Mini informator za maturante
SAD ZNAM
Mini informator za maturante
Projekat NVO MLADI VAMA„Sad znam‟ je podržan u okviru projekta Društveno osnaživanje mladih u Crnoj Gori
koji je finansiran od strane Italijanske kooperacije a implemantira ga Međunarodna organizacija za migracije
(IOM) u saradnji sa Kancelarijom za mlade.
Kreiranju brošure doprinjeli odgovori maturanata iz škola:
Gimnazija„Stojan Cerović‟, Nikšić
Gimnazija„Panto Mališić‟, Berane
Gimnazija„30.septembar‟, Rožaje
Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola, Bar
1
Mini informator za maturante
Sadržaj
NVO Mladi Vama................................................................................................. 4
Od čega budući studenti strahuju...?................................................................... 6
Savjeti maturanata za prevazilaženje strahova................................................... 7
BOLONJSKA DEKLERACIJA............................................................................ 10
PRAVA I OBAVEZE STUDENATA..................................................................... 11
Izvodi iz pravila studiranja na osnovnim studijama:.......................................... 12
STUDENTSKI DOMOVI.................................................................................... 14
Domovi u Podgorici........................................................................................... 14
STIPENDIRANJE STUDENATA........................................................................ 16
Univerzitet Crne Gore........................................................................................ 16
FAKULTETI........................................................................................................ 16
SAMOSTALNI STUDIJSKI PROGRAMI............................................................ 17
INSTITUTI......................................................................................................... 17
Faukultet političkih nauka.................................................................................. 18
Pravni fakultet.................................................................................................... 21
Ekonomski fakultet............................................................................................ 24
Elektrotehnički fakultet...................................................................................... 27
Medicinski fakultet............................................................................................. 29
Građevinski fakultet:.......................................................................................... 32
Univerzitet Donja Gorica................................................................................... 34
Slobodno vrijeme studenata u Podgorici........................................................... 37
Spisak važnijih organizacija.............................................................................. 39
Studentske organizacije.................................................................................... 39
Nevladine organizacije za mlade....................................................................... 39
Spisak važnijih sajtova za mlade....................................................................... 40
Međunarodne studentske organizacije.............................................................. 41
Šta vam vaši vršnjaci poručuju.......................................................................... 43
Šta vam studenti poručuju................................................................................. 43
2
Mini informator za maturante
O informatoru...
U ovom informatoru nećete naći odgovor na pitanje “Kako se izboriti sa
podgoričkom kišom koja s jeseni danima neprestano pada ili kako se čvrsto
zadržati na tlu i ne dozvoliti da vas oduva jaki podgorički sjever?’”Ali ćemo
zahvaljujući ličnom iskustvu i pomoći vas maturanata iz Nikšića, Rožaja, Berana
i Bara dati odgovora na najčešća pitanja za čijim odgovorima tragate već krajem
maja ili početkom juna kad stignete u glavni grad.
Odluka koji fakultet upisati predstavlja manju ili veću nedoumicu za svakog/u
maturanta/kinju u Crnoj Gori. U zavisnosti od afiniteta, talenta ili nekog trećeg
faktora svi izaberemo željeni fakultet i potrudimo se da budemo među onima koje
će prvog septembra u amfiteatrima širom Podgorice pozdraviti dekani fakulteta i
poželjeti im dobrodošlicu.
U informatoru ćete pronaći podatke o fakultetima Univerziteta Crne Gore i
različitim smjerovima koji vam se nude, o Bolonjskom procesu i njegovoj primjeni
kod nas, o vašim pravima, ali i vašim obavezama koje ne biste trebali zanemarivati, o uslovima za dobijanje mjesta u studentskom domu ili za dobijanje studentskog kredita. Zahvaljujući studentima nekoliko podgoričkih fakulteta pronaći
ćete i savjete za studiranje, poruke i preporuke za lakše savladavanje gradiva.
Saznaćete kako I gdje pronaći mjesta na kojima možete uz kafu predahnuti
u pauzi između učenja ili saznati neku korisnu informaciju od starijih kolega.
(Pažnja!!! Čuvena dobronamjerna studentska rečenica: „Ne slušajte starije kolega! Svačije iskustvo je različito. Svi svom različito naučili i ako za nekoga kažu
da je „lak‟ profesor ne znači da ćeš i ti položiti.‟)
Koristite slobodno vrijeme za odlazak na predstave u CNP ili u bioskop u
Delta city. Studenti sa indexom dobijaju popust i do 50%. Budite„načisto‟ sa sobom! Koji je vaš glavni motiv za dolazak u glavni grad?
U zavisnosti od toga birajte da li ćete rađe posjećivati predavanja ili sjedati u
studentskom bifeu, da li ćete spremati kolokvijum ili ići na brucošku žurku.
Dobra organizacija je pola studiranja. Sve je u vašoj glavi.
Kako odabrati pravi fakultet i bez bojazni napustiti grad u kome ste odrasli?
Đe predati dokumenta za kredit i što raditi kada vamkažu: „Napišite kratki esej
za sljedeće vježbe. Uputstva ćete pronaći na sajtu fakulteta.‟?
3
Mini informator za maturante
NVO Mladi Vama
(Youth for You)
NVO „Mladi Vama‟ ili “Youth4You” nastala je kao rezultat inicijative grupe
mladih entuzijasta: volontera i studenata organizacije Forum MNE. Organizacija
je nastala u aprilu 2006. godine u Podgorici, a od juna 2009.godine aktivna je i
na Cetinju.
Ciljevi organizacije su usmjereni na podsticanje aktivizma i volonterizma kod
mladih ljudi, edukaciju mladih kroz interkulturalnu razmjenu, uključivanje njihovih
vršnjaka iz marginalizovanih grupa u društvo, podizanje svijesti građana putem
organizovanja kulturnih, društvenih i edukativnih aktivnosti (treninzi, seminari,
radionice, kulturne večeri, volonterske razmjene, kampovi, eko akcije, obuke za
zapošljavanje itd.)
Projekat NVO MLADI VAMA „Sad znam‟ je podrzan u okviru projekta Drustveno osnazivanje mladih u Crnoj Gori koji je finansiran od strane Italijanske
kooperacije, a implemantira ga Međunarodna organizacija za migracije (IOM) u
saradnji sa Kancelarijom za mlade.
Projekat je podrazumijevao rad sa dvije grupe mladih i to: radionice sa
maturantima gimnazija iz Berana, Rožaja, Bara i Nikšića i intervjui sa studentima
koji studiraju u Podgorici. Na osnovu analize trenutne veze studenata i fakulteta
kroz intervjue sa studentima koji su bili reprezenti za 7 fakulteta iz Podgorice i
to: (Fakulktet političkih nauka, Pravni fakultet, Ekonomski fakultet, Medicinski
fakultet, Građevinski fakultet, Elektrotehnički fakultet i Univerzitet Donja Gorica
)koordinatori ovog projekta su pripremnili bogatu informativnu radionicu za
maturante iz gore navedenih gradova (30 maturanata iz svakog grada. Kao
rezultat tih radionica i obavljenih intervjua kreirana je ova bogata brošura za
buduće studente, koja će se planski distribuirati u 4 gore navedena grada.
4
Mini informator za maturante
Šta neki maturanti iz Berana, Rožaja,
Bara i Nikšića očekuju od studija?
■ Sticanje samostalnosti, nezavisnosti i odgovornosti prema sebi i roditeljima;
■ Mogućnost zapošljenja poslije završetka studija;
■ Da neće čekati puno na posao;
■ Liijepo sjećanje na studentski život;
■ Sticanje radnih navika;
■ Da u roku završim fakultet;
■ Da će me iznenaditi pozitivno stanovnici grada u kojem ću da studiram;
■ Da neće bit teško kao što svi kažu;
■ Izazove;
■ Zabavu i dobar provod;
■ Da ću biti među boljim studentima, a da ću imati vremena za sebe;
■ Nova i dobra prijateljstva;
■ Organizovanost;
■ Pravlnu raspodjelu finansija;
■ Dovoljno slobodnog vremena;
■ Noramalan studentski dom;
■ Da steknem ime i ugled u svom gradu, a i šire;
■ Od fakulteta očekujem da mi pruži znanje koje će mi koristit u daljem
životu;
■ Da će mi biti zanimljivo, a i teško;
■ Finansijsku podršku;
■ Dobar odnos između profesora i učenika;
■ Sticanje maksimalnih znanja u vezi poziva za koji se odlučim;
■ Kolegijalnost među studentima;
■ Od profesora očekujem znanje, razumijevanje za nas i saradnju;
■ Da ću završiti planirani fakultet i tome obezbjediti svoju budućnost I;
■ Slobodnu komunikaciju sa profesorima, pomoć od njih;
■ Da je fakultet priznat i van naše države ;
■ Uspješan početak i bolji život;
■ Bolji stepen obrazovanja;
■ Dobro snalaženje u novom gradu i društvu;
■
Da se neću pokajati zbog svog izbora;
5
Mini informator za maturante
Mini informator za maturante
Od čega budući studenti strahuju...?
