M
A R I N K OVIĆ HO
FMANN
MAR
H OFMANN
T
R EN I N
G C
ENTAR
TR
NG
CEN
TAR
D6 - DIJAGNOSTIČKE TEHNIKE I PROCEDURE
KOD KAMIONA
OPIS OBUKE:
D - DIJAGNOSTIČKE TEHNIKE
Ove obuke prikazuju osnovne dijagnostičke
tehnike koje se primenjuju pri nalaženju
neispravnosti na savremenim sistemima
današnjih vozila.
Gotovo svi današnji savremeni elektronski sistemi na
kamionima zahtevaju mnogobrojna podešavanja i
kodiranja. Neznanja kod ovih operacija mogu izazvati
oštećenja kako elektronskih sistema, tako i samog
vozila. Ova obuka prikazuje neka od ovih podešavanja
i kodiranja, sa detaljnim objašnjenjima i praktičnim
primerima.
TRAJANJE: jedan dan od 09:00 do 16:00
MESTO ODRŽAVANJA: Velika Moštanica
TERMIN OBUKE: U zavisnosti od interesovanja.
CENA OBUKE: 50 € + PDV po polazniku
(u dinarskoj protivvrednosti)
MINIMALAN BROJ POLAZNIKA: 6
PUBLIKACIJE: Polaznici dobijaju publikacije koje
prate sadržaj obuke.
ORGANIZACIJA:
Marinković Hofmann doo i Profiauto Kragujevac
SADRŽAJ OBUKE:
Servisni sistem kod MERCEDES i MAN kamiona.
Test rada motora. Tumačenje dobijenih rezultata.
Tumačenje podešavanja i konfiguracija kod MERCEDES
motora.
Kalibracija pedale gasa.
Kalibracija starog i novog kvačila.
Kalibracija ECAS sistema.
Ostala podešavanja kod kamiona i autobusa.
KONTAKT OSOBA:
Dragan Simović dipl. maš. ing. - tel: 063 242 697
www.hofmann.co.rs
www.dijagnostika-vozila.rs
MARINKOVIĆ HOFMANN d.o.o.
11262 Velika Moštanica, 10. oktobra 3
tel:011/8075-807, 8075-777 fax: 011/8075-678
E-mail:[email protected]
Download

Obuka_D6_Layout 1 - dijagnostika