Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:
Naslov:
04.08.2014
07:57
www.pcpress.rs
http://pcpress.rs/asseco­journey­kako­studentima­pribliziti­rad­u­it­kompaniji/
Olga Žarković
Asseco SEE Srbija; Softver
Asseco Journey: Kako studentima približiti rad u IT kompaniji
2446
Turom kroz jednu od najvećih IT kompanija u Jugoistočnoj Evropi, kompaniju Aseko SEE, oko 30
studenata završnih godina fakulteta informatičkog i elektrotehničkog usmerenja, organizacionih nauka,
kao i drugih usmerenja, kroz jednodnevno Aseko putovanje upoznali su se sa radom u IT oblasti, obišli
sve sektore kompanije, neformalno razgovarali sa menadžerima i inženjerima i saznali šta
podrazumevaju pojedine profesije u velikoj IT kompaniji.“Želeli smo da studentima pomognemo na
konkretan način, praktičnim savetima naših menadžera i inženjera i zbog toga smo pokrenuli Asseco
Journey. Aseko je kompanija koja konstantno raste i stalno je u potrazi za mladim stručnjacima,“ izjavio
je Dejan Smiljanić, direktor kompanije Aseko SEE i dodao: „Jedan od prioriteta IT sektora i državnog i
obrazovnog sistema treba da bude upravo kako da se mladi ljudi zadrže u Srbiji.““Ove godine za Asseco
Journey ulaznicu su dobili studenti iz Beograda i Kragujevca koji su se prijavili za sticanje prakse u okviru
programa Asseco Summer 2014 Internhip Program, stipendisti Fonda za mlade talente, predstavnici
Centra za razvoj karijere i Infostuda, kako bi iz prve ruke saznali čime se bave IT profesionalci i koja
konkretna znanja i veštine su potrebna za rad u liderskim IT kompanijama u Srbiji. Nameravamo da sa
ovom akcijom nastavimo i u budućnosti, koja je samo jedan segment društveno odgovornog poslovanja
kompanije Aseko”, izjavila je Slađana Milenković, HR menadžer Aseko SEE.Tokom događaja, studenti su
neposredno od menadžera i inženjera kompanije Aseko SEE mogli da saznaju šta im je od znanja i
veština potrebno da bi se zaposlili u dobroj IT kompaniji, koje su najtraženije oblasti, šta mogu da
očekuju od poslodavaca, a šta poslodavci očekuju od njih. Inače, na letnji program praksi Asseco
Summer 2014 Internhip Programprijavilo se 60 studenata sa preko 20 fakulteta, od kojih su izabrana i
primljena 24 studenta koja već borave u kompaniji 3 do 4 nedelje u zavisnosti od sektora, tokom jula i
avgusta.Najbrojniji su bili studenti Fakulteta organizacionih nauka, Elektrotehničkog i Matematičkog
fakulteta. Ove godine je novina da se program praksi organizuje i u Asekovom odeljenju u Kragujevcu, u
kome učestvuju tri praktikanta sa Matematičkog fakulteta i jedan praktikant sa Inženjerskih nauka.
Aseko SEE je regionalni lider u IT oblasti, koji u Srbiji od 450 zaposlenih, ima oko 350 inženjera – a od
kojih se preko 270 bavi razvojem softvera.
Kovačić&Spaić
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:
Naslov:
04.08.2014
Tanjug
07:57
Tanjug
Asseco SEE Srbija
Studenti na Asekovom putovanju kroz IT svet
2902
Jedna od najvećih kompanija u oblasti informacionih tehnologija u jugoistočnoj Evropi, Aseko SEE (Ašeco
SEE), primila je na letnji program prakse studente iz Beograda i Kragujevca koji su danas, na
jednodnevnom "putovanju kroz IT svet", imali priliku da saznaju koja su im znanja i veštine potrebne za
rad.
"Želeli smo da studentima pomognemo na konkretan način, praktičnim savetima naših menadžera i
inženjera", izjavio je direktor kompanije Dejan Smiljanić, ističući da Aseko neprekidno raste i traga za
mladim stručnjacima.
On je rekao da "jedan od prioriteta IT sektora i državnog i obrazovnog sistema treba da bude upravo
kako da se mladi ljudi zadrže u Srbiji."
"Aseko putovanje" za oko 30 studenata završnih godina nekoliko najboljih fakulteta u zemlji, pre svega
informatičkog i elektrotehničkog usmerenja, podrazumevalo je obilazak kompanije, čija softverska
rešenja pokreću čitavu domaću finansijsku industriju, od banaka, preko velikih preduzeća, do državnih
institucija.
