D.o.o."Alfa klima" 19350 Knjaževac, Srbija, ul. Spasoja Milkića 32, PIB 100629980 Rn.310-159605-93
tel/ fax +381 (0)19 730-337; 730-338; 732-770; e-mail: [email protected]; www.alfaclima.co.rs
REFERENC LISTA
VEĆIH INSTALACIJA CENTRALNE KLIMATIZACIJE
I TEHNOLOŠKIH HLAĐENJA IZVEDENIH OPREMOM “ALFA CLIMA”
Instalacija
• Upravna zgrada fabrike nameštaja “Tina” Knjaževac, . cca 600 m2
Centralna klimatizacija, toplotna pumpa vazduh- voda, fancoil uređaji
• Stacionar “Banja Koviljača” cca 800 m2
Centralna klimatizacija, toplotna pumpa vazduh- voda, fancoil uređaji.
• “Vinarija Jović” , Potrkanje –Knjaževac
Instalacija za kontrolu fermentacije, podrumske temperature i hladnu
stabilizaciju vina:
• Fabrika kožne galanterije “Manual” Novi Sad, cca 650 m2
Centralna klimatizacija, toplotna pumpa voda- voda.
• “Luks” Knjaževac
Rashladni agregati vazduh-voda u split varijanti za sanitarnu vodu.
• Pekara “Klas” Kladovo
Klimatizacija, opšta i lokalna ventilacija.
• Apartmanski objekat u Budvi, cca 500 m2
Centralna klimatizacija, toplotna pumpa vazduh- voda
• “Specijalna bolnica Sokobanja”
Instalacija grejanja fancoil uređajima direktno u hidrauličnom krugu tople
banjske vode, 40°C.
• “Mambo” Senta
Rashladni agregat vazduh-voda u split varijanti za sanitarnu vodu.
• “Duvanska Industrija Niš” Niš,
Centralna klimatizacija, rashladni agregat vazduh-voda 3x75 kW, fancoil
uređaji.
• “Jagodinalek” Jagodina
Centralna klimatizacija.
• “Ju banka” Prokuplje
Centralna klimatizacija, toplotna pumpa vazduh-voda
• “Veterinarski institut” Zemun
Centralno sušenje vazduha toplotnom pumpom za potrebe proizvodnje.
• “Ju banka” Zaječar
Centralna ventilacija i klimatizacija, toplotna pumpa vazduh- voda
• Podzemni tržni centar Niš, podzemni prolaz - 170 lokala
Centralna klimatizacija, rashladni agregat vazduh-voda 310 kW
• “Telekom Niš“, pošta br. IV - Ledena stena Niš
Centralna klimatizacija, rashladni agregat vazduh-voda split varijanta.
• “Telekom Niš“, glavna pošta Pirot
Rashladni agregat vazduh-vazduh
• “Color 2002” Niš
Centralna klimatizacija poslovnog objekta, toplotna pumpa voda-voda,
U funkciji od
1995.
1996.
1997.
1997.
1998.
1998.
1999.
1999.
2000.
2000.
2000.
2000.
2000.
2001.
2001.
2001.
2001.
Instalacija
U funkciji od
2001.
• “Metalka” Majur - Jagodina
Rashladni agregat 80 kW za tehnološko hlađenje i istovremeno grejanje i
ventilaciju objekta.
2002.
• “Beosan” Beograd,
Rashladni agregat i instalacija hlađenja tehnološke vode.
2002.
• “Tekijanka” Kladovo
Centralna klimatizacija, toplotna pumpa voda-voda.
2002.
• “Termomont” Pirot
Rashladni agregat vazduh-vazduh za održavanje temperature mlečnih
proizvoda.
2002.
• Hidroelektrana “Đerdap II” Negotin
Instalacija centralne klimatizacije.
2002.
• Fabrika kožne galanterije “Manual” Novi Sad –
Prodajni prostor u Novom Sadu,
Rashladni agregat vazduh-vazduh split varijanta.
2002.
• Specijalizovana hirurška bolnica “Parks” Novi Sad
Centralna klimatizacija, toplotna pumpa voda-voda.
2003.
• “Blinker” Niš
Klimatizacija (sa sušenjem vazduha) proizvodnog prostora za proizvodnju
plovaka.
2003.
