Pokret mladih 19-40 nudi javnosti u RS i BiH deklaraciju!
Mi, građani Republike Srpske, generacija od 19 do 35 godina starosti, organizovani u
Pokret mladih „Novi front“ dajemo na uvid javnosti RS, BiH i cijelom svijetu slijedeću
DEKLARACIJU
1. Generacija od 19 do 35 godina obuhvata oko 15 procenata u ukupnoj starosnoj
strukturi RS. Naše učešće u važnim društvenim tokovima i strukturama, nije ni približno
recipročno učešću u demografskoj strukturi. Naši stavovi i mišljenja o zbivanjima u
društvu se ne uvažavaju od strane vlasti i političkih struktura. Zbog toga smo potisnuti
na margine društva. Takva situcija nije zbog toga što smo nezainteresovani za stanje u
društvu ili smo pasivni, već zbog toga što su nam zatvoreni svi putevi učešća u
društvenim zbivanjima, osim kroz političku borbu. Naš položaj u društvu je svakim
danom sve gori i došao je do visokoog stepena degradacije, umjesto pune društvene
afirmacije, čak i prema onoj narodnoj izreci "na mlađima svijet ostaje". Svaka druga
osoba u ovom starosnom dobu prisiljena je da i dalje živi u roditeljskom domu, a svaka
treća u dobi od 29 do 35 godina. Pripadnci naše generacije mogu raditi, najčešće, samo
privremene i povremene poslove, često i u sivoj zoni. Trećina mladih od 23 do 35 godina
nema nikakva vlastita primanja a oni mladi koji imaju bilo kakvo zaposlenje, često su u
položaju totalne eksploatacije, radne obespravljenosti i stručne degradacije. Velika
nezaposlenost demotiviše nas na bilo kakav kreativan, inovativan i autonoman radni
poduhvat, time dodatno čini besmislenim i uzaludnim naše, ionako nekvalitetno,
obrazovanje.
2. Ekonomska situacija koju karakterišu tri antiekonomska principa (potroši, prodaj i
pozajmi) dodatno ulijeva strah i stvara osjećaj da nas čeka nesigurna i neizvjesna
ekonomska i socijalna budućnost, kao i budućnost svih gradjana RS. Privreda bez
privrednog rasta, čini da smo, prema standardu i kvalitetu života, bliži zemljama
Severnoistočne Afrike, umjesto zemljama Srednje Evrope. Ekonomsku situaciju
Republike Srpske karakteriše: prevelika zaduženost preduzeća; mnogo preduzeća koja
samo formalno rade jer ne ostvaruju profit; mnogo preduzeća u stečajnom i
predstečajnom stanju; stalni trgovinski i platni deficit; više se troši nego što se stvara i
zarađuje; ulaže se u infrastrukturu umjesto u proizvodnju; vrši se korupcionaški pritisak
na mala i srednja preduzeća koja dobro rade.
3. Reindustrijalizacija kao osnov ekonomskog razvoja. Podatak da industrijjska
proizvodnja učestvuje u BDP RS svega sa 9%, najbolji je indikator šta treba činiti. Treba
otpočeti sa reindustrijalizaciom privrede i revitalizacijom fabrika i pogona koji su, bar
djelimično, sačuvani. Bez ponovnog uspostavljanja ili nove izgradnje nekoliko velikih
privrednih kompanija nema privrednog opravka RS. Samo se oslanjati na mala preduzeća,
sa nekoliko zaposlenih, predstavlja poslovnu i ekonomsku iliuziju i zamajavanje. Pakistan
ima najviše malih i srednjih preduzeća po glavi stanovnika u svijetu, pa u čemu je svjetski
značaj pakistanske privrede, čak i u otklanjanju vlastitog siromaštva? Potrebno je
revitalizovati ili izgraditi bar četiri veće kompanije, po jednu u oblastima
drvnoprerađivačke industrije, energetike, prehrambene i metalske industrije, uz
posebna ulaganja u informatiku, robotiku i digitalnu tehnologiju. Tek tada će mala i
srednja preduzeća moći da prave mrežu i klasterizuju se prema ovim velikim
preduzećima. Gde je novac za tako nešto? Između ostalog, u RS 300 najbogatiiih ljudi
posjeduje lično bogatstvo od oko 15 milijardi KM, oprezivanjem tog bogatstva po stopi
od 30% dobija se 4,5 milijarde KM.
