Bilten br.160
M jese čn i b il ten – ru j an/ s ept emb a r 2 01 2 .
O RC /hC a T uz la
-
UVOD Dragi prijatelji, pred vama se nalazi septembarsko
izdanje
mjesečnog
informativnog
biltena
Omladinskog Resursnog Centra (ORC) Tuzla i
Omladinske mreţe Bosne i Hercegovine koja za
sada broji 159 organizacija i 90 pojedinca iz 69
mjesta BiH.
Bilten izlazi na bosanskom-srpskom-hrvatskom i
engleskom jeziku. U njemu se nalaze informacije o
aktivnostima Omladinskog Resursnog Centra (ORC)
Tuzla, te Omladinske Mreţe Bosne i Hercegovine,
informacije o mjesečnim aktivnostima omladinskih
organizacija i grupa - članica ove mreţe, njihovi
planovi za naredni period, te ostale korisne
informacije (donatori, pozivi na konferencije i seminare, školarine, stipendije...).
Ukoliko ţelite da budete na mailing listi za naredna izdanja mjesečnog informativnog biltena ili ako
imate pitanja ili sugestije, javite nam se. Mjesečni informativni bilten, kao i arhivu dosadašnjih izdanja
moţete naći i na web stranici Omladinske mreţe Bosne i Hercegovine:
http://www.omladina-bih.net
Uživajte u čitanju!!
SADRŢAJ
Aktivnosti u septembru 2012.
..........................................
2
Planovi za oktobar 2012.
..........................................
3
Aktivnosti dijela članica mreţe
..........................................
4
Glas mladih
..........................................
15
Donatori / pozivi / konkursi
..........................................
16
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten – septembar / rujan 2012.
br. 160
2
AKTIVNOSTI hCa/ORC-a U SEPTEMBRU 2012.
Mladi Eko Lideri (Youth Eco leadership Corps)
U septembru 2012., Eko Tim Lideri iz Tuzle su započeli treninge
sa četvrtom grupom učesnika projekta Mladi Eko Lideri u
Lukavcu. Orijentacijski trening je trajao od trećeg do sedmog
septembra, nakon čega je formirana finalna grupa učesnika od 30
mladih ljudi koji će dalje nastaviti obuku u trajanju od 6 sedmica,
sa tim da su zadnje četiri sedmice predviĎene za rad na terenu
(pravljenje kontejnera za razdvajanje otpada, čišćenje i
restauriranje dječijeg igrališta, rad na kućama i pravljenje Taa
Bora solarnih lampi).
Orijentacijski trening je odrţan u prostorijama J.U. Javna biblioteka Lukavac. Treningu je
prisustvovalo 30 mladih ljudi od 16 do 30 godina. Prva dva dana trening su drţali Eko tim lideri, Boris
Marić i Maja Vlajić.
Na orjentacijskom treningu, pored Eko tim lidera iz Tuzle, predavali su i gospoĎica Renea Radojčić iz
Centra za odrţivi razvoj iz Brčkog, gospoĎa Danijela Tošić iz Centra za energetsku efikasnost iz
Sarajeva i Majda Mujanović iz OIA Sarajevo.
Prve dvije sedmice rada na terenu grupa je napravila 38 Taa Bora Solarnih lampi i uradila
"weatherization" na dvije kuće u Lukavcu.
9. septembra akciji "Očistimo planetu za jedan dan – Let's do it!” u
Tuzli se odazvalo oko 150 volontera, meĎu kojima su bili i Mladi
Eko Lideri. Nakon skupljana na lokaciji šetališta Jala, Mladi Eko
Lideri su dobili zaduţenje da čiste šetalište i izvor na Ilinčici. Nakon
uspješnog završetka čišćenja šetališta i izvora, Mladi eko lideri su
dobili usmenu zahvalnicu za rad i podršku od strane organizatora
“Let’s do it!” akcije.
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten – septembar / rujan 2012.
br. 160
3
Predstavnici ORC Tuzla Ivana Nakičević i Miralem Tursinović, kao i mladi eko lideri iz Tuzle Maja
Vlajić i Boris Marić prisustvovali su YELC sastanku u Brčkom dana 28.9.2012. Na sastanku se
razgovaralo o radu sa IV grupom MEL i budućim planovima YELC projekta.
18. septembra je našu organizaciju posjetila gospoĎa Biljana Dakić - ĐorĎević, Program Officer iz
BTD – The Balkan Trust for Democracy. Razlozi sastanka sa predstavnicima ORC Tuzla bili su
informisanje gosp. Dakić - ĐorĎević i BTD-a o trenutnim aktivnostima hCa / ORC-a Tuzla, informacije
o generalnoj situaciji civilnog sektora u BiH, kao i dogovori o projektnim prijedlozima ORC-a Tuzla.
Jedan od zaključaka ovoga sastanka bio je taj da je BTD zainteresovan za nastavak saradnje sa
ORC Tuzla.
Tokom septembra ORC Tuzla je radio na pripremi i slanju izvještaja projekta
„Regionalna omladinska akcija protiv diskriminacije". Iako je najavljena monitoring
posjeta kolega iz „Mladinskih inicijativa“ Prilep pomjerena za sedam dana, iz
opravdanih razloga, protekla je po predviĎenom planu i programu.
Redovne aktivnosti ORC-a Tuzla
Tokom septembra radili smo na odrţavanju i razvoju komunikacija i koordinacije unutar Omladinske
mreţe Bosne i Hercegovine što podrazumijeva sljedeće aktivnosti:
-
-
svakodnevno na mejling listu mreţe ([email protected]), ali i na druge adrese u Bosni i
Hercegovini i regiji distribuirali informacije interesantne za mlade i omladinski aktivizam u BiH
(pozivi na radionice, seminare, konferencije, pozivi za projektne aplikacije, poslovi, školarine,
ostale aktivnosti),
odrţavali i redovno dopunjavali informacije na našoj web stranici www.omladina-bih.net,
slali informacije koje smo dobili od omladinskih organizacija i pojedinaca iz mreţe prema vani
(meĎunarodnim organizacijama, organizacijama u regionu, donatorima),
vršili korespondenciju sa organizacijama i pojedincima zainteresovanim za rad mreţe,
odgovarali na upite vezane za odreĎene aktivnosti, edukacije i ostale informacije vezane za
omladinski aktivizam u BiH.
PLANOVI HCA/ORC-A ZA OKTOBAR 2012.
Nastavak rada sa IV grupom Mladih Eko Lidera u Lukavcu, te pripreme za petu grupu.
Nastavak rada Regionalne omladinske mreţe protiv diskriminacije Zapadnog Balkana. U
okviru ovoga ćemo završiti evaluaciju rada mreţe u prvoj godini, izvještavanje prema donatoru,
te početi planirati aktivnosti za naredni period. Više o ovome na našim stranicama:
www.omladina-bih.net i www.stopdiskriminacija.net
Nastavak rada hCa/ORC Tuzla na redovnoj distribuciji informacija omladinskim
organizacijama u Bosni i Hercegovini, kao i ureĎivanje i distribucija mjesečnog biltena
Omladinske Mreţe Bosne i Hercegovine;
Pripreme za organizovanje ALF BiH treninga jačanja kapaciteta, koji planiramo odrţati u
drugoj polovini novembra.
