İSTATİSTİK I Yrd. Doç. Dr. Esra KÜRÜM
18.09.2014 Araştırma yaparken aşağıdaki adımlar izlenir: •  Sorunun belirlenmesi •  Literatür araş2rması yapılması •  Hipotezin oluşturulması •  Verilerin(data) toplanması •  ** Analizlerin yapılması •  Analiz sonuçlarının yorumlanıp değerlendirilmesi KULLANILAN DEĞİŞKEN TÜRLERİ •  Nitel ya da Kategorik (QualitaEve) Değişken •  Özellik belirten ya da Sınıflayıcı değişken (nominal) •  Sıralama değişkeni (ordinal) •  Nicel ya da Sayısal (QuanEtaEve) Değişken •  Sürekli sayısal değişken (conEnuous) •  Süreksiz sayısal değişken (discrete) Nitel ya da Kategorik (Qualitative) Değişken •  Nitelik belirleme amacına yönelik gözlemlerin sonucunda elde edilir, sayısal olmayan değişkenlerdir. •  Özellik belirten ya da Sınıflayıcı değişken (nominal): •  Bu ölçekle elde edilen puanlar miktar göstermez, sadece bir kişi ya da nesneyi tanımlamak için kullanılırlar. •  Kategoriler arası sıralama olmamalıdır. •  Kız – Erkek, Var-­‐ Yok •  Sıralama değişkeni (ordinal): •  Bu ölçekteki puanlar sıralama gösterir. •  2013 yılında şirketlerin kar sıralaması: 1-­‐2-­‐3-­‐4.... Nicel ya da Sayısal (Quantitative) Değişken •  Sayısal ölçeklerle ifade edilebilen ve miktar ile ilgili bilgileri veren değişkenlerdir. •  Süreksiz sayısal değişken (discrete): Sırası ve büyüklüğü vardır. Kesirli sayı almaz, tam sayı olmalıdır (çocuk sayısı, sa2lan ürün adedi). •  Sürekli sayısal değişken (conEnuous): Reel herhangi bir sayı alabilir (boy uzunluğu, kargo ağırlığı). KULLANILAN DEĞİŞKEN TÜRLERİ Sınıflayıcı è
Sıralama è Süreksiz è
Sürekli Örnekler •  Ankara’daki işsizlik oranı •  Araba renkleri •  Türkiye'deki benzin fiya2 •  En sevdiğim 5 televizyon programı •  Yükseklik korku düzeyi •  Bir şirkeaeki bilgisayar kasası sayısı Ham veri Araş2rmacı tarabndan gözlenerek ya da kaydedilerek elde edilen islenmemiş anlamlı hale geErilmemiş sayılar yığını ham veriler olarak isimlendirilir (Balcı, 1997). Verilerin Tablo ile Gösterilmesi •  Frekans Tablosu •  Frekans sütununa her ölçümden kaç adet bulunduğu yazılır. •  Örnek: •  K E K E E K K E K K K K E E E Grup Frekans K 8 E 7 Verilerin Tablo ile Gösterilmesi •  Frekans tabloları nicel veriler için de kullanılabilir mi? •  Örnek: Dünyadaki en büyük 29 şehir nüfuslarına göre bir frekans dağılımına tabi tutulabilir. Nüfus sınıfları (1000 kişi) Şehir sayısı (Frekans) 3000 -­‐ 4000 6 4000 -­‐ 5000 3 5000 -­‐ 6000 4 6000 -­‐ 7000 4 7000 -­‐ 8000 4 8000 -­‐ 9000 4 9000 ve üzeri 4 Verilerin Tablo ile Gösterilmesi •  Bir grubun ya da aralığın toplamalı (kümülaCf) frekans değeri o grup ve o gruptan önceki bütün frekansların toplamıdır. •  Bir grubun nisbi frekans değeri o sınıbn frekansının toplam frekansa oranıdır. Nüfus sınıfları (1000 kişi) Şehir sayısı (Frekans) 3000 -­‐ 4000 6 4001 -­‐ 5000 3 5001 -­‐ 6000 4 6001 -­‐ 7000 4 7001 -­‐ 8000 4 8001 -­‐ 9000 4 9001 ve üzeri 4 DATA GRAFİKLEME TÜRLERİ Çalışmalarda kullanmak üzere toplanılan verilerin ve elde edilen sonuçların birbirleri ile daha rahat kıyaslanabilmeleri, analizlerin daha sistemaEk yapılabilmesi için bu bilgiler çeşitli grafikler üzerinde gösterilir. 1.  Pasta diyagramlar 2.  Bar grafikler 3.  Histogramlar 4.  Çizgi grafikleri 5.  Serpme Diyagram Pasta Diyagramlar (Daire GraTiği) •  Oran veya yüzde kullanılarak nitel dataların sunulmasını sağlayan grafiklerdir. Kaynak: hap://ieltsozelders.org/ Bar GraTikleri •  Bu grafik türü sınıflamalı (kategorik) veriler için kullanılır. •  Birbirini izleyen barların bir serisini gösterir. Barlar birbirine dokunmazlar. Kaynak: hap://ieltsozelders.org/ Histogramlar •  Sürekli veriler için kullanılır. •  Dikey eksen frekansları, yatay eksen de ölçümleri gösterir. Kaynak:hap://www.statcan.gc.ca/ Bar GraTiği ve Histogram Bar GraTiği ve Histogram Çizgi graTiği •  Sürekli bir değişkenin değerlerine karşılık gelen frekansların dağılımını göstermek amacıyla çok yaygın olarak kullanılan bir grafik türüdür. Serpme Diyagram •  İki sürekli değişken arasındaki ilişkiyi göstermek için kullanılır. •  Diyagramdaki her noktanın (x,y) değeri vardır. 
Download

Değişken türleri ve veri gösterim teknikleri (18.09.2014)