OKUL
5.FAZ ÖĞRENME AKTİVİTELERİ DERS PLANI
Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi
ÖĞRETMEN
Feride TURAN
SINIF
10
DERS
Osmanlı Türkçesi
5.FAZ ÖĞRENME Tasarım Tabanlı Öğrenme Aktiviteleri
AKTİVİTELERİ
ÜNİTE NO
1, 2, 3, 4
ÜNİTE ADI
Proje 10. Sınıfın bütün ünitelerini kapsamaktadır.
KONU
Sosyal Bilimler Lisesi Osmanlı Türkçesi Dersi
PROJE BAŞLIĞI
Osmanlı Türkçesi Eğitimi Uygulamaları
KAZANIMLAR
Müfredat Kazanımları (Proje ile birebir ilişkilendirilenler)
 Osmanlı Türkçesinde kullanılan harflerin ses karşılıklarını söyler. (2.
Ünite)
 Osmanlı Türkçesi alfabesiyle yazılmış hece, kelime ve metinleri okur.
(2. Ünite)
 Osmanlı Türkçesinde kullanılan rakamları okur. (2. Ünite)
 Hicrî ve Rumî tarihleri yıl olarak miladiye çevirir. (4. Ünite)
 Beğendiği mısra ve beyitler ile şiirlerden bölümler ezberler. (4. Ünite)
“İlimizde Osmanlı Türkçesinden İzler” konulu dizi belgesel çalışması
müfredatın 1. Ünitesinin kazanımları ile örtüşmektedir.
Eğitim Videoları Hazırlama etkinlikleri; müfredat kazanımlarından
seçileceğinden proje, müfredatın bütün kazanımlarını kapsayıcı bir özelliğe
sahiptir.
Bilişim Kazanımları:
1. Osmanlı Türkçesi online görsel klavyeleri kullanabilir.
2. Weebly sitesini açıp yönetebilir.
3. Movie Maker, Ulead Video Studio gibi video programlarını araştırıp
kendi tercihleri doğrultusunda birisi ile konu ile ilgili videolar
oluşturabilir.
4. Ses kaydetme programı olan Audacity programını kullanabilir.
5. Daha önce genellikle özel hayata dair çekim yaptıkları kamera ile ders
için çekim yapılabileceğine ya da ders için kamera önüne
geçebileceklerine dair farkındalık geliştirir.
6. Youtube gibi sosyal medyanın dersle ilgili çalışmalar için
kullanılabileceğine dair farkındalık geliştirir.
7. Öğrenciler farklı sunum teknikleri ve BİT araçları keşfetme imkânı
bulur.
Proje Kapsamında Yapılacak Etkinlere Dair Kazanımlar:
1. Osmanlı Türkçesi Eğitimi uygulamalarına yönelik video çekimlerinde
yer alır.
2. Her dönem aşağıdaki etkinliklerden birini seçer:
a) “İlimizde Osmanlı Türkçesinden İzler” konulu dizi belgesel
çalışmasına bir bölüm hazırlar. (Grup çalışması. Her grup
spesifik bir konu seçer. Mesela Kurşunlu Camii Kitabeleri,
Orta Camii Kitabesi, Turan Mektebi Kitabesi, Çeşme Kitabesi,
Odunpazarı Mezarlığı vs. Yeterli sayıda olursa yıl sonunda bu
çalışmalar birleştirilecek.)
b) Eğitim videosu/Powerpoint Sunusu ya da Prezi sunumu
hazırlar. (Mesela Hicrî ve Rumî tarihleri yıl olarak miladiye
çevirme, Osmanlı Türkçesi Rakamları, Türkçe eklerin yazılışı,
Osmanlı Türkçesi harfler ve ses karşılıkları vs.)
c) Klasik Türk Edebiyatı çerçevesinde şiir klibi videosu oluşturur.
(Kendi sesini kaydeder, fon müziği ekler ve video yazılımı ile
resimlendirir.)
Araçlar
Online Araçlar: Weebly, Youtube, proje sitesi, Osmanlı Türkçesi online klavye
için muhtelif siteler (http://www.isa-sari.com/osmanlica/ ,
http://www.yaygut.com/ vs.)