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten – septembar / rujan 2012.
br. 160
4
AKTIVNOSTI ČLANICA OMLADINSKE MREŽE BIH
PRONI CENTAR ZA OMLADINSKI RAZVOJ
Mehmedagića 24, 76 100 Brčko distrikt BiH
Tel./Fax: 00 387 49 217 695
E-mail: [email protected]
www.pronibrcko.ba
PRONI NA „12. DANIMA OTVORENIH VRATA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BIH“
Na “Danima otvorenih vrata” dvanaeste godišnjice Policije Brčko distrikta BiH koje je odrţano prošle
sedmice (31.8.) na Trgu mladih u Brčkom učešće je uzeo i PRONI Centar za omladinski razvoj.
Predstavnici PRONI Centra su u saradnji sa Policijom iskoristili priliku i na štandu javnosti izloţili
promotivni materijal o organizaciji i njezinim aktivnostima, te razgovarali sa prolaznicima o projektima
koji su u realizaciji.
Pored saradnje na drugim poljima u cilju jačanja civilnog
društva ovim je potvrĎeno da i dalje vladaju pozitivni odnosi
izmeĎu Policije i nevladinog sektora. Policija Brčko distrikta
BiH je pored dijeljenja promotivnog materijala graĎanima
predstavila i opremu koju koriste u radu, te izveli vjeţbu
lišavanja slobode izvršioca krivičnog djela.
Na “Danima otvorenih vrata” prisustvovao je i gradonačelnik
Brčko distrikta BiH Miroslav Gavrić, zamjenik gradonačelnika
Anto Domić, glavni koordinator Vlade Brčko distrikta BiH
Adnan Azapagić, te glavni tuţilac Tuţilaštva Brčko distrikta
BiH Zekerija Mujkanović.
ЈОШ ЈЕДАН БРЧАК ВОЛОНТИРА У ЕУ
ПРОНИ Центар је, као акредитирана организација за ЕВС, потписала споразум за још једног
локланог волонтера који ће провести годину дана у ЕУ.
Наиме Анел Рамић ће од 24.9.2012. волонтриати у Пољској у организацији Остојаи, радећи на
пројекту Cultural Diverisity for Common Actions. Анелов фокус ће бити млади са посебним
потребама, те ће кроз пројекат радити на разбијању предрасуда и стереотипа према овој
популацији.
Иначе Анел је у студент Енглеског језика и књижевности на Филозофском факултету,
Универзитета у Сарајеву, а у слобоно вријеме се бави писањем пјесама, те музиком.
NDI I PRONI ODRŢALI JAVNI FORUM U BRČKOM
Nacionalni Demokratski Institut (NDI) u saradnji sa PRONI Centrom za
omladinski razvoj u petak 21.9.2012. godine, je organizovao Javni
forum u Domu kulture u Brčkom na kojem su političke partije Distrikta
prisutnima predstavili planove rješenja gorućih problema kao što je
nezaposlenost, ekonomija, infrastruktura, zaštita okoliša i sl.
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten – septembar / rujan 2012.
br. 160
5
Na Javnom forumu prisustvovao je i Savjet Mladih Eko Lidera iz Brčkog i na postavljena pitanja od
političkih partija traţili su konkretna rješenja kada je u pitanju zaštita okoliša. Pored članova Savjeta
prisutni su predstavnicima političkih partija postavljali i dodatna pitanja koja se odnose na trenutne
probleme u BiH.
Jedan od ciljeva Javnog foruma i TV debate je da osigura da što više
graĎana BiH bude što bolje i objektivno informisano o predizbornim
mišljenjima kandidata svih političkih partija koja djeluju u njihovim
izbornim sredinama.
Nakon predizbornih foruma u Livnu, Jajcu, Gradišci, Prijedoru, Cazinu,
Gračanici, Brčko distriktu BiH, Šamcu, Palama i Foči u sklopu programa
TV Debate i Forumi 2012 odrţat će se i TV debate u Novom Gradu –
Sarajevo, Zenici i Banjoj Luci.
ОБИЉЕЖЕНА ГОДИШЊИЦА ПРОЈЕКТА МЛАДИ ГРАДЕ БУДУЋНОСТ
Од 25. до 27.9.2012. је обиљежена годишњица пројекта „Млади
граде будућност у Брчко дистрикту БиХ“. На свечаној промоцији
која је уприличена у Дому културе у Брчком присуствовао
је директор УСАиД БиХ Дејвид Берт. Бeрт је истакао да када
спојите младе људе с партнерима из приватног сектора и
представницима Владе, онда стварате једно успјешно мјесто и
добре резултате. На овај начин пројект даје резултате не само
за младе којима је пројект намјењен већ за цијелу заједницу.
Овом приликом 52 младих треће генерације програма је и
примило цертификте.
На церемонији поред Дејвид Берта, говор је одржао и
градоначелник Брчко дистрикта БиХ, Мирослав Гаврић.
Присутни су били представници Владе дистрикта Брчко, и сви
они који су у протеклом разгобљу помогли пројекат.
Програм „Млади граде будућност“ шири се на још четири БХ
опћине, Градачац, Пелагићево, Челић и Лопаре.
Дан раније млади из пројекта су имали прилику разговарати са представницима Удурге
послодаваца, Педагошке институције, Привредне коморе и Пододјела за средњошколоско
образовање Владе Брчко дистрикта БиХ. Дан након церемонији пројекат "Млади граде
будућност" је угостио НВО младих из неколико градова Босне и Херцеговине.
Пројекат „Млади граде будућност у Брчко дистрикту БиХ“ се имплементира на подручју Брчко дистрикта и
сусједних општина у периоду од априла 2011. до децембра 2013. године. Носилац пројекта је америчка
организација Yоутх Буилд Интернатионал, а локални партнери су ПРОНИ Центар за омладински развој и
Центар за одрживи развој. Пројекат је подржан од народа Сједињених Америчких Држава - путем УСАИД-а.
ZAVRŠETAK PROJEKTA ALTYO
PRONI Centar za omladinski razvoj Brčko 20.9.2012. je na zatvaranju projekta ALTYO
upriličio promociju projekta „Kako planirati i sprovoditi kampanju zagovaranja i lobiranja“. Tijekom
promocije predstavljana su iskustva i savjeti za efektivnu izvedbu kampanje, zajedno s pozitivnom
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten – septembar / rujan 2012.
br. 160
6
praksom u regiji od strane organizacija civilnog društva iz naše zemlje, Makedonije i Crne Gore,
koje su i učesnice projekta ALTYO.
Na promociji je istaknuto da su u sklopu projekta izravno učestvovala 63
aktivista iz 32 organizacije civilnog društva, koje su ojačale kampanju u
svrhu zagovaranja i lobiranja. UraĎeno je po pet kampanja u svakoj
zemlji, u cilju poboljšanja mogućnosti upošljavanja mladih. Projekt je
trajao 22 mjeseca, te je na promociji predstavljen i priručnik izraĎen kroz
projekt. Priručnik sadrţi pregled aktivnosti iz projekta te savjete kako
organizirati kampanju zagovaranja i lobiranja.
