TURISTIĈKA ORGANIZACIJA GRADA NOVOG SADA
Bulevar Mihajla Pupina 9
Tel/fax: 421 811, 421 812, 451 481
Jevrejska 10
Tel: 66 17 343, 66 17 344
[email protected] [email protected]
www.turizamns.rs
NS KULTINFO decembar 2013.
NEPOTPUN PROGRAMNe odgovaramo za promene podataka i programa
SVET OBELEŢAVA OVE DATUME U DECEMBRU:
01. 12. MeĊunarodni dan borbe protiv side
03. 12. MeĊunarodni dan osoba sa invaliditetom
05. 12. MeĊunarodni dan volontera
09. 12. MeĊunarodni dan borbe protiv korupcije
10. 12. MeĊunarodni dan ljudskih prava
11. 12. MeĊunarodni dan planina, Dan UNICEF-a
SPC "VOJVODINA", Sutjeska 2, tel: 488 22 22 www.spens.rs
01.12. – 18.12.
Svetsko prvenstvo u rukometu- ţene
20.12. – 30.12. I sprat Spens-a
NOVOSADSKA ZIMA
21.12. subota Velika dvorana
KONCERT GODINE
24.12. utorak Velika dvorana
KONCERT- HARIS DŢINOVIĆ
27.12. petak Velika dvorana
KONCERT- BAJAGA I INSTRUKTORI
NOVOSADSKI SAJAM, Hajduk Veljkova 11
tel: 483 00 00 [email protected] www.sajam.net
Najava dogaĊaja u kongresnom centru Novosadskog sajma:
03.12. utorak 10.30 – 14.00
VojvoĊanski IKT klaster, IKT mreţa, NiCAT i Nemaĉka
organizacija za meĊunarodnu saradnju - GIZ
04.12. sreda
SEMINAR- Raĉunovodstvo doo
10.12. utorak
Seminar za revizore- Savez raĉunovoĊa i revizora
10.12. utorak 11.00 – 15.00
Humanitarna akcija “Novogodišnja kutija”
Credit Agricole Banka, Metro keš & keri, Crveni krst i
Novosadski sajam
11.12. sreda
Seminar: Primena novih poreskih i drugih popisa i pripreme za
sastavljenje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu
23.12. ponedeljak
Sportski savez Vojvodine organizuje
46. dedela nagrade "Jovan Mikić - Spartak"
Proglašenje najboljih sportista Vojvodine
KULTURNI CENTAR, Katoliĉka porta 5 tel: 528 972
[email protected] www.kcns.org.rs
02.12. ponedeljak Velika sala 20.00
KONCERT
Obeleţavanje 200 godina od roĊenja Petra II Petrovića Njegoša
Prvo izvoĊenje dela “Luĉa mikrokozma”u Novom Sadu
05.12. ĉetvrtak Tribina mladih 20.00
PREDAVANJE
ANGLOSAKSONSKA POLITIKA I SRBIJA U 20 VEKU
Predavaĉi: dr Miroslav Svirĉević i dr Aleksandar Gajić
06.12. petak Tribina mladih 19.30
PREDAVANJE
OD EMOCIONALNE PISMENOSTI DO EMOCIONALNE
UCENE (PSIHOPOLIS)
Predavaĉi: Jelena Pantić- psiholog, Danijela Ţivanĉevićpsihoterapeut
12.12. ĉetvrtak Tribina mladih 20.00
NEUROMARKETING TRIBINA
04.12. – 28.12.
17. FESTIVAL EVROPSKOG I NEZAVISNOG FILMA EUROIN-FILM
Više od 250 filmova razvrstanih u 32 tematske celine biće
prikazano u bioskopu Kulturnog centra Novog Sada u okviru 17.
Festivala evropskog i nezavisnog filma „Euro-in film“
19.11. – 09.12. KCNS- Tribina mladih
IZLOŢBA
CURATORIAL WORKSHOP
Goranĉo ĐorĊievski
15.11.- 06.12. Likovni salon KCNS
IZLOŢBA SLIKA
YOU DISTURB MY LIFE
Vesna Pavlović i Eduardo Alvarado
24.12. – 26.12. i 04.01. – 07.01. Trg Slobode
VREME DARIVANJA- U SUSRET BOŢIĆU
“Vreme darivanja - U susret Boţiću” manifestacija u organizaciji
Kulturnog centra Novog Sada će poĉeti 24. decembra i trajaće do
26. decembra 2013. godine, na Trgu Slobode, a zatim će biti
nastavljeno od 4. do 7. januara 2014. godine
MALI LIKOVNI SALON KCNS, Bulevar Mihajla Pupina 9
tel: 525 120 [email protected], www.kcns.org.rs
02.12. ponedeljak Mali likovni salon 19.00
OTVARANJE IZLOŢBE
Izloţba “Malog formata”
“…Od figuracije do apstrakcije, od likovnih zabeleški do
zagonetnih, nadrealnih svetova, na ovogodišnjoj selekciji uvrštena
su dela koja pruţaju pregled razliĉitih likovnih tendencija, dela
koja nam dolaze iz ateljea umetnika razliĉitih generacija.”
dr Vladimir Dimovski
Na ovogodišnjoj izloţbi “Malog formata” uĉestvuje 24 autora.
Izloţba će biti otvorena do 31.12.2013.
AMERIĈKI KUTAK, Petra Drapšina 3, tel: 472 28 40,
[email protected] [email protected]
02.12. ponedeljak
6.30 - 8.00 pm Conversation Club with Lana
Topic: TED Talk Inspiration - Mitchell Besser "Mothers helping
mothers fight HIV"
03.12. utorak
1.00 pm Movie Time - Will Smith in "The Pursuit of Happiness"
6.00 pm Keep Calm and Love Math and Science with Andrea and
Dušan
04.12. sreda
12.00 - 1.30 pm Beginner's English Course (closed group)
6.30 - 8.30 pm Conversation Club with Mirjana Plavšić
Topic - World of fashion and the satisfacion of being well-dressed
05.12. ĉetvrtak
4.00 pm Documentary Film - Academy Award Nominee "Which
Way Home"
6.30 - 8. 00 pm Culture Survival Workshop with Arby Kay; Topic
- Volunteering in the USA
06.12. petak
3.00 - 4.30 pm TOEFL Tips and Tricks with Višnja Vujin
5.00 - 6.00 pm Kids' Corner with Danka and Monica
6.30 - 8.00 pm SAT Grammar by House of English
6.30 - 8.00 pm Youth Club
09.12. ponedeljak
6.30 - 8.00 pm Conversation Club with Lana Ranisavljević
Topic - TED Talk Inspiration: Benjamin Zander - The
transformative power of classical music
10.12. utorak
10.00 am Keep Calm and Love Math and Science with Andrea
and Dušan
1.00 pm Movie Time - Cameron Diaz and Kate Winslet in "The
Holiday"
11.12. sreda
12.00 - 1.30 pm Beginner's English Course (closed group)
6.30 - 8.00 pm Conversation Club with Mirjana Plavšić
Topic - Asking for and giving advice... do you recomend it?
