Udruženje za evropsko pravo – Centar za PRAVO EU
uz podršku
od 25. 02. do 02. 03. 2013.
ORGANIZUJE NA ZLATIBORU
XIV ZIMSKU ŠKOLU EVROPSKOG PRAVA
POSVEĆENU UGOVORU O MEĐUNARODNOJ PRODAJE ROBE U EU I U
SRBIJI I SPROVOĐENJU ANEKSA G SPORAZUMA O SUKCESIJI
PROGRAM RADA
XIV ZIMSKE ŠKOLE EVROPSKOG PRAVA
TEMA
PREDAVAČ
VREME
PONEDELjAK, 25. 02. 2013.
Opšta pitanja kodifikacije ugovornog prava
1. Kodifikacija ugovornog prava
U EU: EPCL, CFR, CESL
Prof. Dr Radovan Vukadinović
09.00 - 10.45
Predsednik Udruženja za evropsko pravo
2. Kodifikacija ugovornog prava
U Srbiji
Prof. Dr Slobodan Perović
Predsednik Udruženja pravnika RS
3. Kodifikacija ugovornog prava
U Republici Srpskoj
prof. Dr Marko Rajčević
13.00-14.45
sudija Ustavnog suda RS i
profesor Pravnog fakulteta u Banja Luci
11.00 - 12.45
UTORAK, 26. 02. 2013.
Nastanak i dejstvo ugovora o međunarodnoj prodaji
4. Nastanak ugovora- pregovori
i preliminarni sporazumi
prof Dr Dušanka Đurđev
Pravni fakultet u Novom Sadu
09.00-10.45
5. Osnovne obaveze prodavca
kod ugovora o međ. prodaji
dr Radovan Vukadinović
11.00 -12.45
Predsednik Udruženja za evropsko pravo
6. Osnovne obaveze kupca
kod ugovora o međ. prodaji
dr Miroslav Paunović
advokat iz Beograda
13.00 - 14.45
SREDA, 27. 02. 2013.
Prestanak ugovora o međunarodnoj prodaji
7. Oslobađanje od odgovornosti
kod ugovora o međ. prodaji
dr Dragiša Slijepčević
Predsednik Ustavnog suda Srbije
09.00-10.45
8. Pravo na raskid i posledice
raskida ugovora o prodaji robe
prof. dr Jelena Perović
Ekonomski fakultet, Beograd
11.00 - 12.45
9. Potrošački ugovor u pravu EU
Consumer Contracts in EU Law
prof. dr dr hc Norbert Reich
13.00 - 14.45
Profesor emeritus, University of Bremen
ČETVRTAK, 28. 02. 2013.
Tumačenje i sprovođenje Aneksa G Sporazuma o sukcesiji
14. Ugovor o prodaji električne
Energije
Darka Vujović
09.00-10.45
secijalista za pravo energetike,Beograd
14a. Doprinos GIZ-a izučavanju
еvropskog prava
Dr Mike Falke i Miloš Baltić
GIZ Beograd
11,00-11,45
1о. Sporna pitanja u primeni Aneksa prof. dr Vitomir Popović
12.00-12.45
G u Republici Srpskoj
Dekan Pravnog fakulteta u Banja Luci
12. Primena Aneksa G
u Republici Srpskoj
Bogdan Gajić, predsednik Višeg
13.00-14.45
privrednog suda i Lejla Kosić,
predsednik okr. privrednog suda u Banja Luci
PETAK, 01 03. 2013.
Sprovođenje Aneksa G Sporazuma o sukcesiji
13. Praksa privrednih sudova Srbije
u primeni Aneksa G u Srbiji
Miroslav Nikolić
v.f. Privrednog Apelacionog Suda
09.00 - 10.45
14 . Sporna pitanja u
primeni SS u Republici Srbiji
Prof. dr Oliver Antić
Savetnik Predsednika Republike
11.00-12.45
Pof. dr Slobodan Samardžić
FPN, Beograd
13.00 -14.45
15. Srbija i EU
SUBOTA, 02. 03. 2013.
09.00-14.00 Poseta Mećavniku (ako bude zainteresovanih)
15.00 Zajednički ručak i svečano dodeljivanje sertifikata
Napomena: Organizator zadržava pravo na manje izmene programa.
INFORMACIJE ZA POLAZNIKE I SPONZORE
Kotizacija iznosi 23.000,00 dinara (200 evra ili 400 KM), a za tri i više polaznika iz iste
organizacije po 19.000,00 dinara (180 evra ili 360 KM) po polazniku. Uplate vršiti na
tekući račun Udruženja za evropsko pravo, broj: 295-1242258-78, kod Srpske Banke.
Udruženje nije u sistemu PDV. Matični broj Udruženja: 28030924. PIB: 106896580.
Vreme održavanja Škole: od 25. 02. do 03. 03. 2013. godine.
Mesto održavanja Škole: Zlatibor: nova vila "Romanija"
Rok za prijavljivanje: do 22. 02. 2013.
Broj polaznika je ograničen.
Certifikat - Svi polaznici dobijaju na poklon dva toma – Zbornika radova sa
savetovanja posvećenog 30 godišnjici primene ZOO, na srpskom i na engleskom jeziku,
jedan broj Revije za evropsko pravo i posebne certifikate o pohađanju Škole.
Sponzorstva i donacije: Svaka vrsta sponzorstva će uz zahvalnost biti primljena i na
poseban način istaknuta.
Ostale informacije o Školi se mogu dobiti i na telefone: 064 8591 445. i na sajtu
www.pravoeu.org
Organizacija smeštaja je individualna.
Rukovodilac Škole
Prof. dr Radovan D. Vukadinović
Foto: Predavači i polaznici 13. ZŠEP
Download

Udruženje za evropsko pravo– Centar za PRAVO EU