RASPORED ULICA PO ZONAMA U SKLADU SA ODLUKOM O ODREĐIVANJU ZONA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA
POTREBE UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU
Naselje
Ulica
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
ARHIMANDRITA JOVANA RAJIĆA
ARHIMANDRITA JOVANA RAJIĆA
ARSE TEODOROVIĆA
ARSE TEODOROVIĆA
BRAĆE JOVANDIĆ
BRAĆE JOVANDIĆ
BULEVAR KRALJA PETRA I
BULEVAR OSLOBOĐENJA
DIMITRIJA AVRAMOVIĆA
DIMITRIJA AVRAMOVIĆA
DOSTOJEVSKOG
DOSTOJEVSKOG
ĐORĐA MARKOVIĆA KODERA
ĐORĐA MARKOVIĆA KODERA
ĐURĐA BRANKOVIĆA
ĐURĐA BRANKOVIĆA
GAJEVA
GAJEVA
HILANDARSKA
HILANDARSKA
JEVREJSKA
JOVANA SUBOTIĆA
KISAČKA
KRALJEVIĆA MARKA
KRALJEVIĆA MARKA
LUKIJANA MUŠICKOG
LUKIJANA MUŠICKOG
MASARIKOVA
MASARIKOVA
PAVLA PAPA
PAVLA PAPA
SLOVAČKA
SLOVAČKA
STEFANA STEFANOVIĆA
STEFANA STEFANOVIĆA
STEVANA SREMCA
STEVANA SREMCA
SVETOJOVANSKA
SVETOJOVANSKA
ŠAFARIKOVA
ŠAFARIKOVA
USPENSKA
VALENTINA VODNIKA
VALENTINA VODNIKA
VOJVODE BOJOVIĆA
VOJVODE BOJOVIĆA
VOJVODE ŠUPLJIKCA
VOJVODE ŠUPLJIKCA
VUKA KARADŽIĆA
VUKA KARADŽIĆA
ZMAJ OGNJENA VUKA
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
BEOGRADSKI KEJ
BULEVAR MIHAJLA PUPINA
DR MILADINA VELIČKOVIĆA
DR MILADINA VELIČKOVIĆA
DUNAVSKA
DUNAVSKA
ĐURE JAKŠIĆA
ĐURE JAKŠIĆA
GIMNAZIJSKA
GRČKOŠKOLSKA
GRČKOŠKOLSKA
GROZDE GAJIŠIN
GROZDE GAJIŠIN
IGNJATA PAVLASA
IGNJATA PAVLASA
ILIJE OGNJANOVIĆA
ILIJE OGNJANOVIĆA
ISE BAJIĆA
IVA LOLE RIBARA
IVA LOLE RIBARA
JOSIFA RUNJANINA
JOSIFA RUNJANINA
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
Od broja PB Do broja PB Parnost Zona
1
2
1
2
1
2
9
33
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
3
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
3
1
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
19
81
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
27
25
22
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
10
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
Y
B
A
X
A
Y
Y
Y
X
Y
Y
Y
Y
Y
X
Y
N
P
N
P
N
P
N
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
N
N
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
MZ Mesna zajednica
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
ŽITNI TRG
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
JOVANA SUBOTIĆA
KATOLIČKA PORTA
KATOLIČKA PORTA
KONSTANTINA DANILA
KRALJA ALEKSANDRA
KRALJA ALEKSANDRA
LAZE TELEČKOG
LAZE TELEČKOG
MILOŠA BAJIĆA
MITE RUŽIĆA
MITE RUŽIĆA
MODENE
MODENE
NATOŠEVIĆEVA
NATOŠEVIĆEVA
NIKOLAJEVSKA
NIKOLAJEVSKA
NIKOLE PAŠIĆA
NIKOLE PAŠIĆA
NJEGOŠEVA
NJEGOŠEVA
PIONIRSKA
PIONIRSKA
POZORIŠNI TRG
POZORIŠNI TRG
SVETOZARA MILETIĆA
SVETOZARA MILETIĆA
ŠAFARIKOVA
TRG MARIJE TRANDAFIL
TRG NEZNANOG JUNAKA
TRG REPUBLIKE
TRG SLOBODE
TRG SLOBODE
TRIFKOVIĆEV TRG
TRIFKOVIĆEV TRG
USPENSKA
VOJVODE PUTNIKA
VOJVODE PUTNIKA
ZLATNE GREDE
ZMAJ JOVINA
ZMAJ JOVINA
ALBERTA TOME
AUGUSTA CESARCA
AUGUSTA CESARCA
BULEVAR CARA LAZARA
BULEVAR MIHAJLA PUPINA
BULEVAR OSLOBOĐENJA
BULEVAR OSLOBOĐENJA
DIMITRIJA TUCOVIĆA
DIMITRIJA TUCOVIĆA
DR LAZE STANOJEVIĆA
JEVREJSKA
LAZE KOSTIĆA
LAZE KOSTIĆA
LOVĆENSKA
LOVĆENSKA
MAKSIMA GORKOG
MAKSIMA GORKOG
MILETE JAKŠIĆA
MILETE JAKŠIĆA
MIROSLAVA ANTIĆA
MIROSLAVA ANTIĆA
NARODNIH HEROJA
NARODNIH HEROJA
PAVLA SIMIĆA
PAVLA SIMIĆA
PETRA DRAPŠINA
PETRA DRAPŠINA
POŠTANSKA
RADNIČKA
RADNIČKA
SREMSKA
SREMSKA
STRAŽILOVSKA
SUTJESKA
SUTJESKA
TRG CARICE MILICE
TRG GALERIJA
TRG GALERIJA
TRG MLADENACA
2
1
2
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2X
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
16
1
1
2
1
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
46
2
103
91
1
2
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
7
2
1
2
2
1
2
2
1
2
1
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
6
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
24
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
4
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
50
14
117
99
9.999
9.998
9.999
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
17
14
9.999
9.998
9.999
6
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
19
14
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
A
X
X
A
X
X
A
X
A
A
Y
X
C
P
N
P
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
N
P
N
P
N
P
P
N
P
P
N
P
P
N
P
P
P
N
N
N
P
N
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
P
N
P
P
N
P
N
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
STARI GRAD
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
BRIGADA
BRIGADA
BRIGADA
BRIGADA
BRIGADA
BRIGADA
BRIGADA
BRIGADA
BRIGADA
BRIGADA
BRIGADA
BRIGADA
BRIGADA
BRIGADA
BRIGADA
BRIGADA
BRIGADA
BRIGADA
BRIGADA
BRIGADA
BRIGADA
BRIGADA
BRIGADA
BRIGADA
BRIGADA
BRIGADA
BRIGADA
BRIGADA
BRIGADA
BRIGADA
BRIGADA
BRIGADA
BRIGADA
BRIGADA
BRIGADA
BRIGADA
BRIGADA
BRIGADA
BRIGADA
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
TRG MLADENACA
VASE PELAGIĆA
VASE PELAGIĆA
VASE STAJIĆA
VASE STAJIĆA
VOJVOĐANSKIH BRIGADA
VOJVOĐANSKIH BRIGADA
ŽARKA ZRENJANINA
ŽELEZNIČKA
ŽELEZNIČKA
BULEVAR CARA LAZARA
BULEVAR MIHAJLA PUPINA
ILIJE VUČETIĆA
ILIJE VUČETIĆA
JOVANA BOŠKOVIĆA
JOVANA BOŠKOVIĆA
JOVANA ĐORĐEVIĆA
JOVANA ĐORĐEVIĆA
KEJ ŽRTAVA RACIJE
MAKSIMA GORKOG
MAKSIMA GORKOG
MIROSLAVA ANTIĆA
POLITA DESANČIĆA
RADNIČKA
RADNIČKA
SONJE MARINKOVIĆ
SONJE MARINKOVIĆ
STEVANA BRANOVAČKOG
STEVANA BRANOVAČKOG
STEVANA MUSIĆA
STEVANA MUSIĆA
STRAŽILOVSKA
TRG FEHER FERENCA
TRG FEHER FERENCA
TRG NEZNANOG JUNAKA
VLADIKE PLATONA
VOJVODE MIŠIĆA
VOJVODE MIŠIĆA
BULEVAR CARA LAZARA
DR ILIJE ĐURIČIĆA
DR ILIJE ĐURIČIĆA
DR SIME MILOŠEVIĆA
DR VASE SAVIĆA
DR ZORANA ĐINĐIĆA
DRAGE SPASIĆ
DRAGE SPASIĆ
FRUŠKOGORSKA
JIREČEKOVA
JIREČEKOVA
MILKE GRGUROVE
STRUMIČKA
STRUMIČKA
SUNČANI KEJ
SUNČANI KEJ
TRG DOSITEJA OBRADOVIĆA
TRG DOSITEJA OBRADOVIĆA
VELJKA PETROVIĆA
VELJKA PETROVIĆA
VLADIMIRA PERIĆA VALTERA
VLADIMIRA PERIĆA VALTERA
VLADISLAVA KAĆANSKOG
BLAGOJA PAROVIĆA
BOŠKA BUHE
BULEVAR CARA LAZARA
BULEVAR OSLOBOĐENJA
DR IVANA RIBARA
DR IVANA RIBARA
DRAGIŠE BRAŠOVANA
DRAGIŠE BRAŠOVANA
FRUŠKOGORSKA
MILICE STOJADINOVIĆ SRPKINJE
NARODNOG FRONTA
NARODNOG FRONTA
RAVANIČKA
RAVANIČKA
RESAVSKA
RESAVSKA
BALZAKOVA
BULEVAR CARA LAZARA
BULEVAR DESPOTA STEFANA
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
40
16
1
2
1
2
1
2
2
17 A
16
8
1
21
16
1
2
1
2
1
2
1
1
2
2
2
1
2
1
1
2
2
1
2
1
2
1
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
7
127
1
2
1
2
2
2
1
2
1
2
1
2
1
25
1
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
44
28
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
61
62
20
9.999
55
34
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.998
9.998
9.999
9.998
5
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
21
155
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.998
19
10
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
73
9.999
A
A
X
X
A
A
A
C
Y
C
B
X
P
N
P
N
P
N
P
P
N
P
P
P
N
P
N
P
N
P
P
N
P
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
P
P
N
P
N
N
P
P
N
P
N
P
N
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
P
N
N
N
P
N
P
P
P
N
P
N
P
N
P
N
N
N
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
07
07
07
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
PRVA VOJVOĐANSKA
SONJA MARINKOVIĆ
SONJA MARINKOVIĆ
SONJA MARINKOVIĆ
SONJA MARINKOVIĆ
SONJA MARINKOVIĆ
SONJA MARINKOVIĆ
SONJA MARINKOVIĆ
SONJA MARINKOVIĆ
SONJA MARINKOVIĆ
SONJA MARINKOVIĆ
SONJA MARINKOVIĆ
SONJA MARINKOVIĆ
SONJA MARINKOVIĆ
SONJA MARINKOVIĆ
SONJA MARINKOVIĆ
SONJA MARINKOVIĆ
SONJA MARINKOVIĆ
SONJA MARINKOVIĆ
SONJA MARINKOVIĆ
SONJA MARINKOVIĆ
SONJA MARINKOVIĆ
SONJA MARINKOVIĆ
SONJA MARINKOVIĆ
SONJA MARINKOVIĆ
SONJA MARINKOVIĆ
SONJA MARINKOVIĆ
SONJA MARINKOVIĆ
SONJA MARINKOVIĆ
LIMAN
LIMAN
LIMAN
LIMAN
LIMAN
LIMAN
LIMAN
LIMAN
LIMAN
LIMAN
LIMAN
LIMAN
LIMAN
LIMAN
LIMAN
LIMAN
LIMAN
LIMAN
LIMAN
LIMAN
LIMAN
LIMAN
LIMAN
BOŠKO BUHA
BOŠKO BUHA
BOŠKO BUHA
BOŠKO BUHA
BOŠKO BUHA
BOŠKO BUHA
BOŠKO BUHA
BOŠKO BUHA
BOŠKO BUHA
BOŠKO BUHA
BOŠKO BUHA
BOŠKO BUHA
BOŠKO BUHA
BOŠKO BUHA
BOŠKO BUHA
BOŠKO BUHA
LIMAN III
LIMAN III
LIMAN III
BRIGADA
BRIGADA
BRIGADA
BRIGADA
BRIGADA
BRIGADA
BRIGADA
BRIGADA
BRIGADA
BRIGADA
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
BULEVAR DESPOTA STEFANA
NARODNOG FRONTA
NARODNOG FRONTA
PODGORIČKA
ŠEKSPIROVA
ŠEKSPIROVA
1300 KAPLARA
1300 KAPLARA
BALZAKOVA
BULEVAR DESPOTA STEFANA
IVA ANDRIĆA
IVA ANDRIĆA
JOZEFA MARČOKA
JOZEFA MARČOKA
MILOŠA CRNJANSKOG
MILOŠA CRNJANSKOG
NARODNOG FRONTA
RIBARSKO OSTRVO
RIBARSKO OSTRVO
BALZAKOVA
BANOVIĆ STRAHINJE
BULEVAR CARA LAZARA
IVA ANDRIĆA
NARODNOG FRONTA
SIMA MATAVULJA
SIMA MATAVULJA
ALEKSE ŠANTIĆA
ALEKSE ŠANTIĆA
BRAĆE RIBNIKAR
BRAĆE RIBNIKAR
BRAĆE RIBNIKAR
BULEVAR CARA LAZARA
BULEVAR OSLOBOĐENJA
BULEVAR OSLOBOĐENJA
DANILA KIŠA
DANILA KIŠA
FUTOŠKA
GOGOLJEVA
GOGOLJEVA
HOPOVSKA
LASLA GALA
LASLA GALA
MILANA SIMOVIĆA
PUŠKINOVA
PUŠKINOVA
ŠKOLSKA
ŠKOLSKA
TOLSTOJEVA
TOLSTOJEVA
TRG KOMENSKOG
TRG KOMENSKOG
VERE PAVLOVIĆ
VERE PAVLOVIĆ
VLADIMIRA NIKOLIĆA
VLADIMIRA NIKOLIĆA
VOJVOĐANSKA
VOJVOĐANSKA
ANTONA ČEHOVA
ANTONA ČEHOVA
ARANJ JANOŠA
ARANJ JANOŠA
ATANASIJA GERESKOG
ATANASIJA GERESKOG
BRAĆE GRULOVIĆ
BRAĆE GRULOVIĆ
BRAĆE KRKLJUŠ
BRAĆE KRKLJUŠ
BRAĆE LUČIĆ
BRAĆE LUČIĆ
BRAĆE RIBNIKAR
BULEVAR CARA LAZARA
CARA DUŠANA
CARA DUŠANA
ČERNIŠEVSKOG
ČERNIŠEVSKOG
DOŽA ĐERĐA
DOŽA ĐERĐA
ĐORĐA MAGARAŠEVIĆA
ĐORĐA MAGARAŠEVIĆA
ĐORĐA SERVICKOG
2
21
12
2
1
2
1
2
24
16
19
2
1
2
1
2
57
1
2
2
2
75
1
62
11
1A
1
2
79
1
2
52
101 X
76
1
2
1
1
2
2
1
2
2
9
22
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
51
76
1
2
1
2
1
2
1
2
1
14
55
58
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
64
18
27
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
93
9.999
9.998
22
9.998
85
17
80
11
1
9.999
9.998
79
49
9.998
66
101
102
9.999
9.998
25
19
26
9.998
9.999
9.998
9.998
35
40
9.999
9.998
9.999
64
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
67
126
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
P
N
P
X P
N
P
N
P
X P
P
ZZ N
P
N
P
N
P
N
N
P
P
P
X N
ZZ N
X P
N
A N
N
P
N
Y N
P
P
X N
P
N
Y P
Y N
Y N
Y P
P
X N
P
P
N
X P
N
P
N
Y P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
Y P
N
P
N
A P
N
P
N
P
N
P
X N
B P
A N
P
N
P
N
P
Y N
B
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
07
07
07
07
07
07
