŠKOLA
Četvrtak, 3. maj, 13 sati, Dunavska 35
RADIONICA ZA OSOBE SA
INVALIDITETOM
Sreda, 30. maj, 16 sati, Dunavska 35
RADIONICA ZA PENZIONERE
Nedeljom od 11 sati, Dunavska 35
MUZEJSKA IGRAONICA
Subotom od 9 sati, Dunavska 35
ŠKOLA CRTANJA I AKVARELA
Petkom od 17 sati, Dunavska 35
ŠKOLA KALIGRAFIJE
muzika
MUZIKA MUZIČKE OMLADINE U MAJU
Muzička omladina Novog Sada Katolička porta 2/II, Novi Sad
tel. 021/452-344
email: [email protected]
www.muzickaomladina.org
RUNDEK CARGO TRIO
WHITNEY HOUSTON TRIBUTE CONCERT
Sreda, 2. maj, Sinagoga, 20, 30 sati
Novi Rundekov spot i srpska turneja
Rundek Cargo trio nedavno je objavio spot “Sanjala si da si sretna” i to baš pred
srpsku turneju na kojoj će biti koncertno predstavljen aktuelni CD album “Plavi
avion” (sa koga je i numera “Sanjala si da si sretna”). Planirano je da se koncerti
održe isključivo u dvoranama sa sedećim mestima, kao što je velika sala Doma
omladine Beograda 29. i 30. aprila, zatim Dom kulture u Čačku 1. maja,
Sinagoga u Novom Sadu, 2. maja. Predviđeni su koncerti i 28. aprila u Kikindi,
kao i 6. maja u Subotici.
Četvrtak, 3. maj, Sinagoga, 20 sati
Kristen Michelle Webster, vokal
Bojana Stamenov, vokal
Bunford Gabor Cover Band
Prodaja ulaznica za koncert u Novom Sadu:
Gigstix
Kralja Aleksandra 12, Pariski magazin – suteren, tel. 021/472-48-16
radno vreme: od10 do 18h; subota: od 10 do 15h
cena ulaznice: 1.500,00 dinara
program: hitovi Whitney Houston
Dance with somebody, Exhale (shoop shoop), I’m every woman, Saving all my love,
My love is your love, I believe in you and me, Where do broken hearts go, Greatest
love of all, You give good love, So emotional, Why does it hurt so bad…
Organizacija koncerta CANTAT NOVI SAD
Prodaja ulaznica i informacije u Muzičkoj omladini Novog Sada (Katolička
porta 2/II, tel. 021 452 344) radnim danima od 8,00 do 14,00 časova i dva sata
pred početak koncerta na ulazu u Sinagogu. Rezervacije ON-LINE putem
websajta www.muzickaomladina.org
Cene ulaznica:
2.000,00 dinara – centralna (VIP) galerija
1.500,00 dinara – parter 500,00 dinara – balkon sa strane
muzika
HOLSTUONARMUSIK BIGBENDKLUB (Austrija)
Petak, 11. maj, Sinagoga, 20 sati
Andreas Broger: klarinet, saksofon, vokal
Bartholomaeus Natter: truba, vokal, beat-box
Johannes Baer: trombon, tuba
Philipp Lingg: vokal, gitara, harmonika
Stefan Bar: tuba, trombon, vokal
GUDAČKI KVARTET TAJJ
Pokrovitelj koncerta: Austrijski kulturni forum
Produkcija: Muzička omladina Novog Sada
Nedelja, 13. maj, Sinagoga, 20 sati
koncert povodom 15. rođendana
Aleksandra Krčmar Ćulibrk, I violina
Jovanka Mazalica, II violina
Jelena Filipović, viola
Timea Kalmar, violončelo
gosti koncerta:
Sonja Antunić, flauta
Ivica Marušević, kontrabas
Ratimir Martinović, klavir
Branislav Jatić, bas
Brankica Đukić Jatić, pikolo flauta
Vladimir Puškaš, oboa
Iris Kobal, klavir
Ištvan Čik, udaraljke
Festivalski orkestar KotorArt-a
Ulaz je slobodan
Da li je u pitanju etno muzika? Pop? Pank? Džez? World
music? Svako ko je čuo muziku ovih austrijskih muzičara nije
u stanju da definiše njihov stil, a i sami umetnici ne žele da
bilo ko kategoriše njihovu muziku. Naziv benda je
Holstuonarmusigbigbandclub, ali ih fanovi zovu hmbc. Svaki
susret sa hmbc je prava avantura. Ako dođete na njihov
koncert čućete najbolje od svih muzičkih stilova – od
Misisipija do vrha austrijskih Alpa. Ovi muzičari su vrhunski
izvođači. Studirali su na najprestižnijim univerzitetima u
Austriji. Njihovo muziciranje odlikuju virtuozitet, sjajna
muzikalnost i fleksibilnost. Tokom 2011. godine postaju
poznati širom Evrope i ostvaruju brojne turneje u mnogim
zemljama. Do sada su ostvarili tri albuma.
Ulaz je Slobodan.
ORATORIENCHOR WINTERTHUR I ORKESTAR
(Švajcarska/Srbija)
Petak, 18. maj, Sinagoga, 20 sati
GEORG FRIDRIH HENDL:
MESIJA, oratorijum
Dirigent: Fritschi BEAT solisti:
Ruska Ivana, sopran Gmeinder Martina, alt Erlend Tvinnereim, tenor Philipp Scherer, bas
Ulaz je slobodan
muzika
Muzički program Kulturnog centra
I DŽEZA I KLASIČNE MUZIKE
Petak, 11. maj, klub „Tribina mladih“, 21 sat
Ciklus: Jazz metronom
Koncert NAKED
Branislav Radojković, bas, kontrabas, Fx bas; Ivan Mihajlović, bas, FX bas;
Miloš Punišić, harmonika; Rade Mijušković, violina, Fx violina; Nenad
Branković, gitara i Goran Milošević, bubnjevi, perkusije
Sreda, 16. maj, klub „Tribina mladih“, 20 sati
Ciklus: Paviljon muzike
KONCERT
DINA ŠUKLAR, klavir i KSENIJA BAŠIĆ, flauta
DINA ŠUKLAR
Četvrtak, 17. maj, klub „Tribina mladih“, 20 sati
Ciklus: Paviljon muzike
KONCERT
ANA KLEM AKSENTIJEVIĆ, viola, solo
Katolička porta 5, Novi Sad
+381 21 528 972
www.kcns.org.rs
Petak, 18. maj, klub „Tribina mladih“, 20 sati
Ciklus: Ozvučavanja
KONCERT u saradnji sa Goethe Institutom
TRIO SONORE
Peter Brötzmann, Mats Gustafsson i Ken Vandermark
Subota, 19. maj, velika sala Kulturnog centra NS, 19 sati
NOĆ MUZEJA - Ciklus: Paviljon muzike
PIJANISTIČKI MARATON
Učestvuju: Ljiljana Vukelja (Beograd), Milan
Miladinović (Novi Sad), Vladimir Milošević
(Beograd), Mihajlo Zurković (Novi Sad), Miloš
Mihajlović (Beograd), Duo Gereg (Beograd), Duo
INGMAR (Novi Sad) i studenti Akademije umetnosti u Novom Sadu i FMU:
Stefan Rakić i Aleksandar Đermanović
Sreda, 23. maj, velika sala Kulturnog centra NS, 19 sati
Godišnji koncert muzičke radionice DO RE MI
muzika
Muzička omladina Novog Sada Katolička porta 2/II, Novi Sad
tel. 021/452-344
email: [email protected]
www.muzickaomladina.org
Đure Jakšića 7 • 021/422 176 • 021/422-177
[email protected]
www.akademija.uns.ac.rs
BEOGRADSKI JAZZ SASTAV „NAKED“
Prošle godine je objavljen
drugi po redu album beo/
gradskog sastava Naked.
Album nosi naziv get Naked i
sadrži jedanaest autorskih
kompozicija. Objavljen je kod
Narrator records-a iz Mađarske.
Album se pojavio na CD-u, ali
se može kupiti i u elektronskoj
formi na adresi Narrator
records-a.
Sastav je promovisao album na get Naked tour 2011 turneji koja je započeta u
Budimpešti i u toku koje je bend svirao na dosta festivala u inostranstvu i tako
na pravi način promovisao kulturu i muziku koja dolazi sa Balkana i Srbije.
Koncert u petak, 11. maja je prilika da ih i ovde čujemo.
Subota, 5. maj 2012. godine u 20 sati
Novi Sad, Sinagoga
UNIVERZITET U NOVOM SADU
AKADEMIJA UMETNOSTI
DEPARTMAN MUZIČKE UMETNOSTI
KONCERT
SIMFONIJSKI ORKESTAR
AKADEMIJE UMETNOSTI
Dirigent: ANDREJ BURSAĆ
Solista: MIHAJLO ZURKOVIĆ, klavir
Program: A. Dvoržak, F. Šopen
Ulaz je slobodan
57. STERIJINO POZORJE – PREDSTAVE NA FESTIVALU
OD 25. MAJA DO 2. JUNA 2012.
Petak, 25. maj
SNP, Scena „Jovan Đorđević“, 20 sati
OTVARANJE FESTIVALA
Selekcija nacionalne drame i pozorišta
OTAC NA SLUŽBENOM PUTU
Tekst: Abdulah Sidran
Režija: Oliver Frljić
Pozorište: Atelje 212 (Beograd)
pozorišta
OTAC NA SLUŽBENOM PUTU
Tekst: Abdulah Sidran
Režija: Oliver Frljić
Pozorište: Atelje 212 (Beograd)
Nedelja, 27. maj
SNP, Scena „Jovan Đorđević“ (hinterbina), 19 sati
Međunarodna selekcija Krugovi
MRZIM ISTINU
Režija i koncept: Oliver Frljić
Pozorište: Teatar &TD
(Zagreb, Hrvatska)
Subota, 26. maj
SNP, Scena „Pera Dobrinović“, 19 sati
Međunarodna selekcija Krugovi
MOJ SIN SAMO MALO SPORIJE
SNP, Scena „Pera Dobrinović“, 20 sati
HODA
Selekcija nacionalne drame i pozorišta
Tekst: Ivor Martinić
RADNICI UMIRU PEVAJUĆI
Režija: Januš Kica
Tekst: Olga Dimitrijević
Pozorište: Zagrebačko kazalište mladih (Hrvatska)
Režija: Anđelka Nikolić
Pozorište: Hartefakt fond i
SNP, Scena „Jovan Đorđević“, 21 sati
Bitef teatar (Beograd)
Repriza
Selekcija nacionalne drame i pozorišta
Sterijino pozorje
Zmaj Jovina 22/I
Tel. 451 273
Faks 66 15 976
E-mail: [email protected]
www.pozorje.org.rs
SNP, Scena „Jovan Đorđević“ (hinterbina), 22 sati
Repriza
Međunarodna selekcija Krugovi
MRZIM ISTINU
Režija i koncept: Oliver Frljić
Pozorište: Teatar &TD (Zagreb, Hrvatska)
Ponedeljak, 28. maj
SNP, Scena „Pera Dobrinović“, 19 sati
Selekcija nacionalne drame i pozorišta
BUNAR
Tekst: Radmila Smiljanić
Režija: Egon Savin
Pozorište: Ustanova kulture „Vuk
Karadžić“, Radionica Integracije, Fond Krug (Beograd)
SNP, Kamerna scena, 21 sati
Međunarodna selekcija Krugovi
PISAR BARTLBI
Tekst: Herman Melvil
Režija: Miloš Lolić
Pozorište: Mini Teatar (Ljubljana,
Slovenija)
pozorišta
Četvrtak, 31. maj
Poslovni centar NIS – GAZPROM NEFT
(Narodnog fronta 12)
Selekcija nacionalne drame i pozorišta
HIPERMNEZIJA
Režija: Selma Spahić
Pozorište: Hartefakt fond i
Bitef teatar (Beograd)
Sreda, 30. maj
SNP, Scena „Pera Dobrinović“, 19 sati
Selekcija nacionalne drame i pozorišta
NIJE ŽIVOT BICIKL
Tekst: Biljana Srbljanović
Režija: Anselm Weber
Pozorište: Schauspielhaus
(Bochum, Nemačka)
SNP, Scena „Pera Dobrinović“, 21 sati
Repriza
Selekcija nacionalne drame i pozorišta
BUNAR
Tekst: Radmila Smiljanić
Režija: Egon Savin
Pozorište: Ustanova kulture „Vuk Karadžić“,
Radionica Integracije, Fond Krug (Beograd)
SNP, Scena „Jovan Đorđević“ (hinterbina), 21 sati
Selekcija nacionalne drame i pozorišta
PLODNI DANI (Repriza)
Tekst: Boris Liješević i Jelena Kislovski Liješević
Režija: Boris Liješević
Pozorište: Atelje 212 (Beograd) i Kulturni centar
Pančeva
Petak, 1. jun
Novosadsko pozorište – Ujvideki Szinahaz, 19 sati
Selekcija nacionalne drame i pozorišta
MARAT THE SADE
Tekst: Peter Vajs
Režija: Andraš Urban
Pozorište: Novosadsko
pozorište / Ujvideki
Szinahaz
Subota, 2. jun
SNP, Scena „Jovan Đorđević“, 20 sati
PROGLAŠENJE I URUČENJE STERIJINIH
NAGRADA
Predstava u čast nagrađenih
MILEVA AJNŠTAJN
Balet po motivima istoimene
drame Vide Ognjenović
Muzika: Marjan Nećak
Koreograf i reditelj: Staša Zurovac
Autor plakata Darko Vuković
Utorak, 29. maj
SNP, Scena „Jovan Đorđević“ (hinterbina), 20 sati
Selekcija nacionalne drame i pozorišta
PLODNI DANI
Tekst: Boris Liješević i Jelena
Kislovski Liješević
Režija: Boris Liješević
Pozorište: Atelje 212 (Beograd) i Kulturni centar
Pančeva
26-27. maj, Kulturni centar Novog Sada
14. Međunarodni simpozijum pozorišnih kritičara
i teatrologa
Tema: Glumac je mrtav, živeo glumac
Organizator: Sterijino pozorje i Međunarodna asocijacija
pozorišnih kritičara (IATC)
Predsedavajući: dr Ivan Medenica (Beograd), pomoćnik
Generalnog sekretara IATC-a
28. maj – 1. jun, Akademija umetnosti i KCNS
Pozorje mladih – predstave počinju od 18 i
od 22 sata
26. maj – 1. jun, SNP – Gornji foaje scene
„Pera Dobrinović“
Okrugli sto – od 11 i od 12 sati, izuzev 30. maja i 1.
juna, kada će, osim u redovnim terminima, okrugli sto
biti održan i posle odigranih predstava
Ponedeljak, 28. maj
SNP, Donji foaje scene „Jovan Đorđević“, 10 sati
Otvaranje izložbe „Scena, maska, lutka“
pozorišta
Sterijino pozorje, 13 sati
Sastanak NETA –
Nova evropska teatarska akcija
SNP, Gornji foaje scene „Pera Dobrinović“, 17 sati
Tribina - Status pozorišne kritike
SNP, Scena „Jovan Đorđević“, 23 sata
Autorski projekat Predraga Vraneševića
„Nema zemlja“
Utorak, 29. maj
SNP, Gornji foaje scene „Pera Dobrinović“, 13 sati
Promocija knjige o Egonu Savinu (u saradnji sa
SNP)
Sterijino pozorje, 14 sati
Budućnost Pozorja mladih
Spomen zbirka Pavla Beljanskog, 17,30 sati
Izložba Milenka Šerbana, prvog dobitnika
Sterijine nagrade za scenografiju
SNP, Gornji foaje scene „Pera Dobrinović“, 18,30 sati
Dani knjige
Sreda, 30. maj
SNP, Gornji foaje scene „Pera Dobrinović“, 12,30 sati
Predavanje o savremenom japanskom
pozorištu – Akiko Tačiki, pozorišna kritičarka
SNP, Gornji foaje scene „Pera Dobrinović“, 17,30 sati
Dani knjige
Četvrtak, 31. maj
SNP, Gornji foaje scene „Pera Dobrinović“, 17,30 sati
Dani knjige
Petak, 1. jun
Sećanje na Jovana Hristića – program povodom
desetogodišnjice smrti
SNP, Gornji foaje scene „Pera Dobrinović“, 17 sati
Regionalna dramska radionica – prezentacija
radova
Autor plakata Darko Vuković
57. STERIJINO POZORJE – PRATEĆI PROGRAMI
pozorišta
NOVOSADSKO POZORIŠTE - Újvidéki Színház
Četvrtak, 3. maj, 19 sati *
Peter Vajs: MARAT THE SADE
Režija: Andraš Urban
Petak, 4. maj, 19 sati *
Peter Vajs: MARAT THE SADE
Režija: Andraš Urban
Nedelja, 20. maj, 19 sati *
NOVINARSKA PREMIJERA
Ervin Lazar: BERŽIAN I DIDEKI
Režija: Kinga Mezei
Ponedeljak, 21. maj, 19 sati *
PREMIJERA
Ervin Lazar: BERŽIAN I DIDEKI
Režija: Kinga Mezei
Ponedeljak, 7. maj, 19 sati *
Ingmar Bergman: FANI I ALEKSANDAR
Režija: Đerđ Vidovski
Subota, 26. maj, 19 sati *
Ervin Lazar: BERŽIAN I DIDEKI
Utorak, 8. maj, 19 sati *
Režija: Kinga Mezei
Ingmar Bergman: FANI I ALEKSANDAR
Režija: Đerđ Vidovski
Sreda, 30. maj, 19 sati *
Đačka scena „Šarene iskrice“
Četvrtak, 10. maj, 19 sati *
FOLK AND SWING
Frank L. Baum – Tibor Zalan:
Režija: Zoltan Puškaš
ČAROBNJAK IZ OZA
Režija: Zoltan Puškaš
Napomena - *predstave sa prevodom
Novosadsko pozorište - Újvidéki Színház
tel: 021/ 525-552 i 657-2526
www.uvszinhaz.co.rs -e-mail: [email protected],
[email protected]
PREMIJERA PREDSTAVE: BERŽIAN I DIDEKI
Poslednja premijera u ovoj pozorišnoj sezoni u
Novosadskom pozorištu odigraće se 21. maja sa
početkom u 19 sati. Reč je o predstavi Beržian i Dideki
koju je prema tekstu Ervina Lazara, režirala Kinga Mezei,
jedna od značajnijih scenskih umetnica u Vojvodini
(glumica, rediteljka, vokalski izvođač). Kinga Mezei je
devedesetih godina prošlog veka radila sa ansamblom
ovog pozorišta, gde se danas vraća nakon desetak godina
sa podmlađenim ansamblom.
