Rumenka, Mihajla Pupina 83,
Telefoni: 021/6215-594; 021/6216-601; 021/6216-602
Slobodni smo Vam ponuditi robu iz našeg proizvodno – prodajnog programa:
• Čelična užad svih vrsta i dimenzija
• Priveznice od čeličnih užadi iz naše proizvodnje,
• Privezne elemente: kuke, škopce, alke, stege za užad, natezne vijke i
zateznice,...
• Trake za podizanje i zatezanje tereta svih vrsta i dimenzija
• Lance
o kalibrisane i nekalibrisane lance
o priveznice od lanaca
o galove lance
• Tirfor dizalice sa mogućnošću biranja dužine sajle
• Ručne dizalice sa sajlom i sa poliesterskom trakom
• Ručne lančane dizalice sa lancem ili ručicom
• Ručna kolica za gredu – mačka
Sva roba poseduje izjavu o kvalitetu – atest ...
• Remenje, svih vrsta i dimenzija
• Ležajevi, kuglični, konusno valjkasti,... proizvođača i kvaliteta po Vašoj
specifikaciji
• Semerinzi svih dimenzija, kao i izrada svih zaptivnih elemenata po
crtežu ili uzorku...
• Vijčana roba u kvalitetu od 5,6 do 10,9...
• Creva za gorivo po porudžbini
• Creva za hidrauliku svih vrsta i dimenzija
• Usluge hidraulične prese do 200t...
• Gumeno-tehničku robu, transportne trake, ...
• Robe iz Elektro programa, kablova, konektora…
• Robe iz programa kanalizacionih elemenata,kao što su: šahtovi
(poklopac i prsten), kišne rešetke, kanalizacione sajle
• Za sve ostale Robe i usluge za koje ste zainteresovani, a nisu navedeni,
slobodno nam se obratite, pokušaćemo da Vam ponudimo najbolje…
„Tehno S“ doo, Rumenka, Mihajla Pupina 83, 021/6215-594, 6216-601, 6216-602
Katalog 2010
ČELIČNA UŽAD
Presek i merenje
Presek užeta
Merenje užeta
Uže se sastoji od više strukova (najčešće 6 ili 8) obavijenih oko jezgra, koje može biti
vlaknasto ili čelično. Svaki struk se sastoji od više žica (6-61) obavijenih oko jezgra koje je najčešće
čelična žica, a ređe vlaknastog porekla.
Osnovni elementi okruglog čeličnog užeta prikazani su na slici.
Na slici se vidi da je određeni broj žica po zadatom geometrijskom rasporedu oko jezgra
použen u uže.
[email protected]
www.tehnos.co.rs
Strana 2
„Tehno S“ doo, Rumenka, Mihajla Pupina 83, 021/6215-594, 6216-601, 6216-602
Katalog 2010
JEDNOKRAKE PRIVEZNICE
Osnovni tipovi
1K-1
[email protected]
1K-2
1K-3
1K-4
www.tehnos.co.rs
1K-5
1K-6
Strana 3
„Tehno S“ doo, Rumenka, Mihajla Pupina 83, 021/6215-594, 6216-601, 6216-602
1K-7
1K-8
[email protected]
1K-9
1K-10
www.tehnos.co.rs
1K-11
Katalog 2010
1K-12
Strana 4
„Tehno S“ doo, Rumenka, Mihajla Pupina 83, 021/6215-594, 6216-601, 6216-602
Katalog 2010
tabela 1
Dozvoljeno opterećenje kg
Nazivni
prečnik
užeta
d
mm
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
40
44
48
52
56
60
Račun
prekid.
sila
užeta
Masa
užeta
Jednokrako
vešanje
Elementi priveznice
1)
Min.
dužina
petlje
h
kg/m
kN
2,30
5,03
8,96
14,00
20,17
27,50
35,90
45,40
56,10
67,90
80,80
94,80
110
144
182
224
272
323
379
440
505
575
648
727
898
1090
1290
1520
1760
2020
0,0143
0,0311
0,0554
0,0865
0,125
0,170
0,221
0,280
0,346
0,419
0,498
0,585
0,678
0,886
1,12
1,38
1,67
1,99
2,34
2,71
3,11
3,54
4,00
4,48
5,54
6,70
7,97
9,36
10,90
12,50
29
64
114
178
257
350
457
578
715
865
1030
1210
1400
1830
2310
2860
3460
4110
4840
5600
6430
7310
8250
9260
11400
13900
16500
19400
22400
25700
Alka
Obuhvatanje pod uglom α, između krakova
0°
Iznad 0°
do 45°
Iznad 45°
do 90°
Iznad 90°
do 120°
58
128
228
356
514
700
914
1156
1430
1730
2060
2420
2800
3660
4620
5720
6920
8220
9680
11200
12860
14620
16500
18520
22800
27800
33000
38800
44800
51400
54
118
210
330
470
645
840
1070
1320
1600
1900
2230
2580
3380
4270
5280
6400
7600
8940
10340
11880
13500
15240
17100
21060
25680
30400
35800
41300
47400
41
90
161
250
365
495
648
818
1010
1220
1460
1710
1980
2590
3270
4040
4890
5810
6840
7920
9100
10330
11630
13100
16120
19650
23300
27400
31700
36300
29
64
114
178
257
350
457
578
715
865
1030
1210
1400
1830
2310
2860
3460
4110
4840
5600
6430
7310
8250
9260
11400
13900
16500
19400
22400
25700
Uška
br.
Škopac
br.
2)
Kuka
br.
mm
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
240
270
300
330
360
390
420
450
480
510
540
600
660
720
780
840
900
2,5
3,5
4
5
6
7
9
9
11
11
13
13
15
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
40
44
48
52
56
60
0,06
0,06
0,16
0,25
0,25
0,4
0,6
0,6
1
1
1
1,6
1,6
2
2,5
3
4
5
5
6
8
8
10
10
12
16
20
20
25
32
19
19
19
19
19
21
21
21
23
23
25
25
27
27
27
28
29
29
30
30
31
32
33
34
34
35
t
b
mm
mm
110
110
110
110
110
110
110
110
135
135
160
160
180
180
180
180
200
200
260
260
300
340
340
340
400
400
60
60
60
60
60
60
60
60
75
75
90
90
100
100
100
100
110
110
140
140
160
180
180
180
200
200
1)
Dozvoljeno opterećenje pri obuhvatanju tereta podrazumeva se pri simetrično raspoređenom
opterećenju.
U slučaju nesimetrično raspoređenog tereta usvaja se dozvoljeno opterećenje jednokrakog
vešanja.
2)
U slučaju da se između petlje i kuke koristi kao veza škopac, usvaja se kuka za jedan broj veća,
zbog usklađivanja dimenzija kuke i škopca.
[email protected]
www.tehnos.co.rs
Strana 5
„Tehno S“ doo, Rumenka, Mihajla Pupina 83, 021/6215-594, 6216-601, 6216-602
Katalog 2010
DVOKRAKE PRIVEZNICE
Osnovni tipovi
[email protected]
www.tehnos.co.rs
Strana 6
„Tehno S“ doo, Rumenka, Mihajla Pupina 83, 021/6215-594, 6216-601, 6216-602
Katalog 2010
tabela 2
Dozvoljeno opterećenje u kg
Elementi priveznice
Prihvatanje tereta pod uglom α,
Obesna alka
1)
Nazivni
prečnik
užeta
d
mm
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
40
44
48
52
56
60
Račun
prekidna
sila
užeta
između krakova
Masa
užeta
kg/m
Min.
dužina
petlje
h
Jednog
kraka
kN
20,17
27,50
35,90
45,40
56,10
67,90
80,80
94,80
110
144
182
224
272
323
379
440
505
575
648
727
898
1090
1290
1520
1760
2020
Uška
br.
