Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:
Naslov:
05.11.2014
07:20
www.PRobjave.com
http://www.probjave.com/objava/20141105_jobfair­14­kreiraj­svoju­buducnost
Asseco SEE Srbija
JobFair 14 ­ Kreiraj svoju budućnost!
2281
Beograd, 05. Novembar 2014. PR Objave: Saopštenje ­Studenti tehničko­tehnoloških fakulteta na
jubilarnom desetom Sajmu zapošljavanja "JobFair14­Kreiraj svoju budućnost!" protekla dva dana, 3. i 4.
novembra, imali su priliku da se upoznaju sa vodećim svetskim i domaćim kompanijama u oblasti
informacionih tehnologija, telekomunikacija i građevinarstva. Ove godine, nove zaposlene tražilo je preko
30 kompanija.Studenti tehničko­tehnoloških fakulteta na jubilarnom desetom Sajmu zapošljavanja
"JobFair14­Kreiraj svoju budućnost!" protekla dva dana, 3. i 4. novembra, imali su priliku da se
upoznaju sa vodećim svetskim i domaćim kompanijama u oblasti informacionih tehnologi
telekomunikacija i građevinarstva. Ove godine, nove zaposlene tražilo je preko 30 kompanija. Kao
globalni pokrovitelj Sajma posetiocima se predstavlia kompanija Microsoft Razvojni centar Srbija sa
svojim programom praksi i poslova. Zlatni pokrovitelji Sajma bile su kompanije Asseco, TeleSign,
Mozzart, Vip, a srebrni Telenor, Grundfos, Emric, Ericsson, Alti & Prointer koje su takođe posetiocima
prikazale koje su to pozicije otvorene za zaposlenje.Sajam je posetilo oko 4000 studenata i diplomaca u
potrazi za prvim poslom ili praksom. Naredne dve nedelje će i dalje biti otvorena CV baza na sajtu
www.jobfair.rs gde zainteresovani mogu ostaviti svoju biografiju.Prvog dana Sajma, studenti su
učestvovali u Open Space Techonology konceptu radionica, gde su zajedno sa predstavnicima kompanija
radili na rešavanju aktuelnih tehnoloških problema, dok su se drugog dana održavali Razgovori za posao.
Veliko interesovanje posetioci su pokazali i za mnogobrojne tribine i prezentacije koje su držali zaposleni
u kompanijama koje su izlagale na Sajmu.U direktnom kontaku sa zaposlenima, posetioci Sajma su imali
mogućnost da oslušnu zahteve tržišta, da se informišu o poslovima i praksama u ponudi, kao i da
saznaju koja se to zanja i veštine od njih očekuju. Da naći dobar posao nije nemoguća mislija, potvrdili
brojni studenti koji su zaposlenje pronašli upravo preko ovog Sajma, a ove godine su na njemu
predstavlili svoje kompanije. Studenti su imali priliku i da se informišu u radu Poslovno tehnološkog
inkubatora, Centra za razvoj karijere kao i Nacionalne službe za zapošljavanje.
Kovačić&Spaić
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:
Naslov:
08.11.2014
07:20
www.progressivemagazin.rs
http://progressivemagazin.rs/online/odrzan­jobfair14/
Redakcija
Asseco SEE Srbija
ODRŽAN JOBFAIR14
1832
Studenti tehničko­tehnoloških fakulteta na jubilarnom desetom sajmu zapošljavanja JobFair14 ­Kreiraj
svoju budućnost! 3. i 4. novembra imali su priliku da se upoznaju sa vodećim svetskim i domaćim
kompanijama u oblasti informacionih tehnologija, telekomunikacija i građevinarstva. Ove godine, nove
zaposlene tražilo je preko 30 kompanija. Kao globalni pokrovitelj Sajma posetiocima se predstavila
kompanija Microsoft Razvojni centar Srbija sa svojim programom praksi i poslova. Zlatni pokrovitelji
Sajma bile su kompanije Asseco, TeleSign, Mozzart, Vip, a srebrni Telenor, Grundfos, Emric, Ericsson,
Alti & Prointer koje su takođe posetiocima prikazale koje su to pozicije otvorene za zaposlenje.
Sajam je posetilo oko 4.000 studenata i diplomaca u potrazi za prvim poslom ili praksom. Naredne dve
nedelje će i dalje biti otvorena CV baza na sajtu www.jobfair.rs gde zainteresovani mogu ostaviti svoju
biografiju.
