Partner
broj 17
tromesečni interni list
jul 2010.
GALEB GROUP NA TRONU
NATAŠA MARKOVIĆ-ŽENA ZMAJ ‘10
BENCHMARKING U GALEBU
PARTNER NAJBOLJIMA!
UVODNIK
PARTNER
STRANA 2
SADRŽAJ
UVODNIK
IMPRESSUM
Evo još jednog broja Partnera pred
Vama dragi čitaoci. Hroničar života Kompanije Galeb Group beleži svoj 17. broj. U
razmaku izmedju dva broja, mnogo toga
se desilo. Tako beležimo nove nagrade i
priznanja koje su pripale našoj Kompaniji,
ali i generalnoj direktorki Nataši Marković.
Učestvovali smo na skoro svim stručnim
sajmovima, kako u zemlji tako i u inostranstvu. Odatle donosimo mnoštvo kontakata
koji su već obrađeni i njihova realizacija je
u toku. Veliki broj kvalitetnih poslova beleži i Galeb GTE. Ovo preduzeće, koje posluje
u sastavu kompanije, kao da ne oseća krizu. Poslova je sve više, a oni se sprovode
u roku. Galeb FSU se priprema za poslove
budućnosti, očekujući dugo najavljivanu
rekonstrukciju srpskih železnica. Do tada,
beležimo poslove u zemljama u okruženju.
Zimpa Ub, pored novih modela sefova,
specijalizovala se i za izradu i montažu
specijalnih kontejnera, dok se u Zavarivaču, nakon sertifikovanog standarda DIN
18800-7 klasa E, pripremaju za veliki posao
sa INO partnerom. U Galeb Metal Packu
ekspanzija u oblasti litografisanog lima.
Ugovoren je veliki izvozni posao u Rusiju, a
proizvodnja ostale ambalaže beleži porast.
U nekoliko delova naše kompanije uspešno su resertifikovani sistemi kvaliteta
ISO 9001:2008, a pripremamo se da u najmlađoj fabrici u kompaniji, Zavarivaču Vranje, otpočnemo posao na uvođenju ovog
standarda.
Vreme godišnjih odmora je u toku. Onima koji su se vratili želimo uspešan rad, a
onima koji tek treba da odu, želimo srećan
put i lep odmor.
Redakcija
Glavni urednik: Vesna Veselinović ;
Odgovorni urednik: Branimir Ivetić;
Koordinator: Snežana Sofranić;
Redakcija: Milan Veselinović, Aleksandar Pjevac, Olivera Mladenović,
Anka Vasiljević, Milomir Čekić i Aleksandar Popović.
Izdaje: ”Galeb Group”, Pocerska 111,
Šabac
Telefoni: 015/367-700, 367-718
[email protected]; www.galeb.com
Štampa: AMB Grafika - STYLOS Group,
Novi Sad
jul 2010.
AKTUELNO
GALEB GROUP NA TRONU...................................................................3
VESTI
U POSETI US STEEL-U............................................................................4
AKTUELNO
VELIKI SERTIFIKAT ZAVARIVAČU........................................................5
VESTI
BENCHMARKING RADIONICA - PRIMERI DOBRE PRAKSE.........6
VESTI
NAPAJANJE SOPSTVENE POTROŠNJE........................................................7
VESTI
POSLOVNI FORUM U SARAJEVU.......................................................8
VESTI
STRUČNA EDUKACIJA ZAPOSLENIH................................................9
SAJAMSKI NASTUPI I POSETE...............................................10-11
VESTI
DOBRA SEZONA U AMBALAŽI........................................................ 12
PARTNERSTVO
REKONSTRUKCIJA DATA CENTRA TELEKOMA SRBIJA............. 13
PREDSTAVLJAMO
GALEBOVI DRUMSKI JAHAČI........................................................... 14
AKTUELNO
KONTEJNERI PREPOZNATLJIVI PO KVALITETU.......................... 15
NOVOSTI
ELEKTRONSKI PUTNI PRELAZ U PROBNOM RADU.................. 16
DRUŠTVENA ODGOVORNOST
NOVI VIZUELNI IDENTITET RPK VALJEVO.................................... 17
PRIČA O RADNIKU
20 GODINA RADA U GALEB-U......................................................... 18
DOGAĐAJ
PREZENTACIJA GEN SET AGREGATA................................................. 19
CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
658(497.11)(085.3)
PARTNER: tromesečni interni list / glavni
urednik Vesna Veselinović; odgovorni urednik
Branimir Ivetić. - 2010, br. 17
(jul) - . Šabac, Pocerska 111:
Galeb Group, 2006-(Novi Sad : AMB grafikaStylos group). - 30 cm
Naslovna strana:
Nataša Marković na dodeli nagrade Cvet
uspeha za ženu zmaja 2010.
Tromesečno
ISSN 1452-4910 = Partner (Šabac)
COBISS.SR-ID 130251532
PARTNER
AKTUELNO
jul 2010.
STRANA 3
DODELJENE NAGRADE NAJBOLJIMA U PRIVREDI SRBIJE
GALEB GROUP NA TRONU
U organizaciji Media Inventa u Novom Sadu su, tokom maja, po deseti
put uručene nagrade najboljim privrednim subjektima i pojedincima,
a sve u sklopu projekta „Put ka vrhu“.
Nagrada Kapetan Miša Anastasijević,
rad akademskog vajara Ljubiše Mančića, dodeljuju privredne komore Srbije,
Radio Televizija Vojvodine, Fakultet
tehničkih nauka Novi Sad i agencija za
tržišne komunikacije Media Invent iz
Novog Sada.
Ovo priznanje je još jedno u nizu
osvojenih u kriznom periodu po svetsku privredu i obavezuje nas da i dalje
radimo kako bi u što kraćem roku postali jedan od lidera ekonomskog oporavka Srbije i njenog daljeg razvoja.
U prostorijama Matice Srpske nagrade su uručene najboljima 12. maja.
Medju njima i Kompaniji Galeb Group
iz Šapca, kao najboljem preduzeću u
Srbiji. Nagradu je predsedniku kompanije Radoslavu Veselinoviću uručio
pesnik Pero Zubac.
B.I.
Pero Zubac uručuje priznanje Radoslavu Veselinoviću
NATAŠA MARKOVIĆ – ŽENA ZMAJ 2010
Udruženje poslovnih žena i sekcija
Ženski biznis klub po četvrti put za
redom su organizovali izbor najuspešnije preduzetnice pod nazivom
“Cvet uspeha za ženu zmaja”.