Svedoci smo pesnikovog putešestvija u paklu, muka
stvaraoca... Saznajemo kako se, uranjajući u mrak,
prevazilazi ta muka, kako mrakovi mogu biti, ne samo
ponori, nego i izvor svetla, kako izmileti iz sopstvene puževe
kućice, pobediti zlo (sopstvenu senku) i svoju magičnu
energiju staviti u službu dobra - poručuje umetnička
direktorka Novosadskog pozorišta, Kata Đarmati.
pozorišta
Srpsko narodno pozorište
Srpsko narodno pozorište
Pozorišni trg 1 - tel. centrale: 6621 411
Telefon blagajne: 520-091
[email protected]
www.snp.org.rs
Četvrtak, 3. maj
Scena „Pera Dobrinović“, 19,30 sati
Milena Marković: BROD ZA LUTKE (drama)
Režija: Ana Tomović
Scena „Pera Dobrinović“, 19,30 sati
Mihail Bulgakov: ZOJKIN STAN (komedija)
Režija: Dejan Mijač
Kamerna scena, 20. 30 sati
PRESREĆNI LJUDI
Koncept i režija: Predrag Štrbac
Kamerna scena, 21 sat
Nikolaj Koljada: LJUBAVNA PRIČA (tragikomedija)
Režija: Zoran Bogdanov
Kamerna scena, 20,30 sati
Albert Lorcing: PROBA ZA OPERU (komična opera)
Adaptacija, prepevi i postavka: Miodrag Milanović
Petak, 4. maj
Scena „Jovan Đorđević“, 20 sati
Karl Orf: KARMINA BURANA (scenska kantata)
Dirigent: Mikica Jevtić
Ponedeljak, 7. maj
Scena „Pera Dobrinović“, 19,30 sati
F. M. Dostojevski: UJKIN SAN
Dramatizacija i režija: Egon Savin
Četvrtak, 10. maj
Scena „Jovan Đorđević“, 20 sati
MODNA REVIJA „MARIJANA CLASS“ – FLORA
Scena „Pera Dobrinović“, 19,30 sati
Pozorište „Promena“ AUNS
Džim Kartrajt: PUT / ROAD
Adaptacija i režija: Boris Isaković
Utorak, 8. maj
Scena „Jovan Đorđević“, 19 sati
Đoakino Rosini: SEVILJSKI BERBERIN (kom. opera)
Dirigent: Aleksandar Kojić
Kamerna scena, 21 sat
Jelena Đorđević: KOME VERUJETE? (drama)
Režija: Darijan Mihajlović
Scena „Pera Dobrinović“, 19,30 sati
Miroslav Antić: PARASTOS U BELOM
Koprodukcija centra VRBAK i SNP-a
Režija: Petar Jovanović
Subota, 5. maj
Scena „Jovan Đorđević“, 19 sati
Marjan Nećak: MILEVA AJNŠTAJN (balet po
motivima istoimene drame Vide Ognjenović)
Dirigent: Aleksandar Kojić
Sreda, 9. maj
Scena „Pera Dobrinović“, 19,30 sati
Agata Kristi: NAJAVLJENO UBISTVO (drama)
Režija: Ksenija Krnajski
Scena „Pera Dobrinović“, 19,30 sati
Branislav Nušić: UJEŽ (komedija)
Režija: Radoslav Milenković
Subota, 12. maj
Scena „Jovan Đorđević“, 19 sati
Đuzepe Verdi – Irena Popović: DAMA S KAMELIJAMA (balet)
Kamerna scena, 21 sat
Enda Volš: DISKO SVINJE
Adaptacija i režija: Predrag Štrbac
Nedelja, 13. maj
Scena „Jovan Đorđević“, 20,30 sati
KONCERT DIVA – TEREZA KESOVIJA, GABI NOVAK, MERI CETNIĆ
pozorišta
Sreda, 16. maj
Scena „Pera Dobrinović“, 19,30 sati
PREMIJERA
Eden fon Horvat: PRIČE IZ BEČKE ŠUME (drama)
Režija: Iva Milošević
Subota, 19. maj - NOĆ MUZEJA
Scena „Jovan Đorđević“, 18 sati
Kruno Cipici: PIPI DUGA ČARAPA (balet)
Scena „Pera Dobrinović“, 19,30 sati
Koprodukcija SNP-a i STRADA
Dušan Kovačević: URNEBESNA TRAGEDIJA (komedija)
Režija: Maja Grgić
Hinterbina, 20 sati
Produkcija Per.Art i TkH u koprodukciji sa SNP
Ana Vujanović i Saša Asentić: COMMUNITAS NA ISPITU
Nedelja, 20. maj
Scena „Jovan Đorđević“, 20 sati
SOLISTIČKI KONCERT GORANA KARANA
Četvrtak, 17. maj
Scena „Jovan Đorđević“, 19 sati
Marjan Nećak: MILEVA AJNŠTAJN (balet po motivima istoimene
drame Vide Ognjenović)
Ponedeljak, 21. maj
Scena „Pera Dobrinović“, 19,30 sati
Eden fon Horvat: PRIČE IZ BEČKE ŠUME (drama)
Režija: Iva Milošević
Kamerna scena, 21 sat
PRESREĆNI LJUDI
Koncept i režija: Predrag Štrbac
Petak, 18. maj
Scena „Pera Dobrinović“, 19,30 sati
Luc Hibner: GRETA, STRANICA 89 (pozorišna igra) (otkupljena
predstava)
Režija: Boris Liješević
Kamerna scena, 20 sati
Đ. B. Pergolezi, V. A. Mocart:
SLUŽAVKA GOSPODARICA i BASTIJEN I BASTIJENA
Režija: Milan Pletel
Dirigent: Željka Milanović
Kamerna scena, 20,30 sati
Branko Dimitrijević: GODO NA USIJANOM LIMENOM KROVU
(komedija)
Režija: Nikola Zavišić
Utorak, 22. maj
Scena „Jovan Đorđević“, 19 sati
Ludvig Minkus: DON KIHOT (balet)
Scena „Pera Dobrinović“, 19 sati
Miloš Crnjanski: SEOBE (drama)
Režija: Vida Ognjenović
Kamerna scena, 17 sati
Gostovanje iz Francuske
Serž Bulije: MORE NA VIDIKU (predstava
za decu)
Sreda, 23. maj
Scena „Jovan Đorđević“, 19 sati
Gaetano Doniceti: POZORIŠNE ZGODE I
NEZGODE (VIVA LA MAMA) (komična
opera)
Dirigent: Aleksandar Kojić
Scena „Pera Dobrinović“, 19,30 sati
Vida Ognjenović: JE LI BILO KNEŽEVE
VEČERE? (drama)
Režija: Vida Ognjenović
Četvrtak, 24. maj
Scena „Jovan Đorđević“, 19 sati
Ludvig Minkus: DON KIHOT (balet)
Scena „Pera Dobrinović“, 19,30 sati
Eden fon Horvat: PRIČE IZ BEČKE ŠUME
(drama)
Režija: Iva Milošević
Četvrtak, 31. maj
Scena „Jovan Đorđević“, 20,30 sati
FORUM ZA NOVI PLES
„ŠAMPANJAC I JAGODE (LIFETIME
WARRANTY GRATIS)“
pozorišta
Pozorište mladih
Rаdno vreme blаgаjne: utorаk – petаk od 10 do 20 sati; subotа i
nedeljа od 9 do 13 sati. Ponedeljkom blаgаjnа ne rаdi osim
kаdа je zа tаj dаn plаnirаnа predstаvа
Subotom i nedeljom ukoliko igrа večernjа predstаvа - blаgаjnа
rаdi od 9 sati do početkа predstаve.
Telefon blаgаjne Pozorištа mlаdih: 521 826
www.pozoristemladih.co.rs
POZORIŠTE MLADIH
DEČJA SCENA
Četvrtak, 17. maj, 18 sati – Mala sala
Jan Grabovski: VUK I JARIĆI (3+)
Režija: Borislav Mrkšić
Četvrtak, 3. maj, 18 sati – Mala sala
Ezop: CVRČAK I MRAVI (3+)
Adaptacija i režija: Senka Petrović
Subota, 19. maj, 11 sati – Mala sala
Braća Grim: VESELI MUZIČARI (3+)
Režija: Emilija Mrdaković
Subota, 5. maj, 11 sati – Mala sala
DINA I OBLAK (6+)
Adaptacija i režija: Emilija Mrdaković
Nedelja, 20. maj, 11 sati – Mala sala
Ezop: CVRČAK I MRAVI (3+)
Adaptacija i režija: Senka Petrović
Petak, 4. maj, 20 sati – Velika sala
Andžej Saramanovič: ESTROGEN
Režija: Radoje Čupić
Nedelja, 6. maj, 11 sati – Mala sala
Šel Silverstejn: KOMADIĆ (O TRAGANJU
I KOTRLJANJU) (6+)
Režija: Emilija Mrdaković
Četvrtak, 24. maj, 18 sati – Mala sala
Šarl Pero: USPAVANA LEPOTICA (4+)
Adaptacija i režija: Veselin Bojdev
Utorak, 22. maj, 20 sati – Mala sala
Utorak, 8. maj, 20 sati – Velika sala
Stevan Sremac: POP ĆIRA I POP SPIRA Viktor Lanu: OTVARAČ
Režija: Radoje Čupić
Režija: Ratko Radivojević
Subota, 26. maj, 11 sati – Mala sala
Koprodukcija Pozorišta mladih i Saveza dramskih
umetnika Vojvodine
KVARNA FARMA (4+)
Režija: Nebojša Savić
Sreda, 9. maj, 20 sati – Velika sala
NARODNO POZORIŠTE KIKINDA
Volter: SLUČAJ KANDID
Režija: Anđelika Nikolić
Sreda, 23. maj, 20 sati – Velika sala
Andžej Saramanovič:
TESTOSTERON
Režija: Radoje Čupić
Nedelja, 27. maj, 11 sati – Mala sala
Rada Moskova: KOS I LISICA (4+)
Režija: Zlati Zlatev
Utorak, 15. maj, 20 sati – Velika sala
Koprodukcija Pozorišta mladih, pozorišne trupe
„Arterija“ i Gradskog pozorišta iz Bečeja
Nedelja, 27. maj, 20 sati – Velika
sala
Andžej Saramanovič: ESTROGEN
Režija: Radoje Čupić
Četvrtak, 10. maj, 18 sati – Mala sala
BABA JAGA (3+)
Adaptacija i režija: Boris Salamčev
Subota, 12. maj, 11 sati – Mala sala
CRVENKAPA (6+)
Režija: Dragoslav Todorović
Nedelja, 13. maj, 11 sati – Mala sala
H.K. Andersen: RUŽNO PAČE (3+)
Adaptacija i režija: Emilija Mrdaković
DRAMSKA SCENA
SABRANA DELA VILJEMA ŠEKSPIRA
(ukratko)
Četvrtak, 31. maj, 18 sati – Mala sala
Autorski projekat: Igor Pavlović, Zoltan
Pjer Gripari: ČAROBNICA IZ ULICE BONŽUR (5+) Molnar i Đorđe Simić
Režija: Emilija Mrdaković
Sreda, 16. maj, 20 sati – Velika sala
Jurij Poljakov: JARE U MLEKU
Režija: Boris Liješević
film
Arena Cineplex, Bulevar Mihajla Pupina 3
Informacije i rezervacije: 021/447 690
e-mail: [email protected]
www.arenacineplex.com
MRAČNE SENKE
Reditelj: Tim Barton
Glumci: Džoni Dep, Mišel Fajfer, Helena Bonam
Karter, Eva Grin...
Na početku novog filma Tima Bartona Mračne senke (Dark Shadows), koji ima
radnju smeštenu u drugoj polovini 18. veka, Džošua i Naomi Kolins sa svojim
malim sinom Varnavom plove iz Liverpula u Engleskoj u pravcu Amerike i
nekog svog novog života. Ali izgleda da čak ni prelazak okeana nije bio
dovoljan da bi se pobeglo od prokletstva koje ih proganja.
Dve decenije kasnije, Varnava (igra ga Džoni Dep) gospodari imanjem
Kolinvud. On, koji živi vrlo raskalašno, jednog dana načini veliku grešku kad
slomi srce Anželike Brušar (Eva Grin). Ona je zapravo veštica, tako da ga
osuđuje na sudbinu goru od smrti – pretvara ga u vampira, a potom živog
sahranjuje.
Dva veka kasnije, Varnava slučajno biva oslobođen iz grobnice i izlazi u veoma
izmenjen svet. Godina je 1972, i on se vraća u Kolinvud. Otkriva da je nekada
veličanstveno imanje sada skroz propalo. Pod teretom mračnih tajni, ni
disfunkcionalni ostaci porodice Kolins nisu mnogo bolje prošli...
OSVETNICI 3D
Reditelj: Džoš Vedon
Glumci: Robert Dauni Džunior, Kris Evans, Skarlet
Johanson, Gvinet Paltrou...
Vreme je za najveće okupljanje superheroja u istoriji! Njihova imena su
Ajronmen, Neverovatni Hulk, Tor, Kapetan Amerika, Crna udovica i Hokaj.
Kad se neočekivani neprijatelj pojavi i zapreti sigurnosti celog ovog našeg
sveta, Nik Fjuri, direktor agencije zadužene za internacionalno održavanje mira
poznate pod nazivom Šild, moraće da sastavi tim koji će izvući svet sa ivice
propasti...
Iako je na kraju nekako uspeo da sastavi tim iz snova, Nik Fjuri (igra ga Semjuel
L. Džekson) i njegov pouzdani agent Fil Kolson (Klark Greg) moraju da pronađu
način da nateraju superheroje da počnu da međusobno sarađuju, a ne da
budu jedan protiv drugog u trenutku kad moćni i opasni Loki dobije pristup
Teseraktu i njegovoj neograničenoj moći...
Prve kritike filma Osvetnici 3D (The Avengers 3D) – vrlo su dobre! Hvali se
njegov zabavan spoj heroizma i humora. Film naravno da ide tragom
neverovatno popularne serije istoimenih Marvelovih stripova, prvi put
objavljenih daleke 1963. godine.
FILMSKI PROGRAM U KCNS
Kulturni centar Novog Sada, Katolička porta 5, Velika sala
Od 5. do 9. maja
BELDOCS VOJVODINA – Festival dugometražnog dokumentarnog filma
Od 10. do 13. maja
VIVISECTFEST 2003-2011 – Festival filmova o ljudskim pravima
Od 17. do 20. maja
Festival filmova o ugroženosti prava životinja
Od 25. do 30. maja
ŠPANSKI METAR 2012 – Festival novog španskog filma
VIVISECTfest
Na ovogodišnjem festivalu VIVISECT će biti predstavljeni filmovi i fotografije iz
festivalskih programa koji su realizovani od 2004. do 2011. godine. Festival o
ljudskim pravima – VIVISECTfest nastao je 2004. Ovaj program omoguća da se
na jednom mestu prikažu različiti autorski pogledi stvaraoca svih generacija iz
zemlje i inostranstva. Ulaz na sve projekcije je besplatan.
Program:
Petak, 11. maj
Od 19 sati - “Lepa Dijana” - Boris Mitić / Srbija / 2003. / 45 min
Od 20 sati - “Plavooki” - Bertram Verhaag / Nemačka / 1996. / 92 min
film
Katolička porta 5
tel: 021 528 972
www.kcns.org.rs
Subota, 12. maj Od 19 sati - “Moja ćerka terorista” - Beate Arnestad / Norveška / 2007. / 60 min
Od 20 sati - “Če Gevara: telo i legenda” – Raffaele Brunetti, Stefano Missio /
Italija / 2007. / 52 min Nedelja, 13. maj
Od 19 sati - “Maloletni delikventi” - Leslie Neale / SAD / 2003. / 66 min
Od 20 sati - “Pesme rata” - Tristan Čitrošek / Nemačka / 2011. / 52 min
ČE GEVARA: TELO I LEGENDA
Raffaele Brunetti, Stefano Missio / Italija / 2007.