Škopac
br.
2)
Kuka
br.
mm
0,125
0,170
0,221
0,280
0,346
0,419
0,498
0,585
0,678
0,886
1,12
1,38
1,67
1,99
2,34
2,71
3,11
3,54
4,00
4,48
5,54
6,70
7,97
9,36
10,90
12,50
257
350
457
578
715
865
1030
1210
1400
1830
2310
2860
3460
4110
4840
5600
6430
7310
8250
9260
11400
13900
16500
19400
22400
25700
Iznad 0°
do 45°
Iznad 45°
do 90°
Iznad 90°
do 120°
470
645
840
1070
1320
1600
1900
2230
2580
3380
4270
5280
6400
7600
8940
10340
11880
13500
15240
17100
21060
25680
30400
35800
41300
47400
365
495
648
818
1010
1220
1460
1710
1980
2590
3270
4040
4890
5810
6840
7920
9100
10330
11630
13100
16120
19650
23300
27400
31700
36300
257
350
457
578
715
865
1030
1210
1400
1830
2310
2860
3460
4110
4840
5600
6430
7310
8250
9260
11400
13900
16500
19400
22400
25700
90
105
120
135
150
165
180
195
210
240
270
300
330
360
390
420
450
480
510
540
600
660
720
780
840
900
6
7
9
9
11
11
13
13
15
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
40
44
48
52
56
60
0,25
0,4
0,6
0,6
1
1
1
1,6
1,6
2
2,5
3
4
5
5
6
8
8
10
10
12
16
20
20
25
32
Spoljna
obesna alka
19
19
19
19
19
21
21
21
23
23
25
25
27
27
27
28
29
29
30
30
31
32
33
34
34
35
T
B
t
b
mm
mm
mm
mm
110
110
110
110
135
135
135
135
160
180
180
200
200
260
260
260
340
340
340
340
350
400
430
430
460
460
60
60
60
60
75
75
75
75
90
100
100
110
110
140
140
140
180
180
180
180
190
200
220
220
250
250
110
110
110
110
110
110
110
110
135
135
160
160
180
180
180
180
200
200
260
260
300
340
340
340
400
400
60
60
60
60
60
60
60
60
75
75
90
90
100
100
100
100
110
110
140
140
160
180
180
180
200
200
1)
Dozvoljeno opterećenje pri obuhvatanju tereta podrazumeva se pri simetrično raspoređenom
opterećenju.
U slučaju nesimetrično raspoređenog tereta usvaja se dozvoljeno opterećenje jednokrakog
vešanja.
2)
U slučaju da se između petlje i kuke koristi kao veza škopac, usvaja se kuka za jedan broj veća,
zbog usklađivanja dimenzija kuke i škopca.
[email protected]
www.tehnos.co.rs
Strana 7
„Tehno S“ doo, Rumenka, Mihajla Pupina 83, 021/6215-594, 6216-601, 6216-602
Katalog 2010
TROKRAKE PRIVEZNICE
Osnovni tipovi
[email protected]
www.tehnos.co.rs
Strana 8
„Tehno S“ doo, Rumenka, Mihajla Pupina 83, 021/6215-594, 6216-601, 6216-602
Katalog 2010
tabela 3
Dozvoljeno opterećenje u kg
Elementi priveznice
Prihvatanje tereta pod uglom α,
Obesna alka
1)
između krakova
Nazivni
prečnik
užeta
d
mm
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
40
44
48
Račun
prekidna
sila
užeta
Masa
užeta
kg/m
Min.
dužina
petlje
h
Jednog
kraka
kN
20,17
27,5
35,9
45,4
56,1
67,9
80,8
94,8
110
144
182
224
272
323
379
440
505
575
648
727
898
1090
1290
Uška
br.
Škopac
br.
2)
Kuka
br.
mm
0,125
0,17
0,221
0,28
0,346
0,419
0,498
0,585
0,678
0,886
1,12
1,38
1,67
1,99
2,34
2,71
3,11
3,54
4
4,48
5,54
6,7
7,97
257
350
457
578
715
865
1030
1210
1400
1830
2310
2860
3460
4110
4840
5600
6430
7310
8250
9260
11400
13900
16500
Iznad 0°
do 30°
Iznad 30°
do 60°
Iznad 60°
do 90°
736
1000
1310
1655
2050
2480
2950
3460
4000
5240
6610
8190
9900
11760
13850
16030
18410
20930
23600
26500
32340
39800
47200
630
855
1120
1415
1750
2120
2520
2960
3430
4480
5650
7000
8470
10070
11850
13710
15750
17900
20200
22680
27920
34000
40400
445
600
790
1000
1240
1500
1780
2100
2420
3170
4000
4950
5990
7120
8380
9700
11140
12660
14300
16000
19750
24000
28500
90
105
120
135
150
165
180
195
210
240
270
300
330
360
390
420
450
480
510
540
600
660
720
6
7
9
9
11
11
13
13
15
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
40
44
48
0,25
0,4
0,6
0,6
1
1
1
1,6
1,6
2
2,5
3
4
5
5
6
8
8
10
10
12
16
20
Spoljna
obesna alka
19
19
19
19
19
21
21
21
23
23
25
25
27
27
27
28
29
29
30
30
31
32
33
T
B
t
b
mm
mm
mm
mm
110
110
135
135
160
160
160
160
180
200
200
260
260
340
340
340
340
350
350
400
430
430
460
60
60
75
75
75
90
90
90
90
100
110
140
140
140
180
180
180
190
190
200
220
220
250
110
110
110
110
110
110
110
110
135
135
160
160
180
180
180
180
200
200
260
260
300
340
340
60
60
60
60
60
60
60
60
75
75
90
90
100
100
100
100
110
110
140
140
160
180
180
1)
Dozvoljeno opterećenje pri obuhvatanju tereta podrazumeva se pri simetrično raspoređenom
opterećenju.
U slučaju nesimetrično raspoređenog tereta usvaja se dozvoljeno opterećenje jednokrakog
vešanja.
2)
U slučaju da se između petlje i kuke koristi kao veza škopac, usvaja se kuka za jedan broj veća,
zbog usklađivanja dimenzija kuke i škopca.
[email protected]
www.tehnos.co.rs
Strana 9
„Tehno S“ doo, Rumenka, Mihajla Pupina 83, 021/6215-594, 6216-601, 6216-602
Katalog 2010
ČETVOROKRAKE PRIVEZNICE
Osnovni tipovi
[email protected]
www.tehnos.co.rs
Strana 10
„Tehno S“ doo, Rumenka, Mihajla Pupina 83, 021/6215-594, 6216-601, 6216-602
Katalog 2010
tabela 4
Dozvoljeno opterećenje u kg
Elementi priveznice
Prihvatanje tereta pod uglom α,
Obesna alka
1)
između krakova
Nazivni
prečnik
užeta
d
mm
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
40
44
48
Račun
prekidna
sila
užeta
Masa
užeta
kg/m
Min.
dužina
petlje
h
Jednog
kraka
kN
20,17
27,5
35,9
45,4
56,1
67,9
80,8
94,8
110
144
182
224
272
323
379
440
505
575
648
727
898
1090
1290
Uška
br.
Škopac
br.