Prvog dana Sajma, studenti su učestvovali u Open Space Techonology konceptu radionica, gde su
zajedno sa predstavnicima kompanija radili na rešavanju aktuelnih tehnoloških problema, dok su se
drugog dana održavali razgovori za posao. Veliko interesovanje posetioci su pokazali i za brojne tribine i
prezentacije koje su držali zaposleni u kompanijama koje su izlagale na Sajmu.
U direktnom kontaku sa zaposlenima, posetioci Sajma su imali mogućnost da oslušnu zahteve tržišta, da
se informišu o poslovima i praksama u ponudi, kao i da saznaju koja se to znanja i veštine od njih
očekuju. Da naći dobar posao nije nemoguća misija, potvrdili su brojni studenti koji su zaposlenje
pronašli upravo preko ovog sajma, a ove godine su na njemu predstavili svoje kompanije. Studenti su
imali priliku i da se informišu o radu Poslovno tehnološkog inkubatora, Centra za razvoj karijere, kao i
Nacionalne službe za zapošljavanje.
Kovačić&Spaić
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:
Naslov:
30.10.2014
Privredni pregled
Domaće firme
Marija Jovanović
Asseco SEE Srbija; ICT/IT; Softver
Napomena:
Površina:100
Tiraž:0
I kompanija Aseko SEE na Džob feru
Kovačić&Spaić
Strana: 11
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:
Naslov:
31.10.2014
14:56
www.personalmag.rs
http://feedproxy.google.com/~r/PersonalMagazin/~3/WYrLnU0V9Ag/
Asseco SEE Srbija
Aseko SEE na Sajmu poslova „Job Fair 2014 – Kreiraj svoju budućnost!“
2035
Kompanija Aseko SEE (Asseco SEE), regionalni ICT lider, poziva sve zainteresovane studente i diplomce
tehničkih fakulteta da ih posete na Sajmu poslova Job Fair 14,...Kompanija Aseko SEE (Asseco SEE),
regionalni ICT lider, poziva sve zainteresovane studente i diplomce tehničkih fakulteta da ih posete na
Sajmu poslova Job Fair 14, koji se održava 3. i 4. novembra u zgradi tehničkih fakulteta u Beogradu, gde
će stručnjaci kompanije Aseko SEE predstaviti studentima konkretna znanja i veštine koje mladi
stručnjaci treba da savladaju kako bi se zaposlili u liderskim ICT kompanijama u Srbiji. Aseko SEE, kao
Zlatni pokrovitelj, tradicionalno je podržao održavanje Sajma.„Mi u kompaniji Aseko SEE smatramo da je
naša obaveza da pokrećemo i podržavamo društveno korisne akcije, kao što je JobFair. Srbija ima
kvalitetne kadrove u tehničkim naukama, ali kako bi se ta dobra osnova nadgradila – potrebna im je
praksa u realnim uslovima i mentorski rad sa iskusnim profesionalcima. U kontaktu sa studentima na
Sajmu, Aseko će im pomoći da se predstave potencijalnim poslodavcima u najboljem svetlu,“ izjavila je
Slađana Milenković, HR menadžer Aseko SEE i dodala „Zagovaramo proaktivan pristup domaće privrede
prema studentima tehničkih fakulteta, obzirom da je reč o profesijama koje su veoma tražene i van
granica naše zemlje. Briga svih članova društva, a posebno privrednih subjekata u tako dinamičnoj i
rastućoj oblasti kao što su informacione tehnologije, treba da bude upravo kako da se ti mladi ljudi
zadrže u Srbiji.“Pored učešća na JobFair­u, kompanija Aseko SEE već dve godine zaredom organizuje
Asseco Journey dan otvorenih vrata za studente, kada mogu da obiđu sve sektore kompanije i
neformalno razgovaraju sa menadžerima.Sajam poslova za studente i diplomce tehničkih i tehnoloških
fakulteta održava se 3­4. novembra u Beogradu, u zgradi tehničkih fakuteta. Na Sajmu se, pored Aseko
SEE, predstavlja još oko 40 kompanija. Ulaz za sve posetioce je besplatan, a registracija u bazu
biografija otvorena na sajtu www.jobfair.rs.