Već tradicionalna manifestacija
održava se u želji da se oda priznanje
uspešnim i hrabrim ženama u našem
društvu koje su postale ugledne privrednice, dokazale da je moguće primeniti najviše standarde poslovanja,
biti inovativan i kreativan, biti prisutan i konkurentan na inostranim
tržištima, kao i da se mogu osmisliti kvalitetna rešenja koja doprinose
povećanju broja zaposlenih ili pak
pronaći model kojim se može ostvariti samozapošljavanje čak i u turbu-
Nagrada za generalnu direktorku Galeb -a
lentnim trenucima svetske ekonomske krize.
Ovogodišnja dodela priznanja
„Cvet uspeha za ženu zmaja 2010“
održana je 29. juna u velikoj sali
Beogradskog dramskog pozorišta.
Udruženje poslovnih žena Srbije, kao
organizator ove manifestacije i ove
godine je opredelio nagrade u dve
kategorije i jednoj potkategoriji. U
jednoj od dve glavne kategorije Najevropskija ženska firma dobitnik nagrade je generalna direktorka Kompanije Galeb Group Nataša Marković.
Priznanje i statuu dodelila joj je Milica
Delević, direktorka Vladine Kancelarije za evropske integracije.
VESTI
PARTNER
STRANA 4
jul 2010
U POSETI US STEEL-u
Delegacija Galeb Group-a, koju su
činili predsednik Kompanije Radoslav Veselinović, generalni direktor
Nataša Marković, direktor Galeb Metal Pack-a Slobodan Veselinović, član
Borda direktora Ivan Mitrović i izvršni
direktor Galeb Metal Pack-a Goran
Popović boravila je, polovinom juna,
u poseti US Steel-u u Smederevu. Sa
domaćinima delegacija Galeb Groupa je imala razgovore o dosadašnjoj i
budućoj saradnji, obzirom da je US
Steel jedan od najbitnijih dobavljača naše Kompanije. Zajedno sa menadžmentom US Steel-a, delegacija
Galeb Group-a obišla je i proizvodne
hale smederevskog giganta.
Pred ulazak u proizvodnju US STEEL-a u Smederevu
Dogovorena dalja saradnja dve kompanije
POTVRDA KVALITETA GALEB GTE
Najveća strukovna organizacija u oblasti telekomunikacija i informacionih tehnologija u elektroprivrednim i javnim preduzećima u Sjedinjenim
Američkim Državama UTC, na svojoj konferenciji
maja ove godine u Indijanapolisu, svrstala je realizaciju EPS-ovog novog telekomunikacionog sistema u
tri najznačajnija ostvarenja u ovoj oblasti.
Jednom od najvećih kupaca Galeb GTE, Elektroprivredi Srbije, je na toj konferenciji dodeljenja druga
UTC APEX AWARD nagrada za izvrsnost, inovativnost
i opšti doprinos zajednici. To je prvi put da je takvo
priznanje dodeljeno nekoj kompaniji van Amerike.
Galeb GTE je izuzetno ponosan na tu nagradu.
Kroz angažovanje u sopstvenom domenu dali smo
značajan doprinos realizaciji ovog veoma važnog
ostvarenja.
PARTNER
AKTUELNO
jul 2010.
STRANA 5
VELIKI SERTIFIKAT ZAVARIVAČ-u
U preduzeću Zavarivač Vranje,
krajem juna, sertifikovan je standard
DIN 18800-7 klasa E, jedan od naj-
Detalj iz proizvodnje
zahtevnijih zavarivačkih standarda.
Zahvaljujući njemu, Vranjanci će od
sada biti u mogućnosti da odgovore
na velike zahteve tržišta kada je reč
o zavarivanju čeličnih konstrukcija.
Naime, standard DIN 18800-7 klasa
E namenjen je zavarivanju dinamički opterećenih čeličnih konstrukcija. Dvočlana sertifikaciona komisija
nemačkog sertifikacionog tela TÜV
SÜD ocenila je da Zavarivač ispunjava uslove za rad po ovom standardu.
Kada se zbroje i sertifikati koje već
poseduje Zavarivač, zajedno sa kla-
som E, to predstavlja veliki iskorak u
borbi da se ovaj vranjski privredni
gigant podigne na „zdrave noge“.
Sertifikaciona komisija tokom ocenjivanja
HALA ČELIČNIH KONSTRUKCIJA KOLUBARA
METAL- VREOCI
Za potrebe Kolubara Metal-Vreoci, Zavarivač je po sistemu ’’ključ u ruke’’ završio projektovanje, izradu, montažu i puštanje u rad Hale čeličnih konstrukcija.
Namena hale je izrada, peskarenje i
farbanje elemenata metalnih
konstrukcija, delova bagera i
druge opreme.
Koncepcijski, hala se sastoji
iz tri radne celine međusobno
tehnološki povezane tako da
se u prvom delu kompletiraju
i zavaruju pozicije, u drugom
delu se vrši njihovo peskarenje i u trećem delu farbanje
čime se zaokružuje proces
proizvodnje pojedinih elemenata.
Gabariti hale su : dužina
125m, širina 22m i maksimalna visina 14m, što čini 2750m2
korisne radne površine. Hala je čelično
rešetkaste konstrukcije sa panelima i
ispunom od mineralne vune debljine
100mm. Za horizontalne i vertikalne
transporte delova hala je opremljena sa
kranskom stazom sa dva krana nosivosti 25 tona i 15 tona.
Unutrašnjost hale u Vreocima
Pri projektovanju i gradnji hale posebno se vodilo računa o zaštiti radnika
Spoljašnjost nove hale Kolubara Metal
i očuvanju životne sredine, tako da je
hala opremljena sa sistemima za odsisavanje produkata zavarivanja njihovim filtriranjem, ciklonskim odvajačima
nečistoća kao i sa prigušivačima buke.
Na kraju i pored teškoća koje neminovno prate
izvođače radova možemo
konstatovati da je investitor Kolubara Metal dobila
jednu modernu proizvodnu
halu, a glavni izvođač radova Zavarivač Vranje dobru
referencu i dragoceno iskustvo. Moramo napomenuti
da su veliki doprinos uspešnom završetku i puštanju u
rad hale dali radnici Zimpe
i Galeb Group koji su visoko
profesionalno odradili svoje
delove posla na postavljanju
i zavarivanju cevovoda pare, kondenzata i tehničkih gasova.
VESTI
PARTNER
STRANA 6
jul 2010
U ORGANIZACIJI FQCE I GALEB GROUP
BENCHMARKING RADIONICA –
PRIMERI DOBRE PRAKSE
Kompanija Galeb Group bila je domaćin Benchmarking radionice koju je
organizovao Fond za kulturu kvaliteta i
poslovnu izvrsnost (FQCE).
Tokom trajanja radionice, prisutni su
imali priliku da se uvere zbog čega je
Galeb Group osvojio tri Oskara kvaliteta, a posebno poslednji za 2009. godinu.
