2
OBSAH
Editoriál
Cestovanie
Ubytovanie
Stravovanie
Štúdium
3
4-7
8 - 12
13 - 14
15 - 20
Rôzne
21 - 35
Kopírovanie a rozmnožovanie materiálov je možné len so súhlasom Správnej rady SSŠF.
Ceny uvedené v podkapitole „Čo všetko sa dá v Bratislave robiť alebo kam ísť pozrieť “
sú orientačné.
FARMAKOVINY — sprievodca prváka 2012/2013
EDITORIÁL
3
„Student today, pharmacist tomorrow“
Bol studený zimný deň a úplnou náhodou som na prednáške v Brne stretla Jura Šeba. Vedela som že má niečo
spoločné so spolkom, tak sme sa dali do reči. Zasvätil ma
do tajov SSŠF a ani neviem ako a ocitla som sa v kolotoči
plnom nových nápadov, projektov, práce vo voľnom čase,
nekončiacich konverzácii na Facebooku a vybavovačiek. Spolu s povinnosťami
však prišli aj stretnutia, zahraničné kongresy, skvelí ľudia, nové vedomosti,
skúsenosti a zistenie, že aj inde na svete existujú šialenci s rovnakým nadšením pre IPSF a posadnutí duchom farmácie.
Dvere k nám sú vždy otvorené, milý prvák. Pridaj sa na „temnú stranu“,
a uvidíš že svet farmácie nie je ohraničený stenami našej fakulty. Nezabúdaj,
že dnes si síce študentom, ale zajtra z teba bude farmaceut a každá skúsenosť
ti pomôže byť lepším odborníkom, môže ti otvoriť dvere k novým možnostiam.
Viva la pharmacy,
Mária Rexová
Prezidentka 2012 - 2013
Ako hlavný autor si dovolím aj ja pár slov. Dielo, ktoré sa ti dostáva do rúk je
prvé svojho druhu na fakulte, jeho hlavný cieľ je uľahčiť ti život v novom prostredí.
Nikdy by nevzniklo, ak by sa nenašli ľudia s ktorými je radosť spolupracovať,
veľké ďakujem patrí mojej milovanej priateľke Stanislave Sládekovej, ktorej
môžeš ďakovať za grafické úpravy a odborníkovi na písané slovo Petrovi Šišovskému, ten pre teba napísal rozsiahlu kapitolu "Rôzne". Ďakujem patrí aj spoločnosti FaxCopy a.s., osobitne pani Hladíkovej, ktorá dala „život“ publikácií.
Prajem veľa šťastia
Marián Michalides
Hospodár 2012 - 2013
FARMAKOVINY — sprievodca prváka 2012/2013
4
CESTOVANIE
Prvým krokom ako začať
úspešné štúdium je dopraviť
sa naň. A preto sa ti budeme snažiť na týchto pár stranách vysvetliť, ako sa dostať
na internát alebo na božské
miesto, menom fakulta.
Dúfame, že ti odpovede na
nasledujúce otázky pomôžu
v tvojej púti.
Kde kúpim cestovné lístky?
Cestovné lístky si môžeš kúpiť v automatoch, ale často krát ich majú aj v novinových stánkoch, dokonca ich dostaneš aj
na Hlavnej železničnej stanici
(pokladnica číslo 16).
Aké druhy cestovných lístkov existujú?
Existuje viacero druhov lístkov a to sú:
Cestovné lístky na jednu cestu, tie sú neprestupné (platia 15 minút od označenia a nie je možCestovné lístky môžu mať
né prestupovať, ich cena je 0,70€, zľavnený 0,35 €)
papierovú podobu alebo elekalebo prestupné (majú rôznu časovú dĺžku, a to 60
minút /cez víkend platí 90 minút/ cena je 0,90 €,
tronickú. Niekedy, ak sa veľmi
zľavnený 0,45 €, 70-minútový SMS lístok, 90ponáhľaš a nestíhaš si kúpiť
minútový na nočný spoj).
papierový lístok, je vhodné
Turistické cestovné lístky sú určené na neobmedzený počet ciest (vrátane nočných spojov) povyužiť ten elektronický. Funčas doby ich platnosti (napr. 24-hodinový lístok stojí
guje to jednoducho — pošleš
4,50 €).
prázdnu SMS na číslo 1100,
Kombinované jednorazové cestovné lístky
po jej odoslaní dostaneš spätslúžia na viac ciest (2 alebo 4), sú výhodnejšie ako
lístky na jednu cestu a je ich vhodné využiť aj pri
nú SMS s údajmi. Túto SMS
cestovaní s batožinou (napr. 2x60-minútový alebo
uchovaj pre revízora (takto
2x90-minútový cez víkend na 2 cesty stojí 1,70 € a
získaš 70-minútový lístok,
zľavnený 0,85 €.
cena je 1 €, zľava sa neposkyPredplatné cestovné lístky, ľudovo električenky,
(napr. 90 dňový stojí 66 €, zľavnený 33 €).
tuje).
FARMAKOVINY — sprievodca prváka 2012/2013
CESTOVANIE
5
Ktorý typ cestovného lístka sa mi oplatí zakúpiť?
Pre študenta sa najviac oplatí zakúpiť si 90-dňovú električenku (kupuj si ju, až
keď začne škola 17.9.2012, je zbytočné ju vybavovať v deň zápisu, ak nezostaneš po zápise v Bratislave). Aby si mohol vybaviť električenku, potrebuješ
mať platný ISIC (vydá ti ho škola) a potvrdené tlačivo o návšteve školy (získaš
ho na študijnom oddelení). Električenku kúpiš on-line (tzv. služba ePCL na
stránke dopravcu) alebo v predajni Dopravného podniku Bratislava (napr.
hlavná železničná stanica, ďalšie predajné miesta sú na stránke imhd). Pri
kontrole revízorom sa preukazuješ ISIC-om, ak ISIC nemáš, platíš pokutu 5 €.
Potrebujem nosiť vždy pri sebe ISIC?
Áno, vždy, ak využívaš
verejnú dopravu. Vďaka nemu máš právo na
kúpu zľavneného lístku.
Pri kontrole revízorom
si povinný sa ním preukázať.
Kúpil som si prestupný
cestovný lístok, čo ďalej?
Prestupný lístok sa označuje
len raz, keď prvýkrát nastúpiš, platí od tohto momentu
napr. 60 minút. Pri prestupovaní sa už znovu neoznačuje.
Pre aký typ verejnej
dopravy platí cestovný lístok?
Cestovné lístky
platia pre autobusy, trolejbusy
a električky.
Čo potrebujem splniť
pri preprave batožiny verejnou dopravou?
Pri preprave batožiny musíš mať označený zľavnený cestovný lístok (15minútový, prípadne 60-minútový) alebo
kombinovaný cestovný lístok pre 1 osobu a batožinu (platbe podlieha batožina
s rozmermi väčšími ako 30x40x60 cm,
ďalšie podmienky viď stránku imhd).
FARMAKOVINY — sprievodca prváka 2012/2013
6
CESTOVANIE
Ako spoznám nočný spoj a aký
cestovný lístok potrebujem?
Nočné spoje sú označené vždy písmenom
N. Ak ich chceš využiť, musíš si kúpiť 90minútový prestupný lístok na nočný spoj
v cene 1,60 € (zľavnený sa neposkytuje),
70-minútový prestupný SMS lístok v cene
1,00 € (zľavnený sa neposkytuje), predplatný cestovný lístok (električenka bez
ďalších príplatkov) alebo turistický cestovný lístok - všetky druhy.
Ako sa dostanem z Hlavnej železničnej stanice na internáty?Mlyny?
Nastúpiš na autobus 83 alebo 93,
na Zochovej prestúpiš na 39 alebo
31 (na internáty, ako aj z internátov idú len tieto dva autobusy). V
nedeľu a vo sviatok pred dňom
vysokoškolského vyučovania ide
posilnený spoj 131. Ak prídeš v
noci (po 23:00), na internáty ide
priamo linka N31.
Ako sa dostanem z
hlavnej železničnej
stanice na fakultu?
Nastúpiš na autobus
61, 63 alebo trolejbus
204 a keď uvidíš krásny štadión, vystúpiš.
Ako sa dostanem z autobusovej stanice
na fakultu?
Nastúpiš na trolejbus 205 alebo
autobus 78.
Ako sa dostanem
z internátu na
Hlavnú železničnú stanicu?
FARMAKOVINY — sprievodca prváka 2012/2013
Ako sa dostanem z
autobusovej stanice na
internáty?
Nastúpiš na
autobus 39
alebo 31, na
Zochovej
prestúpiš na
83 alebo 93.
Nastúpiš na trolejbus
206 alebo 208, na Kollárovom námestí prestúpiš na autobus 31
alebo 39, iná možnosť
je nastúpiť na 70, prestúpiš pri moste SNP na
električku 5 a na zastávke Chatam Sofer
prestúpiš na autobus
31 alebo 39.
CESTOVANIE
Nastúpiš na autobus 39, pri Parku
kultúry (PKO) prestúpiš na 37 a pri
Moste SNP prestúpiš na 50. Iná možnosť je nastúpiť na autobus 31, pri
Chatam Sofer prestúpiť na električku
4 a pri moste SNP pôjdeš na 50.
