DR.CAHİT ÜNVER ORTAOKULU
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
8. SINIFLAR İNGİLİZCE PROJESİ
ÖĞRENCİNİN:
Adı Soyadı: ……………………………………..………………………......................
Sınıfı: ...............................
Numarası: ………......................
PROJE VERİLİŞ TARİHİ:
03 – 07 Kasım 2014
PROJE TESLİM TARİHİ:
22 – 26 Aralık 2014 (İlk İngilizce dersi esnasında)
SÜRE:
8 hafta
DEĞELENDİRME:
Arka sayfadaki dereceli puanlama anahtarı
PROJE KONUSU:
Imagine two new and different body care products. Make models of them. Prepare two
posters by taking photos of your products and describing them in detail (how to use, what
they are good for, who should use them, etc.). Also find effective slogans for your products.
Present your posters to your friends and hang them on the classroom / school board. Don’t
forget to hand in this two sided paper with your report.
(İki yeni ve farklı vücut bakım ürünü hayal et. Onların maketlerini yap. Ürünlerinin
fotoğraflarını çekerek ve onları detaylıca anlatarak (nasıl kullanılacağı, neye iyi geldikleri,
onları kimin kullanması gerektiği, vs.) iki poster hazırla. Ayrıca ürünlerin için etkili sloganlar
bul. Posterlerini arkadaşlarına sun ve sınıf / okul panosunda sergile. Bu önlü arkalı kağıdı
raporunla birlikte teslim etmeyi unutma.)
Proje konumu yukarıda belirtilen tarihte aldım. Konuyu ve projeyi nasıl yapacağımı anladım. Hazırlama aşamasında
öğretmenimin rehberliğinden yararlanacağım. Teslim tarihinde projemi eksiksiz olarak sunup teslim etmem
gerektiğini, teslim etmediğimde proje puanımın sıfır olarak değerlendirileceğini biliyorum. Projemi ders yılı sonuna
kadar saklayacağım.
ÖĞRENCİNİN İMZASI:
…………………………………......
<<< baykallar.weebly.com >>>
DR.CAHİT ÜNVER ORTAOKULU
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
8. SINIFLAR İNGİLİZCE PROJESİ
DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI
Performans
Düzeyi
1
(Yeterli Değil)
Ölçütler
Kendisini Geliştirmek
Amacı ile Projeyi Bizzat Kendisi yapmamış.
Yapması
Ulaşılan kaynaklar
Kaynakların Zenginliği
yetersiz.
2
(Yeterli)
3
(Mükemmel)
Kısmen kendisi
yapmış.
Tamamen kendisi
yapmış.
Ulaşılan kaynaklar
kısmen yeterli.
Ulaşılan kaynaklar
yeterli.
Konunun Kavranması
Konu kavranmamış.
Konu az kavranmış.
Konu iyi kavranmış.
Yazım, Dilbilgisi ve
Dersin Özel
Kurallarına Uygunluk
Kurallara uygun
değil.
Kurallara kısmen
uygun.
Kurallara tamamen
uygun.
Görsel Materyal
Kullanımı
Görsel materyal
kullanılmamış.
Tertip, Temizlik ve
Estetik Görüntü
Kısmen/uygunsuz
görsel materyal
kullanılmış.
Kısmen akıcı ve
Akıcı ve etkili değil.
etkili.
Görüntü bütün
Görüntü bütün olarak
olarak kötü.
yeterli.
Rapor Yazma
Rapor yazılmamış.
Rapor eksik yazılmış.
Zamanında Teslim
Etme
Sınıf Ortamında
Başarılı Şekilde Sunup
Paylaşma
Zamanında tam
teslim edilmedi.
Az gecikme ile teslim
edildi.
Yeterli/uygun görsel
materyal
kullanılmış.
Yeterince akıcı ve
etkili.
Görüntü bütün
olarak iyi.
Rapor tam olarak
yazılmış.
Tam zamanında
teslim edildi.
Sunum yapılmadı.
Kısmen sunum ve
paylaşım yapıldı.
Tam sunum ve
paylaşım yapıldı.
Bilgilerin Düzenlenmesi
Toplam Alınan
Dereceli Puan
Dereceli
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
Dereceli
100
97
93
90
87
83
80
77
73
70
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
Dereceli
77
73
60
57
53
50
47
43
40
37
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
33
30
27
23
20
17
13
10
7
3
<<< baykallar.weebly.com >>>
Proje Puanı
Alınan
Dereceli
Puan
Download

proje - Weebly