Teme su izabrane na osnovu kriterijuma za ocenjivanje nacionalne nagrade
Oskar kvaliteta, a teme, odnosno, primere dobre prakse pojašnjavali su za-
posleni u našoj kompaniji, dok je za tri
teme uvodna izlaganja imao dr Miloš
Jelić, predsednik Stručnog saveta FQCE.
Temu Partnerstvo izlagao je Boža
Janković, direktor Sektora za upravljanje kvalitetom, o Društvenoj odgovornosti govorio je Branimir Ivetić,
PR menadžer Galeb Group-a, dok je o
zadovoljstvu kupaca govorio Vladimir
Vujović, direktor prodaje Kompanije
Galeb Group. Kroz diskusiju se moglo
zaključiti da naša kompanija ima veo-
ma visok stepen razvijenosti partnerstva, da društvena odgovornost i briga
o internim i eksternim stejkholderima
prožima svaki segment Galeb-ovog
poslovanja, a da je briga o kupcima nešto o čemu se, pored ostalog, najviše
vodi računa. Takođe, prisutni su konstatovali da je Galeb Group zasluženo
osvojio sva tri Oskara kvaliteta. Potom
su učesnici Benachmarking radionice
obišli proizvodne pogone preduzeća
Galeb Metal Pack.
Detalji sa radionice i obilazak proizvodnje
USPEŠNE PROVERE SISTEMA KVALITETA
ISO 9001/2008
U Kompaniji Galeb Group pridaje
se velika važnost sistemima kvaliteta i
standardima koji su neophodni za bolje
poslovanje. Tokom prethodnog perioda u preduzećima koji su deo Kompanije bilo je nekoliko resertifikacija i nadzornih poseta.
Najpre je u Galeb Group Bijeljina
uspešno resertifikovan sistem upravljanja menadžmentom ISO 9001/2008.
U Galeb FSU je resertifikovan isti standard.
Tokom juna, u Galeb GTE-u i Zimpi
bile su održane nadzorne posete nad
sistemom ISO 9001/2008 od strane
ocenjivačkih kuća TÜV SÜD, odnosno
SGS-a.
Kada je ovaj standard u pitanju u
planu je njegova implementacija i
sertifikacija u vranjskom Zavarivač-u,
što je veoma velik i zahtevan posao
i predstavljaće pravi izazov za Sektor
za upravljanje kvalitetom, obzirom
na specifičnost posla i veličinu ovog
preduzeća.
Sertifikaciona komisija SGS-a u Zimpi
PARTNER
VESTI
jul 2010.
STRANA 7
GALEB GTE
NAPAJANJE SOPSTVENE
POTROŠNJE U HE BAJINA BAŠTA
U sklopu revitalizacije Hidroelektrane Bajina Bašta uspešno je
priveden kraju deo posla koji je na
međunarodnom tenderu dobio Galeb GTE. Puštena je u rad oprema
za napajanje sopstvene potrošnje
bez koje praktično hidrocentrala
ne može da funkcioniše. Opremu
čine dva ispravljača sa baterijama
koji obezbeđuju napon 220V jednosmerne struje i dva invertora u
paraleli za neprekidno napajanje
naponom 220V naizmenične struje.
Uz ispravljače i invertore isporučena je odgovarajuća distribucija za
napajanje potrošača. Distribucija
je pod kontrolom PLC-a koji pored
kontrolne ima i upravljajuću funkciju, a sve u cilju obezbeđenja sigurnog i bezprekidnog napajanja. U
sklopu opreme isporučeni su delovi
renomiranih proizvođača kao što su
Siemens, Benning, Hoppecke,ABB,
Moeler i drugi.
Deo instalirane opreme u Hidroelektrani Bajina Bašta
da kontrola i upravljanje hidrocentralom pokriva i deo koji obezbeđuje
osnovna napajanja. Nadamo se da će
nam ova refernca omogućiti i druge
slične poslove na polju energetskih
postrojenja u procesu revitalizacije
starih i izgradnje novih, što očekujemo u narednom periodu.
EPS - značajan partner Galeb GTE
Najvažniji deo sistema je udaljeni nadzor koji je po zahtevu trebalo
da bude u skladu sa IEC 60870-S104 protokolom što je prema našim
saznanjima po prvi put instalirano
na ovim prostorima. Zajedno sa austrijskom kompanijom Anritz i Institutom Mihajlo Pupin, koji su bili
nosioci posla sistemske integracije
opreme u pogledu komunikacije,
uspešno je povezana i naša oprema.
Sada je ona po prvi put na monitorima lokalne i glavne komande, tako
Unutrašnjost ormana za napajanje sopstvene potrošnje
VESTI
PARTNER
STRANA 8
jul 2010
POSLOVNI FORUM U SARAJEVU
U okviru posete državno – privredne
delegacije Republike Srbije Bosni i Hercegovini, koju je predvodio premijer
Mirko Cvetković sa ministrima, organizovan je Poslovni fоrum privrednika dve
države na kome su učestvovali predsednik Kompanije Galeb Group Radoslav
Veselinović i generalni direktor vranjskog Zavarivača prof. dr Milan Beslać.
Na plenarnom delu Poslovnog foruma prisutnima su se pored srpskog
premijera obratili i predsedavajući Veća
minstara BiH Nikola Špirić kao i predstavnici privrednih komora Republike Srbije
i Bosne i Hercegovine. Nakon toga su organizovani bilateralni razgovori srpskih i
bosanskohercegovačkih privrednika.
Osnovni cilj organizovanja ovog Poslovnog foruma je unapređenje saradnje između dve zemlje.
Deo učesnika poslovnog foruma u Sarajevu
Premijer Srbije Mirko Cvetković se obraća učesnicima foruma
Predsednik kompanije Galeb Group Radoslav Veselinović
DVOSMERNA SARADNJA SA EKO SERBIA
Sa EKO Serbia Galeb Group sarađuje godinu dana, i ta saradnja se ogleda u kupovini termalnih rolni za benzinske stanice, agregata, kompresora,
reklamnih polica. Pošto su se predstavnici EKO Serbia u više segmenata
odlučili da im mi budemo ekskluzivni
dobavljač, onda smo i mi doneli odluku da bi ta saradnja trebala da bude
obostrana.
Potpisan je ugovor o kupovini naftnih derivata od EKO Serbia. Pored
OMV-a, zaposleni u Galeb Group-u će
moći da u službena vozila sipaju gorivo i na EKO pumpama. Njihove benzinske stanice, ukupno 47, su teritorijalno jako dobro raspoređene, tako da
kuda god da krenu naša vozila imaju
EKO pumpu.
VESTI
PARTNER
jul 2010.
