Korisnik
Broj
Naziv
NVOJ
Opstina
Mjesto
Studijski Program
Ocjena
Korak
Ime Prezime
1 Institut za strane jezike - Univerzitet Crne Gore
Institut za strane jezike
Podgorica
Podgorica
Engleski jezik i književnost
10
1 Marija Peković
1 Univerzitet CG
1 Delta Generali osiguranje A.D. Podgorica
1 Ministarstvo kulture
Muzička akademija
Direkcija za finansije
Crnogorska kinoteka
Centar za savremene umjetnosti - umjetnički
sektor
Istraživanje i razvoj
Centar za građansko obrazovanje
Finansijska divizija
ZU Apoteke Montefarm
ŠEKOM
Cetinje
Podgorica
Podgorica
Cetinje
Podgorica
Podgorica
Klavir
Ekonomija
Produkcija
10
10
10
2 Đurđica Vujović
3 Magdalena Vasović
4 Sara Radović
1 Ministarstvo kulture
1
1
1
1
1
1
Blue Coach doo
Centar za građansko obrazovanje
Societe Generale Banka Montenegro a.d.
Ministarstvo zdravlja
ŠEKOM DOO
Institut za fizikalnu medicinu, rahabilitaciju i
reumatologiju Dr. Simo Milošević A. D. Igalo
ZAD DOO
Fakultet umjetnosti
ALLEGRA MONTENEGRO
Podgorica
Podgorica
Istorija umjetnosti
10
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Rožaje
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Rožaje
Ekonomija
Međunarodni odnosi
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Farmacija
Građevina
10
10
10
10
10
5 Ana Ljesar
6
7
8
9
10
Boris Mijušković
Anđela Vujković
Boban Bojanić
Marta Rolevski
Šemso Kalač
Sektor marketinga i prodaje
H.Novi
Igalo
Marketing
10
11 Ana Andric
KANCELARIJA
Administrativna sluzba
ALLEGRA KRSTARENJA
H.Novi
Podgorica
Bar
Herceg Novi
Podgorica
Bar
Računovodstvo i berzansko poslovanje
Studije moderne i savremene umjetnosti
Menadžment u turizmu
10
10
10
12 Dejan Poznanović
13 Maša Lečić
14 Andrijana Popović
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Niksic
Nikšić
Nikšić
Ekonomija
10
15 Vesna Osmajić
1 Dubaipharm d.o.o.
1 Ministarstvo kulture
1 Institut za strateske studije i projekcije
Tea medica 2
Kraljevsko pozorište Zetski dom
ISSP
Podgorica
Cetinje
Podgorica
Podgorica
Cetinje
Podgorica
Farmacija
Dramaturgija
Međunarodna ekonomija, finansije i biznis
10
9.98
9.98
16 Nemanja Turković
17 Jovana Bojović
18 Learta Hollaj
1 Humanističke studije
Humanističke studije
Podgorica
Podgorica
Studije međunarodnih odnosa i diplomatije
9.98
19 Samir Rebronja
2 Humanističke studije
Humanističke studije
Podgorica
Podgorica
Studije međunarodnih odnosa i diplomatije
9.98
20 Rajko Golović
1 KRISTAL DOO
Ekonomsko odjeljenje
Bar
Bar
Računovodstvo i berzansko poslovanje
9.97
21 Ivan Čabarkapa
1 Ministarstvo prosvjete
JU Srednja stručna škola “Ivan Uskoković”
Podgorica
Podgorica
Mašinstvo
9.96
22 Rade Grujičić
1 RTV ATLAS DOO
RTV ATLAS DOO
Crnogorsko narodno pozorište - Umjetnički
sektor
Muzička akademija
Biotehnički fakultet
KANCELARIJA
Opšti i ekonomsko finansijski sektor
Sektor za direktno bankarstvo i brigu o
korisnicima
Podgorica
Podgorica
Engleski jezik i književnost
9.95
23 Tamara Mašović
Podgorica
Podgorica
Grafički dizajn
9.95
24 Snežana Pupović
Cetinje
Podgorica
H.Novi
H.Novi
Cetinje
Podgorica
Herceg Novi
Bijela
Klavir
Stočarstvo
Računovodstvo i berzansko poslovanje
Ekonomija
9.94
9.94
9.93
9.93
25
26
27
28
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
9.91
29 Sabina Lukač
1
1
1
1 Ministarstvo kulture
2
1
2
1
Univerzitet CG
Univerzitet Crne Gore
ZAD DOO
Jadransko Brodogradiliste AD
Podgorica
Podgorica
1 Ministarstvo prosvjete
1 NLB Montenegrobanka ad Podgorica
Srednka pomorska škola Kotor
Kotor
Kotor
1 Fakultet za menadžment
1 Ministarstvo zdravlja
1 Studio Grad d.o.o.
Fakultet za menadžment
Dom zdravlja
Studio Grad
H.Novi
Podgorica
Podgorica
1 Institut za strane jezike - Univerzitet Crne Gore
Institut za strane jezike
Podgorica
Tamara Jašović
Olga Jokanović
Tamara Vukašinović
Miljan Damjanović
9.91
30 Nataša Perović
Igalo
Podgorica
Podgorica
Menadžment u carinskom, špediterskom i
agencijskom poslovanju
Turizam
Medicina
Arhitektura
9.91
9.9
9.9
31 Sanja Peruničić
32 Teodora Vujović
33 Milica Markovic
9.89
34 Marija Dulović
Podgorica
Prevodilaštvo
Ruski jezik i književnost
9.89
35 Dragana Drašković
Informacione tehnologije
Studije moderne i savremene umjetnosti
Elektronika, telekomunikacije i računari
Dizajn vizuelnih komunikacija
9.89
9.89
9.89
9.88
36
37
38
39
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ Marko Miljanov
B.Polje
1
2
1
1
Održavanje
Administrativna sluzba
Direkcija za ICT
Dizajn
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Grab Bijelo
Polje
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Podgorica
1 Ministarstvo prosvjete
JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola
Bar
Bar
Ekonomija
9.88
40 JOVANA JANKOVIĆ
1 Ministarstvo prosvjete
JU Gimnazija Slobodan Škerović
Podgorica
Podgorica
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
9.88
41 Ksenija Rakočević
FM Mont doo Podgorica
Fakultet umjetnosti
Elektrodistribucija Crne Gore AD Nikšić
Bild Studio d.o.o.
Filip Marković
Luka Rakojević
Arsenije Maliković
Ksenija Iković
1 Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
Sektor tehnike i informacionih tehnologija
Podgorica
Podgorica
Elektronika, telekomunikacije i računari
9.88
42 Bogdan Krivokapić
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
Ministarstvo zdravlja
Konstrukcija d.o.o.
RTV ATLAS DOO
NVO Forum mladi i neformalna edukacija
Erste Bank AD Podgorica
MLADIINFO MONTENEGRO
Ministarstvo prosvjete
Centar za monitoring i istraživanje
S&T Crna Gora
Ministarstvo prosvjete
UNIVERZITET CRNE GORE FAKULTET
1
LIKOVNIH UMJETNOSTI CETINJE
Dom zdravlja
n/a
RTV ATLAS DOO
Forum MNE
Sektor stanovništva
Podgorica
JU Srednja stručna škola
Odeljenje za istraživanje javnih politika
SW razvoj
JU OŠ “Braća Ribar”
Danilovgrad
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Bar
Podgorica
Pljevlja
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Danilovgrad
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Bar
Podgorica
Pljevlja
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Psihologija
Građevina
Engleski jezik i književnost
Socijalni rad
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Grafički dizajn
Psihologija
Politikologija
Računarske nauke
Slikarstvo
9.88
9.87
9.86
9.86
9.85
9.85
9.85
9.84
9.84
9.84
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
SP Slikarstvo
Cetinje
Cetinje
Slikarstvo
9.84
53 Anja Radulović
1 Institut za strane jezike - Univerzitet Crne Gore
Institut za strane jezike
Podgorica
Podgorica
Ruski jezik i književnost
9.83
54 Marija Đurović
1
1
1
1
Komercijalna
OŠ Jugoslavija
Fakultet za sport i fizičiko vaspitanje
Tehnika osiguranja
FAKULTET ZA TURIZAM I
HOTELIJERSTVO
Podgorica
Bar
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Bar
Nikšić
Podgorica
Ekonomija
Engleski jezik i književnost
Engleski jezik i književnost
Osiguranja
9.83
9.83
9.83
9.82
55
56
57
58
Kotor
Kotor
Hotelijerstvo
9.82
59 Milja Bakić
1
1
Societe Generale Banka Montenegro a.d.
Ministarstvo prosvjete
Univerzitet Crne Gore
UNIQA meživotno osiguranje a.d.
UNIVERZITET CRNE GORE - FAKULTET ZA
TURIZAM I HOTELIJERSTVO
UNIVERZITET CRNE GORE FAKULTET
LIKOVNIH UMJETNOSTI CETINJE
ENFORMA D.O.O.
Erste Bank AD Podgorica
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo prosvjete
Univerzitet Crne Gore -
Dijana Kadović
Marko Đuranović
Ivana Matijasevic
Milica Đurović
BRANISLAV PERIĆ
Lidija Rabrenović
Snežana Živković
Bilsana Bibic
Marko Karanikić
Luka Đukanović
Miloš Krivokapić
Romeo Mlinar
Marija Jojić
Vasilije Đurović
SP Graficki dizajn
Cetinje
Cetinje
Grafički dizajn
9.82
60 Sandra Đurović
ENFORMA D.O.O.
Sektor stanovništva
ZU Apoteke Montefarm
JU OŠ “Štampar Makarije”
Fakultet dramskih umjetnosti
Kotor
B.Polje
Podgorica
Podgorica
Cetinje
Dobrota
Centar grada
Podgorica
Podgorica
Cetinje
Arhitektura
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Farmacija
Francuski jezik i književnost
Filmska i TV režija
9.81
9.81
9.81
9.81
9.8
61
62
63
64
65
Divizija upravljanje bankarskim operacijama
Podgorica
Podgorica
Ekonomija
Podgorica
Podgorica
Kostimografija
9.79
67 Ivana Murišić
1 Telenor doo
1 Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
Crnogorsko narodno pozorište - Umjetnički
sektor
Tehnička direkcija
Sektor finansija
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Elektronika, telekomunikacije i računari
Ekonomija
9.79
9.79
68 Nikola Drakulić
69 Nikolina Katić
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Ekonomija
9.79
70 Nada Bošković
1
1
2
1
1
1 Societe Generale Banka Montenegro a.d.
1 Ministarstvo kulture
9.8
Milica Samardžić
Merima Kajabegović
Berina Kučević
Jelena Komnenović
Gojko Berkuljan
66 Milena Pajović
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Sektor policije opste nadleznosti
Podgorica
Podgorica
Primijenjeno računarstvo
9.79
71 Darko Jajčanin
1
2
2
1
1
1
1
JU Gimnazija “Stojan Cerović
Dom zdravlja
Komercijalna
JU Srednja stručna škola
Biotehnički fakultet
JU Gimnazija “Petar I Petrović Njegoš”
FILIJALA
Crnogorsko narodno pozorište - Umjetnički
sektor
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Danilovgrad
Kotor
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Danilovgrad
Kotor
Engleski jezik i književnost
Medicina
Ekonomija
Psihologija
Biljna proizvodnja
Filozofija
Finansijski menadžment
9.78
9.77
9.77
9.77
9.77
9.76
9.75
72
73
74
75
76
77
78
Podgorica
Podgorica
Dizajn vizuelnih komunikacija
9.74
79 Maja Kostić
SP Slikarstvo
Cetinje
Cetinje
Slikarstvo
9.74
80 Milovan Novaković
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Politikologija
Filozofija
Psihologija
Elektronika, telekomunikacije i računari
9.73
9.73
9.73
9.73
81
82
83
84
1 O.C.BONAFIDE PLJEVLJA
UNIVERZITET CRNE GORE - FAKULTET ZA
2
TURIZAM I HOTELIJERSTVO
1 NLB Montenegrobanka ad Podgorica
Odeljenje za istraživanje javnih politika
Knjižara Matice srpske
Crveni krst Crne Gore
Finansijska direkcija
Komercijalni Sektor za rezidencijalne
korisnike
O.C.BONAFIDE.PLJEVLJA
FAKULTET ZA TURIZAM I
HOTELIJERSTVO
Sektor platnog prometa
Kotor
Kotor
Hotelijerstvo
9.72
87 Predrag Vujković
Podgorica
Podgorica
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
9.71
88 Milena Borozan
1 Ministarstvo prosvjete
JU Srednja ekonomsko-Ugostiteljska škola
Nikšić
Nikšić
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
9.71
89 Darko Damjanović
1 PZU Stomatološka ordinacija Frident
Stomatološka ordinacija
B.Polje
Pruška
Stomatologija
9.71
90 Dunja Maškovic
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Forenzicki centar
Danilovgrad
Danilovgrad
Psihologija
9.7
91 Sanja Chastain
1 Ministarstvo zdravlja
2 Univerzitet Crne Gore
Dom zdravlja
Biotehnički fakultet
Danilovgrad
Podgorica
Danilovgrad
Podgorica
Medicina
Biljna proizvodnja
9.69
9.69
1 Erste Bank AD Podgorica
Sektor finansija i računovodstva
Podgorica
Podgorica
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
9.68
1 Centar za medjunarodne odnose
Centar za medjunarodne odnose
Podgorica
Podgorica
Studije međunarodnih odnosa i diplomatije
9.68
95 Azra Karastanović
1 Tangenta d.o.o
3 Societe Generale Banka Montenegro a.d.
HTP ¨QUEEN OF MONTENEGRO¨ DOO
1
BUDVA¸
UNIVERZITET CRNE GORE FAKULTET
2
LIKOVNIH UMJETNOSTI CETINJE
1 Ministarstvo prosvjete
1 Holcorn d.o.o.
1 Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Tangenta d.o.o
Komercijalna
SEKTOR ZA SMEŠTAJ - SLUŽBA
RECEPCIJA
Nikšić
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Energetika i automatika
Ekonomija
9.67
9.67
96 Novica Daković
97 Gordana Kecojević
Budva
Bečići
Turistički i hotelijerski menadžment
9.67
98 Bojana Milić
SP Graficki dizajn
Cetinje
Cetinje
Grafički dizajn
9.67
99 Anastasija Kostić
JU OŠ “Ratko Žarić”
Poljoprivredna apoteka
FC Distibucija
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Golubovci
Podgorica
Pedagogija
Biljna proizvodnja
Građevina
9.66
9.66
9.66
100 Anđela Backović
101 Sanja Grahovac
102 Sandra Milev
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Forenzicki centar
Danilovgrad
Danilovgrad
Biologija
9.66
103 Ivana Živković
2 Dubaipharm d.o.o.
1 Erste Bank AD Podgorica
2 Telenor doo
Prva banka CG AD Podgorica-osnovana
1
1901.godine
Univerzitet Crne Gore Ekonomski fakultet
1
Podgorica
UNIVERZITET CRNE GORE - FAKULTET ZA
1
TURIZAM I HOTELIJERSTVO
1 Univerzitet Crne Gore
1 INA CRNA GORA DOO
1 UNO-NK d.o.o.
Tea medica 2
Služba riznice
Tehnička direkcija
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Farmacija
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Elektronika, telekomunikacije i računari
9.66
9.65
9.65
104 Zinaida Murić
105 Milena Mijović
106 Branko Džakula
Filijala Podgorica
Podgorica
Podgorica
Ekonomija
9.65
107 Vera Nuculović
Ekonomski fakultet Podgorica Studije
Menadzmenta Bijelo Polje
FAKULTET ZA TURIZAM I
HOTELIJERSTVO
Fakultet za sport i fizičkio vaspitanje
Finansije i računovodstvo
Komercijalni sektor
B.Polje
Grab Bijelo
Polje
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
9.65
108 Nemanja Đurašković
Kotor
Kotor
Turizam
9.64
109 Jovana Krivokapić
Nikšić
Podgorica
Nikšić
Nikšić
Podgorica
Nikšić
Sportsko novinarstvo
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Ekonomija
9.63
9.63
9.62
110 Maja Jovanović
111 Draško Striković
112 Olivera Joković
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “Oktoih”
Podgorica
Podgorica
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
9.62
113 Daniela Antić
1
1
1
2
1
2
Human Interface Design (HID)
JU SMŠ Bratstvo- jedinstvo
Direkcija za plan i kontrolu
Istraživanje i razvoj
RACUNOVODSTVO
RACUNOVODSTVO
Podgorica
Ulcinj
Pljevlja
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Ulcinj
Pljevlja
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Dizajn vizuelnih komunikacija
Ekonomija
Ekonomija
Ekonomija
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
9.62
9.62
9.62
9.61
9.61
9.61
114
115
116
117
118
119
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo zdravlja
Societe Generale Banka Montenegro a.d.
Ministarstvo prosvjete
Univerzitet Crne Gore
Ministarstvo prosvjete
ATLAS BANKA AD PODGORICA
1 Ministarstvo kulture
2
2
1
1
1
UNIVERZITET CRNE GORE FAKULTET
LIKOVNIH UMJETNOSTI CETINJE
Centar za monitoring i istraživanje
Glasnik D. O. O. Podgorica
Crveni krst Crne Gore
Telenor doo
1 Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
1
1
1
1
1
Restart IT
Ministarstvo prosvjete
Elektrodistribucija Crne Gore AD Nikšić
Blue Coach doo
Finance plus
Finance plus
Institut za fizikalnu medicinu, rahabilitaciju i
reumatologiju Dr. Simo Milošević A. D. Igalo
Erste Bank AD Podgorica
FARMONT M.P. d.o.o.
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
NVO JUVENTAS
1 Ministarstvo kulture
Ana Dubravčević
Bjanka Božović
Božo Marjanović
Ana Bogdanović
Dragana Pavlović
Dragan Bojović
Sanja Todorović
Danilo Smolović
Ognjen Jovović
Jelena Šofranac
Marina Steljić
Podgorica
Podgorica
Ekonomija
9.73
85 Nina Mihailović
Pljevlja
Pljevlja
Psihologija
9.73
86 Olja Koćalo
92 Tanja Drinčić
93 Katarina Strunjaš
Stanislavka-Saška
94
Cebalović
Stefani Budimir
Jeta Buzuku
Dragana Alorić
Sanja Gardašević
Ivana Anđelić
Dina Tuzović
Finansijski sektor
H.Novi
Igalo
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
9.61
120 Andrea Tošić
Sektor stanovništva
FARMONT M.P. d.o.o.
FC Snadbijevanje
Sektor 3
Crnogorsko narodno pozorište - Umjetnički
sektor
Podgorica
Danilovgrad
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Kosić
Podgorica
Podgorica
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Farmacija
Ekonomija
Socijalna politika i socijalni rad
9.6
9.6
9.6
9.59
121
122
123
124
Podgorica
Podgorica
Dramaturgija
9.59
125 Balša Poček
Marko Đurišić
Ana Vućić
Milena Popović
Jelena Kaluđerović
IVANA
126
BARJAKTAROVIĆ
127 Katarina Zlajić
128 Dragana Žarić
1 MARKET CONSULTING doo
knjigovodstvena agencija
Berane
Berane
Menadžment u finansijskom poslovanju
9.59
1 Ministarstvo prosvjete
1 KRUG Communications & Media DOO
B.Polje
Podgorica
Zaton
Podgorica
Slikarstvo
Novinarstvo
9.59
9.58
1 Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
3 Finance plus
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ Braća Ribar
KRUG Communications & Media
Služba upravljanje distributivnim kanalima
prodaje - ebanking
Direkcija za odnose sa javnošću
RACUNOVODSTVO
JU Gimnazija Kotor
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednsoti Herceg Novi
H.Novi
Herceg Novi
Ekonomija
9.57
133 Ljiljana Lipovac
1
1
1
1
2
JU OŠ “Stefan Mitrov Ljubiša”
Fakultet za državne i evropske studije
Produkcija
Klinički centar CG
Fakultet za državne i evropske studije
Budva
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Budva
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Francuski jezik i književnost
Državne i evropske studije
Dizajn vizuelnih komunikacija
Biologija
Državne i evropske studije
9.56
9.56
9.56
9.55
9.55
134
135
136
137
138
1 Erste Bank AD Podgorica
1
1
1
1
Ministarstvo prosvjete
Fakultet za državne i evropske studije
Galileo Production doo,
Ministarstvo zdravlja
Fakultet za državne i evropske studije
JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje
Sergije Stanić
NORMAL TOURSDOO PODGORICA
Ministarstvo prosvjete
DOO LUNA TRAVEL INTERNATIONAL
Podgorica
Podgorica
Računarstvo i informacione tehnologije
9.58
129 Nikola Varagić
Nikšić
Podgorica
Kotor
Nikšić
Podgorica
Kotor
Novinarstvo
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Slikarstvo
9.58
9.57
9.57
130 Bojana Laković
131 Milica Vlaović
132 Dubravka Milivojević
Dušica Stanišić
Tina Potpara
Eva Raspopović
Srđan Bošković
Bojana Vukčević
Škola
Podgorica
Podgorica
Menadžment u turizmu
9.55
139 Sanja Lalević
Hotel Podgorica
JU OŠ “Mahmut Lekić”
DOO LUNA TRAVEL INTERNATIONAL
Podgorica
Podgorica
Bar
Podgorica
Tuzi
Bar
Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Psihologija
Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
9.55
9.54
9.53
140 Bozena Kusovac
141 Gresa Gjokiq
142 Tanja Ležajić
1
DOO IDEUS ZA PROJEKTOVANJE I RAZVOJ
SOFTVERA
Istraživanje i razvoj
Podgorica
Podgorica
Računarske nauke
9.53
143 Ivana Ćorović
9.53
144 SANJA IVANOVIĆ
9.53
145 Martina Bardić
146 Ivan Lalević
1 Montenomaks Control & Logistics
PJ Debeli Brijeg
H.Novi
Herceg Novi
1 DOO PARUS
turisticka agencija
Bar
Bar
Menadžment u carinskom, špediterskom i
agencijskom poslovanju
Turizam
1 Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
Komercijalni Sektor za poslovne korisnike
Podgorica
Podgorica
Ekonomija
9.52
1 AIM studio
Arhitektura
Podgorica
Podgorica
Arhitektura
9.51
147 Nevena Mijušković
1 Ministarstvo prosvjete
JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola
Nikšić
Nikšić
Sociologija
9.51
148 Elmaza Sinanović
1 Centar za demokratsku tranziciju
Info centar o evroatlantskim integracijama
Podgorica
Podgorica
Engleski jezik i književnost
9.5
1 Ministarstvo prosvjete
JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola
Bar
Bar
Menadžment u turizmu
9.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
JU OŠ “Olga Golović”
Elektrotehnički fakultet Podgorica
Deljevina doo
Direkcija za računovodstvo i finansije
Narodni muzej - Istorijski muzej
NVO Edukativni centar ABC
Izgradnja i održavanje
Podgorica
TA Kotor open tour
Satelitski program
Hotel Princess
Tehnički sektor
Nikšić
Podgorica
Pljevlja
Nikšić
Cetinje
B.Polje
Podgorica
Podgorica
Kotor
Podgorica
Bar
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Pljevlja
Nikšić
Cetinje
Pruška
Podgorica
Podgorica
Kotor
Podgorica
Bar
Podgorica
Psihologija
Elektronika, telekomunikacije i računari
Ekonomija
Ekonomija
Istorija
Klavir
Turizam
Poslovna psihologija
Turizam
Produkcija
Turistički i hotelijerski menadžment
Arhitektura
1
1
1
1
1
1
1
Ministarstvo prosvjete
Elektrotehnički fakultet Podgorica
Deljevina doo
Elektrodistribucija Crne Gore AD Nikšić
Ministarstvo kulture
NVO Edukativni centar ABC
Atlas Invest doo Podgorica
DEKRA privremeno zaposljavanje d.o.o.
KOTOR OPEN TOUR D.0.0.
Radio i Televizija Crne Gore
HTP Atlas Hotels Group AD Bar
BEMAX DOO-Podgorica
Društvo za reviziju i konsalting VM KOD d.o.o.
Podgorica
Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
UNIVERZITET CRNE GORE FAKULTET
LIKOVNIH UMJETNOSTI CETINJE
NVO MOGUL
Ministarstvo prosvjete
Jugopetrol AD Kotor
Prva banka CG AD Podgorica-osnovana
1901.godine
Neregelia DOO
Ministarstvo zdravlja
STUDIO LASSO DOO
SAT-TRAKT doo
Institut alternativa
Ministarstvo kulture
Centar za demokratsku tranziciju
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
9.5
9.5
9.5
9.5
9.49
9.49
9.49
9.48
9.48
9.48
9.47
9.47
149 Ivona Prskalo
150 Ivana Radosavović
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
Radovan Pejović
Slavica Tomović
Maja Potpara
Gordana Nikčević
Božena Miljić
Irma Mulic
Đorđina Janković
ANDREA JOKMANOVIĆ
Deni Hadžić
Marina Knežević
Milica Popović
Andreja Pavićević
VM KOD
Podgorica
Podgorica
Poslovni engleski
9.47
163 Iva Erceg
Sektor za korporativne poslove
Podgorica
Podgorica
Pravo
9.47
164 Sanja Rađenović
SP Grafika
Cetinje
Cetinje
Grafika
9.47
165 Katarina Radović
NVO MOGUL
JU OŠ Risto Rotković
Sektor komercijale
Ulcinj
B.Polje
Kotor
Ulcinj
Nikoljac
Kotor
Psihologija
Engleski jezik i književnost
Ekonomija
9.46
9.46
9.46
166 Suela Dibra
167 Amina Dizdarevic
168 Ana Vukovic
Filijala Kotor
Kotor
Kotor
Klasično bankarstvo
9.46
169 Savo Badža
finansije i računovodstvo
Dom zdravlja
Studio Lasso
SAT-TRAKT doo
Istraživački centar
Nacionalna biblioteka Đurđe Crnojević
Generalni sekretarijat
JU OŠ Blažo Jakov Orlandić
JU OŠ Blažo Jakov Orlandić
JU OŠ “Mileva Lajović Lalatović
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Cetinje
Podgorica
Bar
Bar
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Cetinje
Podgorica
Bar
Bar
Nikšić
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Medicina
Grafički dizajn
Elektronika, telekomunikacije i računari
Međunarodni odnosi
Istorija umjetnosti
Pravo
Engleski jezik i književnost
Engleski jezik i književnost
Ruski jezik i književnost
9.45
9.44
9.44
9.44
9.44
9.43
9.43
9.43
9.43
9.43
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Sektor za obezbjedjenje licnosti i objekata
Podgorica
Podgorica
Studije bezbijednosti
9.43
180 Jelena Đurković
2 Institut za strane jezike - Univerzitet Crne Gore
Institut za strane jezike
Podgorica
Podgorica
Prevodilaštvo
9.42
181 Balša Ivanović
1
4
1
1
DPS Podgorica
Dom zdravlja
JU OŠ “Maksim Gorki”
JU OŠ “Štampar Makarije”
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Marketing
Medicina
Njemački jezik i književnost
Istorija
9.42
9.42
9.42
9.42
182
183
184
185
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Sektor policije opste nadleznosti
Podgorica
Podgorica
Politikologija
9.42
186 Milica Radulović
1 ANDRA INVESTMENT GROUP DOO
1 Advokat Goran Velimirović
1 Ministarstvo prosvjete
Univerzitet Crne Gore- Fakultet za pomorstvo u
1
Kotoru
Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i
1
reumatologiju Dr Simo Milošević A.D. Igalo
1 RTV ATLAS DOO
ANDRA Investment Group doo
pravna sluzba
JU OŠ Drago Milović
Bar
Podgorica
Tivat
Bar
Podgorica
Tivat
Poslovna psihologija
Pravo
Slikarstvo
9.41
9.41
9.41
187 NERMINA MEĐEDOVIĆ
188 Ivan Jeknić
189 Milica Marković
Fakultet za pomorstvo u Kotoru
Kotor
Kotor
Menadžment u pomorstvu
9.41
190 Ariana Fulurija
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
Demokratska partija socijalista
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Lejla Hadžikić
Vojislav Šimun
Anja Beljkaš
Mladen Jelovac
Slaven Živković
Milena Pejović
Marija Šćepanović
Jovana Plamenac
Marko Pekić
Jelena Vukotić
Ivana Dedejić
Milko Joksimović
Alisa Hajdarpašić
Igor Radulović
Institut Dr Simo Milosevic
H.Novi
Igalo
Turizam
9.4
191 Teodora Glomazić
RTV ATLASDOO
Narodni muzej - Arhivsko-bibliotečko
odjeljenje
Podgorica
Podgorica
Novinarstvo
9.4
192 Bojana Baranin
Cetinje
Cetinje
Filologija
9.4
193 Iva Tosic
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar beybjednosti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Studije bezbijednosti
9.4
194 Nikol Grgurevic
1
1
1
1
1
Bar
Nikšić
Bar
Podgorica
Cetinje
Bar
Nikšić
Bar
Podgorica
Cetinje
Turizam
Psihologija
Turistički i hotelijerski menadžment
Finansijski menadžment
Produkcija
Podgorica
Podgorica
Menadžment informacionih sistema
9.38
200 Belma Drpljanin
1 Ministarstvo prosvjete
1 Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Sektor 2
JU OŠ “Milija Nikčević”
RACUNOVODSTVO
CENTRALA
Kraljevsko pozorište Zetski dom
Divizija za podršku poslovanju bankarski
moperacijama
JU Srednja pomorska škola
FC Proizvodnja
Kotor
Pljevlja
Dobrota
Pljevlja
Engleski jezik i književnost
Mašinstvo
9.38
9.38
201 Gojko Ostojić
202 Jelena Cvijović
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Sektor kriminalisticke policije
Podgorica
Podgorica
Pravne nauke
9.38
203 Marija Tomović
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Sektor za obezbjedjnje licnosti i objekata
Podgorica
Podgorica
Diplomatija
9.38
204 Ivana Kotlaja
1 Fakultet pravnih nauka
UNIVERZITET CRNE GORE FAKULTET
1
LIKOVNIH UMJETNOSTI CETINJE
UNIVERZITET CRNE GORE FAKULTET
2
LIKOVNIH UMJETNOSTI CETINJE
1 Incognito doo
1 vučje doo nikšić
1 UNIQA neživotno osiguranje a.d.
1 Srednja likovna škola Petar Lubarda
1 Univerzitet Mediteran Podgorica
1 Centar za građansko obrazovanje
1 Ministarstvo zdravlja
2 Glasnik D. O. O. Podgorica
Fakultet pravnih nauka
Podgorica
Podgorica
Pravo evropske unije
9.38
205 Boris Zvicer
SP Vajarstvo
Cetinje
Cetinje
Vajarstvo
9.38
206 Nikola Radonjić
1 Ministarstvo kulture
Keramika Babović Doo
Ministarstvo prosvjete
RACC DOO BAR
ATLAS BANKA AD PODGORICA
Ministarstvo kulture
1 Societe Generale Banka Montenegro a.d.
9.39
9.39
9.39
9.39
9.38
195
196
197
198
199
Jelena Miljanić
Vojin Striković
Lidija Veljović
Srđan Radnić
Srđan Milošević
SP Grafika
Cetinje
Cetinje
Grafika
9.37
207 Rade Vujačić
Marketing
vučje
Poslovno operativni centar
Srednja likovna škola Petar Lubarda
Rektorat
Centar za građansko obrazovanje
Fond za zdravstveno osiguranje CG
Knjižara Matice srpske
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Cetinje
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Cetinje
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Dizajn vizuelnih komunikacija
Turizam
Osiguranja
Grafički dizajn
Marketing
Engleski jezik i književnost
Ekonomija
Filozofija
9.36
9.36
9.36
9.36
9.34
9.34
9.34
9.34
208
209
210
211
212
213
214
215
Jelena Božović
Anđela Jovović
Biljana Šiljković
Petar Vujović
Danka Stijepović
Kristina Lazarević
Sandra Strahinja
Dušan Ignjatović
1 Ministarstvo prosvjete
1 Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “ Bedri Elezaga”
Kabinet Izvršnog direktora
JU OŠ Drago Milović
Ulcinj
Podgorica
Tivat
Vladimir
Podgorica
Tivat
Njemački jezik i književnost
Pravo
Engleski jezik i književnost
9.34
9.34
9.34
216 Nezmije Aljošević
217 Iva Popović
218 Bojana Milaš
1 JU Srednja mješovita škola Braća Selić Kolašin
Braća Selić
Kolasin
Kolašin
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
9.34
219 Bojan Minić
2 Ministarstvo kulture
1 Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
1 Neregelia DOO
Kraljevsko pozorište Zetski dom
Direkcija za HR
ljudski resursi
Cetinje
Nikšić
Podgorica
Cetinje
Nikšić
Podgorica
Gornji dio
grada
Bar
Podgorica
Bar
Produkcija
Ekonomija
Psihologija
9.33
9.33
9.32
220 Danijela Radulović
221 Ivana Perović
222 Ana Kulić
1 Ministarstvo prosvjete
JU Gimnazija Miloje Dobrašinović
B.Polje
1 Ministarstvo prosvjete
1 Ministarstvo prosvjete
1 Desni Klik doo
Institut za fizikalnu medicinu, rahabilitaciju i
1
reumatologiju Dr. Simo Milošević A. D. Igalo
1 DOO LUNA-MNE
2 BEMAX DOO-Podgorica
1 Ministarstvo prosvjete
1 Rudnik uglja a.d.Pljevlja
1 Asocijcaijca za demokratski propseritet - Zid
1 Asocijcaijca za demokratski propseritet - Zid
1 Institut alternativa
JU Gimnazija Niko Rolović
JU OŠ “Maksim Gorki”
Sektor1
Bar
Podgorica
Bar
Medicinski sektor
H.Novi
DOO LUNA-MNE BUDVA
Tehnički sektor
JU SMŠ “Mladost”
Finansijski sektor
Medjunarodna saradnja i istrazivanje
Program rada sa zajednicom
Istraživački centar
Budva
Podgorica
Tivat
Pljevlja
Podgorica
Podgorica
Podgorica
1 D.O.O Janovic
Turisticka agencija Adventure Montenegro
Kotor
Kotor
Turizam
9.29
235 Rajka Stjepčević
2 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Forenzicki centar
Danilovgrad
Danilovgrad
Psihologija
9.29
236 Anđela Knežević
2 AIM studio
2 Advokat Goran Velimirović
Arhitektura
pravna sluzba
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Arhitektura
Pravo
9.28
9.28
237 Ana Dobrašinović
238 Milica Đurović
1 Ministarstvo prosvjete
JU Srednja stručna škola Dr Branko Zogović Berane
Berane
Engleski jezik i književnost
9.28
239 Nermina Beganović
1 Ministarstvo prosvjete
UNIVERZITET CRNE GORE - FAKULTET ZA
2
TURIZAM I HOTELIJERSTVO
JU Gimnazija Slobodan Škerović
FAKULTET ZA TURIZAM I
HOTELIJERSTVO
Podgorica
Podgorica
Njemački jezik i književnost
9.28
240 Kristina Ivezaj
Kotor
Kotor
Turizam
9.28
241 Ivan Božović
2 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Sektor kriminalisticke policije
Podgorica
Podgorica
Pravne nauke
9.28
242 Majda Mulić
1
1
1
1
1
1
Projektni biro
Humanističke studije
Biotehnički fakultet
FC Snadbijevanje
Centar za medjunarodne odnose
Fidija
Nikšić
Podgorica
Podgorica
B.Polje
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Centar grada
Podgorica
Podgorica
Građevina
Evropske studije
Vinogradarstvo i voćarstvo
Ekonomija
Prevodilaštvo
Građevina
9.28
9.28
9.27
9.27
9.26
9.26
243
244
245
246
247
248
2 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Ekonomija
9.26
249 Branka Mujović
1 Luka KotorA.D.Kotor
1 Univerzitet Crne Gore 1 Ministarstvo zdravlja
Prva banka CG AD Podgorica-osnovana
1
1901.godine
1 Ministarstvo prosvjete
2 Elektrodistribucija Crne Gore AD Nikšić
AD KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI
1
TERETI-BAR
fin.služba
Fakultet dramskih umjetnosti
Klinički centar CG
Kotor
Cetinje
Podgorica
Kotor
Cetinje
Podgorica
Ekonomija
Vokalno-instrumentalni
Psihologija
9.26
9.25
9.25
250 Maja Latković
251 Milica Kankaraš
252 Dragana Dautović
DOM PROJEKT doo Nikšić
Humanističke studije
Univerzitet Crne Gore
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Centar za medjunarodne odnose
Fidija d.o.o.
1 Ministarstvo kulture
1 ŠEKOM DOO
1 GORBIS doo
UNIVERZITET CRNE GORE FAKULTET
2
LIKOVNIH UMJETNOSTI CETINJE
1 Ministarstvo kulture
1 Ministarstvo prosvjete
1 Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO
1
1
1
2
2
1
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom
Crne Gore
AD UTIP CRNA GORA Podgorica
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Srednja likovna škola Petar Lubarda
Institut za strateske studije i projekcije
Univerzitet Mediteran Podgorica
Engleski jezik i književnost
9.32
223 Danijela Minic
Filozofija
Slikarstvo
Turistički i hotelijerski menadžment
9.31
9.31
9.31
224 Ilir Vukovic
225 Milena Vukoslavović
226 Mirjana Ičević
Igalo
Fizioterapija
9.31
Budva
Podgorica
Tivat
Pljevlja
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Osiguranja
Arhitektura
Slikarstvo
Primijenjeno računarstvo
Međunarodni odnosi
Novinarstvo
Socijalni rad
9.3
9.3
9.3
9.3
9.3
9.3
9.3
227 Ana Perović
228
229
230
231
232
233
234
Aleksandra Maslovar
Noki Popović
Boris Papović
Marko Jestrović
Nemanja Stankov
Ivan Otović
Gordana Svrkota
Milivoje Kandić
Vuko Vlahović
Danojla Drobnjak
Selma Dacić
Đovana Elezović
Nadežda Mitrović
Filijala B.Polje
B.Polje
Centar grada
Klasično bankarstvo
9.25
253 Dragana Šestović
JPU Đina Vrbica
Direkcija za računovodstvo i finansije
Menadžment informacionog sistema i
logistika
Crnogorsko narodno pozorište - Umjetnički
sektor
ŠEKOM
Gorbis
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Nikšić
Pedagogija
Ekonomija
Menadžment u carinskom, špediterskom i
agencijskom poslovanju
9.25
9.25
254 Divna Grebović
255 Ivana Čavić
Bar
Bar
9.25
256 Marina Papan
Podgorica
Podgorica
Pozorišna režija
9.24
257 Anja Jovanović
Rožaje
H.Novi
Rožaje
Herceg Novi
Međunarodni odnosi
Turizam
9.24
9.24
258 Jasmina Kalač
259 Valentina Stanković
SP Vajarstvo
Cetinje
Cetinje
Vajarstvo
9.24
260 Marko Petrović Njegoš
Crnogorska kinoteka
JPU “Naša Radost”
Odjeljenje za razvoj filantropije i društvene
odgovornosti preduzeća
Podgorica
H.Novi
Podgorica
Herceg Novi
Studije moderne i savremene umjetnosti
Predškolsko obrazovanje
9.23
9.23
261 Radovan Bulajić
262 Andrea Rajič
Podgorica
Podgorica
Međunarodni odnosi
9.22
263 Jovana Bulatović
Služba za održivi razvoj
Budva
Budva
Menadžment u turizmu
9.22
264 Milena Raičević
Hotel City
FC Snadbijevanje
Srednja likovna škola Petar Lubarda
ISSP
Rektorat
Podgorica
Nikšić
Cetinje
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Cetinje
Podgorica
Podgorica
Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Ekonomija
Grafički dizajn
Međunarodna ekonomija, finansije i biznis
Informacione tehnologije
9.22
9.22
9.22
9.22
9.21
265
266
267
268
269
Nenad Vuković
Milutin Perović
Milena Marković
Lazar Bakić
Jelena Pavlović
1 Atlas fondacija
Atlas fondacija
Podgorica
Podgorica
Studije međunarodnih odnosa i diplomatije
9.21
270 Miljana Babić
1 Trenkwalder kadrovske usluge
1 Expo Commerce DOO
3 Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore- Fakultet za pomorstvo u
2
Kotoru
1 science-ict doo
1 Neboelectronic
2 Ministarstvo zdravlja
1 Ministarstvo prosvjete
1 Ministarstvo prosvjete
1 PZU Dr. Dimitrijevic
Trenkwalder kadrovske usluge
Prodaja
Biotehnički fakultet
Budva
Podgorica
Podgorica
Budva
Podgorica
Podgorica
Psihologija
Menadžment
Biljna proizvodnja
9.21
9.21
9.21
271 Milica Krivokapić
272 Slobodan Šćekić
273 Armin Kalač
Fakultet za pomorstvo u Kotoru
Kotor
Kotor
Menadžment u pomorstvu
9.21
274 Dijana Umićević
pružanje usluga
Radio DELFIN
Fond za zdravstveno osiguranje CG
JU OŠ “Ratko Žarić”
JU SMŠ “Mladost”
Ambulanta iz fizijatrije
Rožaje
H.Novi
Podgorica
Nikšić
Tivat
H.Novi
Ekonomija
Elektronika, telekomunikacije i računari
Ekonomija
Engleski jezik i književnost
Ekonomija
Fizioterapija
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.19
275
276
277
278
279
280
Engleski jezik i književnost
9.19
281 Amir Kucevic
Pravo
9.19
282 Slađana Ivezić
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ Marko Miljanov
B.Polje
1 Advokatska kancelarija Pavličić
Advokatska kancelarija Pavličić
Podgorica
Rožaje
Herceg Novi
Podgorica
Nikšić
Tivat
Herceg Novi
Grab Bijelo
Polje
Podgorica
1 NVO BJELOPOLJSKI DEMOKRATSKI CENTAR NVO
B.Polje
Centar grada
Politikologija
9.19
283 Dražen Petrić
1
1
1
1
2
Tivat
Nikšić
Cetinje
Podgorica
Cetinje
Tivat
Nikšić
Cetinje
Podgorica
Cetinje
Primijenjeno računarstvo
Građevina
Međunarodni odnosi
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Vokalno-instrumentalni
9.19
9.19
9.19
9.19
9.19
284
285
286
287
288
Budva
Przno I
Ekonomija
9.18
289 Draga Bečić
Adriatic Marinas d.o.o.
NIKSAL d.o.o. NIKSIC
Ministarstvo kulture
Kim Tec CG d.o.o.
Univerzitet Crne Gore Hit Montenegro d.o.o Budva, Hotel Maestral Pržno
1
- Budva
IT Sektor
TEHNICKA SLUZBA
Narodni muzej
Računovodstvo
Fakultet dramskih umjetnosti
Finansije, računovodstvo, kontroling i
nabavka
Rahman Nurković
Rajko Tomašević
Ivana Ružić
Tamara Stojanović
Tanja Ciko
Tijana Fatić
Dunja Šoškić
Nina Nikolić
Filip Despotović
Predrag Martinović
Sara Vujosevic
2 HTP Atlas Hotels Group AD Bar
Hotel Princess
Bar
Bar
Turistički i hotelijerski menadžment
9.18
290 Milena Stanišić
1 Societe Generale Banka Montenegro a.d.
Divizija upravljanje bankarskim operacijama
Podgorica
Podgorica
Pravo
9.18
291 Jelena Marijanović
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ Pavle Žižić
B.Polje
Njegnjevo
Engleski jezik i književnost
9.18
292 Slavko Perović
1 Ministarstvo prosvjete
Umjetnička škola osnovnog, srednjeg
Podgorica
muzičkog i baletskog obrazovanja Vasa Pavić
Podgorica
Opšta muzička pedagogija
9.18
293 Ljiljana Bojović
2
1
1
1
3
FC Proizvodnja
Srednnja likovna škola Petar Lubarda
Sektor1
Služba marketinga
pravna sluzba
Pljevlja
Cetinje
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Pljevlja
Cetinje
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Mašinstvo
Slikarstvo
Pravo
Marketing
Pravo
9.18
9.18
9.17
9.17
9.17
294
295
296
297
298
2 Societe Generale Banka Montenegro a.d.
Divizija upravljanje bankarskim operacijama
Podgorica
Podgorica
Ekonomija
9.17
299 Ivona Vujović
2 Expo Commerce DOO
UNIVERZITET CRNE GORE - FAKULTET ZA
3
TURIZAM I HOTELIJERSTVO
1 Demokratska partija socijalista
Prodaja
FAKULTET ZA TURIZAM I
HOTELIJERSTVO
DPS Podgorica
Podgorica
Podgorica
Menadžment
9.17
300 Miloš Knežević
Kotor
Kotor
Hotelijerstvo
9.17
301 Dijana Đurašković
Podgorica
Podgorica
Međunarodni odnosi
9.16
302 Ivana Čelebić
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Herceg Novi
Kotor
Kotor
Krivičnopravni
9.16
303 Dragan Guberinić
1 HOTELS GROUP MONTENEGRO STARS
1 Sienersys d.o.o.
NVO Udruženje roditelja sa posebnim potrebama 1
Bar
1 US PROJECT D.O.O.
1 Advokat Luka Brajković
3 BEMAX DOO-Podgorica
1 Ministarstvo zdravlja
1 Ministarstvo prosvjete
1 Ministarstvo prosvjete
1 Notar Rade Jovanović
2 Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Hotel Splendid
Projektni biro
Budva
Podgorica
Bečići
Podgorica
Hotelijerstvo
Primijenjeno računarstvo
9.16
9.15
304 Menlinda Dragović
305 Mirko Jovićević
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Ministarstvo prosvjete
PODGORICAPROMET A.D.
privredno društvo Lutrija Crne Gore a.d.
Advokat Goran Velimirović
Ramiz Kurbegović
Ana Šoć
Stefan Lučić
Saša Kandić
Nemanja Radović
Logoped
Bar
Bar
Defektologija
9.15
306 Milica Klisić
Podgorica
B.Polje
Podgorica
Podgorica
Budva
Nikšić
Tivat
Nikšić
Podgorica
Centar grada
Podgorica
Podgorica
Budva
Nikšić
Tivat
Nikšić
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Pravo
Arhitektura
Psihologija
Engleski jezik i književnost
Engleski jezik i književnost
Pravo
Ekonomija
9.15
9.15
9.14
9.14
9.14
9.14
9.14
9.14
307
308
309
310
311
312
313
314
Podgorica
Podgorica
Dramaturgija
9.13
315 Dragana Tripković
1 Societe Generale Banka Montenegro a.d.
1 Rudnik uglja a.d.Pljevlja
US PROJECT
Advokatska kancelarija
Tehnički sektor
Dom zdravlja
JU OŠ “Stefan Mitrov Ljubiša”
JU OŠ “Olga Golović”
Notar Rade Jovanovic
Direkcija za HR
Crnogorsko narodno pozorište - Umjetnički
sektor
Komercijalna divizija
RJ Proizvodnja
Podgorica
Pljevlja
Podgorica
Pljevlja
Marketing
Mašinstvo
9.13
9.13
316 Sonja Ivanović
317 Nataša Gačević
1 Pomorski fakultet Bar
Sekretarijat-referent za studentska pitanja
Bar
Bar
Menadžment
9.13
318 Ivana Bukilić
1
1
1
1
1
1
1
1
1
FC Snadbijevanje
Srednnja likovna škola Petar Lubarda
Hotel Splendid
POSTA
DOUBLE L d.o.o.
Hotel BaMBiS
PJ BIJELO POLJE
Priprema usluga
JU OŠ “Jagoš Kontić”
Nikšić
Cetinje
Budva
B.Polje
Podgorica
Podgorica
B.Polje
Podgorica
Nikšić
Nikšić
Cetinje
Bečići
Zaton
Podgorica
Podgorica
Centar grada
Podgorica
Nikšić
Marketing menadžment
Grafički dizajn
Turizam
Ekonomija
Njemački jezik i književnost
Ekonomija
Finansijski menadžment
Sportsko novinarstvo
Engleski jezik i književnost
9.13
9.13
9.13
9.12
9.12
9.12
9.12
9.12
9.12
319
320
321
322
323
324
325
326
327
2 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar beybjednosti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Studije bezbijednosti
9.12
328 Miloš Bojanić
1
5
1
1
4
5
1
tehnička služba
Dom zdravlja
NVO Stari most
JPU Ljubica Popović
Tehnički sektor
Tehnički sektor
Dom zdravlja
Podgorica
Podgorica
B.Polje
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Bar
Podgorica
Podgorica
Centar grada
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Bar
Arhitektura
Medicina
Slikarstvo
Predškolsko obrazovanje
Arhitektura
Arhitektura
Medicina
9.11
9.11
9.11
9.11
9.1
9.1
9.1
329
330
331
332
333
334
335
2 Ministarstvo kulture
2
1
1
1
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Ministarstvo prosvjete
HOTELS GROUP MONTENEGRO STARS
DOO NOVA POSTA
DOUBLE L d.o.o.
BaMBiS GROUP d.o.o.
MFI MONTECREDIT D.O.O PODGORICA
Veb Centar d.o.o.
Ministarstvo prosvjete
Businessart d.o.o.
Ministarstvo zdravlja
NVO Stari most
Ministarstvo prosvjete
BEMAX DOO-Podgorica
BEMAX DOO-Podgorica
Ministarstvo zdravlja
Prva banka CG AD Podgorica-osnovana
1901.godine
LAN Support Montenegro d.o.o.
Kotor Mard.o.o. Kotor
Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog
d.o.o., Herceg Novi
Advokatska kancelarija Hamid Ganjola
Neregelia DOO
Jugopetrol AD Kotor
Hotelska grupa Budvanska rivijera a.d.
JUOŠ 21 maj
DOO ELITTE MONTENEGRO
HEMERA D.O.O.
Advokatska kancelarija Igora Ivanovića
Advokat Goran Velimirović
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Kristina Perović
Emina Mušović
Dubravka Šušić
Ana Milošević
Suzana Gvozdenović
Jelena Novaković
Gorica Samardžić
Gorica Vujović
Milica Radulović
Marko Markišić
Petar Golubović
Danijela Kljajević
Jasmin Šantić
Marko Bujišić
Mira Ljiljanić
Ivana Popović
Anđela Nikčević
GORAN KOPRIVICA
Zana Klimenta
Marko Kosović
Tamara Knežević
Tijana Đurović
Dragana Pantović
Dubravka Zečević
Filijala Podgorica
Podgorica
Podgorica
Ekonomija
9.1
336 Milica Lončar
Tehničko razvojni sektor
agencisjka sluzba
Podgorica
Kotor
Podgorica
Kotor
Elektronika, telekomunikacije i računari
Marketing menadžment
9.1
9.1
337 Bojan Mijušković
338 Milica Odalović
Služba za planiranje i projektovanje
H.Novi
Herceg Novi
Arhitektura
9.09
339 Sanja Pavlović
Advokatska kancelarija
finansije i računovodstvo
Sektor komercijale
P.J. Slovenska plaža
Škola 21 maj
DOO ELITTE MONTENEGRO
HOTEL HEMERA PODGORICA
advokatska kancelarija
pravna sluzba
JU OŠ Blažo Jakov Orlandić
JU Srednja stručna škola
Podgorica
Podgorica
Kotor
Budva
Podgorica
Bar
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Bar
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Kotor
Budva
Podgorica
Bar
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Bar
Nikšić
Pravo
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Ekonomija
Međunarodna ekonomija, finansije i biznis
Grafički dizajn
Menadžment u turizmu
Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Pravne nauke
Pravo
Italijanski jezik i književnost
Sociologija
9.09
9.09
9.09
9.09
9.09
9.09
9.09
9.08
9.08
9.08
9.08
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
1 Ministarstvo prosvjete
JU Škola za muzičke talente “Andre Navara”
Podgorica
Podgorica
Istorija umjetnosti
9.08
351 Jelena Đorđević
1 Ministarstvo prosvjete
JU Gimnazija Slobodan Škerović
Podgorica
Podgorica
Filozofija
9.08
352 Milica Žarić
1
2
2
1
1
1
1
1
4
1
1
Marija Radulović
Sonja Raonić
Ivona Stanojlović
Slađana Savić
Marija Peruničić
Vanja Vujačić
Sabina Beganović
Nikola Bošković
Maja Živković
Ninela Kojić
Dragica Đikanović
1 Montenegro Airlines
Sektor pravnih, kadrovskih i opštih poslova
Podgorica
Podgorica
Državne i evropske studije
9.08
353 Sonja Bečanović
2 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Sektor za obezbjedjnje licnosti i objekata
Podgorica
Podgorica
Diplomatija
9.08
354 Irena Marunović
1 Ministarstvo zdravlja
1 Ministarstvo prosvjete
Dom zdravlja
JU Gimnazija Niko Rolović
Berane
Bar
Berane
Bar
Medicina
Fizičko vaspitanje djece
9.07
9.07
355 Jovana Mihailović
356 Aleksandar Dubljević
2 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Sektor za obezbjedjenje licnosti i objekata
Podgorica
Podgorica
Studije bezbijednosti
9.07
357 Seid Čindrak
3 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Sektor za obezbjedjnje licnosti i objekata
Podgorica
Podgorica
Diplomatija
9.07
358 Suzana Gjelaj
4 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Sektor za obezbjedjnje licnosti i objekata
Podgorica
Podgorica
Diplomatija
9.07
359 Haris Kalač
1 IM Goranovic doo
1 Crnogorski elektroprenosni sistem AD
proizvodnja
Elektroprenos
Nikšić
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Stočarstvo
Energetika i automatika
9.05
9.05
360 Sandra Ćorić
361 Marija Mrdak
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ Anto Đedović
Bar
Bar
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
9.04
362 Slađana Đurković
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “Ratko Žarić”
Nikšić
Nikšić
Njemački jezik i književnost
9.04
363 Maša Stanišić
1
Fakultet za medjunarodnu ekonomiju, finansije i
biznis
IM Goranovic doo
Univerzitet Crne Gore- Fakultet za pomorstvo u
Kotoru
DOO Centar za ekotoksikološka ispitivanja
Podgorica
NVO Forum mladi i neformalna edukacija
Demokratska partija socijalista
Ministarstvo zdravlja
Finansijska sluzba
Podgorica
Podgorica
Međunarodna ekonomija, finansije i biznis
9.03
364 Bojana Mališić
proizvodnja
Nikšić
Nikšić
Veterina
9.03
365 Radivoje Kostić
Fakultet za pomorstvo u Kotoru
Kotor
Kotor
Turizam
9.03
366 Nevena Keković
Kabinet direktora
Podgorica
Podgorica
Studije međunarodnih odnosa i diplomatije
9.03
367 Milena Šofranac
Forum MNE
DPS Podgorica
ZU Apoteke Montefarm
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Grafički dizajn
Socijalni rad
Farmacija
9.02
9.02
9.02
368 Dušanka Seratlić
369 Vuk Vuković
370 Vesna Ristić
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Niksic
Nikšić
Nikšić
Studije bezbijednosti
9.02
371 Darko Ćorić
1 Career team d.o.o. Podgorica
1 Ministarstvo prosvjete
1 Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Career team d.o.o.
JU OŠ “Štampar Makarije”
FC Distibucija
Podgorica
Podgorica
B.Polje
Podgorica
Podgorica
Centar grada
Psihologija
Italijanski jezik i književnost
Energetika i automatika
9.01
9.01
9.01
372 Milica Mandić
373 Nataša Lutovac
374 Branko Knežević
1 Ministarstvo prosvjete
JU Gimnazija Kotor
Kotor
Kotor
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
9.01
375 Maja Grgurović
1 Erste Bank AD Podgorica
1 Ministarstvo kulture
Sektor stanovništva
Narodni muzej - Umjetnički muzej
Pljevlja
Cetinje
Pljevlja
Cetinje
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Istorija umjetnosti
9
9
376 Jelena Tošić
377 Nela Gligorović
9
378 Anja Raičković
1
1
1
1
1
3
1 Centar za demokratsku tranziciju
Info centar o evroatlantskim integracijama
Podgorica
Podgorica
Politikologija
1
3
1
1
1
JU Srednja poljoprivredna škola
Fakultet za državne i evropske studije
JU Gimnazija Slobodan Škerović
JU OŠ “Pavle Rovinski”
CYRILLIC CAPITAL
Bar
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Bar
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Ekonomija
Državne i evropske studije
Francuski jezik i književnost
Ruski jezik i književnost
Međunarodni odnosi
9
9
9
8.99
8.99
379
380
381
382
383
3 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar beybjednosti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Studije bezbijednosti
8.99
384 Milutin Vučinić
1
1
1
1
1
Srednja likovna škola Petar Lubarda
stom.ambulanta
Sportski objekti
Sektor privrede
DPS Cetinje
Cetinje
Pljevlja
Podgorica
Podgorica
Cetinje
Vajarstvo
Stomatologija
Primijenjene studije menadžmenta
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Međunarodni odnosi
8.99
8.98
8.98
8.98
8.98
385
386
387
388
389
Psihologija
8.98
390 Jana Božanović
Menadžment u finansijskom poslovanju
Hotelijerstvo
Poslovna psihologija
8.98
8.98
8.97
391 Bojana Mijatović
392 Rajko Kovačević
393 MARIJA LOPIČIĆ
Ministarstvo prosvjete
Fakultet za državne i evropske studije
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
CYRILLIC CAPITAL
1 Ministarstvo zdravlja
dom zdravlja
B.Polje
1 Ministarstvo prosvjete
1 HEMERA D.O.O.
1 Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
JU OŠ “Dašo Pavičić”
HOTEL HEMERA PODGORICA
Direkcija za HR
H.Novi
Podgorica
Nikšić
Cetinje
Pljevlja
Podgorica
Podgorica
Cetinje
Gornji dio
grada
Herceg Novi
Podgorica
Nikšić
1 Ministarstvo prosvjete
JU gimnazija “25. maj”
Podgorica
Tuzi
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
8.96
394 Samir Adžović
2 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Forenzicki centar
Danilovgrad
Danilovgrad
Biologija
8.96
395 Dragana Đuričković
1 Elektrotehna d.o.o.
1 d.o.o. KLIKOVAC
1 Ministarstvo prosvjete
Sektor 1
referent finansija
JU OŠ Vuk Karadžić
Berane
Podgorica
Berane
Berane
Mahala
Berane
Arhitektura
Ekonomija
Pravo
8.95
8.95
8.95
396 Andrijana Vuković
397 Jelena Vukotić
398 Jasna Babović
3 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Sektor za obezbjedjenje licnosti i objekata
Podgorica
Podgorica
Studije bezbijednosti
8.95
399 Nebojša Janković
1
4
1
1
d.o.o.,,Eko MeduzaBijelo Polje
ZU Apoteke Montefarm
JU OŠ “Pavle Rovinski”
Tea medica 3
B.Polje
Podgorica
Podgorica
Bar
Nedakusi
Podgorica
Podgorica
Bar
Kontinentalno voćarstvo
Farmacija
Engleski jezik i književnost
Farmacija
8.94
8.94
8.94
8.94
400
401
402
403
1
Srednja likovna škola Petar Lubarda
Opšta stomatološka ambulanta ,, Dr.Spajić
Sportski objekti doo Podgorica
Erste Bank AD Podgorica
Demokratska partija socijalista
Marko Pejović
Ana Vico
Ana Ćetković
Nataša Đurović
Zorka Kujović
d.o.o.,,Eko Meduza
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo prosvjete
Dubaipharm d.o.o.
Centar za edukaciju, prevođenje i izdavaštvo
Educo Centar d.o.o.
PZU Veritas Dentis
DOO LUNA TRAVEL INTERNATIONAL
JPU Dragan Kovačević
GLOBE TRAVEL DOO
Radovan Vukasović
Maja Perović
Petar Lekić
Svetlana Mikavica
Jelena Božović
Zoran Janjušević
Mina Minić
Irma Čindrak
Maja Šarac
Educo Centar d.o.o.
Podgorica
Podgorica
Njemački jezik i književnost
8.93
404 Ivana Martinović
Ambulanta
DOO LUNA TRAVEL INTERNATIONAL
Vrtić Radost
GLOBE TRAVEL
Podgorica
Bar
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Bar
Nikšić
Podgorica
Stomatologija
Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Predškolsko obrazovanje
Turizam
8.93
8.93
8.93
8.93
405
406
407
408
1 PR & Media Consultancy - PRIME Consultancy
Kreativni sektor
Podgorica
Podgorica
Istorija umjetnosti
8.93
409 Zorana Jokmanovic
1 Ministartsvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Sektor granicne policije
Podgorica
Podgorica
Pravne nauke
8.93
410 Azra Abdić
1 Artikulacija d.o.o
2 RTV ATLAS DOO
Artikulacija d.o.o
RTV ATLASDOO
Crnogorsko narodno pozorište - Umjetnički
sektor
Muzički centar - Crnogorski simfonijski
orkestar
Fakultet za državne i evropske studije
Crnogorska kinoteka
Institut za javne zdravlje
KK SUTJESKA NIKSIC
OK Galeb
ČIKOM
ENFORMA D.O.O.
JU OŠ “Mahmut Lekić”
Arhient
Sekto upravljanja rizicima
Centar za konzervaciju i arheologiju - Sektor
za konzervaciju
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Dizajn vizuelnih komunikacija
Novinarstvo
8.92
8.92
411 Niko Tripunović
412 Nina Sekulović
Podgorica
Podgorica
Gluma
8.92
413 Jelena Rakocevic
1
2
1
1
1 Ministarstvo kulture
1 Ministarstvo kulture
4
1
1
1
1
1
2
1
1
1
Fakultet za državne i evropske studije
Ministarstvo kulture
Ministarstvo zdravlja
KK SUTJESKA NIKSIC
OK Galeb
ČIKOM d.o.o. informatički inženjering
ENFORMA D.O.O.