12.12. ĉetvrtak
4.00 pm Documentary Film - "The Kids Grow Up" Letting Go is
Hard to Do
7.00 pm World of Digital Art - Video Art by Michael Robinson
with Andrej Tišma
13.12. petak
3.00 - 4.30 pm TOEFL Tips and Tricks with Višnja Vujin
5.00 - 6.00 pm Kids Corner with Danka and Monica
6.30 - 8.00 pm SAT Math Section by House of English
6.30 - 8.00 pm Youth Club
16.12. ponedeljak
6.30 - 8.00 pm Conversation Club with Lana Ranisavljević
Topic: TED Talk Inspiration - Isabel Allende "Tales of Passion"
17.12. utorak
1.00 pm Movie Time - "Snow White and the Huntsman"
6.00 pm Keep Calm and Love Math and Science with Andrea and
Dušan
6.00 pm Presentation on My Kind of Town - Chicago
18.12. sreda
12.00 - 1.30 pm Beginners' English (closed group)
6.30 - 8.00 pm Conversation Club with Mirjana Plavšić
Topic: What are your strategies for controlling your emotion?
19.12. ĉetvrtak
4.00 pm Documentary Film - "Waiting for Superman" on Public
Education in the USA
6.30 - 8.00 pm Cultural Survival Workshop with Arby Kay; Topic
- Education System in the USA
20.12. petak
3.00 - 4.30 pm TOEFL Tips and Tricks with Višnja Vujin
5.00 - 6.00 pm Kids' Corner with Danka and Monica
6.30 - 8.00 pm SAT Critical Reading and Essay by House of
English
6.30 - 8.00 Youth Club
23.12. ponedeljak
6.30 - 8.00 pm Conversation Club with Lana Ranisavljević
Topic: TED Talk Inspiration - Amy Cuddy-Your body language
shapes who you are
24.12. utorak
10.00 am Keep Calm and Love Math and Science with Andrea
and Dušan
1.00 pm Movie Time - Jim Carrey in Disney's "A Christmas
Carol"
4.00 pm Christmas Creative Workshop (Volonterski klub - po
svaĉijoj meri)
25.12. sreda
12.00 - 1.30 pm Beginner's English Course (closed group)
4.00 pm Christmas Creative Workshop (Volonterski klub - po
svaĉijoj meri)
6.30 - 8.00 pm Conversation Club with Slobodan Milinović
Topic - Gift giving and the holiday season
26.12. ĉetvrtak
4.00 pm Documentary Film - The History Channel's "Walt Disney
World"
4.00 pm Christmas Creative Workshop (Volonterski klub - po
svaĉijoj meri)
7.00 pm World of Digital Art with Andrej Tišma - Works of the
Spanish distributor of video and media art "Names"
27.12. petak
3.00 - 4.30 pm TOEFL Tips and Tricks with Višnja Vujin
5.00 - 6.00 pm Kids' Corner with Danka and Monica
6.30 - 8.00 Youth Club
30.12. ponedeljak
4.00 pm Christmas Creative Workshop (Volonterski klub - po
svaĉijoj meri)
6.30 - 8.00 pm Conversation Club with Lana Ranisavljević
Topic - Open Topic
31.12. utorak
Working hours 9 - 2.30 pm
12.00 pm New Year's Eve "Children's Play"
DEĈIJI KULTURNI CENTAR
Ive Lole Ribara 6, 063 52 11 23, 063 59 25 59
www.decinadar.org
07.12. subota
“PRVI KORACI I ZNACI“
Kreativna radionica za decu i roditelje
Odrţavaće se subotom popodne. Traje oko sat vremena. Rad je u
malim grupama. Broj dece je ograniĉen.
Namenjena je deci uzrasta od 2 do 3 godine kao i njihovim
roditeljima.
Radionicu vodi: Marijana Veliki Majstorović
MUZIĈKA OMLADINA NOVOG SADA, Katoliĉka porta
2/II, tel: 452 344; [email protected] www.muzickaomladina.org
*Prodaja ulaznica i informacije:
Muzička omladina Novog Sada (Katolička porta 2/II, tel. 021
452 344) radnim danima od 8,00 do 14,00 časova ili dva sata
pred početak koncerta na ulazu u Sinagogu.
03.12. utorak SNP scena Pera Dobrinović 19.30
Gostovanje Opere i teatara Madlenianum
Melodrama Mire GAVRANA
TAJNA GRETE GARBO
Rediteljka: ĐurĊa TEŠIĆ
„suptilna melodrama, koliko vrcava, toliko i za zastajanje daha...“
...“pozorišno delo za publiku koja voli glamur i neţnost, radost i
istinu“.
LICA:
Greta Garbo.....Tanja Bošković
Linda..............Jovana Balašević
Robert............Miodrag Krstović
Dejvid.............Petar Benčina
Prodaja ulaznica na blagajni Srpskog narodnog pozorišta
(Pozorišni trg 1, tel. 021/6615-065) radnim danima od 10.00 do
poĉetka predstave i subotom od 14.00 do poĉetka predstave!
cene ulaznice: 1.000,00 dinara
06.12. petak Gradska kuća 20.00
ROMAN RABINOVIĈ, klavir (Izrael)
*pobednik jednog od najprestiţnijih konkursa
MeĊunarodnog pijanistiĉkog takmiĉenja “Artur Rubinštajn ”
Program: Kupren, Hajdn, Šopen, Ravel
cena karte: 300,00 dinara
17.12. utorak Sinagoga 20.00
KVARTET BESTER (Poljska) - jedan od fenomena na globalnoj
muzičkoj sceni
JAROSLAV BESTER, hаrmonikа, JAROSLAV TIRALA, violinа
OLEG DIJAK, hаrmonikа, klаrinet, udаrаljke
MIKOLAJ POSPJEŠALSKI, kontrаbаs
Program: Zlatna zemlja (The Golden Land)
cenа ulаznice: 500,00 dinаrа
27.12. petak SNP 20.00
NOVOGODIŠNJI GALA KONCERT
DISKO FILHARMONIJA
Beogradska filharmonija i gosti
Program: Disko hitovi 70-tih godina
GALERIJA SPOMEN-ZBIRKA PAVLA BELJANSKOG
Trg galerija 2, tel: 472-99-66
[email protected]
www.pavle-beljanski.museum
Radno vreme Spomen-zbirke: sreda- nedelja 10.00-18.00
ĉetvrtak 13.00-21.00 ponedeljkom i utorkom zatvoreno
ĉetvrtkom ulaz besplatan
STALNA POSTAVKA:
U Spomen-zbirci su zastupljena vrhunska dela srpske umetnosti iz
perioda od prve do sedme decenije XX veka, sa akcentom na
period izmeĊu Prvog i Drugog svetskog rata. Tako kolekcija
hronološki zapoĉinje slikama prve generacije modernista
(Nadeţda Petrović, Milan Milovanović, Kosta Miliĉević),
nastavlja se delima najznaĉajnijih predstavnika meĊuratne srpske
umetnosti (Sava Šumanović, Milan Konjović Petar Dobrović, Ivan
Radović, Jovan Bijelić, Petar Lubarda, Sreten Stojanović, Risto
Stijović) i umetnika ĉiji se radovi datiraju u drugu polovinu XX
veka (Zora Petrović, Liza Kriţanić, Ţivko Stojsavljević, Milenko
Šerban, Ljubica Sokić).