STRANA 9
STRUČNA EDUKACIJA ZAPOSLENIH
ADA PROGRAM U GALEB GROUP-u
WiFi je jedan od najvećih evropskih
intituta u području permanentnog
učenja, a u vlasništvu je Privredne komore Austrije. Ovaj institut pokriva sva
područja kvalifikacija i obrazovanja i
prati evropski kvalifikacioni okvir temeljen na principu znanja, veština i
kompetencija.
Od decembra prošle godine, u Kompaniji Galeb Group traje stručna edukacija zaposlenih u organizaciji WiFi,
koja je trajala do juna 2010. Teme koje
su prezentovane zaposlenima tiču se,
uglavnom, razvijanja veština prodaje i
menadžmenta. U septembru ove godine svi polaznici polagaće završni ispit,
a oni koji ga polože dobiće priznate
sertifikate.
Na stručnoj konferenciji
koju je organizovao WiFi u Hotelu Balkan u Beogradu tokom
juna, primer saradnje sa Galeb
Group-om je izabran kao primer dobre prakse.
Generalna direktorka Galeb
Group-a Nataša Marković je
na konferenciji istakla veliki
značaj saradnje sa WiFi-jem i
zahvalnost na stručno izvedenoj edukaciji. Za Galeb Group,
po njoj, ovaj program je od velikog značaja jer su zaposleni
kroz njega imali mogućnost
da prošire svoje vidike i da ih
veoma brzo primene u praksi.
Nataša Marković tokom prezentacije
Predavači i učesnici konferencije
KVALITETAN PROGRAM INTERNIH OBUKA
U Kompaniji Galeb Group otpočeo je
proces internih seminara, odnosno obuka zaposlenih iz najpre stručnih oblasti,
a potom i oblasti koje su od značaja za
normalno funkcionisanje Kompanije.
Do sada su predavanja održana za zaposlene u Službi prodaje Galeb Group-a
i ubskoj Zimpi. Teme o kojima se govorilo bile su upoznavanje zaposlenih sa
sistemima kvaliteta koji funkcionišu u
Kompaniji i normama kojih se zaposleni
moraju pridržavati tokom poslovanja.
Na ovu temu govorio je direktor Sektora
za upravljanje kvalitetom Boža Janković.
PR menadžer Galeb Group-a Branimir
Ivetić govorio je o Kodeksu korporativne
kulture koji je usvojen u Kompaniji i tako
upoznao sve prisutne sa oblastima koje
ovaj dokument reguliše. Takođe, Ivetić
je govorio i o korporativnom imidžu
Kompanije. Gordana Vukomanović, direktor Profitnog centra Galeb Group-a
u Novom Sadu, zajedno sa saradnicima,
govorila je o načinima za poboljšanje
prodaje i strategijama pri zaključivanju
posla.
Predsednik Kompanije Galeb Group
Radoslav Veselinović, zaposlenima je
govorio o važnosti osećaja pripadnosti
Kompaniji, a zahvaljujući svom velikom
znanju i iskustvu uključivao se i u ostale
segmente predavanja.
Nakon završetka sezone godišnjih odmora, planirano je da se nastavi ciklus
internih obuka i u drugim delovima Galeb-a, a biće govora i o nizu drugih tema
koje zaposlenima mogu pomoći da što
kvalitetnije izgrade sebe u poslu koji
obavljaju.
SAJAMSKI NASTUPI I POSETE
PARTNER
STRANA 10
jul 2010
GALEB GROUP NA SVETSKOM SAJMU TEHNOLOŠKIH INOVACIJA
ORIS 08 NA CeBIT-u
U poslednje vreme veoma popularan proizvod,
GPS sistem za praćenje vozila, predstavljen je posetiocima na ovogodišnjem svetskom sajmu tehnoloških inovacija CeBIT 2010 u nemačkom gradu Hanoveru. U organizaciji srpske Agencije za strana ulaganja i
promociju izvoza (SIEPA), pod imenom Serbia Smart
Solutions, Galeb Group je na nacionalnom štandu
prezentovao svoj proizvod ORIS 08. Po kontaktima
koji su tamo ostvareni nastup na CeBIT-u je ocenjen
kao veoma uspešan, a konkretizacija dogovorenih
kontakata je u toku.
Tako će naša Kompanija sa svojim proizvodom sertifikovanim CE znakom izaći van granica regiona što
je i bio cilj.
Štand Galeb Group-a u Hanoveru
BAUMA 2010
Predstavnici Galeb Group-a u Minhenu
Sajam BAUMA 2010 najveći je međunarodni stručni sajam građevinskih mašina, mašina za građevinski
materijal, kao i za rudarstvo, građevinskih vozila i uređaja na svetu. Na prostoru Novog sajma u Minhenu
ova manifestacije je održana po 29. put.
Ove godine je ukupna izložbena površina povećana
na 555.000 kvadratnih metara sa više od 3.000 izlagača. Ovo je mesto gde su zastupljeni svi vodeći svetski
proizvođači i gde se prezentuju inovacije za sve sektore.
Sajam „BAUMA 2010“ posetila je i delegacija naše
Kompanije predvođena predsednikom Radoslavom
Veselinovićem. Ostvaren je veliki broj kontakata, a njihova realizacija se očekuje u toku ove godine.
INTERSOLAR MINHEN
U sklopu aktivnosti vezanih za traženje prostora za nastup na tržištu obnovljivih izvora energije obavljena je poseta sajmu InterSolar u Minhenu. Poseta je imala za cilj proveru naše strategije na polju solarnog napajanja kao
i upoznavanje sa trenutnim trendom u tom domenu . Sajam je omogućio i
upoznavanje sa opremom neophodnom za realizaciju posla kao i sa potencijalnim partnerima. Definitivan je zaključak da je na polju tehnologije proizvodnje panela, kako za proizvodnju električne energije tako i za proizvodnju
tople vode učinjen ogroman napredak po pitanju efiksanosti i cene uređaja.
Ovo omogućava široku primenu ovih rešenja kako u zgradarstvu (krovovi
fasade sa solarnim panelima za proizvodnju toplote i električne energije) tako
i u industriji ( za proizvodnju tople vode neophodne u tehnolškom postupku
kao i za proizvodnju električne energije) sve u cilju poboljšanja energetske
efikasnosti što predstavlja osnovnu strategiju u EU, a i kod nas.
Pored posete sajmu obavljena je i poseta jednoj kompaniji koja se bavi proizvodnjom backup sistema za napajanje koji će uskoro postati deo sistemskog rešenja Galeb GTE, planiranog za naše tržište.
PARTNER
SAJAMSKI NASTUPI I POSETE
jul 2010.
STRANA 11
SAJAM FIA U ALŽIRU
Galeb Group je predstavio svoja rešenja za železnice, najnovija rešenja za
GPS sisteme i metalnu ambalažu. Imali
smo priliku da se upoznamo sa načinom
i funkcionisanjem poslovanja u Severnoj Africi.