7
Ako sa dostanem z internátu na
autobusovú stanicu?
Ako sa dostanem z internátu na fakultu?
Nastúpiš na 39 a necháš sa priamo dopraviť na fakultu
alebo nastúpiš na 31. Tá ťa ale neodvezie priamo na
fakultu, a preto musíš prestúpiť na Račianskom mýte na
61 (prípadne sa 31 odvezieš na konečnú - Trnavské mýto, odtiaľ pešo prejdeš na fakultu za cca. 10 minút).
Ako sa dostanem z
internátu na imatrikuláciu?
Nastúpiš na autobus 39 alebo 31, na zastávke Chatam Sofer prestúpiš na električku 4 alebo 5.
Užitočné stránky:
Veľa dôležitých informácií nájdeš na:
http://imhd.zoznam.sk/
Cestovné poriadky nájdeš na:
http://cp.atlas.sk/
Stránka dopravcu je:
http://www.dpb.sk/
Cestovné poriadky si môžeš pozrieť aj cez mobil, na m.imhd.sk. A ak ti mobil
funguje na Androide, môžeš si doň stiahnuť cestovný poriadok cez stránku
imhd alebo google play.
Viac o cestovaní po Bratislave nájdeš v kapitole Rôzne.
FARMAKOVINY — sprievodca prváka 2012/2013
8
UBYTOVANIE
Každý človek potrebuje niekde
prespať a to platí aj pre študentov. Väčšina nás býva vo Vysokoškolskom meste Ľudovíta Štúra,
označovaného tiež ako Mlyny. Ide
o pomerne veľký komplex, v ktorom nachádzame študentov z Univerzity Komenského. Ďalším komplexom je Mladosť, kde zase nachádzame študentov Slovenskej
technickej univerzity. Spolu je tu
ubytovaných viac ako 8000 študentov, takže je to naozaj také
malé mesto.
Farmaceuti sú ubytovaní hlavne na
Šturáku, Átriakoch a Manželákoch. Šturáku sa hovorí aj výškový blok, pričom ho
delíme na blok A a B (VBA, VBB). Šturák
má okrem ubytovania aj ďalšiu významnú
úlohu: ak totiž chceš niečo vybaviť, musíš
prísť sem, pretože práve tu sídli ubytovacie oddelenie a iné.
Izby na Šturáku majú bunkový systém
(bunka je tvorená dvoma dvoj- a dvoma
trojlôžkovými izbami, hygienické zariadenie je v rámci bunky).
Átriaky pozostávajú zo sólo izieb (1-, 2
-, 3-lôžkové s umývadlom; ostatné hygienické zariadenie je spoločné v rámci
poschodia).
Manželáky sú tvorené bunkovým systémom (bunka je tvorená troma dvoj
lôžkovými izbami, hygienické zariadeniae
je v rámci bunky).
FARMAKOVINY — sprievodca prváka 2012/2013
Každá budova má svoje čaro, v stručnosti uvádzame výhody/nevýhody jednotlivých budov:
+
Manželáky
ďaleko od zastávky, jedálne
ticho
Átriaky
blízko jedáleň,
posilňovňa, kúpeľňu riadi upratovačka
spoločná kúpeľňa,
spoločný "balkón"
Šturák
blízko ubytovacie
oddelenie, bufet,
kopírovacie centrum, Unique
neexistuje :)
Ceny sa pohybujú od cca 47 € po 78 €.
Výsledná cena závisí od toho či je izba
zrekonštruovaná, či má internet atď.
UBYTOVANIE
Predpokladáme, že si sa úspešne ubytoval, a tak ti tu napíšeme pár rád ako
ďalej tu prežiť. Základom, aby si tu zostal
do konca svojho aktuálneho štúdia, je
dodržovať Internátny poriadok a snažiť sa
v škole. Porušenie Internátneho poriadku
sa trestá finančne, ale je možné aj pridelenie trestných bodov (len pre informovanosť, za 4 body strácaš ubytovanie na
Mlynoch). Príklad: rozhodneš sa urobiť
párty na izbe, s pribúdajúcim alkoholom
pribúda aj hluk, a tak ťa nakoniec navštívi
ochranka. Výsledkom môže byť pokuta
16.60 € a 1 trestný bod. Nechceme ťa
strašiť, len poukazujeme, čo sa môže stať.
Ďalšie rady a upozornenia ti napíšeme
formou otázka / odpoveď:
Ako funguje podávanie žiadostí o
ubytovanie?
Čo je e-peňaženka?
Ide o systém, kde môžeš
vidieť svoj účet, sledovať
stav svojich žiadostí o
ubytovanie a vykonávať
rad ďalších operácií.
Stránka e-peňaženky je
https://konto.uniba.sk/.
9
Žiadosť sa podáva elektronicky, o termíne
budeš dopredu informovaný. Po uplynutí
termínu sa vytvorí poradovník žiadateľov,
tí, ktorí sú nad čiarou, dostávajú internát .
(A aký je ten správny recept byť nad čiarou? Všetko funguje princípom bodovania,
body dostávaš napr. za prospech, čím
lepší prospech, tým viac bodov (pre teba
ako prváka je dôležitý priemer za zimný
semester, len ten sa ti berie do bodovania, ale keď už budeš druhák, berie sa aj
zimný, aj letný semester). Body sú ďalej
prideľované na základe sociálnej situácie,
časovej dostupnosti školy (ako ďaleko máš
trvalý pobyt od školy) a za mimoškolské
aktivity (napr. aktívny člen Slovenského
spolku študentov farmácie - be active
SSŠF).
Ak si neuspel v prvom kole podávania
žiadostí (si pod čiarou), opätovne podávaš
žiadosť do druhého kola atď. Ak si neuspel v žiadnom kole, skús šťastie na iných
internátoch (napr. Družba UK, Mladá Garda). Posledná možnosť je privát alebo
prespávať u kamarátov, časom sa miesta
na internáte uvoľnia (hlavne v letnom
semestri).
Ako mám platiť bytné?
Bytné sa hradí výlučne prevodom na účet (nie šekom ani poštovou poukážkou). V zmluve o ubytovaní máš uvedenú výšku sumy, číslo účtu ubytovateľa, variabilný symbol (číslo zmluvy o ubytovaní) a
tiež dokedy musí byť suma pripísaná na účet ubytovateľa. Výhodné je si nastaviť trvalý príkaz v
internet bankingu, vďaka nemu nebudeš musieť
mať stále na rozume či je načase vyplatiť bytné na
ďalší mesiac.
FARMAKOVINY — sprievodca prváka 2012/2013
10
UBYTOVANIE
Ako mám riešiť závady/poruchy?
Závady a poruchy (napr. nefunkčná roleta,
upchaté WC, vypálená žiarivka...) môžeš
nahlásiť osobne na dispečingu technického oddelenia (VBB, na výťahu stlač -1)
alebo mailom na [email protected]
Pohotovostné stavy (voda, elektrina, zabuchnuté dvere) hlásiš na telefónom čísle
0918 11 00 65 alebo 0918 11 00 55.
Kde si môžem zobrať
posteľnú bielizeň?
Posteľnú bielizeň je
možné dostať v sklade
posteľnej bielizne, nachádza sa v suteréne
Šturáku (VBB, na výťahu stlač -1). Na prevzatie potrebuješ mať ISIC,
služba je zadarmo.
Kde si môžem oprať veci?
Na Šturáku sa práčky nachádzajú: VBA
(5. poschodie), VBB (5. poschodie). Na
Átriakoch: blok B (1. poschodie), blok
D (prízemie), blok G (3. poschodie),
blok P (prízemie), blok R (prízemie).
Na Manželákoch: blok B (prízemie),
blok H (prízemie). Na Mladosti: blok C
(prízemie), blok B2 (prízemie). Cena
za pranie sa pohybuje od 1,20 € do
1,60 €, prevádzka je 7 dní v týždni 24
hodín. V prípade poruchy volaj 0915
76 00 72.
FARMAKOVINY — sprievodca prváka 2012/2013
Kde mám nahlásiť problémy s
internetom?
Návod na pripojenie do siete je na
stránke http://www.mlyny.uniba.sk
→ rôzne → internet → ako sa pripojiť. V prípade problémov môžeš
kontaktovať 02 59244 944.
Ako mám riešiť otázky
bezpečnosti alebo rušenia nočného pokoja?
Mailom na [email protected] alebo na telefónnom čísle
0918 11 00 55 (rušenie
nočného pokoja, krádež,
nahlásenie podozrivých
osôb).
Prišla ma pozrieť
návšteva, ako mám
postupovať?
Návštevu je potrebné nahlásiť na ISIC, ak sa
návšteva odhlási do 24:00, neplatí sa nič. V
prípade, že sa neodhlási do 24:00, je automaticky
sankcionovaná sumou 3.75 €
(študent). Ak vieš, že návšteva bude u teba
spať, treba navštíviť ubytovacie oddelenie.
Ubytovaná návšteva, ktorá je držiteľom ISICu, využíva ISIC ako vstupnú kartu (návšteva,
ktorá nie je držiteľom ISIC-u, bude mať vystavenú dočasnú čipovú kartu). Takto ubytovaná návšteva platí 2.50 € (študent).
UBYTOVANIE
Ako funguje parkovanie pred internátmi?
11
Môžem si niekde odložiť
bicykel?
