Oficiálny bulletin spoločnosti Scio
ako na vš
2 0 14
kde študovať, ako sa pripraviť, ako uspieť
Uľahčite si cestu na VŠ
Národné porovnávacie skúšky (NPS) sú organizované nezávisle na fakultách vysokých škôl, ktoré sa rozhodli, že podľa ich výsledkov budú
prijímať uchádzačov na štúdium. Rozhodli sa tak preto, že chcú urobiť
prijímacie skúšky objektívnejšie a transparentnejšie.
neprehliadnite
Vyberte si termín aj miesto
skúšky........................... 2
Najčastejšie otázky
na NPS.......................... 3
Ako obísť prijímačky?…...... 4
Štúdium v ČR................... 5
Ukážka testu VŠP.............. 6
N
a niektoré z nich sú NPS
povinné, niekde znamenajú príležitosť vyhnúť sa
vlastným prijímacím skúškam
na fakulte a zaistiť si prijatie
s veľkým predstihom. V oboch
prípadoch však získavate výhody v podobe voľby miesta a termínu, uplatnenie výsledku na
viacerých školách naraz alebo
napríklad možnosť opakovať
skúšku, keď sa vám nepodarí.
Ktoré fakulty NPS využívajú a v akom termíne sa ich
môžete zúčastniť nájdete na
str. 3. Na stranách 4 sa zasa
dozviete, aké výhody vám
skúška môže priniesť v prípade, že je alternatívou prijatia.
4 pokusy, 50 fakúlt
17 fakúlt na Slovensku a 39
fakúlt v Českej republike prijíma uchádzačov na základe
výsledkov Národných porovnávacích skúšok. NPS už
dvakrát prebehli a zo šiestich
možných termínov tak zostá-
vajú už len 4. Nespoliehajte sa na to, že vysokú školu
vyriešite na poslednú chvíľu
a prihláste sa už teraz. I keď si
veríte, nie je na škodu otvoriť
si ešte viac možností a mať
tak istotu, že to budete vy, kto
si bude vyberať, kde študovať
odbor, o ktorý máte najväčší
záujem. Rozhodnutie je však
len na vás a na prihlášku na
ďalší termín vám už zostáva
len niekoľko málo dní.
Prehľad VŠ
a uzávierky prihlášok......... 9
Prijímačky
bez učenia
Na prijatie na VŠ vám môžu
stačiť len vaše schopnosti,
nie čo sa dokážete naučiť
naspamäť. Na str. 8 nájdete
ukážku testu Všeobecných
študijných predpokladov,
najčastejšieho testu v rámci
NPS.
Získajte
skúšku
zadarmo!
Ako na to…
N
iektoré fakulty, ktoré vyžadujú účasť na
NPS, poskytujú uchádzačom
poukaz, ktorým je možné
skúšku uhradiť (Univerzita veterinárneho lekárstva
a farmácie, Farmaceutická fa­kulta UK, Fakulta sociálnych
vied UCM, právnické fakulty
UPOL a UK (v ČR). Pokiaľ však
bude uchádzač robiť skúšku
opakovane, každý ďalší termín
skúšok si už hradí sám.
1. Podajte a uhraďte prihlášku na VŠ. Venujte pritom
pozornosť jej správnemu
vyplneniu – okrem iného
aj emailovej adrese.
2. Cca 2 týždne po termíne
uzávierky na podávanie
prihlášok na VŠ dostanete
emailom od spoločnosti
Scio poukaz na skúšku
vrátane inštrukcií, ako ho
použiť.
3. Prihláste sa na NPS na
stránkach www.scio.sk.
Počas prihlášky použite
poukaz podľa inštrukcií.
NPS sa môžete zúčastniť
aj skôr, ako dostanete poukaz, ale na tieto termíny skúšok nemôžete poukaz spätne
uplatniť.
Prehľad vysokých škôl
V
tomto vydaní novín nájdete tiež stručný prehľad
verejných vysokých škôl na
Slovensku s termínmi dní
otvorených dverí a uzávierkou prihlášok bakalárskeho
štúdia. Nemá byť vyčerpávajúcim prehľadom informácií,
ktoré si môžete nájsť aj sami
na webových stránkach, ale
skôr užitočným súhrnom va-
šich možností, pokiaľ ste ešte
jedným či jednou z tých, ktorí
váhajú, akú školu si vybrať.
Nezmeškajte svoju šancu
Obzvlášť termín podania
prihlášky by mal byť pre vás
práve teraz tým najdôležitejším. Na niektoré vysoké školy
prijímajú prihlášky už len do
konca februára a až neskôr by
ste mohli zistiť, že ste medzi
ponukou štúdia vami vybraného odboru nejakú zo škôl
prehliadli. Mnohé fakulty
majú rôzne nastavené kritériá prijatia a možno práve na
tú, o ktorej neviete, sa môžete
dostať najľahšie.
A nielen to. Pokiaľ sa hlásite na odbor, o ktorý má záujem veľký počet uchádzačov
a prijatie naň nie je práve
isté, je dobré myslieť na to, že
čím viac prihlášok si podáte,
tým viac vzrastie vaša šanca
na prijatie. Ak vám teraz ide
o budúcnosť, mali by ste uvažovať nad všetkými dostupnými možnosťami, obzvlášť
pokiaľ sa priamo ponúkajú.
U každej uvedenej fakulty
nájdete tiež mesto, kde sídli
a jej webovú stránku, kde môžete hľadať viac informácií.
Prehľad vysokých škôl začína
na strane 9, o výhodách prijatia s NPS ako alternatívy
vlastných prijímacích skúšok
nájdete viac na strane 4.
2
ako na vš
Národné porovnávacie skúšky
Vyberte si termín aj miesto skúšky
Desiatky fakúlt zohľadňujú Národné porovnávacie skúšky. Niekde sú povinné, niekde znamenajú
príležitosť vyhnúť sa prijímačkám na fakulte. Vždy však prinášajú množstvo výhod, od voľby termínu
a miesta po možnosť skúšku opakovať, pokiaľ sa vám prvá účasť nepodarí. No vzhľadom na to, že
sa prihlásiť musíte sami, oplatí sa prečítať si tie najdôležitejšie fakty o nich.
2 termíny prebehli,
4 zostávajú
Skúšky prebiehajú, na rozdiel
od starých prijímacích skúšok
na vysoké školy, v šiestich termínoch od decembra 2013 do
mája 2014, nie všetky fakulty
zohľadňujú všetky termíny
konania skúšky – konkrétne
podmienky nájdete na webovej stránke www.scio.sk. Pokiaľ teda chcete využiť všetky
výhody, ktoré z ponuky viacero termínov plynú, mali by
ste nad prihlásením už vážne
uvažovať.
Počíta sa len
najlepší výsledok
Na bežných prijímačkách na
VŠ dosiahnete jediný výsledok, ktorý je buď dobrý, alebo
zlý. Na NPS môžete dosiahnuť hneď niekoľko výsledkov,
ktoré budú celkom iste rozdielne. Počíta sa však len ten
najlepší z nich. Ten je následne odovzdaný fakulte, ktorá
ho zahrnie do prijímacieho
konania. Aj preto má zmysel
skúsiť NPS viackrát, zlepšenie môže byť rôzne. Hlavne na
skúške VŠP nebýva bežné, aby
uchádzač dosiahol extrémne
zlepšenie, ale každé zlepšenie
môže byť nakoniec veľmi významné a môže rozhodnúť o úspechu
termín
7. 12. 2013
8. 2. 2014
15. 3. 2014
12. 4. 2014
8. 5. 2014
31. 5. 2014
predmety
Všeobecné študijné predpoklady (VŠP), Obecné studijní předpoklady (OSP – česká verzia na české VŠ)
Trnava
Všeobecné študijné predpoklady, Obecné studijní
předpoklady, Základy spoločenských vied (ZSV), Matematika (Mat)
Obecné studijní předpoklady, Základy spoločenských vied, Matematika,
Anglický jazyk (Aj), Nemecký jazyk (Nj)
Všeobecné študijné predpoklady, Obecné studijní předpoklady, Základy spoločenských vied, Matematika,
Biológia (Bi), Chémia (Ch)
Všeobecné študijné predpoklady, Obecné studijní předpoklady, Základy spoločenských vied, Anglický jazyk,
Nemecký jazyk
Všeobecné študijné predpoklady, Obecné studijní předpoklady, Základy spoločenských vied, Biológia, Chémia
I keď si to mnohí nemyslia,
možnosť opakovania skúšky
vedie k spravodlivejšiemu posudzovaniu znalostí a schopností uchádzačov hlavne preto, že celkom odstraňuje vplyv
náhody a nervozity.
Prihláste
sa pohodlne on-line
Oproti bežným prijímacím
skúškam je rozdiel tiež v prihláške na fakulty, ktoré podľa výsledkov NPS prijímajú.
Okrem prihlášky, ktorú si podáte na vybranú vysokú školu,
sa musíte prihlásiť tiež na samotné NPS. Všetko prebieha
elektronicky pomocou formulára na www.scio.sk/nps.
Vyberiete si skúšky, termíny,
miesto a ďalšie podrobnosti,
odošlete a príde vám konfirmačný email. Dôležité je stihnúť vami vybraný termín skúšok. Uzávierka prihlášok
býva spravidla asi tak
dva týždne pred samotným
konaním skúšok (pozri tabuľka s termínmi).
Prihláška je jednoduchá
a zaberie len pár minút. Súčasne s ňou dostanete prístup
do osobného profilu, kde budete mať vždy prehľad o termínoch vašich skúšok aj ich
výsledkoch. Väčšine fakúlt,
ktoré NPS využívajú, potom
sami na konci školského roka
automaticky odovzdávame
váš najlepší dosiahnutý výsledok.
Trnava
Prijímačky
tam,
kde to máte najbližšie
Je jedno, kde škola, na ktorú
sa hlásite, sídli. Skúšky sa konajú na mnohých miestach na
Slovensku aj v Českej republike. Vyberte si preto miesto,
na ktoré máte najpohodlnejší prístup a absolvujte svoje
NPS tam. Môžete tak ušetriť
veľa času aj peniaze za dopravu a ubytovanie.
