REFERENC LISTA
PROJEKTOVANJE ● TEHNIČKA PODRŠKA ● UVOZ ● PRODAJA ● MONTAŽA ● ODRŽAVANJE LIFTOVA
WWW.VEGALIFT.COM
O NAMA:
AKO ŽELITE VIŠE...
''VEGA'' d.o.o. je nastala od male samostalne
zanatske radnje za remont i servisiranje liftova
pod nazivom "ELMAMOST" početkom zadnje
decenije prošlog veka (1991 god)
Iskustvo u
liftovima datira još od davne 1975 godine sakupljano u tada najvećoj firmi na Balkanu "David Pajić-DAKA" koja je radila liftove širom sveta a najviše u tada zemljama sa najvećom građevinskom
ekspanzijom Irak,Libija, Kuvajt.Pomenuta firma je
svoj tehnološki razvoj i svetsku poziciju bazirala
na saradnji i na licencama čuvene -prvokotirane
firme za liftove u svetu iz Amerike pod imenom
"OTIS"
Preduzeće ''VEGA'' d.o.o. na prostoru Srbije
danas zauzima jednu od liderskih pozicija i
prestavlja veoma osposobljenu organizaciju za
inženjering, projektovanje,konsalting, montažu,
remont, modernizaciju i servis hidrauličnih i električnih liftova, pokretnih stepenica-eskalatora,
pokretnih traka-travelatora, parking sistema za
automobile, kompletnog programa za slabo
pokretne i hendikepirane osobe i ostale opreme
iz oblasti vertikalnog, kosog i horizontalnog
transporta ljudi i tereta.
Preduzeće ''VEGA 'd.o.o. radi po sistemu ''ključ u
ruke'' koji obuhvata:
studije, analize, konsalting, izradu projektne
dokumentacije, izradu dela opreme, nabavku i
uvoz opreme i matrijala, montažu, puštanje u
rad, atestiranje i predaja na upotrebu korisniku.
Preduzeće ''VEGA'' d.o.o. sve svoje poslove izvodi
visoko kvalitetno i uz svu pažnju vrlo efikasno.
Pored proizvodnje i montaže preduzeće ''VEGA''
d.o.o. izvodi i servis u garantnom roku kao i van
garatnog roka, sve vrste remonta i modernizacije
liftova i ostalih uređaja iz domena osnovne delatnosti naše specijalnosti.
Preduzeće ''VEGA'' d.o.o. Ima aktuelni ugovor o
poslovno-tehničkoj saradnji i montaži sa već
pomenutim, vodećim svetskim proizvođačem
liftova ''OTIS'' iz Amerike ispostava BG.
…ILI MANJE-BEZ ZAMARANJA
Ovde će mo preskočiti i kad smo
rođeni i kako smo nastali i reči kao
što su profit, procenat, obrt
kapitala, dokapitalizacija, ostatak
dobiti...niti ćemo pominjati sve
ono po čemu se meri uspeh jedne
firme u ovakvim vremenima i u
besomučnoj tržišnoj utakmici. Sve
to mi znamo da prikažemo ali nam
je vrednije da Vas ne zamorimo,
zato Vas molimo ,ne preskačite
bar ovu skraćenu verziju jer nije ni
duga ni dosadna !
Jedina i prava istina je ,zapravo,
ako postoji tajna uspeha jedne
kompanije, onda tajna našeg
uspeha leži u činjenici da su ljudi
sa svim svojim potencijalima ono
što "VEGA" d.o.o. Danas jeste:
savremena, inovativna i uspešna
na tržištu, pouzdana i vrlo brižna u
odnosu sa svojim klijentima i
partnerima.
''VEGA''d.o.o. preduzeće ima uspešnu poslovno tehničku saradnju sa više renomiranih svetskih
proizvođača (u to ćemo Vas uveriti ako nam
dođete u posetu) kako bi smo najbolje
odreagovali na sve zahteve Klijenta a sve sa
ciljem da se našim klijentima isporuče
najsavremeniji liftovi sa hidrauličnim ili
električnim pogonom. U situaciji smo da Vam
ponudimo široku lepezu liftova, od
najekskluzivnijih liftova visoke klase pa sve do
kućnih (HOME LIFT) liftova za objekte sa
ograničenim budžetom. Preduzeće ''VEGA'' d.o.o.
zapošljava 28 radnika (stalno zaposleni) +
povremeno angažovano osoblje, koji su
visokokvalifikovani i specijalizovani za sve vrste
pogona i upravljanja, posebno mikroprocesorskih
kao i montažu postrojenja različitih proizvođača
liftova, marketinga, komercijale,
knjigovodstvenih usluga, kao i diplomiranih
mašinskih i elekto inženjera. Ukoliko među našim
osobljem ne postoji kadar koji je neophodan
kako bi se odgovorilo na Vaš zahtev tu su uvek
naše partnerske kompanije iz različitih oblasti
koje su uz nas da pruže vrhunsku uslugu bez
obzira na realne okolnosti vezane za vaš objekat
ili projekat. Na ovaj način ''VEGA''d.o.o. uspeva
da zaokruži celokupnu ponudu usluga koje su
Vam predstavljene i uvek na raspolaganju. Mi
smo već na nivou da postavljamo standarde u
svim oblastima osnovne delatnosti preduzeća.
Uspešno obavljeni poslovi koje je
''VEGA'' d.o.o. Realizovala u
predhodnom periodu na izradi, isporuci
i montaži novih liftova, teretnih
platformi, kao i servisiranju, remontu i
modernizaciji mnogih liftova, raznih
proizvođača i starosnog doba su
najbolja preporuka za očuvanje
poverenja starih i dobijanje poverenja
novih korisnika.
Prateći svetske trendove , razvili
smo se u moderno preduzeće
specifične delatnosti, sa jasnim
ciljem da dugoročnom strategijom
unapređujemo svoje proizvodne
pogone i programe, delatnost,
opremu i kadrove. U toku našeg
postojanja nastojali smo da
razvijemo svest o tome da
stvarajući nove vrednosti
ostavljamo jasan trag o svom
postojanju i znak u vremenu
onima koji će doći posle nas !
Priznajemo,bilo je boljih od nas, i
sada ima ozbiljnih i uspešnih firmi,
ali smo dali sve od sebe da bi smo
stigli do vrha i sada mnogi žele da
budu kao mi ! HVALA ŠTO STE
NAM POSVETILI VREME I BAREM
MALO NAS UPOZNALI.
IMATE IH OVDE
▼
PROJEKTOVANJE
Naš projektni biro je vrlo savremen i stoga težeći da održimo korak sa "liftovskim"svetom radimo na zvanično
uvezenom softveru od čuvene Nemačke firme "DigiPara"GmbH LIFT DESIGNER 5. koja je evropski lider u izradi
softvera za projektovanje liftova. Izrađujemo sve vrste idejnih i glavnih kao i projekte izvedenog stanja za sve
vrste sredstava iz horizontalnog, kosog i vertikalnog transporta lica i tereta. Pužamo asistenciju arhitektonskim
biroima i projektantima u pronalaženju rešenja i prevazilaženju najrazličitijih barijera koje se pojavljuju u
savremenoj arhitekturi. Dajemo savete Investitorima oko odabira najboljeg, najefikasnijeg i najisplativijeg rešenja
za izbor opreme ,iz našeg domena, za njihove objekte.
O LIFTOVIMA
ELEKTRIČNI LIFTOVI
HIDRAULIČNI LIFTOVI
Liftovi bez mašinske prostorije
Liftovi sa mašinskom prostorijom
Panoramski liftovi
Standardni liftovi
Liftovi za poslovne objekte
Teretni liftovi
Liftovi za prevoz automobila
Maloteretni liftovi
Industrijski liftovi
"Kućni liftovi"
Liftovi bez mašinske prostorije
Liftovi sa mašinskom prostorijom
Panoramski liftovi
Standardni liftovi
Liftovi za poslovne objekte
Teretni liftovi
Liftovi za prevoz automobila
Maloteretni liftovi
Industrijski liftovi
"Kućni liftovi"
Lift je uređaj za obavljanje vertikalnog transporta lica i tereta. Liftovi se dele na dve podgrupe u
zavisnosti od vrste pogona.
Električni (frikcioni) i hidraulični (uljni) liftovi koji se razlikuju po tehnologiji pogona kabine lifta.
Elektirčni (frikcioni) liftovi funkcionišu pomoću reduktorskog ili bezreduktorskog pogona i sistema užadi
(sajli) ili traka sa kontrategom u sklopu sistema.
Hidraulični liftovi
funkcionišu uz pomoć pumpe visokog pritiska i hidrauličnog cilindra sa ili bez užadi (sajli).
Liftovi više ne predstavljaju luksuz i stvar prestiža, već su postali neophodni i neizostavni u savremenim
građevinama koje gotovo svakodnevno pomeraju granice u građevinarstvu u pogledu visine modernih
objekata gde postaju neophodno sredstvo za efikasan vertikalni transport lica i tereta među
spratovima.
Dobro organizovana i savremena društva su liftove uvrstila u zakonske odredbe, zakona o
građevinarstvu, kako bi na takav način zaštitila prava svih onih osoba koje se koriste invalidskim
kolicima ili imaju bilo kakve poteškoće u kretanju. Na taj način se tim osobama omogućava nesmetano
kretanje i šansa da se dokažu i funkcionišu kao punopravni članovi društva. Značaj navedenog posebno
dolazi do izražaja kada su u pitanju moderni tržni centri i objekti od javnog značaja, kod kojih je
postavljanje prilaznih rampi sa prihvatljivim nagibom, ili nepraktično ili fizički nemoguće realizovati.
ELEKTRIČNI LIFTOVI
Pod nazivom "električni" lift se podrazumeva kabina lifta koja je pokretana (vučena) uz pomoć čeličnih
sajli ili traka koje se premotavaju preko pogonske rolne (tzv.užetnjače) vučnog elektromotora sa
posebno profilisanim žljebovima za vođenje(protiv ispadanja) sajli ili traka a koje istovremeno u
kontaktu sa rolnom obezbeđuju trenje(frikcija) protiv klizanja obezbeđujući na taj način
siguran,izbalansiran pomak između kabine i kotratega.
ELEKTRIČNI LIFTOVI BEZ MAŠINSKE PROSTORIJE
Svi liftovi, bili oni električni ili hidraulični zahtevaju posebnu prostoriju u kojoj se smeštaju komandni i
pogonski uređaji. Pomenuta,takozvana, mašinska prostorija je locirana, u slučaju električnih liftova u
vrhu voznog okna i u nju se smešta mašinski pogon lifta a komandni ormar se obično smešta na zid
voznog okna sa spoljne strane okna zbog pristupačnosti i lakše i brže intervencije servisera.. Liftovi bez
mašinske prostorije su osmišljeni sa posebnom pažnjom vodeći računa da se minimalizuju ili u
potpunosti izbegnu mašinske prostorije. Kod ove vrste liftova posebno se vodilo računa da se
kompletna oprema neophodna za funkcionisanje liftovskog postrojenja smesti unutar voznog okna lifta
(u samom vrhu voznog okna) osim pomenutog komandnog ormara.
Prednosti liftova bez mašinske prostorije, i činjenice vezane za ovu vrstu liftova:
1. Niži troškovi za Investitora (nema posebne mašinske prostorije) u odnosu na tradicionalna
liftovska postrojenja
2. Stvara se veća korisna površina unutar samog objekta
3. Koriste VVVF(frekventne) regulatore koristeći na taj način manje energije (60-70% manje
energije u odnosu na hidraulične liftove)
4. Nema ulja kao kod hidrauličnih liftova
5. Tiši rad liftovskog postrojenja (posebno kod bezreduktorskog pogonskog uređaja)
6. Znatno veće brzine rada u odnosu na hidraulične liftove
7. Pogon i pogonski uređaji su u potpunosti unutar (u vrhu) voznog okna
8. Koriste se za manje i srednje visoke objekte
ELEKTRIČNI LIFTOVI SA MAŠINSKOM PROSTORIJOM
Električni liftovi sa mašinskom prostorijom moraju na vrhu iznad voznog okna imati mašinsku prostoriju
za smeštanje komandnog ormara i pogona sa ostalim uređajima. Ova vrsta liftova je neophodna u
oblakoderima i svim visokim objektima u kojima su velike visine dizanja. Velike brzine lifta i glomazni
pogonski uređaji su takođe diktirajući uslovi u ovakvim objektima koji zahtevaju stabilnu, odvojenu i po
svemu pogodnu i prilagođenu mašinsku prostoriju.
ELEKTRIČNI PANORAMSKI LIFTOVI
To su liftovska postorjenja koja se smeštaju na spoljne zidove objekta ili do spoljnog zida objekta ali i
dalje u okviru objekta gde je u mesto spoljnog zida takozvana staklena stena, gde su stranice kabine lifta
(bar jedna) konstruisane i izrađene od sigurnosnog stakla i time pružaju korisnicima panoramsko
razgledanje okoline objekta i dalje u zavisnosti od visine objekta odakle je i cela podgrupa liftovskih
postrojenja dobila ime "PANORAMSKI".
Mogu biti električni ili hidraulični u zavisnosti od visine
dizanje i zahteva Klijenta.
ELEKTRIČNI STANDARDNI- STAMBENI LIFTOVI
To je vrsta liftova prilagođena za život u stambenim zgradama sa velikim brojem uključaka. Postoje u
obe varijante, kao liftovi bez mašinske prostorije ili kao liftovi sa mašinskom prostorijom.
ELEKTRIČNI LIFTOVI ZA POSLOVNE ZGRADE
To su liftovi čije su kabine posebno prilagođene svojom unutrašnjošću i dizajnom za objekte poslovnog
tipa. Toj vrsti liftova se dodaju razni sigurnosni sistemi u okviru kojih su i posebni protivpožarni
programi radi brze evakuacije osoblja zgrade u slučaju požara, što je neophodno ukoliko je u pitanju
poslovni objekat srednje ili veće visine (preko 22m.visine dizanja).
ELEKTRIČNI TERETNI LIFTOVI
Vrsta robusnih liftova konstruisanih i predviđenih za prevoz svih vrsta roba i tereta. Mogu biti sa
pratiocem ili bez pratioca. Opremanje kabine lifta je u skladu sa zakonom i posebnim zahtevima
Klijenta.
ELEKTRIČNI LIFTOVI ZA AUTOMOBILE
To su liftovi čije su kabine prilagođene za prevoz automobila kako po svojim ukupnim dimenzijama tako
i po ukupnoj nosivosti. Po zahtevu Klijenta opremaju se sistemima za pozicioniranje unutar kabine kako
ne bi dolazilo do oštećenja automobila prilikom ulaska i izlaska iz kabine lifta. Sistem se oglašava
svetlosnim i zvučnim signalima a sve u skladu sa zahtevima Klijenta. Pozivaju se pomoću daljinske
komande prilikom prilaska garaži-liftu radi uštede u vremenu.
ELEKTRIČNI MALOTERETNI LIFTOVI
Ovi liftovi nisu predviđeni za prevoz lica, već isključivo za prevoz tereta. Malotereti liftovi su osmišljeni i
konsruisani za restorane,biblioteke i privatne kuće i obično im je glavna polazna stanica kuhinja,
biblioteka vešernica, prostorija za ogrev, itd. Ovi liftovi uglavnom imaju svoje vozno okno koje je u
najviše slučajeva samonosiva čelična konstrukcija i isporučuje se zajedno sa liftom a može biti i zidano
ili betonsko što je uvek obaveza Investitora.Njihova nosivost se kreće od 12- 300kg
Maloteretni
liftovi su pogodni i za bolničke objekte radi transporta medicinskog materijala.
ELEKTRIČNI INDUSTRIJSKI LIFTOVI
Industrijski liftovi su vrsta liftova koji se opremaju u skladu sa standardima za potrebe industrijske grane
kojoj su namenjeni: prehrambena , hemijska, rudarstvo itd.
ELEKTRIČNI "KUĆNI LIFTOVI"
To su liftovi sa malim brzinama kretanja kabine lifta što rezultira izuzetno malom potrošnjom te su tom
svojom pogodnošću našli primenu u privatnim kućama ili manjim zgradama. Glavna ideja konstruktora
ove vrste liftova je bila da se osmisli i konstruiše lift za objekte koji nemaju lift a ni mogućnost
unutrašnje ugradnje standardnog lifta. Konstruisani su liftovi koji će istoveremno biti pogodni za
spoljne i ( unutrašnje-mali prostor) instalacije i isplativi za male visine dizanja u odnosu na standardno
liftovsko postrojenje. Sve je to postignuto na račun brzine kretanja lifta. Naime zakonom je propisano da
u zavisnosti od brzine kretanja lifta zavise i dužine sigurnosnih puteva u dnu i vrhu voznog okna. Na ovaj
način su dužine pomenutih puteva minimalne i u skladu sa svim zakonom propisanim preduslovima za
nesmetano i bezbedno korišćenje ove vrste liftova. Ovi liftovi su bez mašinske prostorije i sva oprema
smeštena je unutar voznog okna.
Obično se instaliraju u okviru
samonoseće čelične konstrukcije a mogu se montirati i u standardnom voznom oknu.Pogodni za
instaliranje u standardnim voznim oknima (betonskim) a i u samonosećim
HIDRAULIČNI LIFTOVI
Ova vrstai liftova koristi tečnosti (hidraulična ulja) pod visokim pritiskom i hidaulične klipove uz čiju
pomoć se vrši pokretanje kabine lifta. Hidraulični liftovi pored hidrauličnih klipova najčešće koriste i
dodatni sistem prenosnih rolni i sajli za pokretanje kabine. Odlika hidrauličnih liftova,koja se sagledava
kao i njihova prednost u određenim situacijama je ta što se ova vrsta liftova energetski pokreće samo u
jednom pravcu (u smeru na gore) dok se u smeru na dole ne koristi nikakva energija osim za kontrolu
elektro ventila (a to je potrošnja jedne manje sijalice) kojim se reguliše brzina kretanja lifta. Za
bezbednost funkcionisanja hidrauličkog lifta prilikom kretanja na dole zadužen je sistem sigurnosnih
ventila koji reaguju na svaku kritičnu situaciju i na taj način osigurava bezbedno korišćenje lifta.
HIDRAULIČKI LIFTOVI BEZ MAŠINSKE PROSTORIJE
Ova vrsta liftova bez mašinske prostorije pored voznog okna u kome je smeštena oprema liftovskog
postrojenja i pogonskog agregata zahteva i pogodnu poziciju za smeštanje komandnog ormara. Ormar
se može postaviti na spoljnom zidu voznog okna ili na bilo kojoj lokaciji u blizini voznog okna.
HIDRAULIČNI LIFTOVI SA MAŠINSKOM PROSTORIJOM
Najčešća pozicija liftovskog mašinskog postrojenja kod hidauličnih liftova je smeštaj mašinske prostorije
u najnižoj tački pored voznog okna.
HIDRAULIČNI PANORAMSKI LIFTOVI
To su liftovska postorjenja koja se smeštaju na spoljne zidove objekta ili do spoljnog zida objekta ali i
dalje u okviru objekta gde je u mesto spoljnog zida takozvana staklena stena, gde su stranice kabine lifta
(bar jedna) konstruisane i izrađene od sigurnosnog stakla i time pružaju korisnicima panoramsko
razgledanje okoline objekta i dalje u zavisnosti od visine objekta odakle je i cela podgrupa liftovskih
postrojenja dobila ime "PANORAMSKI".
Mogu biti električni ili hidraulični u zavisnosti od visine
dizanje i zahteva Klijenta.
HIDRAUILIČNI STANDARDNI-STAMBENI LIFTOVI
To je vrsta liftova prilagođena za život u stambenim zgradama sa velikim brojem uključaka. Postoje u
obe varijante, kao liftovi bez mašinske prostorije ili kao liftovi sa mašinskom prostorijom.
HIDRAULIČNI LIFTOVI ZA POSLOVNE ZGRADE
U poslovnim zgradama hidraulički liftovi sve više ustupaju mesto električnim liftovima ali su i dalje
primenljivi posebno ako se radi o manjim visinama dizanja.
HIDRAULIČNI TERETNI LIFTOVI
Vrsta robusnih liftova konstruisanih i predviđenih za prevoz svih vrsta roba i tereta.
Mogu biti
sa pratiocem ili bez pratioca. Opremanje kabine lifta je u skladu sa zakonom i posebnim zahtevima
Klijenta. Na ovom polju hidraulični liftovi dolaze do punog izražaja i pronalaze pravu namenu. Prednost
u efikasnosti i isplativosti moćnih hidrauličnih liftova u odnosu na električne liftove, za manje i srednje
visine dizanja i za velike nosivoti kabine lifta, su apsolutno na strani hidraulike.
HIDRAULIČNI LIFTOVI ZA AUTOMOBILE
To su liftovi čije su kabine prilagođene za prevoz automobila kako po svojim ukupnim dimenzijama tako
i po ukupnoj nosivosti. Po zahtevu Klijenta opremaju se sistemima za pozicioniranje unutar kabine kako
ne bi dolazilo do oštećenja automobila prilikom ulaska i izlaska iz kabine lifta. Sistem se oglašava
svetlosnim i zvučnim upozorenjima a sve u skladu sa zahtevima Klijenta. Pozivaju se pomoću daljinske
komande prilikom prilaska garaži-liftu radi uštede u vremenu. Za ovu namenu uglavnom se instaliraju
hidraulični liftovi pošto su obično u pitnju male visine dizanja.
HIDRAULIČNI MALOTERETNI LIFTOVI
Mogu se izvesti i u hidrauličnoj varijanti ali sama namena, odnosno uslovi u kojima su našli najveću
primenu, (kuhinje,bolnice,vešernice,biblioteke) nije im omogućila široku primenu na tom polju zbog
njihove vrste pogona odnosno prisustva (za te uslove) velike količine hidrauličnog ulja.
HIDRAULIČNI INDUSTRIJSKI LIFTOVI
Industrijski liftovi su vrsta liftova koji se opremaju u skladu sa standardima za potrebe industrijske grane
kojoj su namenjeni: prehrambena , hemijska, rudarstvo itd.
U ovoj oblasti hidraulični
liftovi su vrlo široko zastupljeni.
HIDRAULIČNI "KUĆNI LIFTOVI"
To su liftovi sa malim brzinama kretanja kabine lifta što rezultira izuzetno malom potrošnjom te su tom
svojom pogodnošću našli primenu u privatnim kućama ili manjim zgradama. Glavna ideja konstruktora
ove vrste liftova je bila da se osmisli i konstruiše lift za objekte koji nemaju lift a ni mogućnost
unutrašnje ugradnje standardnog lifta. Konstruisani su liftovi koji će istoveremno biti pogodni za
spoljne i (unutrašnje-mali prostor) instalacije i isplativi za male visine dizanja u odnosu na standardno
liftovsko postrojenje. Sve je to postignuto na račun brzine kretanja lifta. Naime zakonom je propisano da
u zavisnosti od brzine kretanja lifta zavise i dužine sigurnosnih puteva u dnu i vrhu voznog okna. Na ovaj
način su dužine pomenutih puteva minimalne i u skladu sa svim zakonom propisanim preduslovima za
nesmetano i bezbedno korišćenje ove vrste liftova. Ovi liftovi su bez mašinske prostorije i sva oprema
smeštena je unutar voznog okna.
Obično se instaliraju u
okviru samonoseće čelične konstrukcije a mogu se montirati i u standardnom voznom oknu.Pogodni su
za instaliranje u standardnim voznim oknima (betonskim) a i u samonosećim čeličnim konstrukcijama.
POKRETNE STEPENICE
Pokretne stepenice-Eskalatori
Pokretne stepenice su sistemi u vidu beskrajne trake isključivo za transport osoba i njihovog ručnog
prtljaga između visinski odvojenih nivoa.
Pokretne stepenice
nalaze svoju primenu u objektima i na mestima gde je potrebno u kratkom vremenskom periodu
prevesti vrlo veliki broj osoba odnosno tamo gde je vrlo velika frekvencija korisnika kao što su: moderni
tržni centri,aerodromi, železničke podzemne i nadzemne stanice, prolazi ispod ulica ili objekata itd.
POKRETNE TRAKE
Pokretne trake -rolo-staze- Travelatori
Pokretne staze su sredstva za horizontalan ili blago nagnut prevoz osoba. Primena pokretnih staza je
zastupljena tamo gde treba omogućiti bezbedan prevoz osoba sa dečjim kolicima, osoba u bolesničkim
kolicima, kolicima za kupovinu, koferima i kabastim prtljagom a to su pre svega aerodromi, železničke
podzemne i nadzemne stanice itd.
PARKING SISTEMI
Postoje različiti tipovi sistema za parkiranje automobila u vidu parking platformi i parking liftova .
Uređaji su pogodni i prilagodljivi za ugradnju na mestima gde postoje zahtevi za većim brojem mesta za
parkiranje nego što je to realno prostorno izvodljivo. Za ovu vrstu uređaja je potrebno samo da tavanica
bude na određenoj visini od poda za razliku od slučajeva otvorenog prostora gde praktično nema
ograničenja. Platforme za parkiranje automobila se izvode u jednostrukoj ili duploj varijanti sa
minimalno dva ili više nivo za smeštaj automobila. Najčešće korišćena nosivost parking platformi je 2.o
tone (2000 kg) po parking mestu što zadovoljava parkiranje najvećeg broja vozila "B" kategorije.
HIDRAULIČKE PLATFORME ZA AUTOMOBILE
To su hidraulične teretne platforme čija je kostrukcija i izrada prilagođena za prevoz automobila kako po
svojim ukupnim dimenzijama tako i po ukupnoj nosivosti. Po zahtevu Klijenta opremaju se sistemima za
pozicioniranje auta na platformi kako ne bi dolazilo do oštećenja automobila prilikom navoza i
napuštanja platforme. Sistem se oglašava svetlosnim i zvučnim upozorenjima a sve u skladu sa
zahtevima Klijenta. Pozivaju se pomoću daljinske komande prilikom prilaska platformi radi uštede u
vremenu.
Na ovom polju su pronašle svoju čestu namenu pošto su
obično u pitnju male visine dizanja.
STEPENIŠNE LIFT PLATFORME
Stepenišna INVALIDSKA lift platforma je mehanički uređaj pokretan uz pomoć elektromotora koji služi
osobama sa poteškoćama u kretanju kao i osobama u invalidskim kolicima da savladaju stepeništa gde
ne postoji lift Pomenuti uređaj ,da bi se ugradio,zahteva određenu širinu stepeništa za smeštaj opreme i
nesmetano funkcionisanje. Po određenoj strani stepeništa (zida) se ugrađuje posebno izrađena šina
vođica koja po sebi omogućava kretanje platforme za invalidska kolica ili stolice uz pomoć posebnog
pogonskog sistema.
VANSTANDARDNE TERETNE PLATFORME
Ova vrsta teretnih platformi se izrađuje isključivo po vašim zahtevima i
potrebama i u okviru vašeg raspoloživog prostora.
BAZENSKE LIFT PLATFORME
S'ponosom Vam predstavljamo i bazenske lift platforme konstruisane u našoj firmi za osobe
sa teškim oblikom invaliditeta i teško pokretne osobe! Uređaj je osmišljen i projektovan tako
da osoba sa hendikepom ili teško pokretna osoba može (čak i samostalno) ući u bazen i
zaplivati ili slobodno isplutati! osoba sa hendikepom ili teško pokretna osoba se uz pomoć
pratioca ili samostalno u svojim invalidskim kolicima navozi na platformu i zajedno sa
kolicima (koja naravno moraju biti čista) tone u bazen sve do dubine u kojoj može komotno i
nesmetano zaplivati ili isplutati. Kolica ostaju na platformi koja izroni na površinu i čekaju
završetak aktivnosti ili u tom periodu opslužuje druge korisnike. Na kraju aktivnosti korisnik
samostalno, vodootpornim daljinskim upravljačem koji je sve vreme kod njega, poziva
platformu da zaroni u bazen i doplivavši do nje samostalno se smešta u invalidska kolica koja
ga čekaju na njoj, te zadajući komandu za izranjanje-podizanje izlazi na površinu i direktno se
samostalno ili uz pomoć pratioca odvozi od bazena dalje. Uređaj se smešta na
najprikladnijem mestu lako dostupnom osobama sa hendikepom. Platforma se izrađuje od
kiselo otpornog INOX-a (nerđajući čelik). Pogon je elektro motor sa reduktorom koji se smešta
koliko je moguće dalje od bazena i "GALVANSKI" (strujno) je odvojen od zaranjajućeg dela
platforme.
SERVIS LIFTOVA
Naša firma ,preko dve decenije, vrši servisiranje svih vrsta liftova, svih godišta i svih proizvođača.
Vršimonabavku i isporuku originalnih delova kao i njihovu popravku i zamenu sa garancijom na
isporučeni deo i obavljeni rad.
Pomenutu nabavku i isporuku vršimo i za druge firme iz naše delatnosti među kojima su i
JKP"STAN"Novi Sad, " Zlatibor", "GiS" , "Minik", "Neo Trade" i drugi...), ukoliko su originalne komponente
liftovskog postrojenja nedostupne na tržištu, preskupe ili na neki drugi način ne odgovaraju korisniku, u
tom slučaju isporučujemo i alternativna rešenja sa garancijom kvaliteta, pod istim uslovima kao i za
originalne komponente.
Održavanje i servisiranje liftova vršimo u skladu sa važećom zakonskom regulativom a ukoliko to Klijent
izričito zahteva i u skladu sa važećim EN normama.
Kao jedna od vodećih firmi u pružanju usluge servisiranja liftovskih postrojenja znamo koliko je, pravilno
i pravovremeno redovno održavanje i servisiranje, važno za bezbedno i nesmetano funkcionisanje
liftovskog postrojenja.
Pozivamo Vas da se upoznamo u našoj firmi i da se lično uverite u kvalitet naše usluge!
MODERNIZACIJA I REMONT LIFTOVA
Liftovi se proizvode određenim tehnološkim postupcima i od materijala kojima se obezbeđuje prosečni
''životni vek'' lifta od ≈20 (dvadeset) godina (± 5god. u zavisnosti od frekfencije i opterećenja) pod
uslovom da su u međuvremenu poštovana sva propisana pravila eksploatacije i obavljano redovno
servisiranje i periodični tehnički pregledi propisani od strane zakonodavca i od strane proizvođača
opreme. Sa starenjem lifta zastareva i ugrađena oprema koja se posle određenog vremena više ne
proizvodi te ustupa mesto novijoj, modernijoj i efikasnijoj oprmi pa stoga nabavka određenih delova i
komponenti prvobitno ugrađenih postaje veoma teška za nabavku i vrlo često neprimereno skupa , i u
tom slučaju se vlasniku i korisniku lifta mora predložiti modernizacija.Naša firma, specijalizovana
isključivo za liftove, sposobna je i kompetentna, da sa svojim stručnim tehničkim osobljem i
višedecenijskim iskustvom sticanim na liftovima različitih proizvođača, ustanovi tehničku ispravnost i
upotrebno stanje u kome se vaši liftovi nalaze te da Vam predložimo najbolje rešenje kako bi ste Vaše
zastarele i eventualno nebezbedne liftove doveli u zakonom propisano upotrebno bezbedno i
funkcionalno stanje. Sa našim tehničkim osobljem, a u skladu sa zakonom, vršimo pregled i procenu
stanja svakog uređaja i sklopa liftovskog postrojenja maksimalno se trudeći da što je moguće više
originalne opreme lifta zadržimo kako ne bi dovodili korisnike u situaciju da menjaju kompletno
liftovsko postrojenje što nije izvodljivo u svim slučajevima. U navedenom postupku posebno vodimo
računa i predočavamo da se uštedama ne sme podrediti sigurnost korisnika te da se sme zadržati samo
oprema koja svojim produžetkom eksploatacije ni na koji način ne sme ugroziti sigurnost korisnika lifta !
Nakon završene modernizacije za svaki lift se angažuje nezavisna komisija za tehnički pregled i
izdavanje upotrebne dozvole za lift (Sertifikovano i akreditovano nezavisno telo po Vašem izboru) te
izdavanje sertifikata kojim se dokazuje i garantuje da je lift spreman za bezbedno i nesmetano
korišćenje. Sve navedeno obezbeđujemo za Vas ,uz dogovorene uslove, po sistemu ''Ključ u ruke!''.
ZA SVE NAVEDENO MOŽETE NAM SE OBRATITI !
REFERENC LISTA OKTOBAR 2014
UGRAĐENIH, ZAPOČETIH ( montaža u toku )
I UGOVORENIH UVOZNIH LIFTOVA
LIFTOVI UGRAĐENI 1997 god.
Vrsta
objekta
Poslovni
Adresa
Primorska 88, NS
Investitor
"Zavod za udžbenike"
Komp.tehn. Odabir
Obrada opreme
VEGA
VEGA


