CzRK Bilten
ZIMSKI SEMESTAR
Br.18 2011.
UNIVERZITET
U BEOGRADU
Informacije. Saveti. Edukacija. Praksa. Povezivanje sa poslovnim svetom.
CzRK - PET GODINA NA UNIVERZITETU
Centar od svog osnivanja pruža POMOĆ I PODRŠKu STUDENTIMAi diplomcima U RAZVOJU ZNANJA I VEŠTINA NEOPHODNIH ZA USPEŠAN NASTAVAK KARIJERE POSLE DIPLOMIRANJA, USLUGE KARIJERNOG INFORMISANJA, SAVETOVANJA, OBRAZOVANJA I POVEZIVANJA SA POSLOVNIM SVETOM
Nakon pet godina od osnivanja Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata i dalje sa entuzijazmom i kreativnošću razvija nove programe čiji je cilj unapređenje zapošljivosti
studenata i diplomaca Univerziteta u Beogradu. Manifestacija Univerzitetski sajam stipendija, program profesionalnog razvoja Kadar da budem kadar, program poseta kompanijama «Meet the bussines first hand», program studentske stručne prakse u javnim preduzećima i u upravi grada «BG prakse 2011», program gostovanja na fakultetima u sastavu
Univerziteta u Beogradu «Karijera 3 u 1» - samo su neki od programa karijernog informisanja, savetovanja, obrazovanja i povezivanja sa poslovnim svetom koje je Centar realizovao
tokom 2011. godine.
Da podsetimo: u skladu sa dobrom praksom evropskih i američkih visokoškolskih institucija, na inicijativu Fondacije Prestolonaslednika Aleksandra za obrazovanje,Univerzitet
u Beogradu osnovao je 2006. godine Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata kao svoju organizacionu jedinicu. Centar je zamišljen kao studentski servis koji kroz različite
usluge i programe obezbeđuje prekopotrebnu podršku akademcima u razvoju karijere i unapređuje njihovu konkurentnost na tržištu rada.
Studentima Centar pomaže da dobiju uvid u spektar raspoloživih karijernih opcija, predstavlja im mogućnosti za uspeh u određenoj karijeri, upoznaje ih sa neophodnim akcijama
koje moraju preduzeti kako bi postigli zacrtane karijerne ciljeve, omogućava im da steknu uvid u veštine neophodne za efikasan rad u društvu koje se intenzivno menja, da steknu sigurnost i veću kompetentnost kako bi preuzeli proaktivnu ulogu, pokazali inicijativu, naučili da postave prioritete, postave ciljeve i preuzmu odgovornost za njihovo sprovođenje.
Centar nudi poslodavcima niz usluga radi bržeg i lakšeg pronalaženja odgovarajućeg kadra za slobodna radna mesta i stručnu praksu, kao i radi promocije politike zapošljavanja
mladih. Te usluge su brojne i zamišljeno tako da svaki poslodavac, prema vlastitim potrebama, modeluje šta će sve ta saradnja uključiti.Centar je aktivno sarađivao od svog osnivanja do danas sa preko 300 organizacija, od kojih usluge Centra koristi aktivno 233 poslodavaca registrovanih u bazi.
Za pet godina postojanja, CzRK je oglasio veliki broj poslova, organizovao i promovisao brojne programe prakse i realizovao niz projekata, programa i obuka sam ili u saradnji
sa domaćim i inostranim parnerima sa ciljem boljeg povezivanja poslovne i akademske zajednice i povećanja konkurentnosti studenata i diplomaca Univerziteta u Beogradu na
tržištu rada.
2006.
2007.
2008.
2009.
U OVOM BROJU PROČITAJTE:
Kako je prošla BGPRAKSA 2011.
str.2
O novom projektu CzRK-a,
intervju sa volonterom CzRK-a
str.3
2010.
O PRVOM UNIVERZITETSKOM SAJMU STIPENDIJA
str.4
O sajmovima koje treba da planirate i sledeće godine
str.5
2011.
O programima za povezivanje sa poslovnim svetom
izleti na buduće radno mesto i obuke u saradnji sa
AmCham.
str.6
Kako je prošla praksa u NIS-u
str.7
Za dvadeset dana na
2 BLA BLA BLA Exero 01, 5555
uručene potvrde polaznicima programa
bgpraksa2011
U utorak, 1. novembra 2011. godine u 11 časova u svečanoj
sali Građevinskog fakulteta (Bulevar Kralja Aleksandra 73/
prvi sprat) svečano su uručene potvrde studentima koji su
u okviru programa Univerzitetska radna praksa u javnim i
komunalnim preduzećima i Gradskoj upravi poslednjih četiri
meseca sticali praktična znanja u nekom gradskom preduzeću
ili sekretarijatu Gradske uprave.
Studentima su se obratiti Nada Dumić, članica Gradskog
veća, Dejana Lazić, direktorka Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu, mentor jednog preduzeća i jedan student
– praktikant.
U saradnji sa Centrom za razvoj karijere Beogradskog univerziteta, Gradska uprava je u aprilu ove godine raspisala
konkurs, a 1. juna je počela četvoromesečna praksa za
studente završnih godina 29 fakulteta u 20 javnih i javnih
komunalnih preduzeća i 12 organizacionih jedinica Gradske
uprave.
Kroz projekat „BG PRAKSA – 2011“ otvoreno je 197 mesta
za radnu praksu za studente završnih godina i apsolvente
fakulteta uglavnom tehničko-tehnološkog usmerenja
(Mašinski, Saobraćajni, Elektrotehnički, Građevinski, PMF,
Geografski, Šumarski…), čiji studenti najteže dobijaju ponude
za radne prakse. Na konkurs se ove godine prijavilo preko
1.500 studenata, a priliku su, nakon dva kruga selekcije kandidata, dobili najbolji i najmotivisaniji studenti.
U programu su učestvovala sva preduzeća čiji je osnivač
Grad Beograd (ukupno 20 javnih i javnih komunalnih
preduzeća) i preko 100 mentora koji imaju višegodišnje radno
iskustvo i oni su prošli obuku o mentorstvu, koju je sproveo
Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu u saradnji
sa Kancelarijom za mlade Grada Beograda.
Osnovna ideja programa je da se studentima završnih
godina studija omogući da steknu praktično iskustvo i da
im se pomogne da započnu karijere koje zahtevaju dodatno obrazovanje, usavršavanje ili obuku nakon završenog
fakulteta.
Studenti su tokom četiri meseca sa osmočasovnim radnim
vremenom dobili mogućnost da nauče apsolutno sve o procesu rada u javnom preduzeću ili sekretarijatu u kome su
obavljaju praksu.
Ovo je druga godina kako se organizuje program BG
PRAKSE. Zato je namera Gradske uprave da i naredne godine
nastavimo ovaj program. Beograd je univerzitetski centar
i naša želja je da za sve studente obezbedimo prostor za
stručno usavršavanje, koje će im biti dragoceno u njihovim
daljim karijerama.
Sledeći konkurs će takođe biti sproveden u saradnji sa Centrom za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u
Beogradu i planiran je početkom 2012. godine.