Savjeti maturanata za prevazilaženje strahova
■ Neuspjeha;
■ Previše obaveza;
■ Nedostatka vremena za odmor i druženje;
■ Nedovoljno novca;
■ Od samostalnosti;
■ Da me niko ne zavoli;
■ Da ću krenut lošim putem;
■ Da ću da se razočaram u izbor fakulteta;
■ Udaljenosti od porodice, kuće i društva;
■ Da će mi gradivo biti preobimno;
■ Odnosa sa profesorima;
■ Da se neću naviknuti na novu sredinu;
■ Da se neću snaći dobro na početku;
■ Udaljenosti od kuće;
■ Da ću izgubit prijatelje;
■ Da neću moć da izborim sa velikom gradivom na koje nijesmo navikli u srednjoj školi;
■ Da će mamini i tatini sinovi imati i tamo popuste;
■ Da neću moći naći dobar posao;
■ Nepravde;
■ Od lošeg društva;
■ Da neće bit niko od mog društva u tom gradu;
■ Od novog;
■ Od nezapošljenja;
■ Gubitka volje;
■ Neljubaznosti profesora;
■ Od teškog gradiva;
■ Od neslaganja sa kolegama;
■ Da ću promašiti profesiju;
■ Da neću postići željene rezultate;
■ Da drugi neće dobro prihvatiti moju odluku;
■ Da ću upisati pogrešan fakultet;
■ Izlaska na ispite;
■ Da nas neko ne odbije jer smo druge vjere;
■ Od nerazumijevanja;
■ Od prilagođavanja drugačijem načinu života;
■ Od početka;
■ Da nakon nekoliko godina shvatim da učim nešto što ne volim i ne želim, a
posvetio sam veliki dio života tome;
1. Strah od nesnalaženja u novoj sredini
■ Treba biti izuzetno otvoren za nova poznanstva, komunikativan i opušten
■ Dobro bi bilo da poznaješ bar jednu osobu iz te sredine koja bi ti pomogla
da se snađeš i koja bi te upoznala sa novim društvom
■ Budi uporan i ne odustaj
■ Ne biraj olako prijatelje
■ Kupi mapu grada i sam upoznaj grad
■ Bavi se nekim vannastvanim aktivnostima (sport) kako bi stekao još prijatelja
■ Učlani se u neke nevladine organizacije
6
2. Strah od nepolaganja ispita i padanja godine
■ Redovno uči
■ Traži više informacija od kolega i od profesora
■ Oslobodi se straha pred ispit
■ Redovno prisustvuj predavanjima
■ Uči svakog dana po malo, a ne sve odjednom
■ Češće izlaži seminarske radove i prezentacije kako bi se oslobađao od treme
■ Misli na odgovornost prema sebi i roditeljima
■ Redovno završavaj obaveze
3. Strah od obimnog i teškog gradiva
■ Ne zapostavljaj gradivo
■ Rasporedi vrijeme za učenje pravilno
■ Probaj grupno učenje i rad
■ Potraži pomoć nekog stručnog lica ili boljeg studenta
■ Uči kroz praksu, a ne„bubaj‟
■ Pronađi svoj najlakši metod učenja,svako ima neki svoj način na koji uči
■ Raspitaj se o profesorima kod kojih imaš ispite (o načinu ispitivanja i sl)
4. Strah od odvajanja
■ Misli na to da ćeš upozanti nove ljude, steći nova iskustva, nova znanja i vještine
■ Pravilno rasporedi vrijeme i finansije i uspjećeš da posjećuješ svoje ako je
u pitanju neka veća udaljenost
■ Razmišlja o novim vrstama provoda, koje do sad nijesu bile moguće
■ Samostalnost je uvijek dobrodošla i u neku ruku jako korisna jer postaješ
polako nezavisna osoba
■ Studentski dani se jednom prožive i treba ih što bolje iskoristiti
5. Strah od nedostatka slobodnog vremena i kako ga provoditi u drugom gradu
■ Sve se može postići dobrom organizacijom
■ Napravi sebi detaljni raspored i toga se pridržavaj
7
Mini informator za maturante
■
■
■
■
■
■
Bitna je motivacija i jaka volja
Bitna je ozbiljnost
Radi nešto što je opuštajuće (individualna stvar), ali imaj granica
Dobro zacrtaj cilj i nemoj da smetneš s uma zboga čega si zapravo došao/la
Raspitaj se po internet za neke organizacije, sportske klubove i slično u
tom gradu
Živi zdravo!
6. Strah od profesora
■ Redovnim učenjem obezbijedi sebi dobre ocjene i nema potreba da
profesori imaju loš odnos sa tobom
■ Ne pokazuj strah profesorima
■ Otvoreno razgovaraj sa tim profesorima sa kojima imaš problem
■ Drži do sebe, ne budi popustljiv, bori se i pokaži svoje znanje i kavlitete
■ Treba da znaš svoja studentska prava i ma koji strogi professor treba da
te ocjeni prema znanju
■ Razmisli o tome da je strah možda neosnovan i da je to samo maska
■ Ukoliko je strah ipak osnovan obrati se ključnoj osobi za pomoć
■ Potraži savjet ili pomoć od nekog koji je imao slično iskustvo sa tim
profesorima ili koji je lako položio ispit kod njega.
7. Strah od padanja Ispita i padanja godine:
Padanje ispita nije toliko staršno, uvijek imam popravni ispit. Ljudi su u životu
mnogo gubili pa nijesu odustajali od svojih ciljeva. i dalje su bili motivisani i nakon svakog pada su bili sve jači i jači.Savjet:
1. Organizuj vrijeme
2. Prisustvuj predavanjima
3. Stiči radne navike
4. budi siguran pri izlaganju sopstvenog znanja
Padanje godine je već ozbiljnija stvar, godina je dugačka, a i skupa. Ne bi
trebali to da dozvolimo sebi i to prvenstveno zbog nas, naših roditelja koji nas
finansiraju, zbog ekonomske krize kao i motivacije.
8. Strah od nedostatka finansija
■ Štednja
■ Zapošljenje u gradu u kojem studirate
■ Konkurisanje za stipendiju
■ Iskoristiti svoje znanje i umijeće zarad novca
■ Nek pozajmica bude krajnje rješenje
Mini informator za maturante
■
■
Izađi sa drugom polovinom
Odgledaj neki film (ugledaj se na Šeherzadu, kako je ona uspješna)
10. Strah od nenalaženja posla poslije studija
■ Budi siguran u sebe, svoje znanje i svoj potencijal
■ Imaj strpljenja i nade da će ipak biti posla
■ Budi srećan jer si obrazovan
■ Budi upora i traži informacije
■ Ne moraš raditi u svojoj profesiji na kraju krajeva
■ Osnuj privatni biznis
■ Da sumiramo: Psiholog će ti pomoći u prevazilaženju strahova!
11. Strah od odnosa sa kolegama iz drugih krajeva
Da bi imao bolje odnose sa kolegama iz različitih krajeva od tvojih potrebno
je izbjegavati konflikte i trebaš ukoliko je to moguće pružati i pomoć kolegama u
vezoi informacija o fakultetu. Razmjenjujte informacije i mišljenja u vezi gradiva,
ispita ili neke druge materije. To je potrebno i zbog psihološke stabilnosti u toku
studuranja. A ukoliko se i posle ovoga budete osjećali neprihvaćeno u društvu
kolega treba biti uporan jer za svaku osobu postoji srodna duša pa i u komunikaciji!
12. Strah od pada motivacije za učenje
■ Pokušaj da se udaljiš od stvari koje te čine nervoznim i koje utiču na pad
motivacije za učenje
■ Napravi plan rada, razgraniči vrijeme za učenje i slobodne aktivnosti,
obnovi kontakte sa prijateljima i ljudima koji te čine srećnim
■ A onda se uozbilji!Kao mlad čovjek snosiš odgovornost za sebe, porodicu
I društvo. Učenje ti može biti samo od pomoći u mnogim situacijama
koje
tek treba da se dese
13. Strah od noćnog života (poroci, loše društvo)
■ Pronađi srodnu dušu
■ Budi umjeren u svemu (poroci)
■ Treniraj, živi zdravo
■ Dobro organizuj slobodno vrijeme
■ Pažljivo vrši odabir društva
■ Informiši se o noćnom životu (istraži)
9. Strah od pada motivacije u toku studiranja
■ Optimističko mišljenje
■ Izađi na svež vazduh i razbistri misli
■ Pronađi zanimljivost u tome što učiš
8
9
Mini informator za maturante
BOLONJSKA DEKLERACIJA
Bolonjska dekleracija je potpisana 19 juna 1999. godine od strane 29 zemalja
Evrope. Crna Gora je kasnije potpisala Bolonjsku dekleraciju i na taj način prihvatila uslove iz ovog dokumenta u vezi sa visokim obrazovanjem.
Mini informator za maturante
PRAVA I OBAVEZE STUDENATA
Član 92
Student ima pravo da:
Cilj Bolonjskog procesa je harmonizacija i ne predstavlja „standardizaciju“ ili
potpuno izjednačavanje visokog obrazovanja u Evropi. Njome se poštuju temeljni principi za visoko obrazovanje u kome bi se povećala mobilnost građana,
mogućnost zapošljavanja i međunarodna konkuretnost evropskog obrazovanja.
Evropska unija kroz Bolonjski proces promoviše međuuniverzitetsku saradnju
kao moćno sredstvo za unapređenje kvaliteta obrazovanja za dobro studenata i
visokoobrazovnih institucija.
1) pohađa predavanja, seminare i ostale vidove nastave organizovane u
skladu sa njihovim statusom;
2) koristi biblioteke, računarske sale i ostale usluge koje ustanova pruža studentima;
3) bira i bude biran u organe ustanove, u skladu sa ovim zakonom i statutom
ustanove;
4) ostvaruje prava iz oblasti studentskog standarda;
5) ostvaruje i druga prava u skladu sa ovim zakonom i statutom ustanove.
Ključni principi Bolonjske dekleracije su:
ECTS- Evropski sistem prenosa bodova (Europen Credit Transfer System),
što znači da se na isti način kvantitativno vrednuje uloženi rad studenata u sticanje znanja, sposobnosti i vještina. Bodovi su ovdje kao neka vrsta zajedničke
„valute“, što omogućuje veću pokretljivost studenata.
Dodatak diplomi (supplement) sadrži standardizovan opis prirode, nivoa,
sadržaja studija koje je student uspješno završio. Pored naziva predmeta, ocjena, mogu da budu navedena i imena profesora, vannastavne aktivnosti, kulture
i sportske, članstvo u raznim organizacijama, pohađanje kurseva i seminara,
znanje stranih jezika i sl., što podrazumijeva ujednačavanje i lakše priznavanje
diplome.
Vrste i ciklusi studija; predviđene su dvije vrste:
a. Akademske koje su više teoretske i treba da osposobe studente za primjenu naučnih i stručnih i umjetničkih dostignuća.
b. Primjenjene, za primjenu znanja i vještina potrebnih za uključivanje u radni proces.
Obaveze studenata
Član 94
Student ima obavezu da:
1) se posveti studijama i učestvuje u akademskim aktivnostima;
2) poštuje pravila koja donosi ustanova;
3) poštuje prava osoblja i drugih studenata.
Prava iz studentskog standarda
Član 103
Student javne ustanove ima pravo na:
Mobilnost: podsticanje mobilnosti studenata, nastavnog osoblja i istraživača
unutar Evropskog procesa visokog obrazovanja. Ovo je podržano finansijski od
EU programima kao što su Erasmus, Erasmus Mundus i sl. 1
1
Hadžiibrahimović, M., Primjena Bolonjske dekleracije na pojedinim studijskim
programima, Sociološka luča, Nikšić, 2010.
10
1) smještaj i ishranu u domu;
2) studentski kredit;
3) stipendiju za najbolje studente;
4) participaciju prevoza u prigradskom i međugradskom saobraćaju za studente koji se finansiraju iz budžeta Republike;
5) usavršavanje;
6) zdravstvenu zaštitu. 2
2
Zakon o visokom obrazovanju
11
Mini informator za maturante
Izvodi iz pravila studiranja na osnovnim studijama:
Član 8
Nastava se organizuje i izvodi prema utvrđenom rasporedu časova.
Univerzitet je dužan da raspored časova objavi najkasnije 10 dana prije
početka nastave.
Član 9
Nastava se organizuje i izvodi za najmanje pet studenata za tehničke,
prirodnomatematičke, medicinu i umjetničke studijske programe, odnosno za
najmanje 10 studenata za studijske programe društvenih nauka. Broj studenata
na pojedinačnim izbornim predmetima (kursevima) ne može biti veći od 40.
Član 14
Praćenje uspješnosti nastave sprovodi se anketiranjem studenata.
