,, M.V.S. ,, D.O.O ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
32000 ČAČAK CARA LAZARA 23
T/F 032 227-696 MOB: 064 840-3410 , www.mvs.rs
E-MAIL: [email protected]
KATALOG
Toplotne pumpe
Katalog – toplotna pumpa
SADRŽAJ
1.
2.
3.
NASLOVNA
ISTORIJAT
DELATNOST
3.1. Projektovanje
3.2. Nadzor
3.3. Izvođenje
3.3.1. Toplotne pumpe
3.4. Servisiranje
3.4.1. Servisiranje instalacija i ugrađene
opreme
3.4.2. Ovlašćeni distributer i serviser
3.4.3. Pregled gasnih mreža
3.4.4. Servisiranje gasnih uređaja
4.
5.
6.
7.
REFERENCE
GALERIJA
KONTAKT
LOKACIJA
27. Mart 2014.
,, M.V.S. ,, d.o.o. Čačak
2 / 25
Katalog – toplotna pumpa
1.NASLOVNA
Dobro došli na naše stranice.
,, M.V.S. ” D.o.o za proizvodnju promet i usluge nudi Vam usluge projektovanja, izvođenja, nadzora i servisiranja
termotehničkih uređaja.
Na našim stranicama možete dobiti sve informacije o delatnostima preduzeća, njegovoj osposobljenosti da ispuni
sve Vaše zahteve saglasno najvišim standardima u pomenutim oblastima.
Dugogodišnje delovanje u oblasti termotehničkih instalacija donelo nam je veliko iskustvo koje je prepoznato od
renomiranih proizvođača opreme kojima smo postali saradnici i u čije ime vršimo servisiranje. Kao njihovi
saradnici imamo njihovu logističku podršku a sve u cilju ispunjavanja Vaših zahteva za kvalitetnim instalacijama i
uslugama servisiranja u oblasti termotehničkih instalacija.
Sugerišemo Vam da pogledate našu referentnu listu i galeriju izvedenih instalacija kako bi ste stekli potpuniju
sliku o izvedenim instalacijama.
Pregledom naše liste ovlašćenja za servisiranje i pregled instalacija videćete da su nam renomirani proizvođača
ukazali svoje poverenje.
Stojimo Vam na raspolaganju za sve vrste informacija kako bi ste zajedno sa nama iznašli najbole rešenje za
rešavanje Vaših potreba za nekom od instalacija grejanja, ventilacije, hlađenja i sl.
Sve sugestije koje će unaprediti naš rad su dobrodošle i molimo Vas da ih pošaljete na naznačenu e- mail
adresu [email protected]
27. Mart 2014.
,, M.V.S. ,, d.o.o. Čačak
3 / 25
Katalog – toplotna pumpa
2. ISTORIJAT ( O NAMA )
,, M.V.S. ” D.o.o za proizvodnju promet i usluge sa radom je počelo 26.02.2003. godine.
Na bazi dugogodišnjeg iskustva stečenog na održavanju veoma složenih termotehničkih sistema osnivač je
formirao preduzeće koje se bavi projektovanjem, izvođenjem, nadzorom i servisiranjem termotehničkih
instalacija.
Angažovanjem iskusnih i obučenih saradnika za ovu vrstu posla preduzeće je dobilo sigurnost i kvalitet u
realizaciji ugovorenih poslova što se može videti iz priložene referentne liste i galerije slika.
Preduzeće permanentno radi na praćenju novih dostignuća, tehnologija rešenje i sl. kroz edukaciju saradnika u
oblasti termotehničkih instalacija sve u cilju postizanja potrebnog nivoa kvaliteta rada iz delatnosti.
Oprema, alati i elementi koje koristimo u radu su zadnja generacija i iste saglasni preporukama proizvođača
opreme i važećih standarda za oblast termotehničkih instalacija
Uspešna saradnja sa renomiranim proizvođačima opreme dovela je do toga da smo kvalifikovani saradnici i
zastupnici pomenutih firmi ,,Bosch, Junkers, Buderus, Viessmann, Ferroli , uz čiju asistenciju u svakom
pogledu smo u stanju da odgovorimo svakom izazovu u cilju opravdavanja vašeg poverenja koje nam ukažete.