Miesta konania:
Banská Bystrica, Bratislava,
Košice, Martin, Michalovce,
Nitra, Poprad, Prešov, Trnava, Žilina
V Českej republike:
Brno, Břeclav, České Budějovice, Frýdek Místek, Hradec Králové, Jihlava, Kladno, Klatovy, Kolín, Liberec,
Nový Jičín, Olomouc, Opava,
Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Plzeň, Praha, Prostějov,
Příbram, Strakonice, Svitavy,
Sokolov, Šumperk, Tábor,
Teplice, Ústí nad Labem,
Uherské Hradiště, Vsetín,
Zlín
NPS pre zmyslovo
postihnutých:
Centrum
podpory
študentov so špecifickými potrebami, Bratislava; Bezbariérové
centrum, Košice
NPS pre telesne
postihnutých:
na bežných miestach
konania s bezbariérovým prístupom
Trnava
Najčastejšie
otázky
V
yužitie externej skúšky
Národných porovnávacích skúšok je v prijímacom
konaní na slovenských školách ešte stále do veľkej miery
novinkou. Je to vidieť aj z otázok smerujúcich na zákaznícke centrum Scio. Tie častejšie
alebo zaujímavejšie sme vybrali a uvádzame ich na nasledujúcich stranách. Pokiaľ
chcete s čímkoľvek poradiť aj
vy, môžete písať emailom na
[email protected] alebo volať na
948 269 298. Stránku Scio
nájdete aj na Facebooku.
Dobrý deň, chcem sa opýtať, že keď idem robiť
prijímačky na FSS Masarykovej univerzity, kde
musím spraviť Testy OSP
a ZSV a v prípade možnosti ich opakovať, tak
ako zistím, či som z nich
dosiahol potrebný výsledok na prijatie na danú
školu alebo výsledok,
ktorý nie je dostatočný
a mal by som testy opakovať znova v ďalšom termíne?
Výsledok sa dozviete dva týždne po skúške, takže už viete,
ako na tom ste. Na niektoré
školy, ktoré stanovujú pevnú
hranicu (napr. Fakulta humanitných vied a Ekonomická
fakulta UMB, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU …)
už máte istotu prijatia, na niektoré, ktoré dopredu stanovia,
že príjmu napríklad 100 uchádzačov zo všetkých prihlásených, máte aspoň spoľahlivý
odhad.
Dobrý deň, chcela by som
sa informovať, či tie testy
všeobecných študijných
predpokladov sa musia
platiť. A keby som sa
chcela zúčastniť aj druhého termínu, či sa to tiež
musí platiť.
Skúšky si bežne platia uchádzači sami. Ale môžete prísť
na jeden termín a až podľa toho, ako sa vám podarí
skúšku urobiť, sa rozhodnete,
či chcete svoju účasť zopa→ Dokončenie na vedľajšej strane
ako na vš
→ Dokončení z vedlejší strany
kovať. Mnohé školy vám tiež
odpustia poplatok za prihlášku alebo priamo poskytnú
poukaz na skúšku zdarma
(Univerzita
veterinárneho
lekárstva a farmácie, Farmaceutická fakulta UK).
Dobrý deň, chcela by som
sa informovať ohľadom
NPS, keďže toto je prvý
rok, keď Farmaceutická
fakulta vyžaduje tento typ testov. Je možné
prihlásiť sa na skúšku už
teraz bez toho, aby som
posielala prihlášku na
samotnú fakultu a dá sa
test VŠP robiť v odlišný
deň ako skúška z Biológie
a Chémie? Na skúšky sa môžete prihlásiť
kedykoľvek, aj pred podaním
prihlášky na fakultu. A na
každú skúšku pokojne v iný
deň. Škola si potom jednoducho na jar vyžiada váš najlepší
dosiahnutý výsledok za každú
skúšku a ten jej spoločnosť Scio
odovzdá.
Mám ešte jednu otázku.
Je potrebné sa prihlásiť
už teraz online alebo keď
mi bude doručený kód na
testy? (čiže po odoslaní
prihlášky). Čo môžem robiť v prípade zaplnenia
termínov? Prihlásenie prebieha iba on-line. Všetky inštrukcie, vrátane
pozvánky a pokyny k priebehu
budete mať prístupné kedykoľvek po prihlásení na webe www.
scio.cz a v prípade zverejnenia
akýchkoľvek nových informácií
vám príde email.
Národné porovnávacie skúšky
Dobrý deň, chcela by
som sa opýtať, že keď sa
chcem prihlásiť na Fakultu architektúry na STU
v Bratislave na oba odbory, na dizajn a aj na architektúru, musím robiť tie
testy VŠP dvakrát alebo
stačí raz a bude to platiť
pre obidva odbory?
Jednou z výhod NPS je, že jeden výsledok z jedinej skúšky
platí nielen na viacero odborov
zároveň, ale na všetky školy,
Dobrý deň, Chcela by som
sa informovať o pár veciach. Ak sa chcem hlásiť
na vysokú školu do Českej republiky, tak musím
vykonať tieto testy v češtine, však ? A možem tie
testy spraviť aj na Slovensku, alebo len v Čechách?
Veľmi pekne ďakujem za
odpoveď .
Môžete ich robiť na Slovensku
aj v Českej republike, na mieste
priamo nezáleží, ale pri výbere skúšky si dajte pozor, ktoré
skúšky fakulta uznáva. Nie
všetky Slovenské školy prijímajú aj výsledok českej skúšky
a naopak.
Dobrý deň, chcela by som
sa spýtať, či sa bude konať príprava z chémie
a biológie v Bratislave?
Na webe scio.cz je k dispozícii
zadarmo ukážka v rozsahu
celého testu. Okrem toho si
môžete kúpiť aj on-line test
s podrobným vyhodnotením.
Ale testy sú zámerne pripravované tak, aby boli čo najviac
vypovedajúce a naozaj odrážali znalosti uchádzačov. Nemusíte sa tak báť žiadnych chytákov a špecialít, ktoré by ste sa
museli učiť naspamäť len pre
Scio a akékoľvek opakovanie
stredoškolského učiva vám pomôže na skúške uspieť.
Fakulty s NPS
Prehľad slovenských a vybraných českých fakúlt prijímajúcich podľa Národných porovnávacích
skúšok. Pri každej z nich je v zátvorke uvedený predmet, ktorý zohľadňuje na prijímačkách.
P
odrobnejšie
informácie
o využití NPS fakultami
nájdete na www.scio.sk/nps/
fakulty. Každá fakulta VŠ má
tiež na webe zverejnené pod-
robné podmienky prijímacieho konania. Nejde síce práve
o zábavné čítanie, ale je to pre
vás výhodné. Ide o záväzný
dokument, podľa ktorého by
mala fakulta prijímať a nájdete
v ňom alternatívne možnosti prijatia, termíny, dokedy je
možné podať odvolanie alebo
aj rôzne zvýhodnenia, ktoré
vám môže fakulta poskytnúť.
Napríklad za jazykové skúšky
alebo mimoškolské aktivity.
Slovenské fakulty
město
univerzita
fakulta
web
STU
UK
Fakulta informatiky a informačných technológií (MAT)
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (MAT, AJ)
www.fiit.stuba.sk/
www.fmph.uniba.sk
UK
Farmaceutická fakulta (VŠP, Bi, Ch)
www.fpharm.uniba.sk/
STU
Fakulta architektúry (VŠP)
www.fa.stuba.sk/
UK
Fakulta sociálnych a ekonomických vied (AJ)
www.fses.uniba.sk/
UMB
Fakulta humanitných vied (AJ)
www.fhv.umb.sk/
UMB
Ekonomická fakulta (VŠP)
www.ef.umb.sk/
UPJŠ
Prírodovedecká fakulta (VŠP, MAT)
www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/
UVLF
Univerzita veterinárského lekárstva a farmacie (VŠP)
www.uvm.sk
SPU
Fakulta ekonomiky a manažmentu (VŠP)
www.fem.uniag.sk
UKF
Fakulta sociálných vied a zdravotníctva (VŠP, Aj / Nj / Bio)
www.fsvaz.ukf.sk/
UKF
Fakulta stredoeurópskych štúdií (VŠP)
www.fss.ukf.sk/
PU
Fakulta manažmentu (VŠP)
www.unipo.sk/fakulta-manazmentu
PU
Fakulta zdravotníckych odborov (VŠP)
www.unipo.sk/fakulta-zdravotnictva
Trnava
UCM
Fakulta sociálnych vied (VŠP, ZSV)
www.fsvucm.sk/uvod
Žilina
ŽU
ŽU
Fakulta riadenia a informatiky (VŠP / MAT)
Fakulta špeciálného inžinierstva (VŠP / MAT)
www.fri.uniza.sk/
http://fsi.utz.sk/
Bratislava
Banská Bystrica
Košice
Nitra
Prešov
České fakulty
město
VŠP a OSP to je to isté,
však? Fakulta neuvádza,
či stačí skúška MINI. Ako
je to? Ďakujem za odpoveď.
Mini a ostatné zostavy sú iba
o voľbe doplnkových služieb,
všetky zahŕňajú úplne plnohodnotnú skúšku za porovnateľných podmienok. České
OSP je síce priama alternatíva
slovenského VŠP, ale nie každá
fakulta uznáva obidve skúšky.
Na webe scio.cz si môžete overiť, podľa ktorých z nich prijíma.
ktoré daný predmet zohľadňujú.
3
Brno
Karviná
Olomouc
Ostrava
Praha
Zlín
univerzita
fakulta
MU Brno
Ekonomicko-správní fakulta (OSP)
web
www.econ.muni.cz
MU Brno
Fakulta informatiky (OSP, MAT, VŠP)
www.fi.muni.cz
MU Brno
Fakulta sociálních studií (OSP + ZSV)
www.fss.muni.cz
MENDELU
Provozně-ekonomická fakulta (OSP, Aj, Nj, MAT)
www.pef.mendelu.cz
SU
Obchodně podnikatelská fakulta (OSP)
www.opf.slu.cz
UP
Právnická fakulta (OSP + ZSV)
www.upol.cz/fakulty/pf
VŠB-TU
Ekonomická fakulta (OSP)
www.ekf.vsb.cz
VŠB-TU
Fakulta elektrotechniky a informatiky (OSP)
www.fei.vsb.cz
ČVUT
Fakulta informačních technologií (MAT)
http://fit.cvut.cz
UK
Fakulta sociálních věd (OSP, MAT)
www.fsv.cuni.cz
www.prf.cuni.cz
UK
Právnická fakulta (OSP + ZSV)
VŠE
Fakulta informatiky a statistiky (OSP)
http://fis.vse.cz
VŠE
http://nf.vse.cz/
http://web.fai.utb.cz
UTB Zlín
Národohospodářská fakulta (OSP/VŠP)
Fakulta aplikované informatiky (MAT)
UTB Zlín
Fakulta humanitních studií (ZSV Aj, Nj, Bio)
http://web.fhs.utb.cz/
UTB Zlín
Fakulta managementu a ekonomiky (OSP / VŠP)
www.fame.utb.cz
Ostatné české fakulty nájdete na www.scio.sk/nps/fakulty.