Anketa je anonimna. Za sprovođenje ankete odgovorni su studentski povjerenik i prodekan za nastavu. Anketa se obavezno sprovodi nakon završetka semestra
Član 29
Rad i znanje studenata prati se i ocjenjuje kontinuirano u toku semestra i na
završnom ispitu. Predmetni nastavnik je obavezan da na prvom času nastave
upozna studente sa oblicima praćenja rada, terminima provjere znanja, karakterom i sadržinom završnog ispita, strukturom ukupnog broja poena i načinom
formiranja ocjene. Studentu se dodjeljuju poeni za svaki izdvojeni oblik provjere
rada i ocjene znanja, u skladu sa ECTS pravilima. Nastavnik je dužan da javno
saopšti studentima rezultate o broju osvojenih poena nakon svake provjere, kao
i ukupan broj poena koje je student osvojio od početka nastave. U strukturi ukupnog broja poena najmanje 50 % mora biti predviđeno za aktivnosti i provjere
znanja u toku semestra.
Na zahtjev studenta nastavnik je dužan da detaljno obrazloži ocjenu njegovog
rada.
Član 31
Predmetni nastavnik je obavezan da na prvom času nastave upozna studente sa načinom organizacije ispita (pismeno, usmeno) i terminima za njegovo
održavanje (osnovni i popravni). Završni ispit se u strukturi poena može vrednovati sa najviše 50% ukupnog broja poena. Nakon završetka semestra organizuje
se još jedan ispitni rok (popravni).
Član 32
Rezultate provjere rada i znanja studenta u toku nastave predmetni nastavnik unosi u karton rada studenta. Nakon završetka nastave i završnog ispita
12
Mini informator za maturante
nastavnik određuje ukupni broj osvojenih poena i formira konačnu ocjenu za
svakog studenta. Ukupan broj osvojenih poena i završnu ocjenu nastavnik unosi
u zajednički spisak studenata i dostavlja prodekanu za nastavu. Ocjenjivanje
i vrednovanje vrši se u skladu sa ECTS skalom ocjenama: A, B, C, D, E i F.
Prelazne ocjene su A, B, C, D i E i prema ECTS skali imaju svoje značenje.
Član 34
Ispiti i svi oblici provjere znanja su javni. Ukoliko se ispit organizuje usmeno,
nastavnik treba da omogući studentima da prisustvuju ispitivanju. Usmenom
ispitu obavezno prisustvuju, pored kandidata i ispitivača, i najmanje još jedna
osoba iz reda studenata ili nastavnika.
Član 35
Polaganje kolokvijuma i završnog ispita organizuje se u redovnim i popravnim
terminima. Redovni i popravni rokovi za kolokvijume organizuju se u terminima
predviđenim za nastavu. Redovni termin za završni ispit je u 16-oj nedjelji nastave. Za studente koji nijesu izašli na završni ispit ili ga nijesu položili ili nijesu
zadovoljni ocjenom na završnom ispitu u redovnom terminu organizuje se popravni završni ispit.
Član 36
Nastavnik je dužan da sopšti studentima rezultat usmenog završnog ispita
odmah po održanom ispitu (položio, nije položio), a konačnu ocjenu na ispitu
dužan je objaviti u roku od dva dana nakon završnog ispita. Rezultati pismenog
završnog ispita i konačne ocjene objavljuje se u roku od pet dana od dana ispita,
isticanjem na oglasnoj tabli univerzitetske jedinice ili na drugi adekvatan način.
Član 37
Student nije položio ispit ako nije osvojio minimalno potreban broj poena,
koje je nastavnik predvidio za prelaznu ocjenu. Ukoliko student i u popravnom
terminu nije osvojio minimalni broj poena za prelaznu ocjenu student je “izgubio“
predmet (kurs) i mora se prijaviti za ponovno pohađanje nastave u narednoj
studijskoj godini.
Član 38
Ako student smatra da je oštećen u postupku sprovođenja i ocjenjivanja na
završnom ispitu ima pravo na ponovno polaganje pred komisijom. Zahtjev za
ponovni ispit podnosi se dekanu, odnosno direktoru, u roku od 24 sata nakon
saopštavanja ocjene. Ako dekan, odnosno direktor, ocijeni zahtjev opravdanim
donosi odluku sa kojom upoznaje predmetnog nastavnika i studenta. U odluci
se utvrđuje obaveza ponavljanja ispitivanja u roku od 3 dana i imenuje ispitna
komisija.3
3
http://www.ucg.ac.me/zakti/izvod_iz_pravila.pdf
13
Mini informator za maturante
STUDENTSKI DOMOVI
Studentima Univerziteta Crne Gore, koji se finansiraju iz republičkog budžeta,
na raspolaganju stoji šest studentskih domova sa pratećim restoranima i klubovima. Domovi su smješteni u Podgorici, Nikšiću, Kotoru i Cetinju, odnosno u gradovima gdje se nalaze fakulteti ili fakultetski kompleksi. Ishrana studenata organizovana je u studentskim restoranima. Cijene ishrane i smještaja su pristupačne
i ne prelaze 20 evra mjesečno.
Domovi u Podgorici
Plavi dvorac
Ovo je popularni naziv savremeno adaptiranog dijela Starog studentskog
doma. Ovaj studentski dom je kapaciteta 120 mjesta i rezervisan je za
najbolje studente.
Adresa: Svetozara Markovića br.37, 81 000 Podgorica
Telefon: +382 20 237 793
Novi studentski dom
Ovo je najveći studentski dom, sa dva paviljona, kapaciteta 868 mjesta, a
nalazi se u okviru kompleksa Tehničkih fakulteta.
Adresa: Naselje Kruševac bb, 81 000 Podgorica
Stari studentski dom
Ovaj studentski dom je lociran u neposrednoj blizini Pravnog i Ekonomskog fakulteta. U okviru ovog doma nalazi se i restoran sa linijskom
ishranom. Dom je kapaciteta 240 mjesta
Adresa: Svetozara Markovića br.37, 81 000 Podgorica
Mini informator za maturante
Potrebna dokumenta
Uz pismeni zahtjev za prijem u dom student I godine treba da dostavi:
- svjedočanstvo III i IV razreda srednje škole;
- diplomu “Luča”;
- diplomu o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu;
- potvrdu o redovnom upisu na studijski program;
- potvrdu o mjestu prebivališta;
- ličnu kartu.
Kriterijum: Ukoliko je broj prijavljenih studenata veći od broja raspoloživih
mjesta u domu prednost imaju studenti sa većom prosječnom ocjenom u prethodnoj goni školovanja.
Bodovanje: Za studente I godine studija broj bodova se utvrđuje tako što
se zbir prosječne ocjene iz III razreda, prosječne ocjene iz IV razreda i ocjene
na maturskom ispitu podijeli sa 30 (korektivni faktor). Dobijeni količnik pomnoži
se sa 100 i uveća bodovima za„Luču jedan‟ - 10 bodova, odnosno„Luču dva‟ -5
bodova
Dokumenta za smještaj i ishranu u domu
Studenti prilikom useljenja u dom prilažu:
• uput za smještaj;
• ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove;
• dvije fotografije;
• indeks i
• ličnu kartu.
Pravo na ishranu
Pravo na ishranu u domu mogu ostvariti studenti koji se finansiraju iz
Budžeta, studenti koji se samofinansiraju, studenti strani državljani i studenti
postdiplomskih studija ukoliko nijesu u radnom odnosu, koji se školuju van
mjesta stanovanja. Zahtjev za ostvarivanje ovog prava podnosi se domu. Uz
zahtjev, student prilaže i potvrdu o prvi put upisanoj godini i potvrdu o mjestu
prebivališta.4
Pravo na smještaj i ishranu u domu mogu ostvariti:
Studenti koji se finansiraju iz Budžeta za određeni studijski program i apsolventi u toku trajanja apsolventskog roka, koji se školuju van mjesta stanovanja.
Ukoliko nakon raspodjele mjesta ovim studentima u domu ostane slobodnih
mjesta, pravo na smještaj i ishranu po ekonomskoj cijeni mogu ostvariti i studenti koji se samofinansiraju, studenti strani državljani i studenti postdiplomskih
studija, koji se školuju van mjesta stanovanja.
4
14
http://www.ucg.ac.me/cg/studenti.htm
15
Mini informator za maturante
Mini informator za maturante
STIPENDIRANJE STUDENATA
SAMOSTALNI STUDIJSKI PROGRAMI
Ministarstvo prosvjete i nauke obezbjeđuje kreditiranje studenata koji se finansiraju iz budžeta Republike. Pravo na studentski kredit imaju studenti koji
nemaju više od jedne izgubljene godine, sa mjestom prebivališta na teritoriji
Crne Gore.
INSTITUTI
- Farmacija
- Geodezija
- Obrazovanje učitelja na albanskom jeziku
- Institut za strane jezike
- Institut za biologiju mora
- Istorijski institut5
Odjeljenje za studentski i učenički standard
Adresa: Svetozara Markovića br 37, 81 000 Podgorica
Telefon: +382 20 237 678, +382 20 237 868
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore je organizovan kao i većina evropskih univerziteta. Univerzitetom upravlja Upravni odbor, a rukovodi Rektor. Najviše akademsko tijelo
je Senat Univerziteta. Fakultetima rukovode dekani, a institutima direktori. Na
fakultetima, odnosno institutima najviša akademska tijela su nastavno-naučna,
odnosno nastavno-umjetnička vijeća. Najviše tijelo studenata je Studentski parlament. Predstavnici studenata biraju se i u sve organe Univerziteta i fakulteta.
FAKULTETI
- Elektrotehnički fakultet
- Mašinski fakultet
- Metalurško-tehnološki fakultet
- Prirodno-matematički fakultet
- Građevinski fakultet
- Arhitektonski fakultet
- Ekonomski fakultet
- Pravni fakultet
- Fakultet političkih nauka
- Medicinski fakultet
- Filozofski fakultet
- Fakultet za pomorstvo
- Fakultet za turizam i hotelijerstvo
- Muzička akademija
- Fakultet dramskih umjetnosti
- Fakultet likovnih umjetnosti
- Fakultet primjenjene fizioterapije
- Biotehnički fakultet
- Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
5
16
http://www.ucg.ac.me/cg/clanice.htm
17
Mini informator za maturante
Faukultet političkih nauka
Ulica 13. jula 2, 81000 Podgorica
Tel/Fax: (+382 20) 239-074
E mail: [email protected]
Web site: http://www.fpn.co.me
Smjerovi (specijalističke studije):
• Politikološki smjer
• Novinarski smjer
• Međunarodni odnosi
• Smjer za socijalni rad i socijalnu politiku
• Evropske studije
Studentske organizacije na fakultetu:
Tragom - prvi studentski medij / portal u Crnoj Gori
http://tragom.me
E mail: [email protected]
http://www.facebook.com/Tragom.me
Mapss - crnogorsko udruženje studenata političkih nauka
http://www.mapss.me
E mail: [email protected]
http://www.facebook.com/pages/Mapss/154153571294130
Sportsko društvo “Lider”
E mail: [email protected]
Videodrom - Program na Fakultetu političkih nauka, nastao kao plod rada
filmskih entuzijasta zainteresovanih za sve oblasti društvenih dešavanja, tj.
za politiku.
http://www.facebook.com/pages/Videodrom/167631209916865?v=info
Agora - Debatni klub Fakulteta političkih nauka
http://www.facebook.com/pages/Agora-Debatni-klub-FPN-a-Podgorica
E mail: [email protected]
Kako su neki studenti odgovorili na naša pitanja o fakultetu:
Organizacija fakulteta (papirologija, raspored ispita, biblioteka, potrebne
knjige, sajt...)