Ulaz je slobodan.
11.11. – 14.01.
NOVOGODIŠNJA PONUDA U SPOMEN-ZBIRCI PAVLA
BELJANSKOG
Povodom predstojećih boţićnih i novogodišnjih praznika
Spomen-zbirka Pavla Beljanskog je, kao i prethodnih godina,
pripremila posebnu ponudu ljubiteljima umetnosti – ĉestitke i
publikacije po promotivnim cenama.
05.12. – 20.01. 2014
05.12. ĉetvrtak 19.00
MeĊunarodna izloţba grafike – Mecotinta 2012
Realizacijom projekta Crteţom i grafikom na sliku: mecotinta,
nastavlja se ciklus izloţbi umetnika pod okriljem novosadskih
akademija, a u saradnji sa Spomen-zbirkom Pavla Beljanskog.
Postavka izloţbe obuhvata ukupno 39 grafiĉkih listova u tehnici
mecotinte, a biće zastupljeni radovi autora ĉlanova
Internacionalnog udruţenja mecotinte, kao i radovi studenata sa
EDUCONS Univerziteta-Akademije klasiĉnog slikarstva.
U realizaciji izloţbe uĉestvovali su Jasna Popović, mr Sneţana
Petrović, dr Jasna Jovanov, Milica Bogosavljević i Milica Orlović
Ĉobanov.
12.12. ĉetvrtak 19.00
Filmsko veĉe posvećeno Ivanu Tabakoviću povodom
obeleţavanja godišnjice njegovog roĊenja.
Na programu je dokumentarni film Ivan Tabaković iz serijala
Slikari i vajari (RTB; reţija: Gojko Škarić; scenario i naracija:
Irina Subotić; trajanje: 30 min), koji prati umetniĉki razvoj Ivana
Tabakovića (10.12.1898 – 27.06.1977), od samih poĉetaka i
preokupiranosti impresionistiĉkim tretiranjem svetla, do kasnijih
ostvarenja, eksperimentalnog i manifestnog karaktera. Slikarsko
obrazovanje kod Ljube Babića u Zagrebu i kod Hansa Hofmana u
Minhenu usmerilo je Tabakovićevo slikarstvo ka temeljima
modernizma. Rad crtaĉa na Anatomskom institutu, prijateljstvo s
Otonom Postruţnikom i osnivanje zagrebaĉke grupe „Zemlja”,
odredili su njegovu sklonost ka satiriĉnoj kritici ljudskih slabosti i
mana.
Ulaz je slobodan.
Deĉija likovna radionica 2013 i izloţba
U ateljeu Nadeţde Petrović (oktobar 2013 – januar 2014)
U oktobru je poĉela sa radom Deĉija likovna radionica Spomenzbirke Pavla Beljanskog 2013, pod nazivom U ateljeu Nadeţde
Petrović.
Ove godine, pedagoške aktivnosti Spomen-zbirke usklaĊene su s
obeleţavanjem 140 godina od roĊenja slikarke Nadeţde Petrović
(1873–1915). Posebno za ovaj program deo galerijskog prostora
preureĊen je u autentiĉni atelje poznate umetnice. Atmosferu sa
prelaska 19. u 20. vek deci je doĉarala glumica prerušena u lik
Nadeţde Petrović.
Nakon edukativnog pripremnog rada sa najmlaĊima u okviru
programa Kustos u vrtiću, zatim obilaska muzeja, te upoznavanja
sa delima i ţivotom umetnice kroz kompjuterske prezentacije i
kreativni rad u Deĉjem kutku Spomen-zbrike, deca će samostalno
oblikovati radove na temu proslave roĊenja slikarke. Kao i
prethodnih godina, po završetku radionice (januar 2014), biće
realizovana istoimena izloţba deĉijih radova, U ateljeu Nadeţde
Petrović.
Novosadske deĉije Zimzarije 2013
Tokom zimskog raspusta, Spomen-zbirka Pavla Beljanskog se
pridruţuje manifestaciji Novosadske deĉije zimzarije, koja će se
od 20. decembra 2013. do 12. januara 2014. godine odrţati na više
lokacija u gradu. Organizator Zimzarija je Fondacija „Deci na
dar“ iz Novog Sada.
Poslednje nedelje decembra (23–27.12. 2013. godine), u okviru
pomenute manifestacije, Spomen-zbirka Pavla Beljanskog
organizuje tematskе likovnе radionicе. Radionice su osmišljene
tako da, kroz aktivno uĉenje i razonodu, deca saznaju više o
odabranim likovnim tehnikama, o Spomen-zbirci, liĉnosti Pavla
Beljanskog, umetnicima ĉija je dela sakupljao i njegovoj kolekciji
umetniĉkih dela. Program je namenjen deci uzrasta od 6 do 12
godina.
Koordinatori projekta u Spomen-zbirci su Milica Orlović
Ĉobanov, Ksenija Vasin, Julijana Stojsavljević i Nebojša
Slankamenac.
Program radionica (10–13 ĉasova):
23. decembar: Origami: korak po korak
24. decembar: Origami i kombinovanje tehnika
25. decembar: Raznobojne skulpture
26. decembar: Ram za moju sliku
27. decembar: Ukrasi za najlepšu jelku
U okviru Novosadskih dečijih zimzarija, u nedelju 22. decembra
od 12 do 13 ĉasova, u trgovinskom centru BIG, biće odrţana još
jedna radionica pod nazivom Ram za moju sliku.
MATICA SRPSKA, Matice srpske 1 tel: 527 622
[email protected] www.maticasrpska.org.rs
02.12. ponedeljak Sveĉana sala Matice srpske 19.00
KNJIŢEVNO VEĈE
Srpska poezija u prevodu prof. Roberta Hodela
Uĉestvuju: Vesna Matović, Dušan Ivanić, Bojan Jović, Jovan
Delić
03.12. utorak Sveĉana sala Matice srpske 19.00
RAZGOVORI O NJEGOŠU
Akademik Ljubomir ZUKOVIĆ
Njegoš i Vuk
Prof. dr Miloš KOVAĈEVIĆ
Njegošev odnos prema srpstvu i srpskom jeziku
Prof. dr Miloš KOVIĆ
Njegoš i nacionalne ideologije XIX veka
Pesnik Blagoje BAKOVIĆ
Kazivanje stihova
10.12. utorak Sveĉana sala Matice srpske 12.00
Povodom devet vekova od roĊenja Stefana Nemanje
PREDAVANJE
STEFAN NEMANJA- IKONA I PORTRET
Prof.dr ĐorĊe Bubalo
Galerija POKLON-ZBIRKA RAJKA MAMUZIĆA
Vase Stajića 1, tel: 520 223; www.galerijamamuzic.org.rs
[email protected]
STALNA POSTAVKA:
Slike autora, ĉlanova Decembarske grupe i drugih umetnika koji
su diplomirali na Akademiji likovne umetnosti odmah posle
Drugog svetskog rata.
Galerija MATICE SRPSKE, Trg galerija 1, tel: 4899 000;
www.galerijamaticesrpske.rs [email protected]
STALNA POSTAVKA UMETNOST XVIII VEKA U
KOLEKCIJI GALERIJE MATICE SRPSKE
02.12. ponedeljak 13.00 - 14.30
TRIBINA „Creative Commons - kreativnost i društvo znanja“, ĉiji
je fokus predstavljanje otvorenih meĊunarodnih pravnih Creative
Commons standarda i pokretanje rasprave o intelektualnoj svojini
i otvorenim oblicima intelektualne interakcije u digitalnim
uslovima.