• “Romana” Vršac
Rashladni agregat vazduh-voda u split varijanti za sanitarnu vodu.
2003.
• “Dumil” Stara Pazova
Rashladni agregat vazduh-voda u split varijanti za sanitarnu vodu.
2003.
• “Nišprojekt” Niš
Centralna klimatizacija poslovnog objekta, toplotna pumpa vazduh-voda.
2003.
• Konfekcija “EDI” Niš
Centralna klimatizacija poslovnog objekta, toplotne pumpe vazduh-vazduh.
2003.
• ŽTP Beograd
Rekonstrukcija centralne klimatizacije TK sale Operativnog odeljenja u
Nišu.
2003.
• Fabrika nameštaja “Dalas” - Tutin
Rashladni agregat vazduh-voda u split varijanti za temperiranje fluida u
tehnološkom procesu proizvodnje sunđera.
2003.
• Fabrika kožne galanterije “Manual” Novi Sad –
Prodajni prostor u Beogradu,
Centralna klimatizacija prodajnog prostora, toplotne pumpe vazduh-vazduh
split varijanta,
2003.
• “Micro Business” – Knjaževac
Centralna klimatizacija poslovnog objekta, toplotna pumpa voda-voda,
2004.
• “Bata” – Kać
Rashladni agregat vazduh – voda za hlađenje vode za proizvodnju
gaziranih napitaka, kapaciteta 700 (l/h).
2004.
• “Grafika Galeb” – Niš,
Centralna klimatizacija proizvodnog prostora štamparije, rashladni agregat
vazduh-vazduh.
2004.
• “Pekara Đukić” - Blace
Postojenje za hlađenje vode za mešenje testa.
2004.
• Gradska pekara Pančevo
Postojenje za hlađenje vode za mešenje testa.
Instalacija
• Konfekcija “Azzaro” – Beograd
Centralna klimatizacija proizvodnog prostora, rashladni agregati vazduhvazduh.
• “Cores” – Beograd
Centralna klimatizacija poslovnog prostora, toplotna pumpa voda-voda.
• “Crna trava” – Leskovac
Toplotna pumpa vazduh-voda.
• “Gradi tel” – Bor
Centralna klimatizacija objekta benzinske stanice u Knjaževcu,
toplotna pumpa voda-voda.
• “SP Mont” – Brčko
Toplotna pumpa vazduh-voda.
• Elektrodistribucija Niš
Klima orman vazduh-vazduh za klimatizaciju računskog centra.
• Medicinski centar Kruševac
Rashladni agregat vazduh – voda za klimatizaciju novog porodilišta.
• Fabrika kožne galanterije “Manual” Novi Sad –
Prodajni prostor u Novom Sadu,
Rashladni agregat vazduh-vazduh, split varijanta.
• Hidroelektrana “Đerdap II” Negotin
Instalacija centralnog grejanja remontne radionice, fancoil uređaji.
• “Izolir” – Zrenjanin
Rashladni agregat vazduh – voda, split varijanta, za temperiranje
komponenti za proizvodnju poliuretana.
• Pekara “Izvor” – Paraćin
Postrojenje za hlađenje vode za pripremu testa.
• Prodajni salon “Tehnopromet” u Boru.
Rashladni agregat vazduh – voda.
• Hidroelektrana “Đerdap II” Negotin
Klimatizacija objekta Komandnog tornja brodske prevodnice, rashladni
agregat vazduh – voda u split varijanti.
• Šećerana Pećinci
Lokalne toplotne pumpe, voda – vazduh.
• “Auto Bane - Group” – Zaječar
Instalacija centralnog grejanja poslovnog objekta.
• “Compconsult” – Niš
Toplotna pumpa voda-voda, fancoil uređaji.
• “Okkota Trading Limited” – Moskva
Centralna klimatizacija objekta u Beogradu, toplotna pumpa voda-voda,
fancoil uređaji.
• Kompanija “Elins Panić” – Brčko
Toplotna pumpa vazduh – voda.
• “Tehno produkt” – Velika Drenova
Rashladni agregat komore za čuvanje loznih kalemova.
• “Grijanje” – Danilovgrad
Toplotna pumpa vazduh – voda.
• “Hizna” – Čačak, Mršinci
Toplotna pumpa voda – voda sa direktnim korišćenjem agresivne
podzemne vode u primarnom krugu.
