REVIZIJA INFORMACIONIH SISTEMA ZA FINANSIJSKI SEKTOR BiH
PRIPREMNI SEMINAR ZA POLAGANJE CISA I OVLAŠTENI INTERNI IT REVIZOR ISPITA
Temeljem Odluke o minimalnim standardima upravljanja informacionim
sistemima u bankama, najkasnije do 28.12.2012. banke su dužne
uspostaviti internu reviziju informacionog sistema u skladu sa Odlukom o
minimalnim standardima interne i eksterne revizije u bankama, a na
osnovu definiranog programa rada interne revizije. Lica koja obavljaju
internu reviziju informacionog sistema banke trebaju posjedovati stručna
znanja i vještine o informacionim sistemima. Program seminara
predstavlja kombinaciju znanja potrebnih za pripremu polaganja
međunarodno priznatog ispita CISA (Certified Information Systems
Auditor) i specifičnih zahtjeva regulative u finansijskom sektoru BiH.
Partner za BiH
Zašto prisustvovati?
Banke i revizorske tvrtke u BiH mogu educirati svoje IT stručnjake i postojeće interne revizore za
nadzor i sprovedbu revizije informacionih sistema prema najboljim svjetskim praksama, te steći
potrebna znanja za pristupanje ispitu za stiecanje međunarodno priznatog stručnog certifikata za
revizore IT sistema (CISA).
Polaznici seminara dobit će potvrdu o prisustvovanju.
Teme





1. dan
BiH zakonodavstvo i
regulativa iz područja IT
revizije
Cobit Maturity Model & ISO
27001
Postupak revizije
informacionog sistema
Upravljanje informacionim
sistemom
Upravljanje životnim
ciklusom sistema i
infrastrukture





2. dan
Isporuka IT servisa i podrška
Zaštita informacione
imovine
Revizija sigurnosti i
spremnosti na oporavak
Revizija kvalitete upravljanja
rizikom u informacionim
sistemima
Revizija usklađenosti sa
zakonskom regulativom





3. dan
Prikupljanje revizorskih
dokaza
Izrada revizorskog izvještaja
Pojašnjenja u vezi polaganja
CISA ispita
Pojašnjenja u vezi polaganja
IIA BiH ispita za sticanje
zvanja Ovlašteni IT interni
revizor
Simulacija CISA ispita
Kome je seminar namijenjen?
Revizori
Usklađenost
Finansijski sektor
IT menadžment
IT sigurnost
Revizija
Upravljanje op. rizicima
Ostendo Consulting Ltd. is an
ISACA licensed training provider
for COBIT 5.0 introduction
Konzultanti
Mjesto i vrijeme održavanja
Hotel Sarajevo,
Džemala Bijedića 169 A
71000 Sarajevo
Vrijeme održavanja seminara:
24.09. – 26.09.2012.
Cijena
Cijena kotizacije po polazniku je 1.500 KM + PDV.
U cijeni seminara su uključeni prisustvovanje seminaru, polaznički materijali, ručak i piće za vrijeme
seminara.
Stručna certifikacija
Ovaj seminar priprema polaznike na polaganje ispita za:


Ovlašteni IT interni revizor – nacionalni nivo uz slušanje Općeg dijela i nadoplatu od 1.000 KM
CISA - Certified Information Systems Auditor (ispit se polaže na engleskom jeziku) za koji su termini
i uvjeti objavljeni na www.isaca.org.
Prijave
Prijavu za seminar možete izvršiti posjećujući internet stranicu www.interni-revizori.com, ili pozivom
na broj +387 33 251-700 / fax: +387 33 251 701.
Ostale informacije
Za dodatne informacije o sadržaju seminara možete pisati na [email protected] ili
[email protected]
Predavač
Stanko Cerin, CISA, CISM, CGEIT, CBCP
U preko dvadeset godina koje je proveo u vodećim konzultantskim i IT kompanijama učestvovao je u
kompleksnim implementacijama upravljačkih okvira i IT strategija. Uspostavio je niz internih i eksternih
metodologija IT revizije i revidirao informacione sisteme kompanija do preko 15.000 zaposlenih
uključujući Intesa San Paolo banku, Hypo banku, Veneto banku, Allianz osiguranje, INA ...
Nositelj je niza međunarodno priznatih stručnih certifikata iz područja IT revizije, upravljanja rizikom,
informacijskim tehnologijama i kontinuitetom poslovanja. Magistrirao je na primjeni naprednih
informacijskih tehnologija i poslovnom upravljanju na University of Wales .
Ostendo Consulting Ltd. is an
ISACA licensed training provider
for COBIT 5.0 introduction
Download

REVIZIJA INFORMACIONIH SISTEMA ZA FINANSIJSKI SEKTOR