T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI_
KAMU
HASTANELERI
KURUMU
TURKIYE
Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
__
Sayı
Konu
:
:
23618724
Teklif
_
/
13/03/2015
Hastanemizi ihtiyacı olan aşağıda belirtilen hizmet 4734 Sayılı K.İ.K.' in 27/D Maddesi
gereğince, kurumumuzca satın alınacaktır. Tekliflerinizi KDV hariç olarak, 17/03/2015
tarih
saat
16:00
kadar
0462
341
56
54
numaralı
faksa
veya
[email protected] e-posta adresine göndermeniz rica olunur..
_
Ida
.
iv
rka
Ma
iz
İPEK
etler Müd. Yrd.
Birim
Toplam
1- Teknik Şartname tarafınıza faks edilmemiş olup,
wwwırabzgnkgngni.ggv.;r[ihalgphb internet adresinden temin edilebilir.
2- Teklif Edilen Ürünün SUT ve UBB Kodlarını İlgili Sütunlara Yazılması
Zorunludur.
Tekliflerinizi en geç 12/03/2015 tarihi saat 16:00' kadar
0462 341 56 54 ye faks ile veya kapalı zarf içinde bildirmeniz rica olunur
DİSPOSABLE APK PROBU (ÖNDEN AKlŞLIl TEKNİK ŞARTNAMESİ
.
'
_
1.
Argon Plazma Koagülasyon (APK) probu gastroenterelojik uygulamalarda kullanıma uygun
olmalıdır.
2.
APK probu önden akışlı, flexible olmalıdır.
3.
APK probu 2.2 m uzunluğunda, 2.3 mm çapında olmalıdır.
4.
APK probunun maksimum elektriksel kapasitesi 4,3 kvp olmalıdır.
5.
APK probu doku üzerindeki görünürlüğünün sağlanabilmesi için mavi renkte olmalıdır.
6.
APK probu uç kısmında siyah marker ile belirlenmiş olmalıdır.
7.
APK probu ile 100 adet disposable filtre verilmelidir.
8.
APK probu disposable olmalıdır.
9.
APK probu 138 °C de otoklavlanabilmelidir.
10. APK probu CE belgesi olmalıdır.
11. Hastanede kullanılan Argon Plazma Koagülasyon cihazı ile birebir uyumlu olmalıdır.
\. e
&g;
a
ya&
`$° w
&şêâğêêğgşv
Ü&
Q"Kîıf°`
$°°1$°`
,
'
'
I
(R.
Download

r[ihalgphb internet adresinden temin edilebilir.