Vesti o aktivnostima Udruženja
za klasičnu homeopatiju “Hahnemann”
Septembar
– IIIIgodina
Br.10
Oktobar2014.
2014.–
godina ––Br.10
Dragi ĉlanovi Udruženja, koleginice i kolege,
Pred vama je deseti broj Biltena Udruženja “Hahnemann”, u želji
da stuĉni deo biltena unapredimo pozivamo Vas da nam se pridružite i da
svojim radovima doprinesete širenju znanja i struke.
Svoje radove možete nam poslati na mejl Udruženja:
[email protected]
Sadržaj:
1 Uvodnik
2 Godišnja Skupština Udruženja “Hahnemann” (gde, kada, poziv za
kandidaturu...)
3 Kako je bilo na seminaru sa Tonom Jansenom “Homeopatska detoks
terapija” – drugi deo (utisci, fotografije..)
5
Kratke vesti :
Kurs prve pomoći / Veĉe sa homeopatom / Zahtev-inicijativa Ministarstvu
rada za upis struke / Rad na saradnji / Novosti iz škole “Hahnemann”
8 Leĉenje biljaka homeopatijom, seminarski rad Jelene Grmaš
12 Homeopatsko sredstvo Lycopodium, ilustrovani prikaz Goranke Race
1
Godišnja Skupština Udruženja
“Hahnemann”
Septembar 2014. – II godina – Br.10
Sastanak godišenje Skupštine Udruženja
biće održan u Novom Sadu,
1. novembra 2014. godine, subota, sa poĉetkom u 11 h
Skupština je najviši organ Udruženja i ĉine je Homeopate
upisane u Registar homeopata Udruženja, diplomirane homeopate,
poĉasni ĉlanovi, po dva predstavnika studenata sa svake godine studija i
jedan predstavnik iz grupe ostalih ĉlanova.
Ovom prilikom pozivamo vas da ostvarite svoje pravo i
obavezu i da ravnopravno sa drugim ĉlanovima Udruženja uĉestvujete u
radu Skupštine.
Na predhodnoj Skupštini Udruženja održanoj 28.1.2014.
godine usvojene su izmene Statuta, jedna od njih jeste broj članova
Upravnog odbora, sedam. Trenutno UO broji šest članova, dakle da bi se
rad Upravnog odbora uskladio sa izmenama Statuta neophodno je
izabrati sedmog člana. Pored toga jedan član Upravnog odbora, Dragana
Blagojević, zbog ličnih obaveza nije više u mogućnosti da obavlja funkciju
člana Upravnog odbora i molila je da je Skupština razreši te dužnosti i
izabere novog člana. Usled svega navedenog predstojeća Skupština biće
IZBORNA, iz tog razloga pozivamo vas da se kandidujete i podsećamo da
u Upravni odbor može biti biran član Udruženja koji je član najmanje tri
uzastopne godine, od kojih je najviše jedan student. Ove godine biraju se
dva člana koji mogu biti iz redova Registrovanih ili diplomiranih
homeopata.
Rok za dostavu kandidatura sa kratkom biografijom
je 20. oktobar 2014. godine do 12h.
2
Seminar sa Tonom Jansenom
“Homeopatska detoks terapija”
Septembar 2014. – II godina – Br.10
Udruženje za klasiĉnu homeopatiju „Hahnemann“ po drugi put je ugostilo Tona
Jansena na seminaru održanom od 12-14. septembra u hotelu „Dunav“ u Sremskim
Karlovcima.
Drugim delom seminara uspešno je kompletirano predavanje Tona Jansena o
Homeopatskoj detoks terapiji.
Završnim ispitom koji je bio utkan u
praktiĉan rad, uzimanje sluĉaja uživo,
polaznici oba dela seminara stekli su
diplomu Homeopatskog detoks terapeuta
koju je potpisao Ton Jansen a izdao
School for Homeopathic Detox.
