40 GODINA MATURE, ZMAJEVA GIMNAZIJA 1971 - 2011
ADRESAR MATURANATA GIMNAZIJE JOVAN JOVANOVIC ZMAJ 1971
AZURIRANO 18. APRILA 2011.
RAZRED IV 2, razredni starešina KEĈIĆ OLIVERA
PREZIME IME
Bačić Miodrag
MEJL ADRESA
TELEFON
MESTO
SUBOTA 28. MAJ
[email protected]
381648222709
Novi Sad
DA
Bejarović Gordana
[email protected]
[email protected]
381637718995
381631152265
381666152265
Novi Sad
DA
Budovalčev Papić Stojanka
[email protected]
381641135334
Novi Sad
DA
381638591248, 021/300730
Novi Sad
DA
Kanada
NE
Batajić Dragica
Cvejić Đurđica SEKA
Gavarić Dragoljub
[email protected]
Hrnčjar Jaroslav
021/519568
Koljadzinski Kazinci Tatjana
381616144928
Novi Sad
DA
381652501876
Novi Sad
DA
Lončar Biljana
Lozanov Branko
[email protected]
[email protected]
Markočević Desanka
Pantelić Ana
381631505072
DA
Papharhaji Melanija
Pavkov Đurđina
Pejnović Kuznik Milena
[email protected]
381641128847
Beograd
DA
Pelicarić Ranko
[email protected]
[email protected]
38598454727
Zagreb
DA
Radošević Steva
[email protected]
38162717420
Segedinac Stojaković Mila
[email protected]
381641463238
Novi Sad
DA
Selaković Miodrag
[email protected]
[email protected]
381638914398
Novi Sad
DA
DA
Savić Zdravka
Srđanov Stamenko
Starčević Gordana
Stević Olivera
Stojković Slobodan
[email protected]
381648224219, 021/868185
Gardinovci
DA
Temerinac Miodrag
[email protected]
38163538915
Novi Sad
DA
Trninić Dobrivoj i Mira
[email protected]
Novi Sad
DA+DA
Vasić Miodrag
Velja Jovan
[email protected]
021/6434849
Novi Sad
381641464889
Novi Sad
DA
RAZRED IV A, razredni starešina MASLAĆ SLOBODA
PREZIME IME
MEJL ADRESA
TELEFON
MESTO
SUBOTA 28. MAJ
Andrić Melanija
Bačkalić Đorđe
Drezgić Vladimir VLAJA
[email protected]
381655656016
Đukić Djurcek Vesna
[email protected]
381652303952
Gonja Petar
[email protected]
Novi Sad
DA
Bec/Novi Sad
Grozdanić Biljana
Habijan Cesljar Jasna
[email protected]
38163559423
DA
Janketić Nada
Jeremić Đurđev Dušanka
[email protected]
DA
Magdu Ĉolak Rodika
[email protected]
381643833190
DA
[email protected]
381641615912
DA
Milovanović Vukelic Biljana
381638308498
DA
Nenin Julka
021/6399802
Majer Katica
Medić Ljubica
Mijatović Zebeljan Dragana
Ninković Mirjana
Novaković Marija
Pajić Zoran
Plačkov Mirjana
[email protected]
DA
381641442236
DA
Popović Mirjana
Ruţić Radmila
Srdić Nikola PIKI
[email protected]
38162421586
Todorović Burnac Slavica
[email protected]
381643219251
DA
RAZRED IV B, razredni starešina VENER IVAN
PREZIME IME
MEJL ADRESA
Aršinov Pašćanovic Branislava
[email protected]
Drljačin Thoss Jasmina
[email protected]
TELEFON
38163546459
MESTO
Novi Sad
SUBOTA 28. MAJ
DA
Nemacka
Grgar Milenko
Janča Aleksandar
[email protected]
Tel: 61 8 9224 0293
Fax: 61 8 9224 0285
Jankov Ljiljana
[email protected]
381642446795
Kanazir Brnjos Ljiljana