Ministarstvo prosvjete
Arhient doo
NLB Montenegrobanka ad Podgorica
1 Ministarstvo kulture
Ana Milić
Emina Mustafić
Gordana Posuka
Marijana Majkic
Podgorica
Podgorica
Gudački instrumenti
8.92
414 Ana Cerović
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Bar
Podgorica
Kotor
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Bar
Podgorica
Dobrota
Tuzi
Podgorica
Podgorica
Državne i evropske studije
Filmska i TV režija
Biologija
Sportski trener
Sportski trener
Računarstvo i informacione tehnologije
Arhitektura
Obrazovanje učitelja na albanskom jeziku
Arhitektura
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
8.92
8.91
8.91
8.91
8.91
8.91
8.9
8.89
8.88
8.88
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
Dalibor Vuksanović
Milana Jovanović
Majda Kolar
Vladimir Todorović
Marija Marojević
Jovo Stojanović
Ana Mičić
Suzana Berishaj
Danilo Drobnjak
Marko Radunovic
Cetinje
Cetinje
Istorija umjetnosti
8.88
425 Nikola Lopušina
DRUSTVO ZA SPORTKU REKREACIJU
PRIJATELJI BAR
1 EPARHIJA BUDIMLJANSKO-NIKŠIĆKA
1 Ministarstvo zdravlja
MENADZER
Bar
Bjeliši
Menadžment u sportu
8.88
426 Danka Knežević
IZDAVAČKO-INFORMATIVNA SLUŽBA
opšta bolnica
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Srpski jezik i književnost
Ekonomija
8.88
8.88
427 Vladimir Ostojić
428 Anđela Kosić
1 Ministarstvo prosvjete
JU Dom učenika i studenata “Braća Vučinić”
Nikšić
Nikšić
Primijenjeno računarstvo
8.88
429 Mirko Terić
1 Crveni krst Crne Gore
Prva banka CG AD Podgorica-osnovana
1
1901.godine
Crveni krst Crne Gore
Podgorica
Služba za operacije i administraciju odnosa s
Podgorica
klijentima
Podgorica
Socijalni rad
8.88
430 Ivana Ceković
Podgorica
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
8.88
431 Edvina Veliu
1 Montenegro Airlines
Sektor pravnih, kadrovskih i opštih poslova
Podgorica
Podgorica
Pravo
8.88
432 Jovana Prlja
1 KRUG Communications & Media
KRUG Communications & Media
Crnogorsko narodno pozorište - Umjetnički
sektor
Velaton
Podgorica
Podgorica
Novinarstvo
8.88
433 Zerina Ćatović
Podgorica
Podgorica
Vajarstvo
8.87
434 Vladan Bošković
Nikšić
Nikšić
Biologija
8.87
435 Darka Milačić
1
1 Ministarstvo kulture
1 Velaton d.o.o.
1 Merkur osiguranje a.d. Podgorica
Podgorica
Podgorica
Marketing
8.87
Podgorica
Podgorica
Primijenjene studije menadžmenta
8.87
437 Danijela Brajović
Bar
Podgorica
Šušanj
Podgorica
Sportski trener
Novinarstvo
8.87
8.87
438 Obrad Potparić
439 Aleksandra Pavlović
Podgorica
Podgorica
Produkcija
8.86
440 Dragana Andrić
1 Ministarstvo prosvjete
Služba prodaje
Komercijalni Sektor za rezidencijalne
korisnike
RK BAR
Satelitski program
Služba za proizvodnju i emitovanje TV
programa
JU OŠ “Rifat Burdžović Tršo”
B.Polje
Lozna
Engleski jezik i književnost
8.86
441 Edita Ajdarpasic
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “Mileva Lajović Lalatović
Nikšić
Nikšić
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
8.86
442 Sanja Vlaović
1
1
1
1
1
2
1
JU OŠ “Olga Golović”
JU OŠ “Branko Božović”
SEKTOR FINANSIJA
NVUInicijativa za regionalnu saradnju
Pamark
Srednnja likovna škola Petar Lubarda
Odbor Glavnog grada SDP
JU Resursni centar za obrazovanje i
osposobljavanje 1. Jun
Opšta stomatološka ordinacija Belavista
Računovostvo
pravna sluzba
Tehnička direkcija
FC Distibucija
Nikšić
Podgorica
Budva
Podgorica
Podgorica
Cetinje
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Lapčići
Podgorica
Podgorica
Cetinje
Podgorica
Učiteljski studij
Učiteljski studij
Međunarodna ekonomija, finansije i biznis
Politikologija
Poslovna psihologija
Slikarstvo
Politikologija
8.86
8.86
8.86
8.86
8.86
8.86
8.86
443
444
445
446
447
448
449
Podgorica
Podgorica
Socijalni rad
8.86
450 Vanja Rašović
H.Novi
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Herceg Novi
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Stomatologija
Ekonomija
Pravo
Elektronika, telekomunikacije i računari
Energetika i automatika
8.85
8.84
8.84
8.84
8.84
451
452
453
454
455
1 Ministarstvo unutra[njih poslova Uprava policije
Sektor policije opste nadleznosti
Podgorica
Podgorica
Pravne nauke
8.84
456 Jelena Radović
1 A.D. JADRANSKI SAJAM BUDVA
Marketing sluzba
JU Srednja stručna škola “Spasoje
Raspopović”
Tur agencija
Služba za proizvodnju i emitovanje TV
programa
Sektor 3
Kraljevsko pozorište Zetski dom
služba
Srednja likovna škola Petar Lubarda
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Artikulacija d.o.o
Opšta bolnica
Napredak AD
JU OŠ “Savo Pejanović”
JU Gimnazija Slobodan Škerović
Rexton
Budva
Budva
Italijanski jezik i književnost
8.83
457 Tamara Marković
Podgorica
Podgorica
Psihologija
8.83
458 Snežana Rovčanin
Tivat
Tivat
Turizam
8.83
459 Dragan Zindović
Podgorica
Podgorica
Sportsko novinarstvo
8.82
460 Gordana Badalovski
Podgorica
Cetinje
Rožaje
Cetinje
Nikšić
Podgorica
B.Polje
Kotor
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Cetinje
Koljeno
Cetinje
Nikšić
Podgorica
Centar grada
Kotor
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Socijalna politika i socijalni rad
Režija
Ekonomija
Grafika
Obrazovanje sportskih trenera
Produkcija
Visoka škola za medicinske sestre
Međunarodna ekonomija, finansije i biznis
Pedagogija
Fizika
Dizajn vizuelnih komunikacija
8.82
8.82
8.82
8.82
8.82
8.81
8.81
8.81
8.81
8.81
8.81
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
Sektor policije opste nadleznosti
Podgorica
Podgorica
Pravne nauke
8.81
472 Alen Franca
Podgorica
Podgorica
Arhitektura
Podgorica
Podgorica
Danilovgrad
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Danilovgrad
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Gornji dio
grada
Ulcinj
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Medicina
Učiteljski studij
Privredno pravni
Poslovni engleski
Marketing
Medicina
Prevodilaštvo
1 Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
1 Rukometni klub Bar
1 Radio i Televizija Crne Gore
1 privredno društvo Lutrija Crne Gore a.d.
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
JAZEXPRESS DOO
NVUInicijativa za regionalnu saradnju
Pamark d.o.o.
Ministarstvo prosvjete
Socijaldemokratska partija Crne Gore
1 Ministarstvo prosvjete
1
1
5
3
1
Opšta stomatološka ordinacija Belavista
WIMAX MONTENEGRO DOO
Advokat Goran Velimirović
Telenor doo
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
1 Ministarstvo prosvjete
1 PERLA DOO
1 privredno društvo Lutrija Crne Gore a.d.
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
NVO JUVENTAS
Ministarstvo kulture
Doo Jela Komerc Rožaje
Srednja likovna škola Petar Lubarda
Univerzitet Crne Gore
Artikulacija d.o.o
Ministarstvo zdravlja
Napredak AD Kotor
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Rexton d.o.o.
2 Ministarstvo unutra[njih poslova Uprava policije
1
1
6
1
1
1
2
7
1
Republički zavod za urbanizam i projektovanje AD
Podgorica
NLB Montenegrobanka ad Podgorica
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo prosvjete
Univerzitet Mediteran Podgorica
Univerzitet Mediteran Podgorica
Demokratska partija socijalista
Ministarstvo zdravlja
MLADIINFO MONTENEGRO
1 Ministarstvo prosvjete
Republički zavod za urbanizam i
projektovanje
Direkcija poslovanja sa pravnim licima
Dom zdravlja
JU OŠ “Vuko Jovović”
Pravni fakultet
Rektorat
DPS Podgorica
Dom zdravlja
Podgorica
JU Srednja stručna škola
B.Polje
1 DELY TOURS DOO
DELY TOURS
Republički zavod za urbanizam i projektovanje AD Republički zavod za urbanizam i
2
Podgorica
projektovanje
Ulcinj
Podgorica
Podgorica
1 LA BOTTEGA DOO
LA BOTTEGA DOO
Bar
Čeluga
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Etg grupa
dom zdravlja
Dom zdravlja
Fond za zdravstveno osiguranje CG
dom zdravlja
Advokat Milan Radulović
Muzička akademija
Računovodstvo
MONTENEGROFAMILY
Elektrotehnički fakultet Podgorica
HOTEL ASTORIA BUDVA
Galerija MOST
Sektor stanovništva
Crnogorsko narodno pozorište - Umjetnički
sektor
Redakcija dnevnog lista DAN
Zu Apoteke Montefarm
Klinički centar CG
JU OŠ “Mileva Lajović Lalatović
Info Biro Montenegro
Rektorat
Podgorica
Kolasin
Nikšić
Podgorica
Ulcinj
Podgorica
Cetinje
Tivat
Podgorica
Podgorica
Budva
Podgorica
Berane
Podgorica
Kolašin
Nikšić
Podgorica
Ulcinj
Podgorica
Cetinje
Tivat
Podgorica
Podgorica
Budva
Podgorica
Berane
Etg grupa doo
Ministartstvo zdravlja
Ministartstvo zdravlja
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo zdravlja
Advokat Milan Radulović
Univerzitet CG
Vilcom d.o.o
PRINT MEDIA DOO
Elektrotehnički fakultet Podgorica
NEMESIS D.O.O.
Galerija MOST, Podgorica
Erste Bank AD Podgorica
1 Ministarstvo kulture
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
Jumedia Mont d.o.o.
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo prosvjete
Info Biro Montenegro d.o.o.
Univerzitet Crne Gore
Prva banka CG AD Podgorica-osnovana
1901.godine
Univerzitet Crne Gore
Ministarstvo prosvjete
Montenegro Tourist Service
NLB Montenegrobanka ad Podgorica
A.D. JADRANSKI SAJAM BUDVA
Advokat Milovan Milošević
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom
Crne Gore
8.8
8.8
8.79
8.79
8.78
8.78
8.78
8.78
8.78
436 Sandra Martinović
Milica Drašković
Jovana Božović
Božidar Vlačić
Ivana Ukropina
IRENA CREPULJA
Adin Rastoder
Slađana Kavarić
Ivan Konjević
Aleksandar Jovanović
Balša Cvetković
Vladimir Miladinović
Alma Kujović
Jelena Topalović
Senad Šahmanović
Amina Dedeic
Petar Delijević
Lazar Šoć
Katarina Vujović
Faris Međedović
Tina Bjelobrković
Jovana Dragović
Aleksandar Pavićević
Marko Mujičić
473 Vanja Radenović
474
475
476
477
478
479
480
481
Aleksandra Babovic
Arben Hadžija
Slobodan Vujović
Petar Kadić
Nemanja Sekulić
David Knežević
Vladimir Prelević
Sanja Đurović
Mašinstvo
8.78
482 Ivan Bulatović
Turistički i hotelijerski menadžment
8.77
483 Šuhreta Jahović
Arhitektura
8.77
484 Marko Popović
Poslovni menadžment u carinama, špedicijama i
osiguranju
Zaštita životne sredine
Visoka škola za medicinske sestre
Medicina
Ekonomija
Medicina
Pravo
Harmonika
Turizam
Grafički dizajn
Primijenjeno računarstvo
Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Produkcija
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
8.77
485 NEVENA VUJOVIĆ
8.77
8.76
8.76
8.76
8.76
8.76
8.75
8.75
8.75
8.75
8.75
8.75
8.74
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
Milena Boričić
Gordana Glavičanin
Vuk Kankaraš
Dino Međedović
Bojan Šimić
Jovana Ramović
Miroslav Ilić
Jovana Višić
Mišo Joskić
Marko Kaluđerović
Tanja Lazić
Jelena Backović
Aleksandra Osmajlić
Podgorica
Podgorica
Produkcija
8.74
499 Nela Otašević
Podgorica
Tivat
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Tivat
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Politikologija
Farmacija
Sociologija
Engleski jezik i književnost
Dizajn vizuelnih komunikacija
Pravo
8.74
8.74
8.74
8.74
8.74
8.74
500
501
502
503
504
505
Aleksandar Ćuković
Maja Sušić
Nada Gajović
Sadina Brkanović
Ivana Božović
Dragutin Kalezić
Filijala Cetinje
Cetinje
Cetinje
Klasično bankarstvo
8.74
506 Vladan Đikanović
Fakultet za sport i fizičkio vaspitanje
Srednnja likovna škola Petar Lubarda
Montenegro Tourist Service
Sektor kontrolinga
Marketing služba
Advokatska kancelarija Milovan Milošević
Nikšić
Cetinje
Podgorica
Podgorica
Budva
Podgorica
Nikšić
Cetinje
Podgorica
Podgorica
Budva
Podgorica
Sportsko novinarstvo
Grafika
Turizam
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Marketing menadžment
Pravosudni
8.74
8.74
8.73
8.73
8.73
8.73
507
508
509
510
511
512
Služba za opšte i pravne poslove
Budva
Budva
Informacione tehnologije
8.73
513 Marko Raković
Tijana Vasiljević
Filip Vujović
Anđela Čolević
Marijana Vukašinović
Đorđe Đokić
Miloš Jokanović
1 RTV Luna
2 Ministarstvo kulture
2
1
1
1
1
NVO Stari most
posrednik doo
Knjigovodstvena agencija InfoLab doo
Ministarstvo prosvjete
Institut za fizikalnu medicinu, rahabilitaciju i
reumatologiju Dr. Simo Milošević A. D. Igalo
SIP d.o.o Tivat
ADVOKATSKA KANCELARIJA Kandić Radoje
Fondacija za promovisanje nauke PRONA
Artikulacija Production
Barska plovidba AD Bar
Ministarstvo zdravlja
Advokat Marko Hajduković
Ministarstvo prosvjete
RTV Luna
Crnogorsko narodno pozorište - Umjetnički
sektor
NVO Stari most
posrednik
InfoLab
JU OŠ “Mileva Lajović Lalatović
Plav
Plav
Sportsko novinarstvo
8.73
Podgorica
Podgorica
Produkcija
8.72
514 Vukica Vukotić
515 Milić Dragović
B.Polje
H.Novi
Podgorica
Nikšić
Centar grada
Herceg Novi
Podgorica
Nikšić
Slikarstvo
Računovodstvo i berzansko poslovanje
Računovodstvo i berzansko poslovanje
Psihologija
8.72
8.71
8.71
8.71
516
517
518
519
Dražen Konatar
Nada Stanišić
Jovana Nedić
Marija Zorić
Sektor marketinga i prodaje
H.Novi
Igalo
Ruski jezik i književnost
8.71
520 Ljiljana Stanišić
SIP Ttravel
Advokatska kancelarija Kandić Radoje
Prona
Artikulacija Production
Finansijski sektor
Dom zdravlja
Advokat Marko Hajduković
JPU Đina Vrbica
Tivat
Pljevlja
Podgorica
Podgorica
Bar
Danilovgrad
Podgorica
Podgorica
Tivat
Pljevlja
Podgorica
Podgorica
Bar
Danilovgrad
Podgorica
Podgorica
Turizam
Pravo
Engleski jezik i književnost
Scenografija
Ekonomija
Medicina
Pravo
Nutricionizam
8.71
8.71
8.71
8.7
8.7
8.7
8.7
8.7
521
522
523
524
525
526
527
528
4 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar beybjednosti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Studije bezbijednosti
1 NOTAR KAŠĆELAN BRANKA
1 DOO JUTRO PV
1 Bošnjačka stranka
NOTARSKA KANCELARIJA
BIFE SUNCE
Bošnjačka stranka
Kotor
Pljevlja
Plav
Kotor
Pljevlja
Plav
Ekonomija
Turizam
Pravo
1
1
1
1
1
2
1
1
8.7
8.7
8.69
8.69
Jelena Radulović
Ana Kuburović
Marina Ćetković
Dragana Baćović
PETRA KUPREŠANIN
Olga Davidović
Edvin Zverotić
Ljubica Vujovic
529 Feldin Dacić
530 Jovana Kascelan
531 Sanja Drobnjak
532 Sadam Luković
1 SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić
program zaštite žena i djece
Nikšić
Nikšić
Psihologija
8.69
533 Ivana Pejović
1
1
1
1
1
NVO centar za mlade berane
Druga osnovna škola
JU OŠ “Savo Pejanović”
DOO VECTOR
Istraživački centar
Berane
Budva
Podgorica
Ulcinj
Podgorica
Berane
Budva
Podgorica
Ulcinj
Podgorica
Politikologija
Engleski jezik i književnost
Slikarstvo
Marketing
Politikologija
8.69
8.69
8.68
8.68
8.68
534
535
536
537
538
Kotor
Italijanski jezik i književnost
8.67
539 Maja Bajo
NVO centar za mlade berane
JU Druga osnovna škola
Ministarstvo prosvjete
DOO TOURISTIC COMPANY VECTOR
Institut alternativa
Milka Urošević
Valentina Lazarević
Ivana Stanić
Ivana Savidović
Milica Milonjić
1 NVU ZAJEDNICA ITALIJANA CRNE GORE
NVU ZAJEDNICA ITALIJANA CRNE GORE Kotor
2 NVU ZAJEDNICA ITALIJANA CRNE GORE
NVU ZAJEDNICA ITALIJANA CRNE GORE Kotor
Kotor
Italijanski jezik i književnost
8.67
540 Jelena Ivanović
1
1
2
8
1
NO-MI DOO
ROTOR D.O.O.
Erste Bank AD Podgorica
Ministarstvo zdravlja
DR Trade d.o.o.
Prva banka CG AD Podgorica-osnovana
1
1901.godine
komercijalna sluzba
D.O.O
Sektor privrede
Dom zdravlja
DR Trade
Služba upravljanja problematičnim
plasmanima
H.Novi
Tivat
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Sutorina
Tivat
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Marketing
Turizam
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Medicina
Poslovni engleski
8.66
8.66
8.66
8.66
8.66
541
542
543
544
545
Podgorica
Podgorica
Finansijski menadžment
8.66
546 Jelena Obradović
5 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar beybjednosti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Studije bezbijednosti
8.66
547 Kenan Nurković
1 Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM)
CEDEM
Podgorica
Podgorica
Pravo
8.66
548 Danijela Bošković
1
1
5
1
FILIJALA
DPS Podgorica
ZU Apoteke Montefarm
JU OŠ “Aleksa Bećo Đilas”
Berane
Podgorica
Podgorica
B.Polje
Berane
Podgorica
Podgorica
Ravna Rijeka
Finansijski menadžment
Novinarstvo
Farmacija
Engleski jezik i književnost
8.65
8.64
8.64
8.64
549
550
551
552
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “Vuk Karadžić”
Podgorica
Podgorica
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
8.64
553 Vesna Vukadinović
1 Ministarstvo prosvjete
1 NIKIC doo
2 Knjigovodstvena agencija InfoLab doo
Republički zavod za urbanizam i projektovanje AD
3
Podgorica
1 Veletex d.o.o.
1 Agencija BOOK
1 NEMESIS D.O.O.
1 PZU drogerija apoteka Dama
JU OŠ “Mahmut Lekić”
NIKIC doo
InfoLab
Republički zavod za urbanizam i
projektovanje
Veletex
Agencija BOOK
HOTEL ASTORIA KOTOR
Marketing sektor
Crnogorsko narodno pozorište - Sektor za
marketing
centrala
Fakultet za državne i evropske studije
Opšti poslovi
računovodstvena
JU OŠ “Milija Nikčević”
JU Resursni centar za djecu i mlade
„Podgorica“
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Tuzi
Podgorica
Podgorica
Engleski jezik i književnost
Hotelijerstvo
Računovodstvo i berzansko poslovanje
8.64
8.64
8.63
554 Deniza Striković
555 Jelena Stanišić
556 Vasiljka Bošković
ATLAS BANKA AD PODGORICA
Demokratska partija socijalista
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo prosvjete
1 Ministarstvo kulture
1
5
1
1
1
CEED Consulting
Fakultet za državne i evropske studije
Ćupić Trade DOO Podgorica
BENCOM d.o.o. Herceg novi
Ministarstvo prosvjete
1 Ministarstvo prosvjete
Podgorica
Podgorica
Arhitektura
8.63
557 Biljana Blečić
Podgorica
Pljevlja
Kotor
Podgorica
Ekonomija
Turistički i hotelijerski menadžment
Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Farmacija
8.63
8.63
8.63
8.63
558
559
560
561
Tina Radončić
Marina Cupara
Tamara Perović
Nemanja Raičević
Podgorica
Podgorica
Ekonomija
8.62
562 Andrea Zorec
Podgorica
Podgorica
Podgorica
H.Novi
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Igalo
Nikšić
Poslovna psihologija
Državne i evropske studije
Međunarodni odnosi
Ekonomija
Fizička kultura
8.62
8.62
8.62
8.61
8.61
563
564
565
566
567
Podgorica
Socijalni rad
8.61
568 Alisa Kalač
Podgorica
1 Ministarstvo prosvjete
JU Gimnazija Miloje Dobrašinović
B.Polje
1
1
2
1
1
Fidija
SARGON
Rexton
JPU Dragan Kovačević
SN-ELECTRONICS
Podgorica
B.Polje
Podgorica
Nikšić
Ulcinj
1 Montenomaks Control & Logistics
PJ Zelenika
H.Novi
Zelenika
1
2
1
1
1
centala
Podgorica
CYRILLIC CAPITAL
Grafički dizajn i fotografija
Hotel Vardar
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Kotor
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Kotor
Montenegro Biznis Alijansa
MLADIINFO MONTENEGRO
CYRILLIC CAPITAL
Shadow do.o.
HP Fjord AD Kotor
Jadranka Folić
Nina Rašović
Katarina Poleksić
Olivera Kovačević
Podgorica
Pljevlja
Kotor
Podgorica
Gornji dio
grada
Podgorica
Centar grada
Podgorica
Nikšić
Ulcinj
Fidija d.o.o.
SARGON DOO
Rexton d.o.o.
Ministarstvo prosvjete
SN-ELECTRONICS
Olja Djačanin
Edi Angirević
Bojana Mugoša
Ranka Rolović
Anđelija Šišović
VALENTINA TADIĆ
Naina Čuturić
Ivana Marković
Dragana Polimac
Marko Mijušković
Filozofija
8.61
569 Dragiša Damjanović
Marketing menadžment
Menadžment
Dizajn vizuelnih komunikacija
Predškolsko obrazovanje
Informacione tehnologije
Menadžment u carinskom, špediterskom i
agencijskom poslovanju
Odnosi s javnošću
Prevodilaštvo
Menadžment
Studije moderne i savremene umjetnosti
Hotelijerstvo
8.61
8.61
8.61
8.61
8.6
570
571
572
573
574
8.6
8.6
8.6
8.6
8.6
8.59
Zorica Šutović
Marko Šćepanović
Milica Vukanović
Svetlana Cvijetić
Ljuljzim Hodzic
575 Dragana Živković
576
577
578
579
580
Mina Raicevic
Mladen Jokmanović
Sanja Vujović
Ivan Kovačević
Igor Đuričanin
1 ADVOKATSKA KANCELARIJA-DRAGAN LEKIĆ ADVOKATSKA KANCELARIJA
Bar
Bar
Pravne nauke
8.59
581 Dijana Drobnjak
1
6
1
1
1
1
2
3
1
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Budva
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Budva
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Pedagogija
Državne i evropske studije
Njemački jezik i književnost
Ekonomija
Psihologija
Slikarstvo
Biologija
Biologija
Predškolsko obrazovanje
8.59
8.59
8.59
8.58
8.58
8.58
8.58
8.58
8.58
582
583
584
585
586
587
588
589
590
Ministarstvo prosvjete
Fakultet za državne i evropske studije
Lingva mont
A.D. JADRANSKI SAJAM BUDVA
Pamark d.o.o.
Glasnik D. O. O. Podgorica
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo zdravlja
Privatna predskolska ustanovaMaša
JU OŠ “Braća Labudović”
Fakultet za državne i evropske studije
Lingva mont
Marketing sluzba
Pamark
Knjižara Matice srpske
Institut za javne zdravlje
Institut za javne zdravlje
PPU Maša
Svetlana Drobnjak
Marina Lalević
Monika Bulatović
Ivan Kopitovic
Emina Saitović
Milenko Premović
Dijana Ćirović
Milena Đurović
Gordana Ćetković
1 NVO ZELENI CRNE GORE
NVO Zeleni CG
Podgorica
Podgorica
Zaštita životne sredine
8.58
591 Nađa Šofranac
1 MSI INVEST d.o.o.
Hotel LAGUNA
Podgorica
Podgorica
Studije međunarodnih odnosa i diplomatije
8.58
592 Ivana Mrdak
1 NVO Srpski kulturni centar Patrijarh Varnava
NVO Sroski kulturni centarPatrijarh Varnava
Pljevlja
Pljevlja
Turizam
8.58
593 Boris Fatić
1 LGBT Forum Progres
1 Ministarstvo kulture
1 ilhana sabovic
Međunarodni odnosi
Nacionalna biblioteka Đurđe Crnojević
advokat
Centar za konzervaciju i arheologiju - Sektor
za konzervaciju
računovodstveni
Opšta bolnica
ŽRK Berane 2003
ZU Apoteke Montefarm
Produkcija
Narodni muzej - Muzej Kralja Nikole
Podgorica
Podgorica
Cetinje
Podgorica
Podgorica
Cetinje
Podgorica
Prevodilaštvo
Istorija umjetnosti
Pravne nauke
8.58
8.57
8.57
594 Jovana Šebek
595 Vasilije Janjušević
596 Snežana Vlahović
Cetinje
Cetinje
Istorija umjetnosti
8.56
597 Miloš Pešikan
H.Novi
Berane
Berane
Podgorica
Podgorica
Cetinje
Podgorica
Herceg Novi
Berane
Berane
Podgorica
Podgorica
Cetinje
Podgorica
Ekonomija
Visoka škola za medicinske sestre
Sportski trener
Farmacija
Produkcija
Francuski jezik i književnost
Engleski jezik i književnost
8.56
8.56
8.56
8.56
8.56
8.55
8.55
598
599
600
601
602
603
604
1 Organizacija Crvenog krsta Prijestonice Cetinje
Stručna služba
Cetinje
Cetinje
Menadžment u pomorstvu
8.55
605 Svetlana Borozan
2 Ministarstvo zdravlja
Opšta bolnica
Berane
Visoka škola za medicinske sestre
8.54
606 Milena Vrban
1 Ministarstvo prosvjete
JPU Dušo Basekić
B.Polje
Predškolsko obrazovanje
8.54
607 Dušica Jaćimović
2
2
1
1
1
SAT-TRAKT doo
FC Distibucija
Mapa
Turistička agencija
Kabinet
Crnogorsko narodno pozorište - Umjetnički
sektor
Uprava
Dom zdravlja
JPU “Naša Radost”
Fakultet za državne i evropske studije
Marketing
administracija
Sektor 3
Notar
Klinički centar CG
JU Srednja elektrotehnička škola “Vaso
Aligrudić”
Podgorica
Podgorica
Podgorica
B.Polje
Podgorica
Berane
Grab Bijelo
Polje
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Centar grada
Podgorica
Elektronika, telekomunikacije i računari
Energetika i automatika
Produkcija
Menadžment u turizmu
Pravo
8.54
8.54
8.54
8.53
8.53
608
609
610
611
612
2 Ministarstvo kulture
1
1
1
6
1
1
1
BusinesS line d.o.o. Herceg Novi
Ministarstvo zdravlja
ŽRK Berane 2003
Ministarstvo zdravlja
Galileo Production doo
Ministarstvo kulture
NVO Akcija za ljudska prava
SAT-TRAKT doo
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Mapa d.o.o.
DOO Rams CO
NLB Montenegrobanka ad Podgorica
2 Ministarstvo kulture
1
9
1
7
1
1
3
1
2
Primorje hotels&restaurants a.d. Tivat
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo prosvjete
Fakultet za državne i evropske studije
Expo Commerce DOO
DOO Chiara Mont
NVO JUVENTAS
Notar Anka Stojković
Ministarstvo zdravlja
1 Ministarstvo prosvjete
Podgorica
Podgorica
Gluma
8.53
613 Dragana Dabovic
Tivat
Podgorica
Igalo
Podgorica
Podgorica
Cetinje
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Menadžment u turizmu
Medicina
Predškolsko obrazovanje
Državne i evropske studije
Marketing menadžment
Finansijski menadžment
Socijalna politika i socijalni rad
Pravosudni
Biologija
8.53
8.53
8.53
8.53
8.53
8.52
8.52
8.52
8.52
614
615
616
617
618
619
620
621
622
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
8.52
623 Jelena Trebješanin
Podgorica
Podgorica
PROIZVODNI SEKTOR
B.Polje
Nedakusi
1 Rexton d.o.o.
1 Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Rexton
Direkcija za pravne poslove
Podgorica
Nikšić
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Herceg Novi
1
1
1
1
1
I.T.sektor
JU OŠ Salko Aljković
Hotel Montecristo
Muzička akademija
projektni biro
1 Ministarstvo prosvjete
1 Ministarstvo prosvjete
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
JUOŠ 21 maj
Ramel doo
Travel Time d.o.o.
PGS AGENCY
Centar za monitoring i istraživanje
ZEN MASTER PRODUCTION DOO
Ministarstvo prosvjete
Crveni krst Crne Gore
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
LGBT Forum Progres
Centar za edukaciju, prevođenje i izdavaštvo
1
Educo Centar d.o.o.
Nikola Marković
Suada Mujović
Andrijana Darmanović
Semir Zeković
Radovan Vujadinović
Tivat
Podgorica
H.Novi
Podgorica
Podgorica
Cetinje
Podgorica
Podgorica
Podgorica
1 DOOMESO-PROMET
Luka KotorA.D.Kotor
Ministarstvo prosvjete
PORTORICO DOO
Univerzitet CG
NVO Društvo mladih ekologa Nikšić
Elena Zukanović
Goran Labović
Jovan Barjaktarović
Rosa Čukić
Ana Mijušković
Marijana Kikanović
Predrag Milić
Petra Soković
Jelena Radojičić
Dajana Šćasni
Aleksandar Burzanović
Kristina Kovačević
Anja Mašanović
Sanja Vujović
Dijana Dedić
Jovan Vukić
8.52
624 Edita Kasumović
Podgorica
Nikšić
Prehrambena tehnologija, bezbjednost hrane i
ekologija
Ekonomija
Pravo
8.52
8.52
625 Aleksandar Blečić
626 Dejan Kostić
Tivat
Tivat
Bezbijednost i kriminalistika
8.52
627 Anđela Savić
Kotor
Pljevlja
Kotor
Cetinje
Nikšić
Kotor
Pljevlja
Dobrota
Cetinje
Nikšić
Računarstvo i informacione tehnologije
Pravo
Turizam
Gitara
Engleski jezik i književnost
8.52
8.52
8.52
8.51
8.51
628
629
630
631
632
JU OŠ “Braća Labudović”
Nikšić
Nikšić
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
8.51
633 Nikoleta Đukanović
JU Gimnazija “Stojan Cerović
Nikšić
Nikšić
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
8.51
634 Bojana Obradović
Škola 21 maj
Racunovodstvo
Travel Time
PGS AGENCY
Pravno odeljenje
HERCEG NOVI
JU OŠ Vuk Karadžić
Crveni krst Crne Gore
Direkcija za HR
Međunarodni odnosi
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Podgorica
H.Novi
Berane
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Herceg Novi
Berane
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Engleski jezik i književnost
Ekonomija
Turizam
Turizam
Pravo
Novinarstvo
Učiteljski studij
Marketing menadžment
Građevina
Prevodilaštvo
8.51
8.51
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
Educo Centar d.o.o.
Podgorica
645 Marijana Elezović
Nebojša Knežević
Šćepan Tošić
ZDENKO ZARILO
Romeo Lukšić
Spasoje Raičević
Nataša Backović
Bojana Asanović
Dada Adžagić
Jovana Simović
Vjera Rolović
Marija Krivokapić
Sanja Obradović
Marijana Čvorović
Željko Pavićević
Ivana Jovović
Podgorica
Engleski jezik i književnost
8.49
Podgorica
Podgorica
Pravo
8.49
646 Ivan Vuksanović
1 Udruženje Humanitarac
1 AST DOO
1 Ministarstvo prosvjete
Služba za sekretarske poslove i praćenje
usklađenosti
Servis Otvorena vrata
PRODUKCIJA
JU OŠ “Savo Pejanović”
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Sociologija
Novinarstvo
Opšta muzička pedagogija
8.49
8.49
8.49
647 Milica Džoganović
648 Vanja Radulović
649 Katarina Mitrović
3 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Ekonomija
8.49
650 Adis Ajdarpašić
1 NEMESIS D.O.O.
HOTEL ASTORIA KOTOR
Kotor
Kotor
Hotelijerstvo
8.49
651 Tanja Perović
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Berane
Berane
Berane
Socijalni rad
8.49
652 Adela Adrović
1
2
1
1
2
2
4
1
2
1
1
1
1
1
Marketing sektor
TA Kotor open tour
Sluzba FRCN
Telekomukacije
JU OŠ Vuk Karadžić
Human Interface Design (HID)
Biotehnički fakultet
Advokatska kancelarija Zoran V. Jovetić
Montenegro Tourist Service
Nova knjiga
Bošnjačke novine
Podgorica
Bar
Medical
Podgorica
Kotor
Bar
Podgorica
Berane
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Rožaje
Podgorica
Bar
Podgorica
Podgorica
Kotor
Bar
Podgorica
Berane
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Rožaje
Podgorica
Bar
Podgorica
Dizajn vizuelnih komunikacija
Turizam
Ekonomija
Elektronika, telekomunikacije i računari
Učiteljski studij
Dizajn vizuelnih komunikacija
Biljna proizvodnja
Pravo
Turizam
Ekonomija
Elektronika, telekomunikacije i računari
Novinarstvo
Turizam
Engleski jezik i književnost
8.49
8.48
8.48
8.48
8.48
8.48
8.48
8.48
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
Centar beybjednosti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Studije bezbijednosti
8.47
667 Ognjen Rajković
1 Erste Bank AD Podgorica
Kuca Hemije doo
KOTOR OPEN TOUR D.0.0.
HTP Atlas Hotels Group AD Bar
KODAR INZENJERING DOO
Ministarstvo prosvjete
Restart IT
Univerzitet Crne Gore
Advokatska kancelarija Zoran V. Jovetić
Montenegro Tourist Service
Nova knjiga doo
D.O.O. BICENT
MLADIINFO MONTENEGRO
Una DOO
Medical d.o.o.
6 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Sandra Gardašević
Predrag Brdar
Aleksandar Saveljić
Jelena Marković
Nevena Tomović
Dražen Stojović
Sanja Brajković
Dragan Nikolić
Miloš Lekić
Jelena Lekić
Armin Kardović
Jovo Miranović
Dušanka Mijović
Sandra Kavarić
1 ATLAS BANKA AD PODGORICA
1 Ministarstvo prosvjete
CENTRALA
JU Škola za srednje i više stručno
obrazovanje Sergije Stanić
Podgorica
Podgorica
Finansijski menadžment
8.47
668 Eldina Strojil
Podgorica
Podgorica
Menadžment u turizmu
8.47
669 Amra Suljević
Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija
1
Danilovgrad
1 VG GROUP doo
1 Demokratska partija socijalista
Ekonomsko pravni sektor
Danilovgrad
Danilovgrad
Finansijski menadžment
8.47
670 Jadranka Šimun
Bijelo Polje
DPS Podgorica
B.Polje
Podgorica
Pruška
Podgorica
Elektronika, telekomunikacije i računari
Politikologija
8.46
8.46
671 Marko Pešić
672 Žarko Svrkota
1 Ministarstvo prosvjete
JU Škola za muzičke talente “Andre Navara”
Podgorica
Podgorica
Gudački instrumenti
8.46
673 Danijela Drašković
1 Berza D.O.O
1 Grawe osiguranje a.d Podgorica
1 Ministarstvo zdravlja
sektor finasije -vještačenje
Grawe osiguranje a.d Podgorica
Opšta bolnica
Bar
Podgorica
Berane
Bar
Podgorica
Berane
Međunarodna ekonomija, finansije i biznis
Matematika
Visoka medicinska škola
8.46
8.46
8.46
674 Marko Nišavić
675 Lea Krgović
676 Nataša Lupšić
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Bar
Bar
Bar
Pravne nauke
8.46
677 Milica Bulatović
1
1
6
2
1
1
2
1
projektni biro
agencijska sluzba
Tehnički sektor
računovodstvena
Turistička agencija MONTEVENT
Fond za zdravstveno osiguranje CG
Finansijski sektor
Hotel Podgorica
B.Polje
Kotor
Podgorica
H.Novi
Podgorica
Bar
Pljevlja
Podgorica
Centar grada
Kotor
Podgorica
Igalo
Podgorica
Bar
Pljevlja
Podgorica
Arhitektura
Menadžment i bezbijednost marina i jahti
Arhitektura
Ekonomija
Turizam
Ekonomija
Primijenjeno računarstvo
Menadžment u hotelijerstvu
8.46
8.46
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
678
679
680
681
682
683
684
685
Educo Centar d.o.o.
Podgorica
Podgorica
Italijanski jezik i književnost
8.44
686 Adriana Ivanović
Republički zavod za urbanizam i
projektovanje
Sektor finansija i racunovodstva
Podgorica
Podgorica
Građevina
8.44
687 Danko Kartal
Kotor
Kotor
Ekonomija
8.44
688 Milena Bogdanović
1
1
1
1
1
1
1
1
DOOARHING-inženjering
Kotor Mard.o.o. Kotor
BEMAX DOO-Podgorica
BENCOM d.o.o. Herceg novi
DOO MONTEVENT Podgorica
Ministarstvo zdravlja
Rudnik uglja a.d.Pljevlja
NORMAL TOURSDOO PODGORICA
Centar za edukaciju, prevođenje i izdavaštvo
Educo Centar d.o.o.
Republički zavod za urbanizam i projektovanje AD
Podgorica
Jugopetrol AD Kotor
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom
Crne Gore
ATLAS BANKA AD PODGORICA
Kotor Mard.o.o. Kotor
Rukometni klub Bar
Tehno-Gradnja d.o.o. Pljevlja
Enes Nurković
VLADIMIR KILIBARDA
Nadja Radulović
Mia Orlandić
Andrijana Marinović
Anela Kojić
Danilo Đurović
Milena Janković
Služba za upravljanje lukama i pomorstvo
Budva
Budva
Menadžment u pomorstvu
8.44
689 Žanka Vujović
EKSPOZITURA
finansijska sluzba
RK BAR
Tehno-Gradnja d.o.o. Pljevlja
Plav
Kotor
Bar
Pljevlja
Plav
Kotor
Šušanj
Pljevlja
Finansijski menadžment
Menadžment u finansijskom poslovanju
Obrazovanje sportskih trenera
Građevina
8.44
8.44
8.44
8.43
690
691
692
693
ADIS TOŠIĆ
Jasmina Canović
Nikola Vukmarkovic
Marko Bjeković
1 privredno društvo Lutrija Crne Gore a.d.
Služba lutrijskih i posebnih igara na sreću
Podgorica
Podgorica
Računarstvo i informacione tehnologije
8.43
694 Nađa Žarić
2
1
1
1
2
DPS Podgorica
Klinički centar CG
JU OŠ Risto Rotković
Web dizajn
Biotehnički fakultet
Podgorica
Podgorica
B.Polje
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Nikoljac
Podgorica
Podgorica
Politikologija
Visoka škola za medicinske sestre
Filologija
Računarstvo i informacione tehnologije
Vinogradarstvo i voćarstvo
8.43
8.43
8.43
8.43
8.43
695
696
697
698
699
1 JLRDS Radio Bar - Bar
Redakcija
Bar
Bar
Studije međunarodnih odnosa i diplomatije
8.43
700 Srđan Orlandić
1
1
1
1
1
O.C.BOINAFIDE.PLJEVLJA
Euro Casa
Dom zdravlja
JU OŠ “Oktoih”
Turisticka agencija Trend Travel
Pljevlja
Podgorica
Bar
Podgorica
H.Novi
Pljevlja
Podgorica
Bar
Podgorica
Herceg Novi
Socijalni rad
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Fizioterapija
Predškolsko obrazovanje
Turizam
8.43
8.42
8.42
8.42
8.42
701
702
703
704
705
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Odjeljenje bezbjednosti Danilovgrad
Danilovgrad
Danilovgrad
Bezbijednost i kriminalistika
8.42
706 Manja Lakić
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Odjeljenje bezbjednosti Plav
Plav
Plav
Ekonomija
8.42
707 Semih Redzepagic
7 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar beybjednosti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Studije bezbijednosti
8.42
708 Nataša Mirotić
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednsoti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Pravne nauke
8.42
709 Ivana Radulović
1
1
3
1
1
1
1
1
HOTEL ASTORIA BUDVA
Stomatološka ordinacija
Međunarodni odnosi
Računovodstvo
Narodni muzej - Istorijski muzej
Dom zdravlja
JU OŠ “Braća Ribar”
Sigurna zenska kuća
Budva
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Cetinje
Rožaje
Nikšić
Pljevlja
Budva
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Cetinje
Rožaje
Nikšić
Pljevlja
Hotelijerstvo
Stomatologija
Prevodilaštvo
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Etnologija
Medicina
Istorija
Politikologija
8.42
8.42
8.42
8.41
8.41
8.41
8.41
8.41
710
711
712
713
714
715
716
717
4 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Ekonomija
8.41
718 Milovan Sekulić
Opsta stomatoloska ambulanta LARS DENT
1
d.o.o. - Podgorica
Lars Dent
Podgorica
Demokratska partija socijalista
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo prosvjete
Morpheus d.o.o
Univerzitet Crne Gore
O.C.BONAFIDE PLJEVLJA
Euro Casa d.o.o.
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo prosvjete
Belavista Trend Montenegro
NEMESIS D.O.O.
PZU Dentix
LGBT Forum Progres
MAMA International d.o.o.
Ministarstvo kulture
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo prosvjete
Otvoreni Centar Bona Fide Pljevlja
Aleksandra Mijanović
Srećko Dragović
Bojan Vujić
Božidar Radinović
Sanja Đalović
Milanka Tošić
Nevena Glušica
Nikola Orlandić
Jelena Tomić
Nataša Pavlović
Gordana Radović
Vesna Mitrović
Armina Kadić
Milan Damjanović
Itana Lalovic
Jasmin Hasić
Amel Durutlić
Aner Zuković
Podgorica
Stomatologija
8.4
Služba upravljanje distributivnim kanalima
prodaje - kartičarstvo
AOK RUDAR PLJEVLJA
Dom zdravlja
JU OŠ “Maršal Tito”
Studentska sluzba
Podgorica
Podgorica
Računarstvo i informacione tehnologije
8.4
720 Aleksandar Pavićević
Pljevlja
Podgorica
Ulcinj
Podgorica
Pljevlja
Podgorica
Ulcinj
Podgorica
Sportski trener
Medicina
Učiteljski studij
Međunarodna ekonomija, finansije i biznis
8.4
8.4
8.4
8.4
721
722
723
724
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Sektor policije opste nadleznosti
Podgorica
Podgorica
Komunikologija i mediji
8.4
725 Marija Filipović
1
1
2
1
hotelBijela Rada
PJ PODGORICA
Podgorica
NOTAR RADOVIĆ SONJA
B.Polje
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Centar grada
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Turizam
Marketing
Novinarstvo
Pravo
1 Erste Bank AD Podgorica
1
10
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
AOK RUDAR PLJEVLJA
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo prosvjete
Univerzitet Donja Gorica
AD.TUP.Brskovo
MFI MONTECREDIT D.O.O PODGORICA
MLADIINFO MONTENEGRO
NOTAR RADOVIĆ SONJA
Institut za fizikalnu medicinu, rahabilitaciju i
reumatologiju Dr. Simo Milošević A. D. Igalo
TRUDBENIK D.O.O.
Ministarstvo prosvjete
Elektrodistribucija Crne Gore AD Nikšić
DOO Joksović
Ministarstvo prosvjete
MCCANN Podgorica
Erste Bank AD Podgorica
BENCOM d.o.o. Herceg novi
MFI MONTECREDIT D.O.O PODGORICA
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
8.39
8.39
8.39
8.39
719 Andrea Tomić
726
727
728
729
Nataša Marković
Aleksandar Obradović
Jelica Divljak
Mladena Ivanović
Ana Nedović
Tamara Govedarica
Aleksandra Drobnjak
Marjana Gluščević
Medicinski sektor
H.Novi
Igalo
Fizioterapija
8.39
730 Martin Jaredić
ADMINISTRACIJA
JU OŠ Drago Milović
Direkcija za ICT
doo Joksović
JU OŠ Ristan Pavlović
Advertising
Sektor stanovništva
računovodstvena
PJ NIKSIC
JU OŠ “Branko Božović”
JU OŠ “Štampar Makarije”
JU OŠ “Štampar Makarije”
JU OŠ “Olga Golović”
Mojkovac
Tivat
Nikšić
Pljevlja
Pljevlja
Podgorica
Podgorica
H.Novi
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Mojkovac
Tivat
Nikšić
Pljevlja
Pljevlja
Podgorica
Podgorica
Igalo
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Ekonomija
Italijanski jezik i književnost
Računarske nauke
Primijenjeno računarstvo
Francuski jezik i književnost
Marketing
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Ekonomija
Finansijski menadžment
Francuski jezik i književnost
Engleski jezik i književnost
Slikarstvo
Italijanski jezik i književnost
8.39
8.39
8.39
8.39
8.39
8.38
8.38
8.38
8.38
8.38
8.38
8.38
8.37
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
Danilo Radonjić
Andrea Bilafer
Bojana Vujović
Dejan Lacmanović
Boris Ćuzović
Jelena Roganović
Maja Pejović
Ivana Mojsović
Tatjana Perović
Jelena Lakić
Marija Raičević
Aleksandar Radević
Mirjana Perović
1 AD Jekon
Administracija
B.Polje
Centar grada
1 Kotor Mard.o.o. Kotor
agencijska sluzba
Kotor
Kotor
1 Congress travel doo
2 DOO MONTEVENT Podgorica
2 Ministarstvo zdravlja
Congress Travel
Turistička agencija MONTEVENT
Klinički centar CG
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Menadžment u hotelijerstvu
Menadžment u nautičkom turizmu, sportu i
rekreaciji
Turistički i hotelijerski menadžment
Turizam
Visoka škola za medicinske sestre
1 Ministarstvo prosvjete
JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola
Bar
Bar
Engleski jezik i književnost
8.36
749 Bojana Dragnić
2 Ministarstvo prosvjete
Akcionarsko društvo za osiguranje Sava
1
Montenegro Podgorica
1 Atlas Invest doo Podgorica
1 Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
1 Sportski objekti doo Podgorica
1 dismagiko doo
1 NLB Montenegrobanka ad Podgorica
1 BEMAX DOO-Podgorica
2 Jugopetrol AD Kotor
2 Ministarstvo prosvjete
1 Ministarstvo prosvjete
1 Ministarstvo prosvjete
1 Adriatic Partners
1 Maksima plus ZU
1 Normal Company d.o.o.
2 Barska plovidba AD Bar
1 Televizija Vijesti d.o.o.
1 Glasnik D. O. O. Podgorica
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “Olga Golović”
Nikšić
Nikšić
Psihologija
8.36
750 Slađana Kovačević
Nikšić
Nikšić
Ekonomija
8.36
751 Ana Bigović
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Radanovići
Podgorica
Podgorica
Kotor
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Kotor
Podgorica
Podgorica
Bar
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Gornji dio
grada
Podgorica
Podgorica
Budva
Nikšić
Podgorica
Cetinje
Engleski jezik i književnost
Pravo
Menadžment
Biljna proizvodnja
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Građevina
Ekonomija
Engleski jezik i književnost
Pedagogija
Učiteljski studij
Turizam
Farmacija
Menadžment u finansijskom poslovanju
Ekonomija
Novinarstvo
Srpski jezik i južnoslovenske književnosti
Engleski jezik i književnost
8.36
8.36
8.35
8.35
8.35
8.35
8.35
8.35
8.35
8.35
8.35
8.35
8.35
8.34
8.34
8.34
8.34
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
JU Srednja elektro-ekonomska škola
B.Polje
Podgorica
Podgorica
Budva
Nikšić
Podgorica
Cetinje
Montenegro Metropolis Media d.o.o.
JPU Dragan Kovačević
JPU Dragan Kovačević
Demokratska partija socijalista
BEMAX DOO-Podgorica
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo zdravlja
2 Ministarstvo prosvjete
1
1
1
1
1
1
1
Prva banka CG AD Podgorica-osnovana
1901.godine
Erste Bank AD Podgorica
AST DOO
BEMAX DOO-Podgorica
Montenomaks Control & Logistics
ALL-ING D.O.O. KOTOR
SPCO Nikšić
2 Ministartsvo unutrasnjih poslova Uprava policije
1
2
1
2
1
2
1
1
8
12
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
Demokratska partija socijalista
MFI MONTECREDIT D.O.O PODGORICA
Ministarstvo prosvjete
PERLA DOO
DOO NORTH MINING
Univerzitet Donja Gorica
Fudbalski klub Berane Berane
Erste Bank AD Podgorica
BEMAX DOO-Podgorica
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo zdravlja
MERKATOR INTERNATIONAL DOO
HTPMimozaAD Tivat
ALL-ING D.O.O. KOTOR
Socijalistička narodna partija Crne Gore
NVO Tolerancija Berane
NVO Forum mladi i neformalna edukacija
Demokratska partija socijalista
Lovćen osiguranje a.d
DAIDO METAL KOTOR AD
Ministarstvo zdravlja
1 Ministarstvo prosvjete
1 Ministarstvo prosvjete
1 NOTAR KALABREZI GZIM
Prva banka CG AD Podgorica-osnovana
1
1901.godine
1 City Express Montenegro
2 ROTOR D.O.O.
1 AST DOO
1 Wind d.o.o.
3 Ministarstvo zdravlja
1 AE STUDIO doo
1 Ministarstvo prosvjete
746 Aleksandra Milić
747 Marina Pejović
748 Marija Brajović
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Kotor
Podgorica
Podgorica
Kotor
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Kotor
Podgorica
Podgorica
Bar
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Fidija
Spin Off
Pravni sektor
Direkcija za nabavke
Intours Plus
Muzička akademija
Služba za proizvodnju i emitovanje TV
programa
Montenegro Metropolis Media d.o.o.
Vrtić Radost
Vrtić Radost
DPS Podgorica
Tehnički sektor
Dom zdravlja
dom zdravlja
Klinički centar CG
JU Srednja elektrotehnička škola “Vaso
Aligrudić”
2 privredno društvo Lutrija Crne Gore a.d.
745 Kristina Đuričković
8.36
8.36
8.36
Poslovnica Nikšić
1 Ministarstvo prosvjete
1
2
1
2
7
11
1
1
744 Almedina Suljević
8.37
Izgradnja i održavanje
Sektor za ljudske resurse
Sportski objekti
doo.dismagiko
Sektor koordinacije i marketinga
Tehnički sektor
Sektor finansija i racunovodstva
JU Gimnazija “Stojan Cerović
JU OŠ “Vlado Milić”
JU OŠ “Sutjeska”
Mon Ami Wine shop
Maksima plus ZU
Sektor 1
Finansijski sektor
Televizija Vijesti
Knjižara Matice srpske
JU OŠ “Maksim Gorki”
2
1
1
1
1
1
Fidija d.o.o.
Spin Off d.o.o.
JP Regionalni vodovod Crnogorsko primorje
Elektrodistribucija Crne Gore AD Nikšić
Intours Plus Turisticka Agencija D.O.O
Univerzitet CG
8.37
Marko Jusić
Marija Medenica
Nebojša Vuković
Goran Popović
Filip Miloš
Milana Nešković
Anja Avramović
Ana Milić
Milena Sorat
Svetlana Drakulović
Stana Ostojić
Biljana Rešetar
Slađana Tvrdišić
Nevenka Joličić
Ljiljana Milojko
Dušanka Stanišić
Radmila Đurišić
Marketing menadžment
8.34
769 Sanja Bulatović
Građevina
Ekonomija
Pravo
Ekonomija
Turizam
Gudački instrumenti
8.34
8.34
8.34
8.34
8.34
8.33
770
771
772
773
774
775
Tamara Brašnjo
Amra Ramović
Dragana Dragnić Bečić
Nina Nikolić
Ana Babić
Mia Obrenović
Podgorica
Podgorica
Sportsko novinarstvo
8.33
776 Mitar Dabanović
Podgorica
Nikšić
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Tivat
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Tivat
Podgorica
Marketing
Predškolsko obrazovanje
Predškolsko obrazovanje
Socijalni rad
Arhitektura
Medicina
Fizioterapija
Defektologija
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
777
778
779
780
781
782
783
784
Irina Martinović
Darka Zeković
Biljana Bijelović
Marko Gačević
Anđela Krsmanović
Ana Kruščić
Jasna Stanišić
Biljana Klikovac
Podgorica
Podgorica
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
8.33
785 Milica Drakulović
Sektor podrška poslovanju
Podgorica
Podgorica
Menadžment u poslovnoj informatici
8.33
786 Boban Rmandic
Sektor stanovništva
TEHNIKA
Pravni sektor
DLC Danilovgrad
ALL-ING D.O.O.
crkvena opština
H.Novi
Podgorica
Podgorica
Danilovgrad
Kotor
Nikšić
Herceg Novi
Podgorica
Podgorica
Ćurilac
Kotor
Nikšić
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Dizajn vizuelnih komunikacija
Pravne nauke
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Arhitektura
Teološke nauke
8.32
8.32
8.32
8.32
8.32
8.32
787
788
789
790
791
792
Sanja Begenisic
Aleksandra Drašković
Vasilije Čarapić
Jelena Koljenšić
Srđana Hajtnik
Antonije Knežević
Sektor granicne policije
Podgorica
Podgorica
Pravne nauke
8.32
793 Ognjen Šćepanović
DPS Mojkovac
PJ PODGORICA
JU OŠ “Ivan Vušović”
Tur agencija
PODGORICA
Studentska sluzba
Fudbalski klub Berane Berane
Sektor stanovništva
Tehnički sektor
Dom zdravlja
ZU Apoteke Montefarm
tehnicka priprema
Hotel Pine
ALL-ING D.O.O.
Opštinski odbor
NVO Tolerancija Berane
Forum MNE
DPS Herceg Novi
1
Daido Metal Kotor AD
Dom zdravlja
Mojkovac
Podgorica
Nikšić
Tivat
Podgorica
Podgorica
Berane
Tivat
Podgorica
Podgorica
Podgorica
B.Polje
Tivat
Kotor
Kolasin
Berane
Podgorica
H.Novi
Nikšić
Kotor
Podgorica
Mojkovac
Podgorica
Nikšić
Tivat
Podgorica
Podgorica
Berane
Tivat
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Pruška
Tivat
Kotor
Kolašin
Berane
Podgorica
Herceg Novi
Nikšić
Kotor
Podgorica
Socijalni rad
Marketing
Njemački jezik i književnost
Turizam
Geologija
Međunarodna ekonomija, finansije i biznis
Sportsko novinarstvo
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Arhitektura
Medicina
Farmacija
Grafički dizajn
Turizam
Menadžment u pomorstvu
Pravo
Međunarodni odnosi
Pedagogija
Novinarstvo
Osiguranja
Pravo
Medicina
8.31
8.31
8.31
8.31
8.31
8.31
8.31
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.29
8.29
8.29
8.29
8.29
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
JU OŠ “Dašo Pavičić”
H.Novi
Herceg Novi
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
8.29
815 Ana Lalovic
JU Srednja građevinsko-geodetska škola
“Inženjer Marko Radević”
NOTAR KALABREZI GZIM
Podgorica
Podgorica
Menadžment u građevinarstvu
8.29
816 Radovan Gluščević
Ulcinj
Ulcinj
Pravo
8.29
817 Ardit Ceka
Marina Baltić
Vladan Čejović
Ana Mićović
Andrea Jakić
Danka Zivkovic
Martina Grgurević
Aleksandar Lukić
Anja Brkić
Kristina Rahović
Mirza Markišić
Tanja Tomašević
Mirela Međedović
DAJANA BRAKOČEVIĆ
Danijela Popović
Vladimir Martinović
Dijana Ralević
Milka Janjušević
Elena Ćukilo
Nataša Daković
Jelena Marinović
Jelena Femić
Služba Call centar
Podgorica
Podgorica
Marketing
8.29
818 Alma Mulić
City Express Montenegro
D.O.O
MARKETING
IT sektor
Opšta bolnica
AE Studio
JU OŠ “Braća Labudović”
Podgorica
Tivat
Podgorica
Podgorica
Berane
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Tivat
Podgorica
Podgorica
Berane
Podgorica
Nikšić
Saobraćaj
Turizam
Audio vizuelna produkcija
Informacione tehnologije
Visoka škola za medicinske sestre
Arhitektura
Računarske nauke
8.29
8.28
8.28
8.28
8.28
8.28
8.28
819
820
821
822
823
824
825
Slađana Ivanov
Marija Odža
Draško Dondić
Slađana Vojinović
Katica Janić
Zoja Knežević
MIloš Kruška
1
2
1
1
1
1
1
1
1
SM-PUT
Elektrodistribucija Crne Gore AD Nikšić
Jumedia Mont d.o.o.
nvo iskra života
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Institut za fizikalnu medicinu, rahabilitaciju i
1
reumatologiju Dr. Simo Milošević A. D. Igalo
1 ZOPT Centar za obrazovanje
SM-PUT Zijad Bučan
Direkcija za ICT
Redakcija dnevnog lista DAN
nvo iskra života
JU OŠMeksiko
JU OŠ Vukašin Radunović
JU OŠ “Mileva Lajović Lalatović
JU Gimnazija “Tanasije Pejatović”
JU OŠ “Oktoih”
Finansijski sektor
H.Novi
Igalo
Ekonomija
8.27
835 Vladimir Kosić
Centar za obrazovanje
Tivat
Tivat
Sociologija
8.27
836 Branka Fimić
8 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar beybjednosti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Studije bezbijednosti
8.27
837 Mirko Joković
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
NOTARSKA KANCELARIJA
Agrovita Eco
Centar za zaštitu i proučavanje ptica
JU OŠ “Braća Ribar”
abordage
Redakcija Dnevnih Novina
Centar za konzervaciju i arheologiju
Narodni muzej
NIKIC doo
Sektor za ekonomsko pravne poslove
maticna skola
Finansije i računovodstvo
JU OŠ “Ristan Pavlović”
JU SMŠ “Mladost”
NVO Atak
Kotor
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Bar
Podgorica
Cetinje
Cetinje
Podgorica
Podgorica
Plav
Nikšić
Pljevlja
Tivat
Podgorica
Kotor
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Bar
Podgorica
Cetinje
Cetinje
Podgorica
Podgorica
Brezojevica
Nikšić
Pljevlja
Tivat
Podgorica
Pravo
Računovodstvo i berzansko poslovanje
Mašinstvo
Fizička kultura
Menadžment u finansijskom poslovanju
Novinarstvo
Istorija umjetnosti
Turizam
Hotelijerstvo
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Predškolsko obrazovanje
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Fizičko vaspitanje djece
Geografija
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
8.27
8.26
8.26
8.26
8.26
8.26
8.26
8.26
8.26
8.25
8.25
8.25
8.25
8.25
8.25
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
1 DOOMESO-PROMET
SEKTOR RAČUNOVODSTVA I FINANSIJA
B.Polje
Nedakusi
Ekonomija
8.25
853 Marija Vemić
3 Demokratska partija socijalista
1 DOOImperijal
1 ETG GRUPA
DPS Podgorica
KOMERCIJALA
ETG GRUPA
Podgorica
B.Polje
Podgorica
Podgorica
Nedakusi
Podgorica
Politikologija
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Menadžment u građevinarstvu
8.24
8.24
8.24
854 Doris Nikolić
855 Helena Nedović
856 Jelena Šljukić
857 Dejan Žugić
NOTAR KAŠĆELAN BRANKA
Agrovita Eco DOO
NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica
Ministarstvo prosvjete
Abordage
Media Nea doo
Ministarstvo kulture
Ministarstvo kulture
NIKIC doo
,,Komunalne usluge d.o.o - podgorica
Osnovna Skola Hajro Sahmanovic
UNO-NK d.o.o.
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
NVO Atak
B.Polje
Nikšić
Podgorica
Nikšić
Bar
Berane
Nikšić
Pljevlja
Podgorica
Gubavac
Nikšić
Podgorica
Nikšić
Bar
Berane
Nikšić
Pljevlja
Podgorica
Kontionentalno voćarstvo i ljekovito bilje
Računarske nauke
Novinarstvo
Sociologija
Francuski jezik i književnost
Engleski jezik i književnost
Učiteljski studij
Engleski jezik i književnost
Psihologija
8.28
8.28
8.27
8.27
8.27
8.27
8.27
8.27
8.27
826
827
828
829
830
831
832
833
834
Sladjana Rutović
Aleksandar Crnić
Suzana Radević
Nataša Golubović
Nura Mustafić
Milica Leković
Nada Đuranović
Jelena Damjanović
Milica Pušonjić
Biljana Samardžić
Sanja Ćosović
Aleksandar Radunović
Kristina Jurković
Milica Milić
Danilo Brajković
Dijana Borozan
Marija Kavaja
Jelena Mugoša
Branka Mugoša
RASIMA MARKIŠIĆ
Svetlana Backović
Dimitrije Lilic
Ivo Pean
Aleksandar Obradović
2 Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
Sektor tehnike i informacionih tehnologija
Podgorica
Podgorica
Elektronika, telekomunikacije i računari
8.24
2 Ministarstvo prosvjete
JPU Ljubica Popović
Podgorica
Podgorica
Predškolsko obrazovanje
8.24
858 Aleksandra Markuš
3 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Sektor kriminalisticke policije
Podgorica
Podgorica
Pravne nauke
8.24
859 Jelena Tadić
1
1
3
3
1
1
RTV ATLAS DOO
ordinacija
Dom zdravlja
Klinički centar CG
Advokat Ana Kolarević
MAJAART&TO
Podgorica
Rožaje
Danilovgrad
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Rožaje
Danilovgrad
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Produkcija
Stomatologija
Medicina
Visoka škola za medicinske sestre
Pravo
Arhitektura
8.23
8.23
8.23
8.23
8.23
8.23
860
861
862
863
864
865
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Bijelo Polje
B.Polje
Centar grada
Bezbijednost i kriminalistika
8.23
866 Fazila Hodžić
1 LGBT Forum Progres
1 Ing-Invest doo, Danilovgrad
3 KOTOR OPEN TOUR D.0.0.
ADVOKATSKA KANCELARIJA DANILO
1
RADULOVIĆ NATAŠA ĐELEVIĆ
8 Ministarstvo zdravlja
1 Ministarstvo prosvjete
1 Ministarstvo prosvjete
2 Ministarstvo prosvjete
1 P.Z.U. DENTIX
1 Ministarstvo prosvjete
LGBT Turizam
sektor 2
TA Kotor open tour
Podgorica
Podgorica
Kotor
Podgorica
Podgorica
Kotor
Turizam
Arhitektura
Turizam
8.23
8.22
8.22
867 Jovana Vidić
868 SVETLANA ČAVOR
869 Jovana Šturanović
RTV ATLAS DOO
OSiOA DR ŠUTKOVIĆ
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo zdravlja
Advokat Ana Kolarević
MAJAART&TO d.o.o.
