ISSN 2334-6434
Glas
Studenti
Fakulteta
posetili
fabriku Koka
kole u Srbiji
STUDENTSKI
BROJ 002 APRIL 2013
Visoka škola „Pravne i
poslovne akademske
studije“ predstavila se
i ove godine na Sajmu
obrazovanja „Putokazi“
koji je održan na
Novosadskom sajmu.
STRANA 5
STRANA 8
Studenti iz
Niša na praksi
u Prekršajnom
sudu
Ugovor o poslovnoj
saradnji između
Visoke škole „Pravne i
poslovne akademske
studije Dr Lazar
Vrkatić“ i Prekršajnog
suda u Nišu potpisan
je 11. februara u Nišu.
STRANA 5
GOSTOVANJE
Vrhovni sudija države Njujork Frenk
J. Labuda održao je predavanje na
Visokoj školi „Pravne i poslovne
akademske studije” na temu “Uloga
precedenta u Common Law pravnom
sistemu“.
Fondacija “Dr Lazar Vrkatić“ dodelila stipendije najboljim studentima u Novom Sadu i Nišu.
STRANA 4
Održav IV međunarodni
naučni skup „Multikulturalnost
i savremeno društvo“
Cilj ovog naučnog skupa je da okupi naučne radnike,
istraživače, ali i ljude iz širih društvenih krugova koji
su svesni značaja multikulturalnosti u savremenom
društvu. Ideja ovog skupa jeste da se okupe stručnjaci iz
različitih oblasti i to iz: psihologije, prava, bezbednosti,
menadžmenta i ekonomije, filologije i drugih društvenohumanističkih nauka.
STRANA 5
Radionica „Aktivno traženje posla“
održana u saradnji sa Nacionalnom
službom za zapošljavanje
U saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje,
filijala Novi Sad, održana je edukativna radionica na
temu „Aktivno traženje posla’’. Radionica je bila namenjena
studentima svih smerova, treće godine osnovnih studija,
kao i prvoj i drugoj godini master studija. Naredna
radionica biće održana do kraja drugog semestra.
STRANA 14
30 najboljih studenata dobilo je stipendiju u visini od 50% od iznosa pune školarine.
NAGRAĐENO 30
NAJBOLJIH STUDENATA
Fondacije „Prof. dr Lazar
Vrkatić“ svake godine
nagrađuje 30 najboljih
studenata sa stipendijom
u visini od 50% od iznosa
ukupne školarine.
STRANA 6
Svečanost povodom dodele
stipendija Fondacije „Prof. dr Lazar
Vrkatić“ održana je 12. februara
2013. godine u prostorijama
Visoke škole „Pravne i poslovne
akademske studije” u Novom
Sadu i u Nišu.
„Ovaj dan je osmišljen da, ustvari,
bude dan studenata” rekla je u
ime Fondacije „Prof.
dr Lazar Vrkatić“, Ivana Vrkatić.
2
DOBRO DOŠLI/
SADRŽAJ apr 2013
04
04
05
05
05
08
09
10
VRHOVNI SUDIJA NJUJORKA U POSETI
BESPLATNA PRIPREMNA NASTAVA
FAKULTET NA PUTOKAZIMA
ODRŽAN IV MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP
POTPISAN UGOVOR SA PREKRŠAJNIM SUDOM
POSETA FABRICI RADOSTI
EKIPA IZ SNOVA
BUDUĆE DIPLOMATE
6-7 ONI SU NAŠ PONOS
11 POJMOVNIK ZA BRUCOŠE
12CEPK
13 OSNOVANA MALA ŠKOLA STATISTIKE
13 PROMENJEN NAZIV USTANOVE
14 AKTIVNE TRAŽANJE POSLA
16
18
19
21
12-13 FPPS SE PRIKLJUČIO AKCIJI
USKRŠNJI NEOBIČNI OBIČAJU
ISTINA O DIJETAMA I KILOGRAMIMA
KAKO NAPRAVITI RAFAELO KUGLICE
33. BEOGRADSKA NEDELJA MODE
22-23 UKRŠTENICE & HOROSKOP
REČ
UREDNIKA
UREDNIK: Danilo Redžepović
EMAIL: [email protected]
Želite da postanete deo redakcije ili jednostavno
želite da napišete članak o nečemu što vas interesuje?
Pišite nam na [email protected]
Uvaženi profesori,
asistenti i saradnici u nastavi,
proštovane kolege studenti.
Zadovoljstvo mi je da vam
predstavim drugo izdanje
časopisa Visoke škole “Pavne
i poslovne akademske
studije“ - Studentski glas.
Ovo aprilsko izdanje će biti i
poslednje izdanje časopisa u
ovoj školskoj godini.
Kao što ste sigurno
primetili, boje ovog izdanja
su promenjene sa plave na
narandžastu. Razlog je više
psihološki nego tehnički.
Imajući u vidu to da me
lično veoma interesuje
psihologija i možda je to
trebalo da upišem, istraživao
sam razne psihološke teme
vezane za boje i način na
koji one podsvesno utiču na
nas. Došao sam do zaključka
da je narandžasta boja
pretežno mladalačka. Karakteristike boje su energičnost,
dinamičnost i svakako
skreće pažnju. Većina
proizvoda, novina i internet
prezentacija narandžaste
boje uvek za ciljnu grupu
ima omladinu.
Kada je u pitanju sadržaj
ovog drugog izdanja,
primetićete da je pun tema
vezanih za fakultet. Mnogo
toga se dogodilo u toku
impressum
četiri meseca od objavljivanja prvog izdanja početkom
decembra protekle godine.
Naročito bih pozvao sve profesore, asistente i studente
da obrate pažnju na sadržaje
koji se tiču aktivnosti samih
studenta. Neki su posetili
fabriku Coca-cole, neki su
putovali po Srbiji a pojedini
i po Evropi. Sve njihove
priče pažljivo pročitajte
jer ćete imati priliku da se
uverite u rešenost i motivisanost studenata da izgrade
sebi i svojim vršnjacima
svetliju budućnost, a usput
predstave svoj fakultet na
najbolji način. Svi studenti
koji rade na sebi i bore
se za svoju budućnost
zaslužuju da njihova priča
bude zabeležena na papiru,
odnosno u ovom časopisu.
Stoga, studenti koji su se po
akademskom uspehu izdvojili kao najuspešniji dobili su
da njihove slike i priča budu
objavljeni na dve strane i da
sva pažnja bude usmerena
ka njima. Nadamo se da će
upravo to uticati na ostale
studente da krenu njihovim
koracima. Za kraj, posebno
se zahvaljujem svim kolegama koji su aktivno
učestvovali u realizaciji ovog
izdanja!
VŠ Pravne i poslovne akademske studije, Bulevar oslobođenja 76
Glas
STUDENTSKI
GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK
Danilo Redžepović
PRELOM I DIZA JN
Danilo Redžepović
STUDENTSKI glas / glavni i odgovorni urednik Danilo
Redžepović. - 2012, br. 1 - . - Novi Sad: Fakultet za
pravne i poslovne studije “Dr Lazar Vrkatić“, 2012 - . Ilustr. ; 30 cm
NOVINARI I SARADNICI
M iloš R adovanović - Niš
Ljiljana Nešić Cvetković - Niš
Nataša Dojčinović - Niš
Nataša Nišk anović - Novi Sad
Svetlana Žmuk ić - Novi Sad
Natalija Vuk adinović - Novi Sad
Nebojša Spasić - Novi Sad
Srđan Borjanović - Novi Sad
Dunja Jelčić - Novi Sad
Tromesečno.
ISSN 2334 - 6434
COBISS.SR - ID 275250183
ŠTAMPARIJA
Tampograf, Vršačk a 17, Novi Sad
CIP - Katalogizacija u publikaciji
Biblioteke Matice srpske, Novi Sad
371.8
4
U
OVOM
BROJU
ONI SU NAŠ PONOS
BUDUĆE DIPLOMATE
BG NEDELJA MODE
Stipendijama nagrađeni
najbolji i najuspešniji
studenti.
Studenti učestvovali u
simulacijama sednica
Ujedinjenih nacija.
Svetlana Žmukić izveštava
sa 33. Beogradske nedelje
mode.
STRANA 6
STRANA 10
STRANA 21
BESPLATNA
PRIPREMNA NASTAVA
Svake godine na Visokoj školi
„Pravne i poslovne akademske
studije” organizuje se besplatna
pripremna nastava i konsultacije za
polaganja prijemnog ispita za sve
studijeske programe. Pripremna
nastava održavaće se u nastavnim
centrima u Novom Sadu i Nišu.
Tokom pripremne nastave budući
studenti ima će priliku da se
upoznaju sa nastavnim osobljem,
samom ustanovom i svim
mogućnostima koje se pružaju
tokom studija. U okviru konsultacija,
zainteresovani kandidati će moći
da dobiju sve informacije vezane
za prijemni ispit, postupak upisa i
način studiranja na našoj ustanovi,
kao i svim mogućnostima koje su na
raspolaganju našim studentima. Za
studijske programe Engleski jezik
i Psihologija, biće organizovana
pripremna nastava za prijemni ispit
u dva ciklusa. U okviru prvog ciklusa,
pripremna nastava za polaganje
prijemnog ispita za studijski
program Engeski jezik održaće se 4,
11, 17. i 22. aprila. Datumi za drugi
ciklus biće naknadno objavljeni.
Pripremna nastava za studijski
program Psihologija, u okviru
prvog ciklusa, biće održana 10, 12,
19, 23, 26. i 27. aprila. Drugi ciklus
pripremne nastave počinje 4. maja
i nastavlja se 8, 17. i 24. maja i zatim
4. i 15. juna.
Svi tačni termini konsulatacija
i pripremne nastave mogu se
pronaći na internet prezentaciji
www.fpps.edu.rs/upis.
VRHOVNI SUDIJA
NJUJORKA U POSETI
V
rhovni sudija države
Njujork Frenk J. Labuda
održao je predavanje
na Visokoj školi „Pravne i
poslovne akademske studije”
na temu „Uloga precedenta
u Common Law pravnom
sistemu.“ Labuda je takođe bio
jedan od plenarnih govornika
na ovogodišnjem naučnom
skupu „Multikulturalnost i
savremeno društvo“.
Predavanje sudije Vrhovnog
suda države Njujork Frenka J.
Labude pod nazivom “Uloga
precedenta u Common Law
pravnom sistemu” održano
je 26. februara 2013. godine
na Visokoj školi „Pravne i
poslovne akademske studije”.
Brojni profesori, asistenti i
studenti koji su prisustvovali
predavanju imali su priliku da
kroz praktične primere saznaju
više o značaju precedenta u
anglo-saksonskom,
odnosno
u „Common Law” pravnom
sistemu. Labuda je sudija
Vrhovnog suda države Njujork
zadužen za okrug Sulivan i na
to mesto je postavljen 2007.
godine. „Common Law” pravni
sistem (opšte pravo, sudsko
pravo, precedentno pravno)
zasnovan je na odlukama suda,
odnosno presudama, prema
kojima se sudi svim sličnim
slučajevima. Grubo rečeno,
ukoliko neko bude osuđen
na 15 godina zatvora zbog
određenog krivičnog dela i
kasnije se ponovo dogodi isti ili
sličan zločin, toj osobi će takođe
biti suđeno po istom principu
i biće doneta ista presuda. To
je jedna od osnovnih razlika
između američkog i srpskog
pravnog sistema. Imajući u
vidu to da svaka pojedinačna
država Sjedinjenih Američkih
Država ima ovlašćenja da
organizuje sopstveni sudski
sistem, postoji značajna razlika
između Vrhovnog suda Njujorka
i Vrhovnog suda Sjedinjenih
Smeričkih Država. Interesantno
je napomenuti da Vrhovni
sud Njujorka nosi samo naziv
vrhovnog suda, a formalnu
funkciju vrhovnog sud, odnosno
najvišeg sudskog organa te
država obavlja Apelacioni sud
države Njujork, a ne Vrhovni
sud države Njujork. S druge
strane, vrhovni sud Sjedinjenih
Američkih Država je najviši
sudski organ u SAD. Sud je
sastavljen od ukupno devet
sudija koje imenuje predsednik
SAD uz verifikaciju Senata i to na
doživotni mandat.
