İKT 221 İSTATİSTİK I
DERS PLANI
Yrd. Doç. Dr. Esra Kürüm
Ofis: Kuzey Kampus C Blok 2.kat no:106
Email: [email protected]
Ders web sitesi: http://istatistik1.weebly.com/
Ders saatleri: Perşembe 10:30 – 13:15 (Uluslararası ilişkiler bölümü, Derslik: Z140)
Perşembe 14:30 – 17:15 (İktisat bölümü, Derslik: Z119)
Ofis saatleri : Salı 13:30 – 14:30
Çarşamba 16:30 – 17:30
Ders Hakkında
Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunlarının içerisinde bulundukları çevresel faktörleri sayısal olarak analiz
etmeleri önem taşımaktadır.
Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunları karar alma sürecinde karşılaştıkları verinin bilgiye dönüşümünde
istatistiksel tekniklerin kullanılması büyük faydalar sağlayabilmektedir. Bu amaçla, temel istatistiksel
yöntemlerin yanı sıra bunların varsayımlarının ve sınırlılıklarının öğrenilmesi yararlı olacaktır.
Bu ders kapsamında, sosyal bilimlerde kullanılan temel istatistiksel yöntemlerin anlaşılması ve
uygulanması hedeflenmektedir. İşlenecek konular arasında örnekleme şekilleri, veri grafikleme türleri,
merkezi eğilim ölçütleri, olasılık ve olasılık dağılımları, hipotez testleri ve güven aralıkları vardır.
Kitaplar
• Büyüköztürk, Şener, Çokluk Ömer, ve Koklu, Nilgün (2013). Sosyal Bilimler için İstatistik, 13.
baskı, Pegem Akademi
•
Akdeniz, Fikri (2014). Olasılık ve İstatistik, 19. baskı, Akademisyen Kitabevi
Yoklama
Yoklama alınacaktır. Öğrenci gelemediği derslerde işlenen konulardan sorumludur.
Notlandırma
Vize (30%)
Test (Quiz) (20%)
Final (50%)
Test ders saatleri içinde yapılacaktır ve test için bütünleme yapılmayacaktır.
1
Akademik dürüstlük ilkeleri
Tüm test ve sınavlar kişinin kendisi tarafından yapılmalıdır. Sınav esnasında kopya çekerken yakalanan
öğrencinin sınav notu sıfır(0) olarak verilir. Kopya çekmek kadar kopya vermek de disiplin suçudur.
Tüm teslim edilen belgeler öğrencinin kendi emeği ile yapılmış olmalıdır.
Önemli Tarihler
23 Ekim 2014
10-14 Kasım 2014
19 Aralık 2014
24 Aralık 2014-02 Ocak 2015
Test
Ara sınavlar
Derslerin bitmesi
Yarıyıl Sonu Sınavları
2
Download

ikt 221 istatistik ı ders planı