Kako je bilo na seminaru najbolje će vam doĉarati utisci polaznika:
Jako mi je prijala energija na seminaru tako da se nadam da ćemo Tona videti i
sledeće godine.Drago mi je što nam je Ton otkrio ovu metodu jer je po meni jako
važan ''alat'' uz klasiĉnu homeopatiju .Hvala Tonu za fenomenalno iskustvo.Nadica
Vojnović
Za mene je detox seminar sa Tonom bio jedna posebna nova energija, jedan
korak dalje u homeopatiji, jos jedan od nacina kako da pomognemo u isceljenju
ljudima i zajednicki doprinesemo da nasa planeta bude jos lepse, cistije, plemenitije
mesto za zivot! Maja Racić
Na seminaru sam osetio veliku pozitivnu energiju,i zajednistvo istomisljenika.Moja
zelja da pomazem ljudima u njihovom ozdravljenju,bogatija je jos jednom efikasnom,i
efektivnom metodom,koja me ne udaljuje od klasicne homeopatije...Veliko hvala
Tomu,za divno iskustvo. Radovan Velić
Zahvalna sam jer sam imala priliku da prisustvujem jednom prosvetljujućem
seminaru gde je Ton sa nama svim srcem podelio svoje iskustvo, znanje i ljubav.
Tatjana Brkanić
3
Htjela bih se zahvaliti svima koji su učestvovali u organizaciji seminara, a Tonu
na tome što je s nama podijelio svoje znanje i iskustvo. Ponovno sam se vratila kući s
osjećajem da homeopatija može jako puno i sa željom da i ja budem dio toga. Nadam
se da ćemo imati prilike još koji put uživati u njegovom društvu, a naročito u njegovom
znanju. Dejanira Posavec
Detoks metoda je ozbiljan iskorak dalje u homeopatiji. Zahvaljujuci Tonu i
njegovoj edukativnoj veštini, ja sam sa iskrenim uverenjem, detoks terapiju ukljucila u
svoju praksu i dobila zadivljujuće rezultate.Ovom prilikom se zahvaljujem i želim
mu svako dobro u zivotu. Biljana Delić
Duboko se zahvaljujem organizatoru seminara sto su pozvali uvaženog hom.
Tona Jansena i što nam je preneo znanje o detox terapiji. Takođe i što nam je dao
nadu u mogucnost isceljenja dece i odraslih zatrovanih produktima naše civilizacije.
Pokazao je put i način ka zdravijem životu. Hvala jos jedanput. Dragana Krstović
Veoma sam zahvalna gospodinu Tonu za svu njegovu nesebicnost i svo
dragoceno znanje koje nam je preneo sa zeljom da budemo uspesni kada
primenjujemo njegovu metodu. Vesna Marinković
Hvala Tonu što je sa nama podelio svoju energiju i nova saznanja
homeopatskog isceljenja. Lidija Rančić
Ton je topao, nesebican predavac koji je imao zelju da podeli sa nama svo
svoje znanje i iskustvo. Divan čovek koji nam je otvorio jedan put koji nam u lečenju
odnosi kočnice. Jako koristan seminar , hvala mu. Milana Raletic
Seminar je bio divan. Energija je bila puna zajednustva. Veliko hvala Tonu za
svetlosni duh!!! Tatjana Karajanov
"Inspirational and simple, once you get it :) “
Nataša Pracaić
4
Razne kratke vesti
Septembar 2014. – II godina – Br.10
Kurs prve pomoći
Jesenji Kurs prve pomoći u homeoptiji održan je 4. oktobra u Novom Sadu.
Deset iskusnih homeopata predstavilo je polaznicima 36 homeopatskih
preparata iz seta prve pomoći i obiĉilo ih za primenu istih u akutnim
situacijama.
Sporazum o saradnji
IzmeĊu Ministarstva zdravlja i ambasade Indije aktuelizovan je memorandum
o razumevanju koji se tiĉe saradnje Srbije i Indije u domenu Indijske
Tradicionalne medicine. U cilju ukljuĉivanja Udruženja u pomenutu saradnju na
polju homeopatije održan je sastanak na kom su prisustvovali Prof. dr Vuk
Stambolović, predstavnici Udruženja i predstavnici Zavoda za zdravstvenu
zaštitu studenata iz Novog Sada. Zbog rezultata rada, zbog saradnje sa indijskim
homeopatama, a i zbog već lepe tradicije koju ima Udruženje Haneman
predloženi smo za jednog od aktera ove saradnje.