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
09
09
09
09
09
09
09
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
LIMAN III
LIMAN III
LIMAN III
LIMAN III
LIMAN III
LIMAN III
OSTRVO
OSTRVO
OSTRVO
OSTRVO
OSTRVO
OSTRVO
OSTRVO
OSTRVO
OSTRVO
OSTRVO
OSTRVO
OSTRVO
OSTRVO
IVO ANDRIĆ
IVO ANDRIĆ
IVO ANDRIĆ
IVO ANDRIĆ
IVO ANDRIĆ
IVO ANDRIĆ
IVO ANDRIĆ
VERA PAVLOVIĆ
VERA PAVLOVIĆ
VERA PAVLOVIĆ
VERA PAVLOVIĆ
VERA PAVLOVIĆ
VERA PAVLOVIĆ
VERA PAVLOVIĆ
VERA PAVLOVIĆ
VERA PAVLOVIĆ
VERA PAVLOVIĆ
VERA PAVLOVIĆ
VERA PAVLOVIĆ
VERA PAVLOVIĆ
VERA PAVLOVIĆ
VERA PAVLOVIĆ
VERA PAVLOVIĆ
VERA PAVLOVIĆ
VERA PAVLOVIĆ
VERA PAVLOVIĆ
VERA PAVLOVIĆ
VERA PAVLOVIĆ
VERA PAVLOVIĆ
VERA PAVLOVIĆ
VERA PAVLOVIĆ
VERA PAVLOVIĆ
VERA PAVLOVIĆ
VERA PAVLOVIĆ
VERA PAVLOVIĆ
VERA PAVLOVIĆ
VERA PAVLOVIĆ
VERA PAVLOVIĆ
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
ĐORĐA SERVICKOG
FUTOŠKA
GOGOLJEVA
GOGOLJEVA
HOPOVSKA
KOLO SRPSKIH SESTARA
KOLO SRPSKIH SESTARA
KRILOVA
KRILOVA
LAZE NANČIĆA
LAZE NANČIĆA
LJERMONTOVA
LJERMONTOVA
MIŠE DIMITRIJEVIĆA
MIŠE DIMITRIJEVIĆA
NOVAKA RADONIĆA
OLGE PETROV
OLGE PETROV
PAJEVIĆEVA
PERE SEGEDINCA
PUŠKINOVA
PUŠKINOVA
RUĐERA BOŠKOVIĆA
RUĐERA BOŠKOVIĆA
SARAJEVSKA
SARAJEVSKA
SERVO MIHALJA
SERVO MIHALJA
STRATIMIROVIĆEVA
STRATIMIROVIĆEVA
TEODORA PAVLOVIĆA
TEODORA PAVLOVIĆA
TOLSTOJEVA
TONE HADŽIĆA
TONE HADŽIĆA
TRG 27. MARTA
TRG 27. MARTA
VOJVODE KNIĆANINA
VOJVODE KNIĆANINA
ZORANA PETROVIĆA
ZORANA PETROVIĆA
BOGDANA GARABANTINA
BOGDANA GARABANTINA
BORE PRODANOVIĆA
BORE PRODANOVIĆA
BRANIMIRA ĆOSIĆA
BRANIMIRA ĆOSIĆA
BRANISLAVA NUŠIĆA
BRANISLAVA NUŠIĆA
BULEVAR KRALJA PETRA I
BULEVAR OSLOBOĐENJA
CARA UROŠA
CARA UROŠA
ĆIRPANOVA
ĆIRPANOVA
DEVET JUGOVIĆA
DEVET JUGOVIĆA
DR HEMPTA
DR HEMPTA
DR MILANA PETROVIĆA
DR MILANA PETROVIĆA
ĐORĐA BEŠLINA
ĐORĐA BEŠLINA
FUTOŠKA
HAJDUK VELJKOVA
KOSANČIĆ IVANA
KOSANČIĆ IVANA
LILIKE BEM
LILIKE BEM
MAJEVIČKA
MAJEVIČKA
MARODIĆEVA
MARODIĆEVA
MIČURINOVA
MILEŠEVSKA
MILEŠEVSKA
NENADA MITROVA
NENADA MITROVA
NIKOLE TESLE
NIKOLE TESLE
2
27
21
28
1
1Y
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
66
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
21
20
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
4
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
9.998
125
37
42
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.998
9.999
7
20
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
70
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
97
74
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
74
12
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
P
N
Y N
Y P
N
AY N
P
Y N
A P
N
B P
N
P
N
P
Y N
N
P
P
N
Y N
Y P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
P
X N
P
N
P
N
P
N
Y P
N
P
N
P
Y N
P
N
P
N
P
A N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
P
N
P
N
P
N
P
N
Y P
P
A N
P
N
P
N
P
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
7. JULI
NARODNI
NARODNI
NARODNI
NARODNI
NARODNI
NARODNI
NARODNI
NARODNI
NARODNI
NARODNI
NARODNI
NARODNI
NARODNI
NARODNI
NARODNI
NARODNI
NARODNI
NARODNI
NARODNI
NARODNI
NARODNI
NARODNI
NARODNI
NARODNI
NARODNI
NARODNI
NARODNI
NARODNI
NARODNI
NARODNI
NARODNI
NARODNI
NARODNI
NARODNI
NARODNI
NARODNI
NARODNI
NARODNI
NARODNI
HEROJI
HEROJI
HEROJI
HEROJI
HEROJI
HEROJI
HEROJI
HEROJI
HEROJI
HEROJI
HEROJI
HEROJI
HEROJI
HEROJI
HEROJI
HEROJI
HEROJI
HEROJI
HEROJI
HEROJI
HEROJI
HEROJI
HEROJI
HEROJI
HEROJI
HEROJI
HEROJI
HEROJI
HEROJI
HEROJI
HEROJI
HEROJI
HEROJI
HEROJI
HEROJI
HEROJI
HEROJI
HEROJI
HEROJI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
NOVOSADSKOG SAJMA
NOVOSADSKOG SAJMA
OGNJENA PRICE
PAJE JOVANOVIĆA
PAJE JOVANOVIĆA
PERE DOBRINOVIĆA
PERE DOBRINOVIĆA
SESTARA NINKOVIĆ
SESTARA NINKOVIĆ
SLOBODANA BAJIĆA
SLOBODANA BAJIĆA
TAKOVSKA
TAKOVSKA
TOPLICE MILANA
TOPLICE MILANA
TRG 1.MAJA
TRG 1.MAJA
TURGENJEVA
TURGENJEVA
UROŠA PREDIĆA
UROŠA PREDIĆA
ZAHARIJA ORFELINA
ZAHARIJA ORFELINA
ŽIKE POPOVIĆA
ŽIKE POPOVIĆA
BAČKA
BAČKA
BOGOBOJA ATANACKOVIĆA
BULEVAR JAŠE TOMIĆA
BULEVAR JAŠE TOMIĆA
BULEVAR KRALJA PETRA I
BULEVAR OSLOBOĐENJA
GAGARINOVA
GAGARINOVA
JOVANA HRANILOVIĆA
JOVANA HRANILOVIĆA
KISAČKA
OMLADINSKOG POKRETA
OMLADINSKOG POKRETA
PAJE MARKOVIĆA ADAMOVA
PAJE MARKOVIĆA ADAMOVA
PARISKE KOMUNE
PARISKE KOMUNE
RUMENAČKA
STEVANA DORONJSKOG
STEVANA DORONJSKOG
STJEPANA MITROVA LJUBIŠE
STJEPANA MITROVA LJUBIŠE
BERISLAVA BERIĆA
BERISLAVA BERIĆA
BULEVAR KRALJA PETRA I
BULEVAR OSLOBOĐENJA
FELEGI TIVADARA
FELEGI TIVADARA
KISAČKA
KRALJEVIĆA MARKA
KRALJEVIĆA MARKA
SAVE KOVAČEVIĆA
SAVE KOVAČEVIĆA
SAVE LJUBOJEVA
SAVE LJUBOJEVA
ZMAJ OGNJENA VUKA
ALEKSANDRA TIŠME
ALEKSANDRA TIŠME
BEOGRADSKI KEJ
DANIČIĆEVA
DUŠANA VASILJEVA
DUŠANA VASILJEVA
ĐORĐA JOVANOVIĆA
ĐORĐA JOVANOVIĆA
EPISKOPA VISARIONA
EPISKOPA VISARIONA
KOSOVSKA
KOZAČINSKOG
KOZAČINSKOG
MARKA MILJANOVA
MILOŠA BAJIĆA
STEVANA MILOVANOVA
STEVANA MILOVANOVA
ŠUMADIJSKA
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
28
2
1
2
1
2
63
1
2
1
2
1
2
98
1
2
1
2
1
2
8
1
1
2
31
33
24
1
2
1
2
2
13
6
11
3
1
2
9
8
1
2
2
1
2
8
1
1
2
1
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
64
18
9.999
9.998
9.999
9.998
67
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
148
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
26
31
9.999
9.998
61
57
60
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
17
10
51
9
9.999
9.998
15
14
9.999
9.998
22
9.999
9.998
24
9.999
9.999
9.998
9.999
X
Y
Y
N
P
N
N
/1 P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
A N
P
N
P
N
P
N
A P
N
P
N
P
A P
A N
P
P
P
N
P
N
P
N
A N
B P
A N
A P
N
P
Y P
N
P
N
P
A N
P
P
X N
N
P
X N
N
P
X N
P
N
P
A P
Y N
P
N
N
N
P
N
P
N
A P
B P
N
P
P
N
N
P
N
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
NARODNI HEROJI
NARODNI HEROJI
NARODNI HEROJI
NARODNI HEROJI
NARODNI HEROJI
NARODNI HEROJI
NARODNI HEROJI
NARODNI HEROJI
NARODNI HEROJI
NARODNI HEROJI
NARODNI HEROJI
NARODNI HEROJI
NARODNI HEROJI
NARODNI HEROJI
NARODNI HEROJI
NARODNI HEROJI
NARODNI HEROJI
NARODNI HEROJI
NARODNI HEROJI
NARODNI HEROJI
NARODNI HEROJI
NARODNI HEROJI
NARODNI HEROJI
NARODNI HEROJI
NARODNI HEROJI
OMLADINSKI POKRET
OMLADINSKI POKRET
OMLADINSKI POKRET
OMLADINSKI POKRET
OMLADINSKI POKRET
OMLADINSKI POKRET
OMLADINSKI POKRET
OMLADINSKI POKRET
OMLADINSKI POKRET
OMLADINSKI POKRET
OMLADINSKI POKRET
OMLADINSKI POKRET
OMLADINSKI POKRET
OMLADINSKI POKRET
OMLADINSKI POKRET
OMLADINSKI POKRET
OMLADINSKI POKRET
OMLADINSKI POKRET
OMLADINSKI POKRET
OMLADINSKI POKRET
OMLADINSKI POKRET
OMLADINSKI POKRET
OMLADINSKI POKRET
SAVA KOVAČEVIĆ
SAVA KOVAČEVIĆ
SAVA KOVAČEVIĆ
SAVA KOVAČEVIĆ
SAVA KOVAČEVIĆ
SAVA KOVAČEVIĆ
SAVA KOVAČEVIĆ
SAVA KOVAČEVIĆ
SAVA KOVAČEVIĆ
SAVA KOVAČEVIĆ
SAVA KOVAČEVIĆ
SAVA KOVAČEVIĆ
SAVA KOVAČEVIĆ
SAVA KOVAČEVIĆ
DUNAV
DUNAV
DUNAV
DUNAV
DUNAV
DUNAV
DUNAV
DUNAV
DUNAV
DUNAV
DUNAV
DUNAV
DUNAV
DUNAV
DUNAV
DUNAV
DUNAV
DUNAV
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
ŠUMADIJSKA
TRG REPUBLIKE
ŽARKA VASILJEVIĆA
ŽARKA VASILJEVIĆA
ANĐE RANKOVIĆ
ANĐE RANKOVIĆ
ANTUNA URBANA
ANTUNA URBANA
BRAĆE DRONJAK
BRAĆE DRONJAK
BRANISLAVA BOROTE
BULEVAR JOVANA DUČIĆA
BULEVAR KNEZA MILOŠA
BULEVAR KNEZA MILOŠA
BULEVAR SLOBODANA JOVANOVIĆA
BULEVAR SLOBODANA JOVANOVIĆA
CARA JOVANA NENADA
ĐORĐA KRSTIĆA
ĐORĐA KRSTIĆA
FUTOŠKI PUT
GAVRILA PRINCIPA
GAVRILA PRINCIPA
ISIDORE SEKULIĆ
ISIDORE SEKULIĆ
IVA ĆIPIKA
IVA ĆIPIKA
KARELA ČAPEKA
KARELA ČAPEKA
LOŽIONIČKA
LOŽIONIČKA
MILOJA ČIPLIĆA
MILOJA ČIPLIĆA
PARTIZANSKIH BAZA
PARTIZANSKIH BAZA
RADOMIRA RAŠE RADUJKOVA
SIMEONA PIŠČEVIĆA
SOMBORSKA RAMPA
STEVANA ČALENIĆA
STEVANA ČALENIĆA
STEVANA DEJANOVA
STEVANA DEJANOVA
STEVANA HLADNOG
STEVANA HLADNOG
STEVANA HRISTIĆA
STEVANA HRISTIĆA
STEVANA MOMČILOVIĆA
STEVANA PETROVIĆA BRILA
STEVANA PETROVIĆA BRILA
SVETOZARA ĆOROVIĆA
SVETOZARA ĆOROVIĆA
VLADIKE ĆIRIĆA
VLADIKE ĆIRIĆA
ŽELEZNIČKA KOLONIJA
ŽELEZNIČKA KOLONIJA
ŽIVKA RADOVANOVIĆA
ŽIVKA RADOVANOVIĆA
BATE BRKIĆA
BATE BRKIĆA
BRAĆE DRONJAK
BRAĆE DRONJAK
BULEVAR JOVANA DUČIĆA
BULEVAR KNEZA MILOŠA
BULEVAR KNEZA MILOŠA
BULEVAR SLOBODANA JOVANOVIĆA
BULEVAR SLOBODANA JOVANOVIĆA
BULEVAR VOJVODE STEPE
BULEVAR VOJVODE STEPE
BULEVAR VOJVODE STEPE
BULEVAR VOJVODE STEPE
DUŠANA DANILOVIĆA
DUŠANA DANILOVIĆA
ĐORĐA NIKŠIĆA JOHANA
ĐORĐA NIKŠIĆA JOHANA
KAĆE DEJANOVIĆ
KAĆE DEJANOVIĆ
MILANA JEŠIĆA IBRE
MILEVE MARIĆ
MILEVE MARIĆ
MOMČILA TAPAVICE
RADOMIRA RAŠE RADUJKOVA
2
1
1
2
1
2
1
2
5
2
1
1
1
2
1
2
1
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2A
1
38
1
2
11
22
2
11
12
21
16
1
34
32
6
1
2
1
2
1
2
1
1
2
2
1
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
7
18
9.999
9.999
3
4
15
12
9.999
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
12
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
68
9.999
9.998
17
22
9.998
39
34
43
50
9.999
50
32
30
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.998
9.999
Y
X
C
C
A
A
C
A
X
X
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
N
P
N
P
N
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
P
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
P
N
I zona
I zona
I zona
I zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
24
24
24
24
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
DUNAV
DUNAV
DUNAV
DUNAV
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
GAVRILO PRINCIP
BISTRICA
BISTRICA
BISTRICA
BISTRICA
BISTRICA
BISTRICA
BISTRICA
BISTRICA
BISTRICA
BISTRICA
BISTRICA
BISTRICA
BISTRICA
BISTRICA
BISTRICA
BISTRICA
BISTRICA
BISTRICA
BISTRICA
BISTRICA
BISTRICA
BISTRICA
BISTRICA
BISTRICA
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
RODOLJUBA ČOLAKOVIĆA
SELJAČKIH BUNA
SELJAČKIH BUNA
SOMBORSKA RAMPA
STANOJA STANOJEVIĆA
STANOJA STANOJEVIĆA
STOJANA NOVAKOVIĆA
STOJANA NOVAKOVIĆA
TODORA TOZE JOVANOVIĆA
TODORA TOZE JOVANOVIĆA
VESELINA MASLEŠE
ALEKSANDRA BENJAKA
ALEKSANDRA BENJAKA
AVIJATIČARSKA
AVIJATIČARSKA
BOŠKA PETROVIĆA
BOŠKA PETROVIĆA
BOŠKA VREBALOVA
BULEVAR VOJVODE STEPE
BULEVAR VOJVODE STEPE
BULEVAR VOJVODE STEPE
DONJE SAJLOVO
DR MILOŠA KRNE
DRAGANA BANDIĆA
DRAGANA BANDIĆA
ĐORĐA RADUJKOVA
ĐORĐA RADUJKOVA
FRANJE KLUZA
FRANJE KLUZA
GORNJE SAJLOVO
GORNJE SAJLOVO
GROFA ĐORĐA BRANKOVIĆA
GROFA ĐORĐA BRANKOVIĆA
ILIJE SMILJANIĆA
ILIJE SMILJANIĆA
JANKA ČMELIKA
JANKA ČMELIKA
JOVE VUČERIĆA
JOVE VUČERIĆA
KAROLJA SELEŠA
KATARINE IVANOVIĆ