Plod uspešne saradnje sa pomenutim firmama rezultiralo je da smo ovlašćeni serviseri za opremu proizvođača
,,Bosch, Junkers, Buderus, Viessmann , Ferroli .
Poverenje nam je ukazao i distributer gasa za pregled gasnih mreža i izdavanje odgovarajućih potvrda o ispravnosti
istih.
Komercijalna banka a.d.
27. Mart 2014.
205-196614-06
,, M.V.S. ,, d.o.o. Čačak
4 / 25
Katalog – toplotna pumpa
3. DELATNOST
Preduzeće ,,M.V.S. ,, d.o.o. se bavi projektovanjem, izvođenjem, nadzorom i servisiranjem termotehničkih
instalacija
GREJANJA
HLAĐENJA
KLIMATIZACIJE I
VENTILACIJE
Kao i rekonstrukcijom postojećih
termotehničkih instalacija
VRSTE DELATNOSTI
● Projektovanje
● Izvođenje
● Nadzor
● Servisiranje
● Rekonstrukcija sistema grejanja i hlađenja
TIPOVI OBJEKATA
♦ Stanovi
♦ Hoteli i restorani
♦ Stambene zgrade
♦ Poslovni prostori
♦ Proizvodne hale
27. Mart 2014.
,, M.V.S. ,, d.o.o. Čačak
5 / 25
Katalog – toplotna pumpa
3.1. PROJEKTOVANJE
♦ Na bazi dugogodišnjeg iskustva u radu na
termotehničkim isntalacijama u mogućnosti
smo da klijentima ponudimo sve od idejnog
rešenja do kompletnog projekta za traženi
termotehnički sistem.
♦ Kroz projektovanje klijentima sugerišemo
najbolja tehnička rešenja tako i izbor
opreme koja će zadovoljiti sva očekivanja
klijenta.
♦ Kadrovski smo osposobljeni da svi projekti
budu urađeni po svim važećim domaćim i
međunarodnim standardima i normama
kao i u saglasnosti sa važećim zakonskim
propisima.
♦ Projektanti poseduju potrebne licence za
projektovanje, izvođenje i nadzor.
27. Mart 2014.
,, M.V.S. ,, d.o.o. Čačak
6 / 25
Katalog – toplotna pumpa
3.2. NADZOR
♣ Iskustvo u izvođenju, rekonstrukciji termotehničkih instalacija,
obučeni kadar omogućava nam da možemo po zahtevu
klijenta vršiti nadzor u njegovo ime i za njegov račun pri
izvođenju termotehničke instalacije od strane drugog
izvođača.
♣ Naši inženjeri koji sprovode nadzor, garantuju klijentu da će
izvođenje termotehničke instalacije u svemu biti po definisanom
projektu i važećim zakonskim i tehničkim normama.
♣ Inženjeri koji sprovode nadzor poseduju odgovarajuće licence i
sertifikate koji garantuju stručnost i nezavisnost.
♣ Tokom nadzora vodi se odgovarajauća zakonska
dokumentacija i klijent se redovno izveštava o dinamici
i kvalitetu izvedenih radova .
♣ Tokom nadzora klijentu pružamo svu logističku podršku u
slučaju odstupanja od projekta iz bilo kog razloga .
♣ U fazi projektovanja klijentu pružamo neophodnu logistiku
u postupku pribavljanja neophodnih dozvola ili saglasnosi.
♣ Po zahtevu klijenta, a na osnovu njegovih ovlašćenja u ime i
za račun klijenta sprovodimo postupak dobijanja dozvola i
saglasnosti za predmetni objekat.
27. Mart 2014.
,, M.V.S. ,, d.o.o. Čačak
7 / 25
Katalog – toplotna pumpa
3.3. IZVOĐENJE
♠ Kadrovi angažovani na izvođenju termotehničkih
instalacija su obučeni za rad u potrebnim tehnikama i
za izvođenje u svemu prema definisanom projektu.
♠ Preduzeće poseduje svu neophodnu opremu i sredstva
za rad na izvođenju sistema u svemu prema
preporukama proizvođača opreme i materijala koji se
koriste u izvođenju sistema.
♠ U svim fazama izvođenja se vodi potrebna tehničko –
tehnološka dokumentacija u saglasnosti sa propisima
koji regulišu ovu oblast.
