Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:
Naslov:
23.06.2014
Tanjug
07:34
Tanjug
Asseco SEE Srbija
Aseko predstavlja softver nagrađen na sajmu u Las Vegasu
977
Kompanija Aseko SEE (Ašeco), čiji je softver ASEPA Correspondence Management nagrađen kao
najinovativniji na prestižnom IT sajmu u Las Vegasu, predstaviće u sredu, 25. juna, u prostorijama
sedišta kompanije u Novom Beogradu, nagrađeno rešenje, koje su razvili srpski inženjeri.
Ovaj softver, kako se navodi u saopštenju kompanije, povećava efikasnost i značajno snižava troškove
javnog sektora, te na taj način doprinosi uvođenju koncepta E­države u Srbiji.
Novinarima će se, prema najavama kompanije, obratiti ministar trgovine, turizma i telekomunikacija
Rasim Ljajić, i član UO Aseko SEE Srbija, Vladan Atanasijević.
ASEPA Correspondence Management trenutno je jedno od najsveobuhvatnijih sistemskih rešenja za
upravljanje dokumentima u javnom sektoru.
U Srbiji se već uspešno primenjuje u Republičkoj agenciji za telekomunikacije (RATEL), a očekuje se
izvoz ovog sofisticiranog rešenja u zemlje regiona, kao i u druge evropske i svetske zemlje, navodi se u
saopštenju.
Kovačić&Spaić
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:
Naslov:
23.06.2014
07:32
www.srbijadanas.com
http://www.srbijadanas.com//clanak/asseco­najavio­predstavljanje­softvera­za­e­upravu­23­06­2014
Redakcija
Asseco SEE Srbija
Asseco najavio predstavljanje softvera za e­upravu
966
Kompanija Asseco SEE , čiji je softver ASEPA Correspondence Management nagrađen kao najinovativniji
na prestižnom IT sajmu u Las Vegasu, predstaviće u sredu, 25. juna, u prostorijama sedišta kompanije u
Novom Beogradu, nagrađeno rešenje, koje su razvili srpski inženjeri.Ovaj softver, kako se navodi u
saopštenju kompanije, povećava efikasnost i značajno snižava troškove javnog sektora, te na taj način
doprinosi uvođenju koncepta E­države u Srbiji. Novinarima će se, prema najavama kompanije, obratiti
ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić, i član UO Asseco SEE Srbija, Vladan
Atanasijević. ASEPA Correspondence Management trenutno je jedno od najsveobuhvatnijih sistemskih
rešenja za upravljanje dokumentima u javnom sektoru. U Srbiji se već uspešno primenjuje u Republičkoj
agenciji za telekomunikacije (RATEL), a očekuje se izvoz ovog sofisticiranog rešenja u zemlje regiona,
kao i u druge evropske i svetske zemlje, navodi se u saopštenju.
Kovačić&Spaić
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:
Naslov:
24.06.2014
07:32
www.personalmag.rs
http://feedproxy.google.com/~r/PersonalMagazin/~3/EpC2yRtySgI/
Redakcija
Asseco SEE Srbija
Predstavljanje softverskog rešenja ASEPA Correspondence Management
1154
Povodom velikog uspeha domaće IT industrije i nagrade za najinovativniji softver na prestižnom IT sajmu
u Las Vegasu dodeljene rešenju ASEPA Correspondence Management,...Povodom velikog uspeha domaće
IT industrije i nagrade za najinovativniji softver na prestižnom IT sajmu u Las Vegasu dodeljene rešenju
ASEPA Correspondence Management, koje su razvili srpski inženjeri kompanije Aseko SEE (Asseco SEE),
pozivaju se yaintereovani da prisustvuju događaju na kome će biti predstavljeno ovo rešenje koje
povećava efikasnost i značajno snižava troškove javnog sektora, te na taj način doprinosi uvođenju
koncepta E­države u Srbiji, koji će se održati u sredu, 25. juna 2014. godine, s početkom u 11
časova u atrijumu Asseco zgrade, Bulevar Milutina Milankovića 19g, Novi BeogradOvom priliko
predstavnicima medija će se obratiti:ASEPA Correspondence Management trenutno je jedno od
najsveobuhvatnijih sistemskih rešenja za upravljanje dokumentima u javnom sektoru. U Srbiji se već
uspešno primenjuje u Republičkoj agenciji za telekomunikacije (RATEL), a očekuje se izvoz ovog
sofisticiranog rešenja u zemlje regiona, kao i u druge evropske i svetske zemlje
Kovačić&Spaić
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:
Naslov:
27.06.2014
Kopernikus
Jutro on line
Redakcija
Asseco SEE Srbija
Početak
Emisija 27.06.2014 07:00:00
Prilog 27.06.2014 07:36:00
Kraj
27.06.2014 10:00:00
27.06.2014 07:46:06
Trajanje
168:00
10:06
Gost Milutin Stanković, inženjer
4129
Voditelj
Idemo dalje sa novom temom za danas. Softver Asseco kroz menadžment koju su razvili srpski inžinjeri i
kompanija Asseco koji je trenutno jedan od najsveobuhvatnijih sistemskih rešenja za upravljanje
dokumentima u javnom sektoru. Dobio je nagradu za najinovativniji softver na prestižnom IT sajmu u
Las Vegasu koji organizuje vodeća svetska kompanija za čuvanje podataka IMC. O softverskim rešenjima
koja dolaze iz Srbije pričamo u nastavku, a sa mnom u studiju je Milutin Stanković, inženjer i SMS
menadžer kompanije Asseco, dobro jutro i dobrodošli.