KATARINE IVANOVIĆ
KORNELIJA STANKOVIĆA
MILANA JANIĆA
MILANA JANIĆA
MILENKA GRČIĆA
MILETE PROTIĆA
MILETE PROTIĆA
MOLNAR ĐULE
MOLNAR ĐULE
NADEŽDE PETROVIĆ
NADEŽDE PETROVIĆ
NIKOLE BEGOVIĆA
NIKOLE BEGOVIĆA
NIKOLE MIRKOVA
NOVO NASELJE 2
NOVO NASELJE 2
OBLAČIĆA RADA
OBLAČIĆA RADA
ORLOVIĆA PAVLA
ORLOVIĆA PAVLA
PAVLA IVIĆA
PAVLA IVIĆA
RUMENAČKI PUT
SAŠE KRSTIĆA
SAŠE KRSTIĆA
SINIŠE LAUŠEVA
STEVANA DIVNINA BABE
STEVANA DIVNINA BABE
STEVANA NEŠTICKOG
TARASA ŠEVČENKA
TARASA ŠEVČENKA
TEODORA KRAČUNA
VESELINA MASLEŠE
VLADIMIRA GRANDIĆA
VLADIMIRA GRANDIĆA
ALBERTA AJNŠTAJNA
ALBERTA AJNŠTAJNA
AVIJATIČARSKA
BANATSKA
2
1
2
14
1
2
1
2
1
2
1
1
2
25
2
1
2
1
52
32 A
30 A
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
69
66
1
2
2
1
2
58
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
26
1
2
19
26
35
36
1
2
67
1
2
1
1
2
1
1
2
2
80
1
2
1
2
1
1
9.998
9.999
9.998
18
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
49
9.998
9.999
9.998
9.999
86
32
30
9.998
9.999
9.999
9.998
11
12
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
131
110
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
58
9.999
9.998
9.999
3
12
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
38
9.999
9.998
25
36
43
40
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.998
150
9.999
9.998
9.999
9.998
23
9.999
A
A
X
X
B
B
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
P
P
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
P
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
N
P
N
N
P
P
P
N
P
N
P
N
N
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
BISTRICA
BISTRICA
BISTRICA
BISTRICA
BISTRICA
BISTRICA
BISTRICA
BISTRICA
BISTRICA
BISTRICA
BISTRICA
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
BANATSKA
BOŠKA VREBALOVA
BOŽIDARA BOŠKA PETROVIĆA
BRAĆE MOGIN
DAVIDA RACKOVIĆA
DIMITRIJA MILOVANOVA
DIMITRIJA MILOVANOVA
DONJE SAJLOVO
DRAGOSLAVA STOJANOVIĆA SIPA
DRAGOSLAVA STOJANOVIĆA SIPA
ĐERĐA MOLNARA
ĐORĐA RADUJKOVA
ĐORĐA RADUJKOVA
ĐORĐA TABAKOVIĆA
ĐORĐA TABAKOVIĆA
FILIPA FILIPOVIĆA
FILIPA FILIPOVIĆA
INDUSTRIJSKA
INDUSTRIJSKA
KALMANA LANGA
KALMANA LANGA
KISAČKI PUT
KISAČKI PUT
KORNELIJA STANKOVIĆA
KRFSKA
KRFSKA
MIHALA BABINKE
MIHALA BABINKE
MILANA GLUMCA
MILANA GLUMCA
MILENKA GRČIĆA
MILETE PROTIĆA
MILETE PROTIĆA
MOLIJEROVA
MOLIJEROVA
NIKOLE MIRKOVA
NIKOLE MIRKOVA
OBLAČIĆA RADA
OBLAČIĆA RADA
ORLOVIĆA PAVLA
ORLOVIĆA PAVLA
PANČEVAČKA
PANČEVAČKA
PRIVREDNIKOVA
PRIVREDNIKOVA
PUT NOVOSADSKOG PARTIZ.ODREDA
PUT NOVOSADSKOG PARTIZ.ODREDA
RUMENAČKA
RUMENAČKA
RUMENAČKI PUT
RUMENAČKI PUT
SENTANDREJSKI PUT
SENTANDREJSKI PUT
SENTANDREJSKI PUT
SOLUNSKA
STARINE NOVAKA
STARINE NOVAKA
TRG MIRA
VASA MISKINA CRNOG
VASA MISKINA CRNOG
BRAĆE POPOVIĆ
BRAĆE POPOVIĆ
BRANKA BAJIĆA
BRANKA BAJIĆA
CANKAREVA
CANKAREVA
ČIKA STEVINA
ČIKA STEVINA
DR ĐORĐA JOANOVIĆA
DR ĐORĐA JOANOVIĆA
DR SVETISLAVA KASAPINOVIĆA
DR SVETISLAVA KASAPINOVIĆA
DRINSKA
DRINSKA
FUTOŠKA
HADŽI RUVIMOVA
HADŽI RUVIMOVA
HAJDUK VELJKOVA
HAJDUK VELJKOVA
ILIJE BIRČANINA
2
2
1
2
1
1
2
1
1
2
2
13
14
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
14
1
2
1
2
1
2
2
5
14
1
2
1
2
7
2
3
4
1
2
1
2
1
2
125
150
1
2
1
7
180
1
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1Y
2
1
2
1
2
1
2
1
2
76
1
2
1
2
1
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.998
25
16
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
38
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
7
26
9.999
9.998
9.999
24
17
20
27
26
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
165
176
65
9.998
3
11
180
9.999
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
106
9.999
9.998
9.999
2
9.999
B
P
P
N
P
N
N
P
N
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
ZZ N
P
N
N
P
N
N
P
N
N
P
X N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
Y N
P
N
P
X P
Y N
Y P
N
P
N
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
DETELINARA
DETELINARA
DETELINARA
DETELINARA
DETELINARA
DETELINARA
DETELINARA
DETELINARA
DETELINARA
DETELINARA
DETELINARA
DETELINARA
DETELINARA
DETELINARA
DETELINARA
DETELINARA
DETELINARA
DETELINARA
DETELINARA
DETELINARA
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
ILIJE BIRČANINA
JANKA ČMELIKA
JANKA ČMELIKA
JANKA VESELINOVIĆA
JANKA VESELINOVIĆA
JOAKIMA VUJIĆA
KOPERNIKOVA
KOPERNIKOVA
KORNELIJA STANKOVIĆA
KOSTE RACINA
KOSTE RACINA
LEDINAČKA
LUJA BRAJA
MIKOLE KOČIŠA
MIKOLE KOČIŠA
NEVESINJSKA
NEVESINJSKA
PAJE MARGANOVIĆA
PASTEROVA
PASTEROVA
PRIŠTINSKA
RUMENAČKA
STEVANA MOKRANJCA
STEVANA MOKRANJCA
TRG MAJKE JEVROSIME
TRG MAJKE JEVROSIME
VESELINA MASLEŠE
ALEKSANDRA TIŠME
ALEKSANDRA TIŠME
ALMAŠKA
ALMAŠKA
BARANJSKA
BARANJSKA
BELE NJIVE
BELE NJIVE
DANIČIĆEVA
ĐORĐA JOVANOVIĆA
ĐORĐA JOVANOVIĆA
ĐORĐA RAJKOVIĆA
ĐORĐA RAJKOVIĆA
FILIPA VIŠNJIĆA
FILIPA VIŠNJIĆA
GUNDULIĆEVA
GUNDULIĆEVA
HADŽIĆ SVETIĆA
HADŽIĆ SVETIĆA
JAŠE IGNJATOVIĆA
JAŠE IGNJATOVIĆA
JUG BOGDANA
JUG BOGDANA
KOČE KOLAROVA
KOČE KOLAROVA
KOSOVSKA
KOSOVSKA
LAĐARSKA
LAĐARSKA
LONČARSKA
LONČARSKA
MARKA MILJANOVA
MARKA MILJANOVA
MARKA NEŠIĆA
MARKA NEŠIĆA
MATICE SRPSKE
MATICE SRPSKE
MILANA RAKIĆA
MILANA RAKIĆA
MILOŠA OBILIĆA
MILOŠA OBILIĆA
MILOVANA GLIŠIĆA
MILOVANA GLIŠIĆA
MILOVANA VIDAKOVIĆA
MILOVANA VIDAKOVIĆA
NIKOLE PAŠIĆA
PATRIJARHA ČARNOJEVIĆA
PATRIJARHA ČARNOJEVIĆA
PAVLA STAMATOVIĆA
PAVLA STAMATOVIĆA
PEĆKA
PEĆKA
PETRA KOČIĆA
2
1
2
1
2
2
1
2
1
1Y
2
2
1
1
2
1
2
1
1
2
2
1
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
24
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
8
1
2
1
2
1
2
1
9.998
67
62
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.998
119
9.999
9.998
9.999
9.998
78
11
4
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
1
7
6
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
38
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
4
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
38
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
A
Y
Y
Y
A
A
X
Y
A
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
P
N
P
N
P
P
N
P
N
N
P
P
N
N
P
N
P
N
N
P
P
N
N
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
DETELINARA
DETELINARA
DETELINARA
DETELINARA
DETELINARA
DETELINARA
DETELINARA
DETELINARA
DETELINARA
DETELINARA
DETELINARA
DETELINARA
DETELINARA
DETELINARA
DETELINARA
DETELINARA
DETELINARA
DETELINARA
DETELINARA
DETELINARA
DETELINARA
DETELINARA
DETELINARA
DETELINARA
DETELINARA
DETELINARA
DETELINARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
PETRA KOČIĆA
SAVE VUKOVIĆA
SAVE VUKOVIĆA
SKERLIĆEVA
SKERLIĆEVA
STERIJINA
STERIJINA
SVETOSAVSKA
SVETOSAVSKA
TEKELIJINA
TEKELIJINA
TEMERINSKA
TRG MARIJE TRANDAFIL
TRG SAVE VUKOSAVLJEVA
TRG SAVE VUKOSAVLJEVA
VENIZELOSOVA
VENIZELOSOVA
ZEMLJANE ĆUPRIJE
ZEMLJANE ĆUPRIJE
ZLATNE GREDE
ZLATNE GREDE
BAJČI-ŽILINSKOG
BAJČI-ŽILINSKOG
BALKANSKA
BALKANSKA
BRANKA RADIČEVIĆA
BRANKA RADIČEVIĆA
CARINSKA
DAVIDA RACKOVIĆA
DOSITEJEVA
DOSITEJEVA
ĐERDAPSKA
ĐERDAPSKA
ĐORĐA DERE
ĐORĐA DERE
ĐORĐA ZLIČIĆA
ĐORĐA ZLIČIĆA
GRANIČARSKA
GRANIČARSKA
HADŽI ĐERINA
HADŽI ĐERINA
JOSIFA MARINKOVIĆA
JOSIFA MARINKOVIĆA
JOVANA CVIJIĆA
JOVANA CVIJIĆA
KANALSKA
KANALSKA
KARAĐORĐEVA
KARAĐORĐEVA
KISAČKA
KOSTE ŠOKICE
KOSTE ŠOKICE
NEMANJINA
NEMANJINA
PARTIZANSKA
PARTIZANSKA
PERE POPADIĆA
PERE POPADIĆA
PETRA DREZGIĆA
PETRA DREZGIĆA
PLITVIČKA
PLITVIČKA
PUT ŠAJKAŠKOG ODREDA
PUT ŠAJKAŠKOG ODREDA
RADOJA DOMANOVIĆA
RADOJA DOMANOVIĆA
RAŠKA
RAŠKA
RIBARSKA
SAVE ĐISALOVA
SAVE ĐISALOVA
SAVE ŠUMANOVIĆA
SAVE ŠUMANOVIĆA
SENTANDREJSKI PUT
SENTANDREJSKI PUT
STANKA PAUNOVIĆA
STANKA PAUNOVIĆA
ŠAJKAŠKA
ŠAJKAŠKA
TEKELIJINA
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
1
2
1
2
1
2
1
6
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
5
6
1
2
1
2
39
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
37
44
68
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
20
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
10
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
5
44
9.999
9.998
9.999
9.998
51
P
N
P
N
P
N
P
N
P
ZZ N
ZZ P
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
A P
N
P
Y N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
A P
N
A P
A N
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
A P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
N
A P
N
P
N
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
PODBARA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
TEKELIJINA
TEMERINSKA
TEMERINSKA
TEODORA MANDIĆA
TEODORA MANDIĆA
TRG 23.OKTOBRA
TRG 23.OKTOBRA
USTANIČKA
USTANIČKA
UŽIČKA
UŽIČKA
VELIKI RIT
VELIKI RIT
VLADE ŽIVANOVIĆA
VLADE ŽIVANOVIĆA
VOJISLAVA ILIĆA
ZRENJANINSKI PUT
ZRENJANINSKI PUT
ALEKSANDRA OSTROVSKOG
ALEKSANDRA OSTROVSKOG
ARČIBALDA RAJSA
ARČIBALDA RAJSA
ATAR
BEOGRADSKA
BEOGRADSKA
BOŽIDARA ADŽIJE
BOŽIDARA ADŽIJE
BRANKA MILJKOVIĆA
BRANKA MILJKOVIĆA
BUKOVAČKI DO
BUKOVAČKI DO
BUKOVAČKI PUT
BUKOVAČKI PUT
ČAJKOVSKOG
ČAJKOVSKOG
DALIBORA FRANCISTIJA
DALIBORA FRANCISTIJA
DINKA ŠIMUNOVIĆA
DINKA ŠIMUNOVIĆA
DRAGUTINA ŠENKA
DRAGUTINA ŠENKA
DUNAVSKE DIVIZIJE
DUNAVSKE DIVIZIJE
DUŠKA RADOVIĆA
DUŠKA RADOVIĆA
FRANJE MALINA
FRANJE MALINA
FRANJE ŠTEFANOVIĆA
FRANJE ŠTEFANOVIĆA
FRUŠKOGORSKOG ODREDA
FRUŠKOGORSKOG ODREDA
GUDURE
GUDURE
IVANA ŠANTEKA
JOVANA MONASTERLIJE
JOVANA MONASTERLIJE
JOŽE VLAHOVIĆA
JOŽE VLAHOVIĆA
JURAJA KRIŽANIĆA
JURAJA KRIŽANIĆA
KAČIĆEVA
KAČIĆEVA
KAMENIČKI PUT
KAMENIČKI PUT
KARAGAČA
KARAGAČA
KARLOVAČKI DRUM
KARLOVAČKI DRUM
KEJ SKOJEVACA
KNINSKA
KOSTE NAĐA
KOSTE NAĐA
KRAJIŠKA
KRAJIŠKA
KRUŠEDOLSKA
LAZARA SAVATIĆA
LAZARA SAVATIĆA
LISINSKOG
LISINSKOG
LIVADSKA
46
1
72
1
2
1
2
1
2
1
2
27
28
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1A
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
72
123
116
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
31
34
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
A
A
A
A
A
A
A
A
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
N
P
N
P
N
N
P
N
P
N
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
SALAJKA
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
LIVADSKA
MAJURSKA
MAJURSKA
MALE LEDINE
MALE LEDINE
MARINA DRŽIĆA
MARINA DRŽIĆA
MARKA OREŠKOVIĆA
MARKA OREŠKOVIĆA
MAŽURANIĆEVA
MAŽURANIĆEVA
MEDULIĆEVA
MEDULIĆEVA
MEŠE SELIMOVIĆA
MEŠE SELIMOVIĆA
MILENE PAVLOVIĆ BARILI
MILENE PAVLOVIĆ BARILI
MIRKA MATAKA