♠ Kroz realizaciju se vrši neophodna kontrola ugrađene opreme kao i materijala što je garancija kavaliteta
izvedenog sistema.
♠ Pri radu se poštuju svi propisi o bezbednosti na
radu uz upotrebu potrebnih sredstava zaštite na
radu.
♠Vrste termotehničkih instalacija koje izvodimo su:
-
Centralno grejanje
Podno grejanje
Solarno grejanje
Toplotne pumpe
Gasne instalacije
Kotlarnice
Ventilacija
Hlađenje
27. Mart 2014.
,, M.V.S. ,, d.o.o. Čačak
8 / 25
Katalog – toplotna pumpa
3.3.1.TOPLOTNE PUMPEU
U okolnom vazduhu i ispod zemlje nalazi se ogromna, dostupna i besplatna energija.
Zahvaljujući najsavremenijim rešenjima toplotnih pumpi, ovu energiju moguće je iskoristiti za pripremu vode za
grejanje i toplu sanitarnu vodu.
Toplotne pumpe ovu energiju generišu bez sagorevanja i bez emisije ugljen dioksida i azotnih oksida čime su
zadovoljeni najviši standardi zaštite životne sredine .
Uz jednostavno rukovanje i održavanje toplotne pumpe predstavljaju dugotrajno rešenje uz obezbeđenje punog
komfora u vašem domu
Prednosti
- Izuzetno visok stepen iskorišćenja zahvaljujući
koeficijentu grejanja COP vrednosti do 6
- Temperatura polaznog voda do 60 °C obezbeđuje
visok komfor kako za grejanje tako i za toplu
sanitarnu vodu.
- Kompaktna rešenja sa svim potrebnim pumpama i
električnim grejačima .Jednostavna montaža i
integrisanje u postojeći sistem grejanja
- Najsavremeniji kompresori velike snage i
efikasnosti uz izuzetno nizak nivo buke.
- Lako podešavanje i rukovanje preko tekstualnog
displeja i jednostavnog korisničkog menija.
Toplotne pumpe koriste obnovljive izvore energije iz okoline –
sunčevu energiju akumulisanu u zemlji,vazduhu i podzemnim
vodama.
Ta energija se pomoću toplotne pumpe uz minimalan utrošak
električne energije, pretvara u komfornu toplotu za zagrevanje
Potreban Vam je samo izvor toplote i električna energija .To
Vam donosi obilje prednosti:
- Nema troškova za gorivo
- Nema dimnih gasova
- Ne treba Vam rezervoar za lož ulje, gasni priključak itd.
5
6
TIPOVI TOPLOTNIH PUMPI
-Zemlja/voda
*Toplotna pumpa oduzima toplotu iz zemlje preko sonde ili kolektora .Kako zemlja preko cele godine ima
jednaku temperaturu toplotna pumpa i u hladnim danima lako obezbeđuje celokupno snabdevanje toplotom
-Voda/voda
* Toplotna pumpa oduzima toplotu iz vode
preko sonda ili kolektora. Kako podzemne
vode preko cele godine ima jednaku
temperaturu toplotna pumpa i u hladnim
danima lako obezbeđuje celokupno
snabdevanje toplotom i leti za hlađenje.
-Vazduh/voda
* Toplotna pumpa uzima toplotu od
spoljašnjeg vazduha pretvarajući je u korisnu
ogrevnu toplotu ili u zimskim uslovima,ili
hladi prostor u letnjem režimu rada .
27. Mart 2014.
,, M.V.S. ,, d.o.o. Čačak
9 / 25
Katalog – toplotna pumpa
ZEMLJA / VODA
Kolektor toplote zemlje
Prednosti:
• niži investicioni troškovi
• visoki godišnji radni brojevi toplotne pumpe
Nedostaci:
• važno je precizno polaganje, a kod nestručnog polaganja
pojavljuju se „vazdušni jastuci“
• potreba za velikim površinama
• nije moguća gradnja na tom prostoru
Oduzimanje toplote zemlje ovde se vrši pomoću
plastičnih cevi velike površine, položenih paralelno sa
površinom zemlje, koje se obično polažu u više krugova.
