II KATEGORIJA: NAJBOLJI MENADŽER
Kriterijumi: vizionarstvo, komunikacija, društvena odgovornost, kreativnost i inovativnost i
poslovni poduhvat godine
NOMINOVANI MENADŽERI
1. Aleksandar Obradović, EPS, Generalni direktor
2. Borislav Miljanović, Represent System, CEO
3. Dragan Skalušević, IKEA, Retail Manager SEE
4. Dragoš Pavićević, McDonald’s, Direktor
5. Jaroslav Stupavski, MK Group, potpredsednik
6. Jelena Kovačević, Represent Communications, General director
7. Miloš Ješić, EFG Banka, direktor filijale
8. Nataša Pavlović Bujas, Blumen Group, Managing director
9. Nebojša Mandić, DHL, Operatons manager
10. Nikola Avram, MK Mountain Resort, direktor
11. Tijana Popović, I & F Mediabands, Direktor
12. Tijana Škorić Tomić, I&F Group, CFO
13. Veran Matić, B92, direktor i predsednik UO
14. Vladan Živanović, SAGA, Izvršni direktor
15. Zoran Mitrović, Victoria Group, Generalni direktor
OBRAZLOŽENJA NOMINACIJA
1. Aleksandar Obradović, EPS, Generalni direktor
Veoma kreativan, komunikativan, sa velikom kreativnošću i vizionarstvom.
2. Borislav Miljanović, Represent System, CEO
Vizionarstvo u poslovnim rešenjima, promovisanje i savetovanje za CSR u drugim kompanijama,
kao i obuka za bolju komunikativnost.
3. Dragan Skalušević, IKEA, Retail manager SEE
Poslovni uspesi, prijatan, jednostavan, običan, zadovoljni saradnici.
4. Dragoš Pavićević, McDonald’s, Direktor
Jasna poslovna vizija koju kompanija McDonald’s već 25 godina, uz svesrdnu pomoć svih
zaposlenih, sprovodi u delo na tržištu Srbije i nesebične pomoći koju pruža lokalnoj zajednici u
okviru društveno odgovornih projekata koje ova kompanije tradicionalno sprovodi svake godine.
Poduhvat godine koji gospodina Pavićevića nominuje za nagradu menadžera godine je svakako
prodor kompanije McDonalds na tržište Republike Srpske i otvaranje prvog McDonald’s
restorana u Banja Luci.
5. Jaroslav Stuparski, MK Group, potpredsednik
Potpuno neverovatna trasnformacija Carnex-a u izvozno orjentisanu kompaniju i postavljanje
iste na lidersku poziciju uz veliku brigu oko poštovanja principa društvene odgovornosti,
partnerstva sa lokalnom zajednicom.
Fantastičan krug ljudi koji se nalaze na spisku Jaroslavovih kontakata garantuje da u svakom
momentu može da dodje do problem solver-a, a i sam je jedan od njih.
Ogromna ulaganja u opštinu Vrbas omogućuju stanovnicima opštine da žive iznad prosečno u
odnosu na region.
6. Jelena Kovačević, Represent Communications, General director
Jelena Kovacevic poseduje izuzetnu energiju i snagu koje su praćene znanjem i sjajnim
upravljačkim veštinama. Ume da iskoristi ljudski potencijal i ideje na adekvatan način i da
poslovanje podigne na viši nivo. Adekvatno i pravovremeno prepoznaje trendove i usklađuje ih
prema našem tržištu postavljajući nove usluge i nove pravce poslovanja. Gradi trajna
partnerstva što rezultira dugogodišnjim uspešnim odnosima sa klijentima. Promovise agencija
demonstrirajuci kvalitet i kapacitete za pruzanje podrske klijentima. Postavlja visoke standarde
poslovanja.
Razvija ideje koje povezuju razlicite industrije poslovanja nasih klijenata i stvaraju nova
partnerstva. Veruje da je timski duh glavni adut agencije. Motivacijom osigurava svojim
zaposlenima da postignu željeni cilj. Odlicni finansijski i ostali parametri poslovanja, zahvaljujuci
kojima agencija niz godina osvaja brojna priznanja. Odlucno i hrabro upravljanje svim poslovnim
procesima u godini koja ja obelezena velikim internim promenama i izazovima (krajem 2011,
agencija je u usla u process rebrandinga, odnosno promena imena i vizuelnog identiteta).
Kreiranje novih poslovnih strategija kao nacin za ostvarivanje komparativnih prednosti. Jasna
vizija upravljanja sistemom od skoro 60 zaposlenih i sa preko 40 klijenata. Podrska i inspiracija
svom timu kroz sopstveni primer i posvecenosti. Pokretanje brojnih drustveno odgovornih
aktivnosti za pomoc pojedincima i projektima (Osvajanje slobode, Lice ulice, Samohrane majke
sa opstine Stari grad)
7. Miloš Ješić, EFG, direktor filijale
Energija, komunikativnost, poslovnost - sve sto jedan mladi menadzer treba da poseduje.