Kovačić&Spaić
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:
Naslov:
31.10.2014
14:56
Beta
http://users.beta.co.rs/vestijedna.asp?idvest=3145409
(kraj)stv/sas
Asseco SEE Srbija
Sajam poslova Džob fer 3. i 4. novembra
1608
EKO­BEOGRAD­SAJAMSajam poslova Džob fer 3. i 4. novembraBEOGRAD, 31. oktobra 2014. (Beta) ­
Sajam poslova za studente idiplomce tehničko­tehnoloških fakulteta "Džob fer (JobFair) 14 ­Kreiraj svoju
budućnost!" biće održan 3. i 4. novembra u zgraditehničkih fakulteta u Beogradu.Organizatori sajma su
Udruženje studenata tehnike Evrope ­ BestBeograd (BEST) i Udruženje studenata elektrotehnike Evrope
­ IstekBeograd (EESTEC).Kako se navodi u saopštenju organizatora, cilj sajma je
smanjenjenezaposlenosti mladih i sprečavanje "odliva mozgova" u inostranstvo,a što je u oblasti
tehničkih nauka veoma izraženo.Dodaje se da će tokom dva dana, studenti moći da se upoznaju
savelikim brojem kompanija iz tehničko­tehnoloških struka, saznajuviše o poslovima i praksama u
ponudi, a moći će i besplatno daprisustvuju radionicama i predavanjima na temu koja znanja i veštineje
potrebno da razvijaju kako bi se bolje zaposlili nakon završenihstudija.Na ovogodišnjem 10. Job feru biće
organizovan i radionica "OpenSpace Tećnology" tokom koje će studenti, kompanije i stručnjacizajedno
raditi na trenutnim tehnološkim problemima u zemlji.U saopštenju se dodaje da će među kompanijama
koje će studentimaponuditi posao biti: Ericšon, Vip, Možart, Telesign, Zuhlke, Orion i Asseco, a svoj
štand imaće i Nacionalna služba za zapošljavanje(NSZ), koja će predstaviti mladima koncept "Aktivnog
traženjaposla".Sajam poslova i praksi "JobFair 14 ­ Kreiraj svoju budućnost!" ovegodine je podržalo
Ministarstvo omladine i sporta, Univerzitet uBeogradu, svi tehničko­tehnološki fakulteti i Fondacija "Ana i
VladeDivac".(kraj)stv/sas
Kovačić&Spaić
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum: 31.10.2014
14:56
Medij: Tanjug
Link:
Autori:
Teme: Asseco SEE Srbija
Naslov:
Sajam poslova i stručnih praksi za studente
1901
Sajam poslova za studente i diplomce tehničko­tehnoloških fakulteta "Džob fer 14 ­ Kreiraj svoju
budućnost" biće održan po 10. put, u ponedeljak i utorak, 3. i 4. novembra, u zgradi tehničkih fakulteta u
Beogradu.
Studentske organizacije BEST Beograd i EESTEC LK Beograd će i ove godine posetiocima predstaviti
mogućnosti zaposlenja i razvoja profesionalnih karijera u kompanijama koje posluju u našoj zemlji.
Cilj projekta, koji organizuju studenti volonteri, jeste smanjenje nezaposlenosti mladih i sprečavanje
"odliva mozgova" u inostranstvo, što je u oblasti tehničkih nauka veoma izraženo. Sajam godinama
unazad predstavlja vezu između obrazovnog sistema Srbije, kompanija kao poslodavaca i studenata.
Studenti će moći da se na jednom mestu upoznaju sa velikim brojem kompanija iz tehničko­tehnoloških
struka, saznaju više o poslovima i praksama u ponudi. Sajam studentima nudi priliku da besplatno
prisustvuju radionicama i predavanjimao tome koja znanja i veštine je potrebno da razvijaju kako bi se
bolje zaposlili.
Planirana su brojna predavanja i tribine, među kojima i open spejs tehnolodži (Open Space Tećnology)
koncept radionica, koji će studentima, kompanijama i stručnjacima obezbediti prostor da zajedno rade na
trenutnim tehnološkim problemima u zemlji, i predstave trendove u strukama zastupljenim na sajmu ove
godine.
Studenti će tokom sajma, imati priliku i da učestvuju u razgovorima za posao. Prijavljivanje je putem
popunjavanja formulara na sajtu sajma. Kompanije koje nude razgovor za posao su Erikson, Vip, Mocart,
Telesajn, Zuhlke, Orion i Aseko.
Na sajmu će svoj štand imati i Nacionalna služba za zapošljavanje, koja će kroz promociju svojih usluga i
aktuelnih programa, predstaviti mladima koncept aktivnog traženja posla.
