Datum: 28.03.2013
Medij: Informer
Rubrika: Vesti
Autori: Redakcija
Teme: Fondacija Hemofarm
Naslov: 700.000 EVRA ZA PROJEKTE
Hemofarm koncern
Napomena:
Površina: 20
Tiraž: 116636
Strana: 9
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:
28.03.2013
Napomena:
Večernje novosti
Površina: 30
Društvo
Tiraž: 165227
Redakcija
Fondacija Hemofarm, Stada, Ronald Seeliger, Hemofarm
Naslov: Donatori
Hemofarm koncern
Strana: 5
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum: 28.03.2013
Medij: Kurir
Rubrika: Vesti
Autori: S.T.
Teme: Fondacija Hemofarm
Naslov: Podrška kulturi i deci
Hemofarm koncern
Napomena:
Površina: 130
Tiraž: 193789
Strana: 9
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum: 28.03.2013
Medij: Privredni pregled
Rubrika: Društvo i ekonomija
Autori: J.B,
Teme: Fondacija Hemofarm, Stada
Naslov: Za 20 godina donirali devet miliona evra
Hemofarm koncern
Napomena:
Površina: 150
Tiraž: 0
Strana: 5
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:
Naslov: Partneri za jubilej
Hemofarm koncern
28.03.2013
Naše novine
U fokusu
V.M.
Fondacija Hemofarm
Napomena:
Površina: 30
Tiraž: 0
Strana: 8
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum: 28.03.2013
Medij: Blic
Rubrika: Društvo
Autori: Redakcija
Teme: Fondacija Hemofarm
Naslov: Fondacija Hemofarm proslavila 20 godina
Hemofarm koncern
Napomena:
Površina: 100
Tiraž: 128530
Strana: 8
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum: 28.03.2013
Medij: Politika
Rubrika: Beogradska hronika
Autori: D.A.
Teme: Fondacija Hemofarm
Naslov: Kampanja za uspešnije roditeljstvo
Hemofarm koncern
Napomena:
Površina: 50
Tiraž: 120357
Strana: 18
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum: 27.03.2013
Medij: TV B92
Emisija:
Emisija: Vesti 23
Prilog:
Autori: Redakcija
Teme: Ronald Seeliger, Fondacija Hemofarm, Hemofarm
Naslov: Obeleženo 20 godina Fondacije Hemofarm
Početak:
27.03.2013 11:00
27.03.2013 11:28
Kraj:
27.03.2013 11:35
27.03.2013 11:28
Trajanje:
00:35:00
00:00:27
Spiker:
Fondacija Hemofarma obeležila je danas 20 godina rada i najavila da će u 2013. godini izdvojiti
700 hiljada evra u humanitarne svrhe, obrazovanje, zdravstvo i kulturu. Direktorka te fondacije,
Snežana Radočaj, rekla je da je u 2013. planirano više projekata, a najznačajniji su sa
ovogodišnjim strateškim partnerima - Beogradskom filharmonojom i UNICEF-om. Do sada je
fondacija Hemofarma sprovela više od 1300 akcija i donirala oko 9 miliona evra. Generalni direktor
u kompaniji Hemofarm, Ronald Zeliger, rekao je da novim projektima, osluškujući potrebe društva,
kompanija želi da proširi svoja ulaganja i unapredi kvalitet života građana.