Pozdravna reĉ: dr Daniela Korovija Crkvenjakov- pomoćnik
upravnika Galerije Matice srpske
Govori: Nevenka Antić- Creative Commons Serbia Legal Project
Lead
Novembar 2013 ‒maj 2014
EDUKATIVNI PROGRAM ZA DECU „POTRAGA ZA
BLAGOM, DEĈJI VODIĈ KROZ GALERIJU MATICE
SRPSKE“
Tokom trajanja programa svake subote od 11.00 do 12.30 sati u
Galeriji će se odrţavati kreativne radionice za decu u kojima će se
obraĊivati razliĉiti sadrţaji inspirisani temama i odabranim
umetniĉkim delima koja se nalaze u Galeriji Matice srpske, kao i
delima nacionalne i svetske kulturne baštine.
Radionice su otvorenog tipa i namenjene su deci uzrasta od 5 do
11 godina.
Radionice će voditi kustosi i konzervatori Galerije uz pomoć
studenata Odseka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Novom
Sadu.
Centar za vizuelnu kulturu ZLATNO OKO, L. Teleĉkog 3/I
tel. 529 075, [email protected]
FOTO KINO I VIDEO SAVEZ VOJVODINE, Pašićeva 34
www.fkvsv.com
GALERIJA PODRUM, PC APOLO, Trg Slobode 3 tel: 426
532
[email protected]
Radno vreme: radnim danima i subotom12-20h
CAFE CLUB GALERIJA IZBA, Ţelezniĉka 4, tel: 452 503
email: [email protected]
Radno vreme: radnim danima 09-23h, petak i subota 09-01h
GALERIJA PRO ARTE Novi Sad, Radniĉka 24 tel: 459 490
[email protected] www.proartegalerija.com
GALERIJA UPIDIV - FORMA, Ilije Ognjanovića 3
tel: 524 481, www.upidiv.org.rs [email protected]
Galerija TABLEAU, Svetozara Miletića 4, tel: 424 227
[email protected]
Galerija Ogranka SANU PLATONEUM, Nikole Pašića 6; tel:
420 210 www.ogranak.sanu.ac.rs [email protected]
04.12. sreda Sveĉana sala 18.00
PREDAVANJE MILORADA MITKOVIĆA
Optimalni biomehaniĉki uslovi za zarastanje preloma, produţenje
ekstremiteta i korekcije deformiteta
GALERIJA ITD
Petrovaradinska tvrĊava, www.design-radosevic.com
Klub FRIDA, Zmaj Jovina 5
Svakog ĉetvrtka u klubu Frida promocija koktela
ART KLINIKA, Grĉkoškolska 5, [email protected]
www.artklinika.rs
Radno vreme Art klinike: svakog radnog dana od 18 do 20 ĉasova
MP_art café galerija, Zmaj Jovina 21 [pasaţ, prvi sprat]
Tel: 661 6401, [email protected]
www.mp-art.co.rs
ARS AKADEMIJA-GALERIJA TOMTIN
Ignjata Pavlasa 2-4 (Pozorište mladih), tel: 060 654 9 654
www.arsakademija.com
UDRUŢENJE LIKOVNIH UMETNIKA VOJVODINE
Bul. Mihajla Pupina 9, tel: 524 991
Radno vreme: svakog radnog dana od 10.00- 18.30
25.11. – 06.12.
IZLOŢBA- WAS IST ARKZIN
Izloţba Was Ist Arkzin u Novom Sadu proizašla je iz projekata i
izloţbe IZGLEDI ARKZINA predstavljene u Zagrebu (od 28.05. 12.06.2013.), a zatim i iz medijskog projekta INSTALIRANJE
JAVNOSTI (Zagreb, novembar-decembar 2013.), u produkciji
Multimedijalnog instituta mi2 i saradnika. Ĉаsopis Arkzin je
pokrenut je u septembru 1991. godine kаo fаnzin аntirаtne
kаmpаnje u Hrvаtskoj i nа širem prostoru bivše Jugoslаvije. Kаo
nezаvisni, аlternаtivni, kritiĉki mаgаzin koji je otvаrаo prostor zа
rаsprаvu, Arkzin je spаjаo rаdikаlne teme sа rаdikаlnim dizаjnom
i nа tаj nаĉin je pokušаo dа proširi domete vizuelne percepcije.
GALERIJA MOST
Vojvode Putnika 2 tel: 475 41 28
GALERIJA PROMETEJ
Trg Marije Trandafil 11
UNIVERZITET U NOVOM SADU - AKADEMIJA
UMETNOSTI, Đure Jakšića 7, tel:422 176
[email protected] www.akademija.uns.ac.rs
02.12. ponedeljak 20.00
KONCERT STUDENATA SAKSOFONA
Program: R. Noda, C. Pascal, R. Boutry, J. Ibert, P. Bonneau, H.
Tomasi…
Ulaz je slobodan
Bioskop ARENA, Bul. Mihajla Pupina 3, tel: 615 772
www.arenacineplex.com
Na repertoaru su sledeći filmovi:
GROZAN JA 2, PADAĆE ĆUFTE 2, SAVETNIK, MRAĈNE
ULICE MENHETNA, SAFARI U AFRICI 3D, BITKA
GODINE, TOR 3D, KAPETAN FILIP S,KUMBA 3D,
ŠTRUMPFOVI 3D, VOJNA AKADEMIJA 2, MAMAROŠ,
GRAVITACIJA, NIKO2, IGRE GLADI: LOV NA VATRU,
LAST VEGAS, AVIONI, TURBO, VREME JE ZA LJUBAV,
PRIZIVANJE ZLA
SRPSKO NARODNO POZORIŠTE, Pozorišni trg 1
tel: 520 091 www.snp.org.rs
SCENA "JOVAN ĐORĐEVIĆ" 19.00
12.12. ĉetvrtak
SIMON BOKANEGRA- opera
13.12. petak
SIMON BOKANEGRA- opera
14.12. subota
SIMON BOKANEGRA- opera
16.12. ponedeljak
SIMON BOKANEGRA- opera
17.12. utorak20.00
ZLATNA TAMBURICA- Izbor najlepše vojvoĊanske pesme
18.12. sreda
PIPI DUGA ĈARAPA- balet
21.12. subota 20.00
VOJVOĐANSKI SINFONIJSKI ORKESTAR- koncert
22.12. nedelja 20.00
KONCERT IVANA BOSILJĈIĆA
Par stihova za nas..