ОБУКЕ ЗА НОВИХ 20 ВОЛОНТЕРА ЛВС-а
У септембру је почела обука за 20 нових волонтера у склопу пројекта „Локални волонтерски
сервис Бијељина“. Циљ обуке је пружање практичног знања за младе који желе волонтирати у
својој заједници и шире.
Учесници су бирани из већ постојеће базе ЛВС-а, али је прилика
за учешће дата и осталим заинтересованим волонтерима који су
се пријавили на позив.
Обука је у трајању 5 дана и учесници имају прилику сазнати
нешто више о волонтеризму, лидерству, тимском раду,
комуникацији, као и како испланирати и организовати једну
волонтерску акцију. Након завршене обуке у следећој фази
пројекта ових 20 волонтера ЛВС-а ће заједно са 10 волонтера
ПРОНИ Центра радити на реализацији 5 волонтерских акција
које су планиране за октобар и новембар 2012. године.
Ове акције имају за циљ друштвено оснаживање волонтера, укључивање што већег броја
грађана и допринос локалној заједници.
RAD MLADIH EKO LIDERA
Prve sedmice septembra počeli su šestosedmični treninzi za
četvrtu grupu Mladih Eko Lidera u Orašju, Srebrenici, Zvorniku i
Lukavcu.
Tokom prve sedmice je odrţan orijentacijski trening koji je pored
PRONI Centra za omladinski razvoj, voĎen od strane ostala tri
partnera na projektu Omladinske Informativne Agencije, Centra
za energetsku efikasnost i Centara za odrţivi razvoj.
Nakon dvosedmične teorijske obuke iz oblasti lidrestva, timskog
rada, komunikacije, energetske efikasnosti, zaštite ţivotne
okoline...počelo se i sa praktičnim radom: izrada solarnih lampi,
izrada kontejnera za reciklaţu, ureĎivanje okoline i izolacija
kuća.
Tokom septembra Mladi Eko Lideri su vršili i podjelu solarnih lampi socijalno ugroţenim porodicama
na području opština Banovići, Bijeljina i Špionica.
Projekat “Mladi Eko Lideri” finasiran je od strane USAID, a realizatori su YouthBuild International, PRONI Centar za
omladinski razvoj, Centar za odrţivi razvoj, Omladinska informativna agencija i Centar za energetsku efikasnost.
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten – septembar / rujan 2012.
br. 160
7
ОИА ОДРЖАЛА САСТАНАК СА ЧЛАНОВИМА САВЈЕТА МЛАДИХ ЕКО ЛИДЕРА
Омладинска информативна агенција (ОИА) из Сарајева одржала
је састанак у Власеници са члановима Савјета Младих Еко
Лидера на којем су разговарали о даљим активностима и
плановима рада Савјета.
Између осталог на састанку се разговарало о припреми
заговарачких акција које ће се водити у току изборне кампање, а
која би помогла у лобирању одређених промјена на пољу
сектора заштите околиша. Овим би се и дефинисало које
политичке партије у Власеници и Сребреници тренутно нуде
програм који се односи на заштиту околиша.
Савјет младих еко лидера је саставни дио пројекта “Млади Еко Лидери” који окупља 40 младих лидера из
сјевероисточне Босне и Херцеговине са циљем заговарања промјена у области заштите животне средине.
OSMA GRUPA SPCIJALIZOVANE OBUKE “MLADIH EKO LIDERA”
Osma grupa učesnika projekta “Mladi Eko Lideri” sa područja sjeveroistočne BiH polovinom
septembra uspješno je završila trodnevnu specijalizovanu obuku u Sarajevu na temu solarna energija
i energetska efikasnost u organizaciji Centra za energetsku efikasnost (CEEF) iz Sarajeva.
Učesnici su učili o vakumskim i pločastim kolektorima, te koje su
najisplativije investicije kada je u pitanju iskorištavanje solarne energije u
BiH.
“Tema je bila jako zanimljiva. Planiram uraditi nešto povodom toga za moj
diplomski rad. Takođe, uz pomoć Esada Karalića koji nam je predavao,
odlučila sam da sa kolegom Jasminom napravimo projekat vezano za
energetsku efikasnost. Na obuci sam upoznala i drage ljude i nadam se
da ću nastavit saradnju sa njima”, rekla je Selma Dţinić iz Ţivinica
učesnica obuke u Sarajevu.
Do proljeća 2013. godine u organizaciji Centra za energetsku efikasnost planirano je da se edukuje
80 učesnika programa projekta “Mladi Eko Lideri” na temu energetski efikasna gradnja, solarni paneli,
voda i biomasa.
ПРЕДСТАВНИЦИ ПРОНИ-а У ШВЕДСКОЈ
Три представника ПРОНИ Центра је боравило у Шведској у
посјети партнерској организацији CIVIS. Тема посјета је била
прилика за даље договоре партнерског пројекта „Јачање
капацитета младих лидера/ки за људска права“ те
успостављање нових партнерства са организацијам са Блиског
Истока. Наиме, ПРОНИ представници су одржали презетацију
нашег рада, те радионицу на тему квалитете омладинског рада.
Пројекат „ Јачање капацитета младих лидера/ки за људска права" има за циљ развити
учинковите моделе омладинског рада за остварење људских права младих, те јачање
капацитета 26 клубова за младе на подручју Брчко дистрикта БиХ.
Дугорочни циљ пројекта је створити друштвено окружење у Босни и Херцеговини у којем ће
права младих бити остварена.
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten – septembar / rujan 2012.
br. 160
8
UG TOLERANCIJOM PROTIV RAZLIČITOSTI – ToPeeR
Vidovdanska 43, 74 000 Doboj
Tel.: 053 205 370, 053 205 371
E-mail: [email protected], [email protected]
web: http://topeer.ba/
AKTIVNOSTI I PLANOVI UG Topeer-a DOBOJ
Vedrana Damjanović, članica UG ToPeeR Doboj je odabrana za Ambasadora
mira zahvaljujući svom angaţovanju u radu našem udruţenju na razvijanju interreligijske i meĎuetničke saradnje. Mladi ambasadori mira je projekat koji
promoviše i podrţava ulogu mladih u aktivnostima graĎenja mira, doprinoseći
suţivotu kroz dostojanstvo i dijalog kako bi se ojačale i promovisale vrijednosti
Vijeća Evrope u konfliktno zahvaćenim predjelima i društvima. Ove godine iz
Evrope je odabrano 4 mladih ljudi, od kojih dvoje iz BiH. Ovo je bio divan poklon
za njen 18 roĎendan.
Kamp “Brezici 2012”
U toku septembra mladi UG ToPeeR i partnerske organizacije
"Zelene staze" su organizovali dvodnevni Kamp “Brezici 2012”.
Učestvovalo je 30-tak članova organizacija. U toku odrţavanja
Kampa odrţane su dvije radionice o zdravim stilovima ţivota,
toleranciji i bogatstvu različitosti. Kamp je organizovan u okviru
projekta koji finansira Ambasada USA i učesnici kampa su
organizovali i biciklističke ture, tako da su obišli ovaj dio Ozrena i mapirali jedan broj biciklističkih
staza.