U funkciji od
2004.
2004.
2004.
2004.
2005.
2005.
2005.
2005.
2005.
2005.
2005.
2005.
2005.
2005.
2005.
2005.
2006.
2006.
2006.
2006.
2006.
Instalacija
• “Elrad International” – Gornja Radgona
Rashladni agregati vazduh – vazduh u split varijanti za klimatizaciju
proizvodnog pogona u Vlasotincu.
• “Toplota” – Pirot
Toplotna pumpa voda – voda, objekat benzinske stanice u Pirotu,
• Meridian banke u Užicu.
Toplotna pumpa vazduh – voda
• Fabrika sireva “Džersi” – Knjaževac
Rashladni agregati vazduh – vazduh u split varijanti za hlađenje komora za
čuvanje sireva.
• Opštinski sud -Leskovac
Toplotna pumpa vazduh – vazduh u split varijanti.
• Ginekološka klinika Kliničkog centra u Nišu
Klima agregati sa toplotnim pumpama vazduh – vazduh za klimatizaciju
hirurškog bloka- bele sale.
• Vinski podrumi,
Instalacija za kontrolu fermentacije, podrumske temperature
i hladnu stabilizaciju vina:
- “Podrum Drušići”, Crna Gora
- “Podrum Janko”, Smederevo
- “Mačkov podrum”- “Agrina”, Irig
• Mašinski fakultet u Kragujevcu
Toplotna pumpa voda – voda za obuku studenata.
• “Timberg” – Knjaževac
Toplotna pumpa voda, poslovni objekat u Knjaževcu.
• JP “Razvoj” – Knjaževac
Toplotna pumpa vazduh – vazduh u split varijanti, poslovni objekat u
Knjaževcu.
• “Bosnia beech boat” – Visoko, BIH
Kondenzacioni odvlaživač vazduha za Pogon za proizvodnju lameliranog
parketa u Visokom.
• “Knauf insulation” – Surdulica
Kondenzacioni odvlaživač vazduha za Pogon za proizvodnju gipsanih
ploča u Surdulici.
• DE LOITE – Beograd
Rashladni agregat vazduh – voda u split varijanti.
• TUŠ hipermarket, Bijeljina
Toplotna pumpa voda – voda + vazduh – voda, horizontalne istrujne
jedinice i rekuperator vazduha za klimatizaciju supermarketa.
• DIS INTERNACIONAL,
Toplotne pumpe vazduh – voda za klikmjatizaciju hipermarketa u:
- Velikoj Plani
- Jagodini
- Kruševcu
- Lazarevcu
- Mladenovcu
- Smederevskoj Palanci
- Pančevu
- Kragujevcu
U funkciji od
2006.
2006.
2006.
2006.
2006.
2007.
2007.
2007.
2007.
2007.
2007.
2007.
2007.
2007.
2007.
2008.
2007.
2008.
2008.
2008.
2009.
2010.
Instalacija
• Pekarska industrija Pančevo
Postrojenje za hlađenje vode za mešenje testa.
• “Ami monter” – Kruševac
Rashladni agregati 147 (kW) za klimatizaciju punionice vina u "Rubinu"
Kruševac.
• "Farmakom" Šabac.
Toplotna pumpa voda – voda, klimatizacija poslovne zgrade
• Vinski podrumi,
Instalacija za kontrolu fermentacije, podrumske temperature
i hladnu stabilizaciju vina:
- “Voćar Kopaonik” – Brus
- Manastir Visoki Dečani – podrum Orahovac
- “Podrum Vinik” Vršac
- “Podrum Višnjički” Sremska Kamenica
- “Podrum Savo Savić” Sremska Kamenica
• “Vagres” – Niš
Toplotna pumpa voda – voda, poslovni objekat u Nišu.
• TUŠ hipermarket, Brčko
Toplotna pumpa voda – voda + vazduh – voda.
• “Progetti” – Vladimirci
Rashladni agregati vazduh – vazduh, za klimatizaciju tri proizvodne
hale u Vladimircima.
• “BB Elektronik” – Ruma
Toplotna pumpa voda – voda, poslovni objekat u Rumi.