Uvoz
VEGA
Montaža
VEGA
Servis
VEGA
-


Uvoz
VEGA
Montaža
VEGA
Servis
VEGA
-
-














Uvoz
VEGA
Montaža
VEGA
Servis
VEGA
-
-






























Uvoz
VEGA
Montaža
VEGA
Servis
VEGA
-






LIFTOVI UGRAĐENI 1998 god.
Vrsta
objekta
Adresa
Investitor
Stam. Posl.
Miše Dimitrijevića 2
“Univerzal”
Stam. Posl.
Braće Ribnikar 1
“Frenki trade”
Stam. Posl.
Novosadskog sajma 5
“Kaćanski”
Stambeni
Stevana Musića 3
“Klassic”
Stam. Posl.
Vase Stajića 22a
“GP Dom”
Stam. Posl.
Vase Stajića 22b
“GP Dom”
Stam. Posl.
Vase Stajića 22c
“GP Dom”
Komp.tehn. Odabir
Obrada opreme
VEGA
VEGA














-
LIFTOVI UGRAĐENI 1999 god.
Vrsta
objekta
Adresa
Investitor
Stambeni
Braće Ribnikar 63
“Si partner”
Stam. Posl.
Tolstojeva 10
Privatni ivestitori
Stambeni
Pasterova 18
“Budućnost”
Stambeni
Pasterova 20
“Budućnost”
Stambeni
Pasterova 22
“Budućnost”
Stambeni
Pasterova 24
“Budućnost”
Stambeni
Pasterova 26
“Budućnost”
Stambeni
Pasterova 28
“Budućnost”
Stambeni
Janka Veselinovića 1
“Budućnost”
Stam. Posl.
1300 kaplara 12
“Budućnost”
Stam. Posl.
1300 kaplara 14
“Budućnost”
Stambeni
Jožefa Marčoka 1
“Budućnost”
Stambeni
Jožefa Marčoka 3
“Budućnost”
Stambeni
Jožefa Marcoka 5
“Budućnost”
Stam. Posl.
S. Protića 21, BG
“Okruglica” BG
Komp.tehn. Odabir
Obrada opreme
VEGA
VEGA






