5
Veĉe sa homeopatom
Održane su dve tribine iz serijala Veĉe sa homeoptaom. Vera Ćurić i Jasmina
Rudež održala je predavanja na temu Konstitucionalni homeopatski tretman ili
gotova mešavina, a Dušanka Milosavljević na temu Detinjstvo bez injekcija i
vakcina.
Izdali smo knjigu
Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je izdavaĉka delatnost Udruženja
obogaćena za još jedan naslov. Poĉetkom septembra izdata je knjiga dr Tinusa
Smita “Autizam, više od oĉaja”.
Zahtev/inicijativa za uvoĊenje zanimanja
homeopata/homeoptski praktiĉar
Sektoru za rad Ministarstva za rad, zapošljavanje, boraĉka i socijalna pitanja
poslata je od strane Udruženja Inicijativa za uvoĊenje zanimanja Homeopta
(Homeoptaski praktiĉar ili homeopata) u Nacionalni registar zanimanja u okviru
grupe zanimanja profesionalac tradicionalne i komplementarne medicine kako je
to predviĊeno MeĊunarodnom klasifikacijom zanimanja.
Vredi uĉiti!
Škole homeopatije „Hahnemann“ u Novom Sadu upisuje sedmu
generaciju polaznika koji će imati priliku da u moderno opremljenim salama uĉe
od iskusnih predavaĉa i praktiĉara homeopatije. Cilj škole je da ostvari što viši
kvalitet obrazovanja kako bi polaznici sa završetkom studija bili osposobljeni za
samostalan rad na unapredjenju zdravlja homeopatijom.
Spoj predavanja i tutorskih i kliniĉkih vežbi na kojima polaznici steĉena
teoretska znanja primenjuju u praksi ĉini iskustvo uĉenja nezaboravnim.
Dobro došli u svet obrazovanja koje omogućava neposrednu primenu
istog u praksi!
6
Novo - Master kurs
Pod pokroviteljstvom Akademije „The other song“ iz Bombaja koju
zajedno sa timom iskusnih homeopata, predavaĉa i autora vodi dr Rajan
Šankaran od oktobra 2014. godine u Školi klasiĉne homeopatije „Hahnemann“
poĉinje Master kurs, kao opciona peta godina studija homeopatije. Cilj Master
kursa je unapreĊenje standarda homeoaptskog obrazovanja i približavanje
Bolonjskim standardima edukacije.
Program edukacije sastoji se od video predavanja predavaĉa sa
Akademije „The other song“ (titlovana na srpski jezik) i kliniĉkih vežbi koje će
voditi predavaĉi iz Škole „Hahnemann“ , a održavaće se jedan dan meseĉno.
Pored navedenog u kurikulum su ukljuĉeni trodnevni seminar dr Mahesha
Gandija i ĉetvorodnevna radionica sa dr Jayesh Shahom.
Školska godina poĉinje 18. oktobra 2014. godine a završava se 20. juna
2015. godine.
Upis je u toku.
Prijave slati na mejl: [email protected]
Dodatne informacije možete dobiti na sajtu: www.udruzenjehomeopata.com,
Facebook stranici Škole „Hahnemann“ i pozivanjem tel. broja 063 844 3778
Ĉestitamo!
S ponosom vas obaveštavamo da je naša homeopatska zajednica
uvećana za još jednu generaciju diplomiranih homeopata koji su svoje znanje
stekli u Školi za klasiĉnu homeopatiju „Hahnemann“. Njihov ĉetvorogodišnji rad i
posvećenost nagraĊeni su pre svega zavidnim znanjem koje su stekli ali i
diplomom koja predstavlja priznanje tog rada. Ĉestitamo!
7
Lečenje biljaka homeopatijom
Seminarski
Septembar
2014.rad
– IIJelene
godinaGrmaš
– Br.10
„ Prirodne bolesti su dinamički prouzrokovane potencijama koje raštimavaju
životnu silu.
Lekovi leče tako što dinamički preštimavaju životnu silu sa sličnom, ali
jačom veštačkom bolešću. Skorije prirodne bolesti se brzo otklanjaju homeopatskim
tretmanom. Za lečenje dugotrajnih prirodnih bolesti potrebno je duže vreme.“
(Organon # 148).