23.12. ponedeljak
KRCKO ORAŠĈIĆ- balet
26.12. ĉetvrtak
KRCKO ORAŠĈIĆ- balet
27.12. petak 20.00
BEOGRADSKA FILHARMONIJA- DISKO HITOVI 70-TIH
28.12. subota
KRCKO ORAŠĈIĆ- balet
29.12. nedelja 20.00
RADE ŠERBEDŢIJA I VLATKO STEFANOVSKI- KONCERT
30.12. ponedeljak 12.00
KRCKO ORAŠĈIĆ- balet
31.12. utorak 12.00
KRCKO ORAŠĈIĆ- balet
SCENA "PERA DOBRINOVIĆ" 19.30
02.12. ponedeljak
UJEŢ- drama
03.12. utorak
TAJNA GRETE GARBO
05.12. ĉetvrtak
UJKA VANJA 19.00
Drţavni teatar na Vasiljevskom, Sankt Peterburg, Rusija
06.12. petak 19.00
DEVOJKA BEZ MIRAZA
Drţavni teatar na Vasiljevskom, Sankt Peterburg, Rusija
07.12. subota
BOGOJAVLJENSKA NOĆ- drama
09.12. ponedeljak
BROD ZA LUTKE- drama
10.12. utorak 21.00
ŠAMPANJAC I JAGODE- balet
11.12. sreda
UJKIN SAN- drama
12.12. ĉetvrtak
SLUGA DVAJU GOSPODARA- drama
13.12. petak
URNEBESNA TRAGEDIJA- drama
14.12. subota
BOGOJAVLJENSKA NOĆ- drama
15.12. nedelja 19.00
FLAMENKO- IZMEĐU TIŠINE I USKLIKA
Rok koncert- 10 godina grupe La Sed Gitana
16.12. ponedeljak 19.30 i 21.30
ŢABA
Kamerni teatar 55, Sarajevo
17.12 utorak
ZOJKIN STAN- drama
18.12. sreda
PRIĈE IZ BEĈKE ŠUME- dtrama
20.12. petak
URNEBESNA TRAGEDIJA- drama
21.12. subota
JE LI BILO KNEŢEVE VEĈERE- drama
23.12. ponedeljak
BOGOJAVLJENSKA NOĆ- drama
24.12. utorak
JAZAVAC PRED SUDOM
Gradski teatar Novi Sad i Gradsko pozorište Beĉej
25.12. sreda
SLUGA DVAJU GOSPODARA- drama
26.12. ĉetvrtak
DŢANDRLJIV MUŢ- drama
27.12. petak
ĐAKON- drama
28.12. subota
UJEŢ- drama
"KAMERNA SCENA" 20.30
02.12. ponedeljak 21.00
POP IT UP- balet
03.12. utorak 21.00
POP IT UP- balet
05.12. ĉetvrtak 18.00
ZDRAV(o) ŢIVOT(e)- High life- drama
BESPLATNA PREDSTAVA; "IN je biti CLEAN",
Rehabilitacioni centar "Duga"
07.12. subota
MELODRAMSKI TRIPTIH
DAMA IZ MONTE KARLA / PRIĈA O BABARU / LJUDSKI
GLAS- Kamerno muziĉko društvo
09.12. ponedeljak
PRESREĆNI LJUDI- drama
10.12. utorak 21.00
BANJA ROBIJA
Produkcija: ApsArt - Centar za pozorišna istraţivanja
11.12. sreda 21.00
VEĈE SA TINIJEM- drama
18.12. sreda 21.00
MRAVLJI METEŢ
Aca Popović; Predstava studenata glume AUNS
20.12. petak 21.00
LJUBAVNA PRIĈA- drama
22.12. nedelja 17.00
NEKA SE JAVE NAJBOLJI- PREMIJERA
Produkcija: Savez dramskih umetnika Vojvodine
25.12. sreda 21.00
ZDRAV(o) ŢIVOT(e)- High life- drama
BESPLATNA PREDSTAVA; "IN je biti CLEAN",
Rehabilitacioni centar "Duga"
POZORIŠTE MLADIH, Ignajata Pavlasa 8
tel: 520 534, 525 884; blagajna: 521 826
www.pozoristemladih.co.rs
SCENA ZA DECU
01.12. nedelja Mala sala 11.00
BRODSKO MORSKA ZAVRZLAMA 3+
05.12. ĉetvrtak Mala sala 18.00
ĈAROBNICA IZ ULICE BONŢUR 5+
07.12. subota Mala sala 11.00
VUK I JARIĆI 3+
08.12. nedelja Mala sala 11.00
VUK I JARIĆI 3+
12.12. ĉetvrtak Mala sala 18.00
KVARNA FARMA 4+
14.12. subota Mala sala 11.00
NOVA GODINA U CIRKUSU – PREMIJERA 3+
15.12. nedelja Mala sala 11.00
NOVA GODINA U CIRKUSU 3+
21.12. subota Mala sala 11.00
NOVA GODINA U CIRKUSU 3+
DRAMSKA SCENA Velika sala
01.12. nedelja 20.00
TESTOSTERON
03.12. utorak Hinter bina 20.00
NAŠ GRAD
04.12. seda Hinter bina 20.00
NAŠ GRAD
10.12. utorak 20.00
ESTROGEN
11.12. sreda 20.00
POVODOM GALEBA
13.12. petak Mala sala 20.00
DRŢAVNI POSAO
15.12. nedelja Mala sala 20.00
OTVARAĈ
17.12. utorak Mala sala 20.00
LJUBAV
28.12. subota 20.00
ISTRAŢIVAĈ NOĆNIH MORA- PREMIJERA
29.12. nedelja 20.00
ISTRAŢIVAĈ NOĆNIH MORA
Radno vreme blagajne Pozorišta mladih:
* radnim danom 10 – 20 ĉasova,
* subotom i nedeljom 9 – 13 ĉasova,
a ukoliko igra veĉernja predstava od 9 ĉasova do poĉetka
predstave.
Blagajna ne radi ponedeljkom, osim kada je za taj dan planirana
predstava.
Telefon blagajne Pozorišta mladih: 521 826
NOVOSADSKO POZORIŠTE – ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ
Jovana Subotića 3-5, tel: 525 552; [email protected]
www.uvszinhaz.co.rs
03.12. utorak 19.00
WHITE COFFEE *
Crno- bela komedija
05.12. ĉetvrtak 19.00
BERŢIAN I DIDEKI*
06.12. petak 19.00
OBALA STRASTI*
07.12. subota 19.00
WEST SIDE STORY*
11.12. sreda 19.00
OBALA STRASTI*
15.12. nedelja 17.00
PTICA ZAĈINICA
Novosadsko pozorište-Újvidéki Színház – Đaĉka scena "Šarene
iskrice" – MaĊarski kulturni centar "Šandor Petefi"
Premijera će biti u MaĊarskom kulturnom centru "Šandor Petefi"
20.12. petak 19.00
PACOVI*
21.12. subota 19.00
PACOVI*
* SA PREVODOM
TEATAR 34
Nikole Pašića 34, tel: 661 33 28
[email protected] www.teatar34.com
Cena karata:
Scena Vesela kornjaĉa- 200 din
07.12. subota 18.00
MAŠTOJED
14.12. subota 18.00
POŠLA KOKA NA PAZAR
21.12. subota 18.00
NOVOGODIŠNJA PUSTOLOVINA
Novogodišnja predstava-PREMIJERA –
28.12. subota 18.00
NOVOGODIŠNJA PUSTOLOVINA
Novogodišnja predstava
Scena 34 - 500 din
05.12. ĈETVRTAK 20.00
JA BITI, JA NE ZNATI MAĐARSKI
Gostovanje- Poetski teatar Kulturnog centra Novog Sada
20.12. petak 20.00
EMIGRANTI
ispitna predstava-PREMIJERAKoprodukcija: Teatar 34 i Akademija umetnosti Novi Sad
NOVOSADSKI NOVI TEATAR
VojvoĊanska 8/127
tel: 060 444 66 52
[email protected]
www.novosadskinoviteatar.com
Sve predstave se igraju u pozorišnoj sali gimnazije Laza Kostić u
ulici Ćirila i Metodija
Blagajna se otvara 1 sat pre predstave
Cena ulaznica: 200 din
01.12. nedelja 11.15
ALADIN
08.12. nedelja 11.15
CRVENKAPA I ZBUNJENI VUK
15.12. nedelja 11.15
NAJLEPŠI POKLON
22.12. nedelja 11.00
NOVOGODIŠNJA AVANTURA PETRA PANA
Novogodišnja predstava sa deda mrazom
28.12. subota 10.00
NOVOGODIŠNJA AVANTURA PETRA PANA
Novogodišnja predstava sa deda mrazom
MUZEJ GRADA NOVOG SADA, Petrovaradinska tvrĊava,
Gornji plato-Mamulina kasarna, tel: 6433 145, 64 33 613;
www.museumns.rs
Radno vreme: 09.00-17.00, ponedeljkom zatvoreno..