Danilo Redžepović
FAKULTET
NA „PUTOKAZIMA“
5
Visoka škola „Pravne i poslovne akademske
studije” i ove godine na Sajmu obrazovanja
ODRŽAN IV MEĐUNARODNI NAUČNI
SKUP „MULTIKULTURALNOST I
SAVREMENO DRUŠTVO“
V
isoka škola „Pravne viru Poslovne psihologije i
i poslovne akadem- Poslovnu ekonomiju. Brojni
ske studije” i ove elokventni studenti promogodine je predstavila svoje
prepoznatljive
studijske
programe na 9. Sajmu obrazovanja „Putokazi“. Pokrajinski sekretar za nauku i
tehnološki razvoj Dragoslav
Petrović otvorio je manifestaciju na kojoj je učestvovalo
oko 140 izlagača.
Visoka škola „Pravne i
poslovne akademske studije“ predstavila je, pored već
poznatih
studijskih
programa Engleskog jezika,
Menadžment u poslovnocivilnoj bezbednosti, Prava i Poslovne psihologije,
dva nova studijska programa - Psihoterapiju u ok-
mnogobrojne srednjoškolce
ali i ugledne goste, među
njima Pokrajinski sekretar
za nauku i tehnološki razvoj
Dragoslav Petrović kao i rektor Novosadskog univerziteta
Miroslav Vesković.
Salon knjiga, Izložbu umetnosti i Sajam obrazovanja
na Novosadskom sajmu u
proteklih šest dana videlo je
više od 15.000 posetilaca iz
Srbije, Bosne i Hercegovine,
Bugarske, Hrvatske, Slovenije
i Makedonije i Austrije. Sajmove je obeležio nastup
140 izlagača, kao i više od 50
pratećih programa u hali Masteri uložili su velike napore da
ter, Auli i Kongresnom centru
predstave ustanovu u punom Novosadskog sajma.
sjaju. Pozitivna energija koja je
Danilo Redžepović
vladala oko štanda privukla je
Međunarodni naučni skup „Multikulturalnost i savremeno društvo“ održan je po
četvrti put na Visokoj školi „Pravne i poslovne
akademske studije”. Cilj skupa je da okupi
naučne radnike, istraživače, ali i ljude iz širih
društvenih krugova koji su svesni značaja
multikulturalnosti u savremenom društvu.
Ideja je da se okupe stručnjaci iz različitih
oblasti i to iz: psihologije, prava, bezbednosti,
menadžmenta i ekonomije, filologije i drugih
društveno-humanističkih nauka. Skupu su
prisustvovali stručnjaci iz preko 30 zemalja
sveta. Jedan od plenarnih govornika bio je
Frenk J. Labuda sudija Vrhovnog suda države
Njujork, pored njega govorili su i Predrag Novakov redovni profesor Filozofskog fakulteta
u Novom Sadu i Duško Radosavljević redovni
profesor Visoke škole „Pravne i poslovne akademske studije”.
POTPISAN UGOVOR SA PREKRŠAJNIM
SUDOM U NIŠU
Ugovor o poslovnoj saradnji između Visoke
škole „Pravne i poslovne akademska studije” i
Prekršajnog suda u Nišu potpisan je 11. februara u Nišu. Na osnovu tog ugovora studenti će
moći da prisustvuju suđenjima u prekršajnim
postupcima, kao i da obavljaju praksu u
Prekršajnom sudu u Nišu.
Na ovaj način Visoka škola „Pravne i
poslovne akademske studije“ još jednom je
pokazala spremnost da pomogne studentima
da kroz praksu primene usvojena teorijska
znanja, ali i steknu značajno iskustvo, kako bi
kada završe školovanje bili apsolutno spremni
na izazove koje nosi pravnička profesija.
6
DODELJENE STIPENDIJE NAJBOLJIM
ONI SU NAŠ PO
Ukupno 30 studenata dobilo je
stipendiju Fondacije „Prof. dr Lazar
Vrkatić“.
Studenti koji su dobili stipendiju
oslobođeni su plaćana 50% od
ukupnog iznosa školarine.
Tokom svog dvadesetogodišnjeg rada u oblasti
visokoškolskog obrazovanja i istraživanja, profesor Vrkatić je davao veliki i nesebičan značaj
negovanju, praćenju i pružanju šansi izuzetno
nadarenim mladim studentima.
www.lazarvrkatic.org
N
a Visokoj školi „Pravne
i poslovne akademske
studije“ i ove godine
obeležen je Dan fakulteta.
Tim povodom organizovana je svečanost na kojoj su
dodeljene nagrade stipendistima i stipendistkinjama istoimene Fondacije.
Program su otvorili horisti
Gimnazije „Jovan Jovanović
Zmaj“, a potom se gostima,
saradnicima, profesorima, prijateljima i studentima fakulteta obratila dekanica Prof. dr
Mirjana Franceško. Publika
je čula i fakultetski bend, ali i
Ljiljanu Dragutinović, koja je
održala govor.
- Ovaj dan je osmišljen da,
ustvari, bude dan studenata,
rekla je u ime Fondacije „Prof.
dr Lazar Vrkatić“, Ivana Vrkatić
i dodala da je „namera da
svaki stipendista, pored materijalne satisfakcije, tih 50%
odbitka od školarine, dobije i
poklon koji će predstavljati uspomenu na stipendiju. Želeli
smo da se svaki od nagrađenih
studenata oseća posebno, da
doživi taj dan kao specijalan,
da se okupe svi zajedno i da se
osećaju delom fakulteta. Naravno, cilj je i gostima prikazati
naše najbolje studente, kazala
je Ivana Vrkatić. Ona se prisetila i kako je izgledala svečanost
kada je prvi put organizovana.
-Studenti su bili van sebe,
pošto nisu očekivali tako
nešto. Smatram da im je
ovakav način poklanjanja
pažnje veoma bitan.
To potvrđuje i jedan od
stipendista Srđan Borjanović,
koji se gostima obratio i zahvalio u ime svih nagrađenih.
- Fondacija „Prof. dr Lazar
Vrkatić“ daje veliku motivaciju
studentima sa najvišim ocenama i tako im omogućava
lagodnije studiranje. Stipendiranje je veoma značajno
zato što fakultet uvažava naš
rad, zalaganje i znanje.
Borjanović ističe i da mu
je izuzetno drago što fakultet
na ovaj način iskazuje dozu
empatije i prepoznavanje
potreba svojih studenata,
što je od ključne važnost za
njihovo napredovanje. No,
ovakvo stimulisanje studenata značajno je i za fakultet.
- Dobija se kvalitet i studenti se trude da daju svoj
maksimum. S obzirom na to
da je Fondacija osnovana u
cilju sećanja na mog oca, a
on je govorio da uvek treba
dati najbolje od sebe, to je
i parola Fondacije i Fakulteta. Međutim, takav način
razmišljanja je, nažalost, danas retka pojava u društvu. Čini
mi se da deca i mladi sve češće
idu linijom manjeg otpora
pod maksimom „daj samo
da prođem“. Ali, ovo je ta dodatna motivacija jer studenti
onda mogu sebi reći: „Daću
maksimum sebe da uradim
nešto više.“ Em što finansijski olakšavaju svoju situaciju
i studiranje, em što će osećati
da mogu više i bolje, sa entuzijazmom je rekla Vrkatićeva
i kao potvrdu navela činjenicu
da su nekadašnji stipendisti
Fondacije danas uspešni ljudi.
7
M STUDENTIMA
ONOS
Stipendisti iz Niša
Stipendisti iz Novog Sada
Većina ih je završila na doktorskim studijama, dok su
neki klupu zamenili katedrom, pa danas rade na
Fakultetu.
Od stipendistkinje do
asistentkinje
Jedna od bivših stipendistkinja, Ana Jovičić, danas je
asistentkinja na nekim od
predmeta studijske grupe
Poslovni menadžment, sada
Poslovne ekonomije. Ona se
prisetila kako se osećala dok
je studirala i kako ju je stipendija motivisala:
- Kao student prve generacije studenata Visoke škole
„Pravne i poslovne akademske studije Dr Lazar Vrkatić“,
već na samom početku osetila
sam poslovnu serioznost, ali i
ljudsku toplinu ove ustanove.
To me je podstaklo da vredno radim i pokažem odličan
uspeh, koji je bio primećen
i nagrađen, tako da sam sve
vreme studiranja bila i stipendista Fondacije „Prof. dr
Lazar Vrkatić“. Velika mi je čast
da budem među retkima koji
su izabrani da budu uživaoci
pažnje i pomoći Fondacije,
kao i što sam jedan od prvenaca koje će ova Fondacija
izvesti na put, kao čoveka i
naučnog radnika. Stipendija
za mene nije predstavljala
samo materijalnu pomoć,
već i satisfakciju i podstrek
da se istraje u nastojanju da
se dosegnu zavidni rezultati.
Lepo je znati da je nekom
stalo do vas, da neko ceni
ono što radite i da je u vama
prepoznao kvalitet, posebnost i sposobnost da možete
“
Velika mi je čast da
budem među retkima
koji su izabrani da
budu uživaoci pažnje
i pomoći Fondacije.
menjati stvari na bolje, da
imate perspektivu. Tako je,
za mene lično, nematerijalna
vrednost stipendije bila u
prvom planu. Zahvaljujući
upravo tom podstreku i
zahvaljujući kvalitetnoj osnovi
koju sam stekla na VŠ „Pravne
i poslovne akademske studije
Dr Lazar Vrkatić“, uspešno sam
nastavila studiranje na master
i doktorskim studijama.
Svečanost povodom Dana
fakulteta priređuje se već
nekoliko godina, a 12. februar značajan je kao datum
rođenja osnivača ove visokoobrazovne ustanove Dr Lazara
Vrkatića. U njegovu čast i u
cilju očuvanja uspomene na
njegov pedagoški, naučni,
intelektualni, humanitarni i
društveno angažovani rad,
2008. godine osnovana je i
fondacija za stipendiranje
najuspešnijih, ali i budućih
studenata fakulteta koji su
u srednoj školi bili nosioci
Vukove diplome ili dolaze iz
ustanova socijalne zaštite i
hraniteljskih porodica.
Nataša Niškanović
8
STUDENTI POSETILI COCA-COLA FABRIKU U ZEMUNU
POSETA FABRICI RADOSTI
Coca-Cola Hellenic Srbija
posluje u Srbiji od 1997.
godine.
Studenti Poslovne
psihologije posetili Fabriku u
okviru kursa Organizaciono
ponašanje.
S
tudenti druge godine
Poslovne
psihologije u okviru
kursa Organizaciono
ponašanje posetili su punionicu Coca-Cola kompanije
u Srbiji Coca-Cola Hellenic u
Zemunu.
Pod vođstvom asistentkinje na Poslovnoj psihologiji
Marije Manasijević, studenti
su imali jedinstvenu priliku da
se upoznaju sa poslovanjem
Coca-Cola Hellenic kompanije u Srbiji. Studenti su prvo
prisustvovali predavanju koje
je organizovala služba ljudskih
resursa Kompanije u okviru
kojeg su prisutni saznali više
o poslovnoj politici, akcijama
za čuvanje životne sredine, stipendiranju mladih stručnjaka
i zalaganju za zaposlene.
