ŽIVJETI
U LOZANI
PRAKTIČNI VODIČ
IZDAVAČ: BUREAU LAUSANNOIS POUR L’INTÉGRATION DES IMMIGRÉS
U SARADNJI SA INFO CITÉ-OM I GRADOM LOZANOM
DIZAJN: ALAFOLIE.CH
ŠTAMPA: GRAPHSTYLE
PREVOD: «ART DE DIRE» TIM PREVODILACA, ŽENEVA
KOSMOS TRANSLATIONS & SERVICES SAGL, LUGANO
FEBRUAR 2012, TREĆE IZDANJE
SADRŽAJ
Dobrodošli u Lozanu
Interkulturalni grad
Grad i sva njegova lica
Vaš dolazak: najbitniji koraci koje treba da preduzmete
Plan opštinske administracije
Djetinjstvo, škola, mladost
Školski sistem i profesionalna orijentacija
Grad studija i obrazovanja
Posao
Zdravstveno osiguranje i prva pomoć
Zdravstvene usluge
Stanovanje i život u Vašem kvartu
Državljanstvo i politička prava
Integracija doseljenika
Grad kulture i zabave
Transport i mogućnost kretanja
Najbitnije od A do Ž – spisak adresa
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
3
DOBRODOŠLI U LOZANU
OLIMPIJSKU PRIJESTOLNICU, STUDIJSKI I ISTRAŽIVAČKI
CENTAR, GRAD SPORTA I KULTURE
Prijestolnica Kantona Vo ima 135 000 stanovnika i nalazi se u središtu regije u punom razvoju.
U njoj su smještena sjedišta Međunarodnog
olimpij-skog komiteta i brojnih sportskih federacija, a u samom je vrhu u oblasti obrazovanja
i istraživač-kog rada, prije svega sa svojom
Politehničkom federalnom školom Lozane
(Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
- EPFL), Univerzitetom Lozane (Université de
Lausanne - UNIL), Interna-cionalnim institutom
za menadzment IMD ili Hotelijerskom školom
(Ecole hôtelière). Lozana, grad kulture, cijenjena
turisticka destinacija, sretna je što može da
vam ponudiprijatno životno okruženje i da vam
prikaže svasvoja razlicita lica.
Ova brosura sadrži sve informacije koje će vam
biti korisne. Nadamo se da ce vam olakšati sve
postupke koje treba da preduzmete i radujemo
se susretu sa vama na nekoj od manifestacija
koje organizujemo.
4
Ukoliko želite više informacija, pozivamo vas
da posetite naš sajt www.lausanne.ch. Imate
još pitanja? Potrebni su vam dodatnipodaci?
Dobrodošli u prostorije info cité-a, biroa za
informisanjejavnosti Grada Lozane.
U ime gradske uprave Lozane,
Daniel Brélaz, gradonacelnik
CILJ: DRUŠTVENA
KOHEZIJA
Lozana je neosporno kosmopolitski grad :
gotovo 40% njenih stanovnika nema švajcarski pasoš a u gradu žive pripadnici barem
158 nacija. Naš grad je svjestan značenja
ove raznolikosti u smislu socijalne kohezije i
jednakih šansi za sve. Grad Lozana je 1971.
godine prvi u Švarcajskoj osnovao urede posvećene doseljenicima. Već četrdeset godina
grad razvija politiku integracije pažljivo
osluškujući potrebe terena. U novije vrijeme
uvedene su i inicijative vezane za prevenciju
rasizma.
Ova publikacija je primjer kolektivnog napora
koji je opštinska uprava, često u partnerstvu s mnogobrojnim javnim udruženjima
i tijelima,uložila kako bi se postigla bolja
društvena kohezija : ovom prilikom im svima
najsrdačnije zahvaljujem.
Integracija se tiče svakoga od nas, bilo da
smo Švajcarci ili dolazimo iz dalekih zemalja.
Otvoriti dijalog, prevazići sopstvene predrasude – to su akcije koje svako od nas može da
preduzme u svakodnevici. Za one koji su tek
stigli i učenje francuskog jezika predstavlja
prvi korak ka većoj autonomiji.
Oscar Tosato, opštinski savjetnik,
direktor uprave za djecu, omladinu
i društvenu koheziju
Naša je želja da i za vas Lozana bude otvorena
i gostoljubiva.
5
GRAD I SVA NJEGOVA LICA
Prijestolnica Kantona Vo, koja se nalazi u
središtu regije u punom je razvoju: ekonomija, urbanizam, javni prevoz, saobraćaj,
predstavljaju sektore koji se stalno mijenjaju.
Lozana je četvrti grad Švajcarske i ističe
se odlikama olimpijskog grada, grada koji
poštuje principe održivog razvoja i koji je
centar obrazovanja i kulture. U ovoj cijenjenoj turističkoj destinaciji nalazi se i mnogo
internacionalnih firmi, a posebno sjedišta
multinacionalnih kompanija.
PORED TOGA ŠTO JE
OLIMPIJSKA PRIJ EST OLNICA
Lozana je i sjedište Međunarodnog olimpijskog komiteta, dvadesetak internacionalnih
sportskih federacija i još toliko sportskih
organizacija. U Domu međunarodnog sporta
(Maison du sport international) nalazi se više
ovih institucija, a u budućnosti se planira i
proširenje. Na lokalnom nivou, 330 društava
i klubova razvija svoje aktivnosti: nautičke
discipline na jezeru, šetnju, vožnju biciklom
i nordijsko skijanje u šumi Žora, zatim golf i
cijeli spektar aktivnosti na otvorenom prosto6
ru i u salama. U ovom gradu se takođe nalaze
i infrastrukture namijenjene konceptu sport
i učenje i edukaciji menadžera sporta. Naravno, ne treba zaboraviti ni Olimpijski muzej
(Musée Olympique).
POKRETAČ
ODRŽIVOG RAZVOJA
Uz pomoć akcionog plana za XXI vijek
(Agenda 21) Lozana se angažuje da napravi
od grada-centra mjesto na kome će život biti
kvalitetan, napredan i okrenut ka budućnosti. Njena politika održivog razvoja obuhvata
sve oblasti svakodnevnog života: potrošnju energije, obrazovanje, turizam ili, pak,
razvoj javnog prevoza, kao što to pokazuje
skorašnji početak rada prvog automatskog
metroa u Švajcarskoj. Gradnja 3000 ekoloških stanova i jednog eko kvarta pokazatelj
su iste namjere.
U LOZANI, GRADU
OBRAZOVANJA
Nalazi se Univerzitet sa sedam fakulteta,
kao i Politehnička federalna škola (Ecole
polytechnique fédérale - EPFL). Oni čine
jedan od najvećih univerzitetskih kampusa
u zemlji, koji je povezan sa centrom grada
metroom m1. Instituti za menadžment (kao
što je IMD, jedan od najprestižnijih na svijetu) i javne administracije (IDHEAP), visoke
profesionalne škole, kao što je Hotelijerska
škola Lozane, brojne ustanove privatnog
obrazovanja, škole umjetnosti, kao što su
Kantonska škola umjetnosti Lozane (Ecole
cantonale d’art de Lausanne - ECAL) u Renanu i Škola džeza i savremene muzike (Ecole
de jazz et de musique actuelle - EJMA), cine
izvanredni centar u oblasti obrazovanja i
istraživackog rada.
GRAD KULTURE
Lozana se odlikuje raznovrsnošću i živošću.
Više od dvadeset muzeja, svjedoka bogate
prošlosti i moderne kulture u svim njenim
oblicima, vode posjetioca kroz predjele
podjednako raznovrsne kao što su to istorija,
nauke, umjetnost, savremena umjetnost,
fotografija, art brut ili sedma umjetnost.
Lozana je grad koji je vanredno ispunjen
umjetnošcu. Opera, pozorišta kao što je Vidi,
muzika sa Kamernim orkestrom Lozane
(Orchestre de chambre de Lausanne - OCL),
ples sa Bežarovim baletom Lozane (Béjart
Ballet Lausanne) i ostalim koreografskim
trupama, festivali, avangardne scene, džez i
rok scene cije (IDHEAP), visoke profesionalne škole, kao i umjetnicke galerije otvaraju
mnogobrojne mogucnosti.
Lozana planira da ojaca svoj uticaj promovi-suci bogatstva svoja odlicja.Toj dinamici
se pridružuje odluka vlasti da obogati i
modernizuje grad, koja se ogleda naročito u
projektu “Metamorfoza” (“Métamorphose”).