2)
Kuka
br.
mm
0,125
0,17
0,221
0,28
0,346
0,419
0,498
0,585
0,678
0,886
1,12
1,38
1,67
1,99
2,34
2,71
3,11
3,54
4
4,48
5,54
6,7
7,97
257
350
457
578
715
865
1030
1210
1400
1830
2310
2860
3460
4110
4840
5600
6430
7310
8250
9260
11400
13900
16500
Iznad 0°
do 45°
Iznad 45°
do 90°
Iznad 90°
do 120°
950
1290
1690
2130
2640
3200
3810
4470
5170
6760
8530
10570
12780
15180
17880
20690
23760
27000
30500
34200
42120
51360
60900
725
990
1290
1630
2020
2440
2910
3420
3960
5170
6530
8090
9780
11620
13690
15840
18180
20670
23320
26190
32240
39300
46600
514
700
914
1156
1430
1730
2060
2420
2800
3660
4620
5720
6920
8220
9680
11200
12860
14620
16500
18520
22800
27800
33000
90
105
120
135
150
165
180
195
210
240
270
300
330
360
390
420
450
480
510
540
600
660
720
6
7
9
9
11
11
13
13
15
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
40
44
48
0,25
0,4
0,6
0,6
1
1
1
1,6
1,6
2
2,5
3
4
5
5
6
8
8
10
10
12
16
20
Spoljna
obesna alka
19
19
19
19
19
21
21
21
23
23
25
25
27
27
27
28
29
29
30
30
31
32
33
T
B
t
b
mm
mm
mm
mm
110
110
135
135
160
160
160
160
180
200
200
260
340
340
340
350
350
400
400
430
460
460
460
60
60
75
75
75
90
90
90
90
100
110
140
180
180
180
190
190
200
200
220
250
250
250
110
110
110
110
110
110
110
110
135
135
160
160
180
180
180
180
200
200
260
260
300
340
340
60
60
60
60
60
60
60
60
75
75
90
90
100
100
100
100
110
110
140
140
160
180
180
1)
Dozvoljeno opterećenje pri obuhvatanju tereta podrazumeva se pri simetrično raspoređenom
opterećenju.
U slučaju nesimetrično raspoređenog tereta pri uglu α od 0° do 90° dozvoljeno opterećenje
iznosi 50% od vrednosti navedene u tabeli. Pri uglu α od 90° do 120° usvaja se dozvoljeno
opterećenje jednog kraka.
2)
U slučaju da se između petlje i kuke koristi kao veza škopac, usvaja se kuka za jedan broj veća,
zbog usklađivanja dimenzija kuke i škopca.
[email protected]
www.tehnos.co.rs
Strana 11
„Tehno S“ doo, Rumenka, Mihajla Pupina 83, 021/6215-594, 6216-601, 6216-602
Katalog 2010
PRIVEZNICE ZA ŠUMSKE RADOVE
Osnovni tipovi
Osnovne karakteristike
Tip
Prečnik užeta d (mm)
Broj klizača
Broj čeličnih čaura
Sila svlačenja čaure
(kN)
(kp)
Dužina priveznice L
Glavno uže
PT-1
16
po narudžbi
1
140
Privezno uže
PT-2
14
1
2
110
14000
11000
po narudžbi
po narudžbi
1. Ispružiti glavno uže i povezati najudaljeniji trupac zadnjim klizačem.
2. Raspodeliti klizače po opuštenom glavnom užetu i povezati redom ostale trupce.
3. Kad započne namotavanje glavnog užeta, klizači se pomeraju na kraj oslanjajući se na
čeličnu čauru.
4. Glavno uže namotati da bi se prednji krajevi trupaca podigli radi lakšeg izvlačenja.
[email protected]
www.tehnos.co.rs
Strana 12
„Tehno S“ doo, Rumenka, Mihajla Pupina 83, 021/6215-594, 6216-601, 6216-602
Katalog 2010
BESKRAJNOPRESOVANE PRIVEZNICE
Nazivni
prečnik
užeta
d[mm]
Računska
prekidna
sila [kN]
Masa
užeta
[kg/m]
DOZVOLJENO OPTEREĆENJE** kg
Pri dvokrakom obuhvatanju tereta pod
Pri četvorokrakom obuhvatanju tereta
uglom a između krakova
pod uglom a između krakova
0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
40
44
48
52
56
60
2,3
5,03
8,96
14
20,17
27,5
35,9
45,4
56,1
67,9
80
94,8
110
144
182
224
272
323
379
440
505
575
648
727
898
1090
1290
1520
1760
2018
[email protected]
0,0143
0,0311
0,0554
0,0865
0,125
0,17
0,221
0,28
0,346
0,419
0,498
0,585
0,678
0,886
1,12
1,38
1,67
1,99
2,34
2,71
3,11
3,54
4
4,48
5,54
6,7
7,97
9,36
10,9
12,5
o
58
128
228
356
514
700
914
1156
1430
1730
2060
2420
2800
3660
4620
5720
6920
8220
9680
11200
12860
14620
16500
18500
22800
27800
33000
38800
44800
51400
o
Iznad 0 o
do 45
54
118
210
330
470
645
840
1070
1320
1600
1900
2230
2580
3380
4270
5280
6400
7600
8940
10340
11880
13500
15420
17100
21060
25680
30400
35800
41300
47400
Iznad
o
45 -do
o
90
41
90
161
250
365
495
648
818
1010
1220
1460
1710
1980
2590
3270
4040
4900
5710
6840
7920
9100
10330
11660
13100
16120
19650
23300
27400
31700
36300
Iznad
o
90 -do
o
120
29
64
114
178
257
350
457
578
715
865
1030
1210
1400
1830
2310
2860
3460
4110
4840
5600
6430
7310
8250
9260
11400
13900
16500
19400
22400
25700
www.tehnos.co.rs
0
o
116
256
456
712
1028
1400
1828
2312
2860
3460
4120
4840
5600
7320
9240
11440
13840
16440
19360
22400
25720
29240
33000
37040
45600
55600
66000
77600
89600
102800
o
Iznad 0 o
do 45
108
236
420
660
950
1290
1690
2130
2640
3200
3810
4460
5160
6760
8530
10570
12800
15200
17880
20680
23760
27000
30500
34200
42120
51360
60800
71600
82600
94800
Iznad
o
45 -do
o
90
82
180
322
500
725
990
1290
1630
2020
2440
2910
3420
3960
5170
6530
8090
9800
11620
13690
15840
18200
20660
23320
26200
32240
39300
46600
54800
63400
72600
Iznad
o
90 -do
o
120
58
128
228
356
514
700
914
1156
1430
730
2060
2420
2800
3660
4620
5720
6920
8220
9680
11200
12860
14620
16500
18520
22800
27800
33000
38800
44800
51400
Strana 13
„Tehno S“ doo, Rumenka, Mihajla Pupina 83, 021/6215-594, 6216-601, 6216-602
Katalog 2010
PRIVEZNICE SA GUMENIM SEGMENTIMA
