40 GODINA MATURE, ZMAJEVA GIMNAZIJA 1971 - 2011
ADRESAR MATURANATA GIMNAZIJE JOVAN JOVANOVIC ZMAJ 1971
AZURIRANO 18. APRILA 2011.
RAZRED IV 2, razredni starešina KEĈIĆ OLIVERA
PREZIME IME
Bačić Miodrag
MEJL ADRESA
TELEFON
MESTO
SUBOTA 28. MAJ
bacicns@yahoo.com
381648222709
Novi Sad
DA
Bejarović Gordana
golens@open.telekom.rs
gordana.bejarovic@addanubius.rs
381637718995
381631152265
381666152265
Novi Sad
DA
Budovalčev Papić Stojanka
bojantpapic@gmail.com
381641135334
Novi Sad
DA
381638591248, 021/300730
Novi Sad
DA
Kanada
NE
Batajić Dragica
Cvejić Đurđica SEKA
Gavarić Dragoljub
dragulj@sympatico.ca
Hrnčjar Jaroslav
021/519568
Koljadzinski Kazinci Tatjana
381616144928
Novi Sad
DA
381652501876
Novi Sad
DA
Lončar Biljana
Lozanov Branko
blozanov@sbb.rs
lozanov@eunet.rs
Markočević Desanka
Pantelić Ana
381631505072
DA
Papharhaji Melanija
Pavkov Đurđina
Pejnović Kuznik Milena
majcepajce7@yahoo.com
381641128847
Beograd
DA
Pelicarić Ranko
odvjetnik.pelicaric@pelicaricsmerdel.hr
odv.pelicaric@inet.hr
38598454727
Zagreb
DA
Radošević Steva
stevaradosevic@yahoo.com
38162717420
Segedinac Stojaković Mila
stojakovic@sbb.rs
381641463238
Novi Sad
DA
Selaković Miodrag
milana.selakovic@gmail.com
senkap021@yahoo.co.uk
381638914398
Novi Sad
DA
DA
Savić Zdravka
Srđanov Stamenko
Starčević Gordana
Stević Olivera
Stojković Slobodan
stojkovicsandra@open.telekom.rs
381648224219, 021/868185
Gardinovci
DA
Temerinac Miodrag
miodrag.temerinac@rt-rk.com
38163538915
Novi Sad
DA
Trninić Dobrivoj i Mira
mbtd@sbb.rs
Novi Sad
DA+DA
Vasić Miodrag
Velja Jovan
jvelja@neobee.net
021/6434849
Novi Sad
381641464889
Novi Sad
DA
RAZRED IV A, razredni starešina MASLAĆ SLOBODA
PREZIME IME
MEJL ADRESA
TELEFON
MESTO
SUBOTA 28. MAJ
Andrić Melanija
Bačkalić Đorđe
Drezgić Vladimir VLAJA
v.drezgic@wholemark.rs
381655656016
Đukić Djurcek Vesna
vesna.djurcek@yahoo.com
381652303952
Gonja Petar
petar.gonja@gmail.com
Novi Sad
DA
Bec/Novi Sad
Grozdanić Biljana
Habijan Cesljar Jasna
cesla@nspoint.net
38163559423
DA
Janketić Nada
Jeremić Đurđev Dušanka
D.Djurdjev@pf.uns.ac.rs
DA
Magdu Ĉolak Rodika
viktor.colak@gmail.com
381643833190
DA
dragana@poljoprivrednik.net
381641615912
DA
Milovanović Vukelic Biljana
381638308498
DA
Nenin Julka
021/6399802
Majer Katica
Medić Ljubica
Mijatović Zebeljan Dragana
Ninković Mirjana
Novaković Marija
Pajić Zoran
Plačkov Mirjana
zoran.pajic@fkuapv.org
DA
381641442236
DA
Popović Mirjana
Ruţić Radmila
Srdić Nikola PIKI
minasrdic@sbb.rs
38162421586
Todorović Burnac Slavica
draganburnac@gmail.com
381643219251
DA