-
LIFTOVI UGRAĐENI 2000 god.
Vrsta
objekta
Adresa
Investitor
Stambeni
Starine Novaka 15
“Budućnost”
Stambeni
Starine Novaka 17
“Budućnost”
Stambeni
Starine Novaka 19
“Budućnost”
Komp.tehn. Odabir
Obrada opreme
VEGA
VEGA






-
Stambeni
Starine Novaka 21
“Budućnost”
Stam. Posl.
Marka Miljanova 4
“Budućnost”
Stam. Posl.
Gundulićeva 14
“Vaer”
Stam. Posl.
Novosadskog Sajma 7
“Novina”
Hotel
Iriški venac (Putnički)
“Elektrovojvodina”
Hotel
Iriški venac (Maloteretni)
“Elektrovojvodina”
Hotel
Iriški venac (Maloteretni)
“Elektrovojvodina”
Hotel
Iriški venac (Platforma)
“Elektrovojvodina”
















-
-
















Uvoz
VEGA
Montaža
VEGA
Servis
VEGA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-































Uvoz
VEGA
Montaža
VEGA
Servis
VEGA
-


























-
LIFTOVI UGRAĐENI 2001 god.
Vrsta
objekta
Adresa
Investitor
Poslovni
Radnički univerzitet-rekonst.
”Budućnost”
Poslovni
Radnički univerzitet-rekonst.
”Budućnost”
Poslovni
Radnički univerzitet-rekonst.
”Budućnost”
Stam. Posl.
Tolstojeva 16
”Grading”
Stam. Posl.
Mićurinova 46
“Gradal”
Stambeni
Valentina Vodnika 19
“Krijad”
Stambeni
Petra Drapšina 22
“Arhitekton”
Stam. Posl.
Braće Ribnikara 11
“Vaer”
Stam. Posl.
Alekse Šantića 66
“Armirac”
Stambeni
Stevana Momčilovića 2
“Frenki trade”
Stam. Posl.
Marka Kraljevića 1
“Frenki trade”
Stam. Posl.
Kornelija Stankovića ul.1
“Budućnost”
Stam. Posl.
Kornelija Stankovića ul.2
“Budućnost”
Stam. Posl.
Kornelija Stankovića ul.3
“Budućnost”
Stam. Posl.
Kornelija Stankovića ul.4
“Budućnost”
Poslovni
Klanica i mesara teretni
Mesara "Štrand"
Poslovni
Železnička 7
”DND Commerce”
Stam. Posl.
Gogoljeva 24
“B&S gra|evinar”
Komp.tehn. Odabir
Obrada opreme
VEGA
VEGA




































-


-

-
LIFTOVI UGRAĐENI 2002 god.
Vrsta
objekta
Adresa
Investitor
Poslovni
Bul. Oslobo|enja, duplex
Kulska banka
Poslovni
Bul. Oslobo|enja, duplex
Kulska banka
Poslovni
Bul. Oslobo|enja
Kulska banka
Poslovni
Bul.Oslobo|enja, platforma
Kulska banka
Stam. Posl.
Gogoljeva 15
“Si partner”
Stam. Posl.
Puškinova 16
“Si partner”
Stam. Posl.
Miše Dimitrijevića 21
“Si partner”
Stam. Posl.
Mićurinova 36
“Si partner”
Stam. Posl.
Tolstojeva 13
“D-Dalton”
Stam. Posl.
Marka Kraljevića 7
“Zoned”
Stam. Posl.
Marka Kraljevića 15
“S Stil” Bačka Topola
Poslovni
Rafinerija Novi Sad
“NIS”
Stam. Posl.
Tolstojeva 4
Privatni investitori
Komp.tehn. Odabir
Obrada opreme
VEGA
VEGA


























-



-

Stam. Posl.
Danila Kiša
“Plastal NS”
Stam. Posl.
Alekse Šantića 54
“Zoned”gra|evinar
Stam. Posl.
Gogoljeva, Ulaz 1
“Vaer inženjering”
Stam. Posl.
Gogoljeva, Ulaz 2
“Vaer inženjering”
Stam. Posl.
Braće Ribnikara 41
“Bolt ing”,
Stam. Posl.
Kosančić Ivana, lamela A
“Grad ing”
Stam. Posl.
Kosančić Ivana, lamela B
“Grad ing”
Bolnički
Subotička 41
Klinika "Parks"
Stam. Posl.
Rumenačka 126
“INGRAP” Ruma,


















-


























Uvoz
VEGA
Montaža
VEGA
Servis
VEGA






































































LIFTOVI UGRAĐENI 2003 god.
Vrsta
objekta
Adresa
Investitor
Stam. Posl.
Pap Pavla, lamela 1
“VOBING” Novi Sad
Stam. Posl.
Pap Pavla, lamela 2
“VOBING” Novi Sad
Poslovni
Bul.S. Stepanovića, platforma
“Aretol”,
Poslovni
Bul.S. Stepanovića, platforma
“Aretol”,
Stam. Posl.
Gogoljeva
“Si partner”,
Stam. Posl.
Gundulićeva
“Si partner”
Stam. Posl.
Bul. Kralja Petra I
“Insel”
Stam. Posl.
Kosančić Ivana 19
“Zoned”gradjevinar
Stambeni
V.Kaćanskog 36 panoramski
“D-DALTON”
Stambeni
Branislava Borote 9
“Budućnost”
Stam. Posl.
Futoška 50
"Vobing"
Stam. Posl.
]irpanova 8
Privatni investitori
Stam. Posl.
Lasla Gala 19
"MG GRADNJA"
Stam. Posl.
Petra Drapšina 47
"MG GRADNJA"
Stam. Posl.
Žitni trg 9, step.1
S.Z."VIZIJA"
Stam. Posl.
Žitni trg 9, step.3
S.Z."VIZIJA"
Poslovni
S.Branovačkog 3
"ZIG"
Poslovni
S.Branovačkog 3
"ZIG"
Stam. Posl.
Gundulićeva 21-25
"Si partner"
Stam. Posl.
Gogoljeva 18
"Si partner"
Stam. Posl.
Puškinova 22-24
Privatni investitori
Stam. Posl.
Petra Drapšina 31
Privatni investitori
Stam. Posl.
Gogoljeva 22
“VAER”
Stam. Posl.
Braće Ribnikar 21
"Zaltibor gradnja BG"
Stam. Posl.
Miše Dimitrijevića 18
SI PARTNER
Stam. Posl.
Miše Dimitrijevića 20
SI PARTNER
Poslovni
Trg Slobode 7, panoramski
"VOBING"
Stam. Posl.
K. Stankovića 15, panoram.
"GREPING"
Stam. Posl.
Petra Drapšina 27
SZ"APOLO"
Stam. Posl.
Rumenačka 45
"Gratex"
Stam. Posl.
Augusta Cesarca 1
"Euro-trend"
Stam. Posl.
Danila Kiša 2
"Plastal"
Stambeni
Čika Stevina 10
"Budućnost"
Stambeni
Čika Stevina 12
"Budućnost"
Komp.tehn. Odabir
Obrada opreme
VEGA
VEGA




































































-



-






-




-



-
Poslovni
maloteretni lift u In|iji
"PRO-ING"
Stam. Posl.
Marka Kraljevića 20
" NEIMAR" "KIMEX"
Stam. Posl.
Gogoljeva 10
G.P. “DOM”















Uvoz
VEGA
Montaža
VEGA
Servis
VEGA
-














































































LIFTOVI UGRAĐENI 2004. god.
Vrsta
objekta
Adresa
Investitor
Stam. Posl.
Branislava Borote 7
"Budućnost"
Stam. Posl.
Petra Drapšina 34
“City gradnja “
Stam. Posl.
Bul.Cara Lazara 90 duplex
"Zoned gra|evinar"
Stam. Posl.
Bul.Cara Lazara 90 duplex
"Zoned gra|evinar"
Stam. Posl.
Devet Jugovića 17
“GRADITELJ NS”
Stam. Posl.
]irpanova 36-38
Šatara Saša i ostali
Stam. Posl.
Marka Kraljevića 22
"Neimar"&"Kimex"
Stam. Posl.
Kralja Petra l 8
"Neimar"&"Kimex"
Stam. Posl.
Kralja Petra l 10
"Neimar"&"Kimex"
Stam. Posl.
Marka Miljanova 18
"Frenky"
Stam. Posl.
Žitni trg 9
S.Z.”Vizija”
Stam. Posl.
Bul. Cara Dušana
Dušan Divjak
Stam. Posl.
Puškinova 20 , LUX
“Panzalović Radmila”
Stam. Posl.
Vojvode Bojovića 8
Tica Dragoljub
Stam. Posl.
Milana Toplice 1-3
GRAD INŽENJERING
Stam. Posl.
Kornelija Stankovića 13
“Greping”
Stam. Posl.
Vojvode Bojovića 8A
S.Z.” Atrijum”
Stam. Posl.
Rumenačka 115
"SI-PARTNER"
Stam. Posl.
Vase Pelagića 1
"SI-PARTNER"
Stam. Posl.
Gundulićeva 21
"SI-PARTNER"
Stam. Posl.
Gundulićeva 23
"SI-PARTNER"
Stam. Posl.
Hadži Ruvimova 20
"DRINA COOP"
Stam. Posl.
Petra Drapšina 51
"Konstruktor invest"
Stam. Posl.
Đor|a Servickog 17
"PTC"
Stam. Posl.
Bul. Cara Lazara
"PTC"
Stam. Posl.
Cankareva 30
“S-Stil “
Stam. Posl.
Vojvode Šupljikca 9
SZ "VIZIJA"
Stam. Posl.
Vojvode Šupljikca 11
SZ "VIZIJA"
Stam. Posl.
Dimitrija Avramovića 13
S.Z."Vizija"
Stam. Posl.
Miše Dimtrijevića 87
Turković Isa
Stam. Posl.
Vladislava Kaćanskog 34
"A.D.M."d.o.o.
Stam. Posl.
Dostojevskog 14
Stanko Jović
Stam. Posl.
Vase Pelagića 3
"SI-PARTNER"
Stam. Posl.
Železnicka 46
“VAER”
Stam. Posl.
Danila Kiša 39
Privatni investitori
Stam. Posl.
Danila Kiša 13
"URBANS"
Stam. Posl.
Vase Pelagića 2-4
ing. "BSD"
Stam. Posl.
Branimira ]osića 35
SZ "MAJUR"
Stam. Posl.
Bul. Kralja Petra l 84
"Konstruktor invest"
Komp.tehn. Odabir
Obrada opreme
VEGA
VEGA






























































































-











-






Stam. Posl.
Temerinska 34
"Bolt-ing"
Stam. Posl.
Stanoja Stanojevića 11
"Mond-grad"
Stam. Posl.
Rumenačka 108
"SI-PARTNER"
Stam. Posl.
Rumenačka 110
"SI-PARTNER"
Stam. Posl.
Rumenačka 113
"SI-PARTNER"
Stam. Posl.
Kosta Racina 8
"Euro inženjering"
Stam. Posl.
Cankareva 21-23
"Gad-Inžinjering"
Stam. Posl.
Ilije Birčanina 37-39
"ARENA"d.o.o.
Stam. Posl.
Marka Kraljevića 3
"Mitrović Miodrag"
Stam. Posl.
Braće Lučić 2a
"Dinamika invest"
Stam. Posl.
Danila Kiša 15
“Plastal NS”
Stam. Posl.
Kralja Petra I 91
"Euro-trend"


























-
























Uvoz
VEGA
Montaža
VEGA
Servis
VEGA































































-





-
LIFTOVI UGRAĐENI 2005. god.
Vrsta
objekta
Adresa
Investitor
Stam. Posl.
Polgar Andraša 12
"Dominus" d.o.o.
Stambeni
Koste Racina 25
BUDU]NOST
Stambeni
Koste Racina 27
BUDU]NOST
Stam. Posl.
Bul. Cara Lazara 84
STUDIO-K
Stam. Posl.
Čika Stevina 8
"Marnik"
Stam. Posl.
Alekse Šantica 52
"NS BUILDING"
Stam. Posl.
Futoška 1A - maloteretni
"Metalno" d.o.o.
Stambeni
Tone Hadžića
S.Z."Srećni dom"
Poslovni
Šabački put , Loznica, teretni
"VIR"A.D.
Poslovni
Gavrila Principa 11
"ZMAJ"D.o.o.
Stam. Posl.
Futoška 1A
"Metalno" d.o.o.
Stam. Posl.
Futoška 1A
"Metalno" d.o.o.
Stam. Posl.
Kralja Petra I
"Internacional com"
Stam. Posl.
Mičurinova 28
"Home-ing"
Stam. Posl.
Bul. Cara Dušana
"Dušan Divjak"
Stam. Posl.
Hadži Ruvimova 37
"CITY GRADNJA"
Stam. Posl.
Hadži Ruvimova 41
"CITY GRADNJA"
Stambeni
Tone Hadžića
"Inter-Kop" Mišar
Stam. Posl.
D.Đer|a 39
SI-Partner
Stam. Posl.
Puškinove 2
SI-Partner
Stam. Posl.
Puškinove 4
SI-Partner
Stam. Posl.
Futoška 65
D.o.o."Home-invest"
Stam. Posl.
Dj. Jovanovića 11/13
"Magnat&Coala"
Stam. Posl.
Petra Drapšina 25
D.o.o."Apolo Invest"
Stam. Posl.
S. Nemanje 29, Vršac
Stojadinov Branislav
Stambeni
]irpanova 40
"Magnat&Coala"
Stambeni
Gundulićeva 15-17
D.o.o."Bolting"
Stam. Posl.
Danila Kiša 6
"]urić komerc"
Stambeni
Cankareva 21-23
"Grad inžinjering"
Stam. Posl.
Gogoljeva 34, Lift 1
"VAER"
Stam. Posl.
Gogoljeva 34, Lift 2
"VAER"
Komp.tehn. Odabir
Obrada opreme
VEGA
VEGA






























































-






-








-










Stambeni
Gogoljeva 26
D.o.o."DAK"
Stambeni
Lasla Gala 8
"Konstruktor invest"
Stam. Posl.
]irpanova 30
D.o.o."Coala"
Poslovni
JNA 110, Veternik
Auto Centar Intersrem
Stam. Posl.
Augusta Cesarca 18, duplex
"Metalno" d.o.o.
Stam. Posl.
Augusta Cesarca 18, duplex
"Metalno" d.o.o.
Stambeni
Dimitrija Avramovića 7
SZ "VIZIJA"



































Uvoz
VEGA
Montaža
VEGA
Servis
VEGA










































































LIFTOVI UGRAĐENI 2006. god.
Vrsta
objekta
Adresa
Investitor
Stam. Posl.
Gogoljeva 35-37
D.o.o."Braća Drinić"
Stam. Posl.
Trg Komenskog 2
D.o.o."Res Trade"
Stambeni
Hadži Ruvimova 22
"Isa Turković"
Stambeni
Veselina Masleše 72
D.o.o."Moj dom +"
Stam. Posl.
Železnička 50
SI-Partner
Poslovni
Trg Mladenaca 1-3
Continental banka
Stam. Posl.
Hadži Ruvimova 42
D.o.o."ASTRA"
Stam. Posl.
Gogoljeva 7-9
"Home ing"
Stam. Posl.
Bore Prodanovića 2
"Magnat&Coala"
Stam. Posl.
Veselina Masleše 30
SI-Partner
Stambeni
Koste Racina 10-12
"Euro inžinjering"
Stambeni
Bul. Kralja Petra I 49
Dragomir Smiljanski
Stambeni
Lasla Gala 17
"MG GRADNJA"
Stambeni
Marka Kraljevića 35
S.Z. "VIZIJA"
Stambeni
Danila Kiša 46
"MG GRADNJA"
Stambeni
Vladimira Nikolića 2
"MS-Invest"
Poslovni
Bul.V. Stepe b.b., teretni
"East point trade"
Stam. Posl.
Bore Prodanovića 4
"Magnat&Coala"
Stambeni
Danila Kiša 32
"URBANS"
Stambeni
Lasla Gala 15
"MG GRADNJA"
Stambeni
Danila Kiša 23
Blue Carp
Stambeni
Cankareva 12
"Branko Banjac"
Stambeni
Stanoja Stanojevića bb
"Mond Grad"
Stam. Posl.
Braće Ribnikar 17-19
"Konstruktor invest"
Stambeni
Gogoljeva 38
"Bolt-ing"d.o.o.
Stambeni
Feješ Klare 2A
"Mega invest"
Stam. Posl.
Jovana Subotića 21
"Slavija Coop"
Stam. Posl.
Laze Kostića 6
"Larico plus", Ruma
Stambeni
Janka Veselinovića 6
S.Z."City gradnja"
Stambeni
Janka Veselinovića 8
S.Z."City gradnja"
Stambeni
Gogoljeva 21,23,25,
"VAER"
Stambeni
Gogoljeva 21,23,25
"VAER"
Stambeni
Dr. S. Kasapinovića 26
Kuzman Dragan
Stam. Posl.
Bore Prodanovića 6
"Magnat&Coala"
Poslovni
Bul. Oslobo|enja
"DND comerce"
Komp.tehn. Odabir
Obrada opreme
VEGA
VEGA






































