/ 52 min Hladni rat je završen a Sovjetski savez se
raspao. Tek je tada bilo moguće sagledati
stvari van mita o Če Gevari i početi potragu
za njegovim “duševnim” ostacima, koji su nestali pre 30 godina. Od 1967.
(godina Čeovog pogubljenja) do 1997. (godina kada je njegov leš ponovo
nađen) događaji međunarodne politike drže ostatke Ernesta Če Gevare
skrivene, čime obnova najčuvenijeg revolucionara u istoriji ostaje i dalje
nemoguća. Dokumentarni film otkriva poslednje sate Ernesta Če Gevare,
razloge koji su doveli do nestanka i kasnijeg ponovnog pronalaženja
njegovih ostataka. Njegova legenda je jednako živa kao i kada je postao
jedna od najmoćnijih ikona 20. veka.
film
Katolička porta 5
tel: 021 528 972
www.kcns.org.rs
FILMSKI FESTIVAL ŽIVO MESO
Kulturni centar Novog Sada,
od 17. do 20. maja
Ulaz na sve projekcije slobodan.
Filmski festival Živo meso, koji će biti održan u Velikoj sali Kulturnog centra
Novog Sada od 17. do 20. maja, prikazaće mnoštvo edukativnih filmova o
pravima životinja, vegetarijanstvu/veganstvu i ekologiji. Putem nekoliko
desetina filmova, od kojih su dva dugometražna, dobićete objektivne
informacije koje nemate prilike da vidite na redovnom filmskom repertoaru ili u
okviru TV programa.
Filmovi šokantnog, ali dokumentarnog karakrtera, tematski obrađuju područja
poput mesne industrije, trgovine kućnim životinjama, cirkusa, zooloških vrtova,
industrije kože i krzna, eksperimenata, te drugih načina zarobljavanja i
iskorišćavanja životinja, ali i teme koje su u direktnoj vezi sa tim, kao što su
globalno zagrevanje i zagađenje okoline, pružajući dragocene informacije o
stvarnosti koja široj javnosti nije lako dostupna i često vidljiva.
Svi filmovi su izuzetno gledani i poučni, stoga su dosad prikazivani na brojnim
edukativnim radionicama i u okviru vanrednih školskih i univerzitetskih
programa, a mnogi od njih su dobili i brojne nagrade. Nakon upoznavanja s
problemima koje oni prikazuju, publika ne ostaje ravnodušna.
Tokom otvaranja festivala prisutnima će se obratiti Marina Grubić,
dugogodišnja aktivistkinja za prava životinja i sertifikovana savetnica za biljnu
ishranu sa američkog Univerziteta Kornel, kao i Stefan Popović, vlasnik
vegansko-posnog restorana Ananda.
DUGOMETRAŽNI FILMOVI
Zemljani (Earthlings)
Zemljani je šokantan dugometražni dokumentarac koji govori o zavisnosti
od životinja koje se koriste kao ljubimci, za hranu, odeću, zabavu i naučna
istraživanja, te potpunom nedostatku poštovanja prema njima.
Meso istine (Meat The Truth)
Meso istine je intrigantan film o klimatskim promenama koji posvećuje
pažnju jednom od najvećih uzročnika globalnog zagrevanja, stočnim
farmama. To je dokumentarac prve stranke za prava životinja koja je ušla u
parlament (holandske Partije za životinje).
Rebuild Collective/”Crna ovca”
Kralja Aleksandra 10,
Novi Sad
021/6624-723
0655461520 (Nenad)
0611475770 (Bojan)[email protected]com
DOKUMENTARNI FILMOVI U KLUBU CRNA OVCA
Četvrtak, 3. maj, 20 sati
Fuck (2005, 93 min.)
Režija: Steve Anderson
Četvrtak,10. maj, 20 sati
Inside Job (2010, 120 min.)
Režija: Charles Ferguson
Četvrtak, 17. maj, 20 sati
The Corporation (2003, 145 min.)
Režija: Mark Achbar, Jennifer Abbott
Četvrtak, 24. maj, 20 sati
The Corporation, part 2 (2005, 53 min.)
Režija: Mark Achbar, Jennifer Abbott
Četvrtak,31. maj, 20 sati
Cosmos: A Personal Voyage (mini TV-serija, 1980, 60 min.)
Režija: Adrian Malone
film
Omladinski centar CK13
Vojvode Bojovića 13 Novi Sad
tel/fax: +381 47 37 601
www.ck13.org; [email protected]
CIKLUS FILMOVA ISTOČNOEVROPSKI FILM - POLJSKA
Ciklus
filmova
pod
nazivom
Istočnoevropski film – Poljska održaće se
od 27. do 30. maja u Omladinskom centru
CK13. U okviru četvorodnevnog programa,
prikazaće se osam filmova u dva termina, od
19 i od 21 sat. Ulaz na sve filmske projekcije
je slobodan.
Reviju filmova otvoriće debitantski film Romana Polanskog Nož u vodi (Nóż w
wodzie) iz 1962. godine, koji je stekao reputaciju jednog od najboljih prvenaca
u istoriji filma. Film je dobio nagradu kritike na festivalu u Veneciji i nominovan
je za nagradu Oskar u kategoriji najboljeg stranog filma.
U nastavku će biti prikazana filmska ostvarenja nekih od najznačajnijih poljskih
filmskih režisera: Andreja Vajd. (Andrzej Wajda), Jeržija Kavaleroviča, (Jerzy
Kawalerowicz), Kšištofa Zanusija (Krzysztof Zanussi) i Jeržija Skolimovskog
(Jerzy Skolimowski).
Ciklus će zatvoriti filmska verzija Dekaloga V -Kratki film o ubistvu (Krótki film
o zabijaniu) Kšištofa Kješlovskog (Krzysztof Kieslowski).
film
Filmski festival Slobodna zona - FREE ZONE, sedmo izdanje
Ovogodišnja SLOBODNA ZONA predstavila je autorke i
autore koji su svojim ličnim primerom i svojim filmovima
duboko posvećeni veri u čoveka i mogućnost promene, bez
obzira na istorijske okolnosti i lična ograničenja, verske i
društvene dogme i pritiske.
U Omladinskom centru CK13 publika će do 3. maja imati
priliku da vidi svih pet filmova koje je publika festivala odabrala kao najbolje.
Ulaz na sve projekcije je slobodan.
Nedelja, 1. maj, 20 sati
Naftovod, (dokumentarni, Irska, 2010, 80 min.)
Režija: Risteard O Domnejl
Jezik: engleski
LGBT bioskop:
Omladinski centar CK13
Vojvode Bojovića 13 Novi Sad
tel/fax: +381 47 37 601
www.ck13.org; [email protected]
Ponedeljak, 7. maj, 20 sati
Između dve žene
(Between Two Women, 2004, 92 min.)
Režija: Steven Woodcock
Uloge: Barbara Marten, Andrina Carroll, Andrew Dunn
Ponedeljak, 21. maj, 20 sati
Born in Flames
(1983, 90 min.)
Režija: Lizzie Borden
Uloge: Honey, Adele Bertei, Jean Satterfield
Ponedeljak, 2. maj, 20 sati
Naš rajski vrt, (dokumentarni, Švajcarska, 2010, 97 min.)
Režija: Mano Kalil
Jezik: nemački, italijanski, francuski, kurdski
Infoteka predstavlja:
VOŽNJA BICIKLA KAO AKTIVIZAM
Utorak, 3. maj, 20 sati
Pismo ocu. (dokumentarni, Srbija/Velika Britanija, 2011, 48 min)
Režija: Srđan Keča
Jezik: srpski
Ponedeljak, 21. maj, 20 sati
Povratak mladog trkača
(Return of the Scorcher, dokumentarni,
1992, 28 min.)
Režija: Ted White
Utorak, 22. maj, 19 sati
Ko vlada ulicama/Mi smo saobraćaj
(Who Owns the Streets/We Are Traffic,
dokumentarni, 1999)
KONCERTI U CK13 U MAJU
Petak, 4. maj, 22 sata
Zoon Politikon + Fusion
centar u centru
Petak, 11. maj, 22 sata
Sarsaparilla + Zontag
Sarsaparilla je folk/bluz/rok muzički sastav orginalno
nastao u Filadelfiji. Sastav trenutno nastupa kao trio i svira
i promoviše svoj novi album In The Future All We Pay Is
Attention koji će se pojaviti ove godine. Kao podrška
nastupiće Zontag, kantautorski pseudonim Vladimira
Nedeljkovića, koji se bavi stripom i crtanjem, komponuje,
svira i peva, i proučava rokenrol. Ulaz je 200 dinara.
Zoon Polititikon su mladi perspektivan bend iz
Podgorice. Ne mogu se jasno žanrovski definisati
jer kombinuju veliki broj muzičkih pravaca (kao npr.
hard core, ska, reggae…) U februaru 2012. izdali su
prvi EP pod nazivom Čovjek pas, kao i spot za
pesmu Brate moj. Fusion je energični novosadski
bend. Po stilu bi se mogli svrstati u neki alt-pop-punk, mešavina Oasis-a i Green
Subota, 12. maj, 22 sata
Day-a. Imaju dva demo izdanja. Ulaz je 200 dinara.
Sailorman and The Aligators
Sailorman and the Aligators je rockabilly projekat. Bend neguje zvuke i
Subota, 5. maj, 22 sata
ikonografiju 50-tih godina prošlog veka. Postavu čine članovi novosadskih
Raspevane džukele + Greh naših majki + Red Band
Velika proslava tri godine postojanja punk-rock/HC benda Raspevane bendova Ragman, Gun Sale i Detonators, a na njihovim nastupima možete čuti
džukele. Nisu dugo bili na sceni, ali sada kad su sve pripreme završene vraćaju tradicionalne rockabilly standarde u furioznim izvedbama. Ulaz je 200 dinara.
se još bolji i jači!
Četvrtak, 16. maj, 21 sat
Da bi upotpunili ceo ovaj događaj, na bini će im se pridružiti bendovi Greh
dUASsEMIcOLCHEIASiNVERTIDAS - opskurni bend iz
naših majki, Red Band i DJ Hank. Ulaz je 150 dinara.
Lisabona
Teško je razumeti kako bend koji je nastao sasvim slučajno,
na marginama portugalske muzičke scene, nakon brojnih
promena u postavi, čudnih zvukova, i dalje postoji. U toku
je peta evropska turneja ovog opskurnog benda koja će trajati 80 dana, a dSCI će
posetiti čak sedamanest zemalja. Ulaz je 200 dinara.
centar u centru
Subota 18. maj, 22 sata
Bee and Flower
Njujorški bend Bee and Flower nastupiće u okviru
svoje evropske turneje. Bee and Flower osnovala je
2001. godine Dana Schechter, nekadašnja basistkinja
American Music Club-a. Do sada su objavili albume
What’s Mine Is Yours (2003), Last Sight Of Land (2007)
i Suspension, koji se nedavno pojavio u izdanju Cheap
Satanism Records na CD-u i vinilu.
Subota, 19. maj, 22 sata
Koma + Bukowski
Grupu Koma su osnovali Ćomi i Savara (ex Ritam
nereda), sa idejom da insturmentalnom muzikom i bez
upotrebe reči predstave slušaocima emotivni doživljaj
sveta u kome žive i stvaraju. Bukowski, rok bend iz
Obrenovca, čija muzika je mešavina svega onoga što je
uticalo na članove benda i činilo njihov ukus: džez, rok,
grandž, metal. Ulaz je slobodan.
Nedelja, 20. maj, 21 sat
Improstor predstavlja: Tetras trio
Kao i prošle godine, Improstor će ugostiti učesnike Ring
Ring festivala, a ovoga puto to je trio Tetras. Tetras je trio
improvizovane muzike (Cirih, Švajcarska), a čine ga ga
Jason Kahn (bibnjevi, perkusije), Jeroen Visser (organ,
elektronika) i Christian Weber (kontrabas). Ulaz je
slobodan.
Omladinski centar CK13
Vojvode Bojovića 13 Novi Sad
tel/fax:+381 47 37 601
www.ck13.org; [email protected]
Četvrtak, 24. maj, 21 sat
Franz Nikolay
Franz Nikolay je multiinstrumentalista, moderni čergar i zabavljač gromkog
glasa. U CK13 vas očekuje nezaboravan folk/punk/kabare nastup ovog muzičara.
Ulaz je 250 dinara.
Petak, 25. maj, 21 sat
Lust For Trust + Reality Attack + Counter Ignition
Lust For Trust stvaraju pesme koje se najviše baziraju na
metalu. Realitz Attack se okupio oko ideje da svira autorsku
muziku koja bi bila stavljena u okvir metala, ali bez jasnog
opredeljenja za neki od postojećih podžanrova tipa thrash,
death, HC i sl. Muzika koju sviraju predstavlja sinergiju svih
tih pravaca. Counter Ignition je veoma perspektivan i
glasan trash/groove metal bend iz Kovina. Ulaz je 200 dinara.
Subota, 26. maj, 21 sat
Poezija u kući + Koncert
U okviru 18. Poezije u kući nastupiće bend Wooden Ambulance iz Subotice.
Wooden Ambulance je singer-songwriterski alter-ego Gorana Grubišića bubnjara
subotičkog benda Ana Never. Ulaz je slobodan.
MUZIČKI PROGRAM U SKC-u
centar u centru
Četvrtak, 3. maj
SKCKG u gostima: Vlasta Popić i Fitnes
Koncertna promocija albuma Udarci i varnice grupe
Fitnes i Za očnjake benda Vlasta Popić, oba u izdanju
SKC Kragujevac, održaće se u klubu Fabrika, a ulaz je
besplatan.
Bend Fitnes je instrumentalni rock sastav iz Kragujevca. U
pitanju je off projekat članova grupe Popečitelji - Saše i Gorana Furunovića,
pored kojih je u bendu i klavijaturista Aca Pejčić. Vlasta Popić je punk rock
bend iz Varaždina. Album pod nazivom Za očnjake snimljen je tokom
novembra 2011. pod producentskom palicom Borisa Mladenovića (Jarboli,
Veliki prezir, Nežni Dalibor, Repetitor, StuttgartOnline…) u beogradskom
studiju Digimedija.
Utorak, 8. maj
Hardcore spektakl u Fabrici: Scheisse Minnelli, Citizens Patrol,
Divrezija i Granje
Skate punk/hardcore bend iz Nemačke Scheisse Minnelli
jedan je od najkvalitetnijih iz svoje branše u Evropi.
Citizens Patrol, bend sa juga Holandije, sviraju čist
hardcore, bez prebudženih gitara, bez nepotrebnog
filozofiranja, bez vriske i cike - hardcore iznikao iz panka
Studentski kulturni centar Novi Sad
21000 Novi Sad, Dr Ilije Đuričića 3
tel: 021 6350 744; tel/fax: 021 6350 579
[email protected]; www.skcns.org
uz koji smo rasli. Započet kao projekat, prešao u redovan rad, bend Granje
delo je članova grupa Ground Zero, Unison, Nominal Abuse i Furtive Forest. Ovaj
novosadski sastav temelji svoj zvuk na korenima punk/hardcore šireći svoje
granje u dubine drugih muzičkih pravaca. Granje će svojim polusatnim
nastupom otvoriti koncert. Nakon njih nastupiće svima dobro poznati osiječki
hardcore/punk sastav Diverzija koji već deset godina nesmanjenim tempom i
žestinom praši po svim mogućim klubovima.
Sreda, 9. maj
Trg slobode
Ritam Evrope!
Tradicionalna muzička manifestacija Ritam Evrope koju
SKCNS organiuzje povodom obeležavanja Dana pobede
nad fašizmom održaće se na novosadskom Trgu slobode.
Petak, 11. maj
The Toasters u Fabrici
Svirka američkog ska sastava The Toasters
održaće se u klubu Fabirka.
centar u centru
Utorak, 15. maj
Zijah Sokolović: monodrama CabaRes CabaRei u Fabrici
Zijah Sokolović kralj monodrame, sa remek-delom CabaRes CabaRei
gostuje u Fabrici SKCNS. Prvo izvođenje ovog dela bilo je na sceni
Interkultteatra u Beču 28. januara 1993. godine, a jubilarno, 1000. izvođenje
na festivalu u Hrvatskoj Kastavsko kulturno leto u julu. Karte za ovo
jedinstveno iskustvo na dan predstave će koštati 1.000 dinara, a u
pretprodaji se mogu nabaviti po ceni od 800 dinara u CD šopu Mungos,
koji se nalazi u Njegoševoj 14.
Četvrtak, 24. maj
To Be Punk. Warm Up u Fabrici
Predstavljanje novog CD izdanja SKCNS, kompilacije
Rebuild hardcore Novi Sad 2012 kao i knjige fanzina
Bolji život uz svirku bendova Dishumanity i
Diktatura Sistema.
