Saopštenje za javnost
Ključna energetska platforma visokog kvaliteta povezuje region čitavog Zapadnog Balkana i predstavlja
tehnološke inovacije i najnovije proizvode svim učesnicima, proizvođačima, inženjerima i posetiocima iz
drugih oblasti. Uz istovremenu šansu za direktnu prodaju i ugovaranje na izlagačkom prostoru, događaj
otvara mogućnost i za ostvarivanje novih poslovnih kontakata, povezivanje sa liderima u industriji,
donosiocima odluka, organima uprave, investitorima, naučnim institucijama i medijima.
RENEXPO® BiH - PREGLED
30. oktobar 2014.
RENEXPO® BiH okuplja internacionalne eksperte i
vrhunske predavače u okviru programa profesionalnih konferencija,
specijalizovanih radionica i potpuno novog GIZ Speakers Corner diskusionog
koncepta! Intenzivno radeći na povezivanju ljudi sa inovativnim idejama,
iniciramo umrežavanje i povezivanje sa onima koji su se uveliko susreli sa
praktičnim implementacijama u okviru vodiča za ivestitore - Investors Business
Lounge!
TEME SAJMA I
KONFERENCIJA
Energetska efikasnost
Biogas
Biomasa (drvna)
Hidroenergija
BIO
Iako je BiH poznata po svom visokom potencijalu za korišćenje biomase, sa
šumskim zemljištem koje prekriva 53% teritorije, ukupna godišnja proizvodnja šumske
biomase i otpada od drvne industrije još uvek je mala i pod uticajem povezanih
tržišnih barijera među kojima su i ograničena dostupnost informacija i nedostatak
poslovnih modela.
Hidroenergija
Slična situacija je i sa hidropotencijalom ove zemlje, topografskim rajem bogatim
planinskim potocima i moćnim rekama. Imajući u vidu veliki hidropotencijal širom BiH
iznesen u dokumentu "World Small Hydropower Development Report 2013", otvara se
mogućnost za ovaj i buduće RENEXPO događaje da postanu jedinstveni u
promovisanju intenzivnog dijaloga koji kombinuje zaštitu voda i efikasno korišćenje
vodnih resursa ne samo u BiH već i u čitavom regionu Zapadne Evrope. Teorijski,
tehnički i ekonomski potencijali izgradnje malih hidroelektrana i korišćenja
raspoloživih resursa u funkciji održivog razvoja i zaštite životne sredine postaju
imperativ iz kog je proizašla alarmantna potreba za okupljanjem eksperata iz branše.
Energetska efikasnost u izgradnji, industriji i uličnoj rasveti
Implementacija projekata koji bi omogućili racionalniju potrošnju energenata u
zgradarstvu i doprineli povećanju energetske efikasnosti u objektima javne namene
i kolektivnog stanovanja, uz istovremenu upotrebu adekvatnijih građevinskih materijala
kojima se postižu značajne finansijske uštede, prilika su za otvaranje novih radnih
mesta uz celokupno pokretanje ekonomije. Jedna od tema koje će prvi put biti
predstavljene na jednom RENEXPO® sajmu i konferencijama odnosi se na instaliranje
energetski efikasne ulične rasvete. Značajan potencijal uštede zahteva primenu
novih tehnologija. Pravilnim investiranjem moguće je smanjiti današnju potrošnju
energije koja se koristi za osvetljenje ulice i puteva za čak 60%.
1
Saopštenje za javnost
ENERGETSKA EFIKASNOST
Speakers Corner
Ključ za razvoj energetske efikasnosti je uspostavljanje standarda upravljanja
energetikom, izgradnja svesti o industrijskom benefitu koji minimizira rizike i razvoj
veština i alatki neophodnih za transformaciju i okretanje industrijskog tržišta prema
energetski efikasnijoj praksi. Industrija je višestruko motivisana za ovakve poduhvate
kako zbog smanjenja troškova, povećanja operativne kontrole i same proizvodnje bez
dodatnih snabdevanja energijom, zatim dobijanja epiteta "zelenog preduzeća" i
mnogih drugih razloga. Pored očiglednog potencijala ove regije, za izgradnju tržišta
pogodnog za primenu celokupnog koncepta energetske efikasnosti neophodno je
obezbediti sadejstvo vlade, industrijskih sistema dobavljača i kompanija za energetske
usluge, što upravo čini RENEXPO u saradnji sa GIZ-om (Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit, GIZ, GmbH) u okviru otvorene panel diskusije na
temu "Mogućnosti za finansiranje investicija iz oblasti EE u BiH" (5. novembar, sa
početkom u 15. časova). Iako Speakers Corner okuplja 20-25 učesnika iz svih
sektora, naglasak je na uličnoj rasveti, javnom servisu kojim upravlja vlast na lokalnom
nivou. Osvetljenje je od suštinskog značaja kako za bezbednost građaja i puteva, a
doprinosi i samoj atraktivnosti i urbanosti gradova.