Hemofarm koncern
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum: 27.03.2013
Medij: TV B92
Emisija: Vesti 1830
Autori: Redakcija
Teme: Fondacija Hemofarm
Naslov: Fondacija Hemofarm obeležila 20 godina rada
Emisija:
Prilog:
Početak:
27.03.2013 06:30
27.03.2013 06:40
Kraj:
27.03.2013 07:10
27.03.2013 06:40
Trajanje:
00:40:00
00:00:24
Voditelj:
A fondacija Hemofarm danas je obeležila 20 godina rada i najavila da će u 2013-toj izdvojiti 700
hiljada evra u humanitarne svrhe, obrazovanje, zdravstvo i kulturu. Direktorka te fondacije
Snežana Radojčaj rekla je da je u 2013-toj planirano više projekata, a najznačajniji su sa
ovogodišnjim strateškim partnerima, Beogradskom filharmonijom i UNICEF-om. Do sada fondacija
Hemofarm je sprovela preko 1300 akcija, donirala 9 miliona evra. Generalni direktor kompanije
Hemofarm Ronald Zinger kaže da novim projektima osluškujući potrebe društva ova kompanija
želi da proširi svoja ulaganja i unapredi kvalitet života građana.
Hemofarm koncern
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Autori:
Teme:
27.03.2013
Napomena:
Tanjug
Tanjug
Hemofarm, Ronald Seeliger, Fondacija Hemofarm
Naslov: Hemofarm Fondacija obeležila 20 godina rada
Hemofarm Fondacija obeležila 20 godina rada
BEOGRAD, 27. marta (Tanjug) - Hemofarm Fondacija obeležila je danas 20 godina rada, a tom
prilikom najaviljeno je da će tokom ove godine za humanitarne aktivnosti biti opredeljeno oko
700.000 evra.
Direktorka Fondacije Snežana Radočaj rekla je, na svečanosti organizovanoj tim povodom, da je
od osnivanja do danas Fondacija organizovala i sprovela više od 1.300 akcija, kroz koje je
donirala oko devet miliona evra.
Ta sredstva bila su, kako je kazala, usmerena na unapređenje zdravstva, obrazovanja mladih,
sporta i kulture, kao i na pomoć najranjivijim slojevima društva.
"To su delatnosti u koje će Fondacija i dalje ulagati", poručila je Radočaj, dodajući da je u
poslednjih 10 godina stipendirano 2.800 mladih ljudi- srednjoškolaca i studenata.
Prema njenim rečima, trećina od 700.000 evra planiranih za humanitarne aktivnosti ove godine
biće usmerena na podršku obrazovanju, a ostatak na kulturu, sport i ostale delatnosti.
Fokus aktivnosti do sada je bio u Vršcu, a sada će, dodala je, biti usmereni i na ostatak Srbije,
budući da je u Beogradu otvorena nova kancelarija.
Generalni direktor Hemofarma, Ronald Zeliger, kazao je da je cilj da se, osim na ostatak Srbije,
aktivnosti prošire i na region, dodajući da podrška Hemofarma Fondaciji neće biti samo
finansijska, već će se zasnivati i na ličnom zalaganju. "Srećan sam što kroz Hemofarm fondaciju
možemo da doprinesemo boljem životu kako u Srbiji, tako i u regionu. Godina pred nama biće
ispunjena novim projektima, a kroz nova ulaganja u strateška partnerstva želimo da, osluškujući
potrebe društva, proširimo ulaganje i unapredimo kvalitet života svih građana", rekao je Zeliger.
Na svečanosti povodom dve decenije rada fondacije, predstavljena su i dva najznačajnija
strateška partnerstva za ovu godinu - saradnja sa Beogradskom filharmonijom i UNICEF-om.
Direktor Beogradske filharmonije Ivan Tasovac rekao je da je veoma počastvovan zbog saradnje
sa Hemofarmom i da će, zahvaljujući strateškom partnerstvu, biti pomognut dalji rad i razvoj te
kulturne institucije.
"Time počinjemo zajednički da ispisujemo partituru, koja će za buduće generacije predstavljati ne
samo istoriju uspeha Beogradske filharmonije, već i priču o dobrom primeru korporativne
odgovornosti i filantropije", rekao je Tasovac.
Kada je reč o saradnji sa UNICEF-om, direktorka te organizacije u Srbiji Judita Rajhenberg rekla
je da će se ona, pre svega, sprovoditi u okviru nacionalne kampanje za smanjenje nasilja nad
decom u porodičnom okruženju.