Nakon predavanja o samom
poslovanju Kompanije, studenti su se prošetali pogonom,
odnosno punionicom, sirupanom i laboratorijom. U znak
zahvalnosti, Kompanije je studentima dodelila poklone.
Coca-Cola Hellenic Srbija, deo Coca-Cola Hellenic
Grupe, u Srbiji posluje od
1997. godine. Sa sedištem u
Zemunu, raspolaže sa tri punionice širom zemlje. Sa 1.300
zaposlenih, Kompanija distibuira prozivode kao što su svi
Coca-Cola proizvodi, Fanta,
Sprite, Rosa, Next, SU-Voće,
Joy, Nestle, Burn, Ultra Energy
i Schweppes, iz četiri distributivna centra.
9
E K I PA I Z S N O VA
STUDENTI PROMOTERI PROPUTOVALI CELU VOJVODINU I STIGLI ČAK DO ŠAPCA, VALJEVA I LOZNICE
Promo tim je posetio
ukupno 65 srednjih škola
i gimnazija u Vojvodini i
pojedinim delovima Srbije.
Organizacija ovogodišnjih
promocija bila je pod
koordinacijom Studentskog
parlamenta.
V
isoka škola „Pravne i
poslovne
akademske
studije“ svake godine organizuje promociju ustanove
po srednjim školama širom Vojvodine i u pojedinim delovima
Srbije.
Ove godine organizacija promocija bila je pod koordinacijom
Studentskog parlamenta. Srđan
Borjanović, student prava, imenovan je za koordinatora promocija,
a uz pomoć članova Parlamenta i
studenata volontera, promocije su
održane u preko 65 srednjih škola
i gimnazija.
U cilju poboljšanja sveopšte
organizacije promocija, koordinator Srđan Borjanović, ustanovio
je detaljan plan po kojem su pro-
moteri bili angažovani, program
predavanja i sam tok i trajanje promocije.
-Imali smo dva modela promocije u zavisnosti od toga šta
nam je osoblje škole dozvolilo.
Prvi model je bio da uđemo u svako maturantsko odeljenje na po
5, 10 minuta i ispričamo osnovne
informacije, podelimo brošure,
popišemo imejlove i napravimo
nekoliko fotografija. Drugi model
je bio da u svečanoj sali škole organizujemo generacijsku promociju, gde su dolazili zainteresovani
maturanti gde smo imali od 20 do
30 minuta da predstavimo studijske programe.
Prva promocija održana je u
Zrenjaninu, 15. marta. Ekipa se
uputila prema Zrenjaninu po
snežnom nevremenu koje je tada
bilo zahvatilo celu Vojvodinu. Ali,
ni majka priroda nije uspela da
spreči uporne studente da
ostvare svoj zadatak.
-Ko radi, taj ima i najrazličitije
avanture. Na putu su bili smetovi,
a mi smo do Zrenjanina prešli 52
km za sat vremena, a dva sata nam
je trebalo nazad do Novog Sada.
Čekali smo mart da počnemo sa
promocijom kako bismo izbegli loše vreme i vožnju po nevremenu. Od ove tri, četiri nedelje,
koliko su promocije trajale, nisam
siguran da smo imali pet dana bez
kiše, snega i vetra.
Iako je većina promocija protekla u najboljem redu, u pojedinim
školama, promoteri su se suočili
sa, možda, neprijatnim situacijama.
-U Bačkoj Topoli, sekretar škole
nas je primetio tek kada smo
završili sa promocijom dok smo
se slikali u holu i hteo je da zove
policiju jer se svi gosti moraju
prvo javit. Zbog nekog incidenta
koji se dogodio u školi pre par
godina, slikanje u školi nije bilo
dozvoljeno. U Šapcu smo, na
primer, dobili kaznu za parkiranje i
još mnogo interesantnih situacija.
Iako su pojedini profesori
bilu u zabludi kada je u pitanju
kredibilitet privatnih fakulteta,
studenti promoteri uložili su
napore da promene mišljenja
pojedinih profesora koji su imali
dodatna pitanja. Članovi promo
tima su, pored redovnih promocija
i prezentacija, razgovarali sa
direktorima,
profesorima
i
sekretarima iznoseći stav da naš
fakultet itekako može da parira sa
državnim fakultetima u pogledu
kvaliteta.
Na svakoj promociji bilo je
prisutno najmanje četvoro promotera, a u nekim sličajevima i
petoro. Brojanović je sa „svaka
čast ekipo“ posebno pohvalio sve studente koji su pružili
pomoć u promovisanju fakulteta
(Nebojša Spasić, Aleksandar Bugarski, Natalija Vukadinović, Srđan
Marinković, Tomislav Kovačević,
Kristina Tešić, Teodora Tasić, Đorđe
Veruović, Aleksandar Bubalo,
Tamara Tankosić, Ivana Miljević,
Ivona Barković, Teodora Vranješ,
Aleksandar Spasojević, Aleksandra Ćirilović, Marija Stefanović,
Nevena Poptešin, Veljko Milić,
Tanja Čupić, Dušan Zelenović,
Bojana Dragić, Đorđe Milojević,
Ivana Topalović, Livija Nemet i Mila
Malešev).
-Takođe, zahvalio bih se i
svim asitentima koji su i pored
svojih obaveza na fakultetu i u
svom školovanju uspeli da izdvoje vreme i pomognu u ovom
poslu (Ana Jovičić, Aleksandar
Jovanović, Sonja Dragović, Dragana Malinović, Milica Radenović,
Katarina Suvajdžić, Anja Mitić,
Miša Avramović, Jelena Dostanić,
Ljiljana Dragutinović, Tatjana
Skakavac, Radivoje Jovović).
10
STUDENTI POSLALI REZOLUCIJU U UJEDINJENE NACIJE
BUDUĆE DIPLOMATE
Studenti boravili pet
dana u Rumuniji i simulirali
sednice Ujedinjenih nacija.
Studentska simulacija
sednice NATO-a održaće se u
Beogradu od 20. do 24. maja.
S
tudenti Visoke škole
„Pravne i poslovne
akademske
studije“
Zlatan Cvetkovski i
Nebojša Spasić, učestvovali
su u ovogdišnjem projektu
„Međunarodni
studentski
model Ujedinjenih nacija“
u Bukureštu. Projekat, koji
okuplja studente iz celog
sveta, a za cilj ima da edukuje
učesnike
o
aktuelnim
dogadjajima, medjunarodnim
odnosima, diplomatiji
i o
samom radu Ujedinjenih
nacija, organizuje nevladina
organizacija
BISMUN
u
saradnji sa Vladom Republike
Rumunije. Ove godine projekat
je održan po peti put.
U toku pet dana trajanja
projekta, od 20. do 25. marta,
studenti sa svih krajeva sveta
imali su prilku da se oprobaju
u
ulogama
diplomata
predstavljajući neku državu
ili nevladinu organizaciju.
Aktivno učešće studenata
ogleda se u simuliranim
sednicama
Ujedinjenih
nacima i sednicama komiteta
kao što su Komitet za ljudska
prava, Pravni komitet i Savet
bezbednosti. Pre sednice,
svakom učesniku se dodejuje
zemlja ili nevladina organizacija
koju će predstavljati tokom
sednice. Kako bi uzeli aktivno
učešće u sednicima, studenti
prvo moraju da istraže spoljnu
politiku dodeljen države ili
organizacije i da je predstave
Komitetu. Kako bi postigli
svoj cilj, učesnici se služe
mnogobrojnim diplomatskim
taktitama. Nakon izlaganja
i diskusije, učesnici pišu
rezoluciju koju bi trebalo
Komitet da izglasa kako bi
se rešio određeni problem u
svetu.
Zlatan
Cvetkovski,
koji
je već imao prethodnog
iskustva sa simulacijama, bio je
imenovan za predsedavajućeg
Pravnog komiteta. Cvetkovski
se
posebno
istakao
u
pogledu predsedavanja i
izrade rezolucije. Rezolucija
tima kojeg je on predvodio
okarakterisana je kao „najbolja
rezolucija“ od kako se ovaj
projekat realizuje. Konačna
verzija rezolucije je poslata
u sediše Ujedinjenih nacija
u Njujorku. Na završnoj
ceremoniji, Cvetkovski je
održao govor koji će biti
upamćen kao „jedan od
najboljih i najdirljivijih“ govora.
Sa druge strane, Nebojša
Spasić je učestvovao kao
predsednik
Švajcarske
u
Komitetu za ljudska prava.
Njegov zadatak je bio da
prouči i istraži teme vezane
za klimatske izbeglice i
eutanaziju. Spasić je istakao
kao jedan od delagata u
procesu pisanja obe rezolucije.
Na simuliranom zasedanju
Generalne
skupštine
Ujedinjenih nacija izabran je za
ambasadora Švajcarske.
Cvetkovski i Spasić se zalažu
da ovaj projekat sledeće
godine dovedu u Novi Sad
kako bi svim Novosađanima
pružili priliku da se bliže
upoznaju sa radom i ulogom
Ujedinjenih nacija. Oni kažu bi
svi učesnici mogli da razviju i
poboljšaju svoje diplomatske
sposobnosti, ali prvenstveno
da upoznaju kolege iz regiona
i sveta.
Simulacija NATO-a, koja
će biti održana u Beogradu
od 20. do 24. maja, naredni
je projekat na kojem će ovaj
tandem učestvovati.
11
STUDENTI PIŠU
POJMOVNIK ZA BRUCOŠE
Šta bi sve trebalo da znaju brucoši o
studiranju i šta ih sve očekuje.
Upisali ste fakultet i postali akademski građanin, a kao propratna pojava došla su nova
pravila, novi pojmovi, novi načini razmišljanja
i u velikoj meri potpuno nov život i pogled na
svet. Zašto je sve toliko komplikovano? Zašto
kolokvijum jednostavno ne može da se zove
kontrolni zadatak? Što pre shvatite da je sve
vrlo jednostavno, pre ćete se naći na narednoj
lestvici. Zato, duboko udahnite i krenite. Na
putu do uspeha pobeđuju samo hrabri! Kad
dođe oktobar…
Semestar
Jedna godina sastoji se od dva semsetra,
zimskog i letnjeg. Zimski semestar traje od
oktobra do januarskog ispitnog roka, a letnji
od marta do junskog ispitnog roka.
Kolokvijum
Reč koja brucošima donosi možda i najviše
zabune. Različite kolege je različito izgovaraju i akcentuju želeći da se pohvale novom
rečju koju su naučili na fakultetu, izgovarajući
je kao: kolokvi, kolokvij, kolokvej, kolokvijej,
ali ne dajte da vas zavaraju. Pravilno se kaže
„kolokvijum” sa akcentom na prvom slogu
i nikako drugačije! Kada naučite kako se reč
pravilno izgovara, mnogo bitnije je da znate
šta vam on donosi. Kolokvijum predstavlja
deo ispita ili uslov za izlazak na ispit. Moguće
ga je polagati kod većine predmeta i nepisano je pravilo da se polaže pismeno. U zavisnosti od predmeta i profesora, jedan kolokvijum
oslobađa vas dela pismenog ili dela usmenog
ispita, a može da predstavlja i uslov za izlazak
na ispit. Polažu se obično za vreme semestra i
vrlo su korisni jer nećete odjednom morati da
učite svu literaturu za određeni predmet, već
samo jedan deo.
Aktivnosti u toku semestra
Predavanja
Predavanja su slična kao i u srednjoj školi.
Razlika je u tome što se gradivo mnogo brže
prelazi i stavlja se akcenat na konkretne stvari.
