PREZENTACE BRNĚNSKÉHO FUNKCIONALISMU V PRESTIŽNÍM VÝSTAVNÍM CENTRU V TEL AVIVU
V areálu vily Stiassni vzniká Centrum obnovy památek architektury 20. století COPA, které bude
sloužit ke studijním a badatelským účelům a bude připravovat výukové a poradenské programy a
metodiky pro obnovu památek moderní architektury. Projekt COPA je financován z prostředků
Evropského fondu pro regionální rozvoj a spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky.
Hlavním partnerem projektu je na základě Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci Fakulta
architektury Vysokého učení technického v Brně, která bude možností Centra využívat při výuce
svých studentů. Pro účely Centra je zapůjčena unikátní soukromá knihovna profesora Vladimíra
Šlapety, čítající zhruba 8 tisíc svazků a pojednávající o architektuře 20. století u nás i v zahraničí.
Centrum obnovy památek architektury
20. století COPA připravilo ve spolupráci
s Českým centrem v Izraeli mimořádný
výstavní projekt s názvem „Brno – the city
of bauhaus spirit“, který je možné
zhlédnout od 17. března v prestižních
výstavních prostorách Bauhaus Centra
v Tel Avivu na hlavní obchodní třídě
Dizengoff. Výstavu lze vnímat jako jednu
z prvních významných akcí Centra COPA.
Možnost vystavovat v Bauhaus Centru,
které odvozuje svoji činnost od
nejvýznamnější avantgardní školy umění,
designu a architektury,
německé
Bauhaus, je jedinečná.
Nad výstavou převzala záštitu ministryně kultury České republiky Alena Hanáková, primátor
Statutárního města Brna Roman Onderka a velvyslanec ČR v Izraeli Tomáš Pojar. Výstavní projekt
finančně podpořilo Ministerstvo kultury České republiky, Statutární město Brno a Židovská obec
v Brně.
Výstava představuje město Brno jako epicentrum jedinečné architektury nově vzniklého
Československa. Na 21 panelech je možné obdivovat krásu funkcionalistických staveb například od
architektů Ernsta Wiesnera, Bohuslava Fuchse, Josefa Kranze nebo Bedřicha Rozehnala, zastoupeni
jsou rovněž židovští architekti Alfred Neumann, Zikmund Kerekes, Heinrich Blum, Endré Steiner,
Zoltán Egri a Otto Eisler. Samostatné panely jsou věnovány obnovené vile Tugendhat, památce
UNESCO architekta Ludwiga Mies van der Rohe a také vile Stiassni a nově vznikajícímu Centru
obnovy památek architektury 20. století COPA.
Informativně jsou prezentovány aktivity Integrovaného operačního programu IOP Ministerstva
kultury České republiky spolufinancované ze zdrojů Evropské unie, například síťový projekt
Revitalizace židovských památek v České republice a ostatní projekty z programu „Vracíme památky
do života“.
Výstavu připravil tým autorů - Petr Kroupa, Vladimír Šlapeta, Vlasta Loutocká, Miroslav Ambroz
a Zdeněk Musil.
Vernisáž výstavy se konala 17. března 2012 za přítomnosti cca 300
hostů. Zahájil ji David Stecher, ředitel Českého centra a Michal Gross,
ředitel Bauhaus centra. Promluvil rovněž velvyslanec ČR v Izraeli
Tomáš Pojar, Petr Kroupa, ředitel Národního památkového ústavu
v Brně, Marek Kupsa, ředitel odboru pro strategii a dotační politiku MK
ČR a profesor Vladimír Šlapeta, emeritní děkan fakulty architektury
VUT Brno. Na závěr všem, kteří pomohli výstavu vytvořit a uskutečnit,
poděkovala Vlasta Loutocká, manažer Centra obnovy památek
architektury 20. století COPA ve vile Stiassni. Během vernisáže se
podávala česká jídla a točilo se české pivo.
Vernisáže výstavy se zúčastnil i Jiří Kořínek,
vedoucí oddělení realizace projektů
David Stecher,
z Ministerstva kultury České republiky nebo
ředitel Českého centra
Jana Hybášková, velvyslankyně Evropské
unie v Iráku. Vzácnými hosty byli např.
Horacio Schwartz, architekt, který provedl rekonstrukci Českého
velvyslanectví v Tel Avivu, profesor Amnon Frenkel z Technionu v Haifě,
francouzský vydavatel knih o moderní architektuře a stylu Bauhaus
Patrick Arsi, jakož i četní zástupci česky a slovensky hovořící komunity
v Izraeli a pamětníci a rodáci z Brna, jako Moshe Breda anebo Hugo
Marom, jeden z tzv. Wintonových dětí a později po rychlém výcviku
Michal Gross,
v Olomouci a v Hradci Králové letec, který pomáhal budovat stát Izrael.
ředitel Bauhaus centra
Pozitivním dopadem výstavy je dokonce i fakt, že se podařilo zjistit vilu
v Mokré Hoře, kterou pro rodiče Hugo Maroma navrhli Zoltán Egri a
Alfred Neumann.