RAZRED IV B, razredni starešina VENER IVAN
PREZIME IME
MEJL ADRESA
Aršinov Pašćanovic Branislava
advpascanovic@open.telekom.rs
Drljačin Thoss Jasmina
thoss@thoss.de
TELEFON
38163546459
MESTO
Novi Sad
SUBOTA 28. MAJ
DA
Nemacka
Grgar Milenko
Janča Aleksandar
jancaa@meddent.uwa.edu.au
Tel: 61 8 9224 0293
Fax: 61 8 9224 0285
Jankov Ljiljana
ljiljanajankov@gmail.com
381642446795
Kanazir Brnjos Ljiljana
gbrnjos@yahoo.com
381644167313
DA
Kneţević Milić Ljiljana
ljiljana.milic@ev.rs
381641526790
381648372081
DA
Lečić Todic Milanka
btodic@f.bg.ac.rs
381641904936
Novi Beograd
DA
Mergl Gašević Ksenija
miodraggasevic@gmail.com
381695039244
Sremski Karlovci
DA
Milošević Milan MIMICA
draginjamilosevic@sbb.rs
381631919283
DA
Nićin Trebovac Zora
zora.trebovac@nsurbanizam.rs
381637387768
DA
advpascanovic@open.telekom.rs
advokat.pascanovic@gmail.com
381638227480
Australija
DA
Jerković Grozdana
Pantelić Marica
Pašćanović Rodoljub RODA
Novi Sad
Pejakov Strezovski Ksenija
DA
DA
Petkov Bešlić Katica
katica.beslic@nis.rs
381648885592
DA
Petrović Ţivkovic Sneţana
szivkovic@ymail.com
38163562210
381648195225
DA
Preradov Jakovljević Divna
mjakovljevic@neobee.net
381648418513
DA
Srdić Zivanovic Branka
bsz@panline.net
381637059024
Novi Sad
011/22196601
Beograd
Tatić Divna
Uzelac Radojka
DA
Valić Nedeljković Dubravka
dnvalic@gmail.com
38163566429, 021/455602
Novi Sad
Vlalukin Mila
milaz@uns.ac.rs
381644670704
021/6779016, 021/420677,
021/420678
DA
Vojičić Bukvic Dragana
dragana.bukvic@uprava.novisad.rs
381633742471
DA
Vojnović Milica
Milica.vojnovic@nsurbanizam.rs
38163505135
Novi Sad
DA
DA
Vukojević Zoran
Zorkić Aleksandar
Zrnić Marta
RAZRED IV C, razredni starešina ZATEZALO GIZELA
PREZIME IME
MEJL ADRESA
TELEFON
MESTO
SUBOTA 28. MAJ
Arvai Magdalena
Banjanin Ljiljana
Ćirilović Mara
Erdeljan Katica
Etinski Rodoljub
Hain Vera
Ikrašev Svetlana
Iličić Olga
Janković Milana
Kovač Jan
Maksimović Dubravka
maxdux@yahoo.com
Novi Sad
Marinković Stojan
Milisavljević Drmanovic Astra
a.drmanovic@gmail.com
NE
Milutinović Isidora
Nikolić Milica
Pejin Vukosava
Perica Tomislav
Piliš Marija
Raletić Verica
tomislav_perica@yahoo.com
381649306148
DA
Riman Đerđi
Stakić Miroslav
Tanjga Gordana
Zgomba Vladimir
RAZRED IV 1, razredni starešina ĐUKIĆ SRBINKA
PREZIME IME
MEJL ADRESA
TELEFON
MESTO
SUBOTA 28. MAJ
Avramović Marinko
Bajac Milan
laser@nspoint.net
381658878548
Novi Sad
Bokorov Miloš
milos.bokorov@dbe.uns.ac.rs
381635211706
Novi Sad
DA
Borojević Dušan
dushan@vt.edu
USA
kucni: 540-953-0885
mobilni: 540-818-1933
kancelarija : 540-231-4381.