Od 1.10. 2010 platí kontrolovaný vjazd do
areálu internátu. Vjazd je možný až po odobratí lístka z automatu a po následnom spustený prekážky. Parkovné je spoplatnené, pričom
prvých 20 minút je zadarmo, následne každá
začatá hodina 0,50 €. Pre ubytovaných študentov je možné zaplatiť si za 10 € vstup do
areálu na mesiac. Je zakázané blokovať miesta označené rezervačnou značkou (žltý rámček s číselným označením).
Sú na internáte študovne?
Bicykel si môžeš odložiť na
svoj balkón, ale v súčasnosti
sa ponúka nová služba:
úschovňa bicyklov. Nájdeš ju
na Átriakoch blok E a P
(bývalé vrátnice). Ak máš
záujem o túto bezplatnú
službu, navštív ubytovacie
oddelenie a po zložení návratnej zálohy 5 € dostaneš
kľúč.
Áno. Na Átriakoch: blok A (1. a 2. poschodie), blok B (prízemie a 1. poschodie),
blok F (1. poschodie), blok L (2. poschodie). Na Šturáku: VBA (8., 9., 10., 11., 13.,
14. poschodie).
Zaujímavosť na záver
Na Šturáku funguje
nepísane pravidlo, izby
označene párnym číslom (vrátane nuly) sú 2
-lôžkové izby a klope
sa na ne dvakrát, na 3lôžkové izby sa klope
trikrát.
Užitočné stránky:
http://mlynska-dolina.sk/
http://www.mlyny.uniba.sk
+ samozrejme Facebook,
stránka s názvom Mladosť ~
Šturak ~ Átriaky ~ Manželáky
FARMAKOVINY — sprievodca prváka 2012/2013
12
UBYTOVANIE
Orientačný plán internátov Mlyny a Mladosť
FARMAKOVINY—sprievodca prváka 2012/2013
STRAVOVANIE
13
Stravovanie na Mlynoch už
nemôže byť jednoduchšie, nachádzajú sa tu dve moderné jedálne,
bistrá a koniec koncov aj BILLA.
Spomínané jedálne sa volajú Venza a Eat & Meet. Ďalej si ich rozoberieme podrobnejšie formou
otázka/odpoveď.
Kde nájdem Venzu a Eat & Meet?
Eat & Meet je v priestoroch bývalej hornej jedálne
– Átriaky, blok C/D. Venzu nájdeš – Átriaky blok V.
Aká je otváracia doba?
Venza je otvorená od 7:00 do 22:00 (sobota,
nedeľa zatvorené). Eat & Meet je otvorený
od 7:00 do 19:30 (sobota, nedeľa od 9:00 do
19:00). Raňajky sa podávajú do 10:30.
Kto môže navštíviť spomínané
jedálne?
Každý. Samozrejme osobu, ktorá nebýva
na Mlynoch, je potrebné zobrať ako
návštevu. Ak osoba nie je študentom
(nemá ISIC), platí za stravu plnú sumu.
Študenti majú stravu výrazne lacnejšiu.
FARMAKOVINY—sprievodca prváka 2012/2013
14
STRAVOVANIE
Koľko toho môžem zjesť?
Toľko, koľko ti hrdlo ráči. Ale daj pozor, študentská cena je obmedzená na dve hlavné jedlá za
deň (to znamená, že tretie hlavné jedlo už bude
za normálnu cenu).
Môžem si jedlo
zobrať so sebou?
Kde sa dozviem,
čo varia?
Ak nevieš, do ktorej jedálne ísť, pomôže ti v
rozhodovaní
on-line
denné menu. Choď na
http://www.mlynskadolina.sk/ → stravovanie
→ denné menu.
Samozrejme, môžeš,
buď do vlastnej nádoby alebo ti praktickú
nádobu poskytnú priamo v jedálni.
Ako funguje
platba za stravu?
Na platbu potrebuješ ISIC, pri pokladni ho
prikladáš na čítačku a nasleduje hotovostná
alebo bezhotovostná platba. Ak chceš platiť
bezhotovostne, stačí si ho nabiť pri pokladni
ľubovoľnou sumou, vďaka tomu aj urýchliš
proces platenia (ako stále hľadať drobné v
peňaženke). Prehľad o platbe máš na
https://konto.uniba.sk/.
FARMAKOVINY—sprievodca prváka 2012/2013
Okrem jedální na Mlynoch
nájdeš jedáleň aj na fakulte.
Nachádza sa v "zelenej" budove (ul. Odbojárov) v suteréne.
Jedálny lístok je na http://
www.fpharm.uniba.sk → služby → stravovanie.
ŠTÚDIUM
15
A je to tu... kapitola, na ktorú
si sa určite veľmi tešil. Štúdium na
fakulte patrí medzi to ťažšie, ale
keď ide o ľudský život, nie je nič
jednoduché. Takže sa poďme spolu pozrieť, čo ťa bude najbližších
pár rokov trápiť.
Aký je rozdiel medzi fakultou a univerzitou?
Univerzita je vysoká škola poskytujúca vzdelanie vo väčšine vedných odborov, na jej
čele stojí rektor. Fakulta je organizačná jednotka univerzity na čele s dekanom, ďalej sa
fakulta delí na katedry. Zjednodušene povedané: univerzita pozostáva z fakúlt. Napr.
Univerzita Komenského v Bratislave pozostáva z 13 fakúlt a jednou z nich sme aj my.
Každého podľa toho, aký má titul. Na
Slovenskú máme veľmi veľa titulov, a
tak ti tu napíšeme aspoň pár, aby si
vedel, čo znamená čo. Tituly môžeme
všeobecne rozdeliť na akademické tituly (Bc., Mgr., PharmDr., PhDr., RNDr.),
vedecké hodnosti ( Ph.D., CSc.) a vedecko-pedagogické tituly (doc., prof.,
Dr.h.c.).
Ako mám oslovovať jednotlivých
vyučujúcich?
Bc. alebo tiež bakalár je akademický titul, ktorý
sa udeľuje absolventom prvého stupňa vysokoškolského štúdia (u nás ho môžeš získať, ak si
sa prihlásil na študijný program Zdravotnícke a
diagnostické pomôcky).
Mgr. (magister) získavaš po úspešnom skončení 5-ročného štúdia v študijnom programe
Farmácia.
PharmDr. (doktor farmácie) získaš po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky v oblasti
farmácie. PhDr. (doktor filozofie) získaš po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky v
oblasti humanitných, pedagogických a spoločenských vied. RNDr. (doktor prírodných
vied) získaš po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky v oblasti prírodných vied.
PhD. (doktor) získaš po absolvovaní doktorandského štúdia (dizertačná skúška).
CSc. (kandidát vied) - už ho nezískaš, nahradil ho PhD.
Doc. (docent), titul sa udeľuje po úspešnom absolvovaní habilitačného konania v príslušnom odbore. Docentov menuje rektor univerzity.
Prof. (profesor), ide o najvyšší titul, udeľuje sa po úspešnom absolvovaní vymenúvacieho
konania v príslušnom odbore. Profesorov menuje prezident republiky.
Dr. h. c. (doctor honoris causa), titul udeľovaný bez skúšok za vynikajúce zásluhy
o vedu, umenie, štát.
FARMAKOVINY—sprievodca prváka 2012/2013
16
ŠTÚDIUM
Čo znamenajú tieto pojmy: imatrikulácia, index, kreditový
systém, semester, zápočet, skúškové, promócie, AiS2?
Imatrikuláciou sa rozumie slávnostné uvedenie študenta na vysokoškolskú
pôdu. Po zložení slávnostného imatrikulačného sľubu sa stávaš členom akademickej obce. Imatrikulácia prebieha (október/november) v aule Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6 (viď kapitola cestovanie). Účasť je
povinná a nezabudni sa spoločensky obliecť (oblek, šaty).
Index je študijný preukaz slúžiaci
na záznam zapísaných predmetov, dosiahnutých študijných
výsledkov a na ďalšie záznamy.
Budeš ho hlavne využívať počas
skúškového.
Školský rok sa na VŠ delí rovnako ako na SŠ na dve
polovice, tie ale nenazývame polrokom, ale semestrom
(zimný a letný semester). Dĺžka výučbovej časti semestra býva minimálne 13 týždňov a skúškovej časti minimálne 4 týždne. (viď. stránku fakulty → štúdium →
harmonogram na ak. r. 2012 / 2013)
Kreditový systém sa najlepšie prirovná asi k počítačovej hre, základom je nazbierať čo najviac bodov
(kreditov), aby si postúpil/a do ďalšej úrovne
(ročníka). Kredity získavaš po úspešnom absolvovaní predmetu, pričom každý predmet má rôznu hodnotu (napr. biológia má 5 kreditov). Na postúpenie
do ďalšieho ročníka potrebuješ minimálne 40 kreditov. Za celých 5 rokov potrebuješ minimálne 300
kreditov, z toho ti vychádza, že najlepšie je dať si
každý ročník predmety za 60 kreditov.
