Çalışma Soruları #4
Soru 1.
Çelik deney numunesi 2000 Kgf/cm2 hydrostatik gerilme altında V = 0.1 % hacimsel değişim
geçirmiştir. Numunedeki hacimsel değişimilerini sırasıyle a) 6000 Kgf/cm2’lık tek yönlü basınç
gerilmesi, b) 3000 Kgf/cm2’lık iki yönlü basınç gerilmesi altında iken hesaplayınız.
Ans.
a) 0.1%
b) 0.1%
Soru 2.
12.8 mm çapında ve de 50 mm boyundaki hooken malzeme; 1600 Kg yük altında 0.36 mm uzama
gösterirken çap da 12.78 mm olarak okunmuştur. Bu durumda malzemenin a) hacimsel modulusunu,
K ve de b) Kayma modulus, G’yi hesaplayınız.
Ans.
a) K = 1,028,000 Kgf/cm2
G = 722,000 Kgf/cm2
Soru 4.
5 0.3
Bir malzemenin - ilişkisi σ = 2x10  förmülü ile ifade edilmiştir. Burada σ Kgf/cm2
cinsindendir. (10x10x10) cm ebatlarındaki bu malzemede 100 cm yükseklikten serbest düşüş ile
kırılmaya yol açacak olan minimum yükü hesaplayınız. Kırılma anındaki  = %0,25.
Ans.
Pmin = 637.5 Kgf.
Soru 5.
Çekme gerilmesine maruz kalmış deney numunesinin yükleme öncesi kesit alanı 20 mm2 idi.
Yükleme sonrasında numunede herhangi bir hacim değişikliği olmamıştır. Bu durumda, şekil
değiştirmenin %30 olduğu yükleme anındaki kesit alanı hesaplayınız.
Ans.
15.4 mm2.
Soru 6.
22 mm çapında ve de 80 mm uzunluğundaki çelik çubuk eksenel çekme yüküne maruz bırakılmış ve
de aşağıdaki yük deformasyon eğrisi elde edilmiştir.
a) Akma dayanımını % 0.2 şekil değiştirme metodunu kullanaral bulunuz.
b) İlk teğet metodunu kullanarak elastisite modulunu bulunuz.
c) Teğet metodunu kullanarak akma dayanımının 2/3’üne denk gelen elastisite modülünu
bulunuz.
d) Sekant metodunu kullanarak %70 maksimum dayanıma denk gelen elastisite modülünu
bulunuz.
e) Kırılma anındaki şekil değiştirmeyi bulunuz.
Ans.
a)  6580 Kgf/cm2 b) 2.00x106 Kgf/cm2
c) 1.32x106 Kgf/cm2
6
2
d) 1.32x10 Kgf/cm
e) %1.6
Soru 7.
100 KN’luk sabit çekme yüküne maruz kalmış malzeme 800 C çevre sıcaklığında kullanılacaktır. Bu
şartlar altında malzemede oluşacak şekil değişikliğinin 10,000 saat sonrasında %2’yi geçmemesi
gerekmektedir. Aşağıdaki grfiği kullanarak yapı elemanında olması gereken minimum kesit alanını
hesaplayınız.
2
Ans. 1428 mm .
Download

Çalışma Soruları #4