UPOTREBA TRAKE
Čelično uže
Jednokraka
Broj užadi × Ø
Dvokraka
0
o
60
o
90
o
120
o
Širina
trake
Petlja
s
h
h1
916
1156
1430
1730
2060
2420
2800
2660
4620
NOSIVOST U kg
1832
1585
2312
2000
2860
2480
3460
3000
4120
3570
4840
4190
5600
4850
7320
6340
9240
8000
1295
1530
2020
2450
2910
3420
3960
5180
6530
916
1156
1430
1730
2060
2420
2800
3660
4620
50
50
50
64
64
64
74
74
74
4x8
1832
3664
2910
2590
1830
100
120
4x9
2312
4624
4000
3270
2310
100
135
4 x 10
2860
5720
4950
4040
2860
100
150
4 x 11
3460
6920
5990
4890
3460
128
165
4 x 12
4120
8240
7140
5830
4120
128
180
4 x 13
4840
9680
8380
6840
4840
128
195
4 x 14
5600
11200
9700
7920
5600
148
210
4 x 16
7320
14640
12680
10350
7320
148
240
4 x 18
9240
18480
15990
13050
9240
148
270
mm
2x8
2x9
2 x 10
2 x 11
2 x 12
2 x 13
2 x 14
2 x 16
2 x 18
[email protected]
www.tehnos.co.rs
Škopac
mm
120
135
150
165
180
195
210
240
270
b1
61
73
73
91
91
111
111
119.5
139.5
27
33
33
42
42
47
47
53
Strana 14
„Tehno S“ doo, Rumenka, Mihajla Pupina 83, 021/6215-594, 6216-601, 6216-602
Katalog 2010
STEGA ZA ČELIČNO UŽE
[email protected]
Nazivna veličina
Prečnik užeta
[mm]
d1
a
h1
Masa
[mm]
[mm]
[mm]
[kg]
5
6
6.5
8
10
11
12
13
14
16
18
19
20
22
24
26
28
30
32
34
40
M5
M5
M5
M6
M8
M8
M8
M10
M10
M12
M12
M12
M12
M14
M14
M14
M16
M16
M16
M16
M16
11
12
13
16
19
20
21
24
25
29
31
32
33
37
41
41
45
48
48
52
58
24
26
28
34
42
44
50
55
57
63
72
75
78
85
95
95
100
110
110
120
140
0.015
0.018
0.025
0.041
0.068
0.072
0.081
0.13
0.135
0.215
0.27
0.28
0.3
0.4
0.42
0.44
0.6
0.66
0.69
0.86
1.04
www.tehnos.co.rs
Strana 15
„Tehno S“ doo, Rumenka, Mihajla Pupina 83, 021/6215-594, 6216-601, 6216-602
Katalog 2010
NATEZNI VIJAK – ZATEZNA SPOJKA
Kuka/Oko
Nazivna veličina
(levi i desni navoj)
[mm]
Dozvoljeno opterećenje
[kg]
Raspon zatezanja
[mm]
Težina
[kg/kom]
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M24
M30
M36
M42
100
160
250
400
500
630
1000
1200
1650
2250
3000
4500
65
65
70
70
75
100
120
120
135
135
160
175
0,205
0,25
0,41
0,53
0,93
1,2
1,94
2,3
4,4
6,42
11,5
19
Opciono: Kuka/Kuka; Oko/Oko
[email protected]
www.tehnos.co.rs
Strana 16
„Tehno S“ doo, Rumenka, Mihajla Pupina 83, 021/6215-594, 6216-601, 6216-602
Katalog 2010
UŠKA OBLIKA C
Prečnik
užeta
Težina
po
komadu
Dimenzije
mm
11
12
14
16
18
20
22
24
26
28
32
36
40
44
48
a
12
13
15
18
20
22
24
26
28
31
35
40
44
48
53
b
59
64
75
86
96
107
118
128
139
150
171
192
215
235
257
c
27,5
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
90
100
110
120
d
6,5
7
8
9,5
11
12
13
14,5
15,5
17
19
21,5
24
26,5
29
kg
0,024
0,025
0,035
0,065
1,00
1,30
1,80
2,30
2,60
3,60
5,20
5,70
10
12
20
UŠKA OBLIKA B
mm
a
b
c
d
e
Težina
po
komadu
kg
5
6
7
9
11
13
15
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
6
7
8
10
12
14
16
17
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
45
38
44
51
57
64
76
83
89
102
114
127
140
152
165
178
203
216
229
241
254
305
25
28
32
38
45
51
58
61
72
80
90
99
112
120
128
152
160
176
184
192
240
16
18
20
24
28
32
36
38
45
50
56
62
70
75
80
95
100
110
115
120
150
2,4
2,4
2,8
3,1
3,3
3,7
3,8
4,7
5,7
5,7
6,5
6,8
8
8
8
8,5
8,5
8,5
10,5
10,5
10,5
0,016
0,019
0,03
0,047
0,07
0,10
0,14
0,18
0,29
0,32
0,47
0,59
0,8
1,1
1,23
1,56
1,76
1,92
2,92
3,2
3,64
Prečnik
užeta
[email protected]
Dimenzije
www.tehnos.co.rs
Strana 17
„Tehno S“ doo, Rumenka, Mihajla Pupina 83, 021/6215-594, 6216-601, 6216-602
Katalog 2010
ZATEZNICA
Oblik A
Oblik E
Oblik C
Naz.
Vel.
0.4
d2
d5
mm
Desni i
levi
navoj
d1
mm
mm
13
M 12
25
Dozvolje
no
optereće
nje
kg
a
b1
b2
b3
c
mm
mm
mm
mm
400
29
8
12
10
l1
max
l2
max
d6
d7
mm
mm
mm
mm
mm
10
11,5
22
421
387
l6
t
mm
mm
mm
Nako
n
mont
aže
mm
404
180
15
140
l5
max
0.6
630
48
12
16
12
21
M 16
30
12
14
28
502
426
464
200
18
150
1
1000
48
12
19
16
21
M 18
31,8
16
18
35
537
481
509
220
23
165
1,6
1600
58
16
23
20
26
M 22
38
20
23
45
599
529
564
240
28
170
2
2000
58
16
26
22
26
M 24
42,4
22
25
50
633
573
603
260
31
190
2,5
2500
72
21
29
25
32
M 27
44,5
24
27
55
707
617
662
280
34
200
3
3200
72
21
32
28
32
M 30
51
27
30
60
740
660
700
300
36
210
4
4000
94
26
35
30
40
M 33
57
30
33
65
824
704
764
320
39
225
5
5000
94
26
39
35
40
M 36
63,5
36
39
75
866
766
816
340
46
235
6
6300
108
29
45
40
45
M 42
70
39
42
85
962
842
902
380
51
260
8
8000
115
32
49
45
49
M 45
76,1
45
48
95
1056
936
996
420
56
295
10
10000
125
36
58
50
54
M 52
88,9
48
52
110
1150
1020
1085
460
63
315
12
12500
144
41
64
55
60
M 56
88,9
52
56
120
1271
1111
1191
500
70
345
16
16000
163
46
70
60
66
M 64
108
60
65
130
1392
1192
1292
540
75
365
20
20000
173
51
74
65
72
M 72×6
127
68
74
140
1486
1276
1381
580
80
390
25
25000
192
56
80
70
80
M 76×6
152,4
72
78
150
1598
1368
1483
620
87
415
32
32000
216
60
90
80
90
M 80×6
152,4
80
86
170
1730
1470
1600
660
97
445
[email protected]
www.tehnos.co.rs
Strana 18
„Tehno S“ doo, Rumenka, Mihajla Pupina 83, 021/6215-594, 6216-601, 6216-602
Katalog 2010
ŠKOPCI DIN 82101
Osnovni tipovi