Naši programi su naišli na veliko interesovanje domaćeg tržišta i imamo priliku da nastavimo saradnju do konkretnih, završnih, pregovora i zaključenju
prvih poslova. Alžir je visoko kotirana
zemlja u oblasti investiranja i poslovanja
sa stanovišta ulaganja i razvoja tržišta.
Predstavnici Kompanije Galeb Group, Nemanja Janković i Slobodan Veselinović, imali su priliku da prikažu
tri proizvodna programa na 43. internacionalnom sajmu u Alžiru FIA. Ovo
je najveći međunarodni sajam koji se
održava na afričkom kontinentu i okuplja izlagače iz celog sveta. Galeb Group je u saradnji sa Srpskom agencijom
za podsticaj izvoza SIEPA, imao priliku
da se predstavi na sajmu i napravi prve
kontakte.
SAJAM PRIVREDE U MOSTARU
Na trinaestom Međunarodnom sajmu privrede “Mostar 2010” Kompanija
Galeb Group uzela je učešće na nacionalnom štandu Srbije.
Pored 800 izlagača naša Kompanija
imala je veoma zapažen nastup. Brojni kontakti sa privrednicima hercegovačke regije, a i šire, su pokazatelj da
naša Kompanija ima šta da ponudi i
tamošnjim privrednicima pošto su već
upoznati sa poslovnošću i profesional-
nošću naše Kompanije u svim segmentima.
To pokazuje i poseta
predsednika Republike Srbije Borisa Tadića
kao i ministra ekonomije i regionalnog razvoja Mlađana Dinkića
nacionalnom štandu
Srbije i Galeb Group-u.
Štand Galeb-a u Mostaru
GALEB NA SAJMU GRAĐEVINE
Tokom trajanja 36.međunarodnog
sajma građevinarstva u Beogradu naša
kompanija imala je svoj izložbeni prostor u Hali 2 i na otvorenom prostoru.
Među eksponatima našli su se proizvodni i zastupnički programi: uređaji i
oprema iz programa električnog i ručnog alata, agregati, kompresori, metalni garderobni ormari, sigurnosna vrata,
sefovi, sistemi za praćenje vozila, video
nadzora...
Najveću pažnju posetilaca izazvao je veliki
izbor multi-funkcionalnih građevinskih mašina, miksera, bagera,
teleskopskih
dizalica
italijanskog proizvođača Merlo i agregata Gen
Set-a čiji je Galeb Group
zastupnik, distributer i
serviser.
Štand na otvorenom prostoru
MERLO MULTIFARMER U EKSPANZIJI
Na 77. međunarodnom sajmu
poljoprivrede u Novom Sadu koji
je održan od 15. do 22. maja, naša
kompanija izložila je multi-funkcionalne poljoprivredne mašine
italijanskog proizvođača Merlo
i agregate Gen Set čiji je Galeb
Group zastupnik,distributer i
serviser.
Interesovanje posetilaca je
bilo jako veliko, naročito za hi-
Galeb Group na Sajmu poljoprivrede
bridne mašine italijanskog Merlo-a.
Predstavnici naše kompanije
ostvarili su brojne kontakte sa
potencijalnim partnerima od kojih su neki već u fazi realizacije.
Predstavnici naše kompanije ostvarili su brojne kontakte
sa potencijalnim partnerima
od kojih su neki već u fazi realizacije.
VESTI
STRANA 12
jul 2010
KRUNSKI
ZATVARAČI ZA
PEPSI
U ovoj godini postali smo ovlašćeni
dobavljač za krunske zatvarače u regionu za punionice Pepsico, tako da od
ove godine snabdevamo punionicu
Sve veća uposlenost nove lakirke
Sa proizvođačima poklopaca za
svećnjake iz Hrvatske smo u pregovorima za isporuku 200 tona belog lima
godišnje.
NAVOJNI I STELCUP ZATVARAČI
Radenska u Sloveniji i Pivaru Sarajevo u
BiH. Uz postojeće kupce (ovlašćene punionice Pepsico: Pivara Prilep, Eurobev
Zagreb, A&P Dobanovci) i punionice u
Rumuniji i Mađarskoj gde su pregovori
sa kompanijom Pepsico i dalje u toku,
na ovaj način smo postali ključni dobavljač krunskih zatvarača Pepsico u
regionu.
PARTNER
Započete su isporuke navojnih i proizvodnja stel-cap zatvarača za Rubin
Kruševac na bazi potpisanog ugovora
za 2010. godinu. Upravo je overena
U toku je proizvodnja 400.000 zatvarača 31.5 x 60mm za Swisslion Group
koji je postao jedan od najznačajnijih
kupaca u sektoru aluminijumskog programa Galeb Metal Pack-a.
Dogovorena je saradnja sa rumunskom firmom Beofon iz Bukurešta o
zastupništvu Galeb Metal Pack-a na
rumunskom tržištu. Ovaj način komunikacije sa rumunskim partnerima će
znatno olakšati samu prodaju, pre svega vinarijama sa kojima smo već godinu dana u intenzivnim pregovorima o
početku saradnje.
NASTAVAK DOBRE
SARADNJE SA
COCA COLOM
Uz postojeće punionice u Zemunu i
Hadžićima, Galeb Metal Pack je postao
ekskluzivni dobavljač krunskih zatvarača punionicama Coca Cole u Zagrebu i
LITOGRAFISANJE
BELOG LIMA
U junu je započeta saradnja sa kompanijom Metarus iz Rusije. U pitanju su
isporuke lakiranog belog lima. Nastavljena je saradnja sa kupcima belog lima
iz Italije i Makedonije.
bočna štampa za Vinjak 31.5 x 57mm,
a dobijene su i grafičke pripeme za zatvarače iz novog asortimana ove renomirane kuće.
AMBALAŽA ZA HEMIJU
Zastupljenost prodaje Galeb Metal
Pack-ove ambalaže za hemiju, u ovoj
godini na našem tržištu, zauzima 94%.
Postali smo prvi dobavljači Zvezde
Helios, Nevena Colora i Zorka Colora,
koji su lideri na domaćem tržištu u
proizvodnji boja i lakova. Uvođenjem
nove linije za proizvodnju konusne
kante i limenke za razređivač dobili
smo kompletan asortiman ambalaže
za hemijsku industriju.
Rast prodaje hemijske ambalaže u
prvoj polovini godine u odnosu na isti
period u prethodnoj godini je 38%, što
prikazuje produktivnost proizvodnje i
prodaje te grane ambalaže.
Solinu, i njihovim punionicama vode
Gotalka za naredne tri godine.