Sajam su podržali Ministarstvo omladine i sporta, Univerzitet u Beogradu, svi tehničko­tehnološki
fakulteti i Fondacija "Ana i Vlade Divac".
Kovačić&Spaić
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:
Naslov:
02.11.2014
09:11
www.blic.rs
http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/507712/Sajam­poslova­i­­praksi­za­studente­sutra­i­prekosutra
Tanjug
Asseco SEE Srbija
ŠANSA ZA MLADE Sajam poslova i praksi za studente danas i sutra
1873
Dvodnevni Sajam poslova za studente i diplomce tehničko­tehnoloških fakulteta "Džob fer 14 ­ Kreiraj
svoju budućnost" biće danas otvoren u zgradi tehničkih fakulteta u Beogradu.Studentske organizacije
BEST Beograd i EESTEC LK Beograd i ove godine će posetiocima predstaviti mogućnosti zaposlenja i
razvoja profesionalnih karijera u kompanijama koje posluju u našoj zemlji.Cilj projekta, koji organizuju
studenti volonteri, jeste smanjenje nezaposlenosti mladih i sprečavanje "odliva mozgova" u inostranstvo,
što je u oblasti tehničkih nauka veoma izraženo.Sajam godinama unazad predstavlja vezu između
obrazovnog sistema Srbije, kompanija kao poslodavaca i studenata.
Studenti će moći da se na jednom mestu upoznaju sa velikim brojem kompanija iz tehničko­tehnoloških
struka, saznaju više o poslovima i praksama u ponudi.
Sajam studentima nudi priliku da besplatno prisustvuju radionicama i predavanjima o tome koja znanja i
veštine je potrebno da razvijaju kako bi se bolje zaposlili.
Planirana su brojna predavanja i tribine, među kojima i open spejs tehnolodži (Open Space Technology)
koncept radionica, koji će studentima, kompanijama i stručnjacima obezbediti prostor da zajedno rade na
trenutnim tehnološkim problemima u zemlji, i predstave trendove u strukama zastupljenim na sajmu ove
godine.
Studenti će tokom sajma, imati priliku i da učestvuju u razgovorima za posao.
Prijavljivanje je putem popunjavanja formulara na sajtu sajma.
Kompanije koje nude razgovor za posao su Erikson, Vip, Mocart, Telesajn, Zuhlke, Orion i Aseko.
Na sajmu će svoj štand imati i Nacionalna služba za zapošljavanje, koja će kroz promociju svojih usluga i
aktuelnih programa, predstaviti mladima koncept aktivnog traženja posla.
Sajam su podržali Ministarstvo omladine i sporta, Univerzitet u Beogradu, svi tehničko­tehnološki
fakulteti i Fondacija "Ana i Vlade Divac".
Kovačić&Spaić
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:
Naslov:
31.10.2014
09:11
www.rtv.rs
http://www.rtv.rs/sr_ci/mladi/zaposljavanje/sajam­poslova­dzob­fer­3.­i­4.­novembra_531945.html
Asseco SEE Srbija
Sajam poslova DŽob fer 3. i 4. novembra
1532
BEOGRAD ­ajam poslova za studente i diplomce tehničko­tehnoloških fakulteta "DŽob fer (JobFair) 14 ­
Kreiraj svoju budućnost!" biće održan 3. i 4. novembra u zgradi tehničkih fakulteta u
Beogradu.Organizatori sajma su Udruženje studenata tehnike Evrope ­ Best Beograd (BEST) i Udruženje
studenata elektrotehnike Evrope ­ Istek Beograd (EESTEC).Kako se navodi u saopštenju organizatora, cilj
sajma je smanjenje nezaposlenosti mladih i sprečavanje "odliva mozgova" u inostranstvo, a što je u
oblasti tehničkih nauka veoma izraženo.Dodaje se da će tokom dva dana, studenti moći da se upoznaju
sa velikim brojem kompanija iz tehničko­tehnoloških struka, saznaju više o poslovima i praksama u
ponudi, a moći će i besplatno da prisustvuju radionicama i predavanjima na temu koja znanja i veštine je
potrebno da razvijaju kako bi se bolje zaposlili nakon završenih studija.Na ovogodišnjem 10. Job feru
biće organizovan i radionica "Open Space Technology" tokom koje će studenti, kompanije i stručnjaci
zajedno raditi na trenutnim tehnološkim problemima u zemlji.U saopštenju se dodaje da će među
kompanijama koje će studentima ponuditi posao biti: Ericsson, Vip, Mozzart, Telesign, Zuhlke, Orion i
Asseco, a svoj štand imaće i Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ), koja će predstaviti mladima
koncept "Aktivnog traženja posla".Sajam poslova i praksi "JobFair 14 ­ Kreiraj svoju budućnost!" ove
godine je podržalo Ministarstvo omladine i sporta, Univerzitet u Beogradu, svi tehničko­tehnološki
fakulteti i Fondacija "Ana i Vlade Divac".