Oblika A
0,16 - 20
Oblika C
1 - 20
Oznaka
Nosivost
kg
b1
mm
b2
mm
d3
mm
navoj
d4
mm
h1
mm
masa
C
kg
0,16
160
8
18
12
M6
18
0,024
0,25
250
11
25
16
M8
24
0,045
0,4
400
14
30
20
M 10
30
0,09
0,6
630
17
37
24
M 12
36
0,17
1
1000
21
47
32
M 16
49
0,4
1,6
1600
27
61
40
M 20
61
0,81
2
2000
30
68
44
M 22
67
1,08
2,5
2500
33
75
48
M 24
73
1,42
3
3150
38
86
54
M 27
83,5
2,03
4
4000
42
96
60
M 30
91
2,7
5
5000
47
107
72
M 36
111
4,4
6
6300
53
121
78
M 39
119,5
5,9
8
8000
60
136
90
M 45
139,5
8,5
10
10000
66
150
96
M 48
147
10,8
12
12500
73
167
104
M 52
158
14
16
16000
81
185
120
M 60
185
19,3
*
20000
90
206
136
M 68
211
28,2
*
25000
100
226
144
M 72x6
221
35,5
*
31500
110
250
160
M 80x6
246
49,5
*
40000
125
283
180
M 90x6
276
69
*
50000
140
316
200
M 100x6
307
93
*
63000
155
347
220
M 110x6
339
125
*
80000
175
395
250
M 125x6
385,5
180
*
100000
200
450
280
M 140x6
430
260
[email protected]
www.tehnos.co.rs
Strana 19
„Tehno S“ doo, Rumenka, Mihajla Pupina 83, 021/6215-594, 6216-601, 6216-602
Katalog 2010
VISOKOOTPORNI ŠKOPCI
Oblika A
[email protected]
2,5 - 63
Oblika C
3,2 - 63
Oznaka/Nosivost
Dimenzija osovine d4
(t)
(mm)
0,75
10
1
12
1,5
14
2
16
3,25
20
4,75
22
6,5
27
8,5
30
9,5
33
12
36
13,5
39
17
42
25
52
35
60
55
72
www.tehnos.co.rs
Strana 20
„Tehno S“ doo, Rumenka, Mihajla Pupina 83, 021/6215-594, 6216-601, 6216-602
Katalog 2010
KUKA SA OKOM I OSIGURAČEM
Debljina
lanca
mm
6
7/8
10
13
16
18/20
22
26
32
Nosivost
t
1,12
2
3,15
5,3
8
12,5
15
21,2
31,5
[email protected]
nazivna
veličina
No
Prečnik
lanca
d
19
21
23
23
25
25
27
29
30
31
32
5
6
7
8
9
10
13
16
18
20
22
L
80
98
122
152
184
218
240
280
318
B
25
27
34
42
49
59
72
80
90
Mere
B1
28
32
40
48
56
66
90
95
105
u mm
E
F
20
9
25 11
32 14
40 18
50 22
60 26
50 30
66 32
76 38
G
15
18
23
30
32
42
48
58
65
H
19
22
28
35
44
45
59
75
80
Težina
kg
0,3
0,4
0,8
1,7
3,2
5,1
8
12,8
17
F
B1
mm mm
B
mm
H
mm
L
mm
Dozvoljena
Nosivost
kg
masa
kg
7,5
10
13,5
13,5
16
16
20
25
28
31,5
35,5
17
22,5
31
31
36,5
36,5
46
58
65
73
82,5
13
17
23,5
23,5
28
28
35
44,5
49,5
56
63
64
85
116
116
138
138
174
219
246
277
313
800
1250
2000
2000
3200
3200
5000
8000
10000
12500
16000
0,15
0,35
0,80
0,80
1,40
1,40
2,60
5,70
8,00
11,50
16,00
18
24
33
33
39
39
49
62
69
78
88
www.tehnos.co.rs
Strana 21
„Tehno S“ doo, Rumenka, Mihajla Pupina 83, 021/6215-594, 6216-601, 6216-602
Katalog 2010
OKRETNA KUKA SA OSIGURAČEM
Nosivost
Debljina
lanca
t
mm
L
2
7/8
3,15
Mere u mm
B
C
E
F
Težina
G
H
kg
154
26 27 36 12 18 21
0,9
10
189
36 37 42 15 23 29
1,5
5,3
13
233
42 43 48 19 28 35
3
8
16
279
49 58 62 22 33 43
5,1
LIVNIČKA KUKA SA OKOM
t
Debljina
lanca
mm
L
B
E
F
G
H
kg
2
7/8
126
63
25
11
18
26
0,6
3,15
10
150
76
32
14
23
30
1,1
5,3
13
182
90
40
18
32
38
2,3
8
16
215
102
50
22
40
45
3,8
12,5
18/20
247
114
60
26
46
50
6
Nosivost
[email protected]
Mere u mm
www.tehnos.co.rs
Težina
Strana 22
„Tehno S“ doo, Rumenka, Mihajla Pupina 83, 021/6215-594, 6216-601, 6216-602
Katalog 2010
ALKE
Alka tip A
d1
mm
t1
mm
b1
mm
Dozvoljena
nosivost
mm
masa
kg
13
110
60
1400
0,34
16
110
60
2000
0,53
18
135
75
3200
0,80
22
160
90
5000
1,50
26
180
100
8000
2,30
32
200
110
11000
3,90
36
260
140
16500
6,35
40
300
160
18000
9,00
45
340
180
25000
12,80
50
350
190
35000
17,20
56
400
200
45000
24,20
63
430
220
56000
32,00
72
460
250
70000
46,00
80
500
270
84000
62,00
Obesni komplet AB
d1
mm
[email protected]
Dozvoljena
nosivost
d1 t1 b1 d2 t2 b2
mm mm mm mm mm mm
a=
90°
a
=120°
18
2200
1600
18
135
75
13
54
25
22
3500
2500
22
160
90
16
70
34
26
5600
4000
26
180 100
18
85
40
32
7700
5500
32
200 110
22
115
50
36
11500
8250
36
260 140
26
140
65
40
12700
9000
40
300 160
26
140
65
45
17600
12500
45
340 180
32
150
70
50
24700
17500
50
350 190
32
150
70
50a
24700
17500
50
350 190
36
170
75
56
31800
22500
56
400 200
40
170
80
56a
31800
22500
56
400 200
45
180
90
63
39500
28000
63
430 220
57
230
115
72
49500
35000
72
430 250
63
250
125
www.tehnos.co.rs
Strana 23
„Tehno S“ doo, Rumenka, Mihajla Pupina 83, 021/6215-594, 6216-601, 6216-602
Katalog 2010
LANCI I PRIVEZNICE OD LANACA
LANCI ZA DIZALICE DIN 5684-8 / 1984
kalibrisani i ispitani, klase
kvaliteta 8
Nazivni
prečnik
Primer označava nja:
lanac kvaliteta 8, nazivnog
prečnika d=8 mm i koraka t=24
mm:
LANAC DIN 5684-8 8×24
Korak
karike
Širina karike
unutrašnja
spoljna
Nosivost
motorne
dizalice
Težina
lanca
ručne
dizalice
d
t
b1 min
b2 max
kg
kg
kg/m
5
(5)
6
(6)
7
(7)
8
9
10
11
13
14
16
18
20
22
15
(18,5)
18
18,5
21
22
24
27
28
31
36
41
45
50
60
66
6
6
7,2
7,2
8,4
8,4
9,6
10,8
12
13,2
15,6
16,8
19,2
21,6
24
26,4
16,9
16,9
20,2
20,2
23,6
23,6
27
30,4
34
37,4
44,2
47,6
54,4
61,2
68
75
630
630
900
900
1250
1250
1600
2000
2500
3000
4250
5000
6300
8000
10000
12500
750
750
1120
1120
1500
1500
2000
2500
3200
3750
5300
6000
8000
10000
12500
16000
0,54
0,5
0,8
0,8
1,1
1,1
1,4
1,8
2,2
2,7
3,8
4,4
5,7
7,3
8,8
10,7
Nazivni
prečnik
Korak
karike
Nosivost
Težina
lanca