Petak, 25. maj
To Be Punk. Belgrade Warm Up Party u beogradskom Gun Clubu
U okviru večeri pod nazivom To Be Punk. Belgrade Warm Up Party u Gun
Clubu u Beogradu SKCNS organizuje svirku bendova Spermbirds, Proleće i
Tea Break.
Subota, 26. maj
To Be Punk. festival u Fabrici - prvi dan
Sviraju bendovi: Spermbirds, Piknik, Grupa tvog života, Muškat Hamburg,
Still Rings True i SOK91
Nakon 21 godine Spermbirds ponovo u Beogradu! Starija
ekipa seća se aprila 1991. i euforije koja je vladala uoči
dolaska ovog legendarnog nemačkog punk hardcore sastava
u beogradski Dom omladine. Kada je pevač Lee na kraju
pozdravio publiku sa see you soon again, verovatno niko nije
očekivao da će tada proći više od dve decenije. Podršku
Spermbirdsima pružiće novosadski hardcore veterani Proleće
koji će na ovom koncertu predstaviti svoj novi album, kao i lokalni Tea Break.
Biće to sjajno zagrevanje za peti To Be Punk Festival, koji se u Novom Sadu
održava u Fabrici u subotu i nedelju 26 i 27. maja.
U pretprodaji ulaznice po ceni od 800 dinara, u Music Shopu Felix kao i u CD
shopu Mungos u Novom Sadu.
Nedelja 27. maj
To Be Punk. festival u Fabrici - drugi dan
Promocija CD kompilacije Rebuild Hardcore Novi
Sad 2012. Sviraju bendovi: Business as Usual, Roir,
Through These Eyes, Conviction, In Sane, Black
Sails, Fruitive Forest, Become as One, Deer in the
Headlights.
Karte po ceni od 800 dinara za oba dana, u prodaji u
CD šopu Mungos i prodajnim mestima Gigstixa
centar u centru
Novo u centru
BESPLATNI BIOSKOP U IZVIĐAČKOM DOMU
Udruženje mladih FreeTeam svake srede od 21 sat u
Domu izviđača u Dunavskom parku organizuje besplatne
filmske projekcije.
U maju su pripremili ciklus filmova:
ISTOČNA EVROPA JE KEVA!
Sreda, 2. maj
Pijanista (The Pianist, 2002, 150 min.)
Režija: Roman Polanski
Uloge: Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Frank Finlay
Sreda, 9. maj
Slogani (Albanija, 2001, 90 min)
Režija: Gjergj Xhuvani
Uloge: Marko Bitraku, Mirjana Dedi, Artur Gorishti
Sreda, 16. maj
Smrt gospodina Lazareskua (Rumunija, 2005, 150 min.)
Režija: Cristi Puiu
Uloge: Doru Ana, Ion Fiscuteanu, Monica Barladeanu
Sreda, 23. maj
Svedok (A tanú, Mađarska, 1969, 105 min.)
Režija: Péter Bacsó
Uloge: Ferenc Kállai, Lajos Öze, Béla Both
Sreda, 30. maj
Dekalog (mini TV-serija) (Poljska, 1989, 110 min.)
Režija: Krzysztof Kieslowski
Uloge: Artur Barcis, Olgierd Lukaszewicz, Olaf Lubaszenko
TINDERSTICKS 11. MAJA U POZORIŠTU MLADIH
Jedan od najznačajnijih indie rock sastava
Tindersticks održaće koncert 11. maja u
Velikoj sali Pozorišta mladih. Posle devet
godina, ovaj britanski sastav ponovo nastupa
u Srbiji. Organizacija Škripa & Knap će nam
predstaviti ovaj izuzetan bend u sklopu
njihove evropske turneje povodom izlaska
novog, devetog studijskog albuma pod
nazivom The Something Rain, koji je izašao u februaru ove godine. Početak
turneje je 9. maj u Beču, u regiji su još 14. maja u Zagrebu u Tvornici kulture, dok
će sutradan posetiti Ljubljanu i Kino Šišku, i za sada se završava 25. jula na
Poolbar festivalu u Austriji. Kao predgrupa nastupiće francuski muzičar Tomas
Belhom, koji će ovom prilikom promovisati svoj treći album Rocéphine.
Ulaznice mogu da se kupe po ceni od 1.700 dinara u Omladinskom centru CK13 i
prodavnici ploča Pinball Wizard u Beogradu. Na dan koncerta karte će koštati
2.000 dinara.
centar u centru
Subota, 12. maj, 20 sati, Akademija umetnosti, Đure Jakšića 7
Svet je u pokretu, film takođe!
Festival vrlo kratkog metra
Jedinstven u celom svetu, Međunarodni festival vrlo kratkog metra je filmski
takmičarski festival koji se simultano održava u celom svetu i okuplja filmove
kraće od tri minuta koje su realizovali bilo renomirani režiseri, bilo mladi
neafirmisani talenti. Ne treba mnogo novca da se u tri minuta izraze snovi,
nezadovoljstvo ili smeh. Kuriozitet festivala je glasanje svetske publike:
Novosađani će, zajedno sa filmofilima ostalih gradova, moći da učestvuju u
dodeli nagrade publike, jer će glasati za najbolji film u takmičarskoj selekciji.
Više informacija o selekcijama i festivalu: www.trescourt.com
Subota i nedelja, 12. i 13. maj, Univerzitetski kampus,
Trg Dositeja Obradovića
Istraživanja svemira, naši sledeći koraci
Francuski institut učestvovaće u programu Festivala sa izložbom francuskog
Centra za nauku pod nazivom Istraživanja svemira, naši sledeći koraci.
Aktivnosti festivala namenjene su širokoj publici u cilju pružanja inspirativnog
uvida u nauku, kroz radionice i eksperimente koji će biti izvođeni uživo,
naučnopopularna predavanja, tribine, izložbe i šetnju kroz laboratorije u
kojima se rađa nauka.
Subota 19. maj, 18 – 02 sata, Francuski institut, Pašićeva 33
Izložba slika, crteža i fotografije Le sofa parisien - autor
mr Tatjana Vasović
Na izložbi su predstavljene četiri slike (formata
130x160cm) među kojima su dva autoportreta i portreti
osoba iz života umetnice, zatim tabla malih crteža, kao i fotografije snimljene
tokom izložbe odrzane u Cité -u. Publika će u Noći muzeja videti performans koji
će dočarati atmosferu francuskog umetničkog studija kao i da uživa u koncertu
novosadske frankofone grupe JeuNS koja neguje zvuke afropopa i džeza.
Utorak 22. maj, 17 sati, Srpsko narodno pozorište, Pozorišni trg 1
Lutkarska predstava More na vidiku - Bufu teatar (Francuska)
Pozorišna predstava za decu od tri godine i starije, koja je dobila nagradu Molijer
2007. za pozorišnu predstavu za mlade. Režija, dekor i lutke: Serge Boulier.
centar u centru
Koncert Đorđa Balaševića na Trgu
Doživeo sam i da me pitaju da li stvarno petog maja
gostujem u Novom Sadu? Neko je tu zastranio, Novi
Sad ili ja, a verovatno oba po malo, ali istina je: Panonska Mornarica uploviće u svoju matičnu luku te večeri,
čim se smrači, sa svih petnaest članova posade na palubi, pa ko dođe na trg da nam mahne, došao je...
Neke velike misterije nema. Postojale su kombinacije
oko raznih dvorana, sala i prostora u gradu, ali ni u jednu nisu uspeli da nas uklope, godinama već, a da i ne
pominjem večite probleme sa cenom ulaznica i grebanjem oko njih? I onda je Aleksa, kao svoj slavni poluimenjak Aleksandar, presekao taj gordijski čvor, neočekivano poželevši sve svoje prijatelje na sedamnaestom rođendanu. Dvesto klinaca? A gde bi slavio
rođus, na stadionu? Ma, pozvao bih ja čitav grad, da mogu, rekao je. E, pa možeš, ubacila se odmah i Olja, čiji je rođendan koji dan pre. Ona je malo razmažena, njoj Balašević zapeva na svakom rođendanu, ako joj se prohte, ali tom danu
se uvek raduje kao devojčica, i štagod da joj priredimo čini nam se premalo u
odnosu na to. Dakle, što ne bi napravili centralnu proslavu naša tri nanizana
rođendana, jedne solidne godišnjice braka, Prvog Maja, Đurđevdana, proleća,
štagod? Na poklon gradu i na poklon nama.
Ako taj koncert još nekog obraduje kao što već sad raduje nas, eto prilike da i slavljenici mogu ponešto da
daruju...
Svi Panonski Mornari su jedva dočekali, i njih prijatelji
stalno zapitkuju kako je moguće da smo svirali u Skoplju, Zagrebu, Ljubljani, Sarajevu, pa čak i Subotici, Zrenjaninu, a još nikad u svom gradu, u ovom sastavu? I
znaju da to može da se dogodi samo na Trgu Slobode.
Jer u svakom drugom prostoru ispalo bi da je novosadski koncert najmanji od svih održanih na dvogodišnjoj
turneji...
No, tačan termin odredio je tek naš prijatelj Marjan, iz Novog Mesta, u Sloveniji,
koji je učinio da se i najtaniji brum tambura savršeno čuje u gradovima koje sam
naveo, i u mnogima koje nisam. Njegova ekipa ozvučava veliki koncert “Metalike” u Beogradu, koji se postavlja dan posle našeg, tako da sedmi maj, koji smo
priželjkivali, bez njih ipak ne bi zazvonio svim zvonima...
Sve druge kalkulacije su na nivou onih koji ih izvode. Nekad je to dobro, a nekad
baš i nije, ali o našoj porodici sve se zna. Ako ne baš sve, onda svakako to nam
nije potrebno da se na trgu deremo kao jazavci, da bi se videlo za šta smo to,
ili nismo...
Đorđe Balašević
pogled unazad
Zbirka strane umetnosti Muzeja grada Novog Sada
IZLOŽBA O ČASOPISU ŽENA MILICE TOMIĆ
U Zbirci strane umetnosti Muzeja grada Novog
Sada (Dunavska 29) otvorena je 4. aprila
izložba Časopis Žena – Milica Tomić autorke
Marijane Ratkelić, u želji da se lik i delo
Milice Tomić sačuva od zaborava.
Milica Tomić je bila ćerka Svetozara Miletića i
supruga političara, novinara i publiciste Jaše
Tomića. Jedna je od najznamenitijih srpkinja
s kraja 19. i početka prošlog veka, ali,
nažalost, njen život i rad malo su poznati
javnosti. Rođena je u Novom Sadu, školovala
se u Pešti i Beču, govorila je četiri svetska
jezika, a studije medicine je zbog očeve
bolesti i preuzimanja na sebe dela njegovih
političkih obaveza, morala da napusti. Sa
nepunih 20 godina, kao očeva desna ruka i
veran saradnik, stupila je na srpsku političku
scenu. Ova inteligentna, energična i odlučna
žena, hrabro se nosila sa porodičnim
Muzej grada Novog Sada
Petrovaradin, Tvrđava 4
Centrala muzeja: (021)6433-145; 6433-613
Vodička služba: (021) 6433-145; 064/386-03-14
e-mail: [email protected] • www.museumns.rs
problemima (očevo tamnovanje, bolest i smrt, ubistvo političara Miše
Dimitrijevića od strane njenog supruga Jaše Tomića, njegovo tamnovanje,
potom oslobađanje, ponovno zatvaranje i progon), i još hrabrije se uključila u
borbu za ženska prava kroz aktivno učešće u ženskoj organizaciji Dobrotvorna
zadruga Srpkinja Novosatkinja.
Na njenu inicijativu, u Novom Sadu se 1905. osniva Poselo Srpkinja koje postaje
prva Ženska čitaonica pod imenom Posestrima. Kroz svoj časopis i kalendar
Žena, iz broja u broj, ukazivala je na nedostojan položaj srpskih žena, njihovu
preopterećenost poslom i obavezama i nemogućnost da se školuju, zarađuju i
posvete svom potomstvu.
Po završetku Prvog svetskog rata, Milica Tomić postaje jedna od sedam žena
poslanica Velike narodne skupštine 1918. godine, te je time njen rad i zalaganje
da žene dobiju pravo glasa doživeo svoj vrhunac.Veliku podršku imala je u
svom suprugu, a njegovom smrću 1922. godine, povukla se iz javnog života.
Umrla je, zaboravljena, u Beogradu u 85. godini.
Izložbom Časopis – Žena Muzej grada Novog Sada želi da skrene pažnju
sugrađanima na Miličin značajan rad i njenu borbu za ženska prava. Izložba će
trajati do kraja maja meseca.
Gordana Nonin
pogled unazad
Izložba reprezentativnih radova Dušana Todorovića
VIZUELNIM PORUKAMA DO PROMENA SVESTI
Virtualni muzej i retro slike nekonvencionalni je
naziv izložbe reprezentativnih radova jednog od
vodećih ovdašnjih stvaralaca, Dušana Todorovića,
koja je, okupivši brojne poštovaoce njegovog dela,
proteklog meseca predstavljena u Galeriji likovne
umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića. U vremenu
neprekidnih estetskih promena, Todorović je
istraživao različite mogućnosti likovnog izražavanja
zagovarajući avangardne i postmoderne inovacije
Veciti trkac, 1974,
pa tako postavku, koja prikazuje njegovo četiriakril na platnu
decenijsko prisustvo na vojvođanskoj umetničkoj
sceni, čini izbor eksponata iz četiri kapitalna ciklusa nastalih u dužem
vremenskom razdoblju (od sedamdesetih godina naovamo) nazvanih Vizualni
tragovi, Elementarni dodiri, Istorijski vrtovi i Virtualni prolaznik. Za
ovakav presek umetničkog opusa, koji karakteriše adekvatan i prepoznatljiv
tehničko-tehnološki izraz i jasnoća vizuelnih zamisli, a koji nije uobličen
hronološki, već tematski, načinjen je velik kustoški poduhvat s obzirom da su
dela potraživana od brojnih privatnih lica kao i ovdašnjih institucija kulture.
- Od prve samostalne izložbe konceptualnog karaktera pod nazivom Zip, njegov
rad i umetničke mogućnosti su šire prepoznati pobuđujući interesovanje likovne
Galerija Rajko Mamuzić
Vase Stajića 1
Novi Sad 21000
www.galerijamamuzic.org.rs
kritike i kulturne javnosti kao delo umetnika koji je umeo da se izbori ne samo za
samosvojnost pojedinih likovnih disciplina već i za slobodu izraza i autonomiju
likovnog čina. U svojoj rano pronađenoj programskoj formuli, odnosno davanju
motivskoj opredeljenosti univerzalnosti ideje, Todorović predstavlja primer
umetnika čije delo, iako na tragu tradicije, ostaje aktuelno i idejno vrlo indikativno
u postmodernizmu – rekao je na otvaranju izložbe istoričar umetnosti Mile
Ignjatović.
Prema autorovim rečima, postavka ne predstavlja retrospektivu, već mozaik
njegovih dijaloga sa samim sobom i sa vremenom u kojem je živeo i stvarao.
Iako se u estetskoj komunikaciji ovaj umetnik autentičnog i inovativnog izraza
koristi multimedijalnim jezikom, elementima dekonstrukcije konvencionalne
kompozicije i eksperimentom, te se na njegovim radovima, i pored
nezaobilaznih motiva prirode i društvenog okruženja, najčešće sreću prikaziopomene savremenih tekovina, on se u svojim novijim delima sve više okreće
primarnom likovnom izražavanju i neprolaznoj ljudskoj esenciji želeći da,
putem vizuelnih poruka, bude angažovan učesnik u mogućim promenama
svesti... na bolje.
- Odabirao sam iz ciklusa ono što je najbolje ispalo, ali to nikad nisam video u ovoj
konstelaciji jer su nastajali i drugi radovi, tako da sam na ovaj način zapravo
zaokružio neko ciklično dešavanje. A ono što bih sada radio to je da se manem ovih
pogled unazad
Cuvari pustinjskih snova, 1989, akril na platnu
Let, 1974, akril na platnu
civilizacijskih konteksta umetnosti i da se vratim na ono što su neki istorijski vrtovi,
odnosno ostaci lepote prirode koja je načeta i energije prirode koja je neiscrpna jer
je ona budućnost za nas. Znači, priroda sa svojim energetskim ekološkim
potencijalom, ona je spas planete – rekao je za Centar Todorović, napomenuvši
da je u umetničkom izrazu najpostojanija ideja i egzekucija ideje, ali kada je reč
o trajnosti medija kojima se koristi, smatra da je to slika jer njena materija i
energija traju daleko duže od CD-a, kojeg lako mogu da izbrišu
elektromagnetni talasi, ili fotografije, koja bledi.
Dušan Todorović (1945, Kragujevac) diplomirao je 1972 a magistrirao 1974.
godine na Akademiji za likovne umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Đorđa
Bošana. Redovni je profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu, gde je od
Mesecina posle ponoci, 1983, akril na platnu
2004. do 2009. godine obavljao funkciju dekana. Imao je više od 40
samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu, izlagao na smotrama i za svoje
radove dobio značajne nagrade. Učestvovao je u brojnim umetničkim
kolonijama i suosnivač prve umetničke kolonije ekološke i reciklažne
umetnosti Svetionik. Član je ULUS-a, grupe 16-11 Urban District i Udruženja
evropskih umetnika sa sedištem u Esenu.