U programu Univerzitetske radne prakse u 20 javnih i komunalnih
preduzeća i 12 organizacionih jedinica Uprave grada Beograda učešće je
uzelo 197 studenata završnih godina i apsolvenata koji su počev od juna
meseca ove godine uz mentorsku podršku obavljali četvoromesečni
program prakse.
Konkurs je bio otvoren od 13.aprila do 5.maja 2011. godine za kandidate sa ukupno 29 visokoškolskih ustanova u Beogradu. Za ovih
dvadeset dana na konkurs je pristiglo ukupno 1888 prijava.
Prijave su se obavljale elektronskim putem preko Centra za razvoj
karijere koji je administrirao celokupni konkurs i za preduzeća izvršio
predselekciju prijavljenih kandidata. Opšti uslovi konkursa odnosili
su se na to da je kandidat sa odgovarajuće obrazovne institucije, što
je dokumentovano potvrdom sa fakulteta, i da raspolaže osnovnim
znanjima engleskog jezika i rada na računaru. Svako preduzeće je
odredilo posebne uslove koje kandidat treba da zadovoljava da bi se
kvalifikovao za određenu poziciju za praksu. Uz pomoć profesionalnog
softverskog alata za selekciju kandidata, koji je razvila i specijalno za
potrebe ovog specifičnog konkursa prilagodila škola računara „OMEGA“
iz Beograda, Centar je mogao da rangira kandidate za praksu po kriterijumima za svaku pojedinačnu poziciju, kao i da u odnosu na procenat
poklapanja kandidata sa profilom idealnog kandidata za svaku poziciju
izvrši predselekciju kandidata za uži izbor odn. upućivanje na razgovor
u preduzeće.
Rezultati ovogodišnje ankete koju je sproveo Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu o
utiscima studenata kojima se ukazala prilika da praktično iskustvo steknu u javnim i javnim komunalnim preduzećima i u
gradskoj upravi, pokazuju da su očekivanja studenata u velikoj meri ispunjena. Preko 95% praktikanta je zadovoljno samim
programom prakse, jer su bili u mogućnosti da svoje stečeno akademsko znanje povežu sa radom u struci i primene ga u
poslovnom okruženju. Studenti su ocenili svoje mentore visokim ocenama: preko 90% smatra da mentori poseduju stručno znanje
i da žele da ga prenesu, kao i da su bili posvećeni i raspoloživi za njihova pitanja. Takođe više od 90% polaznika prakse tvrdi
da su mentori uspešno organizovali rad, delegirali zadatke i pružali im neophodnu podršku. Sugestije studenata se uglavnom
odnose na povećanje broja mesta u samom programu, a najveća želja mladih je mogućnost zaposlenja nakon obavljene prakse.
Sa druge strane, mentori su u svojim evaluacijama ocenili studente veoma pozitivno i naveli da su polaznici u velikoj
meri pokazali pozitivan stav prema praksi, ispoljili posvećenost i efikasnost u obavljanju posla, radili sa entuzijazmom,
bili zainteresovani da postavljaju pitanja, pokazali odgovornost, dobro se snalazili u timu, dobro reagovali na zamerke/
predloge. Svi mentori su izjavili da bi dali svoju preporuku polazniku ukoliko bi praktikant zatražio da ga preporuče
budućem poslodavcu, a čak 97% mentora je izjavilo da je spremno da i u budućnosti bude mentor praktikantima.
Exero 01, 5555 BLA BLA BLA 3
KARIJERNI TRIATLON
Stalnog posetioca Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“, naviknutog na rutinu koja
prati njegov dolazak na učenje, u četvrtak, trinaestog oktobra, iznenadila je nasmejana postava
Centronauta u holu biblioteke. Praktikanti Centra za razvoj karijere spremno su dočekali
našeg studenta i uputili ga u suteren kako bi prisustvovao prvom Karijernom triatlonu.
Nova akcija u organizaciji CzRK-a bilo je prilika da se studenti kroz neformalne susrete upoznaju
i povežu sa predstavnicima javnog sektora, Gradske uprave i lokalnih Kancelarija za mlade. U
holu, ispred „donje čitaonice“ bili su postavljeni štandovi i materijali izlagača. Bibliotečki prostor,
tog dana, bio je neuobičajeno veseo, ukrašen plakatima Kancelarija za mlade, predstojećih
događaja i aktuelnih konkursa, a prijatni žamor ispunjavao je prostor tokom celog dana.
Tako su se u kutku za savetovanje mogle dobiti korisne informacije, kakve su pisanje biografije i motivacionog
pisma, simulacija razgovora za posao itd. U okviru prve triatlonske discipline„Dan za savetovanje o karijeri“, studenti
su mogli da se upoznaju o poslovnim prilikama, aktivnom traženju posla, nastavku studija u zemlji i inostranstvu...
Druga disciplina „Istraži karijerne mogućnosti“, takođe informativna aktivnost, imala je za cilj da
posetioce upozna sa radom lokalnih Kancelarija za mlade. Tako su studenti mogli da, sa predstavnicima
Kancelarija, porazgovaraju o novim projektima, informišu se o budućim aktivnostima, nađu se na
mejling listi i ostvare kontakte. Predstavile su nam se Kancelarije iz Obrenovca, sa Savskog venca,
Zvezdare, Novog Beograda, Kancelarija grada Beograda i Biznis centar gradske opštine Savski venac.
Nešto kasnije, došlo je vreme za panel diskusiju „(BEO)Gradijera – karijera u Beogradu“, završnu disciplinu
Trijatlona. Mladima je tom aktivnošću predstavljen program „BGPRAKSA“, koji se drugu godinu za redom
odvija, u organizaciji CzRK-a uz saradnju sa gradom Beogradom i gradskom upravom, u javnim preduzećima.
Tako su nam se na panelu predstavili alumnisti ovogodišnje i prošlogodišnje prakse: Vesna Radojević,
Nemanja Janić, Viktor Živojinović i Miloš Vujić, koji su preneli svoje utiske i razgovarali o pozitivnim iskustvima.
Gordana Novaković, mentorka iz JKP Beogradski vodovod i kanalizacija, učestvovala je u razgovoru kao
predstavnik jednog od preduzeća u kojima se praksa odvija i prenela nam svoje utiske o programu.
Glavni zaključak koji se stekao, nakon dvosatnog razgovora, bio je upečatljiv – BG praksa je jedinstvena
prilika da se nauče stvari koje se ne mogu naučiti na fakultetu i predstavlja nezaobilazan korak u
profesionalnom usavršavanju. Uz to, baš zato što se praksa odvija u javnim preduzećima, mogu se
steći kompetencije koje će se kasnije primenjivati podjednako u privatnom i javnom sektoru. Osim
toga, može se naučiti više o procesu rada JP i donošenju odluka, što je retka prilika za tako nešto.