Kovačić&Spaić
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:
Naslov:
31.10.2014
09:11
www.kurir­info.rs
http://www.kurir­info.rs/vesti/beograd/dzob­fer­studenti­sajam­poslova­3­i­4­novembra­
Agencija BETA,Foto: Beta Miloš Miškov
Asseco SEE Srbija
DŽOB FER: Studenti, sajam poslova 3. i 4. novembra!
1748
Tokom dva dana, studenti će moći da se upoznaju sa velikim brojem kompanija iz tehničko­tehnoloških
struka, saznaju više o poslovima i praksama u ponudi, a moći će i besplatno da prisustvuju radionicama i
predavanjimaBEOGRAD ­ Sajam poslova za studente i diplomce tehničko­tehnoloških fakulteta "Džob fer
(JobFair) 14 ­ Kreiraj svoju budućnost!" biće održan 3. i 4. novembra u zgradi tehničkih fakulteta u
Beogradu.Organizatori sajma su Udruženje studenata tehnike Evrope ­ Best Beograd (BEST) i Udruženje
studenata elektrotehnike Evrope ­ Istek Beograd (EESTEC).Kako se navodi u saopštenju organizatora, cilj
sajma je smanjenje nezaposlenosti mladih i sprečavanje "odliva mozgova" u inostranstvo, a što je u
oblasti tehničkih nauka veoma izraženo.Dodaje se da će tokom dva dana, studenti moći da se upoznaju
sa velikim brojem kompanija iz tehničko­tehnoloških struka, saznaju više o poslovima i praksama u
ponudi, a moći će i besplatno da prisustvuju radionicama i predavanjima na temu koja znanja i veštine je
potrebno da razvijaju kako bi se bolje zaposlili nakon završenih studija.Na ovogodišnjem 10. Job feru
biće organizovan i radionica "Open Space Tećnology" tokom koje će studenti, kompanije i stručnjaci
zajedno raditi na trenutnim tehnološkim problemima u zemlji.U saopštenju se dodaje da će među
kompanijama koje će studentima ponuditi posao biti: Ericšon, Vip, Možart, Telesign, Zuhlke, Orion i
Asseco, a svoj štand imaće i Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ), koja će predstaviti mladima
koncept "Aktivnog traženja posla".Sajam poslova i praksi "JobFair 14 ­ Kreiraj svoju budućnost!" ove
godine je podržalo Ministarstvo omladine i sporta, Univerzitet u Beogradu, svi tehničko­tehnološki
fakulteti i Fondacija "Ana i Vlade Divac".