MIRKA MATAKA
MIŠELUK
MIŠELUK
MIŠELUK 1
MIŠELUK 2
MIŠELUK 2
MIŠELUK 3
MIŠELUK 4
MOLINARIJEVA
MOSTARSKA
MOSTARSKA
NOVA 10
NOVA 11
NOVA 11
NOVA 3
NOVA 3
NOVA 6
NOVA 6
NOVA 7
NOVA 7
NOVA 8
NOVA 8
NOVA 9
NOVA 9
OKRUGIĆEVA
OKRUGIĆEVA
PALMOTIĆEVA
PALMOTIĆEVA
PATRIJARHA RAJAČIĆA
PATRIJARHA RAJAČIĆA
PAVLA JURIŠIĆA ŠTURMA
PAVLA JURIŠIĆA ŠTURMA
PODUNAVSKOG ODREDA
PRERADOVIĆEVA
PRERADOVIĆEVA
PROTE MIHALDŽIĆA
PROTE MIHALDŽIĆA
RAČKOG
RAČKOG
RADA KONČARA
RADA KONČARA
RELJKOVIĆEVA
RELJKOVIĆEVA
RIBARSKA ADA
RIBARSKA ADA
ŠENOINA
ŠENOINA
ŠIRINE I
ŠIRINE I
ŠIRINE II
ŠIRINE II
ŠIRINE III
ŠIRINE III
ŠIRINE IV
ŠIRINE IV
ŠIRINE VI
ŠIRINE VI
ŠIRINE VII
ŠIRINE VII
ŠIRINE VII
ŠTROSMAJEROVA
ŠTROSMAJEROVA
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
A
A
A
B
B
A
A
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
TEŠANA PODRUGOVIĆA
TEŠANA PODRUGOVIĆA
TOME MARETIĆA
TOME MARETIĆA
TOMISLAVA MATASIĆA
TOMISLAVA MATASIĆA
TRANDŽAMENT
TRANDŽAMENT
TRANDŽAMENTSKA
TRANDŽAMENTSKA
TRG VLADIKE NIKOLAJA
TRG VLADIKE NIKOLAJA
TUNISLAVA PAUNOVIĆA
TUNISLAVA PAUNOVIĆA
TVRĐAVA
TVRĐAVA
VERE MIŠČEVIĆ
VERE RADIŠIĆ
VERE RADIŠIĆ
VIKTORA NOVAKA
VIKTORA NOVAKA
VINOGRADSKA
VINOGRADSKA
VLADANA DESNICE
VLADANA DESNICE
VLADIMIRA GORTANA
VLADIMIRA GORTANA
VLADIMIRA NAZORA
VLADISLAVA PETKOVIĆA DISA
VLADISLAVA PETKOVIĆA DISA
VUKA ISAKOVIČA
VUKA ISAKOVIČA
VUKOVARSKA
VUKOVARSKA
ZLATARIĆEVA
ZLATARIĆEVA
ŽELEZNIČKA PRUGA (STRAŽARA)
ŽELEZNIČKA PRUGA (STRAŽARA)
ŽELEZNIČKI PRILAZ
ŽELEZNIČKI PRILAZ
RIBNJAK DONJI PUT
RIBNJAK DONJI PUT
RIBNJAK GORNJI PUT
RIBNJAK GORNJI PUT
RIBNJAK SREDNJI PUT
RIBNJAK SREDNJI PUT
23. OKTOBRA
23. OKTOBRA
BOGDANA GAVRILOVIĆA
BOGDANA GAVRILOVIĆA
BOKVICA
BOKVICA
BORAČKA
BORAČKA
BRANISLAVA BUKUROVA
BRANISLAVA BUKUROVA
BRANKA ĆOPIĆA
BRANKA ĆOPIĆA
BRANKA RADIČEVIĆA
BRANKA RADIČEVIĆA
BRANKOVAČKA
BRANKOVAČKA
BRDSKA
BRDSKA
CARA JOVANA NENADA
CARA JOVANA NENADA
CARA LAZARA
CARA LAZARA
CRVENOG KRSTA
CRVENOG KRSTA
CVETNA
CVETNA
ČAJNIČKA
ČAJNIČKA
ČETINARSKA
ČETINARSKA
DAKE POPOVIĆA
DAKE POPOVIĆA
DARINKE GRUJIĆ
DARINKE GRUJIĆ
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
X
A
A
B
A
A
A
A
A
A
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
PETROVARADIN
RIBNJAK
RIBNJAK
RIBNJAK
RIBNJAK
RIBNJAK
RIBNJAK
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
DEČIJE SELO
DEČIJE SELO
DR BRANKA MANOJLOVIĆA
DR BRANKA MANOJLOVIĆA
DR KETRIN MEKFEIL
DR KETRIN MEKFEIL
DRINSKA
DRINSKA
DUBOKA PROVALIJA
DUBOKA PROVALIJA
DUNAVSKA
DUNAVSKA
DVOR
DVOR
DŽONA FROTINGAMA
DŽONA FROTINGAMA
ĐURĐEVDANSKA
ĐURĐEVDANSKA
ĐURE JAKŠIĆA
ĐURE JAKŠIĆA
FRANJE KLUZA
FRUŠKOGORSKA
FRUŠKOGORSKA
FRUŠKOGORSKI PUT
FRUŠKOGORSKI PUT
GAJEVA
GAJEVA
GAVRILA PRINCIPA
GAVRILA PRINCIPA
GOGOLJEVA
GOGOLJEVA
GOROCVETA
GOROCVETA
GORSKA
GORSKA
GRIGOVAC
GRIGOVAČKI PUT
GRIGOVAČKI PUT
GROZDOVA
GROZDOVA
IRIŠKI PUT
IRIŠKI PUT
IVANA FRANKA
IVANA FRANKA
IVANA GORANA KOVAČIĆA
IVANA GORANA KOVAČIĆA
IVE ANDRIĆA
IVE ANDRIĆA
IZVORSKA
JAGODA
JAGODA
JELENE LOZANIĆ
JELENE LOZANIĆ
JEZERSKA
JEZERSKA
JOŠKE VELKERA
JOŠKE VELKERA
JOVANKE STOJKOVIĆ
JOVANKE STOJKOVIĆ
JURIJA GAGARINA
JURIJA GAGARINA
KARAĐORĐEVA
KARAĐORĐEVA
KIP
KIP
KNEZA MIHAILA
KNEZA MIHAILA
KNEZA VIŠESLAVA
KNEZA VIŠESLAVA
KOSTELJNIKOVA
KOSTELJNIKOVA
LADISLAVA DEMŠARA
LADISLAVA DEMŠARA
LEŠNIKOVA
LEŠNIKOVA
LIVADE
LIVADE
LOLE RIBARA
LOLE RIBARA
LOVAČKA
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998 A
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
LOVAČKA
LUKE MILANKOVIĆA
LUKE MILANKOVIĆA
MAJDANSKA
MAJDANSKA
MAJORA TEPIĆA
MALA KAMENICA I
MALA KAMENICA I
MALA KAMENICA II
MALA KAMENICA II
MALI DO I
MALI DO I
MALI DO II
MALI DO II
MALINA
MALINA
MALOKAMENIČKI PUT
MALOKAMENIČKI PUT
MARE OGNJANOVIĆ
MARE OGNJANOVIĆ
MARKA OREŠKOVIĆA
MARKA OREŠKOVIĆA
MESEČEVA
MESEČEVA
MILICE STOJADINOVIĆ SRPKINJE
MILICE STOJADINOVIĆ SRPKINJE
MILOŠA OBILIĆA
MILOŠA OBILIĆA
MILUTINA MILANKOVIĆA
MILUTINA MILANKOVIĆA
MILUTINA TATIĆA
MILUTINA TATIĆA
MIRNA
MIRNA
MIŠELUK
MIŠELUK
MIŠELUK 1
MIŠELUK 2
MIŠELUK 2
MIŠELUK 3
MIŠELUK 3
MIŠELUK 4
MIŠELUK 5
MIŠELUK 5
MITRA UROŠEVIĆA RISTE
MITRA UROŠEVIĆA RISTE
MOŠE PIJADE
MOŠE PIJADE
NADE LJUBOJEVIĆ TIHE
NADE LJUBOJEVIĆ TIHE
NIKOLE TESLE
NIKOLE TESLE
NIKOLE VUJIĆA
NIKOLE VUJIĆA
NOVA 1
NOVA 1
NOVA 10
NOVA 10
NOVA 11
NOVA 12
NOVA 12
NOVA 2
NOVA 2
NOVA 23
NOVA 23
NOVAKA RADONIĆA
NOVO SELO I
NOVO SELO I
NOVO SELO II
NOVO SELO II
NOVO SELO III
NOVO SELO III
NOVOSADSKA
NOVOSADSKA
ORLOVA
ORLOVA
PANČIĆEVE OMORIKE
PANČIĆEVE OMORIKE
PARAGOVO
PARAGOVO
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2A
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999 B
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999 A
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999 A
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
PARAGOVSKI PUT
PARAGOVSKI VIDIKOVAC
PARAGOVSKI VIDIKOVAC
PARTIZANSKA
PARTIZANSKA
PETRA KOČIĆA
PETRA KOČIĆA
PLANDIŠTE
PLANDIŠTE
PLANINARSKA
PLANINARSKA
PLANINSKA
PLANINSKA
PLITVIČKA
PLITVIČKA
POP VLADE ZEČEVIĆA
POP VLADE ZEČEVIĆA
POTOČARSKA
POTOČARSKA
POVRTARSKA
POVRTARSKA
PUDARSKA
PUDARSKA
PUT DOKTORA GOLDMANA
PUT DOKTORA GOLDMANA
PUT HEROJA
PUT HEROJA
PUT SREMSKOG ODREDA
PUT SREMSKOG ODREDA
PUT ZA POPOVICU
PUT ZA POPOVICU
PUT ZA RUMU
RADE KONČARA
RADE KONČARA
RADNIČKA
RADNIČKA
RUŽIN VENAC
RUŽIN VENAC
SABO ĐERĐA
SABO ĐERĐA
SEDME VOJVOĐANSKE BRIGADE
SEDME VOJVOĐANSKE BRIGADE
SITARA
SITARA
SKOJEVSKA
SKOJEVSKA
SLAVKA RODIĆA
SLAVKA RODIĆA
SLAVUJEVA
SLAVUJEVA
SLOBODANA BAJIĆA
SLOBODANA BAJIĆA
SOKOLSKA
SOKOLSKA
SOLARNA
SOLARNA
SONJE MARINKOVIĆ
SONJE MARINKOVIĆ
SREMAČKA
SREMAČKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKIH PARTIZANA
SREMSKIH PARTIZANA
STARO SELO
STARO SELO
STAROIRIŠKI PUT
STAROIRIŠKI PUT
STEVANA PETROVIĆA BRILA
STEVANA PETROVIĆA BRILA
SUNCOKRETA
SUNCOKRETA
SUNČANA
SUNČANA
SUNČANI BREG
SUNČANI BREG
SVETLOSTI
SVETLOSTI
SVETOGORSKA
SVETOGORSKA
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2Y
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1A
2
1
2
1
2A
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
A
X
A
A
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
SVETOSAVSKA
SVETOSAVSKA
SVETOZARA MARKOVIĆA
SVETOZARA MARKOVIĆA
SVETOZARA MILETIĆA
SVETOZARA MILETIĆA
ŠIRINE
ŠIRINE
ŠKOLSKA
ŠKOLSKA
ŠLJUKINA
ŠLJUKINA
ŠUMSKA
ŠUMSKA
TATARSKO BRDO
TATARSKO BRDO
TATARSKO BRDO XXX
TATARSKO BRDO XXX
TRG KRALJA PETRA I
TRG KRALJA PETRA I
TRG ZMAJ JOVE
TRG ZMAJ JOVE
VASE STAJIĆA
VASE STAJIĆA
VIDIKOVAC
VIDIKOVAC
VIHORSKA
VIHORSKA
VILINE VODE
VILINE VODE
VINOGRADARSKA
VINOGRADARSKA
VLADIMIRA NAZORA
VLADIMIRA NAZORA
VODNIKA MILOŠA LASICE
VODNIKA MILOŠA LASICE
VOJINOVA
VOJINOVA
VOJVODE MIŠIĆA
VOJVODE MIŠIĆA
VOJVODE PUTNIKA
VOJVODE PUTNIKA
VRBIČKA
VRBIČKA
VUKA KARADŽIĆA
VUKA KARADŽIĆA
ZAPADNA
ZAPADNA
ZELENGORSKA
ZELENGORSKA
ZELENI VENAC
ZELENI VENAC
ZMAJ JOVINA
ZMAJ JOVINA
ZMAJEVAC
ZMAJEVAC
ŽELEZNIČKA
ŽELEZNIČKA
BOLMANSKA
BOLMANSKA
BRAĆE MILADINOV
BRAĆE MILADINOV
ĆIRILA I METODIJA
ĆIRILA I METODIJA
DALMATINSKA
DALMATINSKA
DINARSKA
DINARSKA
ĐORĐA MIKEŠA
ĐORĐA MIKEŠA
FEJEŠ KLARE
FEJEŠ KLARE
HEROJA PINKIJA
HEROJA PINKIJA
IZVIDNIČKA
IZVIDNIČKA
JANOŠIKOVA
JANOŠIKOVA
JERNEJA KOPITARA
JERNEJA KOPITARA
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
27
40
1
2
1
2
1
32
1
2
1
2
1
2
1
2
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
13
64
41
48
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
68
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
A
A
A
B
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
II zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
JOVANA OROSA
JOŽEF ATILE
JOŽEF ATILE
KARAS PALA
KARAS PALA
KOTORSKA
KOTORSKA
KOZARAČKA
KOZARAČKA
LAZARA STOJKOVIĆA
LAZARA STOJKOVIĆA
LAZE LAZAREVIĆA
LAZE LAZAREVIĆA
MITROVAČKA
MITROVAČKA
MORNARSKA
MORNARSKA
OHRIDSKA
OHRIDSKA
PAVLA BELJANSKOG
PAVLA BELJANSKOG
PETEFI ŠANDORA
PITAGORINA
PODUNAVSKA
PREŠERNOVA
PREŠERNOVA
RAKOVAČKA
RAKOVAČKA
RUDNIČKA
RUDNIČKA
SENTELEKI KORNELA
SENTELEKI KORNELA
SIMA MATAVULJA
SIMA MATAVULJA
SIMA MATAVULJA
SIMA MATAVULJA
SOMBORSKA
STANOJA GLAVAŠA
STANOJA GLAVAŠA
ŠARPLANINSKA
ŠARPLANINSKA
ŠUMSKA
ŠUMSKA
VATROSLAVA JAGIĆA
VATROSLAVA JAGIĆA
ALEKSANDRA BELIĆA
ALEKSANDRA BELIĆA
ANTA STANIČIĆA
BANIJSKA
BANIJSKA
BRAĆE NEMET
BRAĆE NEMET
ĆIRILA I METODIJA
ĆIRILA I METODIJA
DRVARSKA
DRVARSKA
FEJEŠ KLARE
FUTOŠKI PUT
GORANA KOVAČIĆA
GORANA KOVAČIĆA
ILARIONA RUVARCA
ILARIONA RUVARCA
ILIRSKA
ILIRSKA
IVANA KOČIJA
IVANA KOČIJA
JASTREBAČKA
JASTREBAČKA
JOVANA OROSA
JOVANA OROSA
JOVANA POPOVIĆA
JOVANA POPOVIĆA
JOVANA POPOVIĆA
KAPETANA BERIĆA
KAPETANA BERIĆA
KIŠ ERNEA
KIŠ ERNEA
KRUŽNA
KRUŽNA
MELHIORA ERDUJHELJIJA
22
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
1
1
2
1A
2
1
2
11
12 B
1B
15
1
2
1
1
2
35
30
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
15
66
1
2
2
71
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
41
34
36
1
2
1
2
1
2
1
22
9.999
9.998
9.999
9.998
87
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
2
9.999
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
37
22
9
43
1
9.998
27
9.999
9.998
69
66
1
2
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
141
194
9.999
9.998
18
105
9.999
9.998
9.999
9.998
53
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
20
63
34
70
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
P
N
A P
A N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
A P
A N
P
N
P
N
P
P
N
N
N
P
N
P
N
P
N
P
A N
N
N
P
N
N
P
N
P
ZZ N
ZZ P
N
A P
N
P
P
N
A P
N
P
N
P
N
P
P
N
A N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
A N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
JUŽNI TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
MILANA SAVIĆA
MILANA SAVIĆA
MILOŠA BEBIĆA
MILOŠA BEBIĆA
OTONA ŽUPANČIČA
OTONA ŽUPANČIČA
PETEFI ŠANDORA
PETEFI ŠANDORA
PRVOMAJSKA
PRVOMAJSKA
SENTELEKI KORNELA
SENTELEKI KORNELA
SOMBORSKA
ŠARPLANINSKA
ŠARPLANINSKA
ŠUMSKA
ŠUMSKA
TICANOVA
TICANOVA
VARGA ĐULE
VARGA ĐULE
ADI ENDREA
ADI ENDREA
BOGDANA ŠUPUTA
BOGDANA ŠUPUTA
CVEĆARSKA
CVEĆARSKA
DALMATINSKA
DALMATINSKA
DUBROVAČKA
DUBROVAČKA
FUTOŠKI PUT
GERI KAROLJA
GERI KAROLJA
ILIRSKA
ILKE MARKOVIĆ
ILKE MARKOVIĆ
JABLANIČKA
JABLANIČKA
JERMENSKA
JERMENSKA
JOVANA POPOVIĆA
JOVANA POPOVIĆA