Offline Araçlar: Video Programları (Movie Maker, Ulead Video Studio vs.),
Audacity Ses Programı, Fotoğraf Makinesi, Kamera, Mikrofon, Bilgisayar,
Flash, Akıllı Tahta
ÖĞRENME AKTİVİTELERİ
Hayal Et
Sınıfa Osmanlı Türkçesi eğitimi uygulamalarının belirli aşamalarının kayıt
altına alınacağı söylenir ve bu çerçevede müfredat ve yerel toplumla bağları
olan ama yorumlanmaya da yer bırakan tasarım özetleri sunulur:
 “İlimizde Osmanlı Türkçesi” çalışması kapsamında kısa belgesel film
çalışması
 Kısa eğitim videoları hazırlama
 Şiir klibi hazırlama (Şiir; Klasik Türk edebiyatından seçilecek.)
Onlara görev üzerinde sahiplikleri ve özgürlükleri anlatılır. Öğrenme
aktiviteleri süreci ve takvimi genel hatlarıyla sunulur ve sınıf ile
değerlendirme kriterleri görüşülür.
(Bu çalışmalar 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı boyunca yapılacaktır.)
Araştır
Öğrenciler görevleri ile ilgili araştırmalarda bulunur. Kendilerine sunulan
(Karşılaştırma/Göz araçlar ile ilgili araştırma ve deneme çalışmaları yapar. (Osmanlı Türkçesi
lem)
online görsel klavyeler, Weebly, Movie Maker, Ulead Video Studio, Audacity
Ses Programı vs.) Araştırma sonucunda kendileri alternatif yazılımları tercih
edebilirler.
Haritala
Video çalışmaları için kavram haritası göz önünde bulundurularak senaryo
taslakları hazırlanır. Gruplar çalışmada hangi yazılımı nasıl kullanacaklarını
belirler.
Yansıt
Öğrenciler ve öğretmen görsel-işitsel yansımalar ve proje ilerleme
geribildirimi, zorluklar ve gelecekteki adımları sınıfta paylaşır. Paylaşım
sonunda sınıf içi bir değerlendirme yapılır.
Yap
Her grup kendisine düşen çalışmayı gerçekleştirir ve bunun nasıl sunulacağı
ile ilgili kendi tercih ettikleri bilişim araçlarını kullanır. (Her dönem 1
çalışma)
Sor
Yapacakları çalışmalarda ilimizdeki hattatlar ve konuyla ilgili çalışmalar
yapmış akademisyen ve yazarlarla irtibata geçerler.
Hazırlayacakları grup tanıtım videosu için çevirilerle ilgili olarak İngilizce
dersi öğretmenleri ile iş birliği içine girerler.
Göster
1. Gruplar çalışmalarını sınıfa sunarlar. Çalışmalar proje sitesinde yayınlanır.
2. Öğrenciler, kendi öğrendiklerini aktarmak, projelerinin arka planından
bahsetmek, başkalarının çalışmaya katkı olasılığını duyurmak ve iyileştirici
geri bildirim almak için öğrenme kazanımları ve gelecekteki olası adımların
yanı sıra tasarım süreci ve sonuçlarını da sunan, İngilizce altyazılı bir video
oluştururlar. (Yıl sonunda yapılır.)
İş birliği Yap
Öğrenciler yapılan uygulamalar sonucunda Osmanlı Türkçesi ile ilgili yeni
projeler geliştirmek için diğer sosyal bilimler liseleriyle ve çevresiyle
etkileşim içinde olur. Osmanlı Türkçesi bilenlerin yer aldığı çalışmalarda
görev alır.
Değerlendirme
Gruplar daha önce belirledikleri değerlendirme formuna göre değerlendirilir.
Bu formda şu 3 ana başlık bulunur:
1. Akademik Kriterler (Konuyu haritalama; çalışmanın kaynakçası,
kapsamı, amacı, bulguları, tartışma, değerlendirme)
2. Bilişimi Kullanma Becerisi (Kullandığı araçların çeşidi ve çalışmaya
katkısı, yazılım bilgisi)
3. Sunum (Beden dili, diksiyon, ses tonu, jest-mimik, özgüven, konuya
hâkimiyet)
iTEC Projesi kapsamındaki uygulamalarımız için “Genç Sosyal Bilimciler”
başlıklı bir site açılmıştır: http://gencsosyalbilimciler.weebly.com/
Ayrıca şu sitede iTEC Projesi uygulamalarımıza dair bir bölüm ayrılmıştır:
http://edebiyatgunlugu.weebly.com/
GÖRÜNÜRLÜK
FAALİYETLERİ
Feride TURAN
Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi
Uzm. Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmeni
Download

Download File - Genç Sosyal Bilimciler