UG ToPeeR zajedno sa partnerskom organizacijom „Zelene staze” iz
Lukavca prisustvovali Sajmu (projekata) NVO. Prisustvovalo je oko 50
organizacija koje su dobile finasnsijsku podršku u 2012. godini od Ambasade
USA namijenjenu interetničkoj saradnji i osnaţivanju ţena u BiH.
MeĎunarodni Dan mira
Uključili smo se i u obiljeţavanje MeĎunarodnog dana mira. Forum
mladih je organizovao Info pult u Gradskom parku u Doboju, gdje je
dijeljen promotivni materijal – letak o MeĎunarodnom danu mira i
Mirovne novosti (koji izdaje Mreţa za izgradnju mira). Kao članica
REMI mreţe učestvovali smo i u centralnoj manifestaciji u Derventi.
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten – septembar / rujan 2012.
br. 160
9
"Let's do it"
Naša organizacija je bila jedna od kontakt tačaka u programu "Let’s do
it". U akciji čišćenja je učestvovalo 30 volontera direktno na čišćenju
podrţalo nas 220 graĎana. Prikupili smo preko 200 vreća smeća i oko 50
vreća sa plastičnim flašama. S obzirom da nismo imali organizovan
prevoz za prikupljeno smeće očistili smo samo dvije divlje deponije u
neposrednoj blizini centra grada (MZ Šaršija i MZ Usora). Nadamo se da
će ova akcija iduće godine biti mnogo organizovanja i da će je podrţati i
lokalne ali i entitetske/drţavne vlasti.....
Info pult, informisanje i edukacija...
Septembar je doneo i nove/stare aktivnosti na informisanju i edukaciji
mladih o reproduktivnom zdravlju, pa su tako organizovani redovni Info
pultovi u Parku i drugim mjesnim zajednicama u gradu.
GraĎani su takoĎe dobili dovoljno informacija o svojim potrošačkim pravima i
obavezama entiteta/drţave da zaštiti potrošača daje adekvatan značaj.
Odrţana je prva sjednica Multidisciplinarodnog tima za prevenciju
maloljetničke delikvencije, trening/edukacija mladih članova novinarske
sekcije i redovno se emituju dvije radio emisije na talasima Radio Doboja.
PLANIRANE AKTIVNOSTI
- U oktobru UG ToPeeR će se odrţati IX redovni Sajam investicija i očekuje prisustvo minimum 30
predstavnika iz opština u Slivu rijeke Bosna. Sajam je konferencijskog tipa i ove godine je posvećen
energetskoj efikasnosti i unapreĎenju socijalne zaštite u lokalnim zajednicama.
- Planira se i trodnevno savjetovanje – Strateško planiranje organizacija za zaštitu potrošača u RS i
izdavanje Biltena o energetskoj efikasnosti.
- U naredna tri mjeseca ćemo organizovati Javnu kampanju za osnivanje Javne kuhinje u Doboju
(Projekat "Lokalna uprava za kvalitetan ţivot graĎana – Faza 2" koji implementira CCI, a finansira
EU).
I, naravno redovno će se raditi na osnaživanju organizacija civilnog društva kroz
edukacije novoosnovanih udruženja i slično.
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten – septembar / rujan 2012.
br. 160
10
HO „PARTNER“ BANJA LUKA
Beogradska 8, 78 000 Banjaluka
Tel./fax: 051 250 730
E-mail: [email protected]
http://www.ho-partner.rs.sr
Drugi filmski festival o osobama sa invaliditetom
Humanitarna organizacija „Partner“ u Domu
omladine u Banjaluci 16.10.2012. sa početkom
u 11:00 časova, organizuje Drugi filmski festival
o osobama sa invaliditetom.
Na festivalu će biti prikazano 8 filmova u kojima
je prikazan svakodnevni ţivot osoba sa
invaliditetom.
Pored četiri filma iz Bosne i Hercegovine, na
Festivalu će biti prikazana i četiri filma iz Finske
koje
smo
dobili
zahvaljujući
dobroj
dugogodišnjoj saradnji sa
organizacijom
„Treshold“ iz Helsinkija.
Iako je Konkurs za dostavljanje filmova bio
otvoren mjesec i po dana, slab odziv autora je
još jednom potvrdio činjenicu da je invalidnost
malo zastupljena u filmskoj umjetnosti.
Organizovanjem Festivala ţelimo da ukaţemo
na potrebu da se više rade filmovi koji će
promovisati potrebe i mogućnosti osoba sa
invaliditetom.
Različitosti osoba sa invaliditetom treba da
pokaţu nove mogućnosti i izazove za
cjelokupno društvo.
Izloţba fotografija
Prateća aktivnost Festivala je Izloţba fotografija na temu „Samostalan ţivot osoba sa
invaliditetom“. Na Konkurs za dostavljanje fotografija su se mogli prijaviti svi zainteresovani
pojedinci i organizacije. Filmski festival i izloţba su revijalnog karaktera, a imaju za cilj podizanje
svijesti šire javnosti o osobama sa invaliditetom.
Organizaciju Festivala i izloţbe su podrţali Ministarstvo prosvjete i kulture RS i Administrativna
sluţba Grada Banja Luka.
Ovim putem, još jednom, pozivamo sve zainteresovane da posjete Festival i time daju svoj
doprinos podizanju svijesti javnosti o osobama sa invaliditetom kao ravnopravnim
članovima našeg društva.
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten – septembar / rujan 2012.
br. 160
11
INSTITUT ZA RAZVOJ MLADIH KULT
Banjska ul. 2, 71210 Ilidža, Sarajevo
E-mail: [email protected]
Tel./fax: 033 637290, 033 621351
Web: www.mladi.org
IUVENTA - novi časopis iz nove oblasti u svijetu novinarstva - rad s mladima
U neformalnoj i prijateljskoj atmosferi Caffe bara MASH
tokom septembra 2012. g. javnosti je prezentiran
časopis o radu s mladima - IUVENTA. U nastanku
prvog broja časopisa, koji je podrţan od Evropske
omladinske fondacije (EYF) zajedno s Institutom,
učestvovala je i Mreţa mladih Hrvatske, Novosadska
novinarska škola i Mladiinfo iz Makedonije.
Časopis je dostupan i u elektronskoj verziji na adresi:
iuventa.mladi.org.
Kafa s načelnikom Ilidţe i sluţbom nadleţnom za rad s mladima
Kafa s načelnikom Općine Ilidţa gosp. Senaidom Memićem, pomoćnicom načelnika za kulturu, sport i
informisanje gĎom Aidom Lušničkić i sluţbenicom za mlade gĎicom Amrom Bojičić odrţana je tokom
septembra u prostorijama Obrazovno-razonodnog centra za mlade SPAJALICA. Kafa s
predstavnicima/ama lokalne vlasti organizirana je u okviru implementacije preporuka za društveno
uključivanje mladih u općini Ilidţa.