[email protected]
381644167313
DA
Kneţević Milić Ljiljana
[email protected]
381641526790
381648372081
DA
Lečić Todic Milanka
[email protected]
381641904936
Novi Beograd
DA
Mergl Gašević Ksenija
[email protected]
381695039244
Sremski Karlovci
DA
Milošević Milan MIMICA
[email protected]
381631919283
DA
Nićin Trebovac Zora
[email protected]
381637387768
DA
[email protected]
[email protected]
381638227480
Australija
DA
Jerković Grozdana
Pantelić Marica
Pašćanović Rodoljub RODA
Novi Sad
Pejakov Strezovski Ksenija
DA
DA
Petkov Bešlić Katica
[email protected]
381648885592
DA
Petrović Ţivkovic Sneţana
[email protected]
38163562210
381648195225
DA
Preradov Jakovljević Divna
[email protected]
381648418513
DA
Srdić Zivanovic Branka
[email protected]
381637059024
Novi Sad
011/22196601
Beograd
Tatić Divna
Uzelac Radojka
DA
Valić Nedeljković Dubravka
[email protected]
38163566429, 021/455602
Novi Sad
Vlalukin Mila
[email protected]
381644670704
021/6779016, 021/420677,
021/420678
DA
Vojičić Bukvic Dragana
[email protected]
381633742471
DA
Vojnović Milica
[email protected]
38163505135
Novi Sad
DA
DA
Vukojević Zoran
Zorkić Aleksandar
Zrnić Marta
RAZRED IV C, razredni starešina ZATEZALO GIZELA
PREZIME IME
MEJL ADRESA
TELEFON
MESTO
SUBOTA 28. MAJ
Arvai Magdalena
Banjanin Ljiljana
Ćirilović Mara
Erdeljan Katica
Etinski Rodoljub
Hain Vera
Ikrašev Svetlana
Iličić Olga
Janković Milana
Kovač Jan
Maksimović Dubravka
[email protected]
Novi Sad
Marinković Stojan
Milisavljević Drmanovic Astra
[email protected]
NE
Milutinović Isidora
Nikolić Milica
Pejin Vukosava
Perica Tomislav
Piliš Marija
Raletić Verica
[email protected]
381649306148
DA
Riman Đerđi
Stakić Miroslav
Tanjga Gordana
Zgomba Vladimir
RAZRED IV 1, razredni starešina ĐUKIĆ SRBINKA
PREZIME IME
MEJL ADRESA
TELEFON
MESTO
SUBOTA 28. MAJ
Avramović Marinko
Bajac Milan
[email protected]
381658878548
Novi Sad
Bokorov Miloš
[email protected]
381635211706
Novi Sad
DA
Borojević Dušan
[email protected]
USA
kucni: 540-953-0885
mobilni: 540-818-1933
kancelarija : 540-231-4381.
Blacksburg, VA.
USA
DA
Budţakovski Angel
[email protected]
381646424056
Novi Sad
DA
Burić Dragan BURE
[email protected]
[email protected]
38163526828
Novi Sad
DA
Ĉomić Lukac Branislava
[email protected]
381648882906
381638061322
Novi Sad
DA
Ĉović Anka
[email protected]
381643377690
DA
Došen Mile
Dubljević Busarcevic Slavica
381637410958
Dţunja Bučko Marija
[email protected]
381611403824
DA
Ilić Miodrag
[email protected]
381631016245
Laza Petru GONZI
[email protected]
381646105471
381646105471
021/6300 455
DA
Leko Nićin Nevenka
[email protected]
38163201055
DA
[email protected]
USA
kucni: 540-953-0885
mobilni: 540-818-1933
kancelarija : 540-231-4381.
Beograd
DA
Janković Olga
Ljubibratić Borojević Milja
Blacksburg, VA.