Maja Vučković
pogled unazad
ZASADITE UMETNOST u Spomen-zbirci Pavla Beljanskog
EKOLOŠKO OKRUŽENJE MUZEJSKIH INSTITUCIJA
Akcijom nazvanom Zasadite umetnost (Plant The
Art), dr Lavinija Devenport, supruga britanskog
ambasadora Majkla Devenporta, nedavno je u bašti
Spomen-zbirke Pavla Beljanskog, zajedno sa
koleginicama iz ambasade, kolektivom Spomenzbirke i učenicima Poljoprivredne škole iz Futoga
zasadila sadnice ruža. Zasadite umetnost je deo
kampanje “Pozelenjivanje Srbije” koju je Britanska
ambasada ove godine započela u Požarevcu,
uspešno nastavila u Beogradu i Pančevu, a zatim i u
Novom Sadu. Cilj kampanje je promovisanje
koncepta održivog razvoja na dobrobit lokalnih
zajednica kroz pošumljivanje i zaštitu zelenih
površina gradova, čime bi se dao praktičan
doprinos zaštiti životne sredine.
- Ovaj projekat je simbolični prolećni gest obeležavanja 175. godina britanskosrpskih odnosa. Često naši projekti počnu u Britaniji i posle dođu ovde, ali ovo je
prva akcija projekta Plan The Art na našoj planeti. To znači da ćemo ga mi
započeti u Srbiji i nadamo se da će se akcija nastaviti u Britaniji i širom sveta. Plan
The Art je čudesna kombinacija onoga što postoji oko nas i onoga što će biti - rekla
je dr Lavinija Devenport.
Spomen zbirka Pavla Beljanskog
Trg galerija 2 • tel: 021/528-185 • 021/472-99-66
[email protected]
www.pavle-beljanski.museum
Pomoć u realizaciji projekta, zamišljenog
kao doprinos novoj funkcionalizaciji vrta
Spomen-zbirke za razne programske i
vanprogramske aktivnosti, pružili su i
Gradska uprava za zaštitu životne sredine i
JKP „Gradsko zelenilo“. U izložbenom
prostoru novosadske galerije tom su
prilikom postavljeni cvetni aranžmani, po
uzoru na motive cveća sa odabranih dela iz
kolekcije Pavla Beljanskog.
- Pored nas se nalazi Galerija Matice srpske,
malo dalje Galerija Rajka Mamuzića. To su tri
velike, značajne muzejske institucije na
kojima počiva istorija umetnosti ovog
regiona. One su danas poznate kao muzeji
na parkingu. Ova akcija će biti samo jedan korak dalje da te ustanove dobiju svoje
pravo ekološko okruženje kakvo zaslužuju – napomenula je upravnica Spomenzbirke, dr Jasna Jovanov.
Maja Vučković
pogled unazad
11. međunarodna umetnička izložba ART20
UMETNOŠĆU ZA POMOĆ DECI
U organizujaciji grupe 16_11 Urban district iz
Novog Sada i Karole Tešler iz Verlbera
(Nemačka), početkom proteklog meseca u info
centru Turističke organizacije grada održana je
tradicionalna međunarodna umetnička izložba
ART20. Ovogodišnja, 11. po redu, okupila je 380
radova 135 umetnika iz 33 zemlje i predstavila
70 slika malog formata (20 x 20 cm). Sav prihod
od prodaje radova biće upućen u humanitarne
svrhe, za pomoć deci oboleloj od HIV virusa u
Keniji, tačnije za dečju bolnicu otvorenu u
decembru prošle godine. Ideja je potekla od
kuratorke i autorke izložbe Karole Tešler, predsednice Evropske asocijacije
umetnika i direktorke kolonije u Esenu, koja je uvidela da je manji format
prenosiv i pogodan za realizaciju ovakvih akcija. Tokom otvaranja izložbe
pored nje, prisutnima se obratio Dušan Todorović, predsednik grupe 16_11
Urban District, kao i pomoćnik direktora za kulturni turizam TONS-a Radovan
Jokić.
- Urban District je asocijacija koja neguje umetnost demokratskog tipa izlažući u
haustorima i ne trudeći se da taj prosor bude galerijski, kako zbog nedostatka
takvih prostora tako i zbog komunikativnosti umetnosti sa građanstvom. Jer i sam
„street art” je nastao zbog
mogućnosti da što više ljudi
vidi ono što se dešava.
Informativni centar se nalazi
na izuzetnom položaju, vrlo je
atraktivan, a izlozi su pogodni
upravo za ovu vrstu umetnosti
– rekao je Todorović.
Karola Tešler, umetnica
humanog angažovanja koja
je ovom akcijom dosad
sakupila 10.000 evra, i ranije
je bila gost našeg grada. Učestvovala je na likovnoj koloniji Svetionik u Begeču,
koja se bavi ekološkim procesima u umetnosti, a pre nekoliko godina imala je i
svoju samostalnu izložbu u Malom likovnom salonu.
- Izlažući u ovom prostoru uspeli smo da ovu izložbu napravimo dostupnom
građanima, da damo jednu informaciju koja bi inače bila nedostupna. To je posebna
vrednost ove izložbe i posebna vrednost za grad Novi Sad – istakao je Jokić.
Maja Vučković
pogled unazad
Kapitalno Njutnovo delo posle 324 godine na srpskom jeziku
JEDINSTVEN OPIS RAZLIČITIH FENOMENA PRIRODE
Čuveno delo jednog od najvećih svetskih naučnika Isaka
Njutna (1643-1727) Matematički principi prirodne
filozofije (Akademska knjiga, Novi Sad, 2011), prevedeno
je prvi put na srpski jezik posle 324 godine od prvog
izdanja. O knjizi koja je obeležila istoriju nauke i civilizacije,
a do sada nije prevođena ni na jedan od južnoslovenskih
jezika, tokom promocije koja je nedavno održana u
novosadskom ogranku Srpske akademije nauka i
umetnosti, govorili su dr Mirko Aćimović, profesor
Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i urednik edicije Fizis,
u kojoj je knjiga objavljena, akademik Ðorđe Šijački,
prof. dr Ðura Paunić s novosadskog Prirodnomatematičkog fakulteta i prof. dr Milica Pavkov
Hrvojević s istog fakulteta, članica stručnog redakcijskog
tima. Zahvaljujući njima, prevodiocu Ljiljani Matić, kao i
izdavaču, ovo kapitalno Njutnovo delo odsad je dostupno
i širem krugu čitalaca u regionu.
Srpskа аkаdemijа nаukа i umetnosti - Ogrаnаk u Novom Sаdu
Adresа: Nikole Pаšićа 6
Tel: (021) 420-210; 420-209; 420-208 Fаks: (021) 6611-750
E-poštа: [email protected]
Sаjt: http://www.ogranak.sanu.ac.rs
Iako u vreme kada je pisana ova Njutnova knjiga nije
naišla na razumevanje te je po objavljivanju prodata u
svega nekoliko primeraka, kasnije je došlo do uvida u
njenu vrednost i značaj pa je do današnjih dana
publikovana više od 100 puta na gotovo svim svetskim
jezicima. Principi nisu samo uneli revolucionarno
shvatanje ustrojstva univerzuma nego su doneli i novu
naučnu metodu. Njutn je njima fiziku faktički odvojio od
filozofije i sholastike i prezentovao nov intelektuialni
okvir promišljanja koji danas poznajemo kao modernu
nauku i naučnu metodologiju.
U pepunoj sali SANU ljubiteljima filozofije prirode i
egzaktnih nauka, dr Aćimović je objasnio zašto se edicija
zove Fizis – zato što je pojam prirode (gr. Physis) ona
čvorna i najvrednija tačka dodira između prirodnih nauka
i filozofije. Time se promoviše ideja kojom “filozof
naučno zna, a da naučnik filozofski misli”. On je posebno
pogled unazad
pohvalio Ljiljanu Matić za prevod koji nije puko
lingvistički prenos reči, već je načinjen s razumevanjem; iako je rađen s engleskog, korespondira s
latinskim. Za razliku od izdanja koje je priredio slavni
engleski astrofizičar Stiven Hoking i u kojem neki
pasaži nedostaju (tačnije, tri Njutnova predgovora)
srpsko izdanje, zahvaljujući latinskom izdanju, nema
takvih propusta.
- Njutn je našao zvezdu vodilju u razumevanju prirode i
postavio jedinstven način opisa koji je omogućio da se na
isti način opiše enorman broj različitih fenomena, da
imamo jednu jednačinu koja opisuje veliku različitost
fizičkih fenomena i omogućuje elegantno, direktno
rešavanje velikog broja konkretnih, različitih problema rekao je Šijački i dodao da je šteta što knjiga nije
napisana na drugi način, recimo analitičkim opisom,
jer bi danas imala veću težinu, ali da je razumljivo što
se Njutn opredelio za geometrijsku metodu jer je u to
vreme bila daleko prihvatljivija.
Engleski fizičar, matematičar, astronom, alhemičar i
filozof prirode Njutn jedna je od najvećih ličnosti u
istoriji nauke, a njegovi Matematički principi prirodne
filozofije postavili su temelje klasične mehanike,
posluživši kao primer za nastanak i razvoj modernih
fizičkih teorija. Njutn je bio prvi koji je pokazao da se
kretanja tela na Zemlji i kretanja nebeskih tela
potčinjavaju istim fizičkim zakonitostima. Time je
postalo jasno da jednostavni matematički zakoni
mogu objasniti veliki broj naizgled nepovezanih
fizičkih činjenica, pružajući nauci jednostavna
objašnjenja za kojim je oduvek tragala. Njutnovo
nastojanje da matematički opisuje fizičke pojave
postavilo je standarde koje savremena fizika i danas
sledi. Sa njegovim radom i biografskim podacima
prisutne je tokom promocije knjige upoznao dr Paunić
prikazavši, između ostalog, i fotografije prvog izdanja,
Njutnove portrete i zapise, dok je dr Pavkov Hrvojević
napomenula da fizika posle 1687. godine nije isto što
je bila pre jer je bogatija za, do tada, nepoznat kvalitet;
dobila je knjigu koja na nov, kvantitativan i konačan
način objašnjava celu jednu oblast.
Maja Vučković
pogled unazad
Izdavačka ustanova „Misao“
Nikole Pašića 6
Novi Sad
Tel.: 021/424-972
www.novamisao.org
16. broj časopisa za savremenu kulturu Vojvodine Nova misao i
specijalno izdanje: NAŠA MESTA – GEOGRAFIJA SEĆANJA I ZABORAVA
„Kada bi nešto bilo nezaboravno, nikada ne bismo mogli da mislimo ni na šta
drugo“ – ova Borhesova misao uzeta je za moto specijalnog izdanja časopisa
za savremenu kulturu Vojvodine Nova misao koji se u aprilu pojavio iz štampe
kao dodatak redovnom broju čiji je temat posvećen velikoj vojvođanskoj
slikarki Miri Brtki. Radi se o jednom izuzetnom projektu koji je pokrenula
Izdavačka ustanova Misao iz Novog Sada, i koji je zamišljen kao dugoročni
istraživačko - umetnički projekat za narednih pet godina. Cilj je istražiti mesta
sećanja i zaborava u regionu jugoistočne Evrope kako bi propitao reference o
izgradnji identiteta i dekonstruisao ideološke konstrukte kolektivnih sećanja.
Autori su uvereni da se razvijanjem široke kolaboracije među umetnicima i
kreativnim misliocima iz ovog regiona ali i cele Evrope može stvoriti nova
simbolička geografija kulturnih prostora koji su do juče bili duboko
kontaminirani ideologijom podela i netrpeljivosti. Nasuprot negativnim
mestima (ne-mestima) koja kao ideološki konstrukt masovnih medija i centara
moći uvek omogućavaju i pripremaju sukobe, nasilje i na kraju i ratove, naš rad
bi trebao da omogući okupljanje oko novih mesta kreativnosti i novih predela
intimnih sećanja kao polazišta za zajedničku evropsku budućnost.
- Od kako je francuski teoretičar Pjer Nora u sedmotomnoj monumentalnoj studiji
Mesta sećanja, koja se bavila istraživanjem repera francuskog identiteta,
ekstenzivirao pojam mesta proširujući ga od puke geografske i prostorne upotrebe
ka označavanju memorijske podloge kao kulturne reference sa identitetskom
namenom bilo da je reč o individualnom ili kolektivnom iskustvu, mesto, u svoju
“Želje su već sećanja”
Italo Kalvino
GeoGrafIja
sećanja I
zaborava
Specijalno izdanje Naša mesta
Novi broj Nove misli
pogled unazad
široku mrežu referenci uključuje lepezu značenja od političkih simbola i institucija
pa do raznovrsnih kulturalnih praksi. Sve su to mesta, ali nisu sva podjednako naša
mesta. Mi ćemo istražiti koja su to naša mesta..., istakao je za „Centar“ Mirko
Sebić, glavni i odgovorni urednik časopisa.
U planu je da se svake parne godine realizuje opsežna studija sa partnerima iz
regiona, a svake neparne godine produkcija se prezentuje širom regiona uz
prateće rasprave i diskusije i medijski osmišljene istupe koji za cilj imaju da se
sa projektom i njegovim postignućima upozna što širi auditorijum i da se što
više umetnika i kreativaca priključi njegovom radu.
U publikaciji se, pored Sebićevog uvoda nalaze i tekstovi Vladimira Gvozdena
„Slike uništenja, knjige sećanja“, zatim Svetislava Jovanova, Miška Šuvakovića,
Marijana Crtalića, Jelene Mihajlov, Branke Benčić, Sofije Silvie, Rejmonda Belua,
Nevene Daković, Dragane Stojanović, Kristijana Ekera, Bojana Mucka i Borisa
Bakala, kao i tekst Mirka Sebića „Na mestu/izvan mesta: sećanja koja
preobražavaju“. Na poslednjoj korici specijala je nezaobilazni Italo Kalvino sa
tekstom „Želje su nam već sećanja“.
Gordana Nonin
Nove knjige
Vojislav Despotov: Konac
dvadesetog veka
(eseji, IU Misao, Novi Sad, 2012)
Prva knjiga u ediciji Avanturistički eseji, koju
pokreće Izdavačka ustanova Misao, nosi
naslov Konac dvadesetog veka, a sadrži
eseje Vojislava Despotova. Naslov ove
edicije dolazi od sintagme koju je prvi put upotrebio Despotov kao
podnaslov njegove prethodne esejističke zbirke, Vruć pas. Tada, kao i danas,
ova odrednica pozivala je na avanturu prekoračivanja žanra, na igru sa
medijem slike, teksta, alfabeta, interpunkcija, mistifikacija... Edicija
Avanturistički eseji posvećena je upravo onome što stoji iza te sintagme kao i
onome ko ju je izmaštao i ostavio pred nas.
Ova zbirka eseja, podnaslovljena kao Vežbe budućnosti, donosi nam novestare tekstove koji se bave globalnim fenomenima na prelazu dva veka.
Despotov je i ovde, kao i uvek, opušten, igriv, zanimljiv i nepretenciozan.
Njegov jezik je jednostavan i razumljiv prosečnom čitaocu, a njegove teme
su aktuelne jednako kao i pre dvadesetak godina, kada su ovi tekstovi
nastajali. Tu su promišljanja nuklearnih ratova, medijskih i tehnoloških
inovacija, informatičke revolucije, motiva popularne kulture, itd.
Iako nije sa nama više od dvanaest godina, Despotov i ovom knjigom
potvrđuje sebe kao pisca čije vreme tek dolazi.
Bojan Samson
pogled unazad
Poezija u kući više od dve godine privlači izvođače i publiku
ENTUZIJAZAM ODRŽAVA PESNIČKU SCENU
Poezija u kući je poetska manifestacija koja se, u
šestonedeljnom ritmu, od januara 2010. održava u
Omladinskom centru CK 13. Do sada je organizovano 16
nastupa koji su svaki put privukli brojnu publiku, a
sedamnaesti po redu je najavljen za kraj aprila. Kroz ovaj
događaj prošlo je na desetine pesnika, performera,
muzičara i drugih kreativaca iz Novog Sada, Beograda,
Niša, Pančeva i drugih gradova Srbije i regiona. Zamolili
smo pokretačicu Poezije u kući, dramaturškinju i
pesnikinju Jelenu Anđelovski, da se osvrne na
najvažnija dostignuća ovog zanimljivog projekta.
- Cilj je bio vrlo jednostavan, otvoriti scenu za sve koji žele
da javno predstave svoju poeziju. Bez selekcije, bez cenzure.
Mislim da je ovo i dalje najbolje što se događa, ta
mogućnost koja publici pruža vrlo raznolik program, a
pesnicima i pesnikinjama, onim afirmisanim i onima koji
tome teže, mogućnost da predstave svoje radove i, vrlo
često, javno “testiraju”, tj. u direktnom susretu sa publikom
oslušnu reakcije na svoje još neobjavljene i neizvođene
tekstove. S druge strane, i trajanje manifestacije, koje je ušlo
u treću godinu, svakako jeste veliko postignuće.