Milutin Stanković, inženjer
Dobro jutro, bolje vas našao.
Voditelj
Da krenemo možda od ove nagrade, zbog čega je nagrađeni softver pokazao toliku svoju inovativnost,
naravno zbog čega je nagrađen. Šta je to što je srpski softver pokazao na ovom prestižnom sajmu u
SAD?
Milutin Stanković, inženjer
Najpre treba da sagledamo šta su bili izazovi u razvoju ovog softvera. Određena istraživanja na
globalnom nivou kažu da beba rođena nakon 2010. godine će proizvesti više digitalnih informacija nego
što je celo čovečanstvo proizvelo od svog nastanka do tada. Samim tim suočavamo se sa enormnim
porastom digitalnih informacija i jedna od bitnih stvari je da pronađemo pravi način kako da njima
upravljamo. Sledeći izazov je efektivnost u radu, automatizacija poslovnih procesa i odgovori na brze
promene koje tržište i današnji način poslovanja i način života nameću. Zatim jedna od bitnih stvari su
upravljanje rizicima, dakle, kvalitetno čuvanje informacija, njihova bezbednost i sa aspekta čuvanja od
neovlašćenog pristupa ali isto tako obezbeđivanje da informacije ostanu sigurne i bezbedne čak i u
slučaju nekakvih prirodnih katastrofa, imali smo sada situaciju sa poplavama, nekakvi požari ili nešto
slično, ukoliko bi se kompromitovala papirna arhiva nestaje nam sve. Ukoliko na pravilan način
organizujete digitalno čuvanje podataka, vi možete biti potpuno bezbedni i u tom kontekstu.
Voditelj
Da li je ovaj naš softver odgovorio na sve te izazove?
Milutin Stanković, inženjer
Upravo tako, krenuli smo najpre od osnovnih izazova i zatim smo zajedno sa kompanijom Ratan,
takozvana "multičenel" strategija, gde sada vidovi komunikacije između Agencije i njihovih klijenata nisu
samo papir koji se donosi fizički na pisarnicu, već su tu uključeni i drugi savremeni načini komunikacije
kao što je "e mail" ali mnogo više od toga način komunikacije, zatim transparentnost u procesu obrade
predmeta, kako unutar kompanije, odnosno Agencije i povećanje kolaboracije između zaposlenih koji
učestvuju u poslovnom procesu, tako i transparentnost ka klijetima koji sada mogu da prate status
obrade svojih predmeta on lajn i da participiraju u tom procesu obrade, dostave dokumentaciju, dodatne
informacije i tome slično. Takođe se u značajnoj meri doprinelo unutrašnjim procedurama, podizanju
kvaliteta unutrašnjih procedura u okviru Agencije kao i uključivanju zaposlenih u sve te procedure.
Voditelj
Naravno, softver je pokazao svoju praktičnu primenu, što i jeste njegova suština, rekli ste već da se
uspešno koristi u Srbiji u okviru RATEL­a, međutim softver je uspeo da izađe nekako iz granica Srbije,
koristi se još i u Albaniji, Rumuniji. Da li možda postoji neka naznaka o mogućnosti izvoza istog softvera i
van Balkana.