Na istom tenderu postali smo dobavljač Coca Cola Skoplje.
PARTNER
PARTNERSTVO
jul 2010.
STRANA 13
REKONSTRUKCIJA PROSTORA ZA
DATA CENTAR TELEKOMA SRBIJE
Postupajući po javnom pozivu Preduzeća za telekomunikacije Telekom
Srbija a.d., kompanije Galeb GTE i
Galeb Group su u oktobru mesecu
2009. godine dostavile svoje ponude za izvođenje radova na adaptaciji i sanaciji prostora za Data Centar,
smeštenog na IV spratu TKC
Beograd u Katićevoj ulici na
Slaviji. Uzimajući u obzir izuzetnu kompleksnost posla
kao i zahtev investitora da
se radovi obave po principu
„ključ u ruke“, ponuda nije
dostavljena samostalno već
u okviru konzorcijuma. Osim
Galeb GTE i Galeb Group
ovaj konzorcijum još čine:
Saga, Elkoms, BDSP i Siemens.
Ponuda je ocenjena kao
tehnički i finansijski najpovoljnija i čitav posao je posle
dugih pregovora dodeljen
konzorcijumu.
Adaptacija i sanacija prostora na IV spratu TKC Beograd na Slaviji obuhvata čitav niz radova sa ciljem da se prostor
u potpunosti rekonstruiše i opremi za
potrebe instaliranja računarskih sistema Data Centra. Radovi su već otpočeli, uz adekvatnu podelu posla unutar konzorcijuma:
-arhitektonsko - građevinski deo –
biće urađen ljudstvom i sredstvima
Galeb Group; važno je napomenuti
da osim građevinske sanacije i rekonstrukcije prostora, arhitektonsko
– građevinski deo obuhvata i proizvodnju i ugradnju 30 tona čeličnih
konstrukcija koje će biti realizovane u
saradnji sa Zavarivačem iz Vranja
- elektro – energetski deo – za ovaj
posao odgovorna je kompanija Galeb
GTE; elektro – energetski deo podrazumeva proizvodnju i ugradnju mnogobrojnih razvodnih ormara, sistema
za neprekidno napajanje kao i isporuku i ugradnju više kilometara napojnih kablova različitih karakteristika
- termotehnički deo – vrlo zahtevan
posao, sa ciljem da se čitav prostor u
potpunosti temperaturno stabilizuje,
pripao je kompaniji Elkoms iz Beograda; termotehnički deo obuhvata isporuku i ugradnju aktivnih komponenti
(rashladnog sistema), ali i čitavog sistema cevovoda
- kablovska i rekovska infrastruktura – isporuku rekova i postavljanje pasivne
računarske mreže unutar
samog prostora Data Centra
realizovaće kompanija Saga
iz Beograda, koja je ujedno
bila i nosilac konzorcijuma
- elektronska zaštita i zaštita od požara – ovaj deo
pripao je poznatoj nemačkoj kompaniji Siemens, a
obuhvata isporuku aktivne
opreme kao i izvođenje radova na instalaciji, testiranju i puštanju u rad
– izrada Glavnog projekta
adaptacije i sanacije poverena je projektnom birou
BDSP (YU) iz Beograda koji
je deo istoimene projektne kompanije iz Londona; treba istaći da su predstavnici Galeb Group i Galeb GTE imali
više nego značajnu ulogu tokom izrade Glavnog projekta kao i tokom pribavljanja svih neophodnih zakonskih
dokumenata pre otpočinjanja radova.
UPRAVLJANJE PROMENAMA
U Poslovnom centru Kompanije Galeb Group u
Beogradu, sredinom marta 2010. godine, održan je
seminar na temu „Upravljanje promenama od QMS-a
do poslovne izvrsnosti“, u organizaciji Fonda za kulturu kvaliteta i izvrsnost. Pored zaposlenih iz Galeb Group-a, seminaru su prisustvovali i predstavnici brojnih
drugih beogradskih preduzeća.
Kurs je bio namenjen prvom i drugom nivou rukovodstva organizacije: direktorima firmi, direktorima
sektora; rukovodiocima svih nivoa rukovođenja, predstavnicima rukovodstva za QMS, EMS, IMS, OHSAS i dr.
Izmene koje donosi novi standard ISO 9004:2009
ukazuju na realnu potrebu novog pristupa u primeni upravljačkih standarada serije ISO 9000, a ideja
kursa je bila osposobljavanje menadžmenta za lakše
upravljanje ovim promenama i njihovu jednostavniju
implementaciju.
Sa seminara u Poslovnom centru Galeb-a u Beogradu
PREDSTAVLJAMO
PARTNER
STRANA 14
jul 2010
SLUŽBA TRANSPORTA KOMPANIJE GALEB GROUP
GALEBOVI DRUMSKI JAHAČI
Sigurno jedna od najbitnijih i najaktivnijih službi unutar Galeb-a je služba
transporta. Sa voznim parkom od 130
vozila, 10 velikih kamiona i 16 zaposlenih ona opslužuje potrebe cele grupa-
zni park je registrovan za sopstveni prevoz, domaći javni i međunarodni javni
prevoz, za šta poseduju uredne dozvole. Takođe, vozni park Galeb-a nalazi
se u TIR sistemu koji pojednostavljuje
pomažu i van radnog vremena. Zbog
toga je transport jedna od najstabilnijih službi unutar Kompanije. Zaposleni
rade dugi niz godina i veoma je mala
fluktuacija kadra.
Služba transporta samostalno
obavlja i poslove administracije
tekućeg poslovanja. Od registracije vozila, pribavljanja raznih sertifikata i dozvola kao i čuvanja sve
potrebne dokumentacije i fakturisanja naloga.
- Jedino šta nam predstavlja problem i čime smo nezadovoljni jesu
velika čekanja na graničnim prelazima i carinarnicama. Zbog toga
bih voleo da postanemo deo Evropske unije, jer bismo time rešili ovaj
problem i bili još produktivniji, kaže
Deo teretnog voznog parka Galeb Group
carinske procedure. Vozila i vozači poseduju ADR sertifikate koji omogućavaju prevoz opasnih materija. Kada se
za to ukaže prilika, usluge transporta se
Teretna vozila Galeb Group-a
pružaju i trećim licima. Pored prevoza
godinama unazad nisu bili akteri
robe i sirovina, Služba transporta bavi
se i prevozom zaposlenih. Takođe, služni jedne saobraćajne nezgode, jer
ba organizuje i odlaske na službeni put
se velika pažnja, pored tehničke
zaposlenih i menadžmenta.
ispravnosti vozila, poklanja i po- Napomenuću da naši vozači imaštovanju zakonskih normi u sferi
ju
položene vozačke ispite za sve
saobraćaja.
kategorije, a pojedinci su obučeni
za vožnju viljuškara i Merlo mašina,
tako da su ponekad angažovani i na
do povezivanja svih preduzeća i pred- tim poslovima. Posla ima u svakom
stavništava unutar Galeb Group-a. Vo- obliku. Često se u jednom tovaru
prevozi nehomogena roba. Naši
vozači su non stop
na putu, a često
se radi i noću, kaže
za Partner Dragan
Jančić, zamenik šefa
Službe transporta.