unutrašnja
spoljna
d
t
b1 min
b2 max
t
kg/m
5
6
7
8
10
13
16
18
19
20
15
18
21
24
30
39
48
54
57
60
6,5
7,8
9,1
10,4
13
16,9
20,8
23,4
24,7
26
18,5
22,2
25,9
29,6
37
48,1
59,2
66,6
70,3
74
0,8
1,12
1,5
2
3,15
5,3
8
10
11,2
12,5
0,5
0,8
1,1
1,4
2,2
3,8
5,7
7,3
8,1
9
LANCI ZA NOŠENJE EN 818-2/1996
tolerisani i ispitani, klase kvaliteta 8
Primer označava nja:
lanac kvaliteta 8, nazivnog pre čnika d=10
mm i koraka t=30 mm:
LANAC EN 818-2 8 10×30
[email protected]
www.tehnos.co.rs
Širina karike
Strana 24
„Tehno S“ doo, Rumenka, Mihajla Pupina 83, 021/6215-594, 6216-601, 6216-602
Katalog 2010
LANCI ZA TRANSPORTERE DIN 762 / 1982 (JUS C.H4.030 / 1978)
kalibrisani i ispitani, koraka 5d, klase
kvaliteta 2
Primer označava nja
lanac kvaliteta 2, nazivnog pre čnika d=16
mm i koraka t=80 mm:
LANAC DIN 762-2-16×80
(navedene vučne sile vrede kod brzina
lanaca do 1,2 m/s)
Nazivni
prečnik
Korak
karike
Širina karike
Vučna sila
Težina
lanca
unutrašnja
spoljna
d
t
b1 min
10
13
16
18
20
50
65
80
90
100
14
18,2
22,4
25
28
b2 max
kNmax
kg/m
36
46,8
57,6
65
72
8
12,5
20
25
32
1,8
3,1
4,7
6
7,4
Nosivost
Težina
lanca
LANCI DIN 763 / 1990 (JUS C.H4.040 / 1959)
Nazivni
prečnik
Korak
karike
unutrašnja
spoljna
lanac nazivnog prečnika d=16 mm i
koraka t=80 mm:
d
t
b1 min
b2 max
kg
kg/m
4
32
7,2
16,8
100
0,27
LANAC DIN 763-8×52
5
35
9
21
160
0,43
6
42
10,8
25,2
200
0,63
7
49
12,6
29,4
300
0,86
8
52
14,4
33,6
400
1,1
10
65
18
42
630
1,75
13
82
23,4
54,6
1000
2,95
16
100
28,8
67,2
1600
4,45
nekalibrisani i ispitani, dugog koraka
Primer označava nja
Širina karike
LANCI ZA TRANSPORTERE DIN 764 / 1982 (JUS C.H4.031 / 1978)
kalibrisani i ispitani, koraka 3.5d, klase
kvaliteta 2
Primer označava nja
lanac kvaliteta 2, nazivnog pre čnika d=18
mm i koraka t=63 mm:
LANAC DIN 764-2 A 18 x 63
(navedene vučne sile vrede kod brzina
lanaca do 1,2 m/s)
[email protected]
Nazivni
prečnik
Korak
karike
d
10
13
16
18
20
23
26
28
30
33
36
39
42
t
35
45
56
63
70
80
91
98
105
115
126
136
147
www.tehnos.co.rs
Širina karike
unutrašnja
spoljna
b1 min
14
18
22
24
27
31
35
36
39
43
47
51
55
b2 max
36
47
58
65
72
83
94
101
108
119
130
140
151
Nosivost
Težina
lanca
kg
10
16
25
32
40
50
63
75
85
100
125
140
170
kg/m
2
3,5
5,2
6,5
8,2
11
14
16,5
19
22,5
26,5
31
36
Strana 25
„Tehno S“ doo, Rumenka, Mihajla Pupina 83, 021/6215-594, 6216-601, 6216-602
Katalog 2010
LANCI 766 / 1986 (JUS C.H4.020 / 1978)
kalibrisani i ispitani, klase kvaliteta 3
Primer označava nja
lanac kvaliteta 3, nazivnog pre čnika d=13
mm i koraka t=36 mm:
LANAC DIN 766-3-13×36
Nazivni
prečnik
Korak
karike
d
4
5
6
7
8
10
11
13
16
t
16
18,5
18,5
22
24
28
31
36
45
Širina karike
unutrašnja
spoljna
b1 min
4,8
6
7,2
8,4
9,6
12
13,2
15,6
19,2
b2 max
13,6
17
20,4
23,8
27,2
36
40
47
58
Nosivost
Težina
lanca
kg
200
320
400
630
800
1250
1600
2000
3200
kg/m
0,32
0,5
0,8
1,1
1,4
2,3
2,7
3,9
5,8
Šitina
karike
Težina
lanca
min
LANCI ZA SIDRENJE POMORSKIH OZNAKA DIN 5683 / 1964
nekalibrisani i ispitani, klase kvaliteta I
Primer označava nja
lanac dužine 50m, klase kvaliteta I i
nazivnog prečnika d=30 mm:
LANAC 30 DIN 5683-I
Nazivni
prečnik
Korak
karike
d
16
18
20
23
26
30
33
36
39
t
144
162
180
207
234
270
297
324
351
Opterećenje
probno
prekidno
kN
15
18,3
22,8
30
38,4
51
61,8
75
90
kN
75
91,5
114
150
192
255
309
375
450
Mm
88
99
110
127
143
165
181
198
214
kg/m
4,3
5,5
6,8
8,9
11,4
15,2
18,3
21,9
25,7
Nazivni
prečnik
Korak
karike
Šitina
karike
Težina
lanca
d
2,5
3
4
5
6
7
8
10
t
17
20
23
25
29
34
40
50
mm
10
12
16
20
24
28
32
36
kg/m
0,097
0,147
0,254
0,433
0,629
0,833
1,167
1,800
LANCI OPŠTE NAMENE – TRGOVAČKOG KVALITETA
neispitani poludugih karika
Primer označava nja
lanac nazivnog prečnika d=4mm
i kora ka t=23mm
LANAC 4×23
[email protected]
www.tehnos.co.rs
Strana 26
„Tehno S“ doo, Rumenka, Mihajla Pupina 83, 021/6215-594, 6216-601, 6216-602
Katalog 2010
KUKA SA VILJUŠKOM I OSIGURAČEM ZA LANAC
Nosivost
Debljina
lanca
t
mm
L
B
G
H
kg
2
7/8
96
27
18
22
0,5
3,15
10
121
34
23
29
1
5,3
13
147
42
28
36
2,1
8
16
170
49
33
43
3,6
12,5
19/20
196
60
43
51
6,2
Mere u mm
Težina
SPOJNICA LANCA
Nosivost
t
1,12
2
3,15
5,3
8
12,5
15
21,2
31,5
Debljina
lanca
mm
6
7/8
10
13
16
18/20
22
26
32
Mere u
L
B
45
15
56
18
68
25
88
29
104 36
125 43
150 49
160 58
200 70
mm
E
19
22
26
33
40
48
59
61
78
G
8
9
12
15
19
22
24
29
36
Težina
kg
0,1
0,2
0,3
0,7
1,1
1,8
3
4,6
8,6
KUKA SA VILJUŠKOM ZA LANAC PARALELNA - SKRAĆIVAČ
Nosivost
t
2
3,15
5,3
8
12,5
[email protected]
Debljina
lanca
mm
7/8
10
13
16
19/20
www.tehnos.co.rs
Mere
L
56
78
97
124
145
u mm
B
10
12
15
19
22,5
Težina
kg
0,3
0,8
1,5
2,8
4,8
Strana 27
„Tehno S“ doo, Rumenka, Mihajla Pupina 83, 021/6215-594, 6216-601, 6216-602
Katalog 2010
JEDNOKRAKE PRIVEZNICE
LP 101
LP 102
LP 103
LP 105
LP 111
LP 112
LP 113
LP 121
LP 122
LP 123
LP 142
LP 143
[email protected]
www.tehnos.co.rs
Strana 28
„Tehno S“ doo, Rumenka, Mihajla Pupina 83, 021/6215-594, 6216-601, 6216-602