FARMAKOVINY — sprievodca prváka 2012/2013
ŠTÚDIUM
Zápočet je niečo ako písomka na SŠ. Základom je úspešne zvládnuť zápočty, vďaka
ktorým si pripustený/á na skúšku. Počet a
podmienky zápočtov sú rôzne, závisia od
predmetu. Ak zápočet nezvládneš, máš právo na 2 opravné (tie sa píšu najčastejšie
počas skúškového týždňa). V prípade, že sa
ti ani tie nepodaria, prenášaš predmet do
ďalšieho ročníka.
Napr. Na predmete farmaceutická chémia 1
sa píšu dva zápočty, pričom na skúšku môžeš
ísť, ak máš zo súčtu obidvoch zápočtov nad
70 %.
17
Skúškové je obdobie, ktoré si budeš
pamätať ešte veľmi dlho. Za pár
týždňov sa toho musíš veľmi veľa
naučiť, a tak je vhodné si to uľahčiť
študovaním aj počas výučbového
týždňa a nenechať si všetko na skúškové. Skúška môže byť písomnou
formou alebo ústnou, prípadne
kombináciou. Na ústnu skúšku je
nutné ísť spoločensky oblečený
(oblek, šaty), u písomnej to neplatí
(nezabudnúť na index). Na VŠ sa
nehodnotí numerickou hodnotou,
ale písmenami A, B, C, D, E, Fx, predmet si zvládol, ak si nedostal Fx. Ak
si dostal Fx, nezúfaj, máš ešte dva
opravné termíny. Ak ich neabsolvuješ v danom skúškovom, predmet
prenášaš do ďalšieho ročníka.
Na začiatku si mal imatrikuláciu, na konci štúdia budeš
mať promócie. Ide o slávnosť, na ktorej oficiálne
dostávaš diplom o ukončení
štúdia a získavaš titul.
Celým názvom Akademický informačný systém 2. Vďaka nemu
môžeš vykonať predbežný zápis predmetov, vytvoriť si rozvrh, nahlasovať sa na skúšky atď. Práca s ním je viac než komplikovaná, a
tak určite navštív domovskú stránku fakulty → služby → AiS2 →
pod AIS klikni na príručky (odporúčame pozrieť "zápis predmetov" a
"prihlásenie na hodnotenie predmetu").
Postup, ako si vytvoriť rozvrh, nájdeš na domovskej stránke fakulty
→ do vyhľadávacieho okna (vpravo hore) napíš "postup pre prihlasovanie sa na rozvrh" → otvoriť dokument.
FARMAKOVINY — sprievodca prváka 2012/2013
18
ŠTÚDIUM
Aký je to povinný predmet, povinne
voliteľný predmet a výberový predmet?
U povinného predmetu je jeho absolvovanie nevyhnutnou podmienkou na
úspešné ukončenie celého študijného programu. Povinne voliteľný predmet
dokresľuje charakter štúdia a umožňuje prispôsobiť si štúdium svojim individuálnym požiadavkám. Ostatné predmety patria medzi výberové.
Príklad: Povinný predmet je napr. biológia (tento predmet musíš úspešne
zvládnuť), povinne voliteľný predmet sú napr. výpočty z fyziky (predmet si
vyberáš ty, ak ho nezvládneš, máš právo si vybrať iný povinne voliteľný predmet). Výberový predmet je napr. telovýchovné sústredenie.
Predmety môžeme rozdeliť podľa nadväznosti na predmety s a bez. Predmet
s nadväznosťou znamená, že na tento predmet nadväzuje ďalší predmet.
Preto ak ho nezvládneš, nemôžeš v ďalšom ročníku študovať predmet, na
ktorý nadväzoval predchádzajúci (napr. aby si mohol študovať organickú
chémiu, musíš zvládnuť najprv všeobecnú a anorganickú).
Čo znamenajú jednotlivé skratky v rozvrhu?
P" znamená prednáška, "C" laboratórne
cvičenie, "S" seminár.
Označenie napr. FaF O419 - "O" znamená
Odbojárov (nová budova, zelená) a 419, je
4. poschodie. FaF K112 - "K" znamená Kalinčiaková (stará budova) a 112 1. poschodie. FaF Mtel znamená malá telocvičňa a
FaF VTel veľká telocvičňa.
Treba chodiť na prednášky?
Áno, aj keď priznávame, že niektoré patria medzi nezáživné,
ale človek bude prekvapený cez skúškové, ako mu to pomohlo. Okrem toho sa niekedy robí aj prezencia a ak na nej človek
nie je, môže sa mu to vypomstiť na skúške.
FARMAKOVINY — sprievodca prváka 2012/2013
ŠTÚDIUM
19
Kde si zoženiem literatúru potrebnú na štúdium?
Ako prvé musíš vedieť, akú literatúru potrebuješ. To sa dozvieš na domovskej stránke fakulty → služby → ústredná knižnica → zoznamy povinnej a
odporúčanej literatúry.
Keď už vieš, ktoré knihy chceš, zostaň na tejto stránke → klikni na akademická knižnica UK, on-line katalóg UK (červené logo) → prihlás sa (číslom
preukazu sa myslí číslo ISIC-u pod fotografiou, heslo sa dozvieš v knižnici) →
potom už vyhľadávaš podľa autora, názvu... → po zadaní termínu do vyhľadávača sa ti ukážu výsledky, u každého výsledku máš popis (úplný záznam,
exempláre, dostupné, dostupné v, autor, názov, vyd. údaje) → klikni na
exempláre → tu už máš uvedené samotné knihy. Ak máš o nejakú záujem,
zaškrtni „vybrať do rešerše“ a klikni na žiadanka → tak si ju môžeš vyzdvihni
v knižnici
Pri výbere kníh si daj pozor na dve veci a to na lokáciu knihy a na akú dobu
je vypožičateľná. (Knihy s lokáciou UKOFAUK sa nachádzajú v knižnici na
našej fakulte, knihy označené ako "TU" je možné požičať na týždeň, "U" na
mesiac.) Exempláre s mesačnou výpožičnou lehotou si môžeš predĺžiť 1krát na 2 týždne. Prihlás sa do konta knižnice → prehľad o stave konta → a
ak chceš daný titul predĺžiť, zaškrtni ho a
zvoľ predĺžiť.
Ďalšou možnosťou, ako zohnať kni-
hy, je vypožičať si ich v iných knižniciach (napr. v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici majú takmer
všetky knihy, ktoré potrebuješ na
štúdium). Niektoré materiály sú aj v
elektronickej podobe, prípadne ich
vo vytlačenej podobe kúpiš od vyšších ročníkov. Sleduj nástenky na
fakulte a FCB. (SSSF).
Knihy je dôležité vrátiť načas (vhodné je
si dať napr. pripomienku do mobilu),
inak hrozí pokuta za omeškanie.
Všetky potrebné informácie sa dozvieš
na domovskej stránke knižnice → vpravo hore klikni na "nápoveda".
FARMAKOVINY — sprievodca prváka 2012/2013
20
ŠTÚDIUM
Aký je rozdiel medzi Erasmom a SEP-om?
Erasmus („European Community Action
Scheme for the Mobility of University Students“)
je súčasťou európskeho Programu celoživotného
vzdelávania (Lifelong Learning Programme –
LLP) a vychádza zo snahy Európskeho spoločenstva o prehĺbenie spolupráce medzi školami v rámci členských štátov EU.
V praxi to pre teba znamená študovať na vysokej škole v zahraničí bez poplatkov za školné na
hostiteľskej vysokej škole. Zároveň získaš grant
(finančná podpora). Pre viac informácií navštív
domovskú stránku fakulty → Fondy EÚ → LLP/
Erasmus.
SEP (Student Exchange Programme) umožňuje študentom z členských organizácii IPSF
praxovať v lekárni v zahraničí. Na tomto programe participuje celosvetovo až 50 organizácii a každý rok sa vykonáva viac ako 600 medzinárodných výmen. Cieľom tohto
programu je zvyšovanie pochopenia a kooperácie medzi študentmi farmácie a všetkými profesionálmi v sektore zdravia. SEP tak ponúka unikátny výučbový a kultúrny zážitok, ktorým si študent môže zvýšiť farmaceutické vzdelanie. Pomáha zbližovať chápanie študentov z rôznych krajín na poli odbornom, farmaceutickom a spoločenskom.
Slovenský spolok študentov farmácie sa ako člen IPSF podieľa na programe SEP. Preto
sa pre viac informácií informuj v spolku. (Viď kapitola Rôzne.)
FARMAKOVINY—sprievodca prváka 2012/2013
RÔZNE
21
Najprv pár slov o spolku
Slovenský spolok študentov
farmácie (skrátene SSŠF) bol založený 4.7.1995 skupinou študentov
ako odpoveď na neprítomnosť
obdobného spolku na Slovensku.
V súčasnosti zahŕňa niekoľko stoviek študentov farmácie, pričom
podmienkou od minulého semestra je, že sú to nutne študenti.
Vďaka tomu je výborným miestom, ako si vymieňať kontakty,
ako niekoho spoznať a ako sa naučiť zodpovednosti.
Kto spolok riadi?
Podieľame sa na zahraničnej
aktivite. SSŠF je členom Medzinárodnej farmaceutickej študentskej
federácie (IPSF, www.ipsf.org).
Zúčastňujeme sa kongresov
a stretnutí: či už celosvetový kongres IPSF v Egypte, ktorý prebiehal
toto leto, alebo októbrový kongres v Amsterdame pri príležitosti
stého výročia FIP (Medzinárodnej
farmaceutickej federácie), prostredníctvom ktorých máme možnosť získavať nové kontakty
a vplývať na vývoj v zahraničí.