Anđelovska ističe i jedno zanimljivo audio izdanje koje se
nedavno pojavilo:
- Dvostruki CD Poezija u kući predstavlja izbor čitanja sa poetskih
večeri tokom 2011. godine. Nastao je u produkciji Omladinskog
centra CK13 i predstavlja presek dosadašnjih autorskih nastupa.
Iako su zbog ograničenog prostora mnogi izvođači izostavljeni,
oni će se naći na sledećem CD-u. Na ovom izdanju nalaze se pored
neafirmisanih novosadskih pesnika i afirmisani autori poput
Slobodana Tišme, a koji su na poetskim večerima značajna
podrška. Izdanje sadrži i četiri muzička nastupa koja predstavljaju
deo kantautorskog programa Poezije u kući. Ovaj program
uređuje Ozren Lazić.
Poezija u kući akcenat stavlja na izvođenje, na različite forme koje
se koriste u predstavljanju poezije, sa potencijalom za
performiranje teksta koji dobija poseban zvuk i značenje tokom
izgovaranja. U skladu sa tim, odlučili smo se za audio izdanje, a ne
za štampano. Takođe, na sceni, koja je otvorena za sve, kvalitet
tekstova je vrlo različit, pa imamo situacije kada izvođenja
nadograđuju tekst, popunjavaju njegove nedostatke.
pogled unazad
Katolička porta 5
tel: 021 524 584
www.kcns.org.rs
Anđelovska se osvrnula i na novi projekat, radionicu
kreativnog pisanja koju će voditi Vanja Nikolić i
Bojan Krivokapić:
- U maju počinje radionica kreativnog pisanja i trajaće
dva meseca. Ideja je da se nakon ovog perioda na sceni
Omladinskog Centra CK13 izvode tekstovi nastali tokom
radionice. Tokom brojnih večeri Poezija u kući jasno se
moglo primetiti da su motivi za pisanje tekstova koji se
predstavljaju vrlo različiti. Ovde nastupaju pesnici/kinje
koji teže pomeranjima u formi i sadržajima, ali i oni, koji
govoreći o sopstvenom iskustvu kroz tekstove, pružaju
sebi neku vrstu psihosocijalne podrške, ne posvećujući se
mnogo umetničkim dometima. Naravno, svaki oblik
pisanja i motiv za pisanje podržavamo. Radionica jeste
koncipirana upravo iz ove situacije, otvorena je za sve sa
bilo kojim motivom za pisanje.
Na kraju, pitali smo Jelenu: šta je potrebno da bi se jedna
ovakva manifestacija održala na duže staze te redovno privlačila
veliki broj učesnika i gledalaca?
- Broj gledalaca je promenljiv, kao i broj učesnika. Ipak, činjenica je
da događaj opstaje te ima izvođače i publiku. Entuzijazam ljudi
unutar CK13 i želja da Poezija u kući opstane je stalno prisutna. Dve
godine čitava manifestacija rađena je bez novca, sve do kraja 2011.
godine kada smo podržani tromesečnim projektom od strane
novosadske Kancelarije za mlade. Dakle, novac nije motiv. Moj
utisak je da je ključna solidarnost ljudi koji pišu, i mislim da su
upravo oni održali ovaj događaj jer zaista razumeju koliko je važno
imati scenu na kojoj se redovno možemo predstaviti. Kako je
jednima padala motivacija pa su prestajali da učestvuju, drugi bi
dobijali volju, i tako naizmenično. Pesnički Novi Sad pokazao je da
može da održi ovakav događaj, a to i nije tako neobično kada
znamo da naš grad ima dugu poetsko-izvođačku tradiciju na koju
se naslanja svaki sledeći događaj, pa i Poezija u kući.
Bojan Samson
pogled unazad
Nerazmrsiva metafora stvaranja
Oto Tolnai, Morska školjka, Kulturni centar Novog Sada, Novi Sad, 2011
Kanjiža, rodno mesto Ota Tolnaija, gradić je na
krajnjem severu Bačke koji očarava izuzetnom
lepotom i jednostavnošću. To je, naravno, i
polazna tačka Tolnaijeve književne topografije.
Ušuškana na obali reke Tise, Kanjiža je zaista
poput neke morske školjke, tajanstvena i puna
obećanja. Ili, ako više volite, poput književnosti
– mnogima se daje, ali nikome u potpunosti.
Baš kao i lokalna sirena, Nušika Pekla Buš,
prelepa devojka koja zaluđuje mnoge
muškarce zajedno sa pripovedačem ovog
romana, i koju neki na momente i poseduju, ali svima kao da neprestano
izmiče i beži od njihovih očiju i ruku. Kanjiža, morska školjka, književnost,
Nušika Pekla Buš – o čemu se ovde zapravo radi? Ovi pojmovi kao da se
neprestano prepliću i čine nerazmrsivi metaforički koloplet kojem se pisac
pokajnički vraća, pokušavajući da se u snažnim i opijajućim slikama detinjstva
još jednom uhvati u koštac sa svojim opsesivnim motivima koji su nepovratno
obeležili njegov sedamdesetogodišnji život i književno stvaranje, i tako
konačno zatvori krug.
Katolička porta 5
tel: 021 528 972
www.kcns.org.rs
Nušika, devojka idealne lepote, nestvarna i neuhvatljiva, pristaje da za novac
naga pozira lokalnom vajaru i njegovom društvu kojem pripada pripovedač i
junak ovog romana, dečak na pragu puberteta. Njegovo seksualno buđenje
inicirano je posmatranjem ženskog tela koje svojom nepokretnošću i nemošću
još više podstiče mušku maštu i želju. Na obali Tise, pripovedač pronalazi
školjku koju utiskuje u međunožje statue što je nastala po uzoru na Nušikino
telo. Kao da se sve vode ovog sveta, sav život koji neprestano teče, uliva u tu
školjku koja će na svet doneti neki novi život. Pripovedač tako u simboličkom
smislu nastoji da zaposedne ono što se u realnom životu ne može posedovati:
princip stvaranja, kreativnu energiju koja celokupnoj ljudskoj egzistenciji daje
novi, pročišćeni smisao. Ostaje utisak da je umetnički, kao i književni čin upravo
to: grozničava potraga za erosom, izvorom života koji nam neprestano izmiče i
kao slamku spasa nam ostavlja blede i varljive tragove sećanja.
Bojan Samson
pogled unazad
Katolička porta 5
tel: 021 528 972
www.kcns.org.rs
Premijera predstave „Zelje, pečeni krompir“
SUDIJE SOPSTVENIH ŽIVOTNIH UTAKMICA
Tekst: Egereši Zoltan
Režija i scenografija: Igor Pavlović
Igraju: Igor Pavlović, Đorđe Simić i Molnar
Zoltan
U velikoj sali Kulturnog centra Novog Sada,
početkom aprila je premijerno prikazana
nova predstava pozorišne trupe „Arteria“
koja je realizovana u saradnji sa Kulturnim
centrom Novog Sada. Prema tekstu Zoltana
Egerešija, koji se sa uspehom izvodi širom sveta sa više od dvadeset različitih
režija, Igor Pavlović je režirao ovu laganu komediju koja je u svojoj suštini
zapravo ozbiljna tematika, zavijena u tri lika fudbalskih sudija. Osim režije, on
potpisuje i scenografiju, na prvi pogled potpuno običnu koja međutim već
nakon desetak minuta predstave postaje osnovni rekvizit – scenografija
predstave Zelje, pečeni krompir je nešto što odiše atmosferom u kojoj se
publika nalazi zajedno sa glumcima. Čini se, odlično rešen problem.
U svlačionici prvoligaškog fudbalskog tima nalaze se trojica sudija, Umetnik
(Molnar Zoltan), Sapun (Đorđe Simić) i Tužnousti (Igor Pavlović). Najpre
publiku upoznaju sa svojim životnim pričama, koje su u glavnom neslavne i
gde uviđamo da niko od njih ni na privatnom
planu nije ostvaren, a zatim predstavljaju
svoje profesionalne pozicije od kojih samo
jedan od njih, Tužnousti, ima izvesnu priliku da
napreduje. Zapravo, za taj napredak mu je
potrebna pomoć ove dvojice i to je tipična
situacija, u kojoj se brzinom svetlosti ispoljavaju
one najniže strasti kod čoveka koji ne poseduje
zadovoljstvo bilo kog oblika. Zavist,
bezobrazluk, nepoštovanje, ponižavanje,
zluradost i pakost počinju da vladaju čovekom a
sa druge strane indiferentnost i nezainteresovanost. U prvom planu predstave jeste
borba ova tri „profesionalca“ za svoju poziciju u poslu kojim se bave, ali kada je
zagrebano malo ispod površine onda se jasno vidi borba za makar jednom
ostvarenom željom – fudbal zaista postaje najvažnija sporedna stvar u životu a
želja za osnivanjem normalne porodice se nazire kao osnovna stvar u životu
svakog od nas. Ova trojica glumaca sude o svojim životnim utakmicama i
postavljaju nam pitanje kakve smo mi presude doneli u bitnim trenucima.
Sonja Madžar
pogled unazad
Predstava „Slučajevi“ u Teatru 34
DA LI POSTOJI ČOVEK U ČOVEKU?
TEATAR 34
Nikole Pašića 34
Tel/fax. 661 33 28
e-mail: [email protected]
web: www.veselakornjaca.com
www.teatar34.com
Tekst: Muza Pavlova
Dramatizacija i režija: Bogdan Trifunović
Igraju: Ognjen Petković, Bogdan Trifunović i
Milica Trifunović
Nedavno je na sceni Teatra 34 postavljena predstava Slučajevi inspirisana
jednočinkama Muze Pavlove. Satirična farsa ili kako ju je reditelj Bogdan
Trifunović nazvao - svojevrsna dramska trilogija – ispričana je kroz sudbinu
inžinjera Viktora koji svoju, uslovno rečeno, životnu tragediju započinje u
kancelariji jednog bezobzirnog birokrate. Naime, Viktor dolazi po uverenje da
nema psihičkih smetnji i bilo kojih oblika atipičnih ponašanja. Na samom
početku on to i jeste međutim pod uticajem ucena i nemorala birokrate, Viktor
ispoljava svoju „mračnu“ stranu i doživljava nervni slom, pa tako sasvim logično
nije u prilici da dobije uverenje po koje je došao. Kroz okvir korupcije i nemorala,
prvi deo Slučajeva ima sasvim aktuelnu vrednost, naročito vezanu za zemlju i
trenutak u kom živimo; obzirom da je Muza Pavlova stvarala i pisala sredinom
prošlog veka a ta vremenska distanca se ne oseti i teme o kojima govori
apsolutno su bliske ovim današnjim, onda se čini da će na našu nesreću još
neko vreme ovo biti upečatljive priče. Drugi deo „životne tragedije“ inžinjera
Viktora, ni trunku manje apsurdan od prvog dela, vezan je za njegovu ljubav, ili
bi to makar trebalo da bude ljubav. Milica Trifunović, u ulozi Viktorove verenice
Nine, pod uticajem „trendi tračeva“ počinje da sumnja da je njen verenik
zapravo robot a ne čovek. U telefonskom razgovoru sa drugaricom, dolazi do
zaključka da pre sudbonosnog „da“ obavezno mora da stavi na test Viktorovu
„ljudskost“ i tako uvidi njeovo pravo lice. Viktor pun problema oko (ne)dobijanja
uverenja ali ipak pun ljubavi i nežnosti dolazi kod Nine na zakazanu večeru.
Umesto organskih sastojaka, Nina u večeru stavlja neku vrstu maziva za mašine
pod pretpostavkom da se roboti time hrane. Insistirajući da što više pojede, ona
ni slučajno ne nema u vidu da je taj test u stvari, smrtonosan. Takođe, i ovaj deo
je potpuno aktuelan i u skladu je sa današnjim površnim odnosima između ljudi
u intimnom odnosu. Sumnja o postojanju tih prikrivenih robota i nepoznavanje
nekoga ko nam je blizak može se protumačiti kao paralela neprepoznavanja
čoveka u čoveku. Verujem da i Muza Pavlova i Bogdan Trifunović ovde
pogled unazad
postavljaju pitanje bliskosti. Pa se onda i ja
pitam da li je toliko teško ostvariti bliskost ili
ona postoji sama po sebi, samo u nama
samima?
Poslednji deo predstave može se posmatrati i
kao epilog čitave priče, koji je predstavljen
susretom birokrate i Viktora koji dolazi sa
reanimacije i iz kliničke smrti. Sa belim krilima,
jednako izgubljen kao i bez njih, Viktor nam i
otkriva apsurdnost situacija u međuljudskim
odnosima.
Kada bi se predstava posmatrala samo kroz
glavnog junaka i kada bi se zanemarili
birokrata i verenica Nina, onda bi se moglo reći da je Viktor potpuno normalan
i miran mladić koji, čini se, svaki životni segment obavlja „po redu“ i bez velikih
poteškoća – mladost, obrazovanje, ljubavni život i karijera – sve je kako treba
da bude i sve je na svom mestu. Međutim, u trenutku kada ulazi u birokratsku
kancelariju, publici je jasno dato do znanja da se taj
normalni niz prekida. Apsurd je sama tema
Slučajeva: čovek nije čovek i normalan čovek nije
normalan čovek, dok se razrada dešava na
realističnom nivou. Vrlo katakteristično za ovu
dramsku spisateljicu, glavni junak nastoji da živi
normalno i prirodno ali mu normirana svakodnevica
to ne dozvoljava. Da li se Viktor pokorio ili je spas
pronašao u čudesnom preobražaju te
svakodnevice, ostaje na publici da proceni u
intimnoj atmosferi ovog novosadskog šarmantnog
teatra. U nešto manje od sat vremena spakovana je
predstava koja govori o surovosti vremena,
teškoćama sa kojima se svi susrećemo i mogućnostima koje se dešavaju onima,
nedovoljno jakima. Na lucidan i nenametljiv način, „Slučajevi“ govore o svima
nama.
Sonja Madžar
pogled unazad
SNP ugostio zagrebačku trupu „BADco“
PREDSTAVA „TAMNO I NATRAG“ – OPSESIJA GLEDANJA
Režija: Goran Sergej Pristaš
Koreografi: Pravdan Devlahović, Ana Kreitmeyer,
Nikolina Pristaš i Zrinka Užbinec
Izvođači: Pravdan Devlahović, Ana Kreitmeyer,
Nikolina Pristaš, Danijel Ljuboja i Zrinka Užbinec
Na putu ka evropskoj turneji, pre Austrije i Belgije,
Novi Sad je prošlog meseca, nakon zagrebačke
premijere bio prva stanica pozorišnoj trupi BADco
sa predstavom Tamno i natrag, koja je zapravo
nastavak projekta Odgovornost za viđeno
nastalog na poziv kustoskog kolektiva „Što, kako i
za koga“ za 54. Venecijansko bijenale. Za potrebe ove predstave ili bolje reći,
scenskog performansa specijalno je napravljena i alatka, odnosno Daniel
Turing je razvio ineraktivni računarski sastav koji snima i pohranjuje video
materijale, pa ih algoritamski montira u stvarnom vremenu.
Inspirisan strukturalnim filmovima Slobodana Šijana, Tomislava Gotovca i
drugih, reditelj Goran Sergej Pristaš je zapravo u ovoj predstavi prikazao
prevođenje filmiskih procedura i načina filmske proizvodnje u teatar, gde je
scenario shvaćen kao partitura za sliku, kamera kao priručnik za gledanje a
Srpsko narodno pozorište
Pozorišni trg 1 - tel. centrale: 6621 411
Telefon blagajne: 520-091
[email protected]
www.snp.org.rs
montaža kao pripovedačka funkcija teatra. I prema
rečima stvaralaca Tamno i natrag je predstava
opsesije, opsesije gledanja, opsesije stvaranja
odnosa između gledalaca i onoga što se gleda,
opsesivne potrage za materijalnošću nevidljivog,
neprikazanog i nesadržajnog.
Zahvaljujući asocijaciji „Per.Art“, Srpskom
narodnom pozorištu i novosadskoj Akademiji
umetnosti, ovi zagrebački umetnici su po šesti put
posetili naš grad i popunjenim mestima na
improvizovanom sedalištu dokazali da ovde u
iznenađujućoj meri postoji zainteresovanost za
avangardu i otvorenost ka nepoznatom. Međutim, posle samo nekoliko glasnih
osmeha u publici tokom gotovo dva sata, ipak su tišina nakon odigrane
predstave i začuđeni pogledi gledalaca između redova pokazali da je Tamno i
natrag možda i previše avangardno, nerazumljivo i dosta daleko od ukusa
Novosađana.
Sonja Madžar
pogled unazad
Katolička porta 5
tel: 021 528 972
www.kcns.org.rs
FESTIVAL TURSKOG FILMA
Od 23. do 25. aprila u Velikoj sali Kulturnog centra
Novog Sada održan je prvi Festival turskog filma.