Njime je predviđena realizacija novih sportskih objekata, izgradnja eko kvarta i razvoj
javnog prevoza.
www.lausanne.ch
7
VAŠ DOLAZAK:
NAJBITNIJI KORACI KOJE
TREBA DA PREDUZMETE
UPIŠITE SE U OPŠTINU
Ukoliko želite da živite u Lozani, dužni ste
da se u roku od osam dana od svog dolaska
prijavite Kontroli stanovništva (Contrôle des
habitants). Potrebno je da dođete lično u
ulicu Port-Franc 18 u Flonu i da ponesete
više dokumenata. Dolazak možete najaviti
unaprijed putem formulara na internetu.
Ako nemate švajcarsko državljanstvo, a planirate boravak duži od tri mjeseca, biće Vam
neophodna dozvola za boravak.
Dodatne informacije: www.lausanne.ch/pratique
ili Kontrola stanovništva (Contrôle des habitants),
www.lausanne.ch/ch, tel: 021 315 31 33
UPLATITE OSIGURANJE
Ukoliko živite u Švajcarskoj, osim socijalnih
doprinosa koja se oduzimaju direktno od
plate (penzioni fond, fond za nezaposlene,
starost, invaliditet). Postoje i druga osiguranja koja morate obavezno da platite ukoliko
ste stanovnik Švajcarske: osnovno zdravstveno osiguranje, osiguranje za slučaj nesreće,
za automobil, motor i bicikl ako ste vlasnik
vozila (građanska odgovornost), za zgradu
ukoliko ste vlasnik, osiguranje protiv požara.
Ostala osiguranja nisu obavezna: dodatno
zdravstveno osiguranje, građanska odgovornost, osiguranje domaćinstva, gubitak
prihoda, pravna zaštita ili životno osiguranje.
Dodatne informacije: www.lausanne.ch/pratique
8
PRIKLJUČITE
SE NA MREŽU USLUGA
Nakon što se smestite, potrebno je da se
prijavite Službama za energetiku Lozane
(Services industriels) da biste dobili struju,
gas itd. Takođe ćete moći da dobijete i druge
usluge, kao što su televizija, internet ili
telefon.
Dodatne informacije: www.lausanne.ch/sil,
tel: 0842 841 841
PLATITE POREZ
Švajcarski poreski sistem ima tri nivoa: federalni, kantonalni i komunalni. Svaka osoba
koja živi u kantonu ili u njemu ima neki
izvor prihoda dužna je da popuni formular
za godišnju prijavu poreza. Strani radnici sa
stalnim ili privremenim boravkom u Švajcarskoj koji ne poseduju dozvolu nastanjenja
(permis C) oporezuju se direktno.
PRIJAVITE SE TELEFONSKOM
OPERATERU
Da biste dobili fiksni ili mobilni telefon, kao
i da biste imali internet, registrujte se kod
telefonskog operatera po sopstvenom izboru. Citycable, multimedijalni servis Službe
za energetiku Lozane (SIL), nudi mogućnost
telefoniranja, surfanja internetom i gledanja
televizije preko telemreže.
Dodatne informacije:
− Uporedite prije nego što potpišete:
www.comparis.ch
− www.citycable.ch
SLUŠAJTE RADIO
GLEDAJTE TELEVIZIJU
Da biste imali pravo da koristite radio i
televiziju, morate se obavezno javiti ustanovi
Billag. Pretplata za prijem signala se plaća po
domaćinstvu.
Dodatne informacije: www.vd.ch/impots,
tel: 021 316 00 00
Dodatne informacije: www.billag.ch,
tel: 0844 834 834
REGISTRUJTE VOZILO
PRIJAVA PASA
Motorna vozila i prikolice moraju da imaju
registarske tablice kako bi imala pravo
kretanja u saobraćaju. Da biste obavili sve
što je potrebno, treba da odete u Službu za
automobile i navigaciju kantona Vo
(Service des automobiles et de la navigation
du Canton de Vaud).
Dodatne informacije: www.vd.ch/san,
tel: 021 316 82 10
Svi vlasnici pasa treba da prijave svog psa na
Biro za integraciju pasa (BICan), ili na policijsku stanicu svoga kvarta.
Za više informacija vidi sajt: www.lausanne.ch/
bican, tel: 021 315 74 46
9
PLAN OPŠTINSKE
ADMINISTRACIJE
A
B
C
D
10
Services industriels
(Službe za energetiku)
Direction de l’enfance, de la jeunesse
et de la cohésion sociale
(Direkcija za djetinjstvo i društvenu
koheziju)
Direction de la culture
et du logement
(Direkcija za kulturu i stanovanje)
Bureau d’informations
aux parents (BIP)
(Biro za informisanje roditelja)
Halte-Jeux BIP-BIP
(Igraonica opštinske administracije)
Office régional de placement (ORP)
(Regionalni biro za zapošljavanje)
Bibliothèque municipale
(Opštinska biblioteka)
Service du logement
et des gérances
(Služba za stanovanje i upravu)
Direction de la sécurité sociale
et de l’environnement
(Direkcija za socijalno
osiguranje i okolinu)
info cité
E
F
G
H
I
Direction des travaux
(Direkcija za planiranje
i izvođenje radova)
Direction de la sécurité
publique et des sports
(Direkcija za javnu sigurnost i sport)
Contrôle des habitants
(Kontrola stanovništva)
info cité
Assainissement
(Služba za čistoću)
Service social Lausanne
(Socijalna služba Lozane)
Service du travail et de l’intégration
(Služba za posao i integraciju)
Bureau lausannois pour
l’intégration des immigrés (BLI)
(lozans ki biro za
integraciju imigranata)
Hôtel de Ville (Skupština grada)
info cité
DJETINJSTVO,
ŠKOLA, MLADOST
Djeci i mladima u Lozani na raspolaganju su
prihvatne strukture, škole i obdaništa, koja
odgovaraju njihovim potrebama i interesovanjima.
UPIS DJTETA U OBDANIŠTE
Grad može da prihvati 4 500 djece u opštinskim centrima za djecu (Centres de Vie
Enfantine - CVE), subvencioniranim privatnim obdaništima ili onima u partnerstvu sa
preduzećima. Biro za informisanje roditelja
(Bureau d’information aux parents - BIP) pruža
informacije roditeljima, određuje njihove
potrebe i orijentiše ih.
IGRAONICA ADMINISTRACIJE
Igraonica BIP-BIP (Halte-jeux BIP-BIP) besplatno čuva djecu čiji roditelji dolaze u zgradu administracije zbog neke od opštinskih usluga.
Mogućan je i povremeni plaćeni prihvat.
12
UPIS DJTETA U ŠKOLU
Škole Lozane obuhvataju 5 osnovnoškolskih
i 7 srednjoškolskih (od 5. do 9. godine) ustanova koje su rasporođene po cijeloj teritoriji
grada. Upis je centralizovan i obavlja se na
šalteru službe osnovnih i srednjih škola.
PRIHVATILIŠTA ZA DJECU U
ŠKOLSKOJ SREDINI (APEMS)
pružaju svakom djetetu koje ide u školu i
čiji roditelji rade mogućnost da borave u
njihovim prostorijama u vremenu od 7:00 do
18:00 sati.
ŠKOLSKI RASPUSTI
Za vreme školskih raspusta, djeci su ponuđene zabavne aktivnosti.
Datumi skolskih raspusta:
www.lausanne.ch/vacances
UPIS DJETETA U OBDANIŠTE
Biro za informisanje roditelja
(Bureau d’information aux parents – BIP)
Place Chauderon 9, case postale 5032
1002 Lausanne, tel: 021 315 60 00
[email protected], www.lausanne.ch/bip
Association vaudoise des écoles privées
(Kantonsko udruženje privatnih škola)
Route du Lac 2, case postale 1215
1094 Paudex, tél. 021 796 33 00
[email protected], www.avdep.ch
ou www.swiss-private-schools.ch
IGRAONICA ADMINISTRACIJE
Igraonica BIP-BIP (Halte-jeux BIP-BIP)
Place Chauderon 9, case postale 5032
1002 Lausanne, tel: 079 615 61 42
[email protected], www.lausanne.ch/bip-bip
Radno vrijeme: pon, ut, čet, pet. 8:30-11:30
i srije. 14:00-17:00
Djeca od 6 mjeseci do 5 godina maksimalno mogu
ostati 1 sat, a usluga je namenjena posjetiocima
administracije. Povremeno je moguć plaćeni
smještaj za djecu između 2 i po i 4 i po godine
starosti.