Budući da je FPN relativno mala univerzitetska jedinica sa svega oko
300 studenata na svim godinama, fakultet je po pitanju funkcionisanja stu18
Mini informator za maturante
dentske službe odlično organizovan. Fakultetska biblioteka, iako raspolaže
sa skromnijim fondom nego što je slučaj sa nekim drugim fakultetima, takođe
je izvanredno organizovana (imamo elektronske kartice koje koristimo za
zaduživanje/razduživanje, koje olakšavaju tu proceduru i štede vrijeme studentima i zaposlenima. Osoblje u biblioteci je takođe izuzetno profesionalno
i posvećeno, Sajt FPN-a se od preprošle godine redovno ažurira što dodatno olakšava studiranje. Pored ove dvije strukture u organizaciji fakulteta,
najčešća zamjerka studenata se odnosi na praksu, koja očito postoji jedino
na našem fakultetu, da za većinu predmeta postoje popravni rokovi jedino
za završne ispite. Bodovi ostvareni sa testova tokom semestra su konačni.
Zamjerke se često odnose i na manjak kadra (nekad i na kvalitet).
Odnos student-profesori/asistenti (kako si zadovoljan, opiši...)
Počeću od asistenata/tkinja jer mislim da oni trebaju da zauzmu primarno mjesto na skali odnosa fakultet-studenti. Zadovoljna sam radom,
znanjem i zalaganjem svih asistenata i asistentkinja na Fakultetu političkih
nauka. Komunikacija sa asistentima i asistentkinjama je opuštena i redovna i uveliko olakšava studiranje. Rijetki su profesori koji primjenjuju alternativne metode predavanja i ispita. Lično mislim da bi od tih par izuzetaka
na našem fakultetu svi trebali učiti. Često profesori nemaju sluha za naše
molbe i odlaganje kolokvijuma ili ispita, a trebalo bi da imaju. Mislim da
bi dekani trebali da budu u boljem odnosu sa studentima, makar jednom
mjesečno da imaju otvorena vrata za studente i njihove molbe, prijedloge
ili komentare. Komuniciramo mailom, dostupni su, uvijek i raspoloženi
za sva pitanja. Mada, asistenti su kontakt osobe na predmetima. Oni
najčešće odlučuju što i kako.
Studentske organizacije (parlament, debatni klub, udruženje studenata. Da
li ste aktivni i koliko? Koliko su drugi ljudi uključeni?)
Na Fakultetu političkih nauka je u toku formiranje studentskog vijeća,
i zainteresovanost je mala. Sastancima prisustvuje oko 15ak studenata.
Izbori za studenta povjerenika su organizovani na brzinu, i za to je znao
tek mali broj ljudi. Informacije se postavljaju i daju u poslednjem trenutku,
posebno od strane grupice „stogodišnjih studenata“. Debatni klub je u fazi
osnivanja – i to na inicijativu nekoliko entuzijastičnih studenata. Portal
Tragom takođe održava tek nekoliko studenata ali oni su sada uspjeli da
pokrenu saradnju sa asistentkinjom na predmetima iz novinarstva i tako
uključe više studenata u svoj rad. Sve ove organizacije bi i bolje funkcionisale i bile reprezentativnije ukoliko bi se njihov rad umrežio.
Mogućnost honorarnog posla (da li postoji, koliko je izvodljivo uskladiti sa
fakultetom...)
Recimo da postoji, ali je češća je pojava da se studenti iz nužde late
osmočasovnog posla. Malo poslodavaca nudi mogućnost četvoročasovnog
ili petočasovnog radnog vremena, a još manje je mogućnosti za praksu
koja ima dodirnih tačaka sa profesijama za koje se školujemo. Nije lako
19
Mini informator za maturante
uskladiti, vjerujem, fakultetske obaveze sa onima koje nameće posao,
budući da je prema pravilima Bolonjskog procesa prisustvo predavanjima
i vježbama neophodno, ne samo zbog poena koje može donijeti već i
zbog svih informacija koje se mogu dobiti na časovima.
Studentska putovanja (Đe se putuje, kako i kad...)
Mislim da studentska putovanja nijesu većini dostupna zbog razloga
materijalne prirode. Mnoge agencije svake godine u periodu slobodne
sedmice oglašavaju studentska putovanja, koja se samo tako zovu – a
budžet koji treba izdvojiti za njih daleko premašuje studentski budžet.
Nešto povoljnija su putovanja koja se organizuju za sve studente istog
fakulteta iz regiona, ali često se desi da su ona u terminu kada, zbog
obaveza na fakultetu, ne odgovaraju studentima..
Moj pogled na budućnost fakulteta i na sopstvenu budućnost (Đe sebe
vidim za 5 godina? đe je fax za to vrijeme? Koje su to promjene?)
Sebe vidim u nekoj redakciji, sa platom od koje jedva preživljavam. A
fax ima blistavu budućnost u smislu napretka i predmeta. Spremni su za
stalnu promjenu jer „mlad‟ je fax, inovativni su. Svake godine se mijenja
nešto na bolje. Nažalost, za 5 godina biće još 300 školovanih novinara, a
to CG sve manje treba.
Poruka maturantima koji će upisati Vaš fakultet?
Fakultet političkih nauka je pravo mjesto za one koji žele promjene
u svijetu, ali prije svega za one koji su svjesni da su prva promjena od
koje trebaju krenuti upravo oni sami. Na Fakultetu političkih nauka dobiće
potrebno znanje ali ukoliko ozbiljno žele da rade kao: politikolozi, diplomate, novinari, socijalni radnici i evropski integratori moraju donijeti sa
sobom kvalitetne ličnosti i jake karaktere jer samo takvi mogu biti prava
elita naše zemlje. Razmislite dobro prije upisa. FPN nije scena, niti se tu
uči kako lijepo hodati po pisti. I na biografija Zdravka Čolića zaboravite.
Učićete o partijama i izborima, društvu i sistemima.
Mini informator za maturante
Pravni fakultet
13.jul br.2, 81 000 Podgorica
Telefon: 020 481 144
Fax: 020 481 140
E mail: [email protected]
Web site: http://www.pravni.net
Smjerovi (specijalističke studije) :
• Građansko pravni smjer
• Krivično pravni smjer
• Poslovno pravni smjer
• Međunarodno pravni smjer
• Pravosudni smjer
• Ustavno pravno politički smjer
• Pravno istorijski smjer
Studentske organizacije na fakultetu:
ELSA –European Law Students’Association
www.elsa.ac.me
Studentsko vijeće Pravnog fakulteta
020 481 118
13. jul bb Podgorica
E mail: [email protected]
Sportsko društvo „Pravnik‟
E mail: [email protected]
13. jula 2, Podgorica, M
Kako su neki studenti odgovorili na naša pitanja o fakultetu
Organizacija fakulteta (papirologija, raspored ispita, biblioteka, potrebne
knjige, sajt...)
Sama organizacija fakulteta je na zadovoljavajućem nivou. Raspored
ispita je jako loš, redovno se dešava da u jednoj sedmici polažemo 2 - 3
kolokvijuma. Sama biblioteka nije opremljena potpunom literaturom ili pak
oskudijeva u tome. Često se dešava da se ista mora potražiti na drugim
fakultetima, pa je to jedna od otežavajućih okolnosti za dalje istraživanje
i napredak u radu. Orginalne knjige nikad imali nismo niti nam je data informacija gdje ih mozemo naći, pa smo primorani da uzimamo u obližnje
20
21
Mini informator za maturante
skriptarnice kopije. Sajt se ne ažurira redovno informacije vezane za
ispite. Dešava se i to da nam se kolokvijumi u zakazanom roku odlože na
dan samog održavanja, pa je i to jedan od razloga zbog kojeg dolazi do
nagomilavanja kolokvijuma, ispita u sedmici dana.
Odnos student-profesori/asistenti (kako si zadovoljan, opiši...)
Što se tiče odnosa student - profesor nije na nekom nivou jer je prosto
do njih teško doći. Ako se i desi da stupimo u kontakt sa njima na hodniku (jer ih u kancelarijama teško nalazimo) dešava se da nas usmjere na
asistenta, njihovog saradnika da nam pruži adekvatnu pomoc. Asistenti su
zaista mnogo dostupniji za saradnju i ja imam vrlo pozitivne kritike kada
su oni u pitanju.
Studentske organizacije (parlament, debatni klub, udruženje studenata. Da
li ste aktivni i koliko? Koliko su drugi ljudi uključeni?)
Nisam bila uključena ni u jedan debatni klub niti udruženje studenata
jer obaveze koje sam imala na fakultetu i stalna putovanja u Podgoricu
iz grada u kojem živim nisu mi pružila dovoljno vremena i prostora da se
time bavim, što mi je danas veoma žao. Učešće u bilo kakvom debatnom
klubu, organizacijama, parlamentu iziskuje potpunu predanost i mnogo
truda, vremena i odricanja.
Mini informator za maturante
određenom, – razumnom – roku želim da ostvarim. Za jedno 5 godina
vidim sebe kao jednu dobru osobu prije svega, koja ima svoje mjesto u
drustvu. Vidim sebe kao dosta uspješnog advokata i poslije određenog
radnog iskustva možda i kao sudiju. Dobru budućnost našem fakultetu
vidim samo ako organizacija kako kadrovska tako i studenska budu na
zavidnom nivou. Uspješnost same oranizacije zavisi od dekana i prodekana za nastavu kao i studeskog parlamenta. Uspješnost vidim takođe i u
većem zalaganju studenata za njihova prava.
Poruka maturantima koji će upisati Vaš fakultet?
Prije nego što se odlučite za Pravni fakultet, trebate biti informisani i
o drugim fakultetima kako bi donijeli pravu i konačnu odluku. Ja sam eto,
imala sreće pa mi je otac dao neke smjernice kada je taj fakultet u pitanju.
Bilo bi poželjno da se i vi posavjetujete kod nekog stručnog lica (pravnika, advokata, sudije) prije nego što se odlučite za naš fakultet. Prednost
našeg fakulteta u odnosu na druge je što svako ko ga završi znaće mnogo
više o svojim pravima, dužnostima i slobodama. Na žalost, mnogi ljudi su
danas žrtve krišenja ljudskih prava i sloboda, zato smo mi tu da na neki
način bar to ublažimo i borimo se protiv svega toga.
Mogućnost honorarnog posla (da li postoji, koliko je izvodljivo uskladiti sa
fakultetom...)