Tokom ove godine planirane su različite edukativne radionice u okviru te kampanje, navela je ona.
(Kraj) spj/ nma
Hemofarm koncern
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Autori:
Teme:
27.03.2013
Beta
Beta
Fondacija Hemofarm
Napomena:
Naslov: Hemofarm Fondacija za projekte u 2013. izdvaja 700.000 evra
Hemofarm Fondacija za projekte u 2013. izdvaja 700.000 evra
BEOGRAD, 27. marta 2013. (Beta) - Fondacija Hemofarm obeležila je
danas 20 godina rada i najavila da će u 2013. godini izdvojiti
700.000 evra u humanitarne svrhe, obrazovanje, zdravstvo i kulturu.
Direktorka te Fondacije Snežana Radočaj rekla je da je u 2013.
planirano više projekata, a najznačajniji su sa ovogodišnjim
strateškim partnerima, Beogradskom filharmonijom i UNICEF-om.
Do sada je Hemofarm Fondacija sprovela više od 1.300 akcija i
donirala oko devet miliona evra. Inače, fondaciju je 1993. godine
osnovala kompanija Hemofarm iz Vršca.
Generalni direktor kompanije Hemofarm Ronald Zilinger rekao je da
novim projektima, osluškujući potrebe društva, kompanija želi da
proširi svoja ulaganja i unapredi kvalitet života gradjana.
Na svečanosti povodom obeležavanja jubileja u beogradskoj Kuli
nebojša, direktorka UNICEF-a u Srbiji Judita Rajhenberg i direktor
beogradske Filharmonije Ivan Tasovac naglasili su da će partnerstvom
biti unapredjen razvoj kulture u Srbiji, i da će se raditi na
smanjenju nasilja nad decom u porodičnom okruženju.
Do sada je Fondacija sprovela više od 250 humanitarnih akcija i
donirala više od 80 miliona dinara. Za stipendiranje više od 2.800
studenata izdvojila je 400 miliona dinara. Pomogla je više od 40
škola širom Srbije sa oko 4,5 miliona dinara.
Donirala je i oko 50 miliona dinara za realizaciju 300 akcija u
oblasti kulture. U oblasti zdravlja podržala je preko 80 akcija sa
više od 50 miliona dinara.
Hemofarm koncern
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Autori:
Teme:
27.03.2013
Fonet
FoNet
Fondacija Hemofarm
Napomena:
Naslov: JUBILEJ HEMOFARM FONDACIJE
p270313.050
SRB-DRUŠTVO-HEMOFARM
JUBILEJ HEMOFARM FONDACIJE
BEOGRAD, 27. mart 2013. (FoNet) - Hemofarm fondacija u
proteklih 20 godina sprovela je oko 1.300 akcija u okviru
obrazovanja, sporta, kulture, u koje je uloženo oko devet
miliona evra, izjavila je danas direktorka fondacije Snežana
Radočaj na prijemu povodom dve decenije rada Hemofarm
fondacije.
"Nameravamo da budemo veći i još bolji, da naše aktivnosti
proširimo i na teritoriji cele Srbije, ali i regiona, kao i
da imamo jake strateške partnere", rekla je Radočaj,
dodajući da je za humanitarne aktivnosti u ovoj godini
izdvojeno 700.000 evra.
Prema njenim rečima, aktivnosti su do sada sprovedene u 30
gradova, najviše u Vršcu, gde je sedište fondacije, kao i u
Vojvodini.
"Ovaj jubilej obeležavamo strateškim partnerstvom sa UNICEF
i Beogradskom filharmonijom, a cilj je sprovođenje
nacionalne kampanje smanjenje nasilja nad decom u porodičnom
okruženju, kao i razvoj najuspešnije kulturne institucije u
Srbiji", naglasila je Radočaj.
Generalni direktor Hemofarma Ronald Zelinger istakao je da
ta fondacija kontinuirano i suštinski doprinosi razvoju
zajednice i "želimo da bude rame uz rame sa prepoznatim
evropskim trendovima".