Njegova filijala je od kada je on direktor, tj. u poslednje dve godine je vodeća filijala banke EFG i
to po svim parametrima po kojima se meri uspešnost jedne filijale, od ukupno 120 filijala koje
ova banka ima u Srbiji. Pojednostavljeno, dakle, g. Miloš je u svom okruženju najbolji u
konkurenciji od 120 direktora. Njegova filijala je u martu ove godine dobila nagradu "najbolji
radnik" 2012. g. On je istovremeno poslovni autoritet u svojoj filijali ali istovremeno i čovek
kome se svaki radnik može obratiti ne samo za poslovni savet nego i za bilo koju vrstu pomoći.
G. Miloš po svim svojim ljudskim, profesionalnim i etičkim normamama spada u red retkih
istinskih profesionalaca, u čoveka od poverenja i dostojanstva, osobu koja je jako kreativna i
koja ima vizionarske karakteristike.
8. Nataša Pavlović Bujas, Blumen Group, Managing director
U dve decenije dugoj profesionalnoj karijeri značajne rezultate postigla je baveći se
unapređenjem i promovisanjem kulturnih institucija i manifestacija u Srbiji. Dugogodišnje
iskustvo u oblasti menadžmenta u kulturi i kreativnih industrija, stekla je i kreiranjem i
rukovođenjem promotivnim kampanjama i odnosima s javnošću naših najznačajnih
manifestacija - BITEF, BEMUS, Dani Beograda..., ali i u sopstvenim produkcijama kao i u
kontinuiranoj, višegodišnjoj saradnji sa institucijama kulture i istaknutim stvaraocima naše
kulturne scene.
Kreator je brojnih projekata za jačanje inovativnosti i kreativnosti malih i srednjih preduzeća i
učesnik i predavač na konferencijama iz oblasti razvoja preduzetništva, inovativnosti i
konkurentnosti, zbog čega je agencija na čijem je čelu u studijama UNDP i British Council među
prvima prepoznata kao jedan od pionira kreativne ekonomije u Srbiji.
Nataša Pavlović Bujas obavlja i funkciju predsednice UO kulturno obrazovne fondacije "ZRAK”.
Član je Nadzornog odbora Udruženja za tržišne komunikacije UEPS i Radne grupe za
zakonodavstvo Privredne komore Srbije, kao i Srpske asocijacije menadžera (SAM), Udruženja
poslovnih žena Srbije, Udruženja E-razvoj i drugih profesionalnih asocijacija
9. Nebojša Mandić, DHL, Operations manager
Vizionarstvo i komunikacija – uspesno vodi operacije DHLa u Srbiji vec duzi niz godina.
Nebojša ima odlične komunikacione i networking sposobnosti i uspešno predstavlja kompaniju u
više stranih i domaćih poslovnih udruženja. Kao jedan od vodećih menadžera u internacionalnoj
kompaniji, uspešno rukovodi operacijama ove kompanije, uvodeći inovacije u poslovne procese i
unapređuje pozicioniranje ove kompanije na tržištu.
10. Nikola Avram, MK Mountain Resort, direktor
Menadžerski izazovi u hotelijerstvu i ugostiteljstvu su veliki poslovni elan ovog menadžera.
Njegov uspeh ogleda se u uspešnom poslovanju Hotela "Grand" i "Anđela" kao i apartmana
"Konaci" na Kopaoniku. Način na koji je koncipirana ponuda dovelo je do uspešnog poslovanja i
vođenja "Resorta". Vrhunska usluga i komfor su nešto što svaki gost očekuje, činjenica je koju
Nikola konstantno ističe.
11. Tijana Popović, I & F Mediabrands, direktor
Nakon zavrsenih studija, u Pragu pocinje da radi za jednu od vodećih internacionalni medijskih
agencija u Ceskoj, ZentihMedia. Na poziciji Media Director ZenithMedia, u Pragu, provela 6
godina. 90ih u Ceskoj je bila proglasena za jednog od 40 najvecih evropskih media stucnjaka “sharpest media brains”, od strane evropskog industrijskog casopisa MM Europe.
Vratila se 2003. godine u Srbiju i svoje medjunardno iskustvo, znanje i standarde poslovanja
primenjuje u vodjenju medijske agencije Universal Media. Nakon 5 godina provedenih na poziciji
managing director UMa, preuzima vodjenje medijske grupacije Mediabrands, koja na svetskom
nivou posluje unutar Interpublic Grupe.
Vizionarstvo, poslovna inovativnost i uspeh koji se odrazava kroz broj klijenata, kvalitet usluge i
znanje koje odlikuje agencije clanice Mediabrands-a, a na cijem celu je Tijana Popovic, bili su
razlog da globalni menadzment Mediabrends-a, donese odluku da za tri nova trzista regiona, od
naredne godine, bude odgovoran Mediabrands sa sedistem u Beogradu.