"Brzinu kojom se krećemo kao kompanija, toliko različitosti i novih tehnologija retko ko u okruženju
može da vam ponudi", rekao je studentima direktor infrastrukturnih servisa u Aseku Dejan ?okić,
dodajući da ima osećaj da svaki dan vozi "formulu jedan".
Tokom "putovanja" studenti su dobili priliku da u razgovoru sa menadžerima i inženjerima saznaju šta
podrazumevaju pojedine profesije u velikoj IT kompaniji, šta im je od znanja i veština potrebno da bi se
zaposlili, koje su najtraženije oblasti, šta mogu da očekuju od poslodavaca, a šta poslodavci očekuju od
njih.
"Ulaznicu za ''Aseko putovanje'' ove godine su dobili studenti iz Beograda i Kragujevca koji su se javili na
naš konkurs za sticanje prakse, raspisan za nekoliko najboljih fakulteta u zemlji, kao i stipendisti Fonda
za mlade talente, predstavnici Centra za razvoj karijere i Infostuda", objasnila je menadžer za ljudske
resurse u Aseku Slađana Milenković.
Ističući da kompanija isključivo zapošljava ljude iz Srbije, ona je navela da se letnja praksa organizuje
već šest godina, ali je sada prvi put proširena na veći broj fakulteta, pri čemu su najbrojniji studenti
Fakulteta organizacionih nauka, Elektrotehničkog i Matematičkog fakulteta.
Na letnji program praksi Aseka ove godine se prijavilo 60 studenata sa više od 20 fakulteta, od kojih su
izabrana i primljena 24 studenta koja već borave u kompaniji tri do četiri nedelje, u zavisnosti od
sektora.
Ovogodisnja novina je da se program praksi organizuje i u Asekovom odeljenju u Kragujevcu, u kome
učestvuju tri praktikanta sa Matematičkog fakulteta i jedan praktikant sa Inženjerskih nauka.
Aseko SEE je regionalni lider u oblasti informacionih tehnologija koji u Srbiji ima 450 zaposlenih, od toga
oko 350 inženjera, među kojima se više od 270 bavi razvojem sopstvenih softverskih rešenja i usluga u
finansijskom sektoru, javnoj upravi, administraciji i telekomunikacijama.
Kovačić&Spaić
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:
Naslov:
05.08.2014
Politika
Beograd
B.Jakšić
Asseco SEE Srbija
Napomena:
Površina:160
Tiraž:0
Mladi IT stručnjaci na praksi
Kovačić&Spaić
Strana: 14
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:
Naslov:
07.08.2014
Privredni pregled
Domaće firme
R.R.
Asseco SEE Srbija; Softver
Napomena:
Površina:200
Tiraž:0
Približavanje rada u IT kompanijama
Kovačić&Spaić
Strana: 11
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:
Naslov:
10.08.2014
RTS2
e­TV
Redakcija
Asseco SEE Srbija
Početak
Emisija 10.08.2014 12:00:00
Prilog 10.08.2014 12:40:00
Kraj
10.08.2014 13:15:00
10.08.2014 12:41:35
Trajanje
75:00
1:35
Otilazak IT kompanija
2354
Spiker:
Obilaskom jedne od najvećih IT kompanije u jugoistočnoj Evropi, Asseco South Eastern Europe oko
trideset studenata završnih godina fakulteta informatičkog i elektrotehničkog usmerenja, organizacionih
nauka kao i drugih usmerenja, upoznali su se sa radom u IT oblasti. Obišli sve sektore kompanije,
neformalno razgovarali sa menadžerima i inženjerima i saznali šta podrazumevaju pojedine profesije u
velikoj IT kompaniji. Kroz jednodnevno Asseco putovanje, studenti su neposredno od menadžera i
inženjera kompanije Asseco South Eastern Europe, mogli da saznaju šta ima je od znanja i veština
potrebno da bi se zaposlili u dobroj IT kompaniji. koje su najtraženije oblasti, šta mogu da očekuju od
poslodavaca a šta poslodavci očekuju od njih.
Slađana Milenković, direktor ljudskih resursa Asseco SEE
Izuzetna mi je čast što smo danas po peti put u našoj kompaniji imali priliku da ugostimo najbolje
studente sa tehničkih fakulteta. Prosto ova naša kompanija kao jedna od vodećih IT kuća ima već dugo
godina orjentaciju da u svoje redove prima najbolje i da ih prosto, ovaj kroz jedan profesionalan rad i
saradnju sa iskusnijim kolegama, vodi u razvoj njihove karijere i iz tog razloga mi veće nekoliko godina
organizujemo ovaj program u našoj kompaniji. Danas je u našoj kompaniji primljeno nekih 24 mladih
studenata koji su imali priliku da prođu kroz kompaniju i da vide kako to izgleda realno, živeti, raditi u
ovaj Assec­u. Tako da mogu da kažem da je ovde danas atmosfera sjajna, nekoliko kolega su nas
podržali u čitavom programu i mislim da su studenti, da će izaći odavde danas zadovoljni, i da će izaći sa
jednom onako realnom slikom o tome kako izgleda raditi u jednoj korporaciji koja je ozbiljna,
internacionalna i koja primenjuje onako, ne samo visoke i najbolje tehnologije u svom radu, nego i u
korporativnom poslovanju.