Zaključak panela dočekan je aplauzom i na taj način okončao se prvi Karijerni trijatlon kolektivnim
prolaskom kroz cilj. Do sledeće godine, i ponovnog takmičenja u kom su svi pobednici.
volontiranje u czRK-U, INTERVJU
Povodom nove akcije „Karijerni triatlon”, stalnoj postavi Centra pridružile su
se nove snage – bivši polaznici programa Kadar da budem kadar. Sa nama je
razgovarao Stevan Tatalović, jedan od priključenih volontera, student Fakulteta
Bezbednosti.
CzRK: Stevane, za čitaoce biltena, koliko dugo volontiraš za Centar?
Stevan: Oh, morao sam da se zamislim. To je zbog toga što imamo posla. Vreme tada
drugačije prolazi. Više od mesec dana, mesec i po. Ideja je bila, da nas, nekoliko
studenata, alumnista programa Kadar da budem kadar, priđe Centru zbog velikih
planova oko predstojećih događaja. To je bila vanredna prilika da primenimo ono
što smo na pomenutom seminaru naučili.
CzRK: Šta te je navelo da počneš da volontiraš? Koje si koristi video u tome?
Stevan: Uzimanje učešća u projektima. Šansa da se nauči nešto novo. Prilika da se
bude angažovan. Isto tako, ovo je bila mogućnost za dokazivanjem, ali i vraćanje
duga Centru, koji nas je odabrao u selekciji za Kadar da budem kadar. Eh sad, priča
o koristi. Za to bi trebalo da se podvuče crta. Ipak, postoji uvek satisfakcija u vidu
urađenog posla koji ostaje iza vas. Znate ono, kada radite na nečemu i onda se to
završi. Uvek se posle toga osećate dobro.
CzRK: Da li su se ispunila tvoja očekivanja?
Stevan: Jesu, da. Iako sam očekivanja držao na visokom registru, ona su premašena.
Bilo je to lepo iskustvo.
CzRK: Šta misliš o radu CzRK-a?
Stevan: Ovo je bilo završno pitanje na jednom od upitnika koje smo sastavljali. „Šta
misliš o radu Centra?“ Mislim, da nikada nije dosta hvale. Zaista. Naročito sada
kada sam upoznao i teškoće za postizanje ovakvih rezultata. Radom sa njima,
dobio sam ideje o nečem novom. Tako to ide sa kreativcima. Ne bih to sada u
intervjuu poručivao. Trebalo bi onda da čekam Bilten za prolećni semestar da mi
repliciraju.
CzRK: Koje su koristi studenata kao korisnika CzRK-a?
Stevan: A da ne uzmem i ne pročitam sa liste, da. Koristi su u njegovom samom
postojanju. Ne želim da zvučim kao da druge manje vrednujem, ali čini se kao da
je Centar za razvoj karijere jedini pravi saveznik studenata. Centar je spona između
Univerziteta i studenata. Između poslodavaca i studenata. Između stipenditora i
sudenata. Nadam se da će studenti to shvatiti na vreme.
CzRK: Dok si volontirao, organizovali ste događaj „Karijerni triatlon“. Kakav je to
događaj i kome je namenjen?
Stevan: Kao i sve što CzRK organizuje, namenjeno je studentima i diplomcima. U
ovom slučaju, studenti su imali piliku da se upoznaju sa nekoliko novih mogućnosti.
Da stupe u kontakt sa lokalnim Kancelarijama za mlade i raspitaju se šta one to
nude. Bilo je priče o BG praksi, programu koji se uigrano odvija od 2010. I mogli su,
standardno, kao i svaki put, da iz prve ruke saznaju korisne informacije o poslovnim
prilikama i potencijalnom zaposlenju, stažiranju, praksi itd. Bilo je organizovano i savetovanje.
Biografija, motivaciono, razgovor za posao. Nekoliko mini-radionica na jednom mestu.
CzRK: Sećaš li se kako ti je zvučalo kada si prvi put čuo naziv „Karijerni triatlon“?
Stevan: Naslov mi se dopao. Duhovito, centrovski. Ipak, posle toga, bio sam zbunjen. Naročito
kada su nam dali agendu. Kalendar obaveza bio je ispunjen zadacima. Podelili smo se u timove
i pregledali svoja zaduženja. Pomislio sam da će biti nemoguće ispuniti sve. Ispostavilo se da
sam se prešao. Bili smo uspešni. Kada smo se uigrali, više nije bilo problema.
CzRK: Šta si naučio u toku rada na projektu?
Stevan: Potrebno je imati dobar tim. Naročito kad teško ide. Kada izleću šrafovi (makar bio i svaki
četvrti kao kod Čehova), nestaje goriva, morate da nastavite da vozite. Ali da ne dovedete u
pitanje sigurnost. Nikada nije manjkalo podrške i motivacije. Povezano sa tim su razočarenja i
odbijanja na koja morate biti spremni. Dešavalo se i to. Ali, da ne zvuči sve ovo previše opšto, da,
naučio sam sve bitne stvari oko organizacije nekog događaja. Strpljenje, timski rad, umrežavanje,
liderstvo, pregovaranje, postavljanje prioriteta, sticanje radne navike, odgovornost i poštovanje
rokova, upoznavanje savremenog načina poslovanja, tehnike brainstorminga... Dovoljno?
(smeh)
CzRK: Koje su bile tvoje obaveze?
Stevan: To je tajna.
CzRK: Obećavam da će saznati samo čitaoci biltena.
Stevan: Otkriću jedno. Promocija po fakultetima i univerzitetskim objektima. Tri dana, dvadeset
postera, četiri hiljade letaka, desetak zgrada. Prava gerila.
CzRK: Šta su studenti mogli da saznaju o BGPRAKSI?
Stevan: Prvo, mogli su da se upoznaju sa postojanjem jednog takvog projekta. Kako i gde se
praksa odvija, šta se da naučiti. Od alumnista, koji su bili na praksi mogli su da čuju korisne
informacije i da sa njima podele mišljenja. Drugo, i po mom mišljenju bitnije, mogli su da uvide
da je praksa bitna koliko i završetak studija. O važnosti prakse valja konstantno ponavljati, jer
rezultati pokazuju da mladi ljudi to još uvek nisu usvojili.
CzRK: Kakav je tvoj generalni utisak nakon događaja? Šta bi izdvojio?
Stevan: Pozitivan. Kad je već utisak u pitanju. Već sam odgovorio u nekom od pitanja, o onom
osećaju kada se neki posao završi. S tim da je ovde utisak pojačan, zbog važnosti posla. Priliku
da nešto izdvojim iskoristio bih da pohvalim volontere, Centrike i Centronaute.
CzRK: Da li bi nastavio da volontiraš u Centru?
Stevan: Bih.
CzRK: Zašto?
Stevan: Znate, Centar je takav. Nakon nekog vremena, kada ode svako od nas na svoju stranu,
vođen svojim obavezama, mi se vraćamo samo da im se javimo, da vidimo kako su. I izjašnjavamo
se kao „bivši Centronauti i večiti prijatelji Centra“.
S.H.
4 BLA BLA BLA Exero 01, 5555
univerzitetski sajam stipendija
Univerzitetski Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu
organizovao je 3. novembra 2011. Univerzitetski sajam stipendija - STIPENDIJA I JA, u
zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu.