• “Desing” – Beograd
Toplotna pumpa voda – voda, istrujne jedinice sa rekuperatorom toplote i
kondenzacionim odvlaživačem vazduha, ostala termotehnička oprema za
klimatizaciju proizvodne hale sa pratećim prostorijama u Knjaževcu.
• “Timomed” – Knjaževac
Toplotna pumpa voda – voda, proizvodna hala sa pratećim prostorijama u
Knjaževcu.
• “Cim College” – Niš
Toplotna pumpa voda – voda, poslovni objekat u Nišu.
• “Autokomerc”, Niš
Toplotna pumpa vazduh- vazduh, prodajno-servisni centar u Nišu.
• “GOTA.CAR” –"Toyota" , Novi Sad
Toplotna pumpa voda – voda, prodajno servisni centar u Novom Sadu.
• Vinski podrumi,
Instalacija za kontrolu fermentacije, podrumske temperature
i hladnu stabilizaciju vina:
- “Vinarija Kovačević” – Irig
- “Podrum Dajić” – Mihajlovac
- “Institut u Sremskim Karlovcima”
- “Trajan d.o.o” “Podrum Radošević”, Banoštor
- “Vinarija Milosavljević”, Bučje -Trstenik
- “Euro pan” – podrum na Bisernom ostrvu
- “Podrum Muja” Orahovac
• “Melt” – Mol
Toplotne pumpe voda – voda, poslovni objekati u Molu.
U funkciji od
2008.
2008.
2008.
2008.
2008.
2008.
2008.
2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
Instalacija
• Stomatološka klinika Kliničkog centra u Nišu
Klima agregati sa toplotnim pumpama vazduh – vazduh za klimatizaciju
hirurškog bloka- bele sale
• “Eurokabl” Zaječar
Hlađenje tehnološke linije – grejanje proizvodnog prostora.
• Skupština opštine Surdulica
Toplotna pumpa vazduh-voda za klimatizaciju objekta Opštine
• „Fazi“ Niš
Toplotna pumpa voda-voda za klimatizaciju poslovnog objekta
• „Nastel“ Priština
Toplotne pumpe zemlja-voda za klimatizaciju školskog centra, 10.000 m2 u
Mališevu
• „Winners“ Zaječar
Toplotne pumpe voda-voda za klimatizaciju poslovnog objekta
• "YURA CORPORATION" Niš
Rashladni agregat vazduh - voda u "split" varijanti za klimatizaciju
proizvodne hale u Nišu.
• MUZEJ NAUKE I TEHNIKE Beograd
Toplotna pumpa voda - voda, istrujne jedinice i ostala termotehnička
oprema za klimatizaciju objekta (cca 1800 m2) muzeja u Beogradu.
• "NARTEL" Priština
Toplotna pumpa voda - voda (2 x 164 kW) za klimatizaciju hotela "Nartel"
u Prištini.
• "TAGOR ELECTRONIC" Niš
Toplotna pumpa vazduh - voda u "split" varijanti (151 kW) za
klimatizaciju poslovnog objekta u Nišu i rashladni agregat vazduh - voda
za potrebe tehnološkog hlađenja.
• "TOPLOTA" Bijeljina
Toplotna pumpa voda - voda za klimatizaciju farme pilića u Bijeljini.
• "TEKIJANKA" Kladovo
Toplotna pumpa voda - voda i ostala termotehnička oprema za
klimatizaciju supermarketa (cca 1000 m2) u Negotinu.
• "TEMET" Beograd
Toplotne pumpe vazduh - voda u "split" varijanti, istrujne jedinice i ostala
termotehnička oprema za kontrolu temperature vina prilikom fermentacije,
stabilizacije i odležavanja vina, klimatizaciju podruma i pratećih prostorija
vinarije u Lozoviku - Jagodina.
• "MIA" Blace
Rashladni agregat za hlađenje vode za pripremu testa.
U funkciji od
2009.
2010.
2010.
2010.
2010.
2010.
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
• Centralna klimatizacija toplotnim pumpama tipa voda-voda i vazduh-voda
mnogobrojnih privatnih stambenih objekata i manjih poslovnih prostora širom Srbije,
Republike Srpske, Hrvatske i Crne Gore
ALFA CLIMA
Download

REFERENC LISTA VEĆIH INSTALACIJA CENTRALNE