MART 2007.
Ce n a 2 0 d i n a ra

AKTUELNOSTI
INFORMATOR SISTEMA PREPORUKE “ZLATNA PČELA” - BROJ 8 - GODINA II
NAŠI LEKARI
PREPORUČUJU...
PO TREĆI PUT
U VRŠAČKOJ
STRUKTURI
MLEČKOVO
ĆOŠE
?
PREDAVANJE
MESECA
NAGRADNO
VAŠ MESEČNI
PLANER
PODRŽIMO
ZDRAVL JE
- STOP ZA VIRUSE
AKCIJE
MESECA


DA LI STE
ZNALI DA...
INFORMACIJE IZ
DISTRIBUTIVNOG
CENTRA
PUT USPEHA
PLANIRAJTE USPEH,
POSTAVITE CILJEVE
POSETITE U MARTU
LAZAREVAC
ŠABAC
VRŠAC UŽICE BOR
PANČEVO...
PUT USPEHA
PLANIRAJTE USPEH
– POSTAVITE CILJEVE
A
ko još uvek niste isplanirali svoju aktivnost u „Zlatnoj
pčeli“ za naredni period, učinite to sada. Ako ste do
danas radili stihijski i po inerciji, ispravite to i postavite jasnu viziju onoga što želite da postignete kao saradnik u
Sistemu preporuke „Zlatna pčela“.
Postupak je sledeći:
1. definišite cilj, i to u pisanoj formi
2. podelite realizaciju cilja na etape
3. postavite vremenske okvire
4. pristupite realizaciji kroz etape koje ste postavili
5. redovno procenjujte urađeno.
Uspeh je definisan postizanjem postavljenog cilja i planom njegovog ostvarivanja. Ako krenete da radite bez cilja,
neorganizovano, kampanjski, verovatno će prva prepreka i
neuspeh biti dovoljni za izgovore poput: „Nije ovo za mene.”
i „Ja ovo ne umem.” Kada imate cilj, ne odustajete na prvoj
prepreci. Postojanje cilja je ono što pokreće Vašu saradničku
aktivnost i pomaže da savladate eventualne probleme i uspete u poslu.
Određivanje ciljeva je lična stvar svakog saradnika. Kao
saradnik apsolutno ste slobodni da se sami opredelite: kada,
koliko i s kim ćete raditi, a od onoga što uložite zavisiće rezultati i veličina Vašeg uspeha. Naravno, ova samostalna odluka
biće uvek podržana i interesom Vašeg sponzora da Vas, kao
svog saradnika, maksimalno stimuliše i motiviše da u okvirima date samostalnosti postignete svoj maksimum.
Mnogi od Vas lutaju, zato što nemaju cilj. Takođe, mnogi
kažu: „Ja imam cilj.” Međutim, u većini slučajeva to su samo
želje i vizije.
A u čemu je razlika između želje i cilja?
Želja, kada dobije svoj vremenski okvir i način postizanja, postaje cilj, a ako ga nema, ostaje na nivou želje i sna. Tu
je suštinska razlika. Mora postojati vremenski utvrđen rok za
postizanje određenog cilja.
Kada se sretnete sa preprekama na putu ostvarenja po­
stavljenog cilja, usredsredite se na njihovo prevazilaženje fokusiranjem na željene ciljeve, umesto na neželjene ometajuće
faktore. Budite i ostanite pozitivni i u ovakvim situacijama.
Ne gubite vreme razmišljajući o problemima, već o njihovim
rešenjima.
Postarajte se da Vaš plan obuhvata kratkoročne,
srednjoročne i dugoročne ciljeve. Kada postignete ciljeve
koje ste postavili, uvek postavite nove i veće. Nikad ne zaboravite da procenite svoj napredak. Ako okolnosti to zahtevaju, unesite određene izmene u svoje planove, ali nikada,
nikada ne odustajte.