Na čele spolku je jeho Správna
rada (SR), na ktorej činnosť dohliada Dozorná rada. V súčasnosti
SR pozostáva z deviatich členov,
a to z prezidenta, viceprezidenta,
hospodára,
tajomníka
a predsedov pre jednotlivé sekcie. Členom Správnej rady sa
môže stať každý, kto je aktívnym
členom spolku.
Na ďalších stranách sa ti jednotlivý členovia predstavia.
FARMAKOVINY
FARMAKOVINY—sprievodca
— sprievodca prváka 2012/2013
22
RÔZNE
Prezident: Mária Rexová
"Volám sa Maja a som prezident nášho spolku pre rok
2012/2013. Hlavnou náplňou mojej práce je koordinovať SR, reprezentovať SSŠF na oficiálnych stretnutiach a
udržiavať spoluprácu so zahraničnými spolkami a organizáciami. Byť dobrým lídrom je náročné, ale svoju
prácu robím s plným nasadením.“
Majka nie je v spolku prvý rok. Predtým zastávala pozíciu
Predsedu pre vzdelávanie a Contact person pre IPSF. To, že
pracuje s plným nasadením, je svätá pravda, ale najlepšie
bude, keď sa o tom presvedčíte sami. Hláste sa k nám, pokiaľ
je na čele ona, pretože je otvorená novým nápadom a veľmi
chce, aby ste sa zapojili aj vy. Okrem iného stojí za vytvorením novej FCB skupiny Active, do ktorej majú prístup všetci
aktívni členovia, a za rekonštrukciou našej web stránky.
Viceprezident: Tomáš Povalač
„Ahojte, prváci, vydali ste sa na náročnú päťročnú púť,
ktorú by sme vám my, členovia SSŠF, radi spríjemnili
rôznymi vzdelávacími a predovšetkým (ne)kultúrnymi
podujatiami.“
Tomáš v SSŠF aktívne pôsobil viacero rokov, predošlého
roku mal pod taktovkou financie spolku ako vyslúžilý hospodár. Toto volebné obdobie mu prischla pozícia viceprezidenta. Jeho úlohou je koordinovať predovšetkým činnosť
jednotlivých sekcií spolku a byť zástupcom prezidentky
Majky.
FARMAKOVINY — sprievodca prváka 2012/2013
RÔZNE
23
Hospodár: Marián Michalides
„Ahojte, možno ste sa už niekde dočítali, že zastávam
post hospodára. Od hospodára by sa čakalo len spravovanie financií, ale, bohužiaľ, u mňa to nie je tak, snaha
zmeniť niečo nie je ohraničená. Preto mám na teba
prosbu, snaž sa aj ty zmeniť niečo k lepšiemu.“
Minulý rok sa Marián podieľal okrem iného na obnove parku na
Kalinčiakovej ulici. Jeho upratovanie prebehlo v dvoch kolách za
pomoci členov aj nečlenov spolku, v súčasnosti sa očakáva jeho
otvorenie. Bližšie informácie môžete nájsť na FCB stránke: Park
na Kalinčiakovej ulici. Tiež stojí za vytvorením tejto brožúry, aby
vám, prvákom, uľahčil život na škole, keďže po minulé roky sa
takto zamerané publikácie nevydávali.
Tajomník: Michal Chovan
„Pozdravujem vás, milí prváci! Vitajte na farmaceutickej pôde. Určite ste všetci nadšení a tešíte sa
na začiatok vášho prvého semestra. Možno máte
aj obavy, ako budete zvládať učenie a skúšky, ale
verte mi, dá sa to zvládnuť. Okrem prednášok a
labákov zažijete najmä kopec zábavy, spoznáte
nových kamarátov, pretancujete pár nocí a popasujete sa s bolehlavom. To už k vysokoškolskému
životu patrí. Ale čo je hlavné, stanú sa z vás samostatní a nezávislí ľudia, ktorí sa navyše vyznajú v
liekoch. Želám vám preto veľa síl, a nezabudnite,
že za každým neúspechom je skrytý obrovský
úspech.“
Členom SSŠF sa Mišo stal hneď v prvom ročníku. Aktívne sa
do diania v spolku zapojil až v treťom, kedy mal na starosti
publikačné aktivity.
FARMAKOVINY — sprievodca prváka 2012/2013
24
RÔZNE
Predseda pre zahraničie: Júlia Urdová
„Zahraničie je pre každého s cestovateľskými chuťami
alebo pre pohodlných domasedov/patriotov, ktorí by
chceli beautiful Slovakia ukázať svetu. V ponuke na
vycestovanie je viac ako 40 krajín (Rwanda, Nepál,
Katar - každý si nájde to svoje). Pre zahraničný sektor je
hlavná sezóna v lete (IPSF odporúča jún – september) –
bla-bla-bla, zábava, párty..... bla bla.“
Minulý rok Julka nemala funkciu, bola tzv. dievča
pre všetko. Počas leta 2011 však bola SEO-om
v zastúpení za vtedajšieho predsedu pre zahraničie.
For the future:
„Potrebujeme ľudí, aby sme mohli expandovať po Slovensku. Vytvoriť LEO stanice (Local Exchange Officer) – lebo zatiaľ som na
všetko sama ako SEO (Student Exchange Officer) a vysunúť
"pracovisko" do Košíc (napr.). Nehryziem (väčšinou), takže sa nie je
čoho báť (možno). :D Kto pomôže, bude zvýhodnený, ak sa neskôr
sám bude chcieť zapojiť do programu a vycestovať. Asi by to mohlo
byť všetko. Ak budeš mať akékoľvek otázky/potreby, ktoré súvisia s
abroad business, neváhaj a kontaktuj ma.“
Predseda pre vzdelávanie: Nina Mačugová
„Hello, prváci, dúfam, že ste sa cez prázdniny zregenerovali a že sa budeme spolu často stretávať na vzdelávacích workshopoch a iných projektoch sekcie pre
vzdelávanie, ako je Deň srdca, Deň boja proti AIDS, Deň
narcisov a mnohé iné. Verím, že moja činnosť vás oslovi
a s niektorými sa časom budem stretávať aj pri organizácii týchto podujatí.“
Aktívnym členom spolku sa Nina stala minulý akademický rok. Funkciu ešte nemala, ale zato pomáhala s organizáciou beánie, Dňa narcisov a vyjednala pre spolok dohodu s výrobcom energetických nápojov Monster Energy.
FARMAKOVINY — sprievodca prváka 2012/2013
RÔZNE
25
Predseda pre publikačné aktivity: Peter Šišovský
„Ahojte, ako sa vám zatiaľ páči na škole? Nemusíte sa
báť, málokto bol spočiatku hrdina. Ale so všetkými
ľuďmi sa dá jednať a keď na vás bude mimo školy niekto drzý, buď mu povedzte alebo si ho nevšímajte.
V Bille tiež. Ja od tohto roku vediem publikačné aktivity
a poteším sa každému, kto rád píše a kto nám s nimi
bude chcieť pomôcť. Publikujeme v časopisoch Lekárnik, Naša Univerzita a Lekárnické listy, tiež by
sme chceli spojazdniť vlastný školský časopis, na ktorý
ale potrebujeme ľudí – vás. Pod vašimi článkami bude
samozrejme vaše meno, žiadne plagiátorstvo nie je
povolené. Teším sa na vás.
Peťo prispieval od prvého ročníka do Lekárnika. Cez prázdniny sa
podieľal na tvorbe tejto brožúry.
Predseda pre kultúrno-spoločenské aktivity: Milan Berstling
„V spolku sa venujem kultúrno-spoločenským aktivitám =
párty, párty, beánia, párty, tabletka, párty + pribudnú aj
nejaké novinky, nechajte sa prekvapiť! Dúfam teda, že vás
všetkých na nejakej párty stretnem a dáme si spolu kofolu.
Cmuq.“
Milan vedie sekciu pre kultúrno-spoločenské aktivity druhý rok. Oživil upadajúcu Pharma párty, ktorá za predošlých vedení stratila
ziskovosť, napravil jej reputáciu v Unique-u, aby ju nevyškrtli zo
svojho harmonogramu. Odstraňuje aktivity cudzích skupín, ktoré
priamo či nepriamo zneužívajú označenie „Pharma párty“
a okrádajú tak spolok o zisk, ktorý sa používa na zabezpečenie aktivít a vzdelávacích podujatí pre študentov. Stojí za vytvorením maskotu Pharma párty a v konečnom dôsledku aj akcií spolku: zajaca.
A nezabudnite, na jeho podnet sa mení naša FCB stránka na fanpage, ktorá bude prístupnejšia širšiemu okoliu. Koncom októbra aktivita tej súčasnej končí, takže ak nechcete stratiť FCB spojenie so spolkom, dajte jej svoj like.
FARMAKOVINY — sprievodca prváka 2012/2013
26
RÔZNE
Predseda pre športové aktivity: Jozef Kaštely
„Mojím cieľom je organizácia tradičných športových
podujatí na našej fakulte a úzka spolupráca s KTVaŠ,
aby naši študenti mali aj počas štúdia možnosti na odreagovanie sa od každodenných povinností.“
Nechcete sa predsa stále iba učiť, nie? Kto je za, bežte za ním,
nudiť sa iste nebudete!
