CENTAR ZA EDUKACIJU I KREATIVNI RAZVOJ
CENTER FOR EDUCATION AND CREATIVE DEVELOPMENT
Student's name :
E-mail:
Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail [email protected]
U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu
pošaljete odgovore sa istom numeracijom kao i u testu
ELEMENTARY NEW HEADWAY ENGLISH COURSE A1
(1) Tick the right sentence. Then translate it into Serbian.
(a) What they sister’s names?
(b) What’s their sister’s name?
(a) What John and her uncle do on Sundays?
(b) What do John and his uncle do on Sundays?
(a) How much it is?
(b) How much is it?
(a) There aren’t any glasses in the kitchen.
(b) There aren’t some glasses in the kitchen.
(a) Was your friends at the supermarket?
(b) Were your friends at the supermarket?
(a) I wasn’t pay a lot for the hotel room.
(b) I didn’t pay a lot for the hotel room.
(a) When I meet them I gave them the keys.
(b) When I met them I gave them the keys.
(a) There sun could paint when he was two.
(b) Their son could paint when he was two.
(a) Peter was write. Susan want come to our town.
(c) Peter was right. Susan won’t come to our town.
(a) Today is more cold than yesterday.
(b) Today is colder than yesterday.
1
ELEMENTARY NEW HEADWAY ENGLISH COURSE A1
CENTAR ZA EDUKACIJU I KREATIVNI RAZVOJ
CENTER FOR EDUCATION AND CREATIVE DEVELOPMENT
(a) The cake is delicious. Would you like some?
(c) The cake is delicious. Do you like some?
(II) Answer the questions.
1.
What season is it now?
2.
What time is it?
3.
What date is it today?
4.
When and where were you born?
5.
What’s your favourite food?
6.
What did you do yesterday?
7.
What will you do today?
(III) Provide the translating equivalents of the following set of words.
spor
pomfrit
fiskulturna sala
uzbudljiv
obično
odjednom, iznenada
skup
sunčati se
možda
Nemoj da brineš!
razveden
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
saobraćaj
Nije važno/Nema veze
sir
ogledalo
kupatilo
siromašan
jeftin
sam
Hvala Bogu!
pozvati
boca
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
2
ELEMENTARY NEW HEADWAY ENGLISH COURSE A1
CENTAR ZA EDUKACIJU I KREATIVNI RAZVOJ
CENTER FOR EDUCATION AND CREATIVE DEVELOPMENT
(IV) Provide the Infinitive, Simple Past and Past Participle for the following words.
uhvatiti
osećati
ostaviti, napustiti
uzeti
doneti
dati
birati, izabrati
izgubiti
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
(V) Translate into English.
Zovem se Jo Hodgson. Imam 24 godine. Stanujem u stanu u ulici Elm Road, broj 4.
Živim sa roditeljima, bratom i sestrom. Otac je novinar a majka medicinska sestra. Mlađi
brat radi u pekari a starija sestra u mesari kao prodavačica. Nisam udata / oženjen i
nemam dece.
Studiram jezike. Govorim engleski, francuski, španski i italijanski. Volela / Voleo bih
da naučim i nemački ali nemam mnogo slobodnog vremena. Prošle godine sam bila / bio
u Švajcarskoj a ove idem u Egipat. Volim da putujem, šetam, čitam i slušam muziku.
Nadam se da du jednog dana raditi kao prevodilac u nekoj velikoj kompaniji.
3
ELEMENTARY NEW HEADWAY ENGLISH COURSE A1
CENTAR ZA EDUKACIJU I KREATIVNI RAZVOJ
CENTER FOR EDUCATION AND CREATIVE DEVELOPMENT
(VI) Translate into English.
(1) Njegova baka nije slomila ove čaše.
(2) Da li vaša nastavnica ima plavu kosu?
(3) Da li je on znao odgovor?
(4) Da li dete biti kod kude danas popodne?
(5) On je gori od svojih sestara.
(6) Nema mnogo ptica na drvedu. Sve su otišle na jug.
(7) Ko de očistiti pod ?
(8) To je bio njegov najstariji sin. Nije nikoga pozdravio (Nikome nije rekao zdravo).
4
ELEMENTARY NEW HEADWAY ENGLISH COURSE A1
Download

Engleski -test A1.pdf