JOVANA POPOVIĆA
KOSTE ABRAŠEVIĆA
KOSTE ABRAŠEVIĆA
MILANA KOMA
MILANA KOMA
MILUTINA BOJIĆA
MILUTINA BOJIĆA
NEIMAROVA
NEIMAROVA
PANONSKA
PANONSKA
PAVLEKA MIŠKINE
PAVLEKA MIŠKINE
POLGAR ANDRAŠA
REJMONTOVA
ROMANIJSKA
ROMANIJSKA
RUŽIN GAJ
RUŽIN GAJ
SOMBORSKA
SUBOTIČKA
SUBOTIČKA
TELEPSKA
TELEPSKA
TIHOMIRA OSTOJIĆA
TIHOMIRA OSTOJIĆA
VARDARSKA
VARDARSKA
VRŠAČKA
VRŠAČKA
ŽIVKA RADOVANOVIĆA
ALASKA
ALASKA
ATAR
ATAR
ATINSKA
ATINSKA
1
2
1
2
1
2
1
4
1
2
1
2
51
1
2
3
4
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
55
1
2
1
2
1
2
1
2
34
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
32
1
2
1
2
1
2
A
A
A
Y
Y
Y
B
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
196
9.999
9.998
9
12
199
33
28
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
25
38
9.999
9.998
69
9.999
9.998
55
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
39
32
34
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
32
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
A
A
A
A
Y
Y
C
B
A
C
Y
A
Y
A
A
A
B
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
17
17
17
17
17
17
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
BRATSTVO - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
NIKOLA TESLA - TELEP
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
AVRAMA MRAZOVIĆA
AVRAMA MRAZOVIĆA
BANJALUČKA
BANJALUČKA
BEGEČKA
BEGEČKA
BEOČINSKA
BOGDANA POPOVIĆA
BRANKA ĆOPIĆA
BRANKA ĆOPIĆA
BRANKA ILIĆA
BRANKA ILIĆA
CETINJSKA
CETINJSKA
ČEREVIĆKA
ČEREVIĆKA
DANILA MEDAKOVIĆA
DANILA MEDAKOVIĆA
DESANKE MAKSIMOVIĆ
DESANKE MAKSIMOVIĆ
DEŽEA KOSTOLANJIJA
DEŽEA KOSTOLANJIJA
DOMENTIJANOVA
DOMENTIJANOVA
DR STEVANA ADAMOVIĆA
DRAGE DEJANOVIĆ
DRAGE DEJANOVIĆ
ĐORĐA KARAĐORĐEVIĆA
GRAČANIČKA
IBARSKA
IBARSKA
ILIJE GARAŠANINA
IVANA BOLDIŽARA
JANIKE BALAŽA
JEFIMIJINA
JEFIMIJINA
JESENJINOVA
JESENJINOVA
JORGOVANSKA
JORGOVANSKA
JOVANA BIJELIĆA
JOVANA BIJELIĆA
JOVANA KONJOVIĆA
JOVANA KONJOVIĆA
JOVANA RISTIĆA
JOVANA RISTIĆA
KAMENIČKA
KAMENIČKA
KAMENJAR
KAMENJAR
KAMENJAR 2
KAMENJAR 2
KAMENJAR 3
KAMENJAR 3
KAMENJAR 4
KAMENJAR 5
KAMENJAR 5
KIJEVSKA
KIJEVSKA
KNEZA VLASTIMIRA
KNEZA VLASTIMIRA
KOSMAJSKA
KOSMAJSKA
KOTORSKA
KRAGUJEVAČKA
KRAGUJEVAČKA
KRALJA MILANA
KRALJA MILANA
KUPINA
KUPINA
LAZE PAČUA
LAZE PAČUA
LUKE DOTLIĆA
LUKE DOTLIĆA
LJUBICE RAVASI
LJUBICE RAVASI
MAČVANSKA
MAČVANSKA
MARIJE BURSAĆ
MARIJE BURSAĆ
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
2A
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
89
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2A
1
2
1
2
1
2
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
89
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
P
N
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
MARKA MALETINA
MARKA MALETINA
MARŠALA ŽUKOVA
MARŠALA ŽUKOVA
MEDENA
MIHAILA LALIĆA
MIHAILA LALIĆA
MILA MILUNOVIĆA
MILA MILUNOVIĆA
MILANA AJVAZA
MILANA AJVAZA
MILANA KONJOVIĆA
MILENKA ŠERBANA
MILENKA ŠERBANA
MLADENA STOJANOVIĆA
MLADENA STOJANOVIĆA
MOMČILA NASTASIJEVIĆA
MOMČILA NASTASIJEVIĆA
NIKOLE ALEKSIĆA
NIKOLE ALEKSIĆA
NIŠKA
NOVA 2
NOVA 21
NOVA 21
NOVA 22
NOVA 3
NOVA 31
NOVA 32
NOVA 32
NOVA 33
NOVA 34
NOVA 34
NOVA 35
NOVA 36
NOVA 38
NOVA 39
NOVA 4
NOVA 40
NOVA 43
NOVA 6
NOVA 67
NOVA 67
NOVA 78
NOVA 78
NOVA XXIX
NOVOSADSKI PUT
PALIĆKA
PALIĆKA
PAVLA BAKIĆA
PAVLA BAKIĆA
PETRA LUBARDE
PETRA LUBARDE
PODUNAVSKA
PROFESORA ŠUVAKOVIĆA
RAHELE FERARI
RAHELE FERARI
RAJKA MAMUZIĆA
RAJKA MAMUZIĆA
RASTKA PETROVIĆA
RASTKA PETROVIĆA
RATARSKA
RATARSKA
SAVE VUKOSAVLJEVA
SAVE VUKOSAVLJEVA
SIMA ŠOLAJE
SIMA ŠOLAJE
SIME MILUTINOVIĆA SARAJLIJE
SIME MILUTINOVIĆA SARAJLIJE
SIME PANDUROVIĆA
SLAVKA RODIĆA
SLAVKA RODIĆA
SLAVONSKA
SLAVONSKA
SLAVUJEVA
SLAVUJEVA
SMEDEREVSKA
SOKOLSKA
SOPOĆANSKA
SOPOĆANSKA
STANOJA DUŠANOVIĆA
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
2
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
2
1
2
1
2
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
2
1
1
2
1
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.999
9.999
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
N
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
P
N
P
P
N
N
P
N
N
N
N
N
P
N
P
P
P
N
P
N
P
N
P
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
P
N
N
P
N
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
STANOJA DUŠANOVIĆA
STARE CIGLE
STEFANA PRVOVENČANOG
STEFANA PRVOVENČANOG
STEVANA SINĐELIĆA
STEVANA SINĐELIĆA
STUDENIČKA
STUDENIČKA
SUVOBORSKA
SUVOBORSKA
SVETOLIKA PAŠĆANA
SVETOLIKA PAŠĆANA
SVETOLIKA RANKOVIĆA
SVETOLIKA RANKOVIĆA
TOME ROSANDIĆA
TOME ROSANDIĆA
UNSKA
UNSKA
VASKA POPE
VASKA POPE
VETERNIČKA
VETERNIČKA
VITEŠKA
VITEŠKA
VLADANA ĐORĐEVIĆA
VLADANA ĐORĐEVIĆA
VOJISLAVA DESPOTOVA
VOJISLAVA DESPOTOVA
ZETSKA
ZETSKA
ZLATIBORSKA
ZLATIBORSKA
ŽIČKA
ŽIČKA
ŽIKICE JOVANOVIĆA
ŽIKICE JOVANOVIĆA
SAJLOVO
SAJLOVO
SAJLOVO IX
SAJLOVO IX
SAJLOVO X
SAJLOVO XI
SAJLOVO XI
SAJLOVO XII
SAJLOVO XII
SAJLOVO XIII
SAJLOVO XIII
SAJLOVO XIV
SAJLOVO XIX
SAJLOVO XIX
SAJLOVO XV
SAJLOVO XV
SAJLOVO XVII
SAJLOVO XVII
SAJLOVO XVIII
SAJLOVO XVIII
SAJLOVO XX
SAJLOVO XX
SAJLOVO XXI
SAJLOVO XXI
SAJLOVO XXII
SAJLOVO XXII
SAJLOVO XXIII
SAJLOVO XXIII
SAJLOVO XXIV
SAJLOVO XXV
SAJLOVO XXVI
SAJLOVO XXVI
SAJLOVO XXVII
SAJLOVO XXVII
SAJLOVO XXVIII
SAJLOVO XXVIII
SAJLOVO XXX
SAJLOVO XXX
SAJLOVO XXXII
SAJLOVO XXXIV
SAJLOVO XXXIX
SAJLOVO XXXVI
SAJLOVO XXXVI
SAJLOVO XXXVII
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2X
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998 A
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
P
N
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
ADICE
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
(SAJLOVO)
SAJLOVO XXXVIII
SAJLOVO XXXVIII
SAJLOVO XXXI
SAJLOVO XXXI
SAJLOVO XXXIII
AKSENTIJA MAKSIMOVIĆA
AKSENTIJA MAKSIMOVIĆA
ANICE SAVIĆ REBAC
ANICE SAVIĆ REBAC
APATINSKA
BARSKA
BARSKA
BOŽE KUZMANOVIĆA
BOŽE KUZMANOVIĆA
CRVENI ČOT
CRVENI ČOT
ČENEJSKA
ČENEJSKA
DIMITRIJA DAVIDOVIĆA
DIMITRIJA DAVIDOVIĆA
DOLINSKA
DOLINSKA
DR JANKA BULJIKA
DR JANKA BULJIKA
DURMITORSKA
DURMITORSKA
DUŠANA ŠUĆOVA
GORNJE LIVADE
ILIJE NEŠINA
ILIJE NEŠINA
JEVREMA MARKOVIĆA
JEVREMA MARKOVIĆA
JOSIFA PANČIĆA
JOVANA MIKIĆA SPARTAKA
JOVANA MIKIĆA SPARTAKA
KLISANSKI PUT
KLISANSKI PUT
LIPARSKA
LIPARSKA
LJUBOMIRA NENADOVIĆA
LJUBOMIRA NENADOVIĆA
MILANA DŽANIĆA
MILANA DŽANIĆA
MILANA SIMINA
MILANA SIMINA
MILEVE SIMIĆ
MILEVE SIMIĆ
MILICE NIKOLIĆ
MILICE NIKOLIĆ
MIROSLAVA PRODANOVIĆA MICKA
MIROSLAVA PRODANOVIĆA MICKA
NIZIJSKA
NIZIJSKA
OMLADINSKA
OMLADINSKA
OMLADINSKIH RADNIH AKCIJA
OMLADINSKIH RADNIH AKCIJA
OTOKARA KERŠOVANIJA
OTOKARA KERŠOVANIJA
PAJE KRSTIĆA
PAJE KRSTIĆA
PAJE RADOSAVLJEVIĆA
PETRA DOBROVIĆA
PETRA DOBROVIĆA
POVRTARSKA
POVRTARSKA
PRIMORSKA
PROFESORA GRČIĆA
PROFESORA GRČIĆA
PROTE MATEJE
PROTE MATEJE
RADIVOJA MILINA KAIRCA
RADIVOJA MILINA KAIRCA
RADIVOJA VRHOVCA
RADIVOJA VRHOVCA
RITSKA
RITSKA
SAVE VLA
SENTANDREJSKI PUT
SENTANDREJSKI PUT
1
2
1
2
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
12
1
2
1
2
2
1
2
3
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2A
1
17
106 B
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
29
34
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
12
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
85
106
37
28
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
81
48
29
32
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
91
106
N
P
N
P
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
X N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
A N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
A N
P
N
P
N
P
N
P
A P
A N
P
A N
P
P
B N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
/1 N
B P
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
18
18
19
19
19
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
JUGOVIĆEVO
JUGOVIĆEVO
RADNIČKI
RADNIČKI
RADNIČKI
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
SLANA BARA
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SENTANDREJSKI PUT
STEVANA ALEKSIĆA
SVETOZARA DŽANIĆA
SVETOZARA SAVKOVIĆA
SVETOZARA SAVKOVIĆA
ŠANGAJSKA
ŠANGAJSKA
TEMERINSKI PUT
TEMERINSKI PUT
VUKA MANDUŠIĆA
VUKA MANDUŠIĆA
ZADRUŽNA
ZADRUŽNA
ZDRAVKA ERDEVIKA
ZDRAVKA ERDEVIKA
9. MAJA
9. MAJA
ALIMPIJA POPOVIĆA
ALIMPIJA POPOVIĆA
ANASTASA JOVANOVIĆA
ANASTASA JOVANOVIĆA
ANGELA VLATKOVIĆA
ANGELA VLATKOVIĆA
ARKADIJA VARAĐANINA
BAJA PIVLJANINA
BAJA PIVLJANINA
BEČEJSKA
BEČEJSKA
BIHAĆKA
BIHAĆKA
BOSUTSKA
BOSUTSKA
BOŽE KUZMANOVIĆA
BOŽE KUZMANOVIĆA
DEČANSKA
DEČANSKA
DOBRE JOVANOVIĆA
DOBRE JOVANOVIĆA
DR MILORADA PAVLOVIĆA
DR MIRKA STOJAKOVIĆA
DR MIRKA STOJAKOVIĆA
DRAGE GARAŠANIN
DRAGINJE RUŽIĆ
DRAGINJE RUŽIĆ
DRAGIŠE LAPČEVIĆA
DRAGIŠE LAPČEVIĆA
DRAVSKA
DRAVSKA
ĐORĐA NEDELJKOVIĆA
ĐORĐA NEDELJKOVIĆA
EME GOLDMAN
EPISKOPA DANILA KRSTIĆA
EPISKOPA DANILA KRSTIĆA
ERŽEBET BERČEK
ERŽEBET BERČEK
FOČANSKA
FOČANSKA
GAVRILA POLZOVIĆA
GAVRILA POLZOVIĆA
GORNJA ŠUMA
GORNJA ŠUMA
GORNJE LIVADE
GORNJE LIVADE
GORNJE LIVADE XXX
IVANA SENKOVIĆA
IVANA SENKOVIĆA
JADRANSKA
JADRANSKA
JANKA HALKOZOVIĆA
JANKA HALKOZOVIĆA
JEGRIČKA
JEGRIČKA
JELENE ANŽUJSKE
KLISA III
KLISANSKI PUT
KLISANSKI PUT
KOLUBARSKA
KOLUBARSKA
KOVILJSKA
KOVILJSKA
60
2
2
1
2
1
2
3
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
29 A
38
1
2
1
2
1
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
87
108
1
2
1
2
106
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
71
2
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
111
190
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
10
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.998
169
154
9.999
9.998
9.999
9.998
A
A
A
A
A
A
P
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
P
P
N
P
N
P
N
P
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
SLANA
SLANA
SLANA
SLANA
SLANA
SLANA
SLANA
SLANA
SLANA
SLANA
SLANA
SLANA
SLANA
SLANA
SLANA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
BARA
BARA
BARA
BARA
BARA
BARA
BARA
BARA
BARA
BARA
BARA
BARA
BARA
BARA
BARA
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
KRALJA VUKAŠINA
KRALJA VUKAŠINA
LIPARSKA
LIPARSKA
LJUBOMIRA STEFANOVIĆA
MARIJE PETROVIĆ
MARIJE PETROVIĆ
MILICE TOMIĆ
MILICE TOMIĆ
MILKE MARKOVIĆ
MILKE MARKOVIĆ
MILOJA M. VASIĆA
MILOJA M. VASIĆA
MIŠARSKA
MIŠARSKA
MOJKOVAČKA
MOJKOVAČKA
NAŠE SOKAČE