"Ciljevi koje smo postavili sebi jesu ambiciozni, ali mi u
njih verujemo i uložićemo našu volju, znanje, entuzijazam i
resurse da ih ostvarimo", istakao je Zelinger.
On je rekao da je kompanija ponosna na svoju fondaciju, uz
oapsnku da će za naredni jubilej naučiti da govori srpski.
Direktor Beogradske filharmonije Ivan Tasovac izjavio je da
Srbija u ovom trenutku ima veliki broj pojedinaca koji su u
svetu jako poznati i jako uspešni, ali na toj kulturnoj i
univerzitetskoj mapi ima jako malo institucija koje su na
taj isti način prepoznate.
"Verujem da je budućnost institucija kulture, zdravstva,
upravo na razvijanju ovakve vrste strateških državnoprivatnih partnerstava", rekao je Tasovac.
Hemofarm koncern
1/2
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Autori:
Teme:
27.03.2013
Fonet
FoNet
Fondacija Hemofarm
Napomena:
Naslov: JUBILEJ HEMOFARM FONDACIJE
Cilj Beogradske filharmonije bio je, kako je rekao, da
postane najprepoznatljivija kulturna institucija u Srbiji, a
uz ovakvu vrstu partnerstva "na korak smo da postanemo i
najprepoznatljivija kulturna institucija iz Srbije" u
svetu.
Direktorka UNICEF Judita Rajhenberg naglasila je da je
zajednička vizija UNICEF i Hemofarm Fondacije da se obezedi
da svako dete odrasta i razvija se u porodici koja ga štiti,
uliva mu sigurnost, jača samopouzdanje, osećaje odgovornosti
i samopoštovanje.
"Stremimo ka porodičnom okruženju bez nasilja i ka tome da
podstaknemo roditelje da budu bolji u svojoj roditeljskoj
ulozi", izjavila je Rajhenberg, dodajući da je u Srbiji 67
odsto dece izloženo nasilnom disciplinovanju u kući.
Osnivač Hemofarm Fondacije je kompanija Hemofarm koja od
2006. godine posluje u okviru STADA Grupe. (kraj) lj/ml
14:07
Hemofarm koncern
2/2
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum: 27.03.2013
Napomena:
Medij: www.bizlife.rs
Link: http://www.bizlife.rs/vesti/55408-fondacija-hemofarm-obelezila-20-godina-rada
Autori: Redakcija
Teme: Ronald Seeliger, Fondacija Hemofarm
Naslov: Fondacija Hemofarm obeležila 20 godina rada
Hemofarm Fondacija obeležila je 20 godina rada. Od svog osnivanja do danas Hemofarm
Fondacija je organizovala i sprovela više od 1300 akcija kroz koje je donirala oko 9 miliona evra.
Praćenjem i identifikovanjem problema u društvu, Hemofarm Fonadacija nastoji da kroz podršku
onima kojima je najpotrebnija, učini lepšim i kvalitetnijim život svih članova zajednice. Pored
humanitarnih aktivnosti i pomoći najranjivijim slojevima društva, primarne oblasti delovanja
Hemofarm Fondacije su doprinos okruženju, unapređenju zdravstva, kulture, obrazovanja i razvoju
mladih.
Judita Rajhenberg, direktorka UNICEF-a i Ronald Zeliger, generalni direktor Hemofarma
Osnivač Hemofarm Fondacije je kompanija Hemofarm koja od 2006. posluje u okrilju STADA
Grupe. Strateška orjentacija Hemofarma jeste društveno odgovorno poslavanje, unapređenje
okruženja i poboljšanje kvaliteta života građana Srbije, ali i briga o zaposlenima.
Upravo međunarodno znanje i iskustvo koje Hemofarm i STADA primenjuju dajući veliki značaj
društveno odgovornom poslovanju, doprinose da se najbolja evropska i svetska praksa primenjuje
i u Srbiji.