Kod toga jedan krug ne smije biti duži od 100 m jer će
inače potreban učinak pumpe biti previsok.
Pojedinačni krugovi se nakon toga priključuju na jedan
razdelnik, koji se treba nalaziti na najvišoj tački kako bi
se omogućilo ozračivanje cevovodnog sistema .
U proračunima kao osnova se uzima dimenzija cevi DN 40 za koju su moguće i dužine cevi veće od 100 m.
Povremeno smrzavanje zemlje nema nikakav negativni uticaj na funkciju instalacije i na rast biljkama.
Treba paziti da se u području zemljinih kolektora ne sade biljke sa dubokim korenjem. Isto tako je važno da se cevi
polože u peščanu posteljicu, kako bi se izbegla moguća oštećenja od oštrog kamenja.
Pre zatrpavanja, neizostavno treba izvršiti probu na pritisak cevi.
Posebno u novogradnjama moguća su pomeranja zemlje, često bez većih rezultirajućih troškova.
Koji se toplotni učinak zemlje može iskoristiti zavisi od više faktora, pre svega od svojstava i vlažnosti zemlje.
Posebno je dobro iskustvo sa vlažnim glinovitom zemljom .
Manje su pogodna čvrsta peskovita zemljišta zbog njihovog manjeg kapaciteta akumuliranja toplote .
27. Mart 2014.
,, M.V.S. ,, d.o.o. Čačak
10 / 25
Katalog – toplotna pumpa
Sonde toplote zemlje
Prednosti:
• pouzdane
• manji potreban prostor
• visoki godišnji radni brojevi toplotne pumpe
Nedostaci:
• u pravilu viši investicijski troškovi
• nisu moguće u svim područjima
Zbog vrlo jednostavne ugradnje i manje potrebe za
površinom, u poslednje vreme se znatno povećala primena
zemljinih sonda.
U praksi se koriste U-sonde ili dvostruke U-sonde.
Dvostruke U-sonde se po pravilu sastoje od snopa četiri paralelne
plastične cevi koje su na mestu stopala pomoću specijalnih
fazonskih elemenata zavarene u stopalo sonde.
Po dve plastične cevi su na taj način spojene da nastaju dva
nezavisna kruga sa strujanjem.
Kod povoljnih hidrogeoloških uslova mogu se realizovati visoki
učinci iskorišćenja toplote .
Preduslov za projektovanje i ugradnju zemljinih sondi je
tačno poznavanje svojstava zemlje i uslova u dubini
zemlje .
27. Mart 2014.
,, M.V.S. ,, d.o.o. Čačak
11 / 25
Katalog – toplotna pumpa
VODA / VODA
Podzemne vode
Prednosti:
• visoki brojevi učinka toplotne pumpe
• manji potreban proctor
Nedostaci:
• povećani izdaci za održavanje zbog otvorenog sistema
• potrebna je analiza vode
• obvezna upotrebna dozvola
Korišćenje podzemnih voda uzimanjem iz bunara ponovnim
vraćanjem u vodeći sloj podzemnih voda posebno je povoljno
sa energetskog stanovišta.
Tokom čitave godine gotovo konstantna temperatura vode
omogućava visoke brojeve učinka toplotne pumpe .
Potreba za pomoćnom energijom, posebno potrošnji
energije za transportne pumpe .
Kod malih instalacija ili prevelikih dubina, tobožnja
energetska prednost vrlo se često poništava utroškom
dodatne energije za rad pumpi, a kod malih instalacija to
neretko ima uticaja na godišnji radni broj.
Takođe, kod podzemnih voda kao izvora toplote treba uzeti
u obzir da se radi o otvorenom sistemu, koji zavisi od
kvaliteta vode, količine vode, itd. Zbog toga se odluka za
primenu toplotne pumpe na podzemne vode mora posebno
temeljno preispitati.
Kao prvo mora se proveriti da li na dotičnom području ima
podzemnih voda u dovoljnim količinama na dubini od max. 20 m. Ovi se podaci mogu dobiti od vodoprivredne
organizacije , distributera vode ili od lokalnih firmi za bušenje. Nakon toga treba od vodoprivredne organizacije
zatražiti odobrenje za uzimanje i ponovno upuštanje podzemnih voda u svrhu grejanja.