Biće vam znatno lakše ukoliko gradivo sa predavanja savladate pre narednog, zbog toga
što će vam sve i dalje biti sveže i zbog toga
što će kolokvijumi doći brže nego što to na
prvi pogled izgleda.
Vežbe
Vežbe predstavljaju deo nastave na kome
se najčešće utrvrđuje gradivo pređeno na
predavanjima. Obično ih drže asistenti i većina njih je voljna da odgovori na svako vaše
pitanje u vezi sa gradivom. Vežbe mogu biti
lepo osmišljenje i ponekad su u vidu igara,
simulacija iz realnih situacija i mnoštva praktičnih primera koji će vam obojiti teoriju i omogućiti da bolje savladate celokupno gradivo.
Konsultacije
Svaki profesor je po statutu u obavezi da
drži konsultacije. To je vreme kada im se studenti obraćaju i imaju pravo da pitaju sve u
vezi sa predmetom. Na konsultacijama se rešavaju nedoumice u vezi sa gradivom, eventualne nejasnoće sa predavanja i sve ono što
želite da pitate profesora. Asistenti takođe
imaju termin za konsultacije kada i njih možete da pitate ono što vam nije jasno.
Predispitne obaveze
Da biste izašli na ispit, potrebno je da uradite određene pripreme. Pored učenja, koje
nije obavezno ali je veoma poželjno, neophodno je da prijavite ispit.
Ispiti
Mogu da budu pismeni i/ili usmeni. Pismeni se, u zavisnosti od predmeta i profesora,
rade 30 min, 45 min, sat vremena, dva ili čak
tri sata. Usmeni ispiti mogu da traju i po nekoliko sati. Naravno, ne odgovarate vi nekoliko sati već cela grupa koja se ispituje taj dan.
Obično se izvlače tri cedulje sa pitanjima. Na
ispit je neophodno da ponesete indeks i ličnu
kartu, hemijsku olovku, ispitnu prijavu, par
sati sna i po mogućstvu, što više sreće.
Ispitni rokovi
Zvanični ispitni rokovi na Visokoj školi
„Pravne i poslovne akademske studije Dr Lazar Vrkatić” su januarski, februarski, junski, julski, septembarski i oktobarski. Datum, mesto i
vreme polaganja ispita nalaze se na oglasnim
tablama, a takođe se mogu videti i na sajtu
www.fpps.edu.rs.
Skripte i udžbenici
Postoje dve vrste skripti: profesorske i studentske. Profesorske obično predstavljaju dodatnu literaturu koja na bolji način objašnjava
gradivo koje predaju. Studentske predstavljaju skraćenu verziju gradiva. Umeju da budu
vrlo korisne prilikom spremanja ispita i zato se
na početku prvo raspitajte koja od ponuđenih
skripti je nabolja i po mogućstvu ko ju je pi-
sao. Naravno, pre svega, tu su udžbenici. Oni
se kupuju ili besplatno dobijaju u skriptarnici i
predstavljaju jedinu zvaničnu literaturu.
Cedulje sa pitanjima
Sa njima ćete se manje ili više uspešno
družiti na ispitu, obično usmenom. To su listići sa pitanjima koje izvlačite i na koja ćete
da odgovarate. Mnogi studenti imaju sistem
po kom ih izvlače iz gomile, međutim, mnogo je važnije koncentrisati se na odgovaranje
nego na izvlačenje pitanja. Ma kakva pitanja
da izvučete, ne odustajte!
Koncept
Nakon izvlačenja pitanja, obično se piše
koncept. Pojedini profesori vole da pogledaju
koncept pre nego što krenu da vas ispituju.
Jedni vole da koncept bude uredan, dugačak
i sa puno informacija, a drugi vole da to budu
na brzinu ispisane teze.
Ocene
Ocene, u intervalu od 5 do 10, dobijaju se
za položene kolokvijume, ispite, seminarske
radove i eseje. Ocena 5 znači da ste pali, a
ocena 10 znači da ste uspešno položili ispit.
Za prolaz vam je potrebna ocena 6. Indeks je
knjižica u koju se upisuju ocene.
Uslov
Uslov predstavlja minimalni broj ispita koji
morate da položite da biste upisali narednu
godinu. Pre nego što krenete sa učenjem, napravite dobar plan koji će vam omogućiti da
ostvarite bar uslov za upis u narednu godinu.
Ostale ispite možete da prenesete u narednu
godinu. Naravno, cilj je očistiti godinu zaključno sa oktobrom, nemojte da odustajete pre
završene bitke! Postoje različiti načini učenja.
Učite svojim tempom i verujte svom načinu.
Svako ima svoje načine i za prevazilaženje
stresa, bilo da su to mali rituali pred ispit, odmaranje dan pred odgovaranje ili pak učenje
po 14 sati dnevno nedelju dana pre ključnog
događaja. Nije poenta da studiranje bude teško, poenta je da sa lakoćom postignete sve
ono što želite. Studiranje je privilegija, nije
ni moranje ni robija. Iskoristite svoje studenske dane na najbolji način. Učite ono što vas
interesuje i ne zaboravite da vi kreirate i svoju
sadašnjost i svoju budućnost. Ne dozvolite da
ih drugi kroje u vaše ime.
Nataša Dojčinović
12
FPPS SE PRIKL
Centar za psihološku edukaciju i
konsalting - CEPK
Osnovan u okviru Pravnih i poslovnih
akademskih studija dr Lazar Vrkatić iz
Novog Sada, nudi različite vidove usluga,
usmerenih na rast i razvoj pojedinca i
organizacija.
Stručni tim CEPK-a čine eksperti iz
oblasti psihologije organizacije. Moć
psiholoških intervencija proizilazi iz
činjenice da: Organizaciju čine ljudi!
Razvijene zemlje su shvatile i uveliko
koriste u svom poslovanju saznanja
psihologije. Rekli bismo savremeno
poslovanje zasniva se, između ostalog,
na primenjenoj psihologiji. Današnje
poslovanje ne dozvoljva strategije
zasnovane na pokušajima i pogreškama.
Zašto? Ove nekontrolisane strategije
puno koštaju i imaju nesagledive
negativne posledice. Stučno vođena
edukacija i intervencija u oblasti
upravljanja ljudskim resursima i razvoja
organizacije, povećava verovatnoću
pronalaženja pravih rešenja. Za
potrebe kompanija i zaposlenih kreirali
smo pakete različitih usluga u cilju
ozdravljenja i razvoja organizacije i to:
-Edukativne programe – sadržaji se
prilagođavaju potrebama kompanije i
zainteresovanih učesnika;
-Istraživanja
motivacije,
kulture,
vrednosti.... unutar organizacija kao
sagledavanja potencijala i svesti
zaposlenih;
-Dijagnostiku problema organizacije sa
stanovišta ljudskih resursa;
-Učešće u kreiranju pravne regulative
koja mora da se zasniva na ljudskim
potencijalima organizacije;
-Konsalting usluge za arhitektonska
rešenja poslovnog prostora;
-Programi razvoja produktivnog radnog
ponašanja zaposlenih.
Rukovodioci stručnog tima su Prof. dr
Mirjana Franceško i Prof. dr Dobrila Vujić,
autorke većeg broja knjiga iz oblasti
upravljanja ljudskim resursima i razvoja
organizacije.
KONTAKT: 063 171 4443
[email protected]
Srbija prikupila
sav novac
za Tijaninu
operaciju!
Komercijalni
avio prevoznici
odbijali da
prevezu
Tijanu do
Amerike.
V
isoka škola „Pravne i poslovne
akademske studije“ već nekoliko
meseci učestvuje u humanitarnoj akciji prikupljanja finansijskih sredstava za transplantaciju srca male Tijane
Ognjanović.
Tijani je dijagnostikovan restriktivna kardiomiopija, retka bolest za koju stručnjaci
iz zemlje i sveta tvrde da je jedino Dečja
bolnica u Hjustonu u Teksasu najkompetentnija da izvrši rizičnu transplantaciju
srca. Bolnica je prvo zahtevala 1.015.000
dolara da bi transplantacija bila izvršena,
ali je cena operacije umanjena za 30 odsto
usled višenedeljnih pregovora i pritisaka
na Bolnicu i sada iznosi 710.000 dolara.
Porodica kaže da je cena umanjena direktnim uključivanjem u akciju NJKV princeze
Katarine i njenog supruga princa Aleksandra. Bolnica je zahtevala da porodica uplati depozit u iznosu od 500.000 dolara. Tijanini roditelji su veoma optimistični u tome
da će u narednom periodu biti prikupljen
novac koji bi malu devojčicu poslao put
Amerike, jer ukoliko bi se odlazak na kliniku prolongirao usled nedostatka novca,
može
se desiti da
dođe
do
trajnog otkazivanja drugih organa (bubrega, jetre, pluća) koji trenutno najviše
trpe zbog oslabljene srčane funkcije što bi
onemogućilo transplantaciju srca.
Nebojša Ognjanović, otac devojčice,
uplatio je ovoj bolnici depozit za operaciju
od oko 390.000 evra.
„Moja ćerka zna da se operacija bliži.
Ne plaši se. Ovih dana ne oseća se baš
najbolje. Otečena je i umorna, ali ona kaže
da je dobro’’, ispričala je za „Alo!’’ Jelena
Ognjanović, majka male Tijane.
- Tijana zna da smo uplatili novac i da
se operacija približila. Međutim, ne plaši
se. Uzbuđena je, ali i srećna! Jedva čeka da
krenemo za Hjuston... Već smo, maltene,
počeli da se pakujemo. Stalno me pita:
„Mama, da li ću moći u avion da unesem
mog malog bambija?’’, omiljenu plišanu
igračku sa kojom spava - priča za „Alo!’’
13
LJUČIO AKCIJI
OSNOVANA MALA ŠKOLA
STATISTIKE
U okviru Centra za psihološku
edukaciju i konsalting, osnovana je Mala
škola statistike.
U našoj Maloj školi statistike ćete
ovladati osnovnim i naprednim
statističkim veštinama korišćenjem
relevantnih programa. Stečeno znanje
možete primeniti u biznisu, industriji,
medicini, marketingu, ispitivanju tržišta,
ličnom usavršavanju u korišćenju
statističkih paketa.
Bilo gde da radite, statistiku možete
primeniti, kao bi dobili objektivne
pokazatelje na kojima možete bazirati
svoje poslovne odluke. Na čelu našeg
tima je mr Jasmina Nedeljković,
vrhunski stručnjak u oblasti statistike i
metodologije.
KONTAKT: 063 171 4443
[email protected]
Jelena Ognjanović, majka osmogodišnje
Tijane, za čije se srce ovih dana borila cela
Srbija.
Kako su objavili mediji, u humanitarnoj
akciji, u koju su se uključile mnogobrojne
javne ličnosti, ali i građani, prikupljeno je
dovoljno novca za lečenje osmogodišnje
Tijane Ognjanović koja boluje od
restriktivne kardiomiopatije i neophodna
joj je hitna transplantacija srca.
Republički fond za zdravstveno
osiguranje ne pokriva troškove odlaska
naših pacijenata na transplntacije srca u
inostranstvo, tako da su roditelji male Tijane
bili prinuđeni da novac obzbede sami.
Intervencija je prvo trebalo da se uradi
u AKH bolnici u Beču, gde bi koštala oko
200.000 evra, ali se zdravstveno stanje male
Tijane pogoršalo, tako da su roditeljima
u ovoj bolnici rekli da ne mogu staviti na
listu čekanja i obaviti transplantaciju, jer su
šanse da preživi operaciju u ovom centru
svega dva posto.
Jedina šansa za ovu devojčicu ostala
je klinika u Hjustonu, koja ima iskustva sa
ovako teškim pacijentima.