Ovaj jedinstveni događaj, organizovan na Univerzitetu u Beogradu po prvi put, okupio
je na jednom mestu trideset različitih domaćih i stranih institucija koje dodeljuju
stipendije i pružaju druge oblike finansijske podrške studentima i diplomcima svih
grupacija Univerziteta u Beogradu (društveno-humanističkih, tehničkih, medicinskih
i prirodno-matematičkih nauka). Studentima su tokom sajamskog programa bile
dostupne informacije o više od dvadeset različitih stipendijskih programa domaćih i
stranih institucija. Stipenditori su na različite načine predstavili svoje stipendije – kroz
predavanja, prezentacije i konsultacije sa studentima. Studenti su tokom sajma mogli
da saznaju više o uslovima za prijavu, rokovima, neophodnoj dokumentaciji, kao i da
dođu do svog primerka Informatora sa objedinjenim informacijama o stipendijama i
stipenditorima predstavljenim na ovom sajmu uz ostale korisne informacije o mobilnosti
studenata.
Na svečanom otvaranju dobrodošlicu posetiocima i gostima poželela je Dejana Lazić,
direktor Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beograda.
Prisutnima su se obratili državni sekretar Ministarstva omladine i sporta Ivana Kovačević,
pomoćnik Ministra prosvete i nauke Zoran Trninić, prorektor za nastavu Univerziteta u
Beogradu Prof.dr Neda Bokan.
Posle otvaranja usledila je panel diskusije „Stipendija i ja“ na kojoj su učestvovali:
• Marko Milenković, istraživač pripravnik, Institut društvenih nauka
• Kosta Jovanović, saradnik u nastavi, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
• Vladimir Mikić, saradnik u Sektoru za studije i nauku Univerziteta u Beogradu
• Isidora Jarić, asistent na Odeljenju za sociologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u
Beogradu
Moderator panel diskusije bila je Ana Janković Barović, Centar za razvoj karijere i
savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu. Učesnici panela su bivši stipendisti
(dobitnici različitih stipendija), koji su proveli neki period u inostranstvu na određenom
studijskom programu ili na stručnoj praksi. Oni su govorili o svom ličnom iskustvu i značaju
pohađanih programa imao na njihov dalji profesionalni i lični razvoj, o stečenom utisku
o informisanosti i uključivanju studenata Univerziteta u Beogradu u studijske programe
stranih univerziteta, o preporukama za studente voljne da konkurišu za neki program
stipendiranja, kao i o načinu na koje su stečeno iskustvo iskoristili vrativši se u Srbiju.
Od 12 časova počela su predavanja i prezentacije: Prezentacija stipendija zadužbina i
fondova Univerziteta u Beogradu, od 12.40 predstavljanje Erazmus Mundus programa
studijskih razmena i studijskih boravaka u inostranstvu i drugih programa stipendija
inostranih vlada, a od 13,20 počela je serija prezentacija „15 saveta za 15 minuta“ i trajala
je do 18 časova - prezentacije su održali predstavnici sledećih institucija:
-World Learning, Inc.(stipendije za diplomske studije u SAD-u),
-Politecnico di Milano (stipendije za master studije u Italiji),
-Swiss Federal Commission for Scholarships for Foreign students –FCS (stipendije za
master i doktorske studije Švajcarske Federalne Komisije),
-Francuski Institut u Srbiji (Stipendije Francuske Vlade),
-Fond za mlade talente Gradske opštine Savski venac (Jednokratna finansijska pomoć),
-L’Oréal Balkan d.o.o. (Nacionalna stipendija za doktorske studije „Za žene u nauci“),
-Fondacija dr Zoran Đinđić (Program stipendija nemačke privrede „Zoran Đinđić“ za radnu
praksu u Nemačkoj),
-Ministarstvo omladine i sporta – (Stipendije Fonda za mlade talente),
-Beogradska otvorena škola (stipendije za osnovne, master i doktorske studije u oblasti
humanističkih nauka),
-Fondacija Hemofarm (Studentske i učeničke stipendije),
-PEKSIM fondacija (PEKSIM Kembridž stipendija).
U saradnji sa Sektorom za međunarodnu i međuuniverzitsku saradnju Univerziteta u
Beogradu bila su organizovana “otvorena vrata” sektora, u kom su se studenti od 10 do
16 časova mogli informisati o mogućnostima za mobilnost - programima studentskih
razmena, kraćih i dužih studijskih boravaka i školovanja na stranim univerzitetima sa
kojima Univerzitet u Beogradu ostvaruje saradnju.
U sali 16 na prvom spratu organizovani su susreti sa stipenditorima – izlagačima, koji su u
okviru programa dvosatnih konsultacija i susreta mogli da upoznaju studente i sa njima
razgovaraju o detaljima vezanim za određenu stipendiju, dok su studenti tokom ovih
susreta od 11 do 18 časova mogli da saznaju više o sledećim stipendijama i programima:
Global Ugrad Exchange program SAD - World Learning, Inc., Stipendije Francuske
Vlade - Francuski Institut u Srbiji, DAAD (Nemačka služba za akademsku razmenu),
Stipendija Vlade Republike Italije – Italiljanski Institut za kulturu u Beogradu, Stipendije
za učenje španskog jezika - Centar za strane jezike EQUILIBRIO, Stipendije Vlade
Meksika - Ambasada Meksika, Program stipendija nemačke privrede „Zoran Đinđić“ Fondacija dr Zoran Đinđić, Stipendije Fonda za mlade talente - Ministarstvo omladine
i sporta Republike Srbije, Stipendije programa Erazmus Mundus – Nacionalna Tempus
Kancelarija, Studentska stipendija - Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije,
Stipendije Fondova i zadužbina Univerziteta u Beogradu, Stipendije Kraljevine Holandije
- Ambasada Kraljevine Holandije, Platinium stipendije - Politecnico di Milano, Mogućnosti
finansiranja studija u Americi - Međunarodni akademski centar (SAD), Program Koka Kola
Talenti - Coca Colla Hellenic, Studentska i učenička stipendija - Fondacija Hemofarm,
Nacionalna stipendija „Za žene u nauci“ - L’Oréal Balkan d.o.o & UNESCO.
U suterenu zgrade Rektorata, od 12 do 17 časova, bilo je organizovano
predstavljanje internacionalnih i domaćih studentskih organizacija. Studenti
su bili u prilici da saznaju kako angažovanje u različitim aktivnostima tokom
studija može povećati njihove šanse za uspešno predstavljanje pri konkurisanju
za stipendije. U učionici za doživotno učenje bili su organizovani razgovori
pod nazivom „Ključ za uspešno polaganje testa stranog jezika“, tokom kojih su
alumnisti različitih programa podelili svoja iskustva sa mladim kolegama i govorili
o nekim od sledećih testova TOEFL, GMAT, GRE, TestDAF, DELF/DALF, DELE, tj. o
polaganju na engleskogom, nemačkom, francuskom i španskom jeziku.