- Nakon dvadeset godina uspešnog rada, zatvaramo jedno i otvaramo novo poglavlje naše
Fondacije. Nameravamo da budemo veći i još bolji, da naše aktivnosti proširimo i na teritoriju cele
Srbije, ali i regiona, kao i da imamo jake strateške partnere uz nas. Ove godine, sedište Hemofarm
Fondacije biće Beograd. To ne znači da će naši programi podrške vršačkoj regiji i lokalnoj
zajednici biti umanjeni ili obustavljeni, već da će, u skladu sa potrebama društva biti značajno
prošireni– rekla je Snežana Radočaj, direktorka Hemofarm Fonacije.
Na svečanosti povodom obeležavanja dve decenije Hemofarm Fondacije, predstavljena su i dva
najznačajnija strateška partnerstva za ovu godinu – saradnja sa Beogradskom Filharmonijom i
UNICEF-om.
- Hemofarm Fondacija je fondacija koja kontinuirano i suštinski doprinosi razvoju zajednice, i
hoćemo da kao takva, bude rame uz rame sa prepoznatim evropskim trendovima. Ciljevi koje smo
sebi postavili jesu ambiciozni, ali mi u njih verujemo i uložićemo našu volju, znanje, entuzijazam i
resurse da ih ostvarimo. Težnja da uvek radimo pravu stvar i ponašamo se na odgovarajući način
ispunjava nas sigurnošću i ponosom. To je suština naše poslovne strategije i preduslov dugoročne
održivosti uspešnog poslovanja. Godina pred nama biće ispunjena novim projektima, a kroz nova
ulaganja u strateška partnerstva, želimo da, osluškujući potrebe društva, proširimo ulaganje i
unapredimo kvalitet života svih građana - istakao je Ronald Zeliger, generalni direktor
Hemofarma.
Direktorka UNICEF-a u Srbiji, Judita Rajhenberg i direktor beogardske Filharmonije, Ivan Tasovac
zahvalili su Hemofarm Fondaciji za podršku, naglašavajući da će strateškim partnerstvima biti
pomognut dalji razvoj najuspešnije kulturne institucije u Srbiji, odnosno da će se omogućiti
sprovođenje nacionalne kampanje sa ciljem smanjenja nasilja nad decom u porodičnom
okruženju.
Hemofarm koncern
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum: 27.03.2013
Napomena:
Medij: vesti.aladin.info
Link: http://vesti.aladin.info/2013-03-28/64475734
Autori: Redakcija
Teme: Fondacija Hemofarm, Ronald Seeliger
Naslov: Hemofarm fondacija proslavila 20 godina rada: Potpisani ugovori sa Beogradskom filharmonijom i Unicefom
BEOGRAD - Hemofarm fondacija obeležila je danas 20 godina rada i sa Beogradskom
filharmonijom i Unicef-om potpisala ugovore o strateškom partnerstvu u oblasti obrazovanja,
kulture, nauke, književnosti i sporta. Svečanost je obavljena u Kuli Nebojša koja "predstavlja
simbol baštine Srbije", a prisutivao je državni sekretar u ministrastvu kulture Miroslav Tasić. Ova
fondacija je za decu do sada obezbedila 107 miliona dinara koji su utrošeni za bolnice dečje
centre i u monoge druge vidovi humanitarne pomoći. U više od 250 akcija darivano je više od 80
miliona dinara. Dodenjuje nagradu Vasko Popa, a za kulturu dala više od 50 miiliona dinara....
Hemofarm koncern
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum: 27.03.2013
Napomena:
Medij: www.pravda.rs
Link: http://www.pravda.rs/2013/03/27/239935/?lng=lat
Autori: Redakcija
Teme: Fondacija Hemofarm, Ronald Seeliger
Naslov: Hemofarm Fondacija obeležila 20 godina rada
BEOGRAD - Hemofarm fondacija obeležila je danas 20 godina rada i sa Beogradskom
filharmonijom i Unicef-om potpisala ugovore o strateškom partnerstvu u oblasti obrazovanja,
kulture, nauke, književnosti i sporta. Svečanost je obavljena u Kuli Nebojša koja „predstavlja
simbol baštine Srbije“, a prisutivao je državni sekretar u ministrastvu kulture Miroslav Tasić.