Stalna postavka:
*Izloţba depoa Odeljenja za kulturnu istoriju (izbor iz kolekcije
likovne i primenjene umetnosti od 1748. do sredine 20. veka).
*Izloţba PETROVARADINSKA TVRĐAVA U PROŠLOSTI
OKTOBAR - FEBRUAR
IZLOŢBA
ĈOVEK I ZDRAVLJE
Autor: Gordana Bulović- kustos istoriĉar i Radovan Bunardţićarheolog, muzejski savetnik
MUZEJ GRADA-ZBIRKA STRANE UMETNOSTI
Dunavska 29 tel 451 239
U toku decembra
IZLOŢBA- DECA SU STVORILA IGRAJUĆI SE
Autor: Danica Ivanĉević- viši kustos
MUZEJ GRADA-SPOMEN ZBIRKA JOVAN JOVANOVIĆ
ZMAJ, Sremska Kamenica, J. Jovanovića Zmaja 1
tel: 462 810;
Radno vreme: 09.00-16.00, nedeljom zatvoreno
Otvoreno samo za grupne posete uz najavu telefonom.
MUZEJ GRADA-ZAVIĈAJNA ZBIRKA, Sremski Karlovci,
Patrijarha Rajaĉića 16, tel: 810 637;
Radno vreme: 09.00-16.00, nedeljom zatvoreno.
Stalana postavka:
*Istorija Karlovaĉke gimnazije i Bogoslovije, Arheološko nasleĊe
Sremskih Karlovaca, Seljaĉka soba i kuhinja s poĉetka 20. veka.
Legat Milića od Maĉve i arhitekte Svetomira Lalića.
Otvoreno samo za grupne posete uz najavu telefonom.
MUZEJ VOJVODINE, Dunavska 35-37, tel: 420 566, 526 555;
www.muzejvojvodine.org.rs
Radno vreme: radnim danom 9-19h, subotom i nedeljom 9-14h
ponedeljkom zatvoreno.
Vojvodina od paleolita do sredine 20. veka. Saĉuvani tragovi
materijalne i duhovne kulture predstavljeni su celinama:
arheologija, istorija, etnologija i novija istorija.
Oktobar – decembar
U SRCU NAM ŠAJKA
Izloţba povodom 250 godina od osnivanja Šajkaškog bataljona
Autori Veselinka Marković i Siniša Jokić
01.12. nedelja 11.00
Muzejska igraonica za decu uzrasta od 6-10 godina
Radionica je posvećena tradicionalnoj japanskoj veštini savijanja
papira zvanoj origami.
Gost radionice Jelena Ergelašev Tubić će uĉiti decu da prave
figure i ukrase od papira.
Deca treba sa sobom da ponesu nekoliko salveta.
Radionicu vodi Vijeroĉka Šipka, saradnik za marketing.
07.12. i 08.12.
MANKALA VIKEND U MUZEJU VOJVODINE
U saradnji sa Muzejom Afriĉke umetnosti, odrţaće se mankala
vikend. Mankala je društvena igra misaonog karaktera i logiĉkomatematiĉke kombinatorike koja se u razliĉitim varijantama igra
na ĉetiri kontinenta: u Africi, Aziji, Juţnoj i Severnoj Americi.
MeĊutim, jedino se u Africi igra na prostoru ĉitavog kontinenta.
Arheološka istraţivanja su potvrdila da se mankala igrala još u
doba neolita i stoga se ova igra smatra jednom od najstarijih
društvenih igara na svetu.
Da biste postali mankalista nije potrebno nikakvo predznanje.
Pravila su jednostavna, ali se rezultat ne postiţe lako. Ono što se
razvija uĉenjem mankale je sposobnost kalkulacije, strateškog
mišljenja i taktike. TakoĊe, igranje mankale je dobra prilika za
razvijanje komunikacije meĊu ljudima, druţenje i sklapanje novih
prijateljstava.
Uĉešće u programu je besplatno, a table za igru obezbediće Muzej
afriĉke umetnosti.
07. i 08.12. Deĉja radionica 11.00-13.00
Kustosi Muzeja afriĉke umetnosti će pokazati deci kako se igra
mankala, nakon ĉega će se i sami oprobati u ovoj igri. Kad
savladaju pravila igre, deca će moći sama da naprave Mankalu za
poneti od kartona za jaja.
07.12. subota 16.00 – 18.00 "Mancala rules" - igranje za odrasle -
Ivana Vojt, istoriĉar umetnosti, kustos i autor izloţbe "Mankala,
misaona igra" u Muzeju afriĉke umetnosti, će ukratko predstaviti
ovu specifiĉnu igru, nakon ĉega će posetioci imati priliku da
nauĉe da igraju mankalu i postanu deo jedinstvene atmosfere koju
ova igra kreira.
"Brvnara", Baĉki Jarak
Kuća dinarskog tipa sa originalnim pokućstvom, privrednim
alatkama i predmetima narodnog stvaralaštva.
Posete najaviti telefonom na 525 059
Poljoprivredna zbirka Kulpin
Istorija poljoprivrede Posete najaviti telefonom na 786 266
MUZEJ SAVREMENE UMETNOSTI VOJVODINE
Jevrejska 21, Tel: 6613 897; Fax: 6611 463
[email protected] www.msuv.org
Izlozbeni
prostor
Muzeja:
Dunavska
37
Radno vreme: uto– pet 9:00-19:00, sub – ned 9:00-14:00
29.11. petak Velika sala MUSUV-a 19.00
OTVARANJE IZLOŢBE
Rastislav Škulec: Remix, Refresh, Restart
Skulpture, instalacije i drugo 1988-2013.
Kustoskinja izloţbe: mr Suzana Vuksanović
Prateći program izloţbe:
13.12. petak 12.00
Razgovor sa umetnikom: Rastislav Škulec
20.12. petak 12.00
Javno voĊenje kroz postavku izloţbe: Suzana Vuksanović
15.11. – 15.12.