4
ako na vš
Národné porovnávacie skúšky
NPS nie sú povinné?
Prečo by som ich mal robiť?
Mnohé fakulty využívajú výsledky Národných porovnávacích skúšok (NPS) iba ako alternatívu.
To znamená, že skúška nie je pre uchádzača povinná. Najčastejšie je fakultami takto využívaná skúška Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). Pozrite sa do tabuľky na strane 2, ktoré to sú.
N
a niektorých fakultách
ide o alternatívu k vlastným prijímacím skúškam. Na
iných tak uchádzač môže nahradiť alebo vylepšiť iné kritériá prijímacieho konania, ako
sú napríklad známky zo SŠ
alebo z maturity. V Česku túto
možnosť každoročne využíva
tisíce uchádzačov.
Prečo ísť na NPS,
keď nie je povinná?
1. Test VŠP môže byť pre
mnohých prijateľnejší ako
vlastné prijímacie skúšky fakulty – môžete sa im
vyhnúť. A keď to nevyjde
na NPS, stále je tu druhá
šanca a možnosť ísť na
prijímacie skúšky fakulty. Typickým príkladom
môžu byť niektoré ekonomické fakulty. Prijímacie
skúšky, ktoré fakulta robí
najčastejšie v júni, sú z matematiky a jazyka. Pokiaľ
však uchádzač dosiahne
v rámci NPS určitý výsledok, bude prijatý a na prijímačky už nemusí ísť.
2. NPS prebiehajú každý mesiac už od februára. Pokiaľ
splníte hranice na prijatie,
máte pokoj. Už v marci alebo v apríli môžete mať istotu, že ste prijatý a môžete sa
sústrediť len na maturitu.
3. NPS môžete opakovať. Pokiaľ vám skúška z nejakého
dôvodu nevyjde, môžete sa
pokúsiť o opravu výsledku.
Len je potrebné skontrolovať, či práve vaša fakulta
uznáva výsledky zo všetkých termínov NPS.
4. Pre uchádzačov, ktorí nebývajú priamo v kraji, kde
sídli fakulta, môžu byť prijímačky časovo aj finančne
náročné.
Nehovoriac
o hendikepe danom dlhým
cestovaním na fakultu.
NPS môžete robiť kdekoľvek na Slovensku. A to
aj vtedy, keď sa hlásite na
na inú. Samozrejme za
predpokladu, že si na obe
podáte prihlášku. Napr. na
ESF MU v Brne vás príjmu
s percentilom 85, ale na
FEM SPU alebo EF UMB
české fakulty. Úspora teda
bude značná.
5. Skúšku môžete využiť na
viacero fakúlt. Keď vám
nebude výsledok stačiť na
jednu, možno bude stačiť
už s percentilom 75.
6. A keby nič, overíte si svoje
schopnosti alebo znalosti
a zistíte, ako ste na tom
v porovnaní s ostatnými
uchádzačmi.
Prečo ste sa rozhodli vykonať NPS?
Oslovili sme menšiu časť účastníkov NPS, ktorí sa hlásia iba na fakulty, kde NPS nie sú povinné.
(895 respondentov, február 2013, zdroj Scio)
Nechcem sa spoliehať
na výsledok zo štátnej maturity.
Účasť je pre mňa
povinná.
Chcem si test vyskúšať,
zistiť, ako na tom som.
Môžem využiť možnosť uplatniť
výsledok NPS na viacerých fakultách VŠ.
Páči sa mi možnosť prísť na skúšku
už teraz a potom mať pokoj.
Chcem čo možno najviac zvýšiť
svoje šance na prijatie.
Myslím si, že na NPS môžem dosiahnuť lepší
výsledok, ako na prijímačkách priamo na fakulte.
0
100
200
300
400
500
600
Štúdium v Českej republike
Na viac ako 160 fakultách českých verejných vysokých škôl je možné nájsť veľmi bohatú ponuku študijných odborov.
Pre slovenských uchádzačov platia rovnaké podmienky ako pre českých, t.j., že štúdium je zdarma
a to ako v prezenčnej forme, tak aj v kombinovanej forme.
Kde hľadať informácie
Prehľad študijných možností
podľa zamerania môžete hľadať na www.jobs.cz/vysoke-skoly. Rozdelenie podľa odborov je pre vás výhodnejšie
v tom, že hneď uvidíte, kde
všade môžete študovať ten,
ktorý ste si vybrali.
Doprava do ČR
Do všetkých univerzitných
českých miest jazdí priama
linka Student Agency a do
väčšiny tiež priame vlakové
spojenie. Popritom je Česko
pokryté sieťou diaľnic, takže
aj cesta autom môže byť pohodlným a rýchlym spôsobom
dopravy.
Šanca na prijatie
I napriek tomu, že demografický pokles zasiahol aj Českú
republiku, šance na prijatie sú
spravidla nižšie ako na Slovensku. Existujú však veľké
rozdiely v závislosti na vybranom odbore a škole. Technické školy a školy prírodovedného zamerania môžu brať
väčšinu uchádzačov, ktorí sa
prihlásili na štúdium, ale napríklad tie právnické fakulty,
o ktoré je v ČR ďaleko väčší záujem, prijímajú napríklad len
jedného uchádzača z desiatich. Veľký záujem je aj o medicínske odbory. Humanitné
školy ekonomického, filozofického alebo sociálneho zamerania sú niekde uprostred.
Je dobré podať si prihlášku na
viaceré z nich, šanca na prijatie sa zvýši.
Prihláška často iba
do konca februára
Tradične sa na väčšinu verejných vysokých škôl musíte
prihlásiť už do konca februá-
ra. Tým, ako sa školy snažia
lákať viac uchádzačov sa síce
termín často posúva, ale spoliehať sa na to nedá. Všeobecne sa dá povedať, že na technické školy máte ešte čas, ale
tie najžiadanejšie, humanitné,
zvlášť právnického zamerania, uzavierajú prihlášky už za
pár týždňov.
Poplatok za prihlášku
Za podanie prihlášky sa hradí
nižší poplatok, väčšinou 18
eur. Prihlasovanie je už dnes
takmer všade možné elektronickou formou priamo na
webe fakulty. Je to o dôvod
viac, prečo sa vám oplatí podať si prihlášku na viacero
škôl vybraného zamerania.
Prijímačky
aj na Slovensku
Na desiatky českých fakúlt
vysokých škôl môžete využiť
výsledok Národných porovnávacích skúšok. Tie sa konajú na mnohých miestach na
Slovensku (prehľad nájdete
na strane 2). Tiež Masarykova
univerzita v Brne na väčšinu
svojich fakúlt robí prijímačky
aj v Bratislave.
ako na vš
Národné porovnávacie skúšky
Ako sme na tom
s angličtinou?
NPS v Českej republike…
a kde sa vzali
N
árodné
porovnávacie
skúšky fungujú v ČR už
od roku 1996. Na začiatku
stáli školy, ktoré neboli spokojné s prijímacím konaním
a tiež vnímali negatívne rozdielnu kvalitu českých stredných škôl, čo neuľahčovalo
výber kvalitných uchádzačov.
Riešením bol test Všeobecných študijných predpokladov
v kombinácii s profesionálne
pripravenými testami podľa
štandardov educational measurement (merania výsledkov
vo vzdelávaní). Postupne na
model NPS prechádzali ďalšie
školy a dnes vás podľa nich
môže prijať na štúdium 42
fakúlt vysokých škôl rôznorodého zamerania. Každoročne
sa na skúškach zúčastní viac
ako 3 tisíc slovenských uchádzačov.
Prečo ste sa rozhodli podať si prihlášku
na českú školu?
odpoveď
podiel
české VŠ ponúkajú kvalitnejšie štúdium.
82,40 %
lepšie pracovné príležitosti po ukončení štúdia
26,50 %
lepšie pracovné príležitosti počas štúdia
15,70 %
rád by som v ČR zostal natrvalo
10,10 %
láka ma študentský život v Prahe/Brne
25,60 %
prítomnosť kamarátov
7,30 %
iné
1,40 %
Na ktoré české školy najčastejšie mieria slovenskí
účastníci Národných porovnávacích skúšok?
Fakulta sociálnych štúdií MU v Brne
Fakulta informatiky MU v Brne
Fakulta sociálnych vied UK v Prahe
Ekonomicko-správna fakulta MU v Brne
Právnická fakulta UK v Prahe
Fakulta informačných technológií VUT v Brne
Ekonomická fakulta VŠB-TU v Ostrave
Fakulta managementu a ekonomiky UTB v Zlíne
Národohospodárska fakulta VŠE v Prahe
233x100_3.pdf
16.9.2013
Filozofická
fakulta MU 1v Brne
INZERCE
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
12:35:56
5
Čo slovenskí študenti skutočne vedia z angličtiny? Situácia nie je veľmi
optimistická: väčšina maturantov pravdepodobne nespĺňa úroveň, ktorú
by spĺňať mala.
Ú
roveň angličtiny slovenských študentov merala
spoločnosť Scio v minulom
roku pomocou Scio Computer Adaptive Test of English
(SCATE). On-line test absolvovalo viac ako osem tisíc žiakov a študentov v Česku a viac
ako šesť tisíc žiakov a študentov na Slovensku. SCATE overuje úroveň angličtiny podľa
Spoločného európskeho referenčného rámca (A1-C2).
Test zaradí každého podľa kritérií všeobecne uznávaných
úrovní. Žiak, učiteľ aj rodič
z popisu kategórií poznajú, čo
všetko testovaný zvláda a aké
jazykové javy ho naopak čakajú vo vyššej kategórii. Musíme
si ale uvedomiť, že kategórie
v jazyku nie sú pevne oddelené, prekrývajú sa.
Úroveň angličtiny
slovenských žiakov
Výsledky testovania si môžete pozrieť v nižšie uvedenom
grafe. Do testovania sa zapojil dostatok škôl, ale nejedná
sa o náhodný výber. Školy
sa dobrovoľne prihlásili. Ne-
vieme teda posúdiť, či sa do
testovania zapojil dostatok
elitných škôl, alebo naopak,
či testovať odmietli školy, ktoré tušili, že dopadnú zle (to je
najčastejší motív).
V grafe je uvedené percentuálne zastúpenie v kategóriách angličtiny na Slovensku,
zaokrúhlené na celé percentá.
Kategórie C1 a C2 sme spojili.
Počet testovaných 6 266.
Čo je zaujímavé a zároveň,
vzhľadom k počtu testovaných
významne preukázateľné, je
vysoké percento žiakov v jednotlivých ročníkoch, ktorí nespĺňajú, čo sa od nich očakáva.