Za kvalitetan i timski
rad, kakav se zahteva od ove službe,
potrebni su dobri
međuljudski odnosi,
a oni su u ovoj službi
za primer. Međusobno dobri prijatelji,
vozači se druže i isObnovljen vozni park putničkih vozila
cije. Od dovoženja sirovina, distribucije
gotovih proizvoda krajnjim kupcima
Galebovi vozači uvek spremni za put
Aleksandar Pantelić, popularni Panta
i dodaje, - o svemu vodimo mnogo
računa. Kako o sebi, tako i o vozilima, jer smo mi na putevima “ambasadori” Galeb Group-a.
U okviru Službe transporta
nalazi se i mehaničarska radionica u kojoj rade dva mehaničara
i jedan perač voznog parka. Oni
pored teretnih vozila održavaju i
vozni park putničkih automobila,
a održavaju kontakte i sa ovlašćenim servisima za vozila koji su još
pod garancijom. Funkcionisanje
sopstvene mehaničarske radionice u okviru Kompanije doprinosi
značajnoj uštedi kada je reč o
održavanju.
PARTNER
AKTUELNO
jul 2010.
STRANA 15
KONTEJNERI PREPOZNATLJIVI
PO KVALITETU
Zimpa je u maju tekuće poslovne
godine potpisala dva veoma značajna
ugovora iz oblasti izrade industrijskih
kontejnera. Partneri su kompanije Goša
FOM i zagrebačka kompanija Exor ESI
– od skoro članica poznate kompanije
strijski kontejneri sa pratećim industrijskim kabinama.
Zimpini inženjeri zajedno u timu sa
bravarima i zavarivačima, specijalizovali su se za posebne zahteve kupaca po
pitanju konstrukcije i visoko postavlje-
Kvalitet je postignut, a povećanju
produktivnosti i kapaciteta svakako će
doprineti rekonstrukcija već postojeće
proizvodne hale u kojoj se izrađuju metalne kostrukcije. Rekonstruisana proizvodna hala će imati namenu „protoč-
Zimpini kontejneri na gradilištu
ABB, jedne od najvećih svetskih kompanija koja posluje u oblasti energetike.
Ovih dana iz proizvodnih pogona
Zimpe polako izlaze prvi završeni indu-
nih standarda. Najtraženiji su kontejneri veličine oko 60 m3, koji se koriste
za smeštaj visoko-kvalitetne opreme za
napajanje.
POBOLJŠANJA U
PROIZVODNJI
SIGURNOSNE OPREME
Stara izreka kaže „Veoma teško je popeti se na tron a još teže
ga je zadržati i odbraniti“.
Već dugi niz godina Zimpa je jedan od lidera u oblasti proizvodnje sigurnosne opreme. Postavivši sebi zadatak da uspeh na
domaćem tržištu proširi i na ceo region, tim inženjera iz Zimpe
će uz podršku stručnjaka iz beogradskog Instituta za materijale
početi sa implementacijom i korišćenjem potpuno novih, najsavremenijih kompozitnih materijala za izradu čeličnih kasa, sefova, trezorskih vrata, trezora i sl. Na pomenutom projektu se radi
u poslednjih godinu dana a prvi unapređeni modeli, iz širokog
asortimana sigurnosne opreme, se očekuju krajem leta.
Znatno poboljšanim dizajnom i kvalitetom usluga servisa,
udeo u plasmanu sigurnosne opreme na domaćem tržištu povećan je preko 20%.
Poboljšanjem kvaliteta, iz Zimpinog inženjeringa najavljuju
dobijanje novih sertifikata, kao i ispitivanja u laboratoriji VdS-a
u Kelnu.
Potpuno spremno u susret evropskim normama i standardima.
ne“ hale za izradu kontejnera i čeličnih
konstrukcija, a završetak radova se očekuje 01. septembra ove godine.
NOVOSTI
PARTNER
STRANA 16
jul 2010
GALEB FSU
ELEKTRONSKI PUTNI PRELAZ
GFSU LC09 U PROBNOM RADU
Osigurati bezbednost saobraćaja je
jedan od izazova savremenog društva.
Kompanija Galeb FSU je na bazi dugogodišnjeg iskustva na srpskim železni-
ja jeste da se vozači vozila u drumskom
saobraćaju obaveste o približavanju
prelazu i o neposrednoj opasnosti u
slučaju nailaska voza, kao i da se osigu-
na pruzi Subotica-Sombor. Tog dana se
pristupilo eksploatacionom ispitivanju
rada uređaja u realnim uslovima.
Uređaj preduzeća Galeb FSU će sva-
Instalacija železničke opreme
cama i onim iz regiona, a u saradnji sa
ekspertima iz preduzeća SDD ITG dizajnirala, proizvela i instalirala elektronski
uređaj GFSU LC09. Zadatak ovog uređa-
ra putnički i teretni železnički saobraćaj.
Komisija JP Železnice Srbije je krajem
maja ove godine pustila elektronski
putni prelaz GFSU LC09 u probni rad
kako doprineti bržem razvoju i unapređenju železničkog saobraćaja, što će
povećati nivo bezbednosti na putnim
prelazima pruga Srbije i regiona.
Nova signalizacija neophodna srpskim železnicama
PARTNER
DRUŠTVENA ODGOVORNOST
jul 2010.
STRANA 17
TREĆI DAN ODBOJKE
Odbojkaški klub Šabac organizovao je krajem maja,
u pešačkoj zoni u Ulici Gospodara Jevrema, treći po
redu festival odbojke za učenice osnovnih i srednjih
škola iz Šapca i okoline. Kao sponzor i Galeb Group je
uzeo učešće u ovom masovnom takmičenju školarki
Šapca.
Promoterka Dana odbojke bila je poznata igračica,
Šapčanka Jelena Pucarević. Organizatori su se potrudili da pored pehara, medalja i nagrada za najbolje
ekipe, obezbede i priznanja za najbolje igračice po
godištima. Ova manifestacija je već postala tradicionalna, a Galeb Group se trudi da pomogne odbojkaškom klubu u organizaciji ovakve masovne manifestacije.