RETROSPEKTIVNA IZLOŢBA- ANDREJ TIŠMACOMMUNICATION: ART RADOVI 1972- 2012
Retrospektivna izloţba Andreja Tišme ''Communication : Art''
obuhvata njegovo kompletno multimedijalno stvaralaštvo nastalo
u periodu od 1972-2012. godine. Na izloţbi će biti prikazane
serije Tišminih peĉata, uvećani printovi iz više tematskih serija,
dokumentarni printovi sa performansa, potom nekoliko serijala
Polaroid fotografija, kao i celokupan veb-art opus, odabrani video
radovi i serije digitalnih printova, od kojih se neki po prvi put
izlaţu. Kao poseban segment izloţbe biće predstavljeni Tišmini
zvuĉni radovi. U dokumentacionom delu postavke biće prikazani
njegovi konceptualni i akcioni radovi iz sedamdesetih i
osamdesetih godina, kao i brojni katalozi, knjige i autorska
izdanja drugih publikacija.
ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE RJ NOVI SAD,
Radniĉka 20a, tel: 48 96 301, www.pzzp.rs
[email protected]
Stalna postavka: 50. godina prirodnjaĉke muzejske delatnosti u
Vojvodini i tematske izloţbe.
ZAVOD ZA KULTURU VOJVODINE
Vojvode Putnika 2
Tel: 4754 128, 4754 148 [email protected]
www.kultura-vojvodinanscable.net
02.12. ponedeljak 19.00 Kino sala MSUV-a
PROMOCIJA MONOGRAFIJE
„MP_art_INTIMATE' umetniĉkog para MP_Art (Maja Budţarov
i Predrag ŠiĊanin)
Na promociji će uĉestvovati: g-din Slaviša Grujić, pokrajinski
sekretar za kulturu i javno informisanje; g-din Dragan Srećkov,
pomoćnik pokrajinskog sekretara za savremenu umetniĉku
produkciju i kulturnu politiku, g-din Vladimir Kopicl, direktor
Zavoda za kulturu Vojvodine (izdavaĉ monografije); Sanja Kojić
Mladenov, direktor MSUV i Sava Stepanov (autori tekstova
monografije), kao i umetniĉki par MP_art – Maja Budţarov i
Predrag ŠiĊanin.
NOVOSADSKI KLUB, Zmaj Jovina 3/I, tel: 420 210
PSD„ŢELEZNIĈAR“, Trg galerija 4, tel: 529 978
[email protected] www.psdzeleznicarns.org.rs
Pešaĉenja su organizovana sredom i nedeljom
01.12. nedelja
Polazak: u 8.20 autobusom 78 sa Autobuske stanice za Beoĉin
Selo
Pešaĉenje: Beoĉin Selo- Manastir Beoĉin- Vrh Ravan- Crveni
Ĉot- Potok- Kraljevac- Bešenovaĉko jezero- Slap na Srnećem
potoku- Osovlje- Beoĉin Selo
Staza je duga oko 23km sa dosta napornih uspona
Vodiĉ: Stevan Muškinja (064 518 19 98)
08.12. nedelja
Polazak u 7.30 autobusom 71a za institut sa Ţ.S.
Pešaĉenje: Institut- Širine- Paragovo- Popovica
Staza je sa blagim usponima, duţine oko 12km
Vodiĉ: Zoran Obradović (062 464 239)
15.12. nedelja
Polazak u 8.50 autobusom 72 za Paragovo sa Ţ.S.
Pešaĉenje: Paragovo- Iriški Venac- Manastiri Hopovo, Paragovo
Staza je sa dosta uspona, ne mnogo strmih, duţine oko 18km
Vodiĉ: Ankica Malinović (063 870 30 50)
22.12. nedelja
Polazak u 7.10, autobusom 79 sa Autobuske stanice za Ĉerević
Pešaĉenje: Šakotinac- Crveni ĉot- Brankovac- ZmajevacPopovica
Staza je zahtevna sa dosta uspona, duga oko 22km
Vodiĉ: Katarina Durman (021 542 096)
29.12. nedelja
Polazak u 9.00 ispred apoteke kod Mosta Slobode
Pešaĉenje: Novi Sad- Sremska Kamenica- Paragovo- Popovica
Staza je blaga, pogodna za sve uĉesnike, duţine oko 12km
Vodiĉ: Oto Jan (021 636 96 19)
PLANINARSKO DRUŠTVO «VILINA VODICA» Bukovac,
KaraĊorĊeva
76,
tel:
825
017,
[email protected]
[email protected]
www.vilinavodica.org.rs
Polasci su nedeljom u 9.00 sa okretnice GSP-a 64 u Bukovcu kod
"Krsta"
RUMENAĈKA PIHTIJA, Klare Feješ Mire 39 21201
Rumenka, kontakt osoba: Branislav Popović 063 777 49 28
MALI CENTAR KULTURE ORFEUS, Ilije Ognjanovića 3,
tel:458 528, e-mail: [email protected]
KIC "Mladost" Futog, Cara Lazara 42; 021/895-598; e-mail:
[email protected]
23.12. – 29.12.
ZIMOĈAROLIJE
Velika zimska bajka je jedan od „otvorenih“ programa za decu u
okviru kog se realizuju razliĉite vrste aktivnosti – radionice,
projekcije filmova, koncerti, pozorišne predstave, maskenbal, a
sve sa ciljem da se omogući deci da na kreativan naĉin osmisle
svoje slobodno vreme tokom zimskog raspusta. Velika zimska
bajka je tematski program – tako da su sve aktivnosti posvećene
jednoj temi, koja se bira svake godine, a u vezi je sa
novogodišnjim i boţićnim praznicima i zimom.
DRUŠTVO KOLEKCIONARA „SRPSKA ATINA“, Ilije
Vuĉetića 7, tel: 456 186 [email protected]
26.12. ĉetvrtak Dom vojske Srbije, Beogradski kej 9
Na ovoj već tradicionalnoj manifestaciji uĉestvuje izmeĊu 50 i 70
izlagaĉa iz svih krajeva Srbije (preteţno novosadski antikvari i
kolekcionari), a povremeno i nekoliko izlagaĉa iz susednih
zemalja. Pored promotivnog i edukativnog karaktera,
manifestacija ima i prodajni, kao i humanitarni karakter. Aktom
Gradske Uprave za kulturu od 26. februara 2008. godine Sajam
antikviteta, hobija i umetniĉkih predmeta kategorisan je kao
manifestacija od znaĉaja za Grad Novi Sad.
NEMAĈKO UDRUŢENJE DONAU, Novi Sad, Kozaraĉka 6
tel. 505 507, [email protected]
[email protected]
06.12. petak 16.00
NIKOLAUSTAG- verski obiĉajni praznik za decu, dan davanja
poklona i organizovanje priredbi pre kraja godine
26.12. ĉetvrtak 16.00 Rokova crkva
WEIHNACHTMESSE MIT PROGRAMM – BOŢIĆNA MISA
SA PROSLAVOM I PROGRAMOM
MARKET-TOURS www.markettours.wsc.rs
RADIO CAFÉ, Miletićeva 45, tel: 420 534 www.021.rs
05.12. ĉetvrtak
Medijska kuća "021" organizuje sedmi po redu Festival mini
filma, koji će biti odrţan 5. decembra u novosadskom Radio Cafeu.