Kovačić&Spaić
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:
Naslov:
02.11.2014
09:11
www.mondo.rs
http://mondo.rs/a741502/Info/Posao/Studenti­sutra­na­Sajam­poslova­i­strucnih­praksi.html
Tanjug
Asseco SEE Srbija
Studenti, sutra na Sajam poslova i stručnih praksi
1869
Dvodnevni Sajam poslova za studente i diplomce tehničko­tehnoloških fakulteta "Džob fer 14 ­ Kreiraj
svoju budućnost" biće sutra otvoren u zgradi tehničkih fakulteta u Beogradu.Foto: jobfair.rs
Studentske organizacije BEST Beograd i EESTEC LK Beograd i ove godine će posetiocima predstaviti
mogućnosti zaposlenja i razvoja profesionalnih karijera u kompanijama koje posluju u našoj zemlji.Cilj
projekta, koji organizuju studenti volonteri, jeste smanjenje nezaposlenosti mladih i sprečavanje "odliva
mozgova" u inostranstvo, što je u oblasti tehničkih nauka veoma izraženo.Sajam godinama unazad
predstavlja vezu između obrazovnog sistema Srbije, kompanija kao poslodavaca i studenata.Studenti će
moći da se na jednom mestu upoznaju sa velikim brojem kompanija iz tehničko­tehnoloških struka,
saznaju više o poslovima i praksama u ponudi. Sajam studentima nudi priliku da besplatno prisustvuju
radionicama i predavanjima o tome koja znanja i veštine je potrebno da razvijaju kako bi se bolje
zaposlili.Planirana su brojna predavanja i tribine, među kojima i open spejs tehnolodži (Open Space
Technology) koncept radionica, koji će studentima, kompanijama i stručnjacima obezbediti prostor da
zajedno rade na trenutnim tehnološkim problemima u zemlji, i predstave trendove u strukama
zastupljenim na sajmu ove godine.Studenti će tokom sajma, imati priliku i da učestvuju u razgovorima
za posao.Prijavljivanje je putem popunjavanja formulara na sajtu sajma.Kompanije koje nude razgovor
za posao su Erikson, Vip, Mocart, Telesajn, Zuhlke, Orion i Aseko.Na sajmu će svoj štand imati i
Nacionalna služba za zapošljavanje, koja će kroz promociju svojih usluga i aktuelnih programa,
predstaviti mladima koncept aktivnog traženja posla.Sajam su podržali Ministarstvo omladine i sporta,
Univerzitet u Beogradu, svi tehničko­tehnološki fakulteti i Fondacija "Ana i Vlade Divac".
Kovačić&Spaić
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:
Naslov:
02.11.2014
09:11
www.24sata.rs
http://www.24sata.rs/vesti/beograd/vest/sutra­sajam­poslova­i­strucnih­praksi­za­studente­dzob­
Autor: Tanjug
Asseco SEE Srbija
Danas sajam poslova i stručnih praksi za studente "Džob fer 14 ­ Kreiraj svoju budućnost
1849
Dvodnevni Sajam poslova za studente i diplomce tehničko­tehnoloških fakulteta "Džob fer 14 ­ Kreiraj
svoju budućnost" biće otvoren danas u zgradi tehničkih fakulteta u Beogradu.Studentske organizacije
BEST Beograd i EESTEC LK Beograd i ove godine će posetiocima predstaviti mogućnosti zaposlenja i
razvoja profesionalnih karijera u kompanijama koje posluju u našoj zemlji.Cilj projekta, koji organizuju
studenti volonteri, jeste smanjenje nezaposlenosti mladih i sprečavanje "odliva mozgova" u inostranstvo,
što je u oblasti tehničkih nauka veoma izraženo.Sajam godinama unazad predstavlja vezu između
obrazovnog sistema Srbije, kompanija kao poslodavaca i studenata.Studenti će moći da se na jednom
mestu upoznaju sa velikim brojem kompanija iz tehničko­tehnoloških struka, saznaju više o poslovima i
praksama u ponudi.Sajam studentima nudi priliku da besplatno prisustvuju radionicama i predavanjima o
tome koja znanja i veštine je potrebno da razvijaju kako bi se bolje zaposlili.Planirana su brojna
predavanja i tribine, među kojima i open spejs tehnolodži (Open Space Tećnology) koncept radionica,
koji će studentima, kompanijama i stručnjacima obezbediti prostor da zajedno rade na trenutnim
tehnološkim problemima u zemlji, i predstave trendove u strukama zastupljenim na sajmu ove
godine.Studenti će tokom sajma, imati priliku i da učestvuju u razgovorima za posao. Prijavljivanje je
putem popunjavanja formulara na sajtu sajma.Kompanije koje nude razgovor za posao su Erikson, Vip,
Mocart, Telesajn, Zuhlke, Orion i Aseko.Na sajmu će svoj štand imati i Nacionalna služba za
zapošljavanje, koja će kroz promociju svojih usluga i aktuelnih programa, predstaviti mladima koncept
aktivnog traženja posla.Sajam su podržali Ministarstvo omladine i sporta, Univerzitet u Beogradu, svi
tehničko­tehnološki fakulteti i Fondacija "Ana i Vlade Divac".