Danas je gotovo nemoguće uskladiti vrijeme sa fakultetom za tako
nešto. Svakodnevno odlaženje na fakultet što podrazumijeva redovnost
na nastavi i vježbama prosto ne dozvoljava mogućnost za preduzimanje
bilo kakvog ozbiljnijeg posla. Ono što je ovih godina aktuelno, a što je
vezano za neku vrstu honorarnog posla jeste kada su u pitanju studenti,
organizovanje noćnih žurki u dobro poznatim lokalima po Podgorici koji
predstavljaju jedan od vidova studenske zarade.
Studentska putovanja (Đe se putuje, kako i kad...)
Studentskih putovanja ima dosta, mada se obično ide tamo gdje se
Pravnijada održava ali ima i onih pored Pravnijade.
Moj pogled na budućnost fakulteta i na sopstvenu budućnost (Đe sebe
vidim za 5 godina? đe je fax za to vrijeme? Koje su to promjene?)
Što se tiče moje budućnosti i nekog mog daljeg angažmana i napretka
mogu reći samo da ću da se trudim i borim kao i do sada. To znači da ću
sada, kada sam završila Pravni fakultet odrediti neke ciljeve i prioritete, a
to su naravno magistarske studije, Državni i pravosudni ispit koje u nekom
22
23
Mini informator za maturante
Ekonomski fakultet
Jovana Tomaševića br.37, 81000Podgorica
Telefon: +382 20 241 138
Fax: +382 20 244 588
E mail: [email protected]
Web site: http://www.ekonomija.co.me
Smjerovi (poslije sedmog semestra):
• Preduzetništvo i biznis
• Međunarodni biznis
• Marketning
• Menadžment
• Kvantitativna ekonomija
• Poslovni informacioni sistem
• Ekonomija javne uprave
• Računovodstvo
Studentske organizacije na fakultetu:
Sportsko rekreativno drustvo
studenata ekonomije i menadzmenta “EKOMEN”
web stranica: www.ekomen.me
E mail: info@ ekomen.me
Jovana Tomaševića 37, 81000 Podgorica
+382 69 556 522
Studentski savez Ekonomskog Fakulteta
web stranica: www.ssef.me
E mail: [email protected]
Kako su neki studenti odgovorili na naša pitanja o fakultetu
Organizacija fakulteta (papirologija, raspored ispita, biblioteka, potrebne
knjige, sajt...)
Što se tiče biblioteke i potrebnih knjiga, kao i rasporeda ispita i sajta sve je baš dobro organizovano. Svaki student ima mogućnosti da se
blagovremeno informiše .Sajt fakulteta je mjesto gdje se mogu naći sve
potrebne informacije. Obavještenja su redovna i tačna. Biblioteka je opremljena svim potrebnime ekonomskim knjigama; čitaona je tiha i pogodna za učenje.
24
Mini informator za maturante
Odnos student-profesori/asistenti (kako si zadovoljan, opiši...)
Na osnovnim studijama, prve 3 godine, odnos je zategnut što je i razumljivo s obzirom na broj studenata. Nedostaje međusobne interakcije. Profesori izlaze u susret studentima, ali sa dozom nepovjerenja. Ima
izuzetaka, naravno. Asistenti imaju korektan odnos uglavnom, i trude se
da izađu u susret kada je to moguće, trude se da uvaže različito mišljenje
i prihvataju sugestije od strane studenata.
Studentske organizacije (parlament, debatni klub, udruženje studenata. Da
li ste aktivni i koliko? Koliko su drugi ljudi uključeni?)
Nisam. Ima dosta ljudi koji su uključeni u udruženja studentata. Naš
fakultet ima studentski savez koji ima članove sa svih godina, koji su
predstavnici svojih studija. Oni se trude da se izbore za prava studentata, a takođe i organizuju sva putovanja, žurke i sl. Studentske organizacije pružaju mladima mogućnost da se izbore za studentska prava, da
produže rok za ispite, da se poveća prolaznost
Mogućnost honorarnog posla (da li postoji, koliko je izvodljivo uskladiti sa
fakultetom...)
Postoji dosta načina da se dodatno student angažuje u cilju zarade. Mnogobrojni podgorički marketi, butici i pekare traže nove radnike. Ekonomski
fakultet je dosta težak i nije lako uskladiti rad od 8 sati namanje sa predavanjima, učenjem, vježbama i izlascima Svaki student bi trebao da radi honorarno
da bi stekao neku obavezu i ozbiljno shvatio svoj budući posao.
Studentska putovanja (Đe se putuje, kako i kad...)
Što se tiče Ekonomskog fakulteta organizuje se dosta jednodnevnih
izleta, ekskurzija i obilazaka. Putuje se obično poslije završenih kolokvijuma, vikendima kao i nekim državnim praznicima. Cijene su dosta povoljne
za budžet studenata.. Išli smo u Mostar na na jednodnevni izlet i bilo je
fenomenalno. Ide se i u Dubrovnik, Kolašin, na apsolventske ekskurzije u
kojima se obiđe veći dio Evrope. Svakako ne bi trebali propustiti Ekonomijadu koja je odlična za upoznavanje i provod.
Moj pogled na budućnost fakulteta i na sopstvenu budućnost (Đe sebe
vidim za 5 godina? đe je fax za to vrijeme? Koje su to promjene?)
Sebe za 5 godina vidim u inostranstvu, na usavršavanju iz oblasti koje
me zanimaju, a koje se nažalost ne mogu naći na našem fakultetu. Vijeće
fakulteta treba više pažnje da obraća na izbor prodekana za nastavu, jer
to mora biti osoba koja je u stalnom kontaktu sa studentima. Vijeće mora
biti flaksibilnije, a profesori da se zalažu za bolji odnos prema studentima. Organizovati dodatnu nastavu van predavanja, poštovati vrijeme
predviđeno za konsultacije. Program studija se mora promjeniti, previše je
studenata i fakultetski obrazovanih ljudi na birou.
25
Mini informator za maturante
Poruka maturantima koji će upisati Vaš fakultet?
Ako se odlučite da upišete Ekonomiju, fakultet je mnogo dobar što se
tiče organizacije i znanja koje ćete steći. Nemojte se nadati da je fakultet
lak kao što mnogi govore, jer zaista nije. Trebaće vam mnogo truda.Savjetujem svima onima koje sebe vide kao buduće ekonomiste, bankare,
sefove, brokere da nam se pridruže. Gradivo je teško i obimno, ali je
zanimljivo. Upoznaćete dosta ljudi, proširićete vidike i priperemiti se za
budućnost. P.S. Upišite Ekonomski i nećete se pokajati ako ste spremni
za nekoliko godina učenja, zarad dobrog i zdravog života. upišite Ekonomski fax!
Nešto što smo preskočili, a zanimljivost je sa tvog faxa ☺?
Nikako ne propustite Hapening, to je dan kada se pravi žurka u dvorištu
između našeg i Pravnog fakulteta. Prošle godine je bio Perper. Čitav dan
je žurka na otvorenom, igra se, družimo se itd. Na prvoj godini ne propustite časove iz statistike kod najboljeg profesora.
Mini informator za maturante
Elektrotehnički fakultet
Džordža Vašingtona bb, 81ooo Podgorica
Telefon: +382 (20) 245 839
Fax: +382 (20) 245 873
E mail: [email protected]
Web site: www.etf.ac.me
Smjerovi:
• Odsjek za energetiku i automatiku,
• Odsjek za elektroniku, telekomunikacije i računare i
• Studije primijenjenog računarstva
Studentske organizacije na fakultetu:
Vijeće studenata Elektrotehničkog fakulteta (VSETF)
E mail: [email protected]
Studentski ogranak Instituta elektroinžinjera
(Institute of Electrical and Electronics Engineers) IEEE
http://www.iee.org
http://www.iee.org.me
Međunarodna organizacija za stručnu praksu studenata (IAESTE)
http://www.iaeste.ac.me
Cetinjski put bb 81000 Podgorica
E mail: [email protected]
Tel: +38268868320; +38269566221; +38268791468
Klub studenata elektrotehnike (KSET)
Facebook grupa
Kancelarija studentskih organizacija ETF-a, kod računarskih sala
EESTEC (Electrical Engineering Students’ European association) udruženje
studenata elektrotehnike Evrope. http://www.eestec.org.me/
Tel: +382 69 726 754
E mail: [email protected]
Kako su neki studenti odgovorili na naša pitanja o fakultetu:
Organizacija fakulteta (papirologija, raspored ispita, biblioteka, potrebne
knjige, sajt...)
Papirologija je jednostavna, studentska služba izlazi u susret studentimna, jako ljubazno osoblje. Ispiti nisu baš najbolje organizovani, iako
profesori izlaze u susret (odlaganje i sl). Knjige se mogu naći u biblioteci
ili skripte na kopirnici. Raspred ispita je zadovoljavajući sa mogućnostima
26
27
Mini informator za maturante
odlaganja ispita po potrebi (u dogovoru sa profesorom i prodekanom).
Napominjem da je treći ispitni rok tj. 2 popravni potpuno nepotreban, da
se sve može stići uz redovan i malo ozbiljniji rad. Sajt je loš i nepregledan,
literatura koja je potrebna za ispite je dostupna za studente.
Odnos student-profesori/asistenti (kako si zadovoljan, opiši...)
Odnos student profesor je odličan i to je možda najbolje na fakultetu,
mada ima i malo odstupanja tu. Odnos sa profesorima i asisitentima je uglavnom prilično opušten. Assitenti su mladi (iz stručnih predmeta) i nijesu
“umišljeni”. Sve je super, zadovoljna sam kad se sve sabere
Studentske organizacije (parlament, debatni klub, udruženje studenata. Da
li ste aktivni i koliko? Koliko su drugi ljudi uključeni?)
Parlament ili Vijeće studenata ETF nije loše mada bi trebali više da
zastupaju interese studenata, nadamo se da će se to uskoro promjeniti i
radimo na tome, a to bi preporučili i budućim studentima. E, da postoji i
bridž klub koji u svojim redovima ima dvadesetak studenata.
Mogućnost honorarnog posla (da li postoji, koliko je izvodljivo uskladiti sa
fakultetom...)
Honorarni posao je gotovo nemoguće naći ako student žele da
izvršavaju svoje obaveze na fakultetu, mada i honorarnog posla je jako
malo. Mislim da je teško uskladiti posao i fakultet, ako se misli završiti na
vrijeme i uspješno. Predavanja su tako organizovana da ima dana kad se
mora cijeli dan provesti na fakultetu. Ne znam nikoga ko radi sa našeg
faksa, a da je redovan student, nego zaglave na prvoj godini po 5 godina.
Studentska putovanja (Đe se putuje, kako i kad...)
Putovanja ima dovoljno, pogotovo preko studentskih organizacija, ali
je teško izvodljivo zbog obaveza na fakultetu. Jedino slobodno vrijeme za
to su jul i avgust.
Moj pogled na budućnost fakulteta i na sopstvenu budućnost (Đe sebe
vidim za 5 godina? đe je fax za to vrijeme? Koje su to promjene?)