Počeo proces razmatranja revizorskih izvještaja u Federaciji BiH
Revizija je posebno ukazala na potrebu promjene politika u oblasti transfera i raspodjele grantova te
da konačna raspodjela javnog novca traţi značajna unaprjeĎenja. U sklopu inicijative Javni novac
pod lupom Institut za razvoj mladih KULT će u narednom periodu pratiti rad Komisije za finansije i
budţet drţavnog Parlamenta, te Komisije odgovorne za reviziju PFBiH i redovno izvještavati javnost o
aktuelnim dešavanjima u oblasti revizije javne potrošnje u BiH. Više informacija na www.mladi.org.
Podaci o učešću mladih na izborima 2002-2010. g.
U Bosni i Hercegovini se često čuje poziv upućen mladima da izaĎu na izbore i glasaju. Broj mladih
glasača/ica na Općim izborima u Bosni i Hercegovini 2002. bio je 409.138, dok je na Općim izborima
2010. g. taj broj iznosio 688.459. Na www.mladi.org moţete pronaći dodatne informacije te vidjeti
starosnu i spolnu strukturu glasača/ica na izborima 2002-2010. g. Podatke je na osnovi istraţivanja i
analize sastavio tim Instituta za razvoj mladih KULT.
Zalud papir, ljepilo i trud: mladi ne vjeruju predizbornim plakatima
Prema rezultatima istraţivanja o socijalnoj uključenosti mladih koje je početkom ove godine Institut za
razvoj mladih KULT proveo u 12 lokalnih zajednica u BiH, Hrvatskoj i Srbiji, manje od 7% mladih svoj
glas na izborima daje na osnovu izbornih plakata. Reakcije javnosti na dosadašnja dešavanja u vezi s
lokalnim Izborima 2012 u BiH pokazuju da kampanje, iako često besmislene i neukusne, prolaze
zapaţeno. Za sada se moţe konstatirati da su često uznemirujući i osvrnuti se na pokoju postojeću
statistiku. (Nastavak teksta moţete pronaći na www.mladi.org)
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten – septembar / rujan 2012.
br. 160
12
Posjeta Ministarstvu civilnih poslova
Predstavnice Instituta za razvoj mladih KULT su tokom septembra posjetile Ministarstvo civilnih
poslova BiH (MCP) i odrţale sastanak sa gĎom Denisom Sarajlić-Maglić. Nakon što je predstavljen
rad Instituta, razgovarano je o neformalnom obrazovanju i mogućoj saradnji sa sluţbenicima/ama za
mlade.
EU i mladi: Strategijom prema mladima protiv povećane nezaposlenosti
Bosna i Hercegovina već odavno prednjači kada je u pitanju loša statistika o mladima. MeĎutim, ni u
EU situacija nije sjajna, što govori i izvještaj koji je Evropska komisija objavila u septembru 2012.
Eurostat pokazuje da se od početka ekonomske krize (2008.) nezaposlenost mladih u EU dobi od 15
do 24 godine (15,2%) povećala za 50% i sada iznosi 22,5%. Predstavljen je novi program
obrazovanja i obuke za razdoblje 2014-2020 - Erasmus za sve. Više informacija na www.mladi.org.
Uspješno završen još jedan GuGu bazar
Lijepi i sunčani septembarski dani izmamili su u šetnju brojne
sugraĎane/ke, a veliki broj njih posjetio je 20. jubilarni GuGu bazar koji je
organiziran ispred Obrazovno-razonodnog centra za mlade SPAJALICA.
Pored ostaloga, mogla se kupiti odjeća za bebe, djecu i odrasle po
simboličnim cijenama od 0,50 i 1 KM, gricnuti nešto dobrih kolača, malo
proćaskati...
Vrijedni polaznici/e UMiD-a u najvećoj akciji čišćenja BiH
Akcija čišćenja Let’s Do It – očistimo zemlju za 1 dan,
koju organiziraju Udruţenje Ruke iz Sarajeva i Udruţenje
Mozaik prijateljstva iz Banje Luke, najveća je akcija u
historiji BiH posvećena prvenstveno čišćenju ilegalnih
deponija smeća. U konačnici, 35540 volontera/ki
učestvovalo je u akciji i time je za jedan dan očišćeno 105
općina u Bosni i Hercegovini.
Početak uspješne saradnje s Općinom Lukavac
Uspješna saradnja Općine Lukavac i Instituta za razvoj mladih KULT ostvarila se u okviru projekta
Priznavanje UMiD-a kao obuke za aktivno sudjelovanje mladih, što je potvrĎeno potpisivanjem
sporazuma o saradnji. Na sastanku su prisustvovali načelnik Dţevad Mujkić, stručna saradnica za
informativne poslove Aida Kavazović, polaznice obuke UMiD, te projektni tim Instituta.
Više informacija, više aktivnih mladih
Kraj augusta obiljeţile su male graĎanske inicijative učesnika/ca obuke Općine naklonjene mladima u
saradnji mladih i lokalnih vlasti. Omladinski lideri/ce iz općine Novi Grad Sarajevo kroz svoju malu
graĎansku inicijativu napravili su istraţivanje čiji ishod jeste spisak organizacija vladinog i nevladinog
sektora s područja ove općine.
Ako te zanima graĎansko društvo... Uključi se!
Htjeli ste znati više? Ţelite učiti? Uključite se! U okviru projekta Općine naklonjene mladima u saradnji
mladih i lokalnih vlasti omladinski lideri/ke su s Općinom Novo Sarajevo i MeĎunarodnim centrom za
djecu i omladinu Novo Sarajevo realizirali malu graĎansku inicijativu. Pored DOP-a, koji je organizirao
dogaĎaj, svoje mjesto za prezentiranje imali su i AIESEC, udruţenje Mreţa mladih, NVO Narko Ne,
Vijeće mladih Novo Sarajevo i mnogi drugi.
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten – septembar / rujan 2012.
br. 160
13
Mladi Gračanice: Škola počinje, aktiviraj se od prvog dana!
Omladinski lideri/ce općine Gračanica odlučili su da početak nove školske godine ozvaniče malom
graĎanskom inicijativom koja poručuje da se aktiviramo čim prije. Škola počinje, aktiviraj se od prvog
dana ime je inicijative koja je uspješno okupila mlade koji su postali novi članovi/ice udruţenja ANEA.
Internetska stranica koja će biti na usluzi mladima Bosanske Krupe
Udruţenje mladih Ujedinjenje-Konventus u okviru svoje inicijative realiziralo je edukativne radionice o
temi osnove programiranja, administracija web portala i obrada podataka. Krajnji cilj jeste Informativni
portal za mlade, koji će biti mjesto gdje će udruţenje Conventus informirati javnost o projektima,
donatorima i drugim aktivnostima mladih Bosanske Krupe.
Odrţan i treći modul obuke Općine naklonjene mladima
Treći modul u projektu Općine naklonjene mladima trajao je četiri dana.
Sluţbenici/e za mlade i mladi su imali priliku učiti o komunikaciji, aktivnom
slušanju, vještinama prezentiranja, radu s mladima, politici prema mladima
i upravljanjeu projektnim ciklusom. Najkorisniji dio je bio upravo onaj gdje
su se sluţbenici/e i omladinski lider/ke sastali tokom simulacije sastanaka
lokalnih vlasti i mladih. Tokom ovoga modula nas je posjetila i gĎa Ivana
Jusufbegović iz Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona
Sarajevo.