Blacksburg, VA.
USA
DA
Budţakovski Angel
Angel.Budzakovski@nexe.rs
381646424056
Novi Sad
DA
Burić Dragan BURE
buric.dns@gmail.com
Dragan.Buric@vojvodina.gov.rs
38163526828
Novi Sad
DA
Ĉomić Lukac Branislava
branislava.lukac@nis.rs
381648882906
381638061322
Novi Sad
DA
Ĉović Anka
ankacovic@sbb.rs
381643377690
DA
Došen Mile
Dubljević Busarcevic Slavica
381637410958
Dţunja Bučko Marija
marijabucko@live.com
381611403824
DA
Ilić Miodrag
ilic.bata@yahoo.com
381631016245
Laza Petru GONZI
petru@telekom.rs
381646105471
381646105471
021/6300 455
DA
Leko Nićin Nevenka
nnicin@spoljnotrgovinski.info
38163201055
DA
miliabor@vt.edu
USA
kucni: 540-953-0885
mobilni: 540-818-1933
kancelarija : 540-231-4381.
Beograd
DA
Janković Olga
Ljubibratić Borojević Milja
Blacksburg, VA.
USA
DA
Ljubišić Krsmanovic Jagoda
tijana_krsmanovic@yahoo.com
Maslać Legetić Branka
legeticb@paho.org
Mihajlović Đorđe
djordje.mihajlovic12@gmail.com
381641715595, 021/456887
38163500842
Novi Sad
DA
Vašington
DA
Novi Sad
DA
Milošević Tomislav
Mišić Vidosava
38163459324, 021/6330851
DA
DA
Nešović Siniša
Penov Kecman Margareta
kecmnro@eunet.rs
381646809751, 011/2418042
Radujkov Jerkov Dobrila
jerkoviada@gmail.com
381631103048
Rajačić Milan
rajacicmilan@gmail.com
38163536784
Ristić Ţarko
zarkoris@gmail.com
38163546174
Petrovaradin
Sofrenić Kokai Verica
vericask@hotmail.co.uk
381621076166
+447984817848
UK, Liverpul
DA
Stanisavljev Mladen MLADJA
mszm@rogers.com
Kanada
NE
Stanković Nikolić Milica
m.nikolic@uq.edu.au
Australija
DA
Stefanović Mudrinski Jaroslava
gandorns@gmail.com
381638226776
DA
Stepanov Bačkalić Svetlana
lanicasb@open.telekom.rs
381643832326
DA
Tišma Andrej
tisma1952@gmail.com
3816422251125
DA
Tot Bojan
bojan.tot@borealisgroup.com
32475282342
DA
Novi Sad
DA
DA
Stefanović Milica
RAZRED IV 3, razredni starešina MATICKI MILICA
PREZIME IME
MEJL ADRESA
TELEFON
MESTO
SUBOTA 28. MAJ
Belić Radoslav
Ĉabrilo Slavojka
Došen Medic Slavica
DA
Elesin Marija
Farkaš Ruţenka
Hofman Momcilovic Vera
38163586813, 021/6433384
Petrovaradin
DA
Holpert Bozic Ksenija
bozick@eunet.rs
381642754264
Novi Sad
DA
Ivančević Vesna
dstojakovicd@gmail.com
381642054261
Petrovaradin
DA
Jovićić Milan
Kovačević Aleksic Vladislava
vladicaa@gmail.com
38163506194
DA
Krstić Merima
Lazić Miroslav
Lebarić Jovan
jlebaric@hotmail.com
Kalifornija
DA
Novi Sad
DA
Lenđer Marija
Ljubojević Dragica
dljubojevic@velefarm.co.rs
021/442841
Martinov Cvejin Mirjana
mirjana.cvejin@izjzv.org.rs