PRIHVATILIŠTE ZA DJECU U ŠKOLSKOJ
SREDINI (ACCUEIL POUR ENFANTS EN
MILIEU SCOLAIRE – APEMS)
Služba za mlade i zabavu
(Service d’accueil de jour de l’enfance)
Place Chauderon 9, case postale 5032
1002 Lausanne, tel: 021 315 68 23/03/08
[email protected], www.lausanne.ch/apems
UPIS DJETETA U ŠKOLU
Služba osnovnih i srednjih škola
(Service des écoles primaires et secondaires)
Place Chauderon 9, case postale 5032
1002 Lausanne, tel: 021 315 64 11
[email protected], www.lausanne.ch/seps
ŠKOLSKI RASPUSTI
Služba za mlade i zabavu
(Service de la jeunesse et des loisirs)
Place Chauderon 9, case postale 5032
1002 Lausanne, tel: 021 315 68 22
[email protected]
www.lausanne.ch/jeunessevacances
13
ŠKOLSKI SISTEM
I PROFESIONALNA
ORIJENTACIJA
ŠKOLSKI SISTEM
Centru za resurse alofonih đaka. Dijete će,
poslije obavljenog razgovora, moći da se
priključi prihvatnom razredu ili da pohađa
intenzivni kurs francuskog jezika, što će mu
olakšati uključivanje u redovnu školu. Za
mlade između 16 i 20 godina zadužena je
Ustanova za usavršavanje u školi, tranziciju i
profesionalnu integraciju.
Poslije devet godina obaveznog obrazovanja učenici mogu da izaberu profesionalno
usmjerenje (zanat) ili visokoškolsko obrazovanje (visoke škole ili specijalizovane visoke
škole).
ŠKOLSKA I PROFESIONALNA
ORIJENTACIJA, POMOĆ ZA
OBRAZOVANJE
Školovanje djece u Švajcarskoj se nalazi u
nadležnosti kantona, i to od predškolskog
do univerzitetskog obrazovanja (izuzimajući
federalne politehničke škole). Obavezno
školovanje traje devet godina, a prethode
mu dvije godine predškolskog obrazovanja
koje nije obavezno.
NEFRANKOFONI ĐACI
Svako dijete koje ima između 4 i 16 godina i
koje ne vlada dovoljno francuskim jezikom u
trenutku dolaska u Lozanu, usmjerava se ka
14
Regionalni centar za školsku i profesionalnu
orijentaciju (OSP) pruža informacije i savete
koji se odnose na sva pitanja o obrazovanju
đacima na kraju obaveznog školovanja, mladima na obuci ili u tranziciji, kao i odraslima.
ŠKOLSKI SISTEM
Generalna direkcija za obavezno
obrazovanje (Direction générale
de l’enseignement obligatoire)
Rue de la Barre 8, 1014 Lausanne
Tel: 021 316 32 32
www.vd.ch > thèmes > formation >
scolarité obligatoire
NEFRANKOFONI ĐACI
Centar za resurse alofonih đaka Lozane
(Centre de ressources pour élèves allophones
de Lausanne – CREAL)
Avenue d’Echallens 1, 1004 Lausanne
Tel: 021 315 64 86
Ustanova za usavršavanje u školi, tranziciju
i profesionalnu integraciju (Organisme pour le
perfectionnement scolaire, la transition
et l’insertion professionnelle – OPTI)
Avenue des Croix-Rouges 26, 1007 Lausanne
Tel: 021 316 97 17, www.optivd.ch
ŠKOLSKA I PROFESIONALNA
ORIJENTACIJA, POMOĆ ZA
OBRAZOVANJE
Regionalni centar za školsku i profesionalnu
orijentaciju Lozane (Centre régional d’orientation scolaire et professionnelle Lausanne – OSP)
Rue de la Borde 3d, 1014 Lausanne
Tel: 021 316 11 20, www.vd.ch/orientation
15
GRAD STUDIJA
I OBRAZOVANJA
U Lozani se nalaze brojne ustanove za
specijalističko obrazovanje: Univerzitet
(UNIL), Politehnička škola (EPFL), visoke
specijalističke škole, više profesionalne škole
(hotelijerstvo, menadžment, škole umjetnosti...), kao i mnogobrojne privatne škole. Cilj
ove bogate ponude je da pokrije sve nivoe
i potpomogne ulazak u profesionalni svijet,
kao i usavršavanje za zaposlene.
Od raznih institucija, u zavisnosti od traženih
uslova, moguće je dobiti pomoć za obrazovanje ili studijsku stipendiju.
LOZANSKA FONDACIJA ZA
POMOĆ KROZ POSAO (FLAT)
Cilj fondacije FLAT je da olaksa profesionalnu
integraciju tako što, često u obliku zajma,
finansira troškove obuke i školskog ili profesionalnog materijala. Ovo je namijenjeno
osobama čija je glavna adresa na području
16
opštine Lozana a imaju važeću dozvolu
stalnog boravka.
PRIZNAVANJE DIPLOMA
U Švajcarskoj ne postoji jedinstvena instanca
koja određuje pravila za priznavanje diploma. Neophodno je, dakle, da, u zavisnosti od
diplome koju imate ili obrazovanja koje ste
stekli, pronađete odgovarajuću instituciju.
Potrebno je da prvo kontaktirate Nacionalni
centar za informacije u sklopu Federalne
kancelarije za za profesionalno i tehnološko
obrazovanje. Tamo ćete dobiti savjete i biti
usmjereni ka odgovarajućoj administrativnoj
službi.
KURSEVI FRANCUSKOG
Vladanje jezikom zemlje u koju se doseljavamo igra veoma važnu ulogu u procesu
integracije, a posebno u dobijanju pomoći
u oblasti posla, zdravlja ili obrazovanja. Na
internet sajtu Lozanskog biroa za integraciju
imigranata (BLI) ili u brošuri Apprendre à Lausanne pronaći ćete listu kurseva francuskog
koje nude asocijacije i privatne škole.
KURSEVI JEZIKA I KULTURE
ZEMLJE PORIJEKLA
Dobro poznavanje maternjeg jezika često je
bitna osnova za ovladavanje jezika zemlje u
koju se doseljavamo. Na sajtu ustanove BLI
ili u brošuri Apprendre à Lausanne, možete
pronaći spisak kurseva jezika i kulture zemlje
porijekla koje pružaju lozanske asocijacije.
Podsticu dijete da izgradi svoj višekulturalni identitet, kao i da usvoji maternji jezik.
GRAD STUDIJA
www.lausanne.ch/etudes
Više informacija o obrazovanju i studijskim
stipendijama na www.vd.ch/ocbe
LOZANSKA FONDACIJA ZA POMOĆ KROZ
POSAO (FONDATION LAUSANNOISE
D’AIDE PAR LE TRAVAIL – FLAT)
Place de la Riponne 10, case postale 5032
1002 Lausanne, tel: 021 315 71 29/28
[email protected], www.lausanne.ch/flat
PRIZNAVANJE DIPLOMA
Nacionalna kontaktna tačka za priznavanje
diploma - Federalna kancelarija za profesionalno
obrazovanje i tehnologiju (Point de contact
national pour la reconnaissance des diplômes
-Office fédéral de la formation professionnelle
et de la technologie - OFFT)
Effingerstrasse 27, 3003 Berne
Tel: 031 322 28 26, [email protected]
www.bbt.admin.ch
SPISAK KURSEVA FRANCUSKOG, KURSEVI
JEZIKA I KULTURE ZEMLJE PORIJEKLA
Lozanski biro za integraciju imigranata
(Bureau lausannois pour l’intégration
des immigrés – BLI)
Place de la Riponne 10, case postale 5032
1002 Lausanne, tel: 021 315 72 45
[email protected], www.lausanne.ch/bli
ili preciznije: www.lausanne.ch/bli >
Formations > cours de français i
www.lausanne.ch/bli > Formations > cours
de langues et cultures d’origine
17
POSAO
Tražite posao? Možete da odgovorite na
ponude za posao koje izlaze u štampi ili na
internetu, da se prijavite na Regionalni biro
za zapošljavanje, čije su usluge besplatne,
ili u neku od privatnih agencija za zapošljavanje. Posjetite bez oklijevanja internet
sajtove preduzeća za koja ste zainteresovani
i uputite im spontanu prijavu za posao.
Mreža poznanstava takođe ima bitnu ulogu
u traženju posla, pa se tako učestvovanje u
aktivnostima neke asocijacije može pokazati
višestruko korisnim.
Stranci koji žele da rade u Švajcarskoj moraju
da davac može tražiti dozvolu za vas pod
određenim uslovima.