USA
DA
Ljubišić Krsmanovic Jagoda
[email protected]
Maslać Legetić Branka
[email protected]
Mihajlović Đorđe
[email protected]
381641715595, 021/456887
38163500842
Novi Sad
DA
Vašington
DA
Novi Sad
DA
Milošević Tomislav
Mišić Vidosava
38163459324, 021/6330851
DA
DA
Nešović Siniša
Penov Kecman Margareta
[email protected]
381646809751, 011/2418042
Radujkov Jerkov Dobrila
[email protected]
381631103048
Rajačić Milan
[email protected]
38163536784
Ristić Ţarko
[email protected]
38163546174
Petrovaradin
Sofrenić Kokai Verica
[email protected]
381621076166
+447984817848
UK, Liverpul
DA
Stanisavljev Mladen MLADJA
[email protected]
Kanada
NE
Stanković Nikolić Milica
[email protected]
Australija
DA
Stefanović Mudrinski Jaroslava
[email protected]
381638226776
DA
Stepanov Bačkalić Svetlana
[email protected]
381643832326
DA
Tišma Andrej
[email protected]
3816422251125
DA
Tot Bojan
[email protected]
32475282342
DA
Novi Sad
DA
DA
Stefanović Milica
RAZRED IV 3, razredni starešina MATICKI MILICA
PREZIME IME
MEJL ADRESA
TELEFON
MESTO
SUBOTA 28. MAJ
Belić Radoslav
Ĉabrilo Slavojka
Došen Medic Slavica
DA
Elesin Marija
Farkaš Ruţenka
Hofman Momcilovic Vera
38163586813, 021/6433384
Petrovaradin
DA
Holpert Bozic Ksenija
[email protected]
381642754264
Novi Sad
DA
Ivančević Vesna
[email protected]
381642054261
Petrovaradin
DA
Jovićić Milan
Kovačević Aleksic Vladislava
[email protected]
38163506194
DA
Krstić Merima
Lazić Miroslav
Lebarić Jovan
[email protected]
Kalifornija
DA
Novi Sad
DA
Lenđer Marija
Ljubojević Dragica
[email protected]
021/442841
Martinov Cvejin Mirjana
[email protected]
38163480590
DA
Milekić Mica
[email protected]
381638150984
DA
Miljanić Radovan
[email protected]
38163252669, 011/3443810
Milošević Vladimir
[email protected]
38163537812
Nedić Stojanovic Ruţica
[email protected]
Neofitović Borislav
Maraš Ljiljana
Beograd
DA
381694001140
381652472736
Novi Sad
DA
[email protected]
381603155363
Novi Sad
DA
Pašćan Miodrag
[email protected]
381638372031
Popov Jovanovic Radmila
[email protected]
381648615815
38162795264
DA
Robotić Vesna
Rodić Slavko
381638484252
Stojanović Slobodan
Ukropina Ljiljana
Ukropina Mihajlović Mira
[email protected]
381638657743
Velimirov Maurić Zora
[email protected]
[email protected]
381605943600
DA
RAZRED IV 4, razredni starešina MARKOVIĆ ZORICA
PREZIME IME
MEJL ADRESA
TELEFON
Amidţić Cvetkovski Gospava
[email protected]
38163570737
Arapović Zecevic Vesna
[email protected]
38163574465
Baljak Eri Ţivka
[email protected]
Beljanski Marija
MESTO
Novi Sad
SUBOTA 28. MAJ
DA
DA
DA
Ĉembić Sonja
Ĉobanov Zoran
[email protected]
381631088936
Davidović Zoran
[email protected]
Dević Vojislav
[email protected]
38164213256
nikic@uns.ac.rs
381631168212
DA
Austrija
DA
Novi Sad
DA
Đukić Vesna
Felbabov Nikić Jovanka
DA
Gajinov Stevan
Ivanić Dušan
38163514888
Jovanović Dobrivoj
Jovanović Sterio Mara
marasterio@yahoo.com
Kraljević Ratko
Krstić Milorad
381611137174, 021/881462
DA
S.Karlovci
info@milorad.eu
Kukić Platiša Gordana
Lomjanski Aleksandar
1-973-467-8512
3816406810
laca@4lions.net
38163443869, 021/884054
DA
Malinović Miodrag
Mančić Ljiljana
lilianagantar@msn.com
Majami
Marić Milan
Milin Majoros Judita
juditamajoros@yahoo.com
381641814590
Mirković Ivan
ivandino@sbb.rs
021/423808
NE
381642813936
DA
Nestorović Gvozdenac Zagorka
Novi Sad
DA
Pejin Nikola
Rajter Zorkić Magdalena
Sabadoš Ivan
381642973736
Ivan.sabados@sypatico.ca
1-416-788-5318,
1-647-299-0000
Miomir.Stojic@vojvodina.gov.rs
38163513631
Kanada Toronto
DA
Savić Petar
Šikoparija Nevena
Skobe Stjepan
Stojić Miomir
Tamaš Jovan
Vislavski Vladimir
38163587623
DA
Novi Sad
NE
Vrbaški Radivoj
OSTALI
PREZIME IME
MEJL ADRESA
Canak Nikola NIK
nikolacanak@yahoo.com
Luzajic Dusan
duskoluzaic@eunet.rs
Delibasic Marko
TELEFON
MESTO
38163650208
SUBOTA 28. MAJ
DA
38163699075
Novi Sad
381638486802
Novi Sad
Bojovic Snezana
Dedic Srdja
Sergio.dedic@gmail.com
DA
Download

40 godina mature, zmajeva gimnazija 1971 - 2011