-






























LIFTOVI UGRAĐENI 2007. god.
Vrsta
objekta
Adresa
Investitor
Stambeni
Slobodana Bajića 1-3
"Kimprodukt"d.o.o.
Poslovni
Bul.V. Stepe b.b., teretni
"UNIVERZAL"D.o.o.
Stambeni
Čika Stevina 4-4 a
"NS inženjering"d.o.o.
Poslovni
Veliki rit 27c, teretni
MVM Motors
Stam. Posl.
Rumenačka 112-114
"Building invest"d.o.o.
Stambeni
Branka Bajića 88
"Pro-Mig"d.o.o.
Poslovni
Sime Miloševića 4
"Dijagonala"d.o.o.
Stambeni
Pap Pavla 33
"Markočević Miroslav"
Stambeni
Stražilovska 27
"MILENIJUM"
Stam. Posl.
Cara Dušana i B. Lučić
Vladimir Đaković
Stambeni
Dr.S. Kasapinovića 17
Isa Turković
Stambeni
Doža Đer|a 22
D.o.o."Coala"
Stambeni
Kiš Ernea 50
"Siriški Dragan"d.o.o.
Stambeni
Gajeva 16
D.o.o."Coala"
Stambeni
Kraljevića Marka 41
"City Gradnja"d.o.o.
Bolnički
Hajduk Veljkova 10
"Dijagonala"d.o.o.
Stambeni
ugao D.Đer|a i Gogolj. Faza I
"Urbans"d.o.o.
Stambeni
Dimitrija Avramovića 3-5
"Vizija"d.o.o.
Stambeni
]irpanova 29
"Studio K"d.o.o.
Stambeni
Stražilovska,Ulaz 2
"Drvo Grmeč"d.o.o.
Stambeni
Stražilovska,Ulaz 3
"Drvo Grmeč"d.o.o.
Stambeni
Radnička,Ulaz 1
"Drvo Grmeč"d.o.o.
Stambeni
Janka Veselinovića 2
"Termo metal"d.o.o.
Stambeni
Veselina Masleše 60-62
"Ipon gradnja"
Stam. Posl.
Cara Dušana 70-74, Ul. 1
"AM Gradnja"d.o.o.
Poslovni
Trg republike 18
"Ipon gradnja"
Stambeni
Mileve Marić 40
S.Z."Neimar"
Stam. Posl.
Rumenačka 148
”Graditelj NS”d.o.o.
Home lift
Josifa Marinkovića 10
Stanko Krstin
Stambeni
Bul.Cara Lazara 112
"PTC" - Srbobran
Stambeni
Slovačke i Dostojevskog F-I
"Vizija"d.o.o.
Poslovni
Zrenjaninski put bb el.platf
"Stojanov"d.o.o.
Poslovni
Vojvode putnika b.b.Loznica
"VIR"A.D.
Poslovni
Vojvode putnika b.b.teretni
"VIR"A.D.
Stambeni
Tolstojeva 32-34
"NS Hidroterma"
Stambeni
Hadži Ruvimova 69
"Magma"d.o.o.
Stambeni
Bogdana Šuputa 91, L 1
"Mega-invest"d.o.o.
Stambeni
Danila Kiša 5, Ulaz I, 7/7
"City Gradnja"d.o.o.
Stambeni
Bogdana Šuputa 91, L 2
"Mega-invest"d.o.o.
Stambeni
Danila Kiša 5, Ulaz II, 3/3
"City Gradnja"d.o.o.
Stambeni
Vojvode Šupljikca 41
"Moj Dom +"d.o.o.
Komp.tehn. Odabir
Obrada opreme
VEGA
VEGA


















































































Uvoz
VEGA
Montaža
VEGA
Servis
VEGA



























































































































LIFTOVI UGRAĐENI 2008. god.
Vrsta
objekta
Adresa
Investitor
Poslovni
Temerinski put b.b.
"TRA DUGA" d.o.o.
Stam. Posl.
]irpanova 5
D.o.o."GRANIT"
Stambeni
Janka Veselinovića 4
"Termo metal gradnja"d.o.o.
Stambeni
Doža Đer|a 25
"VAER"d.o.o.
Stam. Posl.
V. Masleše 68-70, Ul. H1
D.o.o."TRAPEZ"
Stambeni
Bore Prodanovića 9
"Coala"d.o.o.
Poslovni
Bul.J.Dučića b.b., maloteretni
Teniski centar "6 Maj"
Stam. Posl.
Rumenačka 116
Marini Gradnja
Stambeni
P.M.Nenadovića i JNA, U 1
"Somborstan"A.D.
Stambeni
Miše Dimitrijevića 13
"ETO"S.Z.
Stambeni
P.M.Nenadovića i JNA, U 2
"Somborstan"A.D.
Stambeni
Tolstojeva 51
Blue Carp
Stambeni
Popovica
Kobiljski Slobodanka
Stambeni
Somborska b.b.
"Siriški Dragan"d.o.o.
Stambeni
Koste Racina 7-9
"Boniku trade"d.o.o.
Stambeni
Branislava Nušića 20
"Grad inženjering"d.o.o.
Stambeni
Janka Čmelika 37
JKP"Stan"
Stambeni
Janka Čmelika 37 A
JKP"Stan"
Stambeni
Cara Dušana 44
Divjak Dušan
Stambeni
Cankareva 29
"PRO-MIG"d.o.o.
Stambeni
Vase Pelagića 10-12
Tica Miloš
Stambeni
Stanoja Stanojevića 16
P.T.C. Srbobran
Poslovni
Bul. Jovana Dučića b.b., levi
Teniski centar "6 Maj"
Poslovni
Bul. Jovana Dučića b.b., desni
Teniski centar "6 Maj"
Stam. Posl.
Zmaj Jovina 28, Temerin
"Čiks"d.o.o.
Stam. Posl.
Romanijska 2
"Coala"d.o.o.
Poslovni
Gogoljeva 19 (900 kg)
"City gradnja inž."d.o.o.
Stam. Posl.
M. Oreškovića 23, Zrenjanin
"Home invest"d.o.o.
Stam. Posl.
Šumadijska 15
Mark trade Co
Poslovni
Smederevska Palanka, 1500 kg
Optimum
Poslovni
Janka Čmelika bb, maloteretni
"Omega"d.o.o.
Stam. Posl.
Cara Dušana 70-74, Ul, 2
"AM Gradnja"d.o.o.
Stambeni
Patrijarha Černojevića 6
"NS inženjering"p.b.
Stambeni
Cara Dušana 44, bazen
Divjak Dušan
Poslovni
Partizanska 70
Slobodanka Šatara
Stam. Posl.
Slovačke i Dostojevskog F-II
"Vizija"d.o.o.
Stambeni
ug. D.Đer|a i Gogolj.Faza II
"Urbans"d.o.o.
Stambeni
Arse Teodorovića 15
"B-SD gradnja"
Poslovni
Balkanska b.b. (750 kg)
"Slavija Coop"d.o.o.
Poslovni
Balkanska b.b. (1100 kg)
"Slavija Coop"d.o.o.
Stambeni
Patrijarha Čarnojevića 23
Kolarić-Zečević
Poslovni
Trg Kralja Aleksandra 14 (350 kg)
Milorad Bojović
Stambeni
Augusta Cesarca 8
Markočević LJ. i M.
Stam. Posl.
Ilije Birčanina 53-55
"ARENA" d.o.o.
Komp.tehn. Odabir
Obrada opreme
VEGA
VEGA
























































































Uvoz
VEGA
Montaža
VEGA
Servis
VEGA




































































































































Stambeni
Branka Bajića 60
"Kimex"d.o.o.
Stam. Posl.
Pap Pavla 31
"Artec group"d.o.o.
Stambeni
Jiričekova 5
"Home invest"d.o.o.
Stambeni
Jiričekova 5a
"Home invest"d.o.o.
Stambeni
Jiričekova 5b
"Home invest"d.o.o.
Stambeni
Jiričekova 5c
"Home invest"d.o.o.
Stambeni
Alekse Šantića 11
"Iko San"d.o.o.
Stam. Posl.
Vuka Karadžića 8
Magnat&Coala
Stambeni
Janka Čmelika 56-58
"Termometal gradnja"d.o.o.
Stambeni
Dr. S. Kasapinovića 34-36
"Gradnja"J.T.
Stambeni
Bogdana Šuputa 87-89
"Mega invest"d.o.o.
Stam. Posl.
Masarikova 18
Stanko Jović
Stambeni
Laze Kostića 11
"Iko San"d.o.o.
Stambeni
Augusta Cesarca 3
"Moj Dom invest"d.o.o.
Poslovni
Jirečekova 9
P.U.Radosno derinjstvo
Stambeni
Laze Kostića 13
"Iko San"d.o.o.
















































































Uvoz
VEGA
Montaža
VEGA
Servis
VEGA

















































































LIFTOVI UGRAĐENI 2009. god.
Vrsta
objekta
Adresa
Investitor
Stam. Posl.
Doža Đer|a 21-23
"VAER"d.o.o.
Poslovni
Jaše Tomića 3
P.U.Radosno derinjstvo
Stambeni
Veselina Masleše 38a
"Verting"
Poslovni
Laze Nančića 36-40
"Štamparija Stojkov"
Stambeni
Alekse Šantića 48
"Modena GradnjaNS."
Stambeni
Slobodana Bajića 38-40
Verting-Mijanović
Stam. Posl.
Žitni Trg 15
MaksimovićM GajićR
Stambeni
Đur|a Brankovića 11
"Wolf invest"d.o.o.
Poslovni
Futoška 109
"Prezident"d.o.o.
Stambeni
Miše Dimitrijevića 9
“Art&Decor”d.o.o.
Stambeni
Jovana Cvijića 9
"Urbis gradnja"d.o.o.
Stambeni
L.Kostića i P.Drapšina
"AM Gradnja"d.o.o.
Stambeni
Trg Marije Trandafil 24
"Prezident"d.o.o.
Stambeni
Vojvode Šupljikca 19-21
"Trend invest "d.o.o.
Stambeni
Vila Stanković, Čortanovci
G.P.P."Grad-ing"d.o.o.
Stambeni
Janka Čmelika 52-54
"Termometal gradnja"d.o.o.
Stambeni
Somborska i Prvomajska, L 1
"Siriški Dragan"d.o.o.
Stambeni
Stevana Momčilovića 4
"Top wall"d.o.o.
Stambeni
Branka Bajića 66-68
"Kimex"d.o.o.
Stambeni
Koste Racina 6
"Borexport"d.o.o.
Stambeni
Ognjena Price 9
Bogdanić Drago
Stambeni
Doža Đer|a 10-12
"Bolt-ing"d.o.o.
Stambeni
Sremska 3-5, Lift A (630kg)
"City gradnja inž."d.o.o.
Poslovni
put Novi Sad - Zrenjanin, platforma
"Gota Car"d.o.o.
Stambeni
O. Price 9, autoplatforma 2500 kg
Bogdanić Drago
Stambeni
Marka Miljanova 9
"Vizor"d.o.o.
Stam. Posl.
Vojvode Bojovića 12
"Vizija"d.o.o.
Komp.tehn. Odabir
Obrada opreme
VEGA
VEGA






















































Stambeni
Sremska 3-5, Lift B (320kg)
"City gradnja inž."d.o.o.
Poslovni
Pakovaona cementa, Beočin
Lafarge BFC a.d., Beočin
Stambeni
Subotička 96
"NS inženjering"d.o.o.
Stambeni
Maksima Gorkog 16
TG Komerc-98
Stam. Posl.
Staparski put 22-24, Lamela II
Vulić i Đurović
Stam. Posl.
Staparski put 22-24, Lamela I
Vulić i Đurović
Poslovni
Bul.V. Stepe, platforma I
"Rotor"d.o.o.
Poslovni
Bul.V. Stepe, platforma II
"Rotor"d.o.o.
Stambeni
Braće Dronjak 5, lift 1
"Inobačka"d.o.o
Stambeni
Braće Dronjak 5, lift 2
"Inobačka"d.o.o
Poslovni
Bul.Vojvode Stepe, putnički
"Rotor"d.o.o.
Poslovni
Izmenjivač toplote, Beočin
Lafarge BFC a.d., Beočin
Stam. Posl.
Narodnog fronta 56, Temerin
"Čiks"d.o.o.
Stambeni
Stanoja Stanojevića bb
P.T.C. Srbobran
Stam. Posl.
Bul. Cara Lazara, Lamela A
"Yugomont"d.o.o.











































































Uvoz
VEGA
Montaža
VEGA
Servis
VEGA




















































































LIFTOVI UGRAĐENI 2010. god.
Vrsta
objekta
Adresa
Investitor
Stambeni
Bistrica, parcela 728/37
"Graditelj NS"G.P.
Stambeni
Gogoljeva 33
"Braća Drinić"d.o.o.
Stam. Posl.
Vojvo|anskih Brigada 13
Magnat
Stambeni
Bogdana Šuputa 96-98
"Mega invest"d.o.o.
Stambeni
Svetojovanska 4
"Wolf invest"d.o.o, Veternik
Poslovni
Svetozara Markovića 52, Futog
"Lučar"d.o.o
Stam. Posl.
Bul. Cara Lazara, Lamela B
"Yugomont"d.o.o.
Stam. Posl.
Vojvo|anskih Brigada 24-26, L-B
Q-PRO
Poslovni
Kralja Petra I br.60, Čurug
"Braća Drinić"d.o.o.
Stam. Posl.
Vojvo|anskih Brigada 24-26, L-A
Q-PRO
Stambeni
Stanoja Stanojevića 18
P.T.C. Srbobran
Stam. Posl.
Bul. Cara Lazara, Lamela C
"Yugomont"d.o.o.
Stambeni
Temerinska 154
"Dinamika"S.Z.R.
Stam. Posl.
Svetojovanska 8
"Urbans invest"d.o.o
Stambeni
Cara Dušana 56
Milorad Petrović
Stambeni
Marka Miljanova 7
"Euro line gradnja"d.o.o
Stam. Posl.
Vojvode Bojovića
"Modena nekretnine"d.o.o
Poslovni
Martina Hrubika 28, B. Petrovac
"RAM"d.o.o, B.Petrovac
Stam. Posl.
]irpanova 24
"Modena gradnja"d.o.o
Stambeni
Prilepska 2, Požarevac
Stojićević Predrag
Stam. Posl.
Tolstojeva 53
"Vaer"d.o.o
Stambeni
Patrijarha Černojevića 21
"Master gradnja"d.o.o.
Stam. Posl.
Danila Kiša 3, ulaz C, BMP
"City gradnja inž."d.o.o
Stam. Posl.
Vojvo|. Brigada 24-26, dvorišni
Q-PRO
Stambeni
Cankareva 9
"Kimex"d.o.o.
Stambeni
Kopernikova 55
Union gradnja MD
Stambeni
Duška Trifunovića bb, Apatin
"Ingap tim"d.o.o.
Stambeni
Vase Pelagića 11
Markočević LJ. i M.
Komp.tehn. Odabir
Obrada opreme
VEGA
VEGA
























































Stambeni
Slovačka 32
"Vizija"d.o.o.
Stambeni
V. Pelagića 11, autoplatforma
Markočević LJ. i M.
Stambeni
Žarka Zrenjanina 23, Bačka Pal.
"Tehnoinvest"d.o.o
Stambeni
Veselina Masleše 88
"Magma"d.o.o.
Poslovni
Dr. Katrin Makfel 29, S. Kamenica
Market Čardak
Poslovni
Puškinova 3
NS Elektro
Stam. Posl.
Danila Kiša 3, ulaz B, BMP
"City gradnja inž."d.o.o
Stam. Posl.
Danila Kiša 3, ulaz A, BMP
"City gradnja inž."d.o.o








































Uvoz
VEGA
Montaža
VEGA
Servis
VEGA
























LIFTOVI UGRAĐENI 2011. god.
Vrsta
objekta
Adresa
Investitor
Stambeni
Cara Dušana 76-80, Lamela I
"Omega Inicijative"d.o.o.
Stambeni
Šumadijska 9
"Mark trade"d.o.o
Stambeni
Doža Đer|a 34
"Bolt-ing"d.o.o.
Stambeni
C.Dušana 76-80, Lamela II, lift 1
"Omega Inicijative"d.o.o.
Stambeni
C.Dušana 76-80, Lamela II, lift 2
"Omega Inicijative"d.o.o.
Stam. Posl.
Pap Pavla 8
"Sirius MV"d.o.o. BGD
Poslovni
Bul. Vojvode Stepe bb-teretni
"Lukmil"d.o.o.
Stambeni
ugao Sarajlijske i Jevrejske, ZR
Ranko Babović
Stambeni
ugao B.Dronjak i A.Ranković 5, L1
"Inobačka"d.o.o
Stambeni
ugao B.Dronjak i A.Ranković 5, L2
"Inobačka"d.o.o
Stambeni
Janka Čmelika 44
Isa Turković
Manastir
Parcela 1223/8, Kać
Eparhija Bačka
Institut
Futoška 121, maloteretni 100 kg
Institut za javno zdravlje
Vrtić
Kamenjar 3, maloteretni 100 kg
IQ individual
Stam. Posl.
Laze Kostića 7
"Moj Dom invest"d.o.o.
Stambeni
Doža Đer|a 27-29
"Vaer"d.o.o.
Stambeni
Janka Čmelika 24
Gottstein Ferenc
Stambeni
Novosadskog sajma 19
"Teozis LTD"d.o.o
Poslovni
Kulski put 26, Vrbas, 5000 kg
Carnex a.d., Vrbas
Poslovni
Kisačka 84, 2050 kg
"SIM"d.o.o
Poslovni
Sime Miloševića 16
Ekonomski fakultet, SU
Stambeni
Vojvode Šupljikca 20-22
"Wolf invest"d.o.o, Veternik
Stambeni
Cankareva 26
Bogdanić Drago
Stambeni
Ćirpanova 22
"Modena gradnja NS-021"
Komp.tehn. Odabir
Obrada opreme
VEGA
VEGA





























































