NOVA IV
NOVA IV
OLGE PENAVIN
OLGE PENAVIN
OMLADINSKA
OMLADINSKA
OMLADINSKIH RADNIH AKCIJA
OMLADINSKIH RADNIH AKCIJA
ORAHOVA
ORAHOVA
PAJE RADOSAVLJEVIĆA
PANTELIJE MILANKOVIĆA
PANTELIJE MILANKOVIĆA
PROLETERSKA
PROLETERSKA
RADE SMILJANOVA
RADE SMILJANOVA
RADOSLAVA PRODANOVIĆA
RADOSLAVA PRODANOVIĆA
SAVSKA
SAVSKA
SEČANJSKA
SEČANJSKA
SENTANDREJSKI PUT
SENTANDREJSKI PUT
SENTANDREJSKI PUT
SENTANDREJSKI PUT
SIRIŠKA
SIRIŠKA
SRBOBRANSKA
STANISLAVA BINIČKOG
STANISLAVA BINIČKOG
STANISLAVA MAJOROŠA
STANISLAVA MAJOROŠA
STEVANA GOLDMANA
STEVANA GOLDMANA
STEVANA VUKOMANOVIĆA ČIKE
STEVANA VUKOMANOVIĆA ČIKE
STOJANA JANKOVIĆA
STOJANA JANKOVIĆA
SVETLANE VRANIĆ
SVETLANE VRANIĆ
SVETOZARA MARKOVIĆA TOZE
SVETOZARA MARKOVIĆA TOZE
ŠALJAPINOVA
ŠALJAPINOVA
TEMERINSKI PUT
TEMERINSKI PUT
TITELSKA
TITELSKA
TJENTIŠTE
TODORA MANOJLOVIĆA
VASE JOVANOVIĆA ČIČE
VASE JOVANOVIĆA ČIČE
VASE OSTOJIĆA
VASE OSTOJIĆA
VASE PUŠIBRKA
VASE PUŠIBRKA
VELEBITSKA
VELEBITSKA
VELIKI RIT
VELIKI RIT
1
2
39
32
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
83
52
31
36
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
93
182
108
106 A
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
85
12
1
2
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
121 A
1
9.999
9.998
57
56
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
123
80
55
62
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
165
186
162
106
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
163
172
9.999
9.998
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
127
25
B
A
A
A
A
N
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
VELIKI RIT
VELIKI RIT
VELIKI RIT
VITOMIRA KORAĆA
VITOMIRA KORAĆA
VLADIMIRA DEMETROVIĆA
VLADIMIRA DEMETROVIĆA
VLADIMIRA LEŽIMIRCA
VOJISLAVA JOVANOVIĆA MARAMBA
VOJISLAVA JOVANOVIĆA MARAMBA
ZELENGORSKA
ZELENGORSKA
ZMAJEVAČKI PUT
ZMAJEVAČKI PUT
ŽABALJSKA
ŽABALJSKA
ALEKSANDRA NEVSKOG
ALEKSE GAVRILOVIĆA
ALEKSE GAVRILOVIĆA
ALEKSE NENADOVIĆA
ALEKSE NENADOVIĆA
ARKADIJA VARAĐANINA
AVALSKA
AVALSKA
BAŠTOVANSKA
BAŠTOVANSKA
BATINSKA
BORE STANKOVIĆA
BORE STANKOVIĆA
BOŠKA NOVAKOVIĆA
BOŠKA NOVAKOVIĆA
ČURUŠKA
DESPOTA UGLJEŠE
DESPOTA UGLJEŠE
DIMITRIJA BUGARSKOG
DIMITRIJA BUGARSKOG
DR JOVANA ANDREJEVIĆA
DR JOVANA ANDREJEVIĆA
DR LAZE MARKOVIĆA
DR LAZE MARKOVIĆA
ĐAKONA AVAKUMA
ĐAKONA AVAKUMA
ĐOKE MIJATOVIĆA
ĐOKE MIJATOVIĆA
ĐORĐA KRATOVCA
ĐORĐA KRATOVCA
EMANUILA JANKOVIĆA
EMANUILA JANKOVIĆA
GAZIMESTANSKA
GAZIMESTANSKA
HRISTOFORA ŽEFAROVIĆA
HRISTOFORA ŽEFAROVIĆA
IGMANSKA
IGMANSKA
IVANA KNEŽEVIĆA
JANA HUSA
JANA HUSA
JAVOROVA
JOVANA KOSOVCA
JOVANA KOSOVCA
JOVANA VILOVCA
KIKINDSKA
KOČE VASILJEVIĆA
KOČE VASILJEVIĆA
KOSTE MIROSAVLJEVIĆA
KOSTE MIROSAVLJEVIĆA
KRALJA UROŠA I
KRALJA UROŠA I
LAZE ATANACKOVIĆA
LAZE ATANACKOVIĆA
LAZE DUNĐERSKOG
LAZE DUNĐERSKOG
MAJKE JUGOVIĆA
MAJKE JUGOVIĆA
MALI BEOGRAD
MALI BEOGRAD
MALOBEOGRADSKA
MALOBEOGRADSKA
MARIJE KIRI
MARIJE KIRI
33
130
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2A
1
2
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2A
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
2
1
2
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
33
130
26
9.999
9.998 A
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999 B
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
N
P
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
P
N
P
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
KLISA
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
MILENKA STOJKOVIĆA
MILENKA STOJKOVIĆA
MLADENA LESKOVCA
MLADENA LESKOVCA
MORAVSKA
MORAVSKA
NIKANORA GRUJIĆA
NIKANORA GRUJIĆA
NIKOLE TANURDŽIĆA
NIKOLE TANURDŽIĆA
PEĐE MILOSAVLJEVIĆA
PRIMORSKA
PRIZRENSKA
PRIZRENSKA
SEKULE VITKOVIĆA
SEKULE VITKOVIĆA
SENTANDREJSKI PUT
SIMONIDINA
SIMONIDINA
SKOPLJANSKA
SOFIJE VUJIĆ
SOFIJE VUJIĆ
STAROG VUJADINA
STAROG VUJADINA
STEFANA DEČANSKOG
STEFANA DEČANSKOG
STOJANA ČUPIĆA
STOJANA ČUPIĆA
SVETOZARA MARKOVIĆA
SVETOZARA MARKOVIĆA
ŠIŠATOVAČKA
ŠIŠATOVAČKA
TEMERINSKA
TEMERINSKA
TEMERINSKI PUT
TEMERINSKI PUT
TRI DOBRA JUNAKA
TRI DOBRA JUNAKA
TRIFUNA DIMIĆA
TRIFUNA DIMIĆA
VASE JOVANOVIĆA
VASE JOVANOVIĆA
VELIKI RIT
VELIKI RIT
VELIKI RIT
VELIKI RIT
VIDOVDANSKA
VIDOVDANSKA
VOJVODE PRIJEZDE
VOJVODE PRIJEZDE
VRDNIČKA
VRDNIČKA
ZEMUNSKA
ZEMUNSKA
ZIDARSKA
ZIDARSKA
ŽIVOJINA ĆULUMA
ŽIVOJINA ĆULUMA
19. MAJA
19. MAJA
ABADŽIJSKA
ABADŽIJSKA
ADEL NEMEŠANJI
ADEL NEMEŠANJI
ADIĐARSKA
ALEKSANDRA PETROVIĆA
ALEKSANDRA PETROVIĆA
ALEKSANDRA POPOVIĆA
ALEKSANDRA POPOVIĆA
ALEKSANDRA SAŠE POPOVIĆA
ALEKSANDRA SAŠE POPOVIĆA
ALEKSANDRE SERDJUKOVE
ALEKSANDRE SERDJUKOVE
ARONA ZAGORICE
ARONA ZAGORICE
ATAR
ATAR
ATAR XIX
ATAR XVIII
AVALSKA
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
1
2
1
2
52
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
131
124
1
4
1
2
1
2
1
2
129
71
136
68
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
1
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
56
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
1
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
175
182
1
10
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
169
117
170
114
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.999
A
A
A
A
A
X
A
A
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
N
P
N
P
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
N
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VIDOVDANSKO
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
NASELJE
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
AVALSKA
BAŠTENSKA
BAŠTENSKA
BEOGRADSKA
BEOGRADSKA
BOGDANA ČIPLIĆA
BOGDANA ČIPLIĆA
BORE HANAUSKE
BORE HANAUSKE
BORISLAVA PEKIĆA
BORISLAVA PEKIĆA
BRAĆE TOKIN
BRAĆE TOKIN
BRANKA VUKOSAVLJEVIĆA
BRANKA VUKOSAVLJEVIĆA
CARA DUŠANA SILNOGA
CARA DUŠANA SILNOGA
CARA LAZARA
CARA LAZARA
CERSKA
CERSKA
CETINJSKA
CETINJSKA
DALMATINSKA
DALMATINSKA
DALMATINSKA BUKOVICA
DALMATINSKA BUKOVICA
DANICE JOVANOVIĆ
DANICE JOVANOVIĆ
DANILA LAZOVIĆA
DANILA LAZOVIĆA
DEVET JUGOVIĆA
DEVET JUGOVIĆA
DOBRE JOVANOVIĆA
DOBRE JOVANOVIĆA
DOBROVOLJAČKA
DOBROVOLJAČKA
DODOLSKA
DODOLSKA
DONSKA
DR DUŠANA POPOVIĆA
DRAGE DEJANOVIĆ
DRAGE DEJANOVIĆ
DRAGOSLAVA SREJOVIĆA
DRAGOSLAVA SREJOVIĆA
DUDARSKA
DUNAVSKA
DUNAVSKA
DUŠKA TRIFUNOVIĆA
EMILA ČAKRE
EMILA ČAKRE
FRUŠKOGORSKA
FRUŠKOGORSKA
GENERALA VASIĆA
GENERALA VASIĆA
GIGE GERŠIĆA
GOLUBOVA
GOLUBOVA
GORANA MALETIĆA
GORANA MALETIĆA
ISIDORE SEKULIĆ
ISIDORE SEKULIĆ
IVANA SENKOVIĆA
IVANA SENKOVIĆA
IVE ANDRIĆA
IVE ANDRIĆA
IVE LOLE RIBARA
IVE LOLE RIBARA
JAROSLAVE JAROŠI
JAROSLAVE JAROŠI
JELENE KON
JELENE KON
JOKSIMA NOVIĆA
JOKSIMA NOVIĆA
JOVANA KAMBERA
JOVANA KAMBERA
JOVANA MUŠKATIROVIĆA
JOVANA MUŠKATIROVIĆA
JOVANA OBRENOVIĆA
JOVANA OBRENOVIĆA
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999 Y
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
JUDITE ŠALGO
JUSTINA POPOVIĆA
JUSTINA POPOVIĆA
KAJMAKČALANSKA
KAJMAKČALANSKA
KAMENDINSKA
KAMENDINSKA
KAMENJAR I
KAMENJAR I
KARINSKA
KARINSKA
KEDROVA
KEDROVA
KNINSKA
KNINSKA
KOD GROBLJA
KOD GROBLJA
KOLEDARSKA
KOLEDARSKA
KOSOVA
KOSOVKE DEVOJKE
KOSOVKE DEVOJKE
KRAJIŠKA
KRAJIŠKA
KRALJA ALEKSANDRA
KRALJA ALEKSANDRA
KRALJA MILUTINA
KRALJA PETRA I
KRALJA PETRA I
LASTINA
LASTINA
LEPTIROVA
LEPTIROVA
LIČKA
LIČKA
LOVOROVA
LOVOROVA
LJUBENA KARAVELOVA
LJUBENA KARAVELOVA
LJUTICE BOGDANA
LJUTICE BOGDANA
MARKA SERVIJSKOG
MARKA SERVIJSKOG
MARTE JORGOVIĆ
MARTE JORGOVIĆ
MESEČEVA
MIĆE POPOVIĆA
MIĆE POPOVIĆA
MIHAJLA PUPINA
MIHAJLA PUPINA
MIHAJLA VITKOVIĆA
MIHAJLA VITKOVIĆA
MIJE ALEKSIĆA
MIJE ALEKSIĆA
MILANA TEPIĆA
MILANA TEPIĆA
MILICE RAKIĆ
MILICE RAKIĆ
MILIĆA BARJAKTARA
MILIĆA BARJAKTARA
MILIVOJA ŽIVANOVIĆA
MILIVOJA ŽIVANOVIĆA
MILOŠA OBILIĆA
MILOŠA OBILIĆA
MILOŠA PETROVIĆA
MILOŠA PETROVIĆA
MIODRAGA PETROVIĆA ČKALJE
MIODRAGA PETROVIĆA ČKALJE
NIKOLE MIHAJLOVIĆA
NIKOLE MIHAJLOVIĆA
NIKOLE TESLE
NIKOLE TESLE
NOVA 101
NOVA 102
NOVA 102
NOVA 103
NOVA 103
NOVA 104
NOVA 105
NOVA 105
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
2
1
2
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999 B
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998 A
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
P
N
P
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
NOVA 106
NOVA 106
NOVA 107
NOVA 107
NOVA 108
NOVA 14
NOVA 16
NOVA 18
NOVA 18
NOVA 2
NOVA 2
NOVA 20
NOVA 20
NOVA 22
NOVA 22
NOVA 3
NOVA 3
NOVA 40
NOVA 42
NOVA 43
NOVA 43
NOVA 54
NOVA 54
NOVA 59
NOVA 59
NOVA 6
NOVA 80
NOVA 9
NOVA 91
NOVA 92
NOVA 93
NOVA 93
NOVA 94
NOVA 95
NOVOSADSKI PUT
NOVOSADSKI PUT
OBROVAČKA
OBROVAČKA
OLGE ILIĆ
OMLADINSKA
OMLADINSKA
OSNIVAČA VETERNIKA
PARTIZANSKA
PARTIZANSKA
PAULE ŠOSBERGER
PAULE ŠOSBERGER
PAUNOVA
PAUNOVA
PAVLA JULINCA
PAVLA JULINCA
PAVLA VUISIĆA
PETRA BIGE
PETRA BIGE
PETRA KOČIĆA
PETRA KOČIĆA
PIONIRSKA
PODUNAVSKA
PODUNAVSKA
POENKAREOVA
POPOVIĆA KOMORAŠA
POPOVIĆA KOMORAŠA
PROKE JOVKIĆA
PROKE JOVKIĆA
RADIVOJA KORAĆA
RADIVOJA LOLE ĐUKIĆA
RADIVOJA LOLE ĐUKIĆA
RADNIČKA
RADNIČKA
RAVNOGORSKA
RAVNOGORSKA
RIVIČKA
RIVIČKA
RODINA
RODINA
RUZMARINOVA
RUZMARINOVA
SANSKA
SANSKA
SAVE KOVAČEVIĆA
SAVE KOVAČEVIĆA
1
2
1
2
2
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
1
2
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
2
1
2
1
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
1
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.998
9.998
9.999
9.999
9.999
9.998
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999 A
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999 A
9.998
N
P
N
P
P
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
N
P
N
P
N
P
P
P
P
N
N
N
P
P
P
N
P
N
P
N
N
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
N
S
S
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
NOVI SAD
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
SAVKE SUBOTIĆ
SAVKE SUBOTIĆ
SEVASTOPOLJSKA
SIBINJANIN JANKA
SIBINJANIN JANKA
SLOBODANA SELENIĆA
SLOBODANA SELENIĆA
SOFIJE PASKOVIĆ
SOFIJE PASKOVIĆ
SOLUNSKOG FRONTA
SOLUNSKOG FRONTA
SOMBORSKA RAMPA
SONJE MARINKOVIĆ
SONJE MARINKOVIĆ
SPORTSKA
SREMSKA
SRPSKIH JUNAKA
SRPSKIH JUNAKA
STEFANA DEČANSKOG
STEVANA PECI POPOVIĆA
STEVANA PECI POPOVIĆA
SVETIH ARHANĐELA
SVETIH ARHANĐELA
SVETOZARA MARKOVIĆA TOZE
SVETOZARA MARKOVIĆA TOZE
SVETOZARA MILETIĆA
SVETOZARA MILETIĆA
ŠKOLSKA
ŠKOLSKA