Projektovanje i izvođenje bunara moraju uraditi za to specijalizovane firme jer nestručno izvođenje ovih radova,
posebno na ponirućim bunarima može tokom godina dovesti do začepljenja ovih bunara. Otklanjanje ovakvih šteta
može imati za posledicu znatne troškove.
Kvalitet vode se ustanovljava analizom vode. I tokom rada instalacije preporučuje se redovno uzimanje uzoraka
vode jer se sistem podzemnih voda vremenom može promeniti.
Zbog znatnih troškova , podzemne vode se kao izvor toplote kod manjih objekata (porodične kuće za jednu i dve
porodice) najčešće koriste samo tamo gdje za to postoje dugogodišnja iskustva i kada nisu potrebne redovne
analize vode.
Kod većih objekata, npr. stambene zgrade, poslovne zgrade, komunalni objekti, itd., podzemne vode kao izvor
toplote imaju važnu ulogu, pre svega u kombinaciji sa hlađenjem zgrade. Ovdje je odnos koristi i troškova u
pravilu pozitivan.
27. Mart 2014.
,, M.V.S. ,, d.o.o. Čačak
12 / 25
Katalog – toplotna pumpa
VAZDUH / VODA
Sistem vazduh /voda
Vazduh kao izvor toplote je svugde prisutan i dostupan u neograničenim
količinama i zbog toga ga vrlo jednostavno mogu koristiti tzv. Toplotne pumpe
vazduh / voda.
Pored toga ventilator koji je sastavni deo toplotne pumpe , vazduh dovodi
direktno do isparivača toplotne pumpe, tamo se rashlađuje i nakon toga
transportuje u spoljnu okolinu .
Sve više na značenju dobija i korišćenje toplote iz otpadnog vazduha u
kombinaciji sa toplotnom pompom, a posebno u kombinaciji sa energetski
efikasnim kućama.
Spoljašnji vazduh
Toplotna pumpa vazduh /voda, kao i toplotne pumpe, toplota zemlje sa
tehničkog stanovišta može raditi čitave godine. Kod monovalentnog načina
rada, toplotna pumpa mora kod uslova dimenzionisanja, npr. Spoljne
temperature od -15 °C, pružiti maksimalni učinak grejanja.
Budući da se učinak grejanja sa sniženjem temperature izvora toplote znatno smanjuje, to često dovodi do vrlo
velikih agregata i visokih investicionih troškova. Zbog toga se na toplotne pumpe vazdu /voda po pravilu počevši
od jedne određene spoljne temperature, paralelno spaja električni grejač.
On u tom slučaju hladnijih dana pokriva vršno opterećenje.
Zbog velikih temperaturnih razlika u hladnijim danima i time povezanog nižeg broja učinka, toplotne pumpe
vazduh /voda u poredjenju sa toplotnoim pumpama , toplote zemlje , imaju osetno niže godišnje radne brojeve.
Toplotne pumpe vazduh /voda zbog toga su posebno prikladne za područja gdje je godišnji prosjek spoljnih
temperatura relativno visok ili u postojećim porodičnim kućama za jednu i dve porodice , gde su troškovi za
iskorišćavanje izvora toplote zemlje previsoki.
Kod izbora toplotne pumpe vazduh /voda, uslovljeno visokim potrebnim količinama vazduha , posebnu pažnju
treba posvetiti izboru mesta postavljanja, kako bi se sprečile moguće ometajuće emisije buke.
To važi posebno u područjima sa vrlo gusto izgrađenim stambenim objektima. Osim toga, treba paziti da se
redovno kontrolišu površine izmjenjivača toplote isparivača i prema potrebi moraju se očistiti.