Prema poslednjim informacijama,
komercijalne avio kkompanije su odbile
da prevezu Tijanu do Amerike zbog
visokog rizika. Do zaključenja ovog broja
saznali smo da Tijanini roditelji tragaju za
specijalizovanom avio kompanijom.
KARAĐORĐEVIĆI
UMANJILI CENU
Direktnim uključivanjem u akciju NJKV
princeze Katarinie i njenog supruga princa
Aleksandra, bolnica u Hjustonu pristala je da
umanji cenu operacije za 30%. Cena operacije
više neće biti 1.015.000 dolara nego 710.000
dolara. Depozit od 500.000 dolara je uplaćen
Dečjoj bolnici u Hjustonu.
PROMENJEN NAZIV USTANOVE
Visoka škola „Fakultet za pravne
i poslovne studije Dr Lazar Vrkatić“
promenila je naziv u Visoka škola „Pravne
i poslovne akademske studije Dr Lazar
Vrkatić“. U Dekanatu ističu da je naziv
ustanove promenjen u pravnom prometu
ali promena naziva ni na koji način ne utiče
na pravni status ustanove niti na vrednost
diplome. Promena naziva je usladila
na osnovu preporuke pokraijinskog
sekretara za nauku i tehnološki razvoj
Dragoslava Petrovića. Novi naziv usledio
je i redizajniranje internet prezentacije
www.fpps.edu.rs. Sajt je dizajniran tako
da studentima omogući brže i jasnije
pretraživanje .
14
AKTIVNO TRAŽENJE POSLA
Šta bi sve trebalo da znate o pisanju radne biografije, prvom razgovoru
sa poslodavce i kakvu garderobu da nosite na intervju.
U
saradnji sa Nacionalnom službom za
zapošljavanje, filijala
Novi Sad, održana je edukativna radionica na temu „Aktivno traženje posla’’. Radionica
je bila namenjena studentima
svih smerova, treće godine
osnovnih studija, kao i prve i
druge godine master studija.
Do saradnje Fakulteta i
Nacionalne služba za zapošljavanje došlo je na inicijatinu Nacionalne službe za
zapošljavanje, koja je osnovala Centar za informisanje
i profesionalno savetovanje
(CIPS). CIPS je osnovan da bi
pomogao bržu pretragu ponuda slobodnih radnih mesta, unapređenje znanja i veština u potrazi za poslom i još
mnogo toga, kaže asistentniknja Marija Manasijević.
Radionicu su vodile Maja
Milić Đorđević, diplomirani
psiholog i specijalista poslovne psihologije i Smiljana
Radovanović,
diplomirani
psiholog. Radionica „Aktivno
tražanje posla” sastoji se iz tri
ključne komponente, a to su
samospoznaja, pisanje biografije (CV-ja) i priprema za
intervju sa poslodavcem.
Samospoznaja, kao prvi
deo radionice, kroz dve vežbe
pokazuje koliko je važno da
se otkriju i istraže sopstvene
osobine, sposobnosti i veštine kako bi naučili da prepoznamo lične kapacitete, a
samim tim stekenemo neophodno samopouzdanje koje
je veoma važno ako želimo
da se prikažemo u najboljem
svetlu kod eventualno budućeg poslodavca.
Drugi deo radionice bio
je posvećen učenju pisanja
CV-ja. Uz dobijenu radnu
svesku, u kojoj je detaljno
opisan
proces
pisanja
radne biografije, učesnici
su dobili mnoštvo primera
i uputstava kako bi na što
bolji način savladali pisanje
radne biografije. Elektronsko
izdanje radne sveske može
se pronaći na internet
prezentaciji
Nacionalne
službe za zapošljavanje na
adresi:
www.nsz.gov.rs.
Pri pisanju CV-ja postoje
određena pravila koja bi
trebalo poštovati. Neka do tih
pravila su: da CV predstavlja
vašu ličnu reklamu, da nije
duži od dve strane i da se uvek
piše u trećem licu jednine.
Takođe, veoma je bitno da u
CV-ju ne piše visina plate koju
očekujete.
Treći i poslednji deo radionice bio je posvećen pripremi
za intervju sa poslodavcem.
To je tehnika koju je neophodno vežbati i usavršiti.
Naglašava se važnost pozitivnog stava prema određenom poslu za koji konkurišete i pripreme u pogledu
informisanja o poslodavcu i
željenom radnom mestu.
Mora se znati pravilo da
poslodavac postavlja pitanja,
ali je takođe važno znati kontrolisati razgovor i odgovore
i očekivati i biti spreman na
moguća neprijatna pitanja.
Na pitanja o slabostima
odgovarajte mudro, neka to
budu slabosti koje su poželjne za poslodavca, kao na primer „preterana’’ odgovornst.
Možete spomenuti da ste
„radoholičar’’, da posao nosite
kući ili da na poslu gubite pojam o vremenu pa samim tim
puno puta ostanete i posle
radnog vremena. Zapamtite,
ako vas jednog dana, u toku
intervjua budući poslodavac
(pomalo zajedljivo) pita: „Kakvu platu očekujete?’’, naj-
ispravniji odgovor biće: „Da li
to znači da sam primljen?’’
Poslednje, ali ne i manje
bitno jeste naš izgled kada
odlazimo na intervju za posao. Čisti, uredni, nasmešeni
ljudi odaju utisak dobrog radnika, ali da li ste znali i da boja
vaše garderobe govori nešto
o vama? Pa tako siva i plava
ulivaju ljudima poverenje,
crvena pokazuje da ste energični, zelena da ste smireni.
Ipak, ne bi trebalo preterivati
sa bojama, osim ako ne želite
posao u cirkusu?
Sve dodatne informacije o
radionicama i Centru za informisanje i profesionalno savetovanje možete pronaći na
sajtu www.nsz.gov.rs.
Ja vas od srca pozivam da
prisustvujete narednoj radionici koja će se održati na
našem fakultetu sa temom
„Upravljanje
vremenom”.
Radionica će se održati do
kraja semestra. Naš fakultet
se pobrinuo da nam omogući raznovrsne radionice,
vannastavne aktivnosti i mogućnosti za mnoštvom novih
informacija. Na nama je da ih
prihvatimo i uključimo se!
Natalija Vukadinović
15
KONKURS
KONKURS
KONKURS
KONKURS
KONKURS
KONKURS
KONKURS
16
USKRŠNJI
NEOBIČNI OBIČAJI
K
oliko god uskršnji
običaji širom sveta
bili različiti, ne samo
od jedne zemlje do druge,
nego i od sela do sela, jaja
su uvek u centru zbivanj,
bilo da ih ljudi samo boje,
peku hleb sa njima, ‘love’ po
travi ili plešu oko njih.
Daleko od toga da je to
jedini način na koji se Uskrs
obeležava, a običaji i verovanja
variraju od zanimljivih i
zabavnih do pomalo opasnih
i uznemirujućih.
U selu Vrontados na grčkom
ostrvu Kios, na primer, svake
godine se održava pravi
mali rat između dve lokalne
crkve. Čitave godine lokalno
stanovništvo se priprema da
bi se u subotu veče, noć pred
pravoslavni Uskrs, satima
takmičili u vatrometu. Grci
izgleda vole da se igraju
vatrom, jer imaju još jedan
zanimljiv,
potencijalno
opasan, običaj, specifičan
za stanovnike Krfa, isto na
uskršnju subotu, oni bacaju
šerpe i tiganje kroz prozor.
U Poljskoj, gazdi kuće nije
dozvoljeno da učestvuje u
mešenju uskršnjeg hleba, jer
se veruje da
bi mu testo
palo
na
brkove i osedelo ih.
U Češkoj i Slovačkoj, običaj
je da se žene išibaju prutovima
ukrašenim
raznobojnim
trakama ne bi li zadržale
svoje zdravlje i lepotu i tokom
naredne godine.
Svake godine, na uskršnji
četvrtak, Verges, u Španiji,
vraća se u vreme Crne smrti
kroz Vergeški Ples smrti. Posle
dramatizacije
Hristovog
života
Isusovog
zarobljavanja,
raspeća i sahrane, zastanu i
stoje nepomično kao statue
dok povorka ne krene dalje.
U Nemačkoj postoji duga
tradicija da se u vreme
Uskrasa, uveče, zapali hrastov
točak punjen slamom i pusti
niz padinu. Ako stigne čitav
do dna, biće rodna godina.
Neki revnosni vernici na
Filipinima čitavog
života
održava
se povorka na
čelu sa pet ljudi koji plešu,
prerušeni u kosture, i nose
simbole prolaznosti i smrti.
Za njima marširaju ljudi sa
bakljama koji nose kapuljače
i maske kosturskih glava.
Specifična je i povorka uz
bubnjeve
četiri
crkvena
bratstva u Kartagini, koja,
kad stignu na mesta koja
predstavljaju
scene
spremaju
se da za Uskrs
prođu sve muke kroz koje
je prošao Hrist, od šibanje
bičem do samog raspinjanja
na krst. Ova morbidna
tradicija navodno im pomaže
da se pročiste i speru grehe
čovečanstva. Rimokatolička
crkva
se
trudi,
zasad
bezuspešno, da ovaj običaj
ukine.
U više zemalja, među kojima
su i Meksiko, Portugalija i
Španija, pali se obličje Jude,
Hristovog izdajnika, kao deo
dramatizacije
poslednjih
Isusovih dana na zemlji.
Obličje je često obešeno pre
spaljivanja na Veliki petak, a u
poslednje vreme je popularno
da se umesto Jude simbolično
spali neki ozloglašeni političar.
Dok se u Finskoj devojčice
maskiraju u veštice sa garavim
licima i metlama u rukama
i za sitan novac razmenjuju
uskršnje grančice koje donose
sreću, u susednoj Norveškoj
svi stanovnici se bacaju na
rasvetljavanje zločina. Sve
televizije i novine oko Uskrsa
su pune detektivskih priča,
jer se veruje da je baš to
doba godine najpovoljnije za
rešavanje zlokobnih misterija.
Ovo su samo neki od
neobičnih načina proslavljanja
Uskrsa u svetu, a ima ih
mnogo. Nema sumnje da bi,
nekom strancu, i naši uskršnji
običaji delovali čudno, ili u
najmanju ruku nesvakidašnje.
Ipak, Uskrs je praznik koji
slavi čitav hrišćanski svet i
spona koja, bez obzira na
uzajamne razlike tradicija,
snažno povezuje veliki deo
čovečanstva u jednu celinu.
Ljiljana Nešić-Cvetković
Uskrs na Filipinima: Razapinjanje na krst, bičevanje do krvi, probadanje obraza.
17
LUDI SVET
Najčešća prezimena u evropskim
zemljama
Američki internet portal Reddit istražio je najčešća prezimena širom Evrope i došao do podataka o najzastupljenijim prezimenima u pojedinim zemljama starog kontinenta.
Istraživanje Reddita je pokazalo da je najčešće prezime u
Srbiji Jovanović, u Bosni i Hercegovini Hodžić, u Hrvatskoj je
najviše ljudi s prezimenom Horvat, u Albaniji Beqiri, u Makedoniji Angelovski i na Kosovu Hoxha. Reddit je kreirao mapu
najčešćih prezimena i u ostalim delovima Evrope. Tako je u
Nemačkoj najdominatnije prezime Muller, u Španiji Garcia, u
Engleskoj Smith, a u Grčkoj Papadopulos.