TOME MAKSIMOVIĆA
TOME MAKSIMOVIĆA
TOMIJA JOSEFA LAPIDA
TOMIJA JOSEFA LAPIDA
TRI BAGREMA
TRI BAGREMA
VASE ČARAPIĆA
VASE EŠKIĆEVIĆA
VASE EŠKIĆEVIĆA
VASE JAGAZOVIĆA
VASE JAGAZOVIĆA
VELEBITSKA
VELEBITSKA
VETERNIČKA
VETERNIČKA
VETERNIČKI BREG
VETERNIČKI BREG
VETROVITA
VETROVITA
VLADIKE MAKSIMA
VLADIKE MAKSIMA
VLADIMIRA MATIJEVIĆA
VLADIMIRA MATIJEVIĆA
VOJVODE BOJOVIĆA
VOJVODE BOJOVIĆA
VOJVODE MIŠIĆA
VOJVODE MIŠIĆA
VOJVODE PUTNIKA
VOJVODE PUTNIKA
VOJVODE STEPE
VOJVODE STEPE
VUKA KARADŽIĆA
VUKA KARADŽIĆA
ZORANA RADMILOVIĆA
ZORANA RADMILOVIĆA
ZRMANJSKA
ZRMANJSKA
ZUZANE HALUPOVE
ZUZANE HALUPOVE
ZVEZDARSKA
ZVEZDARSKA
ŽELEZNIČKA
ŽELEZNIČKA
ŽIVORADA PETROVIĆA
ŽIVORADA PETROVIĆA
ŽRTAVA FAŠIZMA
ŽRTAVA FAŠIZMA
7. JULA
7. JULA
ALEKSANDRA ADAMOVIĆA
ALEKSANDRA ADAMOVIĆA
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
9
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1A
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
17
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
40
40
40
40
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
VETERNIK
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
ATAR
ATAR
ATAR I
ATAR I
BANJALUČKA
BANJALUČKA
BOSANSKA
BOSANSKA
BOŠKA BUHE
BOŠKA BUHE
BRAĆE BOŠNJAK
BRAĆE BOŠNJAK
BRANKA ĆOPIĆA
BRANKA ĆOPIĆA
BRANKA RADIČEVIĆA
BRANKA RADIČEVIĆA
CARA LAZARA
CARA LAZARA
CARICE MILICE
CARICE MILICE
ČARDA
ČARDA
DIMITRIJA LAZAREVA RAŠE
DIMITRIJA LAZAREVA RAŠE
DR MILANA KOSTIĆA
DR MILANA KOSTIĆA
DR MILANA NIKOLIĆA
DR MLADENA STOJANOVIĆA
DR MLADENA STOJANOVIĆA
DUNAVSKA
DUNAVSKA
DUŠANA KOŠUTIĆA
DUŠANA KOŠUTIĆA
DUŠANA ŠIJAČKOG
DUŠANA ŠIJAČKOG
ĐURE ĐAKOVIĆA
ĐURE ĐAKOVIĆA
ĐURE JAKŠIĆA
ĐURE JAKŠIĆA
FRUŠKOGORSKA
FRUŠKOGORSKA
FUTOŠKI VAŠAR
FUTOŠKI VAŠAR
GAVRILA PRINCIPA
GAVRILA PRINCIPA
GRMEČKA
GRMEČKA
HEROJA PINKIJA
HEROJA PINKIJA
INDUSTRIJSKA
INDUSTRIJSKA
IVANA MILUTINOVIĆA
IVANA MILUTINOVIĆA
IVE ANDRIĆA
IVE ANDRIĆA
JOSIPA MAŽARA-ŠOŠE
JOSIPA MAŽARA-ŠOŠE
JOVANA DUČIĆA
JOVANA DUČIĆA
JOVANA POPOVIĆA
JOVANA POPOVIĆA
JOVANA SKERLIĆA
JOVANA VESELINOVA
JOVANA VESELINOVA
KORDUNAŠKA
KORDUNAŠKA
KOZARAČKA
KOZARAČKA
KRAJIŠKA
KRAJIŠKA
KRALJA DRAGUTINA
LAZARA KNEŽEVIĆA
LAZARA KNEŽEVIĆA
LAZE KOSTIĆA
LEPE RADIĆ
LEPE RADIĆ
LOVAČKA
LOVAČKA
MAJEVIČKA
MAJEVIČKA
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
2
1
2
1
2
1
2
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
P
N
P
N
P
N
P
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
MARIJE BURSAĆ
MARIJE BURSAĆ
MARKA JELESIĆA
MARKA JELESIĆA
MARKA PERIČINA KAMENJARA
MARKA PERIČINA KAMENJARA
MIHAJLA PUPINA
MILANA VIDAKA
MILANA VIDAKA
MIROSLAVA ANTIĆA
MIROSLAVA ANTIĆA
MOŠE PIJADE
MOŠE PIJADE
NADE DIMIĆ
NADE DIMIĆ
NIKOLE TESLE
NIKOLE TESLE
NOVA 3
NOVA 7
NOVOSADSKA
NOVOSADSKA
NJEGOŠEVA
NJEGOŠEVA
OMLADINSKA
OMLADINSKA
PANONSKA
PANONSKA
PARTIZANSKA
PARTIZANSKA
PETRA DRAPŠINA
PETRA DRAPŠINA
PETRA KOČIĆA
PETRA KOČIĆA
PETRA MEĆAVE
PETRA MEĆAVE
PIONIRSKA
PIONIRSKA
POP JANKA
POVRTARSKA
POVRTARSKA
PROLETERSKA
PROLETERSKA
PRVOMAJSKA
PRVOMAJSKA
PUT ZA PLANTU
PUT ZA PLANTU
RADE KONČARA
RADE KONČARA
RADE KONDIĆA
RADE KONDIĆA
RADNIČKA
RADNIČKA
RAKOVAČKA
RAKOVAČKA
RATARSKA
RATARSKA
RELJE SAVIĆA
RELJE SAVIĆA
REPUBLIKE SRPSKE
REPUBLIKE SRPSKE
RIBARSKA
RIBARSKA
ROMANIJSKA
ROMANIJSKA
RUMENAČKA
RUMENAČKA
RUMENAČKI PUT
SAVE KOVAČEVIĆA
SAVE KOVAČEVIĆA
SAVE MRKALJA
SAVE MRKALJA
SIME ŠOLAJE
SIME ŠOLAJE
SLAVIŠE VAJNERA ČIČE
SLAVIŠE VAJNERA ČIČE
SLAVKA RODIĆA
SLAVKA RODIĆA
SONJE MARINKOVIĆ
SONJE MARINKOVIĆ
SREMSKA
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999 A
9.998 A
9.999 A
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
N
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
SREMSKA
STEPE STEPANOVIĆA
STEPE STEPANOVIĆA
STEVANA SREMCA
STEVANA SREMCA
STEVANA ŠIJAČKOG
STEVANA ŠIJAČKOG
SUTJESKA
SVETOZARA MARKOVIĆA
SVETOZARA MARKOVIĆA
SVETOZARA MILETIĆA
SVETOZARA MILETIĆA
TOZE MARKOVIĆA
TOZE MARKOVIĆA
UROŠA PREDIĆA
UROŠA PREDIĆA
VASE STAJIĆA
VASE STAJIĆA
VASILIJA GAĆEŠE
VASILIJA GAĆEŠE
VLADANA STEFANOVIĆA
VLADANA STEFANOVIĆA
VOJVODE BOJOVIĆA
VOJVODE BOJOVIĆA
VOJVODE MIŠIĆA
VOJVODE MIŠIĆA
VOJVOĐANSKA
VOJVOĐANSKA
VOJVOĐANSKIH BRIGADA
VUKA KARADŽIĆA
VUKA KARADŽIĆA
ZDRAVKA ČELARA
ZDRAVKA ČELARA
ZELENGORSKA
ZELENGORSKA
ZMAJ JOVINA
ZMAJ JOVINA
ŽARKA ALEKSIĆA
ŽARKA ZRENJANINA
ŽELEZNIČKA
ŽELEZNIČKA
ATAR
ATAR
BATINSKA
BATINSKA
BELE RADE
BELE RADE
BOLMANSKA
BOLMANSKA
BOŠKA BUHE
BOŠKA BUHE
BRAĆE MAŽAR
BRAĆE MAŽAR
BRANKA KOZAREVA
BRANKA KOZAREVA
BRANKA RADIČEVIĆA
BRANKA RADIČEVIĆA
DELFE IVANIĆ
DOBROVOLJAČKA
DOBROVOLJAČKA
DR MLADENA STOJANOVIĆA
DR MLADENA STOJANOVIĆA
DRAGOMIRA RADUKINA DRAŠPIKE
DRAGOMIRA RADUKINA DRAŠPIKE
ĐORĐA ISAKOVA
ĐORĐA ISAKOVA
HAJDUK VELJKA
HAJDUK VELJKA
ISIDORE SEKULIĆ
ISIDORE SEKULIĆ
IVE LOLE RIBARA
IVE LOLE RIBARA
JOVE JOVANOVIĆA ZMAJA
JOVE JOVANOVIĆA ZMAJA
JUGOVIĆ
JUGOVIĆ
KRALJA PETRA I
KRALJA PETRA I
LAZARA STEJINA
LAZARA STEJINA
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1A
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
P
N
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
FUTOG
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
MARKA PERIČINA KAMENJARA
MARKA PERIČINA KAMENJARA
MIHAJLA PUPINA
MIHAJLA PUPINA
MILANA PARIPOVA
MILANA PARIPOVA
MILENTIJA POPOVIĆA
MILENTIJA POPOVIĆA
MILEVE MARIĆ
MILEVE MARIĆ
MOŠE PIJADE
MOŠE PIJADE
NARODNE VOJSKE
NARODNE VOJSKE
NIKOLE TESLE
NIKOLE TESLE
NOVA 3
NOVOSADSKA
NOVOSADSKA
NJEGOŠEVA
NJEGOŠEVA
OMLADINSKA
OMLADINSKA
OSLOBOĐENJA
OSLOBOĐENJA
OSTROŠKA
OSTROŠKA
PARTIZANSKA
PARTIZANSKA
PETRA DRAPŠINA
PETRA DRAPŠINA
PIONIRSKA
PIONIRSKA
PROLETERSKA
PROLETERSKA
PRVOMAJSKA
PRVOMAJSKA
RADE DOBANOVAČKOG
RADE DOBANOVAČKOG
RADNIČKA
RADNIČKA
SAVE MALEŠEVA
SAVE MALEŠEVA
SIME ŠOLAJE
SIME ŠOLAJE
SLAVKA RODIĆA
SLAVKA RODIĆA
STARI KAĆKI PUT
STARI KAĆKI PUT
STEFANA NEMANJE
STEFANA NEMANJE
SVETE PETKE
SVETOSAVSKA
SVETOSAVSKA
SVETOZARA MARKOVIĆA
SVETOZARA MARKOVIĆA
SVETOZARA MILETIĆA
SVETOZARA MILETIĆA
ŠUMADIJSKA
ŠUMADIJSKA
TAŠKA NAČIĆA
TAŠKA NAČIĆA
VINOGRADARSKA
VINOGRADARSKA
VLADIMIRA ROLOVIĆA
VLADIMIRA ROLOVIĆA
VOJINA PALEKSIĆA
VOJINA PALEKSIĆA
VUKA KARADŽIĆA
VUKA KARADŽIĆA
ZDRAVKA ČELARA
ZDRAVKA ČELARA
ŽARKA JOVIĆA
ŽARKA JOVIĆA
ŽARKA ZRENJANINA
ŽARKA ZRENJANINA
ŽELEZNIČKA PRUGA
KAĆKI PUT
PUT ŠAJKAŠKOG ODREDA
RATNO OSTRVO
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
12
1
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998 A
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998 A
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998 A
9.999
9.998
9.999
9.998
22
9.999
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
III zona
IV zona
IV zona
IV zona
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
30
30
30
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
KAĆ
ŠANGAJ
ŠANGAJ
ŠANGAJ
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
(ALIBEGOVAC)
(ALIBEGOVAC)
(ALIBEGOVAC)
(ALIBEGOVAC)
(ALIBEGOVAC)
(ALIBEGOVAC)
(PUCKAROŠ)
(PUCKAROŠ)
(VEZIRAC)
(VEZIRAC)
(ZANOŠ)
(ZANOŠ)
(ARTILJEVO)
(ARTILJEVO)
(ARTILJEVO)
(ARTILJEVO)
(ARTILJEVO)
(ARTILJEVO)
(POPOVICA)
(POPOVICA)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
RATNO OSTRVO
ULICA I
ULICA II
ULICA II
ULICA III
ULICA III
ULICA IV
ULICA IV
ULICA V
ULICA V
ULICA VI
ULICA VI
ULICA VII
ULICA VII
ULICA VIII
ALIBEGOVAC
ALIBEGOVAC
ALIBEGOVAC I
ALIBEGOVAC I
ALIBEGOVAC II
ALIBEGOVAC II
PUCKAROŠ
PUCKAROŠ
VEZIRAC
VEZIRAC
ZANOŠ
ZANOŠ
ARTILJEVO I
ARTILJEVO I
ARTILJEVO II
ARTILJEVO II
ARTILJEVO III
ARTILJEVO III
POPOVICA
POPOVICA
BADEMOVA
BADEMOVA
BAGREMOVA
BAGREMOVA
BOROVA
BOROVA
BREZA
BREZA
DONJA PROVALIJA
DONJA PROVALIJA
DUNJINA
DUNJINA
ĐURĐEVKA
ĐURĐEVKA
GORNJA PROVALIJA
GORNJA PROVALIJA
HRASTOVA
HRASTOVA
JASENOVA
JASENOVA
JASMINA
JASMINA
JAVOROVA
JAVOROVA
JORGOVANSKA
JORGOVANSKA
KARANFILSKA
KARANFILSKA
KESTENOVA
KESTENOVA
LALA
LEDINAČKI PUT
LEDINAČKI PUT
LIPARSKA
LIPARSKA
LJILJANA
LJILJANA
LJUBIČICA
LJUBIČICA
NARCISA
NARCISA
NEVENA
NEVENA
ORAHOVA
ORAHOVA
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
A
A
A
A
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
P
N
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
ŠANGAJ
ŠANGAJ
ŠANGAJ
ŠANGAJ
ŠANGAJ
ŠANGAJ
ŠANGAJ
ŠANGAJ
ŠANGAJ
ŠANGAJ
ŠANGAJ
ŠANGAJ
ŠANGAJ
ŠANGAJ
ŠANGAJ
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
(BOCKE)
RUZMARINSKA
RUZMARINSKA
RUŽA
RUŽA
ŠIMŠIROVA
ŠIMŠIROVA
TOPOLA
TREŠNJINA
TREŠNJINA
VIŠNJINA
VIŠNJINA
ZOVINA
ZOVINA
ADI ENDREA
ADI ENDREA
ARSENIJA ČARNOJEVIĆA
ARSENIJA ČARNOJEVIĆA
ATAR
ATAR
BAČKA
BAČKA
BAŠTENSKA
BAŠTENSKA
BELE BARTOKA
BELE BARTOKA
BRANKA RADIČEVIĆA
BRANKA RADIČEVIĆA
CARA LAZARA
CARA LAZARA
DANILA KIŠA
DANILA KIŠA
DESPOTA JOVANA BRANKOVIĆA
DESPOTA JOVANA BRANKOVIĆA
DOSITEJA OBRADOVIĆA
DOSITEJA OBRADOVIĆA
DR MLADENA STOJANOVIĆA
DR MLADENA STOJANOVIĆA
ĐURE JAKŠIĆA
ĐURE JAKŠIĆA
ERŽEBET JUHAS
FRUŠKOGORSKA
FRUŠKOGORSKA
JAŠE BAKOVA
JAŠE BAKOVA
JOVANA JOVANOVIĆA ZMAJA
JOVANA JOVANOVIĆA ZMAJA
JOŽEF ATILE
JOŽEF ATILE
KANALSKA
KANALSKA
KARAĐORĐEVA
KARAĐORĐEVA
KISAČKI PUT
KISAČKI PUT
KISAČKI PUT 1
KISAČKI PUT 1
KLARE FEJEŠ MIRE
KLARE FEJEŠ MIRE
KOSOVSKA
KOSOVSKA
LAZE MARKOVIĆA
LAZE MARKOVIĆA
MIHAJLA PUPINA
MIHAJLA PUPINA
MILOŠA CRNJANSKOG
MIROSLAVA ANTIĆA
MIROSLAVA ANTIĆA
NARODNE VOJSKE
NARODNE VOJSKE
NIKOLE TESLE
NIKOLE TESLE
NOVA 1
NOVA 10
NOVA 12
NOVA 13
NOVA 13
NOVA 14
NOVA 14
NOVA 15
NOVA 16
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
2
2
2
1
2
1
2
2
1
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
P
P
P
N
P
N
P
P
N
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
SREMSKA KAMENICA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
NOVA 2
NOVA 2
NOVA 3
NOVA 3
NOVA 4
NOVA 5
NOVA 7
NOVA 9
NOVA 9
NOVOSADSKA
NOVOSADSKA
OMLADINSKA
OMLADINSKA
OSLOBOĐENJA
OSLOBOĐENJA
PARTIZANSKA
PARTIZANSKA
PETEFI ŠANDORA
PETEFI ŠANDORA
RADNIČKA
RADNIČKA
RUMENAČKI PUT
RUMENAČKI PUT
SONJE MARINKOVIĆ
SONJE MARINKOVIĆ
SRPSKIH DOBROVOLJACA 1912-1918
SRPSKIH DOBROVOLJACA 1912-1918
STEVANA SINĐELIĆA
STEVANA SINĐELIĆA
SVETOSAVSKA
SVETOSAVSKA
SVETOZARA MARKOVIĆA TOZE
SVETOZARA MARKOVIĆA TOZE
VOJVODE PUTNIKA
VOJVODE PUTNIKA
VOJVOĐANSKA
VOJVOĐANSKA
VUKA KARADŽIĆA
VUKA KARADŽIĆA
25. OKTOBRA
ATAR
ATAR
BIĆE KESIĆA
BIĆE KESIĆA
BOŠKA BUHE
IVE LOLE RIBARA
IVE LOLE RIBARA
J.N.A.