Slađana Vujanović
Elvedin Šutković
Vlado Dragaš
Sandra Đukić
Milja Đuranović
Ivan Delibašić
PODGORICA
Podgorica
Podgorica
Pravo
8.22
870 Jelena Raonić
ZU Apoteke Montefarm
JU OŠ Braća Ribar
JU Srednja stručna škola
JU OŠ “Maršal Tito”
Stomatološka ordinacija
JU Gimnazija Kotor
Podgorica
B.Polje
Nikšić
Ulcinj
Nikšić
Kotor
Podgorica
Zaton
Nikšić
Ulcinj
Nikšić
Kotor
Farmacija
Engleski jezik i književnost
Primijenjeno računarstvo
Učiteljski studij
Stomatologija
Filozofija
8.22
8.22
8.22
8.22
8.22
8.22
871
872
873
874
875
876
Bojana Dragaš
Samela Sukurica
Petar Vučinić
Stefanija Ćuk
Olivera Kalezić
Vladislav Šekarić
1 Akcionarsko društvo MONTECARGO Podgorica
Sektor za ekonomske poslove
Podgorica
Podgorica
Ekonomija
8.22
877 Danica Mijajlović
1 Ministarstvo prosvjete
1 DEKRA privremeno zaposljavanje d.o.o.
OŠ Milan Vuković
Podgorica
Služba za proizvodnju i emitovanje TV
programa
Tim Sistem Security
TEHNIKA
JU Obrazovni centar Plužine
JU OŠ “25. maj”
JU OŠ Ilija Kišić Zelenika Herceg Novi
H.Novi
Podgorica
Herceg Novi
Podgorica
Italijanski jezik i književnost
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
8.22
8.21
878 Anita Delić
879 Maja Mioljević
Podgorica
Podgorica
Novinarstvo
8.21
880 Ana Uglik
Podgorica
Podgorica
Plužine
Rožaje
H.Novi
Podgorica
Podgorica
Plužine
Rožaje
Zelenika
Socijalna politika i socijalni rad
Dizajn vizuelnih komunikacija
Fizička kultura
Učiteljski studij
Engleski jezik i književnost
8.21
8.21
8.21
8.21
8.21
882
882
883
884
885
SEKTOR RAČUNOVODSTVA I FINANSIJA
B.Polje
Nedakusi
Ekonomija
8.21
886 Anela Franca
1 privredno društvo Lutrija Crne Gore a.d.
1
2
1
1
1
Tim Sistem Security
AST DOO
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
2 DOOMESO-PROMET
1
1
3
1
1
1
1
14
1
1
1
Željeznička infrastruktura Crne Gore -AD
Podgorica
PLIVAČKI VATERPOLO KLUB JADRAN
UNIVERZITET CRNE GORE - FAKULTET ZA
TURIZAM I HOTELIJERSTVO
Keramika Babović Doo
Notar Mira Bogić
Krstaš d.o.o.
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Sektor za održavanje građevinske
infrastrukture
SPORTSKI MENADŽER
FAKULTET ZA TURIZAM I
HOTELIJERSTVO
Sektor 3
Notar
Krstaš
Opšta bolnica
Dom zdravlja
JU OŠ “Luka Simonović”
JU OŠ “Maksim Gorki”
JU OŠ “Pavle Rovinski”
JU Srednja stručna škola “Spasoje
Raspopović”
Ivona Dragutinović
Olja Kaluđerović
Branka Ćalasan
Senida Murić
Aleksandra Burić
Podgorica
Podgorica
Građevina
8.21
887 Milorad Boričić
H.Novi
Herceg Novi
Menadžment
8.21
888 Petra Koprivica
8.21
Kotor
Kotor
Turizam
Bar
Podgorica
Podgorica
Berane
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Bar
Podgorica
Podgorica
Berane
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Hotelijerstvo
Pravo
Poslovni engleski
Fizioterapija
Medicina
Pedagogija
Učiteljski studij
Slikarstvo
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
889 Aleksandra Biskupović
890
891
892
893
894
895
896
897
Milan Babović
Jelena Đukić
Danijela Nikolić
Ana Bakić
Mladen Debeljević
Zorica Todorović
Teuta Mulešković
Vjekoslav Bojat
Podgorica
Podgorica
Grafički dizajn
8.2
898 Tijana Tajić
5 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Ekonomija
8.2
899 Slađana Knežević
1
1
1
1
Poslovni studio Ekonomik
DPS Podgorica
JU OŠ Vuk Karadžić
JU Gimnazija “Tanasije Pejatović”
Podgorica
Podgorica
Berane
Pljevlja
Podgorica
Podgorica
Berane
Pljevlja
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Državne i evropske studije
Psihologija
Fizička kultura
1 Ministarstvo prosvjete
Poslovni studio Ekonomik
Demokratska partija socijalista
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
8.19
8.19
8.19
8.19
900
901
902
903
Ksenija Kojović
Manja Vidić
Željka Šćekić
Vukajlo Čabarkapa
1 Royal Human Resources & Training Consultancy Sektor 1
Bar
Bar
Hotelijerstvo
8.19
904 Farik Joha
9 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar beybjednosti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Studije bezbijednosti
8.19
905 Andrijana Đukić
1 PARTNER MONTENEGRO DOO
PARTNER MONTENEGRO
Podgorica
Podgorica
Menadžment u carinskom, špediterskom i
agencijskom poslovanju
8.19
906 ŽAKLINA MARTINIĆ
1
1
3
1
1
1
1
1
AD KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI
TERETI-BAR
ATC TOP PLUS
Jugopetrol AD Kotor
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Atlas fondacija
Ferijalno kulturni centar Crne Gore
Prva banka CG AD Podgorica-osnovana
1901.godine
Career team d.o.o. Podgorica
Udruženje Humanitarac
NVO JUVENTAS
KODAR INZENJERING DOO
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
EFusion doo
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom
Crne Gore
Sektor operativnih aktivnosti
Bar
Bar
Elektronika, telekomunikacije i računari
8.19
907 Aleksandar Vukazić
racunovodstvo
Sektor finansija i racunovodstva
JU OŠ “Marko Miljanov”
JU OŠ “Vladimir Nazor”
Atlas fondacija
Sektor 3
Podgorica
Kotor
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Pljevlja
Podgorica
Kotor
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Pljevlja
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Ekonomija
Engleski jezik i književnost
Engleski jezik i književnost
Poslovno-pravni engleski jezik
Turizam
8.18
8.18
8.18
8.18
8.18
8.18
908
909
910
911
912
913
Biljana Radonjić
Maja Vucetic
Tamara Bulatović
Mirela Radmanović
Jasmina Kaljić
Berina Kuluglija
Filijala Nikšić
Nikšić
Nikšić
Ekonomija
8.18
914 Tanja Lalatović
Career team d.o.o.
Servis Otvorena vrata
Sektor 1
Administracija
Dom zdravlja
Fond za zdravstveno osiguranje CG
JU OŠ “Braća Labudović”
JU Gimnazija “Stojan Cerović
JU OŠ “Maksim Gorki”
EFusion doo
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Nikšić
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Nikšić
Podgorica
Nikšić
Ekonomija
Sociologija
Politikologija
Ekonomija
Medicina
Pravo
Slikarstvo
Fizička kultura
Biologija
Zaštita životne sredine
8.17
8.17
8.17
8.17
8.17
8.17
8.17
8.17
8.17
8.17
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
Služba za opšte i pravne poslove
Budva
Budva
Pravo
8.17
925 Željko Vukčević
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Sektor kriminalisticke policije
Podgorica
Podgorica
Španski jezik i književnost
8.17
926 Ksenija Nikčević
1
2
1
1
JU OŠ Milun Ivanović
Hotel Splendid
Sektor 2
Muzička akademija
Rožaje
Budva
H.Novi
Cetinje
Biševo
Bečići
Igalo
Cetinje
Engleski jezik i književnost
Turizam
Računovodstvo i berzansko poslovanje
Opšta muzička pedagogija
8.17
8.17
8.16
8.16
927
928
929
930
1 P.d. Džek Pot DOO
Služba za ekonomsko finansijske poslove
Podgorica
Podgorica
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
8.16
931 Luka Pekić
1 Ministarstvo zdravlja
2 Ministarstvo prosvjete
1 Ministarstvo prosvjete
Privatna naučnoistraživačka ustanova Institut
1
savremenih tehnologija Crne Gore
2 AD UTIP CRNA GORA Podgorica
Klinički centar CG
JU OŠ “Braća Ribar”
JU OŠ “Oktoih”
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Fizioterapija
Fizička kultura
Fizička kultura
8.16
8.16
8.16
932 Nemanja Peković
933 Milan Koprivica
934 Srdjan Mijanovic
Naučnoistraživački centar
Podgorica
Podgorica
Elektronika, telekomunikacije i računari
8.16
935 Goran Rajta
Hotel City
Podgorica
Podgorica
Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
8.16
936 Arijana Kraja
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Herceg Novi
Tivat
Tivat
Pravne nauke
8.16
937 Igor Adžaip
1 JU VSŠ Policijska akademija
Sektor za organizaciju obrazovanja i obuke
Danilovgrad
Danilovgrad
Engleski jezik i književnost
8.15
938 Tatjana Bojović
2 JPU Dragan Kovačević
Vrtić Radost
Nikšić
Predškolsko obrazovanje
8.15
939 Vera Žarić
1 Demokratska partija socijalista
DPS Bijelo Polje
B.Polje
Zaštita životne sredine
8.15
940 Edin Kijamet
1 Ministarstvo prosvjete
4 Telenor doo
Prva banka CG AD Podgorica-osnovana
2
1901.godine
1 Šrauba doo
1 UNO-NK d.o.o.
2 Ministarstvo zdravlja
JU OŠ “Salko Aljković”
Tehnička direkcija
Pljevlja
Podgorica
Nikšić
Dolac - Bijelo
Polje
Pljevlja
Podgorica
Informacione tehnologije
Elektronika, telekomunikacije i računari
8.15
8.15
941 Vanja Beljkaš
942 Stevan Šandi
Filijala Nikšić
Nikšić
Nikšić
Ekonomija
8.15
943 Tatjana Braunovic
Radio Jadran
Finansije i računovodstvo
Klinički centar CG
H.Novi
Nikšić
Podgorica
Igalo
Nikšić
Podgorica
Elektronika, telekomunikacije i računari
Menadžment u finansijskom poslovanju
Sociologija
8.14
8.14
8.14
944 Snežana Šaponjić
945 Milica Abramovic
946 Lidija Šćepović
1 Ministarstvo prosvjete
JU Srednja stručna škola “Ivan Uskoković”
Podgorica
Podgorica
Ekonomija
8.14
947 Tea Mijalković
8 Fakultet za državne i evropske studije
Fakultet za državne i evropske studije
Podgorica
Podgorica
8.14
948 Bojana Pjerotić
1 Morpheus d.o.o.
Internet marketing
Podgorica
Podgorica
2
1
9
1
2
9
1
9
DOO ELITTE MONTENEGRO
Bowling & games
Tehnički sektor
Služba za pravne poslove regulacije
Dom zdravlja
ZU Apoteke Montefarm
JU OŠ “Braća Labudović”
Fakultet za državne i evropske studije
Bar
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Berane
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Bar
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Berane
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Državne i evropske studije
Organizacione nauke (Fakultet organizacionih
nauka)
Menadžment u turizmu
Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Arhitektura
Pravo
Medicina
Farmacija
Njemački jezik i književnost
Državne i evropske studije
1
2
1
1
15
1
1
1
1
1
1
Ministarstvo prosvjete
HOTELS GROUP MONTENEGRO STARS
Krušo D.O.O.
Univerzitet CG
DOO ELITTE MONTENEGRO
Hidromoland doo
BEMAX DOO-Podgorica
Regulatorna agencija za energetiku
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo prosvjete
Fakultet za državne i evropske studije
Andrijana Babović
Vladimir Tovarišić
Aleksandar Novović
Milica Šaković
Jovana Šaban
Jelena Martinović
Bogdan Manojlović
Sanja Đenadić
Jovana Ulićević
Goran Blagojević
Lejla Bibić
Darko Jovanović
Bobana Milošević
Jelena Balabušić
8.14
949 Radoš Ščepanović
8.14
8.14
8.13
8.13
8.13
8.13
8.13
8.13
950
951
952
953
954
955
956
957
Snežana Bracović
Milica Kaurin
Ivana Čabarkapa
Danijela Bojat
Sanja Nišavić
Jelena Perović
Mirjana Begović
Vladan Golubović
2 Organizacija Crvenog krsta Prijestonice Cetinje
Stručna služba
Cetinje
Cetinje
Menadžment u pomorstvu
8.13
958 Dušan Petričević
1 Socijalistička narodna partija Crne Gore
1 Socijalistička narodna partija Crne Gore
1 Ing-Invest doo, Danilovgrad
Republički zavod za urbanizam i projektovanje AD
2
Podgorica
1 Centar za građansko obrazovanje
1 Rudnik uglja a.d.Pljevlja
1 Institut alternativa
1 Ministarstvo odbrane
4 KOTOR OPEN TOUR D.0.0.
1 Smart plus consulting
3 Udruženje Humanitarac
1 Erste Bank AD Podgorica
1 Turistička organizacija Pljevlja
Odbor Glavnog grada
Opštinski odbor
Sektor 1
Republički zavod za urbanizam i
projektovanje
Centar za građansko obrazovanje
Ekonomski sektor
Istraživački centar
Vojska Grne Gore-Generalštab
TA Kotor open tour
Press clipping
Servis Otvorena vrata
Sektor stanovništva
Stručna služba
Centar za konzervaciju i arheologiju - Sektor
za konzervaciju
Safe Life
Klinički centar CG
JU OŠMeksiko
JU OŠ “Štampar Makarije”
JU Srednja elektrotehnička škola “Vaso
Aligrudić”
PR i marketing
Podgorica
B.Polje
Podgorica
Arza
Pruška
Podgorica
Sportsko novinarstvo
Pravo
Građevina
8.13
8.13
8.12
959 Ivana Čogurić
960 Slobodanka Bajčeta
961 Jelena Perović
1 Ministarstvo kulture
1
2
1
1
Safe Life d.o.o.
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
3 Ministarstvo prosvjete
1 Sapogas d.o.o. Podgorica
Podgorica
Podgorica
Građevina
8.12
962 Miloš Backović
Podgorica
Pljevlja
Podgorica
Podgorica
Kotor
Podgorica
Nikšić
Ulcinj
Pljevlja
Podgorica
Pljevlja
Podgorica
Podgorica
Kotor
Podgorica
Nikšić
Ulcinj
Pljevlja
Evropske studije
Ekonomija
Državne studije
Informacione tehnologije
Turizam
Novinarstvo
Sociologija
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Turizam
8.12
8.12
8.12
8.11
8.11
8.11
8.11
8.11
8.11
963
964
965
966
967
968
969
970
971
Bojana Tufegdžić
Nenad Stojkanović
Dušan Nikić
Nemanja Bogdanović
Mirjana Pantović
Jelena Obradović
Milica Damjanović
urim dragovic
Pavle Komarica
Cetinje
Cetinje
Arhitektura
8.11
972 Bojana Kokotović
Podgorica
Podgorica
Bar
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Bar
Podgorica
Osiguranja
Psihologija
Engleski jezik i književnost
Opšta muzička pedagogija
8.11
8.11
8.11
8.11
973
974
975
976
Žarko Sekulić
Marija Šćepović
Razija Krčiković
Ljiljana Čarapić
Podgorica
Podgorica
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
8.11
977 Biljana Šundić
Podgorica
Podgorica
Novinarstvo
8.11
978 Biljana Savićević
1 Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
1
NVO UDRUŽENJE RODITELJA DJECE SA
SMETNJAMA U RAZVOJU
ADVOKAT LJUBIŠA BOŽOVIĆ
Centar za medjunarodne odnose
NVO Fitnes studio TRIM
DOO RAMS Co
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Luka KotorA.D.Kotor
FC Snadbijevanje
Bar
Bar
Ekonomija
8.11
979
MUNEVERA
BRKANOVIĆ
NVO
Ulcinj
Ulcinj
Defektologija
8.1
980 Milica Vuković
advokatska kanceliraja
Centar za medjunarodne odnose
NVO Fitnes studio TRIM
Turisticka agencija
Direkcija za pravne poslove
marinski sektor
B.Polje
Podgorica
Podgorica
B.Polje
Podgorica
Kotor
Centar grada
Podgorica
Podgorica
Centar grada
Podgorica
Kotor
8.1
8.1
8.1
8.1
8.1
8.1
981
982
983
984
985
986
1 d.o.o CTC
uprava
Cetinje
Cetinje
8.1
987
2
1
1
2
Klinički centar CG
JU OŠ “Luka Simonović”
JU OŠ “Braća Ribar”
Centar za konzervaciju i arheologiju
Podgorica
Nikšić
Nikšić
Cetinje
Podgorica
Nikšić
Nikšić
Cetinje
Pravo
Odnosi s javnošću
Primijenjeno računarstvo
Menadžment u turizmu
Pravo
Menadžment i bezbijednost marina i jahti
Menadžment u carinskom, špediterskom i
agencijskom poslovanju
Fizioterapija
Fizička kultura
Pedagogija
Istorija umjetnosti
8.09
8.09
8.09
8.09
988
989
990
991
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
SEktor kriminalisticke policije
Nikšić
Nikšić
Pravne nauke
8.09
992 Milena Tošković
1 Ribnica commerce D.O.O.
1 advokat olja mihailović
Sektor 2
advokat olja mihailović
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Međunarodna ekonomija, finansije i biznis
Pravo
8.08
8.08
993 Srđan Ćuković
994 Amar Nuhodžić
2 Societe Generale Banka Montenegro a.d.
Divizija upravljanje bankarskim operacijama
Podgorica
Podgorica
Pravo
8.08
995 Milica Nikić
1
1
1
1
1
2
JU OŠ “Sutjeska”
NVO Atak
ADVOKAT
extreme studio
T.QUEEN TRADE DOO PODGORICA
Muzička akademija
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Cetinje
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Cetinje
Biologija
Dramaturgija
Pravo
Primijenjeno računarstvo
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Opšta muzička pedagogija
8.08
8.08
8.08
8.08
8.07
8.07
996
997
998
999
1000
1001
2 P.d. Džek Pot DOO
Služba za ekonomsko finansijske poslove
Podgorica
Podgorica
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
8.07
1002 Milena Glomazić
1
2
1
1
Erste Bank AD Podgorica
BEMAX DOO-Podgorica
VERITAS DOO
Ministarstvo prosvjete
Akcionarsko društvo za osiguranje Sava
1
Montenegro Podgorica
Sektor stanovništva
Pravni sektor
VELEPRODAJA BP
JU SMŠ “Ivan Goran Kovačić
Budva
Podgorica
B.Polje
H.Novi
Budva
Podgorica
Ravna Rijeka
Herceg Novi
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Pravne nauke
Odnosi s javnošću
Menadžment u turizmu
8.07
8.07
8.07
8.07
1003
1004
1005
1006
Sektor za finansije i računovodstvo
Podgorica
Podgorica
Ekonomija
8.07
1007 Maja Ivanović
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Odjeljenje bezbjednosti Rozaje
Rožaje
Rožaje
Ekonomija
8.07
1008 šaban dacić
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Sektor granicne policije
Podgorica
Podgorica
Studije bezbijednosti
8.07
1009 Dejan Đikanović
1
1
1
1
1
1
1
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo kulture
Ministarstvo prosvjete
NVO Atak
ADVOKAT NIKOLA LAKOVIC
extreme studio d.o.o
T.QUEEN TRADE DOO PODGORICA
Univerzitet CG
AD KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI
TERETI-BAR
1 Institut za strane jezike - Univerzitet Crne Gore
Business Integration and Business Intelligence
d.o.o.
Advokat Drago Pantović Berane
Ministarstvo zdravlja
2 R Travel
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Akcionarsko društvo za osiguranje Sava
2
Montenegro Podgorica
1 Izdavacka kuca Oktoih doo
1 Gorbis doo
Josif Božović
Teodora Poleksić
Danka Markuš
Jelena Pavlović
Jovan Šćepanović
Sanja Knez
VALENTINA
MARTINOVIĆ
Sanja Vasović
Branko Vukotić
Duška Blečić
Suzana Dušaj
Aleksandra Kandić
Stefan Bošković
Tina Belojević
Marko Ivanović
SLAVICA RAKOČEVIĆ
Alma Krasnić
Sara Ramić
Anda Alivodić
Marija Obradović
Nina Avramović
Sektor finansija i administracije
Bar
Bar
Ekonomija
8.07
1010 Luka Nikčević
Institut za strane jezike
Podgorica
Podgorica
Ekonomija
8.06
1011 Vjera Vučelić
1
Sektor tehničke podrške
Podgorica
Podgorica
Elektronika, telekomunikacije i računari
8.06
1012 Omer Đokić
1
4
1
1
2
Advokat Drago Pantović Berane
Dom zdravlja
2R Travel Bar
JU OŠ “Braća Labudović”
JU OŠ “Branko Božović”
Berane
Danilovgrad
Bar
Nikšić
Podgorica
Berane
Danilovgrad
Bar
Nikšić
Podgorica
Pravo
Medicina
Turizam
Istorija
Učiteljski studij
8.06
8.06
8.06
8.06
8.06
1013
1015
1015
1016
1017
Andrijana Bojović
Milena Mišurović
Zejnepa Perazić
Mitar Miličić
Marijana Šutović
Poslovnica Nikšić
Nikšić
Nikšić
Ekonomija
8.06
1018 Tatjana Kadić
Sektor 1
Gorbis
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Marketing
Turizam
8.06
8.06
1019 Milena Vučković
1020 Luka Pejović
10 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar beybjednosti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Studije bezbijednosti
8.06
1021 Miroslav Ćalasan
NVU Lokalna akciona grupa za odrzivi razvoj
Prokletija
Ministarstvo prosvjete
ekoplant doo
Nvo Izbor
MAJAART&TO d.o.o.
Elektrodistribucija Crne Gore AD Nikšić
Rimon Capital D.O.O
Portal Kodex
Agrovita Eco DOO
Odsjek za izradu projektne dokumentacije
Plav
Plav
Finansijski menadžment
8.06
1022 Admir Lalić
OŠ Jugoslavija
podgorica
Nvo Izbor
MAJAART&TO
Direkcija za plan i kontrolu
Rimon Capital D.O.O Podgorica
Redakcija
Agrovita Eco
Bar
Podgorica
H.Novi
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Budva
Podgorica
Bar
Podgorica
Herceg Novi
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Budva
Podgorica
Slikarstvo
Biljna proizvodnja
Srpski jezik i književnost
Arhitektura
Ekonomija
Ekonomija
Novinarstvo
Pravo
8.05
8.05
8.05
8.05
8.05
8.05
8.04
8.04
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
2 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Herceg Novi
Tivat
Tivat
Bezbijednost i kriminalistika
8.04
1031 Jovana Ćirković
Bar
1
1
1
1
2
1
1
1
1
Menadžment informacionog sistema i
logistika
Menadžment informacionog sistema i
logistika
Vrtić Radost
Dom zdravlja
Bar
Menadžment u carinskom, špediterskom i
agencijskom poslovanju
8.04
1032 SANJA KRNIĆ
Bar
Bar
Marketing menadžment
8.04
1033 Aleksandra Vujović
Nikšić
Danilovgrad
Nikšić
Danilovgrad
Predškolsko obrazovanje
Medicina
8.03
8.03
1034 Tanja Nikolić
1035 Milena Roganović
1 Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.
Ekonomsko-pravni sektor
Podgorica
Podgorica
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
8.03
1036 Milica Adžić
1 MLADIINFO MONTENEGRO
2 Ministarstvo prosvjete
Društvo sa ograničenom odgovornošću SAVA
1
CAR Podgorica
1 Telenor doo
1 Ministarstvo prosvjete
Bar
JU OŠ “Štampar Makarije”
Bar
Podgorica
Bar
Podgorica
Novinarstvo
Engleski jezik i književnost
8.03
8.03
1037 Milica Krezovic
1038 Rada Brajović
SAVA CAR
Podgorica
Podgorica
Ekonomija
8.03
1039 Jana Laković
Finansijska direkcija
JPU Đina Vrbica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Menadžment u finansijskom poslovanju
Psihologija
8.03
8.03
1040 Jelena Jovanović
1041 Dijana Milošević
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Bar
Ulcinj
Ulcinj
Diplomatija
8.03
1042 Marija Vukotić
1
4
1
1
1
sektor 3
Opšta bolnica
Zavod za hitnu medicinsku pomoć
agencija za racunovodstvene poslove
FK OBILIĆ H-NOVI
Budva
Berane
Podgorica
Pljevlja
H.Novi
Budva
Berane
Podgorica
Pljevlja
Zelenika
Francuski jezik i književnost
Visoka škola za medicinske sestre
Pravo
Ekonomija
Menadžment
8.02
8.02
8.02
8.02
8.02
1043
1044
1045
1046
1047
2
1
3
5
AD KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI
TERETI-BAR
AD KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI
TERETI-BAR
JPU Dragan Kovačević
Ministarstvo zdravlja
Enes Kurgas
Bogoljub Kandić
Dragana Bulajić
Milena Pantović
Tamara Perović
Ana Gojković
Teodora Šarović
Nermina Djoković
MONTENEGRO HOLIDAYS DOO
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo zdravlja
RAZDOO
Fudbalski klub Obilić Herceg Novi
11 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
1 NVO ,,Motiv
Marko Nikolić
Nevena Lacmanović
Tanja Popović
Marijana Marković
Aleksandar Kojović
Centar beybjednosti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Studije bezbijednosti
8.02
1048 Milka Glomazić
NVO ,,Motiv
Podgorica
Podgorica
Menadžment
8.01
1049 Sara Vujadinović
1 Vila Jelka DOO
Ugostiteljstvo
Kolasin
1
3
1
1
1
1
1
1
JU Gimnazija Slobodan Škerović
Muzička akademija
računovodstvo
Administracija i projekti
APR.do.o
DOO ECO AL
DooDrvoprex
DOO HEERC
Podgorica
Cetinje
B.Polje
Nikšić
Rožaje
Ulcinj
Berane
Pljevlja
Ministarstvo prosvjete
Univerzitet CG
DOORespect
Agancija za lokalnu demokratiju
APR d.o.o
DOO ECO AL
DooDrvoprex
doo HEERC
Rovačko
Trebaljevo
Podgorica
Cetinje
Centar grada
Nikšić
Rožaje
Kodre
Berane
Pljevlja
Turizam
8.01
1050 Milena Martinović
Sociologija
Opšta muzička pedagogija
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Međunarodni odnosi
Ekonomija
Pravo
Ekonomija
Marketing
8.01
8
8
8
8
8
8
8
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
Anđela Šćepanović
Marija Stanišić
Vanja Bugarin
Katarina Bigović
Emir Nurković
Senad Maku
Enis Cikotic
Stefan Vojinović
1 RASTER OFFICE DOO
RASTER OFFICE DOO
Podgorica
Podgorica
Menadžment u spoljnoj i unutrašnjoj trgovini
8
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “Lovcenski partizanski odred”
Cetinje
Cetinje
Opšta muzička pedagogija
8
1060 Silvija Sundečić
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “Stefan Mitrov Ljubiša”
Budva
Budva
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
8
1061 Ljiljana Kašćelan
2
1
1
1
RJ Proizvodnja
procjena nepokretnosti
JU Srednja mješovita škola Andrijevica
SEKTOR PRODAJE
Pljevlja
Bar
Andrijevica
B.Polje
Pljevlja
Bar
Andrijevica
Nedakusi
Mašinstvo
Građevina
Sociologija
Menadžment
8
8
8
8
1062
1063
1064
1065
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Odjeljenje beybjednosti Danilovgrad
Danilovgrad
Danilovgrad
Ekonomija
8
1066 Petar Zeković
6 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Ekonomija
8
1067 Ivan Purković
7 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Ekonomija
8
1068 Emil Đokić
3 HOTELS GROUP MONTENEGRO STARS
1 Vektra Jakic DOO Pljevlja
Hotel Splendid
Proizvodnja
Budva
Pljevlja
Bečići
Pljevlja
Turizam
Elektronika, telekomunikacije i računari
8
8
1069 Lidija Ivović
1070 Danilo Terzić
1 ad Kombinat aluminijuma Podgorica u stečaju
KAP u stečaju
Podgorica
Podgorica
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
8
1071 Ljiljana Zogović
1
1
1
1
Turističa agencija Top Travel
JU OŠ “Ristan Pavlović”
JU OŠ “Vladimir Nazor”
advokatska kancelarija
Podgorica
Pljevlja
Podgorica
Tivat
Podgorica
Pljevlja
Podgorica
Tivat
Turizam
Engleski jezik i književnost
Pedagogija
Pravo
8
7.99
7.99
7.99
1072
1073
1074
1075
1 Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
Komercijalni Sektor za poslovne korisnike
Podgorica
Podgorica
Elektronika, telekomunikacije i računari
7.99
1076 Ljubomir Šuković
1 Asocijcaijca za demokratski propseritet - Zid
1 Artikulacija d.o.o
1 ,,Komunalne usluge d.o.o - podgorica
Program drustvene odgovornosti
Artikulacija d.o.o
Sektor za ekonomsko pravne poslove
specijalista ili bachelor finansijskog
menadzmenta
Advokatska kancelarija
Podogrica
JU OŠ “Braća Labudović”
Direkcija za plan i kontrolu
Rad na projektima
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Psihologija
Audio vizuelna produkcija
Međunarodna ekonomija, finansije i biznis
7.99
7.98
7.98
1077 Jovana Malović
1078 Nemanja Dragović
1079 Emir Šabović
Rudnik uglja a.d.Pljevlja
Berza D.O.O
JU Srednja mješovita škola Andrijevica
DOOMESO-PROMET
Turističa agencija Top Travel
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Advokat Nenad M. Kovačević
1 MB DUBOVINA DOO
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
2
Advokatska kancelarija Novak Ražnatović
VG GROUP doo
Ministarstvo prosvjete
Elektrodistribucija Crne Gore AD Nikšić
NVO Centar za romske inicijative
AD KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI
TERETI-BAR
MONT AUDIT PLUS D.O.O.PODGORICA
doo Donkovic
Agencija za lokalnu demokratiju
Erste Bank AD Podgorica
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo prosvjete
NECKOM doo
Delfis doo
Turističa agencija Top Travel
Entext invest d.o.o.
OSA Dr Šobić d.o.o.
Ministarstvo zdravlja
1059 Bojan Djurovic
Dragoje Krsmanović
Saban Utic
Danijel Đukić
Sanela Dervović
Igor Konjević
Lucija Jelovac
Jelena Gojković
Renata Mikulandra
Tivat
Tivat
Finansijski menadžment
7.98
1080 Marko Vrdoljak
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Pravo
Računarstvo i informacione tehnologije
Engleski jezik i književnost
Ekonomija
Sociologija
7.98
7.98
7.98
7.98
7.98
1081
1082
1083
1084
1085
Dino Murić
Dejan Zonjić
Dragana Drašković
Jovan Brkuljan
Darko Đurović
Sektor operativnih aktivnosti
Bar
Bar
Zaštita životne sredine
7.98
1086 Milka Bakrač
PODGORICA
knjigovodstvena sluzba
Socijalna politika i mladi
Sektor IT i organizacije
Klinički centar CG
JU OŠ “Aleksa Đilas Bećo”
Marketing
Delfis doo
Turističa agencija Top Travel
Projektni sektor
OSA Dr Šobić d.o.o.
Fond za zdravstveno osiguranje CG
Podgorica
Kotor
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Mojkovac
Nikšić
Kolasin
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Računovodstvo i berzansko poslovanje
Socijalna politika i socijalni rad
Računarstvo i informacione tehnologije
Fizioterapija
Fizička kultura
Marketing
Turizam
Turizam
Arhitektura
Stomatologija
Pravo
7.98
7.97
7.97
7.97
7.97
7.97
7.97
7.97
7.97
7.96
7.96
7.96
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
Pedagogija
7.96
1099 Dragana Rabrenović
Pedagogija
7.96
1100 Danijela Drobnjak
1 Ministarstvo prosvjete
JPU Dušo Basekić
B.Polje
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “Vuk Karadžić”
Podgorica
Podgorica
Radanovići
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Mojkovac
Nikšić
Kolašin
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Grab Bijelo
Polje
Podgorica
3 DOOMESO-PROMET
SEKTOR RAČUNOVODSTVA I FINANSIJA
B.Polje
Nedakusi
Ekonomija
7.96
1101 Petar Fišler
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Odjeljenje bezbjednosti Rozaje
Rožaje
Rožaje
Pravne nauke
7.96
1102 Ernes Škrijelj
1
2
1
1
2
3
2
NVO ,,Motiv
sektor 2
Arhiva medija
Dom zdravlja
JU OŠ “25. maj”
RJ Proizvodnja
Stomatološka ordinacija
JU Resursni centar za obrazovanje i
osposobljavanje 1. Jun
Tehno-Gradnja d.o.o. Pljevlja
Vrtić Radost
KANCELARIJA ZA STRANE DONATORE
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Kolasin
Rožaje
Pljevlja
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Kolašin
Rožaje
Pljevlja
Nikšić
Francuski jezik i književnost
Arhitektura
Engleski jezik i književnost
Medicina
Učiteljski studij
Mašinstvo
Stomatologija
7.95
7.95
7.95
7.95
7.95
7.95
7.95
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
NVO ,,Motiv
Ing-Invest doo, Danilovgrad
Arhimed d.o.o.
Ministartstvo zdravlja
Ministarstvo prosvjete
Rudnik uglja a.d.Pljevlja
P.Z.U. DENTIX
1 Ministarstvo prosvjete
1 Tehno-Gradnja d.o.o. Pljevlja
4 JPU Dragan Kovačević
1 EPARHIJA BUDIMLJANSKO-NIKŠIĆKA
HOTEL MEDITERAN-ULCINJ, BEĆOVIĆ
1
MANAGMENT GROUP DOO
1 Rudnik uglja a.d.Pljevlja
1 ID Construction doo Podgorica
2 ATLAS BANKA AD PODGORICA
2 Vektra Jakic DOO Pljevlja
1
Monja Gorašević
Danijela Mijajlović
Stela Radoman
Jelena Jeknić
Zilha Klimenta
Sonja Kotlaja
Snezana Perovic
Podgorica
Podgorica
Predškolsko obrazovanje
7.95
1110 Milena Ivanović
Pljevlja
Nikšić
Nikšić
Pljevlja
Nikšić
Nikšić
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Predškolsko obrazovanje
Teološke nauke
7.94
7.94
7.94
1111 Marijana Bjeković
1112 Danijela Dragović
1113 Mirko Bulajic
HOTEL MEDITERAN
Ulcinj
Ulcinj
Menadžment u hotelijerstvu
7.94
1114 Dubravka Ivanović
Zastita na radu
Izgradnja i održavanje
FILIJALA
Proizvodnja
Pljevlja
Podgorica
Berane
Pljevlja
Pljevlja
Podgorica
Berane
Pljevlja
Zaštita životne sredine
Menadžment u građevinarstvu
Finansijski menadžment
Elektronika, telekomunikacije i računari
7.94
7.94
7.94
7.94
1115
1116
1117
1118
Drustvo sa ogranicenom odgovornoscu za
Hotel Cattaro
hotelijerstvo i ugostiteljstvoUnique Projects- Kotor
5 KOTOR OPEN TOUR D.0.0.
Seada Fetić
Dragana Vučetić
Božina Stešević
Irena Rogošić
Milena Ćirović
Bojan Bulatović
Nikola Banićević
Marija Jeknić
Danijela Pejović
Tamara Bačlija
Milica Šćekić
Dušan Lučić
TA Kotor open tour
Bojana Pupović
Ivana Vukčević
Dalibor Kastratović
Borko Đurović
Kotor
Kotor
Turizam
7.94
1119 Ivana Počanić
Kotor
Kotor
Turizam
7.93
1120 Ivana Vukićević
1 Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore
odnosi s javnošću
Podgorica
Podgorica
Novinarstvo
7.93
1121 Bojana Minić
2
1
1
1
Redakcija dnevnog lista DAN
Menadžment
DPS Budva
JU Srednja stručna škola
Podgorica
Podgorica
Budva
Pljevlja
Podgorica
Podgorica
Budva
Pljevlja
Politikologija
Međunarodna ekonomija, finansije i biznis
Državne i evropske studije
Engleski jezik i književnost
7.93
7.93
7.93
7.93
1122
1123
1124
1125
Jumedia Mont d.o.o.
Bild Studio d.o.o.
Demokratska partija socijalista
Ministarstvo prosvjete
Naja Muković
Danko Keković
Aida Batilović
Dragana Terzić
1 Rudnici boksita AD Niksic
Ekonomsko finansijeski sektor
Nikšić
Nikšić
Ekonomija
7.93
1126 Milica Korać
4 DOOMESO-PROMET
SEKTOR RAČUNOVODSTVA I FINANSIJA
B.Polje
Nedakusi
Ekonomija
7.93
1127 Ilda Tutić
1 Ministarstvo zdravlja
Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota
Kotor
Kotor
Psihologija
7.93
1128 Stanislava Porobić
1
1
1
1
Biotehnički fakultet
JPU Đina Vrbica
Opšti program
podgorica
Republički zavod za urbanizam i
projektovanje
Turistička agencija
Opšta bolnica
Podgorica
Trenkwalder Outsourcing
JU Gimnazija Slobodan Škerović
JU OS Radomir Mitrovic
DPS Podgorica
računovodstvena
Dom zdravlja
JU OŠ “Luka Simonović”
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Hemija
Opšta muzička pedagogija
Sociologija
Biljna proizvodnja
7.93
7.93
7.93
7.93
1129
1130
1131
1132
1
1
5
3
1
1
1
1
4
16
1
1
Univerzitet Crne Gore
Ministarstvo prosvjete
Centar za antidiskriminaciju EKVISTA
organicmontenegro
Republički zavod za urbanizam i projektovanje AD
Podgorica
TURISTIČKA AGENCIJA IN MONTENEGRO
Ministarstvo zdravlja
MLADIINFO MONTENEGRO
Trenkwalder Outsourcing
Ministarstvo prosvjete
JU OS Radomir Mitrovic
Demokratska partija socijalista
BENCOM d.o.o. Herceg novi
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo prosvjete
Akcionarsko društvo za osiguranje Sava
Montenegro Podgorica
Montecco inc d.o.o.
JUOŠ 21 maj
Ministarstvo prosvjete
Anđela Gačević
Ana Stupar
Slavica Deretić
Anđela Čekaj
Podgorica
Podgorica
Saobraćaj
7.92
1133 Danilo Mrdak
Ulcinj
Berane
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Berane
Podgorica
H.Novi
Podgorica
Nikšić
Ulcinj
Berane
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Berane
Podgorica
Igalo
Podgorica
Nikšić
Menadžment u turizmu
Visoka škola za medicinske sestre
Novinarstvo
Psihologija
Engleski jezik i književnost
Geografija
Primijenjeno računarstvo
Ekonomija
Medicina
Učiteljski studij
7.92
7.92
7.92
7.92
7.92
7.92
7.91
7.91
7.91
7.91
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
Indira Rexha
Ljubica Vujačić
Žana Novović
Bojana Maksić
Kristina Ivezaj
Đoko Raičević
Sario Al Mustafa
Danijela Radunović
Adela Frljučkić
Jelena Šćepanović
Samostalna služba informacione tehnologije
Podgorica
Podgorica
Primijenjeno računarstvo
7.91
1144 Sava Grdinić
Marketing služba
Škola 21 maj
JU OŠ Radomir Mitrović
Podgorica
Podgorica
Berane
Podgorica
Podgorica
Berane
Marketing menadžment
Fizička kultura
Njemački jezik i književnost
7.91
7.91
7.91
1145 Kristina Žižić
1146 Filip Jelić
1147 Jelena Rajković
8 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Ekonomija
7.91
1148 Azemine Curović
2
1
1
2
1
1
1
OK Galeb
Advokatska kancelarija
DOO BARMAHALA
Stručna služba
PJ HERCEG NOVI
Elektrotehnički fakultet Podgorica
Marina sektor
Bar
H.Novi
Rožaje
Pljevlja
H.Novi
Podgorica
Tivat
Bar
Herceg Novi
Rožaje
Pljevlja
Herceg Novi
Podgorica
Tivat
Sportski trener
Pravosudni
Marketing menadžment
Turizam
Menadžment u finansijskom poslovanju
Energetika i automatika
Menadžment i bezbijednost marina i jahti
7.91
7.9
7.9
7.9
7.9
7.9
7.9
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
Sektor za organizaciju obrazovanja i obuke
Danilovgrad
Danilovgrad
Informacione tehnologije
7.89
1156 Miodrag Izgarević
1
1
1
OK Galeb
Advokat Boris Bodiroga
DOO BARMAHALA
Turistička organizacija Pljevlja
MFI MONTECREDIT D.O.O PODGORICA
Elektrotehnički fakultet Podgorica
Adriatic Marinas d.o.o.
1 JU VSŠ Policijska akademija
Zlatko Ćaćić
Jelena Krunić
Anida Kuč
Aleksandar Despotović
Dragana Vasiljević
Marija Vujačić
Slađana Božinović
2 D.O.O Janovic
Turisticka agencija Adventure Montenegro
Kotor
Kotor
Turizam
7.89
1157 Slađana Dragović
5
3
1
1
6
2
2
1
Vrtić Radost
Sektor stanovništva
Oxford
Infomont
Dom zdravlja
Dom zdravlja
JU OŠ “Braća Labudović”
JU OŠ “Sutjeska”
Nikšić
Podgorica
Bar
Podgorica
Danilovgrad
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Bar
Podgorica
Danilovgrad
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Predškolsko obrazovanje
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Engleski jezik i književnost
Novinarstvo
Medicina
Psihologija
Engleski jezik i književnost
Predškolsko obrazovanje
7.89
7.89
7.89
7.89
7.89
7.89
7.89
7.89
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “ Milan Vukotić”
Podgorica
Golubovci
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
7.89
1166 Marijana Novović
Institut za fizikalnu medicinu, rahabilitaciju i
3
reumatologiju Dr. Simo Milošević A. D. Igalo
1 Royal Club Travel d.o.o.
1 Univerzitet Crne Gore
Medicinski sektor
H.Novi
Igalo
Fizioterapija
7.89
1167 Marko Merdović
Turisticka agencija
Biotehnički fakultet
Podgorica
Bar
Podgorica
Bar
Turizam
Vinogradarstvo i voćarstvo
7.89
7.89
1168 Ivana Đukić
1169 Dubravka Perović
2 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
SEktor kriminalisticke policije
Nikšić
Nikšić
Pravne nauke
7.89
1170 Katarina Spaić
1 HOTELS GROUP MONTENEGRO STARS
Hotel Splendid
Budva
Bečići
Strukovne studije u oblasti turizma i hotelijerstva
7.89
1171 Dragana Tasevska
1
1
1
1
Radio Crne Gore
Sportski dio
Monte garden
Sektor građevinarstva
Podgorica
Pljevlja
B.Polje
Kotor
Podgorica
Pljevlja
Ribarevine
Radanovići
Novinarstvo
Fizička kultura
Kontinentalno voćarstvo
Rudarstvo
7.89
7.88
7.88
7.88
1172
1173
1174
1175
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “Milan Vuković”
H.Novi
Herceg Novi
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
7.88
1176 Ljiljana Odžić
2 Gorbis doo
1 Ministarstvo prosvjete
Gorbis
JU Gimnazija Slobodan Škerović
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Turizam
Psihologija
7.88
7.88
1177 Ana Jović
1178 Marija Markovic
1 JPU vukosava Ivanović Mašanović
JPU Vukosava Ivanović Mašanović vaspitna
Bar
jedinica Pužić Veseljko, Mala maslina, Delfin
Bar
Predškolsko obrazovanje
7.88
1179 Merima Mustafić
1
1
1
2
Sektor stanovništva
JU OŠ Anto Đedović
PJ ULCINJ
JU SMŠ Bratstvo- jedinstvo
Rožaje
Bar
Ulcinj
Ulcinj
Rožaje
Bar
Ulcinj
Ulcinj
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Biologija
Klasično bankarstvo
Ekonomija
7.87
7.87
7.87
7.87
1180
1181
1182
1183
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Odjeljenje bezbjednosti Mojkovac
Mojkovac
Mojkovac
Studije bezbijednosti
7.87
1184 Gorica Zejak
1 ekoplant
1 Ministarstvo prosvjete
Centar za edukaciju, prevođenje i izdavaštvo
1
Educo Centar d.o.o.
1 Univerzitet CG
GI Group d.o.o. Podgorica Agencija za ustupanje
1
zaposlenih
ekoplant
JU Pavle Rovinski
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Marketing menadžment
Predškolsko obrazovanje
7.87
7.87
1185 Ana Mirković
1186 Bojana Popović
GI Group
Podgorica
Podgorica
Ekonomija
7.86
1189 Maja Vlahović
1 Šrauba doo
Radio Jadran
H.Novi
Igalo
Marketing
7.86
1190
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Dom zdravlja
DOO MARPET
Podgorica
JU Srednja stručna škola
JU OŠ “Mustafa Pećanin”
Administracija
KANCELARIJA
CENTRALA
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
OŠ Milan Vuković
Danilovgrad
Bar
Podgorica
Nikšić
Rožaje
H.Novi
H.Novi
Podgorica
Nikšić
H.Novi
Danilovgrad
Sutomore
Podgorica
Nikšić
Rožaje
Herceg Novi
Zelenika
Podgorica
Nikšić
Herceg Novi
Fizioterapija
Menadžment u turizmu
Sportsko novinarstvo
Fizička kultura
Engleski jezik i književnost
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Računovodstvo i berzansko poslovanje
Marketing menadžment
Fizička kultura
Biologija
7.86
7.86
7.86
7.86
7.86
7.86
7.86
7.86
7.86
7.86
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
JPU Dragan Kovačević
Erste Bank AD Podgorica
Oxford Centar
Infomont doo
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Radio i Televizija Crne Gore
Karate klub RIS
DOOMonte garden
D.O.O. YU BRIV
Erste Bank AD Podgorica
Ministarstvo prosvjete
MFI MONTECREDIT D.O.O PODGORICA
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo zdravlja
DOO MARPET
MLADIINFO MONTENEGRO
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
LILINVEST D.O.O.
EOS MNE DOO
ATLAS BANKA AD PODGORICA
Univerzitet Crne Gore
Ministarstvo prosvjete
Željka Sarić
Mitar Vujošević
Vladana Vojinović
Biljana Radonjić
Anja Kovačević
Marija Madžgalj
Marija Delibašić
Jela Bulatović
Boris Šarančić
Ivana Mitrović
Jasminka Balijagić
Iva Katić
Emina Ramusović
Aleksandra Jovović
Blerina Djinovic
Lindita Velić
Educo Centar d.o.o.
Podgorica
Podgorica
Ekonomija
7.86
1187 Danilo Krtolica
Muzička akademija
Cetinje
Cetinje
Duvački instrumenti
7.86
1188 Milica Šoć
Sandra BoškovićGavrilović
Slobodan Dragićević
Milena Bezoki
Suzana Stojanović
Miloš Tripković
Aida Međedović
Valentina Samardžić
Radovan Ralević
Aida Krnić
Zdravko Prekratić
Ivana Pekić
1 privredno društvo Lutrija Crne Gore a.d.
Služba lutrijskih i posebnih igara na sreću
Podgorica
Podgorica
Elektronika, telekomunikacije i računari
7.85
1201 Radomir Starčević
1 Erste Bank AD Podgorica
Sektor procesinga
Podgorica
Podgorica
7.85
1202 HANA KURGAŠ
1 Montenomaks Control & Logistics
DLC Danilovgrad
Danilovgrad
Ćurilac
2
1
1
1
JU OŠ “Mileva Lajović Lalatović
JU OŠ “Marko Miljanov”
Neodata d.o.o
Komercijala
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Menadžment u carinskom, špediterskom i
agencijskom poslovanju
Engleski jezik i književnost
Italijanski jezik i književnost
Primijenjeno računarstvo
Ekonomija
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Neodata d.o.o. Podgorica
Mil-Pop doo
Zavod za građevinske materijale,geotehniku i
1
hemijske analize AD Nikšić
2 Merkur osiguranje a.d. Podgorica
2 Ministarstvo prosvjete
7.85
1203 JELENA PEJOVIĆ
7.85
7.85
7.85
7.85
1204
1205
1206
1207
Sandra Šabotić
Neda Jakšić
Dušan Marković
Mirjana Sekulić
građevina
Nikšić
Nikšić
Građevina
7.84
1208 Biljana Kenjić
Služba prodaje
JU OŠ Vukašin Radunović
JU Resursni centar za djecu i mlade
„Podgorica“
JU OŠ “Branko Brinić”
DOO TULA COMPANY
SEKTOR PRODAJE
Advokat Mijanović Jovanka
Finansijski sektor
Radio Crne Gore
PPU ,,Kućica
Sektor za ekonomsko pravne poslove
notarska kancelarija
Vrtić Radost
Sektor za ekonomsko- pravne poslove
Sektor procesinga
DPS Podgorica
Podgorica
Berane
Podgorica
Berane
Marketing
Engleski jezik i književnost
7.84
7.84
1209 Irena Vuksanović
1210 Mija Tripković
Podgorica
Podgorica
Predškolsko obrazovanje
7.84
1211 Eva Mićović
Tivat
Ulcinj
B.Polje
Nikšić
Budva
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Radovići
Kodre
Nedakusi
Nikšić
Budva
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Podgorica
7.84
7.84
7.84
7.84
7.84
7.84
7.83
7.83
7.83
7.83
7.83
7.83
7.83
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1 Demokratska partija socijalista
DPS Tivat
Tivat
Tivat
7.83
1225 SUZANA SAMARDŽIĆ
1
1
1
1
BaMBiS GROUP d.o.o.
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Institut za fizikalnu medicinu, rahabilitaciju i
1
reumatologiju Dr. Simo Milošević A. D. Igalo
Hotel BaMBiS
JU OŠ Krsto Radojević
JU OŠ “Luka Simonović”
JU OŠ “Milija Nikčević”
Podgorica
B.Polje
Nikšić
Nikšić
Podgorica
Tomasevo
Nikšić
Nikšić
Engleski jezik i književnost
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Menadžment
Pravosudni
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Opšta muzička pedagogija
Predškolsko obrazovanje
Menadžment u finansijskom poslovanju
Pravne nauke
Predškolsko obrazovanje
Međunarodna ekonomija, finansije i biznis
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Državne i evropske studije
Poslovni menadžment u carinama, špedicijama i
osiguranju
Menadžment u hotelijerstvu
Engleski jezik i književnost
Engleski jezik i književnost
Predškolsko obrazovanje
7.83
7.83
7.83
7.83
1226
1227
1228
1229
Sektor marketinga i prodaje
H.Novi
Igalo
Grafički dizajn
7.83
1230 Nađa Krivokapić
2 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednsoti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Pravne nauke
7.83
1231 Andrijana Nikolić
1 Normal Company d.o.o.
Sektor 2
Podgorica
Podgorica
Arhitektura
7.83
1232 Nela Čvorović
2 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “Braća Labudović”
Nikšić
Nikšić
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
7.82
1233 Dragica Milović
1 Ministarstvo prosvjete
Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju 1
Podgorica
1 Centar za zaštitu potrošača Crne Gore
Institut za fizikalnu medicinu, rahabilitaciju i
4
reumatologiju Dr. Simo Milošević A. D. Igalo
2 Elektrotehnički fakultet Podgorica
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “Vlado Milić”
Udruženje roditelja djece sa teškoćama u
razvoju - Podgorica
Sektor 1
Podgorica
Podgorica
Učiteljski studij
7.82
1234 Sanja Novaković
Podgorica
Podgorica
Psihologija
7.82
1235 Tatjana Koćalo
Podgorica
Podgorica
Računarske nauke
7.82
1236 Ivan Mugoša
Medicinski sektor
H.Novi
Igalo
Fizioterapija
7.82
1237 Dobrinka Drobnjak
Elektrotehnički fakultet Podgorica
JPU Đina Vrbica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Primijenjeno računarstvo
Predškolsko obrazovanje
7.82
7.82
1238 Nenad Pejović
1239 Aleksandra Vučetić
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Berane
Berane
Berane
Ekonomija
7.82
1240 Jovana Mihajlović
1241 Šejla Mutapčić
1 Ministarstvo prosvjete
1
1
2
1
1
1
1
1
1
6
1
2
2
Ministarstvo prosvjete
DOO TULA COMPANY
DOOMESO-PROMET
Advokat
JP Regionalni vodovod Crnogorsko primorje
Radio i Televizija Crne Gore
PPU ,,Kućica
,,Komunalne usluge d.o.o - podgorica
notar Bosnjak Slavica
JPU Dragan Kovačević
POGREBNE USLUGE DOO PODGORICA
Erste Bank AD Podgorica
Demokratska partija socijalista
Mileva Stojanović
Suad Demiri
Marija Jevrić
Biljana Vučurović
Tanja Srećković
Damir Čekić
Aleksandra Đurović
Marijana Varagić
Matija Perković
Nevenka Mićković
Predrag Petanović
Mira Bulatović
Miomir Drljević
Danijel Radičković
Slađana Petrić
Marija Delibašić
Jelena Zirojević
Republički zavod za urbanizam i projektovanje AD
1
RZUP AD Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Arhitektura
7.81
1 Jugoinspekt A.D. Podgorica
Bar
Bar
Prehrambena tehnologija, bezbjednost hrane i
ekologija
7.81
1242 Velika Šćepanović
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
7.81
1243 Mirjana Bjelica
1244 Gazmira Hasanagić
Poslovnica Bar
Podgorica
Podgorica
1 DOO HA & BA KONTO
NVO Institut za finansijsko i kreditno
savjetovanje
DOO HA & BA KONTO
Ulcinj
Ulcinj
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
7.81
2 Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.
Ekonomsko-pravni sektor
Podgorica
Podgorica
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
7.81
1245 Natalija Vuletić
1 Ministarstvo prosvjete
1 Ministarstvo prosvjete
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “Branko Božović”
JU OŠ “Štampar Makarije”
JU Gimnazija “30. septembar”
Podgorica
Podgorica
Rožaje
Podgorica
Podgorica
Rožaje
Gornji dio
grada
Engleski jezik i književnost
Učiteljski studij
Filozofija
7.81
7.81
7.81
1246 Gordana Vuković
1247 Jelica Ljiljanic
1248 Blaženka Šolaja
1 NVO Institut za finansijsko i kreditno savjetovanje
1 Ministarstvo prosvjete
JU Srednja stručna škola
B.Polje
1 NECKOM doo
Neckom majstor/ Prodavnica/ Komercijala
Nikšić
Institut za fizikalnu medicinu, rahabilitaciju i
reumatologiju Dr. Simo Milošević A. D. Igalo
1 JADRANSKI SAJAM BUDVA
1 Ministarstvo prosvjete
1 DOO Elektrojug
Sektor hotelijerstva i ugostiteljstva
H.Novi
Igalo
Turistički i hotelijerski menadžment
7.81
1251 Jelena Vuksan
Pravna sluzba
JU SMŠ Bratstvo- jedinstvo
recepcija
Budva
Ulcinj
Budva
Budva
Ulcinj
Budva
Pravo
Engleski jezik i književnost
Turizam
7.81
7.81
7.81
1252 Miloš Marsenić
1253 Milica Dedijer
1254 Sanela Itantović
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Forenzicki centar
Danilovgrad
Danilovgrad
Pravne nauke
7.81
1255 Nina Brajović
1 TV Centar Đečević
1 Sistem- MNE d.o.o.
1 BEMAX DOO-Podgorica
Akcionarsko društvo za osiguranje Sava
1
Montenegro Podgorica
1 Atlas fondacija
1 DOO NG-67
1 MAJAART&TO d.o.o.
7 JPU Dragan Kovačević
1 Ministarstvo prosvjete
1 Ministarstvo prosvjete
1 Confirm d.o.o.
Prodaja
Podgorica
Finansijski sektor
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Građevina
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Poslovnica Kolašin
Kolasin
Kolašin
Ekonomija
Atlas fondacija
DOO NG-67
MAJAART&TO
Vrtić Radost
JU Gimnazija Niko Rolović
JU OŠ 21 maj
knjigovodstvo
Podgorica
Ulcinj
Podgorica
Nikšić
Bar
B.Polje
Tivat
Podgorica
Ulcinj
Podgorica
Nikšić
Bar
Godusa
Tivat
Sociologija
Međunarodna ekonomija, finansije i biznis
Engleski jezik i književnost
Predškolsko obrazovanje
Italijanski jezik i književnost
Engleski jezik i književnost
Ekonomija
7.8
7.8
7.8
7.79
7.79
7.79
7.79
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1 PR & Media Consultancy - PRIME Consultancy
PR sektor
Podgorica
Podgorica
Srpski jezik i književnost
7.79
1267 Katarina Kalezić
1 Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Direkcija za poslovni i tehnički razvoj
Nikšić
Nikšić
Građevina
7.79
1268 Luka Đurković
2 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Bar
Bar
Bar
Pravne nauke
7.79
1269 Tamara Čurović
1 Kotor Mard.o.o. Kotor
Centar za edukaciju, prevođenje i izdavaštvo
1
Educo Centar d.o.o.
agencijska sluzba
Kotor
Kotor
Menadžment u turizmu
7.79
1270 Marijana Rakočević
Educo Centar d.o.o.
Podgorica
Podgorica
Francuski jezik i književnost
7.78
1271 Sanja Milačić
1
Nikšić
Turizam
7.81
1249 Jasmina Bektašević
Menadžment u građevinarstvu
7.81
1250 Anđela Vesković
7.8
7.8
7.8
7.8
1256 Lejla Pepić
1257 Bojan Bošković
1258 Daliborka Ćetković
1259 Slađana Dožić
Evelina Đečević
Azra Mujić
Nataša Gardašević
Dragana Knežević
Ana Vojinović
Amer Smailovic
Mato Krstović
2
6
1
1
Ing-Invest doo, Danilovgrad
KOTOR OPEN TOUR D.0.0.
GRADNJA PROMET DOO
Ministarstvo prosvjete
Sektor 1
TA Kotor open tour
TEHNICKA SLUZBA
JU OŠ “Aleksa Đilas Bećo”
Podgorica
Kotor
Podgorica
Mojkovac
Podgorica
Kotor
Podgorica
Mojkovac
Građevina
Turizam
Arhitektura
Učiteljski studij
7.78
7.78
7.78
7.78
1272
1273
1274
1275
Predrag Novićević
Tamara Lazarević
Alisa Osmanagić
Jadranka Krgović
1 Ministarstvo prosvjete
JU Dom učenika i studenata “Braća Vučinić”
Nikšić
Nikšić
Menadžment u hotelijerstvu
7.78
1276 Ivana Živković
1 Galerija Most
Prva banka CG AD Podgorica-osnovana
1
1901.godine
Prva banka CG AD Podgorica-osnovana
3
1901.godine
1 Rgabi Fudbal klub Budućnost
1 Rokšped d.o.o.
1 Grawe osiguranje a.d Podgorica
1 Ministarstvo prosvjete
Galerija Most
Podgorica
Podgorica
Produkcija
7.78
1277 Dragiša Pajović
Filijala Budva
Budva
Budva
Klasično bankarstvo
7.78
1278 Jelena Božović
12 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
1
1
1
1
1
3
2
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
8
1
10
1
1
1
Ministarstvo zdravlja
Goxy Company DOO
NVO ZELENI CRNE GORE
Sportski objekti doo Podgorica
AD TUP Brskovo
JPU Dragan Kovačević
Oxford Centar
HOTEL MEDITERAN-ULCINJ, BEĆOVIĆ
MANAGMENT GROUP DOO
Ski centar Javorovaca
Ministarstvo zdravlja
Primasoft doo
Ministarstvo prosvjete
Advokatska kancelarija Čindrak Kemal
2R Travel
M-CORONA doo Bar
sl montenegro doo nikšić
Prva banka CG AD Podgorica-osnovana
1901.godine
Rgabi Fudbal klub Budućnost
Ministarstvo prosvjete
JU Gradsko pozorište Podgorica
DOO Puljkovac
CAZAS
JPU Dragan Kovačević
Erste Bank AD Podgorica
Ministarstvo zdravlja
NECKOM doo
Ministarstvo kulture
Željeznički prevoz Crne Gore AD - Podgorica
4 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
13 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
3
1
2
DOO Simon Voyages Berane
Ministarstvo prosvjete
Crnogorski elektroprenosni sistem AD
Normal Company d.o.o.