Cilj, koji ste postigli juče, uvek je priprema za cilj koji ćete
postaviti danas. Sanjarite produktivno. Može se lako desiti da
otkrijete da Vaši snovi i nisu tako neostvarivi, da samo treba
postaviti određene, merljive ciljeve i napraviti plan za njihovo postizanje. I najambiciozniji ciljevi su dostižni, kada odredite koliko je vremena, napora i lične posvećenosti potrebno
da bi se oni postigli.
Da li ste postavili svoj cilj?
1. Pažljivo planirajte svoj napredak u karijeri.
2. Zapišite svoje ciljeve i planove.
3. Dosledno ispunjavajte planirano.
4. Po potrebi, planove prilagođavajte i menjajte.
5.Proveravajte i procenjujte učinjen napredak ka realizaciji cilja.
6.Radite na sebi, na tome da budete najbolji što
možete, posebno u oblastima u kojima niste zadovoljni svojim učinkom.
7.Planirajte vreme namenjeno novim znanjima, obukama i treningu.
8.Tražite povratne informacije i kritike svog okruženja
u vezi svog izgleda, nastupa i komunikacije.
9. Razvijajte nove ideje i učite od drugih.
10.Svaki nov uspeh posmatrajte kao stepenicu više na
putu ka još većim uspesima.
PUT USPEHA
PREDAVANJE
PODRŽIMO ZDRAVLJE
– STOP ZA VIRUSE
A
ktuelna zdravstvena situacija
na našim prostorima, bar što
se gripa tiče, podudara se sa
kalendarskim očekivanjima i problemima, koje virus gripa može da proizvede.
Navikli smo da se početak godine (sredina zime) uvek prepliće sa učestalim
oboljevanjem od respiratornih infekcija, većinom prouzrokovanih virusom influence, što uzrokuje epidemije
različitog intenziteta.
Dramatičan pad zdravlja sa poviše­
nom temperaturom, kataralnim simptomima (kijavica, gušobolja, kašalj), malaksalost, gubitak apetita su jasni znaci
da je virus gripa napao organizam, što
donosi neprijatnosti- dane bolovanja,
sporog oporavka, kod nekih praćeno i
dodatnim komplikacijama. Ne kaže se
zabadava da „Grip dolazi na konju, a
odlazi kao puž“.
Koliko uopšte poznajemo prirodu
virusa, mere zaštite, mogućnosti lecenja, način prenošenja, i kakve su realne
šanse da držimo pod kontrolom agense koje ne poznajemo dobro i nemamo
moćno sredstvo za lečenje? Koliko smo
spremni da se ovom problemu odupremo i da životni komfor i puno zdravlje
zadržimo u dužim intervalima?
Sigurno je da između uloženog truda i postignutog efekta postoji reciprocitet.
Ako podrazumevamo prosečnu
oba­ve­štenost i prosečno obrazovanje,
onda dobro osmišljena i sprovedena
strategija higijensko-dijetetskog režima
može da da povoljne rezultate, ne samo
u zaštiti od gripa, nego i u sprečavanju
drugih virusnih infekcija.
Virusi su najsitniji do sada poznati mikroorganizmi, sadrže samo jednu nukleinsku kiselinu (RNK ili DNK)
i mogu da se razmnožavaju samo u
živim ćelijama. Njihov opstanak u uslovima nižih teperatura je povoljniji, nego
izlaganje višim, što može biti od koristi
u merama zaštite i odstranjivanja virusnih čestica. Putevi prenošenja virusa i
izazivanje patogenih efekata mogu biti
podudarni sa sistemom za koji oni pokazuju prijemčivost (tropizam), kao na
pr. disajni pribor za respiratorne viruse,
digestivni za entero, urogenitalni, kao
i koža i sluzokoža. Ova podela je definisana i ulaznim mestima kuda virusi
prodiru u organizam. Njihovo patogeno dejstvo može biti brzo ostvareno sa
dramatičnom promenom stanja kod
obolelog, kada govorimo o akutnim
virusnim infekcijama, ali i laganim tokom, koji se razvija u hroničnim infekcijama, kao i tinjajućim perzistirajućim,
kada godinama nema manifestacija
bolesti, a onda se stanje naglo promeni
i postoji slika teškog ostecenja organa
i sistema.