Ova fondacija je za decu do sada obezbedila 107 miliona dinara koji su utrošeni za bolnice dečje
centre i u monoge druge vidovi humanitarne pomoći. U više od 250 akcija darivano je više od 80
miliona dinara. Dodenjuje nagradu Vasko Popa, a za kulturu dala više od 50 miiliona dinara.
Najviše je davano u Vršcu kako bi se podstakla verska tolerancija u ovom „multietničkom i
multikulturnom gradu“. Kako je istaknuto pomogla je više od 2000 studenata i srednjoškolaca.
Snežana Radočaj direktorka Fondacije Hemofarm Hemofarm fondacija proslavila 20 godina rada:
Potpisani ugovori sa Beogradskom filharmonijom i Unicefom Devet miliona evra za građane
Snežana Radošaj direktorka fondacije je istakla da devet miliona evra dato za u aktivnosti
poboljšanja uslova života za sve građane.
- Nakon dvadeset godina uspešnog rada, zatvaramo jedno i otvaramo novo poglavlje naše
Fondacije. Nameravamo da budemo veći i još bolji, da naše aktivnosti proširimo i na teritoriju cele
Srbije, ali i regiona, kao i da imamo jake strateške partnere uz nas. Ove godine, sedište Hemofarm
Fondacije biće Beograd. To ne znači da će naši programi podrške vršačkoj regiji i lokalnoj
zajednici biti umanjeni ili obustavljeni, već da će, u skladu sa potrebama društva biti značajno
prošireni– rekla je Radočaj, direktorka Hemofarm Fonacije.
Judita Rajhenberg direktorka UNICEF a i Ronald Zeliger generalni direktor Hemofarma Hemofarm
fondacija proslavila 20 godina rada: Potpisani ugovori sa Beogradskom filharmonijom i Unicefom
Judita Rajhenberg, direktorka UNICEF-a i Ronald Zeliger, generalni direktor Hemofarma
Mada Fondacija ima aktivnosti u 30 gradova usredsređena je na Vršac, a kako je najavljeno ove
godine otvoriće kancelariju u Beogradu.
Govoreći o ugovoru sa Beogradskom filharmonijom, ona je izratila zadovoljstvo zbog toga što će
Hemofarm pomoći „jednu od najuspešnijih kulturnih instiucija u zemlji“. Saradnjom sa UNICEF-om
omogućiće se više pažnje prema zdravlju dece.
Ivan Tasovac direktor Beogradske filharmonije Hemofarm fondacija proslavila 20 godina rada:
Potpisani ugovori sa Beogradskom filharmonijom i Unicefom Tasovac: Ispisujemo nove stranice
srpske korporativne filozofije
Ivan Tasovac direktor Beogradske filharmonije pojavio se sa fiksatorom na levoj ruci.
-Osećam se kao drug Tito u Drvaru, samo ćuku Reksa jedino nemam – počeo je Tasovac u svom
poznatom stilu i nastavio:
-Mi u Beogradskoj filharmoniji ispisujemo nove stranice srpske korporativne filozofije . Srbija ima
velik broj pojedinavca koji su prepozanti u svetu i uspešni, ali ovde nisu. Verujem da institucije
kulture imaju budućnost upravo u ovakovom vidu privatno-državnog partnerstava. Uz pomoć
ovakve vrste partnerstva mi smo na korak bliže da postanemo najbolja instutucija u Srbiji. Ovo je
putokaz kako sve institucije kulture i druge korpaoracije treba da rade. Meni ovo zvuči jako
optimistično i ono što sam siguran da želim da poželim je: svako dobro – rekao je Tasovac.
