Univerzitet u Novom Sadu
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Bulevar cara Lazara 1,
21000 Novi Sad, Srbija
Dr Sanja Podunavac-Kuzmanović, redovni profesor
tel: (+381) 21 / 485-3693 fax: (+381) 21 / 450-413
e-mail: [email protected] web page: hemijatf.weebly.com
ISPITNA PITANJA
Laboratorije za kontrolu kvaliteta
ISPIT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Klasifikacija i vrste laboratorija.
Organizaciona struktura laboratorija za kontrolu kvaliteta.
Stručno osoblje u laboratorijama za kontrolu kvaliteta.
Teorijsko i praktično osposobljavanje zaposlenih za bezbedan rad u laboratoriji.
Zakoni, pravilnici i standardi bitni za rad laboratorije za kontrolu kvaliteta.
Sistem kvaliteta.
Obezbeđivanje poverenja u kvalitet rezultata ispitivanja i etaloniranja.
Nabavka usluga i proizvoda. Odnos prema klijentu.
Upravljanje dokumentacijom i zapisima.
Interne provere.
Eksterne provere.
Lokacija laboratorije. Uslovi okoline.
Plan zgrade laboratorije.
Radno okruženje.
Enterijer laboratorije: podne i zidne površine, prozori i vrata.
Laboratorijski nameštaj.
Instalacije u laboratoriji.
Kabineti za specijalne namene.
Uslovi bezbednosti u laboratoriji.
Higijena radnog prostora laboratorije.
Laboratorijski sektori.
Sektor za uzorkovanje i prijem uzoraka.
Sektor za fizičko-hemijska ispitivanja.
Sektor za instrumentalne metode analize.
Sektor za mikrobiološke i biološke metode analize.
Sektor za senzorne metode analize.
Sektor za administrativne poslove.
Izbor analitičke metode.
Verifikacija i validacija analitičke metode.
Kvalitet analize.
1
Download

File