Republički zavod za urbanizam i projektovanje AD
Podgorica
Demokratska partija socijalista
BEMAX DOO-Podgorica
Ministarstvo zdravlja
D.O.O ACOS ROŽAJE
DOO PUZ
Accounting Agency Superior
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
ETG GRUPA DOO
HOTELS GROUP MONTENEGRO STARS
,,Komunalne usluge d.o.o - podgorica
JUSMŠ Ivan Goran Kovačić
Ministarstvo kulture
Ministarstvo kulture
Privatna naučnoistraživačka ustanova Institut
savremenih tehnologija Crne Gore
Filijala Podgorica
Podgorica
Podgorica
Ekonomija
7.78
1279 Tamara Čolović
1
Pravni i opšti poslovi
Grawe osiguranje a.d Podgorica
JU OŠ Radomir Mitrović
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Berane
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Berane
Obrazovanje sportskih trenera
Evropske studije
Pravo
Engleski jezik i književnost
7.78
7.78
7.78
7.78
1280
1281
1282
1283
Mitar Bošković
Luka Dedić
Radmila Kovačević
Dejan Vesković
Centar beybjednosti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Studije bezbijednosti
7.78
1284 JOVAN ILIĆ
Dom zdravlja
Montenegro property
NVO Zeleni CG
Sportski objekti
opšta služba
Vrtić Radost
Oxford
Ulcinj
Kotor
Podgorica
Podgorica
B.Polje
Nikšić
Bar
Ulcinj
Kotor
Podgorica
Podgorica
Centar grada
Nikšić
Bar
Medicina
Menadžment
Zaštita životne sredine
Studije bezbijednosti
Turizam
Predškolsko obrazovanje
Engleski jezik i književnost
7.78
7.78
7.78
7.77
7.77
7.77
7.77
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
Nita Hoxha
Ana Crepulja
Anđela Vlahović
Kenan Turković
Boban Šćekić
Biljana Vojinović
Nataša Kažić
HOTEL MEDITERAN
Ulcinj
Ulcinj
Marketing
7.77
1292 Rina Lazari
sektor 1
Opšta bolnica
Primasoft doo
JU OŠ “Sutjeska”
advokat.kancelarija
2R Travel Podgorica
RTV Corona
sl montenegro doo
Žabljak
Berane
Pljevlja
Podgorica
B.Polje
Podgorica
Bar
H.Novi
Žabljak
Berane
Pljevlja
Podgorica
Centar grada
Podgorica
Bar
Herceg Novi
Primijenjene studije menadžmenta
Visoka škola za medicinske sestre
Pravo
Italijanski jezik i književnost
Pravo
Menadžment
Novinarstvo
Menadžment
7.77
7.77
7.77
7.77
7.77
7.77
7.77
7.77
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
Nikola Rondović
Vladimir Veljić
Neda Purić
Olivera Višnjić
Periša Puletić
Stefan Jelušić
Dragana Pajovic
Aleksandra Bijelić
Filijala Herceg Novi
H.Novi
Herceg Novi
Klasično bankarstvo
7.77
1301 Maja Šćepanović
2
JPU Đina Vrbica
sektor za opšte poslove
veleprodaja
CAZAS
Vrtić Radost
Pravna služba
ZU Apoteke Montefarm
Prodavnica/ Komercijala
Nacionalna biblioteka Đurđe Crnojević
Služba za kontrolu prihoda i OJP
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Cetinje
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Cetinje
Podgorica
Obrazovanje sportskih trenera
Predškolsko obrazovanje
Primijenjene studije menadžmenta
Međunarodna ekonomija, finansije i biznis
Primijenjene studije menadžmenta
Predškolsko obrazovanje
Pravo
Farmacija
Primijenjene studije menadžmenta
Menadžment
Ekonomija
7.77
7.77
7.77
7.76
7.76
7.76
7.76
7.76
7.76
7.76
7.76
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
Sektor kriminalisticke policije
Podgorica
Podgorica
Pravne nauke
7.76
1313 Nebojša Janković
Ljubica Mihailović
Olja Mićović
Dušan Novaković
Radojica Nikolic
Damir Balota
Dragana Vujović
Teodora Grujičić
Marija Vračar
Dijana Bošković
Luka Milić
Jovana Đuretić
Centar beybjednosti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Studije bezbijednosti
7.76
1314 Željko Lazović
DOO Simon Voyages Berane
JU Srednja stručna škola
Nacionalni dispečerski centar
Sektor 5
Berane
Pljevlja
Podgorica
Podgorica
Berane
Pljevlja
Podgorica
Podgorica
Elektronske komunikacije
Sociologija
Energetika i automatika
Ekonomija
7.76
7.76
7.76
7.76
1315
1316
1317
1318
Lazar Pešić
Darko Palibrk
Ana Despotović
Sanela Bašuljević
RZUP AD Podgorica
Podgorica
Podgorica
Arhitektura
7.75
1319 Damir Tuzović
DPS Bar
Tehnički sektor
dom zdravlja
kancelarija
Kafe bar 697
Agencija Superior
JU OŠ “Braća Labudović”
JU OŠ “Mahmut Lekić”
Etg trade
Hotel Splendid
Sektor za ekonomsko pravne poslove
JUSMŠ Ivan Goran Kovačić
Kraljevsko pozorište Zetski dom
Nacionalna biblioteka Đurđe Crnojević
Bar
Podgorica
Ulcinj
Rožaje
Podgorica
Bar
Nikšić
Podgorica
Tivat
Budva
Podgorica
H.Novi
Cetinje
Cetinje
Bar
Podgorica
Ulcinj
Rožaje
Podgorica
Bar
Nikšić
Tuzi
Tivat
Bečići
Podgorica
Herceg Novi
Cetinje
Cetinje
Marketing
Građevina
Visoka škola za medicinske sestre
Arhitektura
Menadžment
Ekonomija
Geografija
Fizička kultura
Arhitektura
Turizam
Pravo
Engleski jezik i književnost
Produkcija
Politikologija
7.75
7.75
7.75
7.75
7.75
7.75
7.75
7.75
7.75
7.75
7.74
7.74
7.74
7.74
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
Naučnoistraživački centar
Podgorica
Podgorica
Elektronika, telekomunikacije i računari
7.74
1334 Vladimir Stanjević
7.74
1335 SVETLANA LUTOVAC
7.73
7.73
7.73
7.73
7.73
7.73
1336
1337
1338
1339
1340
1341
Marina Gvozdenovic
Nikola Zejak
Vjollca Nika
Emir Matović
Tamara Miljanović
Zorica Radoman
Nebojša Jasikovac
Leon Dukaj
Ivana Pehar
Almira Babačić
Sanja Novićević
Željka Baščarević
Snežana Stanojević
Gordana Kovačević
1 DOO Berane petrol Berane
DOO Berane petrol Berane
Berane
Berane
1
1
1
3
1
4
CT Group d.o.o.
obrada podataka
D.O.O. Inženjering promet
Služba prodaje
URALMONT
Sektor finansija i racunovodstva
Podgorica
Podgorica
B.Polje
Podgorica
Nikšić
Kotor
Podgorica
Podgorica
Nedakusi
Podgorica
Nikšić
Kotor
Poslovni menadžment u carinama, špedicijama i
osiguranju
Ekonomija
Informacione tehnologije
Građevina
Marketing
Građevina
Ekonomija
1 Ministarstvo prosvjete
JU SMŠ “Mladost”
Tivat
Tivat
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
7.73
1342 Emina Marjanović
1 NECKOM doo
AD Održavanje željezničkih voznih sredstava
1
Podgorica
1 DOO Orion-D.S. Invest
1 Univerzitet Crne Gore
2 NVUInicijativa za regionalnu saradnju
IT
Nikšić
Nikšić
Primijenjeno računarstvo
7.73
1343 Zorica Nikčević
Sektor za ekonomske poslove
Podgorica
Podgorica
Ekonomija
7.73
1344 Jelena Bošković
Orion-D.S. Invest
Biotehnički fakultet
NVUInicijativa za regionalnu saradnju
Pljevlja
Podgorica
Podgorica
Pljevlja
Podgorica
Podgorica
Osiguranja
Računovodstvo i berzansko poslovanje
Politikologija
7.73
7.73
7.73
1345 Branka Joksović
1346 Vanja Knežević
1347 Jovana Vukotic
CT Group d.o.o. Podgorica
XL audit doo
D.O.O. Inženjering promet
Merkur osiguranje a.d. Podgorica
URALMONT DOO
Jugopetrol AD Kotor
14 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
1 JU OŠ Vukašin Radunović Berane
1 NVO Tolerancija Berane
Radmila Brajović
Verica Martinović
Svetislav Popović
Marija Mrvaljević
Miloš Kekić
Marija Međedović
Centar beybjednosti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Studije bezbijednosti
7.73
1348 Nikola Lučić
JU OŠ Vukašin Radunović Berane
NVO Tolerancija Berane
Berane
Berane
Berane
Berane
Engleski jezik i književnost
Saobraćaj
7.73
7.73
1349 Ana Marković
1350 Veljko Knežević
1 MBA CODE doo
Republički zavod za urbanizam i projektovanje AD
3
Podgorica
1 inveraqua
1 KATANJA DOO
17 Ministarstvo zdravlja
18 Ministarstvo zdravlja
1 Odbor Islamske zajednice Petnjca
1 Trenkwalder Outsourcing
1 P.Z.U. TEADENT Stomatološka ordinacija
1 Socijalistička narodna partija Crne Gore
1 JU OŠ Vukašin Radunović Berane
1 DMD DELTA DOO Podgorica
1 KRISTAL DOO
1 Arhimed d.o.o.
2 Univerzitet CG
1 HTP Atlas Hotels Group AD Bar
2 privredno društvo Lutrija Crne Gore a.d.
1 D.O.O. Merić Komerc - Berane
1 Neregelia DOO
11 Ministarstvo zdravlja
MBA CODE doo
Podgorica
Podgorica
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
7.72
RZUP AD Podgorica
Podgorica
Podgorica
Arhitektura
7.72
1351 Radmila Minić
1352 Sanja Velimirović
prevodilaštvo
Administracija, racunovodstvo
Dom zdravlja
Dom zdravlja
Odbor Islamske zajednice Petnjca
Trenkwalder Outsourcing
Stomatološka ordinacija
Odbor Glavnog grada
JU OŠ Vukašin Radunović Berane
DMD DELTA
Ekonomsko odjeljenje
Marketing
Muzička akademija
Sluzba prodaje i marketinga
Služba marketinga
D.O.O.Meric Komerc Berane
logistika
ZU Apoteke Montefarm
Cetinje
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Berane
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Berane
Podgorica
Bar
Podgorica
Cetinje
Bar
Podgorica
Berane
Podgorica
Podgorica
Prevodilaštvo
Ekonomija
Medicina
Medicina
Teološke nauke
Ekonomija
Stomatologija
Menadžment
Učiteljski studij
Ekonomija
Računovodstvo i berzansko poslovanje
Marketing
Duvački instrumenti
Grafički dizajn
Marketing
Primijenjeno računarstvo
Saobraćaj
Farmacija
7.72
7.72
7.72
7.72
7.72
7.72
7.72
7.72
7.72
7.72
7.71
7.71
7.71
7.71
7.71
7.71
7.71
7.71
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
Engleski jezik i književnost
7.71
1371 Ana Pribudić
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Sociologija
Stočarstvo
Ekonomija
Menadžment
Finansijski menadžment
Medicina
Engleski jezik i književnost
Rudarstvo
Računarstvo i informacione tehnologije
Fizička kultura
Menadžment u finansijskom poslovanju
7.71
7.71
7.71
7.71
7.71
7.71
7.7
7.7
7.7
7.7
7.7
7.7
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
JU OŠ “Mirko Srzentić”
Budva
Finansije i računovodstvo
JU SMŠ Bećo Bašić Plav
Biotehnički fakultet
AUTOCOMMERCE
Služba prodaje
CENTRALA
Dom zdravlja
JU Gimnazija Niko Rolović
RJ Proizvodnja
Mobile app development
JU Gimnazija Kotor
Opšti program
Podgorica
Plav
Podgorica
Pljevlja
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Bar
Pljevlja
Podgorica
Kotor
Podgorica
Cetinje
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Petnjica
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Berane
Podgorica
Bar
Podgorica
Cetinje
Bar
Podgorica
Berane
Podgorica
Podgorica
Petrovac na
Moru
Podgorica
Plav
Podgorica
Pljevlja
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Bar
Pljevlja
Podgorica
Kotor
Podgorica
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Sektor kriminalisticke policije
Podgorica
Podgorica
Engleski jezik i književnost
7.7
1384 Sanja Praščević
1 ATLAS BANKA AD PODGORICA
FILIJALA
JU Srednja stručna škola Vukadin
Vukadinović
profesor italijanskog jezika
JU OŠ “ Milan Vukotić”
Narodni muzej
Sektor 4
Vrtić Radost
planer doo
Sales manager
JU OŠ Vuk Karadžić
nvo iskra života
Nikšić
Nikšić
Finansijski menadžment
7.7
1385 Julka Minić
Berane
Berane
Engleski jezik i književnost
7.69
1386 Aleksandar Magdelinić
EDS D.O.O. Kotor
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo kulture
Normal Company d.o.o.
JPU Dragan Kovačević
radmila radunovic berane
,,Maximin,, doo
Ministarstvo prosvjete
NVO Iskra Života
NVO Udruženje roditelja sa posebnim potrebama Defektolog
1
Bar
1 Auto škola Gas
Auto škola Gas
3 Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
FC Distibucija
Kotor
Podgorica
Cetinje
Podgorica
Nikšić
Berane
Podgorica
Berane
Nikšić
Kotor
Golubovci
Cetinje
Podgorica
Nikšić
Berane
Podgorica
Berane
Nikšić
Italijanski jezik i književnost
Psihologija
Turizam
Građevina
Predškolsko obrazovanje
Menadžment
Marketing menadžment
Učiteljski studij
Sociologija
7.69
7.69
7.69
7.69
7.68
7.68
7.68
7.68
7.68
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
Bar
Bar
Defektologija
7.68
1396 Nevenka Pavic
B.Polje
Podgorica
Centar grada
Podgorica
Saobraćaj
Energetika i automatika
7.68
7.68
1397 Aleksandra Bojović
1398 Mira Raičević
3 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednsoti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Pravne nauke
7.68
1399 Anđela Šćepanović
1 Ministarstvo zdravlja
Opšta bolnica
Berane
Berane
Strukovni medicinsko - laboratorijski tehnolog
7.68
1400 Boris Bulatović
3 AST DOO
1 advokat Stojanovic Dragisa
TEHNIKA
Advokat Stojanovic Dragisa
JU Srednja stručna škola Vukadin
Vukadinović
JU OŠ “Luka Simonović”
JU OŠ “Ratko Žarić”
JU OŠ “Maksim Gorki”
P.J. Slovenska plaža
tehnicka sluzba
Menadzment
JU OŠ Radojica Perović
NVO Fitnes studio TRIM
IK FINANCE DOO
HOTEL OTRANT
Klinički centar CG
TA Kotor open tour
program za obrazovanje i program servisa
podrške
Hotel M
Poslovni studio Ekonomik
Opšta služba
sektor1
Opšta bolnica
Opšta bolnica
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Nikšić
Dizajn vizuelnih komunikacija
Pravo
7.67
7.67
1401 Milorad Radenović
1402 Vladimir Ružičić
1 Ministarstvo prosvjete
1
1
2
1
1
2
19
1
1
1
1
1
Atlas Invest doo Podgorica
JU SMŠ Bećo Bašić Plav
Univerzitet Crne Gore
AUTOCOMMERCE
Al Grosso Montenegro D.O.O. Nikšić
ATLAS BANKA AD PODGORICA
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo prosvjete
Rudnik uglja a.d.Pljevlja
Restart IT
Ministarstvo prosvjete
Centar za antidiskriminaciju EKVISTA
1 Ministarstvo prosvjete
1
1
1
1
9
1
1
3
1
1 Ministarstvo prosvjete
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Hotelska grupa Budvanska rivijera a.d.
Ramel doo
D.O.O. Geodeting
Ministarstvo prosvjete
NVO Fitnes studio TRIM
IK FINANCE DOO
DOO ARGOS
Ministarstvo zdravlja
KOTOR OPEN TOUR D.0.0.
1 Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore
1
2
1
1
7
8
Milorad Ladjic
Poslovni studio Ekonomik
D.O.O. BICENT
Enovitis
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo zdravlja
Marija Vuković
Mirela Kastrat
Slađana Vukčević
Milica Vojinović
Vanja Tripković
Ikonija Perović
Emil Šabanović
Tamara Djuranovic
Srdjan Gogic
Mirsad Kajić
Jovana Krivokapic
Jelena Šćepanović
Marija Radunović
Jelena Vuletić
Natalija Martinović
Božidar Ivanović
Danka Drobnjak
Nada Radunović
Božidar-Bobo Đukić
Martina Vujović
Ivan Nenezić
Berane
Berane
Turizam
7.67
1403 Lejla Đečević
Nikšić
Nikšić
Podgorica
Budva
Nikšić
B.Polje
Podgorica
Podgorica
Bar
Ulcinj
Podgorica
Kotor
Nikšić
Nikšić
Podgorica
Budva
Nikšić
Centar grada
Podgorica
Podgorica
Bar
Ulcinj
Podgorica
Kotor
Engleski jezik i književnost
Engleski jezik i književnost
Italijanski jezik i književnost
Menadžment u hotelijerstvu
Elektronika, telekomunikacije i računari
Menadžment
Opšta muzička pedagogija
Marketing
Računovodstvo i berzansko poslovanje
Turistički i hotelijerski menadžment
Fizioterapija
Turizam
7.67
7.67
7.67
7.67
7.67
7.67
7.67
7.67
7.67
7.67
7.67
7.66
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
Luka Minić
Jovana Jovović
Zorica Cupać
Tijana Milanović
Nataša Dabić
Ivana Sekulić
Gordana Marić
Marijana Bugarin
SNJEŽANA POPOVIĆ
Ljiljana Ljucović
Milić Raičković
Sanja Bojić
Podgorica
Podgorica
Sociologija
7.66
1416 Vladimir Nedić
Podgorica
Podgorica
Rožaje
Podgorica
Berane
Berane
Menadžment u hotelijerstvu
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Menadžment
Biljna proizvodnja
Visoka škola za medicinske sestre
Visoka škola za medicinske sestre
7.66
7.66
7.66
7.66
7.66
7.66
1417
1418
1419
1420
1421
1422
Kontinentalno voćarstvo
7.66
1423 Dalila Hasanović
Ekonomija
Psihologija
Učiteljski studij
Predškolsko obrazovanje
Italijanski jezik i književnost
Biologija
Ruski jezik i književnost
Engleski jezik i književnost
7.66
7.66
7.66
7.66
7.66
7.66
7.66
7.66
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
Turistički i hotelijerski menadžment
7.66
1432 Slobodan Božović
1 Agro Promet PP D.O.O.
OJ1
B.Polje
1
1
2
1
1
1
1
1
Klinički centar CG
JU SMŠ “Vuksan Đukić”
JU OŠ “Luka Simonović”
JU OŠ “Braća Ribar”
JU OŠ “Braća Labudović”
JU OŠ “Vuk Karadžić”
JU OŠ “Štampar Makarije”
JU gimnazija “25. maj”
Podgorica
Mojkovac
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Rožaje
Podgorica
Berane
Berane
Gornji dio
grada
Podgorica
Mojkovac
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Tuzi
SEKTOR ZAHRANU I PIĆE
Budva
Bečići
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
HTP ¨QUEEN OF MONTENEGRO¨ DOO
1
BUDVA¸
Gordana Čavor
Ivana Bakic
ivana milonjic
jelena milonjic
Mirsad Hadrović
Veselin Terzić
Drago Žujović
Milena Brajović
Tatjana Vukićević
Gojko Daković
Marko Čabarkapa
Balša Knežević
Miloš Radonjić
Ana Unkašević
Milosava Nenezić
Borko Zečević
Miloš Drašković
Mitar Stamatović
Sanja Popović
Jelica Mirković
Sead Šahman
Milosav Pešić
Emir Cikotić
Dragan Dabetić
Slađana Živaljević
Tijana Marković
Jagoda Samardžić
Ljiljana Pejović
Jovana Golubović
Ivana Džaković
Andrea Berišić
Jelena Vujović
1 Rudnik uglja a.d.Pljevlja
1 AXUM DOO
1 Geoprojekt Perišić
Služba zaš.
projektni biro
Geoprojekt Perišić
Pljevlja
Tivat
Pljevlja
Pljevlja
Tivat
Pljevlja
Studije bezbijednosti
Arhitektura
Geodezija
7.66
7.66
7.66
1433 Radoman Andesilić
1434 Ervin Šutković
1435 Mladen Kamberović
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Mašinstvo
7.66
1436 Nikola Goljević
1 D.O.O ERŠPED ROŽAJE
1 Gradnja Inženjering
kancelarija
Sektor 1
Narodni muzej - Arhivsko-bibliotečko
odjeljenje
TEHNICKA SLUZBA
Double l d.o.o.
Klinički centar CG
Podgorica
PIRELLA DOO
Rožaje
Nikšić
Rožaje
Nikšić
Arhitektura
Ekonomija
7.66
7.65
1437 Dino Kajević
1438 Ksenija Vuksanović
Cetinje
Cetinje
Istorija
7.65
1439 Nenad Dragić
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Danilovgrad
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Novo Selo
7.65
7.65
7.65
7.65
7.65
1440
1441
1442
1443
1444
1 Kristal doo
Administracija
Bar
Bar
1
1
2
1
1
1
1
1
Menadzment
NVO ,,Motiv
Travel Time
Sektor 5
Turistička agencija Montenegro-Spein
KANCELARIJA ZA STRANE DONATORE
JU OŠ “Jovan Gnjatović”
JU OŠ “Dobrislav Đedo Perunović”
Kolasin
Podgorica
Podgorica
Podgorica
H.Novi
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Kolašin
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Herceg Novi
Nikšić
Vitasojevići
Bogetići
Građevina
Italijanski jezik i književnost
Fizioterapija
Sportsko novinarstvo
Menadžment
Poslovni menadžment u carinama, špedicijama i
osiguranju
Engleski jezik i književnost
Engleski jezik i književnost
Turizam
Engleski jezik i književnost
Turizam
Poslovni engleski
Istorija
Ruski jezik i književnost
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “Janko Mićunović”
Nikšić
Nikšić
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
7.64
1454 Dragana Jokić
1 Ministarstvo prosvjete
Institut za fizikalnu medicinu, rahabilitaciju i
5
reumatologiju Dr. Simo Milošević A. D. Igalo
2 Restart IT
1 Ministarstvo prosvjete
1 Socijalistička narodna partija Crne Gore
JU OŠ “Vladimir Nazor”
Podgorica
Podgorica
Učiteljski studij
7.64
1455 Tanja Golubović
1 Ministarstvo kulture
1
1
4
2
1
GRADNJA PROMET DOO
DOUBLE L d.o.o.
Ministarstvo zdravlja
MLADIINFO MONTENEGRO
FABRIKA SOKOVA PIRELLA
WHITE WAVE DOO
NVO ,,Motiv
Travel Time d.o.o.
NVO JUVENTAS
NKM D.O.O.
EPARHIJA BUDIMLJANSKO-NIKŠIĆKA
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Igor Hrnčić
Renata Rajković
Milica Ćirović
Filip Blečić
Milovan Žarić
7.65
1445 JASMIN AGOVIĆ
7.65
7.64
7.64
7.64
7.64
7.64
7.64
7.64
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
Zorica Milašinović
Bojana Rakočević
Bojana Barović
Nina Radinović
Tamara Unkašević
Marija Osmajić
Radoman Knežević
Sanja Komatina
Medicinski sektor
H.Novi
Igalo
Fizioterapija
7.64
1456 VLORA SINANAJ
Mobile app development
JU OŠ Drago Milović
Odbor Glavnog grada
Podgorica
Tivat
Podgorica
Podgorica
Tivat
Podgorica
Računarstvo i informacione tehnologije
Geografija
Ekonomija
7.64
7.64
7.64
1457 Boris Đurđić
1458 Dragana Jovićević
1459 Šadan Kulići
1 Ministartsvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Sektor granicne policije
Bar
Bar
Studije bezbijednosti
7.64
1460 ZORAN KALPAČINA
4 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednsoti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Pravne nauke
7.64
1461 Gordana Čavić
1
2
1
1
1
Niksic
Muzička akademija
Sportski objekti
CAZAS
služba
Nikšić
Cetinje
Podgorica
Podgorica
Rožaje
Nikšić
Cetinje
Podgorica
Podgorica
Koljeno
Arhitektura
Harmonika
Ekonomija
Psihologija
Engleski jezik i književnost
7.64
7.63
7.63
7.63
7.63
1462
1463
1464
1465
1466
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
MB TEAM D.O.O.-Niksic
Univerzitet CG
Sportski objekti doo Podgorica
CAZAS
Doo Jela Komerc Rožaje
Business Integration and Business Intelligence
doo
Narodna knjiga d.o.o.
BENCOM d.o.o. Herceg novi
A.D. JADRANSKI SAJAM BUDVA
Ministarstvo prosvjete
Rudnik uglja a.d.Pljevlja
Hotel Casa del mare d.o.o. Talija company
Košarkaški klubMNE-team
UNIQA neživotno osiguranje a.d.
Spin d.o.o.
Univerzitet Crne Gore- Fakultet za pomorstvo u
Kotoru
15 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
2 ATLAS BANKA AD PODGORICA
1
1
1
10
1
1
2
1
5
3
Sektor prodaje
Podgorica
Podgorica
Menadžment
7.63
1467 Aleksandar Vuković
Narodna knjiga
računovodstvena
Marketing sluzba
JU Srednja stručna škola
Kabinet od.d.
Recepcija
Košarkaški klubMNE-team
Poslovno operativni centar
Spin
Podgorica
H.Novi
Budva
Pljevlja
Pljevlja
H.Novi
Nikšić
Podgorica
Budva
Podgorica
Igalo
Budva
Pljevlja
Pljevlja
Bijela
Nikšić
Podgorica
Budva
Turizam
Menadžment
Međunarodna ekonomija, finansije i biznis
Mašinstvo
Novinarstvo
Hotelijerstvo
Obrazovanje sportskih trenera
Osiguranja
Ekonomija
7.63
7.63
7.63
7.63
7.63
7.63
7.63
7.63
7.63
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
Fakultet za pomorstvo u Kotoru
Kotor
Kotor
Pomorske nauke
7.63
1477 Vesna Vukić
Centar beybjednosti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Studije bezbijednosti
7.63
1478 Kristina Ulama
Podgorica
Podgorica
Marketing menadžment
7.63
1479 Nemanja Jovanović
JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa
smetnjama i teškoćama u razvoju Pljevlja
Sulzer DOO
Sistem- MNE d.o.o.
JPU Dragan Kovačević
D.O.O. BICENT
BaMBiS GROUP d.o.o.
Ministarstvo zdravlja
Košarkaški Klub ABS Primorje
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo zdravlja
Sulzer DOO
Podgorica
Vrtić Radost
Opšta služba
Hotel BaMBiS
Opšta bolnica
Sektor 1
Klinički centar CG
Klinički centar CG
JU Srednja stručna škola Vukadin
Vukadinović
JU OŠ “Orijenski bataljon”
JU OŠ “Janko Mićunović”
JU OŠ “Vuk Karadžić”
1 Ministarstvo prosvjete
Snežana Papović
Nikola Malavrazić
Marinko Zeković
Tatjana Mašojević
Sanja Lasica
Jovana Lučić
Miljan Vukotić
Milica Stijović
Tamara Pribilović
CENTRALA
JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa
smetnjama i teškoćama u razvoju Pljevlja
1 Ministarstvo prosvjete
1 Ministarstvo prosvjete
1 Ministarstvo prosvjete
Miloš Đikanović
Almir Muratagić
Bojana Medojević
Ajsela Pirović
Jasmina Dedeić
Pljevlja
Pljevlja
Psihologija
7.63
1480 vanja drobnjak
Kotor
Podgorica
Nikšić
Rožaje
Podgorica
Berane
H.Novi
Podgorica
Podgorica
Kotor
Podgorica
Nikšić
Rožaje
Podgorica
Berane
Igalo
Podgorica
Podgorica
Ekonomija
Mašinstvo
Predškolsko obrazovanje
Teološke nauke
Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Fizioterapija
Sportski trener
Fizioterapija
Psihologija
7.63
7.62
7.62
7.62
7.62
7.62
7.62
7.62
7.62
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
Ivan Brković
Stefan Rakočević
Nataša Čolović
Sanija Kurtagic
Radomir Grbović
Tamara Spalević
Ognjen Babalj
Dejana Zonjić
Ivana Seratlić
Berane
Berane
Stočarstvo
7.62
1490 Danilo Petrušić
H.Novi
Nikšić
Podgorica
Bijela
Nikšić
Podgorica
Gornji dio
grada
Zaljevo
Podgorica
Fizičko vaspitanje djece
Fizička kultura
Predškolsko obrazovanje
7.62
7.62
7.62
1491 Jelena Ćirović
1492 Velibor Mrvaljević
1493 Melita Sijarić
Italijanski jezik i književnost
7.62
1494 Suada Muratović
Menadžment u finansijskom poslovanju
Ekonomija
7.62
7.62
1495 VEHID NIKOČEVIĆ
1496 Predrag Ivanović
1 Ministarstvo prosvjete
JU Gimnazija Miloje Dobrašinović
B.Polje
1 EUROMIX BETON DOO
1 FILAN COMPANY D.O.O.
Administratcija
FILAN COMPANY D.O.O.
Bar
Podgorica
1 Ministarstvo prosvjete
JU Srednja stručna škola Dr Branko Zogović Berane
Berane
Fizika
7.62
1497 OLGA KUCHEVICH
2 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Odjeljenje bezbjednosti Danilovgrad
Danilovgrad
Danilovgrad
Bezbijednost i kriminalistika
7.62
1498 Anja Zlatičanin
1
1
1
1
1
1
SCA
Montinspekt
DOO Granit Berane
HD
Kastex doo
Uprava drustva
Podgorica
Podgorica
Berane
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Berane
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Menadžment za bezbjednost
Građevina
Međunarodni odnosi
Marketing
Ekonomija
Primijenjeno računarstvo
7.62
7.62
7.62
7.62
7.61
7.61
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1 privredno društvo Lutrija Crne Gore a.d.
Služba za ekonomsko finansijske poslove
Podgorica
Podgorica
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
7.61
1505 Jovana Radunović
1 Notar Adrovic Harun
9 Ministarstvo zdravlja
1 D.O.O. YU BRIV
Notar Adrovic Harun
Opšta bolnica
Sektor građevinarstva
Berane
Berane
Kotor
Berane
Berane
Radanovići
Pravo
Visoka škola za medicinske sestre
Građevina
7.61
7.61
7.61
1506 Anđela Šćepović
1507 Vanja Anđić
1508 Dušan Čorlija
Safety & Consulting Agency
MONTINSPEKT d.o.o.
DOO Granit Berane
HD LAKOVIĆ
Kastex doo
Ljetopis d.o.o.
IVAN MANOJLOVIĆ
Milica Popović
Jelena Bojović
Jelena Tijanić
Milica Mršić
Marija Debeljević
1 Ministarstvo prosvjete
JU Gimnazija Miloje Dobrašinović
B.Polje
1 Ministarstvo prosvjete
JU Srednja stručna škola
B.Polje
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
Hotel Pine
Etg trade
Prodaja
Hotel City
kancelarija
HD
Radio Crne Gore
Sektor za programe i projekte
kancelarija
Sektor stanovništva
Racunovodstvo
Opstinski odbor
računovodstvena
Daido Metal Kotor
plavi jadran bar
Tivat
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Rožaje
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Rožaje
Nikšić
Podgorica
Podgorica
H.Novi
Kotor
Bar
HTPMimozaAD Tivat
ETG GRUPA
Fabrika vode Lipovo doo Kolašin
AD UTIP CRNA GORA Podgorica
DOO POINT M ROŽAJE
HD LAKOVIĆ
Radio i Televizija Crne Gore
doo Project - Consulting - Podgorica
A.D BISERNICA
Erste Bank AD Podgorica
Agens doo
Liberalna partija Crne Gore
BENCOM d.o.o. Herceg novi
DAIDO METAL KOTOR AD
PLAVI JADRAN BAR
Gornji dio
grada
Gornji dio
grada
Tivat
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Rožaje
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Rožaje
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Igalo
Kotor
Bar
Fizičko vaspitanje djece
7.61
1509 Kenan Arslanović
Ekonomija
7.61
1510 Enes Kadić
Ekonomija
Arhitektura
Menadžment
Marketing menadžment
Diplomatija
Ekonomija
Produkcija
Arhitektura
Ekonomija
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Ekonomija
Ekonomija
Ekonomija
Mašinstvo
Međunarodna ekonomija, finansije i biznis
7.61
7.61
7.61
7.61
7.61
7.61
7.61
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
Ana Jakšić
Aleksa Maliković
Aleksa Pođanin
Nikola Gajić
Senad Musić
Dušan Dajević
Goran Nikčević
TOM BERIŠAJ
Halila Osmanovic
Jelena Janjić
Milena Đukić
Dejan Đikanović
Luka Sekulic
Andrej Brkanovic
Milica Ivanović
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ Donja Ržanica
Berane
Donja Ržanica Engleski jezik i književnost
7.6
1526 Aleksandra Veljić
1
1
1
1
5
1
JU OŠ “9. maj”
JU OŠ “Dašo Pavičić”
JU OŠ “Ivan Vušović”
JU OŠ “Mileva Lajović Lalatović
Sektor finansija i racunovodstva
JU Srednja stručna škola
B.Polje
H.Novi
Nikšić
Nikšić
Kotor
Nikšić
Sutivan
Herceg Novi
Nikšić
Nikšić
Kotor
Nikšić
Učiteljski studij
Engleski jezik i književnost
Fizička kultura
Istorija
Ekonomija
Elektronika, telekomunikacije i računari
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
1527
1528
1529
1530
1531
1532
7.6
1533 Nikola Lončar
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Jugopetrol AD Kotor
Ministarstvo prosvjete
1 Otvoreni Centar Bona Fide Pljevlja
Ženski centar
Pljevlja
Pljevlja
Studije međunarodnih odnosa i diplomatije
1
1
2
1
1
1
MS Global
Centar za medjunarodne odnose
JU OŠ Vukašin Radunović Berane
Sektor 1
umjetnički sektor
PH AGENCIJA
Rožaje
Podgorica
Berane
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Rožaje
Podgorica
Berane
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Računovodstvo i berzansko poslovanje
Defektologija
Učiteljski studij
Ekonomija
Gluma
Računovodstvo i berzansko poslovanje
Poslovni menadžment u carinama, špedicijama i
osiguranju
Građevina
MS GLOBAL
Centar za medjunarodne odnose
JU OŠ Vukašin Radunović Berane
Hidromol d.o.o.
JU Gradsko pozorište Podgorica
PH AGENCIJA
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.59
1534
1535
1536
1537
1538
1539
Aleksandra Konatar
Vesna Poznanović
Ivan Vuletić
Svetlana Golović
Miloš Andrović
Anđela Marić
Alisa Kalač
Šćepan Lašić
Branka Lalić
Radmila Radević
Andrea Mugoša
Gordana Vuković
1 Barska plovidba AD Bar
Sektor za pravne i opste poslove
Bar
Bar
1 Erste Bank AD Podgorica
Podgorica
Podgorica
Berane
Berane
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
7.59
1542 Elvis Mehović
1 Ministarstvo prosvjete
Sektor upravljanja imovinom
JU Srednja stručna škola Vukadin
Vukadinović
JU OŠ “Vladimir Nazor”
Podgorica
Podgorica
Istorija
7.59
1543 Miloš Račić
1 RADIO-DIFUZNI CENTAR DOO PODGORICA
SEKTOR ZA KORPORATIVNE POSLOVE
Podgorica
Podgorica
Privredno pravni
7.59
1544 Nevena Radenović
1 PROMOTION DOO
1 JU SSŠ VUKADIN VUKADINOVIC
1 JUOŠ BAJO JOJIĆ ANDRIJEVICA
Finansije i administracija
JU SSŠ VUKADIN VUKADINOVIC
JUOŠ BAJO JOJIĆ ANDRIJEVICA
Podgorica
Berane
Andrijevica
Podgorica
Berane
Andrijevica
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Turizam
Učiteljski studij
7.59
7.59
7.59
1545 Nebojša Nikolić
1546 Ratka Štilet
1547 Mirko Mimović
3 Ministarstvo unutra[njih poslova Uprava policije
Sektor policije opste nadleznosti
Podgorica
Podgorica
Pravne nauke
7.59
1548 Aleksandra Kovačević
1
1
2
2
2
1
4
FILIJALA
EKSPOZITURA
Fudbalski klub Berane Berane
HD
sektor za opšte poslove
Vojska Crne Gore-Generalštab
Vrtić Radost
Crnogorsko narodno pozorište - Sektor za
marketing
DooIntertehna Berane
Tehnički sektor
kancelarija
M.D.COMPANY
JU OŠ “Braća Labudović”
TRAVELHOUSE
H.Novi
Mojkovac
Berane
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Herceg Novi
Mojkovac
Berane
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Finansijski menadžment
Finansijski menadžment
Sportsko novinarstvo
Marketing
Primijenjene studije menadžmenta
Primijenjeno računarstvo
Predškolsko obrazovanje
7.59
7.59
7.59
7.59
7.59
7.58
7.58
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
Podgorica
Podgorica
Menadžment u finansijskom poslovanju
7.58
1556 Najda Kasumović
Berane
Podgorica
Rožaje
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Berane
Podgorica
Rožaje
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Menadžment
Građevina
Pravo
Bezbijednost i kriminalistika
Fizička kultura
Engleski jezik i književnost
7.58
7.58
7.58
7.58
7.58
7.58
1557
1558
1559
1560
1561
1562
Sektor za pravne i opšte poslove
Podgorica
Podgorica
Pravo
7.58
1563 Adela Drpljanin
Ekonomija
7.58
1564 Marko Tomanović
1 Ministarstvo prosvjete
ATLAS BANKA AD PODGORICA
ATLAS BANKA AD PODGORICA
Fudbalski klub Berane Berane
HD LAKOVIĆ
JU Gradsko pozorište Podgorica
Ministarstvo odbrane
JPU Dragan Kovačević
1 Ministarstvo kulture
1
3
1
1
1
1
DooIntertehna Berane
BEMAX DOO-Podgorica
Doo ERDAN KOMERC
D.O.O. M.D.COMPANY
Ministarstvo prosvjete
TRAVELHOUSE&CO D.O.O.
Željeznička infrastruktura Crne Gore -AD
1
Podgorica
NVO Institut za ekonomska istrazivanja Crne
1
Gore
Projekti
Podgorica
Podgorica
1 City Express Montenegro
City Express Montenegro
Podgorica
Podgorica
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
2
1
1
JU OŠ Ratko Žarić
informaciona sluzba
Dom zdravlja
posrednik doo
Marketing sektor
ANDRA Investment Group doo
poljoprivredna apoteka agro-d
Meridian DMC
D.O.O.REGION
Dom zdravlja
JU OŠ “Vuk Karadžić”
JU OŠ “Mahmut Lekić”
JU OŠ Radojica Perović
JU Gimnazija Slobodan Škerović
Nikšić
Nikšić
Bar
H.Novi
Podgorica
Bar
Podgorica
Kotor
Kotor
Berane
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
2 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Niksic
2 HOTELS GROUP MONTENEGRO STARS
Hotel Splendid
1
2
1
1
1
1
JU Gimnazija Panto Mališić
HD
E3 consulting
PJ PODGORICA
Opšta bolnica
ZU Apoteke Montefarm
Ministarstvo prosvjete
DOO MAZOR
Ministarstvo zdravlja
posrednik doo
PZU drogerija apoteka Dama
ANDRA INVESTMENT GROUP DOO
agro-d doo
Meridian DMC d.o.o.
D.O.O.REGION
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
HD LAKOVIĆ
E3 Consulting
MFI MONTECREDIT D.O.O PODGORICA
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo zdravlja
7.59
1540 IVANA VUČELJIĆ
7.59
1541 Nemanja Domazetović
Ivana Krivokapić
Filip Zindović
Marinko Lješković
Veljko Globarević
Radica Prelević
Darko Vukić
Vinka Dumnić
Vukota Stanković
Balša Vujošević
Hana Muković
Igor Vukčević
Miloš Perović
Milan Šljukić
7.58
1565 Đuro Tatar
Nikšić
Nikšić
Bar
Herceg Novi
Podgorica
Bar
Podgorica
Kotor
Kotor
Berane
Podgorica
Tuzi
Podgorica
Podgorica
Poslovni menadžment u carinama, špedicijama i
osiguranju
Psihologija
Informacione tehnologije
Psihologija
Ekonomija
Farmacija
Marketing
Biljna proizvodnja
Turizam
Turizam
Medicina
Engleski jezik i književnost
Obrazovanje učitelja na albanskom jeziku
Biologija
Pedagogija
7.58
7.58
7.58
7.58
7.58
7.57
7.57
7.57
7.57
7.57
7.57
7.57
7.57
7.57
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
Nikšić
Nikšić
Studije bezbijednosti
7.57
1580 Marko Stevović
Budva
Bečići
Hotelijerstvo
7.57
1581
Berane
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Pljevlja
Berane
Berane
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Pljevlja
Berane
Engleski jezik i književnost
Ekonomija
Međunarodna ekonomija, finansije i biznis
Pravne nauke
Fizioterapija
Farmacija
7.57
7.57
7.56
7.56
7.56
7.56
1582
1583
1584
1585
1586
1587
Ivana Milović
Zoran Raičević
Redžep Gutić
Ana Milosevic
Sandra Vulić
Luka Đurović
Marijana Bulatović
Milutin-Mićko Ivanović
Radmila Vujošević
Vanja Vukićević
Natalija Markt
Shtjefën Gjonaj
Julijana Popović
Bojana Grba
Nikoleta KaluđerovićSarić
Jovanka Vuksanović
Marija Karas
Aleksandra Popović
Ana Dragović
Savka Zuković
Ana Čukić
1
1
1
1
1
1
2
1
2
Accounting Agency Superior
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Crveni krst Crne Gore
Forever Living Products
RTV Luna
Ministarstvo prosvjete
Željeznički prevoz Crne Gore AD - Podgorica
Agencija Superior
Klinički centar CG
JU OŠ “Branko Božović”
JU OŠ “Milorad Musa Burzan”
Crveni krst Crne Gore
Forever Living Products
RTV Luna
JU Gimnazija Slobodan Škerović
Služba za kontrolu prihoda i OJP
Bar
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Plav
Podgorica
Podgorica
Bar
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Plav
Podgorica
Podgorica
Menadžment
Pravo
Fizika
Informacione tehnologije
Ekonomija
Finansijski menadžment
Sportsko novinarstvo
Italijanski jezik i književnost
Ekonomija
7.56
7.56
7.56
7.56
7.56
7.56
7.56
7.56
7.56
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
Blerim Vukaj
Enisa Niković
Klaudio Dragojević
Marijana Bulatović
Ana Kadović
Aleksandra Radulović
Boris Šljukić
Lejla Mašić
Ivana Marković
1 Ministartsvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Sektor granicne policije
Berane
Berane
Ekonomija
7.56
1597 Milan Popović
1
2
1
1
1
1
JPU Dragan Kovačević
JPU Dragan Kovačević
Human Resource Trens
HD
Albacore doo
Knjigovođa
Nikšić
Nikšić
Podgorica
Bar
Podgorica
Budva
Nikšić
Nikšić
Podgorica
Bar
Podgorica
Budva
Gornji dio
grada
Psihologija
Psihologija
Marketing
Ekonomija
Arhitektura
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
7.56
7.56
7.56
7.56
7.55
7.55
1598
1599
1600
1601
1602
1603
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Human Resource Trens
HD LAKOVIĆ
ALBACORE doo
Luminalis doo
2 Agro Promet PP D.O.O.
1
1
1
1
1
Društvo za reviziju i konsalting VM KOD d.o.o.
Podgorica
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Akcionarsko društvo za osiguranje Sava
Montenegro Podgorica
Telenor doo
Milica Goranović
Violeta Čabarkapa
Dragana Grubiša
Jovanka Vitić
Jovana Latković
Darko Vućić
OJ1
B.Polje
Kontinentalno voćarstvo
7.55
1604 Snežana Radović
VM KOD
Podgorica
Podgorica
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
7.55
1605 Marijana Petričić
JU OŠ Vuk Karadžić
JU OŠ “Vuko Jovović”
JU OŠ “Sutjeska”
B.Polje
Danilovgrad
Podgorica
Bistrica
Danilovgrad
Podgorica
Učiteljski studij
Engleski jezik i književnost
Engleski jezik i književnost
7.55
7.55
7.55
1606 Ilma Aličković
1607 Dragan Kuzman
1608 Adisa Kočan
Poslovnica Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ekonomija
7.55
1609 Miraš Đelošević
Finansijska direkcija
Podgorica
Podgorica
Elektronika, telekomunikacije i računari
7.55
1610 Miladin Tomić
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Cenatr bezbjednosti Bar
Bar
Bar
Bezbijednost i kriminalistika
7.55
1611 Danka Medojevic
1 Hidromoland doo
Medical wellness & spa
Podgorica
Podgorica
Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
7.55
1612 Ana Čolović
1 JU Srednja mješovita škola Braća Selić Kolašin
Braća Selić
Kolasin
Kolašin
Engleski jezik i književnost
7.55
1613 Anđelka Bulatović
Ministarstvo odbrane
PVU Animavet
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo zdravlja
Societe Generale Banka Montenegro a.d.
MLADIINFO MONTENEGRO
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Akcionarsko društvo za osiguranje Sava
2
Montenegro Podgorica
1 Sekas d.o.o.
Vojska Crne Gore-Logistička baza
Veleprodaja
Opšta bolnica
Dom zdravlja
Divizija resursi
Cetinje
JU OŠ Vladislav Sl. Ribnikar
JU OŠ “Jagoš Kontić”
JU OŠ “Ratko Žarić”
JU OŠ “Pavle Rovinski”
Podgorica
Podgorica
Berane
Podgorica
Podgorica
Cetinje
B.Polje
Nikšić
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Berane
Podgorica
Podgorica
Cetinje
Rasovo
Nikšić
Nikšić
Podgorica
Hemijska tehnologija
Marketing menadžment
Visoka škola za medicinske sestre
Fizioterapija
Arhitektura
Strukovne studije za košarku
Učiteljski studij
Fizička kultura
Italijanski jezik i književnost
Biologija
7.54
7.54
7.54
7.54
7.54
7.54
7.54
7.54
7.54
7.54
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
Sektor za finansije i računovodstvo
Podgorica
Podgorica
Ekonomija
7.54
1624 Vladimir Tomić
Sekas
Podgorica
Podgorica
Ekonomija
7.54
1625 Jelena Drljević
1 Organizacija Crvenog krsta Prijestonice Cetinje
Stručna služba
Cetinje
Cetinje
Vinogradarstvo i voćarstvo
7.54
1626 Suzana Stešević
1 NVO Srpski kulturni centarPatrijarh Varnava
NVO Srpski kulturni centar Patrijarh Varnava Pljevlja
Pljevlja
Turizam
7.54
1627 Darko Jelovac
1 Ministarstvo prosvjete
1 AKTIVA SISTEM d.o.o. Budva
JU dRUGA OSNOVNA ŠKOLA
AKTIVA 1
Budva
Budva
Budva
Budva
Zaštita životne sredine
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
7.54
7.53
1628 Bojan Vešković
1629 Ivana Đedović
1 Institut za strane jezike - Univerzitet Crne Gore
Institut za strane jezike
Podgorica
Podgorica
Francuski jezik i književnost
7.53
1630 Svetlana Pejović
Danilovgrad
Danilovgrad
Pravo
7.53
1631 Marija Milonjić
Podgorica
Podgorica
Novinarstvo
7.53
1632 Katarina Janković
2
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1 JU VSŠ Policijska akademija
1 NVO Roditelji
DRUSTVO ZA SPORTKU REKREACIJU
2
PRIJATELJI BAR
1 ADVOKAT PREDRAG STANIŠIĆ
1 Ministarstvo zdravlja
1 Nestor d.o.o.
1 Ministarstvo prosvjete
3
1
1
1
3
3
2
1
1
11
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
Jugopetrol AD Kotor
Portal Press doo
US PROJECT D.O.O.
JU SMŠ Bećo Bašić Plav
RTV Luna
DOOMESO-PROMET
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
NVO Zeleni Dom - Green Home
NVO JUVENTAS
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
2R Travel
OSA KALUDENT
Rudnik uglja a.d.Pljevlja
Hotel Casa del mare d.o.o. Talija company
EFusion doo
Ministarstvo prosvjete
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
HM Durmitor d.o.o. Žabljak
HD LAKOVIĆ
Radio i Televizija Crne Gore
ŠIMŠIĆ MONTMILK DOO
Sistem- MNE d.o.o.
AST DOO
Ministarstvo kulture
Ministarstvo prosvjete
Sektor za osnovno policijsko obrazovanje i
obuku
Web portal
Olga Niković
Almir Kahvedžić
Ermin Babačić
Božidarka Mrdak
Mladen Petrović
Srđan Radulović
Šenida Kajević
Milan Pavićević
Tijana Zečević
Jasmin Šabotić
MENADZER
Bar
Bjeliši
Menadžment u sportu
7.53
1633 Milan Ćirović
advokat
Dom zdravlja
Nestor
H.Novi
Plav
Podgorica
Igalo
Plav
Podgorica
Grab Bijelo
Polje
Kotor
Podgorica
Podgorica
Plav
Plav
Nedakusi
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Berane
Centar grada
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Pljevlja
Bijela
Nikšić
Podgorica
Nikšić
Žabljak
Podgorica
Podgorica
Jastreb
Podgorica
Podgorica
Cetinje
Bogetići
Pravo
Visoka škola za medicinske sestre
Ekonomija
7.53
7.53
7.53
1634 Zorana Ilić
1635 Almedina Kolašinac
1636 Milena Marinović
JU OŠ Marko Miljanov
B.Polje
Sektor komercijale
Portal Press doo
US PROJECT
JU SMŠ Bećo Bašić Plav
RTV Luna
SEKTOR PRODAJE
Direkcija za pravne poslove
zivotna sredina
Sektor 4
Opšta bolnica
Opšta bolnica
Institut za javno zdravlje
JU OŠ “Ivan Vušović”
JU OŠ “Vlado Milić”
2R Travel Podgorica
OSA KALUDENT
Ekonomski sektor
Finansije
EFusion doo
JU Gimnazija Slobodan Škerović
FC Distibucija
sektor 4
HD
Radio Crne Gore
1
Podgorica
PRODUKCIJA
Kraljevsko pozorište Zetski dom
JU OŠ “Dobrislav Đedo Perunović”
Kotor
Podgorica
Podgorica
Plav
Plav
B.Polje
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Berane
B.Polje
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Pljevlja
H.Novi
Nikšić
Podgorica
Nikšić
Žabljak
Podgorica
Podgorica
Danilovgrad
Podgorica
Podgorica
Cetinje
Nikšić
Fizička kultura
7.53
1637 Tomica Bugarin
Ekonomija
Novinarstvo
Menadžment
Ekonomija
Sportsko novinarstvo
Menadžment
Pravo
Biologija
Poslovno-pravni engleski jezik
Visoka škola za medicinske sestre
Visoka škola za medicinske sestre
Hemija
Engleski jezik i književnost
Biologija
Menadžment
Stomatologija
Ekonomija
Računovodstvo i berzansko poslovanje
Energetika i automatika
Fizičko vaspitanje djece
Energetika i automatika
Ekonomija
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Produkcija
Finansijski menadžment
Arhitektura
Novinarstvo
Ekonomija
Fizička kultura
7.53
7.53
7.53
7.53
7.53
7.53
7.53
7.52
7.52
7.52
7.52
7.52
7.52
7.52
7.52
7.52
7.52
7.52
7.52
7.52
7.52
7.52
7.52
7.52
7.51
7.51
7.51
7.51
7.51
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
Vladan Stanković
Nikola Dragaš
Nikola Nedić
Azra Dučić
Nebojša Radulović
Dženita Alić
Tamara Žugić
Aleksandra Rolović
Jelena Damjanović
Ana Popović
Balša Rakočević
Ana Drinčić
Milica Jovanović
Đorđe Sekulić
Milena Božić
Jelena Milic
Maja Lalovic
Tamara Fanfani
Duško Simonović
Janko Radnić
Andrijana Marić
Nikola Bajceta
Vasilije Cerović
Milorad Kovačević
Vera Đorović
Marija Stanojević
Marija Bojović
Igor Jovovic
Dalibor Vujisić
1 Ministarstvo prosvjete
1
3
1
1
1
1
11
Institut za fizikalnu medicinu, rahabilitaciju i
reumatologiju Dr. Simo Milošević A. D. Igalo
Akcionarsko društvo za osiguranje Sava
Montenegro Podgorica
AGROMONT DOO NIKSIC
JPU Radmila Nedić Berane
organicmontenegro
DOO: TREND CONSULTING
JPU Dragan Kovačević
1 Ministarstvo prosvjete
JU Srednja elektrotehnička škola “Vaso
Aligrudić”
Podgorica
Podgorica
Matematika i računarske nauke
7.51
1667 Anđela Maković
Medicinski sektor
H.Novi
Igalo
Stomatologija
7.51
1668 Maja Bigović
Sektor za finansije i računovodstvo
Podgorica
Podgorica
Ekonomija
7.51
1669 Maja Vujačić
AGROMONT
JPU Radmila Nedić Berane
podgorica
Prodaja
Vrtić Radost
Nikšić
Berane
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Nikšić
Berane
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Ekonomija
Predškolsko obrazovanje
Stočarstvo
Menadžment
Predškolsko obrazovanje
7.51
7.51
7.51
7.51
7.5
1670
1671
1672
1673
1674
Umjetnička škola osnovnog, srednjeg
Podgorica
muzičkog i baletskog obrazovanja Vasa Pavić
Podgorica
Engleski jezik i književnost
7.5
Miloš Kovačević
Biljana Deletić
Jelena Bošković
Adnan Čuturić
Božidarka Šipčić
1675 Marina Vešović
Podgorica
Podgorica
Fizičko vaspitanje djece
7.5
1676 Ivan Rondović
1 Ministarstvo prosvjete
1 Željeznički prevoz Crne Gore AD - Podgorica
JU Srednja građevinsko-geodetska škola
“Inženjer Marko Radević”
JU OŠ Drago Milović
Sektor za ekonomske i pravne poslove
Tivat
Podgorica
Tivat
Podgorica
Učiteljski studij
Pravo
7.5
7.5
1677 Darka Knežević
1678 Ivana Despotović
1 Socijaldemokratska partija Crne Gore
Opštinski odbor SDP Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Studije međunarodnih odnosa i diplomatije
7.5
1679 Fjola Dacić
1 Ministarstvo prosvjete
1
1
1
1
2
1
1
1
1
AD KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI
TERETI-BAR
Kuca Hemije doo
Erste Bank AD Podgorica
Wind d.o.o.
Ministarstvo zdravlja
Pamark d.o.o.
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
1 RADIO-DIFUZNI CENTAR DOO PODGORICA
2
3
1
2
1
1
2
1
1
AD Jekon
Ministarstvo prosvjete
POPOVIĆ doo Nikšić
Crnogorski elektroprenosni sistem AD
NVO ,,Motiv
doo mikromont plus Rožaje
Televizija Vijesti d.o.o.
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
1 Ministarstvo prosvjete
1 DOO AMD ULCINJ
1 DOO REAL ESTATE
AD KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI
2
TERETI-BAR
2 RTV ATLAS DOO
1 EPARHIJA BUDIMLJANSKO-NIKŠIĆKA
20 Ministarstvo zdravlja
12 Ministarstvo zdravlja
1 Bencom d.o.o.
1 PVU Montvet
1 NECKOM doo
1 Ministarstvo kulture
4 DOOMESO-PROMET
2 Adriatic Marinas d.o.o.
1 Univerzitet Crne Gore
1 Savez udruženja paraplegičara Crne Gore
1 DOO Chiara Mont
1 Exclusiv Global
1 Entext d.o.o.
Sektor operativnih aktivnosti
Bar
Bar
Menadžment u pomorstvu
Marketing sektor
Sektor stanovništva
IT sektor
Dom zdravlja
Pamark
JU OŠ “9. maj”
JU Gimnazija “Stojan Cerović
JU OŠ “Savo Pejanović”
SEKTOR ZA KONTROLU I RAZVOJ
SISTEMA PRENOSA
Administracija
JPU Đina Vrbica
Veleprodaja
Elektroprenos
NVO ,,Motiv
pogon
Televizija Vijesti
JU OŠ “Stefan Mitrov Ljubiša”
JU SMŠ “Vuksan Đukić”
Podgorica
Cetinje
Podgorica
Podgorica
Podgorica
B.Polje
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Cetinje
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Sutivan
Nikšić
Podgorica
Marketing
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Elektronika, telekomunikacije i računari
Fizioterapija
Engleski jezik i književnost
Engleski jezik i književnost
Evropske studije
Engleski jezik i književnost
7.5
Podgorica
Podgorica
Elektronika, telekomunikacije i računari
7.49
1689 Stefan Čabarkapa
B.Polje
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Rožaje
Podgorica
Budva
Mojkovac
Centar grada
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Rožaje
Podgorica
Budva
Mojkovac
Menadžment u hotelijerstvu
Predškolsko obrazovanje
Primijenjene studije menadžmenta
Energetika i automatika
Italijanski jezik i književnost
Saobraćaj
Novinarstvo
Računarske nauke
Sociologija
7.49
7.49
7.49
7.49
7.48
7.48
7.48
7.48
7.48
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
JU Srednja stručna škola “Ivan Uskoković”
Podgorica
Podgorica
Engleski jezik i književnost
7.48
1699 Ivana Šćepanović
DOO AMD
TURISTIČKA AGENCIJA I RENTA CAR
Ulcinj
Ulcinj
Bratica
Ulcinj
Pravo
Ekonomija
7.48
7.48
1700 Marko Bevenja
1701 Loreta Antoni
7.5
7.49
7.49
7.49
7.49
7.49
7.49
7.49
1680 Marina Ljutica
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
Rajko Novović
Tea Grbović
Ljubo Janković
Milica Pavićević
Ena Stanisavić
Verica Milićević
Ksenija Vukmirović
Tijana Vuković
Sanela Mustajbašić
Nela Kaluđerović
Đorđije Obradović
Milica Vranić
Biljana Joković
Arijeta Šabović
Aleksandra Bakić
Marijana Božović
Biljana Radović
Sektor operativnih aktivnosti
Bar
Bar
Elektronika, telekomunikacije i računari
7.48
1702 Branislava Melović
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Cetinje
B.Polje
Tivat
Podgorica
Podgorica
Cetinje
Cetinje
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Cetinje
Nedakusi
Tivat
Podgorica
Podgorica
Cetinje
Cetinje
Podgorica
Produkcija
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Medicina
Farmacija
Ekonomija
Marketing menadžment
Računarstvo i informacione tehnologije
Turistički i hotelijerski menadžment
Menadžment
Menadžment i bezbijednost marina i jahti
Šumarstvo
Engleski jezik i književnost
Menadžment
Marketing
Ekonomija
7.47
7.47
7.47
7.47
7.47
7.47
7.47
7.47
7.47
7.47
7.47
7.47
7.46
7.46
7.46
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
Podgorica
Podgorica
Elektronika, telekomunikacije i računari
7.46
1718 Amina Kordić
1 PZU Zdrav osmjeh
1 DANLAB d.o.o.
1 BAMBIS GROUP
RTV ATLAS DOO
KANCELARIJA ZA STRANE DONATORE
Dom zdravlja
ZU Apoteke Montefarm
Računovodstvo Podgorica
PVU Montvet
IT
Narodni muzej
SEKTOR PRODAJE
Marina sektor
Biotehnički fakultet
Kancelarija PG
adminisracija
marketing služba
Sektor nabavke
Služba za proizvodnju i emitovanje TV
programa
Ordnacija
Danlab d.o.o.
GRADJEVINARSTVO
B.Polje
Podgorica
Podgorica
Centar grada
Podgorica
Podgorica
Stomatologija
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Menadžment u građevinarstvu
7.46
7.46
7.46
1719 Mirela Čikić
1720 Dušan Grujić
1721 Arben Đokić
1 Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.
Ekonomsko-pravni sektor
Podgorica
Podgorica
Pravo
7.46
1722 Marija Perović
1
3
2
1
2
1
Agencija BOOK
JU OŠ “Luka Simonović”
Finansije i administracija
JU Gimnazija Slobodan Škerović
Prodaja
Bowling & games
Pljevlja
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Pljevlja
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Menadžment
Učiteljski studij
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Biologija
Menadžment
Marketing menadžment
7.46
7.46
7.46
7.46
7.46
7.46
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1 privredno društvo Lutrija Crne Gore a.d.
2
1
12
1
2
2
Agencija BOOK
Ministarstvo prosvjete
PROMOTION DOO
Ministarstvo prosvjete
Fabrika vode Lipovo doo Kolašin
Hidromoland doo
Centar za edukaciju, prevođenje i izdavaštvo
Educo Centar d.o.o.
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo zdravlja
AD Atlas Life
URALMONT DOO
Ministarstvo zdravlja
Nikola Vukmanović
Miloš Kuvelja
Ivana Katnić
Milica Bogavac
Ana Bakić
Ana Nenezić
Jovana Đurović
Jelena Popović
Elma Gusinjac
MILENA ĐUKIĆ
Jelica Gazdic
Srđan Vujović
Marija Rajković
Elida Softić
Ana Baošić
Rajko Stanić
Milica Gardašević
Tamara Bulajić
Marijana Laković
Milodarka Bulatović
Elisa Osmanović
Educo Centar d.o.o.