IzraĎena Deklaracija o unapreĎenju poloţaja mladih Starog Grada Sarajevo
Vijeće mladih općine Stari Grad izradilo je Deklaraciju o unapreĎenju poloţaja mladih u općini za
period 2012.-2016. Deklaracija predstavlja zajedničke interese mladih Starog Grada sarajevo te je
rezultat analize budţeta Općine, anketiranja većeg broja mladih ove općine i iskustva mladih
aktivista/kinja iz graĎanskog sektora.
Općina Gradačac dobila krovno tijelo mladih
Tokom septembra odrţana je Osnivačka skupština Vijeća mladih općine
Gradačac. Vijeće čine tri omladinska udruţenja: SPEED Gradačac,
MOTIV Gradačac i Udruţenje KULT Gradačac. Tokom skupštine, u
skladu s dnevnim redom, usvojen je Statut Vijeća, te su izabrani
predstavnici/e organa upravljanja.
Osnovano peto vijeće mladih u Sarajevskom kantonu
Vijeće mladih općine Novi Grad Sarajevo osnovala su četiri omladinska udruţenja: Udruţenje
Slobodne omladine, Udruţenje za mlade Youth prosperity, Humanitarna organizacija Altius i
PRAGMA. Tokom skupštine usvojen je Statut Vijeća te su izabrani predstavnici/e organa upravljanja.
Sljedeći korak u radu jeste pravna registracija vijeća, a potom i realizacija prvih konkretnih projekata
za mlade.
Zajednička poruka aktivistica i političarki: Glasajte za ţene!
U gradovima širom Bosne i Hercegovine odrţale su se ulične akcije u okviru kampanje Glasajte za
ţene, koju provode brojne nevladine organizacije iz cijele BiH, tokom kojih su se aktivistkinjama
pridruţile i kandidatkinje raznih političkih stranaka i pozivale graĎane/ke da izaĎu na izbore te svoj
glas povjere ţenama.
Mlade ţene nositeljice društveno političkih promjena
Tokom septembra odrţane su prve edukativne radionice koje će će provesti u okviru inicijative
Jednake mogućnosti za ţene i muškarce u politici. Predstavljanje osnova komunikacije i
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten – septembar / rujan 2012.
br. 160
14
komunikacijskog procesa, moguće prepreke u komunikaciji, njihovo prevazilaţenje, zatim spol, rod,
ljudska prava te Općinski izbori 2012 i ţene kao nositeljice promjena samo su neke od tema o kojima
su učile polaznice ove obuke.
Odabrana vijeća mladih za učešće na obuci
Javni poziv za učešće na obuci Jačanje kapaciteta vijeća mladih/omladinskih savjeta zatvoren je 15.
septembra 2012. g. Institut za razvoj mladih KULT je odabrao 22 vijeća mladih/omladinska savjeta.
Koncipirana je na principu learning by doing i cilj je stjecanje znanja i vještina koje će polaznici/e moći
direktno primijeniti u radu vijeća mladih/omladinskih savjeta.
Podrška uspostavi registra nevladinih organizacija
Institut za razvoj mladih KULT podrţao je inicijativu USAID-a Jačanje parlamenta u BiH, koju USAID
provodi u saradnji sa Asocijacijom za demokratske inicijative - ADI. U Parlamentu FBiH te u
Parlamentarnoj skupštini BiH odrţana je Konferencija o parlamentarnoj bazi podataka organizacija
civilnog društva i Sajam organizacija civilnog društva u okviru kojeg su organizacije imale priliku
razmijeniti iskustva, saraĎivati te promovirati svoje projekte i projektne aktivnosti
parlamentarcima/kama, kao i drugim nevladinim organizacijama.
Novac – zašto i koliko je vaţan?!
Teško je zamisliti ţivot bez novca u današnje vrijeme. Šta sve njime moţemo kupiti? Moţemo li kupiti
sve? Šta raditi kada je novca premalo i moţe li ga biti previše?! Odgovore na ova i slična pitanja
mladi su potraţili na septembarskom savjetovanju odrţanom u Obrazovno-raznodnom centru
SPAJALICA.
Škola prijateljstva nastavlja sa svojim radom
Škola prijateljstva i ove školske godine nastavlja sa svojim
radom. Radionice će se odrţavati utorkom i četvrtkom u dvije
smjene. Kurs engleskog i njemačkog jezika za sve polaznike/ce
odrţava se subotom. Sa polaznicima/ama nastavljamo raditi
domaće zadatke, druţiti se, učiti i druţiti se tokom radionica. Ne
smijemo zaboraviti ni rad na pripremi predstava, zabava,
izleta... Tokom dvije protekle sedmice druţili smo se i sa
Superbusem, mobilnim edukativnim programom SOS dječijih
sela Bosne i Hercgovine.
26. septembra - Svjetski dan kontracepcije
Svjetski dan kontracepcije je zdravstvena kampanja s misijom podizanja svijesti o kontracepciji kako
bi se mladima omogućilo da donose zrele i ispravne odluke o svom seksualnom i reproduktivnom
zdravlju. Pod ovogodišnjim motom Tvoj ţivot. Tvoja budućnost. Tvoja kontracepcija. podsjećamo da
je pravo i obaveza mladih da dobiju tačne i nepristrasne informacije koje se tiču njihovog zdravlja
Info-tačka za mlade na obuci u Neumu
MeĎunarodna organizacija za migracije (IOM) u hotelu Sunce u Neumu organizirala je petu obuku o
temi HIV/AIDS - Mass mediji i komunikacije. U obuci su učestvovali i predstavnici/ce KULTA, u okviru
projekta Info-tačka za mlade. Obuka je uključila brojne aspekte komuniciranja mass medija, od
pristupa pitanja izvještavanja o HIV/AIDS-u, posebno vezano za mobilne populacije, do finalnog
dizajniranog zajedničkog komunikacijskog plana za promoviranje masovnog dobrovoljnog povjerljivog
savjetovanja i testiranja meĎu mobilnom populacijom.
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten – septembar / rujan 2012.
br. 160
15
GLAS MLADIH - PITALI SMO MLADE:
ŠTA MISLE O TRENUTNOM STANJU MLADIH U BiH?
Diplomirana pravnica iz Banjaluke, aktivna graĎanka, master studije - krivično pravo:
" Kritično stanje za mlade - jedan deo mladih napušta teritoriju BiH jer nema posla, a samo mali broj
njih radi."
Diplomirani pravnik iz Tuzle, aktivan član u nevladinom sektoru:
"Što se tiče mladih u BiH, mislim da se svi slaţemo da smo jedna od najpasivnijih zajednica u svijetu i
da samo izuzetno velikim zalaganjem to moţemo promijeniti. Po mom mišljenju, najveći problem
mladih u BiH je vrlo slab obrazovni sistem što rezultira kreiranju nespremnih visokoobrazovanih
pojedinaca za trţište, i mislim da bi upravo nevladinim aktivizmom mogli nadomjestiti taj nedostatak i
sami sebi doprinijeti boljem sutra. TakoĎe, politička kultura mladih je na vrlo niskom nivou, a iz
njihove pasivnosti često proizlazi i vrlo velika mogućnost povodljivosti i ubjeĎivanja da stvari koje
jednom vide ili čuju kategorički prihvataju kao apsolutnu istinu. Mladi se puno nadaju a malo čine,
navikli su da blate sve oko sebe samo ne sebe, bave se više tuĎim problemima nego svojim itd. (to je
više postao naš mentalitet i pod hitno se mora raditi na njegovom poboljšanju).
