Saopštenje za javnost
RENEXPO® BiH 2014: kao najvažnija energetska platforma za okupljanje
investitora, lidera u industriji, donosilaca odluka, predstavnika ministarstava,
članova specijalizovanih asocijacija i inženjerskih kancelarija RENEXPO
tradicionalno dodeljuje nagrade za specijalna dostignuća u nekoliko kategorija.
RENERGY NAGRADA - Specijalna
dostignuća u energetskom sektoru
5. novembar 2014
RENEXPO® BiH ove
RENERGY nagrade u ukupno tri kategorije!
godine
je
dodelio
RENERGY nagrada je po prvi put predstavljena u Bosni i Hercegovini na
najvećem evropskom sajmu iz oblasti obnovljivih izvora energije i
energetske efikasnosti RENEXPO® BiH. Nagrada se dodeljuje za istaknuta
dostignuća u navedenim oblastima.
Ovogodišnji dobitnici nagrada u ukupno tri kategorije - Izuzetna ličnost,
Inovativne i internacionalne tehnologije, pokazali su impresivno
angažovanje u oblasti obnovljivih izvora i inovacija u energetskoj efikasnosti.
Gospodin Lutz Jarczynski, vođa projekta za konsultacije iz oblasti
energetske efikasnosti u BiH ispred GIZ-a (Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) dobitnik je nagrade za
izuzetnu ličnost. Njegovom sedmogodišnjem angažmanu i pasioniranom
pristupu energetskim projektima prethodilo je rukovodstvo na projektima u
Srbiji.
Nagrada za Internacionalne tehnologije dodeljena je nemačkoj kompaniji
DIVE Turbinen GmbH & Co. KG za inovativnost, efikasnost i isplativost
koncepta prilagođenog razvoju malih hidroelektrana. Ključni koncept je
razvijen na osnovu sinhronog generatora sa permanentnim magnetima proizvod firme OSWALD Elektromotoren GmbH. Optimizacijom mehanike
strujanja fluida i hidraulike u spoju sa energetskom elektronikom najnovije
generacije, sklop turbina – generatora postiže visok stepen iskorištenja.
Ove godine je nagrada za inovativne tehnologije pripala kompaniji iz Bosne i
Hercegovine XELLA BiH d.o.o. za YTONG proizveden od prirodnih sirovina
sa najvišim ekološkim standardima koji smanjuje smisiju CO2 istovremeno
obezbeđujući izvanrednu toplotnu izolaciju.
Nagrade je uručila gđa Dobrota Myriam, direktor kompanije REECO SRB
d.o.o.
1
Saopštenje za javnost
RENEXPO:
Vodeći međunarodni sajam o obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti sa profesionalnim
konferencijama, inkorporiran u prepoznatljiv RENEXPO® brend dolazi prvi put na tržište Bosne i
Hercegovine (FBiH i RS). RENEXPO® BiH će predstaviti alternativu proizvodnji toplotne i električne
energije korišćenjem raspoloživih hidroenergetskih resursa, biomase i biogasa, kao i ukazivanjem na
ekonomske potencijale kod implementacije projekata koji bi obezbedili racionalnije korišćenje energije
prilikom izgradnje, u industriji i prilikom postavljanja javne rasvete. RENEXPO® je pepoznat kao
energetska platforma visokog kvaliteta i identifikovan kao najvažniji energetski sastanak ovakve vrste.
REECO:
Bavimo se organizacijom sajmova i konferencija u oblasti obnovljivih izvora energije i energetski efikasne
gradnje i renoviranja u saradnji sa naciolanim i internacionalnim kompanijama, organizacijama, organima
uprave i ministarstvima. Kompanija REECO SRB d.o.o. iz Novog Sada čini deo REECO® Grupe sa
sedištem u Nemačkoj i kancelarijama u Poljskoj, Rumuniji i Austriji. Srpski REECO tim organizuje
RENEXPO® događaje u Srbiji, Bosni i Hercegovini, a tokom 2015. i u Crnoj Gori i Albaniji sa
potencijalom ekspanzije i na tržište Makedonije i Hrvatske u 2016. godini. Od 1997. godine do danas
preko 50.000 profesionalaca iz više od 70 zemalja poseti sajmove i konferencije ovakve vrste,
organizovanim od strane REECO® Grupe. Poslujemo na ključnoj energetskoj platformi za umrežavanje i
pronalaženje novih klijenata. Jednostavno: gradimo mostove i otvaramo vrata!
www.reeco.eu
Media kontakt:
Cveta Majtanović
Marketing and Communication Manager
REECO SRB DOO
Petra Drapšina 33
21000 Novi Sad
Serbia
Tel: +381 (0) 21 210 1898
Fax: +381 (0) 21 210 1898
E-Mail: [email protected]
Vaš kontakt u Bosni:
Ms. Lena Bratić
Tel. +387 70 21 84 85
Mob. +387 61 37 76 91
www.reeco.rs
www.renexpo-bih.com
2
Download

RENERGY nagrada