ENERGIJA VODE
Ja sam kap vode, svetski putnik. Moje poslednje putovanje počelo
je u Tihom okeanu.
Plutao sam u talasima sa mojim prijateljima. Sunce je sijalo svojom
najvećom energijom. Više nisam izgledao kao kap vode. Bio sam
nevidljiv. Pretvorio sam se u vodenu paru. Ispario sam! Uzdigao
sam se visoko u nebo. Mnogi moji prijatelji su pošli sa mnom. Vetar
nas je nosio preko neba. Plovili smo preko okeana ka zemlji. Ljudi
na plaži su bili tužni jer smo prekrili Sunce. Vetar nas je nosio sve
više i više. Stigli smo do planine gde je Sunce zalazilo i gde je
bilo hladno. Tu sam nastao kao kap vode. Bio sam i suviše težak i
počeo da padam prema zemlji u obliku kiše.
Pao sam u mali potok i počeo da tečem niz planinu. Potok se sjedinio sa moćnom rekom. Kretao sam se veoma brzo. Imao sam
mnogo energije. Odjednom sam se našao u tunelu, bilo je mračno.
Na kraju tunela nalazila se mašina koja se naziva turbina. Pohrleo
sam kroz turbinu kako bi napravio struje.
Vratio sam se u reku, i dugo putavao kako bi se vratio kući, u okean.
Energija vode iskorišćavala se još u davnim vremenima za mlevenje žita i dobijanje brašna. Voda
koja teče može pokrenuti turbinu, koja pokreće
generator - mašinu za proizvodnju električne energije. Postrojenje u kojem se iz energije vode proizvodi
električna energija nazivamo hidroelektranom.
Akumulaciono jezero
Količina vode u rekama zavisi od količine kiše koja je
pala, a u nekim krajevima o količini snega koji se otopio.
Da bi se električna energija mogla proizvoditi i u vreme
suše i niskog vodostaja, uz hidroelektranu se često gradi
veštačko jezero. Takvo jezero se naziva akumulaciono
jezro - u njemu se sakuplja voda da je ima dovoljno za
proizvodnju električne energije.
PREDNOSTI
- hidroenergija je obnovljiva, kiša neće prestati da pada
- hidroelektrana ne ispušta štetne gasove u okolinu
- hidroelektane su pouzdanije nego ostali vidovi
obnovljive energije, jer obično imaju rezervoare
vode - akumulaciona jezera, koja se mogu
prazniti po potrebi.
Energija vode je energija kretanja.
Tu se ubrajaju energija rečnih tokova, morskih talasa i
morskih mena koje nazivamo hidroenegijom. Energija
vode predstavlja obnovljivi izvor energije jer se voda u
okolini stalno obnavlja. Danas se najviše koristi energija
rečnih tokova.
NEDOSTACI
- izgradnja hidroelektrane je veoma skupa
- životinjski i biljni svet strada kada se velika površina
poplavljuje kako bi se napravilo akumulaciono jezero
ENERGIJA VODE
EKSPERIMENT
Pribor:
- tetrapak od 1 litre
- litra vode
- ekser
- lepljiva traka
- lenjir
- flomaster
- makaze
Postupak:
1. Makazama odseci vrh tetrapaka
2. Ekserom izbuši 4 rupe na udaljenosti od 4 cm, 8cm, 12cm i 16cm od dna
terapaka
3. Svaku rupu zalepi lepljivom trakom
4. Stavi tetrapak iznad umivaonika, tako da rupe budu okrenute
ka umivaoniku
5. Nacrtaj crtu blizu vrha, do koje ćeš uvek dolevati vodu.
Napuni vodu do crte
6. Brzim potezom makni lepljivu traku sa sve četiri rupe.
Gledaj šta se dešava?
7. Pusti da sva voda isteče
8. Ponovo zalepi sve rupe, napuni tetrapak i stavi ga na kraj umivaonika.
Oslobodi donju rupu i izmeri udaljenost do koje dopire mlaz. Zatvori
trakom donju rupui i, jednu po jednu, oslobađaj iduće rupe i meri udal
jenost mlaza iz rupa.
Pre nego oslobodiš pojedini otvor, napuni tetrapak do crte.
Zadatak:
Objasni šta se desilo sa mlazom vodom kada si skinuo traku sa sve četiri
rupe. Koja je bila udaljenost svakog mlaza?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________________________________________
Objasni razlike između udaljenosti do kojih dopiru mlazovi iz pojedinih
otvora.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________
Download

Voda