Podgorica
Podgorica
Engleski jezik i književnost
7.45
1729 Jelena Pešić
Opšta bolnica
Opšta bolnica
Sektor prodaje i marketinga
URALMONT
Klinički centar CG
Bar
Berane
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Bar
Berane
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Visoka škola za medicinske sestre
Visoka škola za medicinske sestre
Marketing
Građevina
Ekonomija
7.45
7.45
7.45
7.45
7.45
1730
1731
1732
1733
1734
Medina Madzuric
Boris Radović
Danica Peruničić
Diana Čokorilo
Sandra Ljumović
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “Ratko Žarić”
Nikšić
Nikšić
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
7.45
1735 Kristina Golović
1
1
1
1
JU OŠ “Mahmut Lekić”
Centar za kvalitet
RACUNOVODSVO
JU ŠOMO Petar II Petrović Njegoš
Podgorica
Nikšić
Bar
Bar
Tuzi
Nikšić
Bar
Bar
Primijenjeno računarstvo
Informacione tehnologije
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Opšta muzička pedagogija
7.45
7.45
7.45
7.45
1736
1737
1738
1739
3 Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
Sektor tehnike i informacionih tehnologija
Podgorica
Podgorica
Elektronika, telekomunikacije i računari
7.45
1740 Iva Boljević
1 AUTOČAČAK PODGORICA
1 MS GLOBAL DOO
1 Lars Fire d.o.o. Podgorica
EKONOMSKI SEKTOR
MS Global
Lars Fire
Podgorica
Rožaje
Podgorica
Podgorica
Rožaje
Podgorica
Ekonomija
Računovodstvo i berzansko poslovanje
Primijenjeno računarstvo
7.45
7.44
7.44
1741 Miloš Janković
1742 Adisa Hasanović
1743 Jovan Sinđić
Ministarstvo prosvjete
Rudnici boksita AD Niksic
RACC DOO BAR
Ministarstvo prosvjete
Vilson Dušević
Filip Bigović
Nermina Cenović
Milena Perovic
1
1
1
2
1
MMK Standard AD
JUSMŠ Ivan Goran Kovačić
JPU Dragan Kovačević
ZEN MASTER PRODUCTION DOO
CENTROBIRO DOO
1 Ministarstvo zdravlja
sektor racunovodstva
JUSMŠ Ivan Goran Kovačić
Vrtić Radost
HERCEG NOVI
Centrobiro knjižara
Nikšić
H.Novi
Nikšić
H.Novi
Bar
Nikšić
Herceg Novi
Nikšić
Herceg Novi
Bar
Gornji dio
grada
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Menadžment u turizmu
Pravo
Novinarstvo
Marketing menadžment
7.44
7.44
7.44
7.44
7.44
1744
1745
1746
1747
1748
Biljana Dubljević
Milica Radoman
Marina Jovović
Danijela Đokić
ZORICA PERAZIĆ
Dom zdravlja
B.Polje
Visoka škola za medicinske sestre
7.44
1749 Milica Rakočević
Institut za fizikalnu medicinu, rahabilitaciju i
reumatologiju Dr. Simo Milošević A. D. Igalo
2 Belavista Trend Montenegro
2 Ministarstvo kulture
5 DOOMESO-PROMET
Sektor marketinga i prodaje
H.Novi
Igalo
Internacionalni hotelski i turistički menadžment
7.44
1750 Valentina Drobnjak
Turisticka agencija Trend Travel
Narodni muzej
SEKTOR PRODAJE
H.Novi
Cetinje
B.Polje
Herceg Novi
Cetinje
Nedakusi
Turizam
Turizam
Menadžment
7.44
7.44
7.44
1751 Admira Šabotić
1752 Nikolina Bučevac
1753 Alida Ćatović
1 Grawe osiguranje a.d Podgorica
Grawe osiguranje a.d Podgorica
Podgorica
Podgorica
Osiguranja
7.44
1754 Aleksandra Kaluđerović
2 Univerzitet Crne Gore
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Nikšić
Nikšić
7.44
1755 Miroslav Todorović
1 Socijaldemokratska partija Crne Gore
Opštinski odbor SDP Pljevlja
Pljevlja
Pljevlja
7.44
1756 ADELA BRKOVIĆ
IT sektor
Televizija Vijesti
Hotel BaMBiS
Opšta bolnica
Administracija
opšta bolnica
Dom zdravlja
G TECH
Podgorica
JU Gimnazija Niko Rolović
JU OŠ “Radoje Čizmović”
JU Dom učenika i studenata
Ekonomski sektor
ETG Grupa
Sektor Nabave i Skladista
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Berane
Podgorica
Nikšić
Danilovgrad
Podgorica
Podgorica
Bar
Nikšić
Podgorica
Pljevlja
Podgorica
H.Novi
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Berane
Podgorica
Nikšić
Danilovgrad
Podgorica
Podgorica
Bar
Ozrinići
Podgorica
Pljevlja
Podgorica
Bijela
Fizička kultura
Poslovni menadžment u carinama, špedicijama i
osiguranju
Informacione tehnologije
Marketing
Ekonomija
Visoka škola za medicinske sestre
Marketing
Pravo
Medicina
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Novinarstvo
Biologija
Fizička kultura
Pravo
Primijenjene studije menadžmenta
Elektronika, telekomunikacije i računari
Ekonomija
7.43
7.43
7.43
7.43
7.43
7.43
7.43
7.43
7.43
7.43
7.43
7.43
7.43
7.43
7.43
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Bijelo Polje
B.Polje
Centar grada
Pravne nauke
7.43
1772 Ivan Čabarkapa
2 HD LAKOVIĆ
Javna ustanova Srednja mješovita škola Braća
1
Selić Kolašin
1 Smart plus consulting
1 NVO Institut socijalne inkluzije
1 Regal Impex GH
Javna ustanova Srednja mješovita škola Braća
1
Selić Kolašin
2 Ministarstvo prosvjete
1 Ministarstvo prosvjete
1 Ministarstvo prosvjete
1 Ministarstvo prosvjete
1 Ministarstvo prosvjete
Institut za fizikalnu medicinu, rahabilitaciju i
1
reumatologiju Dr. Simo Milošević A. D. Igalo
1 ANTENA M d.o.o.
1 Ministarstvo zdravlja
1 Elektron d.o.o.
1 Codexd.o.o.-Podgorica
HD
Podgorica
Podgorica
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
7.43
1773 Ivana Šekularac
Braća Selić
Kolasin
Kolašin
Geografija
7.43
1774 Sonja Bulatovic
Press clipping
Empirijska istrazivanja
Regal Impex GH
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Engleski jezik i književnost
Sociologija
Finansijski menadžment
7.42
7.42
7.42
1775 Mirela Batilović
1776 Milena Radovanović
1777 Tijana Savović
Sektor marketinga i prodaje
H.Novi
Igalo
Odnosi s javnošću
7.42
1784 Dajana Mandrapa
Radio Antena M
IOpšta bolnica
Pravna sluzba
marketing
Podgorica
Berane
Berane
Podgorica
Podgorica
Berane
Berane
Podgorica
Marketing
Ekonomija
Građevina
Marketing
7.42
7.42
7.42
7.42
1785
1786
1787
1788
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Cenatr bezbjednosti Herceg Novi
H.Novi
Herceg Novi
Bezbijednost i kriminalistika
7.42
1789 Marko Caušević
5 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednsoti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Pravne nauke
7.42
1790 Marija Fuštić
AD KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI
TERETI-BAR
1 d.o.o. OKF Cetinje
Sektor finansija i administracije
Bar
Bar
Ekonomija
7.42
1791 Marko Perić
Administracija
Cetinje
Cetinje
7.42
1792 Ivana Pavlićević
1 Tehno-Gradnja d.o.o. Pljevlja
7.41
1793 ŽARKO BAJIĆ
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
1794
1795
1796
1797
1798
1799
7.41
1800 Vuk Vujović
1
1
1
2
13
1
1
7
1
4
1
1
1
1
1
1
Entext invest d.o.o.
Televizija Vijesti d.o.o.
BaMBiS GROUP d.o.o.
Ministarstvo zdravlja
,,Maximin,, doo
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo zdravlja
G TECH
MLADIINFO MONTENEGRO
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Rudnik uglja a.d.Pljevlja
ETG GRUPA
Jadransko Brodogradiliste AD
2
Ognjen Vukčević
Martina Purlija
Marija Marković
Aleksandar Radojević
Filip Bušković
Olivera Brnović
Dragomir Vuksanović
Fahrudin Šutković
Dajana Pavićević
Milena Nikić
Vojin Šćepanović
Jelena Mišković
Mihailo Đačić
Neđeljko Lompar
Ivana Manojlović
Centar za obuku
Kolasin
Kolašin
Strukovne studije u oblasti turizma i hotelijerstva
7.42
1778 Dragan Krstić
JU OŠ Vladislav Sl. Ribnikar
JU OŠ “Mileva Lajović Lalatović
JU OŠ “Dušan Bojović”
JU Gimnazija “Stojan Cerović
JU Srednja stručna škola
B.Polje
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Rasovo
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Učiteljski studij
Fizička kultura
Geografija
Italijanski jezik i književnost
Engleski jezik i književnost
7.42
7.42
7.42
7.42
7.42
1779
1780
1781
1782
1783
Tamara Obradović
Jovana Maltez
Milutin Tomić
Milena Lakić
Mira Guzina
Dijana Šćekić
Marina Radović
Milena Ćojbašić
Goran Ražnatović
Tehno-Gradnja d.o.o. Pljevlja
Pljevlja
Pljevlja
JPU Dragan Kovačević
Jumedia Mont d.o.o.
Narodna knjiga d.o.o.
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo prosvjete
SECURITAS MONTENEGRO DOO
Akcionarsko društvo za osiguranje Sava
4
Montenegro Podgorica
Vrtić Radost
Redakcija dnevnog lista DAN
Narodna knjiga
Opšta bolnica
JU OŠ “Mile Peruničić”
finansijski sektor
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Berane
Pljevlja
Nikšić
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Berane
Maoče
Nikšić
Italijanski jezik i književnost
Poslovni menadžment u carinama, špedicijama i
osiguranju
Psihologija
Novinarstvo
Računarstvo i informacione tehnologije
Visoka škola za medicinske sestre
Engleski jezik i književnost
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Sektor za finansije i računovodstvo
Podgorica
Podgorica
Ekonomija
1 Elektron d.o.o.
Pravna sluzba
Bar
Bar
1 Free Line Company
Free Line Company
Podgorica
Podgorica
1 Montenegro Airlines
Sektor održavanja vazduhoplova
Podgorica
Podgorica
1
3
1
1
2
TELEVEX DOO
JU Gradsko pozorište Podgorica
Educational Centre d.o.o.
Ribnica commerce D.O.O.
Congress travel doo
TELEVEX DOO
sektor za opšte poslove
Knjizara Educational Centre
Sektor 3
Congress Travel
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Poslovni menadžment u carinama, špedicijama i
osiguranju
Ekonomija
Poslovni menadžment u carinama, špedicijama i
osiguranju
Energetika i automatika
Primijenjene studije menadžmenta
Engleski jezik i književnost
Arhitektura
Turistički i hotelijerski menadžment
1
društvo za inženjering, projektovanje,
gradjevinarstvo i usluge Ekoboka projekt d.o.o.
Ekoboka projekt
H.Novi
Herceg Novi
Zaštita životne sredine
7.4
1809 Mihailo Zindović
1
1
1
1
1
1
1
Veletex d.o.o. Podgorica
Galenika Crna Gora d.o.o. Podgorica
DOO BESMIRI
Ministarstvo zdravlja
FARMONT M.P. d.o.o.
BRAVERA DOO
Ministarstvo prosvjete
Vrtni centar Kalia - Pljevlja
Proizvodni sektor
DOO BESMIRI
Dom zdravlja
FARMONT M.P. d.o.o.
Maloprodaja PG
JU OŠ “Braća Ribar”
Pljevlja
Podgorica
Ulcinj
Tivat
Danilovgrad
Podgorica
Nikšić
Pljevlja
Podgorica
Vladimir
Tivat
Kosić
Podgorica
Nikšić
Biljna proizvodnja
Elektronika, telekomunikacije i računari
Međunarodna ekonomija, finansije i biznis
Medicina
Engleski jezik i književnost
Ekonomija
Učiteljski studij
7.4
7.4
7.4
7.4
7.4
7.4
7.4
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1 Ministarstvo prosvjete
JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola
Nikšić
Nikšić
Fizička kultura
7.4
1817 Milan Jovićević
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “Maršal Tito”
Ulcinj
Ulcinj
Psihologija
7.4
1818 Ilirijana Hadžibrahimović
1
2
1
14
1
1
Ivana Janjušević
Savo Njunjić
Senka Šljivančanin
Stefan Marsenić
Bojana Ostojić
Marina Rudović
7.41
1801 BOJANA MIHALJEVIĆ
7.41
1802 Aleksandar Anđušić
7.41
1803 MAJA MRVALJEVIĆ
7.41
7.41
7.41
7.4
7.4
1804
1805
1806
1807
1808
Merisa Zoronjić
Enisa Babajić
Snežana Boljević
Nermin Tahirović
Sanja Vlahović
Milica Radošević
Nemanja Filipović
Besart Čobaj
Pavle Brčić
Julija Sekulić
Ljiljana Bulić
Svetlana Nedić
1 DOO O.MBM
DOO
B.Polje
Rasovo
Menadžment
7.4
1819 Mladen Obradović
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ Drago Milović
Tivat
Tivat
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
7.4
1820 Jelena Perović
1 Mil-Pop doo
1 PG-PAK DOO
AD KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI
2
TERETI-BAR
1 Građanska alijansa
Maloprodaja
PG-PAK
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Ekonomija
Ekonomija
7.4
7.4
1821 Marina Marković
1822 Dalibor Vlahović
2 privredno društvo Lutrija Crne Gore a.d.
1
1
5
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
21
1
1
6
1
1
1
2
Datalab.MN d.o.o.
RTV ATLAS DOO
MLADIINFO MONTENEGRO
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Institut za fizikalnu medicinu, rahabilitaciju i
reumatologiju Dr. Simo Milošević A. D. Igalo
Institut za fizikalnu medicinu, rahabilitaciju i
reumatologiju Dr. Simo Milošević A. D. Igalo
AD Održavanje željezničkih voznih sredstava
Podgorica
Ministarstvo prosvjete
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Javna ustanova Srednja mješovita škola Braća
Selić Kolašin
Erste Bank AD Podgorica
Balloon D.O.O
Erste Bank AD Podgorica
Centar za građansko obrazovanje
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Jugopetrol AD Kotor
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Montesol travel
Institut za fizikalnu medicinu, rahabilitaciju i
reumatologiju Dr. Simo Milošević A. D. Igalo
Rudnik uglja a.d.Pljevlja
Željeznički prevoz Crne Gore AD - Podgorica
Sektor operativnih aktivnosti
Bar
Bar
Menadžment u pomorstvu
Medijski program
Služba za proizvodnju i emitovanje TV
programa
Datalab
RTV ATLAS DOO
Podgorica
JPU „Radost“
JU OŠ “Braća Labudović”
JU gimnazija “25. maj”
Podgorica
Podgorica
Novinarstvo
7.4
1823 Radojka Ćetković
7.39
1824 Tijana Velimirović
Podgorica
Podgorica
Novinarstvo
7.39
1825 Ivana Vekić
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Kotor
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Kotor
Nikšić
Tuzi
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Marketing menadžment
Novinarstvo
Predškolsko obrazovanje
Učiteljski studij
Sociologija
7.39
7.39
7.39
7.39
7.39
7.39
1826
1827
1828
1829
1830
1831
Medicinski sektor
H.Novi
Igalo
Fizioterapija
7.39
1832 Ana Glasnović
Finansijski sektor
H.Novi
Igalo
Menadžment u pomorstvu
7.39
1833 Miloš Lučić
Sektor za pravne i opšte poslove
Podgorica
Podgorica
Pravo
7.39
1834 Irena Korać
JPU Đina Vrbica
Direkcija za HR
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Nikšić
Fizičko vaspitanje djece
Pravo
7.39
7.39
1835 Stevan Trailović
1836 Djordjije Zajovic
Petar Obradović
Ljerka Kralj
Ivana Deretić
Neda Golubović
Ivana Perišić
Merita Gjokaj
Braća Selić
Kolasin
Kolašin
Geologija
7.39
1837 Milan Striković
Sektor finansija i računovodstva
Hotel Villa Duomo
Sektor privrede
Centar za građansko obrazovanje
Dom zdravlja
JU OŠ Vukašin Radunović
JU OŠ Risto Rotković
Sektor finansija i racunovodstva
JU OŠ “Braća Ribar”
JU OŠ “Oktoih”
Montesol travel
Podgorica
Kotor
Rožaje
Podgorica
Podgorica
Berane
B.Polje
Kotor
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Kotor
Rožaje
Podgorica
Podgorica
Berane
Nikoljac
Kotor
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Turizam
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Pravo
Medicina
Njemački jezik i književnost
Ekonomija
Ekonomija
Italijanski jezik i književnost
Engleski jezik i književnost
Turizam
7.39
7.38
7.38
7.38
7.38
7.38
7.38
7.38
7.38
7.38
7.38
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
Lazar Simonović
Ivana Radović
Hilda Topalović
Mira Popović
Emir Metdjonaj
Lidija Šekularac
Katarina Radulović
Milena Dabić
Maja Vučurović
Katarina Pavićević
Tanja Radojević
Finansijski sektor
H.Novi
Igalo
Ekonomija
7.38
1849 Ivan Obradović
Ekonomski sektor
Sektor za ekonomske i pravne poslove
Pljevlja
Podgorica
Pljevlja
Podgorica
Ekonomija
Ekonomija
7.38
7.38
1850 Rajka Miljić
1851 Marko Petrović
2 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Odjeljenje bezbjednosti Rozaje
Rožaje
Rožaje
Pravne nauke
7.38
1852 Selma Nikč
1 ART-OF-BIZ DOO, BAR
ART-OF-BIZ DOO,Agencija Vuk
Bar
Sutomore
Menadžment u carinskom, špediterskom i
agencijskom poslovanju
7.38
1853 Nikola Plamenac
2 ad Kombinat aluminijuma Podgorica u stečaju
KAP u stečaju
Podgorica
Podgorica
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
7.38
1854 Nevena Stevanović
1 Ministarstvo prosvjete - JU OŠ Džafer Nikočević
Računovodstvo
Plav
Gusinje
Računovodstvo i berzansko poslovanje
7.38
1855 Senad Muratagic
1 DOO REAL ESTATE
AD KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI
2
TERETI-BAR
3 HD LAKOVIĆ
1 ATLAS BANKA AD PODGORICA
1 DOO: EDEX
1 Hausmajstor d.o.o
1 BAMBIS GROUP DOO PODGODICA
2 Ministarstvo zdravlja
1 MLADIINFO MONTENEGRO
Beppler & Jacobson Montenegro D.O.O - Hotel
1
Bianca Resort & Spa, Kolasin
1 Univerzitet Crne Gore
1 Rokšped d.o.o.
1 Advokat Muzurović Rešad
1 JP Regionalni vodovod
1 Ekoloski pokret OZON
NVO Institut za ekonomska istrazivanja Crne
2
Gore
NVO Institut za ekonomska istrazivanja Crne
1
Gore
TURISTIČKA AGENCIJA I RENTA CAR
Menadžment informacionog sistema i
logistika
HD
CENTRALA
EDEX
pravna
GRADJEVINARSTVO
Dom zdravlja
Podgorica
Ulcinj
Ulcinj
Turizam
7.38
1856 Azra Mešić
6 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
3
1
NVU Lokalna akciona grupa za odrzivi razvoj
Prokletija
1 VETERINARSKA AMBULANTA POPOVIĆ
2
1 Erste Bank AD Podgorica
2 EPARHIJA BUDIMLJANSKO-NIKŠIĆKA
15 Ministarstvo zdravlja
Bar
Bar
Marketing menadžment
7.38
1857 Jelena Janković
Podgorica
Podgorica
B.Polje
Podgorica
Budva
Plav
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Loznica
Podgorica
Budva
Plav
Podgorica
Ekonomija
Finansijski menadžment
Menadžment
Zaštita životne sredine
Menadžment u građevinarstvu
Visoka škola za medicinske sestre
Marketing
7.38
7.38
7.37
7.37
7.37
7.37
7.37
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
Ugostiteljstvo
Kolasin
Kolašin
Hotelijerstvo
7.37
1865 Milica Ralić
Rektorat
IT sektor
ADVOKATSKA KANCELARIJA
Finansijski sektor
Arhus centar Niksic
Podgorica
Podgorica
B.Polje
Budva
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Centar grada
Budva
Nikšić
Ekonomija
Elektronika, telekomunikacije i računari
Pravo
Finansijski menadžment
Pravo
7.37
7.37
7.37
7.37
7.37
1866
1867
1868
1869
1870
Projekti
Podgorica
Podgorica
Ekonomija
7.37
1871 Balša Mrdak
Projekti
Podgorica
Podgorica
Engleski jezik i književnost
7.37
1872 Željko Ostojić
Centar bezbjednsoti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Pravne nauke
7.37
1873 Emir Bojadžić
Odsjek za izradu projektne dokumentacije
Plav
Plav
Finansijski menadžment
7.37
1874 Marko Nikolić
Bar
Služba upravljanje distributivnim kanalima
prodaje - call centar
KANCELARIJA ZA STRANE DONATORE
Opšta bolnica
Bar
Bar
Veterina
7.36
1875 Zlata Ljuskovic
Nikola Roganović
Darko Rajković
Miloš Kojović
Miodrag Lakicevic
Gordana Todorović
Podgorica
Podgorica
Pravo
7.36
1876 Elvir Kerović
Nikšić
Berane
Nikšić
Berane
Poslovni engleski
Visoka škola za medicinske sestre
Organizacione nauke (Fakultet organizacionih
nauka)
Engleski jezik i književnost
Pedagogija
Predškolsko obrazovanje
Fizička kultura
Engleski jezik i književnost
7.36
7.36
1877 Jelena Crnogorac
1878 Zorka Stešević
1 Societe Generale Banka Montenegro a.d.
Divizija resursi
Podgorica
Arza
1
1
1
1
1
Podgorica
JU OŠ “Rade Perović”
JPU “Eko bajka”
JU OŠ “Branko Božović”
JU OŠ “ Milan Vukotić”
Podgorica
Nikšić
Pljevlja
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Velimlje
Pljevlja
Podgorica
Golubovci
Gornji dio
grada
Pljevlja
Igalo
MLADIINFO MONTENEGRO
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ana Šćekić
Ana Ćeranić
Mersuda Halilović
Tijana Radović
Luka Novaković
Amra Ciriković
Emir Strujić
1 Ministarstvo prosvjete
JU Gimnazija Miloje Dobrašinović
B.Polje
1 Prehrana AD Pljevlja
1 SKORPION D.O.O.
Institut za fizikalnu medicinu, rahabilitaciju i
7
reumatologiju Dr. Simo Milošević A. D. Igalo
1 D.O.O Komovi
finansije i računovodstvo
Administracija
Pljevlja
H.Novi
7.36
1879 Nemanja Krivokapić
7.36
7.36
7.36
7.36
7.36
1880
1881
1882
1883
1884
Ivana Todorović
Dragana Vukotić
Majda Karajica
Nina Ražnatović
Elvira Miler
Engleski jezik i književnost
7.36
1885 Snezana Tomovic
Ekonomija
Ekonomija
7.36
7.36
1886 Tanja Djondović
1887 Ivan Bosnic
Medicinski sektor
H.Novi
Igalo
Fizioterapija
7.36
1888 Dragana Gogić
D.O.O Komovi
Andrijevica
Andrijevica
Turizam
7.36
1889 Ivana Jukić
1 Etg grupa doo
Etg grupa
Podgorica
Podgorica
1 Arhimed d.o.o.
1 DOO Puljkovac
PROFI COM D.O.O.-KNJIGOVODSTVENA
1
AGENCIJA
1 Veletex d.o.o.
1 doo mikromont plus Rožaje
1 NLB Montenegrobanka ad Podgorica
1 D.O.O. GM PRODUKT
1 BAMBIS GROUP DOO PODGORICA
6 Ministarstvo zdravlja
IT sektor
veleprodaja
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Nikšić
Organizacione nauke (Fakultet organizacionih
nauka)
Elektronika, telekomunikacije i računari
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
7.36
1890 Milena Ružić
7.35
7.35
1891 Goran Karadaglić
1892 Jelena Tomanović
PROFI COM D.O.O.
Nikšić
Nikšić
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
7.35
1893 Dragana Đoković
Veletex
kancelarija
Sektor pracenja poslovanja
Sektor1
HOTEL
Klinički centar CG
Podgorica
Rožaje
Podgorica
Pljevlja
Podgorica
Podgorica
Biljna proizvodnja
Ekonomija
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Ekonomija
Hotelijerstvo
Fizioterapija
7.35
7.35
7.35
7.35
7.35
7.35
1894
1895
1896
1897
1898
1899
Ekonomija
7.35
1900 Šejla Franca
Turizam
Pravo
7.35
7.35
1901 Ivana Dorongić
1902 Sanja Cmiljanic
1 Ministarstvo prosvjete
JU Srednja elektro-ekonomska škola
B.Polje
1 Adriatic Partners
1 Notar Jadranka Adžić
Old Winery wine bar
Notarska kancelarija
Kotor
Podgorica
Podgorica
Rožaje
Podgorica
Pljevlja
Podgorica
Podgorica
Gornji dio
grada
Kotor
Podgorica
3 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Bar
Bar
Bar
Pravne nauke
7.35
1903 Silvana Todorović
7 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednsoti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Pravne nauke
7.35
1904 Dragan Grubović
1
3
1
1
HD
InfoLab
JU Gimnazija “Stojan Cerović
WW INVESTMENTS
Kotor
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Kotor
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Ekonomija
Računovodstvo i berzansko poslovanje
Istorija
Menadžment
7.35
7.35
7.34
7.34
1905
1906
1907
1908
Forenzicki centar
Danilovgrad
Danilovgrad
Hemija
7.34
1909 Saveta Vojinović
Priprema i pisanje projekata
Računovodstvena služba
Vrtić Radost
Bar
Nikšić
Podgorica
Nikšić
Bar
Nikšić
Podgorica
Nikšić
Čeluga
Stočarstvo
Ekonomija
Predškolsko obrazovanje
Menadžment
7.34
7.33
7.33
7.33
1910
1911
1912
1913
HD LAKOVIĆ
Knjigovodstvena agencija InfoLab doo
Ministarstvo prosvjete
WW INVESTMENTS
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
1
1
12
1
Ekoloski pokret OZON
Entext d.o.o.
JPU Dragan Kovačević
VG GROUP doo
Milica Đurović
sait kalac
Tanja Popović
Vladimir Grbović
Sandra Đurović
Nina Nikčević
Nikola Zvicer
Mira Vujadinović
Biljana Puhalo
Aldina Hećo
Boban Fuštić
Darja Gvozdenović
Dragana Radović
SENIDA KALAČ
1 SPORTSKO DRUŠTVP KOŠARKAŠKI KLUB AS trenerski sektor
H.Novi
Herceg Novi
Strukovne studije za košarku
7.33
1914 Srdjan Micunovic
3 Ministarstvo zdravlja
1 JOLLY COMMERCE
4 Ministarstvo prosvjete
Institut za fizikalnu medicinu, rahabilitaciju i
8
reumatologiju Dr. Simo Milošević A. D. Igalo
Fond za zdravstveno osiguranje CG
Komerciijalni sektor
JU OŠ “Luka Simonović”
Podgorica
Nikšić
Nikšić
Podgorica
Nikšić
Nikšić
Pravo
Ekonomija
Učiteljski studij
7.33
7.33
7.33
1915 Mithat Kuč
1916 Slavko Miljanić
1917 Novak Maltez
Medicinski sektor
H.Novi
Igalo
Fizioterapija
7.33
1918 Marina Barjaktarović
1 SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić
program zaštete žena i djece
Nikšić
Nikšić
Socijalni rad
7.33
1919 Ivana Kljajić
1 Ministarstvo prosvjete
6 DOOMESO-PROMET
Zdravstvena ustanova, poliklinika Medical Centar
1
Budva
Univerzitet Crne Gore- Fakultet za pomorstvo u
2
Kotoru
3 Ministarstvo prosvjete
JU Gimnazija
SEKTOR PRODAJE
Kotor
B.Polje
Kotor
Nedakusi
Informacione tehnologije
Menadžment
7.33
7.33
1920 Danica Šaranović
1921 Avram Božanović
Medical Centar Budva
Budva
Bečići
Fizioterapija
7.33
1922 Marijana Rajkovic
Fakultet za pomorstvo u Kotoru
Kotor
Kotor
Pomorske nauke
7.33
1923 Irena Serbus
JPU Ljubica Popović
Podgorica
Podgorica
Predškolsko obrazovanje
7.33
1924 Snežana Ražnatović
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Bar
Bar
Bar
Studije bezbijednosti
7.33
1925 JASMINA PERAK
1
2
3
2
1
Meditas CO
CENTRALA
JU OŠ Vukašin Radunović Berane
Medical wellness & spa
NVO Tolerancija Berane
Podgorica
Podgorica
Berane
Podgorica
Berane
Podgorica
Podgorica
Berane
Podgorica
Berane
Farmacija
Finansijski menadžment
Učiteljski studij
Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Sportsko novinarstvo
7.33
7.33
7.33
7.33
7.33
1926
1927
1928
1929
1930
1 Miodrag Golubović
Advokatska kancelarija Miodrag Golubović
Pljevlja
Pljevlja
Pravosudni
7.32
1931 Nikola Kamberović
1 POGREBNE USLUGE DOO PODGORICA
Sektor za ekonomsko-pravne poslove
Crnogorsko narodno pozorište - Sektor za
tehničko održavanje zgrade
veleprodaja
Dom zdravlja
komercijala
JU OŠ “Jovan Gnjatović”
JU OŠ “Jagoš Kontić”
JU OŠ “Radoje Čizmović”
JU Srednja stručna škola
JU OŠ “Džifer Nikočević”
JU Škola za srednje i više stručno
obrazovanje “Sergije Stanic”
JU OŠ “Mustafa Pećanin”
Podgorica
Podgorica
Pravo
7.32
1932 Ognjen Šupljeglav
Meditas CO d.o.o.
ATLAS BANKA AD PODGORICA
JU OŠ Vukašin Radunović Berane
Hidromoland doo
NVO Tolerancija Berane
1 Ministarstvo kulture
1
1
1
1
2
1
2
1
Bioguard doo
Ministarstvo zdravlja
Merkator International
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
1 Ministarstvo prosvjete
1 Ministarstvo prosvjete
Ana Caričić
Anđela Barjaktarović
Ana Bašić
Marija Magdelinić
Danilo Milović
Podgorica
Podgorica
Elektronika, telekomunikacije i računari
7.32
1933 Jelena Babić
Podgorica
Berane
B.Polje
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Plav
Podgorica
Berane
Pruška
Vitasojevići
Nikšić
Ozrinići
Nikšić
Gusinje
Menadžment u finansijskom poslovanju
Ekonomija
Menadžment
Ekonomija
Engleski jezik i književnost
Engleski jezik i književnost
Fizička kultura
Istorija
7.32
7.32
7.32
7.32
7.32
7.32
7.32
7.32
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
Andrijana Tomović
Dragana Veljić
Alen Ljuca
Branko Stojanović
Biljana Matijašević
Jelena Kuč
Arsenije Jakić
Sherif Prelvukaj
Podgorica
Podgorica
Engleski jezik i književnost
7.32
1942 Miloš Marović
Rožaje
Učiteljski studij
7.32
1943 Dijana Kalač
Elektronika, telekomunikacije i računari
7.32
1944 Aleksandar Sošić
Pomorske nauke
7.32
1945 Aleksandar Vučetić
Bezbijednost i kriminalistika
7.32
1946 LJUPKO KLAČAR
1 Ministarstvo prosvjete
JU Srednja elektro-ekonomska škola
B.Polje
1 Montenegro Dance Festival doo
Montenegro dance festival
Tivat
Rožaje
Gornji dio
grada
Tivat
2 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Cenatr bezbjednosti Bar
Bar
Bar
1 Ministarstvo prosvjete - JU OŠ Džafer Nikočević
Pedagogija
Plav
Gusinje
Pedagogija
7.32
1947 Slavko Garcevic
3
1
2
1
1
Televizija Vijesti
Racunovodstvo
DooIntertehna Berane
Pravna služba
PJ BERANE
Podgorica
Podgorica
Berane
Podgorica
Berane
Podgorica
Podgorica
Berane
Podgorica
Berane
Novinarstvo
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Menadžment
Pravo
Finansijski menadžment
7.31
7.31
7.31
7.31
7.31
1948
1949
1950
1951
1952
Televizija Vijesti d.o.o.
NVO Institut socijalne inkluzije
DooIntertehna Berane
Jumedia Mont d.o.o.
MFI MONTECREDIT D.O.O PODGORICA
Milica Delibašić
Svetlana Vujašević
Jelena Orović
Dejan Petričić
Tihomir Božović
1 MFI MONTECREDIT D.O.O PODGORICA
PJ MOJKOVAC
Mojkovac
Mojkovac
Finansijski menadžment
7.31
1953 Aleksandar Vukadinović
4 Ministarstvo zdravlja
1 Centar za preduzetnistvo i ekonomski razvoj
1 Regal Impex GH
Udruzenje za pomoc licima ometenim u
1
psihofizickom razvoju Niksic
1 Ministarstvo prosvjete
1 Ministarstvo prosvjete
Klinički centar CG
centrala
Regal Impex GH
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Visoka škola za medicinske sestre
Međunarodna ekonomija, finansije i biznis
Pravo
7.31
7.31
7.31
1954 Azra Ganjola
1955 Mia Rakočević
1956 Katarina Ivanović
1 Ministarstvo prosvjete
2 RADIO-DIFUZNI CENTAR DOO PODGORICA
Niksic
Nikšić
Nikšić
Menadžment u finansijskom poslovanju
7.31
1957 Boris Pejaković
JPU “Dragan Kovačević”
JU OŠ “Vlado Milić”
JU Srednja elektrotehnička škola “Vaso
Aligrudić”
SEKTOR ZA KONTROLU I RAZVOJ
SISTEMA PRENOSA
Nikšić
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Psihologija
Istorija
7.31
7.31
1958 Borivoje Raičević
1959 Vladimir Karadžić
Podgorica
Podgorica
Fizička kultura
7.31
1960 Miloš Saičić
Podgorica
Podgorica
Elektronika, telekomunikacije i računari
7.31
1961 Miloš Orović
1
Željeznička infrastruktura Crne Gore -AD
Podgorica
Sektor za finansije
Podgorica
Podgorica
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
7.31
1962 Suzana Bulić
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Berane
Berane
Berane
Pravne nauke
7.31
1963 Hajriz Adrović
1 JU Srednja mješovita škola Braća Selić Kolašin
Braća Selić
Kolasin
Kolašin
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
7.31
1964 Radovan Šćepanović
1 Institut za strane jezike - Univerzitet Crne Gore
Institut za strane jezike
Podgorica
Podgorica
Srpski jezik i književnost
7.3
1 RAKOCEVIC COM
RAKOCEVIC COM
Podgorica
Podgorica
Računovodstvo i berzansko poslovanje
7.3
1966 Lidija Strugar
1 Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore
informaciono-tehnološka podrška
Podgorica
Podgorica
Računarstvo i informacione tehnologije
7.3
1967 Kristian Camaj
1965 Marija Miličković
1 Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore
programska podrška
Podgorica
Podgorica
Engleski jezik i književnost
7.3
1968 Dragana Đurić
1 NVO Institut socijalne inkluzije
2 DAIDO METAL KOTOR AD
Prevodioc
Daido Metal Kotor
Podgorica
Kotor
Podgorica
Kotor
Gornji dio
grada
Pljevlja
Pljevlja
Podgorica
Engleski jezik i književnost
Mašinstvo
7.3
7.3
1969 Milena Vujović
1970 Duško Vuković
2 Ministarstvo zdravlja
Dom zdravlja
B.Polje
2 Ministarstvo zdravlja
1 Ministarstvo prosvjete
2 Mil-Pop doo
Opšta bolnica
JU OŠ “Salko Aljković”
Maloprodaja
Pljevlja
Pljevlja
Podgorica
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Bar
Bar
Bar
Ekonomija
ČIKOM
MS Global
Nova knjiga
Pravni program
Služba ljudskih resursa
Forum MNE
Opšta bolnica
JU OŠ “Radoje Čizmović”
JU OŠ “Braća Ribar”
Podgorica
Rožaje
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Berane
Nikšić
Nikšić
Elektronika, telekomunikacije i računari
Računovodstvo i berzansko poslovanje
Ekonomija
Pravne nauke
Pravo
Zaštita životne sredine
Visoka škola za medicinske sestre
Pedagogija
Predškolsko obrazovanje
7.3
7.29
7.29
7.29
7.29
7.29
7.29
7.29
7.29
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1 Ministarstvo prosvjete
JU Gimnazija Miloje Dobrašinović
B.Polje
Podgorica
Rožaje
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Berane
Ozrinići
Nikšić
Gornji dio
grada
Sociologija
7.29
1985 Miljan Stanišić
2 EUROMIX BETON DOO
Administratcija
Bar
Zaljevo
Menadžment u finansijskom poslovanju
7.29
1986 EDINA KALAMPEROVIĆ
2
1
1
1
NVO Zeleni CG
Narodni muzej
advokacka kancelarija
UGOSTITELJSTVO
Podgorica
Cetinje
Nikšić
Kolasin
Podgorica
Cetinje
Nikšić
Bakovići
Zaštita životne sredine
Pravo
Pravo
Turistički i hotelijerski menadžment
7.29
7.29
7.29
7.29
1987
1988
1989
1990
2 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Cenatr bezbjednosti Herceg Novi
H.Novi
Herceg Novi
Bezbijednost i kriminalistika
7.29
1991 Milutin Ćalasan
1
3
1
4
1
1
1
1
STR AGROPOLJE
NIKIC doo
JU OŠ Boško Strugar
Muzička akademija
AM Capital doo
Nova knjiga doo
Inzenjerska sluzba
Sektor za ekonomsko-pravne poslove
Plav
Podgorica
Ulcinj
Cetinje
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Brezojevica
Podgorica
Ulcinj
Cetinje
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Hotelijerstvo
Engleski jezik i književnost
Opšta muzička pedagogija
Osiguranja
Računarstvo i informacione tehnologije
Elektronske komunikacije
Ekonomija
7.29
7.29
7.29
7.28
7.28
7.28
7.28
7.28
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
HOTEL MEDITERAN
Ulcinj
Ulcinj
Menadžment u turizmu
7.28
2000 Besnik Mehanović
Dom zdravlja
Klinički centar CG
Regal Impex GH
JU OŠ “Mileva Lajović Lalatović
JU OŠ “Braća Ribar”
Montesol travel
Intesa group
Turisticka agencija Trend Travel
Marketing
ALLEGRA YACHT AGENT
Meditas CO
Benefit Plus
NVO Iskra života
HD
Istraživaki centar
CENTRALA
Sektor 2
DOO GRADNJA
Podgorica
Geoerc d.o.o.
Sektor 2
Klinički centar CG
JU OŠ “Veljko Drobnjaković”
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Nikšić
Podgorica
B.Polje
H.Novi
Podgorica
Bar
Podgorica
Budva
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Podgorica
H.Novi
B.Polje
Podgorica
H.Novi
Nikšić
Podgorica
Kotor
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Nikšić
Podgorica
Centar grada
Herceg Novi
Podgorica
Bar
Podgorica
Budva
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Igalo
Rasovo
Podgorica
Djenovići
Nikšić
Podgorica
Risan
7.28
7.28
7.28
7.28
7.28
7.28
7.28
7.28
7.28
7.28
7.28
7.28
7.28
7.28
7.28
7.28
7.27
7.27
7.27
7.27
7.27
7.27
7.27
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
LA BOTTEGA DOO
Bar
Čeluga
diplomirani industrijski menadzer
Luxor
Ekonomski sektor
Call centar
sl montenegro doo
IT sektor
Radulovic M3
Sektor za tehničke poslove
ISSP
OSA VIODENT-DACIC
Vrtić Radost
Tehnički sektor
Tehnički sektor
JU OŠ “Milija Nikčević”
JU OŠ “Marko Miljanov”
Prodavnica/ Komercijala
Sektor 1
Podgorica
Nikšić
Pljevlja
Podgorica
Bar
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Rožaje
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Nikšić
Pljevlja
Golubovci
Nikšić
Pljevlja
Podgorica
Bar
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Rožaje
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Nikšić
Pljevlja
Medicina
Ekonomija
Ekonomija
Učiteljski studij
Engleski jezik i književnost
Turizam
Arhitektura
Turizam
Marketing
Menadžment i bezbijednost marina i jahti
Farmacija
Engleski jezik i književnost
Socijalna politika i socijalni rad
Ekonomija
Ekonomija
Računarstvo i informacione tehnologije
Računovodstvo i berzansko poslovanje
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Hidrotehnika
Geodezija
Ekonomija
Fizioterapija
Fizička kultura
Poslovni menadžment u carinama, špedicijama i
osiguranju
Menadžment
Marketing
Primijenjene studije menadžmenta
Turizam
Menadžment
Elektronika, telekomunikacije i računari
Saobraćaj
Mašinstvo
Informacione tehnologije
Stomatologija
Predškolsko obrazovanje
Građevina
Građevina
Italijanski jezik i književnost
Istorija
Ekonomija
Saobraćaj
1
2
2
1
1
1
16
1
2
1
22
3
1
2
1
2
1
3
1
1
2
1
1
4
1
1
2
1
1
1
1
7
1
ČIKOM d.o.o. informatički inženjering
MS GLOBAL DOO
Nova knjiga doo
Građanska alijansa
Erste Bank AD Podgorica
NVO Forum mladi i neformalna edukacija
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
NVO ZELENI CRNE GORE
Ministarstvo kulture
Advokat Dragn Draskovic
D.O.O. DJEVOJAČKI MOST
STR AGROPOLJE
NIKIC doo
Ministatstvo prosvjete
Univerzitet CG
AM Capital d.o.o. Podgorica
Nova knjiga doo
SIPA doo
POGREBNE USLUGE DOO PODGORICA
HOTEL MEDITERAN-ULCINJ, BEĆOVIĆ
MANAGMENT GROUP DOO
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo zdravlja
Regal Impex GH
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Montesol travel
Doo``Intesa group``
Belavista Trend Montenegro
Atlas Invest doo Podgorica
ALLEGRA MONTENEGRO
Meditas CO d.o.o.
Benefit Plus
NVO Iskra života
HD LAKOVIĆ
Institut alternativa
ATLAS BANKA AD PODGORICA
Krušo D.O.O.
DOO GRADNJA
Sistem- MNE d.o.o.
Geoerc d.o.o.
Dekor Iva
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo prosvjete
2 LA BOTTEGA DOO
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
13
4
5
1
1
1
1
Petrol Company d.o.o.
Luxor d.o.o
Rudnik uglja a.d.Pljevlja
Call Centar Montenegro doo
sl montenegro doo nikšić
Rokšped d.o.o.
Radulovic M3
Željeznički prevoz Crne Gore AD - Podgorica
Institut za strateske studije i projekcije
OSA VIODENT-DACIC
JPU Dragan Kovačević
BEMAX DOO-Podgorica
BEMAX DOO-Podgorica
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
NECKOM doo
Ferijalno kulturni centar Crne Gore
Visoka škola za medicinske sestre
7.3
1971 Predrag Milićević
Fizioterapija
Učiteljski studij
Ekonomija
7.3
7.3
7.3
1972 Marko Gačević
1973 Azra Strujic
1974 Svetlana Mihović
7.3
1975 Sandra Dabović
Snežana Bošković
Zilhe Kuč
Vladimir Bučevac
Milena Čarapić
Nina Šljivančanin
Velika Popović
Jelisava Lutovac
Dragana Dubljević
Vesna Miljanić
Vesna Karadžić
Ivana Vujović
Olja Ilić
Jelena Kljajević
Mihailo Radenović
Radovan Knežević
Anita Kurgaš
Marija Radulović
Milena Dragutinović
Petar Mijović
Milica Ljumović
Milena Bušković
Mitar Radulović
Danijela Vujošević
Jelena Janković
Branka Ćeranić
Irena Ličer
Filip Klikovac
Semir Salemović
Lazar Mićunović
Slobodan Đurišić
DRAŠKO KOVAČEVIĆ
Milena Dubak
Maja Cvjetičanin
Snežana Nikčević
Danka Loncović
Filip Vujović
Svetlana Uskoković
Nada Sredanović
Milinko Veličković
Goran Mičeta
Uroš Koprivica
Maja Krulanović
Ivana Garčević
Milos Dzudovic
7.27
2024 IVA UNKAŠEVIĆ
7.27
7.27
7.27
7.27
7.27
7.27
7.27
7.27
7.27
7.26
7.26
7.26
7.26
7.26
7.26
7.26
7.26
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
Goran Cimert
Vanja Aranitović
Tanja Terzić
Predrag Stojanović
Slađana Glavanović
Amina Tukić
Miljan Stevović
Marko Tošić
Miloš Laušević
Teufik Demic
Daliborka Zarubica
Ivana Marković
Hilmo Ćatović
Milijana Jovanović
Ivan Raspopović
Bojan Šćekić
Mladen Lucic
2 Call Centar Montenegro doo
2 Ministarstvo prosvjete
1 Socijalistička narodna partija Crne Gore
Call centar
JU OŠ Radomir Mitrović
Odbor Glavnog grada
Podgorica
Berane
Podgorica
Podgorica
Berane
Podgorica
Turizam
Engleski jezik i književnost
Poslovni italijanski
7.26
7.26
7.26
2042 Aleksandar Tošić
2043 Milija Jokanović
2044 Dušan Kandić
2 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Herceg Novi
Kotor
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Herceg Novi
Tivat
Kotor
Krivičnopravni
7.26
2045 Maja Matković
Tivat
Ekonomija
7.26
2046 Ivana Pasković
1 Ministartsvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Sektor granicne policije
Nikšić
1 SPORTINA DOO
Institut za razvoj i istrživanja u oblasti zaštite na
1
radu
1 MATIC MT
1 Entext d.o.o.
1 FK Sutjeska-Nikšić Nikšić
2 Montenomaks Control & Logistics
2 Regal Impex GH
1 Ministarstvo prosvjete
1 Ministarstvo prosvjete
SPORTINA DOO
Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite
na radu
Sektor3
Projektni sektor
Sektor 3
DLC Danilovgrad
Regal Impex GH
JU OŠ “Ratko Žarić”
JU OŠ “Braća Labudović”
Podgorica
Nikšić
Pravne nauke
7.26
2047 Jelena Radojević
Podgorica
Menadžment
7.26
2048 Kristina Popović
Podgorica
Podgorica
Strukovne tehničke studije - Zaštita od požara
7.25
2049 Miloš Marković
Mojkovac
Podgorica
Nikšić
Danilovgrad
Podgorica
Nikšić
Nikšić
Podbišće
Podgorica
Nikšić
Ćurilac
Podgorica
Nikšić
Nikšić
Gornji dio
grada
Pravo
Marketing
Ekonomija
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Ekonomija
Učiteljski studij
Predškolsko obrazovanje
7.25
7.25
7.25
7.25
7.25
7.25
7.25
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
Nikola Tomić
Vedrana Šašović
Željko Jovović
Milica Zeković
Aleksandar Perković
Vesna Pejović
Jelena Radović
1 Ministarstvo prosvjete
JU Srednja stručna škola
B.Polje
Engleski jezik i književnost
7.25
2057 Slobodan Kljajević
1 Organizacija Crvenog krsta Prijestonice Cetinje
Stručna služba
Cetinje
Cetinje
Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
7.25
2058 Draško Pejović
2 MBA CODE doo
2 doo Project - Consulting - Podgorica
NVU KREATIVNA UCIONICA POLETARAC
1
NIKSIC
1 Trgoprodukt doo
1 FARMONT M.P. d.o.o.
1 Ministarstvo prosvjete
1 Ministarstvo prosvjete
1 Ministarstvo prosvjete
1 Ministarstvo prosvjete
1 Ministarstvo prosvjete
MBA CODE doo
Sektor za programe i projekte
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Arhitektura
7.24
7.24
2059 Vladimir Krdžić
2060 Andrija Vuković
Poletarac
Nikšić
Nikšić
Engleski jezik i književnost
7.24
2061 Dragana Rakočević
Trgoprodukt doo
FARMONT M.P. d.o.o.
JU Gimnazija Panto Mališić
JU OŠ “Milovan Rakočević”
JU OŠ “Milija Nikčević”
JU OŠ “Balotiće”
JU OŠ “Marko Nuculović”
Pljevlja
Danilovgrad
Berane
Mojkovac
Nikšić
Rožaje
Ulcinj
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Njemački jezik i književnost
Učiteljski studij
Engleski jezik i književnost
Njemački jezik i književnost
Engleski jezik i književnost
7.24
7.24
7.24
7.24
7.24
7.24
7.24
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
Engleski jezik i književnost
7.24
2069 Sandra Đokić
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
7.24
2070 Katarina Raičković
Pravne nauke
7.24
2071 Ikonija Šotić
1 Ministarstvo prosvjete
JU Srednja elektro-ekonomska škola
B.Polje
2 Atlas Invest doo Podgorica
Finansije i računovodstvo
Podgorica
Pljevlja
Kosić
Berane
Lepenac
Nikšić
Balotići
Ulcinj
Gornji dio
grada
Podgorica
1 Montenegro Airlines
Sektor pravnih, kadrovskih i opštih poslova
Podgorica
Podgorica
2 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Bar
Bar
Bar
Ekonomija
7.24
2072 Jelena Ivović
1 Indel Inženjering doo
1 HydroGIS System d.o.o.
AD KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI
2
TERETI-BAR
Indel Inženjering doo
HydroGIS System d.o.o.
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Ekonomija
Hidrotehnika
7.24
7.24
2073 Bojan Ćipranić
2074 Kenan Derviši
Sektor operativnih aktivnosti
Bar
Bar
Zaštita životne sredine
7.24
2075 Samir Čobić
1 Rhea Express doo
Rhea Express doo
Podgorica
Podgorica
1
1
1
2
8
Narodni muzej - Muzej Kralja Nikole
Sektor 1
Exit travel
Kafe bar 697
Klinički centar CG
Cetinje
Bar
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Cetinje
Bar
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Rijeka
Crnojevića
Podgorica
Pljevlja
Berane
Ministarstvo kulture
Keramika Babović Doo
Exit travel d.o.o.
DOO PUZ
Ministarstvo zdravlja
Menadžment u carinskom, špediterskom i
agencijskom poslovanju
Poslovni engleski
Državne i evropske studije
Turizam
Menadžment
Fizioterapija
Darko Šarančić
Ana Grgurović
Darko Marković
Neđeljko Vuković
Gordana Đukanović
Esad Kurbardović
Nela Radinović
7.23
2076 JELENA MEDIĆ
7.23
7.23
7.23
7.23
7.23
2077
2078
2079
2080
2081
Tamara Lagator
Stefan Raičević
Ivan Sekulić
Matea Radović
Stojana Šćekić
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ Boro Vukmirović
Cetinje
1 LAN Support Montenegro d.o.o.
1 Vektra Jakic DOO Pljevlja
1 BIS GROUP DOO
DOO Centar za ekotoksikološka ispitivanja
1
Podgorica
1 AOD Durutović&Boljević
1 doo Project - Consulting - Podgorica
1 science-ict doo
1 DOO LUNA TRAVEL INTERNATIONAL
Sektor održavanja
Proizvodnja
BISTRO
Podgorica
Pljevlja
Berane
Sektor za opšte, pravne i ekonomske poslove Podgorica
Podgorica
Pravo
7.23
2086 Danijela Božović
Advokatski pripravnik
Sektor za programe i projekte
pružanje usluga
DOO LUNA TRAVEL INTERNATIONAL
Podgorica
Podgorica
Rožaje
Bar
Podgorica
Podgorica
Rožaje
Bar
Pravosudni
Hidrotehnika
Fizička kultura
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
7.22
7.22
7.22
7.22
2087
2088
2089
2090
1 Lars Fire d.o.o. Podgorica
Lars Fire
Podgorica
Podgorica
Strukovne tehničke studije - Zaštita od požara
7.22
2091 Jovan Rajovic
2
5
1
1
1
4
DOO IDEUS ZA PROJEKTOVANJE I RAZVOJ
SOFTVERA
JPU Dragan Kovačević
JU Osnivna Škola Mustafa Pećanin
MONMAX DOO NIKŠIĆ
Agrovita Eco DOO
Ministarstvo zdravlja
Zaštita životne sredine
7.23
2082 Zorica Asanović
Informacione tehnologije
Mašinstvo
Turizam
7.23
7.23
7.23
2083 Danilo Gluščević
2084 Dušica Malidžan
2085 Jelena Vulić
Bojana Tripković
Marija Radić
Dženis Nurković
AMELA DEDEIĆ
Istraživanje i razvoj
Podgorica
Podgorica
Računarske nauke
7.22
2092 Daniel Rešetar
Vrtić Radost
JU OŠ Mustafa Pećanin
STRUKOVNI MENADŽER
Agrovita Eco
Klinički centar CG
Nikšić
Rožaje
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Predškolsko obrazovanje
Računarstvo i informacione tehnologije
Menadžment u finansijskom poslovanju
Biljna proizvodnja
Psihologija
7.22
7.22
7.22
7.22
7.22
2093
2094
2095
2096
2097
Ekonomija
7.22
2098 Dušan Veličković
Ekonomija
Menadžment
Ekonomija
7.22
7.22
7.22
2099 Isidora Gogić
2100 Saša Vučević
2101 MARINA VUJOVIĆ
Marketing
7.22
2102 Nenad Đelević
2 Ministarstvo prosvjete
JU Srednja elektro-ekonomska škola
B.Polje
1 Centar za zaštitu potrošača Crne Gore
3 Expo Commerce DOO
1 Sava-trans d.o.o.
Prva banka CG AD Podgorica-osnovana
2
1901.godine
Sektor 1
Prodaja
Računovodstvo
Podgorica
Podgorica
Cetinje
Nikšić
Rožaje
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Gornji dio
grada
Podgorica
Podgorica
Cetinje
Milena Bošković
Armina Demić
TIJANA TOMANOVIĆ
Filip Vukićević
Slavica Drakić
Služba Call centar
Podgorica
Podgorica
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Odjeljenje bezbjednosti Plav
Plav
Plav
Pravne nauke
7.22
2103 Mejra Šahmanović
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Forenzicki centar
Danilovgrad
Danilovgrad
Hemijska tehnologija
7.22
2104 Jelena Krivokapić
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Građevina
7.22
2105 Milena Radenović
1 Ministarstvo prosvjete
Privatna naučnoistraživačka ustanova Institut
1
savremenih tehnologija Crne Gore
4 NIKIC doo
1 role inzenjering
1 JU Gradsko pozorište Podgorica
Centar za edukaciju, prevođenje i izdavaštvo
1
Educo Centar d.o.o.
1 Marco Polo Travel Agency
JU Srednja pomorska škola Kotor
Kotor
Kotor
Menadžment u pomorstvu
7.22
2106 Tamara Lazarević
Naučnoistraživački centar
Podgorica
Podgorica
Elektronika, telekomunikacije i računari
7.22
2107 Sinan Dizdarević
NIKIC doo
Sektor 1
sektor za opšte poslove
Podgorica
H.Novi
Podgorica
Podgorica
Igalo
Podgorica
Hotelijerstvo
Menadžment u građevinarstvu
Pravo
7.22
7.22
7.22
2108 Tatjana Gogić
2109 Peko Petijević
2110 Dubravka Lazarević
Educo Centar d.o.o.
Podgorica
Podgorica
Primijenjeno računarstvo
7.21
2111 Ana Bušković
Sektor 1
Podgorica
Podgorica
Turizam
7.21
2112 Marija Dragojević
1
1
1
1
2
1
1
1
JUSMŠ Ivan Goran Kovačić
UNO-NK d.o.o.
Likaprom doo
Wind d.o.o.
EPARHIJA BUDIMLJANSKO-NIKŠIĆKA
VIMACO SOLUTIONS d.o.o.o Herceg Novi
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
2 Ministarstvo prosvjete
JUSMŠ Ivan Goran Kovačić
Sektor za pravne poslove
Likaprom doo
Poslovni sekretar
KANCELARIJA ZA STRANE DONATORE
računovodstvena
JU OŠ “Olga Golović”
JU OŠ “Janko Mićunović”
H.Novi
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Nikšić
H.Novi
Nikšić
Nikšić
JU Gimnazija Miloje Dobrašinović
B.Polje
Herceg Novi
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Igalo
Nikšić
Nikšić
Gornji dio
grada
Gornji dio
grada
Podgorica
Pljevlja
3 Ministarstvo prosvjete
JU Srednja elektro-ekonomska škola
B.Polje
1 Atlas Invest doo Podgorica
1 NVO Da zazivi selo
Pravni poslovi
Ekonomski sektor
Podgorica
Pljevlja
2 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Bijelo Polje
B.Polje
8 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednsoti Podgorica
Podgorica
1
5
1
1
3
2
Srednka pomorska škola Kotor
NIKIC doo
Zanatska kancelarija
Računovodstvo
RTV ATLASDOO
Exit travel
Kotor
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Kotor
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
2
1
1
4
2
1
Ministarstvo prosvjete
NIKIC doo
Zanatsko-preduzetnička komora Crne Gore
Berto company d.o.o.
RTV ATLAS DOO
Exit travel d.o.o.
Business Integration and Business Intelligence
doo
Click Plus d.o.o.
NVO MOGUL
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo prosvjete
Njemački jezik i književnost
Menadžment za bezbjednost
Menadžment
Ekonomija
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Elektronika, telekomunikacije i računari
Pedagogija
Engleski jezik i književnost
7.21
7.21
7.21
7.21
7.21
7.21
7.21
7.21
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
Milena Kuzman
NIKOLA SARIĆ
Milan Vujanović
Bojan Kljajević
Gordana Joksimovic
Jovan Lučić
Katarina Kandić
Marina Aković
Italijanski jezik i književnost
7.21
2121 Vesna Vuković
Ekonomija
7.21
2122 Miroslav Rakonjac
Pravo
Ekonomija
7.21
7.21
2123 Bojana Mitrović
2124 Slavoljub Lazarević
Centar grada
Bezbijednost i kriminalistika
7.21
2125 BOJAN JUŠKOVIĆ
Podgorica
Pravne nauke
7.21
2126 Bojana Janković
Engleski jezik i književnost
Hotelijerstvo
Novinarstvo
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Novinarstvo
Turizam
7.21
7.21
7.2
7.2
7.2
7.2
2127
2128
2129
2130
2131
2132
Sanja Knežević
Azra Džebhanić
Jelena Petrović
Marina Vuković
Ivona Stanić
Božidarka Dragojević
Sektor prodaje
Podgorica
Podgorica
Menadžment
7.2
2133 Nikola Perišić
prodaja
NVO MOGUL
Dom zdravlja
Klinički centar CG
JU OŠ “Vlado Milić”
Podgorica
Ulcinj
Berane
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Ulcinj
Berane
Podgorica
Podgorica
Marketing menadžment
Menadžment
Medicina
Pravo
Fizička kultura
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
2134
2135
2136
2137
2138
Aleksandar Raičević
Zećarije Muharemović
Blagoje Kljajić
Neda Mrdović
Svetozar Vučinić
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “Mahmut Lekić”
Podgorica
Tuzi
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
7.2
2139 Vera Ristić
1 Ministarstvo prosvjete
1 Hotel Casa del mare d.o.o. Talija company
JU OŠ “Branko Brinić”
Finansije
Tivat
H.Novi
Radovići
Bijela
Fizičko vaspitanje djece
Turistički i hotelijerski menadžment
7.2
7.2
2140 Aleksandar Brinić
2141 Vesna Duletić
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Elektronika, telekomunikacije i računari
7.2
2142 Miloš Lukić
1
1
1
1
1
Kancelarija Voda u kršu
agencisjka sluzba
JU OŠ Stefan Mitrov Ljubiša
ACME
Doo Jovan Stankov
Podgorica
Kotor
Budva
Podgorica
Cetinje
Podgorica
Kotor
Budva
Podgorica
Cetinje
Petrovac na
Moru
Nikšić
Podgorica
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Menadžment u pomorstvu
Engleski jezik i književnost
Elektronika, telekomunikacije i računari
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
7.2
7.2
7.2
7.19
7.19
2143
2144
2145
2146
2147
Italijanski jezik i književnost
7.19
2148 Vanja Vuletić
Predškolsko obrazovanje
Pravne nauke
7.19
7.19
2149 Marija Janković
2150 Milena Brajović
Voda u kršu doo
Kotor Mard.o.o. Kotor
Ministarstvo prosvjete
ACME
Doo Jovan Stankov
1 Intelmonte D.O.O.
14 JPU Dragan Kovačević
1 AST DOO
Montenegro Travel Idea
Budva
Vrtić Radost
ADMINISTRACIJA
Nikšić
Podgorica
Radovan Kovačević
Sanja Kaluđerović
Rada Rakonjac
Suzana Đurović
Maja Kaluđerović
1 Mercator-CG, d.o.o. Podgorica
Sektor finansija, računovodstva i kontrolinga
Podgorica
Podgorica
Finansijski menadžment
7.19
2151 Balša Đekić
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ Risto Rotković
B.Polje
Nikoljac
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
7.19
2152 Jelena Popović
JU Srednja elektrotehnička škola “Vaso
Aligrudić”
JU OŠ “Mustafa Pećanin”
Računovodstvo
RTV Corona
JUOŠ BAJO JOJIĆ ANDRIJEVICA
Atel
CENTRALA
Turisticka agencija
marketing sluzba
sektor za opšte poslove
Advokatski pripravnik
Podgorica
Podgorica
Engleski jezik i književnost
7.19
2153 Lucija Roganović
Rožaje
Tivat
Bar
Andrijevica
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Rožaje
Tivat
Bar
Andrijevica
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Predškolsko obrazovanje
Menadžment u finansijskom poslovanju
Marketing
Učiteljski studij
Marketing
Računarstvo i informacione tehnologije
Turizam
Marketing menadžment
Računovodstvo i berzansko poslovanje
Pravosudni
7.19
7.19
7.19
7.19
7.19
7.19
7.19
7.19
7.19
7.18
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
1 Ministarstvo prosvjete
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
Ministarstvo prosvjete
Vilcom d.o.o
M-CORONA doo Bar
JUOŠ BAJO JOJIĆ ANDRIJEVICA
Atel d.o.o.
ATLAS BANKA AD PODGORICA
doo Vujanovic
DOO MAZOR
JU Gradsko pozorište Podgorica
AOD Durutović&Boljević
Centar za edukaciju, prevođenje i izdavaštvo
Educo Centar d.o.o.
NO-MI DOO
Arhimed d.o.o.
devite doo
Televizija Vijesti d.o.o.
JUSMŠ Ivan Goran Kovačić
Balloon D.O.O
Advokat Nikola Cukic
advokat Slobodanka Miletic
BILANS KS DOO
BaMBiS GROUP d.o.o.
Malvina Dautović
Dijana Vukčević
BISERA DEDEIĆ
Marko Mimović
Danijela Zindović
Željko Đikanović
Nađa Mirković
Nemanja Karadžić
Andrea Vukčević
Sanida Salović
Educo Centar d.o.o.