Tužio popove zbog neuspešnog
egzorcizma
Jedan rumunski advokat tužio je pravoslavnog arhiepiskopa i četiri sveštenika zato što nisu uspeli da isteraju demone iz njegove kuće. Madalin Ciculesku (34)
optužio je petoricu ljudi za prevaru, jer su više puta
dolazili da isteraju demone odgovorne za neprijatne
mirise u njegovoj kući koji su mu uništavali biznis. On
tvrdi da su nakon bezuspešnog egzorcizma “demoni
čak počeli da ga proganjaju”. Slučaj je svrstan u grupu
“religijskih zloupotreba” i navodno je prvi te vrste pred
rumunskim sudom. Slučaj je već bio odbijen na nižem
sudu, a zatim i na visokom, međutim, biznismen sada
planira da sa svojim slučajem izađe pred Evropski sud
za ljudska prava. “Optuženi nisu oterali demone koji
su izazivali neprijatne mirise, kako su obećali, a ja i danas viđam razne vrste demona u životinjskom obliku
i to mi uništava život. Kada sam kući, oni pale i gase
televizor sve vreme, izazivaju neprijatne mirise koji mi
izazivaju glavobolje i praktično vršljaju po mojoj kući”,
rekao je on sudu. Međutim, advokat crkve odbio je
optužbe za prevaru i rekao da je egzorcizam propisno
obavljen i da su svi dalji problemi sa demonima koje
navodi Ciculesku, samo proizvod njegove mašte. Rumunski sud složio se sa crkvom i odbio prijavu protiv
arhiepiskopa i sveštenika, naredivši da Ciculesku plati
sve troškove suđenja.
Portreti životinja obučenih kao ljudi
Zoo vrt u kojem se možete maziti
sa divljim životinjama
Argentinski zoološki vrt Lujan svojim posetiocima
dopušta da se upoznaju sa nekim od najopasnijih
životinja sveta. To uključuje maženje tigrova i lavova,
hranjenje medveda i druge aktivnosti. Otkako je Lujan Zoo otvoren, 1994. godine, nije zabeležen nijedan
napad životinja na ljude. Veliki broj životinja u zoo vrtu
su nekadašnji ilegalni kućni ljubimci, poklonjeni nakon
što su prerasli svoje domove.
Bogatstvo
milijardera - za
svakog stanovnika
planete po 700
dolara
Kada bi 1.426 milijardera na svetu
podelili svoje ukupno bogatstvo,
od 5,4 hiljade milijardi dolara,
sa svetskom populacijom, svaki
stanovnik planete dobio bi tačno
768,37 dolara. Ovaj podatak je
izračunao magazin Forbs (Forbes),
koji je povodom 27. godišnjice
napravio infografiku u kojoj su
istražili šta bi 1.426 milijardera moglo da učini sa svojim bogatstvom.
Forbs je naveo i da, ukoliko bi
najbogatiji ljudi planete osnovali
svoju državu, bili bi četvrta najbogatija zemlja na svetu, odmah
iza Japana. Ukoliko ne bi mogli da
se dogovore, najbogatiji čovek na
svetu Karlos Slim, čije je bogatstvo
procenjeno na 73 milijarde dolara, mogao bi da stvori privatnu
državu sa većim BDP-om od, na
primer, Azerbejdžana.
Otkaz zbog slikanja sa
ljudima kojima je pisao kazne
Tridesetpetogodišnji Stiven Džarvis napravio je
preko 200 fotografija u protekle dve godine sa
ljudima kojima je obećavao da će im pomoći da
njihove kazne budu odbačene, ukoliko pristanu
da se slikaju sa njim. “Fotografije su bile deo mog
ličnog projekta. Rekao sam vozačima da mogu da
im pomognem tako što ću staviti belešku u svoju
knjigu. Pretpostavljam da je to razlog zbog kojeg je tako veliki broj njih pristao da pozira. Ipak,
nisam im ništa konkretno obećao”, kaže Džarvis. Prema njegovim rečima, menadžment firme NSL,
koja je dobila ugovor da vodi računa o parkinzima, znao je da se on fotografiše sa “žrtvama”, te da
su mu zabranili da za to koristi službeni fotoaparat, ali je on tu praksu nastavio koristeći sopstveni.
Predstavnica firme NSL, Belinda Veb, potvrdila je da je Džarvis otpušten i da su njegove tvrdnje
da može pomoći kod žalbi u vezi sa kaznama za parkiranje, netačne, jer njihovi radnici namaju ta
ovlašćenja.
Zanimljivosti o pivu
“Pivo je dokaz da nas Bog voli”,
izjavio je Bendžamin Frenklin.
Prvi profesionalni pivari bile
su – žene.
Biljka hmelj od koje se dobija
pivo iz iste je porodice kao i marihuana.
Postoji više od 400 vrsta piva, a najviše registrovanih marki ima Belgija.
Cenosilikofobija je strah od prazne pivske čaše.
Najskuplje pivo je “Vielle Bon Secours”. Boca košta oko 1000 dolara a
prodaje se samo u Birdromeu u Londonu.
Pivo sadrži sve minerale koji su nam potrebni za preživljavanje. U srednjem veku čak su i deca pila pivo kako bi preživela glad.
Pivo štiti kosti i poboljšava apsorpciju kalcijuma.
U 19. veku dojilje su morale dnevno da popiju barem sedam krigli piva jer
se smatralo kako je dobro za mleko.
18
ISHRANA & ZDRAVL JE
ISTINA O DIJETI
I KILOGRAMIMA
IZVOR: www.b92.net/Huffington Post
Uobičajena mudrost koja
stoji iza svake dijete kaže da
ćemo izgubiti pola kilograma na svakih 3.500 kalorija
koje sagorimo, međutim, da
li je to istina?
Ova formula tvrdi da ukoliko
uskratimo organizmu 3.500
kalorija, dijetom ili vežbanjem,
to će nam omogućiti da za nedelju dana izgubimo pola kilograma.
Međutim, stvari nisu tako
jednostavne. Iako ova strategija podrazumeva unošenje 500
kalorija manje svaki dan kako
bi do kraja nedelje izgubili pola
kilograma, to ne znači da ćemo
zapravo toliko i izgubiti.
Ova formula je bazirana na
postoj istini: „Pola kile ljud-
skog sala ima 3.500 kalorija”,
objašnjava dr Donald Hensrud
sa klinike Mejo.
Dijeta i vežbanje takođe dovode do toga da pored masti
telo gubi i vodu i druge materije
što znači da gubljenje kilograma ne znači nužno i gubljenje
sala. Pritom, metabolizam ljudi
se razlikuje od osobe do osobe:
teže osobe imaju veću masu i
samim tim im je potrebno više
kalorija. Ukoliko smanje unos
kalorija za 3.500 to će se na njih
drastičnije odraziti, objašnjava
Hensrud.
„Ukoliko postoji deficit kalorija, ljudi će sasvim sigurno
smršati, bez ikakvog pogovora.
To nije loša polazna tačka, ali
brzina gubljenja težine komplikuje se usporavanjem me-
tabolizma koji tako pokušava
da kompenzuje manjak hrane“,
slaže se i Marion Nestle, profesorka nutricije sa Univerziteta u
Njujorku.
„Ljudsko salo nije samo salo
– ono je pomešano sa proteinima i vodom“, tvrdi ona.
Početne
faze
dijete
obeležene su naglim gubljenjem vode. To je dobar znak.
Kada smanjimo unos kalorija,
pogotovo ugljenih hidrata,
naše telo se hrani glikogenom
uskladištenim u tkivu mišića
i jetri. Iako u početku samo
gubimo vodu, to uopšte nije
loš znak.
Kako bi gubljenje kilograma
bilo konstantno, Hensrud smatra da bi najbolje bilo početi
sa malo smanjenjem broja kalorija koje unosimo u organizam pošto ćemo sa unošenjem
znatno manjeg broja kalorija
od potrebnog obezbediti njihov konstantan deficit a samim
tim i gubljenje težine.
ZABLUDE I MITOVI
O STRESU
IZVOR: www.b92.net
Izgleda kao da je stres postao
jedna od glavnih tema za većinu
ljudi. Mnogi se konstantno žale
kako su pod stresom, međutim,
šta to zapravo znači? Kada je stres
u pitanju, zablude o simptomima
i tretmanima mogu se naći svuda.
Stres može motivisati
Vrlo često možemo čuti da je stres
motivator. Malo stresa na poslu
može upaliti našu želju da uspemo
bez obzira na sve poteškoće koje
su pred nama. Međutim, da li je
u tim situacijama stres zaista ono
šta nas motiviše? Sudeći po autoru
knjige „Mit o Stresu“, Endrjuu Bern-
stinu, stimulacija i angažovanje,
poput postavljanja ciljeva i novih
projekata, su zapravo stvari koje
nas motivišu a ne stres. Stres je po
njemu samo vir negativnih emocija
koji se nalazi iznad stimulacije i rada.
Nekoliko pića nam može pomoći
da se oslobodimo stresa
Sudeći po studiji objavljenoj 2008.
godine, alkohol zapravo stimuliše
oslobađanje hormona kortizola koji
je zadužen za stres. Takođe je otkriveno da se alkohol i bes međusobno
podpomažu – okrećemo se alkoholu kako bi umanjili stres, a stres,
zauzvrat, otupljuje dejstvo alkohola,
sudeći po istraživanju Univerziteta u
Čikagu.
Ukoliko nemate jasne simptome
nemate ni stres
Stres se može manifestovati na brojne načine poput nesanice i viška
kilograma, međutim, ukoliko nemate ovih problema, to ne mora
nužno značiti da stres ne utiče na
vas. Zapravo, hronični stres povezan je sa razvojem velikog broja
zdravstvenih problema, uključujući
bolesti srca i rak. Osobe koje žive
bez očiglednih simptoma stresa
mogu iznenada doživeti srčani ili
moždani udar – kojima stres samo
doprinosi. Stres takođe može dovesti do povećanja nivoa holesterola i
dijabetesa, čak i ukoliko su simptomi nevidljivi.
Stres se ne može izbeći
Osećaj stresa nije neizbežan. Iako
nemamo snagu da sprečimo stresne
događaje, možemo kontrolisati
našu reakciju na njih. Bitno je
znati šta može izazvati stres. Kada
ste svesni situacija koje mogu biti
stresne, možete se lakše pripremiti
na potencijalne probleme.
Negativni događaji mogu prouzrokovati stres
Negativni događaji zaista mogu
prouzrokovati stres, ali to mogu i
pozitivni. Sam događaj nije toliko
bitan koliko naša emotivna reakcija
na njega. Sve što utiče na našu i aktivira jake emocije, negativne ili pozitivne, može dovesti do stresa.
Simptomo stresa su isti kod svih
Kao što postoje brojni faktori koji
doprinose stresu, tenzija se može
manifestovati u velikom broju
fizičkih i psihičkih simptoma. Svako
doživljava stres na drugačiji način –
može se desiti da stres utiče na vašu
probavu, dok će neko drugi imati
drugačije probleme tokom stresnih
perioda. Važno je prepoznati
simptome stresa kako bi znali kako
tačno sa njima da izađete na kraj.
Stres i nervoza su jedna ista stvar
Stres, akutni i hronični, je znatno drugačiji od nervoze. Stres
uglavnom dolazi iz situacija koje
nas čine uzbuđenim, dok nervozu
više karakteristišu strah i nelagoda,
ponekad i bez jasnog razloga.
19
KAKO NAPRAVITI
RAFAELO KUGLICE
Malo, belo, okruglo, elegantno, romantično… Mi mislimo na Rafaelo kuglice, ali ako Vas ovaj opis više asocira na bisere, znajte da niste puno pogrešili… Videćete sami, one i jesu pravi biseri svečane trpeze.
Priprema smese za pohovanje
Sastojci za 8 osoba
Na visokoj temperaturi kratko propržite lešnike pa ih ogulite.