Spiker:
Na ljetnji program prakse Asseco Summer 2014 Intership program prijavilo se 60 studenata sa preko 20
fakulteta, od kojih su izabrana i primljena 24 studenata koja već borave u kompaniji tokom jula i
avgusta. Najbrojniji su bili studenti fakulteta organizacionih nauka, elektrotehničkog i matematičkog
fakulteta. Ove godine je novina da se program praksi organizuje i u Asseco­vom odeljenju Kragujevcu, u
kojem učestvuju tri praktikanta sa matematičkog fakulteta i jedan praktikant sa inženjerskih nauka.
Kovačić&Spaić
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:
Naslov:
13.08.2014
Poslovi
Bez naslova
Redakcija
Asseco SEE Srbija
Napomena:
Površina:200
Tiraž:0
Praksa
Kovačić&Spaić
Strana: 60
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:
Naslov:
17.08.2014
RTS2
e­TV
Redakcija
Asseco SEE Srbija
Početak
Emisija 17.08.2014 12:30:00
Prilog 17.08.2014 12:34:00
Kraj
17.08.2014 13:00:00
17.08.2014 12:36:40
Trajanje
30:00
2:40
Studenti u poseti kompaniji Asseco South Eastern Europe
2353
Reporter:
Obilaskom jedne od najvećih elitnih kompanija u jugoistočnoj Evropi, kompanije Asseco South Eastern
Europe, oko 30 studenata završnih godina Fakulteta informatičkog i elektrotehničkog usmerenja,
organizacionih nauka, kao i drugih usmerenja, upoznali su se sa radom u IT oblasti. Obišli sve sektore
kompanije, neformalno razgovarali sa menadžerima i inžinjerima, i saznali šta podrazumevaju pojedine
profesije u IT kompaniji. Kroz jednodnevno Asseco putovanje, studenti su neposredno od menadžera i
inžinjera kompanije Asseco South Eastern Europe, mogli da saznaju šta im je od znanja i veština
potrebno da bi se zaposlili u dobroj IT kompaniji. Koje su najtraženije oblasti, šta mogu da očekuju od
poslodavac, a šta poslodavci očekuju od njih.
Slađana Milenković, direktor ljudskih resursa Asseco SEE:
Izuzetna mi je čast što smo danas po peti put u našoj kompaniji imali priliku da ugostimo najbolje
studente sa tehničkih fakulteta. Prosto ova naša kompanija, kao jedna od vodećih IT kuća, ima već dugo
godina orijentaciju da us voje redove prima najbolje. I da ih prosto kroz jedan profesionalni rad i
saradnju sa iskusnijim kolegama, vodi u razvoj njihove karijere. I iz tog razloga mi već nekoliko godina
organizujemo ovaj program u našoj kompaniji. Danas je u našoj kompaniji primljeno nekih 24 mladih
studenata. Koji su imali priliku da prođu kroz kompaniju i da vide kako to izgleda realno, živeti i raditi u
Assecu. Tako da, mogu da kažem da je ovde atmosfera danas sjajna. Nekoliko kolega su nas podržali u
čitavom programu. I mislim da su studenti, da će izaći odavde danas zadovoljni i da će izaći sa jednom
onako realnom slikom o tome kako izgleda raditi u jednoj korporaciji. Koja je ozbiljna, internacionalna i
koja primenjuje onako ne samo visoko i najbolje tehnologije u svom radu, nego i u korporativnom
poslovanju.
Reporter:
Na letnjim program praksi, Asseco summer 2014 intership program prijavilo se 60 studenata sa preko 20
fakulteta. Od kojih su izabrana i primljena 24 studenta, koja već borave u kompaniji tokom jula i
avgusta. Najbrojniji su bili studenti Fakulteta organizacionih nauka, Elektrotehničkog i Matematičkog
fakulteta. Ove godine je novina da se program praksi organizuju u Assecovom odeljenju u Kragujevcu. U
kome učestvuju 3 praktikanta sa Matematičkog fakulteta, i 1 praktikant sa Inženjerskih nauka.
Kovačić&Spaić
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Download

Turom kroz jednu od najvećih IT kompanija u Jugoistočnoj