4. Revizija privatizacije i reprivatizacija su najvažniji i neodložan postupak u bilo kakvom
planiranju i nastojanju da se podigne privreda, učini efikasnijom i održivom, te da se
poveća zaposlenost i prihodi građana. Ozbiljni ekonomsti su izračunali da je
70% privatizacije bilo neuspješno. Preduzeća su privatizovana da bi bila opljačkana a da
bi se novi vlasnici dokopali imovine i resursa, izvlačeći keš i oslobađajuci se radnika.
Zakonski okvir i korupcionaški milje im je u tome dodatno pomogao. Stvorena je mreža
između političkih struktura, novih vlasnika i kriminalnih grupa koja već 15 godina isisava
finsijska sredstava iz poslovnih subjekata širom RS, čineći ih nelikvidnim i neodrživim.
Novi vlasnici (tajkuni) dodatno opterećuju preduzeća kreditnim zaduženjima i tako ih
guraju u stečaj, radnike na ulice a budžet RS ostavljaju bez prihoda. Sva tako
privatizovana preduzeća treba oduzeti od sadašnjih vlasnika i predati sindikatu na
upravljanje a sindikat zadužiti da nađe stručnjake koji će predložiti njihovu revitalzaciju i
restrukturisanje. Kada preduzeća postanu održiva, akcije podjeliti zaposlenima.
Osim privatizacije od strane domaćih tajkuna, nešto slično se dešava i sa stranim
ulaganjima. Pogledajte primer fabrike glinice “Birač” u Zvorniku: duguje državi 100
miliona KM, država prolongira dugove i još iz budžeta daje podršku i odobrava kredite
od IRB. Sada se pokazuje da je ukupna šteta za RS veća od milijardu konvertibilnih
maraka. Ta privatizacija je svojevremeno najavljena kao motor koji će povući cijelu
privrdu istočnog dijela RS. Sa novcem koji “Birač” duguje budžetu RS, oko 1000 radnika
koji tamo rade, moglo je 10 godina primati solidne plate za bilo koji posao (da apsurd
bude veći, čak da ništa ne rade) i da opet šteta bude manja. A da zamislimo da je tih 100
miliona (odnosno milijardu) uloženo u podsticaj uspješnim preduzećima, pa da prošire
kapacitete i zaposle nove radnike. Možemo pomenuti i slucaj ČEZ-a i najavljenog
ulaganja od 2 milijarde u rudnik i elektranu „Gacko”, da bi se na kraju sve svelo na
plaćanje „penala” ČEZ-u u iznosu od 150 miliona KM iz budžeta RS, odnosno iz džepova
naivnih građana. Ovome treba dodati još nekoliko vladinih poslovnih avantura koje će (ili
su već) koštati građane RS: dugovi Rafinerije, Štrabag, „brze pruge”, aerodromi širom
RS, revitalizacija željeznice, izgradnja fabrike vagona i slično.
5. Stop uništavanju sela i poljoprivrede! Posaban problem predstavlja uništavanje
poljoprivrede u prethodnih 15 godina za koje su odgovorne vlasti RS svojim pogrešnim
potezima i popuštanjem uvozničkom lobiju da uvozi luk iz Kine, pasuljlj iz Argentine,
paradaiz iz Egipta, jabuke iz Španije i kupus iz Turske a da isti proizvodi (zdravstveno,
vjerovatno pouzdaniji) propadaju na njivama i poljima u RS. Ne regulisano tržište
poljoprivrednih proizvoda, neorganizovan otkup, izostanak podsticaja i drugih
stimulativnih mjera, učinili su da poljoprivreda i selo u RS dođe do "prosijačkog štapa".