Najčešće masovne virusne infekcije
na našim prostorima su izazvane Rino-
virusima, Corona virusim, RSV (respiratorni sincicijalni virus), CMV (citomegalo virus), Ortomixovirusi (Infuenca i
Parainfluenca), kao i Hepres virus, Epstain-Bar virus, Virus Mumps, VaricellaZoster, Coxaki virus, Hepatitis, HIV...
U uslovima prodora virusa u organizam ne mora uvek doći do infekcije i razvoja bolesti. Imunski sistem
nadležan za odbranu mora biti spreman i kompetentan da odgovori na
sve izazove i, shodno svom potencijalu, „razoruža i demontira“ napasnika.
Potencijal takvog odgovora počiva na
dobroj specifičnoj, ali i nespecifičnoj
zaštiti, koju naš organizam može i treba
da organizuje, stvarajući barijeru za razvoj i razmnožavanje virusa i njihovog
citopatogenog efekta.
Mnogi se uzdaju u primenu vakcine (naročito kod gripa), što može biti
izvanredna specifična zaštita, ali onda
kada je vakcina podudarna sa tipom
antigena aktuelnog virusa i primenjena na vreme da organizam može da
stvori odgovarajuću koncentraciju protivtela (antitela). Međutim, antigenska
promenljivost virusa predstavlja stalno
prisutan rizik od epidemija, koje u urbanim sredinama mogu zahvatiti 20%
i više procenata populacije, pri čemu je
najveći procenat u mlađim kategorijama, gde nije stečen imunitet u ranijim
epidemijama.
Primena lekova (antibiotika) u preventivne svrhe, tako omiljena u našem
narodu, je nepotrebno opterećenje za
organizam.
Redovna i dobro osmišljena ishrana
sa moćnim profilaktičkim potencijalom
u obliku sirove biološki vredne hrane,
pre svega, pčelinji proizvodi, voće i
povrće, riba, posna mesa, daće dobru
energetsku podršku i moćnu bioregeneraciju i podršku ukupnom imunom
statusu.
Dr Mirjana Jovanović
NAŠI LEKARI PREPORUČUJU...
NAŠI LEKARI PREPORUČUJU...
R
edovna primena Šumleta sa matičnim mlečom (CeŠumleta i CinkŠumleta)
i proizvoda iz programa „Zlatna pčela“ sa propolisom – Apisept i Proherbis, su realan i kompetentan antivirusni faktor. U izboru mogu
učestvovati i druge Šumlete (Selen ili Kardio), pogotovo kod hroničnih bolesnika kardiopata ili dijabetičara.
Predlažemo nekoliko modela Apiprofolakse i Apiterapije za decu i odrasle:
5. U slučaju hronične virusne infekcije
(Herpes simplex, Coxaki infekcije
(tipB), Hepatitis B, Cdelta…)
1. O
sobe pod povećanim rizikom
(zdrav­stveni radnici, zaposleni
u ško­lama, radnici u gradskom
saobraćajnom ili u javnim ustano­
vama...)
Mogli bi kvalitetno da organizuju
strategiju prev entive (u intervalu epidemije gripa, a i inače) sa 2–3 Šumlete
dnevno (20–30 mg liofilizovanog
matičnog mleča), obavezno C Šumleta
i Cink sa 2 puta po 20 kapi Proherbisa ili
redovna upotreba Apisepta 3–5 oribleta dnevno i jedna porcija Proherbisa.