Podgorica
Podgorica
Zaštita životne sredine
7.18
2164 Marko Ilić
finansije i racun
Arhiva medija
pravna služba
Televizija Vijesti
JUSMŠ Ivan Goran Kovačić
Hotel Villa Duomo
Advokat Nikola Cukic
advokatura
SEKTOR RAČUNOVODSTVO
Hotel BaMBiS
H.Novi
Podgorica
Budva
Podgorica
H.Novi
Kotor
Berane
Nikšić
H.Novi
Podgorica
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Novinarstvo
Računovodstvo i berzansko poslovanje
Marketing
Građevina
Turizam
Pravo
Pravo
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Menadžment u hotelijerstvu
7.18
7.18
7.18
7.18
7.18
7.18
7.18
7.18
7.18
7.18
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
Fizioterapija
7.18
2175 Ivana Bakić
Medicina
Ekonomija
Fizička kultura
7.18
7.18
7.18
2176 Ivan Đurović
2177 Vojislava Laković
2178 Vitomir Milošević
dom zdravlja
B.Polje
Dom zdravlja
Klinički centar CG
JU SMŠ “Ivan Goran Kovačić
Podgorica
Podgorica
H.Novi
Sutorina
Podgorica
Budva
Podgorica
Herceg Novi
Kotor
Berane
Nikšić
Herceg Novi
Podgorica
Gornji dio
grada
Podgorica
Podgorica
Herceg Novi
2 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “Mileva Lajović Lalatović
Nikšić
Nikšić
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
7.18
2179 Milica Tomašević
2 Ministarstvo prosvjete
Nikšić
Nikšić
Engleski jezik i književnost
7.18
2180 Dragana Grbić
Podgorica
Podgorica
Engleski jezik i književnost
7.18
2181 Milica Vukotić
1 Luxor d.o.o
JU OŠ “Olga Golović”
JU Srednja građevinsko-geodetska škola
“Inženjer Marko Radević”
Luxor
Nikšić
Nikšić
Međunarodna ekonomija, finansije i biznis
7.18
2182 Ivan Bojović
1 Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
Sektor tehnike i informacionih tehnologija
Podgorica
Podgorica
Matematika i računarske nauke
7.18
2183 Milica Perović
1 Spin d.o.o.
1 RAI M DOO
1 Mediteraneo doo
Spin Tivat
KOMERCIJALA
Agencija za nekretnine
JU Resursni centar za obrazovanje i
osposobljavanje 1. Jun
Tivat
Nikšić
Ulcinj
Tivat
Nikšić
Ulcinj
Ekonomija
Ekonomija
Marketing
7.18
7.18
7.18
2184 Andrea Radojević
2185 Dragana Gogić
2186 Dijana Vukčević
Podgorica
Podgorica
Predškolsko obrazovanje
7.18
2187 Dragana Bajčeta
Institut za biologiju mora
Kotor
Kotor
Biologija
7.17
2188 Milica Divanović
1 Ministarstvo zdravlja
23 Ministarstvo zdravlja
4 Ministarstvo zdravlja
1 Ministarstvo prosvjete
1 Ministarstvo prosvjete
2 Ministarstvo prosvjete
1 Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora
Marijana Perisic
Jelena Lučić
Adela Šaban
Stanko Midžor
Mihailo Perović
Vesna Živković
Anđela Bojović
Vladan Ćeranić
Aleksandra Pestorić
Filip Remiković
Služba za proizvodnju i emitovanje TV
programa
Redakcija dnevnog lista DAN
JU OŠ “Veljko Drobnjaković”
JU OŠ “Luka Simonović”
JU Gimnazija “Stojan Cerović
JU OŠ “Mustafa Pećanin”
JUOŠ BAJO JOJIĆ ANDRIJEVICA
NVO centar za mlade berane
Old Winery wine bar
Komercijala
KOMERCIJALA
JPU Ljubica Popović
JU OŠ Radomir Mitrović
Podgorica
Podgorica
Novinarstvo
7.17
2189 Tea Đokić
Podgorica
Kotor
Nikšić
Nikšić
Rožaje
Andrijevica
Berane
Kotor
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Berane
Podgorica
Risan
Nikšić
Nikšić
Rožaje
Andrijevica
Berane
Kotor
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Berane
Politikologija
Pedagogija
Istorija
Istorija
Psihologija
Predškolsko obrazovanje
Španski jezik i književnost
Turizam
Ekonomija
Ekonomija
Psihologija
Učiteljski studij
7.17
7.17
7.17
7.17
7.17
7.17
7.17
7.17
7.17
7.17
7.17
7.17
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Berane
Berane
Berane
Studije bezbijednosti
7.17
2202 Ivan Radičević
9 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednsoti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Pravne nauke
7.17
2203 Slobodan Bukilić
1
1
1
2
JPU Radmila Nedić Berane
Administracija
LGBT Sportski klub
NVO Zeleni CG
Berane
Cetinje
Podgorica
Podgorica
Berane
Cetinje
Podgorica
Podgorica
Ekonomija
Turizam
Fizička kultura
Zaštita životne sredine
Menadžment u carinskom, špediterskom i
agencijskom poslovanju
Hidrotehnika
7.17
7.17
7.17
7.17
2204
2205
2206
2207
3 privredno društvo Lutrija Crne Gore a.d.
3
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
1
Jumedia Mont d.o.o.
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
JUOŠ BAJO JOJIĆ ANDRIJEVICA
NVO centar za mlade berane
Adriatic Partners
Mil-Pop doo
RAI M DOO
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
JPU Radmila Nedić Berane
d.o.o. OKF Cetinje
LGBT Forum Progres
NVO ZELENI CRNE GORE
Partner Montenegro doo / Vladislav Buric
1
izvr.direktor
2 doo Project - Consulting - Podgorica
Radoš Varagić
Stojanka Pištinjat
Danka Mašulović
Nikola Simićević
Ilda Jahović
Svetlana Ostojić
Zorana Radovanić
Daliborka Rovčanin
Marijana Rakočević
Sanja Vemić
Biljana Terzić
Mirhad Adrović
Aleksandar Vukićević
Ivana Karović
Asmire Dautović
Sandra Vujošević
Partner Montenegro
Podgorica
Podgorica
Sektor za programe i projekte
Sektor opštih, ekonomsko-finansijskih i
komercijalnih poslova
Sektor za ekonomsko-pravne poslove
DPS Nikšić
Klinički centar CG
Komercijala/ Prodavnica
Nacionalni park Prokletije
KOMERCIJALA
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Nikšić
Pravo
7.16
2210 Ivana Urošević
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Nikšić
Plav
Nikšić
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Nikšić
Plav
Nikšić
Menadžment
Poslovni engleski
Visoka škola za medicinske sestre
Mašinstvo
Ekonomija
Ekonomija
7.16
7.16
7.16
7.16
7.16
7.16
2211
2212
2213
2214
2215
2216
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Pljevlja
Pljevlja
Pljevlja
Studije bezbijednosti
7.16
2217 Blanka Golubović
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Niksic
Nikšić
Nikšić
Pravne nauke
7.16
2218 Jovana Kasalica
1 M&D Aligrudić
DOO Centar za ekotoksikološka ispitivanja
1
Podgorica
2 Radio i Televizija Crne Gore
2 ATC TOP PLUS
1 RAMEL doo
1 d.o.o CONTOPLUS
DRUSTVO ZA SPORTKU REKREACIJU
1
PRIJATELJI BAR
1 MonteMast d.o.o
3 BaMBiS GROUP d.o.o.
M&D Aligrudić
Podgorica
Golubovci
Vinogradarstvo i voćarstvo
7.16
2219 Mladen Aligrudić
1 Đurković company doo
1
1
5
1
1
3
POGREBNE USLUGE DOO PODGORICA
Demokratska partija socijalista
Ministarstvo zdravlja
NECKOM doo
Nacionalni park Prokletije
RAI M DOO
7.16
2208 Aleksandra Raković
7.16
2209 Luka Milačić
Jovana Ostojić
Miloš Kilibarda
Danijela Novićević
Violeta Doknić
Tomislav Otašević
Mladen Golubović
Sektor za opšte, pravne i ekonomske poslove Podgorica
Podgorica
Međunarodna ekonomija, finansije i biznis
7.16
2220 Andrea Vuković
Radio Crne Gore
racunovodstvo
racunovodstvo
CONTOPLUS
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Centar grada
Novinarstvo
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Računovodstvo i berzansko poslovanje
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Poslovni menadžment u carinama, špedicijama i
osiguranju
Nautika
Menadžment u hotelijerstvu
7.16
7.15
7.15
7.15
2221
2222
2223
2224
Podgorica
Podgorica
Nikšić
B.Polje
OSIGURANJE
Bar
Bjeliši
MonteMast
Hotel BaMBiS
Kotor
Podgorica
Radoje Mijušković
Maja Marković
Ratko Miljanić
Sandro Poleksić
7.15
2225 MIRELA ŠABOTIĆ
7.15
7.15
2226 Renata Bućin
2227 Ivan Milutinovic
2 Ministarstvo zdravlja
dom zdravlja
B.Polje
1 JOLLY COMMERCE
6 Ministarstvo zdravlja
2 Ministarstvo zdravlja
printing centar
Klinički centar CG
Klinički centar CG
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Kotor
Podgorica
Gornji dio
grada
Nikšić
Podgorica
Podgorica
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “Jovan Gnjatović”
Nikšić
Vraćenovići
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
7.15
2232 Danilo Simićević
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “Ivan Vušović”
JU Srednja stručna škola “Spasoje
Raspopović”
Radio Antena M
Narodni muzej
MC Company
Sanda tours
Uprava
PRODUKCIJA
DPS Podgorica
Prodaja
Opšta bolnica
PRAVNI SEKTOR
Klinički centar CG
Podgorica
JU OŠ Blažo Jakov Orlandić
JU OŠ Risto Rotković
ODYSSEE GRADNJA DOO
Komercijalni sektor
Administracija
ART-OF-BIZ DOO, BAR
doo Javor-internacional
Human Resource Trens
Montecep dsd
Sportski objekti
Notarska kancelarija
Nikšić
Nikšić
Učiteljski studij
7.15
2233 Tanja Martinović
Podgorica
Podgorica
Hemija
7.15
2234 Ljiljana Dedić
Podgorica
Cetinje
Podgorica
Cetinje
Bar
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Bar
B.Polje
Bar
Tivat
Podgorica
Bar
Pljevlja
Podgorica
Kotor
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Cetinje
Podgorica
Cetinje
Bar
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Bar
Nikoljac
Bar
Tivat
Podgorica
Bar
Pljevlja
Podgorica
Kotor
Podgorica
Podgorica
Marketing
Menadžment
Ekonomija
Turizam
Finansijski menadžment
Novinarstvo
Poslovni engleski
Ekonomija
Fizioterapija
Privredno pravni
Elektronika, telekomunikacije i računari
Primijenjeno računarstvo
Fizička kultura
Pedagogija
Finansijski menadžment
Engleski jezik i književnost
Ekonomija
Pravne nauke
Mašinstvo
Ekonomija
Elektronika, telekomunikacije i računari
Pravo
Pravo
7.15
7.15
7.15
7.14
7.14
7.14
7.14
7.14
7.14
7.14
7.14
7.14
7.14
7.14
7.14
7.14
7.14
7.14
7.14
7.14
7.13
7.13
7.13
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
HOTEL MEDITERAN
Ulcinj
7.13
2258 Kaljtrina Mećikukić
1 Ministarstvo prosvjete
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ANTENA M d.o.o.
Ministarstvo kulture
MC Company
Sandin vrh - Sanda tours d.o.o.
MULTIPRINT DOO
AST DOO
Demokratska partija socijalista
Amplitudo d.o.o.
Ministarstvo zdravlja
Finance plus
Ministarstvo zdravlja
MLADIINFO MONTENEGRO
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
ODYSSEE GRADNJA DOO
Vodacom doo Tivat
PU Mirav
ART-OF-BIZ DOO, BAR
doo Javor-internacional
Human Resource Trens
MONTECEP DSD
Sportski objekti doo Podgorica
Notar Darko Ćurić
HOTEL MEDITERAN-ULCINJ, BEĆOVIĆ
1
MANAGMENT GROUP DOO
Psihologija
7.15
2228 Jadranka Bošković
Politehnika
Visoka škola za medicinske sestre
Defektologija
7.15
7.15
7.15
2229 Vladimir Jakić
2230 Miljan Orlandić
2231 Slavica Merdovic
Jovana Šuković
ZORKA IVANOVIĆ
Jasna Gogić
Milena Janjević
Denis Crnovršanin
Kristina Popović
Nela Funduk
Suzana Đurić
Jovana Perović
Nina Zečević
Mišo Tapušković
Bojana Ćirović
Elvir Bajramović
evica krgović
BEKIM KARAĐUZOVIĆ
Sandra Petrović
Obren Džuver
Ana Arsenijević
Darko Gačević
Maja Boljević
Petar Đurić
Stefan Lazarević
Jana Kalezić
Ulcinj
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Dolac - Bijelo
Polje
Gornji dio
grada
Podgorica
Nikšić
Marketing
7.13
2259 Nermina Škrijelj
Visoka škola za medicinske sestre
7.13
2260 Jelena Obradović
Farmacija
Geografija
7.13
7.13
2261 Tamara Ninković
2262 Ivana Jakšić
1 Demokratska partija socijalista
DPS Bijelo Polje
B.Polje
3 Ministarstvo zdravlja
Dom zdravlja
B.Polje
ZU Apoteke Montefarm
JU OŠ “Jagoš Kontić”
Podgorica
Nikšić
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “Olga Golović”
Nikšić
Nikšić
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
7.13
2263 Damir Tiganj
1 Ministarstvo prosvjete
1 Sienersys d.o.o.
JU OŠ “ Bedri Elezaga”
Projektni biro
Ulcinj
Podgorica
Vladimir
Podgorica
Engleski jezik i književnost
Elektronika, telekomunikacije i računari
7.13
7.13
2264 Amina Đoković
2265 Petar Bošković
13 Ministarstvo zdravlja
1 Ministarstvo prosvjete
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
BB SOLAR
D.O.O. Markoturs
Deljevina doo
Radulovic M3
Socijalistička narodna partija Crne Gore
Transeuro d.o.o
D.O.O. EXPLORER
RK Niksicanka AD
Sportski objekti doo Podgorica
D.O.O EL-PROMM ROŽAJE
2 BAMBIS GROUP DOO PODGODICA
1 MLADIINFO MONTENEGRO
1 Ministarstvo prosvjete
BB SOLAR
D.O.O. Markoturs
Deljevina doo
Radulovic M3
Opštinski odbor
Menadzer transporta
Menadzment
RK Nikšićanka AD
Sportski objekti
biznis sektor
FINANSIJSKO RACUNOVODSTVENA
SLUZBA
GRADJEVINARSTVO
Danilovgrad
JU OŠ “Olga Golović”
2 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “Ratko Žarić”
Nikšić
Nikšić
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
7.12
2280 Ivana Radić
2 Ministarstvo prosvjete
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “Janko Mićunović”
JU OŠ “Oktoih”
JU Srednja elektrotehnička škola “Vaso
Aligrudić”
JU OŠ “Mustafa Pećanin”
JU OŠ “Branko Brinić”
nvo iskra života
DOO Golden Way Berane
Nikšić
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Engleski jezik i književnost
Učiteljski studij
7.12
7.12
2281 Vaska Zorić
2282 Nataša Matović
1 GRADNJA PROMET DOO
1 Ministarstvo prosvjete
2
1
1
1
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
NVO Iskra Života
DOO Golden Way Berane
AD Održavanje željezničkih voznih sredstava
1
Podgorica
1 Stefani 91 DOO
1 Ministarstvo prosvjete
Podgorica
Pljevlja
Pljevlja
Nikšić
Mojkovac
Podgorica
Kolasin
Nikšić
Podgorica
Rožaje
Podgorica
Pljevlja
Pljevlja
Nikšić
Mojkovac
Podgorica
Kolašin
Nikšić
Podgorica
Koljeno
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Menadžment
Ekonomija
Pravo
Menadžment
Ekonomija
Poslovno-pravni engleski jezik
Ekonomija
Građevina
Ekonomija
7.13
7.13
7.13
7.13
7.13
7.13
7.13
7.12
7.12
7.12
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
Dragana Šćepanović
Branko Lucic
Vladimir Stojkanović
Marko Stevović
Bojan Bulatović
Radislav Nikčević
Ivana Šćekić
Ivana Petkovic
Jakov Iković
Eldin Mujević
Danilovgrad
Spuž
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
7.12
2276 Suzana Đurišić
Budva
Danilovgrad
Nikšić
Budva
Danilovgrad
Nikšić
Menadžment u građevinarstvu
Novinarstvo
Fizička kultura
7.12
7.12
7.12
2277 Nikica Komadina
2278 Andrijana Deletić
2279 Boris Marušić
Podgorica
Podgorica
Elektronika, telekomunikacije i računari
7.12
2283 Mitar Mašanović
Rožaje
Tivat
Nikšić
Berane
Rožaje
Radovići
Nikšić
Berane
Učiteljski studij
Učiteljski studij
Pedagogija
Ekonomija
7.12
7.12
7.12
7.12
2284
2285
2286
2287
Adrijana Kalač
Anamarija Franović
Rade Dulović
Miloš Obradović
Sektor za održavanje vučnih vozila
Podgorica
Podgorica
Elektronika, telekomunikacije i računari
7.12
2288 Rade Bakić
Veleprodaja Podgorica
JU Gimnazija Slobodan Škerović
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Ekonomija
Informacione tehnologije
7.12
7.12
2289 Dejan Mijušković
2290 Marija Ćosović
2 Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
Sektor tehnike i informacionih tehnologija
Podgorica
Podgorica
Matematika i računarske nauke
7.12
2291 Maja Vujačić
1 Centar za antidiskriminaciju EKVISTA
1 PUT-GROSS D.O.O.
Opšti program
PJ BIJELO POLJE
Podgorica
B.Polje
Podgorica
Nedakusi
Pravo
Ekonomija
7.12
7.12
2292 Slađana Ničić
2293 Enisa Bojadžić
Centar bezbjednsoti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Pravne nauke
7.12
2294 Vladimir Mijović
(N.V.O.) LOVAČKA ORGANIZACIJA
,,HRIDSKO JEZERO,, PLAV
Lider d.o.o
BB Soalr
Datalab
Plav
Plav
Pravo
7.12
2295 Emir Šabović
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Ekonomija
Ekonomija
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
7.12
7.11
7.11
2296 Arijana Lučić
2297 JELENA LEKIĆ
2298 Jovan Tomašević
10 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
1
1
1
2
1
(N.V.O.) LOVAČKA ORGANIZACIJA ,,HRIDSKO
JEZERO,, PLAV
Lider d.o.o
BB Solar
Datalab.MN d.o.o.
Centar za edukaciju odraslih VEDUCO D.O.O.
Rožaje
Sistem- MNE d.o.o.
TPAARKA d.o.o.
D.O.O. NURSAL
BRAVERA DOO
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo kulture
Ministarstvo prosvjete
biznis sektor
Rožaje
Rožaje
Ekonomija
7.11
2299 Melisa Kalač
Podgorica
TPA ARKA d.o.o.
Knjigovodstvo
Maloprodaja PG
JU OŠ “Ivan Vušović”
JU OŠ “Olga Golović”
JU OŠ “Milija Nikčević”
JU OŠ “Dobrislav Đedo Perunović”
Centar za konzervaciju i arheologiju
JU Gimnazija Slobodan Škerović
Podgorica
Nikšić
Rožaje
Podgorica
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Cetinje
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Rožaje
Podgorica
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Bogetići
Cetinje
Podgorica
Mašinstvo
Turizam
Ekonomija
Menadžment u finansijskom poslovanju
Učiteljski studij
Francuski jezik i književnost
Učiteljski studij
Engleski jezik i književnost
Pravo
Engleski jezik i književnost
7.11
7.11
7.11
7.11
7.11
7.11
7.11
7.11
7.11
7.11
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
1 Ministarstvo prosvjete
JU Druga osnovna škola
Budva
Budva
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
7.11
2310 Stojan Pićan
2 Željeznički prevoz Crne Gore AD - Podgorica
Sektor za ekonomske i pravne poslove
Podgorica
Podgorica
7.11
2311 Slađana Kovačević
1 City Express Montenegro
City Express Montenegro
Podgorica
Podgorica
7.11
2312 JASMINA KAJOŠAJ
1 ŠPEDICIJA PETROVIĆ DOO BAR
ŠPEDICIJA PETROVIĆ DOO BAR
Bar
Bar
1
1
1
1
1
Sektor 3
maticna skola
Administracija
Proizvodni sektor
JU OŠ Pavle Žižić
Podgorica
Plav
Podgorica
Podgorica
B.Polje
Podgorica
Plav
Podgorica
Podgorica
Njegnjevo
Grab Bijelo
Polje
Ekonomija
Menadžment u carinskom, špediterskom i
agencijskom poslovanju
Poslovni menadžment u carinama, špedicijama i
osiguranju
Hidrotehnika
Učiteljski studij
Ekonomija
Mašinstvo
Fizičko vaspitanje djece
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
Hidromol d.o.o.
Osnovna Skola Hajro Sahmanovic
SMART M
Galenika Crna Gora d.o.o. Podgorica
Ministarstvo prosvjete
Boris Jovanović
Zorica Zorić
Mediha Pilica
NIKOLA GRDINIĆ
Marija Kontić
Slavica Abramović
Zorica Aleksić
Damjan Markt
Jovana Vukotić
Marko Maraš
7.11
2313 SANDRA MEŠA
7.11
7.1
7.1
7.1
7.1
2314
2315
2316
2317
2318
Ilija Jokić
Azra Šabović
Jelena Filipović
Milica Peković
petar rahovic
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ Marko Miljanov
B.Polje
Učiteljski studij
7.1
2319 Ivana Popović
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “Ivan Vušović”
Nikšić
Nikšić
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
7.1
2320 Jelena Jasikovac
1 JUOŠ 21 maj
1 JU SSŠ VUKADIN VUKADINOVIC
Škola 21 maj
JU SSŠ VUKADIN VUKADINOVIC
Podgorica
Berane
Podgorica
Petnjica
Srpski jezik i književnost
Stočarstvo
7.1
7.1
2321 Violeta Mrdović
2322 Milić Kuveljić
1 D.o.o. Daily Press - Nezavisni dnevnik VIJESTI
Novinarski sektor
Podgorica
Podgorica
Novinarstvo
7.1
2323 Ana Komatina
1 Montenegro Airlines
Komercijalni sektor
Podgorica
Podgorica
Menadžment u pomorstvu
7.1
2324 Dalibor Baošić
3 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Bijelo Polje
B.Polje
Centar grada
Bezbijednost i kriminalistika
7.1
2325 Milan Jeftović
1
1
1
1
4
1
2
1
1
MICROMEDIA D.O.O.
doo Rams Co
Radio Jadran
MARKETING
PRODUKCIJA
DOOMD-Momo Berane
Uprava
NVO EXIT B
Menadžment
Podgorica
B.Polje
H.Novi
Podgorica
Podgorica
Berane
Tivat
Plav
Podgorica
Podgorica
Centar grada
Igalo
Podgorica
Podgorica
Berane
Tivat
Plav
Podgorica
Menadžment
Engleski jezik i književnost
Novinarstvo
Menadžment
Novinarstvo
Građevina
Menadžment u turizmu
Ekonomija
Primijenjene studije menadžmenta
1
1
1
1
MICROMEDIA D.O.O.
DOO RAMS CO
Šrauba doo
DOO: TREND CONSULTING
AST DOO
DOOMD-Momo Berane
Primorje hotels&restaurants a.d. Tivat
NVO EXIT B
Veb Centar d.o.o.
Udruzenje za pomoc licima ometenim u
psihofizickom razvoju Niksic
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
2 Ministarstvo prosvjete
Institut za fizikalnu medicinu, rahabilitaciju i
reumatologiju Dr. Simo Milošević A. D. Igalo
1 ,,Scriptum doo
9
7.1
7.1
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
Nikola Vukčević
Kamal Mouhsen
Sanja Adzaip
Velibor Srdanović
Milica Đurović
Mirjana Jevrić
Gordana Subotić
Edina Čekić
Dražen Radošević
Niksic
Nikšić
Nikšić
Defektologija
7.09
2335 Zorica Raskovic
JU OŠ “Olga Golović”
JU OŠ “Dušan Bojović”
JU OŠ “Milorad Musa Burzan”
JU Srednja elektrotehnička škola “Vaso
Aligrudić”
Nikšić
Nikšić
Podgorica
Nikšić
Nikšić
Podgorica
Predškolsko obrazovanje
Fizičko vaspitanje djece
Pedagogija
7.09
7.09
7.09
2336 Svetlana Tomašević
2337 Miloš Lješković
2338 Marija Šarac
Podgorica
Podgorica
Elektronika, telekomunikacije i računari
7.09
2339 Filip Đurišić
Medicinski sektor
H.Novi
Igalo
Fizioterapija
7.09
2340 Milica Kastratović
sektor 1
Podgorica
Podgorica
Ekonomija
7.09
2341 Tijana Šuškavčević
1
1
1
2
Mondo Vede d.o.o.
Darinka Abramovic
ekoplant
Ministarstvo prosvjete
Željeznička infrastruktura Crne Gore -AD
1
Podgorica
1 Adriatic Partners
1 Univerzitet Crne Gore
Mondo Verde d.o.o.
advokatska kancelarija
podgorica
JU Gimnazija Slobodan Škerović
Sektor za elektrotehničke poslove
Podgorica
Podgorica
Elektronika, telekomunikacije i računari
7.09
2346 Marko Adžić
Vranac wine shop
Biotehnički fakultet
Kotor
Podgorica
Kotor
Podgorica
Turizam
Vinogradarstvo i voćarstvo
7.09
7.09
2347 Milovan Milović
2348 Miladin Adamović
1 Ministartsvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Sektor granicne policije
H.Novi
Herceg Novi
Studije bezbijednosti
7.09
2349 Nemanja Vučelić
Centar bezbjednsoti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Pravne nauke
7.09
2350 Elmira Kraja
JU OŠ Vuk Karadđić
RESTORAN TASA
doo Pjastera
Gardašević
Sektor 3
CT Group d.o.o.
Tehnički sektor
Rektorat
Televizija Vijesti
Finansije i računovodstvo
DRUSTVO ZA SPORTSKU REKREACIJU
PRIJATELJI
Marketing
Dizajnersko odjeljenje
d.o.o.,,Eko MeduzaBijelo Polje
Hidrogradjevina
PJ NIKSIC
Berane
Pljevlja
Nikšić
Nikšić
Podgorica
Tivat
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Berane
Pljevlja
Nikšić
Nikšić
Podgorica
Tivat
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Nikšić
7.09
7.09
7.09
7.09
7.09
7.08
7.08
7.08
7.08
7.08
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
Bar
Bjeliši
7.08
2361
Podgorica
Podgorica
B.Polje
Nikšić
Nikšić
Podgorica
Bioče
Nedakusi
Nikšić
Nikšić
Učiteljski studij
Hotelijerstvo
Metalurgija
Pravo
Pravo
Ekonomija
Elektronika, telekomunikacije i računari
Informacione tehnologije
Elektronika, telekomunikacije i računari
Finansijski menadžment
Poslovni menadžment u carinama, špedicijama i
osiguranju
Marketing
Primijenjeno računarstvo
Kontinentalno voćarstvo
Geologija
Pravo
7.08
7.08
7.08
7.08
7.08
2362
2363
2364
2365
2366
Niksic
Nikšić
Nikšić
Socijalni rad
7.08
2367 Ivana Jokić
11 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
Ministarstvo prosvjete
DOO TASA
Doo Pjastera-Nikšić
Gardašević d.o.o.
Normal Company d.o.o.
CT Group d.o.o. Podgorica
WiMAX Montenegro D.O.O.
Univerzitet Mediteran Podgorica
Televizija Vijesti d.o.o.
UNO-NK d.o.o.
DRUSTVO ZA SPORTSKU REKREACIJU
PRIJATELJI BAR
Incognito doo
Was-impex d.o.o.
d.o.o.,,Eko Meduza
Hidrogradjevinar.doo
MFI MONTECREDIT D.O.O PODGORICA
Udruzenje za pomoc licima ometenim u
psihofizickom razvoju Niksic
Kotor
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Radanovići
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Pejzažna arhitektura i hortikultura
Pravo
Biljna proizvodnja
Psihologija
7.09
7.09
7.09
7.09
2342
2343
2344
2345
Svetlana Matijašević
Veljko Peković
Andrija Pavićević
Daša Živković
Jelena Stešević
Marina Bajčetić
Zoran Mučalica
Ivan Gardašević
Maja Bukilić
Sanja Bošković
Marko Martinović
Jagoš Radović
Stefan Vujačić
Sanja Milutinović
ALEKSANDAR
UNKAŠEVIĆ
Marko Rakočević
Jelena Pucar
Nisvet Bučan
Vladan Striković
Milorad Đurović
2 Ministarstvo prosvjete
JU Dom učenika i studenata “Braća Vučinić”
Nikšić
Nikšić
Menadžment u hotelijerstvu
7.08
2368 Dragana Stanišić
1
1
1
2
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Institut za fizikalnu medicinu, rahabilitaciju i
2
reumatologiju Dr. Simo Milošević A. D. Igalo
1 NVO Zeleni Crne Gore
JU OŠ “Maksim Gorki”
JU OŠ “Milorad Musa Burzan”
JU OŠ “Milorad Musa Burzan”
JU OŠ “ Bedri Elezaga”
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Ulcinj
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Vladimir
Pedagogija
Pravo
Biologija
Engleski jezik i književnost
7.08
7.08
7.08
7.08
2369
2370
2371
2372
Sektor hotelijerstva i ugostiteljstva
H.Novi
Igalo
Turistički i hotelijerski menadžment
7.08
2373 Radmila Kovačević
Zeleni Crne Gore
Podgorica
Podgorica
Zaštita životne sredine
7.08
2374 Duška Ljiljanić
1 Fakultet za informacione sisteme i tehnologije
Tehnicko operativna sluzba
Podgorica
Podgorica
Elektronika, telekomunikacije i računari
7.08
2375 Miloš Mišurović
Sektor podrška poslovanju
Podgorica
Podgorica
Menadžment u poslovnoj informatici
7.08
2376 Miloš Ostojić
BRACA CAMPAR Doo BERANE
JU OŠ Radojica Perović
Berane
Podgorica
Berane
Podgorica
Kontinentalno voćarstvo
Fizička kultura
7.08
7.08
2377 Sanela Kočan
2378 Anđela Đurović
1 LORO MARKIĆ- ADVOKATSKA KANCELARIJA ADVOKATSKA KANCELARIJA
Ulcinj
Ulcinj
Pravo
7.07
2379 Mirjeta Dragoviq
1
1
1
1
Podgorica
Rožaje
Podgorica
Pljevlja
Podgorica
Rožaje
Podgorica
Pljevlja
Gornji dio
grada
Podgorica
Ulcinj
Rožaje
Pravo
Arhitektura
Ekonomija
Ekonomija
7.07
7.07
7.07
7.07
2380
2381
2382
2383
Prva banka CG AD Podgorica-osnovana
1901.godine
1 BRACA CAMPAR Doo BERANE
1 Ministarstvo prosvjete
2
Entext d.o.o.
doo ACOS Rožaje
Swisslion Marketi d.o.o.
Hotel Pljevlja DOO
Pravna služba
pružanje usluga
Swisslion Market
Hotel Pljevlja
1 Ministarstvo zdravlja
dom zdravlja
B.Polje
2 ,,Maximin,, doo
1 Ministarstvo zdravlja
1 D.O.O ACOS ROŽAJE
Sales manager
Fond za zdravstveno osiguranje CG
kancelarija
Podgorica
Ulcinj
Rožaje
Igor Mijatović
Bojana Asanović
Jelena Radulović
Špresa Balević
Anđela Španjević
Haris Adrović
Anita Agović
Marko Dragićević
Defektologija
7.07
2384 Valentina Cvijović
7.07
7.07
7.07
2385 Valentina Mitrović
2386 Ardita Mandžukić
2387 Hajrija Kalač
7.07
2388 ELVIRA PALJEVIĆ
7.07
2389 Veselin Božović
1 Optimum Company d.o.o.
finansijski sektor
Bar
Bar
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “Ratko Žarić”
Nikšić
Nikšić
Marketing menadžment
Pravo
Građevina
Menadžment u carinskom, špediterskom i
agencijskom poslovanju
Fizička kultura
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “Vlado Milić”
Podgorica
Podgorica
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
7.07
2390 Tanja Radović
3
2
2
1
1
1
2
3
1
1
JU OŠ “ Bedri Elezaga”
finansije i računovodstvo
IOpšta bolnica
NVO NOVI HORIZONT
JU OŠ Hajro Šahmanović Plav
3
Advokatska kancelarija
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
CAFFE RESTORAN ASTORIA
Sektor pravnih i opštih poslova
Republički zavod za urbanizam i
projektovanje
Pravna sluzba
Televizija Vijesti
Notar Adrovic Harun
Advokat Milovan Stojanovic
Ulcinj
Pljevlja
Berane
Ulcinj
Plav
Podgorica
B.Polje
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Vladimir
Pljevlja
Berane
Ulcinj
Plav
Podgorica
Centar grada
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Engleski jezik i književnost
Ekonomija
Ekonomija
Engleski jezik i književnost
Menadžment u finansijskom poslovanju
Obrazovanje sportskih trenera
Pravo
Fizička kultura
Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Pravo
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
1
1
4
2
1
1
Ministarstvo prosvjete
Prehrana AD Pljevlja
Ministarstvo zdravlja
NVO NOVI HORIZONT
JU OŠ Hajro Šahmanović Plav
Rgabi Fudbal klub Budućnost
Advokat Luka Brajković
Univerzitet Crne Gore
NEMESIS D.O.O.
Rokšped d.o.o Podgorica
Republički zavod za urbanizam i projektovanje AD
Podgorica
E-Joy MNE D.O.O.
Televizija Vijesti d.o.o.
Notar Adrovic Harun
Advokat Milovan Stojanovic
Društvo za finansijske usluge, turizam i ostale
djelatnosti Slomon.eu Tivat
Notarska kancelarija Bogavac Svetozar
NVO BIZNIS KLUB ANAMALIT
VERITAS DOO
Melisa Lukac
Danka Mijatović
Marijana Ćorović
Arben Husic
ELZA ŠABOVIĆ
Dragica Kovačević
Gordana Femić
Gordana Nikolić
Jelena Kustudija
Milica Begović
Podgorica
Podgorica
Elektronika, telekomunikacije i računari
7.06
2401 Tina Dedić
Podgorica
Podgorica
Berane
Berane
Podgorica
Podgorica
Berane
Berane
Pravo
Novinarstvo
Pravo
Pravo
7.06
7.06
7.06
7.06
2402
2403
2404
2405
Nikola Mrdak
Biljana Čabarkapa
Ivana Marsenić
Saša Milačić
Slomon.eu
Tivat
Tivat
Menadžment u pomorstvu
7.06
2406 Anita Pasković
Notarska kancelarija Bogavac Svetozar
NVO
VELEPRODAJA BP
B.Polje
Ulcinj
B.Polje
Centar grada
Vladimir
Ravna Rijeka
Pravo
Menadžment u turizmu
Menadžment
7.06
7.06
7.06
2407 Damir Mustajbašić
2408 Musa Nela
2409 Sanja Bulatović
1 Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.
Tehnički sektor
Podgorica
Podgorica
Računarske nauke
7.06
2410 Marko Ivanović
1 Mercator-CG, d.o.o. Podgorica
Sektor nabavke
Podgorica
Logistika
7.06
2411 Adnan Muratović
2 Ministarstvo prosvjete
JPU Dušo Basekić
B.Polje
Predškolsko obrazovanje
7.06
2412 Milica Mihailović
1 Ministarstvo prosvjete
1 ETG GRUPA DOO
JPU “Ljubica Jovanović-Maše”
Etg trade
JU Resursni centar za obrazovanje i
osposobljavanje 1. Jun
Budva
Podgorica
Podgorica
Grab Bijelo
Polje
Budva
Podgorica
Predškolsko obrazovanje
Mašinstvo
7.06
7.06
2413 Danka Bubanja
2414 Ognjen Mijanović
Podgorica
Podgorica
Defektologija
7.06
2415 Gordana Radulovic
Sektor kriminalisticke policije
Podgorica
Podgorica
Engleski jezik i književnost
7.06
2416 Sonja Burić
1
1
1
1 Ministarstvo prosvjete
2 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
1
1
1
2
1
NVO ADRIA
D.O.O GRADINA COMPANY
DOO KANJE KOMERC
Bencom d.o.o.
ALTERNATIVA D.O.O.
2 Ministarstvo prosvjete
NVO ADRIA
sektor za finansije
DOO
Računovodstvo Podgorica
Računovodstvo
Bar
Rožaje
B.Polje
Podgorica
Podgorica
Bar
Rožaje
Kanje
Podgorica
Podgorica
Gornji dio
grada
Herceg Novi
Danilovgrad
Pljevlja
Nikšić
Cetinje
Centar grada
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Bar
Nikšić
Plav
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Cetinje
Nikšić
Nikšić
Predškolsko obrazovanje
Ekonomija
Kontinentalno voćarstvo
Ekonomija
Ekonomija
7.05
7.05
7.05
7.05
7.05
2417
2418
2419
2420
2421
Mirela Grbović
Aldin Kurtanović
Bajro Kolić
Sanela Sadiković
Vasilije Žugić
JU Gimnazija Miloje Dobrašinović
B.Polje
Recepcija
Dom zdravlja
FC Proizvodnja
Vrtić Radost
Administracija
Turistička agencija
KONTO S doo
Služba marketinga
ZU Apoteke Montefarm
Klinički centar CG
JU OŠ Blažo Jakov Orlandić
JU OŠ “Dušan Bojović”
JU OŠ “Hajro Šahmanović”
JU OŠ “Maksim Gorki”
advokat
Sektor2
DTP sluzba
Marketing
Narodni muzej
nvo crnogorska kulturna mreža
Služba prodaje
H.Novi
Danilovgrad
Pljevlja
Nikšić
Cetinje
B.Polje
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Bar
Nikšić
Plav
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Cetinje
Nikšić
Nikšić
2 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Herceg Novi
Tivat
Tivat
Pravne nauke
7.04
2444 Vladimir Kručičan
2 Hidromoland doo
Bowling & games
Podgorica
Podgorica
Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
7.04
2445 Irena Pejović
1 DOO Lokalni javni emiter Radio i televizija Cetinje Radio Cetinje
Cetinje
Cetinje
Ekonomija
7.04
2446 Marija Bigović
1
1
1
2
2
1
Podgorica
Podgorica
B.Polje
Plav
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Centar grada
Plav
Podgorica
Podgorica
Psihologija
Engleski jezik i književnost
Pravo
Učiteljski studij
Menadžment u hotelijerstvu
Međunarodna ekonomija, finansije i biznis
7.04
7.04
7.03
7.03
7.03
7.03
2447
2448
2449
2450
2451
2452
1
2
1
1
2
2
1
3
14
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
Hotel Casa del mare d.o.o. Talija company
Ministarstvo zdravlja
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
JPU Dragan Kovačević
d.o.o. OKF Cetinje
DOO Rams CO
KONTO S doo
privredno društvo Lutrija Crne Gore a.d.
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
advokat Momčilo Knežević
NVO-MANT
Media Nea doo
Expo Commerce DOO
Ministarstvo kulture
nvo crnogorska kulturna mreža
Al Grosso Montenegro D.O.O. Nikšić
Udruženje paraplegičara Podgorica
LGBT Forum Progres
Advokat Stanko Jelić
Osnovna Skola Hajro Sahmanovic
Milorad Ladjic
EKSPERT MG doo
Zavod za građevinske materijale,geotehniku i
hemijske analize AD Nikšić
D.O.O. BICENT
Veb Centar d.o.o.
FARMONT M.P. d.o.o.
SG company d.o.o.
Sektor 2
Direkcija
Advokat Stanko Jelić
maticna skola
Hotel M
EKSPERT MG
Engleski jezik i književnost
7.05
2422 Senada Ćosović
Hotelijerstvo
Psihologija
Energetika i automatika
Predškolsko obrazovanje
Turizam
Menadžment u turizmu
Međunarodna ekonomija, finansije i biznis
Marketing
Farmacija
Elektronika, telekomunikacije i računari
Predškolsko obrazovanje
Istorija
Menadžment u finansijskom poslovanju
Pravo
Pravosudni
Menadžment
Računarstvo i informacione tehnologije
Marketing menadžment
Menadžment u turizmu
Ekonomija
Menadžment
7.05
7.05
7.05
7.05
7.05
7.04
7.04
7.04
7.04
7.04
7.04
7.04
7.04
7.04
7.04
7.04
7.04
7.04
7.04
7.04
7.04
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
Ana Zidar
Irena Boričić
Edis Softić
Maja Vojinović
Sladjana Tomanović
Damir Šabanović
Dražen Konjević
Belma Kojašević
Jelica Anđić
Armin Baraković
Nataša Stojović
Jasmina Nikolić
Adis Bašić
Pavle Božović
Aleksandra Mihajlović
Katarina Đelević
Marko Živković
Zvjezdan Berilažić
Peko Vujović
Veljko Striković
Dijana Nikolić
Maja Lješnjak
Andrijana Jokanović
Mersida Franca
Almira Pejčinović
Marijana Kuč
Filip Stanović
građevina
Nikšić
Nikšić
Građevina
7.03
2453 Lidija Bajović
Bošnjačke novine
Menadžment
FARMONT M.P. d.o.o.
SG company doo
Rožaje
Podgorica
Danilovgrad
Podgorica
Rožaje
Podgorica
Kosić
Podgorica
Ekonomija
Primijenjene studije menadžmenta
Elektronika, telekomunikacije i računari
Pravne nauke
7.03
7.03
7.03
7.03
2454
2455
2456
2457
Mersiha Mujevic
Milena Bašanović
Marko Roganović
Biljana Ćupić
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “Radoje Čizmović”
Nikšić
Ozrinići
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
7.03
2458 Jelena Radmilović
2 Ministarstvo prosvjete
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “Luka Simonović”
JU OŠ “Ratko Žarić”
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Fizička kultura
Predškolsko obrazovanje
7.03
7.03
2459 Vladimir Makrid
2460 Marina Petković
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “Vladimir Nazor”
Podgorica
Podgorica
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
7.03
2461 Snežana Rolović
1
1
1
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
1
1
1
JU OŠ “Štampar Makarije”
JU gimnazija “25. maj”
Hotel Pine
Turisticka agencija Trend Travel
Etg trade
Doo North travel
Sektor lanca snabdijevanja
DOO Simon Voyages Berane
TURISTIČKA AGENCIJA I RENTA CAR
Predškolsko obrazovanje
DOO AURORA MOBILI
Romski savjet
advokatska kancelarija
Sektor 5
Sektor 2
Lukas IN DOO
Opšta bolnica
Podgorica
JU OŠ “Ratko Žarić”
JU OŠ “Vlado Milić”
Pravna sluzba/ Administracija
pravna
Podgorica
Podgorica
Tivat
H.Novi
Podgorica
Berane
Podgorica
Berane
Ulcinj
Mojkovac
Ulcinj
Podgorica
Mojkovac
Podgorica
Nikšić
Berane
Nikšić
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Pedagogija
Psihologija
Menadžment u pomorstvu
Turizam
Građevina
Turizam
Ekonomija
Saobraćaj
Turizam
Predškolsko obrazovanje
Menadžment
Engleski jezik i književnost
Pravosudni
Engleski jezik i književnost
Marketing
Ekonomija
Fizioterapija
Primijenjeno računarstvo
Učiteljski studij
Francuski jezik i književnost
Privredno pravni
Zaštita životne sredine
7.03
7.03
7.03
7.03
7.03
7.03
7.03
7.03
7.03
7.03
7.03
7.02
7.02
7.02
7.02
7.02
7.02
7.02
7.02
7.02
7.02
7.02
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
HTPMimozaAD Tivat
Belavista Trend Montenegro
ETG GRUPA DOO
Doo North travel
Mil-Pop doo
DOO Simon Voyages Berane
DOO REAL ESTATE
JPU,,Jevrosima Rabrenović-Jevra
DOO AURORA MOBILI
Romski savjet
Advokat Nikola Baltić
NVO JUVENTAS
FK Sutjeska-Nikšić Nikšić
Lukas IN DOO
Ministarstvo zdravlja
MLADIINFO MONTENEGRO
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
NECKOM doo
Hausmajstor doo
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ Boro Vukmirović
Cetinje
2
1
3
1
3
1
1
1
Sektor za ekonomske i pravne poslove
JU OŠ lUKA Simonović
Sektor za programe i projekte
Ekonomska sluzba
Redakcija dnevnog lista DAN
Opstinski odbor
JU OŠ “Veljko Drobnjaković”
JU OŠ “Ivan Vušović”
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Danilovgrad
Kotor
Nikšić
Podgorica
Tuzi
Tivat
Herceg Novi
Podgorica
Berane
Podgorica
Berane
Ulcinj
Mojkovac
Bratica
Podgorica
Mojkovac
Podgorica
Nikšić
Berane
Nikšić
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Rijeka
Crnojevića
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Danilovgrad
Risan
Nikšić
1 Ministarstvo prosvjete
JU Srednja stručna škola
Nikšić
Nikšić
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
7.01
2493 Anita Vavić
3
5
4
1
Fidija
Tehnička direkcija
JPU Đina Vrbica
Direkcija za nabavke
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Građevina
Elektronika, telekomunikacije i računari
Predškolsko obrazovanje
Energetika i automatika
7.01
7.01
7.01
7.01
2494
2495
2496
2497
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Pljevlja
Pljevlja
Pljevlja
Ekonomija
7.01
2498 Marija Sandić
1 Ministarstvo zdravlja
1 organic montenegro
Dom zdravlja
berane
Rožaje
Berane
Rožaje
Beran Selo
Visoka škola za medicinske sestre
Kontinentalno voćarstvo
7.01
7.01
2499 Velid Nurković
2500 Duško Butrić
Željeznički prevoz Crne Gore AD - Podgorica
Ministarstvo prosvjete
doo Project - Consulting - Podgorica
E-Joy MNE D.O.O.
Jumedia Mont d.o.o.
Liberalna partija Crne Gore
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Fidija d.o.o.
Telenor doo
Ministarstvo prosvjete
Elektrodistribucija Crne Gore AD Nikšić
Marijana Bošković
Ajla Drešević
Dušan Pušica
Aleksandra Vujisić
Milica Bigović
Veličko Osmajlić
Kristina Kosović
Radomir Lekić
Nikola Maljević
Angelina Medojević
Namik Lazoja
Ivan Rašović
Ivana Mrdak
Boris Fatić
Vladan Kovačević
Tanja Lutovac
Milica Damjanović
Ivana Lukovac
Verica Abramović
Ivana Šofranac
Mira Roćenović
Dajana Laketa
Fizička kultura
7.02
2484 Nenad Živković
Pravo
Primijenjeno računarstvo
Arhitektura
Menadžment
Novinarstvo
Ruski jezik i književnost
Učiteljski studij
Pedagogija
7.02
7.02
7.01
7.01
7.01
7.01
7.01
7.01
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
Danijela Cebalović
Anđela Pajević
Milica Popović
Jelena Bukumirić
Marko Jokanović
Jelena Radonjić
Selma Đešević
Bojana Durutović
Hristina Cerović
Velimir Ivanović
Tanja Marković
Matija Knežević
2
1
1
3
1
6
1
1
1
1
1
3
DOO BARMAHALA
Krušo D.O.O.
Advokatska kancelarija Miladin Beloica
RTV ATLAS DOO
APR d.o.o
JPU Dragan Kovačević
NU Skills Berane
DOO Sun Sun
Ministartstvo zdravlja
Vakom doo
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo zdravlja
DOO BARMAHALA
Sektor 1
Advokatska kancelarija Miladin Beloica
RTV ATLAS DOO
APR d.o.o
Vrtić Radost
NNU Skills Berane
sektor inforisanja
dom zdravlja
Vakom doo
Dom zdravlja Bar
Dom zdravlja
Rožaje
H.Novi
Rožaje
Podgorica
Rožaje
Nikšić
Berane
B.Polje
Mojkovac
Nikšić
Bar
Podgorica
Rožaje
Igalo
Rožaje
Podgorica
Rožaje
Nikšić
Berane
Centar grada
Mojkovac
Nikšić
Bar
Podgorica
1 OD Mesop Berane
OD Mesop Berane
Berane
Berane
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
2
1
1
1
pravna
DR Trade
Notar Milica Moštrokol
Sektor marketinga
JU OŠ Dušan Korać
JU OŠ Braća Ribar
JU OŠ “Vlado Milić”
JPU “Solidarnost”
Sekas
Marketing Sluzba
Sektor 4
Veleprodaja Podgorica
DOO TULA COMPANY
Računovodstveno finansijska služba
JU Gimnazija Slobodan Škerović
DooEuroluks Berane
Podgorica
Podgorica
Kotor
Podgorica
B.Polje
B.Polje
Podgorica
Ulcinj
Podgorica
Podgorica
Pljevlja
Podgorica
Ulcinj
Nikšić
Podgorica
Berane
Podgorica
Podgorica
Kotor
Podgorica
Nikoljac
Zaton
Podgorica
Ulcinj
Podgorica
Podgorica
Pljevlja
Podgorica
Kodre
Nikšić
Podgorica
Berane
Hausmajstor doo
DR Trade d.o.o.
Notar Milica Moštrokol
Mercator-CG, d.o.o. Podgorica
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Sekas d.o.o.
Media Nea doo
Ferijalno kulturni centar Crne Gore
Stefani 91 DOO
DOO TULA COMPANY
Varioc D.O.O.
Ministarstvo prosvjete
DooEuroluks Berane
Marketing menadžment
Građevina
Pravo
Engleski jezik i književnost
Saobraćaj
Predškolsko obrazovanje
Engleski jezik i književnost
Novinarstvo
Medicina
Primijenjene studije menadžmenta
Pravo
Fizioterapija
Prehrambena tehnologija, bezbjednost hrane i
ekologija
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Poslovni engleski
Pravosudni
Marketing
Učiteljski studij
Psihologija
Učiteljski studij
Predškolsko obrazovanje
Ekonomija
Marketing
Bezbijednost i kriminalistika
Ekonomija
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Računovodstvo i berzansko poslovanje
Ruski jezik i književnost
Pravo
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
sabina Hadžić
Nikola Babović
Samir Murić
Sofija Skender
Munever Murić
Bojana Trifunović
Bojana Ojdanić
Adela Mušović
Anita Zejak
Martin Cmiljanić
Milena Šćepanović
Milena Miranović
7
2513 Anđela Vukićević
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
Jelena Radović
Jelena Marković
Ivan Obradović
Milena Pajovic
Amela Karahmetović
Sandra Femic
Marijana Petrović
Valmira Čobović
Milena Zindović
Maja Vujotić
Ana Vojinović
Gorazd Jovanović
Ilir Mucaj
Slaviša Golubović
Ana Todorović
Marija Dabetić
1 JU Druga osnovna škola
Druga osnovna škola
Budva
Budva
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
7
2530 Danijela Maslak
1 Ministarstvo prosvjete
1 Željeznički prevoz Crne Gore AD - Podgorica
JU Druga osnovna škola
Sektor za međunarodni prevoz
Budva
Podgorica
Budva
Podgorica
7
7
2531 Dijana Perišić
2533 Slobodan Pešić
1 R&P AGENT doo
špedicija
Bar
Bar
Fizička kultura
Elektronika, telekomunikacije i računari
Menadžment u carinskom, špediterskom i
agencijskom poslovanju
7
2533 DRAGANA ŠUTOVIĆ
3 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Herceg Novi
Tivat
Tivat
Bezbijednost i kriminalistika
7
2534 Slavko Šekarić
1 Mladen Ivanovic
advokatska kancelarija
H.Novi
Igalo
Pravo
7
2535 Pavle Ćuković
1 PZU Bonalab-Prima
PZU Bonalab-Prima
Podgorica
Podgorica
Strukovni medicinsko - laboratorijski tehnolog
7
2536 Amela Cikotić
1
1
3
1
1
1
Restoran Jovan Stankov
Menadžment
Klinički centar CG
Podgorica
JU Gimnazija Panto Mališić
JU OŠ “Mileva Lajović Lalatović
Cetinje
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Berane
Nikšić
Cetinje
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Berane
Nikšić
Turizam
Menadžment u finansijskom poslovanju
Pravo
Marketing menadžment
Engleski jezik i književnost
Pedagogija
10
Doo Jovan Stankov
Veb Centar d.o.o.
Ministarstvo zdravlja
MLADIINFO MONTENEGRO
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Institut za fizikalnu medicinu, rahabilitaciju i
reumatologiju Dr. Simo Milošević A. D. Igalo
US PROJECT D.O.O.
ekoplant doo
ilhana sabovic
6.99
6.99
6.99
6.99
6.99
6.99
2537
2538
2539
2540
2541
2542
Marko Kaluđerović
Bojana Marijanović
Igor Racković
Ana Čađenović
Jelena Mićović
Milica Mićunović
Medicinski sektor
H.Novi
Igalo
Fizioterapija
6.99
2543 Jelena Perušković
US PROJECT
podgorica
advokat
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Pravo
Računarstvo i informacione tehnologije
Pravosudni
6.99
6.99
6.99
2544 Kristina Pavićević
2545 Zlatko Šimurina
2546 Adnan Hakanjin
1 ad Kombinat aluminijuma Podgorica u stečaju
KAP u stečaju
Podgorica
Podgorica
Hemijska tehnologija
6.99
2547 Jovana Jeremić
2 AD.TUP.Brskovo
1 NPProkletije
Društvo za reviziju i konsalting VM KOD d.o.o.
1
Podgorica
1 Ministarstvo prosvjete
hotelBijela Rada
NP Prokletije
B.Polje
Plav
Centar grada
Plav
Turizam
Elektronika, telekomunikacije i računari
6.98
6.98
2548 Marija Jevrić
2549 MERDIN PURIŠIĆ
VM KOD
Podgorica
Podgorica
Računarstvo i informacione tehnologije
6.98
2550 Boris Maraš
JU OŠ Anto Đedović
Bar
Bar
Učiteljski studij
6.98
2551 Martina Ljuljđuraj
1 Ministarstvo prosvjete
JU Dom učenika i studenata “Braća Vučinić”
Nikšić
Nikšić
Pedagogija
6.98
2552 Aleksandra Memedović
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “Sutjeska”
Podgorica
Podgorica
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
6.98
2553 Maja Milatović
1 Ministarstvo prosvjete
JU Gimnazija “30. septembar”
Rožaje
Rožaje
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
6.98
2554 Sajma Husić
1 NECKOM doo
2 NECKOM doo
Akcionarsko društvo za osiguranje Sava
1
Montenegro Podgorica
IT
IT
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Računarske nauke
Računarstvo i informacione tehnologije
6.98
6.98
2555 Strahinja Radman
2556 Vuk Mrkaić
Samostalna služba za naplatu potraživanja
Podgorica
Podgorica
Pravo
6.98
2557 Bojana Vukčević
3 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Cenatr bezbjednosti Herceg Novi
H.Novi
Herceg Novi
Bezbijednost i kriminalistika
6.98
2558 Ivan Kilibarda
1 Ministartsvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Sektor granicne policije
Podgorica
Podgorica
Elektronika, telekomunikacije i računari
6.98
2559 Savo Radonjić
1 NVO Centar za romske inicijative
Prevodilački poslovi na engleskom jeziku
Nikšić
Nikšić
Državne studije
6.98
2560 Pavle Pavlović
1 Notar Vukićević Branislav
3 d.o.o.,,Eko Meduza
Sektor 1
d.o.o.,,Eko MeduzaBijelo Polje
Podgorica
B.Polje
Podgorica
Nedakusi
Pravo
Kontinentalno voćarstvo
6.97
6.97
2561 Ana Šestović
2562 Adela Šukurica
1
1
1
2 Mercator-CG, d.o.o. Podgorica
Sektor finansija, računovodstva i kontrolinga
Podgorica
Podgorica
Finansijski menadžment
6.97
2563 Dušica Vučinić
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “Jagoš Kontić”
Nikšić
Nikšić
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
6.97
2564 Katarina Vuković
1
1
2
1
2
AUTOCOMMERCE
kancelarija
Portal Press doo
JU SMŠ Bratstvo- jedinstvo
podgorica
Pljevlja
Rožaje
Podgorica
Ulcinj
Podgorica
Pljevlja
Rožaje
Podgorica
Ulcinj
Podgorica
Pravne nauke
Ekonomija
Novinarstvo
Njemački jezik i književnost
Biljna proizvodnja
6.97
6.97
6.97
6.97
6.97
2565
2566
2567
2568
2569
1 Akcionarsko društvo MONTECARGO Podgorica
Sektor za vuču vozova i vozna sredstva
Podgorica
Podgorica
Mašinstvo
6.97
2570 Vojislav Nikolić
1 Udruzenje Razvitak - Cetinje
Udruženje Razvitak
Cetinje
Cetinje
Predškolsko obrazovanje
6.97
2571 Milena Rudović
2 NVO Tolerancija Berane
NVO Tolerancija Berane
Berane
Berane
Saobraćaj
6.97
2572 Aleksandar Barjaktarović
3 MS GLOBAL DOO
MS Global
Sektor opštih, ekonomsko-finansijskih i
komercijalnih poslova
Rožaje
Rožaje
Računovodstvo i berzansko poslovanje
6.96
2573 Kenan Daci
Nikšić
Nikšić
Ekonomija
6.96
2574 Nevenka Krušić
AUTOCOMMERCE DOO
OD HARKOPROM
Portal Press doo
Ministarstvo prosvjete
ekoplant
1 Đurković company doo
Kristina Milicevic
Amela Kurtagić
Bojana Joksimović
Vera Marđonović
Mileva Istijanović
2 privredno društvo Lutrija Crne Gore a.d.