Program revije osmislili su KCNS, Turska ambasada u
Beogradu i Udruženje za očuvanje turskog jezika NS
Turk Dernegi, sa nadom da će se velika popularnost TV
serija sa turskog govornog područja preneti i na
njihova filmska ostvarenja.Tokom tri dana prikazano je
sedam savremenih nagrađivanih filmova Abdulaha
Oguza, Nurija Bilge Džejlana, Rehe Erdema, Jusufa
Kurčenlija, Ilksena Bašarira, Juksela Aksua i Čagana
Irmaka: psihološka drama Sreća, komedija
Sladoleeeed, romantična drama Pitaj svoje srce,
ljubavna drama Ljubav na drugom jeziku i drame Moj
otac i moj sin, Potera za novcem i Tri majmuna. Sva
ostvarenja pokazala su veoma zavidan nivo
kinematografije i široku sliku društva ove neobične i
nama bliske zemlje. Poseban akcenat stavljen je na
izvanredan film Nurija Bilge Džejlana Tri majmuna,
dobitnika Nagrade za najbolju režiju u Kanu 2008.
godine i turskog kandidata za Oskara. Ova drama
govori o disfunkcionalnoj tročlanoj porodici koja ne
uspeva da ostvari međusobnu komunikaciju, kao ni da
se uklopi u ostatak sveta. Nuri Bilge Džejlan (1953)
autor je visoko nagrađivanih filmova, jednog kratkog
i šest igranih, koji su mu brzo obezbedili mesto među
najvećim filmskim art-house majstorima. Njegove
filmove karakteriše izrazita poetičnost koja se, prema
rečima jednog kritičara – pored „impresionističke
jednostavnosti naracije i snažnog vizuelnog stila“ –
ogleda u „autoreferenciji, elipsama, diskretnim
metaforama, repeticiji, rimi i ritmičkoj fleksibilnosti“.
Jednu od dominantih boja Džejlanovog stila
predstavlja mračan humor koji prati pretežno
tragično viđenje života, specifičan za stvaraoce sa
njegovim dubljim razumevanjem. Džejlanovi filmovi
– koje je skoro sve sam napisao, producirao, režirao,
snimio i montirao, angažujući uglavnom glumceamatere, članove svoje porodice – izuzetno su
umetnički ostvareni i interesantni za gledanje, zbog
čega se preporučuju svima.
Drugi Festival turskog filma biće održan na jesen ove
godine.
Daniel Mandić
pogled unazad
PRVI FESTIVAL POZORIŠNIH PRODUKCIJA KCNS „SHOWCASE“
PET PREDSTAVA TOKOM TRI DANA
Krajem meseca aprila u Kulturnom centru Novog
Sada je održan festival pod imenom Showcase koji
je zapravo prvi festival pozorišne produkcije
Kulturnog centra Novog Sada. Kao što je Simon
Grabovac, urednik scenskog programa KCNS-a i
rekao, ovaj mali festival zapravo predstavlja priliku
da se tokom tri dana Novosađanima u celinu
predstavi rad pozorišne produkcije ove ustanove,
koja je od septembra prošle godine pa do danas,
realizovala ukupno sedam predstava, od kojih je
svega pet prikazano na Showcase-u. Tendencija ove
produkcije nije vezana samo za Novi Sad i
Novosađane, nego je plan da se sve ove predstave vide i dalje, počevši od bivših
republika koje su u neposrednom susedstvu pa sve do evropskih zemalja.
Festival Showcase je otvorila predstava Kos reditelja Filipa Markovinovića a
po tekstu škotskog pisca Dejvida Harovera. Priča o ponovnom susretu dvoje
bivših ljubavnika kojima je upravo ta ljubav promenila i obeležila živote a, kako
reditelj kaže, ovde je reč o granicama ljubavi, o moralu, društvenoj osudi i
žrtvovanju. Uloge u Kos-u tumače Nenad Pećinar, Milica Trifunović i Sara
Samardžić.
Katolička porta 5
tel: 021 528 972
www.kcns.org.rs
Prvog dana festivala prikazana je i predstava Ne igraj na Engleze koju je prema
tekstu Vladimira Đurđevića, režirao mladi novosadski reditelj Bogdan
Janković. Naizgled vedrija i bezazlenija tematika sportske kladionice vodi nas do
vrlo ozbiljnih, životnih pitanja i tema sa kojima se svakodnevno susrećemo. Na
komičan i lagan način kroz ovu predstavu publiku vode Đorđe Simić, Branislav
Jerković i Ervin Hadžimurtezić.
Drugi dan festivala započeo je premijerom plesne predstave Ubod pčele čiji su
koreografi i plesači Heni Varga i Deneš Debrei a autori muzike Latifa Forestje i
Rodolf Burot. Ovu predstavu čine zapisi iz dnevnika, putopisi, anegdote, odnosi
među ljudima, druženja i susreti. Zapravo Ubod pčele objedinjuje „mrtvace
sećanja, rasute po stolu“ dve žene i dva muškarca koji putujući iz grada u grad,
obilaze svet a povremeno svrate u iznajmljeni stan, zvani „dom“ gde koferi,
kartonske kutije i suveniri žive svoj zaseban život.
Još jedna predstava savremenog teksta je prikazana drugog dana festivala. U
pitanju je nova predstava pozorišne trupe Arterija, pod imenom Zelje, pečeni
krompir režirana od strane Igora Pavlovića, a prema tekstu Zoltana Egerešija.
Trojica fudbalskih sudija, čije likove tumače Igor Pavlović, Đorđe Simić i Zoltan
Molnar, smešteni su u svlačionicu i pripremaju se za utakmicu. Naizgled običan
radni dan, jer je to njihovo radno mesto. Jedna sasvim obična utakmica, koju
neko može da posmatra kao životnu prekretnicu ukoliko ga drugi podrže u tome.
pogled unazad
Zelje, peceni krompir
Heda Gabler
Kos
Poslednji dan festivala Showcase ostavljen je za Ibzenovu predstavu Heda Gabler koju je režirao Silard
Antal. Ona osnovna pitanja života, ljubavi i smrti koja je Henrih Ibzen postavio još krajem XIX veka, jednako
su i danas aktuelna, pa se mogu posmatrati i kroz lik Hede Gabler koja sama određuje granice slobode.
Uloge u ovoj predstavi tumače Marijana Prpa Fink, Predrag Momčilović, Miljan Vojnović, Dejan
Šarković i Ana Jovanović.
Novosadska publika je umereno pratila ovaj festival i može se reći da ni jedan izostanak nije opravdan. Ovo
je festival mladih i stručnih ljudi, zaljubljenika u pozorišnu umetnost i onih koji ne vide prepreke i ne
odustaju. Tvorci ovih predstava se slažu u jednom a to je da je nova pozorišna scena u Novom Sadu rođena,
zdravija od svih ostalih jer ne postoji uslovljavanje u bilo kom smislu. Oni su bili slobodni i hrabri da naprave
svoja dela i stave ih na svetlo dana – sada publika treba da se vrati u pozorište i ovoj, novoj, pozorišnoj kući
udahne novi život. Kao što nema kulture bez kulturnih radnika, tako nema ni kulturnog života bez publike.
Sonja Madžar
Ne igraj na Engleze
pogled unazad
Arena Cineplex, Bulevar Mihajla Pupina 3
Informacije i rezervacije: 021/447 690
e-mail: [email protected]
www.arenacineplex.com
IGRE GLADI
Reditelj: Geri Ros
Glumci: Dženifer Lorens,
Džoš
Hačerson,
Vudi
Harelson, Elizabet Benks, Ves
Bentli, Lijam Hemsvort, Stenli
Tuči, Donald Saterlend, Vilou
Šilds, Leni Kravic...
Spisateljica Suzan Kolins (50) je u Tajmu još pre dve godine viđena kao jedna
od najuticajnijih osoba u današnjem američkom društvu. Njen trotomni roman
Igre gladi bestseler je i na evropskom tržištu knjiga. Igre gladi pred čitaoce u
Srbiji stižu vrlo brzo, uz pomoć beogradskog “Alnarija” (naslovi drugog i trećeg
dela su Lov na vatru i Sjaj slobode). Veliki Stiven King, navodno, baš voli kako
piše Suzan Kolins, dok je autorka serijala Sumrak Stefani Mejer “opsednuta”
knjigama svoje konkurentkinje. Čujem i da je Novak Đoković izjavio kako nije
mogao da spava sve dok nije završio čitanje sva tri dela. E, ako je već tako – zna
se: na red dolazi Holivud.
Rediteljski posao dat je Geriju Rosu, koji je 1998. imao odličnu komičnu dramu
Pleasantville, a Suzan Kolins je pozvana da sarađuje na scenariju. Doduše, ona je
tih dana imala i posla oko pravdanja da joj je trilogija plagijat romana Battle
Royale japanskog novinara i pisca Koušuna Takamija (i njegova knjiga je
ekranizovana, 2000. godine). S druge strane, valjalo se odbraniti i od navoda
studije Kancelarije za intelektualnu slobodu (koja radi u okviru Udruženja
američkih bibliotekara) da su Igre gladi štivo “antiporodično, satanističko i sa
mnogo nasilja i neprikladnog rečnika”.
U filmu Gerija Rosa, akcionoj SF drami koja traje gotovo dva i po sata, vidimo da
se na prostoru Severne Amerike prostrla nevesela država Panem. Ona ima svoje
pokorne, uglavnom sirotinjske distrikte, blještavi glavni grad Kapitol, naseljen
kastom privilegovanih i nakinđurenih, ali ima i mračnu prošlost obeleženu
neuspešnim ustankom potlačenih. Jednom godišnje, javno, kroz ritual lutrijskog
izvlačenja, u svakom distriktu dolazi se do imena devojčice i dečaka od 12 do 18
godina koji zatim po šumama koje opasuju Kapitol učestvuju u rijaliti šou
programu Igre gladi – gladijatorskim borbama do smrti koje uživo prenosi
televizija. “Pobednik može biti samo jedan...”
Distrikt 12, rudarski, siromašan i najređe naseljen, domovina je glavne junakinje
filma – šesnaestogodišnje Ketnis Everdin (igra je 21 godinu stara Dženifer Lorens).
Ona se u areni Igara pojavi dobrovoljno, da bi zamenila svoju sestricu Primrouz.
pogled unazad
Arena Cineplex, Bulevar Mihajla Pupina 3
Informacije i rezervacije: 021/447 690
e-mail: [email protected]
www.arenacineplex.com
Osim što je hrabra i požrtvovana,
Ketnis zna da se snađe u divljini,
da se kao Tarzan vere po stablima
i robinhudovski barata lukom i
strelom. Pre nego što počne
brutalni lov na ljude, gledamo je
u društvu bivšeg pobednika
Igara, alkosa i grebatora koji joj je
vrsta mentora, a tu su i dodeljeni joj stilista, ljigavi TV voditelji i okrutni kreatori
rijalitija.
U snažnu Ketnis zaljubljen je – prvo potajno a zatim na sva zvona – sin pekara
Pita Melark. Distrikt 12 u njemu ima svog drugog predstavnika u Igrama, ali
odveć pasivnog, malodušnog. Pogotovo nakon što je video da ga “na crti”
očekuju i tzv. karijeristi, nabildovana mladež ispranih mozgova koja je za
masakr pred TV kamerama trenirala celi svoj život. Mada dobrano izranjavan i
na milimetar od samotrovanja, Pita na kraju filma ipak bude živ, zahvaljujući
Ketnis i njenim koliko preciznim strelama toliko simpatijama koje tokom
“takmičenja” dobije od TV publike i “sponzora”. Njihove sledeće avanture imate
u drugoj knjizi trilogije, koja na veliko platno stiže već u novembru 2013.
Ostaje da vidimo da li će drugi deo biti bolji od prvog. Jer ovo što je sad Geri
Ros snimio, joj, teško da se može nazvati uzbudljivim akcionim filmom, a još
manje uspešnim miksom melodrame i društvene kritike belosvetski aktuelnog
TV ćorsokaka. Predugačak, film ima i loš ritam pripovedanja i bednu
koreografiju akcionih scena, plus neutemeljenu ljubavnu priču. Prizor kratke
pobune kuke & motike, koju vidimo pola sata pred kraj film, još je i
najneubedljiviji... Neke će stvari verovatno doći „na svoje” u drugom ili trećem
delu, kad, recimo, momčina Gejl iscrta treći krak ljubavnog trougla. Hej, biće to
ko u Sumrak sagi! A to se verovatno od starta i želelo – da se napravi još jedan
uspešan serijal filmova namenjen tinejdžerima, ali, ako može, malo
„punokrvniji”. Za početak, već imamo rumene obraščiće Dženifer Lorens.
Predrag Đuran
pogled unazad
KLIP
(Clip, 2012, 100 min.)
Arena Cineplex, Bulevar Mihajla Pupina 3
Informacije i rezervacije: 021/447 690
e-mail: [email protected]
www.arenacineplex.com
Režija: Maja Miloš
Uloge: Isidora Simijonović, Vukašin Jasni, Sanja Mikitišin
Klip je ljubavna priča između Jasne i Đorđa, srednjoškolaca iz radničke klase
prigradskog naselja u Beogradu. Njihova perverzna romansa razvija se kroz
zapaljivu atmosferu noćnih izlazaka i šund-muzike, alkohol, droge, nasilje,
delikvenciju, i sadomazohistički seks. Skoro sve vreme, Jasna svojim mobilnimtelefonom snima događaje oko sebe. Za svoj debitantski film, Maja Miloš je na
prestižnom festivalu u Roterdamu osvojila jednog od tri glavna „Tigra“ i
nagradu holandskih novinara. Snimljen je pod nagrađivanom produkcijskom
kućom Srdana Golubovića „Baš čelik“.
Kako sama autorka naglašava, njen film najviše se oslanja na tradiciju crnog
talasa, što objašnjava njegov socijalno-politički kontekst, snimanje na
autentičnim lokacijama i rad sa naturščicima. Glavni glumci Klipa su amateri
od 14 do 15 godina koji ubedljivo tumače svoje uloge – iako su za scene seksa
korišćeni punoletni dubleri. Ipak, dokumentarističko prikazivanje (što Maja
takođe ističe) i naglašena vizuelna stilizacija ostavljaju Klip zarobljenikom
naturalizma, uskraćenog za onu vrstu umetničke slobode koja transcendira
hiper-stvatnost i transformiše narativ filma u snažan simbol. Tako,
najupečatlivije scene Klipa često deluju samo kao reklama za filmsku
prostetiku. Glumci eksplicitno pokazuju telesni fetišizam svojih likova i
režiserka zaslužuje sve pohvale za hrabrost – iako ne pokazuje i dovoljno
hrabrosti da nastrane predigre svojih junaka poentira otvorenim prikazivanjem
penetrativnog vrhunca, odnosno slikama samog koitusa. Što je još važnije,
tokom ponavljanja ovakvih scena zanemaruje se kreativnost, preterano
razgolićavanje gubi meru i sam stil se brzo pretvara u puki manirizam. Film
Maje Miloš pokazuje veoma veliko umeće ali vrlo malo umetnosti.
Sadržaj ove frustrirajuće drame na širem nivou ne donosi ništa novo. Sam kraj
ne iznenađuje, i, štaviše, predstavlja običnu frazu – kliše – koji svojom
emotivno-moralnom „snagom“ ne odgovara intenzitetu kojim je gledalac
prethodna skoro dva sata bombardovan stilom života „udri! udri! udri!“. Iako
neskriveno angažovan, Klip kao da zapravo ni ne teži pročišćenju publike, tom
najstarijem i najvažnijem dramskom principu, već isključivo vernom imitiranju
stvarnosti. Zbog toga, posle svega, Klip ostaje samo „bajka“ prepuna buke,
pomame i besa, a posve prazna.Ipak, važno je istaći da je Maja Miloš (1983)
ženski autor odavno zainteresovan za erotiku i žensku seksualnot,
eksperimentisanje sa formom i izražavanje ekstremnih osećanja.
pogled unazad
Pored završene režije na FDU, nove veštine i znanja
filmske pravopisne prakse sticala je i na poznatim
smotrama u Evropi. Njen Klip pripada novijoj struji
srpskog autorskog filma, pomalo tendenciozno
nazvanoj „Novi srpski film“, nastaloj na talasu nove
i radikalne filmske estetike koja se već desetak
godina promoviše kroz kultnu emisiju „Šok
koridor“.
Već tokom prvih ciklusa emitovanja, u njoj je
gostovala i Maja Miloš. Autori ovog serijala,
dramaturzi Aleksandar Radivojević i Nenad Bekvalac, imali su važan uticaj na
stvaranje značajnijih filmova ovog „pokreta“, gde se kao njegovi najveći
predstavnici ističu Made in Serbia (2005) i Život i smrt porno bande (2009) Mladena
Đorđevića, Srpski film (2010) Srđana Spasojevića, i Tilva Roš (2010) Nikole Ležaića;
na nekim od ovih projekata učestvovala je i režiserka Klipa.
Među glavnim motivima koji povezuje ove filmove
uočljiv je nihilističko-morbidan odnos prema narodnoj
tradiciji, koji figurativno izražava negativan stav autora
prema konzervativizmu u srpskom društvu – neretko i
kroz ogorčenost, bes i mržnju. Film Maje Miloš možda i
najjasnije artikuliše ovakva osećanja – prisutna kod
mlađih generacija u zabrinjavajućoj meri – ali zbog
nedovoljne psihološke motivacije takvi momenti ostaju
najviše na nivou digresije i bez velikog značaja za
karaktere, ionako jednolične.
