Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:
Naslov:
27.11.2014
Napomena:
Privredni pregled
Površina:150
Domaće firme
Tiraž:0
M.J
Telenor banka; Asseco SEE Srbija; Softver; ICT/IT
Asseco na konferenciji u Londonu
Kovačić&Spaić
Strana: 10
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:
Naslov:
26.11.2014
07:08
www.gmbusiness.biz
http://www.gmbusiness.biz/index.php/vesti/5320.html
Redakcija
Miodrag Mirčetić; Asseco SEE Srbija; Telenor banka
Asseco SEE na konferenciji Finovate Europe u Londonu
1178
Kompanija Aseko SEE (Asseco SEE), regionalni lider i jedna od najvećih IT kompanija u Evropi, izabrana
je da učestvuje na najprestižnijoj svetskoj bankarskoj konferenciji Finovate, koja se održava 10. i 11.
februara 2015. u Londonu, gde će stručnjaci kompanije Aseko SEE, zajedno sa predstavnicima Telenor
banke, predstaviti projekat prve mobilne i onlajn banke u regionu."Koncept digitalnog bankarstva
označava bankarski sistem bez tradicionalne poslovne mreže, koji nudi svoje usluge putem interneta,
mobilnog telefona, tableta i bankomata. Kompanija Aseko prepoznala je ovaj trend i trenutno je jedan od
retkih, ako ne i jedini, svetski provajder softverskih rešenja, koji obezbeđuju kompletna rešenja za
digitalno bankarstvo preko svih kanala", objasnio je Miodrag Mirčetić, član UO Aseko SEE Grupe, dodajući
da su počastvovani što su, zajedno sa njihovim kolegama iz Telenor banke, pozvani da učestvuju na
jednoj od najznačajnijih konferencija u oblasti tehnoloških inovacija u bankarstvu i da predstave ovaj
projekat.Finovate Europe 2015 će okupiti čak 70 kompanija, od kojih će svaka imati tačno 7 minuta da
predstavi najnaprednije inovacije na polju finansijskih usluga.
Kovačić&Spaić
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:
Naslov:
26.11.2014
07:08
www.personalmag.rs
http://feedproxy.google.com/~r/PersonalMagazin/~3/QnlXky_1T4A/
Redakcija
Miodrag Mirčetić; Asseco SEE Srbija; Telenor banka
Asseco SEE na konferenciji Finovate Europe u Londonu
1337
Kompanija Aseko SEE (Asseco SEE), regionalni lider i jedna od najvećih IT kompanija u Evropi, izabrana
je da učestvuje na najprestižnijoj svetskoj bankarskoj konferenciji...Kompanija Aseko SEE (Asseco SEE),
regionalni lider i jedna od najvećih IT kompanija u Evropi, izabrana je da učestvuje na najprestižnijoj
svetskoj bankarskoj konferenciji Finovate, koja se održava 10. i 11. februara u Londonu, gde će
stručnjaci kompanije Aseko SEE, zajedno sa predstavnicima Telenor banke, predstaviti projekat prve
mobilne i onlajn banke u regionu.„Koncept digitalnog bankarstva označava bankarski sistem bez
„tradicionalne“ poslovne mreže, koji nudi svoje usluge putem interneta, mobilnog telefona, tableta i
bankomata. Kompanija Aseko prepoznala je ovaj trend i trenutno je jedan od retkih, ako ne i jedini,
svetski provajder softverskih rešenja, koji obezbeđuju kompletna rešenja za digitalno bankarstvo preko
svih kanala,“ izjavio je Miodrag Mirčetić, član UO Aseko SEE Grupe i dodao „Počastvovani smo što smo,
zajedno sa kolegama iz Telenor banke, pozvani da učestvujemo na jednoj od najznačajnijih konferencija
u oblasti tehnoloških inovacija u bankarstvu i da predstavimo ovaj projekat.“Finovate Europe 2015
okupiće čak 70 kompanija, od kojih će svaka imati tačno 7 minuta da predstavi najnaprednije inovacije
na polju finansijskih usluga.
Kovačić&Spaić
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:
Naslov:
26.11.2014
Tanjug
07:08
Tanjug
Miodrag Mirčetić; Asseco SEE Srbija; Telenor banka
Učešće Aseko SEE na prestižnoj bankarskoj konferenciji
1036
Kompanija Aseko SEE (Ašeco), regionalni lider i jedna od najvećih IT kompanija u Evropi, izabrana je da
učestvuje na najprestižnijoj svetskoj bankarskoj konferenciji Finovate, koja se održava u Londonu u
februaru naredne godine.
Stručnjaci Aseko SEE, zajedno sa predstavnicima Telenor banke, 10. i 11. februara će predstaviti
projekat prve mobilne i onlajn banke u regionu, saopšteno je iz te kompanije.
Finovate Europe 2015. okupiće čak 70 kompanija, od kojih će svaka imati tačno sedam minuta da
predstavi najnaprednije inovacije na polju finansijskih usluga.
Član Upravnog odbora Aseko SEE Grupe, Miodrag Mirčetić, objasnio je da koncept digitalnog bankarstva
označava bankarski sistem bez "tradicionalne“ poslovne mreže, koji nudi svoje usluge putem interneta,
mobilnog telefona, tableta i bankomata.
"Kompanija Aseko prepoznala je ovaj trend i trenutno je jedan od retkih, ako ne i jedini, svetski
provajder softverskih rešenja, koji obezbeđuju kompletna rešenja za digitalno bankarstvo preko svih
kanala,“ rekao je Mirčetić.
Kovačić&Spaić
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Download

Naslov: Asseco na konferenciji u Londonu Kovačić&Spaić 1/1