Nadam se da će se fakultet unaprjediti i nastaviti sa praćenjem svetskih
trendova u čemu je do sada bila na odličnom nivou. Sebe vidim u nekoj
uspješnoj firmi ☺ Nadam se da će tapacirati stolice u amfiteatrima. Ovaj
fakultet pruža velike mogućnosti za zapošljenje, a valjda i neku dobru
platu.
Poruka maturantima koji će upisati Vaš fakultet?
Ako ste spremni na velike obaveze i naporno studiranje upišite ga. Ako
nijeste nešto baš spremni za težak studentski život, ne upisujte ETF. Ako
volite elektroniku, upišite, a ako ne volite zaobiđite ga.
Nešto što smo preskočili, a zanimljivost je sa tvog faxa ☺?
Primjenjuje se po pravilu fakulteta, a prava Bolonjska deklaracija ne
znamo ni kako izgleda. Trebalo bi Bolonjsku deklaraciju prilagoditi fakultetu da bi dobili što bolje buduće inžinjere ( ovo ne znači da su oni sada loši).
28
Mini informator za maturante
Medicinski fakultet
Kruševac bb, 81000 Podgorica
Telefon: 020/246-651
Fax: 020/243-842
E-mail: [email protected]
Web site: www.medf.ac.me
Smjerovi:
• Medicina
• Stomatologija
Studentske organizacije na fakultetu:
Studentsko vijeće Medicinskog fakulteta
Čine ga 12 članova (6 predstavnika svojih godina sa Medicine, 5 predstavnika svojih godina sa Stomatologije i student povjerenik). To je veoma važna
studentska organizacija na fakultetu, pod čijim se pokroviteljstvom održavaju
sve akcije vezane za studentski život na Medicinskom fakultetu.
E mail: [email protected]
kontakt osoba: Lukač Edin, 068 717 681
CNIRS (Centar za naučno-istraživački rad studenata)
Ovaj centar čini 7 studentskih predstavnika (predsednik i članovi CNIRS-a,
koji koordinišu radom ove organizacije) i veliki broj volontera (svi ostali studenti koji su zainteresovani za naučni rad). Centar za naučno istraživački
rad studenata Medicinskog fakulteta je organizacija studenata Medicinskog
fakulteta u Podgorici, koja okuplja sve zainteresovane studente za stručnu i
naučno-istraživačku djelatnost. CNIRS ostvaruje kontakte sa sličnim organizacijama u okruženju. Ova organizacija ima za cilj da pomogne studentima
da što lakše steknu prva iskustva u naučnom radu, što će imati značajan
uticaj na njihovo dalje bavljenje ovim poslom.
kontakt osoba: Mikić Mirko, 069 245 771
MoMSIC (Montenegrin Medical Students’ International Committee)
Crnogorski Komitet za Međunarodnu Saradnju Studenata Medicine, studentska organizacija koja se bavi studentskim razmenama i međunarodnom
saradnjom studenata.
E mail: [email protected]
kontakt osoba: Šabanović Suad, 068 564 264
Sportsko udruženje Medicinskog fakulteta
Udruženje studenata koji se bave raznim sportskim aktivnostima (mali fudbal,
košarka, stoni tenis, šah...), koji reprezentuju naš fakultet u odgovarajućim
univerzitetskim ligama i na Medicinijadi.
kontakt osoba: Markišić Mirza, 067 867 338
29
Mini informator za maturante
Kako su neki studenti odgovorili na naša pitanja o fakultetu:
Organizacija fakulteta (papirologija, raspored ispita, biblioteka, potrebne
knjige, sajt...)
Sajt fakulteta je jako siromašan u vezi podataka i informacija, nema
“svježe” vijesti i rasporede. Biblioteku smo zamijenili kopirnicom, gdje nalazimo svu potrebnu literaturu. Studentska služba nije baš organizovana.
Organizacija fakulteta je dosta loša - često nismo obavješteni na vrijeme,
oglasna tabla neuredna i ne održava se, indexi su stalno u studenskoj službi
jer se stalno čeka neko od prof. da se potpiše. Raspored ispita je, pretpostavljam, kao i na drugim fakultetima - svi predmeti u jednom roku u par
dana. ali smatram da je medicina spečifican fakutet i da je nemoguće izaći
i polagati u par dana ispite od po 1000 i vise str. Istina, vodi se računa da
se prvo daju teži pa onda lakši ispiti odnosno da imamo malo veći razmak
između težih ispita. Pohvala za uvođenje 3. roka i dodatnog avgustovskog,
samo smatram da nas nebi trebali uslovljavati koji ćemo ispit polagati, jer
već ako mora biti jedan, da sami odaberemo koji - jedno ili dvosemestralni.
Biblioteka ima knjiga ali samo par komada i to se mora vratiti brzo, tako
da ništa od toga, a za knjige se sami snalazimo, ili kupujemo u Beogradu
ili, najčesće, uzimamo kopirane knjige iz kopirnice. Mislim da je nedopustivo da jedini med. fak. u CG nema skriptarnicu i mjesto gdje bi mogli kupiti
originalne knjige, jer su one ipak specifične - sa puno slika, crteža.
Odnos student-profesori/asistenti (kako si zadovoljan, opiši...)
Odnos student – profesor je mnogo opušteniji nego odnos student
– asistent. Većina asistenata je jako “nedostupna” za komunikaciju i
uvažavanje tuđeg mišljenja. Odnos sa profesorima je različit u zavisnosti
od profesora. U većini slučajeva su to jako dobri profesori, koji hoće svoje
znanje da prenesu na studente, mada ima i onih drugih koji će vas npr.
oboriti na ispitu jer je kraj njihovog radnog vremena u ambulanti, pa im je
muka da vas slušaju?! A vi se cijele godine mučili zbog toga ispita! Asistenti su super. Jako bliski sa studentima i uvjek nam izlaze u susret.
Studentske organizacije (parlament, debatni klub, udruženje studenata. Da
li ste aktivni i koliko? Koliko su drugi ljudi uključeni?)
Organizacije nijesu baš aktivne i nisu zvanične u donošenju svojih odluka, tako da većina studenata nema uvid u njihove debate, dileme,odluke.
Na našem fakultetu je taj dio slabo razvijen. Imamo predstavnika god. kojeg
sami izaberemo, i predstavnika svih studenata, koji, obično radi za prava
studenata. Međutim pohvalio bih organizaciju studenata MoMSIC koja
često oranizuje humanitarne žurke, kao i razmjenu studenata tokom ljeta
u trajanju od mjesec dana. To je super stvar, i nadam se da će tako ostati i
dalje i da će se prođiriti spisak zemalja za razmjenu jer je to neza-boravno
iskustvo.
30
Mini informator za maturante
Mogućnost honorarnog posla (da li postoji, koliko je izvodljivo uskladiti sa
fakultetom...)
Izvodljivo, svakako jeste, mada uvijek sa posljedicama zaostajanja
u gradivu, osjecajem umora i neraspoloženja nemoguća je misija imati i
posao pored studiranja medicine, jer kao što rekoh ranije, malo je i slobodnog vremena, a za ostalo i da ne govorim..
Studentska putovanja (Đe se putuje, kako i kad...)
Još uvijek sam neinformisan o tome. Mislim da organizovana putovanja
postoje samo na posljednoj godini. Kao apsolventsko putovanje, mada su
česta i lokalna putovanja tokom susreta medicinara, mada su ona obicno
u vrijeme ispitnog roka...
Moj pogled na budućnost fakulteta i na sopstvenu budućnost (Đe sebe
vidim za 5 godina? đe je fax za to vrijeme? Koje su to promjene?)
Završene osnovne studije, dobijena željena specijalizacija, solidna
plata. Nemam ambicije za rad na fakultetu i lično mislim da će medicinski
fakultet sporo napredovati.
Poruka maturantima koji će upisati Vaš fakultet?
Nadam se da će se i medicinski fakultet razvijati, ipak je tek u
“pubertetu”-ima 13 god. i da će kada vi budete studirali ispraviti sve ove
nedostatke koje sam naveo upravo iz ljubavi prema fakultetu i želji da
bude najbolji jer ga upisuju najbolji među najboljima....
Nešto što smo preskočili, a zanimljivost je sa tvog faxa ☺?
Neki od profesora toliko žele da nam “unaprijede” znanje da čak
produžavaju predavanja nego što traju inace. Tako da postoji veliki broj
viceva i šala o takvim profesorima☺. Želim da poručim svim maturantima
da slobodno upišu medicinski fakultet. Naravno ako su spremni i da daju
dio sebe - da uče narednih 6 god. mnogo, ali ništa manje i poslije toga,
ali ovo je takav poziv, samo za one koji ga istinski vole. Ja se ni u jednom
trenutku nijesam pokajao što sam upisao medicinu u PG, jer ima neke
prednosti u odnosu na druge.
31
Mini informator za maturante
Građevinski fakultet:
Džordža Vašingtona bb, 81 000 Podgorica
Telefon: 020 244 905
Fax: 020 241 903
E mail: [email protected]
Web site: www.gf.ac.me
Smjerovi:
• Građevinarstvo
• Menadžement u građevinarstvu
Studentske organizacije na fakultetu:
Studentsko vijeće Građevinskog fakulteta u Podgorici
E mail: [email protected]
Fax: +382 20 241 903;
Mini informator za maturante
Studentska putovanja (Đe se putuje, kako i kad...)
Što se tiče putovanja, siromašno je. Jedino se putuje kada je
Građevinijada, koja traje po 5 dana. A ona je zadnje vrijeme u Crnoj Gori
najčešće.
Moj pogled na budućnost fakulteta i na sopstvenu budućnost (Đe sebe
vidim za 5 godina? đe je fax za to vrijeme? Koje su to promjene?)
Mene čeka blistava budućnost. Nadam se da ću za 5 godina imati
posao baš kakav želim.
Poruka maturantima koji će upisati Vaš fakultet?
- Čeka vas blistava budućnost ako upišete građevinu.
Nešto što smo preskočili, a zanimljivost je sa tvog faxa ☺?
Na ovom fakultetu 95% studenata čine muškarci, treba raditi na suzbijanju predrasuda da se ovakva zanimanja manje pogodna za žena i one
uglavnom nisu diskriminisane.
Kako su neki studenti odgovorili na naša pitanja o fakultetu:
Organizacija fakulteta (papirologija, raspored ispita, biblioteka, potrebne
knjige, sajt...)
Na svakom prvom predavanju, studenti na fakultetu dobiju plan i program rada i ispita, koliko ispiti nose kredita,kojeg datuma su kolokvijumi,
mada to obično nikad ne bude precizno. Uglavnom se koriste skipte, rijetko ih ima u biblioteci i na kratko se mogu iznajmiti. Sajt je do sada bio loš.
Odnos student-profesori/asistenti (kako si zadovoljan, opiši...)
Odnos može biti i bolji. Profesori nijesu baš ljubazni, a pogotovo asistenti. Rijetko izađu u susret.
Studentske organizacije (parlament, debatni klub, udruženje studenata. Da
li ste aktivni i koliko? Koliko su drugi ljudi uključeni?)