ZAPOŠLJAVANJE
I ORIJENTACIJA
Osobe koje nemaju posao ili su dale ili dobile
otkaz, pa će se zbog toga uskoro naći bez
posla, mogu da se prijave na Regionalni
biro za zapošljavanje. Za to je neophodno
da živite u Lozani i da ste upisani u Kontrolu
stanovništva. Stranci takode moraju da imaju
18
i odobrenje za boravak ili dozvolu za rad.
Zadatak savjetnica i savjetnika biroa ORP
je orijentacija osoba u potrazi za poslom i
olakšavanje postupaka koje treba da obave u
cilju profesionalne integracije.
Da biste stekli pravo na naknadu za nezaposlene, neophodno je da plaćate doprinose
najmanje 12 mjeseci tokom dvije godine
koje prethode prijavi na biro ORP. Ukoliko ne
ispunjavate te uslove a tražite posao, možete
ipak da dobijete određenu pomoć kako bi
Vam profesionalna integracija bila olakšana.
PRAVA RADNIKA
Švajcarskim ustavom nije određena minimalna plata. Ipak, kolektivnim ugovorom
može da bude propisana minimalna plata,
mjesecna i/ili na sat, za neke struke. Da biste
saznali pravne detalje koji se odnose na Vaš
ugovor, možete da se obratite dežurnoj službi Inspekcije za rad Lozane. Kalkulator plate
možete pronaći na sajtu federalne administracije na sljedecoj adresi: www.lohnrechner.bfs.admin.ch
DOZVOLA ZA RAD
Služba za rad (Service de l’emploi)
Rue Caroline 11, 1014 Lausanne, tel: 021 316 61 04
[email protected], www.vd.ch/emploi
PONUDE ZA POSAO
I AGENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE
Ponude za posao grada Lozane pronaći
ćete na internet strani www.lausanne.ch/emploi.
Spisak bitnijih preduzeća za zapošljavanje za stalne
ili privremene poslove dostupan je na sajtu
www.avg-seco.admin.ch
PRAVA RADNIKA
Služba za rad i integraciju –
Inspekcija za rad Lozana
(Service du travail et de l’intégration –
Inspection du travail Lausanne)
Place de la Riponne 10, case postale 5032
1002 Lausanne, tel: 021 315 76 80, [email protected]
www.lausanne.ch/inspectiondutravail
ZAPOŠLJAVANJE, NEZAPOSLENOST,
PROFESIONALNA INTEGRACIJA
Služba za posao i integraciju – Regionalni biro
za zapošljavanje (Service du travail et de
l’intégration - Office régional de placement – ORP)
Place Chauderon 9, case postale 5032
1002 Lausanne, tel: 021 315 78 99
[email protected], www.lausanne.ch/orp
19
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
I PRVA POMOĆ
Osim savjeta i informacija koje možete dobiti
u bolnicama (vidjeti listu adresa), različite
institucije nude izbor zdravstvenih usluga u
vrlo različitim i specifičnim oblastima.
plaćanje obaveznog zdravstvenog osiguranja
u zavisnosti od primanja. Zahtjev za novčanu
pomoć potrebno je predati isključivo opštinskoj agenciji socijalnog osiguranja.
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
I OSIGURANJE ZA SLUČAJ
NESREĆE
PRVA POMOĆ
Zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj
nesreće su obavezna osiguranja za sve građane koji žive u Švajcarskoj. Ukoliko radite,
poslodavac Vas u principu automatski osigurava u ustanovi za zdravstveno osiguranje
i osiguranje za slučaj nesreće. Ukoliko niste
zaposleni, morate da potpišete osiguranje
za slučaj nesreće u svom zdravstvenom
osiguranju.
Kanton Vo dodeljuje novčanu pomoć za
20
Univerzitetska medicinska poliklinika pruža
usluge za hitne slučajeve u saradnji sa Bolničkim univerzitetskim centrom Kantona Vo
- CHUV. Njena «jedinica za ugroženo stanovništvo» (Unité des populations vulnérables)
pruža njegu stanovništvu koje se nalazi u
lošem položaju.
Asocijacija Point d’eau pruža besplatne ili
usluge po nižoj cijeni u oblasti higijene ili
zdravlja (tuširanje, bolničarsku, medicinsku i
stomatološku njegu).
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
I OSIGURANJE ZA SLUČAJ NESREĆE
Služba za socijalno osiguranje
(Service des assurances sociales)
place Chauderon 7, case postale 5032
1002 Lausanne, tel: 021 315 11 11
[email protected]
www.lausanne.ch/assurances_sociales
Dodatne informacije o osiguranju
www.lausanne.ch/pratique
PRVA POMOĆ
Univerzitetska medicinska poliklinika
(Policlinique médicale universitaire – PMU)
Rue du Bugnon 44, 1011 Lausanne
Tel: 021 314 60 60
Voie du Chariot 4, Flon, 1003 Lausanne
Tel: 021 314 90 90
www.polimed.ch
Svakog dana 24 časa dnevno za hitne slučajeve
Bolnicki univerzitetski centar kantona Vo –
CHUV (Centre hospitalier universitaire vaudois)
Rue du Bugnon 21, 1011 Lausanne
Tel: 021 314 11 11, www.chuv.ch
Asocijacija Point d’eau
Avenue de Morges 26, 1004 Lausanne
Pon. i čet: 14:00-20:00 i ut, srije. i pet: 10:00-16:00
Tel: 021 626 26 44, [email protected]
www.pointdeau-lausanne.ch
HITNA POMOĆ
Poziv za hitne slučajeve: tel: 144
(24 časa dnevno)
Dežurni ljekar: tel: 0848 133 133
(24 časa dnevno)
21
ZDRAVSTVENE USLUGE
ZDRAVLJE I MIGRACIJA
PLANIRANJE PORODICE
Asocijacija Appartenances pruža psihoterapeutske konsultacije u slučaju trauma nastalih usljed migracije. Ako vam je
potreban prevodilac, servis Intermedia
d’Appartenances, nudi vam svoje usluge na
više od pedeset jezika.
NASILJE
Ukoliko želite da odete kod ljek ara govori
Vaš jezik, od Ljekarskog društva Kantona Vo
možete dobiti njihove podatke ili raspitajte
se direktno na: www.doctorfmh.ch
APOTEKE
Apoteke izdaju lijekove sa ili bez recepta i
daju osnovne savjete o zdravlju. U hitnim
slučajevima izvan radnog vremena, uvijek
radi jedna dežurna apoteka otvorena do 21
ili 24 časa. www.sos-pharmacie.ch
22
U Fondaciji Profa možete da dobijete odgovore na pitanja koja se tiču prije svega kontracepcije, trudnoće, prevencije side i bračnog
savjetovanja.
Centar za savjetovanje LAVI namjenjen je
žrtvama fizičkog, seksualnog i psihološkog zlostavljanja. Usluge ovog centra su
besplatne.
U prihvatnom centru Male-Preri nalazi se
savjetovalište i smještaj za žene žrtve fizičkog
i psihološkog nasilja, kao i za njihovu djecu.
Savjetovalište je besplatno.
SOCIJALNA SLUŽBA
Socijalna služba Lozane (Service social Lausanne -SSL) uz puno poštovanje dostojanstva
i prava korisnika, nudi usluge finansijke
pomoći i socijalne podrške.
ZDRAVLJE I MIGRACIJA
Ljekarsko društvo Kantona Vo
(Société vaudoise de médecine)
(spisak ljekara koji govore više jezika)
Chemin de Mornex 38, case postale 7443
1002 Lausanne, tel: 021 651 05 05
[email protected], www.svmed.ch
ili www.doctorfmh.ch
Appartenances / Service Intermedia
Rue des Terreaux 10, 1003 Lausanne
Tel: 021 341 12 50, [email protected]
www.appartenances.ch
PLANIRANJE PORODICE
Fondacija Profa (Fondation Profa)
Avenue Georgette 1, 1003 Lausanne
Tel: 021 312 25 93, [email protected]
Migracija i privatan život: tel: 0840 844 844
www.profa.org
STARE I HENDIKEPIRANE
OSOBE
Lozana pruža brojne socijalne, zdravstvene
i medicinsko-socijalne usluge. Spisak vladinih
ili privatnih usluga možete naći na
www.lausanne.ch/aineshandicapes.