Tražimo da se odmah počne sa revitalizcijom sela i poljoprivrede! Za to ima dovoljno
stručno urađenih strategija koje čame u resornim ministarstvima i obezbeđuju im alibi
da ništa ne rade.
6. Upozoravamo vladu RS da odmah prestane sa rasprodajom resursa. Rudna bogatstva,
šume, zemljište, rijeke, energetski objekti, termalni i mineralni izvori su najvažniji resurs
koji RS ima i koji garantuje razvoj održive i efikasne privrede. Vlasti RS su već započele
rasprodaju tih resursa, direktno ili kroz sumnjivu i netransparentnu tajkunsko
korupcionašku koncesionalizaciju. Ti resursi nisu njihovi, već oni pripadaju generacijama
naše djece i unuka, kao i njihovih nasljednika. Svaku daljnu aktivnost u ovom pravcu od
strane vlasti RS, smatraćemo najjačim udarom na održivost, bezbjednost i budućnost RS.
7. Tražimo osnivanje Agencije za borbu protiv korupcije sastavljenu od mladih ljudi
starosti do 35 godina. To predstavlja prvi, neophodni i odlučujući korak u cilju otkrivanja
i suzbijanja korupcije kao glavne prepreke ukupnom razvoju RS.
8. Upozoravamo vladu i predsjednika RS da ne dozvole da državni univerziteti, pod
izgovorom „javno privatnog partnerstva”, dospiju u ruke tajkuna i drugih moralnih
nakaza. Potpuno je vidljivo da se priprema “tajkunizacija” dva državna univerziteta. Kroz
„javno-privatno partnerstvo” (za koje se ne zna šta je to?), privatnici (na našu žalost i na
njihovu sramotu, tu su i neki bogati profesori?!) će ostvarivati profit, kroz povećanje
školarine i smanjenje plata zaposleniima, dok će javni partner (budžet RS) pokrivati
troškove. Napominjemo da su Univerzitet osnovali naši očevi i djedovi, ostavivši ga u
nasljeđe dolazećim generacijama kao instrument ravnopravne mogućnosti da građani iz
svih slojeva društva, preko obrazovanja, ostvare uspon u karijeri i napreduju u društvu.
9. Reforma osnovnog i srednjeg obrazovanja se stalno zagovara ali se stalno odlaže ili se
započinje na karikaturalan način. Reforma obrazovanja podrazumijeva promjenu odnosa
škole i porodice, zatim discipline, odgovornosti, osavremenjivanje programa i povećanje
kvaliteta znanja. Reforma univerziteta podrazumijeva ispravljanje grešaka i štete koju je
nanijela bolonjska relativizacija i degradacija znanja i nauke. Ovde napominjemo jedan
elemenat na kome ćemo čvrsto insistirati: studenti mogu izborne (ali i obavezne)
predmete da slušaju na drugim (matičnim) fakultetima ili kod drugog profesora na
Univerzitetu, odnosno, da posjećuju i druge fakultete i traže znanje i kod drugih
profesora a ne samo kod onih koje im je fakultet nametnuo. To se odnosi na sva tri nivoa
studija.
10. Zasustavljanje pritiska na sindikate. Upozoravamo vladu RS da prestane sa stalnim
pritiskom na sindikat kada god ovaj pokuša da ukaže na nepravilnosti i štetne postupke u
privredi, na loš položaj i degradiranje radnika i ostalih zaposlenih od strane poslodavaca,
na potrebu elementarne zaštite radnih i ljudskih prava i na dostojanstvo rada.