Uvoz
VEGA
Montaža
VEGA
Servis
VEGA





















LIFTOVI UGRAĐENI 2012. god.
Vrsta
objekta
Adresa
Investitor
Poslovni
Zmaj Jovina 8
Dragan Prodanović
Stambeni
9 Jugovića 15
"NPN gradnja"d.o.o.
Stam. Posl.
]irpanova 18, Lamela 1
"Danilović"d.o.o.
Poslovni
Vuka Karadžića bb, Veternik-maloteretni
"NPN gradnja"d.o.o
Stambeni
Okrugićeva 13
"NS Best line"d.o.o.
Stambeni
Janka Čmelika 117
"MS invest"d.o.o.
Poslovni
Veternička bb
"Aleksandar"d.o.o
Komp.tehn. Odabir
Obrada opreme
VEGA
VEGA














Stam. Posl.
]irpanova 18, Lamela 2
"Danilović"d.o.o.
Stambeni
Anđe Ranković 6
"Inobačka"d.o.o
Stambeni
Bogdana Šuputa 81-85
"Mega invest"d.o.o.
Stambeni
Jugoslovenske armije 40, B.Palanka
"]osić"d.o.o.
Stambeni
Alekse Šantića 13-15
"Bulevar invest"d.o.o
Stambeni
Sinđelićeva 60A, Pančevo
"UNSA"d.o.o
Stambeni
Branimira ]osića 19
"Turbogas"d.o.o
Stambeni
Polgar Andraša , Novi Sad
"Neo trade"d.o.o
Stambeni
Sonje Marinković 19, Sombor
"Regeneracija"d.o.o, Sombor
Stambeni
Branka Bajića 92
"Grad inženjering"d.o.o.
Stambeni
Kneza Miloša 12, Sombor
Jugodata Sombor
Poslovni
Kanalska 1
"Danubijus"A.D.
Poslovni
Matice srpske 1, katalog
Matica srpska
Poslovni
Segedinski put 9-11
Ekonomski fakultet
Poslovni
Matice srpske 1, magacin
Matica srpska
Stam. Posl.
Danila Kiša 14, Lamela A, GLB
"City gradnja profit."d.o.o
Stambeni
Đorđa Servickog 1
"Vizija"d.o.o.
Stam. Posl.
Danila Kiša 14, Lamela B, GLB
"City gradnja profit."d.o.o
Poslovni
Bul. Vojvode Stepe bb-putnički
"Lukmil"d.o.o.
Poslovni
Modene 2, centar Novog Sada
"Modena"-kafić
Poslovni
Veliki rit 25, Novog Sada
"PIN Computers"d.o.o
Stambeni
Stanoja Stanojevića 8
Tim investors M












































































































Uvoz
VEGA
Montaža
VEGA
Servis
VEGA







































LIFTOVI UGRAĐENI 2013. god.
Vrsta
objekta
Adresa
Investitor
Stambeni
Somborski bulevar 14A
"Mega invest"d.o.o.
Poslovni
Čuruški put bb, Žabalj
"Niva"AD, Žabalj
Stambeni
Doža Đerđa 30
Urbans invest
Poslovni
Autoput 18, Beograd-Zemun
"Vitorog promet"d.o.o.
Stambeni
Somborska 93
Skupština stanara
Stambeni
Kneza Miloša 66, Šid
"Marbo"d.o.o, Šid
Poslovni
Jevrejska 36-maloteretni 50 kg
STUR"Planeta Inn"d.o.o.
Stambeni
Karlovački drum 5, Petrovaradin
Miodrag Besnilov
Poslovni
Jevrejska 36-putnički 675 kg
STUR"Planeta Inn"d.o.o.
Stambeni
Tolstojeva 3
"Vaer"d.o.o
Stambeni
Narodnog fronta 21B, 6 sprat
Dragan Popović
Stam. Posl.
Danila Kiša 14, Lamela C, GLB
"City gradnja profit."d.o.o
Stambeni
Vladislava Kaćanskog 32
"Artec group"d.o.o.
Stambeni
Kralja Petra I br.36, B.Palanka
"Drlja 1967"d.o.o.
Stambeni
ugao Slovačke i D.Avramovića
"Vizija"d.o.o
Poslovni
Platonova bb, GLB panoramski
AP Vojvodine
Stambeni
Južni Bulevar 76, Bgd, autolift
Pluto housing corporation
Stambeni
Veljka Dragoševića 92, Ruma
"Yelmar"d.o.o, Ruma
Stambeni
Mediteranska bb, Budva OTIS
"Modena gradnja"d.o.o, Budva
Stambeni
Bul. Cara Lazara 112 GLB
"TG komerc 98"d.o.o
Stambeni
Kralja Petra I br.5, S.Mitrovica
"Hidroterma"d.o.o.
Komp.tehn. Odabir
Obrada opreme
VEGA
VEGA






























































Stambeni
Bul. Evrope, Novi Sad OTIS
"Dijagonala"d.o.o.
Stambeni
Uroša Predića 40, Zrenjanin
"Promig"d.o.o, Zrenjanin
Stambeni
ugao B. Goluba i K. Miloša, Sombor
"Kallos oil"d.o.o, Sombor











Uvoz
VEGA
Montaža
VEGA
Servis
VEGA



Servis
VEGA
LIFTOVI UGRAĐENI 2014. god.
Vrsta
objekta
Adresa
Investitor
Stambeni
Koste Racina 38
"Satja invest"d.o.o.
Stambeni
Vardarska 9 i 11
"Braća Drinić"d.o.o
Poslovni
Jože Vlahovića bb, Petrovaradin-malot.
"NPN gradnja"d.o.o
Stambeni
Vase Stajića 10-12 OTIS
"Bulevar invest"d.o.o
Stambeni
Alekse Šantića 57
"Bulevar gradnja"d.o.o
Stambeni
Toplice Milana 17
"Forma 04"d.o.o
Stambeni
Dositejeva 12
Skupština stanara
Stambeni
Svetojovanska 10
"Racional gradnja"d.o.o.
Stambeni
Vase Stajića 10-12
"Bulevar invest"d.o.o
Poslovni
Cara Lazara 122, 450 kg platforma
pekara "Evropa"
Stambeni
Subotička 108, Lamela B
"Magma"d.o.o.
Poslovni
Veliki rit bb
Stojanov - FIAT
Stambeni
Subotička 108, Lamela A
"Magma"d.o.o.
Poslovni
Paunova bb, Veternik, 100kg
P.U."Radosno detinjstvo"
Poslovni
Karlovačkih đaka bb, 50kg
P.U."Radosno detinjstvo"
Poslovni
Karlovačkih đaka bb, 630kg
P.U."Radosno detinjstvo"
Stambeni
Vojvode Putnika bb, Lamela A
"Buha invest"d.o.o.
Stambeni
Vojvode Putnika bb, Lamela B
"Buha invest"d.o.o.
Stambeni
Jugoslovenske armije 27, B.Palanka
"Evropa Komerc"d.o.o, B.Pal.
Stambeni
Miše Dimitrijevića 12
"VAER"d.o.o.
Poslovni
Vršačka 11
Žicakond - Hotel Dash
Poslovni
Mladenovac
pekara"Denis"
Komp.tehn. Odabir
Obrada opreme
VEGA
VEGA















































































Uvoz
VEGA
Montaža
VEGA


















































LIFTOVI MONTAŽA U TOKU 2014.
Vrsta
objekta
Adresa
Investitor
Stam. Posl.
V. Masleše 68-70, Ulaz H2
D.o.o."TRAPEZ"
Stambeni
Pap Pavla 14
"Top wall"d.o.o.
Stam. Posl.
Vodna i Promenada, S.Mitrovica
"Eurograd invest"d.o.o.
Stambeni
Branka Bajića 70
"NS Hidroterma"
Poslovni
Kikinda
Hotel "Narvik"-Kikinda
Bolnički
Kosovska 26, Bela Crkva (1600 kg)
"RAD"SGR
Stambeni
Trg Marije Trandafil 20
"TIM gradnja"S.Z.
Stam. Posl.
Preradovićeva 23, Petrovaradin
"Kema inženjering"d.o.o
Stambeni
Bele Njive 31
"Urbis gradnja"d.o.o.
Stambeni
Jug Bogdana 3-7, objekat A, In|ija
"Bon Komerc"d.o.o.
Stambeni
Šumadijska 8
"Mark trade"d.o.o
Stambeni
Jug Bogdana 3-7, objekat B, In|ija
"Bon Komerc"d.o.o.
Stambeni
Jug Bogdana 3-7, objekat V, In|ija
"Bon Komerc"d.o.o.
Stambeni
Jastrebačka bb
"Mega invest"d.o.o.
Komp.tehn. Odabir
Obrada opreme
VEGA
VEGA




























Stam. Posl.
Danila Kiša 33
"Deko"d.o.o.
Stambeni
Okrugićeva 11, Petrovaradin
"NS Best line"d.o.o.
Stambeni
Okrugićeva 14, Petrovaradin
"NS Best line"d.o.o.
Stambeni
Žarka Zrenjanina 21, B.Palanka
Delta trade enterijer
Stambeni
Trg bratstva jedinstva 7, B.Palanka
"Gradnja Petković 7777"d.o.o
Stambeni
Đorđa Servickog 3
"Evrodom"d.o.o.
Stambeni
Kneza Miloša 7, Sombor
"Baumid"d.o.o, Apatin
Stambeni
Branka Bajića bb, lamela 2
"Tehnogradnja"d.o.o
Stambeni
Branka Bajića bb, lamela 3
"Tehnogradnja"d.o.o




































Uvoz
VEGA
Montaža
VEGA
LIFTOVI UGOVORENI ZA 2014
Vrsta
objekta
Adresa
Investitor
Stambeni
Cankareva 3
Isa Turković
Stambeni
Gazimestanska b.b.
FM Company
Poslovni
Sentandrejski put 2
]určić Slobodan
Stam. Posl.
Stevana Dejanova 5
"Trend invest"d.o.o.
Stambeni
Jug Bogdana 3-7, objekat G, In|ija
"Bon Komerc"d.o.o.
Stambeni
Jug Bogdana 3-7, objekat D, In|ija
"Bon Komerc"d.o.o.
Poslovni
Banja Junaković Apatin, 100kg
Budućnost-Aqua park
Poslovni
Banja Junaković Apatin, 630kg
Budućnost-Aqua park
Poslovni
Banja Junaković Apatin, 1250kg
Budućnost-Aqua park
Stambeni
Sremska 5
"Nivo gradnja"d.o.o
Stambeni
Miše Dimitrijevića 66
"Vizija"d.o.o
Stambeni
Somborska bb
Gottstein Ferenc
Stambeni
Somborska bb
MG Dom 021
Stambeni
Jugoslovenske armije bb, B.Palanka
"Radun"d.o.o.
Komp.tehn. Odabir
Obrada opreme
VEGA
VEGA