Po predstavení jednotlivých členov spolku sa ďalej dozvieš odpovede na otázky, ktoré
ťa môžu trápiť.
Môžem sa stať členom spolku aj ja?
Kde nájdem prihlášku?
Samozrejme. Členom spolku sa môže stať každý,
kto je študentom na Farmaceutickej fakulte UK
v odbore farmácia. Prihlášky nájdeš buď vedľa
dverí do ŠOPY, alebo si ich môžeš stiahnuť zo
stránky (www.sssf.sk); alebo kontaktuj niekoho
zo Správnej rady a ten ti prihlášku pošle. A nezabudni, členstvo na akademický rok stojí 2 €.
Kde vás nájdem?
Buď priamo v škole, v tzv. ŠOPE (Ulica Odbojárov, druhé
poschodie, číslo dverí: 103 - blízko učebne latinčiny),
alebo aj na internete:
www.sssf.sk či na FCB: SSSF – Slovenský spolok študentov
farmácie – keďže v ŠOPE často nik nemusí byť.
FARMAKOVINY — sprievodca prváka 2012/2013
RÔZNE
27
Ako sa stanem aktívnym členom?
Jednoducho. Základom je tvoja ochota a chuť zapojiť sa do niektorej z našich činností.
Musíš si ale uvedomiť, že nikto ťa do ničoho nútiť nebude, a to, koľko času spolku venuješ, je iba na tebe. Prípadné neúspechy trestané nie sú ani za ne nedostaneš horšiu známku zo skúšky, ak sa však už do niečoho pustíš, treba to dotiahnuť do konca. Neboj sa, my si
tiež navzájom pomáhame, takže na nikoho sa to nezosype. Spolok totiž stojí a padá na
ľuďoch. Nižšie je uvedený bodovací systém za jednotlivé aktivity – získaním desiatich bodov sa automaticky stávaš aktívnym členom.
Byť aktívnym členom má aj pár pragmatických výhod: body na internát (vo vyšších ročníkoch ich ocenia najmä tí so slabším prospechom alebo tí, ktorí bývajú blízko Bratislavy),
zľava či voľný vstup na akcie spolku (Pharma Party), v neposlednom rade tiež získané skúsenosti, ktoré neskôr využiješ v praxi. A celkom na koniec: možnosť kandidovať na člena
Správnej rady a vziať tak veci do vlastných rúk.
Musím rešpektovať nejaké pravidlá?
Bodovací systém:
výpomoc s beániou – 5 bodov
športová aktivita na pôde FaF UK – 4 body
športová aktivita mimo FaF UK – 3 body
edukačná aktivita na pôde FaF UK – 4 body
edukačná aktivita mimo FaF UK – 3 body
sponzoring – 3 – 5 bodov (podľa rozhodnutia Správnej rady)
publikačná aktivita v mene SSŠF – 3 body
kultúrna aktivita – 3 body
získanie 5 nových členov – 2 body
návrh reklamy, marketingu – 1 bod
(podľa rozhodnutia SR)
Áno. SSŠF má svoje stanovy, ktoré nájdeš na www.sssf.sk. Zároveň je
neziskovou, apolitickou, nenáboženskou, nadstraníckou, dobrovoľnou a stavovskou organizáciou, takže odmietame akékoľvek rasisticky či politicky orientované prejavy alebo aktivitu, ktorú by naši členovia vykonávali výhradne za účelom osobného prospechu. Dôležité je
si uvedomiť, že spolok je tu pre nás všetkých a ako taký je schopný
zabezpečiť nám, študentom farmácie, slovo.
FARMAKOVINY — sprievodca prváka 2012/2013
28
RÔZNE
Čo sa tento rok plánuje?
25.9. si neplánuj nič, lebo
ťa čakáme na teambuilding
opekačke.
Najlepšiu zábavu nájdeš na
Pharma Párty, staň sa fanúšikom
rovnomennej
stránky na FCB a sleduj pre
teba pripravované akcie .
60. výročie alebo: „Živió, živió, mnoga leta!“
Tento akademický rok bude iný než predošlých deväť, pretože naša fakulta oslavuje
šesťdesiate výročie svojho založenia. Každý študent by sa mal osláv zúčastniť a keď už,
tak začať priamo v telocvični na Odbojárov, kde bude prebiehať akcia: 60 rokov – 60
hodov na kôš. Jej zmysel je jednoduchý – za každý úspešne hodený kôš študentom
získa fakulta finančnú odmenu, ktorá poputuje na rekonštrukciu auly. Čím viac nás tam
bude, tým bude akcia úspešnejšia, preto ju podpor. Už aj ty si súčasťou tejto školy.
Máme snahu upraviť park vedľa fakulty, každý rok sa podieľame na usporiadaní
TyFaVKy a SSŠF má po dlhej dobe svoje vlastné tričká.
Upratovanie parku sa doteraz konalo dvakrát a za pomoci členov spolku sa park
vyčistil od rozličného odpadu, buriny a krov. Cieľom je zachovať ho v užívateľnom
stave; všetky bližšie informácie sú na FCB stránke: Park na Kalinčiakovej ulici, kam
sa môžeš pridať aj ty.
TyFaVKa alebo Týždeň farmaceutického vzdelávania a kariéry sa koná vždy
v polovici letného semestra a prináša informácie o tom, čo je nové v lekárni
(elektronické objednávanie, ADC číselník), aké pracovné možnosti má každý farmaceut či súťaž v lekárenskej komunikácii. Vstup je zdarma.
A čo tričká? Tie sú fialovej farby a zakúpiť si ich môžeš priamo v ŠOPE alebo kontaktovaním sa na člena SR.
Okrem toho sa od súčasného semestra spúšťa hlasovanie
o najobľúbenejšieho učiteľa na fakulte (Študentská konvalinka), ktorého zúčastniť
sa môžeš aj ty.
FARMAKOVINY — sprievodca prváka 2012/2013
RÔZNE
29
Ďalšie akcie naplánované na tento akademický rok ti uvedieme
v rozvrhu, neboj sa zapojiť a pomôcť aj ty!
September
3.9.
20.9.
25.9.
Prezentácia pre prvákov v spolupráci so študijným oddelením
Výročie fakulty, hod na kôš - 60 šestiek
Teambuilding opekačka
Deň farmaceutov
Študentská konvalinka 2012/2013
Deň srdca
Október
Prezentácia SSŠF a SEP (okolo 12.10)
Prezentácia IPSF, EPSA, FIP - možnosti, ktoré nám ponúkajú, report z kongresu
Treasure hunt po Bratislave
November
7.11.
December
Beánia
LIT - Leaders in training
CSE - Clinical skills event
1.12.
AIDS/HIV
Marec
Komunikácia (formou workshopov)
PCE - Patient counselling event (v rámci TyfaVky)
TyFaVKa a KDF
Valné zhromaždenie
Svetový deň vody
Apríl
Máj
TabletkaF
Futsal
31.5.
Svetový deň bez tabaku
FARMAKOVINY — sprievodca prváka 2012/2013
30
RÔZNE
A celkom na záver
Byť členom spolku je výhodné. Ľudia, ktorí sú sami od seba
aktívni, idú v živote poväčšine
cestou vlastnou a nakoniec – ak
sú dostatočne vytrvalí – svoj cieľ
aj dosiahnu. Podieľať sa na jednotlivých aktivitách spolku nás
všetkých učí schopnosti zatriediť
si popri škole čas, myslieť samostatne a aj sa tak rozhodovať.
Získavame nové kamarátstva
a kontakty, učíme sa komuniko-
vať so svetom okolo nás. Nevravíme, že členstvo v spolku je
jedinou možnosťou, ako tieto
skúsenosti získať, je ale vhodnou
voľbou, ako sa ich získať dá.
Preto ťa radi uvítame a je jedno
či si to, čo chceš v konkrétnej
sekcii spolku robiť, už kedysi
robil. Pretože všetko sa dá naučiť, hlavne treba prekonať strach
a nepodceňovať sa, že to nezvládneš. Veľa šťastia!
ČO VŠETKO SA DÁ V BRATISLAVE ROBIŤ ALEBO KAM SA ÍSŤ POZRIEŤ
Šafárikovo námestie
Môžeš ho navštíviť už v predstihu alebo si
počkaj na imatrikuláciu. Kedysi na tomto mieste stál potravinársky daňový úrad a hostinec,
dnes sa tu nachádza rektorát a Právnická fakulta UK. Dostaneš sa naň, ak pôjdeš autobusom 31 alebo 39 a napríklad na Lafranconi
prestúpiš na električku 4, 5 alebo 6. Vystúp na
zastávke Šafárikovo námestie.
Otváracie hodiny: utorok - piatok 10:00 –
17:00, sobota – nedeľa 11:00 – 18:00
Vstupné: zľavnené 2,30 €
Poloha: Michalská 26 – blízko Michalskej
brány
Doprava z internátu: autobusom 31 alebo
39,
vystúp na Zochovej, a tak pešo popri Ministerstve spravodlivosti cez Župné
a Hurbanovo námestie k Michalskej bráne.