Ovogodišnja tema Festivala je: “Moje parĉe neba...”
UDRUŢENJE VOJVOĐANSKIH UĈITELJA, Bulevar Jaše
Tomića 19b, [email protected] www.uvu.rs
UDRUŢENJE ZA DEĈIJE UMETNIĈKO
STVARALAŠTVO "AŠA i ANA"
www.skoljkice.com
[email protected]
AGRINA DOO
Nova 1 bb
21201 Rumenka
+381 62 16 627
[email protected]
[email protected]
[email protected]
KIC "KISAĈ", Slovaĉka 22, Kisaĉ; 021 827-642
www.kic-kisac.co.rs
[email protected]
MZ STARI LEDINCI, Vuka Karadţića 98, tel. 021/886-140
[email protected]
KC „BEGEĈ“ Begeĉ, tel. 021/425-234
08.03. Ĉajanka i ruĉni radovi, etnološki karakter, Begeĉ.
FRANCUSKI KULTURNI CENTAR , Nikole Pašića 33, tel:
47 22 900;
[email protected] www.ccfns.org.rs
Nauĉite frencuski- upis je u toku
ITALIJANSKI KULTURNI CENTAR
Maksima Gorkog 17 tel: 021 6614631
[email protected]
POKRET GORANA NOVOG SADA, tel: 451 788
www.pokretgorana.org.rs [email protected]
ZELENA
MREŢA
VOJVODINE, tel: 6611
[email protected]
www.zelenamreza.org
Karte u pretprodaji 600rsd
OMLADINSKI CENTAR CK 13, Vojvode Bojovića 13 tel: 47
37 601 [email protected] www.ck13.org
01.12. nedelja 17.00
Radionica gitare
20.00
FILM: Savršena porodica
03.12. utorak 19.00
Prezentacija publikacije i istraţivanja
PROSTITUCIJA U SRBIJI- JEDNO OD MOGUĆIH LICA
05.12. ĉetvrtak 22.00
Ana Ćurĉin & Dukat (Stray Dogg)
Dvoje predstavnika mlade kantautorske amerikana scene, Ana
Ćurĉin i Dukat (Stray Dogg), ukrstiće svoje akustiĉne gitare i
glasove
07.12. subota 22.00
KONCERT
Viscera je bend koji nam dolazi iz Italije.
08.12. nedelja 17.00
Radionica gitare
10.12. utorak 20.00
LITERARNI PROGRAM
mostarski pesnik Marko Tomaš
12.12. ĉetvrtak 20.00
LITERARNI PROGRAM
Ţelimir Periš- knjiga kratkih priĉa
14.12. subota 22.00
KONCERT
Neţni Dalibor
15.12. nedelja 17.00
Radionica gitare
20.12. petak 21.00
BENEFIT SVIRKA
22.12. nedelja 17.00
Radionica gitare
29.12. nedelja 17.00
Radionica gitare
484,
STUDENTSKI KULTURNI CENTAR
Dr Ilije Đuriĉića 3, tel: 021 63 50 744
www.skcns.org
07.12. subota caffe club Foxtrot 21.00
Koncertna promocija albuma "Vila Filozofina"
U organizaciji SKCNS, kroz ovo uzbudljivo veĉe će vas voditi
prepoznatljivi vokal Julianne Boroš, naše ViLe FiLoZoFine. Sa
njom će nastupiti Nevena Filipović (vokal i klavijature), Jelena
Ranĉić Blagić (vokal), Novak Savić (bas), Nenad Trajković
(bubnjevi), Dejan Haseĉić (el.gitara) i Branko Đuriĉić (el.gitara).
13.12. petak Fabrika
KONCERT
PETER AND THE TEST TUBE BABIES + local support.
DRUŠTVO KNJIŢEVNIKA VOJVODINE, Braće Ribnikara
5 tel: 654 24 32 www.dkv.org.rs
KLUB ROUTE 66, Bulevar Despota Stefana5
NOVOSADSKI MARATON, tel: 527 214
[email protected]
www.marathon.org.rs
JKP "GRADSKO ZELENILO"
Bulevar Mihajla Pupina 25, tel: 021 21 00 278
www.zelenilo.com
24.12. utorak 16.00 – 18.00
06.01.2014. ponedeljak 16.00 – 18.00
HUMANITARNI MASKENBAL ZA SIGURNU DEĈJU KUĆU
Tradicionalno, od 2008. godine, na otvorenom klizalištu na
Štrandu, na Badnji dan i po Julijanskom i po Gregorijanskom
kalendaru, organizujemo humanitarni maskenbal. Ulaznica je
slatkiš ili igraĉka namenjena mališanima iz novosadske Sigurne
deĉje kuće.
UDRUŢENJE GRAĐANA ARTKOR
Tel: 021 431 891, 060 329 005, 064 84 63 804
www.danibrazila.org
INTERFEST, AGENCIJA NEW LOOK
www.interfest.org.rs
NVO VITIS, Kisaĉka 42 Tel: 063 850 57 35
[email protected] kontakt osoba Magdalena Vuković
EPICENTAR- organizacija za strateški razvoj
Tel: 021 500 909 [email protected]
[email protected]
10.12. utorak
POSLOVNI DAN
Manifestacija ima za cilj da predstavi novi pristup razvoju Srbije i
uspešnosti poslovanja, pre svega zasnovanog na zajedniĉkom
delovanju kroz projekte, klastere i kreativnu industriju. Okupiće
se opštine, poljoprivreda, privreda, MSP, kompanije, institucije,
banke, mediji, marketinške agencije. Svi sa zadatkom da povećaju
svoju konkurentnost kroz saradnju u 2014. To je šansa za
nacionalni preporod, uspešniji ambijent i spremniju privredu za
susret sa Evropom.
FESTIVAL VINA- WINEXPO 2011
tel: 063 1109 157 kontakt osobe: Mirjana Milić i Tijana Boţin
www.winexpo.rs
INTERART, Veljka Petrovića 6 tel: 4758 144
ZMAJEVE DEĈJE IGRE, Zmaj Jovina 26/2
tel: 021 6611 266 [email protected] www.zmajevedecjeigre.org.rs
02.12. – 06.12.
DECEMBARSKI ZMAJDANI
Zmajdani su multimedijalni programi za decu i mlade u okviru
kojih se odrţava Festival monodrame za decu, izloţbe, program
posvećen stvaralaštvu Jovana Jovanovića Zmaja i dodela Nagrade
za najbolji roman za decu i mlade.
UMETNIĈKA ASOCIJACIJA INBOX
Svetozara Miletića 4
www.ulicnisviraci.com
[email protected]
28.12. – 29.12.
SNEŠKOGRAD
U okviru ove manifestacije, deca će uţivati u pozorišnim
predstavama sa novogodišnjom tematikom, u igri sa animatorima,
nastupima deĉijih horova, kao i druţenju sa deĉijim pesnicima,
muziĉarima i glumcima. Uĉesnici su hor Zvonĉići, Ratko
Kraljević, Pero Zubac, Radosno detinjstvo, Teatar IZA i drugi.
Download

TURISTIĈKA ORGANIZACIJA GRADA NOVOG SADA Bulevar