Pacifikovanjem sindikata, vlada uklanja treću polugu (pored vlade i poslodavaca) u
strukturi organizacije i akcije privrednih subjekata i društvenog života. Na taj način se
otvara prostor za samovolju poslodavaca i vlade i potpunu kontrolu ljudi, njihvih potreba
i intresa.
11. Zaustavljanje pritiska na zaposlene u javnim službama. Stalna pretnja smanjenjem
broja zaposlenih u ovim službama daje neprijatnu sliku o odnosu vlasti prema
zapošljavanju i ljudskim resursima. Nije problem u broju zaposlenih u javnim službama,
već u njihvovoj kreativnosti, inovativnosti, autonomiji, vrednoći, požtvovanosti i
odgovornosti.
12. Zahtijevamo povlačenje svih ljudi starijih od 50 godina (koji su sada angažovani u
politici i koji su odgovorni za teško stanje u kojem se nalazi naša zemlja) iz političkog
života i sa javnih funkcija do kraja 2014. godine. Generacija političara pomenute
starosne grupe pokazala se kao veoma nesposobna, nestručna i sebična. Radili su samo
za ličnu korist i korist svojih neposrednih partijskih drugova. Promovisali su nepotizam,
korupciju i klijentelizam kao principe rada u politici, parlamentu, javnom sektoru i u svim
ostalim oblastima društva. Daljim ostankom te generacije na vlasti ili drugim javnim
funkcijama (na direktorskim mjestima i u upravnim odborima javnih preduzeća,
ustanova i institucija), društvena kriza se produbljuje a oporavak privrede i razvoj
društva blokira. Njihova daljnja kontrola resursa RS značiće dalje povećanje
nezaposlenosti, građani će ostati bez penzija, poslovni ambijent će biti sve
nestimulativniji, mladi ljudi će hrliti u inostranstvo da tamo potraže posao i uslove za
pristojan život. Njihova vlast je dovela do toga da RS bude prva administrativna jedinica
na svijetu u kojoj je broj penzionera veći od broja zaposlenih!!! Fizička nesigurnost na
ulicama, privatnim i javnim prostorima stalno se uvećava. Samo potpuni generacijski
zaokret i smjena mogu izvući Republiku Srpsku iz postojećeg katastrofalnog ekonomskog,
socijalnog i političkog stanja. Napominjemo, ovo se odnosi samo na ljude koji su
trenutno na političkim funkcijama, nikako na ljude pomenute generacije koji se nisu do
sada angažovali u politici, političkim manipulacija i drugim nečasnim postupcima i
poslovima.
13. Pozivamo vlasti RS i FBiH da prestanu sa izazivanjem političkih ekcesa i neprimjerene
političke trgovine (tajnih dogovora i neprincipijelnih interesnih koalicija) na štetu svih
građana BiH.
14. Pozivamo sve građane RS i BiH da svoja nacionalna i vjerska osjećanja čuvaju za sebe
i koriste u prigodnim situacijama a da ih ne koriste kao instrument za suprostavljanje
Drugom i Drugima i time izazivaju dalje podjele i nekontrolisane konflikte u društvu.
15. Pozivamo građane Republike Srpske da podrže naše stavove i zahtjeve, kako bi se
formirao jedan opštegrađanski pokret i pružio otpor sadašnjoj štetočinačkoj političkoj
kvazi-eliti u RS, ali i pronašla alternativa u vidu nekoliko stotina stučnih, obrazovanih i
odgovornih ljudi sa visokim intelektualnim i moralnim integritetom koji bi na izborima
2014. preuzeli upravljanje zajedničkim društvenim i državnim poslovima. Ako se to ne
desi, posljedice će biti katastrofalne: penzioneri neće imati penzije ako naša generacija
ne dostigne zaposlenost od 80% (sda je to 23%); siromaštvo će se i dalje produbljivati;
resursi će biti rasprodati i uništeni; mladi će bježati iz RS; natalitet će opadati i, na
kraju, RS će izgubiti ugled i privlačnost u okruženju i svijetu.
Download

deklaracija nf