Maturanti v štvrtom ročníku
strednej školy by mali byť na
úrovni B2. Výsledky testu
môžu slúžiť ako spätná väzba
pre študentov a učiteľov.
A ako ste na tom v angličtine práve vy?
4. ročník SŠ
3. ročník SŠ
2. ročník SŠ
1. ročník SŠ
9. ročník ZŠ
8. ročník SŠ
7. ročník SŠ
6. ročník SŠ
5. ročník SŠ
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
6
ako na vš
Národné porovnávacie skúšky
Nebojte sa testu VŠP
Test Všeobecných študijných predpokladov testuje základné zručnosti a schopnosti, ktoré študent potrebuje na úspešné vysokoškolské štúdium. Nejde o test vedomostí a nedá sa naň priamo „naučiť". Je uznávaný na mnohých slovenských fakultách aj
niekoľkých českých. Obsahuje štyri časti – verbálnu, logickú, argumentačnú a kvantitatívnu.
Bez učenia???
Ešte ste sa nestretli s testom
Všeobecných študijných predpokladov a máte z neho obavy? Nemusíte. I keď to môže
byť oproti tradičným prijímačkám neobvyklé, ide o test,
na ktorý sa nemusíte učiť.
Zvlášť pre bystrých študentov
je to veľkou výhodou. Navyše
jeho výsledok nezávisí priamo
na tom, akú kvalitnú strednú
školu ste študovali. Je to voči
uchádzačom spravodlivejšie.
Na prvý pohľad môže pripomínať testy inteligencie,
ale ním nie je. Skúma širšie
schopnosti uchádzačov a zameriava sa na tie, ktoré sú najpotrebnejšie na úspešné štú-
dium na vysokej škole a mal
by ich zvládnuť každý študent
VŠ – práca so slovami a porozumenie textu, čítanie a interpretácia grafov alebo hľadanie
základných súvislostí medzi
číslami.
Vyberte slovo alebo dvojicu
slov, ktoré sa najlepšie hodia
do príslušnej vety ako celku.
K danému slovu vyberte to,
ktoré sa najviac približuje
k jeho opačnému významu.
1. Klienti, ktorí splácajú niektorý z bankových úverov,
môžu požiadať o _______
splátkového kalendára či
o zníženie splátok, alebo banka umožní _______ prerušenie splácania v rámci špeciálnej ponuky bez akýchkoľvek
sankcií či poplatkov.
(A) zrušenie – zlacnené
(B) prepáčenie – úplné
(C) námietku – občasné
(D) zníženie – predĺžené
(E) úpravu – dočasné
3. LIKVIDOVAŤ
(A) opravovať
(B) vytvárať
(C) pridávať
(D) vylepšovať
(E) doplňovať
Vyberte dvojicu slov, medzi
ktorými je vzťah najpodobnejší vzťahu medzi dvojicou slov
v zadaní (poradie slov vo dvojiciach je dôležité).
2. KUCHÁR : VARENIE
(A) hudobník : ladenie
(B) tlmočník: stretnutie
(C) vodník : plávanie
(D) vojak : rozkazovanie
(E) vedec : bádanie
Dôležitú rolu hrá čas
I napriek tomu, čo je uvedené
vyššie, je dobré aspoň trošku
zoznámiť sa s testom. Uchádzači, ktorí si test neskúsili ani
raz pred ostrou skúškou, považujú za najväčšie prekvapenie nedostatok času. Ten totiž
hrá dôležitú úlohu a niektorí
účastníci testu pravdepodobne nestihnú vyriešiť všetky
úlohy v stanovenom čase.
4. Päť spolužiakov (Klára, Romana, Dávid, Alena, Peter) sa
dohadujú, kedy by mohli ísť
do kina (hrá sa každý deň od
pondelka do piatku). Vieme,
že:
• Peter nepôjde, keď nepôjde
ani Dávid, môže všetky dni
okrem utorka.
• Klára pôjde, len keď pôjde
aj Romana a zároveň nepôjde Dávid.
• Romana nepôjde, keď pôjde Peter, môže všetky dni
okrem utorka a stredy.
• Dávid môže všetky dni
okrem štvrtka
• Alena môže všetky dni
okrem utorka a piatku,
pôjde, len keď pôjde ešte
aspoň jedno dievča.
Dôležité je nenechať sa
znervózniť a pracovať rýchlo
a sústredene. Z toho, že nestihnete všetko, nemusíte byť
zbytočne nervózni, ale nemali
by ste sa zaseknúť na jednej
úlohe. Pokiaľ neviete, jednoducho ju preskočte a keď vám
ešte zostane čas, vrátite sa
k nej neskôr.
Nemusíte odpovedať
na všetko
Test je porovnávajúci. To znamená, že konečný výsledok
nie je absolútny počet bodov,
ale porovnávanie s ostatnými
uchádzačmi, ktorí test riešili.
Výsledok 90 zo 100 teda znamená, že ste odpovedali na
V ktorý deň sa v kine môžu zísť
Alena s Dávidom?
(A) len v pondelok
(B) len v stredu
(C) len v piatok
(D) v pondelok a v piatok
(E) žiadny
5. Starí Slovania sa najviac
stretávali s byzantskou ríšou,
s Germánmi a kočovníkmi.
Germánov spočiatku zastupovala výbojná franská
ríša, ktorá načerpala mnoho
z rímskeho dedičstva a pri
svojom rozmachu sa usilovala o podriadenie susediacich
Slovanov svojej právomoci
a zvrchovanosti.
Ktoré z nasledujúcich
tvrdení vyplýva z uvedeného
textu?
(F) Franská ríša túžila po
nadvláde nad susednými Slovanmi.
(G) Slovania sa podriadili
zvrchovanosti franskej
ríše.
(H) Germáni sú potomkovia
Rimanov.
(I) Franská ríša usilovala
o porobu všetkých
susedných národov.
viac otázok správne, ako 90
% všetkých ostatných. I keď
máte z testu zlý pocit, nepre-
padávajte panike, je možné,
že vás výsledok pozitívne prekvapí.
Podľa testu VŠP vás prijmú na:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ekonomické fakultě UMB
Farmaceutické fakultě UK
Fakultě architektúry STU
Univerzitě veterinárskeho lekárstva a farmácie
Fakultě ekonomiky a manažmentu SPU
Fakultě sociálnych vied a zdravotníctva UKF
Fakulta manažmentu PU
Fakultě zdravotníckych odborov PU
Fakultě sociálnych vied UCM
Fakultě podnikatelské VUT
Fakultě informatiky MU
Národohospodářské fakultě VŠE
Fakultě managementu a ekonomiky UTB
(J) Starých Slovanov najviac ohrozovali kočovné
národy.
6. Kontrola plnenia cieľov
projektu sa robí vždy po ukončení riešenia projektu. V prípade, že doba, počas ktorej sa
poskytuje podpora projektu,
je dlhšia ako dva roky, poskytovateľ je povinný urobiť
kontrolu taktiež najmenej
jedenkrát v priebehu riešenia
projektu.
Ktoré z nasledujúcich
tvrdení vyplýva z uvedeného
textu?
(A) Pokiaľ neboli splnené
ciele projektu, neurobí
sa kontrola ich plnenia.
(B) Ak nebola na riešenie
projektu poskytnutá
podpora, nemusí byť
projekt kontrolovaný.
(C) Ak dôjde k predčasnému ukončeniu
dvojročného projektu,
poskytovateľ je povinný
urobiť aspoň dve
kontroly plnenia cieľov
projektu.
(D) Pri projekte kratšom
ako dva roky nie je možné poskytnúť podporu
pred splnením všetkých
plánovaných cieľov.
(E) Plnenie cieľov ukončeného projektu, ktorému
bola poskytovaná
podpora štyri roky, musí
byť poskytovateľom
kontrolované aspoň
dvakrát.
7. Reklamáciu mechanického
poškodenia výrobku, ktoré
nebolo zjavné pri prevzatí
zásielky, je nutné uplatniť neodkladne po jeho odhalení,
t.j. najneskôr ihneď po prvom
použití výrobku. Neskoršie
reklamácie
mechanického
poškodenia výrobku už nie je
možné uznať.
Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva/jú z uvedeného
textu?
I. Reklamácia mechanického
poškodenia výrobku uplatňovaná po inom ako prvom použití výrobku nebude uznaná.
II. Ak neodhalí kupujúci mechanické poškodenie výrobku
pri prevzatí zásielky, je tak po-
ako na vš
Národné porovnávacie skúšky
V úlohách 8–10 porovnajte výrazy v stĺpčekoch vľavo a vpravo a zvoľte odpoveď
A) ak výraz v stĺpčeku vlavo je
väčší
B) ak výraz v stĺpčeku vpravo
je väčší
C) ak sa oba výrazy rovnajú
D) ak vzťah medzi výrazmi
nie je možné podľa zadania
jednoznačne určiť.
8. Peter a Milan oberajú egreše stálou rýchlosťou. Peter naoberá za pol hodiny rovnaké
množstvo egrešov ako Milan
za 45 minút.
množstvo egrešov, množstvo egrešov,
ktoré Peter naoberá ktoré Milan naoberá
za 3 hodiny
za 4 hodiny
(A) Hodnota vľavo je väčšia
než hodnota vpravo.
(B) Hodnota vpravo je väčšia než hodnota vľavo.
(C) Hodnota vpravo je
rovnaká ako hodnota
vľavo.
(D) Nie je možné jednoznačne určiť, ktorá
hodnota je väčšia.
9. Meteorologická stanica namerala postupne teploty 6 °C,
12 °C, 14 °C, 16 °C, 12 °C
a 8 °C.
priemer z prvých
priemer z poštyroch nameraných sledných troch
teplôt
nameraných teplôt
(A) Hodnota vľavo je väčšia
než hodnota vpravo.
(B) Hodnota vpravo je väčšia než hodnota vľavo.
(C) Hodnota vpravo je
rovnaká ako hodnota
vľavo.
(D) Nie je možné jednoznačne určiť, ktorá
hodnota je väčšia.
10.
počet všetkých
počet všetkých
rôznych párnych rôznych nepárnych
trojciferných čísel trojciferných čísel
zostavených len
zostavených len
z nepárnych číslic z párnych číslic
(A) Hodnota vľavo je väčšia
než hodnota vpravo.
(B) Hodnota vpravo je väčšia než hodnota vľavo.
(C) Hodnota vpravo je
rovnaká ako hodnota
vľavo.
(D) Nie je možné jednoznačne určiť, ktorá
hodnota je väčšia.