NASILJE
Centar LAVI (Centre LAVI)
Rue du Grand-Pont 2bis, 1003 Lausanne
Tel: 021 320 32 00 (24 časa dnevno)
Prihvatni centar Male-Preri (24 časa dnevno)
(Centre d’accueil Malley-Prairie (24h/24))
Chemin de la Prairie 34, 1007 Lausanne
Tel: 021 620 76 76/77, [email protected]
www.malleyprairie.ch, www.violencequefaire.ch
SOCIJALNA SLUŽBA
Service social Lausanne – informacije o socijali
Place Chauderon 4, case postale 5043
1002 Lausanne, tel: 021 315 75 11
[email protected], www.lausanne.ch/ssl
STARE I HENDIKEPIRANE OSOBE
Služba socijalnog osiguranja
(Service des assurances sociales)
Place Chauderon 7, case postale 5032
1002 Lausanne, tel: 021 315 11 11
[email protected]
www.lausanne.ch/aineshandicapes
23
STANOVANJE
I ŽIVOT U VAŠEM KVARTU
STANOVANJE
Većina stanovnika Švajcarske živi u iznajmljenom smještaju, a iznajmljivanje se
obavlja putem posrednika, zvanih Régies ili
Gérences. Ljudi se, da bi pronašli smještaj,
najčešće obraćaju nekoj agenciji za iznajmljivanje.
Od 71’000 stanova koji se nalaze na teritoriji
Lozane, više od 7 000 je subvencionirano.
Umjerene cijene kirija koje se za njih plaćaju
propisane su određenim uslovima. Takođe
možete tražiti i individualnu pomoć za stan
(aide individuelle au logement - AIL). Ta
novčana pomoć se dodjeljuje zakupcima
kako subvencioniranih, tako i stanova sa
slobodnog tržišta.
Grad Lozana je zadužen za kontrolu tih
pomoći, čija visina varira u zavisnosti od
situacije zakupaca (primanja, sastav domaćinstva, godine boravka na teritoriji opštine
itd). Da biste saznali koje kriterijume treba
24
ispuniti za dobijanje subvencioniranog stana
ili pomoći, treba da se obratite Službi za
stanovanje i upravu.
ŽIVOT U VAŠEM KVARTU
Lozanska fondacija za društveno-kulturne
aktivnosti zadužena je za vođenje poslova u
petnaest društveno-kulturnih centara u različitim kvartovima Lozane. Na ovim mjestima
se organizuju veoma različite aktivnosti
namijenjene građanima u svim životnim dobima, u cilju podsticanja novih poznanstava
i društvenih veza.
Društva za razvoj i asocijacije različitih kvartova nude takođe i aktivnosti ili pojedinačne
susrete za komšije. Detaljnu listu možete
pronaći na www.lausanne.ch/quartier.
PRAZNIK KOMŠIJA
Svake godine posljednjeg utorka u maju
održava se “Praznik komšija” (La Fête des voisins). Ova susjedska proslava, koja se danas
obilježava u mnogim evropskim gradovima,
nadopunjuje brojne inicijative sa ciljem da
se međusobno bolje upoznaju građanke i
građani iz različitih dijelova grada. Organizacija ulica i kvartova zavisi od pojedinačnih
inicijativa, ali Grad pruža svoju podršku i
izuzetno korisne savjete.
KARAVAN KVARTOVA
Karavan (autobus), potpomognut Interkulturalnim fondom grada Lozane, obilazi
svake dijve godine više kvartova i organizuje
druženja.
STANOVANJE
Služba za stanovanje i upravu
(Service du logement et des gérances)
Place Chauderon 7, case postale 5032
1002 Lausanne, tel: 021 315 74 11
[email protected], www.lausanne.ch/slg
ŽIVOT U VAŠEM KVARTU
Lozanska fondacija za društveno-kulturne
aktivnosti (Fondation pour l’animation
socioculturelle lausannoise - FASL)
Chemin de Malley 28, 1007 Lausanne
Tel: 021 626 43 70, [email protected], www.fasl.ch
PRAZNIK KOMŠIJA
Služba za stanovanje i upravu – Odeljenje
za stanovanje (Service du logement
et des gérances – Division logement)
Place Chauderon 7, case postale 5032
1002 Lausanne, tel: 021 315 74 74
REFLEKSNA NAVIKA:
RECIKLIRANJE ĐUBRETA
Kalendar odnošenja smeća dijeli se svake
godine svim domaćinstvima, a dostupan
je takođe i u kancelarijama info cité-a.
U njemu ćete naći datume skupljanja
smeća po kućama kao i radno vreme fiksnih
odlagališta. Tu ćete naći i datume pokretnih
odlagališta koja obilaze pojedine kvartove
jednom mjesečno.
Dodatne informacije: tel: 0800 804 806
www.lausanne-recycle.ch
[email protected]
www.lausanne.ch/lafetedesvoisins
KARAVAN KVARTOVA
Asocijacija interkulturalnog karavan
Razvoj grada i komunikacije
(Développement de la Ville
et communication – DEVCOM)
Escaliers du Marché 2, case postale 6904
1002 Lausanne, tel: 021 315 22 23
www.caravanedesquartiers.ch
Interkulturalni fond grada Lozane
(Lozanski biro za integraciju emigranata BLI)
(Bureau lausannois pour l’intégration
des immigrés – BLI)
Place de la Riponne 10, case postale 5032
1002 Lausanne, tel: 021 315 72 45
[email protected], www.lausanne.ch/bli
25
DRŽAVLJANSTVO
I POLITIČKA PRAVA
Doseljenje u Lozanu povlači za sobom i konkretno angažovanje u životu i društvu kroz
učestvovanje u političkom životu.
GLASANJE U LOZANI
Stanovništvo se često poziva na glasanje o
različitim pitanjima ili na izbore svojih predstavnica i predstavnika. Građanke i građani
Švajcarske direktno poštom dobijaju materijal
namijenjen glasanju za svako glasanje ili
izbore na komunalnom, kantonalnom i federalnom nivou.
POLITIČKE PARTIJE
Uloga političkih partija je da predstavljaju
interese stanovništva ili osoba koje se slažu
sa njihovim gledištima i da prenesu zahtjeve građana do centara političkih odluka, a
posebno do Opštinskog savjeta.
26
PRAVO GLASA I IZBORA
Zahvaljujući novom Ustavu Kantona Vo iz
2003, građanke i građani sa stranim državljanstvom koji su navršili 18 godina imaju
pravo glasanja na opštinskim izborima ukoliko najmanje deset godina imaju boravišnu
dozvolu i ako žive u kantonu Vo najmanje tri
godine. Glasački materijal za svako glasanje
ili izbore na opštinskom nivou automatski
dobijaju poštom.
Građanke i građani koji nemaju švajcarsko
državljanstvo, a koji ispunjavaju ove kriterije
takođe mogu da zasijedaju u Opštinskom
savjetu ili u Skupštini. Svako ko raspolaže
pravom glasa i izbora, takođe može i da potpišu neku inicijativu ili opštinski referendum.
Konačno, svaki Švajcarac i svaki stranac,
bilo maloljetan ili punoljetan ima pravo da
potpiše peticiju.
STICANJE DRŽAVLJANSTVA
Ukoliko želite da dobijete švajcarsko državljanstvo, raspitajte se u Opštinskom birou za
sticanje državljanstva o uslovima koje treba
da ispunite, kao i o proceduri.
Ukoliko započnete proceduru za dobijanje državljanstva, poželjno je da radite na
usavršavanju svog znanja francuskog jezika
i opšteg poznavanja Švajcarske (istorija,
GLASANJE U LOZANI
Kancelarija za biračke spiskove
(Bureau du registre civique)
Place de la Louve 1, case postale 6904
1002 Lausanne, tel: 021 315 22 33
[email protected], www.lausanne.ch/votation
Pon-pet. 7:30-11:30, 13:00-17:00
POLITIČKE PARTIJE
Opštinski savjet i sastav političkih grupa Lozane
www.lausanne.ch/conseil_communal >
composition
PRAVO GLASA I IZBORA
Za prava stranih građanki i građana, posjetite
stranu www.lausanne.ch/bli > citoyenneté >
droits politiques
geografija, prava i obaveze). Na internet sajtu
Lozanskog biroa za integraciju imigranata
možete pronaći korisne savjete i adrese.
