ISHRANA I FIZIÈKA AKTIVNOST
Smatra se da zdravi stilovi života, koji podrazumevaju pravilnu ishranu, umerenu i redovnu fizièku
aktivnost, veoma znaèajni u oèuvanju i unapreðenju zdravlja.
Uravnotežena i raznovrsna ishrana i održavanje/postizanje poželjne telesne težine su glavne
smernice. Svakodnevni unos povræa, voæa, mleènih proizvoda, posnih mesa i riba, jaja, i žitarica i
proizvoda, se definiše kao raznovrsna ishrana. Masnoæe koje se preporuèuju su hladno ceðena
ulja(maslinovo, kukuruzno, suncokretovo, susamovo), koje treba koristiti iskljuèivo kao preliv za
salate, a nikako za tremièku obradu namirnica (prženje, pohovanje). Treba znaèajno smanjiti unos
zasiæenih masti i holesterola(margarin, majonez, masnoæe i kožurice sa mesa, pržena i pohovana
jela...). Dobri izvori masnoæa su: koštunjavi plodovi (orah, badem, lešnik, kesten) i semenke (susam,
seme suncokret, seme bundeve).
Pored pravilnog izbora i pripreme, veoma je važno kombinovanje namirnica, u cilju boljeg
iskorišæavanja nutrimenata. Žitarice (pšenicu, jeèam, ovas i sl.) treba konzumirati sa jogurtom ili
kiselim mlekom. Uz meso, ribu ili jaja treba jesti zeleno lisnato povræe, papriku, paradajz ili
limunov sok. Unos soli treba ogranièiti. Preporuèuje se poveæan unos složenih ugljenih hidrata i
dijetalnih vlakana (žitarice, povræe, voæe). Omega 3 masne kiseline nalaze se u ulju lanenog
semena, soje, ribama hladnih voda i morskim plodovima;one deluju protektivno na rad srca i
oèuvanje zdravlja. Preporuka American Hearth Assotiation su dva riblja obroka nedeljno (losos,
tuna, sardine...). Svakodnevni unos dijetalnih vlakana je veoma znaèajan za rad digestivnih
organa.
Kod mnogih oboljenja, pravilna, odnosno korigovana ishrana je èesto primarna u leèenju. Kod
drugih oboljenja, ishrana se javlja kao pomoæna metoda u leèenju.Preventivni znaèaj ishrane je
daleko znaèajniji. Pravilna ishrana u cilju oèuvanja i unapreðenja zdravlja je odgovornost svakog
pojedinca.
„ Kretanje može da zameni mnoge lekove, ali nijedan lek ne može da zameni kretanje!“ Tissot
(1728-1797)
Fizièka aktivnost je veoma važan èinilac i neodvojivi element zdravih stilova života, koja ima
preventivno i terapeutsko dejstvo.Odgovarajuæa fizièka aktivnost podrazumeva da je fizièka
aktivnost individualno dozirana, programirana i kontrolisana.Fizièka aktivnost se dozira i
prilagoðava moguænostima i opštem zdravstvenom stanju. One treba da budu prijatne, a ne da
predstavljaju stres.Preporuka je da se dnevno preðe 5 km, ili 10.000 koraka.
Snežana Raliæ Marièiæ, nutricionista
Download

ISHRANA I FIZIČKA AKTIVNOST Smatra se da zdravi stilovi života