Úlohy 11 až 13
(graf nájdete vyššie)
Študenti zrealizovali porovnanie troch barov (U Kocúra,
U Zmije, U Supa). V baroch
hodnotili šesť hľadísk – čistotu prostredia, vľúdnosť
personálu, bohatosť ponuky
jedál a nápojov, prijateľnosť
cien, rýchlosť obsluhy a chuť
jedál a nápojov. V každom
hľadisku mohol bar získať
0–10 bodov (0 = najhorší, 10
= najlepší). Graf ukazuje, aké
bodové hodnotenia získali
jednotlivé bary v sledovaných
kritériách.
11. Koľko bodov dohromady
získali všetky tri bary za prijateľnosť cien?
(A) 11
(B) 12
(C) 13
(D) 14
(E) 15
12. Ktoré bary dostali viac bodov za rýchlosť obsluhy než za
vľúdnosť personálu?
(A) len bar U Kocúra
(B) len bar U Zmije
(C) každý z dvojice barov
U Kocúra, U Zmije
(D) každý z dvojice barov
U Zmije, U Supa
(E) každý z dvojice barov
U Supa, U Kocúra
INZERCE
14. Pán Prachatý kúpil obraz za 400 000 korún. Po desiatich rokoch ho predal za
1 200 000 korún. Koľko mu
priemerne každý rok zarobila
každá tisíckoruna z pôvodne
vložených 400 000 korún?
(A) 100 korún
(B) 200 korún
(C) 400 korún
(D) 1 000 korún
(E) Žiadna z možností (A)
až (D) nie je správna.
15. Koľko je všetkých okrajových dielikov v obrázkových
puzzle tvorených 2 500 štvorcovými, rovnako veľkými dielikmi zostavenými do tvaru
štvorca?
(A) 50
(B) 196
(C) 200
(D) 250
(E) Žiadna z možností (A)
až (D) nie je správna.
Riešenie ukážky:
1E, 2E, 3B, 4A, 5D, 6E, 7A,
8A, 9C, 10C, 11D, 12B, 13A,
14B, 15B
13. Pokiaľ by sa sčítali len
body získané za bohatosť
ponuky jedál a nápojov a za
prijateľnosť cien, aké by bolo
poradie od baru s najvyšším
súčtom po bar s najnižším
súčtom?
(A) 1. U Zmije, 2. U Kocúra, 3. U Supa
(B) 1. U Kocúra, 2. U Supa,
3. U Zmije
(C) 1. U Zmije, 2. U Supa,
3. U Kocúra
(D) 1. U Supa, 2. U Kocúra,
3. U Zmije
(E) 1. U Supa, 2. U Zmije,
3. U Kocúra
vinný urobiť po prvom použití
výrobku.
III. Reklamácia mechanického poškodenia výrobku, ktoré bolo odhalené pred prvým
použitím výrobku, musí byť
uznaná.
(A) len I.
(B) len II.
(C) I. a II.
(D) I. a III.
(E) II. a III.
7
8
ako na vš
Národné porovnávacie skúšky
Ako si vybrať tú správnu školu
Zdá sa vám, že sa nezorientujete vo svete rozmanitých ponúk vysokých škôl a že si nevyberiete? Je predsa toľko zaujímavých
odborov, univerzít a vy máte toľko záujmov. Alebo je to naopak a do ničoho sa vám príliš nechce? Neviete, podľa čoho by ste
sa vlastne mali rozhodovať? Kritérií je niekoľko, a možno vám pomôžu sa rozhodnúť, ak sa na ne pozrieme bližšie.
Sebareflexia a rozhovory
Porozmýšľajte, čo vás naozaj baví, aké máte záujmy,
pri akých činnostiach trávite
najradšej čas. Ak si neviete
poradiť, premýšľajte, kedy
ste robili naposledy niečo, čo
vás úplne vtiahlo tak, že ste
nevnímali nič iné okolo seba.
Tiež býva užitočné rozprávať
sa o tom s druhými: s rodičmi,
kamarátmi, učiteľmi, hovorte
svoje nápady nahlas čo najviac ľuďom.
le. Pohovor s poradcom vám
môže priniesť veľmi podstatné
informácie, napríklad, aké
sú vaše šance na uplatnenie
po štúdiu, platové podmienky, rôzne ďalšie podmienky
pre vykonávanie samostatnej
praxe (niektoré odbory si pre
zvyšovanie kvalifikácie vyžadujú, ešte ďalšie, takzvané
postgraduálne vzdelávanie či
atestácie, napríklad medicína,
klinická psychológia, právo
a podobne).
Výchovný,
kariérový poradca
Školské zariadenia sú dnes
už často poskytovateľmi psychologických a ďalších poradenských služieb, napríklad
kariérového
poradenstva.
Zistite najprv, či u vás v škole
takáto možnosť existuje, prípadne či by boli ochotní vám
sprostredkovať psychologické
testovanie či podobnú konzultáciu priamo na vašej ško-
Literatúra, príručky, testy
Ak nemáte možnosť v škole
osloviť školského psychológa
či kariérového poradcu, existujú možnosti, ako sa zorientovať bez nich. Keď zájdete
do knižnice alebo kníhkupectva, naskytnú sa vám najrôznejšie, niektoré odborné,
niektoré populárnejšie, publikácie o profesnom zameraní a o osobnostných predpokladoch. Nečakajte, že v nich
nájdete univerzálne a zaručené odpovede, ale môžu byť
dobrým odrazovým mostíkom
k vášmu rozhodovaniu. Ak sa
o sebe chcete naozaj niečo dozvedieť, overte si dôveryhodnosť zdroja.
Časové možnosti
Podľa skúseností zo strednej
školy pravdepodobne viete
dopredu odhadnúť, koľko vám
trvá učenie a príprava do školy. Myslite vopred aj na túto
skutočnosť. Ak si vyberáte časovo náročné štúdium, ako je
napríklad medicína, zvažujte
svoju trpezlivosť a vytrvalosť
už teraz. Ak máte záujmy,
prácu alebo iné povinnosti,
ktoré chcete naďalej udržiavať, urobte si dopredu v mysli
harmonogram, ako ich spolu
budete zvládať.
Reálne šance na prijatie
Vysoké školy každoročne zverejňujú, koľko uchádzačov
môžu prijať a aké výsledky sa
od prijatých očakávajú. Aj to
Vám môže pomôcť zistiť, či sa
chcete o tú-ktorú školu uchádzať. V prípade, že vyberáte
náročnú univerzitu s minimálnym počtom prijatých, je
dobré mať ešte jednu alternatívu, tzn. poistku. To je škole,
na ktorú nie sú také vysoké
nároky na prijatie a v prípade,
že sa nedostanete na tú svoju
preferovanú, môžete nastúpiť
dočasne tam.
Praktické ukazatele
Lokalita vašej vysokej školy
je nezanedbateľným prvkom
v rozhodovaní, kam sa hlásiť
na vysokú. Dochádzanie zaberie nejaký čas a taktiež sa
odrazí vo vašom rozpočte.
Finančná stránka: dopredu si zistite, či nebudete
za štúdium platiť (napr. pri
prekročení štandardnej dĺžky
štúdia, pri štúdiu v cudzom
jazyku, na súkromnej škole či
pri prekročení veku 26 rokov),
koľko vás bude stáť nájomné,
doprava, strava a podobne.
Premyslite, či budete musieť
popri štúdiu pracovať a či vám
to náročnosť štúdia dovolí.
Ubytovanie je ďalším parametrom (aké sú v danom
mieste možnosti? Internát,
ubytovňa, podnájom, prenájom), ktorý rozhoduje a tiež
má vplyv na vašu celkovú
pohodu pri štúdiu (zdieľanie
bytu alebo izby s ďalšími študentmi, vzdialenosť od školy,
dochádzanie MHD etc.). Ďalšími praktickými pomôckami
vám môžu byť: kvalita a prestíž VŠ, zariadenie a vybavenie školy, možnosti praktických skúseností počas štúdia,
spolupráca s inými školami,
možnosti stáží v zahraničí
a podobne.
www.vysokeskoly.sk
Chyťte maturitu skôr, než ona chytí vás !
Posledný rok na strednej škole je časovo veľmi náročný. Študenti sa stretávajú nielen s učením na bežné skúšky, ale aj
s prípravou stužkovej, prípravou ku skúškam na vysokú školu a v neposlednom rade aj prípravou na zatiaľ najväčšiu
skúšku v ich živote – maturitu! Ako najlepšiu možnú prípravu odporúčame Maturitný tréning.
Čísla s výkričníkom
V minulom roku maturitu
z anglického jazyka nezvládlo
celkom 4 451 študentov stredných škôl. Na úrovni B1 sa
maturita nepodarila 15 %
študentov tj v každej tridsaťčlennej triede neuspeli štyria
až piati žiaci! Na úrovni B2
nezvládlo skúšku len 4 % skúšaných, ale aj to v priemernej
triede na gymnáziu znamená
neúspech jedného až dvoch
žiakov!
Čo s tým?
Chápeme, že času nie je nazvyš, upozorňujeme preto na
úlohy, ktoré robili maturantom zásadné problémy:
1. časť – Počúvanie s porozumením
• úlohy vyžadujúce vyvodenie informácií z textu so
zložitejšou slovnou zásobou
• zadania, ktoré vyžadovali
spojenie dvoch informácií
z textu, aby bolo možné
správne odpovedať
• na úrovni B2 ďalej s tvorbou odpovede, ktorá sa nedala nájsť v texte, ale musela sa samostatne vytvoriť
2. časť – Gramatika a slovná
zásoba – bezpochyby najťažšia časť
• zadanie vyžadujúce tvorbu
vlastnej krátke odpovede
• v teste B1 : vzťažné záme-
väzby či niektoré spôsoby
tvorenia slov
3. časť – Čítanie s porozumením
• doplňovanie slov do kontextu
• spracovanie viac informácií z textu a následné
vyvodenie podstatnej informácie potrebnej na zodpovedanie otázok
• v teste vyššej obtiažnosti
aj priraďovanie niektorých
viet do kontextu
ná , predprítomný čas alebo výber slovného druhu
s ohľadom na kontext
• v teste B2 : ustálené slovné spojenia , predložkové
Testovanie má zmysel
Zároveň by sme vám chceli
odporučiť priebežné testovanie, pretože sa ukazuje, že
všetky testy (zvlášť testy po-
dobné budúcemu zadaniu)
učenie posilňujú a odbúravajú
stresový faktor. Ak sa pozrieme na obrázok znázorňujúci
efektivitu iných techník učenia, je jasné, že výhody testovania nanečisto nie sú skromné​​. Niektoré štúdie dokonca
zistili, že precvičovanie testov
môže proces rozpamätania až
zdvojnásobiť!