Hahnemann je tvrdio da vodi samo do privremenog olakšanja tretman
koji se bavi samo jednim simptomom. Zapažanja moderne agrikulture u praksi
otkrivaju da su ovakvi tretmani efikasni na dnevnom nivou. Koliĉina hemikalija koja
se koristi pri ovakvim tretmanima je ogromna i za posledicu ima stvaranje
rezistencije kod štetoĉina i bolesti. Uzimajući u obzir nauĉna mišljenja koja se bave
agrokulturom, primećujemo da ona nisu u potpunosti pogrešna, ali delimiĉno nisu
racionalna.
Da li je moguće da uprkos svim modernim saznanjima mi i dalje nismo
dorasli razumevanju Prirodnog Zakona? Upotreba hemikalija pri zaštiti i prihrani
biljaka predstavlja možda najopasniju dimenziju moderne poljoprivrede. Stiĉe se
utisak da je ovakav naĉin rada popularizovan i stimulisan upravo od strane velikih
kompanija koje proizvode hemijske preparate i Ċubriva. A neretko su te kompanije
upravo i finansijeri univerziteta i stipendija za buduće poljoprivredne struĉnjake.
Upotreba hemikalija nanosi ogromnu štetu zemljištu, slabi same useve, kao i ljudsko
zdravlje. Nutritivna vrednost biljaka koje se danas koriste u ishrani višestruko je
ispod nutritivne vrednosti koje su biljke imale pre 70 godina.
Slabe i obolele biljke luĉe posebne vrste feromona i emituju odreĊenu
vrstu infracrvenog zraĉenja, što zauzvrat privlaĉi štetoĉine. Na taj naĉin se priroda
brine o uklanjanju bolesnih, slabih, biljaka ostavljajući prostor za zdrave i napredne
biljke. Ĉovek nažalost, ovaj zakon ne razume. Mnogo je veća pažnja fokusirana na
kvantitet i izgled, umesto na snagu i kvalitet biljke.
„Prema saznanjima moderne kvantne fizike, ĉitav univerzum se sastoji
od frekvencija koje su u meĊusobnoj interakciji i koje pripadaju jednom polju. Te
frekvencije, kako postaju sve više manifestovane, mogu se opažati i kao zvaniĉne
frekvencije. Dakle, ĉitav univerzum je igra zvukova“, kaže dr Svon.
8
Uzimajući u obzir efekte hemikalija u agrokulturi, ne smemo zaboraviti sledeće:
„...da lekovi ni u kom slučaju ne bi mogli lečiti da ne poseduju snagu koja utiče na
ljudska osećanja i delanja, tako da se jedino na ovoj snazi promene ljudskog stanja,
mora zasnivati njihova moć iscelenja.“(Organon #19).
U savremenom, brzom, vremenu, ĉiji smo akteri, u neku ruku smo
nauĉeni da verujemo da je hemijski tretman biljaka bezopasan, iako delove biljke
moramo odbaciti ukoliko je biljka sveže prskana; ovakvi postupci se opravdavaju time
da otrov koji se koristi za prskanje, vremenom ispari, ili je taj otrov u svakom sluĉaju
opasan za ljudsko konzumiranje (Kaviraj, 2006). Gledano s humane strane, dolazimo
do zakljuĉka da ono što je zdravo za biljke, nije preporuĉljivo za ĉoveka. Trebalo bi
doći do rešenja koje će zadovoljavati obe strane.
Više pažnje trebalo bi posvetiti biljnom staništu, posebno ukoliko se radi
o jestivim biljkama. Bilo bi jako dobro kad bi se pri samom planiranju rasta biljke, uzeo
u obzir totalitet simptoma. I sam Kent smatra da, ukoliko želimo da nam proces uspe,
moramo pratiti totalitet simptoma i ne zanemarivati ga, jer u njemu leži esencija
rešenja i izleĉenja.
Kaviraj, autor revolucionarne knjige „ Homeopatija za farmu i baštu“,
posvetio je pažnju agrohomeopatiji, primenom homeopatskih sredstava na biljke i
zemljište u Švajcarskoj 1986. Leĉeći jednu porodicu i njihove ljubimce, suoĉio se sa
još jednim izazovom - da li je moguće primeniti homeopatiju i na biljke? Pretpostavio
je iako tada ništa nije znao o tome, da ovakav naĉin primene homeopatije sigurno
postoji. Predložili su mu da postane „ĉarobnjak za biljke“ i na taj naĉin otkrije nove
mogućnosti homeopatije.