Milutin Stanković, inženjer
Postoje određene naznake, kako ste rekli i u tom smislu upravo zajedno sa kompanijom IMC od koje smo
i dobili nagradu mi nastupamo globalno na tržištu, tako da naše rešenje se nalazi u katalogu njihovih
proizvoda i u tom smislu smo dostupni i šire od Srbije, vi ste sada pomenuli Rumuniju i Albaniju, ali i
druge zemlje u okruženju, imamo potencijalne klijente za ovaj softver.
Voditelj
Koliko je trajao rad, kako je to izgledalo, koliko je inženjera radilo na nagrađenom softveru?
Milutin Stanković, inženjer
Softver je razvijen od strane softverskog tima koji je u Kragujevcu. Kroz dve faze smo napravili softver,
prvenstveno za Agenciju RATEL i ovde moramo da naglasimo značajan doprinos same agencije u razvoju
softvera, jer su oni ti koji su imali domensko znanje, oni su ti koji su doneli pravni aspekt čitave ove
Kovačić&Spaić
1/2
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:
Naslov:
27.06.2014
Kopernikus
Jutro on line
Redakcija
Asseco SEE Srbija
Početak
Emisija 27.06.2014 07:00:00
Prilog 27.06.2014 07:36:00
Kraj
27.06.2014 10:00:00
27.06.2014 07:46:06
Trajanje
168:00
10:06
Gost Milutin Stanković, inženjer
3174
priče koji je jako bitan za javnu upravu i zajedno sa njima smo ispoštovali sve one stvari koje su jako
bitne, kao što je uredba o kancelarijskom poslovanju, zakon o elektronskom dokumentu i digitalnom
potpisu, i kažem još jednom domensko znanje o načinu kako funkcionišu organi javne uprave, tako da
smo sinergijom poznavanja tehnologije i kvalitetnom manipulacijom njom, ako mogu tako da kažem, sa
jedne strane, koju smo mi imali i znanjem o samim poslovnim procesima koje je imala Agencija napravili
softver i uspeli da on ne bude takozvani made softver, da je krojen samo za njih, već smo ga napravili po
principu određenih komponenti koje su univerzalne i koje mogu da se primene i u drugim organima javne
uprave, pa i šire od toga.
Voditelj
Koliko su uopšte inženjeri konkurentni među sobom, u tom smislu koliko je softverski inženjering u Srbiji
konkurentan, da li se ulaže dovoljno u ovaj sektor?
Milutin Stanković, inženjer
To su sada dva pitanja. Mislim da mi imamo jako kvalitetne inženjere, bez obzira na veliki odliv
obrazovanih i pametnih ljudi iz zemlje i dalje imamo jako veliki potencijal, imamo nekoliko velikih
kompanija u Srbiji, ali jako veliki broj organizacija koje se jako uspešno bave razvojem softvera i mnogi
od njih izvoze, dakle potencijal softvera sa aspekta izvoza za zemlju Srbiju je jako veliki. Sa druge strane
određeni podsticaji od države u tom smislu možda nisu najadekvatniji, ako je to pitanje, znači ulaže se
dosta ali iz privatnog sektora. Ne kažem da država treba diretktno da ulaže u ovo, ali treba da stvori
određeni ambijent da bi se malo više i kvalitetnije čulo o softveru iz Srbije.
Voditelj
Da li se možda radi na nekom novom projektu?
Milutin Stanković, inženjer
Naravno, kompanija Asseco je jedna od najvećih softverskih kompanija u Srbiji, poslujemo u veoma
širokom spektru servisa i usluga, uglavnom za poslovni softver, ako bih izdvojio neko sada, bilo bi
nepravedno prema ostalima.
Voditelj
Naravno. Zanima me baš kada je u pitanju javni sektor, da li je nama falilo jedno ovakvo softversko
rešenje, odnosno da li se sama nametnula ideja da upravo radite jedan ovakav softver?