LP 150
LP 151
Katalog 2010
LP 152
NOSIVOSTI
nazivni prečnik
d
nosivost lanca
kg
6
1120
1120
850
1200
8
2000
2000
1600
2200
10
3150
3150
2500
3400
13
5300
5300
4200
5800
16
8000
8000
6300
9000
18
10000
10000
8000
11200
FAKTORI SMANJENJA NOSIVOSTI PREMA VREDNOSTIMA U TABELI
nesimetričnost
temperatura
[email protected]
-
-
-
-40 do +200°C
+200 do 300°C
+300 do 400°C
1
0,9
0,75
www.tehnos.co.rs
Strana 29
„Tehno S“ doo, Rumenka, Mihajla Pupina 83, 021/6215-594, 6216-601, 6216-602
LP 201
DVOKRAKE PRIVEZNICE
LP 202
LP 203
LP 204
LP 205
LP 221
LP 222
LP 231
LP 232
[email protected]
www.tehnos.co.rs
Katalog 2010
Strana 30
„Tehno S“ doo, Rumenka, Mihajla Pupina 83, 021/6215-594, 6216-601, 6216-602
LP 233
Katalog 2010
LP 252
NOSIVOSTI
nazivni prečnik
nosivost lanca
d
kg
beta = 0°45°
45°-60°
beta = 0°45°
45°-60°
beta = 0°45°
45°-60°
6
1120
1500
1120
1250
850
1200
850
8
2000
2800
2000
2240
1600
2200
1600
10
3150
4500
3150
3500
2500
3600
2500
13
5300
7400
5300
5900
4200
5800
4000
16
8000
11200
8000
9000
6300
9000
6600
18
10000
14000
10000
11200
8000
11200
8000
FAKTORI SMANJENJA NOSIVOSTI PREMA VREDNOSTIMA U TABELI
nesimetričnost
temperatura
[email protected]
0,715
0
0,715
1
-
-
-40 do +200°C
+200 do 300°C
+300 do 400°C
1
0,9
0,75
www.tehnos.co.rs
Strana 31
„Tehno S“ doo, Rumenka, Mihajla Pupina 83, 021/6215-594, 6216-601, 6216-602
Katalog 2010
TROKRAKE PRIVEZNICE
LP 301
LP 302
LP 303
LP 311
LP 312
LP 352
NOSIVOSTI
nazivni prečnik
nosivost lanca
d
kg
beta = 0°45°
45°-60°
beta = 0°45°
45°-60°
beta = 0°45°
45°-60°
6
1120
2350
1650
2350
1650
1900
1300
8
2000
4250
3000
4250
3000
3400
2400
10
3150
6600
4700
6600
4700
5350
3800
13
5300
11000
7950
11000
7950
9000
6300
16
8000
17000
11800
17000
11800
13600
9500
18
10000
21200
15000
15000
15000
17000
12000
[email protected]
www.tehnos.co.rs
Strana 32
„Tehno S“ doo, Rumenka, Mihajla Pupina 83, 021/6215-594, 6216-601, 6216-602
Katalog 2010
ČETVOROKRAKE PRIVEZNICE
LP 401
LP 402
LP 403
LP 404
LP 405
LP 452
NOSIVOSTI
nazivni prečnik
nosivost lanca
d
kg
beta = 0°45°
45°-60°
beta = 0°45°
45°-60°
beta = 0°45°
45°-60°
6
1120
2350
1650
2350
1650
1900
1300
8
2000
4250
3000
4250
3000
3400
2400
10
3150
6600
4700
6600
4700
5350
3800
13
5300
11000
7950
11000
7950
9000
6300
16
8000
17000
11800
17000
11800
13600
9500
18
10000
21200
15000
15000
15000
17000
12000
[email protected]
www.tehnos.co.rs
Strana 33
„Tehno S“ doo, Rumenka, Mihajla Pupina 83, 021/6215-594, 6216-601, 6216-602
Katalog 2010
TRAKE ZA NOŠENJE TERETA SA UŠKAMA EN 1492-1
Način:
1
2
3
4
5
Direktan
Omča
U način
U način
do 45°
U način
do 60°
F=1
kg
F=0,8
kg
F=2
kg
F=1,4
kg
F=1
kg
Ljubičasta
1000
800
2000
1400
1000
Zelena
2000
1600
4000
2800
2000
Žuta
3000
2400
6000
4200
3000
Siva
4000
3200
8000
5600
4000
Crvena
5000
4000
10000
7000
5000
Braon
6000
4800
12000
8400
6000
Plava
8000
6400
16000
11200
8000
Narandžasta
10000
8000
20000
14000
10000
Tabela
po
DIN
[email protected]
www.tehnos.co.rs
Strana 34
„Tehno S“ doo, Rumenka, Mihajla Pupina 83, 021/6215-594, 6216-601, 6216-602
Katalog 2010
TRAKE ZA NOŠENJE TERETA BESKONAČNE EN 1492-2
Način:
1
2
3
4
5
6
7
direktan
omča
U način
U način
do 45 st.
U način
do 60 st.
direktan
do 45 st.
direktan
do 60 st.
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
Ljubičasta
1000
800
2000
1400
1000
700
50
Zelena
2000
1600
4000
2800
2000
1400
1000
Žuta
3000
2400
6000
4200
3000
2100
1500
Siva
4000
3200
8000
5600
4000
2800
2000
Crvena
5000
4000
10000
7000
5000
3500
2500
Braon
6000
4800
12000
8400
6000
4200
3000
Plava
8000
6400
16000
11200
8000
5600
4000
Narandžasta
10000
8000
20000
14000
10000
7000
5000
Tabela
po
DIN
[email protected]
www.tehnos.co.rs
Strana 35
„Tehno S“ doo, Rumenka, Mihajla Pupina 83, 021/6215-594, 6216-601, 6216-602
Katalog 2010
TRAKE ZA ZATEZANJE TERETA
Širina
m
mm
kg
kg
25
25
35
35
50
50
50
50
75
100
400
500
750
1000
1500
2000
2500
3000
3500
5000
800
1000
1500
2000
3000
4000
5000
6000
7000
10000
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
[email protected]
Nosivost
Način vezivanja
Dužina
upit
upit
upit
upit
upit
upit
upit
upit
upit
upit
www.tehnos.co.rs
Strana 36
„Tehno S“ doo, Rumenka, Mihajla Pupina 83, 021/6215-594, 6216-601, 6216-602
Katalog 2010
HVATALJKA ZA LIMENE TABLE UNIVERZALNA
kg
mm
kg
Dimenzije
Model
Nosivost
Širina
zahvata
Neto
težina
•
•
•
A
B
C
D
E
F
G
H
HLV-500
500
0-15
HLV-1000 HLV-2000
1000
2000
0-20
0-25
HLV-3000
3000
0-30
HLV-5000
5000
0-50
2
4,8
6,5
15
23
30
43
34,5
15
103
10
212
36
48
63
51
20
138
12
294
50
68
76
59
25
164
16
370
52
74
85
56
30
193
20
418
78
80
90
65
50
240
22
450
88
Jednostavna za upotrebu
Jednostavna zamena potrošnih delova
Sigurnosno zaključavanje
[email protected]
www.tehnos.co.rs
Strana 37
„Tehno S“ doo, Rumenka, Mihajla Pupina 83, 021/6215-594, 6216-601, 6216-602
Katalog 2010
HVATALJKA ZA LIMENE TABLE HORIZONTALNA
Hvataljke se koriste u paru, za podizanje limenih tabli.