INVESTICIJE, PROJEKTI, FINANSIRANJE
Investors Business Lounge
RADIONICE,
6. novembar
Top inovacija ovogodišnjeg RENEXPO događaja je strukturisana kao Investors
Business Lounge, koncipirana sa ciljem da ponudi aktuelne i dostupne projekte iz
oblasti OIE i EE koji poseduju kompletnu dokumentaciju i neophodne dozvole za
njihovu realizaciju i implementaciju. Preko 35 projekata iz oblasti hidroenergije, PV,
kogeneracije, biomase i ulične rasvete, učesnicima ovog sajamskog dela
predstaviće sami vlasnici i planeri.
Decentralizovani sistemi za snabdevanje energijom - efikasno i "climatefriendly", dr Gerhard Krauth, SALA 1 (14.00-17.00h) Klimatske promene
doprinele su pojavi i razvoju ekstremnih vremenskih događaja u svim delovima
sveta, a nedavno smo i sami svedočili razornim poplavama i jakim kišama koje
su zadesile čitav balkanski region. Kao što je već diskutovano i prezentovano u
izveštajima i propratnoj dokumentaciji Svetske Klimatske Konferencije (World
Climate Report IPCC - International Panel on Climate Changes) ističe se mnogo
širi značaj obnovljivih izvora energije.
Radionica o hidroenergiji, SALA 2 (13.30 - 17.00h) Radionica o hidroenergiji
podržava održivi ekološki razvoj promovisanjem intenzivnog dijaloga o zaštiti
voda i efikasnog korišćenja raspoloživih resursa.
Ovo i još mnogo sadržaja pripremamo i za predstojeći Drugi međunarodni RENEXPO®
sajam i konferencije u Belexpocentru u Beogradu (22. i 23. aprila 2015.)!
2
Saopštenje za javnost
RENEXPO:
Vodeći međunarodni sajam o obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti sa profesionalnim konferencijama,
inkorporiran u prepoznatljiv RENEXPO® brend dolazi prvi put na tržište Bosne i Hercegovine (FBiH i RS). RENEXPO®
BiH će predstaviti alternativu proizvodnji toplotne i električne energije korišćenjem raspoloživih hidroenergetskih
resursa, biomase i biogasa, kao i ukazivanjem na ekonomske potencijale kod implementacije projekata koji bi
obezbedili racionalnije korišćenje energije prilikom izgradnje, u industriji i prilikom postavljanja javne rasvete.
RENEXPO® je pepoznat kao energetska platforma visokog kvaliteta i identifikovan kao najvažniji energetski sastanak
ovakve vrste.
REECO:
Bavimo se organizacijom sajmova i konferencija u oblasti obnovljivih izvora energije i energetski efikasne gradnje i
renoviranja u saradnji sa naciolanim i internacionalnim kompanijama, organizacijama, organima uprave i
ministarstvima. Kompanija REECO SRB d.o.o. iz Novog Sada čini deo REECO® Grupe sa sedištem u Nemačkoj i
kancelarijama u Poljskoj, Rumuniji i Austriji. Srpski REECO tim organizuje RENEXPO® događaje u Srbiji, Bosni i
Hercegovini, a tokom 2015. i u Crnoj Gori i Albaniji sa potencijalom ekspanzije i na tržište Makedonije i Hrvatske u
2016. godini. Od 1997. godine do danas preko 50.000 profesionalaca iz više od 70 zemalja poseti sajmove i
konferencije ovakve vrste, organizovanim od strane REECO® Grupe. Poslujemo na ključnoj energetskoj platformi za
umrežavanje i pronalaženje novih klijenata. Jednostavno: gradimo mostove i otvaramo vrata!
www.reeco.eu
Media kontakt:
Cveta Majtanović
Marketing and Communication Manager
REECO SRB DOO
Petra Drapšina 33
21000 Novi Sad
Serbia
Tel: +381 (0) 21 210 1898
Fax: +381 (0) 21 210 1898
E-Mail: [email protected]
Vaš kontakt u Bosni:
Ms. Lena Bratić
Tel. +387 70 21 84 85
Mob. +387 61 37 76 91
www.reeco.rs
www.renexpo-bih.com
3
Download

Saopštenje za javnost TEME SAJMA I KONFERENCIJA