2. Za mlađe kategorije
(školski uzrast)
4. P
reporuka za one koji imaju po­
četne simptome ili evidentne smet­
nje
30–50 mg liofilizovanog matičnog
mleča (3–5 Šumleta sa C vitaminom
i Cinkom) i 3 puta dnevno po 20 kapi
Proherbisa do ozdravljenja. Apisept
5–10 oribleta dnevno uz tople čajeve i
laganu ishranu u kojoj treba da dominira Klio. Ležanje se podrazumeva, kao i
često provetravanje prostorija.
Šumlete i proizvodi sa PropolisomApisept i Proherbis su logičan izbor kad
je reč o hroničnim virusnim infekcijama.
Ovakav pristup obezbeđuje kontinuirano jačanje imuniteta sa specifičnim i antiviralnim dejstvom, što može dovesti
do poboljšanja kliničkog stanja i dugih
remisija sa potpunim oporavkom tkiva
jetre ili srčanog mišica kod komplikacija
Coxaki infekcija.
Preporuka je 10–20 mg liofilizovanog matičnog mleča (1–2 Šumlete) C
Šumleta ili Cink Šumleta sa 10–20 kapi
Proherbisa i redovna upotreba Apisepta, 3–5 oribleta dnevno.
3. Mala deca
(iznad dve godine)
Jedna C Šumleta ili Cink Šumleta i
redovno 1–3 tablete Apisepta.
KORISNO JE ZNATI:
Primena Balzama može biti efikasna kod obaranja povišene telesne temperature, što je značajno, pogotovo, kod dece gde upotreba salicilata (Aspirina) predstavlja rizik, kao i kod problema glavobolje, artralgija i mialgija, koje prate gripozno
stanje, ali i u slučaju sinusitisa, radi poboljšanja drenaže.
Kontinuirana upotreba preparata iz programa „Zlatna pčela“ obezbeđuje dobru strukturu tkiva, dobar energetski priliv, antioksidativni i antistresni kapacitet,
što daje dobar profilaktički efekat i ostvaruje cilj da podrškom zdravlju imamo
dobru zastitu od virusa.
Dr Mirjana Jovanović
MLEČKOVO ZABAVNO ĆOŠE
PO TREĆI PUT U VRŠAČKOJ STRUKTURI
Na svečanoj prezentaciji, održanoj 15. februara u sali Preduzeća, velikim aplauzom smo pozdravili saradnike koji su ostvarili nove pozicije u karijeri Sistema tokom januara. Aplauz je bio upućen, pre svega, vrednim „pčelicama“ iz unutrašnjosti, s
obzirom da su nagrađeni saradnici ovog puta bili iz Pančeva (Vera Vickov, II poz.), Šapca (Nikola Milanović, II poz.), Lazarevca
(Mirjana Cvetković, II poz.) i Užica (Svetlana Perišić, III poz.).
Nakon toga, iz gomile pristiglih tačnih odgovora (Apisept i Proherbis) iz prethodnog broja InfoLeta, izvučen je srećan
dobitnik paketa naših proizvoda, u čemu nam je pomogao saradnik Zoran Nastić iz Beograda. Paket proizvoda je po treći
put završio u strukturi iz Vršca, a po drugi put je srećna dobitnica naša saradnica Divka Drljača. Telefonskim pozivom smo joj
preneli lepu vest i čestitke, a uručenje paketa proizvoda će biti na martovskoj prezentaciji u Vršcu. Sve što je uspela u svojoj
pozitivnoj neverici da kaže g-đa D. Drljača je bilo: „A ja mislila da nemam sreće!“.
Izazovite i Vi svoju sreću slanjem odgovora na nagradno pitanje iz ovog broja.
TATA
Šumletu u čašu stavim
da se sa tatom nazdravim.
Prija nam Šumleta,
razvedri lice tatine mudrice.
Balzamom tati namažem čelo,
neka se odmara tatino celo duša i
telo.
saradnik Dara Rajšp, Užice
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zahladilo, šmrca svet,
A ja znam za Apisept.
Zima ide, kašlje svet,
Ja kupujem Apisept.
Strah od zime za sav svet,
A ja trošim Apisept.
saradnica Mira Šuput, Beograd
•
•
•
•
•
•
•
•
ROĐENDAN
Na stolu torta, svećica dosta,
a oko stola- gost do gosta.
To moja baka rođendan slavi,
prijaju Šumlete toj mudroj glavi.
Melemom vene zateže,
a od Top-Tena, Maske i Aloja krema sve bore
beže.
Balzamom kosti zagreva svoje,
sve je to zdravo i prirodno je.
Apisept jedan u usta stavi da bolje diše
i kad decu ljubi da lepo miriše.
saradnik Dara Rajšp, Užice
•
•
•
•
•
•
DA LI STE ZNALI DA...
Jedna pčelinja zajednica može proizvesti više
od 45 kg meda viška, i to je ono što pobiru
pčelari.
Sve svetske pčele oblete svakog dana oko 3
triliona cvetova, proizvodeći tako oko 3 000
tona meda.
Za jedan kilogram meda pčele moraju da
posete 4 miliona cvetova i pređu put duži od
Zemljinog obima.
Da bi pčele proizvele jedan kilogram zrelog
meda za to je potrebno 200.000 izleta pčela.
Samo jedna pčela obiđe 150 cvetova da bi
napunila medni želudac i tovar donela u
košnicu.
APISEPT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NAGRADNO PITANJE
Jedan proizvod iz programa Dijetetike nije dodatak ishrani, već predstavlja kompletan obrok, a to je:
K
Tačan odgovor upišite na mestu predviđenom za to, isecite, zalepite na
razgednicu ili dopisnicu i sa svojim podacima pošaljite na adresu distributivnog centra u Beogradu:
Protehna doo, Kumanovska 10, 11 000 Beograd
Izvlačenje srećnog dobitnika je 12. aprila na svečanoj prezentaciji.
AKTUELNOSTI
aktuelnosti... akcije... informacije iz distributivnog centra
 AKCIJE MESECA
• Mlečko, maskota Sistema preporuke “Zlatna
pčela”, po prvi put u akciji meseca. Uz svaki
račun vrednosti 3000,00 din. i više, poklon
je šolja sa našom maskotom.
• Povodom predavanja meseca “Anemija - kako
je sprečiti i uspešno lečiti”, kupite 3 Fero šu­
mlete na jednom računu i dobijate na pok­
lon 1 Apisept.
• Povodom 8. marta - Dan žena, svi saradnici,
koji tog dana obave kupovinu u distributivnom
centru u Beogradu, dobijaju poklon - Top Ten
• Svi saradnici i gosti, koji 8. marta prisustvuju
prezentaciji u Beogradu, dobijaju poklon Top
Ten
 Popunjavanjem ankete na javnoj prezentaciji u
Beogradu, svakog četvrtka od 18h, Vaš gost i Vi
postanite potencijalni dobitnici paketa naših
proizvoda.
 Ovladajte osnovnim znanjima o proizvodnom
programu i načinu rada Sistema preporuke “Zlatna pčela”- odslušajte 3 Osnovna seminara za­
redom i potvrdite stečeno znanje sertifikatom
“Zlatna pčela”.
 Koristite mogućnost besplatnog slanja robe
poštom - napravite porudžbinu u vrednosti 5
bodova i više, a troškove slanja robe preuzima
Protehna.
INFORMACIJE IZ DISTRIBUTIVNOG CENTRA
Radno vreme distributivnog centra je radnim danom 10–19h i subotom 10–15h.
Svakog četvrtka od 18h, na javnim prezentacijama koje vode visoki sponzori Sistema, u prostorijama Protehne, ul. Kumanovska 10, možete svoje prijatelje i najbliže upoznati sa proizvodima i mogućnostima
koje nudi Sistem preporuke “Zlatna pčela”.