2 dl 500 g 250 g 100 g 500 g
500 g
vode
mleka u prahu
margarina
lešnika
šećera
kokosovog brašna
Priprema jela: 30 minuta
U dublju posudu stavite vodu da proključa pa dodajte
šećer i margarin i mešajte dok se ne rastope.
Sklonite posudu sa vatre pa postepeno umešajte mleko u prahu i 400 g kokosovog brašna
pa ostavite smesu da se hladi.
Od ovako pripremljene smese oblikujte kuglice i u sredinu svake stavite prethodno propržen i oguljen lešnik.
Ukoliko Vam se desi da i ohlađena smesa bude
suviše mekana da biste lepo mogli da oblikujete
kuglice, slobodno dodajte još malo kokosovog
brašna.
Uvaljajte kuglice u ostatak kokosovog brašna.
Posluživanje
Kuglice služite servirane u papirnim korpicama, a do služenja ih držite na hladnom mestu.
Prijatno!
Jošukusnih
ukusnihrecepata
jela i “korak
po korak“
Još
i “korak
po korak“
pripreme potražite
objašnjenja
potražitena:
na:
www.becook.com
www.becook.com
20
MODIRANJE
PRUGICE
PONOVO HIT
PRUGICE
Nebitno da li su crne, mornarsko
plave, crvene ili sive, pruge kao detalj ili pruge kao „total look”. One jednostavno nikada neće izaći iz mode.
Mogu samo na kratko da nestanu i
da ih nakon svakog novog povratka
još više zavolimo, baš kao i modni
dizajneri.
KARNERI
Devojkama koje su volele peplum
ovo će doći kao super zamena koja
će biti totalni hit ovog leta. Na suknjama, haljinama, kragnama, na pojasu ili oko rukava… Ovo je ono što je
potrebno svim romantičnim danima.
SMARAGDNO
ZELENA
Dominira ove godine na svim
svetskim modnim pistama.
Definitivno moramo osvežiti
garderober ovom bojom, a
naročito bih skrenula pažnju
muškarcima. Budite hrabriji i
ubacite npr. smaragdno zeleni
sako. Super je rešenje za svež i
izazovan izgled.
NEON BOJE
Uspešno nastavljaju svoj put
i ove sezone i rekla bih da su
idealne za letnje dane. Vesele,
upadljive, simpatične i na izgled veoma teško za kombinovanje. Ali zaista nije tako. Samo
budite hrabri, kombinujte i
videćete da poigravanje ovim
bojama predstavlja uživanje.
Nastavljaju da žive zajedno i
ove godine. Neraskidiv su par i
postaju još popularniji. A kada
ne znate šta da obučete crnobele kombinacije zaista dođu
kao najbolje rešenje. I uvek su
tu negde sakrivene u našim
garderoberima, čekaju svoju
šansu.
CRNO I BELO
Svetlana Žmukić
21
33. BEOGRADSKA NEDELJA
MODE U ZNAKU BRITANSKE
POP KULTURE
Z
ajedno sa prolećem stiže i jako
bitna nedelja za sve modne
sladokusce, nedelja kada je Beograd već godinama rezervisan za
najveću modnu manifestaciju u Srbiji –
Beogradska nedelja mode.
To su dani kada našu prestonicu posmatram na jedan poseban način i upoređujem
je sa modnim metropolama poput Pariza
ili Londona. Ja sam #BFW doživela, posmatrala iz ugla modne blogerke i sa uživanjem
upijala svaki detalj. Utisci: fantastično!
Ovogodišnje izdanje Beogradske nedelje
mode bilo je posvećeno britanskoj modi i
pop kulturi. Gost-domaćin je bila upravo
Velika Britanija u čiju čast je održana posebna revija pod nazivom „Black Celebration“.
Tema ove revije bila je crna boja, što ne
samo da je inspiracija mnogim umetnicima, već i sinonim za britanski bend Depeche Mode. Te večeri je oko dvadesetak
dizajnera predstavilo svoje radove, kroz
koje su pokazali da i uz crno ide dobro
raspoloženje.
Pored ovako tamne večeri nastupilo je i
veče Modnih vinjeta, jedan od najsvetlijih
momenata ove modne sedmice. Dizajneri
su predstavili svoje autorske radove u formi
instalacija, performansa, video rada i dramsko-scenskih igara. A nešto što je, verujem
svima, izazvalo želju za sladoledom jesu
upravo komadi Vlade Savića u bojama ove
poslastice.
Brojne revije i razne kreacije mi se i dalje
motaju po glavi, a dizajneri su nam stavili
do zanja da će i ove sezone biti aktuelno
više stilova. Pruge, kolorit, koža, čipka, crna
i bela… Mnogi su ostali dosledni svom stilu,
a neki su pak pokazali nešto sasvim novo.
Domaći i strani dizajneri, mlade nade i
njihove starije kolege, poznate i manje
poznate ličnosti, svi sumiramo utiske i biramo nešto što je blisko našem stilu. I povrh
svega, možemo da se pohvalimo jednim
ovakvim događajem koji predstavlja važnu
stavku svih nas, istinskih zaljubljenika u
modu i modne događaje. Dizajnerima
šaljem jedno veliko BRAVO, a sa vama delim fotografije kreacija koje su se meni lično
jako dopale i čijim radovima sam se najviše
oduševila.
Svetlana Žmukić
BATA SPASOJEVIĆ
AMINA HASANBEGOVIĆ
ANJA DRAGIN
GEORGE STYLER
TIJANA ZURIĆ
VLADA SAVIĆ
9 1
3 1
22
6
7 4
RAZONODA
6
5 3
SVIRAC
KLARINETA
PESMA
ŽELJKA "ELECTRO- ZVUCNI
NIC NULL SIGNALNI
JOKSI- DETECTOR"
UREÐAJ
MOVICA
VASPITNI
ZAVOD U
STAROM
RIMU
FRANCUSKI
GLUMAC,
ŽAK
DRUGI
NAZIV ZA
TROJU
KOMPOZITOR,
MORIKONE
NAKIT
"NEPER"
PEVACICA
SA SLIKE
1
SOLI
VINSKE
KISELINE
EFEKTNA
POBEDA
U BOKSU
"MOTOR"
JUNAKINJA EMILI
BRONTE,
DŽEJN
SPUTAVATI
U NECEMU
(FIG. IZR.)
NAUKA O
UPOTREBI
ROBOTA
"TRIAD
EXOTIC
ANIMAL
RESCUE"
NAPAD
"SYSTEM
UPITNA
MANAGER ZAMENICA
MANUAL"
VRSTA
JELA OD
JAJA
PESNIK
POPA
"ŠABAC"
KARTOGRAFI
SIVOCA
(MN.)
"OBIM"
KRŠTAVANJE
(GRC.)
VAŽAN
ZACIN
OPRAVKA
"TESLA"
MANJE
NEBESKO
TELO
"LITAR"
KOLEKTOR
(EL-TEH.)
"PERU"
1
5 9 7
4
8
7 2
PrintFreeSudokuPuzzles.com
IME
ZIDANA
ITALIJANSKI
VAJAR,
MARINO
BEŽANJE
OD STVARNOSTI
IZRAÐUJU
KISTOVE
PAMET
SKUP FIZ.
AKTIVNOSTI
RECNI
RIBAR
1. I 3.
VOKAL
LAPONAC
BIVŠI FUDBALER,
IVIC
SKELEDŽIJA
PISAC
PREVO
B
NEJAK
9 1
ZIMSKI
SPORT
PRATITI
TRG U
PARIZU
Instructions, Tips, Answers, Reprints & More Sudoku Puzzles Online!
"RADIO
KLUB"
3 1
STAROGRCKI
PESNIK
ŽENA
KOJA
PRAVI
TORBE
6
7 4
"URAN"
VRSTA
BUNARA
(MN.)
6
ALEN
BELAFONTE
BITI
BOGART
BRINER
FLIN
FRIMEN
R
F
L
I
N
V
A
I
R
S
I
R
Š
E
T
V
K
A
GABEN
GASMAN
GEBL
GIBSON
GINIS
HEKMEN
HOPKINS
ALEN
BELAFONTE
BITI
BOGART
K
V
E
L
P
M
T
R
A
G
O
B
P
A
L
A
N
S
K
E
O
R
H
N
J
E
V
O
J
T
KAJTEL
KEGNI
KERI
KLUNI
LEMON
MARVIN
NERO
L
K
R
R
C
E
T
N
T
G
O
J
KAJTEL
KEGNI
KERI
KLUNI
6
5
1 3
Puzzle Set #C5548 Level: Challenging
ITALIJANSKE
NOVINE
"KIKINDA"
I
N
U
R
S
I
2
6
PEVACICA
LEJLA
ITALIJANSKA
PEVACICA
ANA
F
R
I
M
E
N
3 9
6 8
"HEKTAR"
Ž. IME
"IRIDIJUM"
5
DRŠKA NA
VIOLINI
SLOV. TRGOVINSKI
LANAC
"VOJNI
EKSPEDITOR"
6 5 8
9
4
5 8 6
ENGLESKI
PISAC
IMAGINARNA
JEDINICA
8
4 3
7
2
1 4
5
3 9
9
STARIJI
VOZAC F1
MARIO
OTPORNE
PREMA
BOLESTIMA
2
KAKO SE IGRA SUDOKU: U kolonama vodoravno i
uspravno, u prazna polja upišite jednocifrene brojeve
koji nedostaju ali tako da ne ponovite isti broj u koloni.
Zapamtite, možete da upisujete samo brojeve do 1
do 9. Svaki broj ima svoje mesto, ne sme da se ponovi
isti broj ni u uspravnoj ni u vodoravnoj koloni, niti uA
kvadratu 3x3!
KAZEINSKA VUNA
(TRG.)
"RENIJUM"
5 7
SUDOKU
1
OBLIKOVATI
KAMEN
5
E
A
E
I
E
E
K
G
L
A
N
U
T
T
N
V
S
L
N
M
B
B
I
A
NOLTI
PALANS
RIVS
RORK
RUNI
SMIT
STJUART
J
I
N
S
A
I
I
E
E
E
T
R
A
V
N
O
Š
L
N
M
G
N
N
T
K
E
I
A
F
O
O
I
S
E
A
I
E
L
V
L
M
A
B
N
G
J
R
M
ŠARIF
ŠVARCENEGER
TARANTINO
VAJSMILER
VALONE
VAŠINGTON
VEJN
G
S
U
E
I
S
L
N
E
L
A
S
N
O
L
N
O
S
A
E
E
R
T
V
I
R
E
N
I
R
B
G
B
I
T
I
VELS
VILIS
VITAKER
VIVER
VOJT
ŠARIF
ŠVARCENEGER
TARANTINO
VAJSMILER
5 3
5
5 7
2
1
8
9
4 3
7
2
1 4
5
3 9
A
GLUP
1
vic
Kaže učiteljica đacima:
- Ko
vas smatra
6 od 5
8 za sebe da je glup, neka ustane.
Svi sede, niko ne ustaje. Posle dužeg vremena,
ustaje Perica.9Učiteljica5sva zapanjena,
6 8ne može
da veruje da on smatra za sebe da je glup, pa ga
upita:
4
3 9
2
- Štaaa?! Ti sebe smatraš glupim?!
A Perica
5 8odgovori:
6
-Ma ne, nego mi bilo žao da sami stojite!
6
1
5 9 7
6
23
HOROSKOP ZA APRIL
OVAN
BIK
Posao: Prva polovina aprila, odlična je
za planove, dogovore i kreativne kontakte, da bu od sredine meseca krenuli
u realizaciju. Diskrecija je svakako
potrebna, sve do momenta dok se
ne stvore uslovi za pokretanje planova. Moguć je
potpuni preokret na bolje, kao i dobitak zaposlenja.