Ciljevi Univerzitetskog sajma stipendija su informisanje studenata o programima
stipendiranja na domaćim i stranim univerzitetima, afirmacija stipendija kao
izvora finansiranja i motivisanje studenata da postižu bolje akademske rezultate.
“STIPENDIJA I JA” – Univerzitetski sajam stipendija organizuje
Univerzitetski Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata u saradnji sa
Sektorom za međunarodnu saradnju Univerziteta u Beogradu, uz podršku
Fondacije Kralja Boduena, kompanije Koka Kola Helenik i Centra za strane jezike
Ekilibrio.
Exero 01, 5555 BLA BLA BLA 5
CzRK na sajmovima
JOBFAIR 2011
SAJAM PRAKSI 2011
SAJAM ZVONCE
U okviru Sajma poslova za studente i diplomce
tehničko-tehnološkog fakulteta »JobFair 11«,
8.novembra 2011. organizovana je tribina
„Diploma je tu. Znaš li kako dalje?“ na kojoj je
učestvovala Dejana Lazić, direktor Centra za razvoj
karijere i savetovanje studenata Univerziteta u
Beogradu.
Univerzitetski Centar za razvoj karijere i
savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu
i ove godine podržao je „Sajam praksi 2011“
u organizaciji Kancelarije za mlade Gradske
Uprave Grada Beograda i učestvovao na ovoj
dvodnevnoj manifestaciji namenjenom mladima
zainteresovanim za sticanje radnog iskustva
tokom studija ili neposredno po diplomiranju.
Tokom trajanja Beogradskog Sajma knjiga
2011, u okviru Sajma ZVONCE, na štandu
Univerzitet u Beogradu studenti se mogu
upisati na info-listu CzRK-a i upoznati se
sa programima koje ćemo realizovatu u
predstojećem semestru. Upoznajte naše
mlade kolege na štandu koji tokom prakse
i volontiranja u CzRK-u stiču nova znanja
i iskustva i usavršavaju ili otkrivaju neke
svoje nove veštine i uloge angažmanom u
aktivnostima Kluba Centronauta.
Na tribini se govorilo o mogućnostima mladih
bez iskustva u Srbiji, akcenat je najviše stavljen
na saradnju između kompanija i Univerziteta,
uvođenje obavezne prakse tokom trajanja studija
od par meseci i naravno na problem „odliva
mozgova“ u Srbiji i šta država radi po tom pitanju.
U vezi sa tim Dejana Lazić rekla je da u Srbiji
postoji saradnja fakulteta i kompanija koje imaju
potpisane ugovore o praksi. „Da bi se povećao
broj studenata koji će tokom školovanja steći
radno iskustvo, ali i da, istovremeno, kompanije
dođu do stručnih kadrova, Beogradski univerzitet
je pre pet godina pokrenuo Centar koji u bazi ima
više od 300 poslodavaca“, podsetila je Lazićeva,
uz napomenu da je optimalno trajanje prakse
oko tri meseca. Pored Centra za razvoj karijere
učesnici tribine su bili stručnjaci iz oblasti visokog
obrazovanja, Nacionalne služba za zapošljavanje,
tehničkih fakulteta i kompanije Ericsson, koja je
bila pokrovitelj ove tribine.
Sajam poslova „JobFair-a 11-Kreiraj svoju
budućnost“ predstavlja odličnu priliku da
kompanije dođu u kontakt sa najboljim
studentima i istovremeno studenti saznaju više
o poslovima i praksama koje nude kompanije. Na
sajmu je ove godine učestvovalo 35 kompanija.
Više informacija i mogućnost postavljanja
biografije u aktivnu bazu biografija na sajtu:
http://www.jobfair.rs.
Kao prijatelj ove manifestacije Centar za razvoj
karijere našao se među izlagačima u zgradi
tehničkih fakulteta i studenti koji su nas posetili
bili su u prilici da se bolje informišu o uslugama
koje Centar pruža tokom cele godine kao i o
planiranim aktivnostima i programima. Volonteri
Centra su upisivali studente na mejlig listu za
obaveštavanje o aktuelnim konkursima za posao,
prakse, volontiranje, obuke i slično. Tokom
trajanja JobFair-a studenti su pokazli najviše
interesovanje za CzRK programe „Upoznaj biznis
iz prve ruke“ i „BG Praksa“.
Sajam praksi 2011. koji je održan od 24. do 25.
novembra 2011. u hali 5 Beogradskog Sajma
posetio je veliki broj mladih ljudi, za koje je
ovo bila odlična prilika da na jednom mestu
dobiju informacije o otvorenim konkursima
za praksu i da se upoznaju sa poslodavcima
i ponudama za stručno osposobljavanje u
preduzećima iz različitih privrednih grana.
Članovi tima Centra i studenti Univerziteta u
Beogradu koji su trenutno na praksi u CzRK-u
družili su se na štandu sa brojnim zainteresovanim
posetiocima Sajma. Onima koji su želeli da se
upoznaju sa radom i uslugama Centra, omogućeno
je da se prijave na info-mejling listu, postanu
korisnici i tako budu u mogućnosti da tokom
cele godine dobijaju informacije o aktuelnim
praksama, ponudama za posao, stipendijama,
korisnim edukativnim programima, seminarima
i obukama. Takođe, Centar je ponudio i aktuelni
program treninga za sticanje znanja i veština
koji će studentima biti od pomoći da steknu
praktične veštine i tako se dodatno pripreme
se za tržište rada. Članovi tima Centra su na licu
mesta davali sugestije studentima kako da na
najbolji način napišu svoj CV ili da preprave
i unaprede postojeći, uz to je ponuđen veliki
broj edukativnih brošura koje su vezane za
pisanje CV-a, motivacionog pisma, intervjua za
posao, studiranja u inostranstvu, umrežavanja,
rada u malim i srednjim preduzećima i sl.
„JobFair – Kreiraj svoju budućnost!“ je sajam
poslova za studente i diplomce tehničkotehnoloških fakulteta i predstavlja najveći
projekat u organizaciji Udruženja studenata
tehnike Evrope – Best Beograd (engl. BEST) i
Udruženja studenata elektrotehnike Evrope –
Istek Beograd (engl. EESTEC).
OKRUGLI STO i simulacija intervjua za posao U OKVIRU VIRTUELNOG DANA KARIJERA I ZNANJA
6 BLA BLA BLA Exero 01, 5555
povezivanje studenata sa poslovnim svetom
Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu u
saradnji sa Američkom privrednom komorom u Srbiji organizovao je tokom ovog
semestra u okviru programa „Saznajte iz prve ruke“ posetu studenata jednoj od
najuspešnijih kompanija iz oblasti marketinga i komunikacija “McCann Grupa”
i lideru u proizvodnji gumene obuće, poznatoj kompaniji “Tigar”, u Pirotu.
Pirot, 30. novembar 2011. – Studenti i diplomci Univerziteta u Beogradu susreli su se
sa vodećim menadžerima kompanije TIGAR u Pirotu. Poseta je sastavni deo programa
„Upoznaj biznis iz prve ruke“, a organizovana je kako bi se studentima omogućilo da
se kroz neposredno iskustvo upoznaju sa načelima i poslovanjem kompanije Tigar.