Studentske organizacije nijesu baš aktivne pa i nijesam upućena u
njihov rad.
Mogućnost honorarnog posla (da li postoji, koliko je izvodljivo uskladiti sa
fakultetom...)
Nemoguće je raditi ako studirate građevinu. Predavanja su i ujutro
i popodne, plus vježbe i učenje. Svakodnevni domaći radovi i grafički
radovi.
32
33
Mini informator za maturante
Univerzitet Donja Gorica
Donja Gorica, 81000 Podgorica
Telefon: +382-(0)20-410-777,
Fax: +382-(0)20-410-766
E-mail: [email protected]
Web Site: http://www.udgedu.me
Smjerovi:
• Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis
• Fakultet pravnih nauka
• Fakultet za informacione sisteme i tehnologije
• Humanističke studije
• Fakultet umjetnosti
• Centar za strane jezike
Studentske organizacije na fakultetu:
STUDENTSKI PARLAMENT
Nemanja Katnić, predsjednik
E mail: [email protected]
STUDENTSKI BIZNIS KLUB
Marko Nišavić, predsjednik
E mail: [email protected]
UDRUŽENJE STUDENATA UNIVERZITETA DONJA GORICA
Darko Vukašinović, student prorektor
E mail: [email protected]
SPORTSKO DRUŠTVO UNIVERZITETA DONJA GORICA
Davor Ćorić, predsjednik
E mail: [email protected]
STUDENTSKI DEBATNI KLUB
Marija Manojlović, koordinator
E mail: [email protected]
RETORSKA SEKCIJA
Anda Alivodic
E mail: [email protected]; [email protected]
STUDENTSKA TRIBINA En
Dražen Vlaović, rukovodilac
E mail: [email protected]
34
Mini informator za maturante
PREDUZETNIČKA TRIBINA ¥€$
Anton Jurovicki, koordinator
E mail: [email protected]
LATINSKI KLUB
Boris Zvicer
E mail: [email protected]
ELSA UDG
Vera Vučelić
E mail: [email protected]
HUMANISTIC STUDENT ASSOCIATION
Milena Vukovic
E mail: [email protected]
Kako su neki studenti odgovorili na naša pitanja o fakultetu:
Organizacija fakulteta (papirologija, raspored ispita, biblioteka, potrebne
knjige, sajt...)
Sva papirologija je u elektronskoj formi, raspored ispita je korektan i
izvodljiv, biblioteka i čitaona ispunjavaju visoke standarde i u tehničkom i u
sadržajnom smislu, skripte za predmete je moguće kupiti u skriptarnici na
samom univerzitetu i nijesu skupe, sajt je pristupačan, lako razumljiv i vrlo
jednostavan za korišćenje, opširan je i daje potpune informacije studentima. Svi potrebni uslovi su ispunjeni, papirologija, e-mail komunikacija,
sve potrebne knjige obezbjeđene su u biblioteci, sajt je uredan.
Odnos student-profesori/asistenti (kako si zadovoljan, opiši...)
Vrlo sam zadovoljna odnosom Student-profesor/asistent. Poštovanje
je prisutno sa obije strane i međusobno razumijevanje. Studentima je
omogućena komunikacija sa profesorima putem mail-a ali i na konsultacijama van termina samih predavanja. Sloboda pitanja je uvršćena u sam
način nastave tako da studenti imaju pravo da pitaju sve što ne razumiju
pa je samim tim i samo obrazovanje na višem nivou. Smatram da je nabitniji odnos sa profesorom jer maksimalno utiču na nas da se borimo za ono
što želimo. Odnos na mom fakultetu je takav da imam punu slobodu da
pitam profesore za bilo kakvo pojašnjenje.
Studentske organizacije (parlament, debatni klub, udruženje studenata. Da
li ste aktivni i koliko? Koliko su drugi ljudi uključeni?)
Postoji nekoliko studentskih organizacija koje su aktivne od samog
osnivanja univerziteta. To su Studentski biznis klub (SBC), Debatni klub,
Retorska sekcija, Tribina En, Preduzetnicka tribina ¥€$, Sportsko društvo
univerziteta. Aktivna sam u 5 od navedenih 6 organizacija ali planiram
35
Mini informator za maturante
skoro uključivanje i u retorsku sekciju. I ostali studenti su aktivni u svim
organizacijama i to im pomaže boljem usavršavanju svojih vještina. Aktivno
učestvujem u parlamentu, takođe i kroz brojne prezentacije stekla sam moć
komuniciranja pred ostalim učesnicima tokom prezentacija i raznih tribina.
Mogućnost honorarnog posla (da li postoji, koliko je izvodljivo uskladiti )
Postoji. Štaviše, data je na samom fakultetu, jer u sklopu studentskog
biznis kluba dobijate informacije o ponuđenim sezonskim poslovima na
koje se mozete prijaviti i dobiti zaposlenje. Vrlo je izvodljivo uskladiti sve
obaveze, i to vam mogu potvrditi i iz ličnog primjera. Na fakultetu postoji
studentski biznis klub, čiji sam član i do sada sam obavljala nekoliko poslova za koje sam dobila regulranu naplatu. Postoji mogućnost rada na
1 dan, 2 ili više tako da ko hoće može da uskladi sa fakultetom i obavlja
povremen poslove i da pritom zarađuje.
Studentska putovanja (Đe se putuje, kako i kad...)
Trenutno nijesam upoznata sa nekim većim tj. daljim destinacijama, mada u sklopu fakulteta organizivana je posjeta infofestu u Budvi i
Miločerskom forumu, takođe u Budvi u proteklih mjesec dana. Postoje
organizovana putovanja na kraju svakog semestra i to po povoljnim cijenama. Takođe ukoliko se održava neki seminar u sklopu fakulteta postoje
besplatna putovanja za ograničen broj studenata.
Moj pogled na budućnost fakulteta i na sopstvenu budućnost (Đe sebe
vidim za 5 godina? đe je fax za to vrijeme? Koje su to promjene?)
Sebe za pet godina vidim i dalje na fakultetu jer namjeravam da
završim doktorske studije, a fakultet u bližoj budućnosti smatram da će
biti još napredniji i bolji. Vjerujem da ću po završetku ovog fakulteta uspjeti
da ostvarim svoj cilj i dobijem dobar posao, takođe, vjerujem da će UDG
biti najuspješniji fakultet i za 4 godina jer otkriva sve najbolje kvalitete
studenata i na jedinstven način prilazi studentima tako da svako ko želi
može da ostvari svoj cilj.
Mini informator za maturante
Slobodno vrijeme studenata u Podgorici
Kako provode svoje slobodno vrijeme u Podgorici
i koliko ono zavisi od studentskog budžeta?
Studenti kažu da je slobodno vrijeme takođe jedna stavka koja se prilagođava
studentskom budžetu, ali ne mora nužno biti njemu podređena. Njihova procjena
je da za studenta koji jedino od primanja ima studentski kredit i džeparac koji
dobija od roditelja (ili ne dobija ni to ), studentski život nije lak. Pare koje daju
roditelji nisu baš dovoljne za apsolutno sve što bi željeli da imaju tokom studiranja
i zato neki od njih rade honorarno.
Neki studenti sa Elektrotehničkog, Građevinskog i Medicinskog fakulteta se žale
da slobodnog vremena i nema baš puno zbog obima gradiva koje uče i zbog
čestih i dugih predavanja i vježbi na fakultetu. Naravno, ko hoće i to može, kažu
da se samo treba dobro organizovati...
Slobodno vrijeme studenti u Podgorici provode na sličan način, a to je obično
u šetnji, gledanju filmova, ispijanju kafa u blizini fakulteta, rijetkim večernjim
izlascima, bavljenjem sportom i u društvu najbližih.
•
Studenti biraju šetnju jer kažu da ne ne iziskuje sredstva, a mnogostruko
je korisno. Podgorica ima prelijepih parkova što u blizini fakulteta, što u
centru grada. Posjeduje i nekoliko trim staza od kojih je jedna u blizini
Elektrotehničkog i građevinskog fakulteta. Kad je lijepo vrijeme većinu
studenta možemo vidjeti kako šetaju gradskim bulevarima. Kažu da
im šetnje gradom pričinjavaju veliko zadovoljstvo i dobru relaksaciju.
Naglašavaju da te šetnje upražnjavaju u društvu najbližih, a to su često
i kolege sa fakulteta.
•
Studenti se žale da budžet studenta često nije dovoljan da bi mogli sebi
da priušte odlazak u bioskop, na neku predstavu ili u pozorište. Teško je
onima koji dolaze iz drugih gradova pa imaju i dodatne troškove (plaćanje
stana, ostalih režija i putnih troškova iz Pogodrice u grad u kojem
žive) pa nije lako izdvojiti dovoljno novca za uživanje u vannastavnim
sadržajima.Neki pak kažu da kad god su u prilici posjećuju pozorište
Poruka maturantima koji će upisati Vaš fakultet?
Ekonomsko informatičke studije na UDG su pravi izbor za one koji
znaju šta hoće i za one koji žele da vide nevidljivo tj. da uđu u dubinu i
istraže sebe i svoje mogućnosti.
Nešto što smo preskočili, a zanimljivost je sa tvog faxa ☺?
Na mom fakultetu redovno se održavaju tribine gdje prisistvuju mnogi
predavači, zanimljivi gosti iz Crne Gore, Evrope i Amerike. Takođe svake
godine po nekoliko studenata putuje u Ameriku na studiranje jedne godine, kao i tokom ljeta najbolji i najzaslužniji studenti putuju u Kanadu gdje
tokom interaktivnih radova uče jezik i upoznaju drugu zemlju.
36
(uz studentski popust karta za pozorište je2,5eura). Neki od studenata
su rekli da posjećuju i bioskop u Delti dok neki preferiraju da gledaju
filmove kući ili na fakultetu .
•
Najviše studenta slobodno vrijeme između predavanja provodi i u
fakultetskim bifeima, za šta i ne treba puno novca, a opuštajuće je.
37
Mini informator za maturante
Ističi studentske čitaone u kojima mogu u lobodno vrijeme i da uče,
a posjeduju i kompjutere tako da dio slobodnog vremena ostave i na
internetu (koji je na fakultetu besplatan)
•
Što se tiče večernjih izlazaka oni budu jednom ili dva puta nedjeljno i
ističu da je za takvu vrstu izlaska potrebno izdvojiti dosta novaca tako
da ima i onih studenata koje te izlaske upražnjavaju jednom mjesečno.
Nekad se organizuju i žurke fakulteta koje ne iziskuju puno novca pa
uglavnom njih posjećuju.
Šta su neki studenti rekli:
Kakav je o studentski život u Podgorici (smještaj, hrana, knjige, odjeća i
obuća, prevoz, izlasci...)?