Zamolili su ga da pomogne njihovom jabukovom stablu, koje je bilo
prekriveno svetlim, crvenim, taĉkama, nalik rĊi. Bilo je neobiĉno žedno i raĊalo je
kisele plodove u periodu kad su već trebali biti zreli za branje. Drvo se nalazilo na
južnoj strani farme, a farmer mu je objasnio da su prve crvene taĉke nastale tri dana
pre nego što je celo stablo vrlo brzo, postalo u potpunosti zahvaćeno njima. Ovi
simptomi su Kaviraja podsetili na brzi nastanak groznice kod dece.
Razmatrajući navedene simptome, Kaviraj je pokušao da otkrije da li drvo
pokazuje i ostale znake šarlahne groznice. Od farmera je saznao da je drvo bilo
izrazito žedno, i da ga je bilo potrebno zalivati tri puta dnevno. Kaviraj ov rad se
zasnivao na principu „ tronožne stolice“, smtrao je da homeopatsko sredstvo može da
ostvari uĉinak ukoliko ima tri jaka simptoma. U ovom sluĉaju drveta, kao osnovne
simptome je imao- brzinu kojom se bolest razvija, taĉke po drvetu i žeĊ. Sve ovo je
ukazivalo na Belladonnu.
Nakon par dana tretiranja drveta sa Belladonnom, taĉke su nestale, a
jabuke su opet postale slatke i soĉne. Ovo otkriće je za Kaviraja bilo epohalno i nakon
njega se fokusirao na dalje istraživanje agrohomeopatije.
Oĉaran svojim postignutim rezultatom, ali i sa odreĊenom dozom straha,
Kaviraj je odluĉio da krene u dalja istraživanja uĉinkovitosti primene homeopatskih
sredstava na biljke i da na taj naĉin pospeši ovakav naĉin tretiranja biljaka.
9
Neke prve naznake o temi primene homeopatije na biljke, zabeležena su
u spisima Barona von Boenninghausena, Hahnemannovog zeta. On je primetio da,
ukoliko višak homeopatskih sredstava koja mu preostanu, baci na biljke, postiže
pozitivne rezultate u njihovom razvoju, ali nikad nije nastavio sa daljim ispitivanjem
ovog procesa.
Ĉarls Darvin, je nakon njegovog ĉudesnog leĉenja homeopatijom,
zabeležio da potencirana homeopatska sredstva imaju neverovatne efekte na biljke.
U novootvorenoj oblasti, otkrivanja novih mogućnosti primene
homeoptaije, tron je zauzela Silicea terra, kraljica meĊu homeopatskim sredstvima
korisnim u baštovanstvu. Ne postoji ni jedno drugo homeopatsko sredstvo koje sa
tolikom efikasnošću i jaĉinom može da isceljuje biljke i zemljište i utiĉe na sve
stadijume razvoja. U samom poĉetku procesa rasta, Silicea pomaže proces klijanja
semena. Smanjuje šok biljci nakon presaĊivanja, jaĉa slabašne i tanke biljke. Jaĉa
energiju i rezistenciju biljaka na štetoĉine i plesan. Pomaže zadržavanje vode u
biljkama koje rastu na suvom tlu. Stimuliše rast cveća. Potpomaže klijanje i razvoj
semena. Poboljšava formiranje ploda nakon faze cvetanja. Spreĉava razvoj korova.
Dovodi do promene jonizacije tla, u sluĉajevima gde zemljište ne apsorbuje vodu.
Nakon sagledavanja dobrobiti koje Silicea ostavlja za sobom, teško je
zamisliti da bi još neko homeopatsko sredstvo bilo potrebno koristiti da bi bašta
blistala.