Múzeá
Slovenské národné múzeum (Prírodovedné
múzeum Bratislava)
Farmaceutické
m ú z e u m
(jednoznačne
navštív)
Expozície: botanická, mineralogická, paleontologická, stavovce a bezstavovce Slovenska.
Rekonštrukcia mamuta srstnatého v skutočnej
veľkosti.
Otváracie hodiny: utorok – nedeľa 9:00 –
17:00
Vstupné: pre študentov 2 €
Poloha: Vajanského nábrežie č.2
Doprava z internátu: autobusom 39 alebo 31
Expozícia: história lekárenstva
FARMAKOVINY — sprievodca prváka 2012/2013
RÔZNE
napríklad na zastávku Lafranconi, prestup na
električku 4, 5 alebo 6, výstup na zastávke
Most SNP alebo Šafárikovo námestie, múzeum je približne v strede.
31
Poloha: Živnostenská 1, pri Námestí 1. mája
Doprava z internátu: autobusom 31 alebo 39
na zastávku Námestie 1. mája
Štúdio L+S
Slovenské technické múzeum (Múzeum dopravy)
Expozície: cestná a železničná doprava, technika a rovnošaty
Otváracie hodiny: utorok – nedeľa 10:00 –
17:00
Vstupné: pre študentov:1,50 € (fotenie – príplatok 1 €, video – príplatok 2 €)
Poloha: Šancová 1/A – hneď vedľa železničnej
stanice.
Doprava z internátu: autobusom 31 alebo 39
po zastávku Zochova, prestup na autobus 93
na konečnú: Hlavná stanica.
Divadlá
Čo môžeš vidieť: významný vplyv na repertoár
má tvorba Milana Lasicu a Júliusa Satinského.
Okrem iného sa možno zúčastniť aj natáčania
Partičky.
Vstupné: vstupenky si je možné vopred rezervovať; daj si pozor na neskorý príchod, keďže
po začatí predstavenia nie je možný vstup do
hľadiska.
Poloha: Námestie 1. mája 5, v budove hotela
Tatra
Doprava z internátu: autobusom 31 alebo 39
na zastávku Námestie 1. mája
Radošinské naivné divadlo
Slovenské národné divadlo
Čo môžeš vidieť: bohatá ponuka činohry, opery či baletu
Vstupné: približne od 2 € vyššie, závisí od typu
predstavenia a kategórie miest na sedenie,
možné uplatniť si zľavu pre študentov či zľavu
na nevypredané predstavenia. Vstupenky si je
možné vopred rezervovať; daj si pozor na
neskorý príchod, keďže pokladnica môže byť
začatím predstavenia zatvorená.
Poloha: Pribinova 17, historická budova na
Hviezdoslavovom námestí
Doprava z internátu: autobusom 31 alebo 39
napríklad na Lafranconi, a tak autobusom 28
na zastávku Nová budova SND či na Námestie
Ľudovíta Štúra (historická budova SND). Na
zastávku Ľ. Štúra je možné dostať sa aj električkou 4, 5 alebo 6.
Divadlo Nová scéna
Čo môžeš vidieť: špecializované na uvádzanie
muzikálovej tvorby
Vstupné: vstupenky si je možné vopred rezervovať, tiež si je možné uplatniť študentskú
zľavu
Čo môžeš vidieť: írečité, satirické či trpké komédie a mnohé ďalšie
Vstupné: možné si vopred rezervovať
Poloha: Škultétyho 5, blízko Trnavského mýta
Doprava z internátu: autobusom 31 alebo 39
na Trnavské mýto, ďalej pešo – divadlo je
neďaleko
Kiná
CINEMA CITY Aupark
Vstupné: 6,50 € (pondelok 4,50 €), na predstavenia premietané v 3D formáte 8 € (pondelok
5 €), pričom je nutné zakúpiť si 3D okuliare,
ktoré nie sú v cene (0,75 €).
Poloha: Einsteinova 20, nákupné centrum
Aupark, Petržalka
Doprava z internátu: autobusom 31 alebo 39
na Zochovu, odtiaľ napríklad autobusom 80,
83 či 84 na zastávku Aupark – kino sa nachádza v rovnomennom nákupnom centre.
CINEMA CITY Eurovea
Vstupné: 6,50 € (pondelok 4,50 €), na predstavenia premietané v 3D formáte 8 €
FARMAKOVINY — sprievodca prváka 2012/2013
32
RÔZNE
(v pondelok 5 €), pričom je nutné zakúpiť si
3D okuliare, ktoré nie sú v cene (0,75 €)
Poloha: Pribinova 8, nákupné centrum Eurovea
Doprava z internátu: autobusom 31 alebo 39
napríklad na Lafranconi, odtiaľ električkou 4, 5
alebo 6 na zastávku Malá scéna – nákupné
centrum Eurovea je neďaleko.
Doprava z internátu: autobusom 39 alebo 31
napríklad na zastávku Lafranconi, prestup na
električku 4, 5 alebo 6, výstup na zastávke
Most SNP.
Danubiana
Expozície: moderné sochárske, výtvarné či iné
umelecké diela posadené do prostredia Vodného diela Čunovo. Galéria sa nachádza na
polostrove vysunutom priamo do vodného
diela.
Otváracie hodiny: utorok – nedeľa 11:00 –
19:00 (leto), 10:00 – 18:00 (zima)
Vstupné: pre študentov 3 €
Poloha: na polostrove v Čunove
Doprava z internátu: autobusom 39 alebo 31
na Zochovu, prestúp na autobus 93 na ŽST
Petržalka, tam prestúp na autobus 191 na ŽST
Rusovce a nakoniec na autobus 90 na zastávku Areál vodných športov.
CINEMA CITY Polus
Vstupné: 6,50 € (pondelok 4,50 €), na predstavenia premietané v 3D formáte 8 €
(pondelok 5 €), pričom je nutné zakúpiť si 3D
okuliare, ktoré nie sú v cene (0,75 €)
Poloha: Vajnorská 100
Doprava z internátu: autobusom 31 alebo 39
na Trnavské mýto, odkiaľ električkou 2, 4
alebo 10 na zastávku POLUS CITY CENTER.
Filmový klub Nostalgia (odporúčame navštíviť, kvalitná ponuka filmov)
Galéria mesta Bratislavy
Vstupné: najčastejšie 2 € alebo je možné zakúpiť si členský preukaz v hodnote 3 € - následné zľavnené vstupné na ďalšie predstavenia.
Poloha: Súťažná 18, Bratislava – Spoločenský
dom Nivy
Doprava z internátu: autobusom 31 alebo 39
na Trnavské mýto, odkiaľ autobusom číslo 78
na zastávku Mlynské nivy. Ďalej pešo – je
dobré vyhľadať si predtým Filmový klub Nostalgia na mape.
Expozície: keltská mincovňa (Pálffyho palác),
anglické gobelíny, obrazáreň (Primaciálny p.);
mimoriadne zaujímavou je expozícia Fenomény v slovenskom výtvarnom umení v 2. polovici 20. storočia (Pálffyho p.).
Otváracie hodiny: utorok – nedeľa 11:00 –
18:00
Vstupné: pre študentov 2 €
Poloha: Panská 9 – na Hviezdoslavovom námestí (Pálffyho palác), Františkánske námestie
11 (Mirbachov palác), Primaciálne námestie 3
(Primaciálny palác)
Doprava z internátu: autobusom 39 alebo 31
na Zochovu, tak pešo do Starého mesta
(dobré je si predtým pozrieť mapu).
Galérie
Slovenská národná galéria
Expozície: socrealizmus, slovenská moderna,
krajina a príroda, gotické či barokové umenie
na Slovensku.
Otváracie hodiny: utorok – nedeľa 10:00 –
18:00, vo štvrtok 12:00 – 20:00
Vstupné: pre študentov 1,30 €, voľný vstup
vždy prvú nedeľu v mesiaci
Poloha: Esterházyho palác, námestie Ľudovíta
Štúra 4
Pamiatky
Bratislavský hrad
Expozície: okruhy zahŕňajú expozíciu Slovenského národného múzea, hradný palác, rytiersku sieň, klenotnicu.
FARMAKOVINY — sprievodca prváka 2012/2013
RÔZNE
Otváracie hodiny: utorok – nedeľa 10:00 –
18:00 (leto), 9:00 – 17:00 (zima), posledný
vstup polhodinu predtým
Vstupné: pre študentov 2 €
Doprava z internátu: autobusom 31 alebo 39
na zastávku Zochova, pešo na Kapucínsku
a odtiaľ hore na hrad.
Devínsky hrad
Expozície: archeologické nálezy, zachované
časti stavieb hradu; horný hrad je pre rekonštrukciu uzavretý
Otváracie hodiny: utorok – nedeľa 10:00 –
17:00 (zima) /18:00/19:00 (leto), posledný
vstup polhodinu predtým
Vstupné: pre študentov 1,50 €
Doprava z internátu: autobusom 31 alebo 39
na Lafranconi, odtiaľ autobusom 29 na zastávku Hrad Devín
33
Námestie slobody
Jedno z najväčších námestí v Bratislave, nachádza sa tu letný arcibiskupský palác, ktorý
slúži ako Úrad vlády SR, Ministerstvo dopravy,
pôšt a telekomunikácií a budovy STU. Dostaneš sa naň, ak pôjdeš autobusom číslo 31
alebo 39 a vystúpiš na zastávke Námestie 1.
mája.