„U ovaj projekat smo se uključili kao kompanija koja je decenijama unazad
sistemski posvećena ličnom i profesionalnom usavršavanju svojih kadrova, ali i
razvoju talentovanih mladih ljudi u okruženju. Nastojali smo da što adekvatnije
predstavimo naš poslovni sistem i sa studentima podelimo našu pozitivnu praksu
u različitim oblastima poslovanja, svesni da je za mlade ljude izuzetno važno
kako teorijska znanja najefikasnije primeniti u poslovnoj praksi– izjavila je Jelena
Petković, izvršni direktor za korporativno upravljanje u kompaniji Tigar a.d.
Cilj ovog programa je povezivanje studenata i mladih diplomaca sa Univerziteta
u Beogradu sa predstavnicima vodećih kompanija i unapređenje ulaganja u mladi
potencijal budućih diplomaca. Na ovaj način studentima se pruža podrška u razvoju
znanja i veština koje će im biti od značaja pri zapošljavanju i daljem obrazovanju.
Beograd, 11. oktobar 2011. - Tokom posete MCCANN GRUPI studenti su bili u
prilici da čuju obraćanje predstavnika agencija koje se nalaze u sastavu McCann
grupe u Srbiji. Oni su studente upoznali sa radom, vizijom i ciljevima McCann
grupe. Studentima se najpre obratio dr Borislav Miljanović, Managing Direktor
Represent Communications-a, upoznavši studente sa počecima i radom same
agencije i sa time šta zapravo podrazumeva bavljenje PR-om. On je istakao je da PR
zanimanje zahteva neprestani rad, učenje i usavršavanje. Za uspeh u ovoj profesiji
neophodno je poznavanje svih novih tehnologija, praćenje trendova i dobro
poznavanje sopstvenog okruženja. Studentima je ukazao i na značaj Onlajn PR-a,
nove i perspektivne oblasti komunikologije, proistekle iz potreba novog vremena, u
kome internet i društvene mreže postaju sve značajniji u komunikaciji sa javnošću.
Studentima se obratila i Zdenka Milanović, Managing Direktor. Ona je
prisutne uputila u rad Kreativne agencije, u osnove marketinga i advertajzinga,
istakavši da je rad ove agencije koleracija dobre analitike i kreativnosti. „Naš cilj
je kreativnost koja je svrsishodna“, istakla je Zdenka Milanović. Na konkretnim
primerima i prikazima dosadašnjih kampanja, studentima je postupno i detaljno
objašnjeno šta podrazumeva arhitektura imidža jednog brenda i kako se do njega
dolazi, tj. šta konkretno podrazumeva rad ove agencije. Studentima su se obratili
i predstavnici Media Brends agencija: Mediabrends, Universal Media, Initiative,
Fastbridge, Adrenalin, Media Pool, uputivši studente kako se nadalje sama kampanja
najbolje plasira u medijskom prostoru i kako se ostvaruje saradnja sa medijima u cilju
promovisanja klijenata. Formalni deo posete zatvorilo je izlaganje Irene Radić, HR
directora i Ksenije Kastratović, HR menadžera. One su predstavile Traning program i
mogućnost obavljanje prakse u McCann Grupi. „Pored znanja i neophodnih veština,
najbitnije nam je da kod kandidata prepoznamo strast i motivaciju“, rekla je Irena Radić.
O svojim iskustvima studentima su govorili i sadašnji praktikanti,
aktuelni učesnici Trening programa u McCann grupi. Poseta studenata
završila se neformalnim razgovorom sa predstavnicima McCann grupe uz
posluženje, nakon čega je usledio i obilazak prostorija same kompanije.
S obzirom da su studenti pokazali izuzetno interesovanje za ovu posetu
i da je prijavljeno četiri puta više studenata od mogućeg broja učesnika u poseti
jednoj kompaniji, Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta
u Beogradu će nastojati da ponovi posetu McCann grupi u skorijoj budućnosti.
U okviru programa "Saznajte iz prve ruke“, koji ima za cilj da poveže eminentne
strane investitore sa studentima i mladim diplomcima i da im pruži podršku
u razvoju znanja i veština koje će im biti od značaja pri zapošljavanju i daljem
obrazovanju, do sada su studenti imali prilike da vide i čuju kako izgleda raditi
u Telenoru, BancaIntesi, Microsoftu, privatnoj bolnici Bel Medic, u advokatskoj
kancelariji Karanović i Nikolić, TV FOXu, farmaceutskoj kompaniji Merck Sharpe &
Dohme, pivari Carlsberg u Čelarevu, cementari Holcim u Popovcu, kompanijama
Coca-Cola Hellenic, Hemofarm u Vršcu, DIN fabrici duvana a.d. Niš u sastavu
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL u Nišu, British American Tobacco, revizorskoj
kući Ernst&Young i vodećoj kompaniji u oblasti informacione tehnologije IBM .
kadar da budem kadar
U cilju unapređenja veština studenata i diplomaca koji žele da poboljšaju svoje šanse na tržištu rada, Američka privredna komora u Srbiji (AmCham) i Centar za razvoj karijere
i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu (CZRK), po treći put realizovali su program “Kadar da budem kadar”. Program se održavao od 6. do 9. decembra kroz novu
seriju radionica i treninga na teme: razvoj karijere i istraživanje vlastitih potencijala, umrežavanje, prezentacijske veštine, timski rad, motivacija i upravljanje vremenom.
Pohađanje treninga, koji se održavaju dva puta godišnje, omogućava akademcima da unaprede takozvane „meke veštine“ (soft skills) neophodne za razvoj karijere.
Treninge u okviru programa „Kadar da budem kadar“, kao gostujući predavači Centra za razvoj karijere, vodili su stručnjaci iz oblasti razvoja ljudskih resursa - HR
menadžeri vodećih kompanija članica Američke privredne komore u Srbiji. Kao i u prethodnim ciklusima, ovaj program je pohađalo 30 visoko motivisanih mladih ljudi,
sa odličnim znanjem engleskog jezika i rada na računaru, visokim prosekom ocena tokom studija, koji su po okončanju programa dobili jedinstveni sertifikat.
„Kao najveća dobrovoljna poslovna asocijacija u Srbiji, AmCham neguje promovisanje i razmenu najboljih poslovnih iskustava i praksi svojih kompanija članica, i radi na
razvijanju partnerstva između poslovnog i akademskog sektora. Angažovanjem naših eksperata za razvoj ljudskih resursa u ovom programu, želimo da ohrabrimo studente
da zauzmu proaktivan stav prema ličnoj i profesionalnoj budućnosti“, izjavila je Jelena Kralj, predsednica odbora za razvoj ljudskih resursa u okviru ovog poslovnog udruženja.