Hemofarm koncern
1/2
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum: 27.03.2013
Napomena:
Medij: www.pravda.rs
Link: http://www.pravda.rs/2013/03/27/239935/?lng=lat
Autori: Redakcija
Teme: Fondacija Hemofarm, Ronald Seeliger
Naslov: Hemofarm Fondacija obeležila 20 godina rada
Direktorka UNICEF-a u Srbiji, Judita Rajhenberg istakla je zajedničku viziju koju deli sa sa
Hemofarmom što donosi osećaj odgovornosti i samopoštovanje.
-Želim da podstaknemo roditelje da budu što bolji u svojoj roditeljskoj ulozi – rekla je direktorka
Unicefa, a generalni direktor Hemofarma Ronald Zeliger je poručio da Hemofarm fondacija učiniti
najviše što može da pomogne fondacije ne samo finasijaki nego i svoji zalaganjem.
Od osnivanja do danas Hemofarm Fondacija je organizovala i sprovela više od 1300 akcija kroz
koje je donirala oko devet miliona evra. Praćenjem i identifikovanjem problema u društvu,
Hemofarm Fonadacija nastoji da kroz podršku onima kojima je najpotrebnija, učini lepšim i
kvalitetnijim život svih članova zajednice. Pored humanitarnih aktivnosti i pomoći najranjivijim
slojevima društva, primarne oblasti delovanja Hemofarm Fondacije su doprinos okruženju,
unapređenju zdravstva, kulture, obrazovanja i razvoju mladih.
Osnivač Hemofarm Fondacije je kompanija Hemofarm koja od 2006. posluje u okrilju STADA
Grupe.
Hemofarm koncern
2/2
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum: 27.03.2013
Napomena:
Medij: www.edukaplus.com
Link: http://edukaplus.com/2013/03/fondacija-hemofarm-za-projekte-u-2013-izdvojila-700-000-eur/
Autori: Beta
Teme: Fondacija Hemofarm
Naslov: Fondacija „Hemofarm“ za projekte u 2013. izdvojila 700.000 EUR
Fondacija „Hemofarm“ obeležila je danas 20 godina rada i najavila da će u 2013. godini izdvojiti
700.000 EUR u humanitarne svrhe, obrazovanje, zdravstvo i kulturu.
Direktorka te Fondacije Snežana Radočaj rekla je da je u 2013. planirano više projekata, a
najznačajniji su sa ovogodišnjim strateškim partnerima, Beogradskom filharmonijom i UNICEF-om.
Do sada je Hemofarm Fondacija sprovela više od 1.300 akcija i donirala oko 9 mil EUR. Inače,
fondaciju je 1993. godine osnovala kompanija „Hemofarm“ iz Vršca.
Generalni direktor kompanije „Hemofarm“ Ronald Zilinger rekao je da novim projektima,
osluškujući potrebe društva, kompanija želi da proširi svoja ulaganja i unapredi kvalitet života
građana.
Na svečanosti povodom obeležavanja jubileja u beogradskoj kuli Nebojša, direktorka UNICEF-a u
Srbiji Judita Rajhenberg i direktor Beogradske filharmonije Ivan Tasovac naglasili su da će
partnerstvom biti unapređen razvoj kulture u Srbiji, i da će se raditi na
smanjenju nasilja nad decom u porodičnom okruženju.
Do sada je Fondacija sprovela više od 250 humanitarnih akcija i donirala više od 80 miliona
dinara. Za stipendiranje više od 2.800 studenata izdvojila je 400 miliona dinara. Pomogla je više
od 40 škola širom Srbije sa oko 4,5 miliona dinara.
Donirala je i oko 50 miliona dinara za realizaciju 300 akcija u oblasti kulture. U oblasti zdravlja
podržala je preko 80 akcija sa više od 50 miliona dinara.
Hemofarm koncern
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Download

Informer - Vesti - Fondacija Hemofarm