Kapucínsky kostol (kostol
s kláštorom Kapucínov)
sv.
Štefana,
Patrí Rádu kapucínov, so stavbou sa začalo
začiatkom 18. storočia. Nachádza sa na Župnom námestí, na ktoré sa dostaneš, ak vystúpiš na Zochovej (autobus 31 alebo 39)
a prejdeš popri Ministerstve spravodlivosti.
Priamo pred ním sa nachádza morový stĺp.
Záhrady
Slavín
Čo môžeš vidieť: pietne miesto na počesť
sovietskych vojakov padlých pri oslobodzovaní
Bratislavy roku 1945. Pamätník zahŕňa obradnú sieň, žulový pylón a kolonádu, obklopuje
ho park s cudzokrajnými drevinami a cintorín.
Pekný výhľad na mesto.
Vstupné: zdarma
Poloha: Na Slavíne, nad Hlavnou železničnou
stanicou
Doprava z internátu: autobusom 31 alebo 39
na Zochovu, tak autobusom 147 na zastávku
Slavín. Možný je výstup aj pešo (pozrieť si
predtým pre istotu mapu).
Dóm svätého Martina
S výstavbou sa sa začalo v 14. storočí, je to navyšší kostol na Slovensku a najväčší
v Bratislave. Návštevy sú možné od pondelka
do nedele, nachádza sa blízko autobusovej
zastávky Zochova, na ktorú sa dostaneš autobusom 31 alebo 39.
Zoo
Čo môžeš vidieť: viac ako
600 jedincov v takmer 150
druhoch vtákov, plazov, rýb,
mačkovitých šeliem, koní;
žirafy, ťavy, zebry a mnohé
ďalšie. Veľkou atrakciou je
DinoPark s expozíciou prehistorických plazov zakomponovaný do prostredia lesa
v zadnej časti areálu. Nevýhodou ZOO je zmenšenie
areálu v dôsledku výstavby
diaľnice.
Otváracie hodiny: denne,
v zime od 10:00 do 15:00,
v lete od 9:00 s posledným
vstupom o 18:00.
Vstupné pre študentov 2,50
€ v zime, 3 € v lete
Poloha: Mlynská dolina, pod
budovou RTVS
Doprava z internátu: pešo alebo autobusom
31 či 39 na zastávku ZOO.
FARMAKOVINY — sprievodca prváka 2012/2013
34
RÔZNE
Botanická záhrada
Čo môžeš vidieť: kaktusový, palmový skleník,
skleník s austrálskou flórou, rašelinisko, japonskú záhradu, rozárium či rôzne skalky.
Nevýhodou je rozrastajúca sa zástavba mesta.
Otváracie hodiny: od 1. apríla do 31. októbra
denne, 9:00 – 18:00
Vstupné: 3 €
Poloha: Botanická 3, neďaleko internátu Družba
Doprava z internátu: autobusom 31 alebo 39
na Lafranconi, tak električkou 4, 5, 6, 9 alebo
autobusom 28, 29 či pešo na zastávku Botanická záhrada. Možné je absolvovať celú trasu
aj pešo prechodom popri Prírodovedeckej
fakulte UK.
Záhrada Prezidentského paláca
Alebo Grassalkovichova či Prezidentská záhrada je otvorená každý deň. Nachádza sa za
Prezidentským palácom na Hodžovom námestí. Dostaneš sa k nej, ak pôjdeš autobusom 31
alebo 39 na Námestie 1. mája alebo keď prestúpiš na Zochovej na autobus 93 a vystúpiš
na Hodžovom námestí. Vstup do záhrady je
možný zboku.
Medická záhrada
Verejný park vedľa Lekárskej fakulty UK,
z jednej strany ju ohraničuje Aspremontov
palác, v ktorom v súčasnosti sídli dekanát LF
UK.
ŠPORT
Kuchajda
Prírodné kúpalisko v blízkosti obchodného
centra Polus, taktiež vybudované na mieste
pôvodného štrkoviska. Vstup je zdarma, okrem plávania si tu môžeš zahrať plážový volejbal, streetball, futbal na umelej tráve či petang. Dostaneš sa naň autobusom 31 alebo
39, prestup na Trnavskom mýte na električku
2, vystúpiš na zastávke Zátišie.
Zlaté piesky
Najväčšie zo spomínaných troch. K dispozícii
sú tenisové kurty, volejbalové ihriská, ihriská
pre streetball, požičovne malých plavidiel,
tobogany či minigolf. Vstupné pre študentov
je 1,80 €, areál je otvorený každodenne. Dostaneš sa tu autobusom číslo 31 alebo 39
s prestupom na Trnavskom mýte na električku
4, vystúpiš na zastávke Zlaté piesky.
Krytá plaváreň Pasienky
Plavárne
Štrkovecké jazero
Nachádza sa v mestskej časti Ružinov, kedysi
v ňom prebiehala ťažba štrkopieskov na účely
stavebníctva. V súčasnosti tvorí rybný revír,,
okolo ktorého je vybudovaná antuková bežecká dráha. Plávanie je možné, vstup je zdarma.
Dostaneš sa naň autobusom 31 alebo 39,
prestup na Trnavskom mýte na električku 9,
smer zastávka Pri jazere.
FARMAKOVINY — sprievodca prváka 2012/2013
50-metrový bazén, otvorený pre verejnosť
každý deň do desiatej večer, niekedy môže byť
plávanie obmedzené v dôsledku tréningov
miestnych plaveckých družstiev. Vstupné približne 2,50 €. Dostaneš sa sem autobusom 31
alebo 39, prestup na Trnavskom mýte na električku 2,4 alebo 10, vystup na zastávke POLUS
CITY CENTER. Plaváreň sa nachádza uprostred
Junáckej ulice (paralelná s Vajnorskou).
RÔZNE
Iuventa
Bazén dostupný pre verejnosť, plávanie sa
začína vždy celou hodinou, vstup je desať
minút pred začiatkom hodiny. Otvorený každý
deň, rozvrh sa ale môže meniť, preto je dobré
sa vopred informovať napr. telefonicky.
Vstupné: 2 €, od pondelka do piatku do tretej
hodiny 1,60 €.
Telocvične
Tie najbližšie sú priamo na internáte
(Manželáky, blok J, sálové športy; Átriové
domky, upravené pre bojové umenia, aerobik
alebo tanec), možné sa dohodnúť telefonicky.
Na internáte sa nachádza aj niekoľko posilňovní.
Zimné štadióny
Zimný štadión Ondreja Nepelu
Korčuľovanie pre verejnosť od stredy do piatku, bližší rozpis sa nachádza napríklad na internete. Tohto roku začína 19. septembra.
Vstupné približne 2 €, závisí od dĺžky bloku,
platí sa aj za prenájom skrinky (približne 1 €).
Nachádza sa priamo oproti škole, teda sa sem
dostaneš autobusom 31 alebo 39.
Zimný štadión Dúbravka
Korčuľovanie pre verejnosť v utorok, sobotu
a nedeľu, bližší rozpis na internete. Tohto
roku začína 10. novembra. Vstupné 1,80 €,
poplatok za prenájom skrinky uvedený nebol.
Dostaneš sa tu autobusom 31 alebo 39 na
Zochovu, prestup na autobus 83, vystúpiš na
zastávke Lipského.
Ostatné
Magio pláž
Čo môžeš vidieť: športové vyžitie (spinning
lekcie, volejbal atď.), kultúrne podujatia,
35
kino či bar, ponuka je bohatá. Nevýhodou sú
ale nie veľké rozmery pláže.
Otváracie hodiny: od 31. mája do 9. septembra denne, 10:00 – 24:00
Vstupné: zdarma, volejbalové ihrisko je nutné si dopredu rezervovať, možnosť zapožičania lôpt.
Poloha: Tyršovo nábrežie, medzi Novým
a Starým mostom.
Doprava z internátu: autobusom 31 alebo 39
napríklad na Lafranconi, tak električkou 4,5
alebo 6 na zastávku Most SNP, odkiaľ autobusom 82 na Sad Janka Kráľa. Pláž je neďaleko.
Možné je ísť aj autobusom na Zochovu, a tak
pešo cez Staré mesto a Nový most.
Letné kúpalisko Tehelné pole
Ponúka veľký a stredný bazén, tobogan,
vstupné pre študentov 2,60 € (po 16.00
v pracovných dňoch 2,50 €), poplatky za požičanie slnečníka a ležadla. Nachádza sa priamo
oproti škole vedľa Zimného štadióna Ondreja
Nepelu, doprava autobusom 31 alebo 39.
Zaujímavosti na záver:
Najvyššou budovou v Bratislave je
Tower 115 (115 metrov), tak nasleduje budova Národnej banky Slovenska s výškou vyše 111 metrov, ktorá
sa nachádza v blízkosti autobusovej
zastávky Námestie 1. mája. Prevyšujú ich komíny Slovnaftu (vyše 120
metrov) či televízna veža na Kamzíku
(takmer 200 metrov).
V druhej polovici letného semestra
sme sa posledné roky mohli tešiť na
voľný vstup do múzeí či galérií.
FARMAKOVINY — sprievodca prváka 2012/2013
Download

Farmakoviny - sprievodca prváka - Slovenský spolok študentov