BUDITE I VI DEO TIMA ZADOVOLJNIH KUPACA NAŠIH LIFTOVA
“ V E G A ” D.O.O.
Servis
VEGA
GRAFIKON URAĐENIH LIFTOVA PO GODINAMA
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
REFERENC LISTA PROJEKATA SEPTEMBAR 2014
PROJEKTI URAĐENI 2003. god.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
“NS Building”, Novi Sad
SZ”City Gradnja”, Novi Sad
“ZONED”Građevinar, Novi Sad
Gpd ”NEIMAR”, Novi Sad
Gpd ”NEIMAR”, Novi Sad
Gpd ”NEIMAR”, Novi Sad
Gpd ”NEIMAR”, Novi Sad
D.o.o."ADM", Novi Sad
PEĆANIN VIDOSAVA, Novi Sad
URBANS, Novi Sad
GREPING, Novi Sad
DUŠAN DIVJAK, Novi Sad
MILORAD PETROVIĆ, Novi Sad
MAJUR, Novi Sad
VIZIJA, Novi Sad
GRAD INŽENJERING, Novi Sad
ALEKSANDRA TAMARA DRAŽIĆ, Inđija
B&S GRAĐEVINAR, Novi Sad
B-SD GRADNJA, Novi Sad
ZONED GRAĐEVINAR, Novi Sad
ZONED GRAĐEVINAR, Novi Sad
Šćepanović Sanja, Novi Sad
D.o.o. GREPING, Novi Sad
AD “BUDUĆNOST”, Novi Sad
D.o.o.”Konstruktor Invest”, Novi Sad
D.o.o.”Konstruktor Invest”, Novi Sad
Alekse Šantića52-54, Novi Sad
Petra Drapšina 34, Novi Sad
Bul.Cara Lazara 90/92, Novi Sad
Marka Kraljevića i Kralja Petra I, Novi Sad
Marka Kraljevića I Kralja Petra I, Novi Sad
Marka Kraljevića I Kralja Petra I, Novi Sad
Marka Kraljevića I Kralja Petra I, Novi Sad
Vladislava Kaćanskog 34, Novi Sad
Danila Kiša 39, Novi Sad
Danila Kiša 13, Novi Sad
Kornelija Stankovića 11, Novi Sad
ugao Cara Lazara i Teodora Pavlovića, Novi Sad
ugao Bul. Oslobođenja i Futoški put, Novi Sad
Branimira Ćosića 35, Novi Sad
Dimitrija Avramovića 13, Novi Sad
Milana Toplice 1 i 3, Novi Sad
restoran Satelit, Inđija
Ilije Birčanina 41, Novi Sad
Vase Pelagića 2-4, Novi Sad
Bul. Oslobođenja p.b.1018, Novi Sad
Bul. Oslobođenja p.b.1018, Novi Sad
bul. Oslobođenja, Novi Sad
Kornelija Stankovića 11, lamela 4, Novi Sad
Branislava Borote 7, “B-1”, Novi Sad
Petra Drapšina 51, Novi Sad
Kralja Petra I 85/87, Novi Sad
PROJEKTI URAĐENI 2004. god.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
“Frenki Trade”, Novi Sad
“DINAMIKA INVEST”, Novi Sad
DINAMIKA INVEST”, Novi Sad
VIZIJA, Novi Sad
VIZIJA, Novi Sad
Milorad Petrović, Novi Sad
“DOMINUS”, Novi Sad
“MOND - GRAD”, Novi Sad
“Home – Ing”, Novi Sad
“BOLT – ING”, Novi Sad
“P.T.C.” Srbobran
D.o.o.“Magnat&Coala” ,Novi Sad
D.o.o.“Drina Coop”, Novi Sad
D.o.o.“NS Building Co”, Novi Sad
Marinkov Milja, Novi Sad
D.o.o.”Magnat&Coala”, Novi Sad
“Euro Inžinjering”, Novi Sad
S.Z.”Srećni Dom”, Novi Sad
D.o.o.“Home – Invest”, Novi Sad
D.o.o.“Apolo – Invest”, Novi Sad
“STUDIO – K”, Novi Sad
“SI – PARTNER”, Novi Sad
D.o.o.“Apolo – Invest”, Novi Sad
Dušan Divjak, Bukovac
“SI – PARTNER”, Novi Sad
“SI – PARTNER”, Novi Sad
S.Z. “Milenijum”, Novi Sad
D.o.o.Grad Inžinjering, Novi Sad
Isa Turković, Novi Sad
D.o.o.“METALNO”, Novi Sad
D.o.o.“METALNO”, Novi Sad
Miodrag Mitrović, Novi Sad
D.o.o.“ARENA”, Novi Sad
D.o.o.“METALNO”, Novi Sad
S.Z.City Gradnja, Novi Sad
S.Z.City Gradnja, Novi Sad
Konstruktor invest, Novi Sad
“NS Building Co.”, Novi Sad
“NS Building Co.”, Novi Sad
“NS Building Co.”, Novi Sad
“P.T.C.” Srbobran
D.o.o. DAK, Beočin
D.o.o. DAK, Beočin
D.o.o. “COALA”, Novi Sad
S.Z.“NS-Partner”, Novi Sad
D.o.o. “DAK”, Beočin
JKP “Gradsko zelenilo”
JKP “Gradsko zelenilo”
JKP “Gradsko zelenilo”
JKP “Gradsko zelenilo”
JKP “Gradsko zelenilo”
S.Z. “NS-partner”, Novi Sad
D.o.o.”Granit”, Novi Sad
S.Z.“NS-partner”, Novi Sad
S.Z.“NS-partner”, Novi Sad
S.Z.“NS-partner”, Novi Sad
D.o.o.”Braća Drinić”, Novi Sad
D.o.o.”Moj Dom +”, Novi Sad
S.Z.“NS-partner”, Novi Sad
S.Z.“NS-partner”, Novi Sad
S.Z.“NS-partner”, Novi Sad
Savkić Dušan
D.o.o. “Res trade”, Novi Sad
D.o.o. “Higrade”, Beograd
Stanko Jović, Novi Sad
D.o.o. “Higrade”, Beograd
D.o.o. “Higrade”, Beograd
Mihajlović Dragoljub, Inđija
Turković Isa, Novi Sad
D.o.o.“Magnat&Coala”, Novi Sad
D.o.o.“Magnat&Coala”, Novi Sad
D.o.o.“Magnat&Coala”, Novi Sad
Home Ing, Novi Sad
D.o.o.“ASTRA”, Novi Sad
AD“VIR”, Loznica
Marka Miljanova 18, Novi Sad
ugao Cara Dušana i Braće Lučić, Novi Sad
ugao Cara Dušana i Braće Lučić, Novi Sad
Vojvode Šupljikca 9, Novi Sad
Vojvode Šupljikca 9, Novi Sad
ugao bul.Oslobođenja i Futoški put, Novi Sad
Polgor Andraša 12, Novi Sad
Stanoja Stanojevića 11, Novi Sad
Mičurinova, Novi Sad
Temerinska 36, Novi Sad
Đorđa Servickog 15-17, Novi Sad
Đorđa Jovanovića 11/13, Novi Sad
Hadži Ruvimova 20, Novi Sad
ugao Janka Čmelnika i Kornelija Stankovića, Novi Sad
Kisačka 5, Novi Sad
Ćirpanova 40, Novi Sad
Koste Racina 8, Novi Sad
Tone Hadžića 25,27,29, Novi Sad
Futoška 65, Novi Sad
Petra Drapšina 25, Novi Sad
bul. Cara Lazara 84, Novi Sad
ugao Puškinove i Doža Đerđa-lamela A, Novi Sad
Alekse Šantića 68, Novi Sad
ugao Cara Dušana i Teodora Pavlovića, Novi Sad
ugao Puškinove i Doža Đerđa-lamela B, Novi Sad
ugao Puškinove i Doža Đerđa-lamela C, Novi Sad
Stražilovska 27, Novi Sad
Cankareva 21-23, Novi Sad
Hadži Ruvimova 22, Novi Sad
ugao Laze Nančića i Braće Krkljuš, Novi Sad
ugao Laze Nančića i Braće Krkljuš, Novi Sad
Marka Kraljevića 3, Novi Sad
Ilije Birčanina 37-39, Novi Sad
ugao bul.Oslobođenja i Augusta Cesarca, Novi Sad
Hadži Ruvimova 37-41, Ulaz 1,Novi Sad
Hadži Ruvimova 37-41, Ulaz 2,Novi Sad
Lasla Gala 8, Novi Sad
ugao J.Čmelnika i K.Stankovića, Lamela 2, Novi Sad
ugao J.Čmelnika i K.Stankovića, Lamela 3, Novi Sad
ugao J.Čmelnika i K.Stankovića, Lamela 1, Novi Sad
Đorđa Servickog 15-17, Lamela 3, Novi Sad
Jovana Subotića 4, Lamela 2, Novi Sad
Jovana Subotića 4, Lamela 1, Novi Sad
Ćirpanova 30, Novi Sad
Petra Drapšina 32, Novi Sad
Gogoljeva 26, Novi Sad
produžetak bulevara Jovana Dučića, Ulaz 5, Novi Sad
produžetak bulevara Jovana Dučića, Ulaz 4, Novi Sad
produžetak bulevara Jovana Dučića, Ulaz 1, Novi Sad
produžetak bulevara Jovana Dučića, Ulaz 3, Novi Sad
produžetak bulevara Jovana Dučića, Ulaz 2, Novi Sad
Železnička 50, Novi Sad
Alekse Šantića 46, Novi Sad
ugao H.Ruvimove i V.Masleše, Lamela A, Novi Sad
ugao H.Ruvimove i V.Masleše, Lamela B, Novi Sad
ugao H.Ruvimove i V.Masleše, Lamela C, Novi Sad
Gogoljeva 35-37, Novi Sad
Veselina Masleše 72, Novi Sad
ugao J. Čmelnika i K. Racina, Ulaz 1, Novi Sad
ugao J. Čmelnika i K. Racina, Ulaz 2, Novi Sad
ugao J. Čmelnika i K. Racina, Ulaz 3, Novi Sad
Jožefa Atile, Novi Sad
Trg Komenskog 2, Novi Sad
Veselina Masleše 46-48, Lamela 1, Novi Sad
Dostojevskog 14-16, Novi Sad
Veselina Masleše 46-48, Lamela 2, Novi Sad
Veselina Masleše 46-48, Lamela 3, Novi Sad
Temerinski put bb, Poslovni objekat P+2+Pk, Novi Sad
Miše Dimitrijevića 87, Novi Sad
Bore Prodanovića 2, Lamela II, Novi Sad
Bore Prodanovića 4-6, Lamela 1, Novi Sad
Bore Prodanovića 4-6, Lamela 2, Novi Sad
Gogoljeva 7-9, Novi Sad
Hadži Ruvimova 42, Novi Sad
Šabački put bb, Loznica
PROJEKTI URAĐENI 2005. god.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
D.o.o.“Trapez”, Novi Sad
D.o.o.“Trapez”, Novi Sad
Autocentar InterSrem, Novi Sad
D.o.o.“Konstruktor invest”, Novi Sad
D.o.o.“Bolting”, Novi Sad
S.Z.”NS-Partner”, Novi Sad
S.Z.”NS-Partner”, Novi Sad
S.Z.”NS-Partner”, Novi Sad
S.Z.”NS-Partner”, Novi Sad
Pećanin Vidosava, Novi Sad
D.o.o.”Vizija”, Novi Sad
D.o.o.”Building invest”, Novi Sad
S.Z.”Home ing”, Novi Sad
D.o.o.”Euroinžinjering”, Novi Sad
D.o.o.”Urbans”, Novi Sad
D.o.o.”Radeka”, Petrovaradin
D.o.o.”Vizija”, Novi Sad
D.o.o.”Coala”, Novi Sad
Smiljanski Dragomir, Zrenjanin
Isa Turković, Novi Sad
D.o.o.”Vaer” i drugi, Novi Sad
D.o.o.”Vaer” i drugi, Novi Sad
S.Z.”NS partner”, Novi Sad
S.Z.”NS partner”, Novi Sad
D.o.o.”Ćurić komerc”, Novi Sad
S.Z.”City Gradnja”, Novi Sad
S.Z.”City Gradnja”, Novi Sad
D.o.o.”Coala”, Novi Sad
D.o.o.”Global”, Novi Sad
D.o.o.”Slavija Coop”, Novi Sad
“Larico plus”, Ruma
D.o.o.”Coala”, Novi Sad
D.o.o.”Deko”, Novi Sad
D.o.o.”Mega invest”, Novi Sad
D.o.o.”Mond grad”, Novi Sad
D.o.o.”Siriški Dragan”, Novi Sad
D.o.o.”DND comerce”, Novi Sad
S.Z.”NS partner”, Novi Sad
D.o.o.”East point trade”, Novi Sad
Veselina Masleše 68-70, Ulaz H1, Novi Sad
Veselina Masleše 68-70, Ulaz H2, Novi Sad
JNA 110, KO Veternik, Novi Sad
Braće Ribnikar 17-19, Novi Sad
Gundulićeva 15-17, Novi Sad
Janka Čmelnika 35-37, Lamela A, Ulaz 1, Novi Sad
Janka Čmelnika 35-37, Lamela A, Ulaz 2, Novi Sad
Janka Čmelnika 35-37, Lamela B, Ulaz 3, Novi Sad
Janka Čmelnika 35-37, Lamela B, Ulaz 4, Novi Sad
Danila kiša 23, Novi Sad
Dimitrija Avramovića 7, Novi Sad
Rumenačka 112-114, Novi Sad
Mičurinova 44, Novi Sad
Koste Racina 10-12, Novi Sad
Danila Kiša 32, Novi Sad
Augusta Cesarca 4, Novi Sad
Kraljevića Marka 35, Novi Sad
Gajeva 16, Novi Sad
Bul. Kralja Petra I br. 49, Novi Sad
Dr.Svetislava Kasapinovića 17, Novi Sad
Gogoljeva 21,22,23, Ulaz A, Novi Sad
Gogoljeva 21,22,23, Ulaz B, Novi Sad
Danila Kiša 7, lamela A, Novi Sad
Danila Kiša 7, lamela B, Novi Sad
Danila Kiša 6, Novi Sad
Janka Veselinovića 6-8, Ulaz A, Novi Sad
Janka Veselinovića 6-8, Ulaz B, Novi Sad
Doža Đerđa 22, Novi Sad
Ugao Narodnog fronta i Miloša Crnjanskog, Novi Sad
Jovana Subotića 21, Novi Sad
Laze Kostića 6, Novi Sad
Bore Prodanovića 9, Novi Sad
Danila Kiša 40-42, Novi Sad
Ugao Somborske i Feješ Klare, Novi Sad
Stanoja Stanojevića bb, Novi Sad
Kiš Ernea 50, Novi Sad
Bul.Oslobođenja, (kod lutrije Vojvodine), Novi Sad
Miše Dimitrijevića 22, Novi Sad
Bul.Vojvode Stepe b.b., Novi Sad
PROJEKTI URAĐENI 2006. god.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Markočević Miroslav, Novi Sad
Branko Banjac, Novi Sad
D.o.o.”Granit”, Novi Sad
D.o.o.”Univerzal”, Novi Sad
A.D.”Topiko”, Bačka Topola
”Fonte”d.o.o., Novi Sad
”PTC”, Srbobran
”Graditelj NS”d.o.o., Novi Sad
”Adrenaline Bungee Tower”d.o.o., Novi Sad
”Continental banka”a.d.-NLB Group, N. Sad
”City Gradnja”S.Z., Novi Sad
”Bolt-ing”d.o.o., Novi Sad
”NS inženjering”,"Termoglas", Novi Sad
”Vizija”d.o.o., Novi Sad
"SI-Partner"S.Z., Novi Sad
"SI-Partner"S.Z., Novi Sad
"SI-Partner"S.Z., Novi Sad
"City gradnja"S.Z., Novi Sad
"City gradnja"S.Z., Novi Sad
"Artec group"d.o.o., Novi Sad
"MS invest"d.o.o., Novi Sad
"Vizija"d.o.o., Novi Sad
Slobodan Kelić, Petrovaradin
"Global"d.o.o., Novi Sad
"Urbans"d.o.o., Novi Sad
"Gramat invest"d.o.o., Novi Sad
"Termo metal"d.o.o., Novi Sad
"Mega-invest"d.o.o., Novi Sad
"Mega-invest"d.o.o., Novi Sad
"Vaer"d.o.o., Novi Sad
Kuzman Dragan, Novi Sad
Ksenija i Bratislav Karadžić, Novi Sad
"SI-Partner"d.o.o., Novi Sad
Kolarić Vlado i Zečević Đuro, Petrovaradin
"Deko"d.o.o., Novi Sad
"Deko"d.o.o., Novi Sad
"Siriški Dragan"d.o.o., Nadalj
"Neimar"A.D., Novi Sad
"Neimar"A.D., Novi Sad
"Dijagonala"d.o.o., Novi Sad
"Inženjering kooperativa"d.o.o., Novi Sad
Pap Pavla 33, Novi Sad
Cankareva 12, Novi Sad
Ćirpanova 5, Novi Sad
Bul.Vojvode Stepe b.b., Novi Sad
Petefi Brigada 2, Novi Sad
Branka Bajića 88, Novi Sad
Bul.Cara Lazara 112-114, Novi Sad
Rumenačka 148, Novi Sad
Štrand, Novi Sad
Trg Mladenaca 1-3, Novi Sad
Kraljevića Marka 41, Novi Sad
Gogoljeva 38, Novi Sad
Čika Stevina 4-4 a, Novi Sad
Dimitrija Avramovića 3-5, Novi Sad
ugao J.Čmelika 29 i K.Racina 24, Ulaz 1, Novi Sad
ugao J.Čmelika 29 i K.Racina 24, Ulaz 2, Novi Sad
ugao J.Čmelika 29 i K.Racina 24, Ulaz 3, Novi Sad
Danila Kiša 5, Lift 1, Novi Sad
Danila Kiša 5, Lift 2, Novi Sad
Pap Pavla 31, Novi Sad
Vladimira Nikolića 2, Novi Sad
ugao Slovačke i Dostojevskog, Faza I, Novi Sad
Slobodana Bajića 1-3, Novi Sad
ugao Narodnog fronta i Miloša Crnjanskog, Novi Sad
ugao Doža Đerđa i Gogoljeve, Faza 1, Novi Sad
Braće Ribnikar 29, Novi Sad
Janka Veselinovića 2, Novi Sad
Bogdana Šuputa 91, Lamela 1, Novi Sad
Bogdana Šuputa 91, Lamela 2, Novi Sad
Doža Đerđa 25, Novi Sad
Dr. Svetislava Kasapinovića 26, Novi Sad
Ćirpanova 29, Novi Sad
Hadži Ruvimova 55, Novi Sad
Patrijarha Černojevića 23, Novi Sad
Temerinska 30-32, Novi Sad
Danila Kiša 33, Novi Sad
Somborska b.b., Novi Sad
Mileve Marić 40, Novi Sad
Mileve Marić 48, Novi Sad
Sime Miloševića 4, Novi Sad
Jiričekova 3, Novi Sad
PROJEKTI URAĐENI 2007. god.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
"Moj Dom +", Novi Sad
Turković Isa, Novi Sad - 5 stanica
"Dijagonala"d.o.o., (konstrukcija), Novi Sad
Marini Gradnja, Novi Sad
"Dijagonala"d.o.o., Novi Sad
"Vizija"d.o.o., Novi Sad
Stanko Krstin, Novi Sad
"B-SD gradnja", Novi Sad
Eparhija Bačka, Novi Sad
Pećanin Vidosava, Novi Sad
"Urbans"d.o.o., Novi Sad
"Somborstan"A.D., Sombor
"Somborstan"A.D., Sombor
"Isa Turković", (konstrukcija), Novi Sad
"Štamparija Stojkov" - 1000 kg, (platforma), Novi Sad
Teniski centar "6 MAJ", Novi Sad
"Magma"d.o.o., Novi Sad
"Termometal gradnja", Novi Sad
"NS Hidroterma"d.o.o., Sremska Kamenica
"Coala"d.o.o., Novi Sad
"Magnat&Coala invest"d.o.o., Novi Sad
"Grad inženjering"d.o.o., Novi Sad