Ipak, da nije sve crno, uvjerio sam se u posljednje dvije godine, jer sam se susreo sa toliko pozitivnih
ljudi, osoba za koje se nadam da će ovu drţavu izvesti na bolji put i podići je na jedan veći nivo.
Učešćem na nekoliko seminara i konferencija mogao sam vidjeti da su priče o nacionalnoj
podijeljenosti mladih samo politički trikovi i medijske igre, jer prije svega, zajednički cilj svima nama je
bolja i svjetlija budućnost bez obzira na različitosti u bilo kojem segmentu."
Studentica Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli / Biologija, nezaposlena:
"Što se tiče stanja mladih u našoj drţavi neću napisati ništa što do sada niste pročitali. Stanje jeste
loše ali mladi ne smiju gubiti nadu u bolje sutra.
Trebaju se angaţovati i sami sebi stvoriti bolju budćnost, a ne čekati da im neko to pokloni.
Zahvaljujući vašoj organizaciji, i mnogim drugima, mladi BiH imaju šansu to da naprave i ostvare neki
svoj cilj."
Učenica Pete gimnazije iz Sarajeva, vršnjački edukator, 16 godina:
"Volim da volontiram, radim nešto za mlade i budem od koristi. Mislim da stanje mladih trenutno u
našoj drţavi nije zadovoljavajuće. Mladi su pasivni i nezainteresovani. Svoju energiju i slobodno
vrijeme troše na društvene mreţe i kafiće.
Mladima treba bolje predstaviti njihove mogućnosti, te pronaći način da se motivišu i tako poboljšaju
stanje u BIH."
Diplomirani socijalni pedagog iz Zenice, diplomski rad odbranila ocjenom 10
Trenutno stanje mladih u BiH je, i vise nego zabrinjavajuće. Mladim osobama se ne daje prilika za
dokazivanje svojih sposobnosti, te su s toga u više slučajeva prinuĎeni da napuste BiH.
Mislim, da je potrebno uključiti što više mladih osoba, u što više aktivnosti i projekata.
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten – septembar / rujan 2012.
br. 160
16
DONATORI / POZIVI ZA PROJEKTE / KONKURSI
1. Prilika iz Svjetske Banke JKP – Nagrada u iznosu od 5 000 $'
Platforma ''Posao Znanja'' nastoji pronaći praktična rješenja za stvaranje novih radnih mjesta i
mogućnosti zapošljavanja.
Ciljevi platforme
-
Razmjenjivanje znanja i izgradnja sinergije putem različitih pristupa, sektora i disciplina.
Stvoriti zajednicu za razmjenu izazova i rješenja.
Objava vaţnih političkih debata.
Platformom upravlja Svjetska Banka u saradnji sa partnerskim organizacijama kao što su, Forum za
ekonomska istraţivanja (Economic Research Forum); Fidessarollo; MeĎunarodni istraţivački centar
za razvoj (International Development Research Centre); Institut za istraţivanje rada (IZA – Institute
for the Study of Labor); Latinska, Američka i Karibska ekonomska asocijacija (Latin, American and
Caribbean Economic Association); McKinsey Global Institute i REALM / AMERU.
Platforma je trenutno u potrazi za aplikacijama iz nevladinih organizacija, meĎunarodnih organizacija,
akademske zajednice, civilnog društva i drugih ključnih sudionika u poslovima dnevnog reda, za
slijedeće nagrade:
-
Nagrada za pristup koji najviše obećava,
Nagrada po preporuci većine (na temelju broja i rangiranja od strane online korisnika i njihovih
recenzija),
Nagrada za najbolje obraćanje iz političke ekonomije i izazova implementacije.
Svaka kategorija će imati jednog pobjednika koji će primiti nagradu u iznosu od 5,000$ iz JKP-a
putem njihovog partnera Instituta za Istraţivanje Rada (IZA).
Pobjednici će biti pozvani na dodijelu nagrada u jesen.
Aplikacije mogu biti uraĎene online na jobsknowledge.org ili putem e maila. Da bi se vaša aplikacija
razmatrala za nagradu, mora biti podnijeta do 15.12.2012. godine.
Za više informacija posjetite ovaj link:
https://www.jobsknowledge.org/ExperiencesFromTheField/Pages/New-Experience.aspx
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten – septembar / rujan 2012.
br. 160
17
2. Dell – Natjecanje u društvenim inovacijama
Rok za prijave: 28. januar 2013. godine.
Otvoreno za: sve studente (dodiplomce i apsolvente) u bilo kojem području studija i iz bilo koje
drţave.
Nagrade: Više od 105,000$ u novčanim nagradama i preko 350,000$ u robnim nagradama.
Dell korporacija poziva sve studente dodiplomskih i postdiplomskih studija iz bilo kojeg područja
istraţivanja i iz svi zemalja da učestvuju u Natjecanju u društvenim inovacijama (Social
Innovation Challenge copetition).
Dellov Natjecaj u društvenim inovacijama identificira i podrţava mlade nadarene inovatore koji su se
posvetili rješavanju najhitnijih svjetskih problema, sa svojim transformativnim idejama. TakoĎer,
obezbjeĎuju studentima zainteresiranim za socijalno poduzetništvo, podučavanje i osposobljavanje
svjetske klase, kao i početni kapital i pristup mreţi mentora i savjetnika.
Dell nudi četiri početne kategorije kroz koje će biti nagraĎene i podrţane inovacije u svim fazama
razvoja. Moţete poslati onoliko projektnih prijedloga koliko ţelite.
Definirajte: Projekat koji postoji uglavnom u vašoj glavi ili na par skica na papiru, sa ograničenim
istraţivanjem u ovom trenutku.
Dizajn: Skiciran projekat u pisanom obliku, sa više informacija o istraţivanju trţišta, nacrtima
unutrašnjih i vanjskih timova i detaljnih elemenata poput finansijskog prijedloga, cijena, marketinga,
odreĎivanje ciljne grupe kupca i procjene rizika.
Pilot: DA je proizvod / usluga je testiran pred malom skupino klijenata i kupaca. Tim nakon toga
nastavlja izradu revizije na temelju terenskog znanja.
Mjerila: Proizvod / usluga se pokazao/la uspiješnim i angaţira se u više od jednog geografskog
područja. Preduzeće ima jake i odrţive finansijske i ljudske resursne modele, plus snaţan odbor
direktora i snaţne strateške partnere.
Kvalificiranost
Svi studenti mogu učestvovati na ovom natjecanju, nije vaţno u koju školu idete ili šta studirate. Sve,
počev od ranog stadija ideja do zrelih projekata koji su u funkciji, mogu konkurisati.
Vaš projekat mogao bi posluţiti kao pokretač neprofitne organizacije, za zapošljavanje, razne
kampanje,volonterske zajednice,univerzitetske klubove i druge neformalne ili formalne operacije.