„Centar za razvoj karijere
diplomcima izbor poslova
svetu posla i da razviju
zemlji da ostvare kontakt
njihovoj tranziciji iz sveta
i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu se nada da će ovim programom s jedne strane olakšati studentima i
koji će odgovarati njihovim sposobnostima i potencijalima,
pomoći im da se snađu u promenama koje se dešavaju
u
proaktivan stav prema vlastitoj ličnoj i profesionalnoj budućnosti, a sa druge strane omogućiti vodećim kompanijama u
sa vrhunski motivisanim kvalifikovanim mladim ljudima - studentima i diplomcima Univerziteta u Beogradu i da pomognu
obrazovanja u savremeni svet rada“ - reči su Dejane Lazić, direktorke Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu.
Exero 01, 5555 BLA BLA BLA 7
USPEŠNO ZAVRŠEN PRVI CIKLUS PRAKSE U KOMPANIJI NIS
Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu nastoji da isprati programe prakse kroz različite evaluacije, i posete praktikantima i mentorima tokom
prakse. Katarina Manojlović-Nikolić posetila je u decembru 2011. godine Beogradsko sedište kompanije Naftna industrija Srbije gde je nedavno završen prvi ciklus prakse u ovoj
kompaniji.
U programu prakse u kompaniji NIS učešće je uzelo 47 studenta završnih godina studija Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Novom Sadu, koji su od sredine jula meseca
obavili praksu, u trajanju od 2 nedelje do 3 meseca(zavisno od pozicije), u jednom od tri grada- Beograd, Novi Sad i Pančevo. Polaznici programa imali su priliku da primene svojа
teorijskа znаnjа u prаksi, ovlаdаju novim veštinаmа i steknu drаgoceno rаdno iskustvo, koje će im zasigurno biti sjajna referencа i pomoć pri nаlаženju poslа.
Da bi se i mentori što bolje pripremili za dolazak praktikanata pobrinuo se Centar za razvoj karijere Univerzieteta u Beogradu, organizovanjem obuke za mentore kojoj je
prisustvovalo 20-ak polaznika. Prisutni mentori imali su priliku da saznaju više o fazama u organizaciji i realizaciji prakse, saznaju šta je mentorstvo i koje su odlike uspešnog
mentora, kao i da kroz više primera "provežbaju" neke od težih situacija u radu sa studentima.
Praksa iz prve ruke - Verica Božanić, obavila praksu u Sektoru za planiranje
“Za program prakse u kompaniji NIS saznala sam putem obaveštenja koje dobijam redovno od CzRK-a. Prijavila sam se želeći da "zavirim" u NIS i saznam kako funkcioniše jedna
velika kompanija iznutra, motivisala me je mogućnost da ovladam novim veštinama, primenim svoja znanja, steknem radnu praksu. Usledio je proces selekcije, nakon kog sam
odabrana kao jedan od praktikanata i uplovila u svet poslovanja. Praksa je ne samo ispunila, nego i prevazišla moja očekivanja. Ja sam prezadovoljna, radila sam na konkretnim
primerima i dosta sam toga naučila. Nakon upoznavanja sa poslovanjem kompanije, stekla sam osnovni uvid u funkcionisanje velikog sistema, kakav NIS zaista jeste. Jedan od
prvih zadataka koji sam dobila na praksi bio je sastavljanje operativnog mesečnog plana. Znanja stečena na ekonomskom fakultetu su mi u mnogome pomogla da prebrodim
ovu prvu prepreku, ali nije izostala ni velika pomoć mentora, koji je uvek tu bio da mi da mi pokaže, pojasni, da me uputi u to kako i šta treba raditi. Sve poteškoće do kojih sam
nailazila sam sa lakoćom prevazilazila upravo zahvaljujući podršci koju sam imala od strane mentora. Nakon dva meseca ukazala mi se nova prilika-dobila sam i ponudu za posao
i presrećna sam je prihvatila. Poručila bih svim mlađim kolegama koriste prilike koje im se pružaju da steknu neka nova iskustva, upoznaju nove ljude i staknu značajne kontakte,
postanu sigurniji u sebe, kao i da će upravo učešćem u ovakvim programima postati opušteniji, umanjiti tremu pred svaki sledeći korak sa poslodavcem.”
Reč mentora- Miroslava Nikolić, mentor
“U našem sektoru smo se odnosili prema studentima kao prema novim kolegama- nismo pravili razliku između njih i novih zaposlenih. Učili smo ih o poslu, tehničkim aspektima
rada, pomagali smo im da se što bolje snađu i lakše izbore sa zadacima koji su bili pred njima. Poručila bih svima onima koji još uvek nisu imali priliku da postanu mentori
studentima na praksi da se sete da su i oni nekada bili mladi i neiskusni, i da je sigurno neko i njima pružio priliku da uče i saznaju od starijih kolege. Bez toga ne bi ni oni bili tu gde
danas jesu. “
NIS praksa u brojevima:
47 praktikanta
2 Univerziteta
( Univerzitet u Beogradu i Univerzitet u
Novom Sadu)
3 grada
(Beograd, Novi Sad i Pančevo)
- 8 praktikanta u Beogradu
- 15 praktikanta u Pančevu
- 23 praktikanta u Novom Sadu
44 mesta za praksu
31 pozicija za praksu
142 prijave studenata za praksu u BG i PA
Zašto je ovaj program značajan i za
poslodavce koji u njemu učestvujuju, otkrila
nam je Aleksandra Popović iz kompanije NIS.
“Ovaj program pružio nam je priliku da
upoznamo nove mlade ljude, dobijemo
nove ideja, probudimo nove misli, osvežimo
kolektiv. Ovaj program otvorio nam je
mogućnost da pronađemo nov kadar kom
bismo bili zadovoljni. “
8 BLA BLA BLA Exero 01, 5555
CzRK na forumu studenata i privrednika srbije
U okviru “FORUMA STUDENATA I PRIVREDNIKA SRBIJE 2011”u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u
Beogradu 6. decembra održana je serija predavanja i radionica u vezi sa projektima koji se tiču saradnje
sa privredom i smanjenjem nezaposlenosti mladih.
Pored Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu, studentskim
predstavnicima iz cele Srbije obratili su se i predstavnici Ministarstva omladine, Kancelarije za mlade,
Biznis Inkubatora Tehničkih fakulteta, UNESCO katedre za studije preduzetništva, Britanskog saveta i
Nacionalne Službe za zapošljavanje.
Ova serija predavanja i radionica održava se u okviru okviru “FORUMA STUDENATA I PRIVREDNIKA
SRBIJE 2011”, međunarodnog studentskog projekta u organizaciji Studentske konferencije univerziteta
Srbije (SKONUS) koji je realizovan od 6. do 8. decembra u Beogradu.
Cilj projekta je da okupi predstavnike privrede, akademske zajednice, civilnog sektora, države i
studenata kako bi se doprinelo usaglašavanju sistema obrazovanja sa realnim potrebama tržišta
rada. Na Forumu su organizovani okrugli stolovi, panel diskusije i tribine u vezi sa potrebnim
kompetencijama, znanjima i veštinama studenata kao i predavanja i radionice u vezi sa problemima
zapošljavanja mladih, studentskim praksama, poseta kompanijama, stručnim seminarima, sajmovima
zapošljavanja, samozapošljavanja i pokretanjem sopstvenog biznisa...