Dan odbojke postao tradicija grada
NOVI VIZUELNI
IDENTITET RPK
VALJEVO
Na sastanku Saveta za marketing, informisanje i promociju Regionalne privredne komore Valjevo, održanom
početkom jula, u Kompaniji Galeb Group u Šapcu, doneto je nekoliko važnih odluka. Najvažnija se, svakako, tiče
promene, odnosno redizajna vizuelnog identiteta Komore. Osavremenjeni su logo i web sajt, i za očekivati je
da se, nakon usvajanja od strane Upravnog odbora RPK
Valjevo, otpočne i sa njihovom primenom. Logo je savremeniji, a za njegovu osnovu uzet je prethodni logo nekadašnje Poslovne regije: Mačva, Kolubara, Podrinje, koji je
koristila RPK Valjevo.
Tokom sastanka održane su i dve prezentacije. Najpre
je potpredsednik RPK Valjevo Petar Nikolić govorio na
temu „Kako kvalitetno organizovati nastup na sajmu“, dok
je Branimir Ivetić, PR menadžer Kompanije Galeb Group
govorio o organizaciji bitnih poslovnih događaja.
Novi logo RPK Valjevo
PRIČA O RADNIKU
PARTNER
STRANA 18
jul 2010
VLADISAV ŽIVANOVIĆ, RADNIK NA ELEKTROODRŽAVANJU
20 GODINA RADA U GALEB-U
Vladisav Živanović će, 1. septembra
ove godine, proslaviti vredan jubilej.
Toga dana, pre tačno 20 godina, prvi
put se zaposlio. Prvo radno mesto u
servisu Galeb u Cerovcu. Tokom godina
menjao je radna mesta, ali ne i firmu.
Vlada, kako ga svi
znaju, nakon odsluženja vojnog roka
u Puli i Šibeniku,
u rodu mornarice,
potragu za poslom
završio je u Cerovcu.
Nekoliko dana proveo je na servisiranju
električnog ručnog
alata, da bi nakon
toga prešao na mašinsku obradu mašina za izolovanje žice.
-
Danas sam
angažovan na poslovima mašinske
podrške u grupi
elektroodržavanja.
Zadovoljan
sam
poslom koji radim,
a najviše mi prijaju
dobri
međuljudski odnosi između
kolega. Ovde sam
od svog prvog radnog dana, radio
sam mnogo poslova, ponekad i više
odjednom, naročito u kriznim devedesetim. Zahvaljujući našoj angažovanosti i voljom da se prebrodi in-
– fudbalu. Sa starim drugarima i kolegama odigra koju utakmicu, čisto da
ostane u kondiciji. Tu su i nezaobilazna
druženja uglavnom vikendom. Porodica mu je, kaže, velika podrška, pa slobodno vreme koristi da joj nadoknadi
Vladisav Živanović na radnom mestu
sate i dane provedene na terenu, kada
nije sa njima. A takvih dana nekad ume
da bude i puno.
Vlada se oženio 1992. godine, tada
koleginicom Mirjanom. Sa njom ima
dvoje dece. Stariji Nemanja (1993. godište)
je učenik treće godine vladimiračke Ekonomske škole, dok je
tri godine mlađi Stefan, učenik završnog
razreda osnovne škole. Mirjana je i danas
radnik Galeb Group-a
u Sektoru poslovne
elektronike.
Najupečatljiviji
posao za Vladu bio
je premeštanje linije za pasterizaciju iz
Nikšićke u Apatinsku
pivaru. Taj komplekSupruga Mirjana i sinovi Nemanja i Stefan
san posao odradio je
flacija i sankcije i sve ono što nas je Sektor razvoja i inženjeringa Kompasačekalo, Galeb Group je danas izvr- nije Galeb Group. Po Vladi, jedan od
sna firma, jedna od najboljih u Srbiji, najtežih i najzanimljivijih. Zahvaljujući
iskustvu uključenih u ovaj posao, sve
kaže Vladisav Živanović.
Privatno, Vlada, kad ima slobodnog je proteklo u najboljem redu. Linija je
vremena, vraća se svojoj staroj ljubavi izmeštena, bez obzira na kratke rokove,
i proizvodnja je nastavljena tačno kada
je trebalo.
Sumirajući prethodnih 20 godina
provedenih u jednoj firmi, Vlada kaže:
-
Galeb je svima koji su kroz
njega prošli, a i onima koji su ostali,
bio jedna velika škola,
naročito za nas kojima
je to bio prvi posao.
Da bi se posao završio,
dovijali smo se na razne načine. Bukvalno,
svi smo radili sve. Pa
ja sam jedan period,
kada nije bilo puno
posla u servisu radio
kao ispomoć u Službi
transporta. Ništa nam
nije bilo teško i zato su
svi poslovi bili završavani, a predsednik je
to uvek znao da ceni.
Mnogi od kolega koji
su u prethodnih 20
godina napustili Galeb danas su uspešni
u drugim firmama, od
menadžera do majstora. Ja sam ostao veran
svojoj prvoj firmi jer
verujem da nas očekuju
još bolji dani i da je pred svima nama
dobra perspektiva. Takođe, odnos
menadžmenta prema radnicima u
mom sektoru je uvek bio na nivou i
to je bitan faktor zbog čega sam ja
još uvek ovde. Gradili smo godinama međusobno poverenje i to je ono
čemu volimo da učimo mlade koji dolaze u Galeb, zaključuje Vlada.
Vladisav Živanović je rođen
1970. godine u Vladimircima.
Osnovnu školu je završio je u Jaloviku, a srednju Mašinsku školu
u Vladimircima. Pre 20 godina,
počeo je da radi u servisu Galeb u
Cerovcu. Oženjen je, otac dva sina.
Sve ove godine, Vladisav Živanović
ostao je veran ne samo svojoj prvoj
firmi, nego i svojim rodnim Vladimircima. Sve ove godine putuje na posao,
prvo u Cerovac, a danas u Šabac.
B.I.
PARTNER
DOGAĐAJ
jul 2010.
STRANA 19
PC GALEB GROUP BEOGRAD
PREZENTACIJA GEN SET AGREGATA
Kompanija Galeb Group, zajedno sa svojim partnerom, Gen Set-om iz Italije, organizovala je prezentaciju Gen Set
agregata. Skup je održan u Poslovnom centru Galeb-a u Beogradu, a prisustvovao je veliki broj poslovnih partnera
– kupaca i korisnika ovih agregata.
Ispred Gen Set-a prezentaciji su prisustvovali Dino Salvemini i Giovanni Dalu, dok je menadžment naše Kompanije
predvodio predsednik Radoslav Veselinović.
Sastanak dugogodišnjih poslovnih partnera
Gosti razgledaju nove modele agregata
Trenutak za kratak predah
Menadžeri Galeb-a u druženju sa gostima
Menadžment Galeb-a sa poslovnim partnerima
Prezentacija agregata Gen Set
Download

Partner br 17