SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Na sednici Izvršnog Odbora Skijaškog saveza Srbije od 26.03.2013. godine, doneta je Odluka:
1. Da se seminar u organizaciji S.O. INTERSKI Srbija od 22.03.2013. god. na Kopaoniku, proglasi NEVAŽEĆIM,
jer je održan bez dogovora i saglasnosti Saveza i da Savez sa istim nema ništa zajedničko.
2. Da Savez neće izdati licence (dozvole za rad ), polaznicima pomenutog seminara.
3. Da se Savez javno oglasi da nije učestvovao u organizaciji i sprovođenju pomenutog seminara i da je
raspisao seminar po Zakonu za 29.03.2013. godine
iz sledećih razloga:
Na sednici I.O. na Mokroj Gori 02.02.2013. godine formirana je Radna grupa za uređenje i
sprovođenje ove oblasti gde je dogovoreno, da se formira arhiva u okviru Saveza, da se uplate za učešće na
seminaru isključivo sprovode preko žiro računa Saveza, da izdavanje, štampanje i izgled licence obavlja i
osmišljava Savez po Zakonu i da se formira Komisiju instruktora i trenera skijanja koja bi trebala da pripremi
sve pravilnike vezane za ovu oblast i da raspiše seminar. Komisija je raspisala seminar za 29.03.2013. godine u
organizacija Skijaškog saveza Srbije.
U međuvremenu Strukovna organizacija "INTERSKI Srbije" je na svojoj internet adresi
www.uiss.org.rs (Savez je to uočio 15.03.2013.god), objavila raspis za održavanje seminara koji nije bio
dogovoren sa Savezom i tom prilikom je korišćen logo i naziv Saveza bez ikakvog odobrenja Saveza. Vezano za
ovu stvar podneta je prijava MOS-u odnosno Službi za inspekcijski nadzor 18.03.2013. godine i istovremeno su
obavešteni predstavnici S.O. INTERSKI Srbija o donetim Odlukama vezano za održavanje seminara za
29.03.2013. godine i zamoljeni da odlože zakazani seminar za 22.03.2013. godine na Kopaoniku i da se
priključe da zajedno sa Savezom održe seminar 29.03.2013. godine. Oni su pomenuti predlog odbili uz neka
svoja obrazloženja (izmedju ostalog da su to učinili po inerciji) iako su sa njima razgovor vodili nekoliko
predstavnika Saveza i predstavnik visokoškolske ustanove. Prema tome pomenuto Udruženje dovodi u zabludu
eventualne zainteresovane kandidate jer prema Zakonu o sportu, Udruženje nije nadležno za organizaciju
programa osposobljavanja za zvanje instruktora skijanja. Skijaški savez program osposobljavanja sprovodi sa
visokoškolskim institucijama u skladu sa Zakonom.
Namera Udruženja je očigledna, da se korišćenjem imena i logoa institucije Skijaškog saveza Srbije,
zainteresovani kandidati dovedu u zabludu o legitimnosti samog seminara, pri čemu bi Udruženje steklo
imovinsku korist (nezvanične informacije govore da imaju oko 60 polaznika, kotizacija po polazniku iznosi 350
evra).
Download

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST