ORAZAC ZA CIJENU PONUDE
LOT 3
LOT 3
REPARATURNE SPOJNICE, ARMATURE, KUĆNI PRIKLJUČCI,
UGRADBENE GARNITURE I ULIČNE KAPE
A.) REPARATURNE SPOJNICE ZA LIVENO-ŽELJEZNI I ACC CJEVOVOD
Red.
broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Vrsta materijala
Reparaturna
80mm
Reparaturna
100mm
Reparaturna
150mm
Reparaturna
400mm
Reparaturna
Ø80mm
Reparaturna
Ø125mm
Reparaturna
200mm
Reparaturna
300mm
Reparaturna
350mm
spojn. za LŽ Ø
spojn. za LŽ Ø
spojn. za LŽ Ø
Profil
Ø90-104
L=150 mm
Ø114-125
L=150 mm
Ø163-175
L=200mm
Jed.mj
Količina
kom
2
kom
2
kom
2
spojn. za LŽ Ø
Ø400-420
spojn. za ACC
spojn. za ACC
spojn. za ACC Ø
3
Ø80-89
Ø150-162
L=200 mm
Ø228-256
L=250mm
kom
5
kom
5
kom
5
M 345
Ø396-407
M400
kom
5
spojn. za ACC Ø
spojn. za ACC Ø
5
B.) REPARATURNE SPOJNICE I TULJCI ZA POLIETILENSKE CJEVOVODE
1
2
3
4
5
6
7
8
Reparaturna spojn.
mm
Reparaturna spojn.
mm
Reparaturna spojn.
mm
Reparaturna spojn.
PEcijevØ110mm
Reparaturna spojn.
PEcijevØ110mm
Reparaturna spojn.
PEcijevØ160mm
Reparaturna spojn.
PEcijevØ225mm
Reparaturna spojn.
PEcijevØ315mm
za PEcijevØ63
Ø63 mm
kom
5
Ø75 mm
kom
5
Ø82-97L=150 mm M95
kom
20
Ø104-118L=150mmM10
kom
15
M115
kom
15
150-170 L=200 m kom
10
215-233 L=250 m kom
5
Ø 314-325 M315 kom
5
za PEcijevØ75
za PEcijevØ90
za
za
za
za
za
Jed.cijena
bez PDV-a
Ukupno bez PDV-a
Red.
Vrsta
broj
9
PEHD tuljak sa
prirubnicom
10
PEHD tuljak sa
prirubnicom
11
PEHD tuljak sa
prirubnicom
12
PEHD tuljak sa
prirubnicom
13
PEHD tuljak sa
prirubnicom
14
PEHD tuljak sa
prirubnicom
15
PEHD tuljak sa
prirubnicom
16
PEHD tuljak sa
prirubnicom
materijala
Profil
Jed.mj
Količina
Ø 90 mm
kom
100
Ø 110 mm
kom
80
Ø 125/100 mm
kom
40
Ø 140/125 mm
kom
20
Ø 160 mm
kom
50
Ø 225 mm
kom
10
Ø 280 mm
kom
10
Ø 315 mm
kom
10
Jed.cijena
bez PDV-a
letećom
letećom
letećom
letećom
letećom
letećom
letećom
letećom
C.) ARMATURE (ZASUNI,HIDRANTI, REDUCIR, NEPOVRATNI I OZRAČNI VENTILI)
1
Zasun F4 (kratki)
50
kom
5
2
Zasun F4 (kratki)
80
kom
40
3
Zasun F4 (kratki)
100
kom
10
4
Zasun F4 (kratki)
150
kom
5
5
Zasun F4 (kratki)
200
kom
1
6
Zasun F4 (kratki)
300
kom
2
7
Zasun F4 (kratki)
400
kom
2
8
Reducir ventil 1 - 15 bara
DN 80
kom
2
9
Reducir ventil 1 - 15 bara
DN 100
kom
1
10
Reducir ventil 1 - 15 bara
DN 150
kom
1
11
Reducir ventil 1 - 15 bara
DN 200
kom
1
12
Nepovratni ventil
DN 50
kom
1
13
Nepovratni ventil
DN 80
kom
1
14
Nepovratni ventil
DN 100
kom
1
15
Nepovratni ventil
DN 150
kom
1
16
Nepovratni ventil
DN 200
kom
1
17
Ventil sa plovkom
DN 80
kom
1
18
DN 50
kom
3
19
Ventil sa plovkom
Ventil sa plovkom
5/4"
kom
5
20
Podzemni hidrant
80/500
kom
15
21
Podzemni hidrant
80/750
kom
15
22
Podzemni hidrant
Nadzemni hidrant
DN 100
kom
10
DN 100
kom
5
23
Ukupno bez PDV-a
Red.
broj
Vrsta materijala
Profil
Jed.mj
Količina
80x6/4" mm
100x6/4" mm
150x6/4" mm
200x6/4" mm
kom
kom
kom
kom
20
20
10
5
2,1
90x6/4" mm
kom
75
2,2
110x6/4" mm
kom
50
2,3
160x6/4" mm
kom
20
2,4
200x6/4" mm
kom
10
2,5
250x 2"mm
kom
5
2,6
315x2" mm
kom
5
D.) KUĆNI PRIKLJUČCI
1
1,1
1,2
1,3
1,4
2
Ogrlica sa pločastim ventilom i
pasom sa navojnim izlazom za LŽ i
AC cijevi .
Ogrlica sa sedlom i pločastim
ventiom sa navojnim izlazom za
PE cijevi .
3
Ogrlica bušeća BOH sa ventilom
90x6/4" mm
kom
30
4
Ogrlica bušeća BOH sa ventilom
100x6/4" mm
kom
15
5
Ogrlica bušeća BOH sa ventilom
Ogrlica bušeća BOH sa ventilom
150x6/4" mm
kom
10
225x2" mm
kom
10
Ulični ventil
Ulični ventil
Ø 3/4"
kom
100
Ø 2"
kom
20
6
7
8
E.) UGRADBENE GARNITURE
1
Ugradbena garnitura za armature 50 mm
kom
5
2
Ugradbena garnitura za armature 80 mm
kom
40
3
Ugradbena garnitura za armature 100 mm
kom
20
4
Ugradbena garnitura za armature 125 mm
kom
10
5
Ugradbena garnitura za armature 150 mm
kom
10
6
Ugradbena garnitura za armature 200 mm
kom
2
7
Ugradbena garnitura za armature 300 mm
kom
3
8
Ugradbena garnitura za armature 400 mm
Ugrad. garnitura za kućne
priključke
L=750 mm
kom
2
kom
70
9
Jed.cijena
bez PDV-a
Ukupno bez PDV-a
Red.
broj
10
11
12
Vrsta materijala
Jed.mj
Količina
L=1000 mm
kom
100
Ugrad. garnitura za kćne priključke L=1250 mm
Ugrad. garnitura za kućne
priključke
L=1500 mm
kom
30
kom
10
Ugrad. garnitura za kućne
priključke
Profil
Jed.cijena
bez PDV-a
F.) ULIČNE KAPE
1
Ulična kapa
90 mm
kom
200
2
Ulična kapa
125 mm
kom
50
3
Ulična kapa
200 mm
kom
20
4
Hidrantska kapa
300 mm
kom
30
5
LŽ kanalizacioni poklopac i ram
250 kn
kom
15
6
LŽ kanalizacioni poklopac i ram
150 kn
kom
15
UKUPNO LOT3 (BEZ PDV-a)
Ukupno bez PDV-a
Download

LOT 3(prikljucci,ugr.garniture i ul.kape)