Model
HLH-750
HLH-1500
HLH-2000
[email protected]
Nosivost po
komadu
Otvor za hvatanje
lima
kg
750
1500
2000
mm
0-25
0-30
0-45
www.tehnos.co.rs
Radno
opterećenje
(radu u paru)
kg
1500
3000
4000
Strana 38
„Tehno S“ doo, Rumenka, Mihajla Pupina 83, 021/6215-594, 6216-601, 6216-602
Katalog 2010
TIRFOR - SAJLCUG SA RUČKOM
Vučna snaga od 800, 1600 i 3200 kg u zavisnosti od modela tirfora
Kućište tirfora je od legure aluminijuma velike čvrstine što omogućava minimalnu težinu
proizvoda
• Zaštita od preopterećenosti tirfora zahvaljujući sigurnosnom štiftu
• Rezervni sigurnosni štiftovi se nalaze u šupljini ručke za nošenje
• Jednostavno uvođenje sajle u tirfor
• 150% testirana preopterećenost
• Veliki otvor na gornjem obodu kućišta omogućava brzo i lako čišćenje tirfora
• Standardna dužina pripadajuće sajle je 20m, a mogućnost isporuke i drugih dimenzija
Nosivost (kg)
Debljina užeta (mm)
Težina bez užeta (kg)
800
8
7
1600
11,5
14
3200
16,3
21
•
•
[email protected]
www.tehnos.co.rs
Strana 39
„Tehno S“ doo, Rumenka, Mihajla Pupina 83, 021/6215-594, 6216-601, 6216-602
Katalog 2010
Ručne dizalice sa sajlom
Karakteristike:
Faktor sigurnosti 4:1
Smanjena masa zbog laganog aluminijumskog kućišta
Kuke od legura sa osiguračem
Sajla za podizanje je pocinkovana
Svi eksterni delovi su pocinkovani
Lako rukovanje dizalicom
Rezervni delovi na raspolaganju
Osiguranje od preopterećenja
Prilikom preopterećenosti se savija ručka
Dužina sajle varira u zavisnosti od modela i iznosi od 2 do 6
metara.
Nosivost ovih dizalica je 800 i 1600 kilograma, odnosno 1000 i
2000 kilograma u zavisnosti od modela dizalice i toga da li se
sajla koristi jednostruko ili duplo.
Ručne dizalice sa poliesterskom trakom
Originalno izvedene od modela ručnih dizalica sa sajlom (sajlcug).Odlikuju se
istim karakteristikama kao dizalice sa sajlom.
[email protected]
www.tehnos.co.rs
Strana 40
„Tehno S“ doo, Rumenka, Mihajla Pupina 83, 021/6215-594, 6216-601, 6216-602
Katalog 2010
Ručna dizalica sa lancem
- Ručne dizalice sa lancem (flašencug) imaju glomaznu čeličnu
konstrukciju - Čelični lanac ručne dizalice je u klasi kvaliteta 8 i zaštićen je
od rđe cinkovanjem i žutim hromiranjem
- Poseduju precizno obrađen zupčanik za lanac - Zahtevaju mali prostor za
manevar - Koriste se sa malim utroškom snage - Sve kuke na ručnim
dizalicama su kovane - Kuke za podizanje tereta sa izdržljivim livenim
sigurnosnim klapnama. - Donja kuka za podizanje tereta poseduje igličasti
ležaj koji omogućava lako okretanje tereta. - Zatvoren mehanizam sa
zupčanikom
- Automatska kočnica zaštićena od vremenskih prilika sa jedinstvenim
mehanizmom - Svi zupčanici dizalice su sa valjkastim ležajevima Galvanizovano pocinkovan lanac - Kućište finiširano visoko kvalitetnom i
otpornom pečenom farbom - Rezervni delovi na lageru
Opcije nosivosti od 500, 1000, 2000, 3000, 5000 i 10000 kilograma, a
standardna dužina lanca je 3 metra.
Ručna dizalica sa lancem i ručkom
Poseduju slične karakteristike kao i prethodni model sa razlikom u
postojanju ručke za podizanje i spuštanje tereta.
Standardna dužina lanca kod ovih ručnih dizalica je 1.5 metara.
Opcione nosivosti od 250, 750, 1500, 3000 i 6000 kilograma.
[email protected]
www.tehnos.co.rs
Strana 41
„Tehno S“ doo, Rumenka, Mihajla Pupina 83, 021/6215-594, 6216-601, 6216-602
Katalog 2010
RUČNA KOLICA ZA GREDU - MAČKA
Ručna mehanička kolica za "I profile"
imaju dva osnovna oblika: kao ručna
kolica sa lancem i ručna kolica bez
lanca.
Koriste se za kačenje i pokretanje ručnih
i električnih dizalica po "I profilu".
Izrađena su od visoko kvalitetnog čelika i
vrlo su istrajna.
Pokretljivost kolica na gredi je izuzetna
čak i pod teretom i njima se upravlja vrlo
lako bez obzira na konstrukciju.
Opcione nosivosti: 500, 1000, 2000,
3000 i 5000 kg. Navedene nosivosti važe za oba modela kolica - sa lancem ili bez lanca.
Širina hoda kolca je lako podesiva prema
širini grede i podrazumeva mogućnost
prilagođavanja na razmak od 64 do 305
mm (u zavisnosti od modela).
Podešavanje se vrši preko poprečne
spojnice sa navojem koja približava ili
udaljava dve simetrične polovine kolica.
Ova spojnica na sredini poseduje otvor
predviđen za gornju kuku dizalice čime
se dizalica brzo i sigurno kači na ručna
kolica.
[email protected]
www.tehnos.co.rs
Strana 42
„Tehno S“ doo, Rumenka, Mihajla Pupina 83, 021/6215-594, 6216-601, 6216-602
Katalog 2010
SEMERINZI
TIP A
TIP B
TIP C
TIP B2UP
TIP A1
TIP AUP
TIP BUP
TIP CUP
TIP BUP
Du/Lu
TIP DUO
TIP BO
Semering (semerinzi) , nudimo u 11 različitih oblika i nalaze primenu u svim oblastima industrije.
Ima preko 3.500 različitih dimenzija semeringa, u rasponu od 4,5 mm do 508 mm, za unutrašnji
prečnik.
Semerinzi su izrađeni prema standardima DIN-a, i to od sledećih vrsta materijala:
NBR Perbunan , otporan na mineralna ulja parafinskog i naftnog tipa, kiseline i baze srednje
koncetracije. Uporebljava se u temperaturnom području od -30°C do +100°C.
Silikon (VMQ, PVMQ), ima srednju otpornost prema mineralnim uljima dobru otpornost na niske
i visoke temperature, dobra elastična svojstva i otpornost na atmosferske uticaje i ozon.
Upotrebljava se u temperaturnom području od -50°C do +200°C.
Viton (FPM) , otporan je na vruću vodu i paru, tečnosti koje sadrže fosfatne estere, razređene
kiseline i baze, otpornost na ozon. Upotrebljava se u temperaturnom području od -25°C do
+200°C.
[email protected]
www.tehnos.co.rs
Strana 43
„Tehno S“ doo, Rumenka, Mihajla Pupina 83, 021/6215-594, 6216-601, 6216-602
Katalog 2010
LEŽAJEVI
U mogućnosti smo ponuditi ležajeve različitih robnih marki i različitih oblika i dimenzija, srednjih i
visokih kvaliteta.
REMENJE
U svoju ponudu možemo dodati i remenje različitih proizvođača i dimenzija, visokog i srednjeg
kvaliteta
Klasično klinasto remenje
POVEZANO (spojeno) REMENJE
ŠESTOUGAONO REMENJE
[email protected]
www.tehnos.co.rs
Strana 44
„Tehno S“ doo, Rumenka, Mihajla Pupina 83, 021/6215-594, 6216-601, 6216-602
Katalog 2010
GALOVI LANCI
Jednoredni valjkasti lanci koje imamo u ponudi su standardni.
U ponudi, pored standardnih tipova, imamo i nestandardne tipove koje dobavljamo na
zahtev naručilaca.
[email protected]
www.tehnos.co.rs
Strana 45
„Tehno S“ doo, Rumenka, Mihajla Pupina 83, 021/6215-594, 6216-601, 6216-602
Katalog 2010
VIJČANA ROBA
Iz ponude možemo izdvojiti i vijčanu robu različitog kvaliteta od 5,6 do 10,9 u standardu,
kao i izradu vijaka po meri i prema zahtevu kupca.
[email protected]
www.tehnos.co.rs
Strana 46
Download

"TEHNO S" katalog