Zapojte vašu školu do Maturitného tréningu a vyskúšajte si maturitu z angličtiny
nanečisto. Objednávku škola
vytvorí na adrese: www.scio.
sk/maturitnytrening. Praxe
v Českej republike ukazuje, že
na financovaní testovania sa
podieľajú aj samotní študenti.
ako na vš
ŠPECIÁLNA PRÍLOHA
Kam ešte
podať
prihlášku
Stručný prehľad verejných vysokých škôl na Slovensku
s uzávierkou prihlášok bakalárskeho štúdia.
10
město
Banská
Bystrica
Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici (UMB)
Ekonomická univerzita
v Bratislave (EU)
Košice
Bratislava
Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU)
Trnava
Bratislava
Martin
Termín/y podania
prihlášky do
Deň otvorených dverí
Fakulta dramatických umení
29. 11. 2013,
31. 1. 2014
8. 10. 2013,
21. 11. 2013
Fakulta múzických umení
30. 11. 2013
http://fmu.aku.sk/
Fakulta výtvarných umení
29. 11. 2013
http://fvu.aku.sk/
Ekonomická fakulta
28. 2. 2014
13. 11. 2013
www.ef.umb.sk/
Filozofická fakulta
28. 2. 2014
13. 11. 2013
www.ff.umb.sk/
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
14. 3. 2014
13. 11. 2013
www.fpvmv.umb.sk/
Fakulta prírodných vied
14. 3. 2014
13. 11. 2013
www.fpv.umb.sk/
Pedagogická fakulta
28. 2. 2014
13. 11. 2013
www.pdf.umb.sk/
Právnická fakulta
28. 2. 2014
13. 11. 2013
www.prf.umb.sk/
Fakulta aplikovaných jazykov
31. 3. 2014
7. 2. 2014
www.euba.sk/fakulty/fakulta-aplikovanych-jazykov
Fakulta hospodárskej informatiky
31. 3. 2014
7. 2. 2014
www.fhi.sk/sk
Fakulta medzinárodných vzťahov
31. 3. 2014
7. 2. 2014
http://fmv.euba.sk/
Fakulta podnikového manažmentu
31. 3. 2014
7. 2. 2014
http://fpm.euba.sk/
Národohospodárská fakulta
31. 3. 2014
7. 2. 2014
http://nhf.euba.sk/
Obchodná fakulta
31. 3. 2014
7. 2. 2014
www.obchodnafakulta.sk/
Podnikohospodárská fakulta v Košiciach
31. 3. 2014
7. 2. 2014
www.euke.sk/
Fakulta architektúry
30. 11. 2013
Fakulta elektrotechniky a informatiky
30. 4. 2014
28. 1. 2014
www.fei.stuba.sk/
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
31. 3. 2014
27. 5. 2014
www.fchpt.stuba.sk/
Fakulta informatiky a informačných technológií
31. 3. 2014
13. 12. 2013
www.fiit.stuba.sk/
Stavebná fakulta
30. 4. 2014
6. 2. 2014
www.svf.stuba.sk/
Strojnícka fakulta
28. 2. 2014
Materiálovotechnologická fakulta Trnava
31. 3. 2014
Evanjelická bohoslovecká fakulta
31. 3. 2014
www.fevth.uniba.sk/
Fakulta managementu
31. 3. 2014
www.fm.uniba.sk/
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
28. 2. 2014
12. 2. 2014, 4. 6. 2014
www.fmph.uniba.sk/
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
28. 2. 2014
9. 10. 2013
www.fses.uniba.sk/
Fakulta telesnej výchovy a športu
28. 2. 2014
31. 1. 2014
www.fsport.uniba.sk/
Farmaceutická fakulta
28. 2. 2014
10. 5. 2014
www.fpharm.uniba.sk
Filozofická fakulta
28. 2. 2014
25. 1. 2014
www.fphil.uniba.sk/
Lekárska fakulta
28. 2. 2014
Pedagogická fakulta
28. 2. 2014
25. 1. 2014
www.fedu.uniba.sk/
Právnická fakulta
28. 2. 2014
29. 11. 2013
www.flaw.uniba.sk/
univerzita
Akadémia umení v Banskej
Bystrici (AKU)
Bratislava
ako na vš
ŠPECIÁLNA PRÍLOHA / Národné porovnávacie skúšky
Univerzita Komenského
v Bratislave (UK)
fakulta
web
http://fdu.aku.sk/
www.fa.stuba.sk/
www.sjf.stuba.sk/
29. 1. 2014
www.mtf.stuba.sk/
www.fmed.uniba.sk/
Prírodovedecká fakulta
28. 2. 2014
17. 1. 2014
www.fns.uniba.sk/
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká
fakulta
31. 3. 2014
11. 5. 2014
www.frcth.uniba.sk/
Jesseniova lekárska fakulta Martin
28. 2. 2014
3. 2. 2014
www.jfmed.uniba.sk/
ako na vš
město
Národné porovnávacie skúšky / ŠPECIÁLNA PRÍLOHA
univerzita
fakulta
Vysoká škola múzických
umení v Bratislave (VŠMU)
Košice
Univerzita J. Selyeho v Komárne (UJS)
Technická univerzita v Košiciach (TUKE)
web
www.df.vsmu.sk
Filmová a televízna fakulta
2. 12. 2013
8. 11. 2013
http://ftf.vsmu.sk/
Hudobná a tanečná fakulta
30. 11. 2013
16. 11. 2013
www.htf.vsmu.sk/
2. 12. 2013
14. 11. 2013
www.vsvu.sk/
Ekonomická fakulta
31. 3. 2014
18. 2. 2014
www.ujs.sk/ef/
Pedagogická fakulta
31. 3. 2014
18. 2. 2014
www.ujs.sk/pf/
Reformovaná teologická fakulta
31. 3. 2014
20. 2. 2014
www.ujs.sk/frt/
Ekonomická fakulta
31. 3. 2014
13. 11. 2013
www.ekf.tuke.sk/
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
31. 5. 2014
13. 11. 2013
www.fberg.tuke.sk
Fakulta elektrotechniky a informatiky
30. 4. 2014
13. 11. 2013
www.fei.tuke.sk/
Fakulta umení
30. 11. 2013
13. 11. 2013, 16. –
18. 1. 2014
www.fu.tuke.sk/
Hutnícka fakulta
31. 5. 2014
13. 11. 2013
www.hf.tuke.sk/
Letecká fakulta
13. 6. 2014
13. 11. 2013
http://web.tuke.sk/lf/
Stavebná fakulta
30. 4. 2014
13. 11. 2013,
6. 5. 2014
www.svf.tuke.sk/
Strojnícka fakulta
30. 4. 2014
13. 11. 2013
www.sjf.tuke.sk/
Vysoká škola výtvarných
umení v Bratislave (VŠVU)
Komárno
Deň otvorených dverí
november 2013 –
február 2014
Divadelná fakulta
Bratislava
Termín/y podania
prihlášky do
11
TyFaVKa 2014 na farmácii v Bratislave
T
ohtoročný Týždeň farmaceutického vzdelávania (TyFaVKa 2014, 10.–14.
3. 2014) na Farmaceutickej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK)
sa bude niesť v znamení
10 000-eho absolventa farmácie z FaF UK, ktorý bude
podľa očakávania promovať
v júli tohto roka. Tento medzník je dôležitý v živote fakulty, keďže vyjadruje populáciu
farmaceutov, ktorá sa úspešne presadzovala na trhu práce od založenia fakulty v roku
1952 do súčasnosti. Zároveň
predstavuje
produktivitu
vzdelávacej inštitúcie, ktorá ako jediná fakulta svojho
druhu na Slovensku patrí
k popredným európskym fakultám, združeným v Asociácii európskych farmaceutických fakúlt.
Cieľom TyFaVKy je predstaviť
fakultu ako lídra
farmaceutického vzdelávania
na Slovensku,
prepojiť edukačné a propagačné
aktivity fakulty a jej
partnerov, či poskytnúť platformu na diskusiu o nových
výzvach a trendoch vo farmaceutickom vzdelávaní. Tento
rok už bude prebiehať štvrtý
ročník tohto unikátneho projektu, ktorý bol pri svojich
začiatkoch prvým svojho druhu na Slovensku, a ktorý je
určený nielen študentom, ale
všetkým, ktorí sa pohybujú
v oblasti farmácie.
FaVKe má možnosť prezentovať svoje spoločnosti a môžu
atraktovať najschopnejších
študentov na pracovné pozície. Z pohľadu fakulty je zase
cieľom umožniť študentom
získať iný, možno aj atraktívnejší pohľad na fakultu a poskytnúť priestor na odbornú,
a azda aj spoločenskú diskusiu
o nárokoch na produkt fakulty
– absolventa farmácie tak, aby
bol náš absolvent vzdelaným
a profesionálne sebavedomým
partnerom pre lekárov a ostatných odborníkov.
Program ponúka študentom príležitosť zúčastniť sa
špecifických kurzov, v ktorých
si rozšíria svoje vedomosti
v rozmanitých oblastiach farmaceutických činností, v rámci Kariérnych dní farmaceutov, ktoré organizuje v rámci
TyFaVKy Slovenský spolok
študentov farmácie, môžu
získať informácie o svojich
kariérnych možnostiach od
potenciálnych zamestnávateľov zo sféry farmácie a zdravotníctva, na Majstrovstvách
v lekárenskej komunikácii si
môžu „lekárensky zasúťažiť“
a overiť si svoje profesionálne
komunikačné schopnosti voči
„fantómovému“ pacientovi
a na Študentskej vedeckej
konferencii si môžu vypočuť
vedecké prezentácie svojich
kolegov, alebo aj predstaviť
výsledky vlastného výskumu.
Študent vďaka TyFaVKe
získava prehľad o svojich perspektívach, aby naštartoval
svoju kariéru správnym spôsobom, a aby bol úspešný na
farmaceutickom trhu práce.
