POSLOVNIK KVALITETA
LABORATORIJE ZA KONTROLU I
PREGLED MERILA
Oznaka: PO.001.
Izdanje: 2
Datum primene: 01.10.2013.
Revizija: 0
Str.Poslovnika: 11 od 102
POLITIKA KVALITETA
LABORATORIJA i KT “EWG” DOO
Obaveza rukovodstva Laboratorije “EWG”je da obezbedi primenu dobre laboratorijske
prakse i da postigne i održava potrebni kvalitet usluga u svim aspektima procesa
ispitivanja kontrolisanja i etaloniranja koji üe uvek obezbediti zadovoljenje iskazanih i
utvrdjenih zahteva: standarda, zakona, propisa, korisnika proizvoda i internih i eksternih
korisnika naših usluga.
Kvalitet usluga, taþnost i pouzdanost rezultata ispitivanja i etaloniranja postiže se
doslednom primenom principa dobre laboratorijske prakse (GLP) održavanjem i
permanentnim unapredjenjima sistema kvaliteta prema zahtevima serije standarda SRPS
ISO 9000, SRPS ISO/IEC 17000 i drugim aktuelnim standardima.
Standardna laboratorijska usluga mora obezbediti:
x pouzdana ispitivanja i etaloniranja i korektne rezultate kontrolisanja uz minimalne
troškove
x stalno zadovoljenje zahteva internih i eksternih korisnika usluga i korisnika naših
proizvoda,
x poštovanje ugovorenih rokova i zakonskih propisa,
x stalno unapredjenje metoda kontrolisanja ispitivanja i etaloniranja,
kompetentnosti osoblja i struþnosti rada,
x potpunu nezavisnost u kontrolisanju, ispitivanju, izveštavanju i tumaþenju
rezultata ispitivanja i etaloniranja .
x Povrljivost utvrdjenih podataka
Za tumaþenje ove politike odgovoran je Predstavnik za kvalitet, a za njeno sprovodjenje
odgovorni su svi zaposleni u laboratorijama i drugim organizacionim delovima koji
podržavaju rad laboratorije.
U Boru, 20.07.2013.g.
Menadžer EWG Control,
Kepiþ slavoljub,dipl. inž. et
SRPS ISO/IEC 17020
Download

Izjava o politici kvaliteta laboratorija i kontrolnog tela