Nechyběli studenti architektury z Tel Avivské univerzity nebo International Summer School při
institutu Bauhausu v Dessau.
Petr Kroupa, ředitel Národního
památkového ústavu ÚOP v Brně
Marek Kupsa, ředitel odboru pro
strategii a dotační politiku MK ČR
Tomáš Pojar, velvyslanec
ČR v Izraeli
Výstavu navštívila dcera nejslavnějšího izraelského architekta Arieh Sharona (pův. jménem Ludwig
Kurzmann), paní Yael Aloni. Arie Sharon se narodil v Polsku, studoval architekturu v roce 1919
v Brně a ve 20. letech odešel do Palestiny, kde se stal později národním izraelským architektem a
profesorem na haifském Technionu.
V rámci výstavy se konala přednáška prof. Ing. arch. Vladimíra Šlapety, DrSc., významného českého
historika architektury a vysokoškolského pedagoga, na téma Brněnský funkcionalismus.
Profesor Vladimír Šlapeta
Vlasta Loutocká, manažer projektu COPA
a Pavla Schimmerling, asistentka ředitele Českého centra
Výstavou byla naplněna jedinečná příležitost
prezentace a propagace nejen města Brna, jeho architektury a významu, ale rovněž historických
souvislostí a současných projektů realizovaných v obou unikátních brněnských vilách.
Kancelář strategie města Magistrátu města Brna poskytla propagační a informativní materiály o
městě Brně, o které byl velký zájem, roll-up s logem města a význačnými dominantami zval
návštěvníky k prohlídce výstavy. Výstava je hojně navštěvována odbornou i laickou veřejností, svou
výhodnou polohou oslovuje i turisty, kteří do Tel Avivu přijíždějí.
Je otevřena šest dní v týdnu téměř po celý den. Dle informací Českého centra denně projde
výstavními prostorami kolem 100 návštěvníků včetně účastníků tematických a odborných exkurzí.
V minulém týdnu se o výstavu živě zajímal akademický architekt David Vávra, který do Izraele a Tel
Avivu přijel natáčet.
Na obrázku zleva: Jiří Kořínek, Marek Kupsa, Vlasta Loutocká, Petr Kroupa, Zdeněk Musil
Propojení Českého centra v Tel Avivu a projektu Centra obnovy památek architektury 20. století
nalezlo odezvu i u odborné veřejnosti
zabývající se obnovou památkového fondu
doby Bauhausu, která vedla k zapsání
izraelského „White city“ v Tel Avivu na seznam
památek UNESCO. Výstava si klade rovněž za
cíl pomoci při navázání kontaktu s odbornými
školami v Izraeli, např. s vysokou školou
Technion - Israel Institute of Technology
v Haifě nebo dalšími odbornými institucemi.
O výstavě je možno se dočíst v měsíčníku ŽO
v Brně, Kachol velavan 04/2012, na
internetových stránkách Českého centra a
Na obrázku zleva: Profesor Vladimír Šlapeta,
Bauhaus centra http://tel-aviv.czechcentres.cz/,
Hugo Marom a Horacio Schwartz
www.bauhaus-center.com, nebo na adrese
http://zidovskelisty.blog.cz/1203/brnensky-funkcionalismus-v-tel-avivu. Živě rovněž informoval
tiskový mluvčí NPÚ ve Studiu 6 České televize - http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795studio-6/212411010100316/video/. Článek o výstavě vyjde koncem dubna rovněž v časopise
CzEcho. Prostřednictvím publikace CzEcho Česká centra představují své významné projekty a
programové události, které jsou aktuální na období daného roku.
O výstavě se zmiňují i kulturní přehledy všech významných izraelských deníků:
Kulturní příloha Galeria deníku Haaretz a The Guide deníku Herald Tribune
Kulturní příloha Weekend deníku Jerusalem Post
Kulturní týdeník Achbar Ha Ir
měsíčník TimeOut
Výstava je pro velký zájem prodloužena do konce měsíce dubna.
Dne 18. dubna 2012 se na téma výstavní projekt s názvem „Brno – the city of bauhaus spirit“ na
Ministerstvu kultury konala za účasti ministryně kultury Aleny Hanákové, ředitele Českého centra
Davida Stechera a tvůrců výstavy tisková konference.
České centrum Tel Aviv jedná o dalších možnostech prezentace výstavy, v tuto chvíli je v jednání
možnost prezentace na fakultě architektury Tel Avivské univerzity nebo v jiných Českých centrech
v dalších zemích.
Ministerstvo kultury České republiky chce výstavu zařadit mezi své letní aktivity, primátor města
Brna uvažuje o odeslání výstavy do některých brněnských partnerských měst.
Text: Ing. arch. Vlasta Loutocká, manažer Centra obnovy památek architektury 20. století COPA ve vile Stiassni
Fotografie: Pavel Winkler, freelance Journalist & Photographer, Tel Aviv, Mgr. Zdeněk Musil, pracovník vztahů
k veřejnosti NPÚ ÚOP v Brně
Download

více info - Fakulta architektury