"City Gradnja"d.o.o., Novi Sad
"Drvo Grmeč"d.o.o., (konstrukcija), Beograd
"Markočević Ljeposava i Miroslav", Novi Sad
"Švonja Branislav", Novi Sad
"PRO-MIG"d.o.o., Zrenjanin
"Markočević Ljeposava i Miroslav", Novi Sad-Auto lift
"Tica Miloš", Novi Sad
"HOME ING"S.Z., Novi Sad
"Bulevar invest"d.o.o., Novi Sad
"Magnat"d.o.o., Novi Sad
"VIR"A.D., Loznica - 1600 kg
"VIR"A.D., Loznica- 2000 kg, (platforma)
"MVM motors", Novi Sad - 1000 kg, (platforma)
Stanko Jović, Novi Sad
"VAER"d.o.o., Novi Sad
P.T.C.., Srbobran
Smiljka Kobiljski, Novi Sad
Slobodanka Šatara i Desanka Čupić, Novi Sad
"AM Gradnja"d.o.o., Novi Sad
"Čiks"d.o.o., Novi Sad
"Ipon gradnja i ostali"d.o.o., (konstrukcija), Novi Sad
Stanko Krstin, (konstrukcija), Novi Sad
"JT Gradnja"d.o.o., Novi Sad
Dr.Zoran Bulatović-800kg
Maksimović Mitar i Gajić Ratko, Novi Sad
"Modena Gradnja NS 210" i Cvijo Krčmar
"TRA DUGA"d.o.o., Sombor-2000kg
"Graditelj NS"G.P., Novi Sad
"ARENA"d.o.o., Novi Sad
"Moj Dom +"d.o.o., Novi Sad
"Zavod za urbanizam Vojvodine"J.P., Novi Sad
P.T.C.., Srbobran
"Astra plan"S.Z.., Novi Sad
Isa Turković, Novi Sad
P.U."Radosno Detinjstvo", Novi Sad, maloteretni 100 kg
"NS inženjering - projektni biro"d.o.o., Novi Sad
Kulturni centar Novog Sada
"Urbis gradnja"d.o.o., Novi Sad
Vojvode Šupljikca 41, Novi Sad
Janka Čmelika 44, Novi Sad
Sime Miloševića 4, Novi Sad
Rumenačka 116, Novi Sad
Hajduk Veljkova 10, Novi Sad
ugao Slovačke i Dostojevskog, Lamela II, Novi Sad
Josifa Marinkovića 10, Novi Sad
Arse Teodorovića 15, Novi Sad
Parcela 1223/8, Kać
Tolstojeva 51, Novi Sad
ugao Doža Đerđa i Gogoljeve, faza II, Novi Sad
ugao P.M.Nenadovića i JNA, ulaz I, Sombor
ugao P.M.Nenadovića i JNA, ulaz II, Sombor
Dr. Svetislava kasapinovića 17, Novi Sad
Laze Nančića 36-40, Novi Sad
Bul. Jovan Dučića b.b., Novi Sad
Veselina Masleše 88, Novi Sad
Janka Veselinovića 4, Novi Sad
Tolstojeva 32-34, Novi Sad
Romanijska 2, Novi Sad
Vuka Karadžića 8, Novi Sad
Branislava Nušića 20, Novi Sad
Gogoljeva 19, Novi Sad
ugao Stražilovske i Radničke, Ulaz 1,2,3, Novi Sad
Augusta Cesarca 8, Novi Sad
Bul. Kralja Petra I br.55-59, Novi Sad
Cankareva 29, Novi Sad
Augusta Cesarca 8, Novi Sad
Vase Pelagića 10-12, Novi Sad
Laze Kostića 11, Novi Sad
Laze Kostića 13, Novi Sad
Vojvođanskih Brigada 13, Novi Sad
Vojvode Putnika b.b., Novi Sad
Vojvode Putnika b.b., Novi Sad
Veliki Rit 27c, Novi Sad
Masarikova 18, Novi Sad
Doža Đerđa 21-23, Novi Sad
Stanoja Stanojevića 16, Novi Sad
Popovica
Karađorđeva 70, Novi Sad
ugao Laze Kostića i Petra Drapšina, Novi Sad
Zmaj Jovina 28, Temerin
Trg Republike 18, Novi Sad
Josifa Marinkovića 10, Novi Sad
Dr. Svetislava kasapinovića 34-36, Novi Sad
Lovćenska 5, Novi Sad
Žitni Trg15, Novi Sad
Alekse Šantića 48, Novi Sad
Temerinski put b.b., Novi Sad
Bistrica, parcela br.728/37, Novi Sad
Ilije Birčanina 53-55, Novi Sad
Augusta Cesarca 3, Novi Sad
Železnička 6, Novi Sad
Stanoja Stanojevića 18, Novi Sad
Jevrejska 14, Novi Sad
Cankarerva 3, Novi Sad
Janka Čmelika b.b., Novi Sad
Patrijarha Černojevića 6, Novi Sad
Katolička porta 5, Novi Sad
Jovana Cvijića 9, Novi Sad
PROJEKTI URAĐENI 2008. god.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
"Termometal gradnja"d.o.o., Novi Sad
"Siriški Dragan"d.o.o., Nadalj
"Siriški Dragan"d.o.o., Nadalj
"NS hidroterma"d.o.o., Sremska Kamenica
"Kimex"d.o.o., Novi Sad
"Euro enterijer"d.o.o., Novi Sad
Isa Turković, Novi Sad - novo 6 stanica
"City gradnja inženjering"d.o.o., Novi Sad
"Wolf invest"d.o.o., Novi Sad
"City gradnja inženjering"d.o.o., Novi Sad
"Art&Decor"d.o.o., Novi Sad
"ETO"S.Z., Novi Sad
JKP"Gradsko zelenilo", Novi Sad
JKP"Gradsko zelenilo", Novi Sad
JKP"Gradsko zelenilo", Novi Sad
JKP"Gradsko zelenilo", Novi Sad
JKP"Gradsko zelenilo", Novi Sad
"Boniku trade", Vrbas
Teniski centar "6 MAJ", Novi Sad
Teniski centar "6 MAJ", Novi Sad, maloteretni 49 kg
P.T.C.., Srbobran
“Mega invest”d.o.o., Novi Sad
Bogdanić Drago, Novi Sad
Bogdanić Drago, Novi Sad, 2500 kg, (platforma)
"Kimex"d.o.o., Novi Sad
“Iko San”d.o.o., Novi Sad
“Slavija Coop”d.o.o., Novi Sad, 750 kg
“Slavija Coop”d.o.o., Novi Sad, 1100 kg
Stanko Jović, Novi Sad
Stanko Jović, Novi Sad
Ilija Glumac, Novi Sad
SGR "RAD", Apatin, (2000 kg - bolnički)
"Braća Drinić" d.o.o., Novi Sad
"Verting-Mijanović" d.o.o., Novi Sad
Divjak Dušan, Bukovac
"Q-PRO", Novi Sad
"Q-PRO", Novi Sad
"Q-PRO", Novi Sad
"MSV Investing"d.o.o., Kraljevo
"MSV Investing"d.o.o., Kraljevo
"MSV Investing"d.o.o., Kraljevo
Ćurčić Slobodan, Novi Sad
"Magnat&Coala group"d.o.o., Novi Sad
"Magnat&Coala group"d.o.o., Novi Sad
"Boban gradnja"d.o.o., Novi Sad
"Boban gradnja"d.o.o., Novi Sad
"Boban gradnja"d.o.o., Novi Sad
"Magnat&Coala group"d.o.o., Novi Sad
"Magnat&Coala group"d.o.o., Novi Sad
"Optimum"d.o.o., Smederevska Palanka
"TIM gradnja"S.Z., Novi Sad
"Braća Drinić" d.o.o., Novi Sad
"Kimex"d.o.o., Novi Sad
"Mega-invest"d.o.o., Novi Sad
"Home invest"d.o.o., Novi Sad
"Rotor"d.o.o., Novi Sad, 1050 kg
"Rotor"d.o.o., Novi Sad, 2000 kg - platforma I
"Rotor"d.o.o., Novi Sad, 2000 kg - platforma II
"Tehnoinvest"d.o.o., Novi Sad
"Galens"d.o.o., Novi Sad, Veternik
Šatara Slobodanka, Novi Sad
"Borexport"d.o.o., Novi Sad
"Top wall"Z.R., Novi Sad
"Siriški Dragan"d.o.o., Novi Sad
P.U."Radosno detinjstvo", Novi Sad
"Q-PRO", Novi Sad
"Q-PRO", Novi Sad
"Q-PRO", Novi Sad
"Top wall"Z.R., Novi Sad
"Mega invest"d.o.o., Novi Sad
"Home invest", Novi Sad
"Home invest", Novi Sad
"Home invest", Novi Sad
(idejni)
(idejni)
(idejni)
(idejni)
(idejni)
(idejni)
(idejni)
(idejni)
(idejni)
(idejni)
(idejni)
(idejni)
Janka Čmelika 56-58, Novi Sad
ugao Somborske i Prvomajske, Faza 1, Novi Sad
ugao Somborske i Prvomajske, Faza 2, Novi Sad
Branka Bajića 70, Novi Sad
Branka Bajića 60, Novi Sad
Kralja Aleksandra 14, Novi Sad
Janka Čmelika 44, Novi Sad
Sremska 3-5, 630 kg, Novi Sad
Đurđa Brankovića 11, Novi Sad
Sremska 3-5, 320 kg, Novi Sad
Miše Dimitrijevića 9, Novi Sad
Miše Dimitrijevića 13, Novi Sad
produžetak bul. Jovana Dučića, Ulaz 1; 0,86 m/s, Novi Sad
produžetak bul. Jovana Dučića, Ulaz 2; 0,86 m/s, Novi Sad
produžetak bul. Jovana Dučića, Ulaz 3; 0,86 m/s, Novi Sad
produžetak bul. Jovana Dučića, Ulaz 4; 0,86 m/s, Novi Sad
produžetak bul. Jovana Dučića, Ulaz 5; 0,86 m/s, Novi Sad
Koste Racina 7-9, Novi Sad
Bul. Jovan Dučića b.b., Lift 2, Novi Sad
Bul. Jovan Dučića b.b., Novi Sad
Stanoja Stanojevića b.b., Novi Sad
Bogdana Šuputa 87-89, Novi Sad
Ognjena Price 9, Novi Sad
Ognjena Price 9, Novi Sad
Branka Bajića 66-68, Novi Sad
Alekse Šantića 11, Novi Sad
Balkanska b.b., Novi Sad
Balkanska b.b., Novi Sad
Masarikova 18, Novi Sad
Masarikova 18, Novi Sad
Marka Kraljevića 5, Novi Sad
Kosovska 26, Bela Crkva
Gogoljeva 33, Novi Sad
Kisačka 5, Novi Sad
Cara Dušana 44, Novi Sad
Vojvođanskih Brigada br. 24-26, Lamela A, Novi Sad
Vojvođanskih Brigada br. 24-26, Lamela B, Novi Sad
Vojvođanskih Brigada br. 24-26, Dvorišni lift, Novi Sad
Time Share Hotel "PEGAZ", Lamela I, Vrnjačka Banja
Time Share Hotel "PEGAZ", Lamela II, Vrnjačka Banja
Time Share Hotel "PEGAZ", Lamela III, Vrnjačka Banja
Sentandrejski put 2, Novi Sad
ugao Novaka Radonjića i Teodora Pavlovića, Ulaz 1, Novi Sad
ugao Novaka Radonjića i Teodora Pavlovića, Ulaz 2, Novi Sad
Aranji Janoša 16-22, Lamela I, Novi Sad
Aranji Janoša 16-22, Lamela II, Novi Sad
Aranji Janoša 16-22, Lamela III, Novi Sad
ugao Novaka Radonjića i Teodora Pavlovića, Ulaz 1, Novi Sad
ugao Novaka Radonjića i Teodora Pavlovića, Ulaz 2, Novi Sad
10. Oktobar br.6, Smederevska Palanka
Trg Marije Trandafil 20, Novi Sad
Gogoljeva 33, Novi Sad
Branka Bajića 66-68, Novi Sad
Bogdana Šuputa 96-98, Novi Sad
Marka Oreškovića 23, Zrenjanin
Bul.Vojvode Stepe b.b, Novi Sad
Bul.Vojvode Stepe b.b, Novi Sad
Bul.Vojvode Stepe b.b, Novi Sad
Žarka Zrenjanika 23, Bačka Palanka
Đorđa Servickog 12-14, Novi Sad
Karađorđeva 70, Novi Sad
Koste Racina 6, Novi Sad
Pap Pavla 14, Novi Sad
Plitvička 8-10, Novi Sad
naselje Fešter, Veternik
Vojvođanskih Brigada br. 24-26, Lamela A, Novi Sad
Vojvođanskih Brigada br. 24-26, Lamela B, Novi Sad
Vojvođanskih Brigada br. 24-26, Dvorišni lift, Novi Sad
Stevana Momčilovića 4, Novi Sad
Bogdana Šuputa 96-98, Novi Sad
Jirečekova 5, Novi Sad
Jirečekova 5a, Novi Sad
Jirečekova 5b, Novi Sad
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
"Home invest", Novi Sad
"Euro line gradnja"d.o.o., Novi Sad
"Wolf invest"d.o.o., Novi Sad
"Vizija"d.o.o., Novi Sad
"Termometal gradnja", Novi Sad
(idejni)
"Modena nekretnine"d.o.o, Novi Sad
(idejni)
P.U."Radosno Detinjstvo", Novi Sad, maloteretni 50 kg
P.U."Radosno Detinjstvo", Novi Sad, maloteretni 50 kg
"Urbans invest"d.o.o., Novi Sad
"DDM Co"d.o.o., Novi Sad
"Union gradnja MD", Novi Sad
"Euro line gradnja"d.o.o., Novi Sad
"TUŠ"d.o.o., Beograd
"TUŠ"d.o.o., Beograd, 1650 kg
"TUŠ"d.o.o., Beograd, 1650 kg
"Bolt-ing"d.o.o., Novi Sad
"Nova Keramika"d.o.o., Veternik
"Mark trade CO"d.o.o., Novi Sad
"Mark trade CO"d.o.o., Novi Sad, 900 kg
"Mark trade CO"d.o.o., Novi Sad, Auto lift
"Termometal gradnja"d.o.o., Novi Sad
"Nova Keramika"d.o.o., Veternik, 2000 kg - platforma
"Mark trade CO"d.o.o., Novi Sad, Auto lift
"Mark trade CO"d.o.o., Novi Sad, 900 kg
"Galens"d.o.o., Veternik
"City gradnja inženjering"d.o.o., Novi Sad
"City gradnja inženjering"d.o.o., Novi Sad
"City gradnja inženjering"d.o.o., Novi Sad
"Prezident"d.o.o., Novi Sad
Prof.Dr Vule Višnjevac, Novi Sad
Stevo Todorović i Branislav Todić, Novi Sad
"Prezident"d.o.o., Novi Sad
"ING-21"d.o.o., Veternik
"ING-21"d.o.o., Veternik
"Dinamika"S.Z.R., Novi Sad
"Modena nekretnine"d.o.o., Novi Sad
"TG Komerc-98"d.o.o., Novi Sad
(idejni)
(idejni)
(idejni)
(idejni)
(idejni)
(idejni)
Jirečekova 5c, Novi Sad
Marka Miljanova 7, Novi Sad
Svetojovanska 4, Novi Sad
Vojvode Bojovića 12, Novi Sad
Janka Čmelika 52-54, Novi Sad
ugao Vojvode Bojovića i Hilandarske, Novi Sad
Jaše Tomića 3, Novi Sad
Jirečekova 9, Novi Sad
Svetojovanska 8, Novi Sad
Trg Komenskog 6, Novi Sad
Kopernikova 55, Novi Sad
Marka Miljanova 7, Novi Sad
Bul. Jovana Dučića, Sportski centar, Novi Sad
Bul. Jovana Dučića, Supermarket, levi lift, Novi Sad
Bul. Jovana Dučića, Supermarket, desni lift, Novi Sad
Doža Đerđa 10-12, Novi Sad
Novosadski put b.b, Veternik
Šumadijska 8, Novi Sad
Sazonova 76-78, Beograd
Sazonova 76-78, Beograd
Janka Čmelika 52-54, Novi Sad
Novosadski put b.b, Veternik
Sazonova 76-78, Beograd
Sazonova 76-78, Beograd
Đorđa Servickog 12-14, Novi Sad
Danila Kiša 3, ulaz A, Novi Sad
Danila Kiša 3, ulaz B, Novi Sad
Danila Kiša 3, ulaz C, Novi Sad
Futoški put 1, Novi Sad
Laze Lazarevića 28, Novi Sad
Uroša Predića 16, Novi Sad
Futoška 109, Novi Sad
Kopaonik-Lisina, Apartmanski objekat A1, Ulaz I
Kopaonik-Lisina, Apartmanski objekat A1, Ulaz II
Temerinska 154, Novi Sad
ugao Vojvode Bojovića i Hilandarske, Novi Sad
Maksima Gorkog 16, Novi Sad
PROJEKTI URAĐENI 2009. god.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
"Čiks"d.o.o., Novi Sad
Gerontološki centar Novi Sad
"Moj dom +"d.o.o, Novi Sad
"Vaer"d.o.o, Novi Sad
"Vizija"d.o.o, Novi Sad
"FM Company", Beograd
"Grad inženjering"d.o.o, Novi Sad
"NS inženjering - projektni biro"d.o.o, Novi Sad
"Prezident"d.o.o, Novi Sad
Hoteli"TARA"A.D, Bajina Bašta
"City gradnja inženjering"d.o.o., Novi Sad
"City gradnja inženjering"d.o.o., Novi Sad
"City gradnja inženjering"d.o.o., Novi Sad
"Master gradnja"d.o.o., Novi Sad
Markočević LJeposava i Miroslav, Novi Sad
Markočević LJeposava i Miroslav, Novi Sad, Autoplatforma
"Hidroterma"d.o.o., Sremska Mitrovica
"Mega invest"d.o.o., Novi Sad,
(idejni)
"Home invest"d.o.o., Novi Sad
"Home invest"d.o.o., Novi Sad
"Vizor"d.o.o., Temerin
G.P.P."Grad-ing"d.o.o., Novi Sad, teretni sa pratiocem
"Lafarge"BFC, Beočin, električni teretni sa pratiocem 750 kg
"Omega inicijative"d.o.o., Novi Sad
(idejni)
"Omega inicijative"d.o.o., Novi Sad
(idejni)
"Omega inicijative"d.o.o., Novi Sad
(idejni)
"Lučar"d.o.o., Novi Sad, električni teretni sa pratiocem 2000 kg
"Kema inženjering"d.o.o., Subotica
"Trend invest"d.o.o., Novi Sad
"Kimex"d.o.o., Novi Sad
"Omega inicijative"d.o.o., Novi Sad
"Omega inicijative"d.o.o., Novi Sad
"Omega inicijative"d.o.o., Novi Sad
"MSV invest ing"d.o.o., Kraljevo
Bogdanić Drago, Novi Sad
Bogdanić Drago, Novi Sad, 2500 kg, (platforma)
"Home invest"d.o.o., Novi Sad
"Modena gradnja NS-021"d.o.o., Novi Sad
"Tuš"d.o.o., Novi Beograd, 1600 kg
"Tuš"d.o.o., Novi Beograd, 1600 kg
"Tuš"d.o.o., Novi Beograd, 1600 kg
"Gota car"d.o.o, Novi Sad, 650 kg, (platforma)
"Inobačka"d.o.o, Novi Sad,
"Inobačka"d.o.o, Novi Sad,
