CENTAR ZA EDUKACIJU I KREATIVNI RAZVOJ CENTER FOR EDUCATION AND CREATIVE DEVELOPMENT Office 1: Trg Lazara Nešića 3/II-­‐34, 24000 Subotica Office 2: Resavska 28, 11000 Beograd Office 3: Columbus platz, 10. Bezirk – WIEN – Austria Tel: +43 (0)68/890-­‐91-­‐775 Tel: +381 (0)24 555-­‐909, 060/602-­‐333-­‐0 www.centarzaedukaciju.com [email protected] PIB: 107101143 MBR: 28047959 POSEBAN KONVERZACIONI KURS MAĐARSKOG JEZIKA za pripremu intervjua za dobijanje državljanstva Lokacija: WIEN, Columbus platz, 10. Bezirk STANDARDNA OBUKA U GRUPAMA Broj susreta: 12 x 180 minuta (2 x 90, sa pauzom) – osam nedelja (vikendima) Literatura: HALLÓ, ITT MAGYARORSZÁG 1 + CD1 -­‐ Specijalni pripremni testovi -­‐ Pitanja i odgovori za intervju -­‐ Lozinke za sve online lekcije Termini: WIEN: nedeljom, I termin od 1130 – 1430 Cena: 540,00€ po polazniku, plaćanje tokom trajanja obuke U CENU JE URAČUNATO: •
•
•
•
obuka u trajanju pet nedelja u ukupnom fondu od 20 časova ( 5 x 4 školska časa) literatura + CD posebno pripremljena skripta sa pitanjima i odgovorima za intervju lozinke za online lekcije za kućno-­‐samostalno vežbanje na stranici online.centarzaedukaciju.com gde su pored opštih konverzacionih lekcija obrađeni i postupci za predaju dokumentacije (INTERVJU) i vrlo detaljna procedura svečane zakletve sa video snimcima sa nedavno održanih svečanosti (ZAKLETVA) Napomena: u cenu nisu uračunati usluge prevođenja Vaših izvoda CENTER FOR EDUCATION AND CREATIVE DEVELOPMENT CENTAR ZA EDUKACIJU I KREATIVNI RAZVOJ CENTER FOR EDUCATION AND CREATIVE DEVELOPMENT Office 1: Trg Lazara Nešića 3/II-­‐34, 24000 Subotica Office 2: Resavska 28, 11000 Beograd Office 3: Columbus platz, 10. Bezirk – WIEN – Austria Tel: +43 (0)68/890-­‐91-­‐775 Tel: +381 (0)24 555-­‐909, 060/602-­‐333-­‐0 www.centarzaedukaciju.com [email protected] PIB: 107101143 MBR: 28047959 Nakon završetka obuke, kandidati predaju dokumenata u ovlašćenim ustanovama – kancelarije u Mađarskoj. Nekoliko meseci nakon predaje, uslediće poziv za svečanu dodelu državljanstva. U tom periodu MORAJU ostati u kontaktu sa jezikom, jer prilikom svečane dodele državljanstva može se očekivati kratak razgovor sa svakim kandidatom. Po dobijanju državljanstva, nakon tri nedelje mogu predati zahtev za pasoš, koji se vrlo brzo dobija. Detaljne informacije: http://www.centarzaedukaciju.com/madjarski.php CENTAR ZA EDUKACIJU I KREATIVNI RAZVOJ SUBOTICA: Trg Lazara Nešića 3 -­‐Tel: 060/602-­‐333-­‐0 BEOGRAD: Resavska 28 -­‐ Tel: 060/602-­‐333-­‐0 WIEN: Columbus platz, 10. Bezirk -­‐ Tel: 068/890-­‐91-­‐775 CENTER FOR EDUCATION AND CREATIVE DEVELOPMENT 
Download

4. HU priprema AUSTRIA.pdf