12. Tijana Škorić Tomić, I&F group, CFO
Tijana je na poziciji CFO McCann Grupe, danas I&F Grupe od 2008. godine, čime je odgovorna za
rad finansijskog odeljenja za ceo sistem, IT odeljenja, kao i odeljenja za nabavku na nivou cele
Grupe / sistema. To podrazumeva da je odgovorna za organizaciju i koordinaciju ukupno
četrnaest pravnih lica na tržištima Srbije, Crne Gore, Makedonije, BiH i Albanije.
Projekti značajni za 2012. godinu: ulazak, širenje Grupe na nova tržišta, restrukturiranje Grupe /
sistema, uvodjenje automatizacije. Pored toga Tijana je kao CFO Grupe, aktivno uključena u
brojne aktivnosti koje I&F Grupa sprovodi u oblasti društvene odgovornosti – humanitarne
aktivnosti, donacije, donatorski projekti koje je kompanija realizovala u proteklih nekoliko
godina.
13. Veran Matić, B 92, direktor i predsednik UO
Vizionarstvo:
Pored izveštavanja i kampanje protiv nasilja u porodici, B92 i Fond B92 izgradili su do sada pet
sigurnih kuća za žrtve porodičnog nasilja (u ovoj godini jedna kuća je otvorena u Pančevu, a do
kraja godine još jedna, šesta ukupno, biće otvorena u Paraćinu). Bitka za bebe“ kojom je
kupljeno 207 inkubatora i rešen problem na nacionalnom nivou za 60 zdravstvenih ustanova u
preko pedeset gradova;
Kominikacija:
Član je Upravnog odbora Privredne komore Srbije upravo iz sektora kreativne industrije, član je
Upravnog odbora Udruženja ekonomskih propagandista Srbije, Fondacije Telenor, i td. Svaku od
ovih aktivnosti, uključujući i poziciju predsednika UO Fonda B92, obavlja bez ikakve dodatne
nadoknade.
Društvena odgovornost:
Društvena odgovornost je, od samog osnivanja B92, izuzetno važan segment aktivnosti Verana
Matića. Solidarnost sa građanima Srbije iskazivana je i tokom devedesetih godina kada je
konstantno bio ugrožen opstanak B92. To se nastavilo i rastom i razvojem medijske kuće, isto
onoliko koliko je rastao B92, rastao je i obim akcija. Samo u akciji Bitka za bebe prikupljeno je, za
samo godinu dana, oko 2.5 miliona evra kojima su kupljeni inkubatori i druga neophodna
oprema. Hrana u sličnoj vrednosti je takođe prikupljena i distribuirana. Sigurne kuće koštaju
iznad 700.000 evra.
Poslovni poduhvat godine:
Definitivno najveći poduhvat je realizacija akcije “Bitka za bebe” i početak akcije “Bitka za
porodilišta”, kao i širenje akcije u region. Svaku od ovih akcija Veran Matić, pored vođenja B92
medijske grupe, i direktno vodi, obilazeći preko 40 gradova i zdravstvenih ustavnova tokom
protekle godine.
14. Vladan Živanović, SAGA, izvršni direktor
Gospodin Živanović je doneo ogromno znanje kompaniji SAGA od početka svog angažovanja.
Odlikuju ga vođstvo i predanost da razvije organizaciju, da unapredi procese, poveća efikasnost i
produktivnost, a pre svega motivisanost i zadovoljstvo zaposlenih.
Gospodin Živanović je samo u nekoliko prvih meseci dokazao svoju reputaciju sposobnog lidera kako u razvijanju organizacionih sposobnosti kompanije unapređenjem snaga i prednosti
kompanije tako i kroz razvoj sektora radi unapređivanja njihove prodajne efikasnosti i usluga
prema klijentima. Pored toga, kao iskusan prodavac i Business Development Manager, uspešno
je izgradio “mostove” sa konkurentskim kompanijama kao i partnerskim kompanijama, a sve u
cilju uspostavljanja fer tržišne utakmice i kooperativnog okruženja. Takvo okruženje povećava
tržišni potencijal, a kroz jačanje partnerstava širom ICT industrije, dovodi do značajnih koristi i za
kupce i za vodeće ICT kompanije.
Vladan je pozicioniran kao uspešan poslovni lider, sposoban da vodi velike poslovne procese i
poduhvate, dok paralelno konstantno razvija ljudski kapital unutar svoje organizacije u cilju
povećanja ukupnog zadovoljstva i motivacije zaposlenih. Vladan je uzor uspešnog i efikasnog
CEO-a koji uvek stavlja ljude, svoje zaposlene, na prvo mesto i koji ulaže vreme i trud da
omogući zdravo i pozitivno radno okruženje.
15. Zoran Mitrović, Victoria Group, Generalni direktor
Victoria Group je za relativno kratko vreme a rukovođena odličnim Zoranom Mitrovićem uspela
da izraste u jednu od najuspešnijih firmi u Srbiji koja svoje proizvode plasira i u inostranstvu.
Download

Tijana Popovic - Srpska asocijacija menadžera