KONFERENCIJA O
ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI
5. novembra 2014.
Hotel Hollywood
V R I J E M E
Z A
B O L J A
R J E Š E N J A
U Bosni i Hercegovini je u posljednje vrijeme došlo do napretka kad je riječ o implementaciji energetske efikasnosti. Zakoni i propisi
se nalaze u procesu izrade i usvajanja, razvijaju se državni, entitetski i lokalni planovi; razvijaju se instrumenti za provedbu, a lokalne vlasti se
pripremaju za implementaciju.
Zamisao ove konferencije je diskusija sa gostima talk showa i širom publikom na teme:
UTJECAJ NOVIH ZAKONSKIH OKVIRA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST ZGRADA NA TRŽIŠTU BOSNE I HERCEGOVINE
NAPREDAK IMPLEMENTACIJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA LOKALNOM NIVOU
Na konferenciji neće biti prikazana nijedna PowerPoint prezentacija. Umjesto toga, odabrani gosti će razgovarati o navedenim
temama u opuštenoj atmosferi talk showa. Fokus će također biti na intenzivnom uključivanju publike u rasprave. Stimuliše se
aktivno učešće! Konferencija će se održati na lokalnom i na engleskom jeziku. Bit će osiguran simultani prijevod. Konferenciju će
moderirati moderator Aleksandar Hršum (PINK TV u BiH).
Dnevni red:
12:00 ..........................................................................
Pauza za kafu
10:30 ......................................................................
Dobrodošlica na konferenciju
Gđa Biljana Trivanović (Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih odnosa, BiH)
Gđa Brigitte Heuel-Rolf (Njemačko društvo
za međunarodnu saradnju - GIZ)
12:15 ..........................................................................
Konferencija II dio: Od zakonodavstva do
implementacije energetske efikasnosti na lokalnim
nivoima
Uvod: Gdin Brian Schjertzer (Njemačko društvo za
međunarodnu saradnju - GIZ / GFA)
10:45 ........................................................................
Konferencija dio I: Utjecaj novih zakonskih okvira
za energetsku efikasnost u zgradama na tržištu
Bosne i Hercegovine
GOSTI TALK SHOWA:
Predstavnik Ministarstva industrije,
energetike i rudarstva RS
Gđa Vesna Travljanin (Savez općina i gradova FBiH)
Gdin Aco Pantić (Savez opština i gradova RS)
Gđa Sanela Babić (Opština Gradiška)
Gđa Amra Mehmedić (Općina Zenica)
Uvod: Gdin Lutz Jarczynski (Njemačko društvo za
međunarodnu saradnju - GIZ)
GOSTI TALK SHOWA:
Gđa Jasmina Katica (Ministarstvo prostornog uređenja FBiH)
Gdin Miladin Gačanović (Ministarstvo za prostorno uređenje,
građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske)
Gđa Jasmina Kafedžić (Fond za zaštitu okoliša FBiH)
Gdin Srđan Todorović (Fond za zaštitu životne sredine i
energetsku efikasnost Republike Srpske)
Gdin Jasmin Huremović (Xella/Ytong)
Gdin Nijaz Delalić (Mašinski fakultet Sarajevo)
13:30 ..........................................................................
Rezimiranje moderatora
13:45 ..........................................................................
Ručak
Broj mjesta je ograničen. Molimo Vas da se registrujete za konferenciju na slijedećoj web-stranici:
http://www.renexpo-bih.com/energy-efficiency-conference.html?&L=1#c5301
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo prostornog uređenja
Влада Републике Српске
МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО
УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО
И ЕКОЛОГИЈУ
Bosnia and Herzegovina
Ministarstvo vanjske trgovine i
ekonomskih odnosa (MoFTER)
Влада Републике Српске
МИНИСТАРСТВО ИНДУСТРИЈЕ,
ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА
Фонд за заштиту животне средине
и енергетске ефикасности
Републике Српске
Download

KONFERENCIJA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI 5. novembra