Milutin Stanković, inženjer
Da, zato što su klasični načini poslovanja postojali u mnogim agencijama, dakle papirni, u mnogim
organima javne uprave, sa jedne strane. Zatim su neki organi imali organizovanu elektronsku pisarnicu,
ali samo kao registar podataka. Neki su imali dokument menadžment sisteme, ali opet samo kao arhivu
elektronsku. Ono što smo mi uspeli da uradimo ovde je spoj samog elektronskog registra zajedno sa
digitalizovanim ili u originalu nastalim elektronskim dokumentom i automatizaciju poslovnih procesa koja
se prirodno naslanja na ova dva. Tako da to je jedna sinergija više informatičkih elemenata koja je opet
ispoštovala kompletnu regulativu u našoj zemlji.
Voditelj
Nadamo se naravno da će biti još mnogo nagrada i da će naš softverski inžinjering u Srbiji bar u tom
smislu biti cenjen van granica naše zemlje, pretpostavljam da situacija i jeste takva jer pokazuju upravo
ovi rezultati na međunarodnim skupovima kao što je ovaj i nagrada kao što je ova. Vama hvala na
izdvojenom vremenu i što ste bili naš gost.
Kovačić&Spaić
2/2
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:
Naslov:
06.07.2014
RTS2
e­TV
Redakcija
Asseco SEE Srbija; Softver
Početak
Emisija 06.07.2014 12:20:00
Prilog 06.07.2014 12:35:00
Kraj
06.07.2014 13:00:00
06.07.2014 12:38:29
Trajanje
40:00
3:29
Softverska rešenja
2842
Spiker:
Poboljšanje efikasnosti rada i značajne uštede u resursima javne uprave, moguće su primenom
najsavremenihij softverskih rešenja, od koji su mnoga razvijena u Srbiji, zaključeno je na predstavljanju
Softvera ASEPA Correspondence Management, koji su razviji srpski menadžeri kompanije Asseco SEE. U
pitanju je jedno od trenutno najsveobuhvatnijih sistemskih za upravljanje dokumentima u javnom
sektoru. Predstavljanju ovog rešenja, koje je nedavno dobilo nagradu za najinovativniji softver na
prestižnom IT sajmu u Las Vegasu., prisustvovao je i Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade Srbije i ministar
trgovine, turizma i telekomunikacija. On je tom prilikom izjavio da je za stabilizaciju ekonomskog i
privrednog stanja u državi jedan od važnih preduslova jačanje uloge IT pa je zbog toga značajan primer
ove uspešne IT kompanije koja razvojem naprednih softevera u našoj zemlji, omogućava da se domaća
pamet izveze u Evropu i svet.
Milutin Stanković, CMS Manager SI­ CAS, Asseco SEE:
Veoma značajan doprinos razvoju celog rešenja je dao RATEL s obzirom na činjenicu da su oni došli sa
domenskim znanjem konkretnoj temi, tako da sinergija poslovnih saradnika iz RATEL­a i našeg tima je
donela ovo novo inovativno rešenje, koje poštujući Uredbu o kancelarijskom poslovanju, Zakon o
digitalnom dokumentu i elektronskom potpisu koji su inkorporirani u rešenje, tako da se kompletno prate
procedure koje su neophodne i usaglašene sa zakonskom regulativom. Takođe, ovo rešenje jeste rađeno
prvenstveno za RATEL, međutim urađeno je tako da ima set univerzalnih komponenti koje su primeljive i
na druge organe javne uprave.
Vladan Ataniasijević, ćlan UO Asseco SEE Srbija:
Prvo dokazali smo da umemo da napravimo rešenje za državnu upravu, svi znamo da kada smo kao
građani suočeni sa beskonačnim tumaranjem po hodnicima administracije, znači ovim rešenjem smo
omogućili veću efikasnost administracije, da mi kao građani možemo raznim kanalima komunikacije da
pristupimo državnoj upravi, putem imejla, veb sajta ili lično da odemo na šalter znači svaki vid
komunikacija je omogućen na veoma transparentan i efikasan način. S druge strane ono što mi kao IT
industrija želimo od države, to je da država generiše tražnju, ako smo pokazali da jedna državna
agencija kao što je RATEL, koja jeste relativno nova i mala, ali je napravila rešenja da potpuno
automatizuje svoj rad, da na efikasan i transparentan način svim svojim korisnicima prikaže šta i kako
radi, to isto rešenje napravljeno je tako da može biti implementirano u svim drugim institucijama jer
poštuje Uredbu o kancelarijskom poslovanju i druge zakone vezane za elektronska dokumenta. Znači ono
što bi država trebalo da uradi to je da sada kaže hajde sada slična rešenja da implementiramo u svim
državnim upravama, na taj način ona generiše tražnju i mi kao IT industrija imamo posla.