J.N.A.
MILUNKE SAVIĆ
MILUNKE SAVIĆ
NJEGOŠEVA
PARTIZANSKA
PARTIZANSKA
RADNIČKA
RADNIČKA
SAVE KOVAČEVIĆA
SAVE KOVAČEVIĆA
SOLUNSKIH DOBROVOLJACA
SOLUNSKIH DOBROVOLJACA
SVETOZARA MARKOVIĆA
SVETOZARA MARKOVIĆA
VOJVODE PUTNIKA
VOJVODE PUTNIKA
VOJVODE STEPE STEPANOVIĆA
VOJVODE STEPE STEPANOVIĆA
VOJVOĐANSKIH BRIGADA
VOJVOĐANSKIH BRIGADA
NEMANOVCI
NEMANOVCI
PEJIĆEVI SALAŠI
PEJIĆEVI SALAŠI
KOSTE NAĐA
KOSTE NAĐA
MARKA PERIČINA KAMENJARA
MATICA
MATICA
MATICE SRPSKE
MATICE SRPSKE
MEĐUNARODNI PUT
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998 A
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
N
P
N
P
N
N
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
N
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
48
48
48
48
49
49
49
49
49
49
49
49
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
RUMENKA
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
STEPANOVIĆEVO
PEJIĆEVI SALAŠI PEJIĆEVI SALAŠI PEJIĆEVI SALAŠI PEJIĆEVI SALAŠI ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
NEMANOVCI
NEMANOVCI
NEMANOVCI
NEMANOVCI
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
MEĐUNARODNI PUT
NOVA 1
NOVA 2
OGLEDNA POLJA
OGLEDNA POLJA
PARTIZANSKA
PARTIZANSKA
PETRA DRAPŠINA
PETRA DRAPŠINA
PRVOMAJSKA
RATARSKA
RATARSKA
RELJE SAVIĆA
RELJE SAVIĆA
SALAŠ
SALAŠ
VUKA KARADŽIĆA
VUKA KARADŽIĆA
ŽARKA ZRENJANINA
ŽARKA ZRENJANINA
22. AVGUSTA
22. AVGUSTA
ATAR
ATAR
BRANKA ĆOPIĆA
BRANKA RADIČEVIĆA
BRANKA RADIČEVIĆA
BRNJICA
DONJA BARANJA
DONJA BARANJA
DOSITEJA OBRADOVIĆA
DOSITEJA OBRADOVIĆA
ĐURE JAKŠIĆA
ĐURE JAKŠIĆA
FRUŠKOGORSKA
FRUŠKOGORSKA
GORNJA BARANJA
GORNJA BARANJA
IZVORSKA
IZVORSKA
KARAĐORĐEVA
KARAĐORĐEVA
KESTENJARA
KESTENJARA
KOSOVSKA
KOSOVSKA
KOZARAČKA
KOZARAČKA
KRALJA PETRA I
KRALJA PETRA I
LAZE KOSTIĆA
LAZE KOSTIĆA
MIHAJLA PUPINA
MILICE STOJADINOVIĆ-SRPKINJE
MILICE STOJADINOVIĆ-SRPKINJE
NIKOLE TESLE
NOVA 1
NOVA 1
NOVA 2
PARTIZANSKI PUT
PARTIZANSKI PUT
PETRA KOČIĆA
PETRA KOČIĆA
PINKIJEVA
PINKIJEVA
PROVALIJE
STRAŽILOVSKA
STRAŽILOVSKA
SVETOSAVSKA
SVETOZARA MARKOVIĆA
SVETOZARA MILETIĆA
SVETOZARA MILETIĆA
ŠKOLSKA
ŠKOLSKA
TRG ŽRTAVA GENOCIDA
TRG ŽRTAVA GENOCIDA
VIDOVDANSKA
VIDOVDANSKA
VUKA KARADŽIĆA
VUKA KARADŽIĆA
2
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
2
1
2
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
9.998
9.999
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999 A
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999 A
9.998
P
N
N
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
P
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
P
N
P
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
IV zona
IV zona
IV zona
IV zona
IV zona
IV zona
IV zona
IV zona
IV zona
IV zona
IV zona
IV zona
IV zona
IV zona
IV zona
IV zona
IV zona
IV zona
IV zona
IV zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
V zona
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
ČENEJ
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
BUKOVAC
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
ZMAJ JOVINA
BRAĆE STAJIĆANA
BRANKA RADIČEVIĆA
BRANKA RADIČEVIĆA
BRESTOVI
BRESTOVI
DEVET JUGOVIĆA
DEVET JUGOVIĆA
DUNAVSKA
DUNAVSKA
ĐURĐEVDANSKA
ĐURĐEVDANSKA
ĐURE JAKŠIĆA
FRUŠKOGORSKA
FRUŠKOGORSKA
KIŠANJ
KIŠANJ
KOVAČEVAC
KOVAČEVAC
KOZARAČKA
LIPARJE
LIPARJE
MAJEVIČKA
MILETIĆEVA
NARODNE VOJSKE
NARODNE VOJSKE
NIKOLIN DO
NOVA 1
NOVA 1
PETRA MOMIROVIĆA
PETRA MOMIROVIĆA
PROVALIJE
PROVALIJE
PURALE
PURALE
PUT ZA STARO SELO
PUT ZA STARO SELO
RIT
RIT
SAMAR
SAMAR
SAMARSKI PUT
SAMARSKI PUT
SAVLOVAČA
SAVLOVAČA
SELIŠTE
SELIŠTE
SENTIĆ
SENTIĆ
SLOBODARSKA
SLOBODARSKA
STEVE NINKOVIĆA
STEVE NINKOVIĆA
ŠANDROVAC
ŠANDROVAC
ŠEVINJAK
TORINE
TORINE
VOJVODE MIŠIĆA
VOJVODE MIŠIĆA
VOJVODE SINĐELIĆA
VOJVODE SINĐELIĆA
ZLATANA PETROVIĆA
ZLATANA PETROVIĆA
ZMAJ JOVINA
ZMAJ JOVINA
ČUKALA
ČUKALA
DANILA KIŠA
DANILA KIŠA
DR RADIVOJA SIMONOVIĆA
DR RADIVOJA SIMONOVIĆA
DRVARSKA
DRVARSKA
ĐORĐA ARACKIĆA-UČE
ĐORĐA ARACKIĆA-UČE
HOPOVSKA
HOPOVSKA
JEZERSKI PUT
JOVANA DUČIĆA
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
2
1
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999 A
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999 A
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
P
N
P
P
N
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
35
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
BUKOVAC
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
JOVANA DUČIĆA
KARAĐORĐEVA
KARAĐORĐEVA
LUKIJANA MUŠICKOG
LUKIJANA MUŠICKOG
MALA KAMENICA
MALA KAMENICA
MANASTIRSKA
NIKOLE TESLE
NIKOLE TESLE
PROTE MATIJE NENADOVIĆA
PROTE MATIJE NENADOVIĆA
PUT ZA STARO SELO
PUT ZA STARO SELO
SAVLOVAČA
SAVLOVAČA
SELIŠTE
SELIŠTE
SIMELE ŠOLAJE
SIMELE ŠOLAJE
SLAVKA MOJIĆA
SLAVKA MOJIĆA
VASE PELAGIĆA
VASE PELAGIĆA
VUČKOVAC
VUKA KARADŽIĆA
VUKA KARADŽIĆA
ATAR
ATAR
BAČKOPALANAČKI PUT
BAČKOPALANAČKI PUT
BEGEČKA JAMA
BEGEČKA JAMA
BRAĆE ĆERAN
BRANKA RADIČEVIĆA
BRANKA RADIČEVIĆA
DOSITEJA OBRADOVIĆA
DOSITEJA OBRADOVIĆA
DUNAVSKA
DUNAVSKA
ĐURE JAKŠIĆA
ĐURE JAKŠIĆA
IVANJDANSKA
IVANJDANSKA
KRALJA PETRA I
KRALJA PETRA I
LAZE KOSTIĆA
LAZE KOSTIĆA
MRGUDOVA
MRGUDOVA
NIKOLE TESLE
NIKOLE TESLE
NOVA I
NOVA I
OBALSKA
OBALSKA
OSLOBOĐENJA
OSLOBOĐENJA
PARTIZANSKA
PARTIZANSKA
PETRA DRAPŠINA
PETRA DRAPŠINA
RADNIČKA
RADNIČKA
RIBARSKA
RIBARSKA
SVETOZARA MARKOVIĆA
SVETOZARA MARKOVIĆA
VUKA KARADŽIĆA
VUKA KARADŽIĆA
ZMAJ JOVINA
ZMAJ JOVINA
1. MAJA
13. OKTOBRA
13. OKTOBRA
BENEŠOVA
BENEŠOVA
DR JANKA GOMBARA
DR JANKA GOMBARA
HURBANOVA
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998 A
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999 A
9.999
9.998
9.999 A
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
P
N
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
43
43
43
43
43
43
43
43
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
STARI LEDINCI
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
BEGEČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
HURBANOVA
JANA KOLARA
JANA KOLARA
JANA MARTINKA
JANA MARTINKA
JANKA ČMELIKA
JANKA ČMELIKA
JANKA JESENSKOG
JANKA JESENSKOG
JANOŠIKOVA
JANOŠIKOVA
MASARIKOVA
MASARIKOVA
MIČATKOVA
MIČATKOVA
MIHALA BABINKE
MIHALA KARDELISA
MIHALA KARDELISA
MILANA TEPIĆA
MILANA TEPIĆA
NOVA I
OMLADINSKA
OMLADINSKA
ONDREJA MARČOKA
ONDREJA MARČOKA
ONDREJA ŠRANKU
ONDREJA ŠRANKU
SLOVAČKA
SLOVAČKA
SVETOSAVSKA
SVETOSAVSKA
ŠAFARIKOVA
ŠAFARIKOVA
ŠTEFANIKOVA
ŠTEFANIKOVA
ŠTUROVA
ŠTUROVA
TRG JANA AMOSA KOMENSKOG
TRG JANA AMOSA KOMENSKOG
VINOGRADARSKA
VOJVODE TANKOSIĆA
VOJVODE TANKOSIĆA
VOJVOĐANSKA
VOJVOĐANSKA
VUKA KARADŽIĆA
VUKA KARADŽIĆA
ŽELEZNIČKA
ŽELEZNIČKA
ŽELEZNIČKA PRUGA (STRAŽARA)
ŽELEZNIČKA PRUGA (STRAŽARA)
ŽELEZNIČKA PRUGA (STRAŽARA)
CARA DUŠANA
CARA DUŠANA
DOŽA ĐERĐA
DOŽA ĐERĐA
DUŠANA ĆUBIĆA
DUŠANA ĆUBIĆA
KAĆKA
KAĆKA
OMLADINSKA
OMLADINSKA
PARTIZANSKA
PARTIZANSKA
PETEFI ŠANDORA
PETEFI ŠANDORA
PETRA DRAPŠINA
PETRA DRAPŠINA
PIONIRSKA
PIONIRSKA
PRNJAVORSKA
PRNJAVORSKA
ŠAJKAŠKA
ŠAJKAŠKA
ŠKOLSKA
ŠKOLSKA
VAŠARIŠTE
VAŠARIŠTE
VOJVOĐANSKA
VOJVOĐANSKA
VUKA KARADŽIĆA
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999 A
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
KISAČ
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
VUKA KARADŽIĆA
ŽELEZNIČKA
ŽELEZNIČKA
29. NOVEMBRA
29. NOVEMBRA
7. JULA
7. JULA
ADA
ADA
ATAR
ATAR
BRAĆE VUKOV
BRAĆE VUKOV
BRANKA BAJIĆA
BRANKA BAJIĆA
BRANKA RADIČEVIĆA
BRANKA RADIČEVIĆA
DUNAFALVI LAJOŠA
DUNAFALVI LAJOŠA
DUŠKA VICKOVA
DUŠKA VICKOVA
ĐORĐA BEŠLINA
ĐORĐA BEŠLINA
GROBLJANSKA
GROBLJANSKA
ILIJE NEŠINA
ILIJE NEŠINA
IVE LOLE RIBARA
IVE LOLE RIBARA
JOVANA ĆULUMA
JOVANA RAJIĆA
JOVANA RAJIĆA
JOVICE PAVLICE
JOVICE PAVLICE
KOVILJSKI RIT
KOVILJSKI RIT
KRALJA PETRA I
KRALJA PETRA I
LALE NOVOSELCA
LALE NOVOSELCA
LASLA GALA
LASLA GALA
LAZE KOSTIĆA
LAZE KOSTIĆA
PAJE GAĆAŠA
PAJE GAĆAŠA
PARTIZANSKA
PARTIZANSKA
PASTIRSKA
PASTIRSKA
PETRA DRAPŠINA
PETRA DRAPŠINA
PROLETERSKA
PROLETERSKA
RIBARSKA
RIBARSKA
SAVE ZORIĆA
SAVE ZORIĆA
SONJE MARINKOVIĆ
SONJE MARINKOVIĆ
STEVANA PEŠIĆA
STEVANA PEŠIĆA
SVETOZARA MILETIĆA
SVETOZARA MILETIĆA
TOZE MARKOVIĆA
TOZE MARKOVIĆA
TRG BRAĆE JOVANOVIĆ
TRG BRAĆE JOVANOVIĆ
TRG OSLOBOĐENJA
TRG OSLOBOĐENJA
TRG SOLUNSKIH DOBROVOLJACA
TRG SOLUNSKIH DOBROVOLJACA
UKRAJINSKA
UKRAJINSKA
VOJVOĐANSKIH BRIGADA
VOJVOĐANSKIH BRIGADA
ZELENA
ZELENA
ZELENA GREDA
ZELENA GREDA
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998 A
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
9.999
9.998
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
zona
46
46
46
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
BUDISAVA
BUDISAVA
BUDISAVA
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
ZMAJ JOVE JOVANOVIĆA
ZMAJ JOVE JOVANOVIĆA
ŽARKA ZRENJANINA
ŽARKA ZRENJANINA
1
2
1
2
9.999
9.998
9.999
9.998
N
P
N
P
V
V
V
V
zona
zona
zona
zona
47
47
47
47
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
KOVILJ
Download

Зонирање непокретности ради утврђивања