Meta-naracija koja dominira estetikom „Novog srpskog filma“ pokazuje kritičku
samovest koja u trendu savremenog svetskog umetničkog filma itekako nalazi
svoje mesto, što, uprkos slabostima, sve veći uspesi Klipa sve više i potvrđuju.
Daniel Mandić
pogled unazad
JAPANSKI NOVI TALAS
Od 24. do 27. aprila u Omladinskom centru
CK13 održan je ciklus filmova posvećen
japanskom novom talasu. Prikazano je sedam
filmova šest značajnih režisera tog perioda:
Ošimina Okrutna priča mladosti (1960),
Tešigaharino Lice drugog (1966) i Žena iz dina
(1964), Vakamacuov Hajde, hajde, po drugi
put si devica (1969), Suzukijeve Rođene ubice
(1967), Imamurini Pornografi (1966) i
Terajamina Pastorala: umreti u domovini (1974). Japanaski novi talas neobična
je pojava u istoriji svetskog filma, određen od kraja pedesetih do polovine
sedamdesetih godina XX veka. Iako njegovo originalno ime nuberu bagu
predstavlja izgovor naziva francuskog novog talasa – nouvelle vague – uticaji
između ova dva pokreta bili su mali. Ipak, Okrutna priča mladosti, koja je i
otvorila ovaj program u Crnoj kući, pokazuje veliku sličnost sa najtipičnijim
predstavnikom fransuckog novog talasa, Godarovim prvim filmom Do
poslednjeg daha. Oba filma nastala su iste godine.
Ali i pored paralelnog istorijskog perioda i bavljenja egzistencijalističkom
problematikom, gotovo univerzalnom za „post-apokaliptično“ doba tadašnje
planete – japanski novi talas nije pokazao tako uočljivu stilsku, tematsku i
Omladinski centar CK13
Vojvode Bojovića 13 Novi Sad
tel/fax: +381 47 37 601
www.ck13.org; [email protected]
žanrovsku jedinstvenost kao francuski. I za
razliku od francuskog novog talasa, koji je
počeo sa malim budžetima nezavisne
produkcije, japanski je krenuo uz podršku
velikih studija. Isto tako, francuski
dokumentarni pokret iz pedesetih godina,
kojim je ta nacionalna kinematografija
uspešno započela odvajanje od stagnirajućeg
komercijalnog filma, na prvu generaciju
stvaralaca svog novog talasa imao je „samo“ veliki stilski uticaj (a oni su, opet, u
film ušli kroz uticajan časopis Cahiers du cinéma i teorijsko-kritičarski rad) –
dok su, sa druge strane, mnogi autori japanskog novog talasa, poput
Tešigahare, u igrani film ušli direktno kroz rad na dokumentarnom filmu.
Na kraju, kao osnovna crta japanskog novog talasa – koja može označiti i
glavnu razliku sa francuskim – jeste ekstremnost, u gotovo svim njegovim
elementima. A to je možda i razlog zašto je ova revija kod novosadske publike
prošla skoro nezapaženo.
Daniel Mandić
pogled unazad
PSI OD SLAME
(Straw Dogs, 1971, 118 min.)
Režija: Sam Peckinpah
Uloge: Dustin Hoffman, Susan George, Peter Vaughan
Kada se 1971. sa svojim producentom Danielom
Metnickom Sem Pekinpo uputio u ruralne krajeve
južne Britanije da snimi film Psi od slame, pratila ga je
sa jedne strane reputacija kultnog autora koji je
„redefinisao“ klasični vestern (a ostaće upamćen i po
„definisanju“ modernog akcionog filma) sa nadimkom
Krvavi Sem, a sa druge strane otežavajuća reputacija holivudskog l’enfant
terrible, nepovoljna za mogućnost izbora filmskih projekata. Međutim, kada je
prihvatio scenario prema knjizi Gordona Viliamsa The Siege of Trencher’s Farm,
po navici ga je preradio i prilagodio svojoj viziji i stilu. Od njegovoe premijere, i
posle 18 godina zabrane na video-izdanju u Velikoj Britaniji, polemike oko
nasilja u Psima od slame gotovo da ne prestaju ni danas, kada se još uvek kao
njegovo centralno mesto ističe duga i složena scena dvostrukog silovanja
glavne junakinje, često tumačena kao izraz mizantropije samog režisera i
njegovog problematičnog odnosa prema ženama, nastalog tokom propalih
brakova.
Rebuild Collective/”Crna ovca”
Kralja Aleksandra 10,
Novi Sad
021/6624-723
0655461520 (Nenad)
0611475770 (Bojan)[email protected]com
Psi od slame govore o mladom američkom studentu
matematike koji koristi stipendiju da se skloni sa
suprugom od studentskih protesta u SAD u njenu
praznu porodičnu kuću u britanskom selu, i posveti se
radu na knjizi. Mlada žena od svoje prve pojave
pokazuje izazivačku i razmaženu prirodu, čiji postupci
u najvećoj meri doprinose da ovaj neugodno-napeti
psihološki triler – tempiran nategnutom režijom i
brutalnim razvojem događaja – eksplodira u žestoki
film opsade, gde mladi stranac primoran da brani „sveti prostor“ svoga doma i
njihove živote, otkriva svoju drugu prirodu.
Pekinpo, kao što je i sam isticao, koristi nasilje kao katarzično sredstvo antinasilja, a u središte ovog filma na gotovo kosmološko-mitskim osnovama
postavlja kulturološki problem sukoba civilizovanosti i varvarstva. Kada prva krv
bude prolivena sve ograde će pasti i oslobodiće se haos koji će pozorje ove
drame pretvoriti u groteskni teatar užasa – sa krvožednom upornošću da uništi
sve aktere. Jer na kraju ovakvog igrokaza svi su gubitnici.
Daniel Mandić
pogled unazad
Povodom desetog koncerta serijala Nove Uši za Novu Muziku
NOVA MUZIKA NOVOSAĐANIMA NA DAR
Koncertom američkog postminimaliste Marka Melica
i njegovog ansambla 21. aprila u Studiju „M“ obeležen
je mali ali značajan jubilej – bio je to deseti koncert iz
serijala „Nove Uši za Novu Muziku“ koji je osmislila
naša sugrađanka, pijanistkinja Branka Parlić.
Organizator koncerta Paranoid Cheese Project bio
je Građanski pakt za Jugoistočnu Evropu uz podršku
Pokrajinskog Sekretarijata za kulturu i javno
informisanje.
n Jubilarni koncert ciklusa ponovo je napunio Studio
“M”. Šta su sve Novosađani mogli da čuju na ovih deset
koncerata ciklusa Nove Uši za Novu Muziku?
- Da, deseti koncert ciklusa na kojem je nastupio Mark Melic sa svojim
ansamblom je prošao jako dobro. Rekla bih da, nakon deset koncerata, serijal
Nove Uši za Novu Muziku definitivno ima svoju publiku. Na ovim koncertima
predstavili smo muziku koja nastaje u vremenu u kome živimo. Čuli smo dela
savremenih autora minimalizma i postminimalizma, a veliki broj kompozicija je
premijerno izvedeno... zvuk, boja i karakteristike Nove Muzike sada su, sigurna
sam, vrlo dobro poznati novosadskoj publici. Kako se pravci minimalizam i
postminimalizam i dalje razvijaju i svaki novi
kompozitor daje svoj pečat, mislim da nas čeka još
puno nove Nove Muzike i da smo na svakom koncertu
svedoci nastajanja novog zvuka, nove atmosfere,
novih ideja ... za sada ne vidim kraj tom otkrivanju i to
me beskrajno raduje. Ukoliko se saradnja
Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno
informisanje, Muzičke omladine Novog Sada, RTV,
kao i brojnih poklonika i volontera sa jedne strane i
serijala Nove Uši za Novu Muziku i dalje nastavi na
način kako je to bilo do sada (mi smo se tek ukrcali i
zaplovili), pred nama je još dosta uzbudljivih
događaja.
n Iz vašeg bogatog pregleda kada su svetska dešavanja u pitanju u vezi sa novom
muzikom, koga bi voleli da dovedete u narednom peridu u Novi Sad?
- Veliki je broj izuzetnih kompozitora Nove Muzike, kao i nove muzičke
literature koju bih volela da predstavim, sada već, veoma brojnoj novosadskoj
publici. Među njima su američka kompozitorka Misi Macoli, kompozitor sa
Aljaske Džon Luter Adams, Niko Mjuli američki kompozitor i pijanista, engleski
pogled unazad
Adrian Kranjčević
UVEK KORAK ISPRED
Mark Melic (Marc Mellits, 1966) jedan je od vodećih američkih kompozitora
srednje generacije, izvođen širom sveta. Njegov jedinstveni stil kombinacija pokretačkih ritmova, uzvišenog lirizma i bogate orkastracije je
veoma komunikativan sa slušaocima. Muzika koju stvara sastoji se od
kratkih, kontrastnih stavova, eklektična je, sveobuhvatna, živopisna i uvek sa
osećajem za „korak ispred“. Živi u Čikagu sa porodicom, gde na Univerzitetu
Illinois predaje kompoziciju i teoriju. Deo leta provodi u Rumuniji, te se uticaj
rumunske muzike oseća u nekim njegovim delima.
Melic diriguje i svira klavijature u svom ansamblu Mellits Consort. Na
koncertu Paranoid Cheese Project predstavio je svoje kompozicije sa
kompakt diska Paranoid Cheese (2006).
foto: Branko Lučić
postminimalista Greem Fitkin, čelistkinja Zoe Kiting, duo Stars of the Lid, čija je
ambijentalna muzika bazirana na dronu, odnosno neprekidnom zujanju,
potom Dastin O’Haloran, pijanista iz Berlina... Zaista, toliko je zanimljivih
kompozitora da je ovaj spisak daleko od kraja. No, već dugo želim da vidim i
čujem uživo Bang on a Can All-Stars ansambl, poznat u svetu po svojim
izuzetnim izvođenjima najnovije muzike, koja tako slobodno ruši sve granice
između klasične, rock, world i experimentalne muzike. Ovaj ansambl sarađuje
sa najznačajnijim muzičarima današnjice, među kojima su Stiv Rajh, Teri Rajli,
Tan Dan, Filip Glas, Meredit Monk, Iva Bitova i mnogi drugi. Drago mi je da su
među ovim imenima i kompozitori/izvođači Floran Žis i Mark Melic koje smo
imali priliku da slušamo u Novom Sadu u okviru serijala Nove Uši za Novu
Muziku.
Pre par godina ansambl Bang on a Can All-Stars je snimio čuvenu ambijentalnu
kompoziciju Music for Airports Brajana Inoa i mislim da bi bilo izvanredno da se
novo viđenje ove kultne kompozicija čuje i u Novom Sadu. Sam Brajan Ino je
priznao da mu originalna verzija zvuči kao demo snimak u poređenju sa
verzijom ovog ansambla.
Nadam se da će biti prilike da se tokom ove godine obeleži stota godišnjica
rođenja značajnog avangardnog kompozitora i teoretičara muzike Džona
Kejdža.
Mark Melic u Novom Sadu
pogled unazad
Kultni novosadski bend u izmenjenoj postavi objavio album
NOVE BOJE OBOJENOG PROGRAMA
Za Exit Label u aprilu je izašao novi album
Obojenog programa - Kako to misliš:
mi, pesma Da li smo naučili živeti u kapsuli se
već uveliko pevuši među fanovima ovog kultnog
novosadskog benda, a novi materijal i nova
postava, uz dva basa i bubanj i sa Ilijom
Vlaisavljevićem Bebecom (grupa Boye), nosi
sasvim novu energiju koju svi njihovi fanovi, i
stari i novi, prepoznaju.
Trinaest pesama s albuma dostupno je za besplatno preuzimanje, ali ni istinski
obožavaoci benda i kolekcionari neće ostati uskraćeni za fizičko izdanje
albuma, za koje će se postarati izdavačka kuća Odličan hrčak. Materijal je
sniman u novosadskim studijima Do Re Mi i Standard, od novembra 2011. do
februara 2012, a mastering je rađen u Studiju 150 u Amsterdamu. Album je
producirao basista benda Bebec, dok je za prvi singl sa albuma pod nazivom
Da li smo naučili živeti u kapsuli urađen i spot, koji se može pogledati na sajtu
www.obojeniprogram.rs kao i na zvaničnom Youtube kanalu Exit festivala.
Po rečima frontmena benda, Branislava Babića Kebre, album je rezultat
neprekidnog procesa rada i svakodnevne inspiracije, uz učešće najboljih
saradnika. Ovog puta Obojeni program nastupa u neobičnoj muzičkoj postavi
- dva basa, bubanj i vokal, koja čini novi album još ekplozivnijim u odnosu na
prethodne. Prateće vokale na albumu pevale su Bilja i Jelena iz sastava Boye,
dok dizajn omota potpisuje beogradski umetnički kolektiv Škart. Kao i na
prethodnim albumima, Kebra svojim eklektičnim tekstovima i autentičnim
zvukom daje svojevrsan prikaz i kritiku naše svakodnevnice, postavljajući
pitanja, ali i ostavljajući prostor da sami tumačimo odgovore - a evo šta nam je
on rekao o novom albumu i novoj postavi.
pogled unazad
Bebec svira sa vama, Bilja i Jelena su gostovale na
albumu - na koji način je to oBoyilo Obojeni program i
hoće li one pevati i na koncertima sa vama?
- Bebec je veliko pojačanje za bend, ali on je u nekom
smislu sve vreme i bio prisutan i učestvovao u radu
grupe, pre svega kao naš producent, a i Boye su
nebrojeno puta pevale prateće vokale u bendu. Duže
vreme nismo se ovako okupili, sada jesmo i tome se svi
radujemo. Nismo pričali o tome da Bilja i Jelena pevaju
na koncertima, to pre svega zavisi od njih. Boye su uvek dobrodošle. Za sada,
prateće vokale pevaju Cina, Ljuba i Bebec.
Bebec je ponovo upleo prste u produkciju - da li to znači povratak starom
zvuku?
- Jako je teško praviti poređenja te vrste, stari zvuk - u novom vremenu... Mislim da
je u stvari sve novo i da je svako poređenje gubitak u vremenu, prošlost je za
istoričare, interesuje me danas i eventualno šta će biti narednih dana. Bebec je
odličan producent, i mislim da je preneo tu atmosferu i energiju benda na najbolji
mogući način.
Svirate u novoj postavi - kako funkcioniše dupli bas i
glas, da li se promenio zvuk benda?
- Sve se promenilo a i nije. To su opet neke nijanse i ko i na
koji način to doživljava. Zvučimo čvršće, konkretnije, ma ne
znam ni sam. Važno je da se mi sami u tome dobro
osećamo. A radost je deljiva sa drugima.
Tokom skoro trideset godina postojanja, Obojeni
program stekao je kultni status na našim prostorima.
Oni su prvi bend iz regiona koji se pojavio na MTV-u u
emisiji 120 minutes 1993. godine i jedini koji je imao čast da ga predstavi čuveni
John Peel u njegovim radio emisijama i na njegovoj plejlisti 2002. godine.
Proteklih godina kroz bend je prošlo na desetine različitih muzičara. Jedini član
iz originalne postave benda je Kebra – glavni vokal i autor ponekad emotivno
obojenih, ponekad politički angažovanih tekstova. Njegov glas i tipičan način
pevanja postali su u velikoj meri zaštitni znak Obojenog programa. U oktobru
2011. godine, izdavačka kuća Odličan hrčak objavila je reizdanja prva dva albuma
Najvažnije je biti zdrav i Ovaj zid stoji krivo, izdanja koja se najčešće navode kao
reprezentativni predstavnici savremenog ex-YU roka čiji počeci se upravo i
vezuju za ovaj novosadski bend.
Danijela Jakobi
bilo u centru
CENTAR
Dizajn
Ksenija Čobanović
e-mail: [email protected]
www.centarns.rs
Urednik fotografije
Dušan Živkić
Izdavač
Kulturni centar Novog Sada
Prelom
Tatjana Vukić
Katolička porta 5, Novi Sad
tel: 021/528-972
fax: 021/525-168
Štampa
Futura, Petrovaradin
vodič kroz kulturni život Novog Sada
www.kcns.org.rs
Tiraž
2000
Za izdavača
Laslo Blašković
direktor i glavni i odgovorni urednik KCNS
Urednik
Nedeljko Mamula
Zamenik urednika
Gordana Draganić Nonin
Operativni urednik
Danica Bićanić
Saradnici
Maja Vučković, Danijela Jakobi, Predrag Đuran, Adrian Kranjčević,
Bojan Samson, Sonja Madžar, Daniel Mandić, Stanislav Milojković i Ana Jovičić
Lektura i korektura
Đorđo Sladoje, Alen Bešić
Maj 2012.
CIP – Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
008(497.113 Нови Сад)(036)
CENTAR : vodič kroz kulturni život Novog Sada /
glavni i odgovorni urednik Laslo Blašković ; urednik
Nedeljko Mamula. – 2011, 1 (jun) – . – Novi Sad :
Kul­turni centar Novog Sada, 2011– . – 23 cm
Mesečno.
ISSN 2217-611X
COBISS.SR-ID 264715015
Redakcija ne odgovara za izmene u najavljenim programima.
Ovaj primerak je besplatan.
belešk e /no t es
belešk e /no t es
Download

akademija umetnosti novi sad