Služba za ekonomsko finansijske poslove
Podgorica
Podgorica
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
6.96
2575 Gordana Ljumović
1 DOOCatic Co
1 D.O.O. ALFA TRADE
prodaja
Trgovina
B.Polje
Mojkovac
Centar grada
Mojkovac
Menadžment
Ekonomija
6.96
6.96
2576 Enida Spahić
2577 Rajko Koska
1 SAVEZ CIVILNIH INVALIDA RATA CRNE GORE PR MENADŽMENT
Podgorica
Podgorica
Menadžment
6.96
2578 Smail Mučić
1
1
1
9
1
1
1
1
3
2
1
1
NP Prokletije
specijalna bolnica za ortopediju
Notarska kancelarija
Klinički centar CG
administacija
Advokatska kancelarija Šimrak
DOO FURO GROS
JU SMŠ Bećo Bašić Plav
Advokatska kancelarija
Direkcija za HR
pravnik
FC Distibucija
Plav
Kotor
Bar
Podgorica
B.Polje
H.Novi
B.Polje
Plav
B.Polje
Nikšić
Kolasin
Berane
Plav
Risan
Bar
Podgorica
Rakonje
Herceg Novi
Ravna Rijeka
Plav
Centar grada
Nikšić
Kolašin
Berane
Ekonomija
Fizioterapija
Pravo
Fizioterapija
Turistički i hotelijerski menadžment
Pravo
Turizam
Menadžment
Pravo
Pravo
Pravo
Energetika i automatika
6.96
6.96
6.96
6.96
6.96
6.96
6.96
6.96
6.96
6.96
6.96
6.96
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
4 Ministarstvo unutra[njih poslova Uprava policije
Sektor policije opste nadleznosti
Podgorica
Podgorica
Pravne nauke
6.96
2591 Nikolina Ljumović
JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA ,,DJEČJI
1
VRTIĆ,, PLAV
JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA
,,DJEČJI VRTIĆ,, PLAV
Plav
Plav
Predškolsko obrazovanje
6.96
2592 Arijana Muljković
1 Jadransko brodogradilište
Sektor sigurnosti i zaštite živortne okoline
H.Novi
Bijela
Bezbijednost i kriminalistika
6.96
2593 VLADIMIR MILJANIĆ
Republički zavod za urbanizam i
projektovanje
maticna skola
Montenegro Lubricants
DOO HA & BA KONTO
JU OŠ Vuk Karadžić
JU OŠ “Veljko Drobnjaković”
JU OŠ “Štampar Makarije”
Maloprodaja
Podgorica
Podgorica
Hidrotehnika
6.95
2594 Marko Bajčeta
Plav
Kotor
Ulcinj
Berane
Kotor
Podgorica
Podgorica
Plav
Dobrota
Ulcinj
Berane
Risan
Podgorica
Podgorica
Učiteljski studij
Menadžment
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Engleski jezik i književnost
Engleski jezik i književnost
Fizičko vaspitanje djece
Ekonomija
6.95
6.95
6.95
6.95
6.95
6.95
6.95
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
1
3
1
2
1
1
1
3
NPProkletije
Ministartstvo zdravlja
Notar Redžepagić Senad
Ministarstvo zdravlja
D.O.O. Durmitor
Advokatska kancelarija Šimrak
DOO FURO GROS
JU SMŠ Bećo Bašić Plav
Advokat Luka Brajković
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Advokatska kancelarija Branislav Grujic
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Republički zavod za urbanizam i projektovanje AD
Podgorica
Osnovna Skola Hajro Sahmanovic
MONTENEGRO LUBRICANTS DOO
DOO HA & BA KONTO
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Mil-Pop doo
DENIS RUGOVAC
Jelena Otašević
Petar Marković
Bojan Kulašević
Fikret Vreva
Matija Stojanovic
Milena Šćekić
SAŠA RADENOVIĆ
Mladen Španjević
Obrad Lucic
Jelena Milovanović
Saša Lazović
Eldina Đešević
Aleksandra Božović
visar doda
Marina Šćekić
Mirjana Radonjić
Vladan Vujošević
Mileta Vukićević
2 DOO Lokalni javni emiter Radio i televizija Cetinje Radio Cetinje
Cetinje
Cetinje
Ekonomija
6.95
2602 Svetlana Strugar
1
2
2
1
2
Podgorica
Mojkovac
Podgorica
Podgorica
Rožaje
Podgorica
Mojkovac
Podgorica
Podgorica
Rožaje
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Pravosudni
Pravo
Hemija
Pravo
6.95
6.94
6.94
6.94
6.94
2603
2604
2605
2606
2607
PZU drogerija apoteka Dama
Advokat Nikola Baltić
Notar Vukićević Branislav
PZU APOTEKA LIJEK
Advokatska kancelarija Miladin Beloica
Računovodstvo
advokatska kancelarija
Sektor 1
APOTEKA LIJEK
Advokatska kancelarija Miladin Beloica
Nemanja Maslovarić
Vladimir Miletic
Magdalena Račić
Stojan Božović
Goran Marojević
2 Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore
programska podrška
Podgorica
Podgorica
Engleski jezik i književnost
6.94
2608 Ljiljana Vujović
3 Milorad Ladjic
2 VG GROUP doo
2 GRADNJA PROMET DOO
HOTEL MEDITERAN-ULCINJ, BEĆOVIĆ
2
MANAGMENT GROUP DOO
2 D.O.O. BICENT
1 Notar Feho Kožar
1 Veb Centar d.o.o.
1 Boksiti AD Cetinje
1 Elektrodistribucija Crne Gore AD Nikšić
Hotel M
Bar
TEHNICKA SLUZBA
Podgorica
Bar
Podgorica
Podgorica
Čeluga
Podgorica
Menadžment u hotelijerstvu
Menadžment
Građevina
6.94
6.94
6.94
2609 Danijela Vujačić
2610 Aleksandra Radulovic
2611 Rade Mojašević
HOTEL MEDITERAN
Ulcinj
Ulcinj
Menadžment u turizmu
6.94
2612 Arijana Hasanagić
Opšta služba
kancelarija
Priprema usluga
Sluzba ekonomike i finansija
Direkcija za nabavke
Rožaje
Rožaje
Podgorica
Nikšić
Nikšić
Rožaje
Rožaje
Podgorica
Nikšić
Nikšić
Teološke nauke
Pravo
Računarske nauke
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Pravo
6.94
6.94
6.94
6.94
6.94
2613
2614
2615
2616
2617
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Odjeljenje bezbjednosti Andrijevica
Andrijevica
Andrijevica
Pravne nauke
6.94
2618 Marija Vrhovac
1
1
1
2
1
2
2
1
DVORI BALŠIĆA
JU OŠ Ristan Pavlović
SIMTEX DOO
APOTEKA LIJEK
Komercijala
kancelarija
Administracija
Opšta bolnica
Ulcinj
Pljevlja
Danilovgrad
Podgorica
Mojkovac
Rožaje
Podgorica
B.Polje
Ulcinj
Pljevlja
Grbe
Podgorica
Mojkovac
Rožaje
Podgorica
Centar grada
6.94
6.94
6.93
6.93
6.93
6.93
6.93
6.93
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
1 Hotelska grupa Budvanska rivijera a.d.
P.J. Slovenska plaža
Budva
Budva
1 Media International Corporation doo
Društvo za zastupanje u osiguranju Montagent
1
DOO Podgorica
1 DOO BUČAN EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
1 Jawel Crna Gora d.o.o.
1 TERMOSISTEM DOO
2 JU SMŠ Bećo Bašić Plav
2 Montenegro Airlines
Drugacija Radio Stanica
Podgorica
Podgorica
Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Pravo
Marketing menadžment
Hemija
Marketing menadžment
Pravo
Marketing
Fizioterapija
Poslovni menadžment u carinama, špedicijama i
osiguranju
Marketing menadžment
Montagent
Podgorica
Podgorica
Ekonomija
6.93
2629 Ivana Vuković
kancelarija
pravna služba
Termosistem
JU SMŠ Bećo Bašić Plav
Komercijalni sektor
Rožaje
Podgorica
Podgorica
Plav
Podgorica
Rožaje
Podgorica
Podgorica
Plav
Podgorica
Ekonomija
Pravne nauke
Ekonomija
Ekonomija
Menadžment u pomorstvu
6.93
6.93
6.93
6.93
6.93
2630
2631
2632
2633
2634
4 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Cenatr bezbjednosti Herceg Novi
H.Novi
Herceg Novi
Bezbijednost i kriminalistika
6.93
2635 Aleksandar Tošić
5 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Cenatr bezbjednosti Herceg Novi
H.Novi
Herceg Novi
Bezbijednost i kriminalistika
6.93
2636 Almira Alikavazović
4 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Bar
Bar
Bar
Pravne nauke
6.93
2637 Anita Lavrović
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Odjeljenje bezbjednosti Plav
Plav
Plav
Bezbijednost i kriminalistika
6.93
2638 Denis Gutić
2 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Niksic
Nikšić
Nikšić
Pravne nauke
6.93
2639 Nina Padalica
4 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Bijelo Polje
B.Polje
Centar grada
Bezbijednost i kriminalistika
6.93
2640 Danilo Smolović
5
1
1
1
Hotel Splendid
nikicdoo
Benafid
komercijala
Republički zavod za urbanizam i
projektovanje
DOO SOLARIS
Infrastrukturna rješenja
Vrtić Radost
Kraljevsko pozorište Zetski dom
Budva
Podgorica
Budva
Nikšić
Bečići
Podgorica
Budva
Nikšić
Turizam
Pravo
Računovodstvo i berzansko poslovanje
Turizam
6.93
6.93
6.93
6.92
2641
2642
2643
2644
1
1
1
7
1
DOO REAL ESTATE
Ministarstvo prosvjete
SIMTEX DOO
PZU APOTEKA LIJEK
DIB-KOMERC DOO
Notar Feho Kožar
,,Maximin,, doo
Ministarstvo zdravlja
HOTELS GROUP MONTENEGRO STARS
nikicdoo
Benefid
BM Bajovic
Republički zavod za urbanizam i projektovanje AD
Podgorica
DOO SOLARIS
S&T Crna Gora
JPU Dragan Kovačević
Ministarstvo kulture
Zineta Murić
Almera Prentić
Biljana Ćiraković
Dragana Novosel
Vido Sjekloća
Ćazim Resulbegović
Vladimir Maric
MIRELA STANIŠIĆ
Andrijana Radović
Ivana Zejak
Elifa Husić
Ana Kalezić
Eldin Zekić
6.93
2627 BRANKO ALEKSIĆ
6.93
2628 Veselin Gogić
Azra Šukurica
Suzana Nikolić
Tatjana Madžgalj
Irfan Redžepagić
Ana Vujović
Nikola Drobnjak
Marina Milačić
Mirko Milošević
Ivana Aleksić
Podgorica
Podgorica
Energetika i automatika
6.92
2645 Nina Djačić
B.Polje
Podgorica
Nikšić
Cetinje
Rasovo
Podgorica
Nikšić
Cetinje
Marketing menadžment
Elektronika, telekomunikacije i računari
Predškolsko obrazovanje
Pravo
6.92
6.92
6.92
6.92
2646
2647
2648
2649
Monika Rahović
Boban Raičević
Danijela Đurđić
Dijana Damjanović
3
1
1
1
1
2
1
3
2
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
Veb Centar d.o.o.
Advokat Pavićević Petar
Ministarstvo prosvjete
Rudnik uglja a.d.Pljevlja
Univerzitet Donja Gorica
Hausmajstor doo
ATLAS BANKA AD PODGORICA
Crnogorski elektroprenosni sistem AD
DOO: EDEX
doo CONTOPLUS
Ministarstvo kulture
GRADNJA PROMET DOO
mi rai group d.o.o.Nikšić
MFI MONTECREDIT D.O.O PODGORICA
Ministarstvo zdravlja
Notar Milica Moštrokol
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
1 Ministarstvo prosvjete
JU Gimnazija Miloje Dobrašinović
B.Polje
1
2
1
1
Bojanić company d.o.o.
Administracija
Advokatska kancelarija
FC Distibucija
H.Novi
Podgorica
B.Polje
Mojkovac
Podgorica
Centar grada
Tuzi
Pljevlja
Podgorica
Podgorica
Pljevlja
Podgorica
Loznica
Centar grada
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Centar grada
Nikšić
Kotor
Godijevo
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Podgorica
Gornji dio
grada
Djenovići
Podgorica
Centar grada
Mojkovac
1 DOO Berane petrol Berane
DOO Berane petrol Berane
Berane
Berane
Menadžment u poslovnoj i civilnoj bezbijednosti
6.91
2676 Boban Lutovac
3
1
1
1
1
1
Radio Crne Gore
Sektor 1
Sektor za programe i projekte
Doo MM Sistem
TEHNICKA SLUZBA
KANCELARIJA
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Berane
Podgorica
Rožaje
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Berane
Podgorica
Rožaje
Gornji dio
grada
Gornji dio
grada
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Ozrinići
Podgorica
Novinarstvo
Međunarodna ekonomija, finansije i biznis
Građevina
Engleski jezik i književnost
Hidrotehnika
Pravo
6.91
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
2677
2678
2679
2680
2681
2682
Bojanić company d.o.o.
PU Mirav
Advokat Nišavić Milovan
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Radio i Televizija Crne Gore
Ribnica commerce D.O.O.
doo Project - Consulting - Podgorica
Doo MM Sistem
GRADNJA PROMET DOO
ADVOKAT RAFET SULJEVIĆ
Menadžment
Advokat Pavićević Petar
JU OŠ “Mahmut Lekić”
Pravni sektor
Kancelarija za medjunarodnu saradnju
pravna
FILIJALA
Elektroprenos
EDEX
CONTOPLUS
Biblioteka za slijepe - bibliotečki sektor
TEHNICKA SLUZBA
komercijala
PJ BIJELO POLJE
opšta bolnica
Notar Milica Moštrokol
JU OŠ “Šukrija Međedović”
JU OŠ “Ivan Vušović”
JU OŠ “Milija Nikčević”
JU Srednja stručna škola
JU OŠ “Oktoih”
Podgorica
B.Polje
Podgorica
Pljevlja
Podgorica
Podgorica
Pljevlja
Podgorica
B.Polje
B.Polje
Podgorica
Podgorica
Nikšić
B.Polje
Nikšić
Kotor
B.Polje
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Podgorica
Primijenjene studije menadžmenta
Pravo
Istorija
Pravo
Engleski jezik i književnost
Zaštita životne sredine
Finansijski menadžment
Energetika i automatika
Menadžment
Menadžment
Računarstvo i informacione tehnologije
Građevina
Elektronika, telekomunikacije i računari
Pravo
Pravo
Pravosudni
Engleski jezik i književnost
Engleski jezik i književnost
Informacione tehnologije
Pedagogija
Pedagogija
6.92
6.92
6.92
6.92
6.92
6.92
6.92
6.92
6.91
6.91
6.91
6.91
6.91
6.91
6.91
6.91
6.91
6.91
6.91
6.91
6.91
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
Dejan Zogović
Amra Agovic
Zef Ujkić
Milan Marković
Tanja Keković
Jovana Delić
Marija Abazović
Žarko Cetina
Arnela Alić
Aladin Šahman
Vladimir Jovović
Nedžad Haverić
Igor Piper
Kenan Gušmirović
Svetlana Karadžić
Verica Ljuca
Sanela Balić
Ana Radović
Jovana Šestović
Ana Begović
Biljana Cikić
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
6.91
2671 Vasilija Novović
Turizam
Ekonomija
Pravo
Energetika i automatika
6.91
6.91
6.91
6.91
2672
2673
2674
2675
Marica Pejović
Marina Marić
Petar Varagić
Marko Drobnjak
Biljana Roćen
Hajrija Marić
Kosta Šaranović
Zeljko Marinkovic
Marko Cvijović
Jasmina Nurković
2 Ministarstvo zdravlja
dom zdravlja
B.Polje
3 Ministarstvo zdravlja
dom zdravlja
B.Polje
1
3
1
1
1
Agrovita Eco
Sales manager
Centar za zaštitu i proučavanje ptica
JU OŠ “Radoje Čizmović”
JU OŠ “Maksim Gorki”
JU Srednja elektrotehnička škola “Vaso
Aligrudić”
JU OŠ “Marko Nuculović”
Pravni sektor
JU OŠ Srbija
JU SMŠ Bećo Bašić Plav
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Engleski jezik i književnost
6.9
2690 Bojana Bojanović
Ulcinj
Pljevlja
Bar
Plav
Ulcinj
Pljevlja
Stari Bar
Plav
Fizičko vaspitanje djece
Pravne nauke
Hemija
Mašinstvo
6.9
6.9
6.9
6.9
2691
2692
2693
2694
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Herceg Novi
H.Novi
Herceg Novi
Pravne nauke
6.9
2695 Jelena Garić
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Pljevlja
Pljevlja
Pljevlja
Pravne nauke
6.9
2696 Nebojša Leković
4
2
1
3
8
1
2
1
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
JPU Radmila Nedić Berane
JU OŠ Radomir Mitrović Berane
Nova knjiga
Vrtić Radost
DPS Kotor
dom zdravlja
Advokat Boris Ćorsović
Nikšić
Berane
Berane
Podgorica
Nikšić
Kotor
Ulcinj
Podgorica
Nikšić
Berane
Berane
Podgorica
Nikšić
Kotor
Ulcinj
Podgorica
Fizička kultura
Predškolsko obrazovanje
Učiteljski studij
Ekonomija
Predškolsko obrazovanje
Državne i evropske studije
Medicina
Pravo
Agrovita Eco DOO
,,Maximin,, doo
NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
2 Ministarstvo prosvjete
1
1
1
1
Ministarstvo prosvjete
Rudnik uglja a.d.Pljevlja
JU OŠ Srbija Bar
JU SMŠ Bećo Bašić Plav
Univerzitet Crne Gore
JPU Radmila Nedić Berane
JU OŠ Radomir Mitrović Berane
Nova knjiga doo
JPU Dragan Kovačević
Demokratska partija socijalista
Ministarstvo zdravlja
Advokat Boris Ćorsović
Defektologija
6.9
2683 Bojana Šćekić
Defektologija
6.9
2684 Milica Stojanović
Marketing menadžment
Marketing menadžment
Ekonomija
Geografija
Istorija
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
2685
2686
2687
2688
2689
6.9
6.9
6.9
6.89
6.89
6.89
6.89
6.89
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
Ivan Marsenić
Olivera Milović
Fahrudin Mujić
Predrag Raičević
Nevenka Makočević
Arber Kurti
Nemanja Stijepović
Milenko Sekulić
Sanel Balić
Vladimir Jovetić
Jasmina Rugovac
Mirjana Šćekić
Tanja Vujošević
Jasmina Jelić
Mira Radović
Kreshnik Mustafa
Ana Bogdanović
3 Mercator-CG, d.o.o. Podgorica
Sektor finansija, računovodstva i kontrolinga
Podgorica
Podgorica
Finansijski menadžment
6.89
2705 Marina Ivezaj
1 Ministarstvo prosvjete
1 Valu doo
1 Crveni krst Crne Gore
JU OŠ Vuk Karadžić
Valu
Crveni krst Crne Gore
Berane
Bar
Podgorica
Berane
Bar
Podgorica
Fizičko vaspitanje djece
Računovodstvo i berzansko poslovanje
Pravo
6.89
6.89
6.89
2706 Svetlana Bogavac
2707 Jasmina Kočan
2708 Aleksandar Raičević
1 D.O.O. ..ĐUROVIĆ KOMPANY PLUS- CETINJE KOMERCIJALA
Cetinje
Cetinje
Menadžment u pomorstvu
6.89
2709 Miloš Popović
2 D.O.O Komovi
1 AD CENTROJADRAN
D.O.O Komovi
pravna služba
Andrijevica
Bar
Andrijevica
Bar
Turizam
Pravo
6.89
6.89
2710 Damjan Marsenić
2711 Ivana Kovačević
5 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Bar
Bar
Bar
Pravne nauke
6.89
2712 Igor Tijanić
4
1
1
1
1
2
1
1
1
JU OŠ Vukašin Radunović Berane
Graficki dizajn
tehnicka sluzba
IT sektor
Cyber Shop
DOO SOLARIS
Sektor za pravne poslove
Meditas d.o.o.
Marketing
NVO Institut za finansijsko i kreditno
savjetovanje
D.O.O.REGION
sektor 1
Stomatološka ordinacija Rodent
Fond za zdravstveno osiguranje
Sfida doo
Berane
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Tivat
B.Polje
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Berane
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Tivat
Rasovo
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Učiteljski studij
Grafički dizajn
Menadžment u pomorstvu
Računarstvo i informacione tehnologije
Elektronika, telekomunikacije i računari
Marketing menadžment
Pravo
Ekonomija
Marketing menadžment
6.89
6.89
6.89
6.88
6.88
6.88
6.88
6.88
6.88
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
JU OŠ Vukašin Radunović Berane
Montcarton doo
BM Bajovic
Arhimed d.o.o.
IT USLUGE
DOO SOLARIS
UNO-NK d.o.o.
Meditas d.o.o.
Amplitudo d.o.o.
1 NVO Institut za finansijsko i kreditno savjetovanje
2
1
1
1
1
D.O.O.REGION
PZU Apoteka Vujović
Stomatološka ordinacija Rodent
Ministarstvo zdravlja
Sfida doo
Jelena Šunjević
Boris Patković
Blažo Vujković
Ranko Novaković
Petar Vujačić
Dejan Balšić
Jelena Mitrović
Marija Bigović
Aleksandra Miranović
Podgorica
Podgorica
Klasično bankarstvo
6.88
2722 Nikola Stevović
Kotor
H.Novi
Pljevlja
Pljevlja
Podgorica
Kotor
Herceg Novi
Pljevlja
Pljevlja
Podgorica
Potkrajci Bijelo Polje
Pljevlja
Rožaje
Turizam
Visoka medicinska škola
Stomatologija
Ekonomija
Elektronika, telekomunikacije i računari
6.88
6.88
6.88
6.88
6.88
2723
2724
2725
2726
2727
1 doo OMEROVIC
racunovodtstvo
B.Polje
1 Ministarstvo prosvjete
1 DOO BUČAN EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
JU OŠ “Ristan Pavlović”
kancelarija
Pljevlja
Rožaje
Mirjana Milivojević
Marija Prijović
Tijana Bjeković
Senada Begić
Andrija Čabarkapa
Finansijski menadžment
6.88
2728 aldin pilavac
Učiteljski studij
Pravo
6.88
6.88
2729 Milanka Tomić
2730 Irma Feleć
1 Notar Pavlović Svetlana
Notar
Bar
Bar
Pravo
6.88
2731 Milena Božović
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ Radojica Perović
Podgorica
Podgorica
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
6.88
2732 Filip Jovović
1
4
2
1
Lingva mont
Maloprodaja
Pravni sektor
NVO Preporod
Podgorica
Podgorica
Budva
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Budva
Nikšić
Menadžment
Ekonomija
Pravo
Socijalni rad
6.88
6.88
6.88
6.88
2733
2734
2735
2736
Centar bezbjednsoti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Pravne nauke
6.88
2737 Marija Jovanović
Lingva mont
Mil-Pop doo
JP Regionalni vodovod Crnogorsko primorje
Nevladina organizacija Preporod
12 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
13 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Anđela Bošković
Filip Vujadinović
Bojan Nikolić
Snežana Milačić
Centar bezbjednsoti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Pravne nauke
6.88
2738 Snežana Vešković
JU OŠ Vuk Karadđić
ZU Apoteke CG Montefarm
Kancelarija PG
MS Global
advokatska kancelarija Hamid Nurković
Berane
Plav
Podgorica
Rožaje
Rožaje
Berane
Plav
Podgorica
Rožaje
Rožaje
Učiteljski studij
Farmacija
Pravo
Računovodstvo i berzansko poslovanje
Pravo
6.88
6.88
6.88
6.87
6.87
2739
2740
2741
2742
2743
2 Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora
Institut za biologiju mora
Kotor
Kotor
Biologija
6.87
2744 Nina Rajković
1 ,,Komunalne usluge d.o.o - podgorica
1 NVO Institut socijalne inkluzije
1 DOO KABELLUX
Sektor za tehičko operativne poslove
Psiholosko savjetovaliste
DOO KABELLUX
Podgorica
Podgorica
Ulcinj
Podgorica
Podgorica
Ulcinj
Elektronika, telekomunikacije i računari
Psihologija
Elektronika, telekomunikacije i računari
6.87
6.87
6.87
2745 Marko Đurović
2746 Milica Gačević
2747 Krenar Ujkashi
2
1
1
4
1
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo zdravlja
Savez udruženja paraplegičara Crne Gore
MS GLOBAL DOO
advokatska kancelarija Hamid Nurkovic
Neda Orović
Merima Šahmanović
Marina Stanović
Reko Muković
Almedina Halilović
2 SPORTSKO DRUŠTVP KOŠARKAŠKI KLUB AS trenerski sektor
H.Novi
Herceg Novi
Strukovne studije za košarku
6.87
2748 Rajko Krivokapić
4 Ministarstvo zdravlja
Podgorica
Pravo
6.87
2749 Igor Femić
Učiteljski studij
6.87
2750 Mersid Sijarić
Učiteljski studij
6.87
2751 Milica Jablan
2 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ Marko Miljanov
B.Polje
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “Njegoš”
Cetinje
Podgorica
Grab Bijelo
Polje
Cetinje
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “Dušan Bojović”
Nikšić
Nikšić
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
6.87
2752 Stanislavka Perović
1 Ministarstvo prosvjete
1 Expo Commerce DOO
TARA AEROSPACE AND DEFENCE
1
PRODUCTS AD
JU SMŠ “Mladost”
IT sektor
Tivat
Podgorica
Tivat
Podgorica
Elektronika, telekomunikacije i računari
Elektronika, telekomunikacije i računari
6.87
6.87
2753 Stefan Petović
2754 Marta Dašić
KOMERCIJALNO FINANSISKI SEKTOR
Mojkovac
Mojkovac
Menadžment
6.87
2755 Nataša Ćorić
14 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Klinički centar CG
Centar bezbjednsoti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Pravne nauke
6.87
2756 Miljan Nikolić
Tehnički sektor
Danilovgrad
Danilovgrad
Hidrotehnika
6.87
2757 Jadranka Fuštić
Sektor 1
administracija
Odjeljenje marketinga
JU Gimnazija “Petar I Petrović Njegoš”
H.Novi
Danilovgrad
Nikšić
Danilovgrad
Igalo
Danilovgrad
Nikšić
Danilovgrad
Građevina
Finansijski menadžment
Marketing
Fizička kultura
6.86
6.86
6.86
6.86
2758
2759
2760
2761
3 Ministarstvo prosvjete
JU Dom učenika i studenata “Braća Vučinić”
Nikšić
Nikšić
Menadžment u hotelijerstvu
6.86
2762 Ivana Kosović
1 Advantage d.o.o. Bar
1 Flemer Stone d.o.o.
HTP ¨QUEEN OF MONTENEGRO¨ DOO
1
BUDVA¸
1 Ministarstvo prosvjete
Advantage
Sektor 1
SEKTOR ZA SMJEŠTAJ- SLUŽBA
DOMAĆINSTVO
JU Druga osnovna škola
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Nikšić
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Marketing menadžment
6.86
6.86
2763 Ivana Rašović
2764 Miloš Bulajić
Budva
Bečići
Turistički i hotelijerski menadžment
6.86
2765 Bojana Dondić
Budva
Budva
Engleski jezik i književnost
6.86
2766 Alena Kokorus
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Herceg Novi
Kotor
Kotor
Bezbijednost i kriminalistika
6.86
2767 Nemanja Kontić
Centar bezbjednosti Berane
Medical wellness & spa
JPU Dragan Kovačević
extreme studio
Bošnjačka stranka
Priprema usluga
Klinički centar CG
Podogrica
sl montenegro doo
Green engineering
Berane
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Plav
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Berane
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Plav
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
6.86
6.86
6.86
6.86
6.85
6.85
6.85
6.85
6.85
6.85
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
6.85
2778 BILJANA POPOVIĆ
6.85
2779 Stefan Planić
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
10
2
1
1
Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija
Danilovgrad
Krušo D.O.O.
Mini Pani
UNO-NK d.o.o.
Ministarstvo prosvjete
Ministarsvo unutrasnjih poslova
Hidromoland doo
Ministarstvo prosvjete
extreme studio d.o.o
Bošnjačka stranka
Veb Centar d.o.o.
Ministarstvo zdravlja
VG GROUP doo
sl montenegro doo nikšić
Green engineering
Duško Vuković
Bojan Ralević
Nemanja Pejović
marija piper
1 SOS MANEX d.o.o. Herceg Novi
špedicija
H.Novi
Zelenika
1 LAN Support Montenegro d.o.o.
Marketing služba
Podgorica
Podgorica
Studije bezbijednosti
Marketing menadžment
Predškolsko obrazovanje
Primijenjeno računarstvo
Politikologija
Informacione tehnologije
Fizioterapija
Računarstvo i informacione tehnologije
Menadžment
Elektronika, telekomunikacije i računari
Poslovni menadžment u carinama, špedicijama i
osiguranju
Marketing
Boris Vuković
Andrea Milatović
Milijana Bulajić
Andrej Mangaj
ALMA BAŠIĆ
Amer Osmanović
Marija Šćepanović
Ivan Petrović
Luka Gavric
Branko Balšić
2 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Herceg Novi
Kotor
Kotor
Bezbijednost i kriminalistika
6.85
2780 ANĐELA RAĐENOVIĆ
1 PvuDr Ralević Berane
PvuDr Ralević Berane
Berane
Berane
Stočarstvo
6.85
2781 Radenko Bakić
1 JU Srednja mješovita škola Braća Selić Kolašin
Braća Selić
Kolasin
Kolašin
Marketing menadžment
6.85
2782 Milovan Vlahović
1 NVO Pljevaljski ženski prostor
1 FABRIKA SOKOVA PIRELLA
DOO Centar za ekotoksikološka ispitivanja
1
Podgorica
1 Notar Konatar Biljana
1 DOO ARISTOKRATA
1 Xenon forte - Montenegro d.o.o.
1 BB SOLAR
GI Group d.o.o. Podgorica Agencija za ustupanje
1
zaposlenih
2 GRADNJA PROMET DOO
NVO Pljevaljski ženski prostor
PIRELLA DOO
Laboratorija za ekotoksikološka ispitivanja i
monitoring
Notar
DOO Aristokrata
Xenon Forte Montenegro
BB SOLAR
Pljevlja
Nikšić
Pljevlja
Nikšić
Socijalni rad
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
6.85
6.85
2783 Admin Čelebić
2784 Gordana Šćepanović
Podgorica
Podgorica
Metalurgija
6.85
2785 Verica Lazarević
B.Polje
Ulcinj
Podgorica
Podgorica
Centar grada
Ulcinj
Podgorica
Podgorica
Pravo
Ekonomija
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Elektronika, telekomunikacije i računari
6.84
6.84
6.84
6.84
2786
2787
2788
2789
Amela Mekić
Mark Pulti
Aleksa Kadić
Milica Vukčević
GI Group
Podgorica
Podgorica
Pravo
6.84
2790 Ana Joksimović
TEHNICKA SLUZBA
Podgorica
Podgorica
Građevina
6.84
2791 Ivana Radojičić
4 Mercator-CG, d.o.o. Podgorica
Sektor finansija, računovodstva i kontrolinga
Podgorica
Podgorica
Finansijski menadžment
6.84
2792 Roza Ljucđonaj
1 Ronix doo
2 Ministarstvo prosvjete
1 Ministarstvo prosvjete
Društvo sa ograničenom odgovornošću SAVA
1
CAR Podgorica
1 sl montenegro doo nikšić
1 DOOMESO-PROMET
1 Adriatic Marinas d.o.o.
1 NVO MEDIJSKA KULTURA NIKŠIĆ
2 DOO: TREND CONSULTING
1 Advokat Boris Marinović
2 devite doo
2 RAKOCEVIC COM
Hotel
JU Srednja stručna škola
JU OŠ “Vuk Karadžić”
Budva
Nikšić
Podgorica
Bečići
Nikšić
Podgorica
Ekonomija
Pedagogija
Učiteljski studij
6.84
6.84
6.84
2793 Milan Turović
2794 Suzana Kostić
2795 Sanja Đurović
Poslovnica Pljevlja
Pljevlja
Pljevlja
Mašinstvo
6.84
2796 Dušanka Jović
sl montenegro doo
SEKTOR IT
Sektor za prodaju
NVO Medijska kultura
Prodaja
Advokatska kancelarija Marinović
pravna služba
RAKOCEVIC COM
Nikšić
B.Polje
Tivat
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Budva
Podgorica
Nikšić
Nedakusi
Tivat
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Budva
Podgorica
Menadžment
Primijenjeno računarstvo
Ekonomija
Geografija
Menadžment
Pravne nauke
Računovodstvo i berzansko poslovanje
Računovodstvo i berzansko poslovanje
6.84
6.84
6.84
6.84
6.84
6.83
6.83
6.83
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
Katarina Blečić
Slavoljub Minić
Marina Radojevic
Neđeljko Leković
Aleksandar Bošković
Darko Medojević
Slavica Đurović
Zorka Peruničić
1 DOO GRADNJA
1 APR d.o.o
4 Jumedia Mont d.o.o.
HOTEL MEDITERAN-ULCINJ, BEĆOVIĆ
1
MANAGMENT GROUP DOO
1 Click Plus d.o.o.
1 Click Plus d.o.o.
1 Elnet D.O.O.
1 Veb Centar d.o.o.
HOTEL MEDITERAN
Ulcinj
Ulcinj
Ekonomija
6.83
2808 Danijela Steljić
prodaja
web
Servis Elektronike
Menadžment
Podgorica
Podgorica
B.Polje
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Centar grada
Podgorica
Marketing
Informacione tehnologije
Elektronika, telekomunikacije i računari
Marketing
6.83
6.83
6.83
6.83
2809
2810
2811
2812
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ Blažo Jakov Orlandić
Bar
Bar
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
6.83
2813 Nataša Despotović
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
3
JU OŠ “Braća Ribar”
JU OŠ “Pavle Rovinski”
JU OŠ “Bratstvo-jedinstvo”
Advokat Kasim Dizdarević
Sektor 1
Recepcija
NVO VINI PU
SHOLLEX DATA SYSTEM DOO
ČIKOM
Kancelarija PG
Linea Media doo
APOTEKA LIJEK
Nikšić
Podgorica
Rožaje
B.Polje
Podgorica
H.Novi
Ulcinj
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Rožaje
Centar grada
Podgorica
Bijela
Ulcinj
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Ljesnica bijelo Polje
Informacione tehnologije
Učiteljski studij
Učiteljski studij
Pravo
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Hotelijerstvo
Psihologija
Elektronika, telekomunikacije i računari
Elektronika, telekomunikacije i računari
Ekonomija
Ekonomija
Hemija
6.83
6.83
6.83
6.83
6.83
6.83
6.83
6.83
6.83
6.83
6.82
6.82
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Advokat Kasim Dizdarević
Obodsko slovo doo
Hotel Casa del mare d.o.o. Talija company
NVO VINI PU
SHOLLEX DATA SYSTEM DOO
ČIKOM d.o.o. informatički inženjering
Savez udruženja paraplegičara Crne Gore
Linea Media doo
PZU APOTEKA LIJEK
1 Doo Pekometal
2
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
Business Integration and Business Intelligence
d.o.o.
HOTEL MEDITERAN-ULCINJ, BEĆOVIĆ
MANAGMENT GROUP DOO
D.O.O.KRIVA BREZA
Udruzenje za pomoc licima ometenim u
psihofizickom razvoju Niksic
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
NECKOM doo
MS GLOBAL
M-CORONA doo Bar
Ministarstvo prosvjete
Spin Tours d.o.o. Podgorica
Univerzitet Crne Gore- Fakultet za pomorstvo u
Kotoru
15 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
1
1
1
1
1
Termoelektro-Mont d.o.o.
UNO-NK d.o.o.
D.O.O. ADNAN
LUKI CLEAN DOO
DOO Granit Berane
DOO GRADNJA
APR d.o.o
Redakcija dnevnog lista DAN
B.Polje
Rožaje
Podgorica
prodaja
B.Polje
Sektor tehničke podrške
Podgorica
Rasovo
Rožaje
Podgorica
Podgorica
Građevina
Novinarstvo
Novinarstvo
6.83
6.83
6.83
2805 Pavle Delević
2806 Ferid Kujević
2807 Aleksandra Milatović
Miloš Brnović
Nikola Radosavović
Slobodan Cvijović
Tamara Milić
Miloš Andrijašević
Jasna Čumić
Adis Kalac
Ermina Dizdarević
Zorana Radunović
Dragana Pavlović
Earta Palević
Dijana Dragašević
Nikola Markovinović
Nikola Mišurović
Danijela Vukadinović
Iva Kovačević
Finansijski menadžment
6.82
2826 Ivan Pekovic
Elektronika, telekomunikacije i računari
6.82
2827 Radomir Vulić
HOTEL MEDITERAN
Ulcinj
Ulcinj
Ekonomija
6.82
2828 ARTA MOLLA
D.O.O.KRIVA BREZA
Plav
Vojno Selo
Pejzažna arhitektura i hortikultura
6.82
2829 Sajma đešević
Niksic
Nikšić
Nikšić
Socijalni rad
6.82
2830 Miloš Rajković
JU OŠ “Njegoš”
JU OŠ “Pavle Rovinski”
Komercijala/ Prodavnica
MS Global
RTV Corona
JU Srednja pomorska škola
Spin Tours Budva
Cetinje
Podgorica
Nikšić
Rožaje
Bar
Kotor
Budva
Cetinje
Podgorica
Nikšić
Rožaje
Bar
Dobrota
Budva
Fizička kultura
Pravo
Elektronika, telekomunikacije i računari
Informacione tehnologije
Marketing
Fizička kultura
Engleski jezik i književnost
6.82
6.82
6.82
6.82
6.82
6.82
6.82
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
Fakultet za pomorstvo u Kotoru
Kotor
Kotor
Odnosi s javnošću
6.82
2838 Aleksandra Bozovic
Milica Popović
Jana Ralević
Danilo Andrijašević
Emir Kajević
Dijana Pejovic
Miloš Nikezić
Gabrijela Čelebić
Centar bezbjednsoti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Pravne nauke
6.82
2839 Maja Pešić
Pljevlja
Odjeljenje marketinga
RTV GLAS PLAVA
Reklamno odjeljenje
DOO Granit Berane
Pljevlja
Nikšić
Plav
Bar
Berane
Mašinstvo
Marketing menadžment
Pravo
Primijenjene studije menadžmenta
Ekonomija
6.81
6.81
6.81
6.81
6.81
2840
2841
2842
2843
2844
Predškolsko obrazovanje
6.81
2845 Dušanka Radojević
Pravo
6.81
2846 Ajla Agović
3 Ministarstvo prosvjete
JPU Dušo Basekić
B.Polje
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “Orijenski bataljon”
H.Novi
Pljevlja
Nikšić
Plav
Bar
Berane
Grab Bijelo
Polje
Bijela
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “Pavle Rovinski”
Podgorica
Podgorica
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
6.81
2847 Sanja Garović
1 Ministarstvo prosvjete
JU Srednja stručna škola “Ivan Uskoković”
Podgorica
Podgorica
Saobraćaj
6.81
2848 Ana Đurović
2
2
1
1
PPU Maša
Intesa group
Sluzba Finansija
NVO centar za mlade berane
Podgorica
B.Polje
Podgorica
Berane
Podgorica
Centar grada
Podgorica
Berane
Predškolsko obrazovanje
Arhitektura
Finansijski menadžment
Menadžment
6.81
6.81
6.81
6.81
2849
2850
2851
2852
Privatna predskolska ustanovaMaša
Doo``Intesa group``
Media Nea doo
NVO centar za mlade berane
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom
1
Crne Gore
1 Jadransko Brodogradiliste AD
Duška Lučić
Sladjana Radulović
Admir Kolašinac
VJERA MILIĆ
Boško Guberinić
Anđelka Kovačević
Dzenan Kolić
Sanja Janković
Slobodan Vukanić
Služba za uređenje i izgradnju prostora
Budva
Budva
Pravo
6.81
2853 Tina Klać
Pogon nautike i transporta
H.Novi
Bijela
Nautika
Menadžment u carinskom, špediterskom i
agencijskom poslovanju
6.81
2854 Dragan Kaluđerović
1 Mil-Pop doo
Sektor lanca snabdijevanja
Podgorica
Podgorica
6.81
2855 ANISA NIKEZIĆ
3 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Niksic
Nikšić
Nikšić
Pravne nauke
6.81
2856 Ivana Zečević
1
2
1
1
1
Ekonomski sektor
Fakultet za menadžment
Notar
DOO KAMEL
pravna sluzba
Pljevlja
H.Novi
B.Polje
B.Polje
Nikšić
Pljevlja
Igalo
Centar grada
Rakonje
Nikšić
6.81
6.81
6.8
6.8
6.8
2857
2858
2859
2860
2861
1 Sportski objekti doo Podgorica
Sportski objekti
Podgorica
Podgorica
1
1
2
1
1
1
1
Sektor2
Pravno savjetovalište
veleprodaja
JU OŠ “Vuko Jovović”
JU OŠ “Jagoš Kontić”
JU OŠ “Radoje Čizmović”
JU Gimnazija “30. septembar”
Mojkovac
Podgorica
Podgorica
Danilovgrad
Nikšić
Nikšić
Rožaje
Podbišće
Podgorica
Podgorica
Danilovgrad
Nikšić
Ozrinići
Rožaje
Ekonomija
Turizam
Pravo
Menadžment
Pravo
Menadžment u carinskom, špediterskom i
agencijskom poslovanju
Marketing menadžment
Pravne nauke
Menadžment u finansijskom poslovanju
Fizička kultura
Istorija
Ruski jezik i književnost
Psihologija
1 Crnogorska LGBTIQ asocijacija Kvir Montenegro Sektor 2
Podgorica
Podgorica
5 Mil-Pop doo
1 advokat Mirjana Pocanic
1 Al Grosso Montenegro D.O.O. Nikšić
Podgorica
Kotor
Nikšić
Podgorica
Kotor
Nikšić
Vektra Jakic DOO Pljevlja
Fakultet za menadžment
NOTAR ČOVIĆ BILJANA
DOO KAMEL
RAMEL doo
MATIC MT
NVO Roditelji
Bioguard doo
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
16 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Maloprodaja
advokat
Služba finansija
Tijana Andjusic
Suzana Đukić
Dijana Sekulić
Saša Andrić
Dijana Peković
6.8
2862 BOJAN MARKOVIĆ
6.8
6.8
6.8
6.8
6.8
6.8
6.8
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
Menadžment
6.8
2870 Goran Zogovic
Ekonomija
Pravosudni
Računovodstvo i berzansko poslovanje
6.8
6.8
6.8
2871 Mirjana Milić
2872 Ranka Gospić
2873 Žana Pejović
Centar bezbjednsoti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Pravne nauke
SEKROT PRODAJE
JU OŠ Anto Đedović
Romski savjet
BORDID DOO
Pljevlja
Bar
Podgorica
Podgorica
Pljevlja
Bar
Podgorica
Podgorica
Računarstvo i informacione tehnologije
Fizičko vaspitanje djece
Pravne nauke
Ekonomija
6.8
6.8
6.79
6.79
2875
2876
2877
2878
1 Ministarstvo kulture
Pomorski muzej - Pomorsko istorijska zbirka
Kotor
Kotor
Istorija
6.79
2879 Jelena Ševaljević
1 D.O.O. ALFA TRADE
Trgovina
Mojkovac
Mojkovac
Menadžment
6.79
2880 Ivan Palević
1
1
1
1
DOO ACER
Ministarstvo prosvjete
Romski savjet
BORDID DOO
6.8
Tamara Aligrudić
Vladimir Aranitović
Jelena Radenović
Stefan Tatar
Tijana Tomić
Ljiljana Radmilović
Emina Sutović
2874 Marijana Popović
Elzana Bidžan
Vladan Mihailović
Marijana Goločevac
Valentina Perović
1 NPProkletije
1 Veb Centar d.o.o.
1 FARMONT M.P. d.o.o.
NP Prokletije
Priprema usluga
FARMONT M.P. d.o.o.
Plav
Podgorica
Danilovgrad
Plav
Podgorica
Kosić
Grab Bijelo
Polje
Menadžment za bezbjednost
Primijenjeno računarstvo
Vinogradarstvo i voćarstvo
6.79
6.79
6.79
2881 Ramo Sabovic
2882 Mirko Dabanović
2883 Veselinka Babović
2 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ Marko Miljanov
B.Polje
Engleski jezik i književnost
6.79
2884 Milica Cvijović
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “Radoje Čizmović”
Nikšić
Ozrinići
Učiteljski studij
6.79
2885 Radomirka Damjanovski
2 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “Maksim Gorki”
JU Srednja elektrotehnička škola “Vaso
Aligrudić”
Podgorica
Podgorica
Učiteljski studij
6.79
2886 Brana Spalević
Podgorica
Podgorica
Fizička kultura
6.79
2887 Maja Mugoša
Medicinski sektor
H.Novi
Igalo
Fizioterapija
6.79
2888 Bojana Drpić
2 Ministarstvo prosvjete
11
12
3
2
1
Institut za fizikalnu medicinu, rahabilitaciju i
reumatologiju Dr. Simo Milošević A. D. Igalo
Institut za fizikalnu medicinu, rahabilitaciju i
reumatologiju Dr. Simo Milošević A. D. Igalo
Fabrika vode Lipovo doo Kolašin
Adriatic Partners
Auto škola Gas
Medicinski sektor
H.Novi
Igalo
Fizioterapija
6.79
2889 Mirela Kandić
Prodaja
Vranac wine shop
Auto škola Gas
Podgorica
Kotor
B.Polje
Podgorica
Kotor
Centar grada
Menadžment
Turizam
Pravo
6.79
6.79
6.79
2890 Relja Vučinić
2891 Nenad Nenadić
2892 Adisa Hasanović
3 Ministartsvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Sektor granicne policije
Podgorica
Podgorica
Pravne nauke
6.79
2893 Dijana Bošković
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Odjeljenje bezbjednosti Rozaje
Rožaje
Rožaje
Studije bezbijednosti
6.79
2894 Amar Pepić
1
2
2
1
1
4
2
M&D Aligrudić
LGBT Turizam
BORDID DOO
MATIČNA SLUŽBA
Knjigovodstvo
Menadžment
Bar
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Ulcinj
Rožaje
Podgorica
Bar
Golubovci
Podgorica
Podgorica
Ulcinj
Rožaje
Podgorica
Bar
Biljna proizvodnja
Turizam
Ekonomija
Marketing menadžment
Elektronika, telekomunikacije i računari
Primijenjene studije menadžmenta
Novinarstvo
6.79
6.79
6.78
6.78
6.78
6.78
6.78
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ Donja Ržanica
Berane
Donja Ržanica Učiteljski studij
6.78
2902 Marijana Jokić
1
1
3
1
JU OŠ “Njegoš”
JU SMŠ “Ivan Goran Kovačić
JU OŠ “Mustafa Pećanin”
JU SMŠ “Mladost”
Cetinje
H.Novi
Rožaje
Tivat
Cetinje
Herceg Novi
Rožaje
Tivat
6.78
6.78
6.78
6.78
2903
2904
2905
2906
Medicinski sektor
H.Novi
Igalo
Fizioterapija
6.78
2907 Milica Milović
SEKTOR ZA HRANU I PIĆE
Budva
Bečići
Menadžment u hotelijerstvu
6.78
2908 Radovan Perović
M&D Aligrudić
LGBT Forum Progres
BORDID DOO
DOO TAPACIR KURTI
D.O.O. NURSAL
Veb Centar d.o.o.
MLADIINFO MONTENEGRO
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Institut za fizikalnu medicinu, rahabilitaciju i
13
reumatologiju Dr. Simo Milošević A. D. Igalo
HTP ¨QUEEN OF MONTENEGRO¨ DOO
1
BUDVA¸
1 Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Fizika
Njemački jezik i književnost
Učiteljski studij
Mašinstvo
Ljubiša Maraš
Mirko Radonjić
Almira Međedović
Dina Gjoni
Muhedin Hadžić
Velibor Milošević
Jelena Lakić
Milisav Šćepanović
Mladen Čogurić
Aldina Kardović
Marina Novovic
FC Distibucija
Podgorica
Podgorica
Energetika i automatika
6.78
2909 Adrijan Vuksanović
5 Ministarstvo unutra[njih poslova Uprava policije
Sektor policije opste nadleznosti
Podgorica
Podgorica
Pravne nauke
6.78
2910 Luka Maraš
1
1
1
2
marketing sluzba
ANDRA Investment Group doo
RK Nikšićanka
Nova knjiga doo
Nikšić
Bar
Nikšić
Podgorica
Nikšić
Bar
Nikšić
Podgorica
Menadžment u turizmu
Finansijski menadžment
Menadžment
Računarstvo i informacione tehnologije
6.78
6.77
6.77
6.77
2911
2912
2913
2914
Služba za ekonomsko finansijske poslove
Podgorica
Podgorica
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
6.77
DOO MAZOR
ANDRA INVESTMENT GROUP DOO
RK Niksicanka AD
Nova knjiga doo
3 privredno društvo Lutrija Crne Gore a.d.
3
3
1
17
1
2
DOO IDEUS ZA PROJEKTOVANJE I RAZVOJ
SOFTVERA
Notar Adrovic Harun
DOO BRATICA COMMERCE
Ministarstvo zdravlja
NVO BIZNIS KLUB ANAMALIT
Ministarstvo prosvjete
Vladan Babić
Bodin Vujosevic
Jovana Šipčić
Marko Čavić
DUBRAVKA
2915
DARMANOVIĆ
Istraživanje i razvoj
Podgorica
Podgorica
Računarske nauke
6.77
2916 Redžep Demić
Notar Adrovic Harun
DOO BRATICA COMMERCE
Opšta bolnica
NVO
JU OŠ “Aleksa Đilas Bećo”
Berane
Ulcinj
Berane
Ulcinj
Mojkovac
Pravo
Primijenjene studije menadžmenta
Visoka škola za medicinske sestre
Pravo
Učiteljski studij
6.77
6.77
6.77
6.77
6.77
2917
2918
2919
2920
2921
1 Ministarstvo prosvjete
JU Srednja elektro-ekonomska škola
B.Polje
1 DOO NANO
DOO NANO
Ulcinj
Berane
Ulcinj
Berane
Vladimir
Mojkovac
Gornji dio
grada
Ulcinj
1 SOS MANEX d.o.o. Herceg Novi
Rada Radević
Sanja Jančić
Katarina Bućković
Amine Kullaliq
Ana Bošković
Pravo
6.77
2922 Dragan Miladinovic
Marketing
Poslovni menadžment u carinama, špedicijama i
osiguranju
6.77
2923 Nikola Marovic
špedicija
H.Novi
Sutorina
6.77
2924 BOŽIDAR BOŽOVIĆ
1
Željeznička infrastruktura Crne Gore -AD
Podgorica
1 HM Durmitor d.o.o. Žabljak
Sektor za elektrotehničke poslove
Podgorica
Podgorica
Energetika i automatika
6.77
2925 Mirko Jaredić
sektor 4
Žabljak
Žabljak
2926 Lazar Kaljević
Knjigovodstveni Biro
H.Novi
Herceg Novi
1 Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
FC Distibucija
Pljevlja
Pljevlja
Marketing menadžment
Poslovni menadžment u carinama, špedicijama i
osiguranju
Energetika i automatika
6.77
1 Birius
17 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
6.77
2927 VLATKO KRUNIĆ
6.77
2928 Božidar Marković
Centar bezbjednsoti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Pravne nauke
6.77
2929 Milica Turković
1 NVO Centar za romske inicijative
1 DOO Joksović
Finansijska služba
doo Joković
Nikšić
Pljevlja
Nikšić
Pljevlja
6.77
6.77
2930 Mitar Goranović
2931 Miljan Tošić
1 elit-com.d.o.o.
elit-com
Nikšić
Nikšić
6.77
2932 DIJANA VUJOVIĆ
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
HD
Sektor za programe i projekte
pravna služba
Info world (Rodney)
Advokatska kancelarija
Dom zdravlja
JU SMŠ “Vuksan Đukić”
JU OŠ “Savo Pejanović”
JU OŠ “Branko Božović”
Nacionalni park Prokletije
Finansije
Kotor
Podgorica
B.Polje
Nikšić
Podgorica
Cetinje
Mojkovac
Podgorica
Podgorica
Plav
Podgorica
Kotor
Podgorica
Centar grada
Nikšić
Podgorica
Cetinje
Mojkovac
Podgorica
Podgorica
Plav
Podgorica
Ekonomija
Menadžment
Menadžment u carinskom, špediterskom i
agencijskom poslovanju
Ekonomija
Građevina
Krivičnopravni
Menadžment
Pravo
Fizioterapija
Ekonomija
Pravo
Pravo
Menadžment za bezbjednost
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
6.77
6.76
6.76
6.76
6.76
6.76
6.76
6.76
6.76
6.76
6.76
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Odjeljenje bezbjednosti Rozaje
Rožaje
Rožaje
Studije bezbijednosti
6.76
2944 Emil Mušović
2 HOTELS GROUP MONTENEGRO STARS
Hotel Splendid
Budva
Bečići
Strukovne studije u oblasti turizma i hotelijerstva
6.76
2945 Aleksandar Duletić
1 doo DIK rožaje
kancelarija
Rožaje
Rožaje
Ekonomija
6.75
2946 Zikret Murić
1 SPA Medica d.o.o.
Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Podgorica
Podgorica
Fizioterapija
6.75
2947 Andrija Damjanovic
2
1
1
1
opšta služba
MS Global
Auto škola Gas
Centar za reciklažu
B.Polje
Rožaje
B.Polje
Nikšić
Centar grada
Rožaje
Centar grada
Nikšić
Turizam
Bezbijednost i kriminalistika
Ekonomija
Ekonomija
6.75
6.75
6.75
6.75
2948
2949
2950
2951
HD LAKOVIĆ
doo Project - Consulting - Podgorica
AD TUP Brskovo
DOO Info world
Advokatska kancelarija Vulić
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Nacionalni park Prokletije
Mil-Pop doo
AD TUP Brskovo
MS GLOBAL
Auto škola Gas
Centar za reciklažu d.o.o
EDITA NIKOLIĆ
Milovan Vlaović
Haris Šahman
Miroljub Cerović
Maja Turković
Andrija Đuričić
Davor Konatar
Maja Đukanović
Biljana Grba
Adil Ibrahimagić
Ana Pejović
Ilda Mahmutović
Edin Fetahović
Mira Mirković
Ilija Bulajić
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ Janko Bjelica
Nikšić
Donje Crkvice Ruski jezik i književnost
6.75
2952 Milica Bulajić
5
1
2
1
1
HD
Servis
sektor racunovodstva
Sektor stanovništva
Opšta služba
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Kotor
Rožaje
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Kotor
Rožaje
6.75
6.74
6.74
6.74
6.74
2953
2954
2955
2956
2957
1
1
1
1
1
2
HD LAKOVIĆ
TV Centar Đečević
MMK Standard AD
Erste Bank AD Podgorica
D.O.O. BICENT
Udruzenje za pomoc licima ometenim u
psihofizickom razvoju Niksic
Ministarstvo prosvjete
DOO Medianet Berane
Advokatska kancelarija Šuković
ATLAS BANKA AD PODGORICA
PPU ,,Kućica
2 Đurković company doo
3 Đurković company doo
2
1
1
2
1
2
PVU Animavet
Bošnjačka stranka
Bokserski klub BUDVA
ALTERNATIVA D.O.O.
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ekonomija
Primijenjeno računarstvo
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Politikologija
Andrija Mašanović
Ivana Šćepanović
Marija Mašulović
Tamara Jovanović
Mirela Murić
Niksic
Nikšić
Nikšić
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
6.74
2958 Nina Vuksanović
JU OŠ “Pavle Rovinski”
DOO Medianet Berane
Advokatska kancelarija Šuković
SALTER
PPU ,,Kućica
Sektor opštih, ekonomsko-finansijskih i
komercijalnih poslova
Sektor opštih, ekonomsko-finansijskih i
komercijalnih poslova
Veleprodaja
Bošnjačka stranka
Stručni štab
Računovodstvo
JU OŠ Kekec
JU Gimnazija “Stojan Cerović
Podgorica
Berane
B.Polje
Rožaje
Podgorica
Podgorica
Berane
Centar grada
Rožaje
Podgorica
Istorija
Elektronika, telekomunikacije i računari
Pravo
Finansijski menadžment
Predškolsko obrazovanje
6.74
6.74
6.74
6.74
6.73
2959
2960
2961
2962
2963
Nikšić
Nikšić
Ekonomija
6.73
2964 Vladimir Veskovic
Nikšić
Nikšić
Ekonomija
6.73
2965 Bojan Prijović
Podgorica
Plav
Budva
Podgorica
Bar
Nikšić
Podgorica
Plav
Budva
Podgorica
Sutomore
Nikšić
Marketing menadžment
Menadžment u finansijskom poslovanju
Menadžment u sportu
Ekonomija
Njemački jezik i književnost
Italijanski jezik i književnost
6.73
6.73
6.73
6.73
6.73
6.73
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972 marina komnenovic
Sandra Bujišić
Aleksandar Mitrović
Nikola Obradović
Mihrija Avdic
Ivana Bajović
Branka Velimirović
Nisa Musić
Ivan Abramovic
Katarina Ljiljanić
Gordana Novosel
Jelena Drašković
1 Ministarstvo prosvjete
JU Dom učenika i studenata “Braća Vučinić”
Nikšić
Nikšić
Ekonomija
6.73
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “Džifer Nikočević”
Plav
Gusinje
Informacione tehnologije
6.73
2973 Amel Mulić
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “25. maj”
Rožaje
Rožaje
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
6.73
2974 Kenan Ljaić
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Sektor 2
Kraft NT
Royal Club Travel
Medical
Hotel Sindčel
Biotehnički fakultet
KNJIGOVODSTVO
Centar bezbjednosti Berane
podgorica
Pljevlja
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Nikšić
Berane
Podgorica
Pljevlja
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Nikšić
Berane
Podgorica
Mašinstvo
Primijenjeno računarstvo
Pravo
Novinarstvo
Hotelijerstvo
Pravo
Menadžment u finansijskom poslovanju
Pravne nauke
Biljna proizvodnja
6.73
6.73
6.73
6.73
6.73
6.73
6.73
6.73
6.73
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
Sektor finansija i administracije
Bar
Bar
Pravo
6.73
2984 Aleksandra Božović
Podgorica
Podgorica
Elektronika, telekomunikacije i računari
6.72
2985 Dragoje Božović
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Srpski jezik i južnoslovenske književnosti
Elektronika, telekomunikacije i računari
6.72
6.72
2986 Ivana Drašković
2987 Danilo Račić
Ferijalno kulturni centar Crne Gore
Kraft NT d.o.o.
Royal Club Travel
Medical d.o.o.
sindčel doo
Univerzitet Crne Gore
NIKSAL d.o.o. NIKSIC
Ministarsvo unutrasnjih poslova
ekoplant
AD KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI
1
TERETI-BAR
1 Advokat Nušo Kalač Rožaje
1 Dreamy d.o.o.
Vazduhoplovstvo Vojske Crne GoreAerodrom Golubovci
Nova knjiga
Televizija Vijesti
Centar za savremene umjetnosti - pravni i
opšti poslovi
kancelarija
d.o.o.
4 Ministarstvo prosvjete
JPU Dušo Basekić
1 Ministarstvo odbrane
1 Nova knjiga
2 Televizija Vijesti d.o.o.
1 Ministarstvo kulture
Bogdan Bajić
Ervin Kolenović
Danka Tošković
Draženka Laketić
Nikola Gardašević
Neđeljko Mašnić
Ivan Stevović
Vučeta Knežević
Marko Novaković
Podgorica
Podgorica
Pravo
6.72
2988 Marijana Sundečić
Rožaje
Podgorica
Pravo
Engleski jezik i književnost
6.72
6.72
2989 Imer Kalač
2990 Dina Kajević
Predškolsko obrazovanje
6.72
2991 Anida Kučević
Biologija
6.72
2992 Ivana Đalović
Biologija
Menadžment
6.72
6.72
2993 Jadranka Grbović
2994 Vladimir Vojinović
Menadžment u pomorstvu
6.72
2995 Vasiljka Đokić
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ Marko Miljanov
B.Polje
1 Ministarstvo prosvjete
1 NVO MANT
JU Gimnazija “Tanasije Pejatović”
Sektor 2
Pljevlja
Podgorica
Rožaje
Arza
Grab Bijelo
Polje
Grab Bijelo
Polje
Pljevlja
Podgorica
2 D.O.O. ..ĐUROVIĆ KOMPANY PLUS- CETINJE KOMERCIJALA
Cetinje
Cetinje
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Herceg Novi
Kotor
Kotor
Studije bezbijednosti
6.72
2996 Maksim Đurković
1
1
1
1
1
1
1
5
Sektor tehničke zaštite i podrške
Grafički dizajner
SINMON DOO
Sektor1
Nacionalna biblioteka Đurđe Crnojević
TEHNICKA SLUZBA
DOORudi komerce Berane
Klinički centar CG
Podgorica
Bar
Tivat
Mojkovac
Cetinje
Podgorica
Berane
Podgorica
Podgorica
Bar
Tivat
Podbišće
Cetinje
Podgorica
Berane
Podgorica
Elektronika, telekomunikacije i računari
Elektronika, telekomunikacije i računari
Menadžment u hotelijerstvu
Ekonomija
Primijenjeno računarstvo
Elektronika, telekomunikacije i računari
Ekonomija
Pravo
6.72
6.72
6.71
6.71
6.71
6.71
6.71
6.71
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
1
1
1
1
Dream Team Security
MEDIA Pro doo
SINMON DOO
MATIC MT
Ministarstvo kulture
GRADNJA PROMET DOO
DOORudi komerce Berane
Ministarstvo zdravlja
Udruzenje za pomoc licima ometenim u
psihofizickom razvoju Niksic
ODYSSEE GRADNJA DOO
Advokat Branko S. Bulatović
Expo Commerce DOO
B.Polje
Goran Vukmanović
Nikola Stojanović
Ana Di Ćeljie
Predrag Tomić
Gordana Tomić
Radoš Adžić
Željka Joksimović
Aleksandra Pejović
Niksic
Nikšić
Nikšić
Pravo
6.71
3005 Ksenija Dajović
ODYSSEE GRADNJA DOO
Advokat Branko S. Bulatović
Prodaja
Bar
Podgorica
Podgorica
Bar
Podgorica
Podgorica
Marketing menadžment
Pravo
Matematika i računarske nauke
6.71
6.71
6.71
3006 Ivana Otasevic
3007 Biljana Perović
3008 Tanja Rakočević
1 DOO GRADING
Sektor finans.i racunovodstvenih poslova
Nikšić
Nikšić
Ekonomija
6.71
3009 Jelena Perović
1
1
1
1
1
1
2
1
Narodni muzej
DOO London Bridge
Marketing
FC Distibucija
advokata Konatar Drago
Prodaja
Nacionalni dispečerski centar
KOMERCIJALA
Cetinje
Nikšić
Podgorica
Budva
B.Polje
B.Polje
Podgorica
Cetinje
Cetinje
Nikšić
Podgorica
Budva
Centar grada
Pruška
Podgorica
Cetinje
Ekonomija
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Marketing menadžment
Energetika i automatika
Pravo
Menadžment
Energetika i automatika
Marketing
6.71
6.71
6.71
6.71
6.71
6.71
6.71
6.7
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
1
1
2
1
1
1
1
Ministarstvo kulture
DOO London Bridge
Mil-Pop doo
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
advokata Drago Konatar
DOO: TREND CONSULTING
Crnogorski elektroprenosni sistem AD
EFEN IZGRADNJA DOO
NVO UDRUŽENJE RODITELJA DJECE SA
SMETNJAMA U RAZVOJU
Univerzitet Mediteran Podgorica
D.O.O. ALFA TRADE
Lutrako d.o.o.