Ako vam je potrebna pomoć naša web stranica će vas povezati sa potencijalnim članovima tima ili će
vam pokazati način kako pomoći drugima sa njihovim projektima.
Nagrade
Od naše objave poziva više od 15 000 studenata iz 105 zemalja su predloţili više od 4 500 ideja.
Dodijelili smo preko 450,000$ za više od 50 studentskih timova iz cijelog svijeta. Svake godine smo
dovodili finaliste i dobitnike nagrade u Austin, Texas (USA) na vikend mentorstva, radionica i drugih
aktivnosti.
Izazov 2013. godine će ponuditi i podijeliti više od 350,000$ u novčanim i robnim nagradama. 5
novčanih nagrada u iznosu od 150,000$ biti će podijeljene nakon sudske procijene. Nagrade Izbor
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten – septembar / rujan 2012.
br. 160
18
Naroda (People's Choice Awards) će biti izglasane u 17 kategorija od strane naše online zajednice,
jedna nagrada od po 1,000$ za svaki projekat koji dobije najviše online glasova u jedanaest globalnih
područja i šest geografskih regija.
Globalna Nagrada (Global Award Rounds)
Pet finalista će doputovati u Austin, Texas u maju na finalnu sedmicu ispunjenu umreţavanjem i
mentorstvom sa socijalno inovacijskim liderima. Oni će se predstavljati uţivo ispred naših sudaca za
ove nagrade:
-
50,000$ glavna nagrada (Grand Prize)
20,000$ druga nagrada
10,000$ treća nagrada
Nagrada u stručnosti – dva dobitnika (odabrana od strane sudaca) će takoĎe prisustvovati vikendu
finalista.
- 15,000$ Tomberg nagrada za odrţivost okoline
- 10,000$ Najbolja inovacija sa uticajem na tehnologiju - predstavljena od strane Della
200 + polufinalista (izabranih od strane sudija) će primiti
- 1:1 mentorstvo od DSCI Certificiranog Mentora koji će poboljšati njihovu stranicu projekta i
potrebne finalne materijale (video pitch i projekat Putokaz)
Nagrada izbor naroda (People's Choice Awards)
Sedamnaest pobjednika ove kategorije će biti izabrano putem online glasanja:
- 1,000$ prima svaki od 17 pobjednika
- 11 Fokus nagrada (Focus Awards)
- 6 Regionalnih nagrada (Regional Awards)
Aplikacija
Apliciranje za takmičenje je besplatno i jednostavno. Moţete poslati koliko ţelite projekata, u bilo kojoj
kategoriji.
1.
2.
3.
4.
5.
Pridruţite se : Popunite svoj profil OVDJE http://www.dellchallenge.org/user/register
Gradite: Napravite svoj tim dodavanjem članova ili pronaĎite tim kojem se ţelite pridruţiti.
Stvarajte: Ispunite stranicu projekta koja sluţi kao vaš oficijelni ulazak na natjecanje.
Saznajte: Izgradite svoj utjecaj kako bi naučili nove vještine za poboljšanje svoga projekta.
Spojite: Istraţite naše zajednice kako bi pronašli zanimljive ljude i projekte širom svijeta.
Naša oficijelna web stranica je:
http://www.dellchallenge.org/about/get-started
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten – septembar / rujan 2012.
br. 160
19
3. In Fondacija: Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga do 12.11.2012.
In fondacija, fondacija za unapreĎenje socijalne inkluzije djece i mladih u BiH uz finansijsku podršku
Kinderpostzegels, Netherlands (KPZ) otvara poziv za lokalne nevladine organizacije kojima su
primarni korisnici djeca i mladi uzrasta do 21 godine.
In fondacija podrţava inovativne projektne prijedloge koji uključuju vlastito učešće ili podršku lokalne
zajednice i koji u svoje aktivnosti uključuju volontere. Jedna od komponenti projekta bi trebala biti i
aktivnost zagovaranja za promjene u zajednici, kao i promocija aktivne participacije korisničke grupe.
Pozivamo sve zainteresovane organizacije da pošalju svoje prijedloge projekata, a projektnu
dokumentaciju mogu preuzeti s naše web stranice. Popunjene prijave dostavite na našu adresu: In
fondacija, P.P. 45, 78102 Banja Luka, najkasnije do ponedjeljka, 12.11.2012. do 12.00 sati.
Napomena: prijave slati samo običnom poštom, što isključuje brzu dostavu.
Za više informacija:
http://www.infondacija.org/poziv-za-dostavljanje-projektnih-prijedloga-do-12-11-2012
****************************************
4. FOTO KONKURS „BIH - Moja kuća, kuća različitosti“
Mreţa mladih Civitasa Gradiška u cilju promocije tolerancije i interkulturalizma raspisuje:
FOTO KONKURS „BIH - Moja kuća, kuća različitosti“
Uslovi konkursa:
-
Fotografija mora biti uraĎena na području BIH i predstavljati interkulturalnu ili vjersku
raznolikost, kao pozitivnu stranu naše zemlje.
-
Fotografija moţe biti u koloru ili crno-bijela, a svaki autor moţe dostaviti maksimalno četiri
fotografije.
-
Kandidati čije fotografije uĎu u uţi izbor biće kontaktirani, a njihove fotografije biće izloţene na
završnoj izloţbi u okviru interkulturalnog festivala u Gradišci, gdje će biti dodijeljene i nagrade.
-
Fotografije se dostavljaju u elektronskoj formi, VISOKE rezolucije, na e-mail:
[email protected] Uz fotografiju/e dostaviti i kontakt podatke.
-
Krajnji rok za slanje fotografija je 15.10.2012. godine.
-
Pravo učešća imaju svi mladi amaterski fotografi iz Bosne i Hercegovine u dobi od 14 do 26
godina.
Nagrade za najbolje fotografije obezbjeĎuju Mreţa mladih Civitasa Gradiška i drugi pokrovitelji.
www.omladina-bih.net
Mjesečni bilten – septembar / rujan 2012.
br. 160
Dragi prijatelji,
Ukoliko ste zainteresovani da se u mjesečnom informativnom biltenu Omladinskog Resursnog Centra (ORC) Tuzla i Omladinske
mreže Bosne i Hercegovine objave: vaši pozivi za zajedničke aktivnosti i saradnju, informacije o aktivnosti, konkursi za radna
mjesta, apeli za pomoć ili podršku, saopštenja za javnost i svi drugi nekomercijalni oglasi, možete se javiti na jednu od dole
navedenih adresa.
Rok za dostavljanje informacija za svako naredno izdanje je 30.-ti u mjesecu.
WEB Stranica Mreže:
sCh design
Webmaster:
Emir Delalić-Zeko - Tuzla
[email protected]
web: www.omladina-bih.net
mejling lista Mreže:
[email protected]
Adrese za slanje vaših informacija za mjesečni bilten:
[email protected]; [email protected]
fax: 035 258 077
hCa Tuzla
Hadži Bakirbega Tuzlića 1,
75000 Tuzla
tel / fax: 035 258 077
e-mail: [email protected]
[email protected]
Mjesečni bilten uređuje Omladinski resursni centar - ORC Tuzla
www.omladina-bih.net
20
Download

Septembar - Omladinska mreza BiH