Za smještaj i hranu je potrebno mnogo pa se nekad studenti moraju odreći
zabave (izlazaka u lokale, pozorišta, bioskopa i dr. aktivnosti). Knjige, odjeća,
obuća, a posebno smještaj je jako skup za naš standrad. Neki žive privatno,
ali dosta njih žive i u domu. Cijene stanova za izdavanje zavise od mjesta i
veličine stana, ali cijene su visoke. Domovi nisu najsjajniji. U Podgorici je vrlo
malo domova, studentima treba pravi studentski život, a to se najbolje osjeti u
domu. Nažalost, ovdje ih je malo, pa su studenti primorani da plaćaju smještaj
po visokoj cijeni.
Odjeću, obuću i izlaske smatraju luksuznim dobrom. Ipak po jedan izlazak
mjesečno se može priuštiti. Kažu da je najbolji izlazak na studentske žurke,
đe se bolje upoznaju, razmjenjuju utiske sa faxa. Oni koji žive u studentskom
domu za smještaj kažu da nije čak ni zadovoljavajući. Hrana je dosta skupa,
ali imaju i menzu koju mogu dobiti samo budžetski finansirani studenti dok
samofinansirajući studenti moraju platiti dosta za tu abonetsku karticu. Hrana u
menzi nije baš najbolja al studenti kažu da znaju da se pobune pa bude bolja.
S obzirom da fakultet većini studneta nije daleko, ne troši se puno na prevoz,
međutim gdje god dalje da se pođe mora se ići taksijem ili gradskim prevozom.
Izlasci u Podgorici su dosta dobri, ima finih mjesta ali kao i sve ostalo i
finansiranje izlazaka za studente je dosta skupo.Knjige kopiraju obično u Gemelli
u centru grada ili kupuju od starijih generacija. Knjige kopiraju jer kažu da je
tako najpovoljnije za studentski budžet. Na medicinskom fakultetu su knjige jako
skupe, posebno originali što je i razzumljivo jer su to jako velike knjige sa po
1000 i vise strana tako da veći dio novca studenti potroše na literaturu.
Mini informator za maturante
Spisak važnijih organizacija
Studentske organizacije
SSCG- Savez studenata Crne Gore www.sscg.ac.me
IAESTE -međunarodna organizacija za razmjenu studenata iz oblasti tehničkih
nauka za obavljanje stručne prakse. www.iaeste.ac.me
ELSA -Evropska asocijacija studenata prava www.elsa.org
Austrijska agencija za razmjenu studenata www.oead.ac.at
Danski nacionalni portal za međunarodnu saradnju i mobilnost u obrazovanju
www.ciriusonline.dk
EduFrance www.edufrance.fr
Education Ireland www.educationireland.ie
Evropska biblioteka www.theeuropeanlibrary.org
Finski centar za međunarodnu mobilnost http://www.cimo.fi
Njemačka akademska služba za razmjenu http://www.daad.de
Norveški centar za međunarodnu saradnju u visokom obrazovanju www.siu.no
Slovenski centar za mobilnost i evropske programe akademskog i stručnog obrazovanja www.cmepius.si
Studiranje u Italiji www.study-in-italy.it
Studiranje u Mađarskoj www.studyinhungary.hu
Studiranje u Holandi www.studyin.nl
Studiranje u Švedskoj www.studyinsweden.se
Studiranje u Ujedinjenom Kraljevstvu www.educationuk.org
Svjetski univerzitetski servis Bosne i Hercegovine www.sus.ba
Wus Austria – Organizacija koja pomaže studentima, profesorima i asistentima
da nađu odgovarajuci projekat ili stipendiju www.wus-austria.org
Nevladine organizacije za mlade:
•
•
•
•
•
•
•
•
Savez izviđaca CG www.zid.org.me
Inicijativa mladih za ljudska prava www.yihr.me
CAZAS –Društvo za borbu protiv side Crna Gora www.cazas.org
ZID - volonterski servis Crne Gore www.zid.org.me
Forum Mladi i neformalna edukacije www.forum-mne.com
Juventas –omladinski kulturni centar www.juventas.co.me
Centar za građansko obrazovanje www.cgo-cce.org
Kancelarija za mlade www.infomladi.me
Studenti smatraju da bi studenski žvot mogao biti i bolji u Podgorici i da bi za
početak valjalo povećati kredite i dati veći broj stipendija da bi se moglo i u tom
najljepšem čovjekovom dobu i uživati.
38
39
Mini informator za maturante
Spisak važnijih sajtova za mlade
www.upisi.me Web sajt za brucoše
www.ucg.ac.me Sajt Univerziteta Crne Gore
www.spucg.ac.me Sajt Studentskog parlamenta
www.ir.ac.me Mobilnost studenata (razmjene, stipnedije)
www.brucos.co.me Sajt za brucoše
www.mladiinfo.com Portal sa informacijama o obrazovanju
www.informishi.me Portal za mlade, NVO Forum MNE
www.tragom.me Studentski portal
www.joineusee.eu Stipendije za student sa područja Balkana
www.infomladi.me Kancelarija za mlade
www.mladiinfo.com Informacije o stipendijama, poslovima, fondovima
Mini informator za maturante
Međunarodne studentske organizacije:
ESU - European Students’ Union
Website www.esib.org
IUS – International Union of Students
Website www.stud.uni-hannover.de/gruppen/ius
ESN – Erasmus Student Network
Website www.esn.org
EESTEC – Electrical Engineering Students’ European Association
Website http://www.eestec.org
FEJS – Forum for European Journalism Students
Website www.fejs.org
IAPSS – Intrenational Association for Political Science Students
Website www.iapss.org
IFMSA- International Federation of Medical Students’ Associations
Website www.ifmsa.org
IPSF- International Pharmaceutical Students’ Federation
Website www.ipsf.org
IPSO- International Psychology Students’ Organisation
Website http://www.psychologystudents.org
40
41
Mini informator za maturante
Mini rječnik studentskih pojmova
Akreditacija je postupak utvrđivanja validnosti studijskih programa, njihove
primjerenosti važećim standardima kvaliteta i tržištu rada.
Dekan: starješina jednog fakulteta na univerzitetu; predsjednik jednog
fakulteta.
Diploma je javna isprava kojom se dokazuje da je stečena kvalifikacija rezultat uspješno završenog programa visokog obrazovanja.
Dopuna diplome (Supplement) je javna isprava koja se prilaže uz određenu
diplomu ustanove radi detaljnijeg uvida u nivou, prirodu, sadržaj, sistem i pravila
studiranja i postignute rezultate tokom studija lica kome je diploma izdata, a koja
je zasnovana na osnovnom modelu utvrđenom za jedinstveni evropski prostor
visokog obrazovanja.
Esej: kraći naučni tekst u kome se obrađuje jedan ograničen problem ili pogled na pitanja iz raznih oblasti.
ECTS: Evropski sistem prenosa bodova koji obezbeđuje nacionalnim obrazovnim sistemima širom Evrope transparentnost u odnosu na druge obrazovne
sisteme, tržište rada i studente i omogućuje efikasnu pokretljivost studenata i
profesora unutar Evrope.
Prodekan: zamjenik dekana na fakultetu.
Semestar: pola školske godine na fakultetu.
Seminarski rad: pisani naučni rad na određenu temu koji se prezentuje.
Stipendija: novčana potpora za školovanje.
Studirati: baviti se naukom, posvetiti se nauci, učiti, proučavati; biti slušalac
univerziteta, velike škole, visoke škole radi proučavanja neke nauke.
Univerzitet: velika škola, sveučilište, najviša nastavna ustanova koja u svom
sastavu ima više fakulteta.
Univerzijada: međunarodna studentska takmičenja u raznim disciplinama;
održava se svake druge godine.
Mini informator za maturante
Šta vam vaši vršnjaci poručuju:
■ Odluči se da upišeš ono što želiš i samo tvoja volja je u pitanju oćeš li završiti. Svoj
dan koristi u zabavi i učenju ☺
■ Upišite ono što volite!
■ Trud, rad i upornost!
■ Ozbiljno shvatIte studiranje!
■ Istrajte u onome što želite!
■ Vjerujte u sebe i svoje mogućnosti!
■ Samo hrabro, budite uporni!
■ Neka vam se niko ne miješa u odluku o tome šta će upisati.
■ Ne plašite se fakulteta, radite i učlite kako bi pokazali što bolji rezultat.
■ Pažljivo odaberIte fakultet!
■ Budute odgovorni, hrabri i smjeli
■ Dobro razmislite šta ćete upisati, konsultujte se sa roditeljima i profesorima prije
nego što donesete konačnu odluku.
■ Najvažnije je da ne zaboraviite svoje obaveze.
■ Dobro razmislite o upisu jer je to jedna od najvažnijih odluka u životu.
■ Pažljivo birajte svoj budući poziv, a sve u skladu sa svojim mogućnostima i aspiracijama.
■ Uozbiljite se!
■ Samo hrabro! Do ostvarenja ciljeva!
■ Vjerujte u sebe.
■ Čuvajte se!
■ Glavu gore!
■ Samo hrabro, ako ne bude išlo ispišite se, u prodavnici uvijek možete raditi.
■ Dobro razmislite šta ćete upisati da ne izgubite koju godinu uzalud.
■ Good luck :)
Šta vam studenti poručuju:
■ Ne dozvolite da samo prođete kroz fakultet, nego neka fakultet prođe kroz Vas!
■ Možda će vaša generacija poboljšati život studenata. Borite se.
■ Kada upadnete u sitem treba samo da se borite i da vjerujete u sebe da to možete
iako se nađete u trenutku kada želite sve da ostavite.
■ Učite. Koristite glavu. Razmišljajte i analizirajte. Uočavajte. Kritikujte. Mijenjajte.
■ Samo hrabro. Svi imamo različita iskustva. Knjigu uvijek pored sebe i vjerujte u
sebe.Nećete pogriješiti.
■ Za koji god fakultet se odlučite, iskoristite od studentskog života što više možete,
jer ove godine, vrijeme, druženje, prilike, itd. neće se ponoviti!
■ Neka vas ne plaše stroga i ozbiljna lica na fakultetu, takav stav vas nece usrećiti i
dovesti do cilja. Samo pozitivno naprijed!
■ Samo hrabro... Vjerujte u sebe i najprije učite i samo učite, a sve ostalo će doći na svoje.
Fakultet: odjeljenje univerziteta (pravni, filozofski, medicincki itd. ).
42
43
SAD ZNAM
Mini informator za maturante
Pripremila: Marija Radunović
Kreiranju brošure doprinjeli odgovori maturanata iz škola:
Gimnazija „Stojan Cerović‟, Nikšić
Gimnazija „Panto Mališić‟, Berane
Gimnazija „30. septembar‟, Rožaje
Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola, Bar
Grafički dizajn i prelom teksta: M Studio, Podgorica
Tiraž:
kom
Projekat NVO MLADI VAMA„Sad znam‟ je podržan u okviru projekta Društveno osnaživanje mladih u Crnoj Gori
koji je finansiran od strane Italijanske kooperacije, a implemantira ga Međunarodna organizacija za migracije
(IOM) u saradnji sa Kancelarijom za mlade.
Download

Mladi vama Mini informator Sad znam