Zápalky 5E
Zápalky 5EZ
Impregnované zápalky, hnědé hlavičky, bílá dřívka,
Impregnované zápalky, hnědé hlavičky, bílá dřívka,
Impregnované zápalky, hnědé hlavičky, bílá dřívka,
papírové krabičky s oboustranným standardním
papírové
papírové
potiskem a s liniovým (plným) nebo rastrovým
potiskem a s rastrovým (mřížka) nátěrem škrtacích
(mřížka) nátěrem škrtacích ploch.
ploch.
Průměrný obsah v krabičce 40 ks zápalek.
Průměrný obsah zápalek v krabičce je 38 ks.
Průměrný obsah zápalek v krabičce je 38 ks.
Jakost zboží dle EN 1783 : 1997 : SAF.
Jakost zboží dle EN 1783 : 1997 : SAF.
Jakost zboží dle EN 1783 : 1997 : SAF.
Rozměr krabičky: 51 x 36 x 14 mm.
Rozměr krabičky: 48 x 36 x 14 mm.
Rozměr krabičky: 53 x 36 x 12,2 mm.
Balení: 10x10x10 tj. 1 000 krabiček v kartonu.
Balení: 10x10x10 tj. 1 000 krabiček v kartonu.
Balení: 10x10x10 tj. 1 000 krabiček v kartonu.
Zápalky domácnostní DZ 240
Dlouhé zápalky DZ 60
Zápalky Gentleman’s Choice
Impregnované
Impregnované
zápalky
pro
domácnost,
hnědé
krabičky
s
zápalky
Zápalky 5H
oboustranným
pro
standardním
domácnost
krabičky
s
oboustranným
standardním
potiskem a s liniovým (plným) nátěrem škrtacích ploch.
dlouhé
Zápalky jsou speciálně vyrobeny pro kuřáky doutníků.
hlavičky, bílá dřívka, papírové krabičky s oboustranným
55 m, hnědé hlavičky, bílá dřívka, papírové krabičky
Jedná se o impregnované, 65 mm dlouhé zápalky
standardním potiskem a s liniovým (plným) nátěrem
s boustranným standardním potiskem a s liniovým
s klasickými hnědými hlavičkami a standardně bílými
škrtacích ploch.
(plným) nátěrem škrtacích ploch.
dřívky. Účelový potisk krabiček s luxusním dotiskem
Průměrný obsah zápalek v krabičce je 240 ks.
Průměrný obsah zápalek v krabičce je 60 ks.
Jakost zboží dle EN 1783 : 1997 : SAF.
Jakost zboží dle EN 1783 : 1997 : SAF.
Rozměr krabičky: 79 x 55 x 34 mm.
Rozměr krabičky: 67 x 52 x 15,5 mm.
Balení: 72 x 3 krabiček tj. 216 krabiček v kartonu.
Balení: 60 x 5 krabiček tj. 300 krabiček v kartonu.
horkou folií představuje současnou špičku v provedení
krabičky zápalek.
Průměrný obsah zápalek v krabičce je 55 ks.
Jakost zboží dle EN 1783 : 1997 : SAF.
Rozměr krabičky: 67 x 54 x 15 mm.
Balení: 40 x 5 krabiček, tj. 200 krabiček v kartonu.
adresa: Cejl 494/25, 602 00 Brno Czech republic tel: +420 511 192 111, fax: +420 511 192 100, e-mail: [email protected]
w w w. s o l o . c z
Zápalky extra dlouhé LUX 15
Zápalky extra dlouhé ZED 45
Zápalky krbové KR 10
Impregnované bezpečnostní zápalky pro doutníky
Impregnované zápalky pro kamna, krby a pobyt
IImpregnované krbové zápalky, červené hlavičky,
a pobyt v přírodě dlouhé 90mm, červené hlavičky, bílá
v řírodě dlouhé 90mm, červené hlavičky, bílá dřívka,
bílá dřívka, papírové krabičky s potiskem a s jedním
dřívka, potištěné papírové krabičky s vysokým leskem,
krabičky s oboustranným standardním potiskem
liniovým (plným) nátěrem škrtací plochy.
opatřeny jedním plným nátěrem škrtací plochy.
a s jedním rastrovým (mřížkovým) nátěrem škrtací
plochy.
Průměrný obsah zápalek v krabičce je 15 ks.
Průměrný obsah zápalek v krabičce je 45 ks.
Průměrný obsah v krabičce 10 ks zápalek.
Jakost zboží dle EN 1783 : 1997 : SAF.
Jakost zboží dle EN 1783 : 1997 : SAF.
Jakost zboží dle EN 1783 : 1997 : SAF.
Rozměr krabičky: 100 x 30 x 16 mm.
Rozměr krabičky: 112 x 66 x 20 mm.
Rozměr krabičky: 205 x 29 x 12 mm.
Balení: 13 x 9 x 5, tj. 585 krabiček v kartonu, možno
Balení: 24 x 3 tj. 72 krabiček v kartonu.
Balení: 25 krabiček v kartonu.
Zápalky krbové KR 40
Zápalky krbové KR 100
Sirky ze Sušice (tubus)
Impregnované krbové zápalky, červené hlavičky, bílá
Impregnované krbové zápalky, červené hlavičky,
Impregnované bezpečnostní zápalky, různobarevné
dřívka, papírové krabičky s potiskem a s jedním
bílá dřívka, papírové krabičky s potiskem a s jedním
hlavičky, bílá dřívka, volně sypané v kvalitně potištěném
liniovým (plným) nátěrem škrtací plochy.
liniovým (plným) nátěrem škrtací plochy.
tubusu. Tubus uzavřen plechovými víčky, obě víčka
objednávat po 45 ks.
opatřeny škrtací plochou.
Průměrný obsah zápalek v krabičce je 40 ks.
Průměrný obsah zápalek v krabičce je 100 ks.
Průměrný obsah zápalek v tubusu je 900 ks.
Jakost zboží dle EN 1783 : 1997 : SAF.
Jakost zboží dle EN 1783 : 1997 : SAF.
Jakost zboží dle EN 1783 : 1997 : SAF.
Rozměr krabičky: 220 x 65 x 17 mm.
Rozměr krabičky: 195 x 105 x 28 mm.
Rozměr tubusu: průměr 104 mm, výška 160 mm.
Balení: 5 x 10 krabiček, tj. 50 krabiček v kartonu.
Balení: 40 x 10 krabiček, tj. 40 krabiček v kartonu.
Balení: 11 tubusů v kartonu.
adresa: Cejl 494/25, 602 00 Brno Czech republic tel: +420 511 192 111, fax: +420 511 192 100, e-mail: [email protected]
w w w. s o l o . c z
Ekologický podpalovač
ohně EPO 20
Hřebenové zápalky z dřevo-vláknité desky, impregnované
parafinem, opatřené hlavičkou z ekologické hmoty a
uložené v krabičce s liniovým škrtacím nátěrem na jedné
straně.
Užití: pro zahradní grily, kotle, krby, ohniště - návod
natištěn na krabičce.
Doba hoření jedné hřebenové zápalky je až 8 minut.
Rozměr krabičky: 120 x 65 x 31 mm.
Balení: 6 x 20, tj. 120 krabiček v kartonu.
adresa: Cejl 494/25, 602 00 Brno Czech republic tel: +420 511 192 111, fax: +420 511 192 100, e-mail: [email protected]
w w w. s o l o . c z
Download

Zápalky 5E Zápalky 5EZ Zápalky 5H Zápalky