"Mega invest"d.o.o., Novi Sad
"Res trade"d.o.o., Novi Sad
"Res trade"d.o.o., Novi Sad
Vesna Vučurević, Novi Sad
JP Direkcija opštine Lajkovac
Vesna Vučurević, Novi Sad, 650 kg, (platforma)
Grandić Milorad, Čurug, 800 kg, (bolnički)
"Graditelj NS"d.o.o, Novi Sad
Univerzitet u Novom Sadu
Narodnog fronta 56, Temerin
Železnička 46, Futog
Laze Kostića 7, Novi Sad
Tolstojeva 53, Novi Sad
Slovačka 32, Novi Sad
Gazimestanska b.b, Veternik
Branka Bajića 92, Novi Sad
Subotička 96, Novi Sad
Futoški put 1, Novi Sad
Vojvode Mišića 5, Bajina Bašta
Danila Kiša 3, ulaz A, Novi Sad
Danila Kiša 3, ulaz B, Novi Sad
Danila Kiša 3, ulaz C, Novi Sad
Patrijarha Čarnojevića 21, Novi Sad
Vase Pelagića 11, Novi Sad
Vase Pelagića 11, Novi Sad
Kralja Petra I br.5, Sremska Mitrovica
Bogdana Šuputa 81-85, Novi Sad
Vojvode Petra Bojovića 25-27, Lamela I, Zrenjanin
Vojvode Petra Bojovića 25-27, Lamela II, Zrenjanin
Marka Miljanova 9, Novi Sad
Vila Stanković, Čortanovci
Trg BFC 1, Beočin
Cara Dušana 76-80, Lamela I, Novi Sad
Cara Dušana 76-80, Lamela II, lift 1, Novi Sad
Cara Dušana 76-80, Lamela II, lift 2, Novi Sad
S.Markovića 52, Futog
Preradovićeva 23, Petrovaradin
Stevana Dejanova 5, Novi Sad
Cankareva 9, Novi Sad
Cara Dušana 76-80, Lamela I, Novi Sad
Cara Dušana 76-80, Lamela II, lift 1, Novi Sad
Cara Dušana 76-80, Lamela II, lift 2, Novi Sad
Veselina Masleše 20, Novi Sad
Ognjena Price 9, Novi Sad
Ognjena Price 9, Novi Sad
Somborska b.b, Novi Sad
Ćirpanova 24, Novi Sad
Bul. Jovana Dučića, Lamela A, Novi Sad
Bul. Jovana Dučića, Lamela B, levi, Novi Sad
Bul. Jovana Dučića, Lamela B, desni, Novi Sad
Zrenjaninski put b.b, Novi Sad
Braće Dronjak 5, lift 1, Novi Sad
Braće Dronjak 5, lift 2, Novi Sad
Bogdana Šuputa 81-85, Novi Sad
Ćirpanova 7-9, Novi Sad
Bem Lilike bb, Novi Sad
vila Čardak, Sremska Kamenica
dečiji vrtić “Leptirić” Lajkovac
Dr.Ketrin Makfel 29, Sremska Kamenica
Kralja Petra I b.b, Čurug
Jovana Dučića 15, Novi Sad
Stanoja Stanojevića 20, Novi Sad
PROJEKTI URAĐENI 2010. god.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
"Vaer"d.o.o, Novi Sad
Institut za onkologiju, Sremska Kamenica
"Vulić&Đurović gradnja"d.o.o, Sombor
"Vulić&Đurović gradnja"d.o.o, Sombor
"Lučar"d.o.o, Futog
"Viator&Vektor"d.o.o, Novi Sad putnički 750 kg,
(idejni)
"Wolf invest"d.o.o, Veternik
"Viator&Vektor"d.o.o, Novi Sad teretni 650 kg,
(idejni)
"Viator&Vektor"d.o.o, Novi Sad teretni 200 kg,
(idejni)
"Magma"d.o.o, Novi Sad
"Magma"d.o.o, Novi Sad
"Urbis gradnja"d.o.o, Novi Sad
"Artec group"d.o.o, Novi Sad
"Mega-invest"d.o.o, Novi Sad
"Bolt-ing"d.o.o, Novi Sad
Milorad Petrović, Novi Sad
"Satja invest"d.o.o, Novi Sad
"Ćosić"d.o.o, Bačka Palanka
Stojićević Predrag, Smoljinac
"Mega-invest"d.o.o, Novi Sad
"RAM"d.o.o, Bački Petrovac, teretna platforma 500 kg
"Somborstan"d.o.o, Sombor
"Somborstan"d.o.o, Sombor
"Ingap tim"d.o.o, Apatin
"MS-invest"d.o.o, Novi Sad
"Tehnikinvest"d.o.o, Novi Sad
"Sirius MV"d.o.o, Beograd
O.Š."Petar Petrović Njegoš", Zrenjanin, konstrukcija
Studio K
O.Š."Petar Petrović Njegoš", Zrenjanin,
VSS
Dragan Mićević i drugi stanari lokacije, Novi Sad
"Omega inicijative"d.o.o., Novi Sad, BMP
"Bulevar invest"d.o.o, Novi Sad
"NS elektro"d.o.o, Novi Sad
Doža Đerđa 27-29, Novi Sad
Institutski put 4, Sremska Kamenica
Staparski put 22-24, Faza 1, Sombor
Staparski put 22-24, Faza 2, Sombor
Svetozara Markovića 52, Futog
put Rumenka-Novi Sad
Vojvode Šupljikca 20-22, Novi Sad
put Rumenka-Novi Sad
put Rumenka-Novi Sad
Subotička 108, Lamela A, Novi Sad
Subotička 108, Lamela B, Novi Sad
Bele njive 31, Novi Sad
Vladislava Kaćanskog 32, Novi Sad
Jastrebačka bb, Novi Sad
Doža Đerđa 34, Novi Sad
Cara Dušana 56, Novi Sad
ugao Veselina Masleše i Koste Racina, Ulaz 2, Novi Sad
Jugoslovenske armije 40, Bačka Palanka
Prilepska 2, Požarevac
Somborski bulevar bb, Novi Sad
Martina Hrubika 28, Bački Petrovac
ugao Prote Mateje Nenadovića i JNA, parcela 9321/10, ulaz 1, Sombor
ugao Prote Mateje Nenadovića i JNA, parcela 9321/10, ulaz 2, Sombor
Duška Trifunovića bb, Apatin
Janka Čmelika 117, Novi Sad
Stanoja Stanojevića 8, Novi Sad
Pap Pavla 8, Novi Sad
Stražilovska bb, Zrenjanin
Stražilovska bb, Zrenjanin
9 Jugovića 15, Novi Sad
Cara Dušana 76-80, Lamela II, lift 2, Novi Sad
Alekse Šantić 13-15, Novi Sad
Puškinova 3, Novi Sad
PROJEKTI URAĐENI 2011. god.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
"Jugodata MTI"d.o.o, Sombor
"Lukmil"d.o.o, Novi Sad, 900 kg
"Lukmil"d.o.o, Novi Sad, teretna platforma 2000 kg
"Teozis LTD"d.o.o, Srbobran
"Turbogas"d.o.o, Kikinda
Carić Marko, Novi Sad
"Modena gradnja NS-021"d.o.o, Novi Sad
"City gradnja profit"d.o.o, Novi Sad
"Regeneracija"d.o.o, Sombor
Bogdanić Drago, Novi Sad
Ferenc Gottstein, Novi Sad
"NS Best line"d.o.o, Novi Sad
Babović Ranko
Institut za javno zdravlje Vojvodine, Higijenski zavod, Novi Sad
Carnex a.d, Vrbas, teretna platforma 5000 kg
"Inobačka"d.o.o, Novi Sad
"Trend invest"d.o.o, Novi Sad
"Delta trade enterijer"d.o.o, Bačka Palanka
Pokret gorana Vojvodine, Sremski Karlovci
"Pro-mig"d.o.o, Zrenjanin
"MS invest"d.o.o, Novi Sad
"MS invest"d.o.o, Novi Sad
"Hidroterma"d.o.o, Sremska Mitrovica
"Tim Gradnja"S.Z, Novi Sad
"Milobratović-CO"D.o.o, Petrovaradin
Ekonomski fakultet, Subotica
Dragan prodanović, Hotel "Zenit", Novi Sad
"Profit"d.o.o, Novi Sad
"SIM"d.o.o, Sremski Karlovci
"UNSA"d.o.o, Novi Sad
Kneza Miloša 12, Sombor
Bul.Vojvode Stepe 38, Novi Sad
Bul.Vojvode Stepe 38, Novi Sad
Novosadskog sajma 19, Novi Sad
Branimira Ćosića 19, Novi Sad
Mornarska 42, Novi Sad
Ćirpanova 22, Novi Sad
ugao Školske i Danila Kiša, lamela I, Novi Sad
Sonje Marinković 19, Sombor
Cankareva 26, Novi Sad
Janka Čmelika 24, Novi Sad
Okrugićeva 11, Petrovaradin
ugao Sarajlijine i Jevrejske, Zrenjanin
Futoška 121, Novi Sad
Kulski put 26, Vrbas
Anđe Ranković 6, Novi Sad
Stevana Dejanova 5, Novi Sad
Žarka Zrenjanina 21, Bačka Palanka
Mitropolita Statimirovića 5, Sremski Karlovci
Uroša Predića 40 i 42, Zrenjanin
Berislava Berića 5, Novi Sad
Berislava Berića 5A, Novi Sad
Kralja Petra I br.5, Sremska Mitrovica
Kopernikova 11 i 13, Novi Sad
kataloška parcela broj 3390/1, K.O. Petrovaradin
Dr.Sime Miloševića 16, Novi Sad
Zmaj Jovina 8, Novi Sad
Jevrejska 15, Novi Sad
Kisačka 84, Novi Sad
Sinđelićeva 60A, Pančevo
PROJEKTI URAĐENI 2012. god.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
"NS Best line"d.o.o, Novi Sad
"Vizija"d.o.o, Novi Sad
"City gradnja profit"d.o.o, Novi Sad
"Intec"d.o.o, Novi Sad
"Vaer"d.o.o, Novi Sad
Opština Sremski Karlovci
Opština Sremski Karlovci, maloteretni 100 kg
"TG-komerc"d.o.o, Novi Sad
"City gradnja profit"d.o.o, Novi Sad
"Mark-trade-CO"d.o.o, Novi Sad
"TG-komerc"d.o.o, Novi Sad
"Bulevar invest"d.o.o, Novi Sad
"Danubijus"A.D, Novi Sad
"Home"d.o.o, Smederevska Palanka
Miodrag Besnilov, Petrovaradin
"Slavija Coop"d.o.o, Novi Sad
"Urbans invest"d.o.o, Novi Sad
"DMS grupa"d.o.o, Popović Dragan, Novi Sad
Ekonomski fakultet, Subotica
Prica Srđan, Zaveđi Oliver, Stamenković Aleksandra, Maričić Branka
Matica srpska, Novi Sad
Matica srpska, Novi Sad
Fondacija porodice Selak, "Glas mira - Voice of peace"
"NS Best line"d.o.o, Novi Sad
"Najevropljanin"d.o.o, Novi Sad
"Marbo"S.Z.T.R, Šid
"Forma 04"d.o.o, Novi Sad
"In stan gradnja 021"d.o.o, Novi Sad
"Maksimović-gradnja"d.o.o, Zrenjanin
"Racional gradnja 2012"d.o.o, Novi Sad
"Braća Drinić"d.o.o, Novi Sad
"Pin computers"d.o.o, Novi Sad
"Vizija"d.o.o, Novi Sad
Apoteke Novi Sad, Novi Sad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Grad Loznica
"Niva"A.D, Žabalj
Industrija mesa"Matijević"d.o.o, Novi Sad
STUR"Planeta Inn"d.o.o, Novi Sad, maloteretni 50 kg
Dragica Mirosavljević i "Baumid"d.o.o, Apatin
"Tehnogradnja"d.o.o i "Centroslavija"A.D, Novi Sad
STUR"Planeta Inn"d.o.o, Novi Sad, 675 kg
"Drlja 1967"d.o.o, Bačka Palanka
"Wolf invest"d.o.o, Novi Sad
"Vitorog-promet"d.o.o, Novi Sad, 1500 kg
"Greping"d.o.o, Novi Sad
"GIP građevinar"d.o.o, Bačka Palanka
Dragan Popović, Novi Sad
"Dinkoms"d.o.o, Kljajićevo
"Vaer"d.o.o, Novi Sad
J.P."Poslovni prostor" i Stambena agencija grada, Novi Sad
"Stabilnost"d.o.o, Novi Sad
"Tehnogradnja"d.o.o i "Centroslavija"A.D, Novi Sad
"Evropa Komerc"d.o.o, Bačka Palanka
"Gradnja Petković 7777"d.o.o, Bačka Palanka
"Modena gradnja NS-021"d.o.o, Novi Sad
"Profi dom"d.o.o, Novi Sad
Skupština stanara stambene zgrade, Novi Sad
"Tehnogradnja"d.o.o i "Centroslavija"A.D, Novi Sad
"Tehnogradnja"d.o.o i "Centroslavija"A.D, Novi Sad
Milorad Bogunović, Novi Sad
Milorad Bogunović, Novi Sad
"Buha invest"d.o.o, Sremska Kamenica
"Buha invest"d.o.o, Sremska Kamenica
Izvršno veće AP Vojvodine, Novi Sad
"Kallos oil"d.o.o, Sombor
"Najevropljanin"d.o.o, Novi Sad
"Kraft-port"d.o.o, Novi Sad
Okrugićeva 13, Petrovaradin
Đorđa Servickog 1, Novi Sad
ugao Školske i Danila Kiša, I faza - ulaz Školska "B", Novi Sad
Đorđa Magaraševića 8, Novi Sad
Tolstojeva 3, Novi Sad
Karlovačkih Đaka 31A, Sremski Karlovci
Karlovačkih Đaka 31A, Sremski Karlovci
Bul. Cara Lazara 122 "A"-faza, Novi Sad
ugao Školske i Danila Kiša, II faza, Novi Sad
ugao Šumadijske 19 i Đorđa Jovanovića 15, Novi Sad
Bul. Cara Lazara 122 "B"-faza, Novi Sad
Vase Stajića 10-12, Novi Sad
Kanalska 1, Novi Sad
ugao Trg heroja i Vuka Karadžića, Smederevska Palanka
Karlovački drum 5, Petrovaradin
Lasla Gala 21, Novi Sad
Doža Đerđa 30, Novi Sad
Narodnog fronta 21B, Novi Sad
Segedinski put 9-11, Subotica
Maksima Gorkog 37, Novi Sad
Matice srpske 1, katalog, Novi Sad
Matice srpske 1, magacin, Novi Sad
Katastarska parcela broj 590, K.O. Irig, Nacionalni park "Fruška Gora"
Okrugićeva 14, Petrovaradin
Somborski bulevar bb, parcela br.5302/1 K.O. Novi Sad II
Kneza Miloša 66, Šid
Toplice Milana 17, Novi Sad
Svetozara Ćorovića 3, Novi Sad
Nušićeva 5, "B"faza III, Zrenjanin
Svetojovanska 10, Novi Sad
Vardarska 9 i 11, Novi Sad
Veliki rit 25B, Novi Sad
ugao Slovačke 34-36 i Dimitrija Avramovića 19, Novi Sad
Vuka Karadžića bb, Veternik
PROJEKTI URAĐENI 2013. god.
Tršić, KP 546/2 KO Tršić
Čuruški put bb, Žabalj
Pap Pavla 8, Novi Sad
Jevrejska 36, Novi Sad - hotel
Kneza Miloša 7, Sombor
Branka Bajića bb, lamela I, parcela br. 7541/2, Novi Sad
Jevrejska 36, Novi Sad - hotel
Kralja Petra I 36, Bačka Palanka
Đurđa Brankovića 20, Novi Sad
Autoput 18 (ZMAJ), Beograd-Zemun
Vršačka 78, Novi Sad
kat.parc.br. 5413/5, blok 53, Bačka Palanka
Narodnog fronta 21B, Novi Sad
Staparski put 19, Sombor
Miše Dimitrijevića 12, Novi Sad
Kisačka 55, Novi Sad
Cara Dušana 45, Novi Sad
Branka Bajića bb, Lamela II, parcela br. 7541/2, Novi Sad
Jugoslovenske armije 27, Bačka Palanka
Trg bratstva jedinstva 7, Bačka Palanka
Vase Pelagića 7, Novi Sad
Đorđa Servickog 3, Novi Sad
Dositejeva 12, Novi Sad
Branka Bajića bb, Lamela III, parcela br.7541/2, Novi Sad
Branka Bajića bb, Lamela IV, parcela br.7541/2, Novi Sad
Kamenički put 1, levi lift, Petrovaradin
Kamenički put 1, desni lift, Petrovaradin
Vojvode Putnika bb, ulaz A, Sremska Kamenica
Vojvode Putnika bb, ulaz B, Sremska Kamenica
Zgrada skupštine AP Vojvodine, Platonova bb, Novi Sad
ugao Miloša Obilića i Bele Goluba, Sombor
Dalmatinska 32, Novi Sad
Okrugićeva 16, Petrovaradin
PROJEKTI URAĐENI 2014. god.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
"Bulevar invest"d.o.o, Novi Sad - home lift
Gottstein Ferenc, Novi Sad
pekara "Evropa"sztr, Novi Sad
PU"Radosno detinjstvo", Novi Sad - maloteretni
Mraović Dalibor, Sombor
"NS Best line"d.o.o, Novi Sad
"GIP građevinar"A.D, Bačka Palanka
"Vizija"d.o.o, Novi Sad
Gerontološki centar"Jelenac"d.o.o, Aleksinac - maloteretni
Gerontološki centar"Jelenac"d.o.o, Aleksinac - 1125 kg
"Nivo gradnja"d.o.o, Novi Sad
"Drlja 1967"d.o.o, Bačka Palanka - izvedeno stanje
Lukić Dragan, Vojnička 1a, Sremska
"Gradnja Petković 7777"d.o.o, Bačka Palanka
"Bolt-ing"d.o.o, Novi Sad
"Ninamedia kliping"d.o.o, Novi Sad
"Denis"SZTPR, Mladenovac
"Plattner"d.o.o, Bačka Palanka
Vase Stajića 10-12, Novi Sad
Somborski bulevar bb, parcela br.5484/4, Novi Sad
Bul. Cara Lazara 122, Novi Sad
Paunova bb, Veternik
Josifa Pančića 3, Sombor
Kisačka 59A, Novi Sad
kat.parcela br. 5413/5, blok 53, Bačka Palanka
Miše Dimitrijevića 66, Novi Sad
K.P. 505. KO Tešica
K.P. 505. KO Tešica
Sremska 5, Novi Sad
Kralja Petra I 26, Bačka Palanka
Stanka Opsenice 17, Sombor
Trg bratstva jedinstva 11a, Bačka Palanka
Dostojevskog 7, Novi Sad
Futoška 71, Novi Sad
Teslina 7, Mladenovac
Žarka Zrenjanina, Bačka Palanka
GRAFIKON URAĐENIH PROJEKATA PO GODINAMA
120
100
80
60
40
20
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Download

Preuzmite referenc listu u PDF formatu