27. Mart 2014.
,, M.V.S. ,, d.o.o. Čačak
13 / 25
Katalog – toplotna pumpa
Komponente sistema toplotne pumpe
1. Preklopni ventil
2. Upravljačka ploča sa tekstualnim menijem
3. Električni grejač
4. Zaporna slavina sa filterom za prljavštinu
5. Pumpa sistema grejanja
6. Pumpa za sredstvo hlađenja
7. Regulacijska elektronika
8. Graničnik strije
9. Kompresor
ŠEMA SISTEMA GREJANJA
Sistem sa jednim krugom grejanja (radijatorskim) pomoćnim rezervoarom i internom
pripremom tople vode
AB
BE
EWP
PS
P1
P2
P3
WS
WW
19
27. Mart 2014.
,, M.V.S. ,, d.o.o. Čačak
Rezervoar za prikupljanje
Uređaj za punjenje
Toplotna pumpa
Pomoćni rezervoar
Pumpa sistema grejanja
Pumpa sistema grejanja
Pumpa pomoćnog sredstva sistema
Rezervoar tople vode
Priključak tople vode
Izvor toplote ( npr. Zemljišna sonda )
14 / 25
Katalog – toplotna pumpa
Princip rada
Zadatak toplotne pumpe
Prema zakonima termodinamike dva različito topla sistema teže izjednačenju temperature, tj. toplota teče uvek
samo sa tople strane (izvor toplote) na hladniju stranu (potrošač toplote). Da bi se iskoristila i toplota okoline, iz
zemlje, vazduha ili podzemnih voda, za grejanje i pripremu tople vode, ovu toplotu treba „podizanjem“ dovesti na
višu nivo .
Kružni tok rashladnog sredstva omogućava da se toplota „podiže“ na višu temperaturnu visinu
Srce ove toplotne pumpe je kružni tok rashladnog sredstva koji pokreće kompresor. Po konstrukciji je on identičan
kružnom toku rashladnog sredstva rashladnih uređaja (hladnjaci i zamrzivači, klima uređaji), te se s njima može
upoređivati i po pouzdanosti. Samo što je ovdje zadatak obrnut: U hladnjacima se namirnicama oduzima toplota i
preko zadnje strane aparata prenosi na prostoriju. Pomoću toplotne pumpe okolini (vodi, zemlji, vazduhu ) se
oduzima toplota i dovodi sistemu grejanja.
Princip rada
U zatvorenom kružnom toku radno sredstvo će ključati već kod nižih temperatura,
naizmjenično isparavati,komprimovati se, kondenzovati i ekspandirati.
• Isparivač (1)
U isparivaču se tekuće rashladno sredstvo nalazi podnižim pritiskom. Ono ima
nižu temperaturu od temperature izvora toplote. Zbog toga toplota teče od izvora
toplote do rashladnog sredstva, zbog čega dolazi do isparavanja rashladnog
sredstva.
• Kompresor (2)
Plinsko rashladno sredstvo se u kompresoru komprimuje na viši pritisak i toliko
se zagreje da je temperatura rashladnog sredstva nakon kompresije viša od
temperature koja je potrebna za grieanje i pripremu tople vode. I pogonska energija od kompresora pretvara se u
toplotu koja se prenosi na rashladno sredstvo.
• Kondenzator (3)
Rashladno sredstvo koje je jako zagrejano i nalazi se pod visokim pritiskom, predaje u kondenzatoru ukupnu
toplotu, i to kako toplotu iz izvora toplote, tako i toplotu primljene pogonske energije kompresora na sistem
grejanja (potrošač topline). Zbog toga se rashladno sredstvo jako ohlađuje i ponovno kondenzira.
• Ekspanzioni ventil (4)
Nakon toga rashladno sredstvo struji kroz ekspanzionog ventil natrag do isparivača. U ekspanzionom ventilu
dolazi do ekspanzije na prvobitni pritisak . Kružni tok je zatvoren
27. Mart 2014.
,, M.V.S. ,, d.o.o. Čačak
15 / 25
Katalog – toplotna pumpa
3.4. SERVISIRANJE
Preduzeće ima osposobljene kadrove za obavljanje sledećih poslova iz oblasti servisiranja
•
Servisiranje instalacija i ugrađene opreme
•
Ovlašćeni distributer i serviser
•
Pregled gasnih mreža
•
Servisiranje gasnih uređaja
3.4.1. Servisiranje instalacija i ugrađene opreme
◘ Vršimo servisiranje instalacija i ugrađene opreme na termotehničkim instalacijama koje su bile predmet
našeg izvođenja, nazora kao i drugih izvođača radova.
◘ Klijentima nudimo ugovoreno servisiranje sa posebnim pogodnostima kako u pogledu cene , odziva i sl.
◘ Posedujemo potrebnu opremu za servisiranje kao i potrebne merne uređaje za kontrolu sistema kao i
izvedenih radova.