Iskoristite mesečne akcije da, pored robne provizije, ostvarite i dodatne bonuse pri kupovini
proizvoda.
Molimo vas, da pri nabavci robe pažljivo popunite narudžbenice - štampanim slovima uz
svojeručan potpis.
Ne propustite Osnovni seminar - po pohađanju seminara dobićete saradničku identifi kacionu (ID)
karticu.
Molimo vas da sve izmene podataka (adresa stanovanja, broj telefona, broj računa i sl.) javite
tehničkim sekretarima Protehne.
U distributivnom centru možete kupiti sav dodatni reklamni i edukativni materijal.
U distributivnom centru možete naručiti izradu svojih vizit-karti sa logotipom Preduzeća.
Informacije o nedeljnim aktivnostima Sistema preporuke “Zlatna pčela” možete dobijati i
putem elektronske pošte, ako svoju mejl adresu javite tehničkim sekretarima Protehne.
Poštom možete naručiti sve proizvode “Zlatne pčele” uz unapred izvršenu uplatu vrednosti
željene robe i PTT troškova na tekući račun Protehne (br. računa 250-1329-90); PTT troškovi u skladu sa
narudžbinom iznose:
• narudžbina u vrednosti do 2 bod - PTT troškovi 100.00 din.
• narudžbina u vrednosti 2-5 bodova - PTT troškovi 200.00 din.
• narudžbina u vrednosti preko 5 bodova - PTT troškove preuzima Preduzeće
Unapred ili odmah po uplati javite telefonom našim tehničkim sekretarima specifi kaciju svoje porudžbine.
Ako pošaljete faksom uplatnicu kao dokaz o izvršenoj uplati, roba će vam biti poslana odmah. Ako niste u
mogućnosti da pošaljete faks, roba će vam biti poslana kada uplaćena sredstva legnu na račun Protehne.
PLAN RADA
POSETITE U MARTU
01.03.2007. 18hBEOGRAD Prezentacija
05.03.2007. 18h LAZAREVAC Prezentacija, Hotel Vis
08.03.2007. 18hBEOGRADPrezentacija
izvlačenje srećnih dobitnika paketa proizvoda
(učesnici ankete na prezentacijama u Beogradu)
12.03.2007. 18hNOVI SAD
14.03.2007. 18hUŽICE
Prezentacija, Ekološki pokret
Prezentacija, MZ Centar
15.03.2007. 18hBEOGRADSvečana prezentacija
dodela nagrada za nove pozicije u sistemu
preporuke i izvlačenje srećnog dobitnika paketa
proizvoda (nagradno pitanje Infoleta)
16.03.2007.
19.03.2007.
19.03.2007.
21.03.2007.
22.03.2007.
18hVRŠAC
18hPANČEVO
18hLAZAREVAC
18hŠABAC
18hBEOGRAD
Prezentacija, Pedagoška akademija
Prezetnacija, Veće sindikata
Prezentacija, Hotel Vis
Prezentacija, Šabačka gimnazija
Prezentacija
23.03.2007. 18hBEOGRAD
Predavanje meseca,
„Anemija- kako je sprečiti i uspešno lečiti“,
gost predavač - dr Spasenija Jovanović iz Skoplja
27.03.2007. 17hBOR
29.03.2007. 18hBEOGRAD
31.03.2007. 11hBEOGRAD
Prezentacija, Samački hotel
Prezentacija
Osnovni seminar
Infolet-interni informator
Sistema preporuke “Zlatna pčela”
Izdavač: Protehna doo, Beograd
Glavni i odgovorni urednik: Dragana Bundalo
Grafički urednik: Dražen Rumenčić
Štampa: ARTIKOM, Beograd
Protehna doo, Kumanovska 10, Beograd
Tel. +381 11 244 04 94, 344 41 66
344 41 76, 3
86 01 35
e-mail: [email protected]
www.protehna.co.yu
Download

AKCIJE MESECA