Zamestnávatelia vďaka Ty-
doc. PharmDr. Ján Klimas,
PhD. MPH
Prvý prodekan a prodekan pre
výchovno-vzdelávaciu činnosť
a doktorandské štúdium
12
město
Termín/y podania
prihlášky do
Deň otvorených dverí
Fakulta výrobných technológií Prešov
30. 4. 2014
13. 11. 2013
www.fvt.tuke.sk/sk
Fakulta verejnej správy
31. 3. 2014
4. 10. 2013
www.upjs.sk/fakulta-verejnej-spravy/
Filozofická fakulta
31. 3. 2014
4. 10. 2013
www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/
Lekárska fakulta
28. 2. 2014
4. 10. 2013
www.upjs.sk/lekarska-fakulta/
Právnická fakulta
31. 3. 2014
4. 10. 2013
www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/
Prírodovedecká fakulta
31. 3. 2014
4. 10. 2013, 7. 2. 2014
15. 3. 2014
13.–15. 12. 2013
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
30. 4. 2014
7. 2. 2014
www.fapz.uniag.sk/sk/
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
30. 4. 2014
7. 2. 2014, 7. 3. 2014
www.fbp.uniag.sk/sk/
Fakulta ekonomiky a manažmentu
21. 3. 2014
17. 1. 2014
www.fem.uniag.sk/fem/
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
31. 3. 2014
29. 11. 2013
www.fesrr.uniag.sk/sk/
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
28. 2. 2014,
30. 4. 2014
24. 1. 2014
www.fzki.uniag.sk/sk/
Technická fakulta
31. 3. 2014
24. 1. 2014,
19. 2. 2014
www.tf.uniag.sk/sk/
Fakulta prírodných vied
28. 2. 2014
20. 2. 2014
www.fpv.ukf.sk/
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
28. 2. 2014
20. 2. 2014
www.fsvaz.ukf.sk/
Fakulta stredoeurópskych štúdií
28. 2. 2014
20. 2. 2014
www.fss.ukf.sk/
Filozofická fakulta
28. 2. 2014
20. 2. 2014
www.ff.ukf.sk/
Pedagogická fakulta
28. 2. 2014
20. 2. 2014
www.pf.ukf.sk/
Fakulta humanitných a prírodných vied
31. 3. 2014
11. 2. 2014
Fakulta manažmentu
31. 3. 2014
17. 12. 2013, 14. 1.
2014, 11. 2. 2014
Fakulta športu
15. 4. 2014
11. 2. 2014
www.unipo.sk/fakulta-sportu
univerzita
Prešov
Košice
Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika
v Košiciach (UPJŠ)
fakulta
Univerzita veterinárskeho
lekárstva
a farmácie (UVLF)
Slovenská poľnohospodárska
univerzita
v Nitre (SPU)
Nitra
Univerzita Konštantína
Filozofa v Nitre
Prešov
Ružomberk
Prešovská univerzita
v Prešove
Katolícka univerzita v Ružomberku
Košice
Trenčín
Púchov
ako na vš
ŠPECIÁLNA PRÍLOHA / Národné porovnávacie skúšky
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
web
www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/
www.uvlf.sk/sk
www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied
www.unipo.sk/fakulta-manazmentu
Fakulta zdravotníckych odborov
31. 3. 2014
11. 2. 2014
www.unipo.sk/fakulta-zdravotnictva
Filozofická fakulta
31. 3. 2014
11. 2. 2014
www.unipo.sk/filozoficka-fakulta
Gréckokatolícka teologická fakulta
30. 3. 2014
11. 2. 2014
Pedagogická fakulta
31. 3. 2014
6. 2. 2014, 8. 2. 2014,
11. 2. 2014
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
30. 4. 2014
11. 2. 2014
Fakulta zdravotníctva
31. 3. 2014
12. 2. 2014
www.fz.ku.sk/
Filozofická fakulta
28. 3. 2014
12. 2. 2014
www.ff.ku.sk/
Pedagogická fakulta
10. 3. 2014
12. 2. 2014
www.pf.ku.sk/
Teologická fakulta Košice
31. 3. 2014
11. 5. 2014
www.tf.ku.sk/
Fakulta politológie
31. 5. 2014
http://politologia.tnuni.sk/
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
31. 5. 2014
http://fsev.tnuni.sk/
Fakulta špeciálnej techniky
30. 5. 2014
13. 11. 2013
http://fst.tnuni.sk/
Fakulta zdravotníctva
30. 4. 2014
15. 1. 2014
http://fz.tnuni.sk/
Fakulta priemyselných technológií Púchov
30. 6. 2014
28. 2. 2014
http://fpt.tnuni.sk/
www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta
www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta
www.unipo.sk/pravoslavna-bohoslovecka-fakulta
ako na vš
město
Trnava
Národné porovnávacie skúšky / ŠPECIÁLNA PRÍLOHA
Deň otvorených dverí
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
28. 2. 2014
12. 11. 2013
Filozofická fakulta
28. 2. 2014
Pedagogická fakulta
28. 2. 2014
21. 1. 2014
http://pdf.truni.sk/
Právnická fakulta
31. 3. 2014
23. 1. 2014
http://iuridica.truni.sk/
Teologická fakulta Bratislava
31. 3. 2014
3. 12. 2013
www.tftu.sk/
Fakulta masmediálnej komunikácie
30. 4. 2014
14. 2. 2014
http://fmk.ucm.sk/
Fakulta prírodných vied
30. 4. 2014
12. 11. 2013
http://fpv.ucm.sk/sk/
Fakulta sociálných vied
30. 4. 2014
2. 12. 2013
www.fsvucm.sk/uvod
Filozofická fakulta
30. 5. 2014
únor
Inštitút fyzioterapie, balneólogie a ličebnej rehabilitácie
30. 4. 2014
20. 3. 2014
http://ifblr.ucm.sk/
31. 12. 2013,
31. 3. 2014
16. 1. 2014
www.tuzvo.sk/df/
Fakulta ekológie a environmentalistiky
31. 3. 2014
6. 12. 2013
www.tuzvo.sk/fee/
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
30. 4. 2014
4. 2. 2014
www.tuzvo.sk/fevt/
Lesnícka fakulta
31. 3. 2014
29. 1. 2014
www.tuzvo.sk/lf/
Elektrotechnická fakulta
30. 4. 2014
7. 2. 2014
http://fel.uniza.sk/
Fakulta humanitných vied
31. 3. 2014
28. 2. 2014
http://fhv.uniza.sk/fhv/
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
30. 4. 2014
8. 11. 2013, 14. 2.
2014
Fakulta riadenia a informatiky
31. 3. 2014
7. 2. 2014, 14. 2. 2014
www.fri.uniza.sk/
Fakulta špeciálneho inžinierstva
30. 4. 2014
23. 1. 2014
http://fsi.uniza.sk/
Stavebná fakulta
30. 4. 2014
6. 2. 2014
http://svf.uniza.sk/
Strojnícka fakulta
30. 4. 2014
20. 11. 2013, 11. 2.
2014
fakulta
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Drevárska fakulta
Zvolen
Žilina
web
http://fzasp.truni.sk/
http://fff.truni.sk/
Trnavská univerzita v Trnave
Bratislava
Trnava
Termín/y podania
prihlášky do
univerzita
13
Technická univerzita vo
Zvolene
Žilinská univerzita v Žiline
http://ff.ucm.sk/
http://fpedas.uniza.sk/sk/
www.fstroj.uniza.sk/
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre
F
akulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre má
priznané právo udeľovať akademické tituly v 7 študijných
programoch pre bakalársky
stupeň vzdelania. Programy
sú zabezpečované v slovenskom jazyku, ale aj v kombinácii s anglickým jazykom,
prípadne s kompletnou výučbou v anglickom jazyku.
Fakulta výrazne podporuje zahraničné mobility svojich študentov, či už v rámci programu Erazmus, alebo rôznych
bilaterálnych zmlúv. Percentuálny podiel študentov,
ktorí časť štúdia, alebo prax
absolvujú v zahraničí patrí
k najvyšším v rámci fakúlt SR.
Absolventom všetkých študij-
ných programov je umožnené
pokračovať na vlastnej fakulte aj na II. stupni štúdia.
Fakulta patrí medzi
najlepšie fakulty ekonomického zamerania na
Slovensku a jej absolventi nachádzajú dobré uplatnenie doma
i v zahraničí. O tom
svedčí aj externé hodnotenie fakulty zo strany
rôznych inštitúcií.
Podľa Prehľadu výsledkov
hodnotenia výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti
uskutočnenej v rámci poslednej komplexnej akreditácie
FEM sa v skupine spoločenské
a ekonomické vedy v rámci
všetkých podobne orientova-
ných fakúlt v Slovenskej republike umiestnila na prvom
až druhom mieste. V hodnotení Akademickej rankingovej
a ratingovej agentúry, ktoré
sa opiera o podrobnú analýzu
verejne dostupných a verifikovateľných údajov o ich
vedeckej činnosti, pedagógoch, študentoch,
záujme o štúdium,
grantoch a doktorandskom štúdiu sa fakulta
v rámci slovenských
fakúlt s ekonomickým
zameraním umiestňuje
každoročne minimálne
na druhom mieste.
Značkou kvality poskytovaného vzdelávania aj
z hľadiska medzinárodného
porovnania je okrem iného aj udelenie ECTS Label
SPU v Nitre, ktoré univerzita
získala ako prvá univerzita
na Slovensku, ako aj udele-
nie Diploma Supplement Label. Tieto ocenenia vytvárajú
predpoklady medzinárodnej
akceptácie výsledkov vzdelávania.
Z pohľadu uplatnenia absolventov v praxi k pozitívnym výsledkom patrí, že absolventi fakulty patria medzi
tých o ktorých majú zamestnávatelia najväčší záujem.
Podľa zdroja Profesia.sk fakulta získala 9. miesto v rámci všetkých fakúlt SR a druhé
v rámci fakúlt ekonomického
zamerania.
Viac o Fakulte ekonomiky
a manažmentu na www.fem.
uniag.sk
14
ako na vš
ŠPECIÁLNA PRÍLOHA / Národné porovnávacie skúšky
Si lepší ako tvoje známky?
Fakulta manažmentu PU
v Prešove ťa chce!
Raz zažiť je lepšie ako 100 krát počuť
(alebo štúdium na FM PU v Prešove očami študentov)
• Fakultu manažmentu som
si vybrala preto, lebo je
neďaleko môjho bydliska
a má veľmi dobré referencie a ponúka mi vzdelanie,
ktoré CHCEM.
• Študujem na univerzite
so všetkým čo k tomu patrí (auly, knižnica, bazén,
športoviská, internáty, zahraniční študenti a dobrý
pocit).
• Fakulta manažmentu nie je
len o štúdiu, stretli sme sa
tu skvelá partia ľudí, ktorí si
vieme navzájom pomáhať.
• Štúdium určite nie je len
o teoretických znalostiach, ale napríklad minulý
mesiac sme boli exkurzii
v Poľsku, tento týždeň
sa chystáme do Budapešti,
a potom v letnom semestri
do Viedne, Prahy a na týždenný pobyt do Litvy, Lotyšska a Estónska.
• O štúdiu na našej fakulte si
myslím, že je veľmi prínosné, keďže väčšina našich
prednášajúcich, alebo vedúcich seminárov má svoje
skúsenosti priamo z praxe.
• Konečne viem čo je „škola hrou“ – naučila som sa
skvelé metódy do praxe!