Kovačić&Spaić
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:
Naslov:
13.07.2014
RTS2
e­TV
Redakcija
Asseco SEE Srbija
Početak
Emisija 13.07.2014 13:00:00
Prilog 13.07.2014 13:10:00
Kraj
13.07.2014 13:30:00
13.07.2014 13:13:27
Trajanje
30:00
3:27
Softveri u javnoj upravi
3211
Spiker:
"Poboljšanje efikasnosti rada i značajna ušteda u resursima Javne uprave moguće su primenom
najsavremenijih softverskih rešenja, od kojih su mnogo razvijena u Srbiji", zaključeno je na
predstavljanju softvera SEPA correspondence management, koji su razvili srpski inženjeri kompanije
Asseco South East Europe. U pitanju je jedno od trenutno najsveobuhvatnijih sistemskih rešenja za
upravljanje dokumentima u javnom sektoru. Predstavljanju ovog rešenja koje je nedavno dobilo nagradu
za najinovativniji softver na IT sajmu u Las Vegasu, prisustvovao je i Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade
Srbije i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija. On je tom prilikom izjavio da je za stabilizaciju
ekonomskog i privrednog stanja u državi jedan od važnih uslova i jačanje uloge informacionih
tehnologija, pa je zbog toga značajan primer ove uspešne IT kompanije, koja razvojem naprednih
softvera u našoj zemlji omogućava da se domaća pamet izveze u Evropu i Svet.
Milutin Stanković, CMS Manager SI­CAS, Asseco SEE:
Veoma značajan doprinos razvoju celog rešenja je dala i agencija Ratel. Obzirom na činjenicu da su oni
došli sa domenskim znanjem o konkretnoj temi, tako da sinergija poslovnih saradnika iz Ratela i našeg
tima je donela ovo novo inovativno rešenje, koje poštuje Uredbu o kancelarijskom poslovanju, Zakon o
digitalnom dokumentu i elektronskom potpisu, koji su inkorporirani u rešenje, tako da se kompletno
prate sve komprajz procedure koje su neophodne i usaglašene sa zakonskom regulativom. Takođe ovo
rešenje jeste rađeno prvenstveno za Ratel, ali nije napravljeno takozvano "tailor­made" rešenje koje je
krojeno samo za Republičku agenciju, već je urađeno tako da ima set univerzalnih komponenti, koje su
primenjive i na druge organe javne uprave.
Vladan Atanasijević, član UO Asseco SEE Srbija:
Prvo dokazali smo da umemo da napravimo rešenje za državnu upravu. Svi znamo kada smo kao građani
suočeni sa beskonačnim tumaranjem po hodnicima administracije, znači ovo rešenje koje smo razvili,
omogućava da administracija bude efikasnija, da mi kao građani možemo raznim kanalima komunikacije
da pristupimo državnoj upravi. Da li ćemo preko imejla, putem veba, pa čak i ako želimo lično da odemo
na šalter, svaki od tih načina komunikacije vidno su omogućeni na vrlo transparentan i efikasan način.
Sa druge strane, ono što mi kao IT industrija želimo od države, to je da država generiše tražnju. Znači
ako smo pokazali i dokazali, da jedna agencija, kao što je Republička agencija za telekomunikacije, koja
jeste relativno nova i mala, ali je napravila rešenje da potpuno automatizuje svoj rad, da na efikasan
način i transparentan svim svojim korisnicima ??? šta radi, kako radi u kojoj fazi je postupak, koji ste vi
vodili sa tom agencijom, to isto rešenje je napravljeno tako da može biti primenjeno i u drugim
institucijama, jer poštuje Uredbu o kancelarijskom poslovanju, jer poštuje neke druge Zakone vezane za
elektronske dokumente, elektronski potpis i tako dalje. Znači ono što bi zbilja država trebala da uradi, to
je da sada kaže: "Ok, 'ajmo ovako slično rešenje da implementiramo u svim državnim upravama". Na taj
način ona generiše tražnju i mi kao IT industrija imamo posla.
Kovačić&Spaić
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Download

Kompanija Aseko SEE (Ašeco), čiji je softver ASEPA