Hotel Pljevlja DOO
DOO JASEN
Ministarstvo prosvjete
3 Ministarstvo prosvjete
1 D.O.O. Inženjering EM Lab
1 NVO Vakat zuluma - Vakti i zullumit
1 JU OS Radomir Mitrovic
Dragan Vujacic
Zorić Milutin
Danijela Tadić
Danilo Perović
Albina Hasanović
Sandra Korać
Danilo Radulović
Tanja Premović
NVO
Ulcinj
Ulcinj
Psihologija
6.7
3018 Gjylasfije Vuković
Rektorat
Trgovina
Lutrako
Hotel Pljevlja
DOO JASEN
JU OŠ “Veljko Drobnjaković”
JU Srednja elektrotehnička škola “Vaso
Aligrudić”
Opšta služba
Sektor 7
JU OS Radomir Mitrovic
Podgorica
Mojkovac
Podgorica
Pljevlja
Pljevlja
Kotor
Podgorica
Mojkovac
Podgorica
Pljevlja
Jugovo
Risan
Finansijski menadžment
Ekonomija
Ekonomija
Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Ekonomija
Pravo
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
3019
3020
3021
3022
3023
3024
Milena Jaramaz
Bojan Jovanović
Dragan Tanjević
Bogdan Kovačević
Jasminka Pijuk
Božo Lalević
Podgorica
Podgorica
Elektronika, telekomunikacije i računari
6.7
3025 Slađana Delić
Rožaje
Plav
Berane
Rožaje
Plav
Berane
Saobraćaj
Socijalni rad
Učiteljski studij
6.7
6.7
6.7
3026 Almir Ramadani
3027 AMRA MUSIĆ
3028 Ivana Kruščić
1 A.D BISERNICA
1 Socijalisticka narodna partija
1 SKY SAT d.o.o. Igalo
HOTEL MEDITERAN-ULCINJ, BEĆOVIĆ
1
MANAGMENT GROUP DOO
2 Bošnjačka stranka
1 Ministarstvo zdravlja
2 Ministarstvo prosvjete
1 Ministarstvo prosvjete
1 Ministarstvo prosvjete
3 Privatna predskolska ustanovaMaša
kancelarija
Socijalisticka narodna partija
Proizvodnja i razvoj
Rožaje
Berane
H.Novi
Rožaje
Berane
Ratiševina
Pravo
Ekonomija
Elektronika, telekomunikacije i računari
6.69
6.69
6.69
3029 Fikret Grlić
3030 Jasna Knežević
3031 Darko - Brzi Perišić
HOTEL MEDITERAN
Ulcinj
Ulcinj
Pravo
6.69
3032 Ardijan Mučaj
Bošnjačka stranka
Dom zdravlja
JU OŠ Risto Rotković
JU Srednja stručna škola
JU Srednja građevinsko-geodetska škola
“Inženjer Marko Radević”
PPU Maša
Plav
Berane
B.Polje
Pljevlja
Plav
Berane
Nikoljac
Pljevlja
Pravo
Pravo
Engleski jezik i književnost
Ekonomija
6.69
6.69
6.69
6.69
3033
3034
3035
3036
Mirza Cecunjanin
Jelica Anđić
Minela Halilović
Jelena Milošević
Podgorica
Podgorica
Arhitektura
6.69
3037 Alen Dacić
Podgorica
Podgorica
Predškolsko obrazovanje
6.69
3038 Kristina Đukanović
2 Fakultet za informacione sisteme i tehnologije
Tehnicko operativna sluzba
Podgorica
Podgorica
Elektronika, telekomunikacije i računari
6.69
3039 Andrija Planko
1
2
1
1
Služba unutrašnje kontrole
Direkcija za nabavke
doo Jestrović
Start Auto
Podgorica
Nikšić
Pljevlja
Pljevlja
Podgorica
Nikšić
Pljevlja
Pljevlja
Mašinstvo
Pravo
Pravo
Ekonomija
6.69
6.69
6.69
6.69
3040
3041
3042
3043
Željeznički prevoz Crne Gore AD - Podgorica
Elektrodistribucija Crne Gore AD Nikšić
doo Jestrović
Start Auto
Zavod za građevinske materijale,geotehniku i
3
hemijske analize AD Nikšić
1 DOOM&S company Berane
1 Ministarstvo prosvjete
građevina
Nikšić
Nikšić
Građevina
6.68
3044 Verica Jušković
DOOM&S company Berane
JU OŠ Vukašin Radunović
Berane
Berane
Berane
Berane
Grab Bijelo
Polje
Rasovo
Ravna Rijeka
Rožaje
Pljevlja
Podgorica
Ekonomija
Fizičko vaspitanje djece
6.68
6.68
3045 Milan Anđić
3046 Petar Fatić
5 Ministarstvo prosvjete
JPU Dušo Basekić
B.Polje
1
1
1
1
1
JU OŠ Vladislav Sl. Ribnikar
JU OŠ “Aleksa Bećo Đilas”
Vaspitač- Pedagog
auto skola Marjanovic
Tehnicko operativna sluzba
B.Polje
B.Polje
Rožaje
Pljevlja
Podgorica
2
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
JPU BOŠKO BUHA
Privatna ustanova auto skola Marjanovic
Univerzitet Donja Gorica
Željeznička infrastruktura Crne Gore -AD
Podgorica
Codexd.o.o.-Podgorica
Vektra Jakic DOO Pljevlja
Ministarstvo prosvjete
Cafe del Montenegro CDM
PZU APOTEKA LIJEK
NPProkletije
DOO MARADOM
MLADIINFO MONTENEGRO
Ministarstvo prosvjete
DOOMESO-PROMET
BJELOPOLJSKI SAVEZ NEVLADINIH
ORGANIZACIJA
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Danilo Drobnjak
Mina Vujačić
Nikola Jestrović
Milko Preradović
Predškolsko obrazovanje
6.68
3047 Aleksandra Bugarin
Engleski jezik i književnost
Srpski jezik i književnost
Predškolsko obrazovanje
Mašinstvo
Elektronika, telekomunikacije i računari
6.68
6.68
6.68
6.68
6.68
3048
3049
3050
3051
3052
Mladen Radović
Vladimir Luković
Mirzeta Muković
Bojana Lazarević
Danijel Ćosović
Sektor za pravne i opšte poslove
Podgorica
Podgorica
Pravo
6.68
3053 Nemanja Kljajević
pravna služba
Pravni sektor
JU OŠ Vladimir Nazor
Portal CDM
APOTEKA LIJEK
NP Prokletije
DOO MARADOM
Podgorica
JU OŠ “Maksim Gorki”
SEKTOR PRAVNIH POSLOVA
BJELOPOLJSKI SAVEZ NEVLADINIH
ORGANIZACIJA
FC Proizvodnja
Podgorica
Pljevlja
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Plav
Pljevlja
Podgorica
Podgorica
B.Polje
Podgorica
Pljevlja
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Plav
Pljevlja
Podgorica
Podgorica
Nedakusi
Pravo
Pravo
Srpski jezik i književnost
Novinarstvo
Hemija
Finansijski menadžment
Menadžment u turizmu
Komunikologija i mediji
Hemija
Pravo
6.68
6.68
6.68
6.67
6.67
6.67
6.67
6.67
6.67
6.67
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
B.Polje
Pecarska
Turizam
6.67
3064 Ernad Suljević
Plužine
Plužine
Građevina
6.67
3065 Obren Bakrač
1 Ministartsvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Sektor granicne policije
Bar
Bar
Pravne nauke
6.67
3066 Edis Ljaljevic
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Odjeljenje bezbjednosti Danilovgrad
Danilovgrad
Danilovgrad
Pravne nauke
6.67
3067 Miloš Ljumović
Istraživanje i razvoj
Podgorica
Podgorica
Računarske nauke
6.66
3068 Ana Babac
sektor 1
DOO ECO AL
HIPoliex AD Berane
Računovodstvo
Pravni sektor
JU OŠ “Ivan Vušović”
SEKTOR ZA SMJEŠTAJ- SLUŽBA
DOMAĆINSTVO
ADVOKAT
DOO SOLARIS & CO
JU Gimnazija Slobodan Škerović
Mojkovac
Ulcinj
Berane
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Stevanovac
Kodre
Berane
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Ekonomija
Ekonomija
Ekonomija
Pravo
Računarske nauke
6.66
6.66
6.66
6.66
6.66
6.66
3069
3070
3071
3072
3073
3074
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
3
1
1
9
3
1
1
1
1
3
1
1
3
1
1
DOO IDEUS ZA PROJEKTOVANJE I RAZVOJ
SOFTVERA
D.O.O. EKOKRSTAC
DOO ECO AL
HIPoliex AD Berane
Kompas d.o.o.
ALTERNATIVA D.O.O.
Ministarstvo prosvjete
HTP ¨QUEEN OF MONTENEGRO¨ DOO
BUDVA¸
ADVOKAT NIKOLA LAKOVIC
DOO SOLARIS & CO
Ministarstvo prosvjete
Željeznička infrastruktura Crne Gore -AD
Podgorica
Dream Team Security
Partija za Gusinje
Crnogorski elektroprenosni sistem AD
AD TUP Brskovo
DOO: TREND CONSULTING
JPU Dragan Kovačević
Business Integration and Business Intelligence
d.o.o.
Auto moto Berane
Advokatska kancelarija Milić Djordjije
Veb Centar d.o.o.
PU GIMNAZIJA DRITA
Željeznička infrastruktura Crne Gore -AD
Podgorica
HOTELS GROUP MONTENEGRO STARS
MONTENEGRO BONUS D.O.O.
doo Project - Consulting - Podgorica
DOO: BEGANOVIĆ CO
DOOIG TRADE Berane
Miloš Ivanović
Milan Gogic
Jelena Martinović
Aleksandra Bošković
Martina Đurović
DAMIR ĐEŠEVIĆ
Tanja Marić
Tamara Jovic
Dušan Andrijašević
Nikica Vojinović
Miloš Ašanin
Admir Duraković
MARIJA SEKULOVIĆ
Tamara Kavarić
Milena Jeknić
Milan Rutešić
Budva
Bečići
Turistički i hotelijerski menadžment
6.66
3075 Miloš Marković
Podgorica
Ulcinj
Podgorica
Podgorica
Ulcinj
Podgorica
Pravo
Ekonomija
Hemija
6.66
6.66
6.66
3076 Jana Iković
3077 Ilirijane Ujkashi
3078 Milan Maraš
Sektor za elektrotehničke poslove
Podgorica
Podgorica
Elektronika, telekomunikacije i računari
6.66
3079 Svetlana Pjano
Sektor tehničke zaštite i podrške
Partija za Gusinje
Nacionalni dispečerski centar
Recepcija
ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ
Vrtić Radost
Podgorica
Plav
Podgorica
B.Polje
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Gusinje
Podgorica
Centar grada
Podgorica
Nikšić
Elektronika, telekomunikacije i računari
Ekonomija
Energetika i automatika
Marketing menadžment
Elektronika, telekomunikacije i računari
Predškolsko obrazovanje
6.66
6.66
6.66
6.65
6.65
6.65
3080
3081
3082
3083
3084
3085
Luka Tomašević
Vjekoslav Femić
Vjera Popović
Ernes Sijarić
Aleksandar Vuković
Hana Muratović
Sektor tehničke podrške
Podgorica
Podgorica
Elektronika, telekomunikacije i računari
6.65
3086 Relja Delić
Auto moto Berane
Advokatska kancelarija Milić Djordjije
Priprema usluga
PU GIMNAZIJA DRITA
Berane
Kotor
Podgorica
Ulcinj
Berane
Kotor
Podgorica
Kodre
Logistika
Pravo
Računarstvo i informacione tehnologije
Albanski jezik i književnost
6.65
6.65
6.65
6.65
3087
3088
3089
3090
Mihad Ajdarpašić
Jovan Milunović
Marko Nikolić
Elidija Đoković
Sektor za elektrotehničke poslove
Podgorica
Podgorica
Elektronika, telekomunikacije i računari
6.65
3091 Milivoje Kovačević
SEKTOR TEHNICKOG ODRZAVANJA
Montenegro Bonus
Sektor za programe i projekte
PRAVNA SLUŽBA
DOOIG TRADE Berane
Budva
Cetinje
Podgorica
B.Polje
Berane
Bečići
Cetinje
Podgorica
Sutivan
Berane
Grab Bijelo
Polje
Nikšić
Mašinstvo
Pravo
Građevina
Pravo
Ekonomija
6.65
6.64
6.64
6.64
6.64
3092
3093
3094
3095
3096
Zeljko Radovic
Ivana Radonjić
Goran Gorašević
Denis Beganović
Goran Vešović
6 Ministarstvo prosvjete
JPU Dušo Basekić
B.Polje
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “Jagoš Kontić”
JU Resursni centar za djecu i mlade
„Podgorica“
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Fizička kultura
6.64
3099 Zoran Žižić
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “Branko Brinić”
Tivat
Radovići
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
6.64
3100 Adrijana Žiga
1 AD Pako Andrijevica
AD Pako Andrijevica
1 Ministarstvo prosvjete
Predškolsko obrazovanje
6.64
3097 Mirjana Varagić
Pedagogija
6.64
3098 Dragana Srdanović
Andrijevica
Andrijevica
Pravo
6.64
3101 Uroš Zonjić
1 Crnogorska LGBTIQ asocijacija Kvir Montenegro Sektor 1
Podgorica
Podgorica
Ekonomija
6.64
3102 Jelena Gačević
1 Una DOO
1 Codexd.o.o.-Podgorica
Budva
Podgorica
Budva
Podgorica
Turizam
Međunarodna ekonomija, finansije i biznis
6.64
6.64
3103 Milos Scekic
3104 Admir Adrović
Budva
razvoj
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ Boro Vukmirović
Cetinje
Rijeka
Crnojevića
Istorija
6.64
3105 Ivana Korać
1 ad Kombinat aluminijuma Podgorica u stečaju
KAP u stečaju
Podgorica
Podgorica
Pravo
6.64
3106 Mladen Milović
2 D.O.O GRADINA COMPANY
1 Ministarstvo prosvjete
1 Ministarstvo prosvjete
sektor za finansije
JU OŠ “Ratko Žarić”
JU OŠ “Branko Božović”
JU Srednja elektrotehnička škola “Vaso
Aligrudić”
ETG Grupa
SEKTOR IT
Marketing
Rožaje
Nikšić
Podgorica
Rožaje
Nikšić
Podgorica
Ekonomija
Istorija
Opšta muzička pedagogija
6.63
6.63
6.63
3107 Nedim Feleć
3108 Demir Gegić
3109 Vanja Kažić
4 Ministarstvo prosvjete
1 ETG GRUPA
2 DOOMESO-PROMET
1 Kompromis d.o.o.
Univerzitet Crne Gore- Fakultet za pomorstvo u
1
Kotoru
1 Ministarstvo prosvjete
Podgorica
Podgorica
Elektronika, telekomunikacije i računari
6.63
3110 Filip Janković
Podgorica
B.Polje
Nikšić
Podgorica
Nedakusi
Nikšić
Energetika i automatika
Primijenjeno računarstvo
Marketing menadžment
6.63
6.63
6.63
3111 Bojan Rosandić
3112 Admir Sijarić
3113 Radovan Milović
Fakultet za pomorstvo u Kotoru
Kotor
Kotor
Nautika
6.63
3114 Mirko Nikolić
JU OŠ Boro Vukmirović
Cetinje
Rijeka
Crnojevića
Engleski jezik i književnost
6.63
3115 Jelena Božović
1 D.o.o. Daily Press - Nezavisni dnevnik VIJESTI
Sluzba privredno racunskih poslova
Podgorica
Podgorica
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
6.63
3116 Tijana Brajušković
3 Ministarstvo prosvjete
1 GRIFON COMPUTERS
JU OŠ Radomir Mitrović
GRIFON COMPUTERS
Berane
Podgorica
Berane
Podgorica
6.63
6.63
3117 Svetlana Bojović
3118 Drago Jelušić
1 Gostrade doo
Spedicija Gostrade
Pljevlja
Pljevlja
6.62
3119 MUHAMED SKORUPAN
1 Sienersys d.o.o.
1 RTV ATLAS DOO
Projektni biro
RTV ATLAS DOO
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Engleski jezik i književnost
Elektronika, telekomunikacije i računari
Poslovni menadžment u carinama, špedicijama i
osiguranju
Elektronika, telekomunikacije i računari
Elektronika, telekomunikacije i računari
6.62
6.62
3120 Miomir Milačić
3121 Ivan Bukvić
2 Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore
informaciono-tehnološka podrška
Podgorica
Podgorica
Računarstvo i informacione tehnologije
6.62
3122 Branislav Terzić
1 Ministarstvo kulture
Crnogorsko narodno pozorište - Opšti sektor Podgorica
Podgorica
Pravo
6.62
3123 Dragana Knežević
1
1
2
2
2
1
DPS Bar
Maloprodaja BA
Opšta služba
Hotel BaMBiS
Daido Metal Kotor AD
centrala
Bar
Berane
Rožaje
Podgorica
Kotor
Podgorica
Pravo
Elektronika, telekomunikacije i računari
Menadžment
Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Pravo
Privredno pravni
6.62
6.62
6.62
6.62
6.62
6.62
3124
3125
3126
3127
3128
3129
Demokratska partija socijalista
ALTI d.o.o.
D.O.O. BICENT
BaMBiS GROUP d.o.o.
DAIDO METAL KOTOR AD
Montenegro Biznis Alijansa
Bar
Berane
Rožaje
Podgorica
Kotor
Podgorica
Andrijana Perović
Zoran Babović
ISAD PEPIĆ
Lazar Kojović
Radmila Vukčević
Gavro Golubović
4 Ministarstvo prosvjete
JU Dom učenika i studenata “Braća Vučinić”
Nikšić
Nikšić
Menadžment u hotelijerstvu
6.62
3130 Radmila Zečević
1
1
1
1
2
1
JU Gimnazija “30. septembar”
FOKA&BUMBAR D.O.O.
Front office
Centar za konzervaciju i arheologiju
Centar za reciklažu
FC Distibucija
Rožaje
Nikšić
H.Novi
Cetinje
Nikšić
Bar
Rožaje
Rastovac
Bijela
Cetinje
Nikšić
Bar
Fizičko vaspitanje djece
Marketing menadžment
Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Menadžment
Ekonomija
Energetika i automatika
6.62
6.62
6.62
6.62
6.62
6.62
3131
3132
3133
3134
3135
3136
2 Ministartsvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Sektor granicne policije
Nikšić
Nikšić
Pravne nauke
6.62
3137 Nikac Nikčević
2
1
5
1
1
1
Cetinje
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Berane
Podgorica
Cetinje
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Berane
Podgorica
Turizam
Fizioterapija
Hemija
Mašinstvo
Ekonomija
Računarstvo i informacione tehnologije
6.62
6.62
6.61
6.61
6.61
6.61
3138
3139
3140
3141
3142
3143
Berane
Berane
Mašinstvo
6.61
3144 Danilo Ralević
1 Jawel Crna Gora d.o.o.
1 URALMONT DOO
Narodni muzej
fizioterapeut
APOTEKA LIJEK
Liming projekt d.o.o
NU Skills Berane
IT SEKTOR
JU Srednja stručna škola Vukadin
Vukadinović
projektni biro
URALMONT
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Nikšić
Energetika i automatika
Pravo
6.61
6.61
3145 Stanko Braletić
3146 Jelena Vulanović
6 Ministarstvo unutra[njih poslova Uprava policije
Sektor policije opste nadleznosti
Podgorica
Podgorica
Pravne nauke
6.61
3147 Zorica Pejović
1 NVO Ona
1 ADVOKATSKA KANCELARIJA MIŠERI SAMI
Sektor 2
ADVOKATSKA KANCELARIJA
Plav
Ulcinj
Plav
Ulcinj
Socijalni rad
Pravo
6.61
6.6
3148 Senad Kolenović
3149 Arta Mišerić
1 privredno društvo Lutrija Crne Gore a.d.
Služba lutrijskih i posebnih igara na sreću
Podgorica
Podgorica
Primijenjeno računarstvo
LIghthouse of Montenegro DOO PJ hotel Vukov
1
most
1 Demokratska partija socijalista
1 D.O.O. NURSAL
Sektor recepcije
Nikšić
Nikšić
Turizam
6.6
3151 Sanja Lješević
DPS Podgorica
Opsta sluzba
Podgorica
Rožaje
Podgorica
Rožaje
Pravo
Menadžment
6.6
6.6
3152 Dalibor Đurović
3153 Aferdita Ljaić
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “Milija Nikčević”
Nikšić
Nikšić
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
6.6
3154 Rade Mikić
1
1
1
1
1
1
1
1
JU OŠ “Maksim Gorki”
JU SMŠ “Mladost”
JU SSŠ VUKADIN VUKADINOVIC
Opšta bolnica
JU Srednja stručna škola
Bometal
Doo TREF 1 PETNJICA
sektor 1
Podgorica
Tivat
Berane
Berane
Berane
Kolasin
Berane
Žabljak
Podgorica
Tivat
Berane
Berane
Berane
Kolašin
Berane
Žabljak
Fizička kultura
Pravo
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Pravo
Fizička kultura
Menadžment
Kontinentalno voćarstvo
Menadžment
6.6
6.6
6.6
6.6
6.6
6.6
6.6
6.6
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
Centar bezbjednosti Herceg Novi
Kotor
Kotor
Bezbijednost i kriminalistika
6.6
3163 Elma Kolić
Ministarstvo prosvjete
FOKA&BUMBAR D.O.O.
Hotel Casa del mare d.o.o. Talija company
Ministarstvo kulture
Centar za reciklažu d.o.o
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Ministarstvo kulture
doo new estetik
PZU APOTEKA LIJEK
Liming projekt d.o.o
NU Skills Berane
Finance plus
1 Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
JU SSŠ VUKADIN VUKADINOVIC
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo prosvjete
Bometal DOO
Doo TREF 1 PETNJICA
D.O.O. Radovan
3 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
18 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
6.6
Marko Milošević
Zoran Jovanović
Milica Rašović
Gordan Kijanović
Željko Đukić
Veselin Perović
3150 Amer Zujović
Danijela Jovović
Miljan Erić
Nikola Dabetić
Vasilije Ćulafić
Marjan Nedović
Branko Bulatović
Sadat Adrović
Novica Karadžić
Centar bezbjednsoti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Pravne nauke
Pravno odeljenje
računovodstvo
HIPoliex AD Berane
Maloprodaja PG
Reklamno odjeljenje
Sales manager
Fond za zdravstveno osiguranje
Podgorica
B.Polje
Berane
Podgorica
Bar
Podgorica
Nikšić
Podgorica
Centar grada
Berane
Podgorica
Bar
Podgorica
Nikšić
Pravo
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Hemija
Elektronika, telekomunikacije i računari
Menadžment
Marketing menadžment
Pravo
6.59
6.59
6.59
6.59
6.59
6.59
6.59
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
1 Ministarstvo prosvjete
JU Gimnazija Panto Mališić
Berane
Berane
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
6.59
3172 Radmila Djukic
2 Auto škola Gas
2 Mil-Pop doo
Auto škola Gas
Finansije
B.Polje
Podgorica
Centar grada
Podgorica
Saobraćaj
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
6.59
6.59
3173 Rešad Džogović
3174 Marko Đurović
2
1
1
1
1
4
1
Centar za monitoring i istraživanje
AD TUP Brskovo
HIPoliex AD Berane
ALTI d.o.o.
LUKI CLEAN DOO
,,Maximin,, doo
Ministarstvo zdravlja
32 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
1 Ardi company doo
2 JPU,,Jevrosima Rabrenović-Jevra
1 DOO LAKI& CO
6.6
Refik Halilović
Ivan Golović
Mladena Šekuljica
Vuko Jablan
Nikola Krivokapić
Luka Čađenović
3164 Marija Roganović
Sanja Zindović
Kenan Zejnilović
Mirjana Delević
Draško Kovačević
IBRAHIM RAMIĆ
Igor Vukčević
Milka Vuković
Centar bezbjednsoti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Pravne nauke
6.59
3175 Milena Kovačević
Millenium
Predškolsko obrazovanje
DOO LAKI & CO
Ulcinj
Mojkovac
Ulcinj
Kodre
Mojkovac
Ulcinj
Turistički i hotelijerski menadžment
Predškolsko obrazovanje
Engleski jezik i književnost
6.59
6.59
6.59
3176 Enis Vuković
3177 Mila Čović
3178 Marko Latković
1 DOO MARADOM
1 Ministarstvo prosvjete
4 Ministarstvo prosvjete
DOO MARADOM
JU SMŠ “Vuksan Đukić”
JU OŠ Radomir Mitrović
Pljevlja
Mojkovac
Berane
Pljevlja
Mojkovac
Berane
Računarstvo i informacione tehnologije
Istorija
Engleski jezik i književnost
6.58
6.58
6.58
3179 Marko Purić
3180 Danilo Popović
3181 Aleksandra Kljajić
1 Ministartsvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Sektor granicne policije
Berane
Berane
Pravne nauke
6.58
3182 Kenan Kardović
2 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednosti Pljevlja
Pljevlja
Pljevlja
Pravne nauke
6.58
3183 Bogić Gogić
3 Televizija Vijesti d.o.o.
DOO IDEUS ZA PROJEKTOVANJE I RAZVOJ
1
SOFTVERA
1 Auto moto Berane
2 Advokat Nušo Kalač Rožaje
2 BRAVERA DOO
1 NVO MANT
HTP ¨QUEEN OF MONTENEGRO¨ DOO
2
BUDVA¸
Beppler & Jacobson Montenegro D.O.O - Hotel
2
Bianca Resort & Spa, Kolasin
1 Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Televizija Vijesti
Podgorica
Podgorica
Elektronika, telekomunikacije i računari
6.57
3184 Ivan Ostojić
Istraživanje i razvoj
Podgorica
Podgorica
Elektronika, telekomunikacije i računari
6.57
3185 Admir Brković
Auto moto Berane
kancelarija
Maloprodaja PG
Sektor 1
Berane
Rožaje
Podgorica
Podgorica
Berane
Rožaje
Podgorica
Podgorica
Menadžment u finansijskom poslovanju
Pravo
Ekonomija
Elektronika, telekomunikacije i računari
6.57
6.57
6.57
6.57
3186
3187
3188
3189
SEKTOR ZA HRANU I PIĆE
Budva
Bečići
Menadžment u hotelijerstvu
6.57
3190 Miloš Vujović
Ugostiteljstvo
Kolasin
Kolašin
Hotelijerstvo
6.57
3191 Jasmin Međedović
FC Distibucija
Tivat
Tivat
Energetika i automatika
6.57
3192 Janko Marić
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Sektor za obeybjedjenje licnosti i objekta
Podgorica
Podgorica
Pravne nauke
6.57
3193 Ivan Djokovic
3 ad Kombinat aluminijuma Podgorica u stečaju
KAP u stečaju
Podgorica
Podgorica
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
6.57
3194 Petar Boričić
1 DOO Precision-M Berane
1 Socijaldemokratska partija Crne Gore
AD KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI
2
TERETI-BAR
1 DOO ARISTOKRATA
1 BILANS BIRO D.O.O.
1 NPProkletije
1 Ministarstvo prosvjete
1 Ministarstvo prosvjete
2 Ministarstvo prosvjete
1 Ministarstvo prosvjete
1 SECURITAS MONTENEGRO DOO
Institut za fizikalnu medicinu, rahabilitaciju i
1
reumatologiju Dr. Simo Milošević A. D. Igalo
2 D.O.O. Inženjering EM Lab
1 D.O.O. Inženjering EM Lab
1 NOTAR PAKE LEKIĆ
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom
2
Crne Gore
1 d.o.o. Pegaz
1 Socijalistička narodna partija Crne Gore
DOO Precision-M Berane
Opštinski odbor SDP Rožaje
Berane
Rožaje
Berane
Rožaje
Politikologija
Pravo
6.57
6.57
3195 Radenka Bjeljanić
3196 Sibela Agović
Jelena Božović
Nermina Škrijelj
Ivan Jovanović
Nada Vujović
Sektor finansija i administracije
Bar
Bar
Pravo
6.57
3197 Azra Camić
DOO Aristokrata
OJ1
NP Prokletije
JU OŠ “Jagoš Kontić”
JU OŠ “Dušan Bojović”
JU OŠ “Oktoih”
JU OŠ “Štampar Makarije”
IT sektor
Ulcinj
B.Polje
Plav
Nikšić
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Ulcinj
Nikoljac
Plav
Nikšić
Nikšić
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Finansijski menadžment
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Pravo
Učiteljski studij
Informacione tehnologije
Fizička kultura
Pravo
Elektronika, telekomunikacije i računari
6.56
6.56
6.56
6.56
6.56
6.56
6.56
6.56
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
Natalija Vukčević
Amina Kasumović
Resma Purišić
Marina Ivanović
Nebojša Milutinović
Milan Miranović
Adela Bajrović
Nikolina Drobnjak
Sektor za pravne poslve
H.Novi
Igalo
Pravne nauke
6.56
3206 Suzana Tomanović
Opšta služba
Opšta služba
NOTAR PAKE LEKIĆ
Rožaje
Rožaje
Bar
Rožaje
Rožaje
Bar
Saobraćaj
Menadžment u finansijskom poslovanju
Krivičnopravni
6.56
6.56
6.56
3207 Adis Muric
3208 Fahreta Murić
3209 Andrej Adžić
Služba za opšte i pravne poslove
Budva
Budva
Pravo
6.56
3210 Jovan Šoškić
Sektor 1
Odbor Glavnog grada
B.Polje
Podgorica
Centar grada
Podgorica
Elektronika, telekomunikacije i računari
Računarstvo i informacione tehnologije
6.56
6.56
3211 Milena Čepić
3212 Bojana Popović
20 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednsoti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Pravne nauke
6.56
3214 Amra Kožar
21 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednsoti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Pravne nauke
6.56
3215 Mladen Pejović
22 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednsoti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Pravne nauke
6.56
3215 Mladen Pejović
1 ad Kombinat aluminijuma Podgorica u stečaju
KAP u stečaju
Podgorica
Podgorica
Energetika i automatika
6.56
3216 Ranko Pot
1 Nvo Izbor
2 DOO Simon Voyages Berane
Crnogorski operator tržišta električne energije
1
d.o.o.
1 Kuca Hemije doo
Izbor
DOO Simon Voyages Berane
Sektor za obračun prometa električne
energije
Komercijalni sektor
H.Novi
Berane
Herceg Novi
Berane
Politikologija
Saobraćaj
6.56
6.56
3217 Ivana Milović
3218 Vladimir Ćeranić
Podgorica
Podgorica
Strukovne tehničke studije - Elektroenergetika
6.56
3219 Semir Škrijelj
Podgorica
Podgorica
Ekonomija
Menadžment u carinskom, špediterskom i
agencijskom poslovanju
Ekonomija
Energetika i automatika
Geografija
6.56
3220 Nataša Đajić
1 DOUBLE L
Double L d.o.o.
Podgorica
Podgorica
2 DOORudi komerce Berane
1 ENERGOMONTAZA DOO
1 Ministarstvo prosvjete
DOORudi komerce Berane
Energeticar
JU Gimnazija “Stojan Cerović
SEKTOR ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE
INFRASTRUKTURE
JU OŠ Radojica Perović
Berane
Podgorica
Nikšić
Berane
Podgorica
Nikšić
1 RADIO-DIFUZNI CENTAR DOO PODGORICA
1 Ministarstvo prosvjete
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom
1
Crne Gore
1 Advokatska kancelarija Miodrag Popovic
5 MS GLOBAL DOO
1 NVO Djeca-ENFANTS
2 advokatska kancelarija Hamid Nurkovic
6.55
3221 ARNELA KOŽAR
6.55
6.55
6.55
3222 Marija Bućković
3223 Mihajilo Vratnica
3224 Ilija Pindović
Podgorica
Podgorica
Energetika i automatika
6.55
3225 Dušan Bojović
Podgorica
Podgorica
Fizičko vaspitanje djece
6.55
3226 Pavle Jovićević
Služba za kontrolu morskog dobra
Ulcinj
Gornji Štoj
Pravo
6.55
3227 Shpresa Doda
Kolasin
Rožaje
Berane
Rožaje
Kolašin
Rožaje
Berane
Rožaje
Pravo
Računovodstvo i berzansko poslovanje
Pravo
Pravo
6.55
6.54
6.54
6.54
3228
3229
3230
3231
1 Bild Studio d.o.o.
pravnik
MS Global
Berane
advokatska kancelarija Hamid Nurković
Crnogorsko narodno pozorište - Sektor za
tehničko održavanje zgrade
Menadžment
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ Marko Miljanov
B.Polje
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “Braća Ribar”
Nikšić
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
Agencija za racunovodstvo
RJ Proizvodnja
Opšta bolnica
RACUNOVODSTVO
ADVOKATSKA KANCELARIJA
PZU ERISA 1
sektor 2
Eurozox d.o.o.
RTV ATLAS DOO
BAIA BIANCA TRAVEL
Računovodstvo
JU Gimnazija Niko Rolović
JU OŠ Vuk Karadžić
JU Srednja stručna škola Vukadin
Vukadinović
Podgorica
Pljevlja
Berane
Podgorica
B.Polje
Ulcinj
Podgorica
Danilovgrad
Podgorica
H.Novi
Podgorica
Bar
Berane
Berane
1 Ministarstvo kulture
AGENCY PORTAL
Rudnik uglja a.d.Pljevlja
Ministarstvo zdravlja
DOO CONTO DI
Advokat Muzurović Rešad
APOTEKA ERISA
PODGORICAPROMET A.D.
EUROZOX d.o.o.
RTV ATLAS DOO
MI KASA D.O.O
Kompas d.o.o.
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
2 Ministarstvo prosvjete
Milikić Milena
Nermin Dacić
Seid Dacić
Fikret Kardović
Podgorica
Podgorica
Računarstvo i informacione tehnologije
6.54
3232 Miloš Cvetković
Podgorica
Podgorica
Grab Bijelo
Polje
Menadžment informacionih sistema
6.54
3233 Ivan Medojević
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
6.54
3234 Andrijana Bošković
Nikšić
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
6.54
3235 Milan Vasiljević
Podgorica
Pljevlja
Berane
Podgorica
Centar grada
Ulcinj
Podgorica
Spuž
Podgorica
Kumbor
Podgorica
Bar
Berane
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Geologija
Pravo
Elektronika, telekomunikacije i računari
Pravo
Farmacija
Menadžment
Finansijski menadžment
Elektronika, telekomunikacije i računari
Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Ekonomija
Geografija
Geografija
6.54
6.54
6.54
6.54
6.54
6.54
6.54
6.53
6.53
6.53
6.53
6.53
6.53
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
Berane
Engleski jezik i književnost
6.53
3249 Radmila Cimbaljević
Valentina Tomović
Vesna Lučić
Ivana Bogavac
Milija Damjanović
Enis Bahović
FLORINDA LIKA
Vinka Lučić
Ivan Dragojevic
Miloš Radulović
Mladen Lalatović
Olga Popović
Asmir Curovic
Milivoje Pavić
2 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “Braća Ribar”
Nikšić
Nikšić
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
6.53
3250 Jelena Glomazić
2 ETG GRUPA DOO
1 Novasrpskademokratija Berane
Etg trade
Novasrpskademokratija Berane
Podgorica
Berane
Podgorica
Berane
Mašinstvo
Pravo
6.53
6.53
3251 Mirjana Bataković
3252 Vida Aković
1 Jadransko Brodogradiliste AD
Sektror sigurnosti i zaštite životne okoline
H.Novi
Bijela
Zaštita životne sredine
6.53
3253 Jovana Živković
1 ATLAS BANKA AD PODGORICA
1 Delta Generali osiguranje A.D. Podgorica
2 TURISTIČKA AGENCIJA IN MONTENEGRO
LIghthouse of Montenegro DOO PJ hotel Vukov
1
most
1 Emendi d.o.o.
1 Ministarstvo prosvjete
CENTRALA
Sektor za pravne poslove
Turistička agencija
Podgorica
Podgorica
Ulcinj
Podgorica
Podgorica
Ulcinj
Privredno pravni
Pravo
Menadžment u turizmu
6.53
6.52
6.52
3254 Balša Tomanović
3255 Marijana Vukmirović
3256 Almira Perazić
Sektor Racunovodstva
Nikšić
Nikšić
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
6.52
3257 Nemanja Blečić
Nikšić
Berane
Nikšić
Berane
Elektronika, telekomunikacije i računari
Istorija
6.52
6.52
3258 Aleksandar Bigović
3259 Vladan Ćulafić
Podgorica
Podgorica
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
6.52
3260 Milka Usović
1 Ministarstvo prosvjete
1 OD HARKOPROM
tehnicka sluzba
JU Gimnazija Panto Mališić
JU Srednja stručna škola “Spasoje
Raspopović”
JU OŠ “ Bedri Elezaga”
kancelarija
Ulcinj
Rožaje
Vladimir
Rožaje
Biologija
Pravo
6.52
6.52
3261 Admir Ardolic
3262 Erfan Murić
1 Ministarstvo prosvjete
JU Prva srednja stručna škola
Nikšić
Nikšić
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
6.52
3263 Mirjana Delić
1
1
1
1
1
1
2
1
Pet Zvjezdica
kancelarija
Bambi-Trade
EDEX
APOTEKA LIJEK
DPS Ulcinj
Komerciijalni sektor
JU OŠ “Salko Aljković”
Podgorica
Rožaje
Kolasin
B.Polje
Podgorica
Ulcinj
Nikšić
Pljevlja
Podgorica
Rožaje
Kolašin
Loznica
Podgorica
Ulcinj
Nikšić
Pljevlja
Ekonomija
Ekonomija
Ekonomija
Menadžment u finansijskom poslovanju
Elektronika, telekomunikacije i računari
Pravo
Ekonomija
Geografija
6.52
6.52
6.52
6.51
6.51
6.51
6.51
6.51
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
1 Ministarstvo prosvjete
Pet Zvjezdica
MIS-AAA D.O.O. ROŽAJE
DOO Bambi-Trade
DOO: EDEX
PZU APOTEKA LIJEK
Demokratska partija socijalista
JOLLY COMMERCE
Ministarstvo prosvjete
22 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
1
2
1
1
1
1
1
1
1
D.O.O JOKSIMOVIC 2008 BAR
D.O.O JOKSIMOVIC 2008 BAR
ANDRA INVESTMENT GROUP DOO
Univerzitet Mediteran Podgorica
doo AMI-PROM Rožaje
doo CONTOPLUS
NVO Institut socijalne inkluzije
Magma d.o.o. Podgorica
Ministarstvo prosvjete
1 Ministarstvo prosvjete
1
1
1
1
2
2
1
3
2
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom
Crne Gore
DOO TULA COMPANY
BB SOLAR
IGMA GRAND DOO
DOO REAL ESTATE
DOO ARGOS
Prima Car DOO
Ministarstvo prosvjete
GRIFON COMPUTERS
23 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Dejan Popović
Admir Mujević
Zvezdan Bulatović
AMEL CRNOVRŠANIN
Jovan Đekić
Svetlana Dočić
NIKOLA ZEČEVIĆ
Milan Bajović
Centar bezbjednsoti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Pravne nauke
6.51
3272 Samra Tuzović
Sektor1
Sektor1
ANDRA Investment Group doo
Rektorat
kancelarija
CONTOPLUS
IT sektor
Magma d.o.o.
JU Gimnazija Panto Mališić
Podgorica
Podgorica
Bar
Podgorica
Rožaje
B.Polje
Podgorica
Podgorica
Berane
Podgorica
Podgorica
Bar
Podgorica
Rožaje
Centar grada
Podgorica
Podgorica
Berane
Grab Bijelo
Polje
Primijenjeno računarstvo
Primijenjeno računarstvo
Pravne nauke
Srpski jezik i južnoslovenske književnosti
Pravo
Pravo
Elektronika, telekomunikacije i računari
Energetika i automatika
Pedagogija
6.51
6.51
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
Bojan Joksimović
Dražen Stanišić
Irfan Husović
Marijana Velickovic
Muamer Muric
Dejan Šebek
Milan Raičković
Miljana Janković
Branko Plavsic
JU OŠ Marko Miljanov
B.Polje
Istorija
6.5
3282 Vladimir Grba
Služba za opšte i pravne poslove
Budva
Budva
Pravo
6.5
3283 Milica Vujačić
DOO TULA COMPANY
BB SOLAR
IGMA GRAND DOO
DVORI BALŠIĆA
HOTEL OTRANT
informacione tehnologije
JU OŠ “Mahmut Lekić”
GRIFON COMPUTERS
Ulcinj
Podgorica
Andrijevica
Ulcinj
Ulcinj
Cetinje
Podgorica
Podgorica
Kodre
Podgorica
Andrijevica
Ulcinj
Ulcinj
Cetinje
Tuzi
Podgorica
Pravo
Pravo
Finansijski menadžment
Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Turistički i hotelijerski menadžment
Računarstvo i informacione tehnologije
Obrazovanje učitelja na albanskom jeziku
Elektronika, telekomunikacije i računari
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.49
6.49
6.49
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
Besnik Jahović
Filip Karadaglić
Aleksandar Kastratovic
Đorđije Ognjenović
Mehridžana Đenčić
Tomo Brnović
Marko Djokaj
Marko Pejović
Centar bezbjednsoti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Pravne nauke
6.49
3292 Stevan Milutinović
Nova knjiga
Sektor prodaje
MS GLOBAL
Bijelo Polje
Podgorica
Nikšić
Rožaje
B.Polje
Podgorica
Nikšić
Rožaje
Pruška
Srpski jezik i južnoslovenske književnosti
Ekonomija
Računovodstvo i berzansko poslovanje
Elektronika, telekomunikacije i računari
6.48
6.48
6.48
6.48
3293
3294
3295
3296
JU OŠ “Savo Pejanović”
Podgorica
Podgorica
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
6.48
3297 Biljana Joksimović
Podgorica
Podgorica
Matematika i računarske nauke
6.48
3298 Mirko Mirković
1 Mondo Vede d.o.o.
1 TPA ARKA d.o.o.
1 WW INVESTMENTS
JU Srednja elektrotehnička škola “Vaso
Aligrudić”
Mondo Verde d.o.o..
TPA ARKA d.o.o.
WW INVESTMENTS
Kotor
Nikšić
Podgorica
Radanovići
Nikšić
Podgorica
6.48
6.48
6.48
3299 Marija Terzić
3300 Jelena Popović
3301 Tatjana Poleksić
1 Elektron d.o.o.
Pravna sluzba
Berane
Berane
6.48
3302 Seno Novalić
1 Fabrika vode Lipovo doo Kolašin
2 DOO Elektrojug
Proizvodnja
recepcija
Kolasin
Budva
Plana
Budva
Odnosi s javnošću
Turizam
Marketing menadžment
Poslovni menadžment u carinama, špedicijama i
osiguranju
Pravo
Turizam
6.48
6.48
3303 Milan Rakočević
3304 Ivana Kapisoda
2 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Odjeljenje bezbjednosti Andrijevica
Andrijevica
Andrijevica
Pravne nauke
6.48
3305 Dragana Savović
2
1
1
2
Nova knjiga
Family market doo
MS GLOBAL
VG GROUP doo
1 Ministarstvo prosvjete
2 Ministarstvo prosvjete
24 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
1
1
2
1
1
1
2
1
1
3
2
1
1
3
1
1
2
1
1
Li - Commerce d.o.o.
V.U. VETERINUM
BAMBIS GROUP DOO PODGORICA
Ministarstvo prosvjete
JUOŠ Mahmut Adrović Petnjica
FM Mont doo Podgorica
sl montenegro doo nikšić
Ministarstvo prosvjete
Doo North travel
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
oo dps plav
ALTI d.o.o.
HOTEL MEDITERAN-ULCINJ, BEĆOVIĆ
MANAGMENT GROUP DOO
Krstaš d.o.o.
Ministarstvo prosvjete
ekoplant
DELY TOURS DOO
DOO E&S MONT
1 Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO
Tamara Muratović
TOMAŠ DRINČIĆ
Mihad Kuč
Danko Kljajević
Centar bezbjednsoti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Pravne nauke
6.48
3306 Ljiljana Niković
Li - Commerce Kolašin
Vet-agro centar
HOTEL
JU OŠ “Savo Pejanović”
JUOŠ Mahmut Adrović Petnjica
Održavanje
sl montenegro doo
JU Srednja stručna škola
Doo North travel
JU OŠ “Ivan Vušović”
JU OŠ “Štampar Makarije”
pravna sluzba
Maloprodaja BP
Kolasin
Ulcinj
Podgorica
Podgorica
Berane
Podgorica
Nikšić
Berane
Berane
Nikšić
Podgorica
Plav
B.Polje
Kolašin
Vladimir
Podgorica
Podgorica
Petnjica
Podgorica
Nikšić
Berane
Berane
Nikšić
Podgorica
Plav
Njegnjevo
Ekonomija
Biljna proizvodnja
Hotelijerstvo
Učiteljski studij
Engleski jezik i književnost
Elektronika, telekomunikacije i računari
Menadžment
Engleski jezik i književnost
Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Učiteljski studij
Fizičko vaspitanje djece
Pravo
Elektronika, telekomunikacije i računari
6.48
6.47
6.47
6.47
6.47
6.47
6.47
6.47
6.47
6.46
6.46
6.46
6.45
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
Dragan Šekularac
Amir Mačkić
Marija Vukčević
Nina Nikolić
Šead Ćeman
Vladimir Zečević
Danilo Zorić
Katarina Vujović
Šejla Đečević
Ljiljana Tadić
Mašan Brković
Anes Canović
Jasmin Ćatović
HOTEL MEDITERAN
Ulcinj
Ulcinj
Menadžment u turizmu
6.45
3320 Suzana Taipović
Krstaš
JU OŠ “Pavle Rovinski”
podgorica
DELY TOURS
Sektor usluga
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Ulcinj
B.Polje
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Ulcinj
Centar grada
Primijenjeno računarstvo
Hemija
Biljna proizvodnja
Turizam
Pravo
6.45
6.45
6.45
6.44
6.44
3321
3322
3323
3324
3325
Odjeljenje za unapređenje pravnog i
institucionalnog okvira za djelovanje OCD
Podgorica
Podgorica
Pravo
6.44
3326 Milica Drašković
Vladimir Vlahović
Miodrag Nikolić
Marko Janković
Slađana Knežević
Munir Salković
1
1
1
1
3
Liberalna partija Crne Gore
Boka Bay Properties d.o.o.
Ministarstvo prosvjete
Savez Naša Inicijativa
D.O.O. Inženjering EM Lab
Opstinski odbor
Boka Bay Properties
JU OŠ “Maksim Gorki”
Savez Naša Inicijativa
Opšta služba
Kotor
H.Novi
Podgorica
Podgorica
Rožaje
Kotor
Herceg Novi
Podgorica
Podgorica
Rožaje
Ekonomija
Elektronika, telekomunikacije i računari
Geografija
Primijenjeno računarstvo
Saobraćaj
6.44
6.44
6.44
6.44
6.44
3327
3328
3329
3330
3331
Sektor granicne policije
Pljevlja
Pljevlja
Pravne nauke
6.44
3332 Miroslav Vojinović
Centar bezbjednsoti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Pravne nauke
6.44
3333 Nikola Radulović
1 doo mikromont plus Rožaje
2 Advokat Milovan Stojanovic
2 NPProkletije
pogon
Advokat Milovan Stojanovic
NP Prokletije
Rožaje
Berane
Plav
Rožaje
Berane
Plav
Mašinstvo
Pravo
Pravo
6.43
6.43
6.43
3334 Emir Dacic
3335 Stevan Milović
3336 JASMIN CECUNJANIN
2 NPProkletije
NP Prokletije
Plav
Plav
Ekonomija
6.43
3337 MIRALEM BEKTEŠEVIĆ
1
3
2
1
1
2
1
3
2
Bošnjačka stranka
finansije i računovodstvo
DTP sluzba
FC Distibucija
elkon
JU OŠ Vuk Karadžić
JU Gimnazija “Stojan Cerović
D.O.O Komovi
doo Javor-internacional
Plav
Pljevlja
Podgorica
Rožaje
Podgorica
Berane
Nikšić
Andrijevica
Pljevlja
Plav
Pljevlja
Podgorica
Rožaje
Podgorica
Berane
Nikšić
Andrijevica
Pljevlja
Ekonomija
Ekonomija
Računarstvo i informacione tehnologije
Energetika i automatika
Energetika i automatika
Engleski jezik i književnost
Biologija
Turizam
Mašinstvo
6.43
6.43
6.43
6.43
6.42
6.42
6.42
6.42
6.42
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
Tehnički sektor
Danilovgrad
Danilovgrad
Energetika i automatika
6.42
3347 Nikola Raičević
1 Ministartsvo unutrasnjih poslova Uprava policije
25 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
1
1
1
6
2
1
1
Bošnjačka stranka
Prehrana AD Pljevlja
Media Nea doo
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
elkon
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
D.O.O Komovi
doo Javor-internacional
Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija
Danilovgrad
AD KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI
TERETI-BAR
Institut alternativa
PZU APOTEKA LIJEK
Family market doo
Perdiv&Lucic
AD Održavanje željezničkih voznih sredstava
Podgorica
26 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
1
1
2
2
1
1
D.O.O ERŠPED ROŽAJE
DOO Bambi-Trade
nikicdoo
APR d.o.o
DOO GRADNJA
Notar Slavka Vukčević
Enes Čekić
Diko Unković
Ljubica Vujović
Dragan Tomović
Vidosava Filipović
Ana Vukićević
Marko Grubač
Slobodan Maslovarić
Slaviša Drobnjak
Sektor za strateški marketing i prodaju
Bar
Bar
Saobraćaj
6.42
3348 Alfred Rudovic
Istraživački centar
APOTEKA LIJEK
Sektor prodaje
Sektor 1
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Budva
Podgorica
Podgorica
Nikšić
Budva
Pravo
Hemija
Ekonomija
Hotelijerstvo
6.42
6.41
6.41
6.41
3349
3350
3351
3352
Sektor za održavanje vučenih vozila
Nikšić
Nikšić
Mašinstvo
6.41
3353 Boris Kostić
Centar bezbjednsoti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Pravne nauke
6.41
3354 Vladimir Miranović
kancelarija
Bambi-Trade
nikicdoo
APR.do.o
DOO GRADNJA
Budva
Rožaje
Kolasin
Podgorica
Rožaje
B.Polje
Budva
Rožaje
Kolašin
Podgorica
Rožaje
Rasovo
Budva
Ekonomija
Ekonomija
Pravo
Ekonomija
Pravo
Pravo
Menadžment u carinskom, špediterskom i
agencijskom poslovanju
Menadžment
Fizička kultura
Engleski jezik i književnost
Mašinstvo
Geografija
Marketing menadžment
Energetika i automatika
Ekonomija
6.41
6.41
6.41
6.4
6.4
6.4
3355
3356
3357
3358
3359
3360
1 Doo ERDAN KOMERC
kancelarija
Rožaje
Rožaje
3
1
1
1
1
1
2
2
Opšta služba
JU gimnazija “25. maj”
JU OŠ “Bać”
Sektor tehničke pripreme
JU OŠ Stefan Mitrov Ljubiša
Komercijala
Elektrotehnički fakultet Podgorica
Kastex doo
Rožaje
Podgorica
Rožaje
H.Novi
Budva
Mojkovac
Podgorica
Podgorica
Rožaje
Tuzi
Bać
Bijela
Budva
Uroševina
Podgorica
Podgorica
D.O.O. BICENT
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo prosvjete
Jadransko Brodogradiliste AD
Ministarstvo prosvjete
DONA COMMERCE DOO
Elektrotehnički fakultet Podgorica
Kastex doo
Snežana Klikovac
Ivan Zloković
Bojan Danilović
Dejan Bijedić
Suad Dautović
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.39
6.39
6.38
Radovan Ćetković
Dijana Bogavac
Petar Jakić
Damjan Tripunović
Ćamil Kujević
Branka Bulatović
Ljubica Damjanović
Anes Nurković
Mitar Aničić
Anita Mehović
3361 ERDAN MUKOVIĆ
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
Enis Muratović
Selman Šabotić
Almer Kardović
Mirko Krivokapić
Dragan Zec
Nikola Kljajević
Milika Leković
Blažo Jokić
4 privredno društvo Lutrija Crne Gore a.d.
Služba za ekonomsko finansijske poslove
Podgorica
Podgorica
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
6.38
3370 Miloš Majić
1 Demokratska partija socijalista
1 Demokratska partija socijalista
DPS Podgorica
DPS Berane
Podgorica
Berane
Podgorica
Berane
Elektronika, telekomunikacije i računari
Zaštita životne sredine
6.38
6.38
3371 Andreja Kovačević
3372 Obrad Femic
2 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “Milija Nikčević”
Nikšić
Nikšić
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
6.38
3373 Jovan Krušić
1 Ministarstvo prosvjete
JU Obrazovni centar
Šavnik
Istorija
6.38
3374 Aleksa Ašanin
1 Ministarstvo prosvjete
JU Srednja elektro-ekonomska škola
B.Polje
Šavnik
Gornji dio
grada
Računarske nauke
6.38
3375 Vladan Rovčanin
Naučnoistraživački centar
Podgorica
Elektronika, telekomunikacije i računari
6.38
3376 Haris Husović
Privatna naučnoistraživačka ustanova Institut
savremenih tehnologija Crne Gore
Institut za fizikalnu medicinu, rahabilitaciju i
2
reumatologiju Dr. Simo Milošević A. D. Igalo
1 Amico d.o.o.
3
Podgorica
Sektor za pravne poslve
H.Novi
Igalo
Pravne nauke
6.38
3377 Kristina Kosić
Amico
Podgorica
Podgorica
Ekonomija
6.38
3378 Vuk Popovic
1 Doo Lali Comerc
Ulcinj
Ulcinj
Kodre
Strukovne studije u oblasti turizma i hotelijerstva
6.38
3379 Arjeta Cuković
1
1
1
1
NVO Tolerancija Berane
Sektor za programe i projekte
kancelarija
Nevladina organizacija
JU Srednja elektrotehnička škola “Vaso
Aligrudić”
Veleprodaja
Komercijala/ Prodavnica
ŠEKOM DOO
Advokat Pavićević Petar
Berane
Podgorica
Rožaje
B.Polje
Berane
Podgorica
Rožaje
Centar grada
Logistika
Elektronika, telekomunikacije i računari
Ekonomija
Finansijski menadžment
6.38
6.37
6.37
6.37
3380
3381
3382
3383
NVO Tolerancija Berane
doo Project - Consulting - Podgorica
doo AMI-PROM Rožaje
Nvo,,Euromost
5 Ministarstvo prosvjete
1
1
1
1
1
1
1
2
Popović doo
NECKOM doo
ŠEKOM DOO
Advokat Pavićević Petar
Drustvo za preradu i promet Vinarija Buric D.O.O.
Vinarija Buric
Danilovgrad
DOO ELITTE MONTENEGRO
DOO ELITTE MONTENEGRO
Top PC
Top PC Budva
PvuDr Ralević Berane
PvuDr Ralević Berane
Milun Danić
Bojan Šobo
Jasmin Demić
SANELA SIJARIĆ
Podgorica
Podgorica
Elektronika, telekomunikacije i računari
6.37
3384 Todor Gogić
Nikšić
Nikšić
Rožaje
B.Polje
Nikšić
Nikšić
Rožaje
Centar grada
Računovodstvo, finansije i bankarstvo
Biljna proizvodnja
Biljna proizvodnja
Ekonomija
6.37
6.36
6.36
6.36
3385
3386
3387
3388
NIKOLA PEROŠEVIĆ
Ljubica Cerović
Radonja Bulatović
Zeljka Cvijovic
Podgorica
Podgorica
Vinogradarstvo i voćarstvo
6.36
3389 Edvin Maksuti
Bar
Budva
Berane
Bar
Budva
Berane
Pravo
Primijenjeno računarstvo
Stočarstvo
6.36
6.35
6.35
3390 Darko Perić
3391 Ana Kastratović
3392 Borislav Marsenić
1 Ministarstvo prosvjete - JU OŠ Džafer Nikočević
Menadžment
Plav
Gusinje
Menadžment
6.35
3393 Mensur Mušović
JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa
1
smetnjama i teškoćama u razvoju Pljevlja
JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa
smetnjama i teškoćama u razvoju Pljevlja
Pljevlja
Pljevlja
Ekonomija
6.35
3394 Dinko Abaspahić
1 P.d. Džek Pot DOO
Služba za pravne i opšte poslove
Podgorica
Podgorica
Pravo
6.34
3395 Dragana Mićunović
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ “Orijenski bataljon”
H.Novi
Bijela
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
6.34
3396 Stanojka Prodanović
2 Univerzitet Crne Gore
Biotehnički fakultet
Podgorica
Podgorica
3397 Bojana Raičević
špedicija
B.Polje
Centar grada
1 Sekas d.o.o.
Sekas
Podgorica
Podgorica
Vinogradarstvo i voćarstvo
Poslovni menadžment u carinama, špedicijama i
osiguranju
Elektronika, telekomunikacije i računari
6.34
1 DOO Eling
6.33
3398 Haris Vesković
6.33
3399 Igor Todorović
27 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
1 RAMEL doo
1 Ministarstvo prosvjete
JUGOSLOVENSKA KOMUNISTICKA PARTIJA
1
CRNE GORE
1 Centar za antidiskriminaciju EKVISTA
Business Integration and Business Intelligence
4
d.o.o.
1 Ministarstvo prosvjete
1 Advokatska kancelarija Medjedovic
1 sindčel doo
1 Advokat Braletić Željko
28 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
29 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Centar bezbjednsoti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Pravne nauke
6.33
3400 Igor Pejović
tehnicka sluzba
JU OŠ Kekec
Nikšić
Bar
Nikšić
Sutomore
Elektronika, telekomunikacije i računari
Istorija
6.32
6.32
3401 Marija Ječmenica
3402 Dejan Minić
JKPCG
Podgorica
Podgorica
Pravo
6.32
3403 Miloš Petrović
Opšti program
Podgorica
Podgorica
Novinarstvo
6.32
3404 Aleksandra Latković
Sektor tehničke podrške
Podgorica
3405 Slobodan Pantović
Podgorica
Elektronika, telekomunikacije i računari
6.31
JU Srednja elektrotehnička škola “Vaso
Aligrudić”
Advokatska kancelarija Medjedovic
Hotel Sindčel
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Informacione tehnologije
6.31
3406 Milan Vujović
Berane
Nikšić
Podgorica
Berane
Nikšić
Podgorica
Pravo
Turizam
Pravne nauke
6.31
6.31
6.31
3407 Radovan Božović
3408 Filip Cicmil
3409 Mirela Barjaktarević
Centar bezbjednsoti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Pravne nauke
6.31
3410 Igor Nikač
6.31
Centar bezbjednsoti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Pravne nauke
G TECH
JU Srednja stručna škola Vukadin
Vukadinović
Podgorica
Podgorica
Elektronika, telekomunikacije i računari
6.3
3412 Luka Šipčić
Berane
Berane
Pravo
6.3
3413 Emir Adrović
1 Crnogorska LGBTIQ asocijacija Kvir Montenegro Sektor 3
Podgorica
Podgorica
Pravo
6.3
3414 Jadranka Jokanović
1 NVO NOVI HORIZONT
1 Total Petrol d.o.o.
NVO NOVI HORIZONT
sektor 1
Ulcinj
Podgorica
Ulcinj
Podgorica
6.3
6.3
3415 Herolinde Gjelosheviq
3416 Andrija Rnković
1 Socijalistička narodna partija Crne Gore
ODBOR GLAVNOG GRADA
Podgorica
Podgorica
1
2
2
3
4
M&D Aligrudić
HD
DOO
Hotel BaMBiS
D.O.O Komovi
Podgorica
Bar
B.Polje
Podgorica
Andrijevica
Golubovci
Bar
Kanje
Podgorica
Andrijevica
Psihologija
Elektronika, telekomunikacije i računari
Menadžment u carinskom, špediterskom i
agencijskom poslovanju
Ekonomija
Ekonomija
Kontinentalno voćarstvo
Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Turizam
1 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
Odjeljenje beybjednosti Mojkovac
Mojkovac
Mojkovac
Pravne nauke
6.28
3423 Danilo Raičević
1 ad Kombinat aluminijuma Podgorica u stečaju
KAP u stečaju
Podgorica
Podgorica
Elektronika, telekomunikacije i računari
6.28
3424 Vladimir Marković
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
Klinički centar CG
JU SMŠ Bećo Bašić Plav
Hotel Splendid
VISAN COMPANY
JPU “Solidarnost”
DOO PROCAFFE
Servis
Agencija Millennium
AD Put
Priprema usluga
Podgorica
Plav
Budva
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Podgorica
Podgorica
Bar
Podgorica
Podgorica
Plav
Bečići
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Podgorica
Podgorica
Bar
Podgorica
Gornji dio
grada
Mašinstvo
Stočarstvo
Hotelijerstvo
Menadžment u finansijskom poslovanju
Predškolsko obrazovanje
Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Elektronika, telekomunikacije i računari
Ekonomija
Saobraćaj
Elektronika, telekomunikacije i računari
6.27
6.27
6.27
6.26
6.26
6.26
6.25
6.25
6.25
6.24
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
Istorija
6.24
3435 Sanja Tomović
1 G TECH
1 Ministarstvo prosvjete
M&D Aligrudić
HD LAKOVIĆ
DOO KANJE KOMERC
BaMBiS GROUP d.o.o.
D.O.O Komovi
Ministarstvo zdravlja
JU SMŠ Bećo Bašić Plav
HOTELS GROUP MONTENEGRO STARS
VISAN COMPANY DOO
Ministarstvo prosvjete
DOO PROCAFFE
TV Centar Đečević
Millennium Bussines Group
AD Put Bar
Veb Centar d.o.o.
1 Ministarstvo prosvjete
2 Ministarstvo prosvjete
1 DOO VETERINARIA
30 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
6.3
6.29
6.29
6.28
6.28
6.28
3411 Maja Radović
3417 SEAD REDŽIĆ
3418
3419
3420
3421
3422
Vujica Pavicevic
Igor Vukić
Alen Suljević
Davor Kuč
Semir Huremović
Boško Svrkota
Salem Đešević
Alen Šabanović
MERIMA TAFULIĆ
Ditmire Ficic
Astrit Ljajkić
Neško Radojević
sanja rvovic
Adnan Gušmirović
Danilo Aksentijević
JU Gimnazija Miloje Dobrašinović
B.Polje
JU Srednja elektrotehnička škola “Vaso
Aligrudić”
VETERINARIA
Podgorica
Podgorica
Informacione tehnologije
6.23
3436 Jasmina Zogović
Ulcinj
Ulcinj
Ekonomija
6.23
3437 Ardian Zati
Centar bezbjednsoti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Pravne nauke
6.23
3438 Vera Šćekić
3439 Marko Dobrašinović
2 Ministarstvo zdravlja
Opšta bolnica
Berane
Berane
Strukovni medicinsko - laboratorijski tehnolog
6.23
1 Ministarstvo prosvjete
JU OŠ Vuk Karadžić
Berane
Berane
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
6.22
3440 Radomir Veljić
1 P.d. Džek Pot DOO
2 Perdiv&Lucic
1 Socijalistička narodna partija Crne Gore
HOTEL MEDITERAN-ULCINJ, BEĆOVIĆ
4
MANAGMENT GROUP DOO
1 Kingscliffe distribution Montenegro
1 SimonVojages Berane
1 Demokratska partija socijalista
Služba za elektronsku obradu podataka
Sektor 1
Opštinski odbor
Podgorica
Budva
Andrijevica
Podgorica
Budva
Andrijevica
Elektronika, telekomunikacije i računari
Hotelijerstvo
Pravo
6.21
6.21
6.21
3441 Slađana Asanović
3442 Davor Pelević
3443 Dragan Vukić
31 Ministarstvo unutrasnjih poslova Uprava policije
2
1
1
1
1
2
1
POGREBNE USLUGE DOO PODGORICA
FK Sutjeska-Nikšić Nikšić
Ministarstvo prosvjete
Elvis Comerc doo
Doo ZIJO
Doo ZIJO
Ministarstvo prosvjete
2 DOO Eling
HOTEL MEDITERAN-ULCINJ, BEĆOVIĆ
MANAGMENT GROUP DOO
1 DooDimic
5
HOTEL MEDITERAN
Ulcinj
Ulcinj
Menadžment u turizmu
6.2
3444 Husein Kasneci
Kingscliffe distribution Montenegro
SimonVojages Berane
DPS Plav
Podgorica
Berane
Plav
Podgorica
Berane
Plav
Elektronika, telekomunikacije i računari
Menadžment u finansijskom poslovanju
Pravo
6.2
6.2
6.2
3445 Milan Rakojević
3446 Melita Šuntić
3447 Semir Kolasinac
Centar bezbjednsoti Podgorica
Podgorica
Podgorica
Pravne nauke
6.19
3448 BILJANA LEOVAC
Sektor za ekonomsko-pravne poslove
Sektor 4
JU SMŠ Vuksan Đukić
rozaje
kancelarija
kancelarija
JPU “Dragan Kovačević”
Podgorica
Nikšić
Mojkovac
Rožaje
Rožaje
Rožaje
Nikšić
Podgorica
Nikšić
Mojkovac
Ibarac
Rožaje
Rožaje
Nikšić
6.14
6.14
6.12
6.1
6.09
6.09
6.09
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
špedicija
B.Polje
Centar grada
Menadžment
Pravo
Istorija
Pravo
Ekonomija
Ekonomija
Pravo
Poslovni menadžment u carinama, špedicijama i
osiguranju
HOTEL MEDITERAN
Ulcinj
Ulcinj
Menadžment u turizmu
6
3457 Besarta Mehanović
DooDimic
Berane
Berane
Ekonomija
6
3458 Boris Obadović
6.08
Milisav Obradovic
Anto Lučić
Boško Fuštić
Hazbija Demić
Safet Šahman
Zijad Kardović
Stanka Kovačević
3456 Danilo Mijović
Download

ovdje - Bankar.me