Kovačić&Spaić
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:
Naslov:
31.10.2014
09:11
www.blic.rs
http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/507285/U­ponedeljak­pocinje­Dzob­Fer­2014
Tanjug
Asseco SEE Srbija
U ponedeljak počinje "Džob Fer 2014"
1916
Sajam poslova za studente i diplomce tehničko­tehnoloških fakulteta "Džob fer 14 ­ Kreiraj svoju
budućnost" biće održan po 10. put, u ponedeljak i utorak, 3. i 4. novembra, u zgradi tehničkih fakulteta u
Beogradu.Studentske organizacije BEST Beograd i EESTEC LK Beograd će i ove godine posetiocima
predstaviti mogućnosti zaposlenja i razvoja profesionalnih karijera u kompanijama koje posluju u našoj
zemlji.Cilj projekta, koji organizuju studenti volonteri, jeste smanjenje nezaposlenosti mladih i
sprečavanje "odliva mozgova" u inostranstvo, što je u oblasti tehničkih nauka veoma izraženo. Sajam
godinama unazad predstavlja vezu između obrazovnog sistema Srbije, kompanija kao poslodavaca i
studenata.
Studenti će moći da se na jednom mestu upoznaju sa velikim brojem kompanija iz tehničko­tehnoloških
struka, saznaju više o poslovima i praksama u ponudi.
Sajam studentima nudi priliku da besplatno prisustvuju radionicama i predavanjimao tome koja znanja i
veštine je potrebno da razvijaju kako bi se bolje zaposlili.
Planirana su brojna predavanja i tribine, među kojima i open spejs tehnolodži (Open Space Tećnology)
koncept radionica, koji će studentima, kompanijama i stručnjacima obezbediti prostor da zajedno rade na
trenutnim tehnološkim problemima u zemlji, i predstave trendove u strukama zastupljenim na sajmu ove
godine.
Studenti će tokom sajma, imati priliku i da učestvuju u razgovorima za posao. Prijavljivanje je putem
popunjavanja formulara na sajtu sajma. Kompanije koje nude razgovor za posao su Erikson, Vip, Mocart,
Telesajn, Zuhlke, Orion i Aseko.
Na sajmu će svoj štand imati i Nacionalna služba za zapošljavanje, koja će kroz promociju svojih usluga i
aktuelnih programa, predstaviti mladima koncept aktivnog traženja posla.
Sajam su podržali Ministarstvo omladine i sporta, Univerzitet u Beogradu, svi tehničko­tehnološki
fakulteti i Fondacija "Ana i Vlade Divac".
Kovačić&Spaić
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:
Naslov:
02.11.2014
09:11
www.b92.net
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=11&dd=02&nav_id=918932
Izvor: Tanjug
Asseco SEE Srbija
Sajam zapošljavanja za studente
1885
Beograd ­­ Dvodnevni Sajam poslova za studente i diplomce tehničko­tehnoloških fakulteta "Džob fer 14
­ Kreiraj svoju budućnost" biće sutra otvoren.Sajam se održava u zgradi tehničkih fakulteta u
Beogradu.Studentske organizacije BEST Beograd i EESTEC LK Beograd i ove godine će posetiocima
predstaviti mogućnosti zaposlenja i razvoja profesionalnih karijera u kompanijama koje posluju u našoj
zemlji. Cilj projekta, koji organizuju studenti volonteri, jeste smanjenje nezaposlenosti mladih i
sprečavanje "odliva mozgova" u inostranstvo, što je u oblasti tehničkih nauka veoma izraženo. Sajam
godinama unazad predstavlja vezu između obrazovnog sistema Srbije, kompanija kao poslodavaca i
studenata. Studenti će moći da se na jednom mestu upoznaju sa velikim brojem kompanija iz tehničko­
tehnoloških struka, saznaju više o poslovima i praksama u ponudi. Sajam studentima nudi priliku da
besplatno prisustvuju radionicama i predavanjimao tome koja znanja i veštine je potrebno da razvijaju
kako bi se bolje zaposlili. Planirana su brojna predavanja i tribine, među kojima i open spejs tehnolodži
(Open Space Tećnology) koncept radionica, koji će studentima, kompanijama i stručnjacima obezbediti
prostor da zajedno rade na trenutnim tehnološkim problemima u zemlji, i predstave trendove u strukama
zastupljenim na sajmu ove godine. Studenti će tokom sajma, imati priliku i da učestvuju u razgovorima
za posao. Prijavljivanje je putem popunjavanja formulara na sajtu sajma. Kompanije koje nude razgovor
za posao su Erikson, Vip, Mocart, Telesajn, Zuhlke, Orion i Aseko. Na sajmu će svoj štand imati i
Nacionalna služba za zapošljavanje, koja će kroz promociju svojih usluga i aktuelnih programa,
predstaviti mladima koncept aktivnog traženja posla. Sajam su podržali Ministarstvo omladine i sporta,
Univerzitet u Beogradu, svi tehničko­tehnološki fakulteti i Fondacija "Ana i Vlade Divac".