Ljubav: Početak aprila donosi tajne ljubavi, koje
kreću munjevito. Partner je iz javnog žviota, uspešan
ili oženjen. Tu su i nove veze koje se pokreću preko
prijatelja, sa osobom koja nije iz vašeg mesta boravka, a najverovatnije dolazi iz inostranstva. Biće vam
vrlo zabavno, na jedan sasvim nov način interesantno. Po odlasku partnera, nastavljate kontakt. Od 16.
aprila Venera ulazi u vaše sazvežđe, što uvek donosi
jedan od sretnijih perioda za ljubav, bez obzira da li
ste u vezi, braku ili slobodni.
Posao: Duži period vas Jupiter gura
ka napredovanju i dobroj zaradi. Na
putu ste dobrih ostvarenja i uspeha. Međutim, ako ste sebe precenili,
proširili posao poneseni dobrom zaradom, sada vam stižu prve opomene. Brzo reagujte. U suprotnom, ovo je početak vašeg poslovnog
promašaja i neuspeha. Ljubav: Prva polovina aprila
donosi buran društveni život i dobre odnose sa prijateljima, koji su puni ideja i dobre organizacije za
provod. Neočekivani i neobični ljubavni događaji,
neplanirani susreti, pokloni i sitnije prijatnosti. Vidimo da će doći i do ljubavne avanture, koja prelazi
u bitniju vezu. Konflikt u braku i dugim vezama, izazvan ljubomorom i posesivnošću jednog od partnera.
Drugi deo aprila ukazuje na tajne veze, kao i veze sa
osobama sa kojima smo teritorijalno udaljeni.
RAK
LAV
DEVICA
Posao: Dešavanja koja su već u toku,
pokreću u vama jaku energiju za
dokazivanjem. Svojevoljnost, originalnost, protivrečnost i upornost, čak i u
greškama. Smanjite brzinu i ushićenje,
napetost, kako bi ovu inspirativnu energiju kvalitetno iskoristili. Novi počeci su neverovatan izazov.
Ljubav: Nesporazumi do kojih je došlo u vezama ili
braku, taktično i obazrivo možete trajno prevazići.
Razgovarajte i slušajte kakve poruke vam šalje partner. Do sredine aprila, na mestima za zabavu ili sport,
kao i preko prijatelja, doći će do susreta sa partnerom
iz prošlosti. Odličan je momenat da obnovite ovaj
odnos, ali i da dođete do konačnih odgovora, šta
dalje. Prošlost preovladava ovog meseca, kada vam
je dato mogućnost da ispravite već načinjene greške.
Druga deo aprila je povoljniji za nove početke.
Posao: Istražujte i dođite do potpunih
informacija, zatražite savet upućenih,
ukoliko je to potrebno. Tek tada ste
spremni da nešto pokrenete, menjate i
zahtevate. Ishitrenom reakcijom, sami
sebe rušite. Taktičnost i dobro isplanirane akcije,
rešavaju i nemoguće situacije i donose neverovatno
dobra rešenja. Ljubav: Glavna preokupacija su vam
izlasci, druženja, zabava i ljubav. Na emotivnom
planu prati vas neverovatna sreća. Sreća i uspeh
u ljubavi su veći što su vam kriterijumi pri izboru
partnera veći. Ljubav na putu je pravo osveženje.
Ljubavna avantura sa šefom ili strancem. Sa mlađim
ili nezrelim osobama ne ulazite u emotivnu vezu,
stvorićete sebi problem koji će te teško rešiti. Probleme u vezi ili braku, bez većih teškoća će te prevazići
uz malo pažnje i razgovora.
Posao: Upornošću uspevate da
nametnete svoje stavove autoritetu.
Strpljivo ste sačekali momenat, kada
je istina izašla na videlo. Sve vas ovo
očekuje ukoliko niste precenili svoje
sposobnosti. Velike su mogućnosti potpisivanja
novog poslovnog ugovora, a nezaposlene osobe
očekuje poziv na razgovor i dobitak zaposlenja.
Ljubav: Pomirenja će biti aktuelna tokom aprila.
Jedan od partnera ne odustaje i spreman je na dogovor. Ako ste u prethodnih mesec dana pokušavali
da uspostavite kontakt sa simpatijom, sa kojom
postoji razlika u godiama, početkom aprila dolazite do željenih rezultata. Veza će biti tajna. Ljubavi
su moguće na putu, u komšiluku, preko društvenih
mreža, rođaka. Nesporazume koje ste imali u vezi ili
braku, uspešno će te prevazići posle 6. aprila.
VAGA
ŠKORPIJA
STRELAC
Posao: Mart je mogao doneti
mnoge zablude, pogrešne odluke,
nejasno razmišljanje i dvoumljenje,
propuštene šanse.... Od 6-og aprila
krenite da raščišćavate sve ono što
smatrate da ste uradili protiv sebe, proteklog meseca. Pratite unutrašnji osećaj, nećete pogrešiti. Neko
vam vraća stari dug. Ljubav: April će biti neverovatno buran i vatren. Bićete u situaciji da birate između
dva partnera, koji se uporno bore za vas. Tu su i ljubavi na prvi pogled. Tajna veza sa partnerom koji je iz
javnog života ili je oženjen, svakako u nečemu uticajan. Veze koje krenu u aprilu, biće izuzetno burne sa
puno emocija i strasti. Koliko god da je lep početak,
ako ne budete mogli da pratite temperament partnera, sve će se brzo završiti. Odlazak na put obećava
prelepu ljubavnu priču, koja se nastavlja i na daljinu.
Posao: Jaka energija i volja će vas pratiti na poslovnom planu tokom aprila.
Ići će te ‘glavom kroz zid’ ne obraćajući
pažnju na prepreke. Možete promeniti
sve ono na čemu radite a niste zadovoljni dosadašnjim rezultatima. Izbegavajte sukobe u
tom svom putu, kako se ne bi spotaki. Ljubav: Veze
koje su prekinute tokom marta, mogle bi se obnoviti
u aprilu. Razlog rastanka bi mogao biti nesporazum,
uplitanje rođaka i bliskih prijatelja. Ako se ovde prepoznate, posle prve nedelje aprila, dolazi do kontakta i pomirenja. Poznanstvo sa starijim partnerom, koji
je mlad duhom, mladalački se oblači, odvešće vas u
bitnu vezu. Dok boem prelepih očiju, ulepšaće vam
život, ali na kratko. Aktuelni su i susreti sa prijateljima iz prošlosti, gde bi moglo doći do interesantne
ljubavne priče koja bi vodila u zajednički život.
Posao: Savet ukućana bi mogao biti
od velikog značaja, ako želite da napravite poslovne promene. Za sve
ono što planirate, bićete podržani od
žena ili bliskih saradnika, sa kojima se
družite i posle radnog vremena. Ako vam je kasnilo
rešenje, potpisivanje ugovora... april je vreme realizaije. Uspešna poslovna partnerstva. Ljubav: Do
polovine aprila u vašem astrološkom polju ljubavi,
boraviće Venera. Ovde živi priča o početku nove
ljubavi, zabavama, provodu, druženju... Ako ste već
u vezi, lako bi mogao da se pojavi neko nov. Do 20.
aprila, poznanstvo sa sportistom ili uniformisanom
osobom, brzo prelazi u emotivnu vezu. U tom periodu izbegavajte sukobe sa stalnim partnerom, lako
bi moglo doći do jačih sukoba. Tokom ovog meseca
lako može doći do trudnoće.
JARAC
VODOLIJA
RIBE
Posao: Očekuju vas uspešni dogovori
sa šefom. Potpisujete novi poslovni
ugovor ili odlazite na važan službeni
put. Kontakt sa strancima i novac
kroz to. Rasejanost bi mogla doneti
previđanje bitnih činjenica ili neobjektivnost. U
ovakvim momentima ne donosite konačne odluke.
Ljubav: Prva polovina aprila obećava lepa ljubavna dešavanja sa partnerom koji stanuje u vašem
komšiluku. Sretne su i tajne veze i veze sa partnerom
sa kojim ste teritorijalno udaljeni. Sportista koji
dolazi iz drugog mesta ili države, osvojiće vas na prvi
pogled. U drugoj polovini aprila, Venera ulazi u vaše
astrološko polje ljubavi. Tada vam se smeši sreća.
Lako se ulazi u novu vezu. Vreme ja za izlaske, zabave
i ljubav. Ako ste raskinuli dugu vezu, prijatelji će naći
načina kako da vas ponovo spoje.
Posao: Ukoliko ste se naučili na starim
greškama, sigurnim koracima idete ka
uspehu. Strpljenje i upornost u aprilu
mora da donese dobre rezultate. Sjajan
je period za privatnike, kao i za početak
privatnog biznisa. Lepa dešavanja u domu vam daju
dodatnu pozitivnu energiju i sa lakoćom rešavate
prepreke i probleme. Ljubav: Nastavak druženja
sa osobama sa kojima ste se upoznali prethodnog
meseca, sigurno vas vodi u novu ljubavnu vezu. Kako
ste u jednom od boljih životnih perioda za ljubav, sva
ostvarenja su moguća. A najviše su naglašene ljubavi
do kojih dolazi na putu, sa osobom koja često putuje
ili je iz inostranstva, dobrog porekla, obrazovana... Pri
izboru partnera ne budite skromni, birajte bolje od
boljeg. Duga tajna veza koja je prekinuta u prethodna
dva meseca, mogla bi se obnoviti.
Posao: Sva intersovanja su vam usmerena ka sticanju novca i rešavanju
finansijskih problema. April će vam
doneti jaku snagu i odlučnost za
promene. Da li je to promena u okviru
firme ili prelazak u drugu firmu, svejedno. Vodilja
vam je novac i u tom pravcu donosite odluke i pravite promene. Ljubav: Početkom aprila će biti intersantne avanture i provod. Ako tada uđete u vezu sa
izrazito crnim partnerom, posebnog šarma, većinu
vremena će te provoditi zajedno. Stara ljubav definitivno odlazi u zaborav. Našli ste ljubav svog života.
Oko 10-og aprila izbegavajte sukobe sa partnerom,
moglo bi doći do burne reakcije i trajnog razdvajanja.
Sredinom meseca, biće udvaranja sa svih strana, što
za vas nije ništa neobično. Ne ulazite u duple veze,
lako bi mogli biti razotkriveni.
Posao: April vam donosi obazrivost,
taktičnost i dobru organizaciju. Nećete
ispustiti uspeh, ni pruženu priliku. Temeljnom pripremom i gledanjem u
budućnost, donećete najbolje odluke. S tim da u realizacije ulazite od druge polobine
aprila. Ovaj mesec će obeležiti veći troškovi, ali i dobri
prilivi novca. Ljubav: Prva polovina aprila vam je kao
stvorena za ljubav. Venera će u ovom periodu i dalje
boraviti u vašem sazvežđu, i samim tim obećava.
Jasno birate i vrlo ste direktni, ništa ne prepuštate
slučaju, naročito ako ste slobodni. Čak šta više, bićete
spremni za razno razne eksperimente, pri čemu će
vas interesovati partneri koji su na svoj način posebni i originalni. Ukoliko ste doživeli buran rastanak sa
voljenom osobom, ubrzo će te se naći u toplom zagrljaju sa vedrim, veselim i preduziljivim partnerom.
BLIZANAC
024
Glas
STUDENTSKI
www.fpps.edu.rs
visoka škola pravne i poslovna akademske studije
Bulevar oslobođenja 76, Novi Sad, Telefon: 021/ 472-7884
Download

N o 2 - Fakultet za pravne i poslovne studije