Na Forumu su 7. decembra 2011. godine u Domu omladine u Beogradu organizovani okrugli stolovi
u vezi sa potrebnim kompetencijama, znanjima i veštinama studenata. Na okruglim stolovima su
učestvovali predstavnici privrede, akademske zajednice, civilnog sektora, države i studenata. Diskusija
je doprinela identifikovanju ključnih problema u obrazovnom visokoškolskom sistemu i definisane su
smernice za reformu studijskih programa. Zaključci sa Foruma biće publikovani i predstavljeni javnosti
i svim relevantnim institucijama koje se bave pitanjem reforme obrazovnog sistema. Više informacija
o organizatoru i Forumu na sajtu SKONUS-a.
TEMPUS INFO DAN
Beograd, 18. novembar 2011.- Danas je u organizaciji Ministarstva prosvete i
nauke i Tempus kancelarije u Srbiji, održan Informativni dan - Tempus i ostali
programi EU za saradnju u oblasti obrazovanja – konferencija o programima
Evropske unije za saradnju u oblasti obrazovanja. Konferenciju su otvorili g.
Adriano Martins, zamenik šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji, i g. Radivoje
Mitrović, državni sekretar iz Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije.
Učesnici konferencije, visokoškolske i druge obrazovne ustanove, predstavnici
privrednih komora i državne uprave, imali su priliku da se upoznaju sa
novim konkursima za projekte u okviru programa Tempus, Erazmus Mundus
i Programa za celoživotno učenje. Tempus program pomaže modernizaciju
visokog obrazovanja u partnerskim zemljama istočne Evrope, centralne
Azije, zapadnog Balkana i južnog Mediterana kroz projekte saradnje između
visokoškolskih ustanova. U poslednjih deset godina, u Srbiji je realizovano
preko 150 projekata ukupne vrednosti oko 50 miliona evra.
Na konferenciji su predstavljeni novi Tempus projekti usmereni na unapređenje
socijalne dimenzije visokog obrazovanja, ojačavanje strukovnog visokog
obrazovanja i formiranje akademije strukovnih studija u Srbiji i primenu
strategije karijernog vođenja.
Marija Jovanović iz Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu
predstavila je učesnicima konferencije projekat „Razvoj karijernog vođenja u
cilju unapređenja visokog obrazovanja u Srbiji – CareerS“ čiji je koordinator
Univerzitet u Beogradu. Tom prilikom, opisani su ciljevi ovog nacionalnog
projekta – opšti i specifični, kao i neke od glavnih aktivnosti u okviru radnih
paketa projekta.
Svoje projekte predstavili su i prof. Gorana Đorić sa Univerziteta u Nišu, koja je upoznala prisutne sa projektom „Jednak pristup za sve: osnaživanje socijalne dimenzije u cilju jačanja
Evropskog prostora visokog obrazovanja”, i prof. Dejan Blagojević ispred Visoke tehničke škole u Nišu koji je predstavio projekat „Uspostavljanje i izgradnja kapaciteta Akademije
strukovnih škola u regionu južne Srbije i Nacionalne konferencije strukovnih studija“.
Marija Filipović– Ožegović iz Tempus kancelarije u Srbiji, ukazala je na to da su institucije iz Srbije i na poslednjem konkursu za projekte ostvarile zavidan razultat po ukupnom broju
odobrenih projekata kojima rukovode i da se Srbija nalazi na četvrtom mestu ako se posmatra ukupan broj država koje učestvuju u Programu (52), odnosno na prvom, ukoliko se
sagledava samo učešće zemalja u okruženju Evropske unije.
czrk realizovao grupno savetovanje na grf-u
Na inicijativu Udruženja studenata geodezije Građevinskog fakulteta u Beogradu, 20.10.2011. od 14-16 časova na Građevinskom fakultetu, Centar za razvoj karijere Univerziteta u
Beogradu održao je grupno savetovanje o pisanju CV-ja i motivacionog pisma.
Studenti su imali priliku da se upoznaju sa tehnikama pisanja CV-ja: koje su specifičnosti pisanja CV-ja kada se konkuriše za neki studijski program ili stipendiju, a koje kada se konkuriše
za posao ili praksu, šta CV treba da sadrži, na koji način može da se predstavi radno iskustvo, stečeno obrazovanje, veštine i kompetencije kako bi se poslala adekvatna slika o sebi.
Pored CV-ja, motivaciono pismo postaje sve značajniji dokument potreban prilikom konkurisanja za posao, praksu, studijski program ili stipendiju, pa će studentima biti predstavljene
osnovne smernice za pisanje motivacionog pisma - koja je forma i struktura motivacionog pisma, na koja pitanja treba da odgovore u pismu, šta je preporučljivo napisati, a šta
izbegavati. Studenti su na kraju bili upoznati sa STAR metodom kao efikasnim načinom da predstave neku svoju profesionalnu ili akademsku kompetenciju kroz konkretan primer.
Centar za razvoj karijere pozdravlja ovakve studentske inicijative i poziva studente i studentske organizacije sa drugih fakulteta da se jave i pomognu Centru u promovisanju koristi od
karijernog savetovanja i obrazovanja i iskoriste priliku da ovladaju veštinama koje nisu u prilici da nauče u okviru redovnog programa studija.
rođendanska menjaža - Czrk niz radionica i predavanja
Za sve korisnike Centra, studente i diplomce Univerziteta u Beogradu, povodom obeležavanja pet godina rada na Univerzitetu u Beogradu, Centar za razvoj karijere i
savetovanje studenata organizovao je rođendansku Menjažu - ciklus obuke „Menjaj tremu za pripremu! “.
Obuka se održala u sredu 28.12.2011. od 9:30 do 17:00, kroz seriju predavanja i radionica u sali 16 na prvom spratu zgrade Rektorata Univerziteta u Beogradu (Studentski trg 1).
Polaznici su kroz različite radionice i predavanja pripremljeni da naprave karijerni plan, napišu biografiju i motivaciono pismo, izbegnu greške na intervjuu za posao i koriste
umrežavanje za razvoj karijere.
Ovaj obrazovni program namenjen je studentima koji su zainteresovani za usavršavanje, sticanje znanja i razvoj veština ključnih za razvoj karijere, a realizovan je po sledećem
rasporedu:
9:30 - 11:30 Interaktivno predavanje -Pisanje karijernog plana – Jelena Kurjak, koordinator programa karijernog informisanja
11:40 - 13:10 Radionica - Pisanje radne biografije i motivacionog pisma – Ana Janković Barović, koordinator programa karijernog savetovanja
13:20 - 15:20 Interaktivno predavanje - Razgovor za posao – Marija M. Jovanović, koordinator programa saradnje sa poslodavima
15:30 - 17:00 Radionica – Umrežavanje – Milena Dimitrijević, saradnik na programskim aktivnostima
Download

CzRK - PET GODINA NA UNIVERZITETU