A kad baštu napadnu puževi, koji važe za jedne od najbrojnijih
baštenskih štetoĉina? Glavno homeopatsko sredstvo za njhovo otklanjanje je Helix
tosta. Postoje brojni, prirodni, naĉini kojima ljudi pribegavaju- sirće, so, guske, kao i
komercijlani mamci, ne bi li ih se oslobodili. Ni jedna od ovih metoda nije dugoroĉna,
a otrovi koji se nalaze u mamcima, apsorbuju se u odreĊenim koliĉinama u tlo, i
generalno predstavljajući opasnost po životnu sredinu. S druge strane imamo Helix
tosta-u, pravljeno od puža (kućice puža), homeopatsko sredstvo, koje ne predstavlja
opasnost i ima veoma brzo dejstvo. Lako je za korišćenje, dugotrajnog je dejstva, a
ujedno jaĉa biljku i ĉini je zdravijom. Korišćenjem Helix tosta-e, biljka je pod zaštitom
ĉetiri meseca, ĉak i u uslovima jakih pljuskova, a ono što je takoĊe važno, nije štetna
po životnu sredinu.
Gledano unazad, puževi su se koristili u narodnoj medicini, za tretiranje
simptoma tuberkuloze. Kada je od puža napravljeno homeopatsko sredstvo, ono je i
tako pomgalo obolelima od ove bolesti. Zanimljivo je da isto kao što bacil TBC- a
razara organ disanja kod ĉoveka (pluća), tako i puževi razaraju organ disanja kod
biljaka (list).
Koraĉajući ovim, novim, poglavljima homeopatije, oĉaranost stalno raste.
Kontakt sa prirodom se ostvaruje na sve višim nivoima.
Kao spas, od lisnih vaši, biljke treba tretirati sa Coccinella
septempunctata-om, homeopatskim sredstvom pravljenim od bubamare. Bubamara,
prirodno predstavlja predatora za lisne vaši. Nakon upotrebljenje prve doze sredstva,
lisne vaši odmah išĉezavaju.
10
Leptir, stanovnik naših dvorišta, svakako da kod svih budi pozitivnu
emociju. Za razliku od njega, gusenicu, njegov drugi oblik, nismo sretni kad opazimo
na dragoj biljci. Bombyx processiona je homeopatsko sredstvo, koje svojim dejstvom
„otera“ gusenice, ne narušavajući pritom ulogu koja im je dodeljena u prirodnoj
hijerarhiji.
Thuja, graciozna, veliĉanstvena, a opet duboko u sebi tanana, i u ovoj
oblasti homeopatije daje velike rezultate. Teste u svojoj Materia-i Medici napominje,
da tujino drvo nikad ne truli (Teste, 1974). Prema Hahnemannu, sikoza je
kostitucijalno obolenje, nastalo kao rezultat konstitucionalne gonoreje. Manifestuje se
u obliku bradavica, kancera ili rascvetalih izraslina. Svi oni, ukoliko se razviju na biljci,
mogu se lepo sanirati pomoću Thuje.
Mnoga obolenja mogu se tretirati ovim homeopatskim sredstvom. Može
da neutrališe otrove životinjskog porekla, isto kao vakcina kod ĉoveka. Insekti koji
napadaju biljke i dreveće, biće otkolnjeni pomoću ovog homeopatskog sredstva.
TakoĊe i ukoliko je u pitanju bakterijska i virusna infekcija kod biljke, Thuja će jako
lepo pomoći.
Smatra se da evolucija svesti poĉinje onog momenta kada ĉovek poĉne
da postavlja pitanja. U ovoj oblasti ih možemo postaviti bezbroj. Svaka pomoć u
razvoju i napretku života oko nas, uradiće nešto duboko i u nama. A tada će
neponovljiva arhitektura bića bljesnuti jaĉim sjajem.
Korišćena literatura:
- Homoeopathy For Farm And Garden, Vaikunthanath Das Kaviraj
- Udžbenik za studente prve godine škole homeopatije “ Hahnemann”
11
Ilustracija: Goranka Raca
12
Putem biltena svi ĉlanovi će nekoliko puta
godišnje biti obaveštavani o novostima
Udruženja
Udruženje za klasičnu homeopatiju
“Hahnemann”
Narodnog fronta 73
21000 Novi Sad
Tel. 021/451-567
021/6339-600
e-mail:[email protected]
www.udruženjehomeopata.com
Download

Oktobar - Udruženje Homeopata Hahnemann