VOTRE VILLE, VOTRE VIE,
VOTRE VOIX (VAŠ GRAD, VAŠ
ŽIVOT, VAŠ GLAS)
Informativni sastanci o političkim pravima
I posete lozanskim ustanovama priređuju
se da bi pobudli želju za učestvovanjem u
lokalnom životu. Boršuru i calendar ovih
događanja možete preuzeti na adresi
www.lausanne.ch/votations
STICANJE DRŽAVLJANSTVA
Opštinski biro za sticanje državljanstva
(Bureau communal des naturalisations)
Place de la Louve 1, case postale 6904
1002 Lausanne, tel: 021 315 22 31
[email protected]
www.lausanne.ch/naturalisation
Pon-pet. 7:30-11:30, 13:00-17:00
Za kurseve francuskog jezika i ostale kurseve u vezi
sa zahtjevom za sticanje državljanstva, posjetite
stranu www.lausanne.ch/bli > citoyenneté > naturalisation Ili za dodatne informacije brošuru Apprendre
à Lausanne
27
INTEGRACIJA
DOSELJENIKA
Osnivanjem prvog radnog mjesta za starješinu za doseljenike 1971. Godine, u sklopu
borbe protiv ksenofobnih inicijativa, Lozana
je postala pokretač u domenu političke integracije u Švajcarskoj. Danas je član Evropske
koalicije gradova protiv rasizma. Sa oko 40%
stranog stanovnistva, integracija doseljenika
predstavlja posebno bitan dio plana opštinske politike. Društveno-kulturni centri, škole
i poslovni svijet, a navodimo samo glavne
učesnike, tome suštinski doprinose.
LOZANSKI BIRO ZA INTEGRACIJU MIGRANATA (BLI)
Ustanova BLI je nadležni centar Grada koji
doprinosi određivanju opštinske politike u
oblasti integracije i prevencije rasizma. Njeni
glavni zadaci su prihvatanje i orijentisanje
doseljenika, pružanje pomoći i podrške u
slučaju incidenata rasističke prirode,
savjetovanje i podrska projekata asocijacija,
uskladivanje sa akterima integracije, podsticanje reakcija kod stanovnistva i pruzanje
28
informacija. Takođe je zadužena i za vođenje
sekretarskih poslova Trostrane komisije za
integraciju migranata – mjesta na kome
mogu da razgovaraju političke partije, administracija i asocijacije doseljenika.
ASOCIJACIJE
Asocijacije koje djeluju na području Lozane
i Kantona Vo su veoma brojne i svjedoče
o važnosti asocijativne mreže u oblasti
integracije. Spisak asocijacija možete naći u
ustanovi BLI i na njenom sajtu.
Forum za strane građanke i građane Lozane
okuplja oko 40 asocijacija. Protestantski
humanitarni centar - La Fraternité daje svoj
doprinos nudeći širok spektar ciljanih usluga
kroz aktivnosti posebnih službi.
KANTONALNI
I FEDERALNI NIVO
Kantonalni biro za integraciju stranaca i
prevenciju rasizma (Bureau cantonal pour
l’intégration des étrangers et la prévention
du racisme - BCI) predstavlja nadležni organ
Državnog savjeta (Conseil d’État) u tim
oblastima, a nalazi se u Renanu, Iverdonu,
Nionu i Beksu.
Na nivou Švajcarske, Federalni biro za mi-
gracije, kao i Federalna komisija za pitanja
migracije su nezaobilazni učesnici u domenu
politike integracije. Što se tiče prevencije
rasizma, nadležni organi Konfederacije su
Služba za borbu protiv rasizma, kao i Federalna komisija protiv rasizma.
LOZANSKI BIRO ZA INTEGRACIJU IMIGRANATA (BUREAU LAUSANNOIS POUR
L’INTÉGRATION DES IMMIGRÉS - BLI)
Place de la Riponne 10, case postale 5032
1002 Lausanne, tel: 021 315 72 45
[email protected], www.lausanne.ch/bli
Federalni biro za migracije
(Office fédéral des migrations – ODM)
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern
Tel: 031 325 11 11, [email protected]
www.bfm.admin.ch
ASOCIJACIJE
Forum za strane građanke i građane Lozane
(Forum des étrangères et des étrangers de
Lausanne – FEEL)
Rue du Grand-Pont 18, case postale 6210
1002 Lausanne, tel: 021 312 84 40
[email protected], www.forumetrangers.ch
Protestantski humanitarni centar
(Centre social protestant – La Fraternité)
Place Arlaud 2, 1003 Lausanne, tel: 021 213 03 53
[email protected], www.csp.ch
KANTONALNI I FEDERALNI NIVO
Kantonalni biro za integraciju stranaca i prevenciju
rasizma (Bureau cantonal pour l’intégration des
étrangers et la prévention du racisme – BCI)
Département de l’intérieur – SPOP
Rue du Valentin 10, 1014 Lausanne
Tel: 021 316 49 59, [email protected]
www.vd.ch/integration
Federalna komisija za pitanja migracije
(Commission fédérale pour les questions
de migration – CFM)
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern
Tel: 031 325 91 16, [email protected]
www.ekm.admin.ch
Federalna služba za borbu protiv rasizma
(Service fédéral de lutte contre le racisme – SLR)
Inselgasse 1, 3001 Berne, tel: 031 324 10 33
[email protected], www.edi.admin.ch/frb
Federalna komisija protiv rasizma
(Commission fédérale contre le racisme – CFR)
Inselgasse 1, 3001 Berne, tel: 031 324 12 93
[email protected], www.ekr.admin.ch
29
GRAD KULTURE
I ZABAVE
KULTURA
Lozana pruža izuzetnu ponudu u oblasti
kulture: Vidy, l’Hermitage, Flon - velika imena
i otkrica cekaju da ih obidete. Svakoga dana
imate priliku da posjetite jedan od dvadesetak muzeja, više od trideset pozorišnih sala,
kao i brojne festivale:
• Muzeje, od Olimpijskog muzeja do Art brut
kolekcije;
• Bioskope, od multipleksa do sala
za umjetnički film;
• Pozorišta, od pozorišta naobali
do najintimnije sale pozorista 2.21;
• Ples, od Bežarovog baleta Lozane
do ritmičkog baleta za djecu djecu;
• Muziku, od Kamernog orkestra Lozane
do rok klubova;
• Kulturnu bastinu, od lozanske katedra30
le do Kule Sovabelen, prekoistorijskih
parkova po gradu (Mon-Repos, le Désert,
l’Hermitage, itd..);
• Kulturne manifestacije, od Lozanske nagrade (Prix de Lausanne) za mlade baletske
umjetnike do manifestacije Festival de la
Cité;
• Opštinske biblioteke, od univerzitetske
biblioteke do biblioteke bibliobus.
SPORT
Lozana, olimpijska prijestolnica i administrativna prijestoinica sporta, aktivno podržava
sport u svim njegovim vidovima: amaterski i
profesionalni, za mlade i starije... Ona takođe
pomaže i dobar dio infrastrukture koja je
neophodna za bavljenje sportom u različitim
dijelovima grada.
Grad takođe organizuje obilje sportskih
manifestacija namijenjenih veoma različitoj
publici: trke (20 km Lozane), biciklistička takmičenja (Lozanski biciklistički dan), atletiku
(Athletissima), trijatlon (Lozanski trijatlon),
hodanje (Lausanne Walking), plivanje (24
sata plivanja). On je takođe i domaćin mnogim međunarodnim događajima.
ZABAVA
KULTURA
Sve informacije na: www.lausanne.ch/culture
Služba za sport (Service des sports)
Chemin des Grandes-Roches 10, case postale 243
1018 Lausanne 18, tel: 021 315 14 14
[email protected], www.lausanne.ch/sport
www.lausanne.ch/musees
www.lausanne.ch/cinema
www.lausanne.ch/theatre
www.lausanne.ch/danse
www.lausanne.ch/musique
www.lausanne.ch/visites
www.lausanne.ch/promenades
www.lausanne.ch/bibliotheques
SPORT
Građanima Lozane je pružena mogućnost da
se vrlo lako bave sportom po svom izboru. Na
sljedećoj adresi možete pronaći spisak sportskih
klubova u koje možete da se upišete
www.lausanne.ch/clubs_sportifs
Informacije, pomoć i traženje
sportskih klubova Lozane:
U kancelarijama info cité-a možete pronaći
spiskove kulturnih manifestacija koje se
odvijaju u Lozani. Tu takođe možete dobiti
i različite brošure, kao što je Hajdemo! Besplatna kultura i zabava u Lozani... do 20 franaka (Allons-y! Culture et détente à Lausanne
gratuit… et jusqu’à 20 francs). Na sajtu Grada
Lozane možete pretraživati po temi, mjestu
ili datumu.