• Čo sa mi najviac páči na
tejto škole? Učitelia nás
berú ako seberovných, volajú nás kolegami, čo mne
osobne veľmi lichotí.
• Máme dostatok udalostí
ako napr. Manager party
alebo Univerzitný ples…
• Pre mňa je okrem vzdelania najväčšou pridanou
hodnotou moja priateľka,
ktorá si ma tu našla. 
• Na fakultu som sa prihlásil
preto, lebo som hľadal školu, ktorá mi poskytne kvalitné vzdelanie a zároveň
ma dostatočne pripraví na
moju budúcu pracovnú pozíciu manažéra.
• Na štúdiu sa mi páči hlavne to, čo sa mi aj osvedčilo,
že je to pravda, že veci, ktoré sa naučím v škole, viem
využiť aj v praxi.
• Je to dobrá škola, mne sa tu
veľmi páči, mám možnosť
sa naučiť sebaprezentovať,
robíme tu seminárky, kde
mám možnosť aj vyjadriť
svoje názory.
• Je tu všetko – len Ty nám
tu chýbaš!
Určite neváhaj a príď
sem, lebo je tu nádherné
mesto, ktoré si Ťa určite
získa. Je tu perfektný študentský život, kvalitné štúdium a výborný kolektív.
Už sa na Teba tešíme!
Tvoji budúci spolužiaci
Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzity
Komenského
F
akulta je najmladšou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Ponúka
štúdium v štyroch navzájom prepojených študijných
programoch na bakalárskom
stupni štúdia: Aplikovaná
ekonómia, Európske štúdiá,
Sociálna a pracovná psychológia a Sociálna antropológia
a štyroch programoch magisterského štúdia: Európske
štúdiá, Sociálna a pracovná
psychológia, Sociálna antropológia a Verejná politika. Štúdium na týchto programoch
sa vyznačuje multidisciplinaritou, každý študent má možnosť zostaviť študijný plán tak,
aby sa profiloval v tom smere,
o ktorý má záujem.
Prednosťou štúdia na
FSEV UK je vysoký podiel
študentov, ktorí absolvujú
počas štúdia zahraničný študijný pobyt alebo stáž, až do
15%. Študenti programu Európskych štúdií sa zapájajú do
medzinárodných simulovaných súťaží – National Model
United Nations v New Yorku,
Prahe, Ženeve.
Fakulta
spolupracuje
s UNESCO centrom pre ľudské práva. Programy antropológie a psychológie sú úzko
prepojené s praxou pomocou
povinného terénneho výskumu a zberu dát. Študenti ekonómie majú široké možnosti
uplatnenia po absolvovaní
štúdia. Študenti psychológie
štandardne obsadzujú v súťaži ŠVOČ vysoké miesta v celonárodnom kole.
Fakulta má zriadené špecializované výskumné laboratóriá zamerané na verejnú
politiku, antropológiu a psychológiu.
Fakulta stredoeurópskych štúdií
Univerzity Konštantína Filozofa
v Nitre
F
akulta stredoeurópskych
štúdií je dynamicky sa rozvíjajúcou fakultou, ktorej základným poslaním je poskytnúť
kvalitnú teoretickú prípravu,
ale aj praktické skúseností
a zručnosti, potrebné pre aktívnu účasť v hospodárskom
a spoločenskom živote. Fakulta pripravuje erudovaných pedagógov pre školy s vyučovacím jazykom maďarským, ale
aj odborníkov, ktorí zvládajú
komunikáciu v niekoľkých
jazykoch, pričom sú schopní
uplatniť sa v rôznych oblastiach kultúry, verejnej správy
a cestovného ruchu. Fakulta
stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa
v Nitre rozvíja svoju činnosť
v duchu multikulturalizmu
a vzájomného porozumenia.
Na našej fakulte prebieha
čulí študentský život v rámci
ktorého majú dlhoročnú tradíciu rôzne spoločenské aktivity
poslucháčov. Spevácky zbor,
tanečný súbor, študentský časopis, rôzne prednášky, súťaže,
autorské večierky a iné podujatia posilňujú spolupatričnosť
a dopĺňajú paletu činností poslucháčov vo voľnom čase.
Rozvoj medzinárodných
vzťahov dynamicky napreduje už od založenia fakulty.
Vďaka bilaterálnym zmluvám
a zmluvám Erasmus majú
naši poslucháči možnosť zú-
častňovať sa na zahraničných
študijných pobytoch na rôznych európskych univerzitách
od Škandinávie cez Maďarsko
až po Slovinsko. Štúdium
a kredity získané v zahraničí sú na fakulte v plnej miere
uznávané.
Fakulta stredoeurópskych
štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je perspektívnou a prosperujúcou
fakultou, a máme jasné vízie
ako napredovať ďalej v silnom
konkurenčnom boji.
Srdečne očakávame každého záujemcu o štúdium na
našej fakulte.
www.fss.ukf.sk/,
www.facebook.com/fss.ukf
ako na vš
Národné porovnávacie skúšky / ŠPECIÁLNA PRÍLOHA
15
Marianna Bachledová:
Čo mi dalo štúdium na Filozofickej fakulte
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici?
N
a Filozofickej fakulte
UMB v Banskej Bystrici
študujem na Katedre anglistiky a amerikanistiky – tlmočníctvo a prekladateľstvo.
Tento typ štúdia nerozvíja
len jazykové a komunikačné
zručnosti, ale ponúka komplexné vzdelanie a všeobecný
prehľad, učí analytickému
a syntetickému mysleniu.
Potvrdzuje to aj fakt, že som
vedomosti a zručnosti získané
pri štúdiu anglického jazyka
dokázala preniesť a využiť aj
pri práci s jazykom ruským,
hoci je to môj v poradí tretí
jazyk.
Vďaka tomu som v roku
2013 v konkurencii všetkých
jazykov vyhrala prvé miesto
na Prekladateľskej univerziáde v kategórii umeleckého
prekladu. A to nie som na
UMB žiadnou výnimkou.
Svedčí o tom skutočnosť, že
všetky prvé miesta
v štyroch vyhlásených kategóriách si odniesli
práve študenti
našej univerzity.
Schopnosť
práce s textom
na všetkých jazykových úrovniach je navyše aj
vynikajúcou prípravou a tréningom na kreatívne písanie.
Vďaka vedomostiam z teórie
literatúry a perfektnému prehľadu v literatúre samotnej,
sa prekladateľstvo stáva vzdelaním, ktoré človeka pripraví
aj na kariéru v oblasti vlastnej
literárnej tvorby. Všimli ste
si, koľkí slovenskí spisova-
telia sú zároveň
prekladateľmi?
V júni 2013 mi
vyšla autorská
poviedka v literárnom časopise Dotyky.
Dva roky pracujem ako redaktorka
internetového časopisu.
Už ako malá som vedela,
že chcem tlmočiť a UMB bola
jednoznačne správnou voľbou. Pokladám za šťastie, že
som mohla časť svojho života
stráviť s výnimočnými ľuďmi,
skvelými pedagógmi a vedeckými kapacitami, ktorých
mená sa v našich kruhoch
skloňujú s úctou.
V neposlednom rade som
vďačná za existenciu fakultnej
Prekladateľskej a tlmočníckej
spoločnosti, ktorá mi umožnila reálnu prax pod stresom
a tlakom, so zodpovednosťou
na pleciach, s vedomím, že
idem na trh nielen so svojou
kožou, ale reprezentujem celú
svoju fakultu a nesmiem sklamať všetkých, ktorí stoja za
mnou. Vďaka „spoločnosti"
som v pohode zvládla svoju
prvú vlastnú tlmočnícku zákazku, a potom aj ďalšie a ďalšie. Vďaka UMB odchádzam
do života pripravená a vôbec
nemám strach, urobila zo
mňa to, čím som – prekladateľku a tlmočníčku.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
(www.science.upjs.sk)
P
rírodovedecká
fakulta
UPJŠ v Košiciach (ďalej
len PF UPJŠ) si v roku 2013
pripomenula 50. výročie od
svojho vzniku. Po svojom
založení sa postupne vypracovala na jednu z bášt vzdelávania v prírodných vedách,
matematike,
informatike
a učiteľstve akademických
predmetov na Slovensku.
Fakulta patrí podľa kritérií
Akreditačnej komisie SR aj
Akademickej
rankingovej
a ratingovej agentúry medzi
dlhodobo najlepšie hodnotené fakulty na Slovensku a to
v skupine fakúlt prírodovedného zamerania ako aj medzi
všetkými fakultami vôbec.
Taktiež patrí medzi najúspešnejšie fakulty čo sa týka
získavania
grantových
prostriedkov a počtu karentovaných publikácií
a SCI citácií (index vedeckých citácií). Fakulta
dosahuje veľmi vysokú
úspešnosť aj pri získavaní a realizácií projektov zo
štrukturálnych fondov, vďaka čomu na nej vznikli viaceré
centrá excelentnosti, vedecké
parky a nové, moderné laboratóriá.
Ambíciou každého študenta by malo byť, aby dostal
čo najkvalitnejšie vzdelanie.
Kvalita vzdelania však ide
ruka v ruke s kvalitou učiteľov,
ktorí sa neustále vzdelávajú a transformujú najnovšie
vedecké poznatky, poznatky
vlastného výskumu do vzdelávacieho procesu. Práve takýto systém vzdelávania PF
UPJŠ uplatňuje. Okrem
samotnej výučby sú
študenti adaptovaní do
výskumných tímov na
fakulte, kde riešia pod
dozorom starších kolegov a pedagógov čiastkové
výskumné otázky. Výsledky
svojho výskumu majú možnosť študenti prezentovať
nielen vo forme záverečných
prác, ale aj na Študentskej
vedeckej konferencii, ktorá
má na fakulte dlhodobú tradíciu a teší sa veľkému záujmu
študentov. Pri práci študentom pomáha najmodernejšia
vedecká infraštruktúra, ktorá
je na úrovni porovnateľnej so
svetom. Na vzdelávaní študentov sa vo viacerých odboroch podieľajú aj odborníci
z praxe. Spoluprácou študentov a zamestnancov fakulty sú
organizované viaceré súťaže
s celoslovenskou pôsobnosťou napr. PALMA, IHRA, Korešpondenčný matematický
seminár a pod. V rámci štúdia
majú študenti možnosť fakulty
absolvovať časť štúdia v zahraničí v rámci projektu Erasmus.
ŠPECIÁLNA PRÍLOHA
ako na vš
Skráťte si
cestu na VŠ
Zostávajúce termíny skúšok
15. 3. 8. 5.
12. 4. 31. 5.
Prihláste sa on-line na
www.scio.sk/nps
Download

Uľahčite si cestu na VŠ Prehľad vysokých škôl