38163480590
DA
Milekić Mica
office@advokatska-kancelarija.com
381638150984
DA
Miljanić Radovan
bgorunovic@gmail.com
38163252669, 011/3443810
Milošević Vladimir
vladimir.milosevic@ktios.net
38163537812
Nedić Stojanovic Ruţica
ruzicastojanovic@sbb.rs
Neofitović Borislav
Maraš Ljiljana
Beograd
DA
381694001140
381652472736
Novi Sad
DA
castello@eunet.rs
381603155363
Novi Sad
DA
Pašćan Miodrag
miodrag.pascan@ev.rs
381638372031
Popov Jovanovic Radmila
radajov@yahoo.com
381648615815
38162795264
DA
Robotić Vesna
Rodić Slavko
381638484252
Stojanović Slobodan
Ukropina Ljiljana
Ukropina Mihajlović Mira
mihajlovic-ukropina@eunet.rs
381638657743
Velimirov Maurić Zora
mauricz@gspns.rs
nmauric@skupstinavojvodine.gov.rs
381605943600
DA
RAZRED IV 4, razredni starešina MARKOVIĆ ZORICA
PREZIME IME
MEJL ADRESA
TELEFON
Amidţić Cvetkovski Gospava
cvetkovskialeksandar@yahoo.com
38163570737
Arapović Zecevic Vesna
vesna.zecevic@hotmail.com
38163574465
Baljak Eri Ţivka
zivcieri@yahoo.com
Beljanski Marija
MESTO
Novi Sad
SUBOTA 28. MAJ
DA
DA
DA
Ĉembić Sonja
Ĉobanov Zoran
zoran.cobanov@gmail.com
381631088936
Davidović Zoran
davidovic@gmx.at
Dević Vojislav
atelje_devic@yahoo.com
38164213256
nikic@uns.ac.rs
381631168212
DA
Austrija
DA
Novi Sad
DA
Đukić Vesna
Felbabov Nikić Jovanka
DA
Gajinov Stevan
Ivanić Dušan
38163514888
Jovanović Dobrivoj
Jovanović Sterio Mara
marasterio@yahoo.com
Kraljević Ratko
Krstić Milorad
381611137174, 021/881462
DA
S.Karlovci
info@milorad.eu
Kukić Platiša Gordana
Lomjanski Aleksandar
1-973-467-8512
3816406810
laca@4lions.net
38163443869, 021/884054
DA
Malinović Miodrag
Mančić Ljiljana
lilianagantar@msn.com
Majami
Marić Milan
Milin Majoros Judita
juditamajoros@yahoo.com
381641814590
Mirković Ivan
ivandino@sbb.rs
021/423808
NE
381642813936
DA
Nestorović Gvozdenac Zagorka
Novi Sad
DA
Pejin Nikola
Rajter Zorkić Magdalena
Sabadoš Ivan
381642973736
Ivan.sabados@sypatico.ca
1-416-788-5318,
1-647-299-0000
Miomir.Stojic@vojvodina.gov.rs
38163513631
Kanada Toronto
DA
Savić Petar
Šikoparija Nevena
Skobe Stjepan
Stojić Miomir
Tamaš Jovan
Vislavski Vladimir
38163587623
DA
Novi Sad
NE
Vrbaški Radivoj
OSTALI
PREZIME IME
MEJL ADRESA
Canak Nikola NIK
nikolacanak@yahoo.com
Luzajic Dusan
duskoluzaic@eunet.rs
Delibasic Marko
TELEFON
MESTO
38163650208
SUBOTA 28. MAJ
DA
38163699075
Novi Sad
381638486802
Novi Sad
Bojovic Snezana
Dedic Srdja
Sergio.dedic@gmail.com
DA
Download

40 godina mature, zmajeva gimnazija 1971 - 2011