◘ O izvršenom servisiranju izdajemo odgovarajuću dokumentaciju potvrde, uverenja i sl.
◘ Pri servisiranju vršimo zamenu uređaja i delova sistema po potrebi i u dogovoru sa klijentom. Zamenjeni
uređaji i materijali su od orginalnih proizvođača i distruibutera materijala.
27. Mart 2014.
,, M.V.S. ,, d.o.o. Čačak
16 / 25
Katalog – toplotna pumpa
3.4.2. Ovlašćeni distributer i serviser
Kao rezultat dugogodišnje saradnje sa proizvođačima opreme i materijala i njihovog poverenja postali smo
ovlašćeni distributer i serviser
•
Junkers
•
Bosch
•
Buderus
•
Viessmann
•
Ferroli
27. Mart 2014.
,, M.V.S. ,, d.o.o. Čačak
17 / 25
Katalog – toplotna pumpa
4. REFERENCE
HOTELI , RESTORANI, UGOSTITELJSKI
OBJEKTI
Hotel “Morava”
Hotel “Beograd”
Hotel “Kole”
Motel “Livade”
Kafe “Proleće”
Kafana “Car Lazar”
Restoran “Lovac”
Restoran “Dan i noć”
“Pečenjara”s.z.u.r., Marinković
Dragiša
AUTO SALONI
Auto salon “Škoda”
Auto salon “Toyota”
PAMETNE KUĆE
HALSKO PROIZVODNI
PROSTOR
“Auto Čačak”d.o.o.
“Mehanizacija”a.d.
“Zn Amgraf”d.o.o.
“Litopapir”a.d.
“Elit inox”d.o.o.
Rudnik i flotacija “Rudnik”d.o.o.
POSLOVNO STAMBENI PROSTOR
“Akvapan inženjering”d.o.o.
“Auto Čačak inženjering”d.o.o.
“Auto Čačak”d.o.o.
“Mehanizacija”a.d.
“Zn Amgraf”d.o.o.
“Mivex”d.o.o.
“Transport”d.o.o.
“Vetal”d.o.o.
“Grafopromet”d.o.o
“Šumadijalek”a.d.
“Alti”d.o.o.
“Vodoinženjering”d.o.o.
“SMV grafik”d.o.o.
“PS Fashion Design”d.o.o.
JKP “Komunalac”
Policijska uprava “Čačak”
Apoteka Čačak
Rudnik i flotacija “Rudnik”d.o.o
27. Mart 2014.
,, M.V.S. ,, d.o.o. Čačak
18 / 25
Katalog – toplotna pumpa
5. GALERIJA
27. Mart 2014.
,, M.V.S. ,, d.o.o. Čačak
19 / 25
Katalog – toplotna pumpa
27. Mart 2014.
,, M.V.S. ,, d.o.o. Čačak
20 / 25
Katalog – toplotna pumpa
27. Mart 2014.
,, M.V.S. ,, d.o.o. Čačak
21 / 25
Katalog – toplotna pumpa
27. Mart 2014.
,, M.V.S. ,, d.o.o. Čačak
22 / 25
Katalog – toplotna pumpa
6. KONTAKT
Kancelarija
32 000 Čačak ul. Cara Lazara 23
t/f 032 227 696
E-mail: [email protected] www.mvs.rs
Srnić Momčilo
Tanja Milosavljević
Saša Srnić
Marija Srnić
Vladimir Srnić
Direktor
Finasijska služba
Prijava pregleda gasne instalacije i
servis gasne opreme
Servisna služba
064 840 34 10
064 840 34 16
064 840 34 11
064 840 34 19
064 840 34 14
Kontaktirajte nas
Ime
Prezime
E-mail
Poruka
Pošalji
27. Mart 2014.
,, M.V.S. ,, d.o.o. Čačak
23 / 25
Katalog – toplotna pumpa
7. LOKACIJA
Pronađite nas
27. Mart 2014.
,, M.V.S. ,, d.o.o. Čačak
24 / 25
Katalog – toplotna pumpa
BELEŠKE :
27. Mart 2014.
,, M.V.S. ,, d.o.o. Čačak
25 / 25
Download

Toplotne pumpe