Kovačić&Spaić
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:
Naslov:
02.11.2014
14:10
www.akter.co.rs
http://akter.co.rs/27­drutvo/108399­sajam­poslova­3­i­4­novembra.html
Asseco SEE Srbija
Sajam poslova 3. i 4. novembra
1460
Sajam poslova za studente i diplomce tehničko­tehnoloških fakulteta održaće se u zgradi tehničkih
fakulteta u BeograduOrganizatori sajma su Udruženje studenata tehnike Evrope – Best Beograd (BEST) i
Udruženje studenata elektrotehnike Evrope – Istek Beograd (EESTEC).
Kako se navodi u saopštenju organizatora, cilj sajma je smanjenje nezaposlenosti mladih i sprečavanje
"odliva mozgova" u inostranstvo, a što je u oblasti tehničkih nauka veoma izraženo.
Dodaje se da će tokom dva dana, studenti moći da se upoznaju sa velikim brojem kompanija iz tehničko­
tehnoloških struka, saznaju više o poslovima i praksama u ponudi, a moći će i besplatno da prisustvuju
radionicama i predavanjima na temu koja znanja i veštine je potrebno da razvijaju kako bi se bolje
zaposlili nakon završenih studija.
Na ovogodišnjem 10. Job feru biće organizovan i radionica "Open Space Tećnology" tokom koje će
studenti, kompanije i stručnjaci zajedno raditi na trenutnim tehnološkim problemima u zemlji.
U saopštenju se dodaje da će među kompanijama koje će studentima ponuditi posao biti: Ericšon, Vip,
Možart, Telesign, Zuhlke, Orion I Ašeco, a svoj štand imaće i Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ),
koja će predstaviti mladima koncept "Aktivnog traženja posla".
Sajam poslova i praksi "JobFair 14 ­ Kreiraj svoju budućnost!" ove godine je podržalo Ministarstvo
omladine i sporta, Univerzitet u Beogradu, svi tehničko­tehnološki fakulteti i Fondacija "Ana i Vlade
Divac”.
Kovačić&Spaić
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:
Naslov:
03.11.2014
Kopernikus
Jutro on line
Redakcija
Asseco SEE Srbija
Početak
Emisija 03.11.2014 07:00:00
Prilog 03.11.2014 07:50:00
Kraj
03.11.2014 10:00:00
03.11.2014 07:51:45
Trajanje
180:00
1:45
Job fair
1381
Spiker:
Dvodnevni sajam poslova za studente i diplomce tehničko­tehnoloških fakulteta JobFair 14 kreiraj svoju
budućnost biće otvoren danas u zgradi tehničkih fakulteta u Beogradu i ove godine će se posetiocima
predstaviti mogućnosti zaposlenja i razvoja profesionalne karijere u kompanijama koje posluju u našoj
zemlji. Cilj projekta koji organizuju studenti volonteri jeste smanjenje nazaposlenosti mladih i
sprečavanje odliva mozgova u inostranstvo što je u oblasti tehničkih nauka veoma izraženo. Sajam već
godinama unazad predstavlja vezu između obrazovnog sistema Srbije, kompanija kao poslodavaca i
studenata. Sajam studentima nudi priliku da besplatno prisustvuju radionicama i predavanjima o tome
koja znanja i veštine je potrebno da razvijaju kako bi se bolje zaposlili, ali imaće priliku da učestvuju u
razgovorima za posao. Prijavljivanje je putem popunjavanja formulara na sajtu a kompanije koje nude
razgovor za posao su Erikson, Vip, Mocart, Orion i Aseko. Na sajmu će svoj štand imati Nacionalna služba
za zapošljavanje koja će kroz promociju svojih usluga i aktualnih programa predstaviti mladima koncept
aktivnog traženja posla. Pa ukoliko ste student ili diplomac tehničko­tehnoloških fakulteta posetite danas
ili sutra neku od zgrada tehničkih fakulteta u Beogradu. Posetite sajam JobFair 14, kreiraj svoju
budućnost, možda vam je ovo prilika da nađete posao.
Kovačić&Spaić
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Download

Beograd, 05. Novembar 2014. PR Objave: Saopštenje