ZABAVA
www.lausanne.ch/infocite
Druge strane koje možete da posjetite:
www.lausanne.ch/restaurant
www.lausanne.ch/vie_nocturne
www.lausanne.ch/shopping
www.lausanne.ch/nature
www.lausanne.ch/velo
www.lausanne.ch/jeunesse > art urbain
ou salles de sport
Ili još i:
www.lausanne-tourisme.ch
31
TRANSPORT
I MOGUĆNOST KRETANJA
Stanovnici Lozane imaju mogućnost brzo i
lako doći s jednog kraja grada na drugi putem mnogobrojnih veza metroem, autobusom, biciklom ili pješice.
BICIKL
METRO, AUTOBUS, VOZ
PJEŠACI
Okosnica javnog saobraćaja je prvi švajcarski
automatski metro «m2» koji u 18 minuta
povezuje jug grada (Ouchy) sa sjevernim dijelom grada (Croisettes), gradske autobusne
linije povezane su sa željezničkim linijama.
Sa željezničke stanice Flon, polaze dvije linije
metroa: LEB (Lozana-Echallens-Bercher) u
smijeru sjevera, i «m1» u smijeru Renensa.
Za motorna vozila predviđeno je više parkinga -releja (P+R) smeštenih na ulazima u
grad, koja su pod upravom javnog prevoza.
TAKSI
Spisak taksi centrala lozanskog regiona nači
ćete na sajtu: www.lausanne.ch/taxi
32
Iako Lozana ima brdovitu topografiju, bicikl
može poslužiti da se pređu mnogobrojna
kratka i srednje duga rastojanja u gradu.
Pješačke zone u Lozani sastoje se od otprilike pet kilometara pločnika izuzetih od
automobilskog prometa. Na tom slobodnom
prostoru nalazi se večina tržnica.
SMANJENA MOGUĆNOST
KRETANJA
Invalidne osobe mogu pronaći obavještenja
za pomoć na sajtu:
www.lausanne.ch/handicapes, slovo «T» za
Transport ili na telefonu 021 315 11 11.
METRO, AUTOBUS, VOZ
Javni prevoz lozanskog regiona
Centar za korisnike Flon
Place de l’Europe 5b, 1003 Lausanne
Pon-pet 7.00-19.00, sub 8.00-18.00
Prodajno mjesto Haldimand
Rue Haldimand 3, 1003 Lausanne
Pon-pet 7.30-19.00, sub 9.00-18.00
Tel: 0900 564 900 (Fr. -.86/min)
www.t-l.ch
Švajcarska federalna javna željeznica – CFF
www.cff.ch, tel: 0900 300 300 (Fr. 1.19/min.)
Biro za parkiranje
(Office du stationnement)
rue Saint-Martin 29, 1003 Lausanne
Tel: 021 315 38 00, www.lausanne.ch/parkings
BICIKL
Služba za ceste i mogučnost kretanja
Delegacija za bicikle (Déléguée vélo)
Rue du Port-Franc 18, case postale 5354
1002 Lausanne, tel: 021 315 54 15
[email protected], www.lausanne.ch/velo
PJEŠAČKE ZONE
Služba za ceste i mogućnost kretanja
Delegacija za pješake (Déléguée aux piétons)
rue du Port-Franc 18, case postale 5354
1002 Lausanne, tel. 021 315 54 15
[email protected], www.lausanne.ch/pietons
Tržnice u Lozani
www.lausanne.ch/marches
33
NAJBITNIJE OD A DO Ž
SPISAK ADRESA
Bicikli (služba za iznajmljivanje bicikla, plan)
Service des routes et de la mobilité
Rue du Port-Franc 18, 1002 Lausanne
Tel: 021 315 54 15, www.lausanne.ch/velo
Biro za informisanje javnosti - info cité
Place de la Palud 2, 1002 Lausanne
Place Chauderon 7a, 1002 Lausanne
Pon-pet. 7:45-12:00, 13:15-17:00
Rue du Port-Franc 18, 1002 Lausanne
Pon-pet. 8:00-12:00, 13:00-16:30
Tel: 021 315 25 55, www.lausanne.ch/accueil
Bolnica
CHUV
Rue du Bugnon 21, 1011 Lausanne
Tel: 021 314 11 11, www.chuv.ch
Dječja bolnica
Hôpital de l’Enfance
Chemin de Montétan 16, 1000 Lausanne 7
Tel: 021 314 84 84, www.hopital-enfance.ch
Dozvole za boravak
Contrôle des habitants
Rue du Port-Franc 18 (Flon), 1002 Lausanne
Pon-pet. 8:00-12:00, 13:00-16:30
Tel: 021 315 31 33, www.lausanne.ch/ch
Dozvole za rad
Service de l’emploi
Rue Caroline 11, 1014 Lausanne
Tel: 021 316 61 04, www.vd.ch/emploi
34
Smeće, reciklaža
Service d’assainissement
Rue des Terreaux 33, 1002 Lausanne
Pon-pet. 7:30-11:45, 13:30-16:45
Tel: 021 315 79 11, www.lausanne.ch/assainissement
HITNA POMOĆ
(24 ČASA DNEVNO)
Poziv za hitne slučajeve: tel: 144
Dežurni ljekar: tel: 0848 133 133
Policija: tel: 117
Požar: tel: 118
Igraonica BIP-BIP – čuvanje Vaše djece
dok obavljate administrativne poslove
Halte-jeux BIP-BIP
Place Chauderon 9, 1002 Lausanne
Pon, ut, čet, pet. 8:30-11:30, sre. 14:00-17:00
Tel: 079 615 61 42, www.lausanne.ch/bip-bip
Informacije multimedija
Multimédia
Place de l’Europe 2, 1002 Lausanne
Pon-pet. 7:45-11:45, 13:00-17:00
Tel: 021 315 88 88, www.lausanne.ch/multimedia
Informacije o vodi, kontrola
Eauservice
Rue de Genève 36, 1003 Lausanne
Pon-pet. 7:00-11:30, 13:00-16:30
Tel: 021 315 85 30, www.lausanne.ch/eaux
Integracija imigranata
Bureau lausannois pour l’intégration
des immigrés - BLI
Place de la Riponne 10, 1002 Lausanne
Pon-pet. 8:00-12:00, 13:00-17:00
Tel: 021 315 72 45, www.lausanne.ch/bli
Iznajmljivanje stanova, lokala, parking mesta
Service du logement et des gérances
Place Chauderon 9, 1002 Lausanne
Pon-pet 8:00-11:45, 13:00-16:30
Tel: 021 315 44 44, www.lausanne.ch/immobilier
Izvodi iz matičnih knjiga (vjenčanje, rođenje…)
Etat civil
Sastanci se zakazuju
Tel: 021 557 07 07, www.vd.ch/etatcivil
Jaslice – informacije i upis
Bureau d’information aux parents - BIP
Place Chauderon 9, 1002 Lausanne
Pon-pet. 8:30-11:30, 13h30-16h30
Tel: 021 315 60 00, www.lausanne.ch/bip
Javni prevoz lozanske oblasti
Centar za klijente - Flon
Place de l’Europe 5b, 1003 Lausanne
Pon-pet. 7:00-19:00, sub. 8:00-18:00
Prodajno mesto - Haldimand
Rue Haldimand 3, 1003 Lausanne
Pon-pet. 7:30-19:00, sub. 9:00-18:00
Tel: 0900 564 900 (Fr. -.86 / min)
www.t-l.ch
Kantonalna administracija
Tel: 021 316 21 11. www.vd.ch
Kantonalni porez – lozanska kancelarija
Impôts de Lausanne
Rue Caroline 11 bis, 1014 Lausanne
Pon-pet. 8:30-11:30, 13:30-16:30
Tel: 021 316 23 11, www.vd.ch/impots
Kontrola stanovništva
Contrôle des habitants
Rue du Port-Franc 18 (Flon), 1002 Lausanne
Pon-pet. 8:00-12:00, 13:00-16:30
Tel: 021 315 31 33, www.lausanne.ch/ch
Kursevi francuskog jezika (spisak)
Bureau lausannois pour l’intégration
des immigrés - BLI
Place de la Riponne 10, 1002 Lausanne
Pon-pet. 8:00-12:00, 13:00-17:00
Tel: 021 315 72 45, www.lausanne.ch/bli
Lozana turizam
Lausanne Tourisme
Železnička stanica, centralni hol, svakog dana 9:0019:00
Uši (Ouchy), place de la Navigation, svakog dana
9:00-19:00 (apr-sept), 9:00-18:00 (okt-mart)
Tel: 021 613 73 73, www.lausanne-tourisme.ch
Mirovni sud
Justice de Paix
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne
Pon-pet: 8:00-11:30, 13:30-16:30
Tel: 021 316 10 60, www.vd.ch/justice
Oftalmološka bolnica
(specijalistički pregledi očiju)
Hôpital ophtalmique Jules Gonin
Avenue de France 15, 1000 Lausanne 7
Tel: 021 626 81 11, www.asile-aveugles.ch
Opštinska administracija
Tel: 021 315 11 11, www.lausanne.ch
Opštinska biblioteka
Bibliothèque municipale
Place Chauderon 11, 1003 Lausanne
Pon, ut, čet, pet. 12:00-19:30, srije. 10:00-19:30,
sub. 11:00-16:00, tel: 021 315 69 15
www.lausanne.ch/bibliotheque
35
Opštinski prevodioci
Service Intermedia / Appartenances
Rue des Terreaux 10, 1003 Lausanne
Tel: 021 341 12 50, www.appartenances.ch
Parkiranje (naljepnice za dozvolu
parkiranja u kvartu stanovanja)
Office du stationnement
Rue Saint-Martin 29, 1002 Lausanne
Pon-pet. 7:30-11:45, 13:15-17:00
Tel: 021 315 38 00, www.lausanne.ch/parkings
Pasoši, lične karte
Secteur des documents d’identité
du Canton de Vaud
Voie du Chariot 3 (Flon), 1014 Lausanne
Pon-pet. 7:30-18:30, sub 08:00-16:30
Tel: 0800 01 12 91, www.vd.ch/passeport
Pogrebni centar Montoie (otvoren za javnost)
Centre funéraire de Montoie
Chemin du Capelard 5, 1007 Lausanne
Pon-pet. 7:30-18:30, subotom, nedeljom i praznikom
10:00-15:00, tel: 021 315 32 95
www.lausanne.ch/inhumations
Policija Lozane
Police de Lausanne
Rue Saint-Martin 33, 1002 Lausanne
Svakog dana 24 časa dnevno
Tel: 021 315 15 15, www.lausanne.ch/police
Porez na pse
Bureau des impôts
Place Chauderon 9, 1002 Lausanne
Pon-pet. 7:30-11:45, 13:30-17:00
Tel: 021 315 43 21, www.lausanne.ch/impots
Prihvatilište za djecu u školskoj sredini
APEMS
Place Chauderon 9, 1002 Lausanne
Pon-pet. 7:30-11:45, 13:00-17:00
Tel: 021 315 68 23, www.lausanne.ch/apems
36
Pronađene stvari
Objets trouvés
Place de la Riponne 10, 1002 Lausanne
Pon-pet. 8:00-17:30; sub. 8:00-12:00
Tel: 021 315 33 85, www.lausanne.ch/objets_trouves
Protivpožarno osiguranje
Etablissement d’assurance contre l’incendie
et les éléments naturels du Canton de Vaud – ECA
Rue Cité-Devant 12, 1005 Lausanne
Pon-čet. 8:00-12:00, 13:30-17:00
Pet. 8:00-12:00, 13:30-16:30
Tel: 058 721 21 51, www.eca-vaud.ch
Regionalni biro za zapošljavanje
Office régional de placement - ORP
Place Chauderon 9, 1002 Lausanne
Pon-pet. 7:30-12:00, 13:00-17:00
Tel: 021 315 78 99, www.lausanne.ch/orp
Škola – informacije i upis
Service des écoles primaires et secondaires
Place Chauderon 9, 1002 Lausanne
Pon-pet. 7:30-11:45, 13:00-17:00
Tel: 021 315 64 11, www.lausanne.ch/seps
Školska i profesionalna, orijentacija,
pomoć zao brazovanje
Centre régional d’orientation scolaire
et professionnelle Lausanne (OSP)
Rue de la Borde 3d, 1014 Lausanne
Pon-cet. 08:00-12:00, 13:00-17:00, pet 08:00-16:00
Tel: 021 316 11 20, www.vd.ch/orientation
Službe za energetiku: struja, gas,
daljinsko grijanje, multimedijalnost
Services industriels
Place Chauderon 23, 1002 Lausanne
Pon-pet. 08:00-11:45, 13:00-17:00
Tel: 0842 841 841, www.lausanne.ch/sil
Socijalna služba – informacije i prijem
Centre social régional
Place Chauderon 4, 1002 Lausanne
Pon-pet. 8:00-12:00, 14:00-16:30
Tel: 021 315 75 11, www.lausanne.ch/csr
Socijalno osiguranje, pomoć za trudnice
i rođenje djeteta, dodatne pomoći
Assurances sociales
Place Chauderon 7, 1002 Lausanne
Pon-pet. 8:30-11:45, 13:00-17:00
Tel: 021 315 11 11
www.lausanne.ch/assurances_sociales
Subvencionirani stanovi, pomoć za stanovanje
Service du logement et des gérances
Place Chauderon 7, 1002 Lausanne
Pon-pet. 7:45-11:45, 13:00-17:00
Tel: 021 315 74 11, www.lausanne.ch/slg
Zvanična dokumenta, sticanje državljanstva,
birački spisak
Bureau des naturalisations,
déclarations et registre civique
Place de la Louve 1, 1002 Lausanne
Pon-pet. 7:30-11:30, 13:00-17:00
Tel: 021 315 22 31
www.lausanne.ch/naturalisation
www.lausanne.ch/votations_elections
Zvanične pogrebne usluge
Pompes funèbres officielles
Avenue des Figuiers 28, 1007 Lausanne
Pon-pet. 7:30-11:45, 13:30-17:30; sub. 8:00-12:00
Tel: 021 315 45 45, www.lausanne.ch/pfo
Univerzitetska medicinska poliklinika
i Jedinica za ugroženo stanovništvo
PMU
Rue du Bugnon 44, 1011 Lausanne
Tel: 021 314 60 60
Voie du Chariot 4 (Flon), 1003 Lausanne
Tel: 021 314 90 90
Svakog dana 24 časa dnevno za hitne slučajeve
www.polimed.ch
Vojna administracija
Service de la sécurité civile et militaire
Place de la Navigation 6, 1110 Morges
Pon-pet. 7:30-11:30, 13:30-16:45
Tel: 021 316 47 27, www.vd.ch/sscm
Vozačke dozvole
Service des automobiles et de la navigation
du Canton de Vaud
Avenue du Grey 110, 1014 Lausanne
Pon-pet. 7:15-16:15, tel: 021 316 82 10
www.vd.ch/san
37
DIGITALNA TV
INTERNET
FIKSNI TELEFON
1 PRISTUP – 3 SVIJETA
Citycable
Services industriels
Espace Clients
Place de l’Europe 2
1003 Lausanne
WWW.CITYCABLE.CH
Qendra e Turizmit në Lozanë ju mirëpret
Personeli ynë miqësor do t’ju tregojë
gjithçka mbi shëtitjet e bukura dhe
ekskursionet interesante që mund të
zhvilloni – këto janë mënyrat më të mira
për të eksploruar qytetin tuaj!
Qendra e Informacionit për Turistët · e hapur çdo ditë
Stacion i trenit, holli kryesor, dhe Place de la Navigation
Telefon : 021 613 73 73 · www.lausanne-tourisme.ch
Zaštitimo okolinu
energijom
Vivre l’énergie autrement
Vive la energía de otra manera
Ta jetojmë energjinë ndryshe
energji elektrike gaz ngrohje në distancë multimedia
Drugačije živeti energiju
elektrika gas daljinsko grijanje multimedija
Use energy in a different way
electricity gas district heating multimedia services
www.lausanne.ch/sil
electricidad gas calefacción remota multimedia
ALBANAIS / SHQIP
ALLEMAND / DEUTSCH
ANGLAIS/ ENGLISH
BOSNIAQUE / BOSANSKI
ESPAGNOL / ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIEN / ITALIANO
PORTUGAIS / PORTUGUÊS
SOMALI / SOOMAALI
TAMOUL / jkpo
BUREAU LAUSANNOIS
POUR L’INTÉGRATION
DES IMMIGRÉS
Place de la Riponne 10 - CP 5032 - CH-1002 Lausanne
T +41 (0)21 315 72 45 - F +41 (0)21 315 70 20
[email protected] - www.lausanne.ch/bli
INFO CITÉ
Place de la Palud 2
Place Chauderon 7a
CP - CH-1002 Lausanne
T +41 (0)21 315 25 55 - F +41 (0)21 315 20 14/10
[email protected] - www.lausanne.ch/accueil
Download

ŽIVJETI U LOZANI - Ville de Lausanne